7. szám 126. oldal ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI"

Átírás

1 7. szám 126. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK 54/09-es, 73/10-es, 101/10-es, 101/11-es, 93/12-es 62/13-as, 63//13-as, 108/13-as és 142/14-es számú Hivatalos Közlönye ) 77. szakasza, Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg) 77. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján, de a végrehajtó szerv javaslatára, Csóka község Képviselő testülete én tartott ülésén H A T Á R O Z A T O T hozott CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Csóka község 2014-es évi költségvetésének megvalósított bevételei és jövedelme, valamint költségei és kiadásai ( a további szövegben: Határozat ), a következő összeget teszik ki, ezresekben kifejezve ( a további szövegben din.), éspedig: I. Csóka község 2014-es évi költségvetésének összbevételei és jövedelme dinár összegben valósultak meg ( ebből Csóka község költségvetésének végrehajtásánál dinár valósult meg, míg a többi költségvetési eszközhasználónál 04-es, 06-os és 07-es forráson dinár valósult meg ). II. Csóka község 2014-es évi költségvetésének összesen megvalósult költségei és kiadásai dinár össz- összegben valósultak meg ( Csóka község költségvetésének végrehajtásánál dinár valósult meg, míg a többi költségvetés használónál 04-es, 06-os, 07-es, 13-as és 15-ös forráson dinár valósult meg ). III. A folyó összjövedelem és bevételek valamint az összkiadások és költségek közötti különbség dinárt tesz ki és jövedelemhiányt képez a folyó év költségvetési deficitje. 2. szakasz 1. Költségvetési szuficit ( deficit ), össz pénzügyi szuficit ( deficit ) és pénzelési számla: L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI Gazdasági osztályozás Összeg ezresekben 1. Összbevételek és jövedelmek a nempénzügyi vagyon eladásából ( oszt.7+8) FOLYÓ BEVÉTELEK (7-es oszt. ) melyben: Adókból származó bevételek A jövedelem, a nyereség és kapit.nyereség utáni adó Fizetésalapra kivetett adó Vagyonadó Javak és szolg. ut. adó Egyéb adók Nem adóból származó jövedelem Ebből megfizettetett kamatok Támogatások Átutalások Memorandum tételek a kiadások átutalására A NEMPÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖV. (oszt.8.) 8 2. Összkiadások és költségek a nempénzügyi vagyon beszerz. ( oszt.4+5) FOLYÓ KIADÁSOK ( oszt.4. ) amelyből: A dolgozók kiadásai Áru és szolgáltatás használata

2 7. szám 128. oldal Alapeszközök használata Kamatok lefizetése Szociális biztositásokból származó jogok Egyéb kiadások Átutalások a hatalom más szintjeiről Egyéb támogatások és átutalások A NEMPÉNZÜGYI VAGYON BESZ. ALAPJÁN LÉTREJÖTT KIADÁSOK ( oszt. 5.) amelyből: KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT / DEFICIT / ( oszt. 7+8 ) ( oszt. 5 ), amelyből: A pénzügyi vagyon beszerzése alapján létrejött kiad. ( közpolitika végrehajtása céljából ) 62-es kategória 62 A pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek ( 92 es kategória kivétel a 9211-es, 9221-es, 9219-es, 9227-es és 9228-as ) ÖSSZ PÉNZÜGYI TÖBBLET/HIÁNY (7+8) - (4+5) +(92-62) B. PÉNZELÉSI SZÁMLA A megterhelésből származó bevételek 91 Felhasználatlan eszközök az előző évekből Az adósság alaptőkéjének kifizetése alapján létrejött kiadások 61 NETTÓ FINANSZÍROZÁS szakasz Csóka község 2014-es évi költségvetéséről szóló Határozatban kimutatott 7312 dinár összegű megvalósított költségvetési deficitet az előző évből származó átvitt felhasználatlan költségvetési eszközökből fedezzük. II. KÜLÖN RÉSZ 4. szakasz Csóka község 2014-es évi költségvetésének megvalósított összbevételei és jövedelmei dinárt tesznek ki, és gazdasági osztályozások szerint mutattuk ki az alábbi táblázatos áttekintésben. Az előző évből átvitt elköltött eszközök ( 13-as és 15-ös forrás ) dinárt tesznek ki. 2. B E V É T E L E K ezresekben Kontó 2014-ES 2014-ES KÖLTS. B E V É T E L I F A J T A csoport. ÉVI TERV MEGVAL. 3 Átvitt felhasználatlan eszközök az előző évekből I. A költségvetési bevételek 01-es pénzelési forrás MUTATÓ %- OS ÖSSZETÉT. 711 Jövedelmi adó ,15% 24,89% 712 Fizetésalapra kivetett adó ,03% 0,00% 713 Vagyonadó ,89% 6,14% 714 Javak és szolgáltatások utáni adó ,45% 0,29% 716 Egyéb adók ,57% 0,25% 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről ,04% 36,53% 741 Vagyonból származó bevételek ,61% 12,12% 742 Javak és szolgáltatások elad.szárm.bevételek ,21% 0,04% 743 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni javak ,32% 0,27%

3 7. szám 130. oldal Önkéntes átutalások a term.és jogi szem ,00% 0,00% 745 Vegyes és nem meghatározott bevételek ,33% 0,67% 771 Memorandum tételek a kiadások megtérítésére ,64% 0,15% A 2014-es évi folyó költségvetési bevételek ,87% 81,36% 812 Az ingó vagyon eladásából származó bevételek ,00% 0,00% 9216 A kölcsönök lefizetéséből származó bevételek ,76% 0,00% 9219 Hazai részv.és egyéb tőke elad.szárm.bevételek ,00% 0,00% I. A 01-ES FORRÁSRA ÖSSZESEN: BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL ,84% 81,37% II. BEVÉTELEK MÁS FORRÁSOKBÓL 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről ,19% 6,25% 771 Memorandum tételek a kiadások megtérítésére ,00% 0,04% 781 Átutatások a költségvetés használói között ugyanazon a szinten 0 0 0,00% 0,00% II. MÁS FORRÁSOKBÓL A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEIRE 06-OS ÉS 07-ES PÉNZELÉSI FORRÁSOK ,45% 6,30% A KÖLSÉGVETÉSNEK ÖSSZESEN 2014-ES ÉVBEN (I+II): ,90% 87,66% III. A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK KÖZVETETT HASZNÁLÓINAK BEVÉTELEI 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES EGYÉB FORRÁSOK 732 Nemzetközi szervezetek adományai ,27% 0,12% 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről ,00% 1,44% 741 Vagyonból származó bevételek ,00% 0,00% 742 Javak és szolgáltatások elad.szárm.bevételek ,97% 0,89% 745 Vegyes és nem meghatározott bevételek ,00% 2,69% 744 Önkéntes átutalások a term.és jogi szem ,00% 0,03% 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről 0 0 0,00% 0,00% 771 Memorandum tételek a kiadások megtérítésére ,00% 0,08% 781 Átutatások a költségvetés használói között ugyanazon a szinten 0 9 0,00% 0,00% III. 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES PÉNZELÉSI FORRÁSOKBÓL A KÖZVETETT HASZN. ÖSSZESEN ,43% 5,26% ÖSSZESEN: A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETETT ESZKÖZHASZNÁLÓINAK 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES FORRÁSOK ,43% 5,26% A KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉS 2014-ES ÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: (I+II+III) ,63% 92,92% ÖSSZBEVÉTELEK, JAVAK ÉS ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTVITT FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK: ,48% 100,00%

4 Kontó csoport. 7. szám 132. oldal szakasz Csóka község 2014-es évi megvalósított összkiadásai és költségei alaprendeltetések szerint dinárt tesznek ki, melyeket az alábbi táblázatos áttekintésben mutattunk ki: 3. CÉLIRÁNYOS KIADÁSOK ezresekben K I A D Á S I F A J T A 2014-ES ÉVI TERV 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS VÉGREHAJTÁS A 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁSRA TERV AZ EGYÉB PÉNZELÉSI FORRÁSOKRA VÉGREHAJTÁS AZ EGYÉB PÉNZELÉSI FORRÁSOKRA 2014-ES ÉVI ÖSSZTERV 2014-ES ÉVI ÖSSZ-VÉGREHAJT. ÖSSZESEN KIADÁSOK A DOLGOZÓKNAK Fizetések és pótlékok a dolgozóknak Szociális juttatások Természetbeni juttatások Szociális juttatások a dolgozóknak Téritmények a dolgozóknak Dijak a dolgozóknak Küldötti pótlék ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA Állandó költségek Utazás költségei Szolgáltatások szerződés alapján Specializált szolgáltatások Folyó javitások és karbantart. ( szolgáltatás és anyag ) Anyag ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA Alapeszközök használata KAMATTÖRLESZTÉS Hazai kamatok törlesztése A megterhelés kisérő költségei TÁMOGATÁSOK Nem pénzelt vállalatok és szervezetek támogatása TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK Átutalások a hatalom más szintjeire Egyéb támogatások és átutalások SZOCIÁLIS BIZTOSIT. EREDŐ JOGOK Szociális védelemre vonatkozó téritmény EGYÉB KIADÁSOK Nemhatalmi szervezetek támogatása Adók, kötelező illetékek és büntetések Pénzbirságok a biróságok végzése által Az állami szervek által okozott kár megtéritése

5 7. szám 134. oldal ADMINISZTRATIV ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL Tartalékeszközök ALAPESZKÖZÖK Épületek és épitészeti létesitmények Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés Kultivált vagyon Nemanyagi vagyon Földterület A 2014-ES KÖLTSÉGVETÉSI TERV ÖSSZESEN

6 7. szám 136. oldal szakasz Csóka község 2014-es évi zárszámadásában a kiadások és költségek, használók szerint az alábbi táblázatban vannak kimutatva: 4. HASZNÁLÓK SZERINTI KIADÁSOK ezresekben Rész Fejezet H A S Z N Á L Ó N E V E 2014-ES ÉVI TERV 2014-ES ÉVBEN MEGVAL. MUTATÓ STRUKT. I. 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS 1 KÉPVISELŐ - TESTÜLET ,56% 2,64% 2 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TART. ÉS TERVEK ,57% 8,45% 2.1 Községi elnök ,02% 3,62% 2.2 Egyéb tevékenységek és tervek ,50% 2,05% 2.3 A költségvetés tartalékai ,00% 0,00% 2.4 Községi Tanács és támogatások ,70% 2,77% 3 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS ,97% 73,98% 3.1 ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK ,85% 13,81% 3.2 KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEV. ÜGYOSZTÁLYA ,86% 28,55% ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK ,87% 2,65% ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY ÖRÖM I.E.I. CSÓKA ,28% 8,41% ÁLTALÁNOS OKTATÁS ,49% 6,92% Jovan Popović Á.I. Csóka ,72% 3,22% Dr. Tihomir Ostojić Á.I. Tiszaszentmiklós ,38% 1,84% Servo Mihalj Á.I. Padé ,00% 1,87% KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Vegyészeti élelmiszeripari középiskola ,29% 1,10% MŰVELŐDÉS Művelődési oktatási Központ Csóka ,52% 3,99% SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM ,25% 5,49% Csóka község Szociális Munkaügyi Központja ,60% 3,88% Egészségügyi védelem ,43% 1,61% 3.3 A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT ,45% 31,61% Általános szolgáltatások ,89% 16,42% Csóka község Építkezési Igazgatósága KV ,67% 8,50% Csóka Kommunális Közvállalat ,66% 2,19% Környetvédelmi Alap ,00% 0,00% HELY KÖZÖSSÉGEK ,85% 4,50% Csóka Helyi közösség ,40% 1,19% Padé Helyi közösség ,62% 1,07%

7 7. szám 138. oldal Tiszaszentmiklós Helyi közösség ,01% 0,65% Szanád Helyi közösség ,90% 0,43% Feketetó Helyi közösség ,54% 0,26% Egyházaskér Helyi közösség ,31% 0,17% Hódegyháza Helyi közösség ,17% 0,74% I. 01-ES PÉNZELÉSRI FORRÁSRA ÖSSZESEN ,90% 85,06% II. EGYÉB FORRÁSOK 2 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TARTALÉKOK ÉS TERVEK ,98% 1,81% 2.1 Községi elnök ,29% 0,21% 2.2 Egyéb tevékenységek és tervek ,73% 0,27% 2.4 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS ,04% 1,32% 3 Községi közigazgatás általános szolgltatások ,10% 0,04% 3.1 KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEV. ÜGYOSZTÁLYA ,10% 0,04% 3.2 Közigazgatási és társadalmi tevékenységek ügyosztálya általános szolgáltatások ,00% 0,95% SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM ,00% 0,95% KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TARTALÉKOK ÉS TERVEK ,53% 0,31% Csóka község Szociális Munkaügyi Központja ,53% 0,31% 3.3 A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT ,64% 7,10% Általános szolgáltatások ,64% 7,10% Kommunális Közvállalat 0 0 0,00% 0,00% KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ,00% 0,00% Környezetvédelmi Alap ,00% 0,00% II. AZ EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - 06, 07, 13 ÉS , ,18% 10,20% A 2014-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRE ÖSSZESEN (I+II) ,02% 95,26% III. 04, 06, 07, 13 ÉS 15-ÖS EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN KÖZVETETT HASZNÁLÓK ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ,17% 2,29% Öröm I.E.I. Csóka ,17% 2,29% MŰVELŐDÉS ,40% 0,26% Művelődési Oktatási Központ ,40% 0,26% 3.3 A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT ,01% 0,90% Csóka község Építkezési Igazgatósága -KV ,01% 0,90% HELYI KÖZÖSSÉGEK ,47% 1,28% Csóka Helyi közösség ,83% 0,02%

8 7. szám 140. oldal Padé Helyi közösség ,43% 0,87% Tiszaszentmiklós Helyi közösség ,49% 0,33% Szanád Helyi közösség ,00% 0,00% Feketetó Helyi közösség ,00% 0,00% Egyházaskér Helyi közösség ,94% 0,04% Hódegyháza Helyi közösség ,00% 0,02% III. 04, 06 ÉS 07-ES EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - KÖZVETETT HASZNÁLÓK: ,46% 4,74% 04, 06 ÉS 07-ES EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - KÖZVETETT HASZNÁLÓK ,46% 4,74% CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN ( I+II+III ) : ,32% 100,00%

9 7. szám 142. oldal szakasz Csóka község költségvetésének a től ig tartó időszakra vonatkozó bevételi tervének megvalósításáról és kiadási tervének végrehajtásáról szóló Jelentése, e Határozat összetevő részét képezi és annak mellékletében található meg. 8. szakasz 2014-es évben az állandó költségvetési tartalékra tervezett összeg 500 dinár volt, a megvalósítás 50 dinár, az eszközöket Tiszaszentmiklóson keletkezett tűz okozta károk helyreállítására használtuk. 9. szakasz Csóka község 2014-es évi költségvetésének keretében a tervezett eszközök 500 dinár összegben folyó költségvetési tartalékok címen, nem lettek használva. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 10. szakasz Űrlapok: i Állapotmérleg ( 1-es Űrlap ), től ig terjedő időszakra vonatkozó Bevételi és kiadási mérleg ( 2-es Űrlap ), től ig terjedő időszakra vonatkozó Kapitális költségekről és pénzelésről szóló jelentés ( 3-as Űrlap ), től ig t.i.v. Pénzforgalomról szóló jelentés ( 4-es Űrlap ) és től ig t.i.v. Költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés ( 5-ös Űrlap ), melyek alapján elkészült e Határozat, hitelesítettek és a községi közigazgatás irattárába lettek helyezve. 11. szakasz Csóka község költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatot el kell küldeni a Pénzügyminisztériumnak, legkésőbb ig. 12. szakasz Ez a Határozat Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016 1/2015 V- XXV. Kelt: C S Ó K A Csóka KKT elnöke Marjanov Mirjana s.k.

10 7. szám 144. oldal CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI BEVÉTELI TERVÉNEK MEGVALÓSITÁSA ezresekben FORRÁS OSZTÁLY CSOPORT SZINTETIKA ANALITIKA SZUBANA ES ÉVI TERV 2014-E ÉVI BEVÉTELI TERV MEGVAL. MUTATÓ STRUKT. 01 L E I R Á S Költségvetés bevételei ,84% 81,37% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK ,87% 81,36% 711 A JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS KAPITÁLIS NYERESÉG UTÁNI ADÓ ,15% 24,89% 7111 Jövedelem adó és a kapit.nyereség utáni adó, amit a term.személyek fizetnek ,15% 24,89% Fizetésekre kivetett adó ,95% 16,93% Az önálló tevékenység bevételi adója ,73% 0,63% A vagyon utáni bevételi adó ,55% 0,17% A személybizt. származó bevételi adó ,54% 0,00% Helyi járulékok ,73% 5,00% Egyéb bevételi adó ,26% 2,16% 712 A FIZETÉSALAPRA KIVETETT ADÓ ,03% 0,00% 7121 Fizetésalapra kivetett adó ,03% 0,00% Fizetésalapra kivetett adó ,03% 0,00% 713 VAGYONADÓ ,89% 6,14% 7131 Az ingatlanokra kivetett időszakos adó ,99% 4,42% Vagyonadó ,99% 4,42% 7133 Öröklési és ajándékozási adók ,68% 0,07% Öröklési és ajándékozási adók ,68% 0,07% 7134 Pénzügyi és kapitális tranzakciókra kivetett adó ,96% 1,65% A kapitális tranzakciókra kivetett adók ,96% 1,65% 7136 Egyéb ingatlanokra kivetett időszakos adók ,00% 0,00% Egyéb ingatlanokra kivetett időszakos adók ,00% 0,00% 714 JAVAK ÉS SZOLG.ÚTÁNI ADÓ ,45% 0,29% 7144 Egyenkénti szolgáltatásokra kiv.adó ,51% 0,00% Reklámpannók használata utáni kommunális illeték ,26% 0,00% Tűzvédelmi eszközök ,00% 0,00% 7145 A javak használata és a javak használatának vagy a tev.végz.enged.utáni adó ,56% 0,29% Motoros járművek utáni adó ,43% 0,21% Az általános érdekű javak használatának téritménye ,00% 0,01% Kedvezményes téritm.és tart.illetékek ,89% 0,04% Községi és városi téritmények ,95% 0,03% Játékeszközök tartására vonatkozó kommunális illeték ,00% 0,00%

11 7. szám 146. oldal EGYÉB ADÓK ,57% 0,25% 7161 Egyéb adók, amit kizárólag vállalatok valamint vállalkozók fizetnek ,57% 0,25% Cégtáblára kivetett kommunális illeték ,57% 0,25% 733 ÁTUTALÁSOK A HATALOM MÁS SZINTJÉRŐL ,04% 36,53% 7331 Folyó átutalások a hatalom más szintjeiről ,04% 36,53% Folyó átutalások a hatalom más szintjeiről a község javára ,04% 36,53% Más folyó átutalások a hatalom más szintjeiről a község javára ,00% 0,00% Folyó célirányú átutalások VA Tartománytól a község javára ,19% 0,54% Nem célirányú átutalások VA Tartománytól a község javára ,00% 35,99% 741 VAGYON UTÁNI BEVÉTELEK ,61% 12,12% 7411 Kamatok ,08% 2,47% A községi költs.eszk.vonatk.kamatok ,08% 2,47% 7415 A nem előállit.vagyon bérbeadása ,29% 9,65% Ásványi nyersanyagok használatának téritménye ,10% 0,24% Az állami tulajdonban lévő földek bérbeadásából származó eszközök ,64% 8,58% Terület és telekhasználati téritmény ,03% 0,83% Az általános érdekű javak használatának téritménye ,00% 0,00% 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ,21% 0,04% 7421 Piaci szerv.részéről a javak és szolg.elad.vagy bérletéből származó bevételek 5 0 0,00% 0,00% Piaci szerv.részéről a javak és szolg.elad.vagy bérl.szárm. bev. a község javára 5 0 0,00% 0,00% 7422 Illetékek ,69% 0,04% Illetékek a község javára ,69% 0,04% 7423 A piaci szervek részéről a javak és szolg.mellékeladásából származó bevételek 2 0 0,00% 0,00% A községi Közigazgatás bevételei 2 0 0,00% 0,00% 743 PÉNZBIRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI JAVAK ,32% 0,27% 7433 Szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek ,32% 0,27% A közlekedési szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek ,37% 0,27% Szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek a község javára ,00% 0,00% 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL ,00% 0,00% 7441 Folyó önkéntes átutalások a természetes és jogi személyektől ,00% 0,00% Folyó önkéntes átutalások a természetes és jogi személyektől a község javára ,00% 0,00% 7442 Önkéntes kapitális átutalások a természetes és jogi személyektől ,00% 0,00% Önkéntes kapitális átutalások a természetes és jogi személyektől ,00% 0,00% 745 VEGYES ÉS NEMMEGHATÁROZOTT BEVÉTELEK ,33% 0,67% 7451 Vegyes és nemmeghatározott bevételek ,33% 0,67% Vegyes és nemmeghatározott bevételek a község javára ,33% 0,67% 771 MEMORANDUM TÉTELEK A KIADÁSOK ÁTUTALÁSÁRA ,64% 0,15% 7711 Memorandum tételek a kiadások átutalására ,64% 0,15%

12 7. szám 148. oldal Memorandum tételek a kiadások átutalására ,64% 0,15% 8 A NEMPÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ,00% 0,00% 812 AZ INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ,00% 0,00% 8121 Az ingóságok eladásából származó bevételek ,00% 0,00% Az ingóságok eladásából származó bevételek a község javára ,00% 0,00% 9 A PÉNZÜGYI VAGYON MEGTERH. ÉS ELAD. SZÁRM.BEVÉTELEK ,92% 0,00% 921 A HAZAI MEGTERHELÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ,92% 0,00% 9216 Az országban a term.szem. és háztart. adott kölcs.lefiz.szárm.bevételek ,76% 0,00% Az országban a term.szem. és háztart.adott kölcs.lefiz.szárm.bev.a község jav ,76% 0,00% 9219 A hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek ,00% 0,00% A hazai részvények és egyéb tőke elad.szárm. bevételek a község javára ,00% 0,00% ,72% 2,20% Saját bevételek 7 FOLYÓ BEVÉTELEK ,72% 2,20% 733 ÁTUTALÁSOK A HATALOM MÁS SZINTJÉRŐL #DIV/0! 1,30% 741 VAGYON UTÁNI BEVÉTELEK 0 17 #DIV/0! 0,00% 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ,97% 0,89% 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL ,00% 0,01% 745 VEGYES ÉS NEMMEGHATÁROZOTT BEVÉTELEK ,00% 0,00% 06 Támogatások a nemzetközi szervezetektől ,27% 0,12% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK ,27% 0,12% 732 TÁMOGATÁSOK A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL ,27% 0,12% 07 Támogatások a hatalom más szintjeiről ,38% 9,24% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK ,38% 9,24% 733 ÁTUTALÁSOK A HATALOM MÁS SZINTJÉRŐL ,05% 6,40% 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL ,00% 0,03% 745 VEGYES ÉS NEMMEGHATÁROZOTT BEVÉTELEK ,00% 2,69% 771 MEMORANDUM TÉTELEK A KIADÁSOK ÁTUTALÁSÁRA ,00% 0,12% 781 ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉS HASZN.KÖZÖTT UGYANAZON A SZINTEN 0 9 0,00% 0,00% Nem elosztott bevételi többlet és bevételek az előző évekből Felhasználatlan támogatási eszközök az előző évekből ,14% 4,99% ,90% 2,09% KÖLTSÉGVET.VALÓ BEVÉT - 01-ES FORRÁS ÖSSZESEN ,84% 81,37% 04- ES FORRÁSRA ÖSSZESEN ,72% 2,20% 06-OS FORRÁSRA ÖSSZESEN ,27% 0,12% 07- ES FORRÁSRA ÖSSZESEN ,38% 9,24% 13-AS FORRÁSRA ÖSSZESEN ,14% 4,99% 15-ÖS FORRÁSRA ÖSSZESEN ,90% 2,09% ÖSSZESEN: ,48% 100,00%

13 7. szám 150. oldal CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI KIADÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSITÁSA RÉSZLEG FEJEZET FUNKCIÓ GAZD.OSZT. 01-ES PÉNZ. FORRÁS 01-ES PÉNZ.FORRÁS VÉGREHAJT. EGYÉB BEVÉTELI TERVEK EGYÉB VEÉTELI TERVEK VÉGREHAJT. ÖSSZTERV VÉGREHAJTÁS ÖSSZESEN MUTATÓ A 01-ES FORRÁSRA ÖSSZETÉTEL KH LEIRÁS 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ -TESTÜLET ,56% 2,64% 1.1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ - TESTÜLET ,56% 2,64% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők ,56% 2,64% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak ,84% 0,82% Szociális járulékok a munkaadó terhére ,83% 0,15% 002a 465 Egyéb támogatások és átutalások ,00% 0,01% Szociális juttatások ,98% 0,03% Téritmények a dolgozóknak ,24% 0,02% Küldötti pótlékok - tanácsnokok ,94% 0,81% Állandó költségek ,88% 0,08% Utazási költségek ,62% 0,01% Bizottságok ,35% 0,00% Szolgáltatások szerződés alapján ,64% 0,22% A Választások pénzelése ,71% 0,21% Felülvizsgálás szolgáltatásai ,00% 0,06% Anyag ,90% 0,01% Támogatások a nemhatalmi szervezeteknek - politikai pártoknak ,90% 0,18% Támogatás a Nemzeti kisebbségek Tanácsának ,00% 0,02% 2 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TARTALÉKOK ÉS TERVEK ,57% 10,25% 2.1 KÖZSÉGI ELNÖK ,02% 3,84% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők ,02% 3,84% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak ,26% 0,92% Szociális járulékok a munkaadó terhére ,80% 0,16% 016a 465 Egyéb támogatások és átutalások ,00% 0,01% Téritmények a dolgozóknak ,00% 0,00% Állandó költségek ,45% 0,06%

14 7. szám 152. oldal Utazási költségek ,40% 0,00% Bizottságok ,06% 0,28% Szolgáltatások szerződés alapján ,38% 0,77% A nyilvánosság tájékoztatása ,89% 0,78% Nemzetközi együttműködés ,46% 0,20% Specializált szolgáltatások ,00% 0,11% A községi elnök tanácsadójának téritménye ,76% 0,15% Anyag ,73% 0,14% Kamatok lefizetése lizing vásárlás esetén ,80% 0,00% 027a 472 Tiszaszentmiklóson a tűz következ.szan.szolg.egyszeri segély ,00% 0,02% Adók, kötelező illetékek és büntetések ,33% 0,00% Célirányú eszközök a hatalom más szintjeiről ,00% 0,10% Gépek és felszerelés ,69% 0,12% 2.2 EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS TERVEK ,50% 2,32% 480 Gazdasági teendők - kutatás és fejlesztés ,50% 2,32% H.A.CS ,10% 0,22% A tervek előfinanszirozásában való részvétel ,94% 0,60% A tervek előfin.való részv.-anyag ,20% 0,02% 033а 463 A tervek előfin.való részv.-eszközök visszafiz.,,különbözőek, egyformák'' ,00% 0,00% 033б 472 A tervek előfin.való részv.-egyszeri segély a menekülteknek ,00% 0,03% A tervek előfin.való részv.-felszerelés ,88% 1,44% 2.3 KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ,00% 0,00% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők ,00% 0,00% Állandó tartalék ,00% 0,00% Folyó tartalék ,00% 0,00% 2.4 KÖZSÉGI TANÁCS ÉS TÁMOGATÁSOK ,70% 4,09% KÖZSÉGI TANÁCS ,82% 2,84% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők ,82% 2,84% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak ,99% 0,73% Szociális járulékok a munkaadó terhére ,38% 0,13% 038a 465 Egyéb támogatások és átutalások ,00% 0,01% Juttatások a dolgozóknak ,69% 0,06% Küldötti pótlékok - Községi tanács ,90% 0,22% Állandó költségek ,21% 0,01% Utazási költségek ,25% 0,03% Szolgáltatások szerződés alapján ,43% 0,01% Szolgáltatások szerződés alapján - a nemi egyenjogúság fejlesztésére ,26% 0,05%

15 7. szám 154. oldal Bizottságok ,02% 0,03% Anyag ,69% 0,10% Migráció kez.és a lakóhely.elh.kénysz.szem.tart.megold.szolg.eszk ,00% 1,32% 047a 512 Migráció kez.és a lakóhely.elh.kénysz.szem.tart.megold.szolg.eszk.- felszerelés ,00% 0,00% 047b 514 Migráció kez.és a lakóhely.elh.kénysz.szem.tart.megold.szolg.eszk.- jószág ,00% 0,00% A Vállalkozók Egyesületének támogatása ,78% 0,16% NEMNYERESÉGES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA ,10% 1,25% 760 Egészségügy, amely más helyen nincs osztályozva ,00% 0,31% Támogatás a Vöröskeresztnek ,00% 0,12% Támogatás a Népkonyhának ,00% 0,19% 860 Rekreáció, kultúra és vallás, amelyek nincsenek más helyen oszt ,96% 0,95% 3 Támogatások a helyi közösségeknek ,00% 0,00% Támogatások a polgárok társulásainak - nemnyereséges intézményeknek ,02% 0,42% Támogatások a hagyományos templomoknak és vallási közösségeknek ,99% 0,52% 053 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS ,97% 87,11% 3.1 ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK ,85% 13,85% 130 Általános szolgáltatások ,85% 13,85% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak ,69% 6,39% Szociális járulékok a munkaadó terhére ,08% 1,14% 055a 465 Egyéb támogatások és átutalások ,00% 0,00% Természetbeni juttatások ,00% 0,00% Szociális juttatások a dolgozóknak ,35% 0,34% Téritmények a dolgozóknak ,31% 0,30% Dijak a dolgozóknak ,25% 0,10% Állandó költségek ,63% 1,36% Utazási költségek ,00% 0,22% Szolgáltatások szerződés alapján ,01% 1,69% Bizottságok ,00% 0,00% Projektumokban való részvétel ,79% 0,08% Specializált szolgáltatások ,47% 0,03% Folyó javitások és karbantartások ,77% 0,30% Anyag ,14% 0,71% Kamatok lefizetése ,00% 0,00% Rokkantak kifizetése ,00% 0,00% 069a 465 Egyéb folyó támogat.a törvény alapján - rokkantak kifizetése ,76% 0,15% Adók, kötelező illetékek és büntetések ,90% 0,65%

16 7. szám 156. oldal Pénzbirságok, büntetések és kötbérek ,50% 0,01% Az állami szervek által okozott károk megtéritése ,89% 0,02% Alapeszközökbe való befektetés ,18% 0,36% Mezőgazdasági földterületek beszerzése ,00% 0,00% 3.2 KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK ÜGYOSZTÁLYA ,86% 32,37% Általános szolgáltatások ,87% 3,59% 130 Általános szolgáltatások ,23% 0,11% A dolgozók továbbképzése ,52% 0,09% A belső hatásköri Bizottság munkájához szükséges eszközök ,35% 0,02% 040 Család és gyerekek ,47% 3,48% Aktiv foglalkoztat. intézked. szükséges eszk ,94% 1,42% Téritmény a költségvetésből gyermekre és családra ,09% 1,27% 472 Téritmény a költségvetésből oktatásra, művelődésre és tudományra ,80% 0,78% ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ,28% 10,70% ÖRÖM I.E.I. CSÓKA ,28% 10,70% 911 Iskoláskor előtti oktatás ,28% 10,70% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak ,17% 6,54% Szociális járulékok a munkaadó terhére ,00% 1,17% Természetbeni juttatások ,00% 0,10% Szociális juttatások a dolgozóknak - Végkielégitések ,00% 0,28% Téritmények a dolgozóknak ,00% 0,11% Dijak a dolgozóknak ,00% 0,01% Állandó költségek ,70% 0,71% Utazási költségek ,00% 0,05% Szolgáltatások szerződés alapján ,00% 0,14% 088a 423 Szakszolgáltatások ,00% 0,06% Specializált szolgáltatások ,00% 0,04% Folyó javitások és karbantartások ,00% 0,11% Anyag ,57% 0,90% Az ingatlan és a felszerelés amortizációja ,00% 0,03% Büntetések ,00% 0,00% 093a 465 Egyéb támogatások és átutalások ,64% 0,05% Adók, kötelező illetékek és büntetések ,00% 0,00% Épületek és épitkezési létesitmények ,00% 0,26% Gépek és felszerelés ,00% 0,14% 096a 515 Nemanyagi ingatlanok ,00% 0,01% ÁLTALÁNOS OKTATÁS ,49% 6,92% JOVAN POPOVIĆ Á.I. CSÓKA ,72% 3,22% 912 Általános oktatás ,72% 3,22%

17 7. szám 158. oldal Természetbeni juttatások ,85% 0,03% Szociális juttatások a dolgozóknak ,89% 0,01% Téritmények a dolgozóknak ,44% 0,48% Dijak a dolgozóknak ,53% 0,06% Állandó költségek ,17% 0,99% A tanulók utazásának költségei ,81% 0,45% Szolgáltatások szerződés alapján ,91% 0,11% Specializált szolgáltatások ,66% 0,01% Folyó javitások és karbantartás ,64% 0,24% Anyag ,46% 0,40% Adók, kötelező illetékek és büntetések ,08% 0,14% Épitkezési létesitményekbe való befektetés ,00% 0,20% Gépek és felszerelés ,97% 0,10% DR.TIHOMIR OSTOJIĆ Á.I. TISZASZENTMIKLÓS ,38% 1,84% 912 Általános oktatás ,38% 1,84% Téritmények a dolgozóknak ,31% 0,41% Dijak a dolgozóknak ,62% 0,06% Állandó költségek ,20% 0,39% A tanulók utazásának költségei ,93% 0,45% Szolgáltatások szerződés alapján ,73% 0,06% Specializált szolgáltatások ,06% 0,01% Folyó javitások és karbantartás ,21% 0,06% Anyag ,58% 0,13% Adók, kötelező illetékek és büntetések ,88% 0,01% Gépek és felszerelés ,12% 0,27% SERVO MIHALJ Á.I. PADÉ ,00% 1,87% 912 Általános oktatás ,00% 1,87% Természetbeni juttatások ,83% 0,12% Téritmények a dolgozóknak ,88% 0,21% Dijak a dolgozóknak ,67% 0,06% Állandó költségek ,42% 0,48% A tanulók utazásának költségei ,06% 0,01% Specializált szolgáltatások ,18% 0,03% Folyó javitások és karbantartás ,56% 0,38% Anyag ,82% 0,21% Adók, kötelező illetékek és büntetések ,11% 0,01% Gépek és felszerelés ,57% 0,35%

18 7. szám 160. oldal KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ,29% 1,10% VEGYÉSZETI ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA ,29% 1,10% 920 Középfokú oktatás ,29% 1,10% 414 Szociális juttatások a dolgozóknak ,18% 0,00% Téritmények a dolgozóknak ,30% 0,29% Dijak a dolgozóknak ,20% 0,06% Állandó költségek ,63% 0,32% A tanulók utazásának költségei ,00% 0,00% Szolgáltatások szerződés alapján ,75% 0,04% Specializált szolgáltatások ,00% 0,00% Folyó javitások és karbantartás ,04% 0,10% Anyag ,55% 0,24% Adók, kötelező illetékek és büntetések ,04% 0,01% Gépek és felszerelés ,45% 0,05% CSÓKA MŰVELŐDÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT CSÓKA ,52% 4,25% 980 Oktatás, amely más helyen nincs osztályozva ,52% 4,25% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak ,74% 1,39% Szociális járulékok a munkaadó terhére ,73% 0,25% 142a 465 Egyéb támogatások és átutalások ,00% 0,01% Szociális juttatások a dolgozóknak ,00% 0,00% Téritmények a dolgozóknak ,17% 0,02% Dijak a dolgozóknak ,15% 0,02% Állandó költségek ,53% 0,23% Utazási költségek ,55% 0,02% Szolgáltatások szerződés alapján ,11% 0,40% A nyilvánosság tájékoztatása ,08% 0,00% Specializált szolgáltatások ,40% 0,07% Folyó javitások és karbantartások ,55% 0,03% Anyag ,74% 0,22% 152a 431 Az ingatlan és a felszerelés amortizációja #DIV/0! 0,00% Támogatások a művelődési szervezeteknek ,19% 0,53% Támogatások a sportszervezeteknek ,33% 0,90% Adók, kötelező illetékek és büntetések ,55% 0,00% Gépek és felszerelés ,75% 0,14% Nemanyagi vagyon ( könyvek ) ,37% 0,03%

19 7. szám 162. oldal CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA ,60% 4,19% 090 Szociális védelem, amely más helyen nincs osztályozva ,60% 4,19% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak ,35% 0,20% Szociális járulékok a munkaadó terhére ,70% 0,04% 159a Egyéb folyó támogatások és átutalások ,44% 0,00% Téritmények a dolgozóknak ,10% 0,13% Állandó költségek ,22% 0,03% Utazási költségek ,39% 0,01% Szolgáltatások szerződés alapján ,21% 0,20% Nappali szolg. a helyi köz. - téritm.a dolgozóknak ,08% 0,04% Nappali szolg. a helyi köz. - szolg.szerz. alapján ,48% 2,77% Nappali szolg. a helyi köz. - állandó költségek ,64% 0,11% Nappali szolg. a helyi köz. - utazás költségei ,97% 0,00% Nappali szolg. a helyi köz. - folyó javit.és karbantart ,60% 0,02% Nappali szolg. a helyi köz. - anyag ,21% 0,27% Nappali szolg. a helyi köz. - adók ,00% 0,00% Nappali szolg. a helyi köz. - felszerelés ,06% 0,04% Folyó javitások és karbantartás ,57% 0,02% Anyag ,30% 0,05% Téritmények a költségvetésből halál esetén ,04% 0,10% Egyéb téritmények a költségvetésből lakásra és életre ,17% 0,00% Egyéb téritmények a költségvetésből ,10% 0,16% Adók, kötelező illetékek és büntetések ,00% 0,00% Gépek és felszerelés ,76% 0,00% EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM ,43% 1,61% 760 Egészség védelem, amely más helyen nincs osztályozva ,43% 1,61% Szolgáltatások szerződés alapján ,33% 0,57% Folyó javitások és karbantartások ,18% 0,30% 426 Egészségügyi és laboratóriumi anyag ,22% 0,04% Épületek és épitkezési létesitmények ,00% 0,00% Gépek és felszerelés ,60% 0,71% 3.3 A GAZD., MEZŐG. FEJL.VÁROSRED. ÉS LAKÁS- KOM.TEV.ÜGYOSZT ,45% 40,89% ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK ,89% 23,52% 130 Általános szolgáltatások ,41% 0,84% Szúnyogirtás ,54% 0,78% Specializált szolgáltatások ( derat.,kóborkutyák befogása ) ,48% 0,07% 310 Közbiztonság és biztonság ,64% 0,34% A közlekedésbiztonság fejlesztésére- terv alapján A közlekedésbiztonság fejlesztésére- infrastr. finanszirozása ,00% 0,01% ,00% 0,00%

20 7. szám 164. oldal ,62% 0,33% Rendkivüli helyzetekre való felkészülés és reagálás ,00% 0,00% Folyó javitások és karbantartások- villámháritók a HK-nél ,00% 0,00% Gépek és felszerelés (.a honvédelemre ) ,34% 0,13% 320 Tűzvédelmi szolgáltatások Tűzvédelmi szolgáltatások munkálatai ,34% 0,13% 420 Mezőgazdaság ,68% 6,86% Mezőőri szolgálat ,00% 0,00% Jégvédelmi szolgáltatás ,00% 0,00% Specializált szolgáltatások - önkéntes csop.terv. ( program szerint ) ,00% 0,12% Specializált szolgáltatások - mezők és legelők melior.terv. ( progr. szerint ) ,00% 0,00% Specializált szolgáltatások - földmérői szolg.a program szerint ,17% 0,23% Specializált szolgáltatások - kanálisok rend.a program szerint ,00% 1,66% Specializált szolgáltatások - földterület elemzése.a program szerint ,81% 0,24% Specializált szolgáltatások a program szerint ,00% 0,00% Folyó javitások és karbantartások - határutak rendezése( program szerint ) ,48% 4,41% Anyag ( mezőőri és jégvédelmi szolgálat program szerint ) ,39% 0,18% Anyag - bérbeadás folyamata ( program szerint ) ,43% 0,01% Állandó költségek ( program szerint ) ,26% 0,01% ,00% 0,00% A mezőőrök felszerelése ( program szerint ) ,00% 0,00% Adók, kötelező illetékek és büntetések ( program szerint ) ,95% 0,00% Környezetvédelem ,70% 0,16% Regionális szemétlerakó ,70% 0,16% Lakásfejlesztés ,32% 15,18% Szolgáltatások szerződés alapján - az épitkezési felügyelő Végzése ,00% 0,00% Kapitális karb.- a község épületének C része ,00% 1,66% Az épület folyó karb.- a község épületének B része ,71% 0,23% Az épület folyó karb.- vizhálózat rendezése I etáp ,98% 2,86% Az épület folyó karb.- vizhálózat rendezése II -V etáp ,00% 0,00% Az épület folyó karb.- utak és egyéb létes.karb..és megerősit ,38% 8,04% Épületek folyó javitása és karbantartása ,93% 0,97% 213a 425 Kapitális átutal.- a padéi ÖTE épületének épit.való befektet ,44% 0,32% Épületek és létesitmények kapit.karbantart.- videó felügyelet ,16% 0,25% Épületek és létesitmények kapit.karbantart.- videó felügyelet ,00% 0,03% 215a 511 Épületek és létesitmények kapit.karbantart.- házfelújitás Padén ,00% 0,00% Tervezés ,98% 0,83% Közösség fejlesztése ,00% 0,00% Célirányú befektetés a magánositás eszk. - pályázat alapján ,00% 0,00% 423 Eszközök a mezőgazdaság fejlesztésére ,00% 0,00%

H A T Á R O Z A T O T hozott CSÓKA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

H A T Á R O Z A T O T hozott CSÓKA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 27. 5. szám 52. oldal 2014.06.11. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

2. szám 8. oldal 2014.03.05.

2. szám 8. oldal 2014.03.05. 2. szám 8. oldal 2014.03.05. 4. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott A GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁRÓL

H A T Á R O Z A T O T hozott A GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁGÁRÓL 4. szám 42. oldal 2015.05.14. 13. A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény ( SZK 16/02-es, 115/05-os és 107/09-es számú Hivatalos Közlönye ) 9. szakaszának 4. bekezdése és Csóka község

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213. és 63/213. szám helyesbítés) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM 2016. DECEMBER 29. Z E N T A 204. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

4. szám 38. oldal 2014.05.21.

4. szám 38. oldal 2014.05.21. 4. szám 38. oldal 2014.05.21. 22. A mezőgazdasági földterületről szóló törvény ( SZK 62/06- os, 65/08-as és 41/09-es számú Hivatalos Közlönye ) 60. szakasza alapján, a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági Kereskedelmi,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2015. DECEMBER 30. Z E N T A 178. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2012., 62/2013. 63/2013., 108/2013., 142/2014. és 68/2015. számok) 43. szakaszának 1. bekezdése kapcsolatban

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN

NYILVÁNOS HIRDETMÉNYT ADA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁT KÉPEZŐ ÉPÍTÉSI TELEK ELTULAJDONÍTÁSÁRA ÍRÁSBELI AJÁNLATOK BEGYŰJTÉSE ÚTJÁN Ada község statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 60. szakaszának 3v pontja, valamint az építési telkek elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2015. NOVEMBER 27. Z E N T A 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK 2008. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE Sorszám Tartalom Szám/oldal 16 A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK ÁRJEGYZÉKÉBEN SZEREPLŐ DINÁRÉRTÉKEK ÖSSZEHANGOLÁSA 4/35 35 A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYZATA

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18 2. OLVASAT 71 NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK 18.289,81 24.020,00 24.201,52 21.100,00 87,84 87,18 710 NYERESÉGRÉSZESEDÉS ÉS VAGYONJÖVEDELMEK 27,28 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 710200 Kamatok 27,28 0,00 0,00

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLV 10. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. Број 11. 10.10.2013. СТРАНА 472.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. DECEMBER 29. Z E N T A 147. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére

Előterjesztés a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 : 231-3163 Fax: 231-3152 e-mail: trippon.n@ujpest.hu Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tisztelt

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2009. DECEMBER 31. Z E N T A 154. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város POLGÁRMESTER Iratszám: II-401-56/2012 Kelt 2012.01.18-án Szabadka A sporttörvény 138. szakaszának 2. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 29. Z E N T A 131. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

oldal 243 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Szám Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök a felsorolt célokra lesznek felhasználva

oldal 243 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Szám Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök a felsorolt célokra lesznek felhasználva SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Év XLV Szenttamás, 27.08.2015. Szám: 13. Szükség szerinti kiadmány 101. A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. Cikkely 1. Bekezdése szerint ( Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Főkönyvi kivonat 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 39 428 431 0 39 428 431 1 149 437 39 428 431 1 149

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

RENDELET LENDVA KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. 1. cikk (A Rendelet tartalma)

RENDELET LENDVA KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. 1. cikk (A Rendelet tartalma) A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SzK Hivatalos Közlönye, 94/07-UPB, 27/08-odl. US, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10 és 84/10-odl. US és 40/12-ZUJF. sz.) 29. cikke, az Államháztartásról

Részletesebben