7. szám 126. oldal ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI"

Átírás

1 7. szám 126. oldal A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK 54/09-es, 73/10-es, 101/10-es, 101/11-es, 93/12-es 62/13-as, 63//13-as, 108/13-as és 142/14-es számú Hivatalos Közlönye ) 77. szakasza, Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg) 77. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján, de a végrehajtó szerv javaslatára, Csóka község Képviselő testülete én tartott ülésén H A T Á R O Z A T O T hozott CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Csóka község 2014-es évi költségvetésének megvalósított bevételei és jövedelme, valamint költségei és kiadásai ( a további szövegben: Határozat ), a következő összeget teszik ki, ezresekben kifejezve ( a további szövegben din.), éspedig: I. Csóka község 2014-es évi költségvetésének összbevételei és jövedelme dinár összegben valósultak meg ( ebből Csóka község költségvetésének végrehajtásánál dinár valósult meg, míg a többi költségvetési eszközhasználónál 04-es, 06-os és 07-es forráson dinár valósult meg ). II. Csóka község 2014-es évi költségvetésének összesen megvalósult költségei és kiadásai dinár össz- összegben valósultak meg ( Csóka község költségvetésének végrehajtásánál dinár valósult meg, míg a többi költségvetés használónál 04-es, 06-os, 07-es, 13-as és 15-ös forráson dinár valósult meg ). III. A folyó összjövedelem és bevételek valamint az összkiadások és költségek közötti különbség dinárt tesz ki és jövedelemhiányt képez a folyó év költségvetési deficitje. 2. szakasz 1. Költségvetési szuficit ( deficit ), össz pénzügyi szuficit ( deficit ) és pénzelési számla: L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI Gazdasági osztályozás Összeg ezresekben 1. Összbevételek és jövedelmek a nempénzügyi vagyon eladásából ( oszt.7+8) FOLYÓ BEVÉTELEK (7-es oszt. ) melyben: Adókból származó bevételek A jövedelem, a nyereség és kapit.nyereség utáni adó Fizetésalapra kivetett adó Vagyonadó Javak és szolg. ut. adó Egyéb adók Nem adóból származó jövedelem Ebből megfizettetett kamatok Támogatások Átutalások Memorandum tételek a kiadások átutalására A NEMPÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖV. (oszt.8.) 8 2. Összkiadások és költségek a nempénzügyi vagyon beszerz. ( oszt.4+5) FOLYÓ KIADÁSOK ( oszt.4. ) amelyből: A dolgozók kiadásai Áru és szolgáltatás használata

2 7. szám 128. oldal Alapeszközök használata Kamatok lefizetése Szociális biztositásokból származó jogok Egyéb kiadások Átutalások a hatalom más szintjeiről Egyéb támogatások és átutalások A NEMPÉNZÜGYI VAGYON BESZ. ALAPJÁN LÉTREJÖTT KIADÁSOK ( oszt. 5.) amelyből: KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT / DEFICIT / ( oszt. 7+8 ) ( oszt. 5 ), amelyből: A pénzügyi vagyon beszerzése alapján létrejött kiad. ( közpolitika végrehajtása céljából ) 62-es kategória 62 A pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek ( 92 es kategória kivétel a 9211-es, 9221-es, 9219-es, 9227-es és 9228-as ) ÖSSZ PÉNZÜGYI TÖBBLET/HIÁNY (7+8) - (4+5) +(92-62) B. PÉNZELÉSI SZÁMLA A megterhelésből származó bevételek 91 Felhasználatlan eszközök az előző évekből Az adósság alaptőkéjének kifizetése alapján létrejött kiadások 61 NETTÓ FINANSZÍROZÁS szakasz Csóka község 2014-es évi költségvetéséről szóló Határozatban kimutatott 7312 dinár összegű megvalósított költségvetési deficitet az előző évből származó átvitt felhasználatlan költségvetési eszközökből fedezzük. II. KÜLÖN RÉSZ 4. szakasz Csóka község 2014-es évi költségvetésének megvalósított összbevételei és jövedelmei dinárt tesznek ki, és gazdasági osztályozások szerint mutattuk ki az alábbi táblázatos áttekintésben. Az előző évből átvitt elköltött eszközök ( 13-as és 15-ös forrás ) dinárt tesznek ki. 2. B E V É T E L E K ezresekben Kontó 2014-ES 2014-ES KÖLTS. B E V É T E L I F A J T A csoport. ÉVI TERV MEGVAL. 3 Átvitt felhasználatlan eszközök az előző évekből I. A költségvetési bevételek 01-es pénzelési forrás MUTATÓ %- OS ÖSSZETÉT. 711 Jövedelmi adó ,15% 24,89% 712 Fizetésalapra kivetett adó ,03% 0,00% 713 Vagyonadó ,89% 6,14% 714 Javak és szolgáltatások utáni adó ,45% 0,29% 716 Egyéb adók ,57% 0,25% 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről ,04% 36,53% 741 Vagyonból származó bevételek ,61% 12,12% 742 Javak és szolgáltatások elad.szárm.bevételek ,21% 0,04% 743 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni javak ,32% 0,27%

3 7. szám 130. oldal Önkéntes átutalások a term.és jogi szem ,00% 0,00% 745 Vegyes és nem meghatározott bevételek ,33% 0,67% 771 Memorandum tételek a kiadások megtérítésére ,64% 0,15% A 2014-es évi folyó költségvetési bevételek ,87% 81,36% 812 Az ingó vagyon eladásából származó bevételek ,00% 0,00% 9216 A kölcsönök lefizetéséből származó bevételek ,76% 0,00% 9219 Hazai részv.és egyéb tőke elad.szárm.bevételek ,00% 0,00% I. A 01-ES FORRÁSRA ÖSSZESEN: BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL ,84% 81,37% II. BEVÉTELEK MÁS FORRÁSOKBÓL 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről ,19% 6,25% 771 Memorandum tételek a kiadások megtérítésére ,00% 0,04% 781 Átutatások a költségvetés használói között ugyanazon a szinten 0 0 0,00% 0,00% II. MÁS FORRÁSOKBÓL A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEIRE 06-OS ÉS 07-ES PÉNZELÉSI FORRÁSOK ,45% 6,30% A KÖLSÉGVETÉSNEK ÖSSZESEN 2014-ES ÉVBEN (I+II): ,90% 87,66% III. A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK KÖZVETETT HASZNÁLÓINAK BEVÉTELEI 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES EGYÉB FORRÁSOK 732 Nemzetközi szervezetek adományai ,27% 0,12% 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről ,00% 1,44% 741 Vagyonból származó bevételek ,00% 0,00% 742 Javak és szolgáltatások elad.szárm.bevételek ,97% 0,89% 745 Vegyes és nem meghatározott bevételek ,00% 2,69% 744 Önkéntes átutalások a term.és jogi szem ,00% 0,03% 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről 0 0 0,00% 0,00% 771 Memorandum tételek a kiadások megtérítésére ,00% 0,08% 781 Átutatások a költségvetés használói között ugyanazon a szinten 0 9 0,00% 0,00% III. 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES PÉNZELÉSI FORRÁSOKBÓL A KÖZVETETT HASZN. ÖSSZESEN ,43% 5,26% ÖSSZESEN: A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETETT ESZKÖZHASZNÁLÓINAK 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES FORRÁSOK ,43% 5,26% A KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉS 2014-ES ÉVI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: (I+II+III) ,63% 92,92% ÖSSZBEVÉTELEK, JAVAK ÉS ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTVITT FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK: ,48% 100,00%

4 Kontó csoport. 7. szám 132. oldal szakasz Csóka község 2014-es évi megvalósított összkiadásai és költségei alaprendeltetések szerint dinárt tesznek ki, melyeket az alábbi táblázatos áttekintésben mutattunk ki: 3. CÉLIRÁNYOS KIADÁSOK ezresekben K I A D Á S I F A J T A 2014-ES ÉVI TERV 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS VÉGREHAJTÁS A 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁSRA TERV AZ EGYÉB PÉNZELÉSI FORRÁSOKRA VÉGREHAJTÁS AZ EGYÉB PÉNZELÉSI FORRÁSOKRA 2014-ES ÉVI ÖSSZTERV 2014-ES ÉVI ÖSSZ-VÉGREHAJT. ÖSSZESEN KIADÁSOK A DOLGOZÓKNAK Fizetések és pótlékok a dolgozóknak Szociális juttatások Természetbeni juttatások Szociális juttatások a dolgozóknak Téritmények a dolgozóknak Dijak a dolgozóknak Küldötti pótlék ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA Állandó költségek Utazás költségei Szolgáltatások szerződés alapján Specializált szolgáltatások Folyó javitások és karbantart. ( szolgáltatás és anyag ) Anyag ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA Alapeszközök használata KAMATTÖRLESZTÉS Hazai kamatok törlesztése A megterhelés kisérő költségei TÁMOGATÁSOK Nem pénzelt vállalatok és szervezetek támogatása TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK Átutalások a hatalom más szintjeire Egyéb támogatások és átutalások SZOCIÁLIS BIZTOSIT. EREDŐ JOGOK Szociális védelemre vonatkozó téritmény EGYÉB KIADÁSOK Nemhatalmi szervezetek támogatása Adók, kötelező illetékek és büntetések Pénzbirságok a biróságok végzése által Az állami szervek által okozott kár megtéritése

5 7. szám 134. oldal ADMINISZTRATIV ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL Tartalékeszközök ALAPESZKÖZÖK Épületek és épitészeti létesitmények Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés Kultivált vagyon Nemanyagi vagyon Földterület A 2014-ES KÖLTSÉGVETÉSI TERV ÖSSZESEN

6 7. szám 136. oldal szakasz Csóka község 2014-es évi zárszámadásában a kiadások és költségek, használók szerint az alábbi táblázatban vannak kimutatva: 4. HASZNÁLÓK SZERINTI KIADÁSOK ezresekben Rész Fejezet H A S Z N Á L Ó N E V E 2014-ES ÉVI TERV 2014-ES ÉVBEN MEGVAL. MUTATÓ STRUKT. I. 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS 1 KÉPVISELŐ - TESTÜLET ,56% 2,64% 2 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TART. ÉS TERVEK ,57% 8,45% 2.1 Községi elnök ,02% 3,62% 2.2 Egyéb tevékenységek és tervek ,50% 2,05% 2.3 A költségvetés tartalékai ,00% 0,00% 2.4 Községi Tanács és támogatások ,70% 2,77% 3 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS ,97% 73,98% 3.1 ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK ,85% 13,81% 3.2 KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEV. ÜGYOSZTÁLYA ,86% 28,55% ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK ,87% 2,65% ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY ÖRÖM I.E.I. CSÓKA ,28% 8,41% ÁLTALÁNOS OKTATÁS ,49% 6,92% Jovan Popović Á.I. Csóka ,72% 3,22% Dr. Tihomir Ostojić Á.I. Tiszaszentmiklós ,38% 1,84% Servo Mihalj Á.I. Padé ,00% 1,87% KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Vegyészeti élelmiszeripari középiskola ,29% 1,10% MŰVELŐDÉS Művelődési oktatási Központ Csóka ,52% 3,99% SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM ,25% 5,49% Csóka község Szociális Munkaügyi Központja ,60% 3,88% Egészségügyi védelem ,43% 1,61% 3.3 A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT ,45% 31,61% Általános szolgáltatások ,89% 16,42% Csóka község Építkezési Igazgatósága KV ,67% 8,50% Csóka Kommunális Közvállalat ,66% 2,19% Környetvédelmi Alap ,00% 0,00% HELY KÖZÖSSÉGEK ,85% 4,50% Csóka Helyi közösség ,40% 1,19% Padé Helyi közösség ,62% 1,07%

7 7. szám 138. oldal Tiszaszentmiklós Helyi közösség ,01% 0,65% Szanád Helyi közösség ,90% 0,43% Feketetó Helyi közösség ,54% 0,26% Egyházaskér Helyi közösség ,31% 0,17% Hódegyháza Helyi közösség ,17% 0,74% I. 01-ES PÉNZELÉSRI FORRÁSRA ÖSSZESEN ,90% 85,06% II. EGYÉB FORRÁSOK 2 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TARTALÉKOK ÉS TERVEK ,98% 1,81% 2.1 Községi elnök ,29% 0,21% 2.2 Egyéb tevékenységek és tervek ,73% 0,27% 2.4 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS ,04% 1,32% 3 Községi közigazgatás általános szolgltatások ,10% 0,04% 3.1 KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEV. ÜGYOSZTÁLYA ,10% 0,04% 3.2 Közigazgatási és társadalmi tevékenységek ügyosztálya általános szolgáltatások ,00% 0,95% SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÉDELEM ,00% 0,95% KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TARTALÉKOK ÉS TERVEK ,53% 0,31% Csóka község Szociális Munkaügyi Központja ,53% 0,31% 3.3 A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT ,64% 7,10% Általános szolgáltatások ,64% 7,10% Kommunális Közvállalat 0 0 0,00% 0,00% KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP ,00% 0,00% Környezetvédelmi Alap ,00% 0,00% II. AZ EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - 06, 07, 13 ÉS , ,18% 10,20% A 2014-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRE ÖSSZESEN (I+II) ,02% 95,26% III. 04, 06, 07, 13 ÉS 15-ÖS EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN KÖZVETETT HASZNÁLÓK ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS ,17% 2,29% Öröm I.E.I. Csóka ,17% 2,29% MŰVELŐDÉS ,40% 0,26% Művelődési Oktatási Központ ,40% 0,26% 3.3 A GAZDASÁGI, MEZŐGAZDASÁGI, FEJLESZTÉSI, VÁROSRENDEZÉSI ÉS LAKÁS- KOMM. TEV. ÜGYOSZT ,01% 0,90% Csóka község Építkezési Igazgatósága -KV ,01% 0,90% HELYI KÖZÖSSÉGEK ,47% 1,28% Csóka Helyi közösség ,83% 0,02%

8 7. szám 140. oldal Padé Helyi közösség ,43% 0,87% Tiszaszentmiklós Helyi közösség ,49% 0,33% Szanád Helyi közösség ,00% 0,00% Feketetó Helyi közösség ,00% 0,00% Egyházaskér Helyi közösség ,94% 0,04% Hódegyháza Helyi közösség ,00% 0,02% III. 04, 06 ÉS 07-ES EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - KÖZVETETT HASZNÁLÓK: ,46% 4,74% 04, 06 ÉS 07-ES EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - KÖZVETETT HASZNÁLÓK ,46% 4,74% CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN ( I+II+III ) : ,32% 100,00%

9 7. szám 142. oldal szakasz Csóka község költségvetésének a től ig tartó időszakra vonatkozó bevételi tervének megvalósításáról és kiadási tervének végrehajtásáról szóló Jelentése, e Határozat összetevő részét képezi és annak mellékletében található meg. 8. szakasz 2014-es évben az állandó költségvetési tartalékra tervezett összeg 500 dinár volt, a megvalósítás 50 dinár, az eszközöket Tiszaszentmiklóson keletkezett tűz okozta károk helyreállítására használtuk. 9. szakasz Csóka község 2014-es évi költségvetésének keretében a tervezett eszközök 500 dinár összegben folyó költségvetési tartalékok címen, nem lettek használva. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 10. szakasz Űrlapok: i Állapotmérleg ( 1-es Űrlap ), től ig terjedő időszakra vonatkozó Bevételi és kiadási mérleg ( 2-es Űrlap ), től ig terjedő időszakra vonatkozó Kapitális költségekről és pénzelésről szóló jelentés ( 3-as Űrlap ), től ig t.i.v. Pénzforgalomról szóló jelentés ( 4-es Űrlap ) és től ig t.i.v. Költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés ( 5-ös Űrlap ), melyek alapján elkészült e Határozat, hitelesítettek és a községi közigazgatás irattárába lettek helyezve. 11. szakasz Csóka község költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatot el kell küldeni a Pénzügyminisztériumnak, legkésőbb ig. 12. szakasz Ez a Határozat Csóka község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT CSÓKA KÖZSÉG CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016 1/2015 V- XXV. Kelt: C S Ó K A Csóka KKT elnöke Marjanov Mirjana s.k.

10 7. szám 144. oldal CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI BEVÉTELI TERVÉNEK MEGVALÓSITÁSA ezresekben FORRÁS OSZTÁLY CSOPORT SZINTETIKA ANALITIKA SZUBANA ES ÉVI TERV 2014-E ÉVI BEVÉTELI TERV MEGVAL. MUTATÓ STRUKT. 01 L E I R Á S Költségvetés bevételei ,84% 81,37% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK ,87% 81,36% 711 A JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS KAPITÁLIS NYERESÉG UTÁNI ADÓ ,15% 24,89% 7111 Jövedelem adó és a kapit.nyereség utáni adó, amit a term.személyek fizetnek ,15% 24,89% Fizetésekre kivetett adó ,95% 16,93% Az önálló tevékenység bevételi adója ,73% 0,63% A vagyon utáni bevételi adó ,55% 0,17% A személybizt. származó bevételi adó ,54% 0,00% Helyi járulékok ,73% 5,00% Egyéb bevételi adó ,26% 2,16% 712 A FIZETÉSALAPRA KIVETETT ADÓ ,03% 0,00% 7121 Fizetésalapra kivetett adó ,03% 0,00% Fizetésalapra kivetett adó ,03% 0,00% 713 VAGYONADÓ ,89% 6,14% 7131 Az ingatlanokra kivetett időszakos adó ,99% 4,42% Vagyonadó ,99% 4,42% 7133 Öröklési és ajándékozási adók ,68% 0,07% Öröklési és ajándékozási adók ,68% 0,07% 7134 Pénzügyi és kapitális tranzakciókra kivetett adó ,96% 1,65% A kapitális tranzakciókra kivetett adók ,96% 1,65% 7136 Egyéb ingatlanokra kivetett időszakos adók ,00% 0,00% Egyéb ingatlanokra kivetett időszakos adók ,00% 0,00% 714 JAVAK ÉS SZOLG.ÚTÁNI ADÓ ,45% 0,29% 7144 Egyenkénti szolgáltatásokra kiv.adó ,51% 0,00% Reklámpannók használata utáni kommunális illeték ,26% 0,00% Tűzvédelmi eszközök ,00% 0,00% 7145 A javak használata és a javak használatának vagy a tev.végz.enged.utáni adó ,56% 0,29% Motoros járművek utáni adó ,43% 0,21% Az általános érdekű javak használatának téritménye ,00% 0,01% Kedvezményes téritm.és tart.illetékek ,89% 0,04% Községi és városi téritmények ,95% 0,03% Játékeszközök tartására vonatkozó kommunális illeték ,00% 0,00%

11 7. szám 146. oldal EGYÉB ADÓK ,57% 0,25% 7161 Egyéb adók, amit kizárólag vállalatok valamint vállalkozók fizetnek ,57% 0,25% Cégtáblára kivetett kommunális illeték ,57% 0,25% 733 ÁTUTALÁSOK A HATALOM MÁS SZINTJÉRŐL ,04% 36,53% 7331 Folyó átutalások a hatalom más szintjeiről ,04% 36,53% Folyó átutalások a hatalom más szintjeiről a község javára ,04% 36,53% Más folyó átutalások a hatalom más szintjeiről a község javára ,00% 0,00% Folyó célirányú átutalások VA Tartománytól a község javára ,19% 0,54% Nem célirányú átutalások VA Tartománytól a község javára ,00% 35,99% 741 VAGYON UTÁNI BEVÉTELEK ,61% 12,12% 7411 Kamatok ,08% 2,47% A községi költs.eszk.vonatk.kamatok ,08% 2,47% 7415 A nem előállit.vagyon bérbeadása ,29% 9,65% Ásványi nyersanyagok használatának téritménye ,10% 0,24% Az állami tulajdonban lévő földek bérbeadásából származó eszközök ,64% 8,58% Terület és telekhasználati téritmény ,03% 0,83% Az általános érdekű javak használatának téritménye ,00% 0,00% 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ,21% 0,04% 7421 Piaci szerv.részéről a javak és szolg.elad.vagy bérletéből származó bevételek 5 0 0,00% 0,00% Piaci szerv.részéről a javak és szolg.elad.vagy bérl.szárm. bev. a község javára 5 0 0,00% 0,00% 7422 Illetékek ,69% 0,04% Illetékek a község javára ,69% 0,04% 7423 A piaci szervek részéről a javak és szolg.mellékeladásából származó bevételek 2 0 0,00% 0,00% A községi Közigazgatás bevételei 2 0 0,00% 0,00% 743 PÉNZBIRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI JAVAK ,32% 0,27% 7433 Szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek ,32% 0,27% A közlekedési szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek ,37% 0,27% Szabálysértések utáni pénzbirságokból származó bevételek a község javára ,00% 0,00% 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL ,00% 0,00% 7441 Folyó önkéntes átutalások a természetes és jogi személyektől ,00% 0,00% Folyó önkéntes átutalások a természetes és jogi személyektől a község javára ,00% 0,00% 7442 Önkéntes kapitális átutalások a természetes és jogi személyektől ,00% 0,00% Önkéntes kapitális átutalások a természetes és jogi személyektől ,00% 0,00% 745 VEGYES ÉS NEMMEGHATÁROZOTT BEVÉTELEK ,33% 0,67% 7451 Vegyes és nemmeghatározott bevételek ,33% 0,67% Vegyes és nemmeghatározott bevételek a község javára ,33% 0,67% 771 MEMORANDUM TÉTELEK A KIADÁSOK ÁTUTALÁSÁRA ,64% 0,15% 7711 Memorandum tételek a kiadások átutalására ,64% 0,15%

12 7. szám 148. oldal Memorandum tételek a kiadások átutalására ,64% 0,15% 8 A NEMPÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ,00% 0,00% 812 AZ INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ,00% 0,00% 8121 Az ingóságok eladásából származó bevételek ,00% 0,00% Az ingóságok eladásából származó bevételek a község javára ,00% 0,00% 9 A PÉNZÜGYI VAGYON MEGTERH. ÉS ELAD. SZÁRM.BEVÉTELEK ,92% 0,00% 921 A HAZAI MEGTERHELÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ,92% 0,00% 9216 Az országban a term.szem. és háztart. adott kölcs.lefiz.szárm.bevételek ,76% 0,00% Az országban a term.szem. és háztart.adott kölcs.lefiz.szárm.bev.a község jav ,76% 0,00% 9219 A hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek ,00% 0,00% A hazai részvények és egyéb tőke elad.szárm. bevételek a község javára ,00% 0,00% ,72% 2,20% Saját bevételek 7 FOLYÓ BEVÉTELEK ,72% 2,20% 733 ÁTUTALÁSOK A HATALOM MÁS SZINTJÉRŐL #DIV/0! 1,30% 741 VAGYON UTÁNI BEVÉTELEK 0 17 #DIV/0! 0,00% 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ,97% 0,89% 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL ,00% 0,01% 745 VEGYES ÉS NEMMEGHATÁROZOTT BEVÉTELEK ,00% 0,00% 06 Támogatások a nemzetközi szervezetektől ,27% 0,12% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK ,27% 0,12% 732 TÁMOGATÁSOK A NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL ,27% 0,12% 07 Támogatások a hatalom más szintjeiről ,38% 9,24% 7 FOLYÓ BEVÉTELEK ,38% 9,24% 733 ÁTUTALÁSOK A HATALOM MÁS SZINTJÉRŐL ,05% 6,40% 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL ,00% 0,03% 745 VEGYES ÉS NEMMEGHATÁROZOTT BEVÉTELEK ,00% 2,69% 771 MEMORANDUM TÉTELEK A KIADÁSOK ÁTUTALÁSÁRA ,00% 0,12% 781 ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉS HASZN.KÖZÖTT UGYANAZON A SZINTEN 0 9 0,00% 0,00% Nem elosztott bevételi többlet és bevételek az előző évekből Felhasználatlan támogatási eszközök az előző évekből ,14% 4,99% ,90% 2,09% KÖLTSÉGVET.VALÓ BEVÉT - 01-ES FORRÁS ÖSSZESEN ,84% 81,37% 04- ES FORRÁSRA ÖSSZESEN ,72% 2,20% 06-OS FORRÁSRA ÖSSZESEN ,27% 0,12% 07- ES FORRÁSRA ÖSSZESEN ,38% 9,24% 13-AS FORRÁSRA ÖSSZESEN ,14% 4,99% 15-ÖS FORRÁSRA ÖSSZESEN ,90% 2,09% ÖSSZESEN: ,48% 100,00%

13 7. szám 150. oldal CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI KIADÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSITÁSA RÉSZLEG FEJEZET FUNKCIÓ GAZD.OSZT. 01-ES PÉNZ. FORRÁS 01-ES PÉNZ.FORRÁS VÉGREHAJT. EGYÉB BEVÉTELI TERVEK EGYÉB VEÉTELI TERVEK VÉGREHAJT. ÖSSZTERV VÉGREHAJTÁS ÖSSZESEN MUTATÓ A 01-ES FORRÁSRA ÖSSZETÉTEL KH LEIRÁS 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ -TESTÜLET ,56% 2,64% 1.1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ - TESTÜLET ,56% 2,64% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők ,56% 2,64% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak ,84% 0,82% Szociális járulékok a munkaadó terhére ,83% 0,15% 002a 465 Egyéb támogatások és átutalások ,00% 0,01% Szociális juttatások ,98% 0,03% Téritmények a dolgozóknak ,24% 0,02% Küldötti pótlékok - tanácsnokok ,94% 0,81% Állandó költségek ,88% 0,08% Utazási költségek ,62% 0,01% Bizottságok ,35% 0,00% Szolgáltatások szerződés alapján ,64% 0,22% A Választások pénzelése ,71% 0,21% Felülvizsgálás szolgáltatásai ,00% 0,06% Anyag ,90% 0,01% Támogatások a nemhatalmi szervezeteknek - politikai pártoknak ,90% 0,18% Támogatás a Nemzeti kisebbségek Tanácsának ,00% 0,02% 2 KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI TANÁCS, TARTALÉKOK ÉS TERVEK ,57% 10,25% 2.1 KÖZSÉGI ELNÖK ,02% 3,84% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők ,02% 3,84% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak ,26% 0,92% Szociális járulékok a munkaadó terhére ,80% 0,16% 016a 465 Egyéb támogatások és átutalások ,00% 0,01% Téritmények a dolgozóknak ,00% 0,00% Állandó költségek ,45% 0,06%

14 7. szám 152. oldal Utazási költségek ,40% 0,00% Bizottságok ,06% 0,28% Szolgáltatások szerződés alapján ,38% 0,77% A nyilvánosság tájékoztatása ,89% 0,78% Nemzetközi együttműködés ,46% 0,20% Specializált szolgáltatások ,00% 0,11% A községi elnök tanácsadójának téritménye ,76% 0,15% Anyag ,73% 0,14% Kamatok lefizetése lizing vásárlás esetén ,80% 0,00% 027a 472 Tiszaszentmiklóson a tűz következ.szan.szolg.egyszeri segély ,00% 0,02% Adók, kötelező illetékek és büntetések ,33% 0,00% Célirányú eszközök a hatalom más szintjeiről ,00% 0,10% Gépek és felszerelés ,69% 0,12% 2.2 EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS TERVEK ,50% 2,32% 480 Gazdasági teendők - kutatás és fejlesztés ,50% 2,32% H.A.CS ,10% 0,22% A tervek előfinanszirozásában való részvétel ,94% 0,60% A tervek előfin.való részv.-anyag ,20% 0,02% 033а 463 A tervek előfin.való részv.-eszközök visszafiz.,,különbözőek, egyformák'' ,00% 0,00% 033б 472 A tervek előfin.való részv.-egyszeri segély a menekülteknek ,00% 0,03% A tervek előfin.való részv.-felszerelés ,88% 1,44% 2.3 KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK ,00% 0,00% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők ,00% 0,00% Állandó tartalék ,00% 0,00% Folyó tartalék ,00% 0,00% 2.4 KÖZSÉGI TANÁCS ÉS TÁMOGATÁSOK ,70% 4,09% KÖZSÉGI TANÁCS ,82% 2,84% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők ,82% 2,84% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak ,99% 0,73% Szociális járulékok a munkaadó terhére ,38% 0,13% 038a 465 Egyéb támogatások és átutalások ,00% 0,01% Juttatások a dolgozóknak ,69% 0,06% Küldötti pótlékok - Községi tanács ,90% 0,22% Állandó költségek ,21% 0,01% Utazási költségek ,25% 0,03% Szolgáltatások szerződés alapján ,43% 0,01% Szolgáltatások szerződés alapján - a nemi egyenjogúság fejlesztésére ,26% 0,05%

15 7. szám 154. oldal Bizottságok ,02% 0,03% Anyag ,69% 0,10% Migráció kez.és a lakóhely.elh.kénysz.szem.tart.megold.szolg.eszk ,00% 1,32% 047a 512 Migráció kez.és a lakóhely.elh.kénysz.szem.tart.megold.szolg.eszk.- felszerelés ,00% 0,00% 047b 514 Migráció kez.és a lakóhely.elh.kénysz.szem.tart.megold.szolg.eszk.- jószág ,00% 0,00% A Vállalkozók Egyesületének támogatása ,78% 0,16% NEMNYERESÉGES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA ,10% 1,25% 760 Egészségügy, amely más helyen nincs osztályozva ,00% 0,31% Támogatás a Vöröskeresztnek ,00% 0,12% Támogatás a Népkonyhának ,00% 0,19% 860 Rekreáció, kultúra és vallás, amelyek nincsenek más helyen oszt ,96% 0,95% 3 Támogatások a helyi közösségeknek ,00% 0,00% Támogatások a polgárok társulásainak - nemnyereséges intézményeknek ,02% 0,42% Támogatások a hagyományos templomoknak és vallási közösségeknek ,99% 0,52% 053 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS ,97% 87,11% 3.1 ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK ,85% 13,85% 130 Általános szolgáltatások ,85% 13,85% Fizetések és pótlékok a dolgozóknak ,69% 6,39% Szociális járulékok a munkaadó terhére ,08% 1,14% 055a 465 Egyéb támogatások és átutalások ,00% 0,00% Természetbeni juttatások ,00% 0,00% Szociális juttatások a dolgozóknak ,35% 0,34% Téritmények a dolgozóknak ,31% 0,30% Dijak a dolgozóknak ,25% 0,10% Állandó költségek ,63% 1,36% Utazási költségek ,00% 0,22% Szolgáltatások szerződés alapján ,01% 1,69% Bizottságok ,00% 0,00% Projektumokban való részvétel ,79% 0,08% Specializált szolgáltatások ,47% 0,03% Folyó javitások és karbantartások ,77% 0,30% Anyag ,14% 0,71% Kamatok lefizetése ,00% 0,00% Rokkantak kifizetése ,00% 0,00% 069a 465 Egyéb folyó támogat.a törvény alapján - rokkantak kifizetése ,76% 0,15% Adók, kötelező illetékek és büntetések ,90% 0,65%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIX 5. јул 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIX 5. јул 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXIX 5. јул 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 5. szám Topolya, 2007. július 5. Broј 5. 05.07.2007. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a Zentai Községi Képviselő-testület 19. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 31-én került sor 9.00 órától 15.10 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2013. DECEMBER 30. Z E N T A 227. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012. és

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. MÁJUS 19. Z E N T A 50. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, kapcsolatban

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. ÁPRILIS 3. Z E N T A 29. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. szám) 50. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a gazdasági

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. MÁJUS 27. Z E N T A 132. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXII 4. новембар 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 8. szám, 2010. november 4. Број 8. 4.11.2010. СТРАНА 451. OLDAL

Részletesebben

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2005/06. év Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság Mihajlo Pupin sugárút 16., 21000

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre:

58. Újvidék. 2010. február 26. 2. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz. A Közvállalat tevékenységi köre: Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. február

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó

Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat POLGÁRMESTERE 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. E-mail: titkarsag@bucsa.hu M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-én (kedden) délután 15,30

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2014. OKTÓBER 3. Z E N T A 93. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. szám) 50. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a gazdasági

Részletesebben

Tartalom. A/ Somorja Város javasolt programköltségvetése összeállításának koncepciója a 2012-es évre

Tartalom. A/ Somorja Város javasolt programköltségvetése összeállításának koncepciója a 2012-es évre Tartalom A/ Somorja Város javasolt programköltségvetése összeállításának koncepciója a 2012es évre B/ Somorja Város javasolt programköltségvetésének mérlege a 2012es, valamint a 2013 2014es évekre C/ Somorja

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2014. ÁPRILIS 14. Z E N T A SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ZENTA KÖZSÉG - A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 24400 ZENTA Fő tér 1. Tel.: 024/655-428

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS

TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS TÁJÉKOZTATÓ SZABADKA VÁROS - KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, - POLGÁRMESTERE, - VÁROSI TANÁCSA ÉS - KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA MŰKÖDÉSÉRŐL 2010. decembere Legutóbbi frissítés időpontja: 2012. szeptember 30. - SZABADKA

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KÖNYVVIZSGÁLATÁRÓL W Kamarai nyi(vántartási száma: 000956 ZsinRj 7100 Lajos SzeíLszár k.gmarai ~Bróőy tag i jinyvvizsgáló kjiz 34~ Te1~fon: 06-20/924-6559 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

2015. ÉV ÜZLETVITELI TERVE

2015. ÉV ÜZLETVITELI TERVE 2015. ÉV ÜZLETVITELI TERVE ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ILLETÉKES TERÜLETI KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG: SZABADKA TEVÉKENYSÉG: KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁS 8130 ANYAKÖNYVI SZÁM: 08411131 K.F.E.SZ.:

Részletesebben