A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T"

Átírás

1 Број СТРАНА 323. OLDAL szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 6/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület december 9-én tartott ülésén meghozta A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A közgazdasági osztályozás szerint tervezett és teljesült folyó bevételek és jövedelmek és az elızı évekbıl áthozott el nem használt eszközök: Ssz. Közgazd. osztály. BEVÉTELNEM évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés FOLYÓ ÉVI ESZKÖZÖK 321 Korábbi évekbıl föl nem osztott többlet 711 Jövedelemadó, nyereségadó és tıkeh. u. adó Munkabérek utáni adó , , , Önálló tevékenységbıl származó bevételek utáni adó , , , Önálló tevékenység. szárm. bevételek utáni átalányadó , , , Ingatlanból származó bevételek utáni adó , , , Ingatlanok bérbeadás. szárm. bevét. u. a , , , Mezıg. és erdészetbıl származó bevét. u. a , , , Földadó , , , Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó , , , Személybiztosításból származó bevételek utáni adó , , , Önkéntes járulékok , , , Egyéb bevételek utáni adó , , , Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. u. a , , , Béralapadó 711. bevételnem összesen , , , Béralapadó , , , bevételnem összesen , , , Vagyonadó Magánszemélyek vagyonadója , , , Jogi személyek vagyonadója , , , Örökösödési és ajándékozási adó , , , Tıkeügyletek utáni adó , , , Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó , , , Javak és szolgáltatások utáni adó 713. bevételnem összesen , , , Reklámpannók használata utáni komm. illeték , , , Tőzvédelmi eszközök, 6% , , , Gépjármő-üzembentartási kommunális illeték , , , Gépjármő, traktor és kapcsolt jármő u. térítés , , , Mővelési ágból való kivonás utáni térítés , , , Környezetszennyezési térítmény , , , Széndioxid- és NO2 -kibocsátási térítmény , , , Üdülıhelyi illeték , , , Környezetvédelmi különtérítmény , , , Játékautomata-üzemeltetése u. kom. illeték , , , Hirdetıobjektumok felállítása u. térítés , , , bevételnem összesen , , , Egyéb adók Kommunális cégtáblailleték , , , Székhelyen kívül elhelyezett cégtábla u.ill , , , bevételnem összesen , , , Külföldi államok adományai Külföldi államok folyó adományai községi szint javára , , , bevételnem összesen , , ,00

2 Број СТРАНА 324. OLDAL szám 733 Más hatalmi szintektıl származó átutalások Egyéb folyó átutal. a köztársa. költségvetésbıl a községeknek , , , Szőkebb értelemben vett köztársasági folyó cimzett átutalások , , , Folyó címzett átutalások a tartománytól , , , Címzett átutalások a tartománytól a községeknek , , , Címzett tıkeátutalások a tartománytól , , ,00 Свега врста , , , Vagyonbevételek A községi költségvetés kamatbevételei a költségvetési eszközök után , , , A felhasználók eszk. után járó kamatbevételek , , , Ásványi nyersanyagok kitermelése utáni térítmény , , , Mezıgazdasági terület bérbeadásából befolyt eszk , , , Közterület-használati kommunális illeték , , , Építési telek használata utáni térítmény , , , Építıanyaggal való közterület-foglalás u. kom. illeték , , , Ált. érdekő javak igénybevétele u. térítmény - kıolajjáradék , , , bevételnem összesen , , , Javak és szolgáltatások értékesítése Ingatlanok bérbe-, ill. haszn. adásából származó bevét , , ,00 Javak és szolgáltatások értékesítésébıl vagy bérbeadásából szárm. bev , , , Községi közigazgatási illetékek , , , Telekrendezési térítmény , , , Községi szervek bevételei , , , bevételnem összesen , , , Pénzbírságok Közlekedési szabálysértés pénzbírs. szárm. bevétel , , , Szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs. szárm. bevétel , , , Szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek , , , Helyszíni és közigazgatási bírságokból származó bevételek , , , bevételnem összesen , , , Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai Magán- és jogi szem. önkéntes folyó átutalásai , , , Magán- és jogi szem. önkéntes tıkeátutalásai , , , bevételnem összesen , , , Vegyes és határozatlan bevételek Községi szint egyéb bevételei , , , bevételnem összesen , , , "Emlékeztetı" szerinti tétel. a kiadások megtér "Emlékeztetı" szerinti tétel. a kiadások megtér , , , bevételnem összesen , , , Belföldi adósságvállalásból származó jövedelem Belföldi kereskedelmi bankoknál való adósságvállalásból sz. jöved. 0,00 0,00 0, bevételnem összesen 0,00 0,00 0,00 Belföldi pénzbeli vagyon értékesítésébıl származó jövedelmek Belföldi részvényeladásból származó jövedelmek , , , bevételnem összesen , , ,00 ÖSSZESEN: , , ,00 A tervezett és végrehajtott összes folyó kiadás és ráfordítás közgazdasági osztályozás szerint: S sz. Közgazd. osztály. Kiadásnem évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés Munkavállalókat illetı kiadások , , , Szolgáltatások és áruk igénybevétele , , , Állóalapok használata 0,00 0,00 0, Kamattörlesztés , , , Támogatások , , , Adományok és átutalások , , , Társadalombiztosítási jogok , , , Egyéb kiadások , , , Közigazgatási átutalások , , , Állóalapok , , , Készletek 0,00 0,00 0,00

3 Број СТРАНА 325. OLDAL szám Természeti vagyon , , , Tıketörlesztés , , ,00 ÖSSZESEN: , , ,00 Az alaprendeltetések szerinti költségvetési ráfordítások összege: Közgazd évi évi Kiadásnem évi költségvetés osztály. költségvetés költségvetés S. sz Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Természetbeni térítések , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Munkavállalóknak juttatott térítések , , , Jutalmak, kedvezmények és egyéb különleg. kiad , , ,00 42 Szolgáltatások és áruk igénybevétele , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , ,00 43 Állóalapok használata 0,00 0,00 0, Állóalapok használata 0,00 0,00 0, Természeti vagyon igénybevétele 0,00 0,00 0,00 44 Kamattörlesztés , , , Belföldi kamattörlesztés , , , Külföldi kamattörlesztés , , , Adósságvállalás járulékos költségei , , ,00 45 Támogatások , , , Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatás , , ,00 46 Adományok és átutalások , , , Egyéb hatalmi szinteknek nyújt. folyó adomány. és átutalások , , , Egyéb támogatások és átutalások , , ,00 47 Társadalombiztosítási jogok , , , Költségvetésbıl nyújtott szoc.védelmi térítm , , ,00 48 Egyéb kiadások , , , Civilszervez. nyújtott támogatások , , , Adók, kötelezı illetékek , , , Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek , , , Kártérítés , , , Sérülés utáni kártérítés , , ,00 49 Közigazgatási átutalások , , , Tartalékeszközök , , ,00 51 Állóalapok , , , Épületek és építmények , , , Gépek és fölszerelések , , , Egyéb ingatlanok és fölszerelés 0,00 0,00 0, Nem anyagi vagyon , , ,00 52 Készletek 0,00 0,00 0, Viszonteladásra szánt készletek 0,00 0,00 0,00 54 Természetbeni vagyon , , , Földterület , , ,00 61 Tıketörlesztés , , , Belföldi hitelezıknek járó tıketörlesztés , , ,00 ÖSSZESEN: , , ,00

4 Број СТРАНА 326. OLDAL szám II. KÜLÖNÖS RÉSZ A felhasználónkénti összes tervezett és végrehajtott folyó kiadás és ráfordítás: Költséghelyrend Fejezet Jogcímcsoport Tétel Közgazd. osztályozás MEGNEVEZÉS évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés Községi Képviselı-testület, polgármester és Községi Tanács 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Természetbeni térítések , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttat , , , Munkavállalóknak juttatott térítések , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Anyag , , , Civilszervezeteknek nyújtott támogatások , , ,00 Pol. pártoknak nyújtott támogat , , ,00 Történelmi Levéltár, Zenta , , ,00 Községi Tőzoltószövetség , , ,00 Civilszervezeti programokra kiírt pályázat , , ,00 Vállalkozók községi egyesülete , , ,00 Egyéb civilszervezeti programokra kiírt pályázat , , ,00 Regionális Egészségturizmusklaszter-alap , , ,00 Egyéb civilszervezeteknek nyújtott támogatások 0,00 0,00 0, Természeti csapás okozta károk megtérítése , , ,00 A 110. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsoport összesen , , ,00 Az 1. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 1. fejezet összesen , , ,00 2 Mővelıdés 820 Mővelıdési szolgáltatások Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , ,00 Régészeti ásatások , , ,00 Március , , ,00 Koszorúzás , , ,00 Gyermekhét , , ,00 Gyermekfesztivál , , ,00 Szilveszter , , ,00 Évfordulók , , ,00 Együttmőködés a testvérvárosokkal , , ,00 Községnap , , ,00 Újkenyér-ünnep , , ,00 Programokra kiírt pályázat , , , Mővelıdési házak támogatása , , ,00 A 820. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsoport összesen , , ,00 A 2. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 2. fejezet összesen , , ,00

5 Број СТРАНА 327. OLDAL szám Az 1. helyrend pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 1. helyrend összesen , , , KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 130 Általános szolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Természetbeni térítések , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Munkavállalóknak juttatott térítések , , , Jut., kedvezmények és e. különkiadások 1 000, , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások - IPA-projektumok elıfinanszírozása , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Címzett átutalások , , ,00 Épületek és építmények karbantartása , , ,00 Épületek és építmények címzett átutalások , , ,00 Tervek - területi, ált. szabályozási , , ,00 Épületek és építmények építés , , ,00 Gépek és fölszerelések , , ,00 Községi szintő cimzett átutalások , , , Adók és kötelezı illetékek , , , Sérülés utáni kártérítés , , , Tartalékeszközök , , ,00 Állandó költségvetési tartalék , , ,00 Folyó költségvetési tartalék , , , Épületek és építmények , , , Gépek és fölszerelések , , , Nem anyagi vagyon , , ,00 A 130. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsoport összesen , , , Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek Belföldi kamattörlesztés , , , Külföldi kamattörlesztés , , , Belföldi hitelfolyósítók iránti tıketörlesztés , , ,00 A 170. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsoport összesen , , , Mezıgazdaság Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , ,00 Mezıgaz. állomásokkal v. együttm. - vidékfejlesztési hálózat , , ,00 Jégelhárító rendszer mőködtetése , , ,00 Mezıırszolgálat mőködtetése , , ,00 Szerzıdés szerinti szolgáltatások - címzett , , , Szakosított szolgáltatások , , , A mezıgaz. terület rendezésének és használatának éves programja sz. célzott befektetések , , , Anyag , , , Lecsapolási térítés , , , Civilszervezetek támogatása , , , Épületek és építmények 0,00 0,00 0, Gépek és fölszerelések , , ,00

6 Број СТРАНА 328. OLDAL szám 541 Földterület kisajátítása - célzott , , ,00 A 421. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsoport összesen , , , Közúti közlekedés 512 Gépek és fölszerelések , , , Földterület kisajátítása , , ,00 A 451. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsoport összesen , , , Környezetvédelem Szakosított szolgáltatások - szúnyogírtás , , ,00 Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsoport összesen , , ,00 Vízellátás 423 Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , ,00 Szakosított szolgáltatások - tervdokumentáció 424 kidolgozása , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Földterület , , ,00 A 630. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsoport összesen , , , Máshol nem osztályozott egészségügy 424 Szakosított szolgáltatások , , , Más hatalmi szinteknek járó átutalások , , ,00 Az 760. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsoport összesen , , ,00 Községi sportfejlesztései stratégia 810 Testedzési és sportszolgáltatások Álladó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Anyag , , , Gépek és fölszerelések , , ,00 Az 810. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsoport összesen , , , Mősorsugárzási és kiadói szolgáltatások Nem pénzügyi közvállalatok és szerv. támogatása , , ,00 Új Kanizsai Újság Logos, Tóthfalu , , ,00 Panda Rádió, Magyarkanizsa , , ,00 Új Kép pedagógiai folyóirat , , ,00 Szabadkai Rádió , , ,00 Magyar Szó , , ,00 Pannon RTV , , ,00 A 830. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsоport összesen , , , Vallási és egyéb közösségek Civilszervezetek támogatása , , ,00 A 840. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsoport összesen , , ,00

7 Број СТРАНА 329. OLDAL szám 860 Magyarkanizsai Községi Ifjúsági Tanács Máshol nem osztály. testedzés, sport, mővelıd. és vallás Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Anyag , , , Civilszervezetek támogatása , , , Gépek és fölszerelések , , ,00 A 860. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsoport összesen , , , Máshol nem osztályozott szoc. védelem Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , ,00 Községi szociálisprogram-bizottság , , ,00 Helyi gyermekjóléti cselekvési terv , , ,00 Befogadóállomásokon való elhelyezés , , , Költségvetésbıl fizetett szoc. védelemi térítés , , ,00 Szociális temetés , , ,00 Kategorizációs bizottság , , ,00 Tanulók ingázása , , ,00 Kosztolányi Dezsı Diáksegélyezı, Szabadka , , ,00 Tanulók étkeztetése és elhelyezése , , ,00 A szoc. program végrehajtását szolgáló eszközök , , , Civilszervezetek támogatása , , ,00 Vöröskereszt, Magyarkanizsa , , ,00 Együtt Veled Értük, Magyarkanizsa , , ,00 A 090. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsoport összesen , , ,00 Az 1. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 1. fejezet összesen , , ,00 2 Szociális Központ, Magyarkanizsa 090 Máshol nem osztályozott szociális védelem Más hatalmi szinteknek járó átutalások , , , Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Állandó költségek , , , Útiköltség , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Étkeztetés és elhelyezés 0,00 0,00 0, Egyszeri segély , , , Gépek és fölszerelések , , ,00 A 090. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsoport összesen , , ,00 A 2. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 2. fejezet összesen , , ,00 3 Szociális Védelmi Szolgáltató Központ 090 Máshol nem osztályozott szociális védelem Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Munkavállalóknak juttatott térítések 1 000, , ,00

8 Број СТРАНА 330. OLDAL szám 416 Jutalmak, kedvezmények és e. különkiadások 1 000, , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Költségvetésbıl fizetett szoc. védelemi térítés , , , Adók és kötelezı illetékek , , ,00 A 090. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 090. jogcímcsoport összesen , , ,00 A 3. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 3. fejezet összesen , , ,00 4 Sportszövetség, Magyarkanizsa 810 Testedzési és sportszolgáltatások Civilszervezetek támogatása , , , Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Jutalmak, kedvezmények és e. különkiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Civilszervezetek támogatása , , , Gépek és fölszerelések , , ,00 A 810. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsoport összesen , , ,00 A 4. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 4. fejezet összesen , , ,00 5 Poletarac IEI, Magyarkanizsa 911 Iskoláskor elıtti oktatás Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Munkavállalóknak juttatott térítések , , , Jutalmak, kedvezmények és e. különkiadások , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantart , , , Anyag , , , Késedelmi kamatok 0,00 0,00 0, Adók és kötelezı illetékek , , , Gépek és fölszerelések , , ,00 A 911. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 911. jogcímcsoport összesen , , ,00 Az 5. fejezet pénzforrásai

9 Број СТРАНА 331. OLDAL szám 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 5. fejezet összesen , , ,00 6 Általános iskolák 912 Alapfokú oktatás Más hatalmi szintekrnek járó átutalások , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Jutalmak, kedvezmények és e. különkiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Adók és kötelezı illetékek , , , Pénzbírs., bírósági végzés. elrend. kötb , , , Gépek és felszerelések , , , J. J. Zmaj Általános Iskola, Magyarkanizsa 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Jutalmak, kedvezmények és e. különkiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Gépek és fölszerelések , , ,00 A 6.1. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 6.1. fejezet összesen , , , Október 10. Ált. Iskola, Horgos 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Jutalmak, kedvezmények és e. különkiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Gépek és felszerelés , , ,00 A 6.2. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 6.2. fejezet összesen , , , Kis Ferenc Általános Iskola, Oromhegyes 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Adók, kötelezı illetékek , , , Pénzbírs., bírósági végzés. elrend. kötb , , , Gépek és fölszerelések , , ,00 A 6.3. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 6.3. fejezet összesen , , ,00

10 Број СТРАНА 332. OLDAL szám 6.4 Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás 0,00 0,00 0, Anyag , , , Gépek és fölszerelések 0,00 0,00 0,00 А fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 6.4. fejezet összesen , , ,00 Beszédes József középiskola, Magyarkanizsa 920 Középfokú oktatás Más hatalmi szinteknek járó átutalások , , , Jutalmak, kedvezmények és e. különkiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Gépek és fölszerelések , , ,00 A 7. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 7. fejezet összesen , , ,00 8 Mővelıdés 820 Mővelıdési szolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 1 000,00 0,00 0, Munkavállalóknak nyújtott térítések , , , Jutalmak, kedvezmények és e. különkiadások 3 000, , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Állóalapok használata 0,00 0,00 0, Adók és kötelezı illetékek , , , Épületek és építmények 0,00 0,00 0, Gépek és fölszerelések , , , Nem anyagi vagyon , , , Viszonteladásra szánt készletek 0,00 0,00 0, Földterület 0,00 0,00 0,00 8. fejezet összesen , , , Cnesa OMI, Magyarkanizsa 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 0,00 0,00 0, Munkavállalóknak nyújtott térítések , , , Jutalmak, kedvezmények és e. különkiadások 1 000, , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Állóalapok használata 0,00 0,00 0,00

11 Број СТРАНА 333. OLDAL szám 482 Adók, kötelezı illetékek , , , Épületek és építmények 0,00 0,00 0, Gépek és fölszerelések , , , Viszonteladásra szánt készletek 0,00 0,00 0, Földterület 0,00 0,00 0,00 A 8.1. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 8.1. fejezet összesen , , , József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 1 000, , , Munkavállalóknak nyújtott térítések , , , Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Adók és kötelezı illetékek 3 000, , , Gépek és fölszerelések , , , Nem anyagi vagyon , , ,00 A 8.2. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 8.2. fejezet összesen , , , Nagy József Regionális Kreatív Mőhely Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Gépek és fölszerelések , , ,00 A 8.3. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 8.3. fejezet összesen , , ,00 A 820. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,04 04 Saját bevételek 820. jogcímcsoport összesen , , ,04 A 8. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,04 04 Saját bevételek 8. fejezet összesen , , ,04 Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata 620 Közösségfejlesztés Állandó költségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Adók és kötelezı illetékek , , , Épületek és építmények , , ,00

12 Број СТРАНА 334. OLDAL szám A 620. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 620. jogcímcsoport összesen , , , Utcai közvilágítás Állandó költségek , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Belföldi kamattörlesztés , , , Adósságvállalással járó költségek , , , Épületek és építmények , , , Belföldi hitelfolyósítók iránti tıketörlesztés , , ,00 A 640. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 640. jogcímcsoport összesen , , , Lakásügyi fejlesztés és közösségfejlesztés Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások 0,00 0,00 0, Munkavállalóknak nyújtott térítések , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek 0,00 0,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások 0,00 0,00 0, Folyó javítás és karbantartás 0,00 0,00 0, Anyag , , , Állóalapok használata 0,00 0,00 0, Adók és kötelezı illetékek 0,00 0,00 0, Épületek és építmények 0,00 0,00 0, Gépek és fölszerelés , , ,00 A 660. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 660. jogcímcsoport összesen , , ,00 A 9. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 9. fejezet összesen , , ,00 10 Szolidaritási lakásépítési pénzalap 610 Lakásügyi fejlesztés Állandó költségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Anyag 9 000, , , Adók, kötelezı illetékek 0,00 0,00 0, Épületek és építmények 0,00 0,00 0,00 A 10. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 10. fejezet összesen , , ,00 11 Tőzvédelmi pénzalap 320 Tőzvédelmi szolgáltatások Nem pénzügyi közvállalatoknak és , , ,00 A szervezeteknek 11. fejezet pénzforrásai nyújtott támogatások 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 11. fejezet összesen , , ,00 12 Egyetemi hallgatók ösztöndíjalapja 090 Máshol nem osztályozott szociális védelem

13 Број СТРАНА 335. OLDAL szám Szoc. védelmi térítés ösztöndíjak , , ,00 A 12. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 12. fejezet összesen , , ,00 13 Községi gazdaságfejlesztési alap 620 Közösségfejlesztés Nem pénzügyi közvállalatoknak és , , ,00 A szervezeteknek 13. fejezet pénzforrásai nyújtott támogatások 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 13. fejezet összesen , , ,00 14 Községi mezıgazdaság-fejlesztési alap 421 Mezıgazdaság Nem pénzügyi közvállalatoknak és , , ,00 A szervezeteknek 14. fejezet pénzforrásai nyújtott támogatások 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 14. fejezet összesen , , ,00 15 Környezetvédelmi pénzalap 560 Környezetvédelem Szakosított szolgáltatások , , ,00 Természeti javak védelme , , ,00 Szúnyog-, kullancsirtás, kóborállat-begyőjtés 0,00 0,00 0,00 Parlagfőirtás , , ,00 Utcák fásítása , , ,00 Környezetvédelmi rendezvények , , ,00 Illegális szeméttelepek fölszámolása , , ,00 Víz- és levegıelemzés , , ,00 Zajszintmérés , , ,00 Regionális szemétlerakó , , ,00 Hulladékgazdálkodás , , ,00 A 560. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , jogcímcsoport összesen , , ,00 A 15. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , , fejezet összesen , , ,00 16 Helyi közösségek (1-9) 160 Máshol nem osztályozott általános közszolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Munkavállalóknak nyújtott térítések 1 000, , , Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Községi szintő folyó átutalások , , , Egyéb támogatások és átutalások , , , Költségvetési szoc. védelmi térítés , , , Civilszervezetek támogatása , , , Adók, kötelezı illetékek , , , Pénzbírságok, bírósági végzéssel elren , , ,00 kötbérek Baleseti kártérítés , , , Épületek és építmények , , , Gépek és fölszerelések , , , Egyéb ingatlanok és fölszerelés 0,00 0,00 0,00

14 Број СТРАНА 336. OLDAL szám Földterület , , ,00 A 16. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 16. fejezet összesen , , , Magyarkanizsa Helyi Közösség 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Munkavállalóknak nyújtott térítések 1 000, , , Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Községi szintő folyó átutalások 0,00 0,00 0, Egyéb támogatások és átutalások 0,00 0,00 0, Civilszervezetek támogatása , , , Adók, kötelezı illetékek , , , Pénzbírságok, bírósági végzéssel elren , , ,00 kötbérek 512 Gépek és felszerelések , , , Horgos Helyi Közösség Magyarkanizsa összesen: , , , Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Civilszervezetek támogatása , , , Adók, kötelezı illetékek , , ,00 Pénzbírságok, bírósági végzéssel elren. 483 kötbérek 0,00 0,00 0, Baleseti kártérítés , , , Épületek és építmények , , , Gépek és fölszerelések , , , Oromhegyes Helyi Közösség Horgos összesen: , , , Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Munkavállalóknak nyújtott térítések 0,00 0,00 0, Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Költségvetési szoc. védelmi térítés , , , Civilszervezetek támogatása , , , Adók, kötelezı illetékek , , , Baleseti kártérítés , , , Épületek és építmények , , , Gépek és fölszerelések 0,00 0,00 0,00 Oromhegyes összesen: , , ,00

15 Број СТРАНА 337. OLDAL szám 16.4 Orom Helyi Közösség 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek 0,00 0,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Egyéb támogatások és átutalások , , , Civilszervezetek támogatása , , , Adók, kötelezı illetékek , , ,00 Pénzbírságok, bírósági végzéssel elren. 483 kötbérek , , , Gépek és fölszerelés , , , Földterület , , ,00 Orom összesen: , , , Kispiac Helyi Közösség 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad 1 000, , , Állandó költségek , , , Útiköltségek 0,00 0,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Községi szintő folyó átutalások 0,00 0,00 0, Civilszervezetek támogatása , , , Adók, kötelezı illetékek , , ,00 Pénzbírságok, bírósági végzéssel elren. 483 kötbérek 0,00 0,00 0, Épületek és építmények , , , Gépek és fölszerelések 0,00 0,00 0, Adorján Helyi Közösség Kispiac összesen: , , , Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek 0,00 0,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Községi szintő folyó átutalások 0,00 0,00 0, Civilszervezetek támogatása , , , Adók, kötelezı illetékek , , ,00 Pénzbírságok, bírósági végzéssel elren. 483 kötbérek 5 000, , , Épületek és építmények , , , Gépek és fölszerelések , , , Velebit Helyi Közösség Adorján összesen: , , , Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , ,00

16 Број СТРАНА 338. OLDAL szám 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb kölönkiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek 0,00 0,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Községi szintő folyó átutalások 0,00 0,00 0, Civilszervezetek támogatása , , , Adók, kötelezı illetékek , , ,00 Pénzbírságok, bírósági végzéssel elren. 483 kötbérek 5 000, , , Épületek és építmények 0,00 0,00 0, Gépek és fölszerelések , , , Egyéb ingatlanok és fölszerelés 0,00 0,00 0, Földterület 0,00 0,00 0, Tóthfalu Helyi Közösség Velebit összesen: , , , Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Jutalmak, kedvezmények és egyéb kölönkiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Községi szintő folyó átutalások , , , Civilszervezetek támogatása , , , Adók, kötelezı illetékek , , ,00 Pénzbírságok, bírósági végzéssel elren. 483 kötbérek 2 000, , , Épületek és építmények , , , Gépek és fölszerelések 1 000, , ,00 Tóthfalu összesen: , , , Martonos Helyi Közösség 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Jutalmak, kedvezmények és egyéb kölönl. kiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek 0,00 0,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Civilszervezetek támogatása , , , Adók, kötelezı illetékek 0,00 0,00 0, Épületek és építmények 0,00 0,00 0, Gépek és fölszerelések , , ,00 Martonos összesen: , , ,00 A 160. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 160. jogcímcsoport összesen , , ,00 A 16. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 16. fejezet összesen , , ,00

17 Број СТРАНА 339. OLDAL szám 17 Idegenforgalmi szervezet 473 Idegenforgalom Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Munkavállalóknak nyújtott térítések , , , Jutalmak, kedvezm. és egyéb különkiadások 1 000, , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Adók, kötelezı illetékek 3 000, , , Gépek és fölszerelések , , , Viszonteladásra szánt készletek 0,00 0,00 0,00 A 17. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 17. fejezet összesen , , ,00 18 Információs fejlesztési központ 160 Máshol nem osztály. által. közszolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Jutalmak, kedvezmények és egyéb kölönl. kiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Adók és kötelezı illetékek 2 000, , , Gépek és fölszerelések 0,00 0,00 0,00 A 18. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 18. fejezet összesen , , ,00 19 Regionális Szakmai Pedagógustovábbképzı Központ 950 Meg nem határozott szintő oktatás 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai , , , Munkáltatót terhelı jóléti járulékok , , , Természetbeni térítések , , , Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , , , Munkavállalóknak nyújtott térítések 0,00 0,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb kölönl. kiad , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerzıdés szerinti szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyag , , , Adók és kötelezı illetékek , , , Gépek és fölszerelések , , ,00 A 19. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 19. fejezet összesen , , ,00 Az 1. helyrend pénzforrásai

18 Број СТРАНА 340. OLDAL szám 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételei 1. helyrend összesen , , ,00 A 2. helyrend pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek 2. helyrend összesen , , ,00 A magyarkanizsai községi költségvetés pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek , , ,00 04 Saját bevételek Összes kiadás: , , ,00 Ezt a magyarkanizsai községi költségvetés a idıszakra vonatkozó kivetítését közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete Szám: /2010-I/B Kelt: nov. 8-án Magyarkanizsa Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke

19 Број СТРАНА 341. OLDAL szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 06/10. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület december 9-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2011 ÉS 2013 KÖZÖTTI IDİSZAKRA VALÓ KIVETÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. JÓVÁHAGYJA a képviselı-testület a magyarkanizsai községi költségvetés 2011 és 2013 közötti idıszakra való kivetítését. II. Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület Szám: /2010-I/B Kelt: dec. 9-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke MAGYARKANIZSA KÖZSÉG IDİSZAKRA SZÓLÓ HELYI IFJÚSÁGI AKCIÓTERVE POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTİ Manapság, amikor a stratégiai gondolkodásmód alapvetı követelmény és elıírás az állami szervek és intézmények, sıt a gazdasági és a civil szektor mőködése esetén is, elengedhetetlen, hogy a prioritást élvezı területek rendelkezzenek a saját meghatározott idıszakra kidolgozott cselekvési tervükkel. Ez a cselekvési terv az adott helyzet és az igények precíz felmérésén, a veszélyek és lehetıségek alapos elemzésén kell, hogy alapuljon. A Helyi Ifjúsági Akcióterv négyéves idıtávban fogalmazza meg az ifjúsági korosztállyal kapcsolatos községi szintő célokat és az ezekhez kapcsolódó feladatokat, melyek végrehajtását, koordinálását Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete a 2009 decemberében megalakított Ifjúsági tanács hatáskörébe rendelte. Az akcióterv a tanulás, a munkavállalás, a tájékoztatás, a szabadidı hasznos eltöltése, a társadalmi folyamatokban való aktív részvétel, a szociális- és egészségvédelem és a biztonság területein egyenlı esélyeket kíván teremteni a fiatalok számára a sikeres felnıtté váláshoz. A jelen dokumentum elfogadásával Magyarkanizsa önkormányzata felvállalja azt a felelısséget, melyet a község ifjúságáról való gondoskodás jelent abban a helyzetben, amikor a fiatalok gondjai igen összetettek és csak széleskörő cselekvéssel oldhatóak meg. Az Akcióterv által nyújtott megoldási javaslatok a különbözı társadalmi szegmensek összefogását tükrözik, s így mintegy megteremtik azt a kohéziót, azt az összetartó erıt is, mely elengedhetetlen a sikeres megvalósításhoz. A terv célja az azonos esélyek biztosítása, a motiváló oktatási és mővelıdési közeg létrehozása, a fiatalok életszínvonalának és az ıket célzó szolgáltatások színvonalának emelése. Meggyızıdésem, hogy a mindennapok megszokott menetében rendkívül fontos arra ösztönöznünk ifjainkat, hogy aktívan résztvegyenek a társadalmi folyamatokban, az ıket érintı kérdések megoldásában; hogy minden, a község életében releváns esetben hallassák a hangjukat. Egyrészt azért, mert nélkülük dönteni róluk felelıtlenség lenne, másrészt pedig azért, mert a fiatalok friss, berögzıdésektıl mentes meglátásai, javaslatai gyakran új távlatokat nyitnak. Az akcióterv létrejötte is errıl tett tanúbizonyságot. Az Ifjúsági tanács munkája rendkívül hatékonynak bizonyult az akcióterv összeállítása kapcsán, hiszen tagjai azonos nyelvet beszéltek: az ifjúság nyelvét, mely számára a mindenkori önkormányzati vezetésnek teret kell biztosítania. Önkormányzatunk hosszútávú stratégiai fejlesztési tervekben gondolkodik. Éppen ezért az ifjúság helyzete, a fiatalok lehetıségei megkerülhetetlen kérdéskört jelentenek, hiszen számolnunk kell azzal, hogy ık lesznek a tervek végrehajtói, rájuk épül községünk jövıje. A legbiztosabb befektetés tehát a fiatalok támogatása, akiknek itt mondok köszönetet az akcióterv összeállításához nyújtott hozzájárulásukért. Hiszem, hogy az elkövetkezı négy évben

20 Број СТРАНА 342. OLDAL szám Magyarkanizsa község az ifjúság számára is élhetıbbé válik majd a Helyi Ifjúsági Akcióterv programjainak köszönhetıen. Magyarkanizsa, Nyilas Mihály magyarkanizsai polgármester A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. és 39. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabályának 16. szakaszának 39. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 6/2010. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testület december 9-én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T tervét. I. A képviselı-testület jóváhagyja Magyarkanizsa község idıszakra szóló helyi ifjúsági cselekvési II. Ezt a végzést és Magyarkanizsa község idıszakra szóló helyi ifjúsági akciótervét közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete Szám: /2010-I/B Kelt: dec. 9-én M a g y a r k a n i z s a Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke Bevezetı Ennek a dokumentumnak a célja, hogy segítségével Magyarkanizsa Község Önkormányzata javíthasson a községünkben élı fiatalok helyzetén. A folyamat stratégiai alapja a Helyi Ifjúsági Akcióterv (HAT), amely a következıket tartalmazza: a fiatalok pillanatnyi helyzetének feltárását, a fiatalokat érintı legfontosabb kérdéseket, amelyek sürgıs megoldásra várnak, az elérendı célokat, a tervezett tevékenységeket, a tevékenységek hordozóit, és az ezek megvalósításához szükséges eszközöket Az akcióterv kidolgozásának elıkészítése január - július közötti idıszakban folyt júliusában Magyarkanizsa Község Tanácsa kinevezett egy 10 tagú munkacsoportot, amely a községben mőködı intézményekkel, civil- és ifjúsági szervezetekkel és a községben élı fiatalokkal együttmőködve kidolgozta ezt a stratégiai dokumentumot. E széleskörő együttmőködés bizonyítja, hogy felismerjük a fiatalok legfontosabb problémáit, valamint lehetıvé teszi azt, hogy a kidolgozott akcióterv az elkövetkezı idıszakban ( ) ténylegesen hozzájáruljon az ifjúság helyzetének javításához és lehetıségeinek kiaknázásához. A terv eredményes és hatásos megvalósításához azonban szükség van a helyi önkormányzat és a fontosabb intézmények képviselıinek segítségére, a civil és ifjúsági szervezetek munkájára, a társadalmi élet fontos szereplıinek segítségére, valamint a fiatalok együttmőködésére is. E dokumentum kötelezi Magyarkanizsa Községet, hogy minden rendelkezésére álló eszközével segítse a kitőzött célok megvalósítását, és hogy ebbe bevonjon minden érdeklıdı fiatalt, valamint hogy kapcsolatba lépjen olyan tartományi, köztársasági és külföldi szervezetekkel, valamint intézményekkel, amelyek a fiatalok hasonló gondjaival foglalkoznak.

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

RENDELETET MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAG MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL

RENDELETET MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAG MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL Број 9. 01.08.2008. СТРАНА 145. OLDAL 2008.08.01. 9. szám 71. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 12/07. szám ) 43. szakaszának 5. bekezdése alapján a i RENDELETET MAGYARKANIZSAI

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T Број: 16. 18.07.23. СТРАНА 318. OLDAL 23.07.18. 16. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 27d. és 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 1/10., 1/11 és 93/12 sz.), a 23. évi, a 24-re

Részletesebben

R E N D E L E T E T a gyermekes családok pénzügyi támogatásához való jogosultságokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

R E N D E L E T E T a gyermekes családok pénzügyi támogatásához való jogosultságokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Број 20. 29.12.2011. СТРАНА 696. OLDAL 2011.12.29. 20. szám A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 9. szakaszának 4. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 16/02., 115/05. és

Részletesebben

Број: 22. 27.12.2012. СТРАНА 557. OLDAL 2012.12.27. 22. szám

Број: 22. 27.12.2012. СТРАНА 557. OLDAL 2012.12.27. 22. szám Број: 22. 27.12.2012. СТРАНА 557. OLDAL 2012.12.27. 22. szám A környezeti zajvédelemrıl szóló törvény 8. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja és 17. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 566. OLDAL 2015.12.31. 19. szám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám

Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám Az egészségvédelemrıl szóló törvény 13. és 13а. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 10/05., 72/09. másik törvény, 88/10., 99/10., 57/11. és 119/12.)

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám

Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám Magyarkanizsa község alapszabálya 74. szakaszának 1c. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése 2009. évben Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok a és teljesítése 2009. évben Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

ADATLAP. Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó azonosító adatai: a) neve:... b) adóazonosító szám:... c) lakcíme:...

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

Број: СТРАНА 258. OLDAL szám

Број: СТРАНА 258. OLDAL szám Број: 16. 24.07.2012. СТРАНА 258. OLDAL 2012.07.24. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) alapján a az alakuló ülés 2012. július

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai évi évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE előirányzat előirányzat Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi eredeti módosított BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE ssz. 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98 433 98 433 02

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben