СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар г., Бачка Топола

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, december 22.

2 Broј СТРАНА 144. OLDAL szám 103. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 2002/9, 2004/3 és 2004/135 szám) 30, A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 2002/9 és 2002/87 szám) 29. és 43. szakasza, és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a december 22-i ülésén, meghozta e H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2004/16 és 2005/6 szám a továbbiakban: Határozat) 1. szakaszának 1. bekezdésében a ,00 összeg ,86 -re módosul Gazdasági besorolás 2. szakasz A Határozat 3. szakasza az alábbiak szerint módosul: A költségvetés bevételeinek felosztása nemeik szerint a következő: BEVÉTELNEM A ÉVRE TERVEZETT BEVÉTEL FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó , Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , Vagyonból eredő jövedelem utáni adó , Egyéb jövedelemadók , ÖSSZESEN: , VAGYONADÓ Vagyonadó , Hagyaték és ajándék utáni adó , Nagyobb pénzügyletek utáni adó , Nevesített részvények és haszonrész utáni adó , ÖSSZESEN , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték , Reklámtábla használata utáni kommunális illeték , Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizetetett biztosítási díj 6%-ából , Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , Gépjárművek utáni évi díj , Tartózkodási illeték , Környezetvédelmi díj , Községi kommunális illetékek , ÖSSZESEN: , EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték , ÖSSZESEN: , NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI

3 Broј СТРАНА 145. OLDAL szám Egyéb hatósági szintek folyó átutalásai - a köztársaság költségvetéséből ,00 - a VAT költségvetéséből , Kapitális átutalások a köztársasági költségvetésből , ÖSSZESEN: , VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek ,00 Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek , városi építési telek használati díja , ÖSSZESEN: , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek , Községi közigazgatási illetékek , Telekrendezési díj , Községi igazgatási szervek bevételei , ÖSSZESEN: , PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek , ÖSSZESEN: , VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára , ÖSSZESEN: ,00 FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK Nyújtott hitelek törlesztésén alapuló bevételek , A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből eredő juttatások , es BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,00 FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN , Előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbblet , ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ,00 KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK EGYÉB FORRÁSOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEI ÖSSZESEN ,00 Feladatkör 3. szakasz A Határozat 4. szakaszának táblázati része az alábbiak szerint módosul: LEÍRÁS Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 000 Szociális védelem ,00 0, , Általános közszolgáltatások , , , Közrend és nyugalom ,00 0, , Gazdasági teendők , , , Környezetvédelem , , , Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése , , , Egészségügy ,00 0, , Üdülés, művelődés és hitközösségek , , , Oktatás , , ,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,00

4 Broј СТРАНА 146. OLDAL szám 4. szakasz A Határozat 5. szakaszának táblázati része az alábbiak szerint módosul: SZÁMLA KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , , , Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , , Természetbeni térítések , , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , , Foglalkoztatottak térítményei , , , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások ,00 0, ,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRÚK IGÉNYBEVÉTELE , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyagok költségei (Anyag) , , ,00 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 0,00 0, Alapeszközök használata 0,00 0,00 0,00 45 TÁMOGATÁSOK , , , Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások , , , Magánvállalatoknak szánt támogatások ,00 0, ,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , , , Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások , , ,00 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK , , , Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , , ,00 48 EGYÉB KIADÁSOK , , , Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások ,00 0, , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , , , Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 0,00 0,00 0,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK ,00 0, , Tartalékeszközök ,00 0, ,00 51 ALAPESZKÖZÖK , , , Épületek és építészeti létesítmények , , , Gépek és felszerelés , , , Egyéb alapeszközök , , ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: , , ,00 5. szakasz A Határozat 6. szakasza így módosul: A költségvetés állandó tartalékának összege a év végén ,40 dinár. Topolya község Polgármestere dönt a költségvetés állandó tartalékának a törvényben meghatározott célokra való felhasználásáról. A felhasználatlan eszközök összege a költségvetés állandó tartalékának számláján e határozat meghozatalának napján ,90 dinár, s ezt az összeget a községi költségvetés javára kell átcsoportosítani és a Határozatban előirányozott kiadások fedezésére kell felhasználni.

5 Rész Broј СТРАНА 147. OLDAL szám Fejezet Feladatkör 6. szakasz A Határozat 7. szakaszának 1. bekezdésében a ,00 összeg ,00 -re módosul. 7. szakasz A Határozat 8. szakaszának 1. bekezdésében a ,00 összeg ,00 -re módosul. 8. szakasz A 14. szakasz táblázati része az alábbiak szerint módosul: Gazd. besoro -lás Hely rend szám A HELYREND LEÍRÁSA KÖLTSÉGVETÉS I ESZKÖZÖK FELHASZNÁ LÓK EGYÉB FORRÁSOK- BÓL EREDŐ ESZKÖZEI ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Fejezet - A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , Jutalmak és kedvezmények , , Útiköltségek , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,00 - Képviselők és bizottsági tagok térítményei ,00 - Reprezentáció és ajándékok ,00 - Község napjának megünneplése ,00 - Testvérvárosokkal való együttműködés , Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei , , Fejezet összesen: ,00 0, , Fejezet A költségvetés tartalékai A költségvetés állandó tartaléka 0,00-0, Folyó költségvetési tartalék , , Fejezet összesen ,00 0, , Fejezet Községi Közigazgatás Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) , , , , Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) , , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) , , Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunálisposta és biztosítási szolgáltatások) , , , Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni térítmények) , , Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések költségei) , , , , ,00

6 Broј СТРАНА 148. OLDAL szám Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) , , Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtőés kenőanyagok, reprezentáció) , , , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , , Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések 0,00-0, Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények , ,00 beruházási karbantartása) Gépek és felszerelés , , Egyéb alapeszközök (számítógép-programok vásárlása) , , Fejezet összesen , , , Fejezet Külön rendeltetések Választási bizottság Nemkormányzati szervezetek politikai pártok dotációi , , A polgárok egyesületeinek dotációi , , а Asszociáció Topolya község fejlesztéséért , , Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének 28b működésére , , Menekültek különszámlája , , Fejezet összesen , , ,00 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-28 b helyrend) ÖSSZESEN , , ,00 2. RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA Tanulók utaztatása , ,00 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) Foglalkoztatottak költségei utaztatás , ,00 - természetbeni térítések (havi jegy) ,00 - térítések készpénzben , Állandó költségek energia , ,00 - villanyenergia ,00 - fűtési költségek , Állandó költségek egyéb , , Útiköltség , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagok , ,00 Más hatósági szinteknek való nagyobb átutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00-0, Gépek és felszerelések , ,00 Speciális oktatás és nevelés költségei Speciális oktatási intézményeknek való átutalás , ,00 2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (29-40 helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, ,00 3. RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA Középiskolai tanulók utaztatása , ,00

7 Broј СТРАНА 149. OLDAL szám Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) A foglalkoztatottak utaztatása természetbeni térítés , , Energiaköltségek , ,00 - villanyenergia ,00 - fűtési költségek , Állandó költségek egyéb Útiköltségek , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagok , ,00 Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463200) , , Épületek és létesítmények kapitális karbantartása Gépek és felszerelés - - 0,00 3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (41-51 helyrend) ÖSSZESEN , , MŰVELŐDÉS KÜLÖNSZÁMLÁJA ,00 0, , Fejezet Topolyai Kultúrotthon Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Természetbeni térítések , , а Jutalmak és kedvezmények , , Állandó költségek (pénzforgalom, energia) , , , а Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagok , , Más hat. szintek által kirótt adók, kötelezett. illet. és bírságok , , Félszer építése , , Felszerelés beszerzése , , Fejezet összesen , , , Fejezet Népkönyvtár Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Foglalkoztatottak utaztatásának költségei , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , , Foglalkoztatottak térítményei utaztatás , , a Jutalmak és kedvezmények , , Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) , , , Útiköltségek , , Szerződés szerinti szolgáltatások - sajtó , , , а Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , , Művelődési rendezvények , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagok , , , Más hat. szintek által kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 0, , , Tető építése (1. ütem) , ,00

8 Broј СТРАНА 150. OLDAL szám Gépek és felszerelés , , , Könyvek vásárlása , , , Fejezet összesen , , , Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása Dotáció a községközi intézményeknek , , Dotáció a művelődési egyesületeknek a , ,00 - a Szabályzat szerint ,00 - magasabb rangú szemléken való részvétel költségei , Dotáció a hitközösségeknek , , Művelődési rendezvényekre szánt eszközök , , Fejezet összesen ,00 0, ,00 4. ÖSSZESEN MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS (52-69 helyrend) , , ,00 5 RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA Folyó támogatás a Topolyai TKv-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira , , Kapitális támogatás a Topolyai TKv-nak a regionális rádióállomás felszerelésére és a , ,00 kábeltelevízióra Más tájékoztatási vállalatok folyó támogatása , , Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása , , а Állandó költségek - pénzforgalom , , TÁJÉKOZTATÁS (70-73a helyrend) ÖSSZESEN: RÉSZ A TESTNEVELÉS KÜLÖNSZÁMLÁJA Nonprofit szervezetek kissportok támogatása , , Kosárlabda és labdarúgó egyesületek támogatása , , Tömegsport támogatása , , Nonprofit szervezetek sportrendezvények támogatása , , Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség támogatása , , а Állandó költségek - pénzforgalom , ,00 6. SPORT ÉS REKREÁCIÓ (74-78a helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, , RÉSZ A POLGÁROK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁNAK KÜLÖNSZÁMLÁJA Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások Szociális Védelmi Központ (4631) , , Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , , Nonprofit szervezetek támogatása , , а Állandó költségek - pénzforgalom , ,00 7 SZOCIÁLIS VÉDELEM (79-81a helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, ,00

9 Broј СТРАНА 151. OLDAL szám 8 8 RÉSZ A TÁRSADALMI GYERMEKJÓLÉT KÜLÖNSZÁMLÁJA Fejezet - A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , , Természetbeni térítések , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , а Nyugállományba vonulók végkielégítése , , Foglalkoztatottak térítményei , , b Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások , , Állandó költságek pénzforgalom , , , а Állandó költségek - energiaszolgáltatás , , , Állandó költságek egyéb , , Útiköltságek , , b Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyag , , és 4. gyermek gyermekintézményi - elhelyezésének támogatása , , Más hat. szintek által kirótt adók, kötelezettségek, - illetékek és bírságok , , Gépek és felszerelés , , , Könyvek vásárlása , , Fejezet összesen , , , Fejezet - Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök Ingyenes uzsonna és tankönyvek , , A 3. és 4. gyermek gyermekintézményben való elhelyezésének társfinanszírozása , , Szülői pótlék a család első gyermeke után , , Rendezvények - Gyermekhét , , Fejezet összesen ,00 0, ,00 8 GYERMEKVÉDELEM (82-88 helyrend) ÖSSZESEN , , , RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM Kapitális adományok a Dr.Hadzsy János Egészségháznak , , A lakosság megelőző egészségvédelme , , Trichinelózis elleni megelőző egészségvédelem a helyi közösségekben a község területén 0,00-0, Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek kategorizálása és , ,00 idő előtti beíratása) 9 RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM (89-92 helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, , RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott tevékenységek végzésére , , A helyi közösségek fejlesztési programjainak társfinanszírozása , ,00

10 Broј СТРАНА 152. OLDAL szám Az újonnan fúrt kutak felszerelésének költségei , , Alapeszközökbe való beruházások , Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN , , , Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV TÁMOGATÁSA Kapitális támogatások (4512) Vízellátási program vízgyár építése Topolyán , , A vízvezeték és a csatornarendszer rekonstrukciójának programja , , а Hulladékkezelési program Topolyai szeméttelep helyreállításának tervdokumentációja , ,00 Kapitális támogatások összesen ,00 0, ,00 Folyó támogatások (4511) Közterületek fenntartása , , Utak folyó karbantartása téli szolgálat , , Kóbor kutyák befogása , ,00 Folyó támogatások összesen ,00 0, , FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN ,00 0, , Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV TÁMOGATÁSA Kapitális támogatások (4512) A Helyi Közösségekkel közös programok (gyermekjátszóterek, autóbuszmegállók építése, , ,00 padok kihelyezése Regionális út építése (Vásártér utca) , , , Tervdokumentáció kidolgozása , , Beruházási hitelek törlesztésében való részvétel , , ,00 Kapitális támogatások összesen , , ,00 Folyó támogatások (4511) Közvilágítás és nagyjavítása , , Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása , , Árkok és útpadkák rendezése , , а Utak karbantartása , , A tó strandjának fenntartása , , A működési költségek , , , Az ügyviteli épület adaptációjának költségeiben való részvétel , ,00 Folyó támogatások összesen , , , TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN , , , Fejezet KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK A község területi tervének elkészítése , , Nemzetközi szervezetek programjainak társfinanszírozása , , A Piac Kv felszerelés-beszerzésének 112a társfinanszírozása , , Sürgős beavatkozások és más kommunális szükségletek , , KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,00 0, ,00 10 KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE ( helyrend) , , ,00 ÖSSZESEN

11 Broј СТРАНА 153. OLDAL szám RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖN SZÁMLÁK 540 Környezetvédelem Állatvédelmi Alap , , Rovar- és Patkányirtási Alap , , , Környezetvédelmi Külön Számla , ,00 Biztonság Tűzvédelmi Alap , , Topolya Község Biztonságának Különszámlája , ,00 Oktatás, művelődés, tudomány és sport Topolya monográfiája , , A Tehetséges Fiatalok Iskoláztatásának Különszámlája , , Díjalap , ,00 Gazdaság Gazdaság és Vállalkozásfejlesztés Különszámlája , , а Topolya község fejlesztési terveinek társfinanszírozási alapja - 11 PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK ( a helyrend) ÖSSZESEN , , ,00 FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,00 9. szakasz A Határozat 23. szakaszának 2. bekezdése a Községi Közigazgatás jegyzője szavak után az illetve a költségvetés felhasználójának munkáját irányító személy szavakkal egészül ki. 10. szakasz E Határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba és meg kell küldeni a Szerb Köztársaság Pénzügyi Minisztériumának. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2005-II Topolya, Fehér István s.k., a Községi Képviselőtestület elnöke 104. A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/87 és 2005/66 szám) 25. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 30. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakaszának 1. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a december 22-i ülésén, meghozta e H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

12 Broј СТРАНА 154. OLDAL szám I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község évi költségvetése folyó évi bevételeinek és illetményeinek összege ,00 dinár. 2. szakasz A évi költségvetés kerete 1. a költségvetés ,00 dinárt kitevő folyó évi bevételeiből és illetményeiből, és 2. a községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak a saját számláikon előirányozott, eredeti tevékenységeikből és egyéb forrásokból befolyó ,00 dinár összegű bevételeiből és illetményeiből áll. Gazdasági besorolás 3. szakasz A költségvetés bevételeinek felosztása nemeik szerint a következő: BEVÉTELNEM A ÉVRE TERVEZETT BEVÉTEL FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. OSZTÁLY 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó , Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , Vagyonból eredő jövedelem utáni adó , Egyéb jövedelemadók , ÖSSZESEN: , VAGYONADÓ Vagyonadó , Hagyaték és ajándék utáni adó , Nagyobb pénzügyletek utáni adó , Nevesített részvények és haszonrész utáni adó , ÖSSZESEN: , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték , Reklámtábla használata utáni kommunális illeték , Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából , Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , Gépjárművek utáni évi díj , Tartózkodási illeték , Környezetvédelmi díj , Községi kommunális illetékek , ÖSSZESEN: , EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték , ÖSSZESEN: , NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI , EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Egyéb hatósági szintek folyó átutalásai - Köztársasági költségvetésből: a törvény alapján átutalt eszközök: , ,00 Menekültbiztosi hivatalnak átutalt eszközök ,00

13 Broј СТРАНА 155. OLDAL szám - a VAT költségvetéséből , Kapitális átutalások a köztársasági költségvetésből , ÖSSZESEN: , VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek ,00 Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek , városi építési telek használati díja , ÖSSZESEN: , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek , Községi közigazgatási illetékek , Telekrendezési díj , Községi igazgatási szervek bevételei , ÖSSZESEN: , PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek , ÖSSZESEN: , VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára , ÖSSZESEN: , OSZTÁLY ÖSSZESEN: ,00 NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTEL 8. OSZTÁLY Társadalmi tulajdonú lakások felvásárlásából eredő bevételek , OSZTÁLY ÖSSZESEN: , TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK - 9. OSZTÁLY Nyújtott hitelek törlesztésén alapuló bevételek , A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből eredő juttatások , OSZTÁLY ÖSSZESEN: , FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN ,00 KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK EGYÉB FORRÁSOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEI ,00 ÖSSZESEN ,00 4. szakasz A pénzforgalom lebonyolításának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat értelmében a költségvetés és a felhasználók összbevételeinek és illetményeinek feladatkörök szerinti felosztása a kincstár konszolidált számlája keretében a következő: Feladatkör LEÍRÁS Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 000 Szociális védelem ,00 0, , Általános közszolgáltatások , , , Közrend és nyugalom ,00 0, , Gazdasági teendők , , , Környezetvédelem , , , Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése , , , Egészségügy ,00 0, , Üdülés, művelődés és hitközösségek , , , Oktatás , , ,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,00

14 Broј СТРАНА 156. OLDAL szám 5. szakasz A költségvetés és a felhasználók összesen ,00 dinárt kitevő folyó évi bevételeinek és illetményeinek gazdasági besorolás szerinti felosztása a következő: SZÁM LA KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , , , Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , , Természetbeni térítések , , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , , Foglalkoztatottak térítményei , , , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások , , ,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRÚK IGÉNYBEVÉTELE , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyagok költségei , , ,00 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0, , , Alapeszközök használata 0, , ,00 45 TÁMOGATÁSOK ,00 0, , Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások ,00 0, , Magánvállalatoknak szánt támogatások ,00 0, ,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , , ,00 Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és 463 átutalások , , ,00 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK ,00 0, , Szociális védelmi térítmények a költségvetésből ,00 0, ,00 48 EGYÉB KIADÁSOK , , , Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások ,00 0, , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , , , Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések ,00 0, ,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK ,00 0, , Tartalékeszközök ,00 0, ,00 51 ALAPESZKÖZÖK , , , Épületek és építészeti létesítmények , , , Gépek és felszerelés , , , Egyéb alapeszközök , , ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: , , ,00 6. szakasz A költségvetési hiány, az elsődleges hiány és a költségvetés összesített pénzügyi eredménye A költségvetési rendszerről szóló törvény 13. szakaszának értelmében a következő:

15 Broј СТРАНА 157. OLDAL szám Gazdasági besorolás jelszáma Költségvetési eszközök LEÍRÁS А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL 7 1. Adóbevételek , Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó , Vagyonadó , Javak és szolgáltatások utáni adó , Egyéb adók ,00 2. Nem adókból eredő bevételek ,00 Ebből megfizettetett kamatok ,00 3. Adományok ,00 4. Átutalások ,00 Folyó évi bevételek összesen ,00 NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK ,00 I. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (7. és 8. csoport ) ,00 FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK 4 1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások ,00 2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele ,00 3. Támogatások ,00 5. Társadalombiztosításból eredő jog ,00 6. Egyéb kiadások ,00 7. Folyó évi átutalások ,00 8. Kapitális átutalások ,00 Folyó évi kiadások összesen ,00 NEMPÉNZBELI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK KAPITÁLIS KIADÁSOK ,00 II. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEGE (4. és 5. csoport) ,00 III. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY) (7+8)-(4+5) ,00 ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MINUSZ FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) ( ) - (4-44+5) ,00 ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI) 0,00 B. HITELYNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ,00 V. ADOTT KÖLCSÖNÖKÖN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK 62 0,00 VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) ,00

16 Broј СТРАНА 158. OLDAL szám C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS HITELTÖRLESZTÉS VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK 91 0,00 VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 61 0,00 IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII) 0,00 X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS (VI+VII-VIII-IX= - III) ,00 A ,00 dinárt kitevő költségvetési hiányt a pénzbeli vagyon értékesítése alapján befolyt, a 9. számlacsoport keretében kimutatott illetményekből kell fedezni. 7. szakasz A költségvetés állandó tartalékába ,00 dinárt kell elkülöníteni. A költségvetés állandó tartalékeszközeinek felhasználására vonatkozó végzést a község Polgármestere hozza meg, a Községi Közigazgatás Pénzügyi Osztályának javaslatára. A költségvetés állandó tartalékeszközeinek felhasználásáról szóló jelentést a költségvetés zárszámadásához mellékelve meg kell küldeni Topolya község Képviselő-testületének. 8. szakasz A folyó költségvetési tartalékba ,00 dinárt kell elkülöníteni. Ezen eszközök felhasználásáról Topolya község Polgármestere dönt a Községi Közigazgatás pénzügyekben illetékes szervének javaslatára. A folyó költségvetési tartalék eszközeit a költségvetési eszközök közvetlen felhasználói között kell felosztani, és meghatározott rendeltetésekre vonatkozó végrehajtási felhatalmazásaik bővítésére szolgálnak. 9. szakasz Az 1. szakasz szerinti bevétel ,00 dinárt kitevő része a polgárok törvényben szavatolt jogainak az oktatás, a művelődés, a testnevelés, a szociális védelem, a társadalmi gyermekjólét és a tájékoztatás terén történő fedezésére szolgál. 10. szakasz A tartózkodási illetékből befolyó bevételeket Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének kell átutalni. 11. szakasz A tűzvédelemre szolgáló eszközökből eredő bevételeket Topolya község Tűzvédelmi Alapjának kell átutalni. 12. szakasz A közúti gépjárművek utáni évi díjból befolyó bevételeket az utak karbantartására és a téli szolgálat működésére kell átutalni. 13. szakasz A környezetvédelmi díjat a Községi Közigazgatás reszortszerve által a településrendezési, lakáskezelési és közművesítési és környezetvédelmi bizottság közreműködésével előterjesztett programok realizálására kell átutalni - a megvalósított bevételek 60%-a erejéig a környezetvédelem különszámljára, - a megvalósított bevételek 40%-a erejéig a HKCST programjának valóra váltására.

17 Rész Fejezet Feladatkör Gazd. besorolás Helyrend szám Broј СТРАНА 159. OLDAL szám 14. szakasz A cégtábla utáni kommunális illetékből befolyó bevételek 20%-ot kitevő részét a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés különszámlájára kell átutalni. 15. szakasz A privatizáció eljárásának keretében a Köztársaság költségvetéséből a községi költségvetés javára átutalt eszközöket az infrastruktúrának Topolya község területén való fejlesztésére kell fordítani, a költségvetés Külön részének 10. része keretében mérlegbe foglalt célokra. II. KÜLÖN RÉSZ 16. szakasz A ,00 dinárt kitevő költségvetési eszközöknek és a község konszolidált kincstári számlájának használatába bevont közvetlen és közvetett felhasználók ,00 dinárt kitevő bevételeinek felosztása igényjogosultak és a kiadások közelebbi rendeltetései szerint a következő: A HELYREND LEÍRÁSA ÉVI KÖLTSÉGVE- TÉSI ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁSOKBÓL EREDŐ ESZKÖZEI ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Fejezet - A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , Jutalmak és kedvezmények , , Állandó költségek- bérlet , , Útiköltségek , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,00 -Képvisel.és bizotts. tagok térítményei ,00 -Reprezentáció és ajándékok ,00 -Község napjának megünneplése ,00 -Testvérvárosokkal való együttműködés , Községi jelentőségú rendezvények megtartásának költségei(4631) , , Fejezet összesen: ,00 0, , Fejezet A költségvetés tartalékai A költségvetés állandó tartaléka , , Folyó költségvetési tartalék , , Fejezet összesen ,00 0, , Fejezet Községi Közigazgatás Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkozttak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykez.segélyei) , , , , Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) , ,00

18 Broј СТРАНА 160. OLDAL szám Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) , ,00 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) , ,00 Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni , ,00 térítmények) Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, foglalkoztatottak képzése és , ,00 továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések költségei) , ,00 Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) , ,00 Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és kenőanyagok, reprezentáció) , ,00 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , ,00 Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések , ,00 Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények , ,00 beruházási karbantartása) Gépek és felszerelés , ,00 Egyéb alapeszközök (számítógép-programok vásárlása) , , Fejezet összesen ,00 0, , Fejezet Külön rendeltetések Választási bizottság - - 0, Menekültek topolyai községi különszámlája , ,00 Nemkormányzati szervezetek politikai pártok dotációi , , A polgárok egyesületeinek dotációi , ,00 - Szabályzat alapján ,00 - Pályázat alapján ,00 - Külön végzések alapján , Asszociáció Topolya község fejlesztéséért , , Fejezet összesen ,00 0, , Fejezet Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , Anyagok , ,00 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 2.000, ,00

19 Broј СТРАНА 161. OLDAL szám Gépek és felszerelés , , , Fejezet összesen , , ,00 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-36 helyrend) ÖSSZESEN , , , RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Tanulók utaztatása , ,00 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) Foglalkoztatottak költségei - utaztatás , ,00 - természetbeni térítések (havi jegy) ,00 - térítések készpénzben ,00 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) , , Állandó költségek energia , ,00 - villanyenergia ,00 - fűtési költségek , Állandó költségek egyéb , , Útiköltség , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagok , ,00 Más hatósági szinteknek való nagyobb átutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása - - 0, Gépek és felszerelések , , Fejlesztési tervek társfinanszírozása , ,00 Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) Speciális oktatási intézményeknek való átutalás , ,00 2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (37-50 helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, , RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Középiskolai tanulók utaztatása , ,00 Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) A foglalkoztatottak utaztatása természetbeni térítés , ,00 - természetbeni térítések (havi jegy) ,00 - térítések készpénzben ,00 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) , , Energiaköltségek , ,00 - villanyenergia ,00 - fűtési költségek , Állandó költségek egyéb , , Útiköltségek , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagok , ,00

20 Broј СТРАНА 162. OLDAL szám Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00 0, Gépek és felszerelések , , Fejlesztési tervek társfinanszírozása , ,00 3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (51-63 helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, , RÉSZ MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS Fejezet - Topolya község Művelődési Háza Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Természetbeni juttatások , , Foglalkozt. való szociális juttatások -ösztöndijak , , , Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás , , , Jutalmak és kedvezmények , , Állandó költségek (pénzforgalom, energia) , , , Útiköltségek , Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások- színházi előadások , , , Folyó karbantartás , , Anyagok , , Alapeszközök használata , ,00 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , , Épületek kapitális karbantartása (melléképületek) , , , Felszerelés beszerzése (hangosítás) , , , Fejezet összesen , , , Fejezet Népkönyvtár Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Foglalkoztatottak utaztatásának költségei , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , , Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás , , , Jutalmak és kedvezmények , ,00 Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) , , Útiköltségek , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , ,00 - Szolgált. a dolgozók képzésében és továbbképzésében ,00 - sajtó ,00 - Igazgatóbiz. tagjainak térítményei ,00 - szakmai szolgáltatások , Speciális szolgáltatások (művelődési rendezvények) , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyagok , , , Alapeszközök használata , , Épületek és létesítmények kapitális karbantartása , , ,00