H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I."

Átírás

1 A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/214. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 16. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, 2. szakasza és 31. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján, a Községi Tanács javaslatára, Óbecse Község Képviselő-testülete a én megtartott XXI. ülésén H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Jelen Határozattal módosítjuk és kiegészítjük Óbecse község 214. évi költségvetéséről szóló határozatot (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 14/213. szám) (a továbbiakban: Határozat). 2. szakasz A Határozat 1. szakasza módosul és így hangzik: 1. szakasz Óbecse község 214. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) bevételeit és jövedelmeit, valamint költségeit és kiadásait az alábbiak alkotják: A bevételeket és jövedelmeket a következő összegekben állapítjuk meg: Sorброј Kontó Аналитички конто JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK Költségvetési bevételek Bevételek más forrásokból Összbevétel szerkezet % I 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 946,339, 56,822, 1.3,161, Adók 577,198, 577,198, Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó 421,95, 421,95, Jövedelmi és hozadéki adó, amit a természetes 421,95, 421,95, személyek fizetnek Kereseti adó 34,56, 34,56, Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni 12,5, adó, amit a valós nettó bevétel alapján fizetnek 12,5, Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni 5.15, adó, amit átalányösszegben fizetnek 5.15, önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni 3.52, adó 3.52, Ingatlanból eredő bevétel utáni adó 1,4, 1,4, Ingóságok bérbeadásából eredő bevétel utáni adó 2,65, 2,65, Mezőgazdasági és erdészeti jövedelem utáni adó földadó 5,, 5,, személyek biztosításából eredő adó 2, 2, önkéntes hozzájárulás a község területén dolgozók 15, fizetései alapján 15, önkéntes hozzásjárulás mezőgazdaságból és erdészetből adó egyéb bevételekre 32,, 32,,

2 Hivatásos sportolók bevétele utáni adó 1, 1, Vagyonadó 113,533, 113,533, Periodikus adók az ingatlanokra 83,398, 83,298, Természetes személyek vagyonadója (kivéve a 31,, földakcízát és részesedést) 31,, Jogi személyek vagyonadója (kivéve a földakcízát és 52,398, részesedést) 52,398, Hagyatéki, örökösödési és ajándkékozási adó 5,, 5,, örökösödési és ajándékozási adó 5,, 5,, Adó a pénzügyi és kapitális átutalásokra 25,135, 25,135, Ingatlanok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó 2,, 2,, Használt gépjárművek és objektumok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó 5,135, 5,135, Egyéb periodikus vagyonadók Javak és szolgáltatások utáni adó 31,57, 31,57, Adó az egyes szolgáltatásokra 2, 2, Kommunális illeték vendéglátóipari zenei programok 2, 2, rendezéséért Adó a javak használatára és az engedélyre, hogy a javakat használják vagy hogy a tevékenységeket 31,55, 31,55, 2.61 ellátják adó gépjárművekre 15,, 15,, kommunális illeték a motorgépjárművek tartására A mezőgazdasági föld rendeltetésének megváltoztatása 5, utáni térítmény 5, Környezetszennyezési térítmény az ózonpajzsot károsító anyagok utáni térítmény CO2, NO2 kibocsátás után fizetendő térítmény Tartózkodási illeték 1,5, 1,5, Külön térítmény az életkörnyezet védelmére és 15,, fejlesztésére 15,, Egyéb adók 11,, 11,,.91 Egyéb adók, amelyeket kizárólag a vállalatok, illetve a 7161 vállalkozók fizetnek 11,, 11,, A cégjelzés ügyviteli helyiségen való kifüggesztése utáni 11,, kommunális illeték 11,, - A cégjelzés ügyviteli helyiségen kívül való kifüggesztése utáni kommunális illeték Donációk és átutalások 188,96, 188,96, Más hatalmi szintek átutalásai 188,96, 188,96, Folyó átutalások más hatalmi szintektől 168,374, 168,374, egyéb folyó átutalások a köztársaságtól A VAT rendeltetésszerű folyó átutalásai a község javára 13,747, 13,747, nem rendeltetésszerű átutalások a tartomány részéről a 154,627, község javára 154,627, Kapitális átutalások más hatalmi szintektől 19,722, 19,722, kapitális átutalások köztársaságtól a község javára 2.419, 2.419, kapitális átutalások VAT-tól a község javára 17.33, 17.33, Egyéb bevételek 181,45, 56,822, 237,867, Vagyonból eredő bevételek 126,2, 126,2, Kamatok 12,, 12,, A konszolidált kincstári eszközök utáni kamatokból eredő költségvetési bevételek 2,, 2,, A költségvetési eszközhasználók eszközei utáni kamatokból eredő bevételek 1,, 1,, A nem termelt vagyon bérlése 114,2, 114,2, Ásványi nyersanyagok használata utáni térítmény térítmény az ásványi nyersanyagokra VAT területén 2, 2, Mezőgazdasági föld használata utáni térítmény 11,, 11,,

3 Közterületeken és azok előtt levő térségek használata utáni kommunális illeték 7, 7, Telekhasználati térítmény 3,, 3,, Közterület épületanyaggal való elfoglalása utáni 3, kommunális illeték 3, építési terület használatának térítményei jogi személyektől Javak és szolgáltatások eladásából eredő bevételek 39,325, 56,822, 96,147, 7.94 Bevételek a javak eladásából és szolgáltatásokból 7421 vagy piaci szervezetek általi bérlésből 13,325, 13,325, állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba 375, adásából eredő bevételek 375, A község által használt telek bérbeadásából eredő 4,65, bevétel 4,65, bevételek a községi ingatlanok bérbe adásából, amelyeket a község, és az egyéni használók vesznek 8,3, igénybe 8,3, Illetékek 16,, 16,, községi közigazgatási illeték 1,, 1,, az építési telek rendezéséért járó térítmény 15,, 15,, A javak és szolgáltatások párhuzamos eladása, amelyet az állami nem piaci egységek végeznek 1,, 56,822, 66,822, bevétel, amit a szervek, szervezetek, a község valósít ,822, 66,822, meg a tevékenységével 1,, Pénzbírságok és vagyoni előny elkobzása 7,, 7,, Bevételek a szabálysértési pénzbírságokból 7,, 7,, közlekedési szabálysértési bírságokból eredő bevételek 5,, 5,,.41 - Szabálysértési bírságokból eredő bevételek a község ,, javára 2,,.17 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai Folyó önkéntes átutalások a községi szint javára Vegyes és meghatározatlan bevételek 8,7, 8,7, Vegyes és meghatározatlan bevételek 8,7, 8,7, Vegyes és meghatározatlan bevételek a község javára 7,5, 7,5, Állami tulajdonban levő lakások lakbére a község javára 2, 2,.2 - Községi tulajdonban lévő lakások lakbére a község ,, javára 1,, Memorandumtételek a kiadások refundálására Memorandumtételek a kiadások refundálására Memorandumtételek a kiadások refundálására. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ II 8 BEVÉTELEK 378, 378, Alapeszközök eladásából származó bevételek 378, 378, Ingatlan eladásából eredő bevételek 378, 378, állami tulajdonú ingatlanok eladásából eredő bevételek ingatlanok eladásából eredő bevételek a község javára 378, 378, Ingó vagyon eladásából eredő bevételek Ingó dolgok eladásából eredő bevételek a község javára. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON III 9 27,432, 27,432, ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK Pénzvagyon eladásából eredő bevételek 22,432, 22,432, Pénzvagyon eladásából eredő bevételek 22,432, 22,432, Hazai részvények és egyéb tőke eladásából eredő bevételek 22,432, 22,432, ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM 22,432, 22,432, ÁTVITT ESZKÖZÖK ,, 5,, ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉS 5,, 5,,.41. 3

4 9219 Memorandumtételek a kiadások refundálására 5,, 5,,.41 IV (I+II+III) Memorandumtételek a kiadások refundálására 1,154,149, 56,822, 1,21,971, 1. V átvitt eszközök 165,58, 165,58, VI (IV +V) Költségvetés összesen 1,319,657, 56,822, 1,376,479, A költségeket és kiadásokat a következő összegekben állapítottuk meg: Gazdasági minősítés LEÍRÁS Költségvetési eszközök Más forrásokból származó eszközök Eszközök összesen Szerkezet % 4 FOLYÓ KIADÁSOK 1,44,989, 52,612, 1,97,61, Kiadások a foglalkoztatottakra 297,97, 17,531, 315,438, Fizetések, pótlékok és térítmények a foglalkoztatottaknak 228,526, 11,71, 24,236, Szociális járulékok a munkaadó terhére 41,27, 2,96, 43,123, Természetbeni térítmények 2,287, 41, 2,697, Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 6,377, 1,92, 8,297, Térítmény a foglalkoztatottaknak 7,781, 1,35, 9,131, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 4,99, 45, 4,954, Képviselői pótlék 7,, 7,, Bírói pótlék. 42 Szolgáltatás- és áruhasználat 255,7, 34,25, 289,95, Állandó költségek 121,848, 7,353, 129,21, Utazási költségek 2,166, 1,615, 3,781, Szerződéses szolgáltatások 32,253, 7,92, 4,173, Szakszolgáltatások 53,433, 2,417, 55,85, Folyó javítás és karbantartás 2,945, 3,45, 23,99, Anyag 25,55, 11,9, 36,955, A munkaeszközök amortizációja és használata. 431 Ingatlan- és felszerelés-amortizáció. 434 Természeti vagyon használata. 44 Kamattörlesztés és adósságvállalást kísérő költségek 11,466, 11,466, Hazai kamatok törlesztése 11,465, 11,465, Hitelvállalás mellékköltségei 1, 1,. 45 Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak 291,785, 291,785, Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 291,785, 291,785, Szubvenciók magánvállalatoknak. 46 Donációk, dotációk és átutalások 136,59, 136,59, Átutalások más hatalmi szinteknek 136,39, 136,39, kötelező társadalombiztosítási átutalások 2, 2, 465 Egyéb dotációk és átutalások 47 Szociális biztosítás és szociális 25,54, 25,54,

5 védelem 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 25,54, 25,54, Egyéb kiadások 26,1, 831, 26,832, Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek 17,572, 17,572, Adók, kötelező illetékek és bírságok 2,636, 751, 3,387, Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján 1,833, 6, 1,893, Elemi csapás következtében keletkezett károk megtérítése. 485 Kártérítés az állami szervektől 3,96, 2, 3,98,.29 5 NEM PÉNZVAGYON ÉS ALAPESZKÖZÖK UTÁNI KIADÁSOK 242,332, 3,71, 246,542, Alapeszközök 242,232, 3,71, 245,942, Épületek és építmények 24,23, 1,, 24,23, Gépek és felszerelés 1,4, 2,55, 3,95, Egyéb ingatlan és felszerelés 16, 16, Nem anyagi vagyon 89, 89,.6 52 Árutartalék további értékesítésre 1, 5, 6, Árutartalék további értékesítésre 1, 5, 6,.4 54 Természeti vagyon. 541 Föld. 6 KIADÁSOK AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE 24,336, 24,336, Alapösszeg-törlesztés 24,335, 24,335, Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek 24,335, 24,335, Hazai pénzvagyon beszerzése 1, 1,. 621 Hazai pénzvagyon beszerzése 1, 1,. 49 Tartalékok 8,, 8,, Tartalékeszközök 8,, 8,,.58 ÖSSZ KIADÁS ÉS KÖLTSÉG 1,319,657, 56,822, 1,376,479, 1. A Határozat 2. szakasza módosul és így hangzik: 3. szakasz 2. szakasz A költségvetési eszközhasználók tervezett kapitális kiadásait a 214., 215. és 216. évre a következő kimutatásban tekintjük át: Gaz. Min. Leírás Az összeg dinárban KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 512 Gépek és felszerelés 1,153, Közlekedési felszerelés 5, Adminisztrációs felszerelés 653, Egyéb felszerelés 5

6 A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 1,153, - folyó költségvetési bevételekből 1,153, 463 SEVER ĐURKIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek az épület rekonstrukciója 2,, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 2,, - folyó költségvetési bevételekből - hazai hitelvállalásból származó bevételek 2,, 463 ZDRAVKO GLOŽANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek az épület rekonstrukciója 4,, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 4,, - folyó költségvetési bevételekből - hazai hitelvállalásból származó bevételek 4,, 463 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Sportlétesítmény III. fázis 7,355, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 7,355, - folyó költségvetési bevételekből 3,6, - hitelvállalásból 3,755, 463 GIMNÁZIUM ÓBECSE 512 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Gépek és felszerelésetk Oktatáshoz szükséges felszerelés 6, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 6

7 A projektum összértéke: 6, - folyó költségvetési bevételekből 6, - hitelvállalásból 463 MŰSZAKI ISKOLA ÓBECSE 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Energetikai hatékonyság 1,, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 1,, - folyó költségvetési bevételekből - hitelvállalásból 1,, 512 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Gépek és felszerelésetk Oktatáshoz szükséges felszerelés 1, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 1, - folyó költségvetési bevételekből 1, - hitelvállalásból 463 KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA ÓBECSE 512 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Gépek és felszerelésetk Oktatáshoz szükséges felszerelés 3, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 3, - folyó költségvetési bevételekből 3, - hazai hitelvállalásból származó bevételek VÁROSI SZÍNHÁZ ÓBECSE 511 Projektum: Az épület rekonstruálása 1,, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 1,, - folyó költségvetési bevételekből - hitelekből 7

8 - a VAT költségvetéséből - saját eszközökből 1,, 512 Projektum: Művelődési felszerelés 75, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 75, - folyó költségvetési bevételekből - hitelekből - a VAT költségvetéséből - saját eszközökből 75, NÉPKÖNYVTÁR ÓBECSE 512 Projektum: A könyvtár könyvállománya 269, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 269, - folyó költségvetési bevételekből 15, - hitelekből - a VAT költségvetéséből 94, - saját eszközökből 16, ÓVODA ÓBECSE 512 Projektum: Gépek és felszerelések 1,15, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 1,15, - folyó költségvetési bevételekből - hitelekből 1,15, - a VAT költségvetéséből - saját eszközökből ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG KV ÓBECSE 511 Projektum: Ipari övezet - csatornahálózat 17,2, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 17,2, - folyó költségvetési bevételekből 12,, 8

9 - a VAT költségvetéséből 5,2, 511 Projektum: Ipari övezet - trafóállomás 12,, A projektum finanszírozásának kezdete: 213 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 12,, - folyó költségvetési bevételekből - a VAT költségvetéséből 12,, 511 Projektum: Projekttervezés 1,64, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 1,64, - folyó költségvetési bevételekből 1,64, - a VAT költségvetéséből 512 Projektum: Gépek és felszerelések 245, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 245, - folyó költségvetési bevételekből 245, - hitelekből - a VAT költségvetéséből 512 Projektum: Nem anyagi vagyon 7, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 7, - folyó költségvetési bevételekből 7, - hitelekből - a VAT költségvetéséből KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 511 Projektum: A Szerb Matica épületének rekonstruálása 1,, A projektum finanszírozásának kezdete: 213 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 1,, - folyó költségvetési bevételekből 1,5, - hitelekből 5,5, 9

10 - a VAT költségvetéséből átvitt eszközök 3,, - donációkból 511 Projektum: A várostér rekonstruálása 135,, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 135,, - folyó költségvetési bevételekből - hitelekből 135,, - a VAT költségvetéséből átvitt eszközök - donációkból TOPLANA KV 451 Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 1,5, 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek DN25, DN2 és DN15 hővezeték rekonstrukciójára az RK14- től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, 2 m hosszúságban, a DN25 cső lecserélése. 1,5, - folyó költségvetési bevételekből 1,5, - hitelekből - a VAT költségvetéséből - saját bevételekből A projektum finanszírozásának kezdete: 213 A projektum finanszírozásának vége: 214 KÖRNYEZETVÉDELEM 511 Projektum: Hulladéklerakó - Botra 64,183, A projektum finanszírozásának kezdete: 213 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 64,183, Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből - kölcsönökből 43,951, 2,232, - VAT költségvetéséből - donációkból ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 512 Projektum: Gépek és felszerelések 65, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: 214 A projektum összértéke: 65, - folyó költségvetési bevételekből 1

11 - hitelekből - a VAT költségvetéséből - saját eszközökből 65, EGÉSZSÉGHÁZ ÓBECSE Gépek és felszerelések 1,697, Közlekedési anyag Adminisztrációs anyag Egyéb felszerlés - lift 1,697, A projektum finanszírozásának kezdete: 214 A projektum finanszírozásának vége: folyó költségvetési bevételekből 1,697, - hitelekből A projektum összértéke - pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 2.82, - hitelekből 195,26, 24,982, - a VAT költségvetéséből 2,294, - saját eszközökből 2,56, A projektumok összértéke: 263,862, II. KÜLÖN RÉSZ 4. szakasz A Határozat 3. szakasza módosul, és így hangzik: 3. szakasz A költségvetés kiadásait és költségeit a költségvetési eszközhasználók és kiadásfajták szerint osztjuk el, mégpedig: I. módosítások és kiegészítések 214 Az össz eszköz Eszközök más forrásokból Költségvetési eszközök Analitika Leírás kontó pozíció funkció fejezet rész KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS KÖZSÉGI TANÁCS Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 15,37, 15,37, Szociális járulékok a munkaadó terhére 2,746, 2,746, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak 11

12 Költségtérítmény a dolgozóknak 48, 48, Jutalmak és egyéb különkiadások 2,, 2,, Képviselői pótlék 7,, 7,, Állandó költségek 2,6, 2,6, Utazási költségek 8, 8, Szerződéses szolgáltatások 11,55, 11,55, Szakmai szolgáltatások 5, 5, Folyó javítás és karbantartás Anyag 2,345, 2,345, Az adósságvállalást kísérő költségek 1, 1, Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Gépek és felszerelés Egyéb alapeszköz Hazai pénzvagyon beszerzése 1, 1, 1.1. fejezet összesen: 45,343, 45,343, A 11-es funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 45,343, 45,343, 4 Saját eszközök 7 Más hatalmi szintek donációi Összesen a 11-es funkcióra: 1.1 fejezetre összesen: 45,343, 45,343, A más helyen nem minősített általános közszolgáltatások VÁLASZTÁSOK, RENDKÍVÜLI HELYZETEK, MENEKÜLTEK, POLITIKAI PÁRTOK ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK Állandó költségek 1, 1, Utazási költségek 1, 1, Szerződéses szolgáltatások 1, 1, Szakszolgáltatások 1, 1, Anyag 1, 1, Támogatások a nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek 1, 1, Egyéb költségvetési térítmények - MENEKÜLTEK 1, 1, Dotációk más polg. Szerv. POLITIKAI ALANYOK DOTÁCIÓI 5, 5, Gépek és felszerelés 1, 1, Állandó tartalék 4,, 4,, Folyó tartalék 4,, 4,, Az 1.2 fejezetre összesen: 8,58, 8,58, A pénzelési források a 16 funkcióra: 1 Bevételek a költségvetésből 8,58, 8,58, Összesen a 16 funkcióra: 8,58, 8,58, Összesen az 1.2 fejezetre: 8,58, 8,58, A pénzelési források az 1 részre: 1 Bevételek a költségvetésből 53,91, 53,91, 1 RÉSZ ÖSSZESEN: 53,91, 53,91, KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS Általános közszolgáltatások 12

13 Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 8,17, 8,17, Szociális járulékok a munkaadó terhére 14,443, 14,443, Természetbeni térítmények 1,2, 1,2, Szociális juttatások a dolgozóknak 4,2, 4,2, Költségtérítmény a dolgozóknak 5,, 5,, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 1,23, 1,23, Állandó költségek 18,425, 18,425, Utazási költségek 55, 55, Szerződéses szolgáltatások 9,45, 9,45, Szakmai szolgáltatások 14, 14, Folyó javítás és karbantartás 4,5, 4,5, Anyag 5,237, 5,237, Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalást kísérő költségek Átutalások a kötelező társadalombiztosítású szervezeteknek 2, 2, Adók, kötelező illetékek és bírságok 2, 2, Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján 8, 8, Állami szervek kártérítése 3,, 3,, Épületek és építmények Gépek és felszerelés 1,153, 1,153, Egyéb ingatlan és felszerelés Nem anyagi vagyon 2.1. fejezet összesen: 149,835, 149,835, A 13-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 149,451, 149,451, 4 Saját bevételek 5 Külföldi donációk 7 Más hatalmi szintek adományai 13 Átvitt, fel nem használt eszközök 384, Korábbi évek fel nem használt 15 donációi Összesen a 13. funkcióra: 149,835, 149,451, A 2.1. fejezet összesen 149,835, 149,451, ALAPFOKÚ OKTATÁS Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 73,19, 73,19, Természetben adott térítmény Szociális juttatás a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak 13,1, 416 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 3,793, Állandó költségek 35,98, Utazási költségek 13, 423-Szerződéses szolgáltatások 2,57, 424- Szakmai szolgáltatások 119, 425- Folyó karbantartás és javítás 4,253, 426- Anyag 3,765, 472 Szocális védelmi térítmény a költségvetésből 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 1, 13

14 483- Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján 511- Épületek és építmények 9,93, 512- Gépek és felszerelés 515- Nem anyagi vagyon ÓBECSEI SAMU MIHÁLY Á.I. 5,965, 5,965, TESTVÉRISÉG Á. I. 4,498, 4,498, SEVER ĐURKIĆ Á. I. 15,887, 15,887, ZDRAVKO GLOŽANSKI Á. I. 15,72, 15,72, PETŐFI SÁNDOR Á. I. 14,343, 14,343, SVETOZAR MARKOVIĆ Á. I. 5,942, 5,942, PÉTERRÉVEI SAMU MIHÁLY Á. I. 5,85, 5,85, PETAR KONJOVIĆ Z. I. 4,859, 4,859, Térítmény a szociális védelemre a költségvetésből -DIÁKOK SZÁLLÍTÁSA Térítmény a szociális védelemre a költségvetésből - ISKOLAVERSENYEK 8,, 433, 8,, 433, 2.2. fejezet összesen: 81,452, 81,452, A 912-es funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 71,697, 71,697, 4 Saját bevételek 7 Donációk más hatalmi szintektől Hazai hitelvállalásból származó 1 bevételek 9,755, 13 Átvitt, fel nem használt eszközök Összesen a 11 funkcióra: 81,452, 71,697, Összesen a 2.2. fejezetre: 81,452, 81,452, KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 3,121, 3,121, Természetben adott térítmény Szociális juttatás a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak 5,7, 416 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 1,127, Állandó költségek 17,523, Utazási költségek 15, 423-Szerződéses szolgáltatások 1,268, 424- Szakmai szolgáltatások 2, 425- Folyó karbantartás és javítás 1,5, 426- Anyag 1,463, 472 Szocális védelmi térítmény a költségvetésből 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 483- Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján 511- Épületek és építmények 1,, 512- Gépek és felszerelés 37, 515- Nem anyagi vagyon GIMNÁZIUM 9,331, 14

15 MÚSZAKI ISKOLA 9,69, KÖZGAZDASÁGI ISKOLA 11,1, DIÁKSZÁLLÍTÁS 5,738, 5,738, ISKOLAVERSENYEK 35, 35, 2.3. fejezet összesen: 36,29, 36,29, A 92-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 29,471, 29,471, 4 Saját bevételek 7 Más hatalmi szintek adományai 5,738, 5,738, Hazai hitelvállalásból származó 1 bevételek 1,, A 92-as funkcióra összesen: 35,29, 35,29, A fejezetre összesen: 35,29, 35,29, MŰVELŐDÉS 52,47, 8,23, 6,61, Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 23,647, 23,647, Szociális járulékok a munkaadó terhére 4,233, 4,233, Természetbeni térítmények 15, 1, 115, Szociális juttatások a 7, foglalkoztatottaknak 6, 13, Költségtérítmény a dolgozóknak 52, 52, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 1, 1, Állandó költségek 8,141, 373, 8,514, Utazási költségek 27, 47, 74, Szerződésbeli szolgáltatások 2,6, 2,8, 5,4, Szakmai szolgáltatások 1,15, 1,22, 2,325, Folyó karbantartás és javítás 1,4, 55, 1,95, Anyag 86, 76, 1,62, Ingatlan- és felszerelés-amortizáció Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalást kísérő költségek Átutalások más hatalmi szinteknek Levéltár 4,51, 4,51, Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 2,346, Szociális járulékok a munkáltató terhére 42, Költségtérítmény a dolgozóknak 75, Állandó költségek 1,6, Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások 5, Folyó javítás és karbantartás 1, Anyag 9, Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek 5,, 5,, Adók, kötelező illetékek és bírságok 6, 3, 36, Pénzbírságok és kötbérek a 1, bíróságok végzése alapján 2, 1, Épületek és építmények 1,, 1,, Gépek és felszerelések 75, 75, Nem anyagi vagyon 19, 16, 269, 15

16 VÁROSI SZÍNHÁZ 16,662, NÉPKÖNYVTÁR 16,783, VÁROSI MÚZEUM 9,911, TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 4,51, MÁJUSI JÁTÉKOK KMV KÖZÉPISKOLÁSOK MŰVÉSZETI VETÉLKEDŐJE ME MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK PETŐFI ME EGYÉB MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK KÖNYVEK, PROSPEKTUSOK ÉS FOLYÓIRATOK NYOMTATÁSA 2.4. fejezet összesen: 52,47, 8,23, 6,61, A 82-as funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 51,834, 51,834, 4 Saját bevételek 8,23, 8,23, 7 Más hatalmi szintek adományai 573, 573, Összesen a 82-as funkcióra: 52,47, 8,23, 6,61, A fejezetre összesen 52,47, 8,23, 6,61, TESTNEVELÉS Rekreációs és sportszolgáltatások Szubvenciók a non profit közvállalatoknak és szervezeteknek MLADOST IFJÚSÁGI ÉS SPORTKÖZPONT 31,928, 11,966, 43,894, Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 13,357, 13,357, Szociális járulék a munkaadó terhére 2,391, 2,391, Természetbeni térítmények 4, 4, Szociális juttatások a dolgozóknak 65, 65, Dolgozók költségtérítményei 9, 9, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 45, 45, Állandó költségek 14,25, 936, 15,186, Utazási költségek 13, 13, Szerződéses szolgáltatások 43, 2,96, 3,39, Szakszolgáltatások 675, 675, Folyó javítás és karbantartás 1,5, 1,14, 2,64, Anyag 3,81, 3,81, Hazai kamatok törlesztése Adók, kötelező illetékek és bírságok 25, 25, Pénzbírságok bírósági végzések alapján 5, 5, Állami szervek által okozott károk megtétrítése 2, 2, Épületek és építmények Gépek és felszerelések DOTÁCIÓK ÓBECSE SPORTSZÖVETSÉGÉNEK 7,362, 7,362, Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 1,366, Szociális járulék a munkaadó terhére 246, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Dolgozók költségtérítményei Állandó költségek 21, Utazási költségek 16

17 Szerződéses szolgáltatások 2, Szakszolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyag 2, Hazai kamatok törlesztése Adók, kötelező illetékek és bírságok Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Dotációk a nem kormányzati szervezeteknek - sportklubok a szövetség programja szerint 5,5, Épületek és építmények Gépek és felszerelések 2.5. fejezet összesen: 39,29, 11,966, 51,256, A 81-es funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 39,29, 39,29, 4 Saját bevételek 11,966, 11,966, 7 Más hatalmi szintek adományai Összesen a 81-es funkcióra: 39,29, 11,966, 51,256, Összesen a 2.5. fejezetre: 39,29, 11,966, 51,256, SZOCIÁLIS VÉDELEM Más helyen nem minősített szociális védelem Szerződéses szolgáltatások 361, 361, - Ingyenes jogsegély 1, 1, - Érdekközi bizottság 36, 36, SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 9,367, 9,367, Átutalások más hatalmi szinteknek ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: Keresetek. pótlékok és térítmények a dolgozóknak 1,41, 1,41, Szociális járulékok a munkaadó terhére 251, 251, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak 32, 32, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások Szakmai szolgáltatások 5, 5, 471, 471, Folyó karbantartás és javítás 5, 5, Anyag 4, 4, Szociális-védelmi térítmények a költségvetésből - Egyszeri segély 5,39, 5,39, - Térítmény halál esetén 1,35, 1,35, - Adók, kötelező illetékek és büntetések 35, 35, - egyszeri segélyek a községi elnök záradéka alapján Átutalások más hatalmi szinteknek 5,1, 5,1, - A tanulókísérők térítménye 1, 1, - Havi jegyek 5,, 5,, 17

18 Szociális-védelmi térítmények a költségvetésből 2, 2, - Újvidéki Egészségház fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek vizsgálata 1, 1, - Biztonságos ház és menhely Óbecse községen kívül 1, 1, ÓBECSEI GERONTOLÓGIAI KÖZPONT Szociális-védelmi térítmények a költségvetésből 7,268, 7,268, népkonyha 3,8, nyílt védelem 2,7, magánállomás 564, újfalusi ház 24, Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből 3,55, 3,55, - Ösztöndíjak 2,73, - Korosztály tanulói 3, - Elsősök 37, - Vuk-díjasok 15, - roma ügyi kérdések - populációs politik állapotos nők Dotációk nem hatalmi szervezeteknek 1,51, 1,51, - külön szükségletű személyek 55, - LPA implementáció 4, - szociális védelmi stratégia 125, kidolgozása - ifjúsági iroda tevékenysége 435, 2.6. fejezet összesen: 27,356, 27,356, A 9-es funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 27,356, 27,356, 4 Saját bevételek 7 Más hatalmi szintek donációi Összesen a 9-es funkcióra: Összesen a 2.6. fejezetre: 27,356, 27,356, GYERMEKVÉDELEM Iskoláskor előtti oktatás Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 62,55, 11,71, 74,26, Szociális járulékok a munkaadó terhére 11,197, 2,96, 13,293, Természetbeni térítmények 75, 75, Szociális juttatások a dolgozóknak 65, 1,2, 1,85, Költségtérítmény a dolgozóknak 25, 45, 7, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 715, 715, Állandó költségek 1,92, 6,44, 16,946, Utazási költségek 1,15, 1,15, Szerződésbeli szolgáltatások 885, 1,86, 2,745, Szakszolgáltatások 1, 522, 622, Folyó karbantartás és javítás 67, 1,355, 2,25, Anyag 12,85, 7,33, 2,18, Ingatlan és felszerelés-amortizáció Az adósságvállalást kísérő költségek Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből Adók, kötelező illetékek és bírságok 471, 471, 18

19 Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzései alapján Épületek és építmények Gépek és felszerelés 1,15, 1,15, Nem anyagi vagyon 2.7. fejezet összesen: 11,519, 35,23, 136,722, A 911-es funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek 11,519, 4 Saját bevételek 35,23, 35,23, 7 Más hatalmi szintek adományai Összesen a 911-es funkcióra 11,519, 35,23, 136,722, Összesen a 2.7. fejezetre: 11,519, 35,23, 136,722, HELYI KÖZÖSSÉGEK Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások HELYI KÖZÖSSÉGEK 18,284, 18,284, Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 7,874, 7,874, Szociális járulékok a munkaadó terhére 1,528, 1,528, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak 436, 436, Költségtérítés a dolgozóknak 665, 665, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 96, 96, Állandó költségek 5,15, 5,15, Utazási költségek 2, 2, Szerződésbeli szolgáltatások 284, 284, Szakmai szolgáltatások 32, 32, Folyó javítások és karbantartás 76, 76, Anyag 4441, 441, Adók, kötelező illetékek és bírságok 3, 3, Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján 833, 833, Állami szervek által okozott károk megtérítése Épületek és építmények Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon IVAN PERIŠIĆ HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE 1,854, 1,854, TODOR DUKIN HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE 1,886, 1,886, TESTVÉRISÉG-EGYSÉG HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE 1,982, 1,982, PÉTERRÉVEI HELYI KÖZÖSSÉG 3,753, 3,753, BÁCSFÖLDVÁRI HELYI KÖZÖSSÉG 3,538, 3,538, CSIKÉRIAPUSZTAI HELYI KÖZÖSSÉG 2,268, 2,268, МILEŠEVÓI HELYI KÖZÖSSÉG 1,568, 1,568, PECESORI HELYI KÖZÖSSÉG 1,435, 1,435, 2.8. fejezet összesen: 18,284, 18,284, A 16-as funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 18,284, 18,284, 7 Más hatalmi szintek donációi Összesen a 16-as funkcióra: 18,284, 18,284, 19

20 A 2.8. fejezetre összesen: 18,284, 18,284, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGTÓSÁG KÖZVÁLLALAT ÓBECSE 132,615, 132,615, Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 21,396, 21,396, Szociális járulékok a munkaadó terhére 3,73, 3,73, Természetbeni térítmények 232, 232, Szociális juttatások a dolgozóknak 1,31, 1,31, Költségtérítmény a dolgozóknak 592, 592, Jutalmak és egyéb különkiadások 768, 768, Állandó költségek 24,284, 24,284, Utazási költségek 155, 155, Szerződéses szolgáltatások 4,57, 4,57, Szakmai szolgáltatások 27,135, 27,135, Folyó javítás és karbantartás 12,115, 12,115, Anyag 1,975, 1,975, Adók, kötelező illetékek és bírságok 2,4, 2,4, Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján A sérülésből eredő kár vagy az állami szervek okozta kár megtérítése 96, 96, Épületek és építési objektumok 3,84, 3,84, Gépek és felszerelés 245, 245, Nem anyagi vagyon 7, 7, 2.9. fejezet összesen: 132,615, 132,615, Pénzeléssi források a 62 funkcióra: 1 Költségvetési bevételek 17,876, 17,876, 4 Saját bevételek 7 Donációk más hatalmi szintektől 24,739, 24,739, 15 Korábbi évek el nem költött donációi Összesen a 62-as funkcióra 132,615, 132,615, Összesen a 2.9. fejezetre 132,615, 132,615, 2 1 KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat Szakszolgáltatások LINK FTO 11,, 11,, Szakszolgáltatások - jégeső elleni védelem 5, 5, Anyag 1, 1, Gépek és felszerelés 1, 1, A 42-as funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 11,52, 11,52, 4 Saját eszközök El nem költött donációs eszközök a 15 korábbi évekből Összesen a 42 funkcióra: 11,52, 11,52, Hulladékkezelés - tisztaság Komunalac KV Óbecse Állandó költségek 3,5, 3,5, utcatisztítás 9,473, a zöldterületek rendbentartása 8,46, 2

21 Ó-Tisza 3,273, ebmenhely 2,618, állathigiénikus 1,39, parkok 2,618, a fák metszése 2,749, szakszolgáltatások 12, 12, Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatok és szolgálatok számára Gépek és felszerelés Az 51-es funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 3,62, 3,62, Összesen az 51-es funkcióra 3,62, 3,62, Más helyen nem minősített környezetvédelem Szakszolgáltatások - Vízelvezetési térítmény 1,3, 1,3, AZ 56-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 1,3, 1,3, Összesen az 56-as funkcióra: 1,3, 1,3, Közösségfejlesztés Szerződéses szolgáltatások 2,5, 2,5, Egyéb: földmérői információs rendszer 25, - NALED tagsági díjak és 3, tevékenységek - fiatal vállalkozók akcióterve 5, -egyéb 1,, 421 Állandó költségek 423 Szerződéses szolgáltatások 426 Anyag 511 Épületek és építési objektumok Szakszolgáltatások 2,5, 2,5, Óbecse Község Közlekedésbiztonsági Tanácsa 2,5, Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 14,484, 14,484, - projektumok 1,6, - Biztonságos iskola - videofelügyelet 974, - rakparti sétány 732, - A regionális fejlesztés és fejlesztési projektumok pénzelése Bačka 5, Ügynökség - Településrendezési tervek 2,, - hotspot helyszínek 4, - körforgalom a város forgalmi bejáratásnál 4,726, - rekultiváció proj. Alsó rét 3,552, Épületek és építési objektumok 145,, 145,, A Matica Srpska objektumának rekonstruálása 1,, A város terének rekonstruálása 135,, - szubvenciók a helyi foglalkoztatási tanácsnak - Közmunkálatok 5,2, 5,2, 21

22 Mezőgazdaságfejlesztési Alap játszóterek Toplana KV Óbecse 1,5, 1,5, A műszaki projektdokumentáció kidolgozása a DN25, DN2 és DN15 hővezeték rekonstrukciójára az RK14-től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, az RK23-ig, amely a J. J. Zmaj és a M. Crnjanski sarkán van. Az új hővezeték-hálózat átmérője DN25 lesz. Továbbá a DN25, DN2 és DN15 hővezeték rekonstrukciójára az RK14-től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, 2 m hosszúságban, a DN25 cső lecserélése. 1,5, Hőenergia-mérő beszerzése a mellékhőállomásokon. A műszaki projektdokumentáció kidolgozása a kétcsöves hővezetékhálózat rekonstrukciójára a Kis rét és az Alsó park lakótelepen a mezőgazdasági föld rendezésének és használatának védelme - program 266,1, 266,1, mezőgazdasági szakszolgálat és rurális fejlesztési hálózat Szubvenciók a magánvállalatoknak A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE eszközök az alap programa alapján Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 2,5, 2,5, Fürdő, befektetés, a hidrogeotermális furat kiépítése több rendeltetésű használatra projektum a termális víz használatára vonatkozó engedély megszerzésére 2,5, furat Rákapcsolódás Topolyai út - Elektrovojvodina A 62-as funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 144,297, 144,297, 7 Más hatalmi szintek adományai 2.419, 2.419, 8 Donációk nemzetközi forrásokból 1 Hazai adósságvállalásból eredő bevételek 147,726, 147,726, Pénzvagyon eladásából eredő 12 bevételek 13 Átutalt, fel nem használt eszközök 144,892, 144,892, 15 Korábbi évek fel nem használt donációs eszközei Összesen a 62-as funkcióra 439,334, 439,334, Vízellátás VODOKANAL KV ÓBECSE Állandó költségek 3,, 3,, - közkutak karbantartása 1,, - csapadékvíz-csatornák karbantartása 2,, A 63-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 3,, 3,, 22

23 4 Saját bevételek Pénzvagyon eladásából eredő 12 bevételek Összesen a 63 funkcióra: 3,, 3,, A helyi úthálózat karbantartása Helyi úthálózat karbantartása 2,44 km Pénzelési források a 63 funkcióra: 1 Költségvetési bevételek 4 Saját bevételek Összesen a 45-es funkcióra: 2.1. fejezet összesen: 485,756, 485,756, Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások Állandó költségek 4,2, 4,2, A hazai kamatok törlesztése 11,465, 11,465, Hazai kamatok alapösszegének törlesztése 24,335, 24,335, A 16-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 4,, 4,, A 16-as funkcióra összesen: 4,, 4,, Összesen a fejezetre: 4,, 4,, Műsorszórási és kiadási szolgáltatás (tájékoztatás) Szerződéses szolgáltatások Szubvenciók nem nyereségalapú 2,, közvállalatok és szolgálatok számára tájékoztatási szolgáltatások 2,, A 83-as funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 2,, 2,, A 83-as funkcióra összesen: 2,, 2,, Összesen a 2.12-as fejezetre: 2,, 2,, KÖRNYEZETVÉDELEM Szerződéses szolgáltatások egyéb tevékenységek Szakszolgáltatások 9,, 9,, - Szúnyogok 5,, - Parlagfű 1,, - Kullancs 1,, Egészségügyi hulladék lerakása 1,, Egyéb szakszolgáltatások 5, Allergén pollenek koncentrációjának figyelemmel kísérése 5, Épületek és építési objektumok - Botra 1,3, 1,3, ,183, 64,183, Az 56-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 1 Átutalt, fel nem használt eszközök 1,3, 1,3, Korábbi évek fel nem használt 1 donációs eszközei 43,951, 13 Összesen az 56-as funkcióra: 2,232, 2,232, 23

24 15 Összesen a 2.13-as fejezetre: KÖRNYEZETVÉDELEM 74,483, 74,483, Szerződéses szolgáltatások egyéb tevékenységek 74,483, 74,483, Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások Átutalások más hatalmi szinteknek 8, 8, A 18-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 8, Összesen a 18-as funkcióra 8, 8, Összesen a 2.14-es fejezetre: 8, 8, Vallási és egyéb szolgáltatások - közösségek Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek 3,2, 3,2, Vöröskereszt Óbecse 1,3, Felderítők Mozgalma Óbecse Vállalkozók Egyházak Más használók 1,5, Goran Mozgalom Kisebbségek tanácsa 4, Zsidó temető rendezése és karbantartása Területi tűzoltó-mentőegység Községi Tűzoltószövetség Óbecse A 84-es funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 3,2, 3,2, Összesen a 84-es funkcióra 3,2, 3,2, Összesen a 2.15-ös fejezetre: 3,2, 3,2, Idegenforgalom ÓBECSE IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 4,546, 1,45, 5,996, Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 2,677, 2,677, Szociális járulékok a munkaadó terhére 48, 48, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak 174, 174, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek 44, 44, Utazási költségek 7, 7, Szerződésbeli szolgáltatások 565, 3, 865, Szakmai szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag 4, 4, Adók, kötelező illetékek és bírságok Bírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Épületek és építési objektumok Gépek és felszerelés 65, 65, Egyéb ingatlanok és felszerelés Árutartalékok további eladásra 1, 5, 6, 24

25 A 473-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 4,546, 4,546, 4 Saját bevételek 1,45, 1,45, 7 Donációk más hatalmi szintektől A 473-as funkcióra összesen: 4,546, 1,45, 5,996, Összesem a 2.16-os fejezetre: 4,546, 1,45, 5,996, Egészségügy ÓBECSEI EGÉSZSÉGHÁZ Átutalások más hatalmi szinteknek 13,932, 13,932, Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 2,596, Szociális járulékok a munkaadó terhére 465, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 62, Állandó költségek Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások 4,427, Szakmai szolgáltatások 1,627, Folyó javítások és karbantartás 2,5, Anyag Hazai kamatok törlesztése Adósságvállalást kísérő költségek Adók, kötelező illetékek és bírságok Bírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Épületek és építmények Gépek és felszerelés 1,697, Nem anyagi vagyon A 7-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 13,932, 13,932, A 7-as funkcióra összesen: Összesen a 2.17-es fejezetre: 13,932, 13,932, A 2. RÉSZRE ÖSSZESEN: 1,263,684, 56,822, 1,32,56, Az 1. rész pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 53,91, 53,91, 7 Donációk más hatalmi szintektől AZ 1. RÉSZRE ÖSSZESEN 53,91, 53,91, A 2. rész pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 862,275, 862,275, 4 Saját bevételek 56,822, 56,822, 5 Más országok adományai 7 Más hatalmi szintek adományai 33,469, 33,469, Hazai hitelvállalásból származó 1 bevételek 22,432, 13 Átvitt el nem költött eszközök 165,58, 165,58, El nem költött donációs eszközök a 15 korábbi évekből 25

26 ÖSSZESEN A 2. RÉSZRE: 1,268,684, 56,822, 1,32,56, ÓBECSE KÖZSÉG POLGÁRI JOGVÉDŐJE Egyéb általános szolgáltatások Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 1,548, 1,548, Szociális járulékok a munkaadó terhére 279, 279, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak 1, 1, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek Utazási költségek 2, 2, Szerződésbeli szolgáltatások 2, 2, Szakmai szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag 5, 5, Adók, kötelező illetékek és bírságok Bírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Épületek és építmények Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon fejezet összesen : 1,972, 1,972, A 133-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 1,972, 1,972, A 133-as funkcióra összesen: 1,972, 1,972, Összesen a 3.1-es fejezetre: 1,972, 1,972, 3. RÉSZ ÖSSZESEN: 1,972, 1,972, KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ Más helyen nem minősített közrend és közbiztonság Állandó költségek Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Gépek és felszerelés 1, 1, 4.1 fejezet összesen: 1, 1, A 36-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 1, 1, A 36-as funkcióra összesen: 1, 1, Összesen a 4.1-es fejezetre: 1, 1, A 4. RÉSZRE ÖSSZESEN: 1, 1, KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1,319,657, 56,822, 1,376,479, III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 26

27 5. szakasz A Határozat 4. szakasza módosul, és így hangzik: 4. szakasz Jelen Határozat végrehajtásáért A költségvetés-rendszerről szóló törvény értelmében a Községi elnök felel. A költségvetés végrehajtását a Községi elnök rendeli el. A Községi elnök a költségvetés végrehajtásáról, valamint az állandó és folyó költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról évente legalább két alkalommal beszámolót terjeszt be a Községi Képviselő-testülethez. 6. szakasz A Határozat 5. szakasza módosul, és így hangzik: 5. szakasz A jelen Határozattal elosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a közigazgatási hivatal vezetője felel. A jelen Határozattal elosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért az alapfokú, középfokú oktatás, a művelődés, a testnevelés, a szociális védelem, a gyermekvédelem és egészségügy, a közvállalatok, helyi közösségek és más használók esetében, a használó felelős személye felel. 7. szakasz A Határozat 6. szakasza módosul, és így hangzik: 6. szakasz A folyó költségvetési tartalékeszközökre 4.., dinárt választunk ki. Jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközöket olyan nem tervezett kiadásokhoz használjuk fel, amelyekre nem határoztunk meg appropriációkat, vagy olyan rendeltetésekre, amelyekről az év folyamán kiderül, hogy a tervezett appropriációk nem elegendőek és A költségvetés-rendszerről szóló törvény 69. szakaszával összhangban használjuk. A költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról a Községi elnök hoz határozatot. 8. szakasz A Határozat 7. szakasza módosul, és így hangzik: 7. szakasz A községi költségvetésben tervezett 4.., dinár összegű állandó költségvetési tartalékeszközöket külön appropriációként mutatjuk ki, és A költségvetésről szóló törvény 7. szakaszával összhangban használjuk. 9. szakasz A Határozat 8. szakasza módosul, és így hangzik: 8. szakasz A községi költségvetési eszközök direkt és indirekt használóinak pénzeszközeit a kincstár konszolidált számláján vezetik és tárolják. 1. szakasz A Határozat 9. szakasza módosul, és így hangzik: 27

28 9. szakasz A költségvetésrendszerről szóló törvény értelmében a Községi Tanács felelős a fiskális politika végrehajtásáért, valamint a közvagyon, bevételelek, jövedelmek, kiadások és költségek igazgatásáért. Megbízzuk a Községi elnököt, hogy A költségvetésrendszerről szóló törvény 27.zs szakaszával összhangban kérelmet terjesszen be a Pénzügyi Minisztlriumhoz a fiskális deficit 1%-kal magasabb összegben történő jóváhagyására, amennyiben az a közberuházások megvalósításának eredménye. 11. szakasz A Határozat 1. szakasza módosul, és így hangzik: 1. szakasz Az eszközök elrendezését és felhasználását 214-ben azon határozatok alapján végzik, amelyeket a Községi elnök hoz meg a pénzügyekért illetékes szerv javaslatára, a következő részek keretein belül. 12. szakasz A Határozat 11. szakasza módosul, és így hangzik: 11. szakasz A községi költségvetési eszközöket, a direkt és indirekt használóinak pénzeszközeit, valamint más nyilvános eszközöket, amelyek bele vannak foglalva a községi kincstár konszolidált számlájába, a kincstár konszolidált számláján vezetik és tárolják. 13. szakasz A Határozat 12. szakasza módosul, és így hangzik: 12. szakasz A direkt és indirekt költségvetési eszközhasználók a jelen Határozattal felosztott eszközöket kizárólag azokra a rendeltetésekre használhatják, amelyekre ezeket kérelmeik alapján jóváhagyták és átutalták számukra. 14. szakasz A Határozat 13. szakasza módosul, és így hangzik: 13. szakasz A költségvetés-használó a költségvetés terhére csak akkora összegig vállalhat kötelezettséget, amekkora appropriációt a Határozattal megerősítettek. Azokat a vállalt kötelezettségeket, amelyeknek összege meghaladja a Határozattal előirányzott eszközösszeget, vagy ellentétben állnak A költségvetés-rendszerről szóló törvénnyel, nem hajthatók végre a költségvetés terhére. 15. szakasz A Határozat 14. szakasza módosul, és így hangzik: 14. szakasz A Községi elnök A költségvetés-rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban határozatot hozhat az appropriáció megváltoztatásáról. 16. szakasz A Határozat 15. szakasza módosul, és így hangzik: 28

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213. és 63/213. szám helyesbítés) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2012., 62/2013. 63/2013., 108/2013., 142/2014. és 68/2015. számok) 43. szakaszának 1. bekezdése kapcsolatban

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 29. Z E N T A 131. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM 2016. DECEMBER 29. Z E N T A 204. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2015. DECEMBER 30. Z E N T A 178. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás,

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2015. NOVEMBER 27. Z E N T A 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18 2. OLVASAT 71 NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK 18.289,81 24.020,00 24.201,52 21.100,00 87,84 87,18 710 NYERESÉGRÉSZESEDÉS ÉS VAGYONJÖVEDELMEK 27,28 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 710200 Kamatok 27,28 0,00 0,00

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2009. DECEMBER 31. Z E N T A 154. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Egyházasfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) rendelet módosításáról Egyházasfalu Község

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. DECEMBER 29. Z E N T A 147. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2014/ számú HATÁROZAT

2014/ számú HATÁROZAT ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 2014/ számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2014-es évi költségvetésének jóváhagyásáról, valamint a 2015-2017-es időszakra becsült költségvetési

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.) R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2010. (I. 28.) SZÁMÚ RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 13/2010. (IX. 15.)

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Dunaszerdahely Város 2015/21. sz. (2015. november 24.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

Részletesebben