СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец г., Бачка Топола

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец г., Бачка Топола XLIV. évfolyam szám Topolya, december 20.

2 Број СТРАНА 319. O L D A L s z á m 160. A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) 32. szakasza, A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73. és 2010/101. szám) 43. és 47. szakasza és Topolya község Statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1 és 2010/6 szám) 42. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya Községi Képviselőtestülete, a december 20-i ülésén, meghozta az alábbi HATÁROZATOT TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2011/12. szám a továbbiakban: Határozat) 1. szakasza módosul és ezek után így hangzik: Topolya község évi költségvetésének rendelkezésre álló eszközeit ,00 dinárban állapítjuk meg. 2. szakasz A Határozat 2. szakasza módosul és ezentúl így hangzik: A költségvetés évi bruttó elvű bevételét és illetményeit ,00 dinár értékben állapítjuk meg, s ezek az alábbiakból állnak: 1. A költségvetés évi folyó bevételei és illetményei ,00 dinár, 2. A korábbi évekből áthozott, felhasználatlan, külön rendeltetésű eszközök ,00 dinár összegben, 3. A korábbi évekből áthozott bevételi többlet ,00 dinár összege, 4. A községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak forrásjellegű tevékenységéből befolyt, saját számlán és más forrásokból tervezett bevételei és illetményei ,00 dinár összege..» Gazdasági besorolás 3. szakasz A Határozat 3. szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik: BEVÉTELNEM A ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEK FOLYÓ BEVÉTELEK - 7. ROVAT 711 JÖVEDELEMRE, NYERESÉGRE ÉS TŐKENYERESÉGRE KIVETETT ADÓ Jövedelemadó , Önálló tevékenységre kivetett adó , Vagyoni jövedelemre kivetett adó ,00

3 Број СТРАНA 320. O L D A L s z á m Egyéb jövedelemre kivetett adó , ÖSSZESEN: , VAGYONADÓ Vagyonadó , Örökségre és ajándékozásra kivetett adó , Tőkeátutalásra kivetett adó , Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó 0, ÖSSZESEN: , JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIVETETT ADÓK Zenés műsor szervezésére kivetett kommunális illeték , Hirdető faliújságok használatára kivetett kommunális illeték , Gépjárművekre kivetett adók Gépjármű-tulajdonosokra kivetett kommunális illeték , Közúti gépjárművekre kivetett évdíj , A mezőgazdasági terület rendeltetésének megváltoztatására kivetett díj , Környezetszennyezésért kivetett díj , Üdülőhelyi illeték , Környezetvédelmi és fejlesztési díj , Községi kommunális illetékek , ÖSSZESEN , EGYÉB ADÓK Cégtáblára kivetett kommunális illeték , ÖSSZESEN , NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek községek szintjére átutalt, folyó 0,00 adományai 732. ÖSSZESEN: 0, MÁS HATALMI SZINTEKRŐL VALÓ ÁTUTALÁSOK A Köztársaságtól való, nem rendeltetésszerű átutalások, a községek 0, javára Egyéb folyó átutalások a Köztársaságtól 0, Folyó, rendeltetésszerű átutalások a Köztársaságtól 0, Folyó, rendeltetésszerű átutalások VAT-tól , VAT-tól való, nem rendeltetésszerű átutalások, a községek javára , Rendeltetésszerű tőkeátutalások a Köztársaságtól 0, Rendeltetésszerű tőkeátutalások VAT-tól , ÖSSZESEN , VAGYONI BEVÉTEL Letétek kamataiból származó bevételek , Természeti javak használati díja , Állami tulajdonú föld bérbeadásából származó eszközök ,00 Építési terület használatáért felszámított díj: kommunális illetékek ,00

4 Број СТРАНА 321. O L D A L s z á m telekhasználati díj , ÖSSZESEN: , JAVAK ELADÁSÁBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Épületek bérbeadásából származó bevételek , Községi irodai illeték , Telekrendezési díj , Községi közigazgatási bevételek , ÖSSZESEN: , PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI JÖVEDELEM Közlekedési kihágási pénzbírságokból származó jövedelem , Kihágási pénzbírságokból származó, községi jövedelem , ÖSSZESEN: , VEGYES ÉS HATÁROZATLAN JÖVEDELEM Egyéb községi jövedelmek , ÖSSZESEN: , ROVAT ÖSSZESEN , NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 8. ROVAT Állami lakások felvásárlásából származó bevételek ROVAT ÖSSZESEN: ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 9. ROVAT BELFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Üzleti bankoknál való adósságvállalásból származó bevételek a község javára 911. ÖSSZESEN: 921 BELFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Hiteltörlesztés alapú bevételek Magánosítási eljárás során való tőkeeladásból származó bevételek 921. ÖSSZESEN: 9 9. ROVAT ÖSSZESEN Helyi járulékok A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ , ,00 ESZKÖZEINEK ÖSSZEGE ,00 Különleges rendeltetésű, áthozott, felhasználatlan eszközök ,00 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többlet KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ,00 ÖSSZESEN 01 Támogatási források: Költségvetésből származó bevétel ,00 07 Más hatósági szintek átutalásai ,00 13 (befizetőszámlák :733156, ) Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többlet ,00 A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZEI ,00 A költségvetési felhasználók más forrásból származó bevételei ,00 ÖSSZESEN ,00

5 Број СТРАНA 322. O L D A L s z á m 4. szakasz A Határozat 4. szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik: LEÍRÁS Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 000 Szociális védelem ,00 0, , Általános közszolgáltatások , , , Honvédelem ,00 0, , Közrend és nyugalom , , , Gazdasági teendők , , , Környezetvédelem , , , Lakásfejlesztés és a közösségfejlesztés , , , Egészségügy ,00 0, ,00 Üdülés, művelődés és , , ,00 hitközösségek 900 Oktatás , , ,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK , , ,00 ÖSSZESEN 5. szakasz A Határozat 5. szakasza módosul és ezentúl így hangzik: A költségvetés és a költségvetési felhasználók teljes, rendelkezésre álló eszközei ,00 dinárt tesznek ki, melyeket az alábbi gazdasági besorolás szerint osztunk el: Feladatkör SZÁM- LA KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , , , Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , , Természetbeni térítések , , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , , Foglalkoztatottak térítményei , , ,00 Térítések, kedvezmények és egyéb külön ,00 0, ,00 kiadások SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK , , ,00 IGÉNYBEVÉTELE 421 Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , ,00

6 Број СТРАНА 323. O L D A L s z á m 426 Anyagok költségei , , ,00 44 KAMATOK VISSZAFIZETÉSE , , , Belföldi hitelezők kamatainak visszafizetése , , ,00 45 TÁMOGATÁSOK ,00 0, , Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások ,00 0, , Magánvállalatok támogatása 0,00 0,00 0,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , , ,00 Egyéb hatósági szinteknek szánt , , ,00 adományok és átutalások SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ ,00 0, ,00 JOGOK Szociális védelmi térítmények a ,00 0, ,00 költségvetésből 48 EGYÉB KIADÁSOK , , ,00 Nemkormányzati szervezeteknek szánt , , ,00 támogatások Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt , , ,00 adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, ,00 0, ,00 büntetések KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ,00 0, ,00 ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK 499 Tartalékeszközök ,00 0, ,00 51 ALAPESZKÖZÖK , , , Épületek és építészeti létesítmények , , , Gépek és felszerelés , , , Nem anyagi természetű vagyon , , ,00 61 ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE ,00 0, , Hiteltörlesztés, belföldi hitelezőknél ,00 0, ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: , , ,00 6. szakasz A Határozat 6. szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik: 1. LEÍRÁS Gazdasági Költségvetési besorolás eszközök jelszáma 1 A. A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS 2 3 ILLETMÉNYEINEK ÉS KIADÁSAI NAK SZÁMLÁJA FOLYÓ BEVÉTELEK 1. Adóbevételek , Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó , Vagyonadó , Javak és szolgáltatások utáni adó , Egyéb adók ,00 2. Nem adókból eredő bevételek ,00

7 Број СТРАНA 324. O L D A L s z á m Ebből megfizettetett kamatok ,00 3. Adományok ,00 4. Átutalások ,00 Folyó bevételek összesen NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ,00 EREDŐ ILLETMÉNYEK I. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (7. és ,00 rovat) ,00 FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK 1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások ,00 2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele ,00 3. Kamatok törlesztése ,00 4. Támogatások ,00 5. Társadalombiztosításból eredő jogok ,00 6. Egyéb kiadások ,00 7. Folyó átutalások ,00 8. Tőkeátutalások ,00 Folyó kiadások összesen NEMPÉNZBELI VAGYONNAL KAPCSOLATOS ,00 KIADÁSOK KAPITÁLIS KIADÁSOK II. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA (4. és ,00 rovat) ,00 III. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY IV. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított (7+8)-(4+5) ,00 kiadások 62 0,00 V. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 92 (7+8)- 0,00 VI. TELJES PÉNZÜGYI HIÁNY (4+5)+(92-62) ,00 В. TÁMOGATÁS VII. Adósságvállalásból származó bevételek 91 0,00 VIII. Előző évekből áthozott, felhasználatlan eszközök ,00 IX. Tartozás alapösszegének törlesztése ,00 X. NETTÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ,00 A költségvetési hiányt ,00 dinár összegben az előző évekből áthozott felhasználatlan eszközökből kell fedezni. 7. szakasz A Határozat 8. szakaszában szereplő ,00 összeg ,00 összegre módosul. 8. szakasz A Határozat 9. szakaszában szereplő ,00,00 összeg ,00 összegre módosul. 9. szakasz A Határozat 18. szakaszának 1. bekezdésében szereplő ,00 összeg ,00 összegre módosul. A Határozat 18. szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik:

8 Број СТРАНА 325. O L D A L s z á m A HELYREND LEÍRÁSA A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ÉVI ESZKÖZEI A FELHASZNÁ- LÓK MÁS FORRÁSÚ ESZKÖZEI A ÉV ÖSSZKIADÁSAI Rész Fejezet Feladat-kör Gazd. besorolás Támogatási forrás Helyrend RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK fejezet A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , Jutalmak és kedvezmények , , Állandó költségek bérlet , , Útiköltségek , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,00 - Képviselők és bizottsági tagok térítményei ,00 - Reprezentáció ,00 - Ajándékok ,00 - Könyvvizsgálati szolgáltatások ,00 - A község napja megünneplésének költségei ,00 - Testvérvárosokkal való együttműködés , Felsőbb hatóság szintek pályázati eszközei , , INVESTEXPO 2012 Községi jelentőségű rendezvények megtartásának , , költségei (4631) A helyi önkormányzat szerveinek díjai (Pro urbe, , ,00 művészeti díj, Vuk-diplomások, sportolók) 1.1. Fejezet összesen: ,00 0, , Fejezet A költségvetés tartalékai A költségvetés állandó tartaléka , , Folyó költségvetési tartalék , , Fejezet összesen ,00 0, , Fejezet Községi Közigazgatás Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) , ,00

9 Број СТРАНА 326. O L D A L s z á m Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, gyógykezelési segélyek) , , Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) , , , , Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális- posta és biztosítási szolgáltatások) Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni térítmények) Szerződésen alapuló szolgált. (vállalkozási szerződések, foglalkoz.képzése és továbbképzése, tájékozt.szolgáltatások) Felsőbb hatósági szintek pályázatairól való átutalások, a közigazgatás falusi ellátásának javítására Szakosított szolgáltatások (a közigazgatási törvény végrehajtására, vízmintavételre) Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és kenőanyagok, reprezentáció) Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények beruházási karbantartása) , , , , , , , , , , , , , , , , , , Gépek és felszerelés , , , , Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a közigazgatás falusi ellátásának javítására Egyéb alapeszközök (számítógép-programok , ,00 vásárlása) Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a , ,00 közigazgatás falusi ellátásának javítására 1.3. Fejezet összesen ,00 0, ,00 0,00

10 Број СТРАНА 327. O L D A L s z á m Fejezet Külön rendeltetések Választási bizottság , , Felsőbb hatósági szintekről származó pályázati , ,00 eszközök, a TOP EXPO regionális vásár megrendezésére Menekültek szerződés szerinti szolgáltatás , ,00 (jogsegély) Nemkormányzati szervezetek politikai pártok dotációi , , A polgárok egyesületeinek támogatása , , Tűzvédelemre szánt eszközök , , Topolya Község Feljesztési Társulása , , Fejezet összesen: ,00 0, , Fejezet Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére szolgáló eszközök Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , A dolgozók szociális juttatásai 0,00 0, Állandó költségek , , Útiköltségek 0,00 0, Szerződésen alapuló szolgáltatások , , , Az igazgató bizottság tagságának térítései , , Különleges szolgáltatások Folyó karbantartás , , Anyagok , , Hatóság egyik szintjének a másikra kirótt adók, díjak és bírságok - -

11 Број СТРАНА 328. O L D A L s z á m Gépek és felszerelés , , Árutartalékok - emléktárgyak Fejezet összesen: , , ,00 Az 1. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel , , ,00 07 Más hatósági szintek átutalásai ,00 0, , ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ( , , , HELYREND) ÖSSZESEN 2. RÉSZ - ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Tanulók utaztatása , ,00 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463111) Foglalkoztatottak költségei utaztatás , ,00 - természetbeni juttatások (havijegyek) , ,00 - készpénzbeli térítések , , A dolgozók szociális juttatásai , , Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások , ,00 (jubileumi jutalmak és kedvezmények) Állandó költségek - energia , ,00 - villanyszámla , ,00 - fűtési költségek , , Állandó költségek egyéb , , Útiköltségek , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagok , ,00 Más hatósági szinteknek való tőkeátutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00 0, Gépek és felszerelések , , Fejlesztési programok társtámogatása 0,00 0,00

12 Број СТРАНА 329. O L D A L s z á m Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) Speciális oktatási intézményeknek való átutalás , ,00 A 2. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel ,00 0, ,00 2. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ( ,00 0, , helyrend) ÖSSZESEN 3. RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Középiskolai tanulók utaztatása 0,00 0,00 Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) A dolgozók utaztatása - természetbeni juttatás , ,00 - természetbeni juttatások (havijegyek) ,00 - készpénzbeli juttatás , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások , , (jubileumi jutalmak és kedvezmények) Energiaköltségek , ,00 - villanyszámla ,00 - fűtési költségek , Állandó költségek - egyéb , , Útiköltségek , , Szerződés alapjáni szolgáltatások , , Különleges szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagok , ,00 Más hatósági szinteknek való Tőkeátutalások (463211) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00 0, Gépek és felszerelés , , Fejlesztési programok társtámogatása 0,00 0,00

13 Број СТРАНА 330. O L D A L s z á m A 3. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel , , KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ( ,00 0, , helyrend) ÖSSZESEN 4. RÉSZ - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS Fejezet - Topolya község Művelődési Háza Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Természetbeni juttatások , , Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások , , ösztöndijak Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás , , Jutalmak és kedvezmények , , Állandó költségek (pénzforgalom, energia) , , , Útiköltségek 0, , , Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , , Szerződésen alapuló szolgáltatások 0, , , Különleges szolgáltatás - Színházi előadások , , , Folyó javítás és karbantartás , , , Anyagok , , , A Tarka Vajdaság projektum társtámogatására , ,00 előirányzott, felsőbb hatalmi szintekről származó eszközök Hatóság egyik szintje által a másik szintre kivetett 0, , , adók, kötelező illetékek, bírságok Épületek kapitális karbantartása (melléképület) , , Gépek és felszerelés (hangosítás és vetítővászon) , , Fejezet összesen , , , Fejezet - Népkönyvtár Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00

14 Број СТРАНА 331. O L D A L s z á m Természetbeni juttatások 5.000, , Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások , , , Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás , , Jutalmak és kedvezmények , , Állandó költségek (pénzforgalom, energia, , , , kommunális, posta- és biztosítási szolgáltatások) Útiköltségek 0, , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , , Igazgató bizottsági tagok térítményei , , Speciális szolgáltatások (művelődési rendezvények) , , , Folyó javítás és karbantartás , , , Anyagok , , , Belföldi kamatok visszafizetése 0, , , Gépek és felszerelés , , Könyvvásárlás , , , Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a községi könyvtári állomány gyarapításának társtámogatására , , fejezet összesen , , , Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása Monográfia és könyvkiadás , , Községközi intézmények támogatása , , Művelődési egyesületek támogatása , , Adományok a hitközösségeknek és műemlékekre , , Művelődési rendezvényekre szánt eszközök , , Fejezet összesen ,00 0, ,00 A 4. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel ,00 0, ,00 04 Saját bevétel 0, , ,00 07 Más hatósági szintek átutalásai ,00 0, , MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS ( helyrend) ÖSSZESEN , , ,00

15 Број СТРАНА 332. O L D A L s z á m RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS Folyó támogatás a Topolyai TKv-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira A TKV Topolya tőkeátutalásai a regionális rádióadó részére (4632) A nyilvánosság tájékoztatásának szolgáltatásai szerződés alapján Lapkiadói tevékenységet folytató civil szervezetek adományai , ,00 0,00 0, , , , ,00 Az 5. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel ,00 0, ,00 5. TÁJÉKOZTATÁS ( helyrend) ÖSSZESEN: ,00 0, ,00 6. RÉSZ SPORT ÉS REKREÁCIÓ Kosárlabda és labdarúgó egyesületek támogatása , , Nonprofit szervezetek sportrendezvények , , támogatása Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség , ,00 támogatása A 6. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel ,00 0, ,00 6 SPORT ÉS REKREÁCIÓ ( helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, ,00 РАЗДЕО 7 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4631) Kapitális átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4632) - Gépek és felszerelés , ,00 0,00 0, Igazgató bizottsági tagok térítései , , Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , , Idős és felnőtt személyek nappali elhelyezésének , , támogatása Nonprofit szervezetek támogatása , ,00

16 Број СТРАНА 333. O L D A L s z á m A 7. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel ,00 0, ,00 7 SZOCIÁLIS VÉDELEM ( helyrend) ,00 0, ,00 8 ÖSSZESEN 8. RÉSZ GYERMEKVÉDELEM Fejezet - A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , , , , ,00 Természetbeni juttatások , , ,00 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások , , ,00 Foglalkoztatottak térítményei , ,00 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Állandó költségek pénzforgalom , , , Állandó költségek - energiaszolgáltatás , , , Állandó költségek - egyéb Útiköltségek , , , ,00 Szerződés szerinti szolgáltatások Igazgató Bizottság tagjainak térítményei , , , , ,00 Szakosított szolgáltatások , , ,00 Folyó javítások és karbantartás , , ,00 Anyagok Belföldi hitelek kamatainak törlesztése 0, , , Harmadik és negyedik gyermek elhelyezésének , , támogatása az IEI-ben (4631) Felsőbb hatósági szintek eszközei az iskolai , ,00 előkészítő programra ,00 0,00 Költségvetési térítés Hatóság egyik szintje által a másik szintre megítélt 0, , ,00 adók, illetékek és bírságok , , ,00 Épületek és létesítmények Gépek és felszerelés , , ,00

17 Број СТРАНА 334. O L D A L s z á m Könyvvásárlás 0, , , Fejezet összesen , , , Fejezet - Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök Segélyezett gyermekek utaztatása , , Anyagok , , Ingyenes uzsonna és tankönyvek , , Szülői pótlék a család első, második, harmadik és , , negyedik gyermeke után Rendezvények - Gyermekhét , , Fejezet összesen ,00 0, ,00 A 8. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel ,00 0, ,00 04 Saját bevétel 0, , ,00 07 Más hatósági szintek átutalásai ,00 0, , GYERMEKVÉDELEM ( helyrend) , , , ÖSSZESEN 9. RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM Egészségügyi intézmények alapítói jogainak , , gyakorlására szolgáló eszközök (4631) A lakosság megelőző egészségvédelme , , Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, , ,00 gyermekek kategorizálása és idő előtti beíratása) A 9. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel ,00 0, ,00 9 RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS A KÖZÖSSÉG 10.1 FEJLESZTÉSE Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK ,00 0, ,00

18 Број СТРАНА 335. O L D A L s z á m Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott tevékenységek végzésére (4631) Közérdekű létesítményekbe való befektetések társtámogatása (4632) , , , , , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet , , Tervanyag készítése 0, Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN , , , Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV Tőkeátutalások (4632) A vízvezeték és a csatornarendszer rekonstrukciójának programja (az 5a számú kút , ,00 felszerelése 8.sorszám alatt) Hulladékkezelési program 0,00 0,00 Tőkeátutalások összesen ,00 0, ,00 Folyó támogatások (4511) Működési költségek , , Vizesárkok szabályzása , , Utak folyó karbantartása téli szolgálat , ,00 Folyó támogatások összesen ,00 0, , FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN ,00 0, , Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV Tőkeátutalások (4632) Kerülőút építése - földfelvásárlás (keleti és déli) , , Az ipari övezet áramellátása , , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet , , Első VIP és logisztikai központ Kft , , gazdálkodásában való részvétel Építési terület rendezése , , , Zöldfelületek és parkok rendezése , , Játszóterek felszerelése ,00

19 Број СТРАНА 336. O L D A L s z á m Körforgalom kiépitése , ,00 0, , , A helyi utak kiépítése és újjáépítése, valamint a mezei utak csatlakozásainak kiépítése Vasúti átkelőhely kiépitése 0,00 0,00 0, Kerékpárösvények kiépitése ,00 0, , Parkoló kiépítése 0,00 0,00 0, Trafóállomás kiépítése a diákotthonnál , Tervanyag elkészitése , , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet , ,00 Tőkeátutalások összesen , , , Folyó támogatások (4511) Közvilágítás és ennek nagyjavítása , , Közvilágítás felújítása , , Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása , ,00 - vízszintes jelzések ,00 - függőleges jelzések ,00 - szemaforok karbantartása , Útpadkák (mezei és helyi utak) rendezése , , Utak karbantartása , , Véderdősávok karbantartása 0,00 0, A tó strandjának fenntartása , , Felsőbb hatósági szintek eszközei az aktív foglalkoztatás-politika programjainak, intézkedéseinek társtámogatására , ,00 Folyó támogatások összesen ,00 0, , A Kv működésének költségei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , , Foglalkoztatottak szoc. juttatásai , , Foglalkoztatottak térítményei , ,00

20 Број СТРАНА 337. O L D A L s z á m Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommun. és postaszolgáltatás, fűtés, biztosítás, stb.) , , , Útiköltségek , , Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási , , ,00 szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások , , , Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés , , ,00 karbantartása) Anyagok , , Támogatás, tagdíjak , , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, , , kötelezettségek, illetékek és bírságok Épületek és egyéb kommunális létesítmények , , beruházási karbantartása Gépek és felszerelés , , ,00 Működési költségek összesen , , , TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN , , , Fejezet - KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK Sürgős beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek , , A község projektumokban és tervekben vállalt , , önrésze Környezetvédelem , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet , , Rovarok és rágcsálók irtása , , Rendkívüli helyzetekre polgárvédelem , , Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a határutak rendezésére Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a közvagyont képező vízügyi létesítmények kiépítésére és karbantartására , , , ,00

21 Број СТРАНА 338. O L D A L s z á m Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei , , a csapadékvizek elvezetésére szolgáló csatornarendszer projektumára A község stratégiai terveinek kidolgozása , , A község urbanisztikai terveinek kidolgozása 0,00 0, Felsőbb hatósági szintekről származó pályázati eszközök a kisebbségi hivatalos nyelvhasználat előmozdítására A mezőgazdasági föld védelmére és rendezésére irányuló munkálatok kijelölésének programja ( ,00) , ,00 I. A mezőgazdasági földek rendezése Mezőőri szolgálat szabályzása , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet , , Lecsapolási díj , , A mezőgazdasági földek tagosítása, csoportosítása , , és megjelölése Osztályzatlan utak karbantartása , , Jégkárelhárítás (anyagok) , , Mezőgazdasági földek lecsapolása és öntözése , , Osztályzatlan utak kiépítése, karbantartása , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet , ,00 II. A mezőgazdasági föld védelme A földterületek biológiai rekultivációja , , A mezőgazdasági föld termékenységének vizsgálata , , Szélvédő erdősávok telepítése , ,00

22 Број СТРАНА 339. O L D A L s z á m 11 III. Tanulmányi és kutatási munkák Szakirodalom készítése, vásárok szervezése és a termelők képzése, tájékoztatása Szakosított szolgáltatások (földmérés, karantén, mezg földek bérbeadása) Gépek és felszerelés (A falugazdász irodák felszerelése) 620 Hazai ügyviteli bankhitelek alapösszzegeinek és , , , , , , kamatainak törlesztése Hazai ügyviteli bankhitelek kamatainak törlesztése , , Hazai ügyviteli bankhitelek alapösszegének törlesztése , , KÜLÖN RENDELTET. ESZKÖZÖK ,00 0, ,00 ÖSSZESEN A 10. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel ,00 0, ,00 04 Saját bevétel 0, , ,00 07 Más hatósági szintek átutalásai ,00 0, ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi ,00 0, ,00 többlet 10 KOMMUN. FOGYASZTÁS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS ( helyrend) ÖSSZESEN 11. RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS , , ,00 KÜLÖNSZÁMLÁK Topolya Község Biztonságának Különszámlája , , ,00 Oktatás, művelődés, tudomány és sport A Tehetséges Fiatalok Iskoláztatásának Különszámlája , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 07 Más hatósági szintek átutalásai , ,00 Gazdaság Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztés Különszámlája , ,00

23 Број СТРАНА 340. O L D A L s z á m Topolya köz. Mezőgazd. - és Vállalkozásfejlesztési , , ,00 Alapja A 11. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel ,00 0, ,00 04 Saját bevétel 0, , ,00 07 Más hatósági szintek átutalásai (194. helyrend) ,00 0, ,00 11 PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK ( , , ,00 196) helyrend) ÖSSZESEN RÉSZ NEMZETKÖZI SZERVEZETEK 12 ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN VALÓ SAJÁT RÉSZVÉTEL Projektum: Nemzetközi toleranciatábor Állandó költségek , , , ,00 Szerződés szerinti szolgáltatások Anyagok , ,00 Összesen: ,00 0, ,00 Projektum: Európai Toleranciaközpont építése Épületek és építmények kiépítése 0,00 0,00 0,00 Összesen: 0,00 0,00 0,00 A 12. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel ,00 0, , PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK ( helyrend) ÖSSZESEN 13. RÉSZ - CÉLESZKÖZÁTUTALÁSOK (4632) ,00 0, , A helyi járulék felosztása - Bajsa HK , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet , ,00

24 Број СТРАНА 341. O L D A L s z á m A helyi járulék felosztása - Bački Sokolac HK , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet 7.978, , A helyi járulék felosztása - Felsőroglatica HK , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet 4.951, , A helyi járulék felosztása - Gunaras HK , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet , , A helyi járulék felosztása - Karađorđevo HK , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet , , A helyi járulék felosztása - Kisbelgrád HK , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet -100,00-100, A helyi járulék felosztása - Zentagunaras HK , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet , , A helyi járulék felosztása - Njegoševo HK , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet , , A helyi járulék felosztása - Pacsér HK , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet , , A helyi járulék felosztása - Bácskossuthfalva HK , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet , , A helyi járulék felosztása - Krivaja HK , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00

25 Број СТРАНА 342. O L D A L s z á m 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet 6.535, , A helyi járulék felosztása - Pannónia HK , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet , , A helyi járulék felosztása - Pobeda HK , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet 4.048, , A helyi járulék felosztása - Tomislavci HK , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet 8.495, , A helyi járulék felosztása - Topolya HK , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet , ,00 A 13. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel , ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet , ,00 CÉLESZKÖZÁTUTALÁSOK RÉSZ ,00 0, ,00 ( helyrend) ÖSSZESEN A községi költségvetés támogatási forrásai 01 Költségvetési bevétel ,00 0, ,00 04 Saját bevétel 0, , ,00 07 Más hatósági szintek átutalásai ,00 0, ,00 13 Korábbi évekből származó, elosztatlan bevételi többlet ,00 0, ,00 FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , ,00

26 Број СТРАНА 343. O L D A L s z á m 10. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe, s a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumához is eljuttatjuk. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2012-III Kelt: Topolya Fazekas Róbert sk a Községi Képviselő-testület elnöke 161. A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) 32. szakasza, A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73; 2010/101; 2011/101. és 2012/93. szám) 43. szakasza és Topolya község Statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1 és 2010/6 szám) 42. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a december 20-i ülésén, meghozta az alábbi HATÁROZATOT TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község évi költségvetésének bevétele és jutalékai, valamint kiadásai és költségei (a továbbiakban: költségvetés) az alábbiakból állnak: A. BEVÉTELEK ÉS JUTALÉKOK, KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA 1. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó összbevétel, jövedelem , FOLYÓ BEVÉTEL, melyből: ,00 - költségvetési tartalék ,00 - saját bevétel 0,00 - átutalások , NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTEL 0,00 2. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére szánt összköltség és kiadás , FOLYÓ KIADÁSOK melyből: ,00 - folyó költségvetési kiadások ,00 - saját bevételből megejtett kiadás 0,00 - átutalások , NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI, melyből: ,00 - folyó költségvetési kiadások ,00 - saját bevételből megejtett kiadás 0,00 - átutalások 0,00 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ( rovat) - ( rovat) ,00 Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai ,00 Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 0,00 TELJES FISKÁLIS HIÁNY ,00 B. PÉNZÜGYI SZÁMLA

27 Број СТРАНА 344. O L D A L s z á m Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 0,00 Adósságvállalásból származó bevétel 0,00 Korábbi évek felhasználatlan eszközei ,00 Tartozás alapösszegének törlesztésére szánt kiadások ,00 NETTÓ FINANSZÍROZÁS ,00 A költségvetés bevételeit és jutalékait, illetve költségeit és kiadásait az alábbi összegek alapján állapítjuk meg: LEÍRÁS Gazdasági besorolás Összeg dinárban 1 NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ 2 3 BEVÉTELEK ÉS JUTALÉKOK ,00 1. Adóbevétel 1.1 Jövedelemre, nyereségre és tőkenyereségre kivetett adó (helyi ,00 járulékot kivéve) , Helyi járulék , Vagyonadó , Javakra és szolgáltatásokra kivetett adók , Egyéb adók ,00 2. Adón kívüli bevétel, melyből , ,00 - a térítmények egyes fajtáinak meghatározott rendeltetése van (céleszköz-bevételek) ,00 - az állami tulajdonban álló mezőgazdasági földek bérbeadásából származó bevétel ,00 3. Adományok ,00 4. Átutalások ,00 5. Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 8 0,00 NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE SZÁNT ÖSSZKIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ,00 1. Folyó kiadások , Az alkalmazottakra fordított költségek , Áruk és szolgáltatások használata , Kamatok visszatérítése , Szubvenciók , Szociális biztosításból származó jogok , Egyéb kiadások ,00 2. Átutalások ,00 3. Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások ,00 4. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (kivéve 6211) 62 0,00 NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1. Kölcsönök visszatérítéséből és pénzügyi vagyon eladásából származó 0,00 bevételek 92 0,00 2. Adósságvállalás 91 0, Adósságvállalás belföldi hitelezőknél 911 0, Adósságvállalás külföldi hitelezőknél 912 0,00 ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE ,00 3. Adósság visszatéríséts , Adósság visszatérítése belföldi hitelezőknek , Adósság visszatérítése külföldi hitelezőknek 612 0, Adósság visszatérítése jótállás alapján 613 0,00 4. Pénzügyi vagyon beszerzése ,00 ELŐZŐ ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ, FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK ,00

28 Број СТРАНА 345. O L D A L s z á m 2. szakasz A jelen határozat 1. szakaszában szereplő költségvetési hiány fedezetéhez szükséges eszközök ,00 dinárt tesznek ki, a ,00 dinár értékű tartozás törlesztéséhez és az ,00 dinár értékű pénzügyi vagyon beszerzéséhez, melyeket a korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközökből fedezünk, melyek összege ,00 dinár. 3. szakasz Gazdasági besorolás A költségvetés bevételeinek felosztása a bevételnemek szerint a következő: 7. ROVAT FOLYÓ BEVÉTELEK BEVÉTELNEM 711 JÖVEDELEM,NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó Vagyonból eredő jövedelem utáni adó Egyéb jövedelemadók 711 ÖSSZESEN: 713 VAGYONADÓ Vagyonadó Hagyaték és ajándék utáni adó Nagyobb pénzügyletek utáni adó Nevesített részvények és haszonrész utáni adó 713 ÖSSZESEN: 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenés műsorok szervezése utáni kommunális illeték Reklámtábla használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók A ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEK , , , , , , , , , ,00 0, , Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , Gépjárművek utáni évi díj 0, A termőföld átminősítéséért járó térítés , Környezetszennyezésért fizetendő térítés , Tartózkodási illeték , Környezetvédelmi és fejlesztési díj , Községi kommunális illetékek , ÖSSZESEN: , EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték 716 ÖSSZESEN: 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a község javára 732 ÖSSZESEN: , ,00 0,00 0,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLV 10. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. Број 11. 10.10.2013. СТРАНА 472.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLVI 4. септембар 2014. г., Бачка Топола XLV évfolyam 11. szám, 2014. szeptember 4. Број 11. 04.09.2014. СТРАНА 297. OLDAL

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XLVI 31. јануар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31. Број 1. 31.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 12. szám Topolya, 2003. december 18. Broј 12. 18.12.2003. СТРАНА

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2015. NOVEMBER 27. Z E N T A 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 29. Z E N T A 131. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM 2016. DECEMBER 29. Z E N T A 204. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXIII 6. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6. Број 3. 06.04.2011. СТРАНА 82.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben