СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул г., Бачка Топола

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, július 9.

2 Broј СТРАНА 217. OLDAL szám 82. A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) 32. szakasza, A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9; 2002/87; 2005/61; 2006/85. és 2006/86. szám) 25. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) 42. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselőtestülete, a július 9-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozatban (Topolya Község Hivatalos Lapja 2008/15. szám) a továbbiakban Határozat, az 1. szakasz módosul és így hangzik: Topolya község évi költségvetése rendelkezésére álló összeg ,00 dinár. 2. szakasz A Határozat 2. szakasza módosul és így hangzik: A évi költségvetés bevételeinek és illetményeinek bruttó elv szerinti kerete ,00 dinárt tesz ki és: 1. a évi költségvetés ,00 dinár összegű folyó évi bevételeiből és illetményeiből, 2. a helyi járulékból befolyó ,00 dinár összegű, folyó évi bevételekből, 3. A korábbi évekből áthozott, elosztatlan többlet ,00 dinárnyi összegéből, 4. a községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak a saját számláikon előirányozott,eredeti tevékenységeikből és egyéb forrásokból befolyó ,00 dinár összegű bevételeiből és illetményeiből áll. 3. szakasz A 3. szakasz táblázatos része módosul és így hangzik: Gazdasági BEVÉTELNEM besorolás A ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEK FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL 7 ROVAT 711 JÖVEDELEM,NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó , Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , Vagyonból eredő jövedelem utáni adó , Egyéb jövedelemadók , ÖSSZESEN: , VAGYONADÓ Vagyonadó , Hagyaték és ajándék utáni adó , Nagyobb pénzügyletek utáni adó , Nevesített részvények és haszonrész utáni adó , ÖSSZESEN: ,00

3 Broј СТРАНА 218. OLDAL szám 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenés műsorok szervezése utáni kommunális illeték , Reklámtábla használata utáni kommunális illeték , Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%- ából , Gépjárművek utáni adók 0, Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , Gépjárművek utáni évi díj , A termőföld művelési ágának változtatásáért járó térítés , Környezetszennyezésért fizetendő térítés , Tartózkodási illeték , Környezetvédelmi és fejlesztési díj , Községi kommunális illetékek , ÖSSZESEN: , EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték , ÖSSZESEN: , NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a község javára , ÖSSZESEN: , EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Köztársaság céleszközátutalásai a község javára , Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai , VAT folyó évi céleszközátutalásai , Köztársaság kapitális céleszközátutalásai , VAT kapitális céleszközátutalásai , ÖSSZESEN: , VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek , Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök ,00 Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek , városi építési telek használati díja , ÖSSZESEN: , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek , Községi közigazgatási illetékek , Telekrendezési díj , Községi igazgatási szervek bevételei , ÖSSZESEN: , PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek , ÖSSZESEN: , VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára ,00

4 Broј СТРАНА 219. OLDAL szám 745 ÖSSZESEN: , ROVAT ÖSSZESEN , ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉ- KESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK Az állami tulajdonban levő lakások felvásárlásából eredő bevételek 0, ROVAT ÖSSZESEN 0,00 ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 9 ROVAT 911 HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY Hazai ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból eredő illetmények a község javára 0, ÖSSZESEN 0, HAZAI TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY A folyósított hitelek visszafizetésének alapján megvalósult illetmények 0, A magánosítás folyamatában való tőkeértékesítésből eredő illetmények , ÖSSZESEN , ROVAT ÖSSZESEN , A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ,0 ÖSSZESEN Helyi járulékok , A korábbi évekből áthozott, elosztatlan eszközök ,00 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,0 0 A KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK EGYÉB FORRÁSOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEI ,00 ÖSSZESEN ,00 4. szakasz A Határozat 4. szakaszának táblázatos része módosul és így hangzik: Feladatkör LEÍRÁS Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 000 Szociális védelem ,00 0, , Általános közszolgáltatások , , , Közrend és nyugalom ,00 0, , Gazdasági teendők , , , Környezetvédelem , , , Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése , , , Egészségügy ,00 0, , Üdülés, művelődés és hitközösségek , , , Oktatás , , ,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,00

5 Broј СТРАНА 220. OLDAL szám 5. szakasz A Határozat 5. szakasza módosul és így hangzik: A költségvetés és a felhasználók összesen ,00 dinárt kitevő folyó évi bevételeinek és illetményeinek gazdasági besorolás szerinti felosztása a következő: SZÁM- LA KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , , , Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , , Természetbeni térítések , , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , , Foglalkoztatottak térítményei , , , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 0,00 0,00 0,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyagok költségei , , ,00 44 KAMATOK VISSZAFIZETÉSE , , , Belföldi hitelezők kamatainak visszafizetése , , ,00 45 TÁMOGATÁSOK ,00 0, ,00 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és ,00 0, ,00 szervezeteknek szánt támogatások 454 Magánvállalatok támogatása 0,00 0,00 0,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , , , Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások , , , Egyéb adományok, támogatások, átutalások 0,00 0,00 0,00 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK , , , Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , , ,00 48 EGYÉB KIADÁSOK , , , Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások , , , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , , , Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések , , ,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK ,00 0, , Tartalékeszközök ,00 0, ,00 51 ALAPESZKÖZÖK , , , Épületek és építészeti létesítmények , , ,00

6 Broј СТРАНА 221. OLDAL szám 512 Gépek és felszerelés , , , Egyéb alapeszközök 0,00 0,00 0, Nem anyagi természetű vagyon , , ,00 54 TERMÉSZETES VAGYON 0,00 0,00 0, Földterületek 0,00 0,00 0,00 61 ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE , , , Hiteltörlesztés , , ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: , , ,00 6. szakasz A 6. szakasz 1. bekezdésének táblázatos része módosul és így hangzik: LEÍRÁS А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI Gazdasági besorolás jelszáma Költségvetési eszközök FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK 7 1. Adóbevételek , Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó , Vagyonadó , Javak és szolgáltatások utáni adó , Egyéb adók ,00 2. Nem adókból eredő bevételek ,00 Ebből megfizettetett kamatok ,00 3. Adományok ,00 4. Átutalások ,00 Folyó évi bevételek összesen ,00 NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK 8 0,00 I. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (7. és 8. rovat) ,00 FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK 1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások ,00 2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele ,00 3. Kamatok törlesztése ,00 4. Támogatások ,00 5. Társadalombiztosításból eredő jogok ,00 6. Egyéb kiadások ,00 7. Folyó évi átutalások ,00 8. Kapitális átutalások ,00 Folyó évi kiadások összesen ,00 NEMPÉNZBELI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK KAPITÁLIS KIADÁSOK ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA (4. és 5. rovat) ,00 III. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY)) (7+8)-(4+5) ,00

7 Broј СТРАНА 222. OLDAL szám ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MINUSZ FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) ( ) - (4-44+5) ,00 ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI) ,00 B. HITELYNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ,00 V. ADOTT KÖLCSÖNÖKÖN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK 62 0,00 VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) ,00 C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS HITELTÖRLESZTÉS VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK 91 0,00 VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE ,00 IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII ,00 X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS (VI+VII-VIII-IX= - III) ,00 A Határozat 6. szakaszának 2. bekezdése módosul és így hangzik: A költségvetési hiányt ,00 dinár összegben a privatizáció alapján megvalósított illetményekből kell fedezni. 7. szakasz A Határozat 8. szakaszában szereplő ,00 összeg ,00 összegre módosul. 8. szakasz A Határozat 9. szakaszában szereplő ,00 összeg ,00 összegre módosul. 9. szakasz A Határozat 10. szakaszában szereplő ,00 összeg ,00 összegre módosul. 10. szakasz A Határozat 18. szakaszában szereplő 24 szám 14 -re módosul. 11. szakasz A Határozat 20. szakaszának 1. bekezdésében szereplő ,00 összeg ,00 összegre módosul. A Határozat 20. szakaszának táblázatos része módosul és így hangzik:

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Broј СТРАНА 239. OLDAL szám szakasz 12. A Határozat 24. szakaszának 3. bekezdése módosul és így hangzik: Amennyiben a költségvetés bevételei nem valósulnak meg a tervezett összegben, a kiadások végrehajtásának rangsorát a Községi Tanács állítja fel. 13. szakasz A Határozat 36. szakaszának 18. fordulata módosul és így hangzik: f, helyrendek, a Mezőgazdasági földterületek védelme és rendezése Programjának keretében. 14. szakasz A Határozat 38. szakaszában a 2. bekezdés után új, 3. bekezdés következik, 3, mely így hangzik: A 138. ( Tervanyag készítése) helyrenden mérlegelt eszközöket az utalványozó végzése alapján, a helyi közösségek javára irányítják át. 15. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe és kézbesíteni kell a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumához is. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2009-III Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 83. A Pro urbe-díj alapításáról szóló határozat 3. szakaszának 5. bekezdésének (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2001/10. és 2005/2. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2009.július 9-én megtartott ülésén meghozta az alábbi A évi Pro urbe-díj díjazottjai: 1. Ilibašić Stevan krivajai lakos, 2. Végel Jánoš pacséri lakos, 3. Rác Szabó Ottó topolyai lakos. H A T Á R O Z A T O T A ÉVI PRO URBE-DÍJ ODAÍTÉLÉSÉRŐL I. II. E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lépett életbe. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 17-1/2009-IV Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke

25 Broј СТРАНА 240. OLDAL szám 84. Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a július 9-én tartott ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉGNEK A KÖZÉPISKOLAI TANULÓK UTAZTATÁSI ESZKÖZEINEK BIZTOSÍTÁSÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL 1. szakasz E határozattal szabályozzuk Topolya község részvételének módját, feltételeit és mértékét azon községbeli középiskolai tanulók utaztatási költségeinek biztosításában, akik az oktatásban való részvétel végett, lakhelyükről az iskola székhelyére utaznak. 2. szakasz A középiskolai tanulók utaztatására szánt eszközöket Topolya község költségvetéséből biztosítjuk, és A fiatal tehetségek képzésének külön számláján valósítjuk meg. 3. szakasz A jelen határozat 2. szakaszában említett eszközökre jogot formálhat: - minden középiskolai rendes tanuló; kinek lakhelye Topolya község területén van; ki semmilyen szervezet, közösség vagy alapítvány (ösztöndíj, hitel és hasonló) segélyezését nem élvezi és - mindennap autóbuszon vagy vonaton utazik az oktatás helyére 4. szakasz A szabályzatot, mely részletesebben szabályozza Topolya községnek, a középiskolai tanulók utaztatási eszközeinek biztosításában való részvételét, a Községi Tanács hozza meg. Topolya Községi Közigazgatási Hivatala, minden iskolaév kezdete előtt pályázatot hirdet meg, a tanulók utaztatására szánt eszközök odaítélésére. E pályázatot a köztájékoztatási eszközökben jelentetik meg. 5. szakasz A jelen határozat 3. szakaszában említett igényléseket, a szükséges iratanyaggal, a pályázat meghirdetése utáni 15 napon belül kell benyújtani. Azon tanulók számára, kik jogot formálhatnak az útiköltség megtérítésére, a Községi Közigazgatási Hivatal bizonylatot bocsát ki. 6. szakasz Azon tanulónak, aki számára az útiköltség megtérítésére vonatkozó bizonylatot kibocsátották, ezen eszközöket havonta, egyik szülő folyószámlájára utalják, az útiköltség egy részének megtérítése végett. 7. szakasz Topolya községnek, a középiskolai tanulók utaztatási eszközeinek biztosításában való részvétele nem illeti meg a Topolya község területén kívüli középiskolák tanulóit, olyan iskolák és szakok esetében, melyek a község területén betöltetlenül működnek.

26 Broј СТРАНА 241. OLDAL szám 8. szakasz E határozat meghozatalával megszűnik Topolya községnek, a középiskolai tanulók utaztatási eszközeinek biztosításában való részvételéről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2001/12; 2002/2; 2003/8; 2005/10. és 2009/6. szám) érvényessége. 9. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik napon lép életbe. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám : /2009-IV Kelt: Topolya Fazekas Róbert, s.k., Községe Képviselő-testület elnöke 85. A tervezésről és építésről szóló törvény 56. és 57. szakasza (SzK Hivatalos Lapja, 2003/47. és 2006/34. szám), A tervanyag tartalmáról és kidolgozásáról szóló Szabályzat 27. szakasza (SzK Hivatalos Lapja, 2003/60. szám) Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a július 9-én megtartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T AZ ANTENNAOSZLOPOK, EZEK TARTÓSZERKEZETEI KIÉPÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL ÉS AZ ANTENNÁK FELÁLLÍTÁSÁRÓL 1. szakasz E határozattal megállapítjuk Topolya község építési övezetében létesítendő antennaoszlopok, ezek tartószerkezetei építési feltételeit és az antennák felállítását. 2. szakasz Topolya helység főterve, valamint Topolya község területi terve szabályozzák e település építési és ezen kívüli övezetben létesítendő létesítmények szabályzásának és építésének általános feltételeit. Az említettek építéséhez a városrendezési és műszaki feltételeket az urbanisztikai (városrendezési) feltételeket az erről szóló aktus kidolgozásakor állapítjuk meg. 3. szakasz Az antennaoszlopok csakis a központi övezeten kívüli antennák alapzataiként építhetők, a gazdasági övezetekben és a határban, a települések szélein, mégpedig legalább az antennaoszlop magasságával egyenlő távolságra, a lakóépületektől, vagy lakó és üzleti épületektől, oly módon, hogy a körméret sugara (az oszlop magassága) ne érintsen egyetlen, szomszédos telken levő létesítményt sem. 4. szakasz Tilos a közintézmények (óvodák, iskolák, szociális védelmi intézmények, egészségügyi létesítmények, idegenforgalmi létesítmények és egyebek) határától mért 500 méterre az antennaoszlopoknak, valamint ezek tartószerkezeteinek építése és az antennák felállítása.

27 Broј СТРАНА 242. OLDAL szám 5. szakasz Mindenfajta földterületen való építés megvalósítása előtt, az illetékes szerv határozatot hozhat a környezeti hatástanulmány kidolgozásának szükségességéről, A környezeti hatásvizsgálatról szóló törvényből eredően (SzK Hivatalos Lapja, 2004/135. szám). 6. szakasz Az antennaoszlopok kiépítésének feltételei csakis a jövőbeli építkezésekre vonatkoznak, míg a meglevő létesítmények a mostani helyükön maradnak. 7. szakasz életbe. E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2009-IV Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 86. A tervezésről és építésről szóló törvény 74. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Lapja, 2003/47. és 2006/34. szám) és Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 7. és 15. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) Topolya Községi Képviselő-testülete a július 9-én megtartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A TELEKRENDEZÉSI DÍJ SZERZŐDÉSBE FOGLALÁSÁNAK KRITÉRIUMAIRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT BŐVÍTÉSÉRŐL 1.szakasz A telekrendezési díj szerződésbe foglalásának kritériumairól szóló határozatban (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2003/12. szám) 5. szakaszának V fejezete elé új bekezdés kerül, mely így hangzik: IV. Építési övezethez tartozik az a terület is, mely Topolya kk területének határán fekszik. 2. szakasz életbe. E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2009-IV Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képvsielő-testület elnöke

28 Broј СТРАНА 243. OLDAL szám 87. A közvállalatokról és közérdekű tevékenység végzéséről szóló törvény 14. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2000/25; 2002/25; 2005/107; 2005/108. és 2007/123. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a július 9-én megtartott ülésén meghozza az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS LAKÁSÉPÍTÉSI KÖZVÁLLALAT T.F. IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. Mr SZOMBATHY ZOLTÁN, pacséri lakost ezennel kinevezzük a Topolyai Komgrad Kommunális Lakásépítési Közvállalat t.f. igazgatójává, négy éves megbízatásra, i hatállyal. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. II. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-39/2009-IV Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 88. A közvállalatokról és közérdekű tevékenység végzéséről szóló törvény 14. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2000/25; 2002/25; 2005/107; 2005/108. és 2007/123. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a július 9-én megtartott ülésén meghozza az alábbi V É G Z É S T TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS -RENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. MÁNITY ISTVÁN, okl. közgazdász, topolyai lakost ezennel kinevezzük a Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és rendezési Közvállalatának igazgatójává, négy éves megbízatásra, i hatállyal. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. II. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2009-IV Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke

29 Broј СТРАНА 244. OLDAL szám 89. A közvállalatokról és közérdekű tevékenység végzéséről szóló törvény 14. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2000/25; 2002/25; 2005/107; 2005/108. és 2007/123. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a július 9-én megtartott ülésén meghozza az alábbi V É G Z É S T TOPOLYAI PIAC PIACFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT KFT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. DUDAŠ ALEKSANDAR, topolyai jogászt ezennel kinevezzük a Topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat Kft igazgatójává, négy éves megbízatásra, i hatállyal. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. II. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-53/2009-IV Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 90. A közszolgálatokról szóló törvény 18. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 1991/42; 1994/71; 2005/79; 2005/81. és 2005/83. száma), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Lapja, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. száma) alapján, Topolya Községi Képviselőtestülete, a július 9-én megtartott ülésen meghozta az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYAI NÉPKÖNYVTÁR IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. PENOVÁCZ NÁRAY ÉVA, magyar nyelv és irodalom tanár, topolyai lakost ezennel kinevezzük a Topolyai Népkönyvtár igazgatójául, négy éves megbízatási időszakra, i hatállyal. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. II. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-54/2009-IV Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke

30 Broј СТРАНА 245. OLDAL szám 91. A közszolgálatokról szóló törvény 18. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 1991/42; 1994/71; 2005/79; 2005/81. és 2005/83. száma), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 9. pontja (SzK Hivatalos Lapja, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 10. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. száma) alapján, Topolya Községi Képviselőtestülete, a július 9-én megtartott ülésen meghozta az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYAI KÖZSÉGI MŰVELŐDÉSI HÁZ IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. CSIPE TÍMEA, okleveles biológus, topolyai lakost ezennel kinevezzük a Topolyai Községi Művelődési Ház igazgatójául, négy éves megbízatási időszakra, i hatállyal. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. II. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-55/2009-IV Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 92. Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 53. szakaszának 2. bekezdése és 54. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2003/62, 2003/64, 2004/58, 2004/62, 2005/101, 2005/79, 2005/81 és 2005/83. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15 és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a július 9-én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYAI DOSITEJ OBRADOVIĆ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL I. Ezennel felmentjük SLOBODAN JERKOVIĆ iskolaszéki tagot, a topolyai Dositej Obradović Gimnázium És Közgazdasági Középiskola iskolaszékének helyi önkormányzat képviselői sorából származó tagsága alól, i hatállyal. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-59/2009-IV Fazekas Róbert s.k. Kelt: a Községi Képviselő-testület Topolya elnöke II.

31 Broј СТРАНА 246. OLDAL szám 93. Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 53. szakaszának 2. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2003/62, 2003/64, 2004/58, 2004/62, 2005/101, 2005/79, 2005/81 és 2005/83. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15 és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a július 9-én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYAI DOSITEJ OBRADOVIĆ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI KÖZÉPISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. Ezennel kinevezzük RAŠETA MILANА, osztálytanító, Topolya, Vidovdán utca 11. sz. alatti lakost, a helyi önkormányzat képviselői sorából a topolyai Dositej Obradović Gimnázium És Közgazdasági Középiskola iskolaszékének tagjául i hatállyal, az illető iskolaszék megbízatásának lejártáig. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-60/2009-IV Fazekas Róbert s.k. Kelt: a Községi Képviselő-testület Topolya elnöke II. 94. Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény 53. szakaszának 2. bekezdése és 54. szakaszának 3. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2003/62, 2003/64, 2004/58, 2004/62, 2005/101, 2005/79, 2005/81 és 2005/83. szám), A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 20. pontja alapján (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 31. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15 és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a július 9-én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A BAJSAI TESTVÉRISÉG - EGYSÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKI TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL I. Ezennel felmentjük KALAPÁTI SÁNDOR iskolaszéki tagot, a helyi önkormányzat képviselői sorából a bajsai Testvériség Egység Általános Iskola iskolaszékének tagsága alól, i hatállyal. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-61/2009-IV Fazekas Róbert s.k. Kelt: a Községi Képviselő-testület Topolya elnöke II.

32 Broј СТРАНА 247. OLDAL szám 95. A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám), Topolya Község Statútuma 39. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete a július 9-én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK VÉDELMÉRE, RENDEZÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ, ÉVI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉVEL MEGBÍZOTT BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL I. Ezennel megalakul a Topolya Község Területén Levő Mezőgazdasági Földterületek Védelmére, Rendezésére és Használatára Vonatkozó, Évi Program Elkészítésével Megbízott Bizottság (a továbbiakban: Bizottság). A Bizottságot az elnök és hat tag alkotja: 1. Csorba Ottó, mezőgazdasági mérnök elnök, Gunaras, Ady Endre u. 19. sz; 2. Balanyi János, okl. földmérő mérnök tag, Topolya, Georgi Dimitrov u.5.sz; 3. Brindza Beatrix, okl. jogász tag, Topolya, Svetozar Marković u. 41. sz; 4. Kljajić Dragan, okl. mezőgazdasági mérnök tag, Topolya, Duna u. 6.sz; 5. Nagy Ottó, okl. mezőgazdasági mérnök tag, Pacsér, Duna u. 21. sz; 6. Dudić Branko, okl. mezőgazdasági mérnök tag, Topolya, Gombos János u. 19. sz; 7. Bilić Vesna, okl. mezőgazdasági mérnök tag, Tomislavci, Belgrád u. 4. sz. II. III. E Bizottság feladata a mezőgazdasági földek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó évi program javaslatának elkészítése, mellyel megállapítják a 2010-ben végzendő munkálatok fajtáit és mértékét, ezenkívül a munkálatok végzésének és az eszközök befektetésének ütemezését, különösképpen pedig az állami tulajdonban álló, mezőgazdasági földekre vonatkozó adatok megállapítása, a Földtörvény 60. szakaszának 6. bekezdésének (SzK Hivatalos Közlönye, 2006/62; 2008/65. és 2009/41. szám) alapján, valamint a Földtörvény 60. szakaszának 3. bekezdésében említett Bizottság véleményének megszerzése. A Bizottság köteles legkésőbb március 01-ig eljuttatni a jelen pont előző bekezdésében említett Éves terv javaslatát, a Földtörvény 60. szakaszának 3. bekezdésében említett Bizottság véleményével együtt eljuttatni a Községi Közigazgatási Hivatal Építési-, Lakáskezelő-, Kommunális-, Mezőgazdasági-, Környezetvédelmi, és Vagyonjogügyi Osztályához, mégpedig a Mezőgazdasági, Erdőgazdasági és Vízgazdasági Minisztérium e programot illető jóváhagyásának elnyerése végett. IV. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-63/2009-IV Fazekas Róbert s.k. Kelt: a Községi Képviselő-testület Topolya elnöke

33 Broј СТРАНА 248. OLDAL szám 96. Topolya Községi Tanácsáról szóló határozat 2. szakaszának 8. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2009/3. szám) alapján, Topolya Községi Tanácsa a június 15-én megtartott 21. ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T I. Jóváhagyjuk a Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről, és a munkahelyek beosztásáról szóló, 110-7/2009-IV számú, június 16-i Szabályzatát. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. II. TOPOLYA KÖZSÉGI TANÁCSA Szám: 110-7/09-IV Kelt: Topolya Bábi Attika s.k. Községi elnök 97. Topolya község Statútuma 71. szakaszának 8.pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15. és 2009/1. száma) alapján, Topolya Községi Tanácsa, a jén megtartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A VILÁGMÉRETŰ NÁTHAJÁRVÁNY TOPOLYA KÖZSÉGBEN VALÓ TERJEDÉSÉT FIGYELEMMEL KÍSÉRŐ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL I. Ezennel megalakítjuk A világméretű náthajárvány Topolya községben való terjedését figyelemmel kísérő Bizottságot, a Szerb Köztársaság kormányának Náthajárvány előtti és alatti tevékenységi terve alapján (a továbbiakban: Bizottság). E bizottság tagjai: II. 1. Bábi Attila, Községi elnök a Bizottság elnöke, 2. Nagy Ottó, Községi elnökhelyettes a Bizottság elnökhelyettese, 3. Sipos Hajnalka, a Községi Tanács község- és helyi közösségi fejlesztéssel megbízott tagja tag, 4. Nerić Lazar, a Községi Tanács gazdasági ügyekkel megbízott tagja - tag, 5. Preradović Danilo, a topolyai Egyesített iskolák képviselője tag, 6. Mr Szombathy Zoltán, a topolyai Komgrad KV képviselője tag, 7. Lestár Tibor, a Topolyai Vöröskereszt Községi Szervezetének képviselője tag, 8. Dr Szakmány Major Edit, a topolyai Dr Hadzsy János Egészségház képviselője tag, 9. Csernek Magdolna, a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény képviselője tag, 10. Leontijević Dragan, a Topolyai Rendőrállomás képviselője tag,

34 Broј СТРАНА 249. OLDAL szám 11. Mánity István, Topolya Telekrendezési, Településtervezési és rendezési Közvállalatának képviselője tag, végül 12. Klobušicki Marina, a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat képviselője tag. meg. A Bizottság szóvivőjét Klobušicki Marina, a Topolyai Tájékoztatási Közvállalat képviselője határozza III. A Bizottság feladata a világméretű náthajárvány elhárítását és következményeinek enyhítését illető minden jelentős tény megvitatása, tervezés, lebonyolítás és kezdeményezés Topolya község területén, emellett felelősség vállalása a közösség egyesített erőfeszítéseinek műveleti irányításában. IV. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI TANÁCSA Szám: 02-58/09-IV Kelt: július 1. Topolya Bábi Attila s.k Községi elnök Sorszám TARTALOM OLDAL 82. Határozat Topolya község évi pótköltségvetéséről Határozat a évi Pro urbe-díj odaítéléséről Határozat Topolya községnek a középiskolai tanulók utaztatási eszközeinek biztosításában való részvételéről Határozat az antennaoszlopok kiépítésének feltételeiről Határozat a telekrendezési díj szerződésbe foglalásának kritériumairól szóló határozat bővítéséről Végzés a Topolyai Komgrad Kommunális Lakásépítési Közvállalat t.f. igazgatójának kinevezéséről Végzés a Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és rendezési Közvállalata igazgatójának kinevezéséről Végzés a Topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat Kft igazgatójának kinevezéséről Végzés a Topolyai Népkönyvtár igazgatójának kinevezéséről Végzés a Topolyai Községi Művelődési Ház igazgatójának kinevezéséről 245

35 Broј СТРАНА 250. OLDAL szám Sorszám TARTALOM OLDAL 92. Végzés a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Középiskola iskolaszéki tagjának felmentéséről Végzés a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Középiskola iskolaszéki tagjának kinevezéséről Végzés a bajsai Testvériség-Egység Általános Iskola iskolaszéki tagjának felmentéséről Végzés a Topolya Község Területén Levő Mezőgazdasági Földterületek Védelmére, Rendezésére és Használatára Vonatkozó, Évi Program Elkészítésével Megbízott Bizottság megalakításáról Végzés a Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről, és a munkahelyek beosztásáról szóló, 110-7/2009-IV számú, június 16-i Szabályzatának jóváhagyásáról Végzés A világméretű náthajárvány Topolya községben való terjedését figyelemmel kísérő Bizottság megalakításáról 248 Кiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a évre ,00 dinár. Befizetőszámla: Topolya község költségvetésének végrehajtása Topolya község Hivatalos Lapjára.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLV 10. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. Број 11. 10.10.2013. СТРАНА 472.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ РЕГИСТАР ЗА 2014. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2014. ÉVI TÁRGYMUTATÓ KÖZL SZÁM AZ AKTUS CÍME ÉS A HIVATALOS LAP SZÁMA OLDAL A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET AKTUSAI ÉVES TERV 46. Topolya község mezőgazdasági földterületei

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 9. szám 2001. október 9. Број 9. 09.10. 2001. СТРАНА 130. OLDAL 2001. 10. 09.

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 3. szám, 2008. február 28. Broј 3. 28.02.2008. СТРАНА 6. OLDAL 2008.02.28.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 8. szám Topolya, 2007. november 15. Broј 8. 15.11.2007. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 1. szám Topolya, 2001. január 17. Број 1. 17. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XL 11. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XL 11. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XL 11. јул 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 10. szám, 2008. július 11. Број 10. 11.07.2008. СТРАНА 86. OLDAL 2008.07.11. 10. szám 36.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXIII 6. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6. Број 3. 06.04.2011. СТРАНА 82.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 8. szám Topolya, 2010. november 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXII 4. новембар 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 8. szám, 2010. november 4. Број 8. 4.11.2010. СТРАНА 451. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 12. szám Topolya, 2015. szeptember 03.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 12. szám Topolya, 2015. szeptember 03. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVII 03. септембар 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 12. szám, 2015. szeptember 03. Број 12. 03.09.2015. СТРАНА 436.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLVI 4. септембар 2014. г., Бачка Топола XLV évfolyam 11. szám, 2014. szeptember 4. Број 11. 04.09.2014. СТРАНА 297. OLDAL

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 12. szám Topolya, 2003. december 18. Broј 12. 18.12.2003. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 2. szám Topolya, 2010. március 11.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 2. szám Topolya, 2010. március 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXXII 11. март 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 2. szám, 2010. március 11. Број 2. 11.03.2010. СТРАНА 187. OLDAL

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIV 18. април г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIV 18. април г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXIV 18. април 2002. г., Бачка Топола XXXIV. évfolyam 5. szám Topolya, 2002. április 18. Broј 5. 18.04.2002. СТРАНА 37. OLDAL 2002.04.18.

Részletesebben

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK 2008. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE Sorszám Tartalom Szám/oldal 16 A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK ÁRJEGYZÉKÉBEN SZEREPLŐ DINÁRÉRTÉKEK ÖSSZEHANGOLÁSA 4/35 35 A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYZATA

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XLVI 31. јануар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31. Број 1. 31.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 1. szám Topolya, 2011. február 1.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 1. szám Topolya, 2011. február 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXXIII 1. фебруар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 1. szám Topolya, 2011. február 1. Број 1. 1.02.2011. СТРАНА 1. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 6. szám 2001. május 31. Број 6. 31. 05. 2001. СТРАНА 76. OLDAL 2001. 05. 31. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. november 30. Broј 10. 30.11.2006. СТРАНА 155. OLDAL

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 3. szám Topolya, 2001. február 27. Број 3. 27. 02. 2001. СТРАНА

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 18 Година XXXII 28. децембар 2000. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 18 Година XXXII 28. децембар 2000. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 18 Година XXXII 28. децембар 2000. г., Бачка Топола XXXII. évfolyam 18. szám 2000. december 28. Број 18. 28. 12. 2000. СТРАНА 314. OLDAL 2000. 12.

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXVI 21. септембар 2004. г., Бачка Топола XXXV évfolyam 9. szám 2004. szeptember 21. Broј 9. 21.09.2004. СТРАНА 146. OLDAL

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 7. szám Topolya, 2006. szeptember 29. Broј 7. 29.09.2006. СТРАНА 129. OLDAL

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 14. szám, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXIX 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXIX 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXIX 21. септембар 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 6. szám Topolya, 2007. szeptember 21. Broј 6. 21.09.2007. СТРАНА 167. OLDAL 2007.09.21.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIV. évfolyam 6. szám Topolya, június 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIV. évfolyam 6. szám Topolya, június 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XLIV 28. јун 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam 6. szám, 2012. június 28. Број 6. 28.06.2012. СТРАНА 100. OLDAL 2012.06.28.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, 2014. november 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, 2014. november 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVI 6. новембар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 12. szám, 2014. november 6. Број 12. 6.11.2014. СТРАНА 315. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2007. március 23. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2007. (III. 23.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2004. január 29.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2004. január 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXVI 29. јануар 2004. г., Бачка Топола XXXVI. évfolyam 1. szám 2004. január 29. Broј 1. 29.01.2004. СТРАНА 1. OLDAL 2004.01.29. 1. szám

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXXI 28. мај г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXXI 28. мај г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXI 28. мај 2009. г., Бачка Топола XXXXI. évfolyam 6. szám Topolya, 2009. május 28. Broј 6. 28.05.2009. СТРАНА 169. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIX 5. јул 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIX 5. јул 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXIX 5. јул 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 5. szám Topolya, 2007. július 5. Broј 5. 05.07.2007. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVI 25. април 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. Број 7. 25.04.2014. СТРАНА 65. OLDAL

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2011. június 23. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 11/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelet A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) önkormányzati

Részletesebben

oldal 243 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Szám Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök a felsorolt célokra lesznek felhasználva

oldal 243 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Szám Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök a felsorolt célokra lesznek felhasználva SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Év XLV Szenttamás, 27.08.2015. Szám: 13. Szükség szerinti kiadmány 101. A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. Cikkely 1. Bekezdése szerint ( Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer

d) költségvetési kiadásit 11.333.567 ezer forintban, azaz Tizenegymilliárd-háromszázharminchárommillió-ötszázhatvanhétezer A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2012. (II. 20.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 24.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

DÖNTÉST A 2016/2017. TANÉVRE AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 451-24/2016-IV-02 Kelt 2016. december 29-én ZENTA А helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIII 11. април 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIII 11. април 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXIII 11. април 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2001. április 11. Број 5 11. 04. 2001. СТРАНА 36.

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 9. szám Topolya, 2011. november 3.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 9. szám Topolya, 2011. november 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXIII 3. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 9. szám, 2011. november 3. Број 9. 3.11.2011. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLV. Évfolyam 2. szám Topolya, 2013. január 24.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XLV. Évfolyam 2. szám Topolya, 2013. január 24. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XLV 24. јануар 2013. г., Бачка Топола XLV. Évfolyam 2. szám Topolya, 2013. január 24. Број 2. 24.01.2013. СТРАНА 4. OLDAL

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXVII 14. фебруар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXVII 14. фебруар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXVII 14. фебруар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 1. szám 2005. február 14. Broј 1. 14.02.2005. СТРАНА 1. OLDAL 2005.02.14. 1.

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

RENDELET LENDVA KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. 1. cikk (A Rendelet tartalma)

RENDELET LENDVA KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. 1. cikk (A Rendelet tartalma) A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SzK Hivatalos Közlönye, 94/07-UPB, 27/08-odl. US, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10 és 84/10-odl. US és 40/12-ZUJF. sz.) 29. cikke, az Államháztartásról

Részletesebben