TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, június 27.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27."

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, június 27.

2 Број СТРАНА 228. OLDAL szám 59. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73, 2010/101. és 2012/93. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a június 27-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község évi költségvetése folyó évi bevételeinek és illetményeinek, illetve végrehajtott kiadásainak és költségeinek megvalósítása, dinárban kifejezve a következőképpen alakult: - Megvalósított folyó évi bevételek és illetmények és korábbi évekből áthozott eszközök összesen ,95 - Végrehajtott folyó évi kiadások és költségek összesen ,51 - A teljes bevétel és illetmény meg az össz kiadások és költségek különbözete ,55 2. szakasz A december 31-i állás mérlegében (1. Űrlap) az aktíva összege összesen ezer dinár és a passzíva összege összesen ezer dinár, az alábbiak szerint: Számla LEÍRÁS i ÖSSZEG (ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon Épületek és építészeti létesítmények Felszerelés Telkek Erdők és vizek Nem pénzügyi vagyon előkészületben Nem pénzügyi vagyon Nem pénzügyi vagyon tartalékban Apróleltár tartalékai ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon Hazai részvény és egyéb tőke Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések Zsiró- és folyószámlák Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek Pénztár Értékesítésen alapuló és egyéb követelések 3.792

3 Број СТРАНА 229. OLDAL szám 13 Aktív időbeli elhatárolások Elszámolt megfizetetlen kiadások Egyéb aktív időbeli elhatárolások ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN AKTÍVA ÖSSZESEN PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú hitelekből 2114 eredően eeredőekötelezettségek Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek,dolgozókat kivéve Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek Gazdálkodásból eredő kötelezettségek Hazai szállítók Passzív időbeli elhatárolások Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények Egyéb passzív időbeli elhatárolások 9 2. ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN A tőkeforrások Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon Tartalékolt nem pénzügyi vagyon Előző évekből áthozott, nem felhasznált eszközök Egyéb saját források Gazdálkodási eredmény megállapítása Bevételtöbblet - szuficit Előző évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN PASSZÍVA ÖSSZESEN szakasz A 2012 január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege ezer dinár az alábbi gazdasági besorolás szerint: Szám-la besorolás LEÍRÁS 2012.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója Keresetalap utáni adó Keresetalap utáni adó Vagyonadó Ingatlanok utáni időszaki adó Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó Pénzügyi és tőkeátutalás után adó Javak és szolgáltatások utáni adók Egyedi szolgáltatások utáni adók Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak

4 Број СТРАНА 230. OLDAL szám 7160 Egyéb adók Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók Nemzetközi szervezetek átutalásai Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai Nemzetközi szervezetek tőkeátutalásai Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai Vagyonból eredő bevételek Kamatok Nem termelő vagyon bérlete Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek Illetékek, díjak Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkanélküliségi járulék Természetbeni juttatások Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések 4142 Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások Végkielégítések és segélyek A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése Foglalkoztatottak térítményei Foglalkoztatottak térítményei Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Állandó költségek Pénzforgalom és bankszolgáltatások Energetikai szolgáltatások Kommunális szolgáltatások Távközlési szolgáltatások Biztosítási költségek Vagyon és felszerelés bérlete Egyéb költségek Útiköltségek Belföldi szolgálati utak költségei Külföldi szolgálati utak költségei Útiköltségek a rendes munka keretében 4230 Szerződésen alapuló szolgáltatások

5 Број СТРАНА 231. OLDAL szám 4231 Adminisztratív szolgáltatások Számítógépes szolgáltatások Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások Orvosi szolgáltatások Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások Egyéb szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Felszerelések folyó javítása és karbantartása Anyagok Irodai anyag Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban Anyagok a közlekedés szükségleteire Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok Háztartási és vendéglátási anyagok Különleges rendeltetésű anyagok Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése Belföldi banki kamatok visszatérítése Az adósságvállalással járó költségek Negatív árfolyamkülönbség Nem pénzügyi köz-vállalatok és szervezetek évdíjai Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó évdíjai Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére Költségvetési térítés elhalálozás esetén Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra Költségvetési térítés lakás- és életkörülményekre Egyéb költségvetési térítések Civil szervezetek támogatása A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása Egyéb non-profit szervezetek támogatása Adók, kötelező díjak és bírságok Egyéb adók Kötelező díjak Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Épületek és építmények Épületek és építmények kiépítése Tervezés Gépek és felszerelés Közlekedéshez szükséges felszerelés Irodai felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 100

6 Број СТРАНА 232. OLDAL szám 5129 Termelési, mozgó-, ingatlan és állófelszerelés Nem anyagi vagyon Nem anyagi vagyon ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK Bevételi és jövedelmi többlet KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET BEVÉTELEK ÉS ILLETMÉNYEK többletének helyesbítése: A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET SZUFICIT Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő szakasz A bevételek és jövedelmek megvalósított többlete - a jelen Határozat 3. szakaszában szereplő ezer dinár értékű szuficit Topolya község évi költségvetése által előirányzott rendeltetésekre lesz felhasználva. 5. szakasz A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő: LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költségvetési eszközök I AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE (II+III) II ÖSSZBEVÉTEL Folyó jövedelem melyből 1.1. kamat Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 92 0 III ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK IV ÖSSZKIADÁSOK (4+5+6) Folyó költségek melyből 4.1. a kamatok törlesztése Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai Az alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai Pénzügyi vagyon beszerzése 62 0 V AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE mínusz ÖSSZKIADÁSOK ( )- (4+5+6) VI KÖLTSÉGVETÉSI NYERESÉG (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5)

7 Број СТРАНА 233. OLDAL szám VII ELSŐDELGES DEFICIT (ÖSSZBEVÉTEL MÍNUSZ MEGFIZETTETETT KAMATOK MÍNUSZ ÖSSZKIADÁSOK MÍNUSZ KIFIZETETT KAMATOK) VIII PÉNZÜGYI ÖSSZEREDMÉNY ( ) - (4-44+5) (7+8) - (4+5)+(92-62) A költségvetési többletet mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges szuficitot, illetve költségvetési többletet, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), ezer dinárban állapítottuk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési többlet, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet ezer dinárban állapítottunk meg. A költségvetési többletet a korábbi évekből áthozott jövedelmi és illetménytöbblet egy részével növeljük, s melyet a folyó év költségeinek és kiadásainak fedezésére fordítottuk ezer dinár értékben, ezenkívül növeltük az előző évből származó, felhasználatlan, rendeltetésszerű eszközök összegével, melyet a folyó évi költségek és kiadások fedezésére használtunk, ezer dinár értékben, s csökkentjük a hitelfelvételből eredő, folyó bevételek és illetményekre felhasznált eszközök fedezetére fordított összeggel, ezer dinár értékben, s ezzel eljutunk a teljes nyereségig mely végösszege ezer dinár. 6. szakasz A január 1. és december 31. közötti időszakban eszközölt tőkeszintű kiadásokról összeállított jelentésben (3. Űrlap) 0 dinár összegű pénzügyi forrást és ezer dinár összegű összkiadást állapítottunk meg az alábbi gazdasági osztályzás szerint: Számlaszám LEÍRÁS évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 0 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából 9 származó bevétel Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából eredő bevételek 0 ÖSSZBEVÉTELEK 0 KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások Épületek és építmények kiépítése Tervezés Közlekedési felszerelés Adminisztratív felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Termelési, mozgó és álló felszerelés Nem anyagi természetű vagyon A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások A tartozás alapösszegének törlesztése hazai bankoknál ÖSSZKIADÁSOK BEVÉTELI HIÁNY

8 Број СТРАНА 234. OLDAL szám 7. szakasz január 1. és december 31. közötti időszak pénzügyi forgalmáról szóló jelentésben (4. Űrlap) ezer dinár összegű össz pénzügyi beáramlást és ezer dinár ezer dinár összegű kiáramlást állapítottunk meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése a következő: Rovat száma LEÍRÁS 2011.évi ÖSSZEG (ezrekben) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó bevételek Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyonra való kiadások Alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV ELEJÉN KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN A év végi készpénz-egyenleg állapotát ,59 dinárban állapítjuk meg. Eyen eszközök egy része az IPA Határon Átnyúló Együttműködés Programjának megvalósítására hivatott, rendeltetésszerű számlákon található, mely eszközök összege ,04 dinár, s melyek részben dinár ellenértékre, a i valuta-árfolyam szerint átszámított devizaeszközök. 8. szakasz A költségvetés január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz többletét ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint: Leírás Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Költségvetésből Adományokból Összesen Kkt Köztársaság Autonóm Tartomány Község, város Egyéb forrásokból A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5. rovat) JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) BEVÉTELI TÖBBLET BEVÉTELI HIÁNY KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY

9 Број СТРАНА 235. OLDAL szám KÜLÖN RÉSZ 9.szakasz A költségvetésnek a évben megvalósított bevételei és illetményei, az IPA Határon Átnyúló Programjának eszközei nélkül, ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig ezer dinárt tettek ki. Topolya község költségvetése évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazd. besorolás. BEVÉTELNEM ÉVRE TERVEZETT JÖVEDELEM ÉVI MEGVALÓ- SÍTÁS Mutató % a tervhez FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó , ,99 100, Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , ,47 92, Vagyoni jövedelem utáni adó , ,81 97, Egyéb jövedelemadók , ,94 97, ÖSSZESEN: , ,21 99, VAGYONADÓ Vagyonadó , ,49 101, Hagyaték és ajándék utáni adó , ,24 75, Tőkeátutalásra kivetett adó , ,56 93, Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó 0,00 0, ÖSSZESEN , ,29 96, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték , ,00 114, Reklámtábla használata utáni kommunális illeték , ,66 87,64 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj %-ából 0,00 0, Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , ,00 102, Gépjárművek utáni évi díj , ,00 98, Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés , ,00 32, Környezetszennyezés utáni térítés , ,00 95, Üdülőhelyi illeték , ,00 86, Környezetvédelmi díj , ,00 71, Községi kommunális illetékek , ,00 19, ÖSSZESEN: , ,66 98, EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték , ,50 104, ÖSSZESEN: , ,50 104,56

10 Број СТРАНА 236. OLDAL szám 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó adományai a községek számára 0,00 0, ÖSSZESEN: 0,00 0, EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI A Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára 0,00 0, Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 0,00 0, Köztársaság folyó évi céleszközátutalásai 0,00 0, VAT folyó évi céleszközátutalásai , ,34 108, VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára , ,00 100, Köztársaság tőkejellegű céleszközátutalásai 0,00 0, VAT tőkejellegű céleszközátutalásai , ,00 114, ÖSSZESEN: , ,34 102, VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek , ,96 124, Természeti kincsek használati díja (bányajáradék) , ,46 48, Az állami tulajdonú földek bérbeadásából származó eszközök , ,35 111,56 Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek , ,75 68, városi építési telek használati díja , ,91 102, ÖSSZESEN , ,43 111, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek ,00 0,00 0, Községi közigazgatási illetékek , ,00 90, Telekrendezési díj , ,79 87, Községi igazgatási szervek bevételei , ,00 83, ÖSSZESEN: , ,79 85, PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság jövedelme , ,00 90,91 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek , ,00 7, ÖSSZESEN: , ,00 88, VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára , ,44 125, ÖSSZESEN: , ,44 125, ROVAT ÖSSZESEN , ,66 101,32 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK Állami tulajdonú lakások eladásából eredő illetmények 0,00 0,00 -

11 Број СТРАНА 237. OLDAL szám 8 8. ROVAT ÖSSZESEN: 0,00 0,00-9. ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY 911 HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY A magánosítási eljárás keretében való tőke eladásából származó bevételek 0,00 0, ÖSSZESEN: 0,00 0, HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY A folyosított hitelek visszafizetéséből 0,00 0, Magánosítás során való tőkeeladásból származó illetmény 0,00 0, ÖSSZESEN: 0,00 0, ROVAT ÖSSZESEN: 0,00 0, Helyi járulékok , ,29 100, A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN , ,95 101, Különleges rendeltetésre szánt, előző évekből áthozott eszközök , ,94 100, A korábbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet , ,17 100,00 AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK TELJES ÖSSZEGE , ,11 100,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ,61 100,74 07 Más hatósági szintek átutalásai ( és befizetőszámlák) , ,34 111,65 13 Előző évekből származó, elosztatlan jövedelmi többlet , ,11 100,00 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE , ,06 101,14 A költségvetés felhasználóinak más forrásokból való bevétele és jövedelme , ,00 59,41 ÖSSZESEN , ,06 94,26

12 Број СТРАНА 238. OLDAL szám

13 Број СТРАНА 239. OLDAL szám

14 Број СТРАНА 240. OLDAL szám

15 Број СТРАНА 241. OLDAL szám

16 Број СТРАНА 242. OLDAL szám

17 Број СТРАНА 243. OLDAL szám

18 Број СТРАНА 244. OLDAL szám

19 Број СТРАНА 245. OLDAL szám

20 Број СТРАНА 246. OLDAL szám

21 Број СТРАНА 247. OLDAL szám

22 Број СТРАНА 248. OLDAL szám

23 Број СТРАНА 249. OLDAL szám

24 Број СТРАНА 250. OLDAL szám

25 Број СТРАНА 251. OLDAL szám

26 Број СТРАНА 252. OLDAL szám

27 Број СТРАНА 253. OLDAL szám

28 Број СТРАНА 254. OLDAL szám

29 Број СТРАНА 255. OLDAL szám

30 Број СТРАНА 256. OLDAL szám

31 Број СТРАНА 257. OLDAL szám

32 Број СТРАНА 258. OLDAL szám

33 Број СТРАНА 259. OLDAL szám ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. szakasz. Topolya község zárszámadása adatai az alábbi űrlapokon találhatóak: i állapotmérleg (1. űrlap), a és közötti időszak sikermérlege (2. űrlap), a és közötti időszak tőkekiáramlásáról és tőketámogatásáról szóló jelentés (3. űrlap), a és közötti időszak a pénzforgalmáról szóló jelentés (4. űrlap), a és közötti időszakban a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés (5. űrlap). A rendezés (konszolidáció) alkalmával (5. űrlap) a Kincstári Igazgatóság szabadkai fiókjának ellenőrzése és feldolgozása alatt álló zárszámadások adatait használtuk fel. Az előírt űrlapok mellett, a zárszámadás tartalmazza az írásos jelentéseket is, A költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakaszával összhangban.. A Topolya község évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés e zárszámadás alkotórészét képezi. 13. szakasz A Topolya község évi költségvetése zárszámadásáról szóló határozatot eljuttatjuk a Kincstári Igazgatósághoz, legkésőbb június 15-ig. 14. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2013-III Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke

34 Број СТРАНА 260. OLDAL szám 6. A JÓVÁHAGYOTT ÉS VÉGREHAJTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI TETEMES ELTÉRÉSEK MAGYARÁZATA A rendezés magába foglalta a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználóinak zárszámadásait, a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjának 2012/124. számában közzétett jegyzék szerint, melyben Topolya községi kincstári számlája is szerepel (206): Sorszám A felhasználó elnevezése Törzsszám 1. A községi költségvetés végrehajtása Topolya Községi Közigazgatási Hivatal Topolya Telekrendezési, Településtervezési és rendezési KV Topolya Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete Topolya Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alap Topolya Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Topolya Népkönyvtár Topolya Községi Művelődési Ház Topolya Helyi Közösség - Topolya Topolya Helyi Közösség - Bácskossuthfalva Bácskossuthfalva Helyi Közösség - Pacsér Pacsér Helyi Közösség - Bajsa Bajsa Helyi Közösség - Zentagunaras Zentagunaras Helyi Közösség - Gunaras Gunaras Helyi Közösség - Kisbelgrád Kisbelgrád Helyi Közösség - Karađorđevo Karađorđevo Helyi Közösség - Pannónia Pannónia Helyi Közösség - Cserepes Cserepes Helyi Közösség - Pobeda Pobeda Helyi Közösség - Njegoševo Njegoševo Helyi Közösség - Tomislavci Tomislavci Helyi Közösség - Krivaja Krivaja Helyi Közösség - Felsőroglatica Felsőroglatica A rendezés során a Kincstári Igazgatóság Szabadkai Fiókintézetének zárszámadásokra vonatkozó adatait használtuk. A jóváhagyott eszközök és a bruttó elven történt végrehajtás közötti eltérés magyarázatát azon tény is nehezíti hogy a költségvetés közvetlen végrehajtására csupán egyetlen közvetlen költségvetési felhasználó esetében (Községi Közigazgatási Hivatal) kerül sor, míg a közvetett felhasználók esetében a költségvetés végrehajtását az eszközöknek az említettek számláira való átutalás által végezzük. Ezen okoknál fogva, a végrehajtás és a jóváhagyott eszközök összehasonlítása csakis a tervezett eszközök tekintetében történhetett, melyeket Topolya község évi költségvetésében irányoztunk elő. A jóváhagyott eszközök és a végrehajtás összehasonlítása, úgy a községi költségvetésből származó eszközöket, mint a közvetlen és közvetett felhasználók további eszközeit illetően Topolya község évi zárszámadásáról szóló határozat 11. szakaszában került feldolgozásra. A Topolya községi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentésben összehasonlítottuk a községi költségvetésből származó, tervezett eszközöket az ezek végrehajtásával, s részletes elemzést nyújtottunk a megvalósított bevételek és jutalékok esetében, illetve a végrehajtott kiadások és költségek esetében. Szükségét érezzük rámutatni bizonyos különbségekre a kiadások kimutatásának módjában, A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésben és a költségvetés rendezett zárszámadásában.

35 Број СТРАНА 261. OLDAL szám 1. A helyi közösségek kiadásait (az átruházott teendők ellátására valamint a közérdekű létesítményekbe való beruházások társtámogatására), a 463. gazdasági besorolás keretében terveztük ki. A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült Jelentésben, az említett rendeltetésre szánt kiadásokat szintén az említett gazdasági besorolás alatt tüntettük fel. A helyi közösségek azonban közvetett költségvetési felhasználókként kerülnek rendezés alá, s az illető helyi közösségek zárszámadásából származó adatok átvételekor a végrehajtott kiadásokat tényleges folyó kiadásokként, költségekként tüntették fel, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. 2. A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozatban, az 1. pontban említett Szabályzattal összhangban, az általános és középiskolai oktatás költségeit a 463. gazdasági besorolás keretében irányoztuk elő, azonban kiadások fajtái szerint kerültek kidolgozásra (költségvetési helyrendenként, illetve utalványokként). A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült jelentésben a kiadásokat A költségvetésről szóló határozattal összhangban irányozták elő (2. rész Általános iskolai oktatás, 3. rész Középiskolai oktatás), míg a rendezett zárszámadásban e kiadásokat egyesítve mutattuk ki, mint más hatósági szintek részére átutalt, folyó átutalásokat, illetve tőkeátutalásokat. 3. A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat értelmében, a Telekrendezési Közvállalat részére történt átutalásokat a 463. gazdasági besorolás keretében terveztük ki, míg ezeket a beruházások fajtái szerint részleteztük (költségvetési helyrendenként, illetve utalványként). A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült Jelentésben az említett határozat által előirányzott módon lett kimutatva, mivel a Telekrendezési Közvállalat közvetett költségvetési felhasználóként kerül rendezés alá, az említett vállalat zárszámadásából származó adatok átvételekor, a rendezett zárszámadásban szereplő, végrehajtott kiadásokat tényleges folyó kiadásként, költségként tüntettük fel, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. 4. A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült Jelentésben, valamint A költségvetésről szóló határozatban, a Telekrendezési Közvállalat folyó támogatásait a 451. gazdasági besorolás keretében tüntettük fel, (s költségvetési helyrendenként dolgoztuk k), míg a rendezett zárszámadásban tényleges, folyó kiadásként, költségként tüntették fel, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. A végrehajtott kiadások jóváhagyott eszközökkel szembeni összehasonlításakor, azon tényből kell kiindulnunk hogy a megvalósult bevételek és illetmények szerkezetében a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök 10,07%-kal vesznek részt, míg a helyi járulékból származó eszközök 10,27 %-kal. Ezen eszközök, a felsőbb hatósági szintek rendeltetésszerű átutalásai mellett, szigorúan rendeltetésszerűnek minősülnek ben a községi költségvetésről szóló határozatban előirányzott kiadások 89,02%-át hajtottuk végre. A költségvetési helyrendek nagy részének végrehajtása 93 % körül alakul. A végrehajtás legkisebb mértékét tapasztaljuk A Mezőgazdasági Földek Védelmi és Rendezési Munkálatait Megállapító Program esetében (37,95%). Bizonyos kiadások megvalósításához szükséges feltételek nehézkes kialakulása, illetve ezek több szakaszban történő megvalósítása miatt, bizonyos nagyobb eltérések keletkeznek a jóváhagyott eszközök viszonylatában az alábbi helyrendeken: Az osztályozatlan utak építése és beruházásszintű karbantartása (3,01%), Szakirodalom készítése, mintavásárok és képzések szervezése, valamint a mezőgazdasági termelők tájékoztatása (67,55%), Szakosított szolgáltatások (földmérés, karantén, mezőgazdasági földek bérbeadási költségei) (27,53%), A 13. rész Rendeltetésszerű átutalások alatt, némely helyi közösségek esetében a végrehajtott kiadások tervezett eszközökhöz képest megvalósult negatív eltérése tűnik ki. A helyi járulékból származó eszközök, A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény alapján, eleje óta, a helyi önkormányzat közbevételeit képezik. Az említett helyrendeken a helyi közösségek pénzügyi tervei szerint terveztünk eszközöket, melyek teljes értéke ,00 dinár. A helyi járulékból származó eszközök, A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat 9. szakaszának értelmében a helyi közösségek részére ezen eszközöket átutaltuk, megvalósulásuk alapján, melyek teljes értéke ,81 dinár.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. MÁJUS 19. Z E N T A 50. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, kapcsolatban

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2006. ÉVBEN

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2006. ÉVBEN I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI 2006. ÉVBEN A 2006. évi költségvetési törvény általános indoklásában a kormány egyértelműen rögzítette, hogy gazdaságpolitikájának egyszerre két, több vonatkozásban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent István tér 11-13. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 1. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/412-2/2004. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben