TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, június 27.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27."

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, június 27.

2 Број СТРАНА 228. OLDAL szám 59. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73, 2010/101. és 2012/93. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6. és 2012/9. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a június 27-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község évi költségvetése folyó évi bevételeinek és illetményeinek, illetve végrehajtott kiadásainak és költségeinek megvalósítása, dinárban kifejezve a következőképpen alakult: - Megvalósított folyó évi bevételek és illetmények és korábbi évekből áthozott eszközök összesen ,95 - Végrehajtott folyó évi kiadások és költségek összesen ,51 - A teljes bevétel és illetmény meg az össz kiadások és költségek különbözete ,55 2. szakasz A december 31-i állás mérlegében (1. Űrlap) az aktíva összege összesen ezer dinár és a passzíva összege összesen ezer dinár, az alábbiak szerint: Számla LEÍRÁS i ÖSSZEG (ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon Épületek és építészeti létesítmények Felszerelés Telkek Erdők és vizek Nem pénzügyi vagyon előkészületben Nem pénzügyi vagyon Nem pénzügyi vagyon tartalékban Apróleltár tartalékai ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon Hazai részvény és egyéb tőke Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések Zsiró- és folyószámlák Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek Pénztár Értékesítésen alapuló és egyéb követelések 3.792

3 Број СТРАНА 229. OLDAL szám 13 Aktív időbeli elhatárolások Elszámolt megfizetetlen kiadások Egyéb aktív időbeli elhatárolások ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN AKTÍVA ÖSSZESEN PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú hitelekből 2114 eredően eeredőekötelezettségek Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek,dolgozókat kivéve Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek Gazdálkodásból eredő kötelezettségek Hazai szállítók Passzív időbeli elhatárolások Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények Egyéb passzív időbeli elhatárolások 9 2. ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN A tőkeforrások Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon Tartalékolt nem pénzügyi vagyon Előző évekből áthozott, nem felhasznált eszközök Egyéb saját források Gazdálkodási eredmény megállapítása Bevételtöbblet - szuficit Előző évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN PASSZÍVA ÖSSZESEN szakasz A 2012 január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege ezer dinár az alábbi gazdasági besorolás szerint: Szám-la besorolás LEÍRÁS 2012.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója Keresetalap utáni adó Keresetalap utáni adó Vagyonadó Ingatlanok utáni időszaki adó Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó Pénzügyi és tőkeátutalás után adó Javak és szolgáltatások utáni adók Egyedi szolgáltatások utáni adók Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak

4 Број СТРАНА 230. OLDAL szám 7160 Egyéb adók Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók Nemzetközi szervezetek átutalásai Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai Nemzetközi szervezetek tőkeátutalásai Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai Vagyonból eredő bevételek Kamatok Nem termelő vagyon bérlete Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek Illetékek, díjak Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkanélküliségi járulék Természetbeni juttatások Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések 4142 Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások Végkielégítések és segélyek A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése Foglalkoztatottak térítményei Foglalkoztatottak térítményei Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Állandó költségek Pénzforgalom és bankszolgáltatások Energetikai szolgáltatások Kommunális szolgáltatások Távközlési szolgáltatások Biztosítási költségek Vagyon és felszerelés bérlete Egyéb költségek Útiköltségek Belföldi szolgálati utak költségei Külföldi szolgálati utak költségei Útiköltségek a rendes munka keretében 4230 Szerződésen alapuló szolgáltatások

5 Број СТРАНА 231. OLDAL szám 4231 Adminisztratív szolgáltatások Számítógépes szolgáltatások Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások Orvosi szolgáltatások Környezetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások Egyéb szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Felszerelések folyó javítása és karbantartása Anyagok Irodai anyag Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban Anyagok a közlekedés szükségleteire Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok Háztartási és vendéglátási anyagok Különleges rendeltetésű anyagok Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése Belföldi banki kamatok visszatérítése Az adósságvállalással járó költségek Negatív árfolyamkülönbség Nem pénzügyi köz-vállalatok és szervezetek évdíjai Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó évdíjai Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére Költségvetési térítés elhalálozás esetén Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra Költségvetési térítés lakás- és életkörülményekre Egyéb költségvetési térítések Civil szervezetek támogatása A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása Egyéb non-profit szervezetek támogatása Adók, kötelező díjak és bírságok Egyéb adók Kötelező díjak Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Épületek és építmények Épületek és építmények kiépítése Tervezés Gépek és felszerelés Közlekedéshez szükséges felszerelés Irodai felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 100

6 Број СТРАНА 232. OLDAL szám 5129 Termelési, mozgó-, ingatlan és állófelszerelés Nem anyagi vagyon Nem anyagi vagyon ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK Bevételi és jövedelmi többlet KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET BEVÉTELEK ÉS ILLETMÉNYEK többletének helyesbítése: A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET SZUFICIT Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő szakasz A bevételek és jövedelmek megvalósított többlete - a jelen Határozat 3. szakaszában szereplő ezer dinár értékű szuficit Topolya község évi költségvetése által előirányzott rendeltetésekre lesz felhasználva. 5. szakasz A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő: LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költségvetési eszközök I AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE (II+III) II ÖSSZBEVÉTEL Folyó jövedelem melyből 1.1. kamat Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 92 0 III ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK IV ÖSSZKIADÁSOK (4+5+6) Folyó költségek melyből 4.1. a kamatok törlesztése Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai Az alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai Pénzügyi vagyon beszerzése 62 0 V AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE mínusz ÖSSZKIADÁSOK ( )- (4+5+6) VI KÖLTSÉGVETÉSI NYERESÉG (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5)

7 Број СТРАНА 233. OLDAL szám VII ELSŐDELGES DEFICIT (ÖSSZBEVÉTEL MÍNUSZ MEGFIZETTETETT KAMATOK MÍNUSZ ÖSSZKIADÁSOK MÍNUSZ KIFIZETETT KAMATOK) VIII PÉNZÜGYI ÖSSZEREDMÉNY ( ) - (4-44+5) (7+8) - (4+5)+(92-62) A költségvetési többletet mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges szuficitot, illetve költségvetési többletet, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), ezer dinárban állapítottuk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési többlet, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet ezer dinárban állapítottunk meg. A költségvetési többletet a korábbi évekből áthozott jövedelmi és illetménytöbblet egy részével növeljük, s melyet a folyó év költségeinek és kiadásainak fedezésére fordítottuk ezer dinár értékben, ezenkívül növeltük az előző évből származó, felhasználatlan, rendeltetésszerű eszközök összegével, melyet a folyó évi költségek és kiadások fedezésére használtunk, ezer dinár értékben, s csökkentjük a hitelfelvételből eredő, folyó bevételek és illetményekre felhasznált eszközök fedezetére fordított összeggel, ezer dinár értékben, s ezzel eljutunk a teljes nyereségig mely végösszege ezer dinár. 6. szakasz A január 1. és december 31. közötti időszakban eszközölt tőkeszintű kiadásokról összeállított jelentésben (3. Űrlap) 0 dinár összegű pénzügyi forrást és ezer dinár összegű összkiadást állapítottunk meg az alábbi gazdasági osztályzás szerint: Számlaszám LEÍRÁS évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 0 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából 9 származó bevétel Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából eredő bevételek 0 ÖSSZBEVÉTELEK 0 KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások Épületek és építmények kiépítése Tervezés Közlekedési felszerelés Adminisztratív felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Termelési, mozgó és álló felszerelés Nem anyagi természetű vagyon A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások A tartozás alapösszegének törlesztése hazai bankoknál ÖSSZKIADÁSOK BEVÉTELI HIÁNY

8 Број СТРАНА 234. OLDAL szám 7. szakasz január 1. és december 31. közötti időszak pénzügyi forgalmáról szóló jelentésben (4. Űrlap) ezer dinár összegű össz pénzügyi beáramlást és ezer dinár ezer dinár összegű kiáramlást állapítottunk meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése a következő: Rovat száma LEÍRÁS 2011.évi ÖSSZEG (ezrekben) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó bevételek Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyonra való kiadások Alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV ELEJÉN KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN A év végi készpénz-egyenleg állapotát ,59 dinárban állapítjuk meg. Eyen eszközök egy része az IPA Határon Átnyúló Együttműködés Programjának megvalósítására hivatott, rendeltetésszerű számlákon található, mely eszközök összege ,04 dinár, s melyek részben dinár ellenértékre, a i valuta-árfolyam szerint átszámított devizaeszközök. 8. szakasz A költségvetés január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz többletét ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint: Leírás Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Költségvetésből Adományokból Összesen Kkt Köztársaság Autonóm Tartomány Község, város Egyéb forrásokból A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5. rovat) JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) BEVÉTELI TÖBBLET BEVÉTELI HIÁNY KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY

9 Број СТРАНА 235. OLDAL szám KÜLÖN RÉSZ 9.szakasz A költségvetésnek a évben megvalósított bevételei és illetményei, az IPA Határon Átnyúló Programjának eszközei nélkül, ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig ezer dinárt tettek ki. Topolya község költségvetése évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazd. besorolás. BEVÉTELNEM ÉVRE TERVEZETT JÖVEDELEM ÉVI MEGVALÓ- SÍTÁS Mutató % a tervhez FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó , ,99 100, Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , ,47 92, Vagyoni jövedelem utáni adó , ,81 97, Egyéb jövedelemadók , ,94 97, ÖSSZESEN: , ,21 99, VAGYONADÓ Vagyonadó , ,49 101, Hagyaték és ajándék utáni adó , ,24 75, Tőkeátutalásra kivetett adó , ,56 93, Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó 0,00 0, ÖSSZESEN , ,29 96, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték , ,00 114, Reklámtábla használata utáni kommunális illeték , ,66 87,64 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj %-ából 0,00 0, Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , ,00 102, Gépjárművek utáni évi díj , ,00 98, Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés , ,00 32, Környezetszennyezés utáni térítés , ,00 95, Üdülőhelyi illeték , ,00 86, Környezetvédelmi díj , ,00 71, Községi kommunális illetékek , ,00 19, ÖSSZESEN: , ,66 98, EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték , ,50 104, ÖSSZESEN: , ,50 104,56

10 Број СТРАНА 236. OLDAL szám 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó adományai a községek számára 0,00 0, ÖSSZESEN: 0,00 0, EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI A Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára 0,00 0, Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 0,00 0, Köztársaság folyó évi céleszközátutalásai 0,00 0, VAT folyó évi céleszközátutalásai , ,34 108, VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára , ,00 100, Köztársaság tőkejellegű céleszközátutalásai 0,00 0, VAT tőkejellegű céleszközátutalásai , ,00 114, ÖSSZESEN: , ,34 102, VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek , ,96 124, Természeti kincsek használati díja (bányajáradék) , ,46 48, Az állami tulajdonú földek bérbeadásából származó eszközök , ,35 111,56 Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek , ,75 68, városi építési telek használati díja , ,91 102, ÖSSZESEN , ,43 111, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek ,00 0,00 0, Községi közigazgatási illetékek , ,00 90, Telekrendezési díj , ,79 87, Községi igazgatási szervek bevételei , ,00 83, ÖSSZESEN: , ,79 85, PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság jövedelme , ,00 90,91 A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek , ,00 7, ÖSSZESEN: , ,00 88, VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára , ,44 125, ÖSSZESEN: , ,44 125, ROVAT ÖSSZESEN , ,66 101,32 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK Állami tulajdonú lakások eladásából eredő illetmények 0,00 0,00 -

11 Број СТРАНА 237. OLDAL szám 8 8. ROVAT ÖSSZESEN: 0,00 0,00-9. ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY 911 HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY A magánosítási eljárás keretében való tőke eladásából származó bevételek 0,00 0, ÖSSZESEN: 0,00 0, HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY A folyosított hitelek visszafizetéséből 0,00 0, Magánosítás során való tőkeeladásból származó illetmény 0,00 0, ÖSSZESEN: 0,00 0, ROVAT ÖSSZESEN: 0,00 0, Helyi járulékok , ,29 100, A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN , ,95 101, Különleges rendeltetésre szánt, előző évekből áthozott eszközök , ,94 100, A korábbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet , ,17 100,00 AZ ELŐZŐ ÉVBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK TELJES ÖSSZEGE , ,11 100,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ,61 100,74 07 Más hatósági szintek átutalásai ( és befizetőszámlák) , ,34 111,65 13 Előző évekből származó, elosztatlan jövedelmi többlet , ,11 100,00 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE , ,06 101,14 A költségvetés felhasználóinak más forrásokból való bevétele és jövedelme , ,00 59,41 ÖSSZESEN , ,06 94,26

12 Број СТРАНА 238. OLDAL szám

13 Број СТРАНА 239. OLDAL szám

14 Број СТРАНА 240. OLDAL szám

15 Број СТРАНА 241. OLDAL szám

16 Број СТРАНА 242. OLDAL szám

17 Број СТРАНА 243. OLDAL szám

18 Број СТРАНА 244. OLDAL szám

19 Број СТРАНА 245. OLDAL szám

20 Број СТРАНА 246. OLDAL szám

21 Број СТРАНА 247. OLDAL szám

22 Број СТРАНА 248. OLDAL szám

23 Број СТРАНА 249. OLDAL szám

24 Број СТРАНА 250. OLDAL szám

25 Број СТРАНА 251. OLDAL szám

26 Број СТРАНА 252. OLDAL szám

27 Број СТРАНА 253. OLDAL szám

28 Број СТРАНА 254. OLDAL szám

29 Број СТРАНА 255. OLDAL szám

30 Број СТРАНА 256. OLDAL szám

31 Број СТРАНА 257. OLDAL szám

32 Број СТРАНА 258. OLDAL szám

33 Број СТРАНА 259. OLDAL szám ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. szakasz. Topolya község zárszámadása adatai az alábbi űrlapokon találhatóak: i állapotmérleg (1. űrlap), a és közötti időszak sikermérlege (2. űrlap), a és közötti időszak tőkekiáramlásáról és tőketámogatásáról szóló jelentés (3. űrlap), a és közötti időszak a pénzforgalmáról szóló jelentés (4. űrlap), a és közötti időszakban a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés (5. űrlap). A rendezés (konszolidáció) alkalmával (5. űrlap) a Kincstári Igazgatóság szabadkai fiókjának ellenőrzése és feldolgozása alatt álló zárszámadások adatait használtuk fel. Az előírt űrlapok mellett, a zárszámadás tartalmazza az írásos jelentéseket is, A költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakaszával összhangban.. A Topolya község évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés e zárszámadás alkotórészét képezi. 13. szakasz A Topolya község évi költségvetése zárszámadásáról szóló határozatot eljuttatjuk a Kincstári Igazgatósághoz, legkésőbb június 15-ig. 14. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2013-III Kelt: Topolya Fazekas Róbert s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke

34 Број СТРАНА 260. OLDAL szám 6. A JÓVÁHAGYOTT ÉS VÉGREHAJTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI TETEMES ELTÉRÉSEK MAGYARÁZATA A rendezés magába foglalta a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználóinak zárszámadásait, a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjának 2012/124. számában közzétett jegyzék szerint, melyben Topolya községi kincstári számlája is szerepel (206): Sorszám A felhasználó elnevezése Törzsszám 1. A községi költségvetés végrehajtása Topolya Községi Közigazgatási Hivatal Topolya Telekrendezési, Településtervezési és rendezési KV Topolya Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete Topolya Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alap Topolya Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Topolya Népkönyvtár Topolya Községi Művelődési Ház Topolya Helyi Közösség - Topolya Topolya Helyi Közösség - Bácskossuthfalva Bácskossuthfalva Helyi Közösség - Pacsér Pacsér Helyi Közösség - Bajsa Bajsa Helyi Közösség - Zentagunaras Zentagunaras Helyi Közösség - Gunaras Gunaras Helyi Közösség - Kisbelgrád Kisbelgrád Helyi Közösség - Karađorđevo Karađorđevo Helyi Közösség - Pannónia Pannónia Helyi Közösség - Cserepes Cserepes Helyi Közösség - Pobeda Pobeda Helyi Közösség - Njegoševo Njegoševo Helyi Közösség - Tomislavci Tomislavci Helyi Közösség - Krivaja Krivaja Helyi Közösség - Felsőroglatica Felsőroglatica A rendezés során a Kincstári Igazgatóság Szabadkai Fiókintézetének zárszámadásokra vonatkozó adatait használtuk. A jóváhagyott eszközök és a bruttó elven történt végrehajtás közötti eltérés magyarázatát azon tény is nehezíti hogy a költségvetés közvetlen végrehajtására csupán egyetlen közvetlen költségvetési felhasználó esetében (Községi Közigazgatási Hivatal) kerül sor, míg a közvetett felhasználók esetében a költségvetés végrehajtását az eszközöknek az említettek számláira való átutalás által végezzük. Ezen okoknál fogva, a végrehajtás és a jóváhagyott eszközök összehasonlítása csakis a tervezett eszközök tekintetében történhetett, melyeket Topolya község évi költségvetésében irányoztunk elő. A jóváhagyott eszközök és a végrehajtás összehasonlítása, úgy a községi költségvetésből származó eszközöket, mint a közvetlen és közvetett felhasználók további eszközeit illetően Topolya község évi zárszámadásáról szóló határozat 11. szakaszában került feldolgozásra. A Topolya községi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentésben összehasonlítottuk a községi költségvetésből származó, tervezett eszközöket az ezek végrehajtásával, s részletes elemzést nyújtottunk a megvalósított bevételek és jutalékok esetében, illetve a végrehajtott kiadások és költségek esetében. Szükségét érezzük rámutatni bizonyos különbségekre a kiadások kimutatásának módjában, A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésben és a költségvetés rendezett zárszámadásában.

35 Број СТРАНА 261. OLDAL szám 1. A helyi közösségek kiadásait (az átruházott teendők ellátására valamint a közérdekű létesítményekbe való beruházások társtámogatására), a 463. gazdasági besorolás keretében terveztük ki. A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült Jelentésben, az említett rendeltetésre szánt kiadásokat szintén az említett gazdasági besorolás alatt tüntettük fel. A helyi közösségek azonban közvetett költségvetési felhasználókként kerülnek rendezés alá, s az illető helyi közösségek zárszámadásából származó adatok átvételekor a végrehajtott kiadásokat tényleges folyó kiadásokként, költségekként tüntették fel, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. 2. A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozatban, az 1. pontban említett Szabályzattal összhangban, az általános és középiskolai oktatás költségeit a 463. gazdasági besorolás keretében irányoztuk elő, azonban kiadások fajtái szerint kerültek kidolgozásra (költségvetési helyrendenként, illetve utalványokként). A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült jelentésben a kiadásokat A költségvetésről szóló határozattal összhangban irányozták elő (2. rész Általános iskolai oktatás, 3. rész Középiskolai oktatás), míg a rendezett zárszámadásban e kiadásokat egyesítve mutattuk ki, mint más hatósági szintek részére átutalt, folyó átutalásokat, illetve tőkeátutalásokat. 3. A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat értelmében, a Telekrendezési Közvállalat részére történt átutalásokat a 463. gazdasági besorolás keretében terveztük ki, míg ezeket a beruházások fajtái szerint részleteztük (költségvetési helyrendenként, illetve utalványként). A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült Jelentésben az említett határozat által előirányzott módon lett kimutatva, mivel a Telekrendezési Közvállalat közvetett költségvetési felhasználóként kerül rendezés alá, az említett vállalat zárszámadásából származó adatok átvételekor, a rendezett zárszámadásban szereplő, végrehajtott kiadásokat tényleges folyó kiadásként, költségként tüntettük fel, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. 4. A költségvetésről szóló határozat végrehajtásáról készült Jelentésben, valamint A költségvetésről szóló határozatban, a Telekrendezési Közvállalat folyó támogatásait a 451. gazdasági besorolás keretében tüntettük fel, (s költségvetési helyrendenként dolgoztuk k), míg a rendezett zárszámadásban tényleges, folyó kiadásként, költségként tüntették fel, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. A végrehajtott kiadások jóváhagyott eszközökkel szembeni összehasonlításakor, azon tényből kell kiindulnunk hogy a megvalósult bevételek és illetmények szerkezetében a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök 10,07%-kal vesznek részt, míg a helyi járulékból származó eszközök 10,27 %-kal. Ezen eszközök, a felsőbb hatósági szintek rendeltetésszerű átutalásai mellett, szigorúan rendeltetésszerűnek minősülnek ben a községi költségvetésről szóló határozatban előirányzott kiadások 89,02%-át hajtottuk végre. A költségvetési helyrendek nagy részének végrehajtása 93 % körül alakul. A végrehajtás legkisebb mértékét tapasztaljuk A Mezőgazdasági Földek Védelmi és Rendezési Munkálatait Megállapító Program esetében (37,95%). Bizonyos kiadások megvalósításához szükséges feltételek nehézkes kialakulása, illetve ezek több szakaszban történő megvalósítása miatt, bizonyos nagyobb eltérések keletkeznek a jóváhagyott eszközök viszonylatában az alábbi helyrendeken: Az osztályozatlan utak építése és beruházásszintű karbantartása (3,01%), Szakirodalom készítése, mintavásárok és képzések szervezése, valamint a mezőgazdasági termelők tájékoztatása (67,55%), Szakosított szolgáltatások (földmérés, karantén, mezőgazdasági földek bérbeadási költségei) (27,53%), A 13. rész Rendeltetésszerű átutalások alatt, némely helyi közösségek esetében a végrehajtott kiadások tervezett eszközökhöz képest megvalósult negatív eltérése tűnik ki. A helyi járulékból származó eszközök, A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény alapján, eleje óta, a helyi önkormányzat közbevételeit képezik. Az említett helyrendeken a helyi közösségek pénzügyi tervei szerint terveztünk eszközöket, melyek teljes értéke ,00 dinár. A helyi járulékból származó eszközök, A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat 9. szakaszának értelmében a helyi közösségek részére ezen eszközöket átutaltuk, megvalósulásuk alapján, melyek teljes értéke ,81 dinár.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLVI 4. септембар 2014. г., Бачка Топола XLV évfolyam 11. szám, 2014. szeptember 4. Број 11. 04.09.2014. СТРАНА 297. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLV 10. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. Број 11. 10.10.2013. СТРАНА 472.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XLVI 31. јануар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31. Број 1. 31.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXXI 28. мај г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXXI 28. мај г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXI 28. мај 2009. г., Бачка Топола XXXXI. évfolyam 6. szám Topolya, 2009. május 28. Broј 6. 28.05.2009. СТРАНА 169. OLDAL

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXIII 6. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6. Број 3. 06.04.2011. СТРАНА 82.

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben