R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről"

Átírás

1 Број: СТРАНА 436. OLDAL sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/ javítás 108/13. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz bekezdésének 2. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. sz. -- egységes szerkezetbe foglalt szöveg) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselőtestület október 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi А. BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI, KIADÁSI ÉS RÁFORDÍTÁSI SZÁMLÁK dinárban 1. Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó összes bevétel és jövedelem ( 7. osztály + 8. osztály) 1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK (7. osztály), ebben: -- költségvetési eszközök -- saját bevételek -- adományok 1.2. NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. JÖVEDELМЕК (8. osztály) 2. Nem pénzbel vagyon szerzésére szolgáló összes kiadás és ráfordítás (4. oszt oszt.) 2.1. FOLYÓ KIADÁSOK (4. osztály), ebben: -- folyó költségvetési kiadások -- saját bevételből fedezett kiadások -- adományok 2.2. NEM PÉNZBELI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ KIADÁSOK (5. oszt.), ebben: -- folyó költségvetési kiadások -- saját bevételből fedezett kiadások -- adományok KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET / HIÁNY (7. oszt oszt.) -( 4. oszt oszt.) Pénzbel vagyon szerzéséből származó kiadások (a közpolitika végrehajtása érdekében) 62. kategória Pénzbeli vagyоn értékesítéséből származó jövedelmek (92. kategória a 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 kivételével) TELJES FISKÁLIS TÖBBLET/HIÁNY (7. oszt oszt.) - ( 4. oszt oszt.) + ( 92. kat kat.) R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Az 1. szakasz helyébe az alábbi lép: A évi magyarkanizsai községi költségvetés (a továbbiakban: költségvetés) bevételei és jövedelmei, kiadásai és ráfordításai: , , , , , , , , , ,32 B. PÉNZELLÁTÁSI SZÁMLA Pénzbeli vagyоn értékesítéséből származó jövedelmek (9211, 9221, 9219, 9227, 9228 számla) Adósságvállalásból származó jövеdelmek (91. kat.) Előző évekből szárm. többlet vagy előző években föl nem használt eszközök Adósság tőketörlesztési ráfordításai (61. kat.) Pénzbelii vagyon szerzéséből származó kiadások (nem közpolitika végrehajtása érdekében) 62. kategória NETTÓ PÉNZELLÁTÁS Teljes fiskális többlet a nettó pénzellátással , , , ,32 Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások: MEGNEVEZÉS NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM 1. Adóbevételek 1.1. Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az önkéntes járulék 1.2. Önkéntes járulék 1.3. Vagyonadó 1.4. Egyéb adóbevételek 2. Nem adójellegű bevételek, ebben -- meghatározott rendeltetésű egyes bevételnemek (címkézett bevételek) -- javak és szolgáltatások értékesítése 3. Adományok 4. Átutalások 5. Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből származó jövedelmek 1 Közgazdasági osztályozás NEM PÉNZÜGYI ÉS PÉNZBELI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS 1. Folyó kiadások Munkavállalókra fordított kiadások Áruk és szolgáltatások igénybevétele költségvetés , , , /IV pótköltségvetés , ,80

2 Број: СТРАНА 437. OLDAL sz ám 1.3. Kamattörlesztés 1.4. Támogatások 1.5. Költségvetési szociális védelem 1.6. Egyéb kiadások, ebben: -- tartalékeszközök 2. Átutalások 3. Nem pénzbeli vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások 4. Pénzvagyon szerzésére szolgáló ráfordítások (a 6211 kivételével) PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK , , Hiteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek 2. Adósságvállalás 2.1. Belföldi hitelezőknél való adósságvállalás 2.2. Külföldi hitelezőknél való adósságvállalás ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE 3. Adósságtörlesztés 3.1. Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés 3.2. Külföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés 3.3. Jótálláson alapuló adósságtörlesztés 4. Pénzvagyon szerzése KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL (3. osztály, 13. pénzforrás) , ,32 Ssz. Közgazd. Osztály BEVÉTELNEM 2. szakasz A 2. szakasz helyébe a következő lép: A dináros teljes költségvetési bevételt és jövedelmet bevételnemenként, illetve közgazdasági osztályozás szerint a képviselő-testület az alábbi összegekben határozza meg: 2014/III pótköltségvetés 2014/IV pótköltségvetés Változás Szerkezet Közvetett felhasználók egyéb forrásból származó bevételei Összesen Szerkezet Korábbi évekből föl nem osztott többlet Jövedelemadó, nyereségadó és tőkeh. utáni adó Munkabérek utáni adó Önálló tevékenységből származó bevételek utáni adó Önálló tevékenységből származó bevételek u. átalányadó Önálló tevékenységből származó bevételek u. átalányadó Ingatlanból származó bevételek utáni adó Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó Mezőg. és erdészetből származó bevételek utáni adó Földadó Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó Személybiztosítási bevétel utáni adó Önkéntes járulékok Egyéb bevételek utáni adó Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó 711. bevételnem összesen Béralapadó Béralapadó 712. bevételnem összesen Vagyonadó Magánszemélyek vagyonadója Jogi személyek vagyonadója Üzleti könyvet vezető adóalanyok vagyonadója Örökösödési és ajándékozási adó Tőkeügyletek utáni adó Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó 713. bevételnem összesen Javak és szolgáltatások utáni adó Reklámpannó-használati kommunális illeték Gépjármű-üzembentartási kommunális illeték Gépjármű, traktor utáni éves térítés Művelési ágból való kivonás utáni térítés Széndioxid-, HO2-, poranyag-kibocsátási térítmény Üdülőhelyi illeték Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény Játékautomata-üzemeltetés u. kom. Illeték Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés 714. bevételnem összesen Egyéb adók Kommunális cégtáblailleték Székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték , ,76% ,77% ,09% ,66% , ,82% ,33% ,09% ,77% 22,35% 0,45% 0,67% 0,56% 0,34% 0,34% 2,01% 2,68% 29,53% ,74% ,62% ,52% ,87% ,49% ,40% ,15% ,11% ,66% ,06% ,45% ,35% ,67% -5 0,60% 1,12% ,56% 1,04% ,47% 3,30% ,07% ,47% 3,35% 1,79% 9,77% 0,56% ,52%

3 Број: СТРАНА 438. OLDAL sz ám 716. bevételnem összesen Külföldi államok adományai Külföldi államok folyó adományai községi szint javára Külföldi államok tőkeadományai 731. bevételnem összesen Nemzetközi szervezetek adományai Nemzetközi szervezetek folyó adományai községi szint javára Nemzetközi szervezetek tőkeadományai 732. bevételnem összesen Más hatalmi szintektől származó átutalások Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek Szűkebb értelemben vett köztársasági folyó címkézett átutalások Folyó címkézett átutalások a tartománytól Nem címkézett átutalások a tartománytól Folyó címkézett tőkeátutalások a tartománytól 733. bevételnem összesen Vagyonbevételek A községi költségvetés kamatbevételei a költségvetési eszközök után Ásványi nyersanyagok használata utáni térítés Mezőgazdasági terület bérbeadásából befolyt eszk Erdőhasználat u. térítés Közterület-használati kommunális illeték Építési terület használata utáni térítés Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. Illeték 741. bevételnem összesen Javak és szolgáltatások értékesítése Ingatlanok bérbe-, ill. haszn. adásából származó bevét Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy bérbeadásból sz. bev Piaci szervezetek javai és szolgáltatásai értékesít. v. bérbeadásából sz. bev Községi közigazgatási illetékek Telekrendezési díj Községi szervek saját tevékenységéből származó bevételei Községi szervek póttevékenységéből származó bevételei 742. bevételnem összesen Pénzbírságok Közlekedési szabályértési pénzbírságokból származó bevételek Szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs, származó bevételek Szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek Helyszíni és közigazgatási eljárásban kiszabott bírságokból sz. bevételek , bevételnem összesen , Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai Magán- és jogi sz. folyó átutalásai Magán- és jogi szem. önkéntes tőkeátutalásai 744. bevételnem összesen Vegyes és határozatlan bevételek Községi szint egyéb bevételei 745. bevételnem összesen Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások visszaigénylésére Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások visszaigénylésére 771. bevételnem összesen Ingatlanértékesítésből származó jövedelmek Ingatlanértékesítésből származó jövedelmek a község javára 811. bevételnem összesen Adósságvállalásból származó jövedelmek Adósságvállalásból származó jövedelmek 911. bevételnem összesen Belföldi pénzvagyon értékesítéséből származó bevételek Belföldi részvényeladásból származó jövedelmek 921. bevételnem összesen ,45% ,28% ,81% -- Költségvetési eszközök (01 forrás ) -- Saját bevételek (04 forrás) -- Külföldről származó adományok (05 forrás ) -- Nemzetközi szervezetektől származó adományok. (06 forrás) -- Más hatalmi szintekről származó adományok (07 forrás ) -- Civilszervezetektől és egyénektől származó adományok (08 forrás) ÖSZESEN ( ): , , ,33% ,50% ,14% ,67% ,62% ,86% 33,33% ,70% ,00% ,42% ,73% -22,24% -22,24% 5 1,68% 8,04% 2,23% 12,08% 0,45% 23,46% 1,68% 0,45% 26,07% 0,45% 0,46% 2,22% 2,22% 0,17% 0,17% -5,79% ,12% ,12% ,12% ,79% 0,56% 2,23% 2,23% 3,91% 3,91% , , ,34% ,34% ,52% 1,84% 1,91% 0,88% 2,06% 7,46% 3,11% 13,62% 21,77% 1,56% 24,19% 1,22% 0,26% 0,23% 2,39% 0,43% 0,20% 2,63% 2,63% 0,70% 0,70% 3,63% 3,63% 92,79% 3,65% 1,91% 1,56% Ssz. A tervezett és végrehajtott összes folyó kiadás és ráfordítás közgazdasági osztályozás szerint: Közgazd. osztály KÖLTSÉGNEM 2014/III pótköltségvetés 2014/IV pótköltségvetés Változás Szerkezet Közvetett felhasználók egyéb forrásból származó bevételei Укупно структура 1 41 Munkavállalókat illető kiadások 2 42 Szolgáltatások és áruk igénybevétele , ,39% , ,80-6,31% 43,35% ,80 20,90% 43,06%

4 Број: СТРАНА 439. OLDAL sz ám 3 43 Tárgyi eszközök használata Kamattörlesztés ,89% ,83% 5 45 Támogatások ,06% ,98% 6 46 Adományok és átutalások ,45% 8,12% ,53% 7 47 Társadalombiztosítási jogosultságok ,76% 6,28% ,83% 8 48 Egyéb kiadások , ,33% 5,15% ,78% 9 49 Közigazgatási átutalások , ,20 6,69% 1,39% ,20 1,29% Tárgyi eszközök ,14% 9,34% ,06% Készletek Természeti vagyon ,69% 0,45% Tőketörlesztés ,52% ,27% Pénzvagyon szezése ÖSSZESEN: ,79% Ssz. A tervezett és végrehajtott összes folyó kiadás és ráfordítás közgazdasági osztályozás szerint: Közgazd. Osztály Költségnem 2014/III pótköltségvetés 2014/IV pótköltségvetés változás szerkezet Közvetett felhasználók egyéb forrásból származó bevételei Összesen Szerkezet 41 Munkavállalókat illető kiadások , ,39% ,90% Munkavállalók munkabére és pótlékai ,76% ,74% Munkáltatót terhelő jóléti járulékok ,24% 3,01% ,01% Természetbeni térítések ,77% Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , ,46% 0,33% ,86% Munkavállalóknak juttatott térítések ,54% ,16% Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Szolgáltatások és áruk igénybevétele , ,80 3,85% -6,31% 43,35% ,80 0,14% 43,06% Állandó költségek , ,39% 6,03% ,89% Útiköltségek , ,57% 0,47% ,51% Szerződés szerinti szolgáltatások , ,80-2,53% 13,93% ,80 13,47% Szakosított szolgáltatások , ,88% 7,11% ,96% Folyó javítások és karbantartás ,83% 13,81% ,86% Anyag Munkaeszközök értékcsökkenése és igénybevétele ,91% 10 2,01% ,38% Ingatlanok és fölszerelés értékcsökkenése Kamattörlesztés ,89% ,83% Belföldi kamattörlesztés ,34% Külföldi kamattörlesztés Késedelmi bírságok Támogatások ,56% 1,06% ,52% 0,98% Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatások ,01% ,93% Magánvállalatoknak nyújtott támogatások Adományok és átutalások ,45% 8,12% ,53% Más hatalmi szinteknek járó átutalások Társadalombiztosítási jogosultságok ,45% 4,76% 8,12% 6,28% ,53% 5,83% Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések Egyéb kiadások , ,76% -4,33% 6,28% 5,15% ,83% 4,78% Civilszervez. nyújtott támogatások , ,36% 4,57% ,24% Adók, kötelező illetékek ,48% 0,37% ,34% Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek Természeti csapás miatti kártérítés ,17% ,16% Állami szerv okozta sérülés v. kár utáni kártérítés Közigazgatási átutalások , ,20 6,69% 1,39% ,20 1,29% Tartalékeszközök Tárgyi eszközök , , ,69% -17,14% 1,39% 9,34% , ,29% 11,06% Épületek és építmények ,79% 6,04% ,00% Gépek és fölszerelések ,55% 2,94% ,28% Egyéb ingatlanok és fölszerelések Nem anyagi vagyon Készletek ,36% ,78% Eladásra szánt árukészletek Természetbeni vagyon ,69% 0,45% Földterület Tőketörlesztés ,69% 0,45% 3,52% ,27% Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés ,40% ,30% Külföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés Pénzvagyon szezése ,12% ,97% Belföldi pénzvagyon szerzése ÖSSZESEN: ,79% а. szakasz A 2а. szakasz helyébe a következő lép: A költségvetési eszközhasználók 2014-re tervezett tőkeráfordításait az alábbi táblázat szemlélteti: Közgazdasági osztály Sorszám MEGNEVEZÉS 2014 dinárban

5 Број: СТРАНА 440. OLDAL sz ám 511/512 А. NAGYBERUHÁZÁSOK Épületek és építmények, gépek és fölszerelések 1. Községi közigazgatás -- a pedagógus-továbbképző központ épületének befejezése -- a Népkert rendezése -- röntgenkészülék -- az autóbusz-pályaudvar építménye -- részköltség -- az "Across the Tisa" úszópontonok IPA-projekt előfinanszírozása -- 2, két határövezeti járőrhajó -- vízvezeték-építés a 8-as lakótömb egy részén -- önrész 2. Horgos Helyi Közösség -- a művelődési ház befejezése -- a ravatalozó javítása és helyreállítása -- utcai szennyvízcsatorna építése -- önrész 3. Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat -- parkoló, kerékpárút és gyalogösvény építése -- részköltség -- közvilágítás fejlesztése és kiépítése 4. Beszédes József középiskola -- a központifűtés helyreállításának befejezése -- napelemek pénzellátásának önrésze 5. Adorján Helyi Közösség -- meglevő vízhálózat helyreállítása -- önrész ÖSSZESEN II. KÜLÖN RÉSZ 3. szakasz A 3. szakasz helyébe a következő lép: A költségvetés dináros összegének és a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók dinár összegű pótbevételeinek, valamint a korábbi évek fel nem osztott ,32 dináros többletbevételének felhasználók és ráfordításnemek szerinti felosztása: Költésghelyrend Fejezet Jogcímcsoport Tétel Közgazd. osztály MEGNEVEZÉS 2014/III pótköltségvetés 2014/IV pótköltségvetés Változás Szerkezet Közvetett felhasználók egyéb forrásból származó bevételei Összesen Szerkezet 1 1 Községi Képviselő-testület, polgármester és Községi Tanács 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek Munkavállalók munkabére és pótlékai ,07% ,92% Munkáltatót terhelő jóléti járulékok ,37% ,35% Természetbeni térítések Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Útiköltségek , ,98% Szerződés szerinti szolgáltatások ,57% 1,62% ,50% Anyag Civilszervez. nyújtott támogatások , ,20% 1,90% ,76% Politikai pártoknak nyújtott támogatások ,14% Történelmi Levéltár, Zenta Civilszervezeti progr. társfinansz. és folyó kiadások ,45% ,35% Egyéb civilszervezeti programok támogatása , ,36% Reg. Egészségtur.-klaszter Alap Magyar Nemzeti Tanács A 110. jogcímcsoport pénzforrásai 110. jogcímcsoport összesen Az 1. fejezet pénzforrásai 1. fejezet összesen , , , , ,73% 0,73% 0,73% 0,73% 6,04% 6,04% 6,04% 6,04% ,60% 5,60% 5,60% 5,60% 2 Művelődés 820 Művelődési szolgáltatások Szerződés szerinti szolgáltatások , ,80-6,95% 1,35% ,80 1,25% Március Gyermekfesztivál Szilveszter Évfordulók Együttműködés a testvérvárosokkal Községnap ,33% Újkenyér-ünnep ,23% Műv. civilsz. program. és f. költség- társtámogatása ,28% ,26%

6 Број: СТРАНА 441. OLDAL sz ám Művelődési házak állandó költségeinek társtámogatása Tavaszi rendezvény Nemzetközi futó- és úszómaraton Kézilabdatorna Földközi-tengeri birkózótorna Horgásznapok Egyéb községi rendezvények A 820. jogcímcsoport pénzforrásai 820 jogcímcsoport öszesen A 2. fejezet pénzforrásai 2. fejezet összesen Az 1. helyrend pénzforrásai 1. helyrend öszesen 2 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZIGAZGATÁSI HIVATAL 130 Általános szolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Természetbeni térítések Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Szakosított szolgáltatások -- IPA-programok előfinanszírozása Folyó javítások és karbantartás Anyag Címkézett átutalások 2402 Községi szintű címkézett átutalások Adók, kötelező illetékek Baleseti kártérítés 485 Állami szerv okozta sérülés v. kár utáni kártérítés Tartalékeszközök 2601 Állandó költségvetési tartalék 2602 Folyó költségvetési tartalék Épületek és építmények Gépek és fölszerelések Nem anyagi vagyon Földterület-kisajátítás Belföldi pénzvagyon szerzése -- alapítóbetét A 130. jogcímcsoport pénzforrásai 130. jogcímcsoport összesen 150 Általános szolgáltatások -kutatás és fejlesztés Szerződés szerinti szolgáltatások A 150. jogcímcsoport pénzforrásai 150. jogcímcsoport összesen 170 Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek Belföldi kamattörlesztés Külföldi kamattörlesztés 3501 Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés Tőketörlesztés (Eur. Beruh. Bank) A 170. jogcímcsoport pénzforrásai 170. jogcímcsoport összesen 220 Polgári védelem Szerződés szerinti szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Rendkívüli helyzetek és kockázatok Gépek és fölszerelések A 220. jogcímcsoport pénzforrásai 220. jogcímcsoport összesen 421 Mezőgazdaság Állandó költségek -- címkézettek Szerződés szerinti szolgáltatások - nem címkézettek , , , , , , , , , , , ,20 6,69% 1,39% ,45% , ,20 10,19% 0,94% ,89% 2,23% ,34% ,34% ,00% , , , , , , ,95% -0,76% -0,76% ,90 88,04% , , ,04% -6,95% -6,95% -6,95% 84,00% 6 0,73% -3,24% -3-14,29% -8,68% -8,68% ,50% 13,64% -21,05% -21,05% -42,18% 1,35% 1,35% 1,35% 1,35% 7,38% 7,38% 5,03% 0,90% 1,79% 0,19% 6,19% 1,17% 2,35% 0,73% 0,34% 24,76% 24,76% 0,34% 0,56% 1,40% 2,12% 4,41% 4,41% 0,28% 0,42% 0,42% 0,29% , , , , , , , , , , , ,21% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 6,85% 6,85% 4,67% 0,84% 0,21% 1,66% 0,18% 5,74% 1,08% 2,18% 0,68% 0,21% 0,21% 1,29% 0,87% 2,07% 1,24% 22,98% 22,98% 0,52% 1,30% 1,97% 4,10% 4,10% 0,26% 0,39% 0,39% 0,27%

7 Број: СТРАНА 442. OLDAL sz ám Mezőgaz. áll. való együttm. -- falugazdász-hálózat Mezőőrszolgálat működtetése Szerződés szerinti szolgáltatások -- címkézettek Szakosított szolgáltatások -- címkézettek Szakosított szolgáltatások - nem címkézettek ,72% -48,65% 0,19% 0,84% ,21% 0,18% 0,78% A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves prog. sz. cím bef ,39% 2,23% ,07% Anyag - címkézett Lecsapolási térítés Civilszervez. nyújtott támogatások Gépek és fölszerelések Földterület kisajátítása A 421 jogcímcsoport pénzforrásai 421 jogcímcsoport összesen Közúti közlekedés Szerződés szerinti szolgáltatások Anyag Gépek és fölszerelések Földterület kisajátítása A 451 jogcímcsoport pénzforrásai 451 jogcímcsoport összesen Környezetvédelem Szakosított szolgáltatások Szúnyogirtás Állatok kíméletes befogása Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek 560. jogcímcsoport összesen Vízellátás Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A 630. jogcímcsoport pénzforrásai 630. jogcímcsoport összesen Máshol nem osztályzott egészségügy Szakosított szolgáltatások Más hatalmi szinteknek járó átutalások -- Magyarkanizsai Egészségház A 760. jogcímcsoport pénzforrásai 760. jogcímcsoport összesen ,50% -25,00% -14,25% -14,25% 40 72,40% 72,40% 15,52% -2,33% 66,67% 15,52% 15,52% -12,50% 16,67% -0,42% -0,42% -33,33% -32,49% -32,49% 0,16% 0,25% 0,34% 4,47% 4,47% 0,18% 0,43% 0,43% 0,75% 0,47% 0,28% 0,75% 0,75% 0,39% 0,35% 0,50% 1,33% 1,33% 1,01% 1,04% 1,04% ,23% 4,15% 4,15% 0,17% 0,21% 0,40% 0,40% 0,69% 0,44% 0,26% 0,69% 0,69% 0,36% 0,33% 0,47% 1,23% 1,23% 0,93% 0,97% 0,97% Községi sportfejlesztési stratégia 810 Testedzési és sportszolgáltatások Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Anyag 481 Civilszervezetek támogatása sportszervezetek támogatása sportolók ösztöndíjazása Gépek és fölszerelések A 810. jogcímcsoport pénzforrásai 810. jogcímcsoport összesen 830 Műsorszórási és kiadói szolgáltatások Közszolgálati tájékoztatásra szánt eszközök A 830. jogcímcsoport pénzforrásai 830. jogcímcsoport összesen 840 Vallási és egyéb közösségek Civilszervez. nyújtott támogatások A 840. jogcímcsoport pénzforrásai 840. jogcímcsoport összesen Magyarkanizsai községi ifjúsági tanács Máshol nem osztályozott testedzés, sport, műv. 860 és vallás ,78% ,67% ,07% -5,07% -13,33% -13,33% -13,33% 1,32% 1,23% 1,38% 1,38% 0,45% 0,45% 0,45% ,22% 1,14% 1,28% 1,28%

8 Број: СТРАНА 443. OLDAL sz ám Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Napi javítás és karbantartás Anyag Gépek és fölszerelések A 860. jogcímcsoport pénzforrásai 860. jogcímcsoport összesen 090 Máshol nem osztályozott szoc. véd Szerződés szerinti szolgáltatások Befogadóállomásokon való elhelyezés Tárcaközi bizottság Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés Szociális temetés Tanulók ingázása Tanulók étkeztetése és elhelyezése A szoc. program végrehajtását szolgáló eszközök Civilszervez. nyújtott támogatások Vöröskereszt, Magyarkanizsa A 090. jogcímcsoport pénzforrásai 090. jogcímcsoport összesen 040 Család és gyermek Költségv. fizetett szoc. térítés -- újszülöttek A 040. jogcímcsoport pénzforrásai 040 jogcímcsoport összesen 070 Rászoruló lakosságnak nyújtott, máshol nem osztály. szoc. segély Szerződés szerinti szolgáltatások ,32% Szakosított szolgáltatások -- mesterséges megtermékenyítés Anyag A 070. jogcímcsoport pénzforrásai 070 jogcímcsoport összesen Az 1. fejezet pénzforrásai 1. fejezet összesen 2 Szociális Központ 090 Máshol nem oszt. szociális véd. 463 Más hatalmi szinteknek járó átutalások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyszeri segély Kártérítés Gépek és fölszerelések A 090. jogcímcsoport pénzforrásai 090. jogcímcsoport összesen A 2. fejezet pénzforrásai 2. fejezet összesen 3 Szociális Védelmi Szolgáltató Központ , , , ,20-75,00% -75,00% 1,30% 36,36% 7,14% -16,67% -48,50% -48,50% -7,34% -7,34% ,40% 1,17% ,00% -27,43% 0,17% ,33% , ,75% ,57% ,17% 0,61% , ,40% ,22% 1,22% -15,40% -15,40% -15,40% -15,40% 5,22% 3,35% 0,89% 0,89% 0,29% 0,29% 5,54% 5,54% 0,28% 0,28% 0,28% 0,12% 0,12% 45,54% 45,54% 1,17% 1,17% 1,17% 1,17% , , ,85% 3,11% 0,83% 0,83% 0,27% 0,27% 5,14% 5,14% 0,26% 0,26% 0,26% 42,25% 42,25% 1,08% 0,16% 0,57% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 090 Máshol nem oszt. szociális véd Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások ,17% -4,44% 0,37% ,34%

9 Број: СТРАНА 444. OLDAL sz ám Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés Adók, kötelező illetékek A 090. jogcímcsoport pénzforrásai 04 Saját bevételek 07 Más hatalmi szintek adományai és átutalásai 08 Civilszervezetek és egyének adományai 090. jogcímcsoport összesen A 3. fejezet pénzforrásai 04 Saját bevételek 07 Más hatalmi szintek adományai és átutalásai 08 Civilszervezetek és egyének adományai 3. fejezet összesen 4 Sportszövetség, Magyarkanizsa 810 Testedzési és sportszolgáltatások 481 Civilszervez. nyújtott támogatások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek Gépek és fölszerelések A 810 jogcímcsoport pénzforrásai 810. jogcímcsoport összesen A 4. fejezet pénzforrásai 4. fejezet összesen 5 Gyöngyszemeink IEI, Mk. 911 Iskoláskor előtti oktatás Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag 441 Belföldi kamattörlesztés Késedelmi bírságok Adók, kötelező illetékek Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A 911. jogcímcsoport pénzforrásai 04 Saját bevételek 05 Külföldi államok adományai 07 Más hatalmi szintek adományai és átutalásai 08 Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok 911. jogcímcsoport összesen Az 5. fejezet pénzforrásai 04 Saját bevételek 05 Külföldi államok adományai 07 Más hatalmi szinterkről származó adományok 08 Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok 5. fejezet összesen 6 Általános iskolák 912 Alapfokú oktatás 463 Más hatalmi szinteknek járó átutalások 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,44% ,67% ,20% 1,20% 1,20% 1,20% -13,58% -41,18% 5,56% 0,12% 0,71% 0,71% 0,71% ,71% ,39% ,00% -13,58% -13,58% -13,58% -13,58% -1,82% -1,82% -1,82% -1,82% -6,26% -22,42% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 4,47% 0,80% 0,67% 0,40% 7,00% 7,00% 7,00% 4,54% ,00% ,16% 0,66% 0,73% 0,66% 0,73% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 5,00% 0,90% 0,47% 0,74% 0,47% 0,17% 0,52% 6,49% 2,14% 8,66% 6,49% 2,14% 8,66% 4,22%

10 Број: СТРАНА 445. OLDAL sz ám 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. 421 Állandó költségek 422 Útiköltségek 423 Szerződés szerinti szolgáltatások 424 Szakosított szolgáltatások 425 Folyó javítások és karbantartás 426 Anyag 482 Adók, kötelező illetékek 483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek 511 Épületek és építmények 512 Gépek és fölszerelések J. J. Zmaj Ált. Isk., Magyarkanizsa Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A 6.1. fejezet pénzforrásai 6.1. fejezet összesen Október 10. Ált. Iskola, Horgos Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A 6.2. fejezet pénzforrásai 6.2. fejezet összesen Kis Ferenc Ált. Iskola, Oromhegyes Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek Pénzbírs., bírós. végzéssel elrend. kötbérek Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A 6.3. fejezet pénzforrásai 6.3. fejezet összesen Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és építmények A 6.4. fejezet pénzforrásai 6.4. fejezet összesen 7 Beszédes József középiskola, Magyarkanizsa 920 Középfokú oktatás 463 Más hatalmi szint. járó átutal Természetbeni térítések Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,80% 0,82% 1,93% -6,54% -18,78% -3,17% -18,75% -99,13% -32,26% -52,63% 18,75% -2-0,70% -0,70% 0,57% 4,00% 52,63% 7,89% -73,68% 3,28% 3,07% 5,26% -32,00% 31,58% 5,26% -47,37% ,05% 0,52% 0,52% ,68% -54,68% -2,56% 0,26% 1,92% 1,30% 0,51% ,78% ,32% ,17% ,59% 1,59% 0,54% 0,40% 0,23% 1,38% 1,38% 0,53% 0,45% 1,33% 1,33% 0,25% 0,25% 1,18% ,24% 1,78% 1,20% 0,47% 0,29% 0,73% 0,30% 0,16% 1,47% 1,47% 0,50% 0,37% 1,28% 1,28% 0,49% 1,24% 1,24% 0,12% 0,23% 0,23% 1,09%

11 Број: СТРАНА 446. OLDAL sz ám Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A 7. fejezet pénzforrásai 7. fejezet összesen 8 Művelődés 820 Művelődési szolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Ingatlanok és fölszerelések értékcsökkenése Belföldi kamattörlesztés Adók, kötelező illetékek Épületek és építmények Gépek és fölszerelések Nem anyagi vagyon A 8. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Külföldi államok adományai Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintekről származó adományok Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok 8. fejezet összesen 8.1 Cnesa OMI, Magyarkanizsa Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Ingatlanok és fölszerelések értékcsökkenése Belföldi kamattörlesztés Adók, kötelező illetékek Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A 8.1. fejezet pénzforrásai 04 Saját bevételek 05 Külföldi államok adományai 08 Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok 8.1. fejezet összesen 8.2 József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások ,65% 16,10% -16,24% -23,39% -29,47% -9-2,56% -2,56% -1,74% -1,71% -99,75% -8,92% -42,87% 1,11% -27,78% -2,84% 17,12% -10,35% -89,79% -5,66% -5,66% -2,86% -2,82% -2,83% 10,25% -47,37% 7,31% 12,03% -9,75% -92,81% -4,95% -4,95% -99,75% -14,29% -5-24,81% -1-9,09% -23,08% 0,42% 1,18% 1,18% 1,89% 0,34% 0,82% 0,38% 0,33% 4,10% 4,10% 2,40% 2,40% ,14% ,20% ,49% ,65% ,12% ,29% 0,39% 1,09% 1,09% 2,03% 0,36% 0,90% 0,44% 0,98% 3,80% 1,21% 5,23% 1,29% 0,23% 0,49% 0,27% 0,59% 2,23% 0,95% 3,23% 0,60%

12 Број: СТРАНА 447. OLDAL sz ám Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek Gépek és fölszerelések Nem anyagi vagyon A 8.2. fejezet pénzforrásai 04 Saját bevételek 8.2. fejezet összesen 8.3 Nagy József Reg. Kreatív Műhely Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Gépek és fölszerelések A 8.3. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintekről származó donációk 8.3. fejezet összesen A 820. jogcímcsoport pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Külföldi államok adományai Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintekről származó adományok Civilszervezetek és egyénekl adományai 820. jogcímcsoport összesen A 8. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Saját bevételek Külföldi államok adományai Nemzetközi szervezetek adományai Más hatalmi szintekről származó adományok Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok 8. fejezet összesen ,67% -24,24% -9,59% -9,59% -22,65% 15,00% 108,57% -97,44% 0,42% 0,42% -5,66% -5,66% -5,66% -5,66% 1,16% 1,16% 0,21% 0,53% 0,53% 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% ,07% 1,10% 0,14% 0,34% 0,49% 0,23% 0,90% 3,80% 1,21% 5,23% 3,80% 1,21% 5,23% 9 Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat 620 Közösségfejlesztés Állandó költségek Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Adók, kötelező illetékek Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A 620. jogcímcsoport pénzforrásai 620. jogcímcsoport összesen 640 Utcai közvilágítás Állandó költségek Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Épületek és építmények A 640. jogcímcsoport pénzforrásai 640. jogcímcsoport összesen 660 Lakásügyi és közösségfejlesztés Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek Épületek és építmények ,19% -47,06% -25,00% -18,75% ,27% -9,83% -18,75% -4,44% -10,68% -10,68% -12,03% -12,03% -1,27% -1,04% -24,00% -8,84% -36,50% -20,51% -87,94% 6,04% 0,73% 7,01% 7,01% 1,43% 0,34% 1,96% 1,96% 1,31% 0,23% 0,16% 0,45% 0,14% 0,14% ,61% 0,67% 6,50% 6,50% 1,33% 1,82% 1,82% 1,21%

13 Број: СТРАНА 448. OLDAL sz ám Gépek és fölszerelések A 660. jogcímcsoport pénzforrásai 660. jogcímcsoport összesen A 9. fejezet pénzforrásai 9. fejezet összesen 10 Egyetemi hall. ösztöndíjalapja 090 Máshol nem oszt. szociális véd Szoc. védelmi térítés ösztöndíjak A 10. fejezet pénzforrásai 04 Saját bevételek 10. fejezet összesen 11 Községi gazdaságfejlesztési alap 620 Közösségfejlesztés Állandó költségek Szerződés szerinti szolgáltatások Nem pénz. közváll. és szerv. nyújt. tám Magánváll.-nak nyújt. támogatások A 11. fejezet pénzforrásai 04 Saját bevételek 11. fejezet összesen ,40% -17,18% -17,18% -12,52% -12,52% 43,18% 43,18% 43,18% 2,77% 2,77% 11,74% 11,74% 0,70% 0,70% 0,70% 0,45% 0,54% 0,54% ,57% 2,57% 10,89% 10,89% 0,65% 0,65% 0,65% 0,50% 0,50% 12 Községi Mezőgazd.-fejlesztési Alap 421 Mezőgazdaság Állandó költségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Természeti csapás utáni kártérítés Nem pénz. közváll. és szerv. nyújt. tám. A 12. fejezet pénzforrásai 04 Saját bevételek 12. fejezet összesen ,12% 0,12% Környezetvédelmi pénzalap 560 Környezetvédelem Természeti javak védelme Parlagfűirtás Zöldterületek létesítése és karbantartása -- palántabeszerzés ,19% ,18% Zöld területek létrehozásasa és karbantartása - ültetés Környezetvédelmi rendezvények Környezetvédelmi rendezvények A környezet állapotának monitorozásával kapcs. Program Képzések Képzések ,50% Ökotanya fölszerelése Regionális szemétlerakó ,18% ,17% Hulladékgazdálkodás -- edények és konténerek beszerzése Hulladékgazdálkodás -- közterület tisztán tartása Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai 560. jogcímcsoport összesen A 13. fejezet pénzforrásai 13. fejezet összesen 14 Helyi közösségek (1-9) 160 Máshol nem oszt. közszolgáltatás Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad. Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások , , ,00% -17,00% -17,00% -17,00% 3,40% 3,25% -33,45% -1,26% -25,53% 6,89% -3 0,87% 0,87% 0,87% 0,87% 0,63% 0,89% 2,10% 0,25% ,81% 0,81% 0,81% 0,81% 0,58% 0,85% 1,95% 0,24%

14 Број: СТРАНА 449. OLDAL sz ám Folyó javítások és karbantartás Anyag Ingatlanok és fölszerelések értékcsökkenése Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés Civilszervez. nyújtott támogatások Adók, kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. Épületek és építmények Gépek és fölszerelések Egyéb ingatlanok és fölszerelések Földterület 14. fejezet pénzforrásai Költségvetési bevételek Külföldi állmok adományai Más hatalmi szintekről származó adományok 14. fejezet összesen Magyarkanizsa Helyi Közösség Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Civilszervez. nyújtott támogatások Adók, kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb Épületek és építmények Gépek és fölszerelések fejezet pénzforrásai Magyarkanizsa HK összesen: Horgos Helyi Közösség Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Ingatlanok és fölszerelések értékcsökkenése Civilszervez. nyújtott támogatások Adók, kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A fejezet pénzforrásai 07 Más hatalmi szintekről származó adományok Horgos HK összesen: Oromhegyes Helyi Közösség Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés Civilszervez. nyújtott támogatások Adók, kötelező illetékek Épületek és építmények Gépek és fölszerelések Egyéb ingatlanok és fölszerelések ,87% 3,89% ,70% 0,68% ,40% ,16% ,54% ,39% 15,26% 2,53% 0,21% ,75% , , ,08% ,30% ,32% ,03% 1,52% ,74% ,89% 1,89% 5,16% 5,16% 26,74% 26,87% 21,05% 26,32% 9,21% -26,32% 17,54% 2,58% 2,58% -10 1,82% 32,96% -72,30% 5,26% -4,87% 5,26% 11,70% 11,70% 2,12% 2,12% 0,26% 0,46% 0,48% 0,14% 2,12% 3,65% 3,65% 0,19% 0,34% ,61% 0,63% 3,75% 0,19% 10,85% 1,43% 12,28% 0,28% 1,41% 1,97% 1,97% 0,24% 0,43% 0,45% 3,01% 3,39% 1,04% 4,43% 0,20% 0,12% 0,67%

15 Број: СТРАНА 450. OLDAL sz ám A fejezet pénzforrásai 05 Külföldi államok adományai 07 Más hatalmi szintekről származó adományok Oromhegyes HK összesen: Orom Helyi Közösség Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés Civilszervez. nyújtott támogatások Adók, kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb Gépek és fölszerelések Földterület A fejezet pénzforrásai Orom HK összesen: Kispiac Helyi Közösség Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés Civilszervez. nyújtott támogatások Adók, kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A fejezet pénzforrásai Kispiac HK összesen: Adorján Helyi Közösség Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Civilszervez. nyújtott támogatások Adók, kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A fejezet pénzforrásai 05 Külföldi államok adományai 07 Más hatalmi szintekről származó adományok Adorján HK összesen: Velebit Helyi Közösség Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek ,51% ,50% ,67% ,29% 0,24% ,50% ,33% ,75% ,85% 1,85% -4,28% -4,28% -80,86% -9-22,22% -19,30% 57,89% -4,44% -8,89% -12,70% 0,92% 0,92% 0,88% 0,88% 0,23% -4,44% -36,33% -47,37% 11,11% -12,70% 5,26% 4,35% -11,54% 0,16% 0,69% 0,69% 0,17% 0,92% 1,41% 1,41% ,85% 0,39% 1,25% 0,20% 0,82% 0,82% 0,64% 0,64% 0,16% 0,85% 1,31% 1,31%

16 Број: СТРАНА 451. OLDAL sz ám Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Civilszervez. nyújtott támogatások Adók, kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb Gépek és fölszerelések A fejezet pénzforrásai 08 Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok Velebit összesen: 14.8 Tóthfalu Helyi Közösség Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Civilszervez. nyújtott támogatások Adók, kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A fejezet pénzforrásai Tóthfalu HK összesen: 14.9 Martonos Helyi Közösség Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Civilszervez. nyújtott támogatások Adók, kötelező illetékek Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb Épületek és építmények Gépek és fölszerelések A fejezet pénzforrásai Martonos összesen: A 160. jogcímcsoport pénzforrásai 05 Külföldi államok adományai 07 Más hatalmi szintekről származó adomáyok 08 Civilszervezetek és egyének adományai 160. jogcímcsoport összesen A 14. fejezet pénzforrásai 05 Külföldi államok adományai 07 Más hatalmi szintekről származó adományok 08 Civilszervezetek és egyének adományai 14. fejezet összesen 15 Idegenforgalmi szervezet 473 Idegenforgalom Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás , , ,13% -44,68% -33,72% -14,52% -14,52% 1,69% 1,25% -19,62% 39,53% -36,00% 229,55% -41,23% -1,02% -1,02% -19,98% 47,59% 31,56% 100,83% 122,73% 73,68% 34,25% 34,25% 1,89% 1,89% 1,89% 1,89% -16,67% -14,89% -15,67% -14,71% 1 0,21% 0,21% 0,55% 0,55% 0,37% 0,45% 0,16% 1,26% 1,26% 11,70% 11,70% 11,70% 11,70% 0,20% 0,16% ,20% 0,20% 0,12% 0,51% 0,51% 0,35% 0,42% 1,17% 1,17% 10,85% 1,43% 12,28% 10,85% 1,43% 12,28% 0,18%

17 Број: СТРАНА 452. OLDAL sz ám Anyag Civilszervezetek támogatása Adók, kötelező illetékek Gépek és fölszerelések Egyéb ingatlanok és fölszerelések Nem anyagi vagyon Viszonteladásra szánt árukészletek A 15. fejezet pénzforrásai 04 Saját bevételek 05 Külföldi államok adományai 06 Nemzetközi szervezetek adományai 07 Más hatalmi szintekről származó adományok 15. fejezet összesen 16 Információs fejlesztési központ 160 Máshol nem oszt. közszolgáltatás Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Munkavállalóknak juttatott térítések Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek Gépek és fölszerelések Nem anyagi vagyon A 16. fejezet pénzforrásai 04 Saját bevételek 05 Külföldi államok adományai 06 Nemzetközi szervezetek adományai ,88% Más hatalmi szintekről származó adományok és átutalások fejezet összesen ,88% Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk. Központ 950 Meg nem határozott szintű oktatás Munkavállalók munkabére és pótlékai Munkáltatót terhelő jóléti járulékok Természetbeni térítések Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások Jutalmak, kedvezmények és egyéb különkiad Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek Gépek és fölszerelések A 17. fejezet pénzforrásai 04 Saját bevételek 17. fejezet összesen Az 1. helyrend pénzforrásai 1. helyrend összesen A 2. helyrend pénzforrásai 04 Saját bevételek 05 Külföldi államok adományai 06 Nemzetközi szervezetek adományai 07 Más hatalmi szintekről származó adományok 08 Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok 2. helyrend összesen A magyarkanizsai közs. költségv. pénzforr. Költségvetési bevételek 04 Saját bevételek Külföldi államok adományai Nemzetközi szervezetek adományai , , , , , , ,57% 1 0,77% 0,77% 0,52% 0,14% 0,29% 0,39% ,71% 0,72% ,54% ,36% ,63% ,52% ,43% ,20% ,33% 0,33% 0,69% 0,69% ,80-0,76% 7,38% ,80-0,76% 7,38% , , ,80 0,81% 1,84% 2,70% 0,27% 0,18% 0,19% 0,64% 0,86% 6,85% 6,85% 92,62% ,20 85,94% ,65% ,91% ,56% ,62% ,20 93,15% ,79% ,22% -9,22% 3,33% 4,34% -92,86% , ,20-6,17% -6,17% 92,79% 3,65% 1,91%

18 Број: СТРАНА 453. OLDAL sz ám 07 Más hatalmi szintekről származó adományok 08 Civilszervezetektől és egyénektől sz. adományok Összes kiadás: ,79% ,56% szakasz Ezt a rendeletet közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában, és meg kell küldeni a Pénzügy-minisztériumnak. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület Szám: /2014-I/B Kelt: én Magyarkanizsa Lackó Róbert s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke

19 javítás és szakasz 1. Képviselő- Број: СТРАНА 454. OLDAL sz ám

20 Број: СТРАНА 455. OLDAL sz ám viselő-testület Szerkezet 20,74% 0,62% 0,52% 1,87% 2,49% 27,40% 4,15% 3,11% 1,66% 9,06% 1,35% 0,56% 1,04% 3,07% 0,52%

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T Број: 16. 18.07.23. СТРАНА 318. OLDAL 23.07.18. 16. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 27d. és 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 1/10., 1/11 és 93/12 sz.), a 23. évi, a 24-re

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

Број: 22. 27.12.2012. СТРАНА 557. OLDAL 2012.12.27. 22. szám

Број: 22. 27.12.2012. СТРАНА 557. OLDAL 2012.12.27. 22. szám Број: 22. 27.12.2012. СТРАНА 557. OLDAL 2012.12.27. 22. szám A környezeti zajvédelemrıl szóló törvény 8. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja és 17. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a gyermekes családok pénzügyi támogatásához való jogosultságokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

R E N D E L E T E T a gyermekes családok pénzügyi támogatásához való jogosultságokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Број 20. 29.12.2011. СТРАНА 696. OLDAL 2011.12.29. 20. szám A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 9. szakaszának 4. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 16/02., 115/05. és

Részletesebben

R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 566. OLDAL 2015.12.31. 19. szám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

RENDELETET MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAG MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL

RENDELETET MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAG MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL Број 9. 01.08.2008. СТРАНА 145. OLDAL 2008.08.01. 9. szám 71. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 12/07. szám ) 43. szakaszának 5. bekezdése alapján a i RENDELETET MAGYARKANIZSAI

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2015. NOVEMBER 27. Z E N T A 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM 2016. DECEMBER 29. Z E N T A 204. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2009. DECEMBER 31. Z E N T A 154. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

RENDELET LENDVA KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. 1. cikk (A Rendelet tartalma)

RENDELET LENDVA KÖZSÉG 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. 1. cikk (A Rendelet tartalma) A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SzK Hivatalos Közlönye, 94/07-UPB, 27/08-odl. US, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10 és 84/10-odl. US és 40/12-ZUJF. sz.) 29. cikke, az Államháztartásról

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. DECEMBER 29. Z E N T A 147. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 29. Z E N T A 131. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2015. DECEMBER 30. Z E N T A 178. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás,

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben