TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, június 26.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26."

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, június 26.

2 Број СТРАНА 111. OLDAL szám 56. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. és 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73, 2010/101, 2012/93, 2013/62. és 2013/63. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1. és 2010/6. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a június 26-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község évi költségvetése folyó évi bevételeinek és illetményeinek, illetve végrehajtott kiadásainak és költségeinek megvalósítása, dinárban kifejezve a következőképpen alakult: - Megvalósított folyó évi bevételek és illetmények és korábbi évekből áthozott eszközök összesen ,13 - Végrehajtott folyó évi kiadások és költségek összesen ,15 - A teljes bevétel és illetmény meg az össz kiadások és költségek különbözete ,98 2. szakasz A december 31-i állás mérlegében (1. Űrlap) az aktíva összege összesen ezer dinár és a passzíva összege összesen ezer dinár. Számla LEÍRÁS i ÖSSZEG (ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon Épületek és építészeti létesítmények Felszerelés Telkek Erdők és vizek Nem pénzügyi vagyon előkészületben Nem pénzügyi vagyon Nem pénzügyi vagyon tartalékban Apróleltár tartalékai ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon Hazai részvény és egyéb tőke Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések Zsiró- és folyószámlák Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek Pénztár 9

3 Број СТРАНА 112. OLDAL szám 1214 Devizaszámla Értékesítésen alapuló és egyéb követelések Aktív időbeli elhatárolások Elszámolt megfizetetlen kiadások Egyéb aktív időbeli elhatárolások ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN AKTÍVA ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú 2114 hitelekből eredően eeredőekötelezettségek Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek,dolgozókat kivéve Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek Gazdálkodásból eredő kötelezettségek Hazai szállítók Passzív időbeli elhatárolások Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények Egyéb passzív időbeli elhatárolások ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN A tőkeforrások Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon Tartalékolt nem pénzügyi vagyon Pénzügyi vagyon Előző évekből áthozott, nem felhasznált eszközök Egyéb saját források Gazdálkodási eredmény megállapítása Bevételtöbblet - szuficit Előző évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 0 3. ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN PASSZÍVA ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA szakasz A 2013 január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege ezer dinár az alábbi gazdasági besorolás szerint: Szám-la besorolás LEÍRÁS 2013.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója Keresetalap utáni adó Keresetalap utáni adó Vagyonadó

4 Број СТРАНА 113. OLDAL szám 7131 Ingatlanok utáni időszaki adó Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó Pénzügyi és tőkeátutalás után adó Javak és szolgáltatások utáni adók Egyedi szolgáltatások utáni adók 475 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak Egyéb adók Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók Nemzetközi szervezetek átutalásai Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai Nemzetközi szervezetek tőkeátutalásai Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai Vagyonból eredő bevételek Kamatok Nem termelő vagyon bérlete Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek Illetékek, díjak Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkanélküliségi járulék Természetbeni juttatások Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások Végkielégítések és segélyek A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése Foglalkoztatottak térítményei Foglalkoztatottak térítményei Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Állandó költségek Pénzforgalom és bankszolgáltatások Energetikai szolgáltatások Kommunális szolgáltatások Távközlési szolgáltatások Biztosítási költségek 1.801

5 Број СТРАНА 114. OLDAL szám 4216 Vagyon és felszerelés bérlete Egyéb költségek Útiköltségek Belföldi szolgálati utak költségei Külföldi szolgálati utak költségei Szerződésen alapuló szolgáltatások Számítógépes szolgáltatások Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Háztartási és vendéglátó-ipari szolgálatok Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Mezőgazdasági szolgáltatások Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások Orvosi szolgáltatások Autóutak karbantartási szolgáltatása Nemzeti parkok és természetvédelmi területek védelmi szolgáltatása Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások Egyéb különleges szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Felszerelések folyó javítása és karbantartása Anyagok Irodai anyag Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban Anyagok a közlekedés szükségleteire Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok Háztartási és vendéglátási anyagok Különleges rendeltetésű anyagok Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése Belföldi banki kamatok visszatérítése Az adósságvállalással járó költségek Negatív árfolyamkülönbség Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek évdíjai Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó évdíjai Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére Költségvetési térítés elhalálozás esetén Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra Költségvetési térítés elkülönített lakás- és életkörülményekre Egyéb költségvetési térítések Civil szervezetek támogatása A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása Egyéb non-profit szervezetek támogatása Adók, kötelező díjak és bírságok Egyéb adók Kötelező díjak 40

6 Број СТРАНА 115. OLDAL szám 4830 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Épületek és építmények Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények nagyarányú karbantartása Tervezés Gépek és felszerelés Közlekedéshez szükséges felszerelés Irodai felszerelés Mezőgazdasági felszerelés Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Termelési, mozgó-, ingatlan és állófelszerelés Nem anyagi vagyon Nem anyagi vagyon További eladásra előirányzott tartalékok További eladásra előirányzott tartalékok Földterület Földterület ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK Bevételi és jövedelmi hiány KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT A BEVÉTEL ÉS JUTALÉK HIÁNYÁNAK HELYESBÍTÉSE: A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, pénzügyi vagyon beszerzésére fordított eszközei BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET SZUFICIT Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő szakasz A bevételek és jövedelmek megvalósított többlete - a jelen Határozat 3. szakaszában szereplő ezer dinár értékű szuficit Topolya község évi költségvetése által előirányzott rendeltetésekre lesz felhasználva. 5. szakasz A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő:

7 Број СТРАНА 116. OLDAL szám LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költségvetési eszközök I AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE (II+III) II ÖSSZBEVÉTEL Folyó jövedelem melyből 1.1. kamat Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 92 0 III ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK IV ÖSSZKIADÁSOK (4+5+6) Folyó költségek melyből 4.1. a kamatok törlesztése Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai Az alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai Pénzügyi vagyon beszerzése V AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE mínusz ÖSSZKIADÁSOK ( )- (4+5+6) VI KÖLTSÉGVETÉSI NYERESÉG (1+2)-(4+5) (7+8)-(4+5) VII ELSŐDELGES DEFICIT (ÖSSZBEVÉTEL MÍNUSZ MEGFIZETTETETT KAMATOK MÍNUSZ ÖSSZKIADÁSOK MÍNUSZ KIFIZETETT KAMATOK) VIII PÉNZÜGYI ÖSSZEREDMÉNY ( ) - (4-44+5) (7+8) - (4+5)+(92-62) A költségvetési többletet mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges deficitet, illetve költségvetési hiányt, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), ezer dinárban állapítottuk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési hiány, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet ezer dinárban állapítottunk meg. A költségvetési hiányt a korábbi évekből áthozott jövedelmi és illetménytöbblet egy részével enyhítjük, s melyet a folyó év költségeinek és kiadásainak fedezésére fordítottuk ezer dinár értékben, ezenkívül enyhítettük az előző évből származó, felhasználatlan, rendeltetésszerű eszközök összegével, melyet a folyó évi költségek és kiadások fedezésére használtunk, ezer dinár értékben, s csökkentjük a hitelfelvételből eredő, folyó bevételek és illetményekre felhasznált eszközök fedezetére fordított összeggel ezer dinár értékben, ezenkívül a folyó bevételekből és jutalékokból, a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított összegének fedezetére, ezer dinár értékben, s ezzel eljutunk a teljes nyereségig mely végösszege ezer dinár. 6. szakasz A január 1. és december 31. közötti időszakban eszközölt tőkeszintű kiadásokról összeállított jelentésben (3. Űrlap) 0 dinár összegű pénzügyi forrást és ezer dinár összegű összkiadást állapítottunk meg az alábbi gazdasági osztályzás szerint:

8 Број СТРАНА 117. OLDAL szám Számlaszám LEÍRÁS évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 0 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából 9 származó bevétel Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából eredő bevételek 0 ÖSSZBEVÉTELEK 0 KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények nagyarányú karbantartása Tervezés Közlekedési felszerelés Adminisztratív felszerelés Mezőgazdasági felszerelés Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Termelési, mozgó és álló felszerelés Nem anyagi természetű vagyon További eladásra szánt tartalékok Földterületek Kiadások a tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére A tartozás alapösszegének törlesztése hazai bankoknál Belföli részvények s más tőke beszerzése ÖSSZKIADÁSOK BEVÉTELI HIÁNY szakasz A január 1. és december 31. közötti időszak pénzügyi forgalmáról szóló jelentésben (4. Űrlap) ezer dinár összegű össz pénzügyi beáramlást és ezer dinár összegű kiáramlást állapítottunk meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése a következő: Rovat száma LEÍRÁS 2013.évi ÖSSZEG (ezrekben) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó bevételek Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyonra való kiadások Alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZBEÁRAMLÁS HIÁNYA KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV ELEJÉN KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN A év végi készpénz-egyenleg állapotát ,57 dinárban állapítjuk meg.

9 Број СТРАНА 118. OLDAL szám Ezen eszközök egy része az IPA Határon Átnyúló Együttműködés Programjának megvalósítására hivatott, rendeltetésszerű számlákon található, mely eszközök összege ,59 dinár, s melyek részben dinár ellenértékre, a i valuta-árfolyam szerint átszámított devizaeszközök. 8. szakasz A költségvetés január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz hiányát ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint: Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Költségvetésből Egyéb Leírás Adományokból Összesen Köztársaság Tartomány város ból Autonóm Község, források- Kkt A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5. rovat) JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) BEVÉTELI TÖBBLET 182 BEVÉTELI HIÁNY KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY KÜLÖN RÉSZ 9. szakasz A költségvetésnek a évben megvalósított bevételei és illetményei, az IPA Határon Átnyúló Programjának eszközei nélkül, ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig ezer dinárt tettek ki. Topolya község költségvetése évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazd. besorolás. BEVÉTELNEM ÉVRE TERVEZETT JÖVEDELEM ÉVI MEGVALÓ- SÍTÁS Mutató % a tervhez FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó , ,86 100, Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , ,86 87, Vagyoni jövedelem utáni adó , ,47 84, Személyes biztosításból eredő jövedelemadó , ,45 53, Egyéb jövedelemadók , ,72 94, ÖSSZESEN: , ,36 98,42

10 Број СТРАНА 119. OLDAL szám 713 VAGYONADÓ Vagyonadó , ,25 98, Hagyaték és ajándék utáni adó , ,14 103, Tőkeátutalásra kivetett adó , ,12 103, Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó ,00 0,00 0, ÖSSZESEN , ,51 101, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték , ,00 37, Reklámtábla használata utáni kommunális illeték , ,64 134, Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , ,00 98, Gépjárművek utáni évi díj 0,00 0,00 - Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés ,00 0,00 0, Környezetszennyezés utáni térítés ,00 0,00 0,00 SO2, NO2, por kibocsátása és kihordott hulladékra kivetett díj , ,68 96, Üdülőhelyi illeték , ,00 74, Környezetvédelmi díj ,00 300,00 0, Községi kommunális illetékek , ,00 14, ÖSSZESEN: , ,32 88, EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték , ,72 100, ÖSSZESEN: , ,72 100, NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó adományai a községek számára 0,00 0, ÖSSZESEN: 0,00 0, EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI A Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára 0,00 0, Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 0,00 0, Köztársaság folyó évi céleszközátutalásai 0,00 0, VAT folyó évi céleszközátutalásai , ,00 100, VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára , ,00 100, Köztársaság tőkejellegű céleszközátutalásai 0,00 0, VAT tőkejellegű céleszközátutalásai , ,98 100, ÖSSZESEN: , ,98 100, VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek , ,09 98, Természeti kincsek használati díja (bányajáradék) , ,98 44, Az állami földek bérbeadásából származó eszközök , ,81 94,30 Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek , ,80 113, városi építési telek használati díja , ,12 98, ÖSSZESEN , ,80 94, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL

11 Број СТРАНА 120. OLDAL szám Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek ,00 0,00 0, Községi közigazgatási illetékek , ,13 82, Telekrendezési díj , ,98 137, Községi igazgatási szervek bevételei , ,90 78, ÖSSZESEN: , ,01 115, PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság jövedelme , ,00 101, A község javára megítélt szabálysértési bírságok bevételei , ,00 15, ÖSSZESEN: , ,00 100, VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára , ,30 117, ÖSSZESEN: , ,30 117, ROVAT ÖSSZESEN , ,00 98,65 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK Állami tulajdonú lakások eladásából eredő illetmények 0,00 0, ROVAT ÖSSZESEN: 0,00 0,00-9. ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY 911 HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY A magánosítási eljárás keretében való tőke eladásából származó bevételek 0,00 0, ÖSSZESEN: 0,00 0, HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY A folyosított hitelek visszafizetéséből 0,00 0, Magánosítás során, tőkeeladásból származó illetmény 0,00 0, ÖSSZESEN: 0,00 0, ROVAT ÖSSZESEN: 0,00 0, Helyi járulékok , ,58 91, A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN , ,58 97,90 Különleges rendeltetésre szánt, előző évekből áthozott eszközök , ,36 100, Előbbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet , ,19 100,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ,60 97,81 Más hatósági szintek átutalásai ( és befizetőszámlák) , ,98 100, Előző évekből származó, elosztatlan jövedelmi többlet , ,55 100,00 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE , ,13 98,12 A költségvetés felhasználóinak más forrásokból való bevétele és jövedelme , ,00 89,56 ÖSSZESEN , ,13 97,50

12 Број СТРАНА 121. OLDAL szám 10. szakasz A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg: Számla KÖLTSÉGFAJTA Költségvetési eszközök Póteszközök Terv Megvalósítás % mutató a tervhez Terv Megvalósítás % mutató a tervhez 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , ,27 99, , ,00 116, Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,31 99, , ,00 107, Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,00 99, , ,00 107, Természetbeni térítések , ,00 90, , ,00 45, Foglalkoztatottak szociális juttatásai , ,20 91, , ,00 161, Foglalkoztatottak térítményei , ,00 96, , ,00 83, Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások , ,76 95,86 0,00 0,00-42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE , ,20 94, , ,00 91, Állandó költségek , ,04 97, , ,00 96, Útiköltségek , ,01 98, , ,00 107, Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,63 95, , ,00 169, Szakosított szolgáltatások , ,41 85, , ,00 185, Folyó javítások és karbantartás , ,48 99, , ,00 40, Anyagköltségek , ,63 99, , ,00 93,28 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 0,00-0, , ,00 0,00 0, ,00-44 KAMATTÖRLESZTÉS , ,24 91, , ,00 600, Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése , ,24 91, , ,00 600,00 45 TÁMOGATÁSOK , ,00 100,00 0,00 0, Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások , ,00 100,00 0,00 0, Magánvállalatok támogatása 0,00 0,00-0,00 0,00-46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , ,15 92, , ,00 87, Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások , ,15 94, , , Egyéb adományok, támogatás, átutalások ,28 0,00 0,00 0,00 0,00-47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK , ,06 99,76 0,00 0, Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , ,06 99,76 0,00 0, ,95

13 Број СТРАНА 122. OLDAL szám 48 EGYÉB KIADÁSOK , ,98 97, , ,00 290, Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások , ,93 96,74 0, , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK , ,53 99, , ,52 99, , ,00 0, ,00 97, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Tartalékeszközök ,00 0,00 0,00 0,00 0,00-51 ALAPESZKÖZÖK , ,75 77, , ,00 18, Épületek és épített létesítmények , ,67 76, , ,00 0, Gépek és felszerelés , ,08 85, , ,00 99, Nem anyagi természetű vagyon , ,00 86, , ,00 613,33 52 TARTALÉKOK , ,00 100,00 0,00 0, További eladásra szánt árutartalékok , ,00 100,00 0,00 0,00-54 TERMÉSZETI VAGYON , ,16 76,34 0,00 0, Földterületek , ,16 76,34 0,00 0,00-61 AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE , ,84 99,38 0,00 0, Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél , ,84 99,38 0,00 0,00-62 BELFÖLDI, PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE , ,50 99,62 0,00 0, Belföldi, pénzügyi vagyon beszerzése , ,50 99,62 0,00 0,00 - A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: , ,15 91, , ,00 90,80 -

14 Број СТРАНА 123. OLDAL szám 11. szakasz A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban: A HELYREND LEÍRÁSA Községi költségvetési eszközök Póteszközök Terv Megvalósítás % Mutató a tervhez Terv Megvalósítás % Mutató a tervhez Rész Fejezet Feladat-kör Gazd. besorolás Támogatási forrás Helyrend RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Fejezet - A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,51 99, Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,00 99, Jutalmak és kedvezmények , ,00 81, Állandó költségek - bérlet , ,00 74, Útiköltségek , ,01 97, Szerződés alapján vállalt szolgáltatások , ,89 99,81 - Képviselők, bizottságok térítménye , ,60 99,97 - Reprezentáció , ,27 99,83 - Ajándékok , ,02 97,24 - Könyvvizsgálati szolgáltatás , ,00 100,00 - A község napjának megünneplése , ,00 100,00 - Egyéb szakmai szolgáltatás 0,00 0, Testvérvárosokkal való együttműködés , ,00 100, Nyomdaköltségek , ,00 100,00 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei 8. Nemzetközi Investexpo , ,00 100,00 Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az emléktárgyak beszerzési projektumára , ,00 99,91 Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) , ,00 97,45 A helyi önkormányzat szerveinek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-, sportdíjak) , ,40 99, Fejezet összesen: , ,81 99, Fejezet A költségvetés tartalékai A költségvetés állandó tartaléka ,00 0,00 0, Folyó költségvetési tartalék ,00 0,00 0,00

15 Број СТРАНА 124. OLDAL szám 1.2. Fejezet összesen ,00 0,00 0, Fejezet Községi Közigazgatás Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,84 99, Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 99, Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) , ,00 84, Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, , ,20 86,63 foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) , ,00 99, Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) , ,76 94, Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális- posta és biztosítási szolgáltatások) , ,37 95, Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni térítmények) , ,00 99, Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, dolgozók képzése és továbbképzése, , ,52 100,00 tájékoztatási szolgáltatások) Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei egyéb projektumok tevékenységeire , ,00 4, Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az E- közigazgatás pályázata alapján ,00 0,00 0, Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések költségei) , ,00 29, Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) , ,48 95, Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és kenőanyagok, reprezentáció) , ,67 100, Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , ,53 99, Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések , ,01 99,94 Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények 0,00 0,00 - beruházási karbantartása) Gépek és felszerelés , ,36 79, Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei számítógépes felszerelés vásárlására , ,00 100, Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei felszerelés vásárlására (E-közigazgatás) , ,00 99, Egyéb alapeszközök (számítógép-programok vásárlása) , ,00 69,01

16 Број СТРАНА 125. OLDAL szám Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei számítógépes programok vásárlására , ,00 100, Fejezet összesen , ,74 96, Fejezet Külön rendeltetések Választási bizottság 0,00 0, Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a TOP EXPO regionális vásári rendezvényre Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a falusi nők számítógépes képzésére Menekültek szolgáltatások szerződés alapján (jogsegély) Nemkormányzati szervezetek politikai pártok támogatása , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 99, Nemzeti tanácsok , ,00 80, Polgári egyesületek támogatása , ,00 99, Tűzvédelem , ,00 100, Topolya Község Fejlesztési Társulása , ,00 100, Fejezet összesen , ,00 98, Fejezet - Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,00 94, Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,00 94, A dolgozók szociális térítményei 0,00 0, , Állandó költségek , ,00 84, , Útiköltségek , ,00 100, , Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,00 100, , Az igazgató, felügyelő bizottságok tagjainak térítése , ,30 99, Szakszolgáltatások , ,00 100, , Folyó karbantartás , ,00 100, Anyagok , ,00 100, , Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek és bírságok , ,00 100, Gépek és felszerelés 0,00 0, Árutartalékok - emléktárgyak , ,00 100, fejezet összesen , ,30 95,45 0, ,00 - Támogatási források az 1. részhez: 01 Költségvetési bevétel , ,85 97,70 07 Saját bevétel , ,00 47,85 13 Felsőbb hatósági szintek támogatása , ,00 83,80

17 Број СТРАНА 126. OLDAL szám 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-47. helyrend) ÖSSZESEN , ,85 96,93 0, , RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Tanulók utaztatása , ,00 100,00 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463111) Foglalkoztatottak költségei utaztatás , ,00 99, A dolgozók szociális juttatásai , ,00 100, Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) , ,15 99, Állandó költségek - villanyszámla , ,00 99, Állandó költségek - egyebek , ,00 100, Útiköltség , ,00 100, Szerződés alapján vállalt szolgáltatások , ,00 100, Szakszolgáltatások , ,00 99, Folyó javítás és karbantartás , ,00 99, Anyagköltségek , ,00 100,00 Más hatósági szintekre való tőkeátutalás (463200) Épületek és építmények nagyjavítása 0,00 0, Gépek és felszerelés , ,00 100, Fejlesztési programok társtámogatása 0,00 0,00 - Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) Speciális oktatási intézményeknek való átutalás , ,98 91,94 Támogatási források a 2. részre: 01 Költségvetési bevétel , ,13 99,82 2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ( helyrend) ÖSSZESEN , ,13 99,82

18 Број СТРАНА 127. OLDAL szám RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Középiskolai tanulók utaztatása 0,00 0,00 - Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) A dolgozók utaztatása - természetbeli juttatás , ,00 99, A dolgozók szociális juttatásai , ,00 100, Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások (jubiláris díjak és jutalmak) , ,73 99, Villanyszámla , ,00 100, Állandó költségek - egyebek , ,00 100, Útiköltség , ,00 100, Szerződés alapján vállalt szolgáltatások , ,00 99, Szakszolgáltatások , ,00 92, Folyó javítás és karbantartás , ,00 100, Anyagköltségek , ,00 100,00 Más hatósági szintekre való tőkeátutalások(463211) Épületek és építmények nagyjavítása 0,00 0, Gépek és felszerelés , ,00 100, Fejlesztési programok társtámogatása 0,00 0,00 - Támogatási források a 3. részre: 01 Költségvetési bevétel , ,73 99,85 3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ( helyrend) ÖSSZESEN , ,73 99, RÉSZ - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS Fejezet - Topolya község Művelődési Háza Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai , ,44 93, Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 93, Természetbeni juttatások , ,00 100, Foglalkozt. való szociális juttatások -ösztöndijak , ,00 99, , ,00 137, Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás , ,00 86, Jutalmak és kedvezmények 0,00 0, Állandó költségek (pénzforgalom, energia) , ,00 99, , ,00 83, Útiköltség 0,00 0, , ,00 140, Igazgató és felügyelő bizottság tagjainak térítményei , ,30 99, Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 0, , ,00 87, Szakszolgáltatások- Színházi előadások , ,00 100, , ,00 191,17

19 Број СТРАНА 128. OLDAL szám Folyó javítás és karbantartás , ,00 98, , ,00 31, Anyagköltségek , ,00 100, , ,00 114, Ingatlanok és felszerelés elhasználódása , Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Tarka Vajdaság Projektum társtámogatására , ,00 100, Nemkormányzati szervezetek támogatása 5.000, Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek és bírságok 0,00 0, , ,00 106, Épületek nagyjavítása (melléképület) 0,00 0, Gépek és felszerelés , ,00 100, , Fejezet összesen , ,74 94, , ,00 100, Fejezet - Népkönyvtár Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,52 98, Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 98, Természetbeni juttatások 7.500, ,00 100, A dolgozók szociális juttatásai , ,00 99, , ,00 217, Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás , ,00 81, Jutalmak és kedvezmények , ,00 93, Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) , ,00 97, , ,00 130, Útiköltség 0, , ,00 195, Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 0, , ,00 111, Igazgató és felügyelő bizottságok térítései , ,30 99, Szakszolgáltatások (művelődési rendezvények) , ,00 99, , Folyó javítás és karbantartás 4.000, ,00 93, , ,00 50, Anyagköltségek , ,00 100, , ,00 220, Ingatlanok és felszerelés elhasználódása , Belföldi kamatok visszafizetése 0, , Gépek és felszerelés 0,00 0, Könyvvásárlás , ,00 100, , Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei könyvvásárlásra Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek és bírságok , ,00 100, , Épületek nagyjavítása (melléképület) 7.000, Gépek és felszerelés , Nem anyagi természetű vagyon , Fejezet összesen , ,82 98, , ,00 131,65

20 Број СТРАНА 129. OLDAL szám Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása Monográfia és könyvkiadás , ,00 98, Átutalás a községközi intézményeknek , ,33 99, Átutalás a művelődési egyesületeknek , ,00 100, Átutalás a hitközösségeknek és műemlékekre , ,00 97, Művelődési rendezvényekre fordított eszközök , ,00 100, Fejezet összesen , ,33 99,54 Támogatási források a 4. részre: 01 Költségvetési bevétel , ,89 97,58 04 Saját bevétel 0, , ,00 109,10 07 Felsőbb hatósági szintek támogatása , ,00 100, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS ( helyrend) ÖSSZESEN , ,89 97, , ,00 109, RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS Folyó támogatás a Topolyai TKV-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei a Topolyai dátumtár projektumra Tőkeátutalás a Topolyai TKV-nak a regionális rádióállomás felszerelésére (4632) , ,00 100, , ,00 59, , ,00 100,00 0,00 0, Tájékoztatási szolgáltatások szerződés alapján , ,51 99, Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása , ,00 100,00 Támogatási források az 5. részhez: 01 Költségvetési bevétel , ,51 100,00 04 Saját bevétel 0, , ,00 59,28 07 Más hatósági szintek adományai , ,00 100,00 5 TÁJÉKOZTATÁS ( helyrend) ÖSSZESEN) , ,51 100, , ,00 59, RÉSZ SPORT ÉS REKREÁCIÓ Sportklubok és egyesületek támogatásai , ,00 100, Nonprofit szervezetek sportrendezvények támogatása , ,00 100, Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség támogatása Támogatási források a 6. részhez: , ,00 100,00

21 Број СТРАНА 130. OLDAL szám 01 Költségvetési bevétel , ,00 100,00 6. RÉSZ SPORT ÉS REKREÁCIÓ ( helyrend) ÖSSZESEN , ,00 100, RÉSZ SZOCIÁLIS VÉDELEM Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4631) Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4632)- Gépek és felszerelés , ,00 100,00 0,00 0, Az igazgató bizottság tagjainak térítése , ,25 95, Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , ,26 100, Átutalások az idősek és felnőttek napközi ellátására , ,00 100, Nonprofit szervezetek támogatása , ,60 99,99 Támogatási források a 7. részhez: 01 Költségvetési bevétel , ,11 99,95 7 SZOCIÁLIS VÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN 8 8. RÉSZ GYERMEKVÉDELEM , ,11 99, fejezet a topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény A dolgozók bére és juttatásai , ,00 100, , ,00 107, A munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 100, , ,00 107, Természetbeni juttatások , ,00 100, , ,00 45, A dolgozók szociális juttatásai , ,00 96, , ,00 145, A dolgozók térítményei 0, , ,00 83, Jutalmak, díjak és más külön kiadások , ,00 99, Állandó költségek készpénzforgalom , ,00 90, , ,00 171, Állandó kiadások energetikai szolgáltatások , ,00 100, , ,00 93, Állandó költségek - egyebek , ,67 100, , ,00 91, Útiköltség 0, , ,00 58, Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 0, , ,00 121, Igazgató és felügyelő bizottságok térítései , ,00 99, Szakszolgáltatások , ,00 100, , ,00 175, Folyó javítás és karbantartás , ,00 99, , ,00 43, Anyagköltségek , ,00 95, , ,00 91, Ingatlanok és felszerelés elhasználódása , Belföldi kamatok visszafizetése 0, , , Harmadik és negyedik gyermek IEI-ben való tartózkodásának támogatása (4631) 0,00 0,00 -

22 Број СТРАНА 131. OLDAL szám Hatóság egyik szintjéről a másikra kirótt adók, illetékek és bírságok 0, , ,00 84, Bíróságok és bírói testületek által kirótt bírságok , ,51 99, , Gépek és felszerelés , ,00 100, , ,00 55, Nem anyagi természetű vagyon , fejezet összesen , ,18 99, , ,00 101, fejezet Gyermek- és családvédelem Gyermekek utaztatása családi pótlék mellé , ,60 99, Anyagok , ,96 99, Ingyenes uzsonna és tankönyvek , ,40 99, Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után , ,00 100, Rendezvények - Gyermekhét , ,00 100, Fejezet összesen , ,96 99,98 Támogatási források a 8. részhez: 01 Költségvetési bevétel , ,14 99,80 04 Saját bevétel 0,00 0, , ,00 101, GYERMEKVÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN , ,14 99, , ,00 101, RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM Egészségügyi intézmények alapítói jogainak gyakorlására szolgáló eszközök (4631) , ,00 100, A lakosság megelőző egészségvédelme , ,00 8,00 Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek , ,80 75,27 kategorizálása és idő előtti beíratása) Támogatási források a 9. részhez: 01 Költségvetési bevétel , ,80 95,81 9. RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN 10. RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK , ,80 95, Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott tevékenységek végzésére (4631) , ,00 100, , ,00 82, Közérdekű létesítményekbe való befektetések társtámogatása (4632) , ,35 100, , ,00 119, Tervanyag készítése 0,00 0, Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN , ,35 100, , ,00 90,91

23 Број СТРАНА 132. OLDAL szám Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV Tőkeátutalások (4632) A vízvezeték és szennyvízcsatorna-hálózat újjáépítési programja , ,00 100, Hulladékkezelési program 0,00 0,00 - Tőkeátutalások összesen , ,00 100,00 Folyó támogatások (4511) Működési költségek , ,00 100, Vizesárkok rendezése , ,00 100, Utak folyó karbantartása téli szolgálat , ,00 100,00 Folyó támogatások összesen , ,00 100, FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN , ,00 100, Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV Közérdekű költségek és kiadások Közvilágítás (állandó) , ,00 100,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 100,00 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete , ,00 100, Közlekedési jelzések (vízszintes, függőleges, és jelzőlámpák karbantartása) , ,00 100,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 100,00 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete , ,00 100, A tópart strandjának karbantartása , ,00 100,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 100,00 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete , ,00 100, Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedésekre , ,00 100, Telekrendezésre , ,00 100,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 100,00 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete , ,00 100, Útfenntartási költségek (útpadka, zöldfelületek, községi és osztályzatlan utak - kátyúzás) , ,00 100,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 100,00 13 Korábbi évek elosztatlan bevételi többlete , ,00 100,00 Beszerzés (a közvilágítás nagyjavítása és újjáépítése, díszkivilágítás) , ,00 100,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXXI 28. мај г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXXI 28. мај г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXI 28. мај 2009. г., Бачка Топола XXXXI. évfolyam 6. szám Topolya, 2009. május 28. Broј 6. 28.05.2009. СТРАНА 169. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLV 10. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. Број 11. 10.10.2013. СТРАНА 472.

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLVI 4. септембар 2014. г., Бачка Топола XLV évfolyam 11. szám, 2014. szeptember 4. Број 11. 04.09.2014. СТРАНА 297. OLDAL

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Főkönyvi kivonat 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 39 428 431 0 39 428 431 1 149 437 39 428 431 1 149

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XLVI 31. јануар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31. Број 1. 31.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben