ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM JÚNIUS 10. Z E N T A

2 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hiv. Lapja, 129/07. sz.) 32. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a június 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi RENDELETET ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A Zenta község évi költségvetésében realizált folyó bevételek és jövedelmek és végrehajtott kiadások és költségek (a továbbiakban: rendelet) dinárban kifejezve az alábbiak: I. Összesen realizált folyó bevételek és jövedelmek és átruházott eszközök ,93 I. Összesen realizált folyó költségek és kiadások ,08 III. Az összes jövedelem és bevétel, valamint az összes költség és kiadás különbözete ,85 2. szakasz A december 31-i állapotmérlegben (1. űrlap) ,00 dinár teljes aktíva és ,19 dinár teljes passzíva van megállapítva. 3. szakasz A január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakban a bevételek és kiadások mérlegében az alábbiak kerültek megállapításra: 1. Összesen realizált bevétel ,58 дин. 2. Összesen végrehajtott kiadás ,69 дин. 3. Többletbevétel költségvetési szufficit ,89 дин. A folyó bevételek és a folyó kiadások szerkezete és az üzletviteli eredmények felosztása Kontószám 1 B E V É T E L E K Leírás 000 dinárban Összeg folyó év FOLYÓ BEVÉTELEK 668, ADÓK 436, JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-ADÓ 340, BÉRALAPADÓ VAGYONADÓ 60, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 29, EGYÉB ADÓ 6, ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 121, KÜLFÖLDI ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 121, EGYÉB BEVÉTELEK 109, VAGYONBEVÉTELEK 75, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 22, PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELVONT VAGYONI HASZON 2, TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 4, VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 4, KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK

3 KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 9 K I A D Á S O K FOLYÓ KIADÁSOK 574, A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 210, A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE ÉS PÓTLÉKA 167, A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK 30, A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI 4, A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTMÉNYEI 1, JUTALMAK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK 5, KÉPVISELŐI PÓTLÉK 2, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 186, ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 45, ÚTIKÖLTSÉGEK 2, SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 44, SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 74, FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS 8, ANYAG 10, KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI 9, BELFÖLDI KAMATTÖRLESZTÉS 9, SZUBVENCIÓK 9, SZUBVENCIÓK NONPROFIT VÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK 8, SZUBVENCIÓK MAGÁNVÁLLALATOKNAK DONÁCIÓK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK 100, DOTÁCIÓK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKNAK ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK 32, EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK 67, SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM 19, SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSI TÉRÍTMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 19, EGYÉB KIADÁSOK 38, KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 33, ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK 4, BÍRÓSÁGI VÉGZÉSEK SZERINTI PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK SÉRÜLÉSEK MIATTI KÁRTÉRÍTÉSEK ÉS ÁLLAMI SZERV ÁLTL OKOZOT KÁROK MEGTÉRÍTÉSE KIADÁSOK NEM PÉNZBELI VAGYONRA 81,967 BEVÉTELTÖBBLET - KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT 11,987 A többletbevétel költségvetési szufficit korrigálása (1. sorszám 2. sorszám) 81,016 A korábbi évekből fel nem osztott többletbevételnek és -jövedelemnek a folyó évi költségekre és kiadásokra használt része Az amortizációs pénzeszközöknek a nem pénzbeli vagyon beszerzésére használt része A korábbi évekből áthozott és nem költött eszközöknek a folyó évi költségek és kiadások fedezésére használt része 81,016 Nem pénzbeli vagyon utáni, hitelből fizetett költségek és kiadások összege A privatizációs bevételeknek a folyó évi költségek és kiadások fedezésére használt része A nem pénzbeli vagyon eladásából származó folyó bevételeknek és jövedelmeknek 9,270 hiteltörlesztésre elköltött eszközei A nem pénzbeli vagyon eladásából származó folyó bevételekmnek és jövedelmeknek 12,051 pénzvagyon beszerzésére elköltött eszközei KORRIGÁLT TÖBBLETBEVÉTEL SZUFFICIT 71,

4 4. szakasz A költségvetési szufficit (deficit), elsődleges szufficit (deficit) és a költségvetés teljes fiskális eredménye: Közgtazdasági Megvalósult osztáyozás Tervezett realizált 2 3 A.A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI I. ÖSSZES BEVÉTEL 729, ,628 FOLYÓ BEVÉTELEK 7 729, , Adóbevételek , , Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereség-adó , , Javak és szolgáltatások utáni adó ,570 29, Egyéb adóbevételek ,203 67, Nem adóbevételek, ebben: 74 77,000 75,969 megfizettetett kamatok ,000 6,520 Terület és építési telek használata utáni ,000 69,449 térítmény 0 3. Előző évi költség-visszatérítési memorandumtételek 4. Tőkebevételek nem pénzbeli vagyon értékesítéséből 8 9 származó bevétel 5. Adományok , Átutalások , ,068 II. ÖSSZES KIADÁS 774, ,541 FOLYÓ KIADÁSOK 4 584, , A foglalkoztatottak utáni költségek , , Szolgáltatások és áruk igénybevétele , , Kamattörlesztés 44 10,184 9, Szubvenciók 45 9,450 9, Szociális védelmi kiadások 47 19,790 19, Egyéb kiadások ,023 38,517 FOLYÓ ÁTUTALÁSOK ,427 27,055 NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK 5 190,289 81,967 NAGY ÉRTÉKŰ ÁTUTALÁSOK ,926 5,889 III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT (KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT) (7+8)-(4+5) (I II.) -44,771 45,087 ELSŐDLEGES SZUFFICIT (DEFICIT) ( )- -43,587 48,093 (A BESZEDETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT (4-44+5) ÖSSZES BEVÉTEL MÍNUSZ A MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZES KIADÁS) A TELJES FISKÁLIS EREDMÉNY (III + VI.) -44,771 45,087 B. A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN, ILLETVE BESZERZÉSÉN ÉS A MÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEKEN ALAPULÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK IV. A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ÉS A MÁSOKNAK ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ALAPULÓ 92 BEVÉTELEK V. A MÁSOKNAK ADOTT HITELEKEN ÉS A PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK

5 VI. A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ÉS A HITELTÖRLESZTÉSEN ALAPULÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ AZ ADOTT HITELEKEN ÉS A PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV V.) C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS AZ ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZERZETT JÖVEDELMEK Belföldi adósságvállalásból szerzett jövedelmek Adósságvállalás pénzügyi közintézményeknél és kereskedelmi bankoknál 1.2. Adósságvállalás egyéb hitelezőknél Külföldi adósságvállalásból szerzett jövedelmek 912 VIII. ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS 61 15,000 9, Alaptőke-törlesztés belföldi hitelezőknek ,000 9, Alaptőke-törlesztés belföldi pénzügyi közintézményeknek és kereskedelmi bankoknak 1.2. Alaptőke-törlesztés más hitelezőknek IX. ÁLLAPOTVÁLTOZÁS A SZÁMLÁN 612 (III+VI+VII-VIII) -59,771 35,817 X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS (VI+VII-VIII-IX= - III) 44,771-45,

6 A költségvetési szufficit (deficit), az elsődleges szufficit (deficit) és a költségvetés teljes fiskális eredménye az alábbiak szerint lett megállapítva (ezer dinárban): I. ÖSSZES BEVÉTEL (1+2+3) 633, Folyó bevételek 633,628 II. ÖSSZES KIADÁS (4+5+6) 588, Folyó kiadások 506, Kiadások nem pénzbeli vagyonra 81,967 III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT (I-II) 45,087 IV. ELSŐDLEGES SZUFFICIT (A BESZEDETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZES BEVÉTEL MÍNUSZ A MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZES KIADÁS) 48,093 V. A TELJES FISKÁLIS EREDMÉNY 45,087 A költségvetési szufficit a folyó bevételek teljes összege és a folyó kiadások közötti különbözetként ,00 dinárban lett megállapítva. Az elsődleges szufficitnek, illetve költségvetési szufficitnek a nettó kamat (a beszedett kamat teljes összege és a fizetett kamatok teljes összege közötti különbözet) összegével kiigazított összege ,00 dinár. A teljes fiskális eredmény a másoknak adott hitelek törlesztésén és a pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek, illetve a másoknak nyújtott hiteleken és a pénzvagyon beszerzésén alapuló eszközkiáramlás közötti nettó különbözettel korrigált költségvetési szufficit, amely ,00 dinárban lett megállapítva. 5. szakasz A január 1. és december 31. közötti nagy értékű kiadásokról és finanszírozásról szóló jelentés (3. sz. űrlap) az összes finanszírozási forrást 0,00 dinárban, az összes kiadást pedig ,55 dinárban állapította meg. 6. szakasz A január 1. és december 31. közötti pénzfolyamatokról szóló jelentés (4. sz. űrlap) a teljes pénzbeáramlást ,58,00 dinárban, a teljes pénzkiáramlást ,08dinárban, a többlet pénzbeáramlást ,50 dinárban állapította meg. A pénzbeáramlások és pénzkiáramlások szerkezete: 000 dinárban Kontószám Leírás évi összeg Folyó PÉNZBEÁRAMLÁSOK 668, FOLYÓ BEVÉTELEK 668, ADÓK 436, ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 121, EGYÉB BEVÉTELEK 109, KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 9 PÉNZKIÁRAMLÁSOK 665, FOLYÓ KIADÁSOK 574, A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 210,

7 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 186, KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI 9, SZUBVENCIÓK 9, DONÁCIÓK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK 100, TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁGOK 19, EGYÉB KIADÁSOK 38, NEM PÉNZBELI VAGYON KIADÁSAI 81, ÁLLÓESZKÖZÖK 80, TERMÉSZETES VAGYON 1, ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉSI PÉNZVAGYON-BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK 9, ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS 9,270 TÖBBLET PÉNZBEÁRAMLÁS 2,717 ÉV VÉGI KÉSZPÉNZEGYENLEG 71, szakasz A költségvetés január 1. és december 31. közötti végrehajtásáról szóló jelentés a teljes különbözetet ,50 dinárban állapítja meg a ,58 dinár összegű teljes bevétel és jövedelem és a ,08 dinár összegű teljes költség és kiadás között. Köztársaság VAT Község Donáció - Bevételek Kiadások Különbség

8 Члан 8. A községi költségvetés összesen tervezett és realizált folyó bevételei és jövedelmei ,88 dinár teljes összegben közgazdasági osztályozás szerint az alábbi összegekben kerültek megállapításra: 000 dinárban Csoport Közg. oszt. BEVÉTELEK TERV MEGVALÓSÍTÁS Мegvalósítás % I ADÓK II 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-ADÓ 348, , % Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereség-adó 348, , % 712 KERESETALAP ÉS MUNKAERŐ UTÁNI ADÓ % Keresetalap és munkaerő utáni adó % 713 VAGYONADÓ 67,200 60, % Időszakos ingatlanadó 45,000 39, % Hagyatéki, örökösödési és ajándékozási adó 2,200 2, % Pénzügyi és tőketranzakciók utáni adó 20,000 18, % Egyéb időszakos vagyonadó JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 35,570 29, % Egyes szolgáltatások utáni adó 2,250 1, % A javak használata és a javak haszn. engedélye utáni adó 33,320 27, % 716 EGYÉB ADÓK 8,000 6, % Cégtábla utáni kommunális illeték 8,000 6, % 730 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 193, , % Folyó adományok külföldi államoktól 1, % Nemzetközi szervezetek folyó adományai 1, % Nemzetközi szervezetek nagy értékű adományai 1, % Más hatalmi szintek átutalásai 120, , % Más hatalmi szintek tőkeátutalásai 70,000 19, % EGYÉB BEVÉTELEK 741 VAGYONBEVÉTELEK 77,000 75, % A községi költségvetési eszközök utáni kamatok 9,000 6, % Ásványi nyersanyag használata utáni térítmény 1, % Termőföld bérbeadásából származó eszközök 35,000 39, % Terület- és telekhasználat utáni térítmény 32,000 28, % Folyó víz utáni térítmények jogi személyektől JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE 31,700 22, % Vagyon bérbeadásából eredő bevételek 25,000 18, % Közigazgatási illetékek 2,500 1, % Községi szervek bevételei javak mellékes eladásából 4,200 3, % 743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELVONT VAGYONI HASZON 6,100 2, % Közlekedési szabálysértések utáni pénzbírságokból származó bevétel 6,000 2, % Szabálysértési pénzbírságokból származó bevétel % 744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEM. ÖNK. ÁTUTALÁSAI 6,000 4, % Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 6,000 4, % 745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 20,050 4, % Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára 20,050 4, % 770 KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK 1, % Költség-visszatérítési memorandumtételek 1, % Költség-visszatérítési memorandumtételek az előző évből 921 Belföldi részvény és más tőke eladásából szárm. jövedelem a község javára Belföldi részvény és más tőke eladásából szárm. jövedelem a község javára 9 Ö S S Z E S E N: 794, , % TERVEZETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 794,486 MEGVALÓSÍTOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 668,

9 9. szakasz A költségvetési kiadások alaprendeltetés szerinti összege: у 000 динара Közg évi Megvalós. oszt. Leírás költségv. Megvalós. % terv A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 223, , % 4111 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térít. 173, , % 4121 Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 20,657 18, % 4122 Betegbiztosítási járulék 11,551 10, % 4123 Munkanélküliség utáni járulék 1,432 1, % 4141 Munkáról való távollét idejére fizetett térítmény az alap ter. 1, % 4143 Végkielégítések és segélyek 2,719 2, % 4144 Gyógykezelési támogatás a foglakozt. és szük. csal. tagj. 1, % 4151 A foglalkoztatottak költségtérítései 1,401 1, % 4161 A foglalkoztatottak díjai és más külön kiadások 7,001 5, % 4171 Képviselői pótlék 3,000 2, % 42 SZOLGÁLTATÁS ÉS ÁRU IGÉNYBEVÉTELE 244, , % 4211 Fizetésforgalmi költségek 3,261 3, % 4212 Energetikai szolgáltatás 31,437 26, % 4213 Kommunális szolgáltatás 1, % 4214 Kommunikációs szolgáltatás 5,301 4, % 4215 Biztosítási költségek 9,150 8, % 4216 Vagyon és felszerelés bérlése % 4219 Egyéb költségek 1,429 1, % 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 2,098 1, % 4222 Külföldi szolgálati utak költségei % 4223 Ingázási költségek % 4229 Egyéb szállítási költségek % 4231 Adminisztratív szolgáltatások 8,456 6, % 4232 Komputerszolgáltatások 1,814 1, % 4233 A foglalkoztat. képzésének és továbbképzésének szolg % 4234 Tájékoztatási szolgáltatás 6,185 5, % 4235 Szakszolgáltatások 14,237 13, % 4236 Háztartási szolgáltatások % 4237 Reprezentáció 5,559 5, % 4239 Egyéb általános szolgáltatások 13,339 11, % 4241 Mezőgazdasági szolgáltatások 14,000 4, % 4242 Oktatási- művelődési- és sportszolgáltatások 3,534 3, % 4243 Egészségügyi szolgáltatások % 4244 Az autóutak karbantartásának szolgáltatásai 10,350 9, % 4245 Nemz. Parkok és természeti felületek karb. Szolgáltatása 14,500 14, % 4246 Környezetvédelmi, tudományos és földméréstani szolg. 15,255 8, % 4249 Szakosított szolgáltatások 55,490 34, % 4251 Épületek és építmények folyó javítása és karbantartása 7,346 6, % 4252 Felszerelés folyó javítása és karbantartása 3,353 2, % 4261 Adminisztrációs anyag 4,941 4, % 4263 A fogl. oktatásához és továbbképzéséhez szükséges anyag % 4264 Közlekedési anyag 2,831 2, % 4265 A környezet megóvásához és tudámnyhoz szüks. anyag 1, % 4266 Az oktatáshoz, művelődéshez és sporthoz szüks. anyag % 4268 A higiénia fenntartásához és vendéglátáshoz szüks. anyag 1, % 4269 Különleges rendeltetésű anyag 1,916 1, % 44 KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGV. JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI 10,184 9, % 4414 Kamattörlesztés belföldi kereskedelmi bankok számára 10,000 9, % 4419 Pénzügyi változások a pénzügyi lizingben % 439

10 SZUBVENCIÓK 9,450 9, % 4511 Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek 8,800 8, % 4541 Folyó szubvenciók magánvállalatoknak ADOMÁNYOK, PÉNZB. TÁMOG. ÉS ÁTUT. 107, , % 4631 Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 27,427 27, % 4632 Tőkeátutalások más hatalmi szinteknek 5,926 5, % 4651 Egyéb folyó pénzbeli támogatások és átutalások 73,906 67, % 47 TÁRS.BIZT. ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM 19,790 19, % 4723 Térítés a költségvetésből gyermekek és a család számára 5,000 4, % 4726 Térítés a költségvetésből haláleset esetén % Térítés a költségvetésből oktatásra, művelődésre, tudom és sportra 13,140 12, % 4729 Egyéb térítések a költségvetésből , % 48 EGYÉB KIADÁSOK 42,023 38, % 4819 Egyéb nonprofit intézményeknek nyújtott támogatások 36,046 33, % 4821 Egyéb adók 4,481 3, % 4822 Kötelező illetékek % 4831 Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján % 4841 Kártérítés elemi csapás okozta sérülésért vagy kárért % 49 ADMINISZTRÁCIÓS ÁTUTALÁSOK 1, % 4991 Tartalékeszközök 1, % 51 ÁLLÓESZKÖZÖK 179,928 80, % 5111 Épületek és létesítmények vásárlása 6,428 1, Épületek és létesítmények kiépítése 78,278 31, % 5113 Épületetk és létesítmények nagy értékű karbantartása 54,590 24, % 5114 Projektum szerinti tervezés 20,098 15, % 5121 Közlekedésre vonatkozó felszerelés % 5122 Adminisztrációs felszerelés 3,556 3, % 5124 Környezetvédelmi felszerelés 8, % 5126 Oktatási-, tudományos-, művelődési- és sportfelszerelés 3, % 5128 Közbiztonsági felszerelés 2,103 1, % 5129 Termelési, motoros és ingatlan felszerelés 2, % 5151 Nem anyagi jellegű vagyon % 54 TERMÉSZETES VAGYON 10,360 1, % 5431 Erdők 10,360 1, % 61 ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS 15,000 9, % 6114 Alaptőke-törlesztés belföldi kereskedelmi bankok részére 15,000 9, % ÖSSZESEN: 863, , % 440

11 10. szakasz A község évi végrehajtott folyó költségei és kiadásai összesen a konszolidált éves pénzügyi jelentés szerint ,08 dinárt tesznek ki, és az alábbiakból állnak: a községi költségvetés folyó költségeiből és kiadásaiból ,08 dinár összegben, a költségvetési eszközhasználók póteszközökből végrehajtott folyó költségeiből és kiadásaiból ,00 dinár összegben. A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti költségvetés-használók költségei és kiadásai teljes egészében póteszközökből vannak fedezve. 000 dinárban Költs.helyrend Fejezet Funkció Pozíció Közgazd. osztályozás évi költségve tés megvalós A költs.has ználók pótköltsé L e í r á s évi költségvet éskiigazítás ítás Megvaló sítás%.terve Megvalósí tás KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 1.1. KKT, ELNÖK, ELNÖKHELYETTES, KÖZSÉGI TANÁCS 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm. 13,037 12, % Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 1,700 1, % Betegbiztosítási járulék % Munkanélküliség utáni járulék % A foglakoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 3,700 3, % Képviselői pótlék 3,000 2, % Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei % Energetikai szolgáltatások 1,750 1, % Kommunális szolgáltatások % Kommunikációs szolgáltatások % Biztosítási költségek % Vagyon és felszerelés bérlése % Egyéb költségek % Belföldi szolgálati utak költségei % Külföldi szolgálati utak költségei % Adminisztratív szolgáltatások % Tájékoztatási szolgáltatások 5,569 5, % Szakszolgáltatások 5,560 5, % Háztartási és vendéglátási szolgáltatások Reprezentáció 5,220 5, % Egyéb általános szolgáltatások 3,726 3, % Oktatási-, művelődési és sportszolgáltatások % Egyéb szakosított szolgáltatások A felszerelés folyó javítása és karbantartása % Adminisztrációs anyag % Közlekedési anyag 1,930 1, % Környezetvédelmi és tudományos anyag Megvalósít ás % A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag % Különleges rendeltetésű anyag % Pénzügyi változások a pénzügyi lizingben % Egyéb nonprofit intézmények dotálása 2,000 1, % Egyéb adók 3,970 3, % Kötelező illetékek % 268 Kártérítések sérülésekért vagy az állami szerv által 4851 okozott kárért % Tartalékeszközök 01 Állandó tartalék 1, % 02 Folyó tartalék Közlekedési felszerelés % A 110 funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 59,360 54, % A 110 funkció összesen: 59,360 54, % Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások- Választások A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Belföldi szolgálati utak költségei 441

12 Szakszolgáltatások Репрезентација Adminisztrációs anyag Közlekedési anyag Átutalások más hatalmi szinteknek 3,783 3, %.01 A 160-as funkció finanszírozási forrásai Költségvetési bevételek % A 160-as funkció összesen % Az 1.1-es fejezet finanszírozási forrásai 0.1 Költségvetési bevételek 63,143 57, % AZ 1.1-ES FEJEZET ÖSSZESEN % 1.2. KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELETI SZOLG. 130 Általános szolgáltatás A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm. 2,113 1, % Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék % Betegbiztosítási járulék % Munkanélküliség utáni járulék % 20 Munkáról való távollét idejére fizetett térítmény az 4141 alap terhére % Végkielégítések és segélyek % 20 Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb 4144 családtagja számára vagy a fogl. más támogatása % A foglalkoztatottak költségtérítése % Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei % Kommunikációs szolgáltatások % Egyéb költségek % Belföldi szolgálati utak költségei % Adminisztrációs szolgáltatás % A foglalkoztatottak oktatásának és továbbképz. költs % Reprezentáció % Adminisztrációs anyag % A foglalk. oktatásának és továbbképz. anyaga % Különleges rendeltetésű anyag % Tőkeátutalások más hatalmi szinteknek % Adminisztrációs felszerelés % A 111 funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 2,970 2, % A 111 funkció összesen: 2,970 2, % Az 1.2 funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 2,970 2, % 1.2 fejezet összesen 2,970 2, % 1.3. KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 330 Bíróságok A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm. 1,880 1, % Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék % Betegbiztosítási járulék % Munkanélküliség utáni járulék % 30 Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb 4144 családtagja számára vagy a fogl. más támogatása % Fizetésforgalmi és banki szolgáltatások költségei % Energetikai szolgáltatások % Kommunális szolgáltatások % Belföldi szolgálati utak költségei % Komputerszolgáltatás % Egyéb általános szolgáltatások % Adminisztrációs anyag % A foglalk. oktatásának és továbbképz. anyaga % A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag % Adminisztrációs felszerelés % A 330. funkció finanszírozási forrásai: 442

13 Költségvetési bevételek 2,603 2, % A 330 funkció összesen: 2,603 2, % Az 1.3. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 2,603 2, % 1.3. fejezet összesen 2,603 2, % 1. RÉSZ ÖSSZESEN 68,716 62, % 2.1 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm. 55,773 54, % Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 7,235 5, % Betegbiztosítási járulék 4,045 3, % Munkanélküliség utáni járulék % Munkáról való távollét idejére fizetett térítmény az alap terhére 1, % Végkielégítések és segélyek % Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb családtagja számára vagy a fogl. más támogatása % A foglalkoztatottak költségtérítése 1, % A foglalkoztatottak díjai % Fizetésforgalmi és bankszolgáltatási költségek 2,750 2, % Enegetikai szolgáltatás 6,303 3, % Kommunális szolgáltatás % Kommunikációs szolgáltatás 3,210 3, % Biztosítási költségek 1,345 1, % Egyéb költségek % Belföldi szolgálati utak költségei % Külföldi szolgálati utak költségei % Ingázási költségek % Adminisztrációs szolgáltatás 7,079 5, % Komupterszolgáltatás 1,495 1, % A fogl. képzésének és továbbk. szolgáltatása % Tájékoztatási szolgáltatás % Szakszolgáltatások 1,316 1, % Reprezentáció % Egyéb általános szolgáltatások 8,050 7, % Egészségügyi szolgáltatások % 44 Környezetvédelmi, tudományos és földmérési 4246 szolgáltatások % Egyéb szakosított szolgáltatások % Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant % A felszerelés folyó javítása és karbantartása 2,315 1, % Adminisztrációs anyag 4,200 3, % A fogl. képzésének és továbbképzésének anyaga % Közlekedési anyag % A higiénia karbantartását és vengdéglátást szolgáló anyag % Különleges rendeltetésű anyag 1,402 1, % Pénzügyi változások a pénzügyi lizingben % Egyéb adók % Kötelező illetékek % Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján % Közlekedési felszerelés % Adminisztrációs felszerelés 1,078 1, % Környezetvédelmi felszerelés % Közbiztonsági felszerelés % A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 118, , % A 130 funkció összesen: 118, , % 2.1. FEJEZET ÖSSZESEN 118, , % 443

14 KÖZADÓSSÁG IGAZGATÁSA Kamattörlesztés hazai kereskedelmi bankoknak 10, % Tőketörlesztés hazai kereskedelmi bankoknak 15, % A 170. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek % A 170 funkció összesen: % 2.2. FEJEZET ÖSSZESEN % 2.3 HELYI KÖZÖSSÉGEK TISZAPART-ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm % Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék % Betegbiztosítási járulék % Munkanélküliség utáni járulék % Végkielégítések és segélyek Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb 4144 családtagja számára vagy a fogl. más támogatása % A foglalkoztatottak költségtérítése % Fizetésforgalmi és bankszolgáltatási költségek % Enegetikai szolgáltatás % Kommunális szolgáltatás % Kommunikációs szolgáltatás % Belföldi szolgálati utak költségei % Adminisztrációs szolgáltatás % Tájékoztatási szolgáltatás % Szakszolgáltatás Háztartási és vendéglátási szolgáltatás Reprezentáció % Egyéb általános szolgáltatás Egyéb szakosított szolgáltatás % Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant % Adminisztrációs anyag % A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag % Különleges rendeltetésű anyag A felszerelés amortizációja Folyó dotációk nemzetközi szervezeteknek Folyó átutalások más hatalmi szinteknek % Kötelező illetékek % Épületek és létesítmények kiépítése 3,000 7, Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása 1, Projektum szerinti tervezés A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 1,889 1, %.04 Saját bevételek 3,150 10, % A 160. funkció összesen: 1,889 1, % 3,150 10, % CENTAR-TÓPART HELYI KÖZÖSSÉG 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm % Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék % Betegbiztosítási járulék % Munkanélküliség utáni járulék % 66 Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb 4144 családtagja számára vagy a fogl. más támogatása % Fizetésforgalmi és bankszolgáltatási költségek % Enegetikai szolgáltatás % Kommunális szolgáltatás % Kommunikációs szolgáltatás % Belföldi szolgálati utak költségei 4229 Egyéb szállítási költségek % Adminisztrációs szolgáltatás % % 444

15 A foglalk. képzésének és továbbképzésének szolg % Tájékoztatási szolgáltatás % Szakszolgáltatás % Reprezentáció % Egyéb általános szolgáltatás A felszerelés folyó javítása és karbantartása % Adminisztrációs anyag % A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag % Különleges rendeltetésű anyag % 4621 Folyó dotációk nemzetközi szervezeteknek Épületek és létesítmények kiépítése 3,600 4, % 5113 Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása 149 A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 1,675 1, %.04 Saját bevételek 3,762 4, % A 160. funkció összesen: 1,675 1, % 3,762 4,731 KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm % Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék % Betegbiztosítási járulék % Munkanélküliség utáni járulék % Természetbeni juttatások 5 76 Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb 4144 családtagja számára vagy a fogl. más támogatása % Fizetésforgalmi és bankszolgáltatási költségek % Enegetikai szolgáltatás % Kommunális szolgáltatás % Kommunikációs szolgáltatás % Egyéb költségek Belföldi szolgálati utak költségei % Adminisztrációs szolgáltatás % Komputeszolgáltatás % A foglalk. képzésének és továbbképzésének szolg % Tájékoztatási szolgáltatás % 4236 Háztartási és vendéglátási szolgáltatás % Reprezentáció % Egyéb általános szolgáltatás % Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant % A felszerelés folyó javítása és karbantartása % Adminisztrációs anyag % % Oktatási-, művelődési- és sportanyag % A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag % % Különleges rendeltetésű anyag % % 4312 A felszerelés amortizációja Folyó átutalások más hatalmi szinteknek % Kötelező illetékek % % Épületek és létesítmények kiépítése 2,700 14, % A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 1,778 1, %.04 Saját bevételek 2,875 14, % A 160. funkció összesen: 1,778 1, % 2,875 14, % FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm % Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék % Betegbiztosítási járulék % Munkanélküliség utáni járulék % 445

16 Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb 4144 családtagja számára vagy a fogl. más támogatása Fizetésforgalmi és bankszolgáltatási költségek Enegetikai szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás Belföldi szolgálati utak költségei Adminisztrációs szolgáltatás % Komputereszolgáltatás Szakszolgáltatás Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatások 25 Környezetvédelmi, tudományos és földméréstani 4246 szolgáltatások Adminisztrációs anyag A foglalkoztatottak oktatási és továbbképzési anyaga A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag Különleges rendeltetésű anyag Folyó átutalások más hatalmi szinteknek % 4819 Más nonprofit intézmények dotálása 35 A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 2,051 2, %.04 Saját bevételek A 160. funkció összesen: 2,051 2, % BÁCSKA-BOGARAS HELYI KÖZÖSSÉG 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm % Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék % Betegbiztosítási járulék % Munkanélküliség utáni járulék % Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb családtagja számára vagy a fogl. más támogatása Fizetésforgalmi és bankszolgáltatási költségek % Enegetikai szolgáltatás % % Kommunikációs szolgáltatás % Vagyonn és felszerelés bérlése Belföldi szolgálati utak költségei % Adminisztrációs szolgáltatás % Szakszolgáltatás % Reprezentáció % Egyéb általános szolgáltatások Egészségügyi szolgáltatás % Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant % A felszerelés folyó javítása és karbantartása % Adminisztrációs anyag Közlekedési anyag A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag % Különleges rendeltetésű anyag % 4412 Kamattörlesztés más hatalmi szinteknek Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 2,000 2, Nagy értékű átutalások más hatalmi szinteknek 2,548 2,548 A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 5,893 5, %.04 Saját bevételek % A 160. funkció összesen: 5,893 5, % % TORNYOS HELYI KÖZÖSSÉG 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm. 1,694 1, % Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék % Betegbiztosítási járulék % Munkanélküliség utáni járulék % 4 446

17 Végkielégítések és segélyek % 102 Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb 4144 családtagja számára vagy a fogl. más támogatása % Fizetésforgalmi és bankszolgáltatási költségek Enegetikai szolgáltatás % Kommunális szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás % Ingázási költségek Komputereszolgáltatás Szakszolgáltatás Reprezentáció Egészségügyi szolgáltatás 26 Környezetvédelmi, tudományos és földméréstani 4246 szolgáltatások Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant A felszerelés folyó javítása és karbantartása Adminisztrációs anyag Közlekedési anyag A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag Különleges rendeltetésű anyag Kamattörlesztés hazai nyilvános pénzügyi intézmény Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 1,500 1, Egyéb folyó dotációk és átutalások Kötelező illetékek Pénzbírságok és kötbérek Épületek és létesítmények kiépítése Projektum szerinti tervezés Adminisztrációs felszerelés 1 A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 4,466 4, %.04 Saját bevételek 0 1,131 A 160. funkció összesen: 4,466 4, % 0 1,131 0 KEVI HELYI KÖZÖSSÉG 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm % Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék % Betegbiztosítási járulék % Munkanélküliség utáni járulék % 108 Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb 4144 családtagja számára vagy a fogl. más támogatása % Fizetésforgalmi és bankszolgáltatási költségek Enegetikai szolgáltatás % Kommunikációs szolgáltatás % Ingázási költségek % Egyéb szállítási költségek Adminisztrációs szolgáltatás % Komputerszolgáltatás Szakszolgáltatás % 4252 A felszerelés folyó javítás és karbantartása Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 1,580 1,580 A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 2,593 2, %.04 Saját bevételek 129 A 160. funkció összesen: 2,593 2, % 129 A 2.3. FEJEZET ÖSSZESEN 20,345 18, % 10,212 32, % 2.4 TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 133 Egyéb általános szolgáltatás A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm. 9,026 8, % 1,000 2, % Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék % % Betegbiztosítási járulék %

18 Munkanélküliség utáni járulék % Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb 4144 családtagja számára vagy a fogl. más támogatása % A foglalkoztatottak költségtérítése % A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások % Fizetésforgalmi és bankszolgáltatási költségek Enegetikai szolgáltatás % Kommunális szolgáltatás Kommunikációs szolgáltatás % Biztosítási költségek Belföldi szolgálati utak költségei Egyéb szállítási költségek Adminisztrációs szolgáltatás 888 A foglalkoztatottak képzési és továbbképzési 4233 szolgáltatása Tájékoztatási szolgáltatás Szakszolgáltatás Háztartási és vendéglátói szolgáltatás Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatás Egyéb szakosított szolgáltatás Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant % A felszerelés folyó javítása és karbantartása Adminisztrációs anyag % A foglalk. képzését és továbbképzését szolg. anyag Közlekedési anyag A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag Különleges rendeltetésű anyag Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 2 Költségvetési térítmények oktatása, művelődésre, 4727 tudományra Egyéb adók Pénzbírságok Adminisztrációs felszerelés 764 A 133. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 11,294 10, %.04 Saját bevételek 1,179 7, % A 133. funkció összesen: 11,294 10, % 1,179 7, % A 2.4. FEJEZET ÖSSZESEN % % 2.5 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS Hófehérke Óvoda 911 Iskoláskor előtti oktatás A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítm. 61,467 61, % 1,833 1, % Nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulék 6,766 6, % % Betegbiztosítási járulék 3,780 3, % % Munkanélküliség utáni járulék % % Természetbeni juttatások % 123 Munkáról való távollét idejére fizetett térítmény az alap terhére ,060 3, % Végkielégítések segélyek 1,200 1, % 123 Egészségügyi támogatás a foglalkozt. vagy szűkebb 4144 családtagja számára vagy a fogl. más támogatása A foglalkoztatottak költségtérítése % A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1, % Fizetésforgalmi és bankszolgáltatási költségek Enegetikai szolgáltatás 1,146 1, % 3,250 3, % Kommunális szolgáltatás % Kommunikációs szolgáltatás % Biztosítási költségek % Belföldi szolgálati utak költségei % Külföldi szolgálati utak költségei % 4223 Ingázási költségek % Egyéb szállítási költségek % 4231 Adminisztrációs szolgáltatás % 448

19 Komputerszolgáltatás % A foglalkozt. képzési és továbbképzési szolgáltatása % Tájékoztatási szolgáltatás % Reprezentáció % Egészségügyi szolgáltatás % Egyéb szakosított szolgáltatás % % Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant % A felszerelés folyó javítása és karbantartása % % Adminisztrációs anyag % A fogl. képzési és továbbképzési anyaga % Közlekedési anyag % Oktatási-, művelődési és sportanyag % A higiénia fenntartását és vendéglátást szolgáló anyag % 1,943 1, % Különleges rendeltetésű anyag % 4312 A felszerelés amortizációja Kamattörlesztés hazai kereskedelmi bankoknak % Az adósságvállalásból eredő illetékek % Folyó átutalások más hatalmi szinteknek 2,274 2, % Költségvetési térítmények a gyerekeknek és a családnak 1,000 1, % Egyéb adók % Kötelező illetékek % 5121 Közlekedési felszerelés 955 1, % 5122 Adminisztrációs felszerelés Oktatási, tudományos, művelődési és sportfelsz % Tőketörlesztés hazai kereskedelmi bankoknak % A 911. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 80,451 79, %.04 Saját bevételek 16,505 16, % A 911. funkció összesen: 80,451 79, % 16,505 16, % ÁLTALÁNOS OKTATÁS 912 Általános oktatás STEVAN SREMAC Á. I Egyéb folyó dotációk és átutalások 32,732 31, % % A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 32,732 30, %.04 Saját bevételek % A 912. funkció összesen: 32,732 30, % % 912 Általános oktatás Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola Egyéb folyó dotációk és átutalások 3,399 3, % 300 1, % A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 3,399 3, %.04 Saját bevételek 300 1, % A 912. funkció összesen: 3,399 3, % 300 1, % 920 Középfokú oktatás Zentai Gimnázium Egyéb folyó dotációk és átutalások 5,601 5, % 630 1, % A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 5,601 5, %.04 Saját bevételek 630 1, % A 920. funkció összesen: 5,601 5, % 630 1, % 920 Középfokú oktatás Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Egyéb folyó dotációk és átutalások 3,527 3, % 8,210 9, % A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 3,527 3, %.04 Saját bevételek 8,210 9, % A 920. funkció összesen: 3,527 3, % 8,210 9, % 920 Középfokú oktatás Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 449

20 Egyéb folyó dotációk és átutalások 6,086 5, % 855 2, % A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 6,086 5, %.04 Saját bevételek 855 2, % A 920. funkció összesen: 6,086 5, % 855 2, % 920 Középfokó oktatás Egészségügyi Középiskola Egyéb folyó dotációk és átutalások 2,190 2, % 500 A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 2,190 2, %.04 Saját bevételek A 920. funkció összesen: 2,190 2, % Máshová nem sorolt oktatás A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások 1, % Biztosítási költségek 6,000 5, % Egyéb folyó dotációk és átutalások 8,800 6, % 01 Oktatási létesítmények és felszerelés 8,000 5, % 02 Projektum - külföldi partnerség % 03 A dolgozók szakmai továbbképzése % Költségvetési térítmények a gyermeknek és a családnak 11,000 10, % `-A tanulók utaztatása 9,000 8, % `-Az egyetemi hallgatók ösztöndíjazása 2,000 1, % A 980. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 26,800 23, % A 980. funkció összesen: 26,800 23, % A 2.5. FEJEZET ÖSSZESEN 160, , % 27,127 31, % 2.6. KÖRNYEZETVÉDELEM 510 Hulladékigazgatás 146 Nemzeti parkok és természeti területek fenntartásának ,000 6,801 szolgáltatása 97.16% Az 510. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek % Az 510. funkció összesen: % 520 Szennyvízigazgatás Egyéb folyó dotációk és átutalások 1,000 1, % Épületek és létesítmények kiépítése 4,000 3, % 01 A csatorna kiépítése a KERTEK HK-ben 4,000 3, % 02 A csatorna kiépítése Zentán Az 520. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 5,000 4, % Az 520. funkció összesen: % 560 Környezetvédelmi költségvetési pénzalap Szakszolgáltatások % 148 Környezetvédelmi, tudományos és földméréstani ,830 8,158 szolgáltatások 68.96% Egyéb szakosított szolgáltatások 1, % Környezetvédelmi és tudományos anyag 1, % Épületek és létesítmények vásárlása 5, % Környezetvédelmi felszerelés 3, % Erdők 3, % Az 560. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek % Az 560. funkció összesen: % 560 Máshová nem sorolt környezetvédelem Egyéb szakosított szolgáltatások 6,700 5, % 450

21 Szúnyogirtás % 02 Kullancsirtás 03 Kóbor kutyák és macskák befogása % Az 560. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 6, % Az 560. funkció összesen: % A 2.6. FEJEZET ÖSSZESEN 45,150 25, % 2.7. LAKÁSÜGYI ÉS KÖZÖSSÉGI TEENDŐK 620 Közösségfejlesztés Energetikai szolgáltatás 5,400 4, % 01 Villanyáramszolgáltatás-helyiségek és üres lokálok % 03 Fűtési költségek % Kommunális szolgáltatás % 05 Kommunális szolgáltatás % 4214 Kommunikációs szolgáltatás % 02 Telefon % 04 Internet % Szakszolgáltatások 1,850 1, % 01 Emlékművek karbantartása % 02 Játszóterek fenntartása % 03 Épületek eltávolítása % 153 Nemzeti parkok és természeti területek fenntartásának 4245 szolgáltatása 7,400 7, % 01 Zöld közterület karbantartása % 04 A városi strand és a Halász Csárdai strand rendezése Egyéb szakosított szolgáltatások 1, % 02 Közkutak karbantartása % 03 Átereszek és kanálisok kiásása és karbantartása % Épületek és létesítmények folyó javítása és karbant. 5,934 5, % 01 Az üzlethelyiségek és a községi vagyon költségei % 02 Előre nem látható munkálatok - sürgős beavatkozások % Épületek és létesítmények vásárlása % 16 Ingatlan vásárlása % Épületek és létesítmények kiépítése 65,478 19, % 02 A sportcsarnok építése % 03 A kutas vízfelfogó kiépítése Tornyoson % 04 A telefonhálózat újjáépítése Bogarason és Tornyoson 06 Új parkolók kiépítése 11 Termálkút kiépítése % 12 Trafóállomás kiépítése az ipari parkban 13 Útépítés az ipari parkban % 14 Őj szökőkút kiépítése a Városi Parkban % 17 A piaci terület kiépítése és adaptálása % Épületek és létesítmények nagy értékű karbantartása 17,470 15, % 05 Munkálatok a Népkertben % 07 A község épülete kupolájának szanálása % 08 Zenta központjának újjáépítése % 09 A vízvezeték újjáépítése % 10 A Népkerti kút adaptálása % 15 Terek rendezése Projektum szerinti tervezés 17,470 13, % 01 Zenta tervei % 02 A sportcsarnok építése % Gépek és felszerelés Szivattyú a szennyvíz átpumpálására magas vízállás esetén A 620. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 123, % A 620. funkció összesen: % 640 Utcai világítás Energetikai szolgáltatás 7, % Egyéb szakosított szolgáltatások % 451

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. JÚNIUS 15. Z E N T A 150. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 48. és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 4. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2010. OKTÓBER 18. Z E N T A 193. A közúti szállításról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 46/95., 66/2001., 61/2005. 91/2005. és 62/2006. szám) 7. szakasza és 36. szakaszának 1.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2014. október 3-án 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének nagytermében megtartott 30. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Költségvetési és pénzügyi osztály Kelt: 2010. 10. 15-én Z e n t a A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T Број: 16. 18.07.23. СТРАНА 318. OLDAL 23.07.18. 16. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 27d. és 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 1/10., 1/11 és 93/12 sz.), a 23. évi, a 24-re

Részletesebben

A VÁLLALAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

A VÁLLALAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE STADION KKV SZABADKA A VÁLLALAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS TEVÉKENYSÉGE: 9311 TÖRZSSZÁM: 08547718 Adóazonosító szám: 100847243 KSZESZ: 82521 SZÉKHELYE: SZABADKA A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

R E N D E L E T E T A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI ÉS A KÉPVISELŐ- TESTÜLETI MUNKATESTÜLETEK TAGJAINAK TÉRÍTMÉNYEIRŐL. 1.

R E N D E L E T E T A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI ÉS A KÉPVISELŐ- TESTÜLETI MUNKATESTÜLETEK TAGJAINAK TÉRÍTMÉNYEIRŐL. 1. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. ÁPRILIS 01. Z E N T A 81. A közúti közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011., 32/2013. szám AB,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 8. szám Topolya, 2007. november 15. Broј 8. 15.11.2007. СТРАНА

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2014. DECEMBER 3. Z E N T A 131. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és Zenta községben az

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

7.2 Üzemeltető jogosult a használatba adott vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére.

7.2 Üzemeltető jogosult a használatba adott vagyontárgyak birtoklására, használatára, hasznainak szedésére. Ü é é ö á ő é é ö é ő ü ö á á ö é á é ü ö á á é á í á ő á á á á á é ő Ő Ö Í ő ö ó é ó ö ü ő ó á é é á ü ő á Ü ö ü ő ö ö í é á é ü ö á á ö é Ö í ő ü ö á á ü ö ö ö á ő í á á í ő é ü é ü é ő é é é é á á í

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ú Ú Í Ú Ú ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ü É Í ü Á É Ö Ő ú Ö ű Ő Ő Ő Í Ö ü Í Á Ö Ö Í ű Ő Í É É ü ü Í ü Í Í ű Í Ö É Ö ü É ű ű Ö ü Í Í ü Ö Í ű Ö É Ö ű Ö ü Ő Ő Á Í Í Í Ö Í É É Í ű ü ü ű É ü ű Ö Ö Ö ü Ö Í ü ű

Részletesebben

É ü É É ü Á Á Á ö É ú ő í á é ő á á á é é ü é é é é é ú é é ő ü ü é é í á é é é ő ő á é ü é é ü á é ú úá íő ű á ő é ü á á é é é é í üé á ő é é é ü Í é ő á í á é ú á á á é á ö ü Á á ő é é ü á é á á ö í

Részletesebben

Ü Á Á ü É ü ü Í ú Í ú É ű ü ű ü ö ö Í ü ö ü ü ö Í ü ö ö ö ú Í ü ö ö ü ű ö ú ö ö ö ú ú ö ű ö ű ü ü Í ü ú ü ú ö ú ú ú ú Ő É É Ü É Á ü ü Í ü ü ö ö ú ö Á Á Ő ü ü ú ú Ö ü ö ö ö ö ú Í ö ú ö Í ö ö Í ú Í Í ü ú

Részletesebben

Ö ö ö í ö í ű ö ő ú ü í ú ő ő ő ú ő ú ő í ő í Á Ö ő ő í ö ö Ö í É Á Á ú Ú í í í í í ű ö í í í ő ö ü ü ö í í ú í í ö ő ü ú ő ö ö ő ú ú ö ű ú í ő Á ú ú ő ú ű ü í ú ü ü ü ö ő í ő Ö ú ö ö ö ő ü ü ö őí ö ö

Részletesebben

í ö ö ü ü í ü ö ü ö í ú ú Ö ö ö ü ü ö ö ű í ö ö ü ű ö í ű ö ö ü Á ö í ö í í í í ö ö ű ű í í í í í í ö í Ú í ü ü ö ű ö ö í ú ö ö ö ö ö ö Á í ö ú í ü í ú í ú Á í ú í ú ú Á ü ü í í í ö í í Á ú í ö ö í í ú

Részletesebben

ú í ö ü í íí ő ö ö ö ü ö ö ö ú ű ű Í Í í ő í ű í ő ü Í ő íú í ö ö ö ő í í í Í Í í í ö ö í í ö ö ö ő Í Í ÍÍ ö ö ő ö ö í ő ő ö í ö ö ú í ő ö ő í ö ő ö ö ö í ö ú Í ő í ű ö ő ú ö ő ö í í ő ö ö ő ö ö ú ö ű

Részletesebben

Á Á Á ö Á ű Á Á ű ő ö ö í É ő í ő ő í ő ö ö ö ü ö ő É Ö ő í ü ü ö ö ő ö ő ő í ő ö ú ü ö ő Á ő ö ö í ö ö ö ö ú ő ú ú ő Í ü ő ő ű ő í ö ú ú ő ő ö ü ő É ö ő ö ö ő ü ö ú ő í ű ö ű ü ö ő í ö ő ő ő ö ő í í ö

Részletesebben

Á É ü Ö Á ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ű ö Í Ü ü ö ö ö Ü ö ö ö ö ü ö ö ú ö ö Í ű ö ű ü ö ú ü ü ű ö ö ö Ü ú ú ö ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű Á ü ü ü ö ü ö ö ü ü Í ö ü ü É ű ű ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

É Á í Ú É í ö í ő ú ö Í ö ü Ö ö ü ö Ö ö Á É őí ö ú ő í ő í ú ö í ő ő ö ú Ú ű ő ő Ú ü ö ú ü ö ö ü í Í ú ő í ü ü ő ö ö Ú ú Í Ú ü Ú ö ő ú ö ű ü í Ö Ö ö í ö ő ö ú ő Ú ú Ö í Ú ü í Á í É ő ö ő ö Á ű Ü í ü í

Részletesebben

Á É ú Ö ü ö É ü ő Á í ő ú ű ő ü ű ö ö ö Ö Ö ü í ü ű ö ő ö Ö ü ö í ü ő ő ő ö í ő ö ű í ü í ú í í í í í ő ő ö ő í ü ű í í ő í ő í ő ű í ű Ő í ú ű ü ö ö ő ő ő ü ö ö ő Ú ű ő í ü ő ö í ö ü ö ö ö ü ö ü ő í í

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Í Ú ü Í ö ö ü É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ú ü ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö Í Í ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ú ö ö ü ü ú Í ö ü ű ö Í ü Í ü ö ö Í ö ö ö ö ü ü ű ö Í ö ö Ö ú Í ú Í ö ö ö ö ö ö ú ú Á ö ö

Részletesebben

ú ű ú ú ü í Ü í Ü ü ö ö ű í ö ű ü ö ö ö ö ö ú ú ü í í ű í ú ű ú ű ú ü ú ö ö ö ö ú ú í ű í ú ö ú ú ú ú ü ü ö ü ü ö ö ö ö ú í ü ö ü ú ö ü ü í ü í ö ü ü í ö í í ö í ú ü ö í í ú ü ö ü Á ü ú ü ö Á ö ö ü ö ü

Részletesebben

Ü É Á í í Á ü ű í ú í ű ü ü Ö í Ü É Í í ü ü ü ü í ú ü í ü ű í í ü ü í í ü Í ú ú ú ű ü É ü í ü í Í í í ű ú í ú Á í í Ü É í í ú ú ű í í í ü í ú Ö ü ü ü ú ű ü í í í ü ü ü ű ü ü ű í ű Ö í í í ü ú Ü É í ú ú

Részletesebben

Í É ő ű Á ő ő ú ű ő ő ű ú ü ő ú ű ő ú ú ü ő ú ü ú ü ü ü ő ő őü Í ú ű ő É ű Í ű ű ű ü ő ő ű ő ű ű Á Á ú ú ú ú ú Í ő Í ő ü ú ü Ü ő Á ő ő ő Á ő ő ő ű Ü ú ü Á ő ű É ü ú ő ú ü Ö Í É Ü É Ü ú Ü ő ő Ő Á ű ü ő

Részletesebben

ő ű ü ü ű í í ú ő Í ő ö ő ő ő í ö ő ő ő í ő ő ö ö ő ő í ő ö Í ő í ü ú ő ő ű ö ő ő ü É í ú ő ö ü ő ü ü ú ü ő í í ő ü í É í ú ő í ú í ő í í ú í ő ö Ú ő ú ő í Á Ú ő Ú Ú ú ú ü ő ő ü Ú í ú ő ő Á í í ű ő Ú ö

Részletesebben

ű Ö ű ú ű ü ú Á ű Á ű Á ú ű ü ú ú Í ü Á ú Ö ú ú ú ű ú ü ú Ö ú ű ű É ü ű ü ű ű É ü ű Ö ú É ú ú ú Á Á Á Á Á Á ú Ö Á Á Á Á ú ú Á Í Ü Á Á ú ú ú ú Á Á Á ű ü ü ü Ö ű ú Á Á Á É ú Á Á ű ú Ö ű ú ű Ö ű ű Ö ű ű Ö

Részletesebben

é é é ú Ü é é ü é é ú é ü é é ü é é é Á é é é é ú é é é ü é ú é é é ű í é é é é é é ü é í é ü é é é é é é é ú é é í ü é é ú í í é é é é ü í ü é é é é é é é í é é é é é ü é é é é é é í é é í ü é ú ü é é

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

Á ú Ö Ú Á Á ú ú ú ú ü ü ú É ő ú ű ú ü Á É Á Í Á ú ú ú ű ú Ö ú ü ú ú ü ú ú ü ú ü ü ú ü ü ú ú ú ü ű ü ü ü ü ú ü ú ő ő ú ü ű ü ő ú ő ú ü ú ü ő ű ő ő ő ő ő ü ú ú ü ő ü ü ú ő ü ü ü ü ő ü Á ú ő ú ú ú ő Á ú ü

Részletesebben

Ö í í ű í ü í ú í ü í ü í ü í ű í íí ü ü ű í í ú ü í ü ü ü ü ü ü ü í ü í ű ü í ü í ü ü ü í ü ű ü ü ű Í ü í ü ü í í ű ű ű í ü ű ű ü ü ü Í ü ú ú ü ű ü í É ü í í ü ü í í ü í Ú í í ü ü í ű í í í ü ű Á Ú í

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről Adószám: 10588549-2-09 1-50 oldal Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégjegyzék száma: 09-09-001011 Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 35. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet áról

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

2006. osz ö ö ú ö ű ö ű ú ú ö ö Í ú Í ú ö É ö Í É Í É ö ö Ü ö É É É ö ö Ü Ü Ü ö ú ű ö ö ö ű ú ú ú ú ö ö ú ú ö ö ö ú ö Í ö ö ö ö Í ú É ö ö ö ö É ö ű ö É É ö Í ö ö ö Ó Ü Í ö Í É ö É É É ö ö ű Í Ö Ö ú ö ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ö ö ő ü Á ő ü ö Í ü ö ö Á Á ü Í ü ü őí ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ö ü ü ö Á Á ö ő Í ü ő ü ö ü ü ő Í ö ö ő ü ü ő Í Í ő ö ő ő ö ő ü ü ü ő ö ü ü ü ü ü ő ő ö ő ü ü ü ü Í ő ö ö Í Í ü Í Í Í ü ö ö ö ü ő ő ö ő ő Í ő

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. november 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Véleményezı bizottság: Gazdálkodási Osztály Valamennyi

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

é é É É Á Ó é ű ú ü ü é ü é ő é é é ü ő é ő É é é é í í Í é é ö é ú ö é Ö ő í é í é ú ú ü é é é ö ö é ő éí é é é ő é é ő é é í é é ő í ő é Á ö é í ö é ő é é ő é é é ő ö é ő ö é í í Í É é í é é é é é ö

Részletesebben

Á ö ö Á É ü É ö í ü í ü é é é é é é í é é é ö é í í ü ö ü é é é é é ü í ü é ü ü é é é é é í é é ö é ú é é ú é é é í ö é ű ü é ö é é ü é é í ü í ü é é é é é ö é é é ö ö ö é ü ü é í é ü é í é é ú ú ö é Ö

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

Á Í Á É ö É í É í í ú Í ö Í Á ü ú í ő ú ú í É É Á Á ú ő ö ü Í ő ü ü ö í ő Í ő ű í ő ő ü ö ö ő í Í ö ő öíö ő ő í í ú ú ü í ü Í í ö ő Í ő ő ő ő ű ö ű ö Í ö ö ő ú ü ö ű Í ő ő Í ü ő ő ö ö ő Á ő ő ü ö ö ő ő

Részletesebben

Ó Á É Á É Ő Ü É í í ü ü ö ö ö ö í ü ü ü ö ö ö ö ü í Í í ö ű É ö í ö ö Í í ö ú Í ö í öíö ö í Í ö Í Í ú ü í í ö Ö ú ö É Í Íí ö ü É í ö Í í í Í ö É Í Íí Á ü ö Öú í Í í ü ü ü í Ú ú í Íí É í ö ö ö ü ö öí ö

Részletesebben

ő Á Ö ÉÓ Á É Ü É Í í ü ü ő ő ö Í ö ö ő í ő ö í ő í ü ö í ő ű í ö Ö ú ú Í ö í öíö ö Ö Í í ő í ü ü ö ö ö í Í ú Í í ö í í ü ö í ő É Í Í í ö í í Í í Í ÍÍ í ő Í í ő ú í ő ö ö ő É í ő Í ú ő Íő Í Í Í ÍÍ í Ö í

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

í ú ő ü Í ö í í ú ú ü í í ő ú ö í Ú Í ö ú Á É Í Á É É í Á Á ö É ú É Ü Á Á ö É Á Á Á É É Á Í í ő ö Á Á Á Í ö É Í í Í í ő í ő í í Á Á É Á ő ő ő ő í í Í Í ő ö Ö É Á É ő Ú ö ö ö ő ő É Á É É Á Í Á ő É Á ő ő

Részletesebben

Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í

Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í Ü ü Ö ü ú ö ö Ö ú Í ü Á í ö ö ö Ö ü ü í ü ö ű ö í ú í í í ö í í ű Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í í í ö ú í ö ö í í ü ü

Részletesebben

Í É É É ú ú ö ü Á ö Ó ú ö Ö ú ú ö ö É ü ű Í ű ú Á ö ö ö ö ü ö É ö ö ö Á ö ö ö ü Á Á É ö ö Í Í ű ú ú Í ü ö ű ü ö Í Í ö ü ö ö ö Ú ú Ö ö ü ö ú ú ű ö ü É ü Í ö ú ö ö ü ö ö ö ö ö ü ű ü ö É Á ü ú ú ö ö ö ü ü

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

ü ö É í ü ö ö í Í ü ö ü ú í ű ö É ú í í í í ü ö Ú ü ö ö ö Í ú í Á ö ö í Í í í í ö í í í í í í ü ü ú ö ö Í ö Á ö Á Í í Á í ö í ö í ü ö Í ö ö ü í í í Íü ö í Í í í í ö ü ú í í í í í ö í ü í ö Ü öí ű ü í í

Részletesebben

Á ö É ö Á É ú ö í ü é é ö é ö é é é é é í é ú ö ö é é é í ü é é é ö é í é é é ú ö ö ö ö é é íú ö Ó é é ö é é í é ö é ú ö é í é é í í í í í é é ö í í ö é í ú é ö é é é é í é é Ö ö é ú é é é é í é ö í é

Részletesebben

í í Í ö ű í í ő í Í Á Í É í É í Ő ö É Ú í É Í Á É É ö ö Á Ö É Ú Ö ö ö í í í í í Ö É É É Í ű Í í í Í í í í í Á Á É Ö Ö É Á É É É É Á É É Á É É í Í ö í í í Á Ö É Ú Á Ú Ö É Ö Á Ú É Á Á ö í í Á í Á Ö Ó É Ű

Részletesebben

Ö é Í Í ü ü é é ö é ö é ÖÍ é éé ű ú é Í ö ű ö é é é é é Í é é é Í Í ö é ö é é é ü ö é Ó Ö é ü é ü ü é é Ü é Í é é é ü ö é é ü é é ü é ö éé é é Í ú é é é Í é Í Í é é ü Í ö é ö é é é ü é ü Í é ü Á é é éé

Részletesebben

ű ö ö ö ű ö ö ö ű ö Á Á Á Á É ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Á ö Á Á ű Í ű Ü ö ú ü ü ö ú ú ü Ú ö ö ú ö ü ü Ü ú ö ö ö ű ö ö ű ö ü ü ű ö Í ű ö Ő Á Í ö ö ú ú ü ö ü ö Ó ö ú Í ü ö ű ö ü ö ű ú Í ö ü ú ö ö ú Á Ü

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

ü ö í ő ü ü ü ő ő ő ű ő ö ü ő ü ü ö ű ő ö ő ő ő ő ü í ö ü ő ő ő ö í ú ő ü ő ü ő ö í ő ö ő ű ő ü ú ő ü ü ő ő ö ő ü ő ú ü ü ő ő ö í ö ü ő ő ö í ö ö ö ő ö ő ő ü ö ő í ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ö ő í ő ű ü ö ö ő

Részletesebben

ű ú ü ü ü ü ü ü ű ü ü É É É É ü ü Ú ű ú Í Á ú Ö Ö Ö Á Í Á ú ú ú ú Á Ö ű ú ú ú ü ű ú ű ű ü ú ű ú ú ü ú ú ű ú ú ü ü ü ú Ü Í Ö ü Ö Ú ü ú Ö ú ü ü Ö Á ú ű ú ü ú ű Ü ú ú ú ú ú ú ü ú Ü ű Ű ú ú ú ű ú ú ü ü ü ú

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

í íű ú ü Á Ö É Ú É É Ö í í í í ü ű ű Ó ü ü ö ö Á ö ö ű í í í ű ö ö ö ö í ö ű ü ö í ö í ö ü ö Á ö ú Á ú ú í í í í í ü í ű ü ö ö ú ü ö í ö ö ü í ü í í ö ü ü Ú íí í ü í í í í ü íí í í ú ö í í ü í ú ú í í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ö ü ő ö ű É ö ö ü ü ö ö ő ő ö ö ü ő ő ö ö ö ö ü ö úő ö ö ő ű ú ő ü ő ő É öü ú Í ú ü ő ő ú ű ő ú ü ú ú ú ő ö ö ő ö ü ü Ú ö ő ü ö ő ö ü ű ü ö ü ö ő ű ö ő ü ő ű ú ü ő ő ő ú ú ü ö ö ő ő ű ő Ü ö ö ö ö ű ú ö

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ő ű í ő ú ő ü ő ő ő ü ü ü ü ü í Ü í í Ü Ü ő ő ő ő í ő ő ő ő íí í ú í ü ű í ő ő í Ö í Í Ü É í í ő Í Á ő ő ő Ő ő ú ú Ö Ö ú í ő ő ő ő ű í ő ú í ü í ű í É í í Ü ű í ő Ú ű í É í í Ü ű í ő ő ű í ő ú ü ÍÍ í ő

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

Ú É Ú í ö ö ö ü ű ú ű ű í ű ü ö ö ő ű ú í ö ö Ü ö ű Ü ú í ő ö ö ű ü ö ő ú ö ü ö ö Ü ö ö ű ű ő ű ü í ú ű í ő í ő ő í í ő ö ö ő ő ő ö ö í ű ő ö ő í ő Ü í ű ő ő ő ő ő ő ü ű ű ő ü ö ö ő í ű ü í ű í ű í ő í

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ő ü í ő ü ő ú ő í ő ő ú í í ő ö í ú í ü í ü ö ö ü ö ü ü ü ö ö í ő ő í ö ő ü ü ő ü ö í ü ú ö ő ö ő ő ü ü í ö ö ö ö ú ú í ö ü ö Í ü ő ö ü ü ü ő ő ú ő ő ú ü í ő ü ő ü ü ü ö É ú ö ö ö ö ű ú ő ő ö É Á Í ü ő

Részletesebben

ö é ü é ü ö ü é é é ü ü é í ü é é é é é ö ö ö é ü ö ö é ü í é ü ü é ü é ö é é ü ö ü ú ö é é ö ö é ű ö é é ü é ö é Ö é ü é é ü ö ö é Ö é ü ú ü é é ű ö é é ü ü é é ü ü é é é ü é ű ö é é ö ö ü é é ü ö é Ö

Részletesebben

í ú í í Í ű í í ű ö Í í ő ú ű ö ö í ű ö ö ű ö í ö ű ö ű ö ö ö ö ő ö ő ő ű ö ő ö ő ő ő Á ű ö ű ö ö í í ő ö ű ö ő ü ő ű ö ű ö őí ő ő ü ö ő ű ö ő ö ö ü ő ü í ú ű í ú ű í ő í Á ú ű ű ö í í í ő ú ű ö ü Ó í

Részletesebben

Í Í Ö Ó ü Ö É ü Ü Í Ú Ü Ü Ö Ü Ü ú Ü ú ú Ü Ü Ú Ú ű ű ú Í ú ü É ü ü ü ü ü ü ú Ü ü Ü Ü Ü Ü ú ü Ü Ü Ü Í ü Ü Ü Ü ú Ü Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ü ü Í ü ű ü ü ú Ü Ü ű Ü Ü ú ü Í ű ű ü Ü ű ü É Ü Ü ü ú Ü ú ű ü ú ú Ü ú Ü Ú

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben