ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM DECEMBER 30. Z E N T A

2 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz Zenta község évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 15/2014. sz., a továbbiakban rendelet) az 1. szakasz az alábbiak szerint módosul: Zenta község évi költségvetésének teljes rendelkezésre álló összegét ,00 dinár összegben állapítjuk meg. 2. szakasz A rendelet 2. szakasza az alábbiak szerint módosul: A évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A évi költségvetés folyó jövedelme és bevételei ,00 dinár összegben 2. Áthozott fel nem használt különleges rendeltetésű eszközök ,00 dinár összegben 3. A használók más forrásokból származó bevételei ,00 dinár összegben 3. szakasz A 3. szakasz táblázatos része az alábbiak szerint módosul: Csoport Közgazdasági osztályozás Bevételek A évi terv I ADÓK 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK Keresetadók Keresetadók Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó-átalány Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó-önadóz Vagyonból eredő bevételek utáni adó Ingatlan utáni jövedelemből eredő adók Ingóságok bérbeadása utáni jövedelemből eredő adók Mezőgazdaságból és erdészetből származó jövedelem utáni adó Földadó Ingatlanjövedelem utáni adó az adóigazg. végzése szerint Személybiztosítási bevételek utáni adó Személybiztosítási bevételek utáni adó Helyi járulékok Önkéntes hozzájárulások a fogl. ker. után nyugd. alapján Порез на друге приходе Egyéb bevételek utáni adó A sportolók bevétele utáni adó oldal 987

3 712 KERESETALAPI ADÓ Keresetalapi adó Keresetalapi adó a költségvetésből finanszírozott fogl Keresetalapi adó egyéb foglalkoztatottak után VAGYONADÓ Vagyonadó Az üzleti könyveket nem vezető kötelezettek vagyonadója Az üzleti könyveket vezető kötelezettek vagyonadója Öröködödési és ajándékozási adó Öröködödési és ajándékozási adó az adóigazg. végz. szerint Tőkeátutalás utáni adó Az ingatlan abszolút jogai átruházása utáni adó A használt gépjárművek abszolút jogai átruházása utáni adó JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK Zenei program rendezése utáni kommunális illeték Hangszerek tartásáért és zenei programok rendezése utáni kommunális illeték Reklámpanók használata utáni kommunális illeték Reklámpanók használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók, illetékek és térítmények Kommunális illeték mot., közúti és csatlakozó járművek tartására Éves térítmény a motoros járművekre Általános érdekű javak használata utáni térítmények A vizek használata utáni térítmény Környezetszennyezési térítmény CO2, HO2 porszerű anyagok emissziója és az elhelyezett hulladék utáni térítmény Átengedett térítmények és tartózkodási illeték Tartózkodási illeték Külön térítmény környezetvédelemre és -fejlesztésre Külön térítmény környezetvédelemre és -fejlesztésre Koncessziós térítmény a kommunális tev. ell. és bevételek egyéb koncessziós ügyletekből Községi kommunális illeték Játékautomaták tartása utáni kommunális illeték A községi utak és utcák használata utáni térítmény Térítmény vízv., kan., tele. és elektromos vezetékek elhelyez EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni illeték A cégtáblának az üzlethely. való kihelyezése utáni komm. illeték ÖSSZESEN I II ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 732 ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL Текуће донације од међународних орг. у кор.општ Тек.донац.од међунар.орг.у корист нив. општ oldal 988

4 III 733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a község javára Folyó célátutalások a Köztársaságtól Folyó célátutalások a VAT-tól a község javára Nem célátutalások a VAT-tól a község javára Egyéb hatalmi szintek tőkeátutalásai a községi szint javára A VAT tőkeátutalásai a község javára A VAT tőkeátutalásai a község javára-az FKU határozata alapján ÖSSZESEN II EGYÉB BEVÉTELEK 741 VAGYONI BEVÉTELEK A községi költségvetési eszközök utáni kamatok Közs. költségvetési bevételek a költségv. eszk. utáni kamatokból Az ásványi eredetű nyersanyag használata utáni térítmény A VAT területén térítmény az ásványi nyersanyag után Erdők és mezőgazdasági földterület használata utáni térítmény Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület, illetve mezőgazdasági létesítmények bérbeadásával megv. eszközök Terület- és telekhasználat utáni térítmény Kommunális illeték a közterületen levő vagy az üzlethelyiség előtti területre üzleti célokra Az építési telek használata utáni térítmény Kommunális illeték a közterületnek építőanyaggal való lefogl JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából szárm. bev. a községi szint javára Piaci szerv.javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából által szárm. bev. a községi szint javára Állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából származó jövedelem, amelyeket a község vagy annak közvetett költségvetési eszközhasználói használnak Községi tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából származó jövedelem, amelyeket a község vagy annak közvetett költségvetési eszközhasználói használnak Illetékek a községi szint javára Községi közigazgatási illetékek Építési telek rendezése utáni térítmény Községi szervek bevételei javak és szolgáltatások mellékes eladásából A bevételek, amelyeket tevékenységével a község szervei és szervezetei valósítanak meg PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Bevételek pénzbírságokból amelyeket szabálysértési eljárásban kézbesítettek, szabálysértésért, amelyet a képviselő-testület aktusa irányoz elő és elkobzott vagyoni haszon ebben az eljárásban Egyéb pénzbírságok, kötbérek a vagyoni haszonból Köztársasági szinten Az adósság 5%-a szerinti bevételek az LPA kényszermegfizettetéséből oldal 989

5 744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől Folyó önkéntes átutalások természetes és jogi személyektől a község javára VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára Egyéb bevételek a községi szint javára KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK Költségrefundációs memorandumtételek Költségrefundációs memorandumtételek INGATLAN ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Ingatlan eladásából származó bevételek a községi szint javára INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Ingóságok eladásából származó bevételek a községi szint javára ÖSSZESEN III: A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI Áthozott fel nem használt különleges rendeltetésű eszközök A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ÖSSZES ESZKÖZE : A HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELFORRÁSAI ÖSSZESEN oldal 990

6 A rendelet 4. szakasza az alábbiak szerint módosul: Közgazd. osztályozás LEÍRÁS Költségvetési terv A költségv. használók tervei Összesen eszközök A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI A foglalkoztatottak keresete, pótl. és 411 térít A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglakoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma Képviselői pótlék SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag KAMATTÖRLESZTÉS Hazai kamatok törlesztése SZUBVENCIÓK Szubvenciók nem pénz. vállalatoknak ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Egyéb dotációk és átutalások Egyéb folyó dotációk a törvény szerint SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS 47 VÉDELEM A szoc.bizt.eredő jogoka, amelyeket 471 közvetlenül a szolgáltatónak fizetnek Szociális védelmi térítések a 472 költségvetésből EGYÉB KIADÁSOK 4. szakasz Kormányon kívüli szervezetek dotálása Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések alapján oldal 991

7 Közgazd. osztályozás LEÍRÁS Költségvetési terv A költségv. használók tervei Összesen eszközök ÁLLÓESZKÖZÖK 511 Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés Szoftver KÉSZLETEK 523 Árukészlet eladásra TERMÉSZETBENI VAGYON 543 Erdők és vizek ALAPTŐKETÖRLESZTÉS 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek ÖSSZESEN: oldal 992

8 II. KÜLÖN RÉSZ 5. szakasz A rendelet 5. szakaszában a táblázatos rész az alábbiak szerint módosul: Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen KKT, POLGÁRMESTER, KÖZSÉGI TANÁCS 111 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete, pótl. és térítm A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglakoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Képviselői pótlék Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Egyéb folyó dotációk a törvény szerint Kormányon kívüli szervezetek dotálása Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések szerint Tartalékeszközök 01 Állandó tartalék 02 Folyó tartalék Felszerelés A 111. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 111. funkció összesen: Az 1.1. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek AZ 1.1. FEJEZET ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELETI SZOLGÁLAT 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkozatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások oldal 993

9 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen Anyag Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Egyéb folyó dotációk a törvény szerint Gépek és felszerelés A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 111. funkció összesen: Az 1.2. fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek AZ 1.2. FEJEZET ÖSSZESEN VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 330 Bíróságok A foglakoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Egyéb folyó dotációk a törvény szerint Gépek és felszerelés A 330. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 330. funkció összesen: Az 1.3. fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek AZ 1.3. FEJEZET ÖSSZESEN I. RÉSZ ÖSSZESEN KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag oldal 994

10 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen Hazai kamatok törlesztése Egyéb folyó dotációk a törvény szerint Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések szerint Gépek és felszerelés A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 111. funkció összesen: A 2.1. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 2.1. FEJEZET ÖSSZESEN ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK- KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS A GAZDAS.KUTATÁSA ÉS FEJL Egyéb dotációk és átutalások A 150. funkció finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek A 150. funkció összesen KÖZADÓSSÁG IGAZGATÁSA Kamattörlesztés hazai üzletviteli bankoknak Alaptőketörlesztés hazai üzletviteli bankoknak A 170. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 170. funkció összesen: A 2.2. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 2.2. FEJEZET ÖSSZESEN HELYI KÖZÖSSÉGEK MŰKÖDÉSE TISZAPART-ALVÉG HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Egyéb folyó dotációk a törvény szerint A 160. funkció finanszírozási forrásai: 9 oldal 995

11 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: CENTAR-TÓPART HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Egyéb folyó dotációk a törvény szerint Gépek és felszerelés A 160. funció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: KERTEK HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Egyéb folyó dotációk a törvény szerint Adók, kötelező illetékek és bírságok Gépek és felszerelés A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: FELSŐHEGY HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások oldal 996

12 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Egyéb folyó dotációk a törvény szerint Gépek és felszerelés A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Projektum: Volontőr központ Átutalások egyéb hatalmi szinteknek A projektum finanszírozási forrásai.02 Bevételek a VAT-tól Projektum: A fő falusi park rendezése Átutalások egyéb hatalmi szinteknek A projektum finanszírozási forrásai.02 Bevételek a VAT-tól A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Bevételek a VAT-tól A 160. funkció összesen: BÁCSKA-BOGARAS HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Egyéb folyó dotációk a törvény szerint Adók, kötelező illetékek és bírságok A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: TORNYOS HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai oldal 997

13 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Egyéb folyó dotációk a törvény szerint A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Projektum: Kenyérszentelés Szerződéses szolgáltatások A projektum finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Projektum: Falu a képeslapról Átutalások egyéb hatalmi szinteknek A projektum finanszírozási forrásai.02 Bevételek a VAT-tól A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Bevételek a VAT-tól A 160. funkció összesen: KEVI HK 160 Máshová nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb dotációk és átutalások Egyéb folyó dotációk a törvény szerint A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkció összesen: ÖSSZESEN A HELYI KÖZÖSSÉGEK MŰKÖDÉSÉRE.01 Költségvetési bevételek Bevételek a VAT-tól oldal 998

14 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen Összesen a HK működésére HELYI KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSE 451 Közúti forgalom Projektum: Az úttes kiépítése a helyi közösségekben Épületek és építési létesítmények A 451. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 451. funkció összesen: Környezetvédelem Projektum: Az Ohridi és a Jó Lajos utcákban a csatornahálózat kiépítése Épületek és építési létesítmények Az 520. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Bevételek a VAT-tól Az 520. funkció összesen: ÖSSZESEN A HELYI KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE A 2.3. fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Bevételek a VAT-tól A 2.3. FEJEZET ÖSSZESEN TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 133 Egyéb általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Folyó javítások és karbantartás Anyag Egyéb folyó dotációk a törvény szerint A 133. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 133. funkció összesen: Projektum: A valamikori kaszárnya 1. létesítményének adaptálása Átutalások egyéb hatalmi szinteknek A projektum finanszírozási forrásai.02 Bevételek a VAT-tól A 2.4. fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek oldal 999

15 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen Bevételek a VAT-tól OKTATÁS.04 Saját bevételek A 2.4. FEJEZET ÖSSZESEN Snežana - Hófehérke Óvoda 911 Iskoláskor előtti oktatás A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglakoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Egyéb folyó dotációk a törvény szerint Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések szerint Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek A 911. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 911. funkció összesen: Projektum: A bábszínház mágiája Átutalások egyéb hatalmi szinteknek A projektum finanszírozási forrásai.02 Bevételek a VAT-tól A 911. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Bevételek a VAT-tól Saját bevételek A 911. funkció összesen: ALAPFOKÚ OKTATÁS Stevan Sremac Általános Iskola 912 Alapfokú oktatás Egyéb dotációk és átutalások oldal 1000

16 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen A foglakoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Az adósságvállalás járulékos költségei Adók, kötelező illet. és bírságok Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 912. funkció összesen: Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 912 Alapfokú oktatás Egyéb dotációk és átutalások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illet. és bírságok Gépek és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 912. funkcióra összesen Projektum: Mesteriskola Egyéb dotációk és átutalások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások oldal 1001

17 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen Anyag A projektum finanszrozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Összesen a projektumra A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 912. funkcióra összesen KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Zentai Gimnázium 922 Középfokú oktatás Egyéb dotációk és átutalások A foglalkoztatottak költségtérítése A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Kísérő költségek Adók, kötelező illet. és bírságok Gépek és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A 922. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 922. funkció összesen: Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 923 Középfokú oktatás diákotthonnal Egyéb dotációk és átutalások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 923. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek oldal 1002

18 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen A 923. funkció összesen: Középfokú oktatás Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola Egyéb dotációk és átutalások A foglakoztatottak keresete, pótlékai és térítései A munkáltatót terhelő szoc. járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Adók, kötelező illetékek és bírságok Gépek és felszerelés A 922. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 922. funkció összesen: Egészségügyi Középiskola 922 Középfokú oktatás Egyéb dotációk és átutalások A foglakoztatottak keresete, pótlékai és térítései A munkáltatót terhelő szoc. járulékok A foglalkoztatottak költségtérítése A foglalkoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illet. és bírságok Gépek és felszerelés A 922. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 922. funkció összesen: Máshová nem sorolt oktatás 17 oldal 1003

19 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen A foglakoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások - Reszorközi bizottság Állandó kiadások - biztosítási költségek Utazási költségek-a tanulók utaztatása Egyéb folyó dotációk és átutalások Oktatási létesítmények és felszerelés Külföldi partnerség - projektum A foglalkoztatottak szakmai továbbképzése Elsősök csomagja Tudás-hatalom Az egyetemisták ösztöndíjazása A tanulók utaztatása 02 Az egyetemisták ösztöndíjazása A 980. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Bevételek a VAT-tól A 980. funkció összesen: Projektum a videó felügyelet bevezetésére az oktatási intézményekben - Általános iskola Szerződéses szolgáltatások Felszerelés és anyag Költségvetési bevételek Bevételek a VAT-tól Összesen a projektumra Projektum a videó felügyelet bevezetésére az oktatási Szerződéses szolgáltatások Felszerelés és anyag Költségvetési bevételek Bevételek a VAT-tól Összesen a projektumra Projektum tankönyvek és tanfelszerelés és más beszerzése a Átutalások roma nemzetiségű egyéb hatalmi tanulóknak szinteknek Bevételek a VAT-tól A 2.5. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Bevételek a VAT-tól Saját bevételek KÖRNYEZETVÉDELEM 510 Hulladékkezelés A 2.5. FEJEZET ÖSSZESEN oldal 1004

20 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen Szakosított szolgáltatás - Tisztaság fenntartása Az 510. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 510. funkció összesen KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP Projektum: A hidrotechnikai és elektro felszerelés egy részének szanálása a szivattyúállomáson a csapadékvizekre és a tisztított vizekre Épületek és építési létesítmények A projektum finanszrozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Bevételek a VAT-tól Összesen a projektumra Projektum: A parlagfű megsemmisítése Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások A projektum finanszrozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Összesen a projektumra Projektum: A területek zöldesítése Szakosított szolgáltatások Erdők beszerzése A projektum finanszrozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Összesen a projektumra Projektum: Ablakok cseréje a közlétesítmények épületen az energetikai hatékonyság céljából Épületek és építési létesítmények A projektum finanszrozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Összesen a projektumra Projektum: Regionális szemétlerakó kiépítése Szabadka Átutalások egyéb hatalmi szinteknek A projektum finanszrozási forrásai.02 Bevételek a VAT-tól Összesen a projektumra A program finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Bevételek a VAT-tól Összesen a projektumra oldal 1005

21 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen Környezetvédelmi költségvetési pénzalap A foglakoztatottak jutalma és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Szubvenciók Kormányon kívüli szervezetek dotálása Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Erdők és vizek Finanszírozási források:.01 Költségvetési bevételek Az 560. funkció finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Bevételek a VAT-tól Az 560. funkció összesen Máshová nem sorolt környezetvédelem Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Szúnyogirtás Patkányirtás Kullancsirtás Szolgáltatások az elhagyott állatok populációjának csökkentésére és az ebek csippelésének szolgáltatása Pénzbírságok bírósági végzések szerint Az 560. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 560. funkció összesen: A 2.6. fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Bevételek a VAT-tól A 2.6. FEJEZET ÖSSZESEN LAKÁS- ÉS KÖZÖSSÉGÜGYI TEENDŐK 620 Közösségfejlesztés Állandó kiadások Villanyáram-szolgáltatás - helyiségek és üres üzletek 02 Telefon oldal 1006

22 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen Fűtési költségek Internet Kommunális szolgáltatás Sportcsarnok A szökőkút biztosítási költségei Szerződéses szolgáltatások A vagyon értékének becslése 02 A községi létesítmények biztosítása Szakosított szolgáltatások A zöld közterületek fenntartása A közkutak fenntartása A városi strand rendezése Gyermekjátszóterek karbantartása Geodéta szolgáltatások Aí útkorridorok topográfiai alapjai Etázsolási teendők Az épületeke és létesítmények folyó javításai és karbantartása 01 Üzlethelyiségek és a községi vagyon költségei 02 A csapadékvíz elvezetése A szökőkút karbantartása Pénzbírságok bírósági végzések szerint Épületek és építési létesítmények Zenta tervei Parkoló kiépítése és a Sportcsarnok kommunális felszerelése 03 Munkálatok a Népkertben A Városháza kupolájának szanálása A vízvezeték és az elvezető újjáépítése A központ újjáépítése Kerékpárút Az elvezető kiépítése az ipari úton a Szakmai Cukorgyár értékelés felé és felügyelet Gázvezeték kidolgozása A Városháza megvilágítása Egyéb ingatlan és felszerelés A 620. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Bevételek a VAT-tól A 620. funkció összesen: Utcai kivilágítás Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Ünnepi kivilágítás oldal 1007

23 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen Szakosított szolgáltatások A közvilágítás karbantartása Egyéb ingatlan és felszerelés A 640. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 640. funkció összesen: Projektum: Digitális illeszkedő beszerzése a régi közvilágítási rendszer vezérlésének cseréjére Egyéb ingatlan és felszerelés A projektum finanszrozási forrásai.02 Bevételek a VAT-tól Összesen a projektumra A 2.7. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Bevételek a VAT-tól A 2.7. FEJEZET ÖSSZESEN KÖZGAZDASÁGI TEENDŐK A munkát illető általános teendők Folyó átutalások más hatalmi szinteknek A 412. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Teljes bevételek a VAT-tól A 412. funkció összesen Mezőgazdaság A foglalkoztatottak jutalma és más külön kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Erdők és vizek A 421. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalap Kormányon kívüli szervezetek dotálása Szaporítóanyag finansz.a művi megtermékenyítéshez és állatorvosi szol Minőséges kos tenyészállatok besz. finansz. 03 A mezőgazdasági kultúrák magvai vásárlása költs. egy részének szubvenc A 421. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek oldal 1008

24 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen Összesen a mezőgazdaságra Projektum: A műszaki dokumentáció kidolgozása a Zentai rétnek a magisztrális csatornával való összekötésére Épületek és építési létesítmények A projektum finanszrozási forrásai.02 Bevételek a VAT-tól Épületek és építési létesítmények A projektum finanszrozási forrásai.02 Bevételek a VAT-tól Gépek és felszerelés A projektum finanszrozási forrásai.02 Bevételek a VAT-tól A projektumok finanszírozási forrásai.02 Bevételek a VAT-tól A 421. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Összesen bevételek a VAT-tól A 421. funkció összesen Idegenforgalom-Zenta Közs. Idegenforgalmi Szervezete A foglakoztatottak keresete, pótlékai és térítményei A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglakoztatottak szociális juttatásai Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Tartózkodási illeték Egyéb folyó átutalások a törvény szerint Adók, kötelező illetékek és bírságok Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés Szoftver Projektum: Zentán a szivattyú állomás fő projektumának kidolgozása, Mákosi levezető Projektum: A mezőőrszolgálat felszerelése 23 oldal 1009

25 Rész Fejezet Funkció Program osztályozás Pozíció Közgaídasági osztályozás LEÍRÁS A évi költségvetési terv Kiadások más forrásokból Összesen Árukészlet eladásra A 473. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 473. funkció összesen: SZERVEZÉSBEN LEVŐ Projektum: PROJEKTUMOK Tiszavirágzás Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag A projektum finanszrozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Összesen a projektumra Projektum: I love Senta Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag A projektum finanszrozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Összesen a projektumra Projektum: Karácsonyi vásár Szerződéses szolgáltatások Anyag A projektum finanszrozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Összesen a projektumra A program finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Összesen a projektumra A 473. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 473-as funkció összesen Egyéb tevékenységek Egyéb dotációk és átutalások Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete Inkubátor Kft Önálló Szakszervezetek Szövetsége Kormányon kívüli szervezetek Zentai dotálása Gazdakör Vajdasági Gazdakörök Egyesületeinek Szövetsége 03 A Kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója oldal 1010

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2015. NOVEMBER 27. Z E N T A 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 4. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 29. Z E N T A 131. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2015. DECEMBER 30. Z E N T A 178. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM 2016. DECEMBER 29. Z E N T A 204. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2014. október 3-án 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének nagytermében megtartott 30. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2009. DECEMBER 31. Z E N T A 154. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. DECEMBER 29. Z E N T A 147. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. JÚNIUS 15. Z E N T A 150. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 48. és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2010. OKTÓBER 18. Z E N T A 193. A közúti szállításról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 46/95., 66/2001., 61/2005. 91/2005. és 62/2006. szám) 7. szakasza és 36. szakaszának 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 38. üléséről, amelynek megtartására 2015. június 16-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 43. üléséről, amelynek megtartására 2015. október 30-án került sor a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében. A jelenlevők számának

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Költségvetési és pénzügyi osztály Kelt: 2010. 10. 15-én Z e n t a A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A rendelet 2. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról Mórágy

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213. és 63/213. szám helyesbítés) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetésének Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 9/2011. (IX. 06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III. 10.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről

Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről Ö S S Z E S Í T Ő Pannonhalma Város Önkormányzatának 212. évi költségvetési bevételeiről 1. Sz.melléklet BEVÉTELI FORRÁSOK 212.évi javaslat Intézményi működési bevétel,áfa 15531 Helyi adók iparűzési 33

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kisbajcs Önkormányzata rendelet nyilvántartása Rendelet. A rendelet címe

Kisbajcs Önkormányzata rendelet nyilvántartása Rendelet. A rendelet címe 1 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1983 1981 1970 Évszám Kisbajcs Önkormányzata rendelet nyilvántartása Rendelet Száma Hatályba lépés ideje A rendelet címe Hatályon kívül helyezte 1/1970. (III.6.) A bucsu-vásár

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Vének Önkormányzata rendelet nyilvántartása

Vének Önkormányzata rendelet nyilvántartása 1994 1993 1992 1991 Évszám Rendelet Vének Önkormányzata rendelet nyilvántartása Hatályba Száma lépés A rendelet címe ideje 1/1991. (IV.01.) Az 1991. évi költségvetésről 2/1991. (VII.18.) Az 1990. évi költségvetés

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK re OLDAL DÁTUM KÉPVISELŐ-TESTÜLET AKTUSAI RENDELETEK 17 184 SZABÁLYZAT A ZENTA KÖZSÉG EGYETEMI HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJALAPJA ESZKÖZEINEK A FELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 415

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben