СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар г., Бачка Топола

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam szám Topolya, december 15.

2 Број СТРАНА 276. O L D A L s z á m 98. A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) 32. szakasza, A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73. és 2010/101. szám) 43. és 47. szakasza és Topolya község Statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1 és 2010/6 szám) 42. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a december 15-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÚJRAELOSZTÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2010/1. és 2011/6. szám a továbbiakban: Határozat) 1. szakasza módosul és ezek után így hangzik: Topolya község évi költségvetésének rendelkezésre álló eszközeit ,00 dinár összértékben állapítjuk meg 2. szakasz A Határozat 2. szakasza módosul és így hangzik: A költségvetés évi bruttó elvű bevételét és illetményeit ,00 dinár értékben állapítjuk meg, s ezek az alábbiakból állnak: 5) A költségvetés évi folyó bevételei és illetményei ,00 dinár, 6) A korábbi évekből áthozott, felhasználatlan, külön rendeltetésű eszközök ,00 dinár összegben, 7) A korábbi évekből áthozott bevételi többlet ,00 dinár összege, 8) A községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak forrásjellegű tevékenységéből befolyt, saját számlán és más forrásokból tervezett bevételei és illetményei ,00 dinár összege. 3. szakasz A Határozat 3. szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik: Gazdasági BEVÉTELNEM besorolás 7. ROVAT FOLYÓ BEVÉTELEK 711 JÖVEDELEM,NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ A ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEK Keresetek utáni adó , Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , Vagyonból eredő jövedelem utáni adó , Egyéb jövedelemadók ,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ÖSSZESEN: , VAGYONADÓ Vagyonadó , Hagyaték és ajándék utáni adó ,00

3 Број СТРАНA 277. O L D A L s z á m Nagyobb pénzügyletek utáni adó , Nevesített részvények és haszonrész utáni adó ,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ÖSSZESEN: , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenés műsorok szervezése utáni kommunális illeték , Reklámtábla használata utáni kommunális illeték ,00 Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6% ából , Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , Gépjárművek utáni évi díj , A termőföld átminősítéséért járó térítés , Környezetszennyezésért fizetendő térítés , Tartózkodási illeték , Környezetvédelmi és fejlesztési díj , Községi kommunális illetékek ,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ÖSSZESEN: , EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték ,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ÖSSZESEN: , NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó adományai a községek javára 0,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel 0, ÖSSZESEN: 733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 0, A Köztársasági szint nem rendeltetésszerű átutalásai a község javára 0, Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 0, Köztársaság folyó céleszközátutalásai a község javára , VAT folyó évi céleszközátutalásai , VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a község javára , Köztársaság kapitális céleszközátutalásai 0, VAT kapitális céleszközátutalásai 0,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel ,00 07 Más hatósági szintektől származó átutalások (733156) , ÖSSZESEN: ,00

4 Број СТРАНА 278. O L D A L s z á m 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök Terület- és telekhasználati díj , , kommunális illetékek , városi építési telek használati díja ,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ÖSSZESEN: 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. BEV , Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek , Községi közigazgatási illetékek , Telekrendezési díj , Községi igazgatási szervek bevételei ,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ÖSSZESEN: , PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési kihágásokért kirótt bírságokból származó bevétel , A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek ,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ÖSSZESEN: 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK , Egyéb bevételek a község javára ,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel , ÖSSZESEN: , ROVAT ÖSSZESEN 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉ ,00 KESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK Állami tulajdonú lakások felvásárlásából eredő bevételek 0, ROVAT ÖSSZESEN ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL 0,00 EREDŐ ILLETMÉNYEK 9 ROVAT 911 HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY Hazai ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból eredő illetmények a község javára 0, ÖSSZESEN 0, HAZAI TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY A folyósított hitlelek törlesztéséből származó bevételek 0, Magánosítás során való tőkeeladásból származó bevételek 0, ÖSSZESEN 0,00

5 Број СТРАНA 279. O L D A L s z á m 9 9. ROVAT ÖSSZESEN 0, Helyi járulékok ,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel ,00 A KÖLTSÉVETÉS FOLYÓ JÖVEDELMÉNEK ÉS BEVÉTELEINEK ÖSSZEGE , Előző évből áthozott, felhasználatlan, külön rendeltetésű eszközök , Korábbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet ,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ,00 ÖSSZESEN ,00 A költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból eredő bevételei ,00 ÖSSZESEN ,00 4. szakasz A Határozat 4. szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik: LEÍRÁS Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 000 Szociális védelem ,00 0, , Általános közszolgáltatások , , , Közrend és nyugalom ,00 0, , Gazdasági teendők , , , Környezetvédelem , , , Lakásfejlesztés és a közösségfejlesztés , , , Egészségügy ,00 0, , Üdülés, művelődés és hitközösségek , , , Oktatás , , ,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,00 5. szakasz A Határozat 5. szakasza módosul és ezentúl így hangzik: «A költségvetés és a költségvetési felhasználók teljes, rendelkezésre álló eszközei ,00 dinárt tesznek ki, melyeket az alábbi gazdasági besorolás szerint osztunk el: Feladatkör SZÁM- LA KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , , , Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , , Természetbeni térítések , , ,00

6 Број СТРАНА 280. O L D A L s z á m 414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , , Foglalkoztatottak térítményei , , ,00 Térítések, kedvezmények és egyéb , , ,00 külön kiadások SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK , , ,00 IGÉNYBEVÉTELE 421 Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyagok költségei , , ,00 44 KAMATOK VISSZAFIZETÉSE , , , Belföldi hitelezők kamatainak visszafizetése , , ,00 45 TÁMOGATÁSOK , , , Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások , , , Magánvállalatok támogatása 0,00 0,00 0,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , , , Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások , , ,00 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK , , , Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , , ,00 48 EGYÉB KIADÁSOK , , , Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások , , , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , , , Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések , , ,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK ,00 0, , Tartalékeszközök ,00 0, ,00 51 ALAPESZKÖZÖK , , , Épületek és építészeti létesítmények , , , Gépek és felszerelés , , , Nem anyagi természetű vagyon , , ,00 61 ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE ,00 0, , Hiteltörlesztés, belföldi hitelezőknél ,00 0, ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: , , ,00 6. szakasz A Határozat 6. szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik:

7 Број СТРАНA 281. O L D A L s z á m 1. LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költségvetési eszközök A. A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEINEK ÉS KIADÁSAI NAK SZÁMLÁJA FOLYÓ BEVÉTELEK 1. Adóbevételek , Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó , Vagyonadó , Javak és szolgáltatások utáni adó , Egyéb adók ,00 2. Nem adókból eredő bevételek ,00 Ebből megfizettetett kamatok ,00 3. Adományok ,00 4. Átutalások ,00 Folyó bevételek összesen NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ,00 EREDŐ ILLETMÉNYEK 8 0,00 I. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (7. és 8. rovat) ,00 FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK 1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások ,00 2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele ,00 3. Kamatok törlesztése ,00 4. Támogatások ,00 5. Társadalombiztosításból eredő jogok ,00 6. Egyéb kiadások ,00 7. Folyó átutalások ,00 8. Tőkeátutalások ,00 Folyó kiadások összesen ,00 NEMPÉNZBELI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK KAPITÁLIS KIADÁSOK ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA (4. és 5. rovat) ,00 III. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY) (7+8)-(4+5) ,00 IV. Pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások 62 0,00 V. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 92 (7+8)- 0,00 VI. TELJES PÉNZÜGYI HIÁNY (4+5)+(92-62) ,00 В. TÁMOGATÁS VII. Adósságvállalásból származó bevételek 91 0,00 VIII. Előző évekből áthozott, felhasználatlan eszközök ,00 IX. Tartozás alapösszegének törlesztése ,00 X. NETTÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS ,00 A költségvetési hiányt ,00 dinár összegben az előző évekből áthozott felhasználatlan eszközökből kell fedezni. 7. szakasz A Határozat 8. szakaszában szereplő ,00 összeg ,00 összegre módosul.

8 Број СТРАНА 282. O L D A L s z á m 8. szakasz A Határozat 10. szakaszában szereplő ,00 összeg ,00 összegre módosul. 9. szakasz A Határozat 18. szakaszának 1. bekezdésében szereplő ,00 összeg ,00 összegre, míg a ,00 összeg ,00 összegre módosul. A Határozat 18. szakaszának táblázatos része módosul és ezentúl így hangzik:

9 Број СТРАНA 283. O L D A L s z á m A HELYREND LEÍRÁSA A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVE- TÉS ÉVI ESZKÖZEI FELHASZNÁLÓK EGYÉB FORRÁ- SOKBÓL EREDÓ ESZKÖZEI ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN Rész Fejezet Feladatkör Gazdasági besorolás Helyrend szám RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Fejezet - A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , Jutalmak és kedvezmények , , Állandó költségek bérlet , , Útiköltségek , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) , , A helyi önkormányzat szerveinek díjai (Pro urbe, művészeti díj, Vuk-diploma, sportolók) , , Fejezet összesen: ,00 0, , Fejezet A költségvetés tartalékai A költségvetés állandó tartaléka , , Folyó költségvetési tartalék , , Fejezet összesen ,00 0, , Fejezet Községi Közigazgatás Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) , , Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, gyógykezelési segélyek) , , Foglalkoztatottak térítményei (utaztatás-készpénz) , ,00

10 Број СТРАНА 284. O L D A L s z á m Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) , , Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális- posta és biztosítási szolgáltatások) , , Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni térítmények) , , Szerződésen alapuló szolgált. (vállalkozási szerződések, foglalkoz. képzése és továbbképzése, tájékozt.szolgáltatások) , , Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések költségei) , , Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) , , Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és kenőanyagok, reprezentáció) , , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , , Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések , , Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények beruházási karbantartása) 0,00 0, Gépek és felszerelés , , Egyéb alapeszközök (számítógépes programok vásárlása) , , Fejezet összesen ,00 0, , Fejezet Külön rendeltetések Választási bizottság , , Menekültek különszámlája 0,00 0, a Felsőbb hatalmi szintekről, pályázat útján átutalt eszközök (Тop-expo) , , Nemkormányzati szervezetek politikai pártok dotációi , , A polgárok egyesületeinek dotációi , ,00 - Pályázatok alapján ,00 - Az utalványozó külön végzései alapján ,00

11 Број СТРАНA 285. O L D A L s z á m Topolya község Feljesztési Társulása , , Fejezet összesen: ,00 0, , Fejezet Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére szolgáló eszközök Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Állandó költségek , , , Útiköltségek 0,00 0, Szerződésen alapuló szolgáltatások , , , Az igazgató bizottság tagságának térítései , , Folyó karbantartás , , Anyagok 8.000, , , Gépek és felszerelés , , Fejezet összesen , , ,00 Az 1. rész támogatási forrásai 01 Költségvetési bevétel , ,00 04 Saját bevételek , ,00 07 Más hatalmi szintek átutalásai , , ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-41 HELYREND) ÖSSZESEN , , , RÉSZ - ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Tanulók utaztatása , ,00 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463111) Foglalkoztatottak költségei utaztatás , ,00 - természetbeli térítések (bérletek) ,00 - készpénzbeli térítés , A dolgozók szociális juttatásai 0,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) , , Állandó költségek energia , ,00 - villanyáram ,00 - fűtés ,00

12 Број СТРАНА 286. O L D A L s z á m Állandó költségek egyéb , , Útiköltségek , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagok , ,00 Más hatósági szinteknek való tőkeátutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantrtása 0,00 0,00 0, Gépek és felszerelés 0,00 0,00 0, Fejlesztési programok társtámogatása 0,00 0,00 0,00 Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) Speciális oktatási intézményeknek való átutalás , ,00 A 2. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel ,00 0, ,00 2. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS ( helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, , RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Középiskolai tanulók utaztatása 0,00 0,00 Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) A foglalkoztatottak utaztatása-természetbeni térítés , , természetbeli térítések (bérletek) ,00 - készpénzbeli térítés ,00 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) , , Energiaköltségek , ,00 - villanyáram ,00 - fűtés , Állandó költségek - egyéb , , а Útiköltségek , ,00

13 Број СТРАНA 287. O L D A L s z á m Szerződés szerinti szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagköltségek , ,00 Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463211) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00 0, Gépek és felszerelés 0,00 0, Fejlesztési programok társtámogatása 0,00 0,00 A 3. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel ,00 0, , KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ( helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, , RÉSZ - MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS Fejezet - Topolya község Művelődési Háza Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Természetbeni juttatások 6.000, , Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások - ösztöndijak , , , Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás , , , Jutalmak és kedvezmények , , Állandó költségek (pénzforgalom, energia) , , , Útiköltségek , Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások- színházi előadások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyagok , , , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezett. illet.és bírságok , Épületek kapitális karbantartása (melléképület) 0,00 0,00 -

14 Број СТРАНА 288. O L D A L s z á m Gépek és felszerelés , , Fejezet - Népkönyvtár Fejezet összesen , , , Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Természetbeni juttatások 8.000, , Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások , , , Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás , , Jutalmak és kedvezmények , , Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális, posta- és biztosítási szolgáltatások) , , , Útiköltségek , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , , Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , , Speciális szolgáltatások (művelődési rendezvények) , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyagok , , Gépek és felszerelés 0,00 0, Könyvek vásárlása , , fejezet összesen , , , Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása а Monográfiák és könyvek kiadása , , Községközi intézmények támogatása , , Művelődési egyesületek támogatása , ,00 - pályázat alapján ,00 -rangosabb szemléken való részvételi költségek, az utalványozó külön végzései alapján , Adományok a hitközösségeknek és műemlékek fenntartására , , Művelődési rendezvényekre szánt eszközök , , Fejezet összesen ,00 0, ,00

15 Број СТРАНA 289. O L D A L s z á m A 4. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel , , ,00 07 Más hatalmi szintek átutalásai , , MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS ( helyrend) ÖSSZESEN RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS Folyó támogatás a Topolyai TKv-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira Folyó támogatás a Topolyai TKv-nak a nyilvánosság tájékoztatására, rádióra (4632) A nyilvánosság tájékoztatásának szolgáltatásai szerződés alapján , , , , ,00 0,00 0, , , Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása , ,00 Az 5. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel ,00 0, ,00 5. TÁJÉKOZTATÁS ( helyrend) ÖSSZESEN: ,00 0, , RÉSZ SPORT ÉS REKREÁCIÓ Nonprofit szervezetek kissportok támogatása , , Kosárlabda és labdarúgó egyesületek támogatása , , Nonprofit szervezetek sportrendezvények támogatása , , Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség támogatása , ,00 A 6. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel ,00 0, ,00 6 SPORT ÉS REKREÁCIÓ ( helyrend) ÖSSZESEN 7 7. RÉSZ SZOCIÁLIS VÉDELEM ,00 0, , Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4631) , , Kapitális átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4632) - Gépek és felszerelés 0,00 0, Igazgató Bizottság tagjainak térítményei , , Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , ,00

16 Број СТРАНА 290. O L D A L s z á m Idős és felnőtt személyek nappali elhelyezésének támogatása , , Nonprofit szervezetek támogatása , ,00 A 7. rész támogatási forrásai: 0,00 01 Költségvetési bevétel ,00 0, ,00 7 SZOCIÁLIS VÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, , RÉSZ GYERMEKVÉDELEM Fejezet - A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , , Természetbeni juttatások , , , Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások , , , Foglalkoztatottak térítményei , Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások ,00 0, , Állandó költségek pénzforgalom , , , Állandó költségek - energiaszolgáltatás , , , Állandó költségek egyéb , Útiköltségek , Szerződés szerinti szolgáltatások , , , Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás 0, , , Anyagok , Belföldi hitelek törlesztése , Harmadik és negyedik gyermek Iskoláskor Előtti Intézményben való ellátási költségeinek támogatása (4631) , Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetmények és bírságok ,00 -

17 Број СТРАНA 291. O L D A L s z á m Épületek és létesítmények 0, , , Gépek és felszerelés , , , Könyvek vásárlása , Fejezet összesen , , , Fejezet - Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök Szociális segélyezett gyermekek utaztatása , , а Anyagok , , Ingyenes uzsonna és tankönyvek , , Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik gyermeke után , , Rendezvények - Gyermekhét , , Fejezet összesen ,00 0, ,00 A 8. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel , , ,00 04 Saját bevételek , ,00 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai , ,00 07 Más hatalmi szintek átutalásai , , , GYERMEKVÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN , , , RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM Egészségügyi intézmények alapítói jogainak gyakorlására szolgáló eszközök (4631) , , A lakosság megelőző egészségvédelme , , Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek kategorizálása és idő előtti beíratása) A 9. rész támogatási forrásai: , ,00 01 Költségvetési bevétel ,00 0, ,00 9 RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, ,00

18 Број СТРАНА 292. O L D A L s z á m RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott tevékenységek végzésére (4631) , , , Közérdekű létesítményekbe való befektetések társtámogatása (4632) , , , Tervdokumentáció kidolgozása 0,00 0,00 0, Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN , , , Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV Tőkeátutalások (4632) A vízvezeték és a csatornarendszer rekonstrukciójának programja (az 5a számú kút felszerelése 8.sorszám alatt) , , Hulladékkezelési program , ,00 Tőkeátutalások összesen ,00 0, ,00 Folyó támogatások (4511) Működési költségek 0,00 0,00 0, Vizesárkok szabályzása 0,00 0,00 0, Utak folyó karbantartása téli szolgálat , ,00 Folyó támogatások összesen ,00 0, , FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN ,00 0, , Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV Tőkeátutalások (4632) Keleti és déli kerülőutak és felvonulási tér kiépítése, földfelvásárlás , , Felvonulási tér kiépítése 0,00 0, Első VIP és logisztikai központ Kft. gazdálkodásában való részvétel , , Építési telkek rendezése 0, , ,00

19 Број СТРАНA 293. O L D A L s z á m Köztéri zöldfelületek és parkok rendezése , , , Körforgalom kiépitése , , Helyi utak kiépitése és mezei utak csatlakoztatása 0, , , a Vasúti átkelő kiépítése , , Kerékpárösvények kiépitése , , Parkoló kiépítése 0,00 0, Tervanyag elkészitése 0, , , Folyó évdíjak (4511) Tőkeátutalások összesen , , , Közvilágítás és nagyjavítása , , Közvilágítás felújítása , , Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása , ,00 - vízszintes jelzések ,00 - füőleges jelzések ,00 - jelzőlámpák karbantartása , Útpadkák rendezése (mezei és helyi utak) , , , Utak karbantartása , , , Szélvédő erdősávok fenntartása , , а A tópart strandjának fenntartása , ,00 Folyó támogatások összesen , , , A KV működésének költségei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , , Foglalkoztatottak szoc. juttatásai (foglalkozt. gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, gyógy. segélyek) 0, , , Foglalkoztatottak térítményei 0, , , Díjak, bónuszok és egyéb külön költségek 0, , , Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommun. és postaszolgáltatás, fűtés, biztosítás, stb.) , , , Útiköltségek 0, , ,00

20 Број СТРАНА 294. O L D A L s z á m Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó karbantartás (létesítmények és felsz.karbant.) , , , Anyagok 0, , , Hazai kamatok törlesztése 0,00 0,00 0, Civil szervezetek adományai 0, , , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bírósági testületek által kiszabott pénzbírságok, büntetések Épületek s egyéb kommunális létesítmények beruházási karbantartása 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Gépek és felszerelés , , , A tartozás alapösszegének törlesztése belföldi hitelezőknek 0,00 0,00 0,00 Működési költségek összesen , , , TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN , , , Fejezet - KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK Sürgős beavatkozások és egyéb kommunális szükségletek , , Felsőbb hatalmi szintek által támogatott, létesítmények tervezésére és kiépítésére vonatkozó projektumok önrésze , , Környezetvédelem , , Rovar- és rágcsálóirtás , , a b Felsőbb hatalmi szintekről átutalt eszközök, a Tisztítsuk meg Szerbiát akció pályázatáról Felsőbb hatalmi szintekről átutalt eszközök a kisebbségi nyelvet és írásmódot igénylő felhasználók tám. pályázatáról , , , , Községi stratégiai tervek készítése , , Községi urbanisztikai tervek készítése , ,00

21 Број СТРАНA 295. O L D A L s z á m A mezőgazdasági föld védelmére és rendezésére irányuló munkálatok kijelölésének programja ( ,00) I. Mezőgazdasági fold rendezése A besorolatlan utak karbantartása , , Lecsapolási díj , , а A mezg. földek tagosítása, csoportosítása és jelölése , , A mezg. földek öntözése és lecsapolása , , A besorolatlan utak építése és nagyarányú karbantartása , , a A besorolatlan utak építési terveinek kidolgozása , , II. A mezőgazdasági fold védelme Szakirodalom kidolgozása, mintavásárok és képzés szervezése, mezőgazdasági termelők tájékoztatása , , a Mezőőr-szolgálat szabályzása , , A föld biológiai újraélesztése , , A mezőgazdasági földek termőképességének vizsgálata , , Jégkár elleni védelem (anyag) , , Szélvédő erdősávok telepítése (4632) , , A mezőőri szolgálat felszerelése , ,00 III. Tanulmányi, kutatói munka Különleges földmérői szolgálatok 0,00 0, Épületek és létesítmények beruházásszintű karbantartása (karantén) 0,00 0, Gépek és felszerelés (Falugazdász irodák felszerelése) , , Kamatok és alapösszeg törlesztése hazai bankoknál Kamatok törlesztése hazai bankoknál , , Alapösszeg törlesztése hazai bankoknál , ,00

22 Број СТРАНА 296. O L D A L s z á m 510 Regionális hulladéklerakó Működési költségek , , Tervanyag kidolgozása 0, KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN A 10. rész támogatási forrásai: ,00 0, ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 02 Azonos szintű felhasználók közötti átutalás , ,00 04 Saját bevételek , ,00 06 Nemzetközi szervezetek adományai , ,00 07 Más hatalmi szintek átutalásai , , , KOMMUN. FOGYASZTÁS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS ( helyrend) ÖSSZESEN RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK , , , Topolya Község Biztonságának Különszámlája , ,00 Oktatás, művelődés, tudomány és sport A Tehetséges Fiatalok Iskoláztatásának Különszámlája , ,00 Gazdaság Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztés Különszámlája , , Topolya község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapja A 11. rész támogatási forrásai: , ,00 01 Költségvetési bevétel , ,00 11 PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK ( ) helyrend) ÖSSZESEN 12. RÉSZ NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT PROJEKTUMOK REALIZÁLÁSÁBAN VALÓ SAJÁT RÉSZVÉTEL 12 Projektum: Nemzetközi toleranciatábor ,00 0, , Állandó költségek ,00 0, , Szerződés alapján végzett szolgáltatások , ,00

23 Број СТРАНA 297. O L D A L s z á m Anyagok , ,00 Összesen: , ,00 Projektum: Az Európai Toleranciaközpont kiépítése Épületek és építmények kiépítése 0,00 0,00 Összesen: 0,00 0,00 0,00 A 12. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel ,00 0, , PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK ( helyrend) ÖSSZESEN RÉSZ - CÉLESZKÖZÁTUTALÁSOK (4632) ,00 0, , A helyi járulék felosztása - Bajsa HK , , A helyi járulék felosztása - Bački Sokolac HK , , A helyi járulék felosztása - Felsőroglatica HK , , A helyi járulék felosztása - Gunaras HK , , A helyi járulék felosztása - Karađorđevo HK , , A helyi járulék felosztása - Kisbelgrád HK , , A helyi járulék felosztása - Zentagunaras HK , , A helyi járulék felosztása - Njegoševo HK , , A helyi járulék felosztása - Pacsér HK , , A helyi járulék felosztása - Bácskossuthfalva HK , , A helyi járulék felosztása - Krivaja HK , , A helyi járulék felosztása - Pannónia HK , , A helyi járulék felosztása - Pobeda HK , , A helyi járulék felosztása - Tomislavci HK , , A helyi járulék felosztása - Topolya HK , ,00 A 13. rész támogatási forrásai: 01 Költségvetési bevétel , ,00 CÉLESZKÖZÁTUTALÁSOK RÉSZ ( helyrend) ÖSSZESEN , ,00 FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN: , , ,00

24 Број СТРАНА 298. O L D A L s z á m 10. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe, s a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumához is eljuttatjuk. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2011-III Kelt: Topolya Fazekas Róbert,s.k., a Községi Képviselő-testület elnöke 99. A helyi önkormányzatról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2007/129. szám) 32. szakasza, A költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73. és 2010/101. szám) 43. szakasza és Topolya község Statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1 és 2010/6 szám) 42. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, a december 15-i ülésén, meghozta az alábbi HATÁROZATOT TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A Topolya község évi költségvetése rendelkezésére álló összeg ,00 dinár. 2. szakasz A évi költségvetés bevételeinek és illetményeinek bruttó elv szerinti kerete ,00 dinár dinárt tesz ki, mely: 1. a évi költségvetés ,00 dinár összegű folyó évi bevételeiből és illetményeiből, valamint 2. a községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak a saját számláikon előirányozott, eredeti tevékenységeikből és egyéb forrásokból befolyó ,00 dinár összegű bevételeiből és illetményeiből áll. 3. szakasz A költségvetés bevételeinek felosztása a bevételnemek szerint a következő: Gazdasági besorolás 7. ROVAT FOLYÓ BEVÉTELEK BEVÉTELNEM A ÉVI VÁRHATÓ BEVÉTELEK 711 JÖVEDELEM,NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó , Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , Vagyonból eredő jövedelem utáni adó , Egyéb jövedelemadók , ÖSSZESEN: , VAGYONADÓ Vagyonadó , Hagyaték és ajándék utáni adó , Nagyobb pénzügyletek utáni adó , Nevesített részvények és haszonrész utáni adó , ÖSSZESEN: ,00

25 Број СТРАНA 299. O L D A L s z á m 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenés műsorok szervezése utáni kommunális illeték , Reklámtábla használata utáni kommunális illeték , Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából , Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték - Gépjárművek utáni évi díj , , A termőföld átminősítéséért járó térítés , Környezetszennyezésért fizetendő térítés Tartózkodási illeték , , Környezetvédelmi és fejlesztési díj , Községi kommunális illetékek , ÖSSZESEN: , EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték , ÖSSZESEN: , NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a község javára 0, ÖSSZESEN: 733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 0, Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalása a község javára 0, Köztársaság más folyó eszközeinek átutalása község javára 0, Köztársaság folyó céleszközátutalásai a község javára 0, VAT folyó céleszközátutalásai , VAT nem rendeltetésszerű átutalása a község javára , Köztársaság kapitális céleszközátutalásai 0, VAT kapitális céleszközátutalásai 0, ÖSSZESEN: , VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek , Állami tulajdonú földek bérbeadásából befolyó eszközök Terület- és telekhasználati díj , kommunális illetékek , városi építési telek használati díja , ÖSSZESEN: 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. BEV , Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek , Községi közigazgatási illetékek , Telekrendezési díj , Községi igazgatási szervek bevételei , ÖSSZESEN: , PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési kihágásokért kirótt bírságokból származó bevétel , A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek , ÖSSZESEN: 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK ,00

26 Број СТРАНА 300. O L D A L s z á m Egyéb bevételek a község javára , ÖSSZESEN: , ROVAT ÖSSZESEN ,00 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉ- KESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK Állami tulajdonú lakások felvásárlásából eredő bevételek 0, ROVAT ÖSSZESEN ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL 0, EREDŐ ILLETMÉNYEK 9 ROVAT HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY Hazai ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból eredő illetmények a község javára 0, ÖSSZESEN 0, HAZAI TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY A folyósított hitlelek törlesztéséből származó bevételek 0, Magánosítás során való tőkeeladásból származó bevételek 0, ÖSSZESEN 0, ROVAT ÖSSZESEN 0, Helyi járulékok , KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ FOLYÓ ESZKÖZEI ÖSSZESEN , Különleges rendeltetésű, előző évekből áthozott eszközök 0, Korábbi évekből áthozott bevételi többlet 0,00 Támogatási források: 01 Költségvetési bevétel ,00 07 Más hatósági szintek adományai/átutalásai ( befizetőszámla) ,00 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,00 A költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból eredő bevételei ,00 ÖSSZESEN ,00 4. szakasz A pénzforgalom lebonyolításának módjáról és eljárásáról szóló Szabályzat értelmében a költségvetés és a felhasználók összbevételeinek és illetményeinek feladatkörök szerinti felosztása a kincstár konszolidált számlája keretében a következő: Feladatkör LEÍRÁS 000 Szociális védelem 100 Általános közszolgáltatások 200 Honvédelem 300 Közrend és nyugalom 400 Gazdasági teendők 500 Környezetvédelem 600 Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése 700 Egészségügy 800 Üdülés, művelődés és hitközösségek 900 Oktatás Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK , , ,00 ÖSSZESEN , , ,00

27 Број СТРАНA 301. O L D A L s z á m 5. szakasz A költségvetés és a felhasználók összesen ,00 dinár kitevő folyó évi bevételeinek és illetményeinek gazdasági besorolás szerinti felosztása a következő: Felhasználók SZÁM- Községi KÖLTSÉGFAJTA egyéb ÖSSZESEN LA költségvetésből forrásaiból 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , , , Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , , Természetbeni térítések , , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , , Foglalkoztatottak térítményei , , , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások ,00 0, ,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyagköltségek , , ,00 44 KAMATOK VISSZAFIZETÉSE , , , Belföldi hitelezők kamatainak visszafizetése , , ,00 45 TÁMOGATÁSOK ,00 0, , Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások ,00 0, , Magánvállalatok támogatásai 0,00 0,00 0,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , , , Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások , , ,00 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK ,00 0, , Szociális védelmi térítmények a költségvetésből ,00 0, ,00 48 EGYÉB KIADÁSOK , , ,00 Nemkormányzati szervezeteknek szánt 481 támogatások , , ,00 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt , , ,00 adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések ,00 0, ,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK ,00 0, , Tartalékeszközök ,00 0, ,00 51 ALAPESZKÖZÖK , , , Épületek és építészeti létesítmények , , , Gépek és felszerelés , , , Nem anyagi természetű vagyon , , ,00 A TARTOZÁS ALAPÖSSZEGÉNEK 61 TÖRLESZTÉSE ,00 0, , Hiteltörlesztés hazai hitelezőknek ,00 0, ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: , , ,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLV 10. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. Број 11. 10.10.2013. СТРАНА 472.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLVI 4. септембар 2014. г., Бачка Топола XLV évfolyam 11. szám, 2014. szeptember 4. Број 11. 04.09.2014. СТРАНА 297. OLDAL

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 12. szám Topolya, 2003. december 18. Broј 12. 18.12.2003. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XLVI 31. јануар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2014. január 31. Број 1. 31.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 9. szám 2001. október 9. Број 9. 09.10. 2001. СТРАНА 130. OLDAL 2001. 10. 09.

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIV 18. април г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIV 18. април г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXIV 18. април 2002. г., Бачка Топола XXXIV. évfolyam 5. szám Topolya, 2002. április 18. Broј 5. 18.04.2002. СТРАНА 37. OLDAL 2002.04.18.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. november 30. Broј 10. 30.11.2006. СТРАНА 155. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXXI 28. мај г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXXI 28. мај г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXI 28. мај 2009. г., Бачка Топола XXXXI. évfolyam 6. szám Topolya, 2009. május 28. Broј 6. 28.05.2009. СТРАНА 169. OLDAL

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2015. NOVEMBER 27. Z E N T A 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2012., 62/2013. 63/2013., 108/2013., 142/2014. és 68/2015. számok) 43. szakaszának 1. bekezdése kapcsolatban

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2013.(II.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXIII 6. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6. Број 3. 06.04.2011. СТРАНА 82.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendelete 2. helyébe a következő rendelkezés lép: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11./ 2012. (VI. 11.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1./2012. (II. 24.) rendeletének

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben