СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, június 7.

2 Broј СТРАНА 25. OLDAL szám 27. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/33, 2004/33 és 2004/135) 30. szakaszának 2. bekezdése, A költségvetési rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/87, 2005/66 és 2006/85 szám) 63. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 2. pontja alapján és a község Polgármesterének javaslatára, Topolya Község Képviselő-testülete, a június 7-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község évi költségvetése folyó évi megvalósított bevételeinek és illetményeinek, illetve végrehajtott kiadásainak és költségeinek összege dinárokban a következő: - Megvalósított folyó évi bevételek és illetmények és korábbi évekből áthozott eszközök összesen ,84 - Végrehajtott folyó évi kiadások és költségek összesen ,35 - Az össz bevételek és illetmények és az össz kiadások és költségek különbözete ,49 2. szakasz A december 31-i állás mérlegében (1. Űrlap) az aktíva összege összesen ezer dinár, és a passzíva összege összesen ezer dinár, az alábbiak szerint: Gazdasági besorolás LEÍRÁS i ÖSSZEG (ezrekben) AKTÍVA 011 Alapeszközök Épületek és építészeti létesítmények Felszerelés Egyéb alapeszköz Természetes vagyon Telkek Erdők és vizek Nem pénzügyi vagyon Nem pénzügyi vagyon előkészületben O. ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN Hosszúlejáratú hazai pénzügyi vagyon Hazai részvény és egyéb tőke Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok Zsiró- és folyószámlák Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek Pénztár Rövidlejáratú követelések Értékesítésen alapuló és egyéb követelések Aktív időbeli elhatárolások Elszámolt megfizetetlen kiadások 527

3 Broј СТРАНА 26. OLDAL szám 1. ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN AKTÍVA ÖSSZESEN Mérlegen kívüli aktíva 500 PASSZÍVA 252 Szállítókkal szembeni kötelezettségek Hazai szállítók Egyéb kötelezettségek Költségvetés és felhasználóinak viszonyaiból eredő kötelezettség Passzív időbeli elhatárolások Elhatárolt megfizetett kiadások Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények Egyéb passzív időbeli elhatárolások ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN A tőkeforrások Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon forrásai Pénzeszközök forrásai Előző évekből áthozott felhasználatlan eszközök Egyéb saját források Ügyviteli eredmény megállapítása Bevételtöbblet - szuficit Előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbblet ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN PASSZÍVA ÖSSZESEN Mérlegen kívüli passzíva szakasz A január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a megvalósított folyó évi összbevétel (7. rovat) összege ezer dinár és a megvalósított folyó évi összkiadás (4. rovat) összege ezer dinár, a következő gazdasági besorolás szerint: Gazdasági besorolás LEÍRÁS i ÖSSZEG (ezrekben) BEVÉTELEK 711 Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó Természetes személyek jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adója Keresetalap utáni adó Keresetalap utáni adó Vagyonadó Ingatlanok utáni időszaki adó Hagyaték és ajándék utáni adó Pénzügyi és tőketranzakció után adó Vagyon utáni egyéb időszaki adók Javak és szolgáltatások utáni adók Egyedi szolgáltatások utáni adók 472 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók Egyéb adók Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók Nemzetközi szervezetek adományai Nemzetközi szervezetek kapitális adományai Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai Egyéb hatósági szintek kapitális átutalásai 3.489

4 Broј СТРАНА 27. OLDAL szám 741 Vagyonból eredő bevételek Kamatok Nem termelő vagyon bérlete Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek Illetékek Javak és szolgáltatások nempiaci állami egységek által végzett mellékes 7423 értékesítése Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek 17 7 ROVAT - FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK KIADÁSOK 411 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Munkáltatót terhelő társadalmi járulékok Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkanélküliségi járulék Természetbeni juttatások Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások Munkáról való távollét idejére járó térítés Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások Végkielégítések és segélyek Foglalkoztatott és a szűkebb családja tagjainak gyógykezelésére nyújtott segélyek Foglalkoztatottak térítményei Foglalkoztatottak térítményei Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Állandó költségek Pénzforgalom és bankszolgáltatások Energetikai szolgáltatások Kommunális szolgáltatások Távközlési szolgáltatások Biztosítási költségek Vagyon és felszerelés bérlete Egyéb költségek Útiköltségek Belföldi szolgálati utak költségei Külföldi szolgálati utak költségei Útiköltségek a rendes munka keretében Szerződésen alapuló szolgáltatások Adminisztratív szolgáltatások Számítógépi szolgáltatások Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások Orvosi szolgáltatások Természet- és tudományvédelmi, geodéziai szolgáltatások Egyéb szakosított szolgáltatások 532

5 Broј СТРАНА 28. OLDAL szám 425 Folyó javítások és karbantartás Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Felszerelések folyó javítása és karbantartása Anyagok Irodai anyag Anyagok a mezőgazdaság szükségleteire Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban Anyagok a közlekedés szükségleteire Anyagok az oktatás, művelődés és sport szükségleteire Háztartási és vendéglátási anyagok Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt folyó évi támogatások Magánvállalatoknak szánt támogatások Magánvállalatoknak szánt folyó évi támogatások Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és pénzátutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó évi adományok és átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt kapitális adományok és átutalások Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére Költségvetési térítés halál esetén Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra Költségvetési térítés lakás- és életkörülményekre Egyéb költségvetési térítések Egyéb kiadások Háztartásoknak segítséget nyújtó nonprofit szervezetek dotálása Egyéb nonprofit szervezetek dotálása Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Egyéb adók Kötelező illetékek Bíróságok és bírói testületek végzésein alapuló pénzbírságok Bíróságok és bírói testületek végzésein alapuló pénzbírságok ROVAT - FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN szakasz A költségvetés költségvetési többlete, elsődleges többlete és összesített pénzügyi eredménye a következő: Gazdasági besorolás jelszáma Költségvetési eszközök А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI I. ÖSSZBEVÉTELEK FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL ,25 4. Kapitális bevételek - Nem pénzbeli vagyon értékesítéséből eredő bevétel ek 8 0,00 II. ÖSSZKIADÁS FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK ,60 KAPITÁLIS KIADÁSOK ,75 III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT) ) (I-II) (7+8)-(4+5) ,90 ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MINUSZ FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) ( )-(4-44+5) ,99 ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI) ,54

6 Broј СТРАНА 29. OLDAL szám B. HITELYNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ,64 V. ADOTT KÖLCSÖNÖKÖN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK 62 0,00 VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) ,64 B. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS HITELTÖRLESZTÉS VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK 91 0,00 VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 61 0,00 IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII) ,54 5. szakasz A jelen határozat 4. szakasza szerinti bevételtöbbletet - szuficitet ,90 dinár összegben a következő évre kell átvinni és A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozatban megállapított célokra kell felhasználni. 6. szakasz A január 1-jétől december 31-éig terjedő időszak kapitális kiadásairól és finaszírozásáról szóló jelentés (3. Űrlap) a finanszírozás forrásait összesen 815 ezer dinár összegben és az össz kiadásokat ezer dinár összegben állapítja meg, az alábbiak szerint: Gazdasági besorolás LEÍRÁS A ÉVI ÖSSZEG (ezrekben) ILLETMÉNYEK 811 Ingatlanok eladásából eredő illetmények Ingatlanok eladásából eredő illetmények 0 8. ROVAT - NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK ÖSSZESEN 921 Hazai pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő illetmények Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала ROVAT - ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK ÖSSZESEN PÉNZFORRÁSOK 815 KIADÁSOK 511 Épületek és építészeti létesítmények Épületek és létesítmények vásárlása Épületek és létesítmények építése Épületek és létesítmények kapitális karbantartása Tervek készítése Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Irodai felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés

7 Broј СТРАНА 30. OLDAL szám 513 Egyéb alapeszközök Nem anyagi alapeszközök ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK KIADÁSOK BEVÉTELHIÁNY szakasz A január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak pénzfolyamatairól szóló jelentés (4. Űrlap) a pénzbeáramlást összesen ezer dinár összegben és a pénzkiáramlást összesen ezer dinár összegben állapítja meg. A készpénzállomány összege az egyenleg szerint ezer dinár. Rovat száma LEÍRÁS évi ÖSSZEG (ezrekben) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó bevételek Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 815 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyonra való kiadások Alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 0 PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE KÉSZPÉNZSZALDÓ AZ ÉV ELEJÉN A BEFOLYT ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KORRIGÁLT PÉNZBEÁRAMLÁS A KIFIZETETT ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KORRIGÁLT PÉNZKIÁRAMLÁS KÉSZPÉNZSZALDÓ AZ ÉV VÉGÉN A készpénzállomány össszege a év végi egyenleg szerint ezer dinár. 8. szakasz A költségvetés január 1-december 31-i időszakban való végrehajtásáról szóló jelentés (5. Űrlap) a bevételek többletének és az illetmények hiányának különbözeteként összesen ezer dinárt kitevő különbözetet (összesen megvalósított szuficitet), állapít meg. Leírás Összesen Folyó és egyéb bevételek, kiadások és egyéb költségek Költségvetés Autonóm Község, KSz Tartomány város BSz Köztársaság Adományokból Egyéb forrásokból FOLYÓ BEVÉTELEK (7) FOLYÓ KIADÁSOK (4) BEVÉTELTÖBBLET BEVÉTELHIÁNY MEGVALÓSÍTOTT

8 Broј СТРАНА 31. OLDAL szám EGYÉB BEVÉTEL (8. és 9. rovat) VÉGREHAJTOTT EGYÉB KÖLTSÉG ( és 6. rovat) ILLETMÉNYTÖBB- LET ILLETMÉNYHIÁNY MEGVALÓSÍTOTT SZUFFICIT ÖSSZESEN MEGVALÓSÍTOTT DEFICIT ÖSSZESEN KÜLÖN RÉSZ 9. szakasz A költségvetésnek a évben megvalósított bevételei és illetményei ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig ezer dinárt tesznek ki.. Topolya község költségvetése évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazdasági besorolás. BEVÉTELNEM Terv Megvalósítás A megvalósítás %-a FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó , ,18 99, Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , ,07 90, Vagyonból eredő jövedelem utáni adó , ,73 97, Egyéb jövedelemadók , ,63 95, ÖSSZESEN: , ,61 98, VAGYONADÓ Vagyonadó , ,44 103, Hagyaték és ajándék utáni adó , ,10 89, Nagyobb pénzügyletek utáni adó , ,43 107, Nevesített részvények és haszonrész utáni adó , ,98 24, ÖSSZESEN , ,95 104, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték , ,00 36, Reklámtábla használata utáni kommunális illeték , ,00 93, Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából , ,84 57, Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , ,40 100,97

9 Broј СТРАНА 32. OLDAL szám Gépjárművek utáni évi díj , ,00 95, Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés , ,40 77, Környezetszennyezés utáni térítés , ,16 98, Tartózkodási illeték , ,00 102, Környezetvédelmi díj , ,00 91, Községi kommunális illetékek , ,32 76, ÖSSZESEN: , ,12 97, EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték , ,58 110, ÖSSZESEN: , ,58 110, NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI , ,03 99, EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Köztársaság folyó eszközátutalása a Törvény szerint , ,00 100, A Köztársaság egyéb folyó átutalásai , ,00 100, A VAT kapitális átutalásai , ,00 99, Kapitális átutalások a köztársasági költségvetésből , ,00 16, A VAT kapitális átutalásai 0,00 0,00 0, ÖSSZESEN: , ,00 77, VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek , ,91 137,21 Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek комуналне таксе , ,72 126, városi építési telek használati díja , ,23 97, ÖSSZESEN: , ,86 105, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek , ,00 12, Községi közigazgatási illetékek , ,92 95, Telekrendezési díj , ,55 85, Községi igazgatási szervek bevételei ,00 350,00 3, ÖSSZESEN: , ,47 88, PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek , ,47 64, ÖSSZESEN: , ,47 64, VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára , ,16 108, ÖSSZESEN: , ,16 108, ROVAT ÖSSZESEN , ,25 94,49

10 Broј СТРАНА 33. OLDAL szám 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉ- KESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK Állami tulajdonú lakások eladásából eredő 0,00 0,00 illetmények 0, ROVAT ÖSSZESEN 0,00 0,00 0, ROVAT - TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY Nyújtott hitelek törlesztésén alapuló illetmények 0,00 0,00 0, A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből , ,64 eredő illetmények 67, ROVAT ÖSSZESEN , ,64 67, A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI , ,89 ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN 94,40 Előző évekből eredő felhasználatlan eszközök , ,95 99,99 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ , ,84 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 94,48 KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK EGYÉB FORRÁSOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEI , ,00 87,73 ÖSSZESEN , ,84 93, szakasz A költségvetés kiadásainak (bruttó elv szerint kimutatott) összegei alaprendeltetéseik szerint a következők:

11 Broј СТРАНА 34. OLDAL szám SZÁM- LA KÖLTSÉGFAJTA Költségvetési eszközök Póteszközök terv megvalósítás % terv megvalósítás % 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , ,02 93, , ,00 113, Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,56 93, , ,00 105, Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,45 92, , ,00 107, Természetbeni térítések , ,00 88, , ,00 90, Foglalkoztatottak szociális juttatásai , ,31 93, , ,00 166, Foglalkoztatottak térítményei , ,00 89, , ,00 56, Térítések, kedvezmények és egyéb külön , ,70 94,56 kiadások ,00 0,00 0,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRÚK , ,10 90,59 IGÉNYBEVÉTELE , ,00 92, Állandó költségek , ,59 88, , ,00 122, Útiköltségek , ,76 79, , ,00 81, Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,95 94, , ,00 131, Szakosított szolgáltatások , ,69 76, , ,00 59, Folyó javítások és karbantartás , ,86 82, , ,00 85, Anyagok költségei , ,25 98, , ,00 69,50 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 0,00 0, , , , Alapeszközök használata 0,00 0,00 0, , , ,67 45 TÁMOGATÁSOK , ,00 100,00 0,00 0,00 0, Nyilvános nonprofit vállalatoknak és , ,00 100,00 szervezeteknek szánt támogatások 0,00 0,00 0, Magánvállalatoknak szánt támogatások 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , ,55 99, , ,00 76, Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és , ,55 99,22 átutalások , ,00 76,08

12 Broј СТРАНА 35. OLDAL szám 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ , ,72 95,36 JOGOK 0, ,00 0, Szociális védelmi jogok 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , ,72 95,36 0, ,00 0,00 48 EGYÉB KIADÁSOK , ,71 88, , ,00 82, Nemkormányzati szervezeteknek szánt , ,21 88,78 támogatások 0,00 0,00 0, Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, , ,50 87,82 kötelezettségek, illetékek és bírságok , ,00 82, Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, ,00 0,00 0,00 büntetések 0,00 0,00 0,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tartalékeszközök ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 ALAPESZKÖZÖK , ,25 38, , ,00 113, Épületek és építészeti létesítmények , ,95 32, , ,00 114, Gépek és felszerelés , ,74 94, , ,00 85, Egyéb alapeszközök , ,56 69, , ,00 158,13 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: , ,35 91, , ,00 87, szakasz A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárokban:

13 Broј СТРАНА 36. OLDAL szám Rész Fejezet Feladatkör Gazd. besorolás Helyrend szám A HELYREND LEÍRÁSA Költségvetési eszközök terv megvalósítás % terv Póteszközök megvalósít ás RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Fejezet - A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,00 92, Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,00 92, Jutalmak és kedvezmények , ,00 86, Állandó költségek - bérlet , ,01 83, Útiköltségek , ,17 61, Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,19 94,75 % Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) , ,00 100, Fejezet összesen: , ,37 92, Fejezet A költségvetés tartalékai A költségvetés állandó tartaléka ,00 0,00 0, Folyó költségvetési tartalék ,00 0,00 0, Fejezet összesen ,00 0,00 0, Fejezet Községi Közigazgatás Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,00 92, Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 92, Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) , ,00 85,65

14 Broј СТРАНА 37. OLDAL szám Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) , ,31 93, Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) , ,00 89, Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és кedvezmények) , ,70 90, Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunálisposta és biztosítási szolgáltatások) , ,58 83, Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni térítmények) , ,36 95, Szerződésen alapuló szolgált. (vállalkozási szerződések, foglalkoz.képzése és továbbképzése, tájékozt.szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések költségei) Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) , ,88 56, , ,00 74, , ,86 83, Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtőés kenőanyagok, reprezentáció) , ,25 98, Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések , ,50 87, ,00 0,00 0,00

15 Broј СТРАНА 38. OLDAL szám Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények beruházási karbantartása) , ,45 98, Gépek és felszerelés , ,56 89, Egyéb alapeszközök (számítógép-programok vásárlása) , ,56 3, Fejezet összesen , ,01 90, Fejezet Külön rendeltetések Választási bizottság 0,00-0, A topolyai községi Menekültek különszámlája ,00 0,00 0, Nemkormányzati szervezetek politikai pártok dotációi , ,40 99, Polgárok egyesületeinek dotációi , ,00 99, Topolya község Fejlesztési Társulása , ,00 100, Fejezet összesen , ,40 96, Fejezet - Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,00 100, ,00 0,00 0, Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,86 100, ,00 0,00 0, Állandó költségek , ,00 100, ,00 0,00 0, Útiköltségek 0,00 0,00 0, , ,00 75, Szerződésen alapuló szolgáltatások 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Anyagok 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 2.000, ,00 100,00 0,00 0,00 0, Gépek és felszerelés , ,00 100, ,00 0,00 0,00

16 Broј СТРАНА 39. OLDAL szám 1.5. Fejezet Összesen , ,86 100, , ,00 8,00 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-36 helyrend) ÖSSZESEN , ,64 89, , ,00 8, RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Tanulók utaztatása , ,00 98,04 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) Foglalkoztatottak költségei utaztatás , ,00 100, a Foglalkoztatottak szociális juttatásai , ,00 100, Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) , ,00 100, Állandó költségek energia , ,00 99, Állandó költségek egyéb , ,00 100, Útiköltség , ,00 100, Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,00 100, Szakosított szolgáltatások , ,00 100, Folyó javítások és karbantartás , ,00 99, Anyagok , ,00 100,00 Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00 0,00 0, Gépek és felszerelések , ,00 100, Fejlesztési tervek társfinanszírozása 0,00 0,00 0,00 Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) Speciális oktatási intézményeknek való átutalás , ,00 91,64 2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (37-50 helyrend) ÖSSZESEN , ,00 99,28

17 Broј СТРАНА 40. OLDAL szám RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Középiskolai tanulók utaztatása , ,54 93,98 Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) A foglalkoztatottak utaztatása természetbeni térítés Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) , ,00 93, , ,00 99, Energiaköltségek , ,00 88, Állandó költségek egyéb , ,00 100, Útiköltségek , ,00 100, Szerződés szerinti szolgáltatások , ,00 100, Szakosított szolgáltatások , ,00 100, Folyó javítások és karbantartás , ,00 100, Anyagok , ,00 100,00 Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00-0, Gépek és felszerelések , ,00 100, Fejlesztési tervek társfinanszírozása 0,00 0,00 0,00 3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (51-63 helyrend) ÖSSZESEN , ,54 94,42

18 Broј СТРАНА 41. OLDAL szám RÉSZ MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS Fejezet - Topolya község Művelődési Háza Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai , ,38 89, Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,86 89, а Természetbeni juttatások 8.000, ,00 100, ,00 0,00 0, Foglalkozt. való szociális juttatások - ösztöndijak , ,00 100, , ,00 55, Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás , ,00 78, ,00 0,00 0, Jutalmak és kedvezmények , ,00 89,07 0, Állandó költségek (pénzforgalom, energia) , ,00 100, , ,00 59, Útiköltségek 0,00 0,00 0, , ,00 320, Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , ,00 91,31 0,00 0, Szerződésen alapuló szolgáltatások 0,00 0,00 0, , ,00 122, Szakosított szolgáltatások- színházi előadások , ,00 78, , ,00 67, Folyó karbantartás és javítások 0,00 0,00 0, , ,00 210, Anyagok 0,00 0,00 0, , ,00 57, Alapeszközök használata 0,00 0,00 0, , ,00 16, Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 0,00 0,00 0, , ,00 135, Épületek kapitális karbantartása , ,00 100, ,00 0,00 0, Gépek és felszerelés 0,00 0,00 0, , ,00 15, Fejezet összesen , ,24 90, , ,00 81, Fejezet - Népkönyvtár Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,83 94,96 0, Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,39 94,88 0, Természetbeni juttatások , ,00 100,00 0, Foglalkoztatottak szociális juttatásai , ,00 84, , ,00 96, Foglalkoztatottak térítményei - utaztatás , ,00 100, ,00 0,00 0,00

19 Broј СТРАНА 42. OLDAL szám Jutalmak és kedvezmények , ,00 99,59 0,00 0,00 0, Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 szolgáltatások) Útiköltségek 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Szerződés szerinti szolgáltatások , ,00 100, ,00 0,00 0, а Igazgatóbiz. tagjainak térítményei , ,00 91,31 0,00 0,00 0, Speciális szolgáltatások (művelődési rendezvények) 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Anyagok , ,00 100, ,00 0,00 0, Alapeszközök használata 0,00 0,00 0, , ,00 50, Egyik hatósági színttől a másikra kirótt adók, kötelező illetékek és büntetések 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Épületek és létesítmények kapitális karbantartása , ,00 100, , ,00 299, Gépek és felszerelés , ,00 100, , ,00 166, Könyvek vásárlása , ,00 100, , ,00 221, Fejezet összesen , ,22 94, , ,00 147, Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása Dotáció a községközi intézményeknek , ,43 87, Dotáció a művelődési egyesületeknek a , ,00 99, Dotáció a hitközösségeknek , ,00 99, Művelődési rendezvényekre szánt eszközök , ,00 99, Fejezet összesen , ,43 96, MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS (64-90 helyrend) ÖSSZESEN , ,89 94, , ,00 102,69

20 Broј СТРАНА 43. OLDAL szám RÉSZ - TÁJÉKOZTATÁS Folyó támogatás a Topolyai TKv-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira , ,00 100, Kapitális támogatás a Topolyai TKv-nak a regionális rádióállomás felszerelésére és a kábeltelevízióra (4632) A nyilvánosság tájékoztatásának szolgáltatásai szerződés alapján , ,00 100, , ,00 99, Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása , ,00 100,00 5 TÁJÉKOZTATÁS (91-94 helyrend) ÖSSZESEN: RÉSZ SPORT ÉS REKREÁCIÓ , ,00 99, Nonprofit szervezetek kissportok támogatása , ,00 100, Kosárlabda és labdarúgó egyesületek támogatása , ,92 100, Tömegsport támogatása , ,00 100, Nonprofit szervezetek sportrendezvények támogatása Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség támogatása , ,00 99, , ,00 100,00 6 SPORT ÉS REKREÁCIÓ (95-99 helyrend) ÖSSZESEN , ,92 99, RÉSZ - SZOCIÁLIS VÉDELEM Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4631) , ,00 100, Folyó átutalások a Szociális Védelmi Központnak (4632)- Gyermekek fogadására , ,00 100,00 szolgáló terem berendezésére Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , ,72 97, Nonprofit szervezetek támogatása , ,00 100,00 7 SZOCIÁLIS VÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN , ,72 99,04

21 Broј СТРАНА 44. OLDAL szám 8 8 RÉSZ 8 GYERMEKVÉDELEM Fejezet - A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,35 90, , ,00 103, Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,34 89, , ,00 105, а Természetbeni juttatások , ,00 100, , ,00 92, б Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások , ,00 79, , ,00 172, Nyugállományba vonulók végkielégítése , ,00 93, ,00 0, Foglalkoztatottak térítményei 0,00 0,00 0, , ,00 64, Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások , ,00 99, ,00 0,00 0, Állandó költségek pénzforgalom , ,00 100, , ,00 140, Állandó költségek - energiaszolgáltatás , ,00 100, , ,00 146, Állandó költségek - egyéb 0,00 0,00 0, , ,00 124, Útiköltségek 0,00 0,00 0, , ,00 270, Szerződés szerinti szolgáltatások , ,00 100, , ,00 74, Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , ,00 92,84 0,00 0,00 0, Szakosított szolgáltatások , ,00 100, , ,00 78, Folyó javítások és karbantartás , ,00 100, , ,00 301, а Anyagok , ,00 100, , ,00 84, Alapeszközök használa 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Társadalombiztosítási jogok 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szociális védelmi térítés a költségvetésből 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, - 0,00 0, , ,00 26,67 kötelezettségek, illetékek és bírságok 482 0, Gépek és felszerelés 0,00 0,00 0, , ,00 177, Egyéb alapeszközök 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Fejezet összesen , ,69 91, , ,00 113,90

22 Broј СТРАНА 45. OLDAL szám Fejezet - Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök Ingyenes uzsonna és tankönyvek , ,00 94, Szülői pótlék a család első gyermeke után , ,00 95, Rendezvények - Gyermekhét , ,00 100, Fejezet összesen , ,00 95,04 8 GYERMEKVÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN , ,69 91, , ,00 113, RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM Kapitális adományok a Dr.Hadzsy János Egészségháznak , ,00 100, A lakosság megelőző egészségvédelme , ,00 20, Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek kategorizálása és idő előtti beíratása) , ,00 111,20 9. RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN , ,00 95, RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott tevékenységek végzésére (4631) , ,00 100, , ,00 76, A helyi közösségek fejlesztési programjainak társfinanszírozása (4632) , ,55 99, Az újonnan fúrt kutak felszerelésének költségei (4632) , ,00 100, Alapeszközökbe való beruházások 0,00 0,00 0, , ,00 88, HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN , ,55 99, , ,00 77,59

23 Broј СТРАНА 46. OLDAL szám Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV Kapitális átutalások (4632) Vízellátási program vízgyár építése Topolyán , ,00 100, A vízvezeték és a csatornarendszer rekonstrukciójának programja Hulladékkezelési program Topolyai szeméttelep helyreállításának tervdokumentációja , ,00 100, , ,00 100,00 Kapitális átutalások összesen , ,00 100,00 Folyó támogatások (4511) Működési költségek , ,00 100, Utak folyó karbantartása téli szolgálat , ,00 100,00 Folyó támogatások összesen , ,00 100, FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN , ,00 100, Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV Kapitális átutalások (4632) A helyi közösségekkel közös programok (gyermekjátszóterek, autóbuszmegállók építése, padok kihelyezése) , ,00 100, Kerülőút építése , ,00 100, а Picknikterület kialakítása , ,00 100, Tervdokumentáció elkészítése , ,00 100,00 Kapitális átutalások összesen , ,00 100,00 Folyó támogatások (4511) Közvilágítás és nagyjavítása , ,00 100, Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása , ,00 100, Árkok és útpadkák rendezése , ,00 100, Utak karbantartása , ,00 100, A tó strandjának fenntartása , ,00 100,00 Folyó támogatások összesen , ,00 100,00

24 Broј СТРАНА 47. OLDAL szám A Kv működésének költségei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,00 100, , ,00 132, Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 100, , ,00 137, Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési 0,00 0,00 0, , ,00 198,00 segélyei) Foglalkoztatottak térítményei (szállítás) 0,00 0,00 0, , ,00 110, Egyéb külön kiadások 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, postaszolgáltatás és fűtés , ,00 100, , ,00 110,61 biztosítása) Útiköltségek 0,00 0,00 0, , ,00 55, Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, foglalkoztatottak képzése és , ,00 100, , ,00 214,12 továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) Folyó karbantartás (felszerelés és épületek)) 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Anyagok 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Alapeszközök használata 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szociális védelmi térítések a költségvetésből 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Épületek beruházási karbantartása , ,00 100, , ,00 441, Gépek és felszerelés 0,00 0,00 0, , ,00 57, Számítástechnikai programok vásárlása 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Működési költségek összesen , ,00 100, , ,00 131, TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN , ,00 100, , ,00 131, KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK A község területi tervének elkészítése , ,00 100, A HKCST programjának valóra váltása ,00 0,00 0, A Topolya község társadalmi fejlesztési stratégiájának kidolgozásának társfinanszírozása , ,00 75, а Felsőbb hatósági szintektől eredő eszközök pályázat útján , ,00 18, Sürgős beavatkozások és más kommunális szükségletek , ,57 79,59

25 Broј СТРАНА 48. OLDAL szám KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN , ,57 29,70 10 KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE ( helyrend) ÖSSZESEN , ,12 88, , ,00 81,94 11 RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK 540 Környezetvédelem Rovar- és Patkányirtási Alap ,00 0,00 0, Környezetvédelmi Különszámla , ,00 100, Biztonság , ,12 65,19 Tűzvédelmi Alap Topolya Község Biztonságának Különszámlája , ,46 57, Oktatás, művelődés, tudomány és sport ,00 0,00 0,00 Topolya monográfiája A Tehetséges Fiatalok Iskoláztatásának Különszámlája 0,00 0,00 0, Díjalap , ,00 97, Gazdaság , ,00 55,20 Gazdaság és Vállalkozásfejlesztés Különszámlája Gazdaság és Vállalkozásfejlesztés Különszámlája , ,00 100, Topolya község Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alapja ,00 0,00 0, Topolya község fejlesztési terveinek társfinanszírozási alapja , ,00 100,00 11 PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK ( helyrend) ÖSSZESEN , ,58 78,58

26 Broј СТРАНА 49. OLDAL szám RÉSZ NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT PROJEKTUMOK REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK Projektum: Aktív polgárok számítástechnika segítségével Szerződés szerinti szolgáltatások (az előadók munkadíjköltségei ) , ,00 99, Gépek és felszerelés (számítástechnikai felszerelés) , ,18 99,99 Összesen: , ,18 99,98 Projektum: Képzéssel és pályázatokkal a foglalkoztatás növeléséért A projektumban résztvevők útiköltségei , ,23 99, Szerződés szerinti szolgáltatások (az előadók munkadíjköltségei ) , ,34 100, Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés) , ,00 99, Gépek és felszerelés , ,00 99,97 Összesen: , ,57 99,99 Projektum: TIP megvalósíthatósági tanulmánya és tervdokumentációjának kidolgozása Tervezés , ,00 99,96 Összesen: , ,00 99,96 Projektum: Külföldi befektetések lokációit bemutató tanulmány Tervezés , ,50 98,47 Összesen: , ,50 98,47 12 PROJEKTUMOK REALIZÁLÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK ( helyrend) ÖSSZESEN , ,25 99,72 FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN: , ,35 91, , ,00 87,73

27 Broј СТРАНА 50. OLDAL szám ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. szakasz Topolya község költségvetésének zárszámadása az alábbi űrlapok adatait tartalmazza: A i állás mérlege, A időszak bevételeinek és kiadásainak mérlege, A időszak kapitális kiadásairól és finanszírozásáról szóló jelentés, A időszak pénzügyi folyamatairól szóló jelentés, A költségvetés időszakban való végrehajtásáról szóló jelentés. A konszolidálás alkalmával (5. Űrlap) a zárszámadásoknak a Kincstárigazgatóság szabadkai fiókja által ellenőrzött és feldolgozott adatait használtuk fel. A zárszámadás az előírt űrlapokon kívül A költségvetési rendszerről szóló törvény 65. szakasza értelmében írt jelentéseket és magában foglalja. A Topolya község évi költségvetési határozatának végrehajtásáról szóló elemzés a zárszámadás alkotó része. 13. szakasz A Topolya község évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatot legkésőbb június 15-éig meg kell küldeni a Kincstárigazgatóságnak. 14. szakasz E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT TOPOLYA KÖZSÉG Fehér István s.k., - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Községi Képviselő- Szám: /2007-II testület elnöke Topolya, A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hiv. Lapja 2002/9, 2002/87, 2005/66 és 2006/85 szám) 80. szakasza és topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/13, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a június 7-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A TOPOLYAI KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁT VIZSGÁLÓ KÜLSŐ REVIZOR ALKALMAZÁSÁNAK MELLŐZÉSÉRŐL 1. szakasz E határozattal megállapítjuk, hogy Topolya község évi költségvetése zárszámadásának vizsgálatába külső revizort nem vonunk be. E szakasz 1. bekezdésének megfelelően Topolya község évi költségvetésének zárszámadása külső revizor jelentését nem tartalmazza.

28 Broј СТРАНА 51. OLDAL szám 2. szakasz E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /II Fehér István, s.k., Topolya, a Községi Képviselő testület elnöke 29. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 30. szakaszának 5. pontja. és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3., 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a június 7-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A NAGYAPÁTHY KUKAC PÉTER KÉPZŐMŰVÉSZETI DÍJ ALAPÍTÁSÁRÓL 1. szakasz E határozattal megalapítjuk a Nagyapáthy Kukac Péter Képzőművészeti Díjat (a továbbiakban: Képzőművészeti Díj). 2. szakasz A Képzőművészeti Díj a képzőművészet terén az előző évben, illetve években nyújtott kiemelkedő teljesítményért: festőknek, grafikusoknak, szobrászoknak, képzőművészeti nevelőknek és kritikusoknak (a továbbiakban: alkotók) adományozható. 3. szakasz A Képzőművészeti Díjat ünnepélyes módon, szabály szerint minden évben Topolya község napjának alkalmával kell átadni. 4. szakasz A Képzőművészeti Díjat Nagyapáthy Kukac Péter alkotóművészetének örökérvényűségét jelképező tartós értékű tárgy formájában kell adományozni. A tartós értékű tárgyat a Topolya község költségvetésében rendelkezésre álló eszközök függvényében ,00-től ,00 dinárig terjedő pénzösszeggel együtt kell adományozni. 5. szakasz A Képzőművészeti Díjra az eszközöket Topolya község költségvetése biztosítja. 6. szakasz A Képzőművészeti Díj odaítélését jogi vagy természetes személy javasolhatja. A javaslatot a Nagyapáthy Kukac Péter Képzőművészeti Díjat Odaítélő Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) kell benyújtani. A Képzőművészeti Díj odaítéléséről a Bizottság dönt.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXXI 28. мај г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXXI 28. мај г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXI 28. мај 2009. г., Бачка Топола XXXXI. évfolyam 6. szám Topolya, 2009. május 28. Broј 6. 28.05.2009. СТРАНА 169. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 12. szám Topolya, 2003. december 18. Broј 12. 18.12.2003. СТРАНА

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Főkönyvi kivonat 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 39 428 431 0 39 428 431 1 149 437 39 428 431 1 149

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLV 10. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. Број 11. 10.10.2013. СТРАНА 472.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testületének 9/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képvisel -testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIV 18. април г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIV 18. април г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXIV 18. април 2002. г., Бачка Топола XXXIV. évfolyam 5. szám Topolya, 2002. április 18. Broј 5. 18.04.2002. СТРАНА 37. OLDAL 2002.04.18.

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLVI 4. септембар 2014. г., Бачка Топола XLV évfolyam 11. szám, 2014. szeptember 4. Број 11. 04.09.2014. СТРАНА 297. OLDAL

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

cím/alcím/ településtípus Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya Fekvőhely sz.

cím/alcím/ településtípus Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya Fekvőhely sz. Feladatmutatók állománya lapszám Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház szerv megnevezése 3 3 0 0 3 5 1 2 5 1 3 0 0 0 3 7 2 0 0 3 2 PIR-törzsszám szektor fejezet/ megye Szakfeladat megnevezése

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben