Број СТРАНА 166. OLDAL szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám"

Átírás

1

2 Број СТРАНА 166. OLDAL szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. és 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73, 2010/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108. és 2014/12. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselőtestülete, a május 28-i ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RENDEZETT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község évi, rendezett zárszámadásának (a továbbiakban: rendezett zárszámadás), december 31-i állapotmérlegében (1. űrlap) megállapított teljes aktíva ezer dinárt, míg a teljes passzíva ezer dinárt tesz ki. Számla LEÍRÁS i ÖSSZEG (ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon Épületek és építészeti létesítmények Felszerelés Egyéb ingatlanok és felszerelés Telkek Erdők és vizek Nem pénzügyi vagyon előkészületben Nem pénzügyi vagyon előlege Nem pénzügyi vagyon Nem pénzügyi vagyon tartalékban További eladásra szánt áru Apróleltár tartalékai Fogyóeszköz-tartalékok ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon Természetes és jogi személyek belföldi hitelfelvétele Hazai részvény és egyéb tőke Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések Zsiró- és folyószámlák Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek Pénztár Devizaszámla Értékesítésen alapuló és egyéb követelések Kifizetett előlegek, letétek és óvadékok Aktív időbeli elhatárolások Legfeljebb egy évre elhatárolt kiadások 2.444

3 Број СТРАНА 167. OLDAL szám 1312 Elszámolt megfizetetlen kiadások Egyéb aktív időbeli elhatárolások ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN AKTÍVA ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú hitelekből eredően eredő kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek 56 Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, rövidlejáratú hitelekből 2215 eredően eeredőekötelezettségek A dolgozókra fordítandó kiadások kötelezettségei A nettó bérek és pótlékok kötelezettségei A bérek és pótlékok adókötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék kötelezettségei A dolgozók nettó bérezésének kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei A dolgozók részére folyósított nettó szociális segély kötelezettségei A dolgozók szociális segélyezésére kivettett adókötelezettség A szociális segélyezett dolgozók nyugdíj- és rokkantbitosítási járulékának kötelezettsége A szociális segélyezett dolgozók egészségbiztosítási járulékának kötelezettsége A szociális segélyezett dolgozók munkanélküliségi járulékának kötelezettsége A megbízói szerződés alapján vállalt kifizetések kötelezettsége A megbízói szerződés alapján vállalt kifizetések adókötelezettsége A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékának kötelezettsége A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak egészségbiztosítási járulékának kötelezettsége A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak munkanélküliségi járulékának kötelezettsége 4 Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek,dolgozókat kivéve Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek Más hatósági szintek átutalását illető kötelezettségek Egyéb adók, kötelező díjak, bírságok kötelezettségei Gazdálkodásból eredő kötelezettségek Hazai szállítók A kibocsátott csekkek és kötvények kötelezettségei A gazdálkodásból eredő egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolódás

4 Број СТРАНА 168. OLDAL szám 2912 Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények Egyéb passzív időbeli elhatárolások ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN A tőkeforrások Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon Tartalékolt nem pénzügyi vagyon A nem anyagi természetű vagyon saját forrásainak értékhelyesbítése, állandó eszközökben, hitelből való beszerzésre Pénzügyi vagyon Pénzeszközök forrásai Korábbi évekből áthozott, felhasználatlan eszközök Egyéb saját források Gazdálkodási eredmény megállapítása Bevételtöbblet - szuficit Előző évekből áthozott, elosztatlan szuficit Előző évekből áthozott deficit ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN PASSZÍVA ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA szakasz A rendezett zárszámadás a 2014 január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege ezer dinár értékben állapíttatik meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint: Szám-la besorolás LEÍRÁS 2014.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója Vagyonadó Ingatlanok utáni időszaki adó Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó Pénzügyi és tőkeátutalás után adó Javak és szolgáltatások utáni adók Egyedi szolgáltatások utáni adók 269 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak Nemzetközi kereskedelmi és átutalási adó A vételi és eladási deviza-árfolyam különbségéből eredő nyereség Egyéb adók Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók Nemzetközi szervezetek átutalásai Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai Nemzetközi szervezetek tőkeátutalásai

5 Број СТРАНА 169. OLDAL szám 7330 Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai Vagyonból eredő bevételek Kamatok Nem termelő vagyon bérlete Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek Javak és szolgáltatások értékesít. vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek Illetékek, díjak Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon Bűnvádi pénzbírságokból eredő bevételek Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai Vegyes és meghatározatlan bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek Memorandum tételei szerinti költségtérítés Memorandum tételei szerinti költségtérítés Memorandum tételei szerinti, előző évi költségtérítés Memorandum tételei szerinti, előző évi költségtérítés Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai Költségvetési bevétel Költségvetési bevétel Ingatlanok eladásából származó bevétel Ingatlanok eladásából származó bevétel Egyéb alapeszközök eladásából származó bevétel Egyéb alapeszközök eladásából származó bevétel A további eladásra szánt áru eladásának bevételei A további eladásra szánt áru eladásának bevételei ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkanélküliségi járulék Természetbeni juttatások Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások Végkielégítések és segélyek A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése Foglalkoztatottak térítményei Foglalkoztatottak térítményei Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Képviselői térítmény Képviselői térítmény 3.162

6 Број СТРАНА 170. OLDAL szám 4210 Állandó költségek Pénzforgalom és bankszolgáltatások Energetikai szolgáltatások Kommunális szolgáltatások Távközlési szolgáltatások Biztosítási költségek Vagyon és felszerelés bérlete Egyéb költségek Útiköltségek Belföldi szolgálati utak költségei Külföldi szolgálati utak költségei Rendes munkáltatási útiköltségek A diákok utaztatásának költségei Egyéb utazási kiadások Szerződésen alapuló szolgáltatások Adminisztrációs szolgáltatások Számítógépes szolgáltatások Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Háztartási és vendéglátó-ipari szolgálatok Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Mezőgazdasági szolgáltatások 4242 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások Orvosi szolgáltatások Autóutak karbantartási szolgáltatása Nemzeti parkok és természetvédelmi területek védelmi szolgáltatása Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások Egyéb különleges szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Felszerelések folyó javítása és karbantartása Anyagok Irodai anyag Mezőgazdasághoz szükséges anyagok Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban Anyagok a közlekedés szükségleteire Környezetvédelemhez szükséges anyagok Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok Egészségügyi és laboratóriumi anyagok Háztartási és vendéglátási anyagok Különleges rendeltetésű anyagok Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése Belföldi banki kamatok visszatérítése Belföldi pénzügyi termékek kamatainak visszatérítése Az adósságvállalással járó költségek Negatív árfolyamkülönbség Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek évdíjai Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó évdíjai Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások

7 Број СТРАНА 171. OLDAL szám 4632 Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások Egyéb támogatások és átutalások Egyéb folyó támogatások és átutalások Egyéb támogatások és átutalások Szociális biztosításból eredő jogok 47 Közvetlenül a háztartások részére kifizetett, szociális biztosításból eredő jogok Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére Költségvetési térítés elhalálozás esetén Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra Költségvetési térítés elkülönített lakás- és életkörülményekre Egyéb költségvetési térítések Civil szervezetek támogatása A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása Egyéb non-profit szervezetek támogatása Adók, kötelező díjak és bírságok Egyéb adók Kötelező díjak Pénzbírságok és -büntetések Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján Az Országos beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből támogatott kiadások Az Országos beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből támogatott kiadások Épületek és építmények Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények nagyarányú karbantartása Tervezés Gépek és felszerelés Közlekedéshez szükséges felszerelés Irodai felszerelés Mezőgazdasági felszerelés Környezetvédelmi felszerelés Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Termelési, mozgó-, ingatlan és állófelszerelés Nem anyagi vagyon Nem anyagi vagyon További eladásra előirányzott tartalékok További eladásra előirányzott tartalékok Földterület Földterület ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK Bevételi és jövedelmi hiány KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT A BEVÉTEL ÉS JUTALÉK HIÁNYÁNAK HELYESBÍTÉSE: A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része A nem pénzügyi vagyonra fordított, hitelből fedezett kiadások összege 196

8 Број СТРАНА 172. OLDAL szám A magánosítási bevételből és folyósított hitelek visszafizetéséből származó összeg, melyet a folyó évi kiadások fedezetére fordítottak 184 A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, pénzügyi vagyon beszerzésére fordított eszközei BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET SZUFICIT Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő szakasz A tárgyalt határozat 2. szakaszában tárgyalt bevételek és illetmények által megvalósított, ezer dinár értékű többletet - szuficitot, a következő évre visszük át, mely szerkezete: - a község gazdálkodásából származó szuficit ezer dinár - a közvetett költségvetési felhasználók más forrásu szuficitja ezer dinár - az IPA-programból származó szuficit ezer dinár - a menekültek különszámlájának szuficitje ezer dinár - a lakásügyi építési különszámla szuficitje 78 ezer dinár. Az előző bekezdésben tárgyalrt eszközök a Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat, valamint a közvetett felhasználók évi pénzügyi tervei által előirányzott rendeltetésekre használandók.. 4. szakasz A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő: - LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költségveté További si eszközök eszközök Teljes eszközök A. A KÖZSÉG BEVÉTELEINEK, ILLETÉKEINEK, VALAMINT KIADÁSAINAK S KÖLTSÉGEINEK SZÁMLÁJA AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁNAK TELJES BEVÉTELE ÉS ILLETMÉNYEI FOLYÓ BEVÉTELEK Ebből a megfizettetett kamatok NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK II. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT, ÖSSZKÖLTSÉG ÉS KIADÁS FOLYÓ KIADÁSOK Melyből kamatok törlesztése NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT KIADÁSOK III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (7+8)-(4+5)

9 Број СТРАНА 173. OLDAL szám IV. ELSŐDLEGES SZUFICIT (a megfizettetett kamatok mínusz az összkiadások, a befizetett kamatokon kívül) ( )- (4-44+5) IV. A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (közpolitika lebonyolításának céljából) V. Nempénzügyi vagyon eladásából származó bevétel (92. besorolás, kivéve 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) VI. TELJES PÉNZÜGYI SZUFICIT (7+8)-(4+5) +(92-62) A költségvetési többletet mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges deficitet, illetve költségvetési hiányt, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), ezer dinárban állapítottuk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési hiány, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet ezer dinárban állapítottunk meg. 5. szakasz A rendezett zárszámadás január 1. és december 31. közötti, nagyarányú kiadásokról és támogatásról szóló jelentésében (3. űrlap) a tőkebevétel teljes értékét ezer dinárban és a teljes tőkekiadást ezer dinárban állapítja meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint: Számlaszám LEÍRÁS ÖSSZEG 2013-ra (ezer dinárban) BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi jellegű vagyon eladásából származó bevételek Ingatlanok eladásából származó bevételek Egyéb alapeszközök eladásából származó bevételek További eladásra szánt áru eladásából származó bevételek 21 9 Pénzügyi vagyon adósságvállalásának és eladásának bevétele 530 Természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek visszatérítéséből származó bevételek Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó bevétel 183 TELJES BEVÉTEL KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyonra fordított kiadások Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények nagyértékű kiépítése Tervanyag készítése Közlekedési felszerelés Irodai felszerelés Mezőgazdasági felszerelés Környezetvédelmi felszerelés Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Termelési, motoros, helyben álló és motor nélküli felszerelés Nem anyagi természetű vagyon További eladásra szánt árutartalékok Földterületek 1.356

10 Број СТРАНА 174. OLDAL szám 6 A tartozás alapösszegének visszafizetésére s pénzügyi vagyon beszerzésére szánt kiadások 7.934

11 Број СТРАНА 175. OLDAL szám 6114 Tartozás alapösszegének visszafizetése hazai ügyviteli bankok részére Belföldi részvények és egyéb tőke beszerzése 60 KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELI HIÁNY szakasz A január 1. és december 31. közötti pénzforgalomról szóló jelentés (4. űrlap), ezer dinár teljes pénzügyi bevételt, és ezer dinár teljes pénzügyi kiadást állapít meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése az alábbiakban következik: Rovatszám LEÍRÁS ÖSSZEG 2013-ra (ezer dinárban) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából való bevételek 53 0 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyon beszerzésére vállalt kiadás Pénzügyi vagyon beszerzéséből levő tartozás alapösszegének visszafizetésére vállalt kiadások PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN A pénzbeáramlás többlete a folyó évben ezer dinárt tesz ki a készpénzszámla egyenlegével együtt, s mely ezer dinár és a közvetett felhasználók pénzbeáramlásának jóváírásával együtt, a megfizettetett eszközökkel együtt, melyeket nem tartanak nyilván a 7,8 és 9. rovatban, 109 ezer dinár értékben, a közvetett felhasználók pénzkiáramlásának jóváírásával, melyet a felszámított elhasználódásra számítottak, a saját bevételek terhére könyvelvén, s mely értéke 193 ezer dinár, illetve a közvetett felhasználók pénzkiáramlásának jóváírásával, a kifizetett kiadások összegét illetően, melyeket nem tartanak nyilván a 4, 5. és 6. rovatban, s mely értéke ezer dinár, alkotják az év végi teljes számlát, mely értéke ezer dinár. Az évvégi készpénz-egyenleg az alábbiakból áll: - a költségvetés végrehajtásának készpénz-egyenlegén ezer dinár, - az IPA-különszámlán levő készpénz ezer dinár, - a menekültek különszámláján levő készpénz ezer dinár, - a lakásügyi különszámlán levő készpénz ezer dinár, - a közvetett felhasználók számláin levő készpénz ezer dinár. A céleszközök számláin levő készpénz a határon átnyúló IPA-program megvalósítására szánt része deviza jellegű pénzeszköz, melyet dinár ellenértékre számítottunk át, a i valuta-árfolyam szerint. 7. szakasz A költségvetés január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz hiányát ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint:

12 Број СТРАНА 176. OLDAL szám Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Költségvetésből Egyéb Leírás Átutalásokból Összesen Köztársaság Tartomány város ból Autonóm Község, források- Kkt A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5. rovat) JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) BEVÉTELI TÖBBLET 238 BEVÉTELI HIÁNY KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY KÜLÖN RÉSZ 8. szakasz A költségvetésnek a évben megvalósított bevételei és illetményei, ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig ezer dinárt tettek ki. Topolya község költségvetése évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazd. besorolás. 711 BEVÉTELNEM FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ ÉVRE TERVE- ZETT JÖVEDE- LEM ÉVI MEGVALÓ- SÍTÁS évi MEGVALÓ SÍTÁS MÁS FORRÁ- SOKBÓL ÖSSZBEVÉTEL ÉS -ILLETMÉNY Keresetek utáni adó Önálló tevékenységből való jövedelem utáni adó Vagyoni jövedelem utáni adó Személyes biztosításból eredő jövedelemadó Helyi járulékok Egyéb jövedelemadók ÖSSZESEN: VAGYONADÓ Vagyonadó Hagyaték és ajándék utáni adó Tőkeátutalásra kivetett adó Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó ÖSSZESEN

13 Број СТРАНА 177. OLDAL szám 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenés műsor szervezése utáni kommunális illeték Reklámtábla használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni évi díj Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés Környezetszennyezés utáni térítés SO2, NO2, por kibocsátása és kihordott hulladékra kivetett díj Üdülőhelyi illeték Környezetvédelmi díj Községi kommunális illetékek ÖSSZESEN: EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték ÖSSZESEN: EGYÉB ADÓK Cégtáblára kivetett kommunális illeték ÖSSZESEN: NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 7321 Nemzetközi szervezetek tőkeátutalásai Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai a községek számára ÖSSZESEN: EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI A Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai Köztársaság folyó évi céleszközátutalásai VAT folyó évi céleszközátutalásai VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára Köztársaság tőkejellegű céleszközátutalásai VAT tőkejellegű céleszközátutalásai ÖSSZESEN: VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek Természeti kincsek használati díja (bányajáradék) Az állami földek bérbeadásából származó eszközök Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek városi építési telek használati díja ÖSSZESEN JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

14 Број СТРАНА 178. OLDAL szám Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek Községi közigazgatási illetékek Telekrendezési díj Községi igazgatási szervek bevételei ÖSSZESEN: PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON 7431 Bűntettért kirótt pénzbírságok a község javára Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság jövedelme A község javára megítélt szabálysértési bírságok bevételei ÖSSZESEN: TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉ- LYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 7441 Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai ÖSSZESEN VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára ÖSSZESEN: A költségtérítés memoramdumba foglalt tételei Az előző évi kiadások fedezetének 7811 memorandumba foglalt tételei Azonos szintű költségvetési felhasználók közötti átutalások Költségvetési bevételek ROVAT ÖSSZESEN ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK Ingatlanok eladásából származó bevétel a község javára Egyéb alapeszközök eladásából származó bevételek További eladásra szánt áru eladásának bevétele ROVAT ÖSSZESEN: ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON 921 ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY A folyosított hitelek visszafizetéséből Magánosítás során, tőkeeladásból származó illetmény ÖSSZESEN: ROVAT ÖSSZESEN: A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN Előbbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE

15 Број СТРАНА 179. OLDAL szám 9. szakasz A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg: Számla KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetési eszközök További eszközök Terv Megvalósítás % mutató a tervhez Terv Megvalósítás 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , ,38 92, , ,00 105, Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,86 92, , ,00 109, Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,27 91, , ,00 117, Természetbeni térítések , ,11 87,25 0, , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , ,94 93, , ,00 64, Foglalkoztatottak térítményei , ,15 90, , ,00 99, Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások , ,59 98, , ,00 794, Képviselői pótlék , ,46 97,29 0,00 0,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE , ,50 84, , ,00 77, Állandó költségek , ,05 88, , ,00 75, Útiköltségek , ,10 97, , ,00 114, Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,52 87, , ,00 64, Szakosított szolgáltatások , ,55 77, , ,00 91, Folyó javítások és karbantartás , ,32 81, , ,00 59, Anyagköltségek , ,96 80, , ,00 95,79 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 0, ,00 0, Ingatlanok és felszerelés elhasználódása 0,00 0, ,00 0,00 44 KAMATTÖRLESZTÉS , ,52 89, , ,00 60, Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése , ,52 89, , ,00 60,00 45 TÁMOGATÁSOK , ,00 100,00 0,00 0, Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások , ,00 100,00 0,00 0, Magánvállalatok támogatása 0,00 0,00 0,00 0,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , ,70 94, , ,00 85, Adományok és átutalások más hatósági szinteknek , ,70 94, , ,00 85, Egyéb adományok, támogatás, átutalások , ,00 95,08 0,00 0,00 % mutató a tervhez

16 Број СТРАНА 180. OLDAL szám 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK , ,20 92, , ,00 112, Szociális védelmi térítmények , ,00 32,00 0,00 0, Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , ,20 93, , ,00 112,41 48 EGYÉB KIADÁSOK , ,11 92, , ,00 118, Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások , ,93 92, , ,00 118,32 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , ,53 63, , , Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések , ,65 99,95 0,00 0,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK ,41 0,00 0,00 0,00 0, Tartalékeszközök ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 51 ALAPESZKÖZÖK , ,04 49, , ,00 89, Épületek és épített létesítmények , ,39 48, , ,00 83, Gépek és felszerelés , ,65 67, , ,00 83, Egyéb alapeszközök 0,00 0,00 0,00 0, Kultivált vagyon 0,00 0,00 0,00 0, Nem anyagi természetű vagyon , ,00 91,65 0, ,00 52 TARTALÉKOK , ,24 26,21 0, , További eladásra szánt árutartalékok , ,24 26,21 0, ,00 54 TERMÉSZETI VAGYON , ,54 100,00 0,00 0, Földterületek , ,54 100,00 0,00 0,00 61 AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE , ,94 60,57 0,00 0, Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél , ,94 60,57 0,00 0,00 62 BELFÖLDI, PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE , ,00 100,00 0,00 0, Belföldi, pénzügyi vagyon beszerzése , ,00 100,00 0,00 0,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: , ,17 78, , ,00 85,91 116,88

17 Број СТРАНА 181. OLDAL szám 10. szakasz A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban: A HELYREND LEÍRÁSA Községi költségvetési eszközök További eszközök Terv Megvalósítás % Mutató a tervhez Terv Megvalósítás % Mutató a tervhez Rész Fejezet Feladatkör Gazd. besorolás Támogatási forrás Helyrend RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Fejezet - A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,09 86, Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,87 86, A dolgozók szociális jutalékai , ,07 99, Jutalmak és kedvezmények 0,00 0, Képviselői pótlék , ,46 97, Állandó költségek , ,41 84, Útiköltségek , ,48 81, Szerződés alapján vállalt szolgáltatások , ,75 78,38 01 Költségvetésből származó bevétel , ,27 78,75 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete , ,48 50, Közmunka , ,00 100, Anyagköltség , ,33 84, Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei (4631) A helyi önkormányzat szerveinek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-, sportdíjak) , ,00 82, , ,00 99,99

18 Број СТРАНА 182. OLDAL szám 1.2 Támogatási források az 1.1 fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,98 86,58 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete , ,48 50, Fejezet összesen Végrehajtói és törvényhozói szervek , ,46 86, fejezet Különleges rendeltetés, támogatások és projektumok Választási bizottság 0,00 0, Menekültek szolgáltatások szerződés alapján (jogsegély) Nemkormányzati szervezetek politikai pártok támogatása , ,00 68, , ,00 94, Nemzeti tanácsok , ,00 80, Polgári egyesületek támogatása , ,00 98, Topolya Község Fejlesztési Társulása , ,00 100, A Pannóniai Regionális Fejlesztési Ügynökség munkájában való részvétel , ,00 99, A község stratégiai terveinek elkészítése 0,00 0, Ingatlan beszerzésének kiadásai 18.1 (temető, szálló, tópart) , ,54 100, Sürgős beavatkozások s más kommunális szükségletek , ,56 75,76 A község felsőbb hatósági szintek által támogatott létesítmények kiépítésében vállalt önrésze(felvonulótér, ipari park keleti kerülőút, tekepálya, diákotthon) , ,81 53,71 01 Költségvetésből származó bevétel , ,11 33,90 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete , ,70 100, A KKV Fejlesztési Központ alapítói betétje , ,00 100, Az Ösvények, melyek embereket kötnek össze projektumban vállalt önrész , ,07 100,00

19 Број СТРАНА 183. OLDAL szám A REPRO IPA-projektum előtámogatásában való részvétel , ,00 99,90 01 Költségvetésből származó bevétel , ,00 100,00 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai , ,00 99,88 A REPRO-megújuló energia projektumának társtámogatása , ,47 100, A FAB IPA-projektum támogatási önrésze , ,70 99,99 01 Költségvetésből származó bevétel , ,70 99,98 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai , ,00 100, A képzőművészet, mint a bácskai régió idegenforgalmának fejlesztési eszköze projektumban való részvétel Eszközök átvitele a közvetett felhasználókhoz (nyilvántartási számla által) , ,74 100, , ,72 18, Gazdaság és vállalkozás-fejlesztési különszámla , ,60 99,94 Támogatási források az 1.2. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,23 61,64 06 Nemzetközi szervezetek átutalásai , ,00 99,98 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete , ,98 100, fejezet összesen: Külön rendeltetések, támogatások, projektumok , ,21 74, fejezet Nemzetközi Toleranciatáborprojektum Folyó javítás és karbantartás , ,00 100,00 Támogatási források az 1.3. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,00 100, fejezet összesen Nemzetközi Toleranciatábor-projektum , ,00 100, fejezet Köztartozás kezelése Kamatok visszatérítése belföldi ügyviteli bankoknak , ,52 89, A tartozás alapösszegének visszafizetése hazai ügyviteli bankoknak , ,94 60,57

20 Број СТРАНА 184. OLDAL szám Támogatási források az 1.4 fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,46 62, fejezet összesen-köztartozás kezelése , ,46 62, fejezet Költségvetési tartalékok A költségvetés állandó tartaléka ,00 0,00 0, Folyó költségvetési tartalék ,41 0,00 0,00 Támogatási források az 1.5. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel ,41 0,00 0, fejezet összesen Költségvetési tartalékok ,41 0,00 0,00 1. RÉSZ ÖSSZESEN , ,13 75, RÉSZ KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS fejezet Községi közigazgatás A dolgozók bére és pótlékai , ,08 89, A munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,58 89, Természetbeni térítmények (havijegy, gyermekek ajándékcsomagjai) A dolgozók szociális juttatásai (ösztöndíjak, végkielégítések, gyógykezelési segély) , ,11 81, , ,87 93, A dolgozók térítményei (készpénz-utaztatás) , ,30 93, Jutalomdíj, kedvezmény, egyéb külön kiadások Állandó kiadások (készpénzforgalom, energetika, közmű, távközlés stb) Útiköltség (kül- és belföldi szolgálati utak, saját gépjármű használata) Szerződés alapján vállalt szolgáltatások (megbízói szerződések, a dolgozók tovább/képzése, tájékoztatási szolgáltatás) Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei egyéb tervezett tevékenységekre Szisztéma , ,59 99, , ,74 84, , ,52 96, , ,59 99, , ,00 99,97

21 Број СТРАНА 185. OLDAL szám Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az E-közigazgatás programjára , ,00 100, Szakosított szolgáltatások (szerződéses egészségvédelem, földmérés) , ,32 99, Folyó karbantartás (épületek, felszerelés karbantartása) , ,34 64, Anyagköltség (irodai anyagköltség, szakirodalom, üzemanyag, reprezentáció) , ,24 99, Egyéb adományok, átutalások (a bérek 10%) , ,02 99, Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek s bírságok , ,01 77, Bíróságok és bírói testületek által kirótt pénzbírságok , ,65 99, Épületek és építmények (tervanyag készítése, épületek nagyjavítása) 0,00 0, Gépek és felszerelés , ,60 68, Felsőbb hatósági szintek pályázati eszközei az E-közigazgatásra (felszerelés beszerzése) 2.444, ,00 100, Egyéb alapeszközök (szoftver vásárlása) , ,00 89,15 Támogatási források a 2.1. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,56 89,59 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete , ,00 100, fejezet összesen Községi közigazgatás , ,56 89, fejezet Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezetének 128,5 működéséhez szükséges eszközök A dolgozók bére és pótlékai , ,00 96,04 0, , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 93,71 0, , A dolgozók szociális juttatásai , ,00 97, Állandó kiadások , ,31 72, , ,00

22 Број СТРАНА 186. OLDAL szám ,1 100,2 49 Útiköltség , ,00 72, , , Szerződés alapján vállalt szolgáltatások , ,21 40, , , Igazgató és felügyelő bizottsági tagság térítménye , ,00 97, Szakosított szolgáltatások 0,00 0, Folyó karbantartás , ,59 54, , Anyagköltség , ,41 13, , Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek s bírságok , ,00 53, , ,4 56 Árutartalékok - emléktárgyak , ,24 26, ,00 Támogatási források a 2.2. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,76 74,04 0,00 04 Saját bevétel 0,00 0, , , fejezet összesen- Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezetének működéséhez szükséges eszközök , ,76 74, , , fejezet Iskoláskor előtti oktatás - Bambi IEI - Topolya A dolgozók bére és pótlékai , ,28 98, , , A munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,58 98, , , Természetbeni térítmények , ,00 100, , A dolgozók szociális juttatásai , ,00 87, , , A dolgozók térítményei 0,00 0, , , Jutalmak, kedvezmények s más külön kiadások , ,00 100, ,6 105,5 101,9 82,0 69,4 229,4 63,9 62 Állandó kiadások-készpénzforgalom , ,00 100, , , Állandó kiadások-energetikai szolgáltatások , ,00 95, , , Állandó kiadások - egyéb , ,74 81, , , Útiköltség 0,00 0, , , Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 0,00 0, , , Igazgató és felügyelő bizottsági tagság térítményei , ,00 98, Gyermekhét , ,00 100, Szakosított szolgáltatások , ,00 100, , , Folyó javítás és karbantartás , ,00 100, , ,00

23 Број СТРАНА 187. OLDAL szám Anyagköltség , ,62 99, , ,00 76, Belföldi kamatok visszatérítése 0,00 0, , ,00 120, Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek s bírságok 0,00 0, , ,00 154, Épületek és építmények , Gépek és felszerelés , ,00 100, , ,00 87,75 Támogatási források a 2.3. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,22 98,58 0,00 04 Saját bevétel 0,00 0, , ,00 93, fejezet összesen-iskoláskor előtti oktatás - Bambi IEI - Topolya , ,22 98, , ,00 93, fejezet ÁLTALÁNOS OKTATÁS A tanulók utaztatása , ,76 99,52 Folyó átutalások más hatósági szinteknek (463111) A dolgozókra fordított kiadások - utaztatás , ,00 94, A dolgozók szociális juttatásai 0,00 0, Jutalomdíj, kedvezmény, egyéb külön kiadások (jubileumi díjak, kedvezmények) , ,00 99, Állandó kiadások- energia , ,00 84, Állandó kiadások - egyéb , ,00 100, Útiköltség , ,00 100, Szerződés alapján vállalt szolgáltatások , ,00 100, Szakosított szolgáltatások , ,00 100, Folyó javítás és karbantartás , ,00 100, Anyagköltség , ,00 100, Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetmények, bírságok Bíróságok és bírói testületek által kirótt pénzbírságok , ,00 96, , ,00 100, Gyermekhét , ,00 100,00 Tőkeátutalások más hatósági szinteknek (463200)

24 Број СТРАНА 188. OLDAL szám Épületek és létesítmények nagyjavítása , ,00 95, Gépek és felszerelés , ,00 98, Fejlesztési programok társtámogatása 0,00 0,00 Speciális oktatás és nevelés költségei (463100) Utaztatás , ,00 74, Speciális tanintézmények átutalásai , ,00 87,45 Támogatási források a 2.4. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,76 93, fejezet összesen ÁLTALÁNOS OKTATÁS , ,76 93, fejezet-középiskolai OKTATÁS Folyó átutalások más hatósági szinteknek (463100) A dolgozók utaztatása - természetbeni térítmények Jutalomdíj, kedvezmény, egyéb külön kiadások (jubileumi díjak, kedvezmények) , ,00 98, , ,00 100, Energiaköltségek , ,00 98, Állandó kiadások - egyéb , ,00 100, Útiköltség , ,00 100, Szerződés alapján vállalt szolgáltatások , ,00 100, Szakosított szolgáltatások , ,00 100, Folyó javítás és karbantartás , ,00 100, Anyagköltség , ,00 98,49 Tőkeátutalások más hatósági szinteknek(463211) Épületek és létesítmények nagyjavítása 0,00 0, Gépek és felszerelés , ,00 100, Fejlesztési programok társtámogatása 0,00 0,00 Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája Középiskolai tanulók utaztatása , ,81 92,98

25 Број СТРАНА 189. OLDAL szám Költségvetésből származó bevétel , ,81 91,56 07 Más hatósági szintek átutalásai , ,00 100,00 Támogatási források a 2.5.fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel , ,81 95,56 07 Más hatósági szintek átutalásai , ,00 100, fejezet összesen-középiskolai OKTATÁS , ,81 95, fejezet MŰVELŐDÉS ÉS HITKÖZSÉGEK fejezet Topolya Községi Művelődési Háza A dolgozók bére és pótlékai , ,60 99, A munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,31 99, Természetbeni térítmények , ,00 100, A dolgozók szociális juttatásai- ösztöndíj , ,00 94, A dolgozók térítményei-utaztatás , ,00 97, Jutalomdíjak és kedvezmények , ,00 90, , Állandó kiadások (készpénzforgalom, energia) , ,50 98, , ,00 85, Útiköltség 0,00 0, , ,00 360, Igazgató és felügyelő bizottsági tagság térítményei , ,00 98, Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 0,00 0, , ,00 150, A község napjának megünneplése , ,00 100,00 Szakosított szolgáltatások-színházi előadások , ,00 100, , ,0 163, Folyó javítás és karbantartás , ,00 100, , ,00 67, Anyagköltség , ,00 99, , ,00 134, Nemkormányzati szervezetek támogatása , Hatósági szintek között kirótt adók, kötelező illetékek s bírságok 0,00 0, , ,00 28, Gépek és felszerelés , ,00 100, , Nem anyagi természetű vagyon 2.000, fejezet összesen , ,41 99, , ,00 115,48

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLV 10. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. Број 11. 10.10.2013. СТРАНА 472.

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXXI 28. мај г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXXI 28. мај г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXI 28. мај 2009. г., Бачка Топола XXXXI. évfolyam 6. szám Topolya, 2009. május 28. Broј 6. 28.05.2009. СТРАНА 169. OLDAL

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18 2. OLVASAT 71 NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK 18.289,81 24.020,00 24.201,52 21.100,00 87,84 87,18 710 NYERESÉGRÉSZESEDÉS ÉS VAGYONJÖVEDELMEK 27,28 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 710200 Kamatok 27,28 0,00 0,00

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Főkönyvi kivonat 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 39 428 431 0 39 428 431 1 149 437 39 428 431 1 149

Részletesebben

KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához

KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához KÉRELEM Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához ADATLAP Magánszemély (egyéni vállalkozó) adó, bírság, pótlék mérséklésére irányuló kérelmének elbírálásához 1. Adózó

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben