Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Број СТРАНА 337. OLDAL szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06. sz.), a helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 1 bekezdésének 2. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és község alapszabályának 47. szakasza 1 bekezdésének 2 pontja ( Község Hiv. Lapja, 8/08. sz.) alapján a i Községi Képviselı-testület december 26-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a évi községi költségvetésrıl I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz község évi költségvetésének a (továbbiakban: költségvetés) jövedelmei és ráfordításai, a községi költésgvetésnek pénzvagyon értékesítésén, illetve beszerzésén, továbbá az általa adott hiteleken és a részérıl történt adósságvállaláson és adósságtörlesztésen alapuló jövedelmei és ráfordításai: 1. Költségvetési jövedelmek ,00 2. Költségvetési ráfordítások ,00 3. Költségvetési többlet / hiány... 0,00 2. szakasz. A költségvetés bevételeinek és jövedelmeinek terve összegek szerint: Közgaz. osztály. BEVÉTELNEM Költségvetés Sorszám Szerkezet % Saját Összesen FOLYÓ ÉVI ESZKÖZÖK 321 Korábbi évekbıl föl nem osztott többlet ,41 1, ,41 0, Jövedelemadó, nyereségadó és tıkeh. utáni adó Munkabérek utáni adó ,00 17, ,00 12, Önálló tevékenységbıl származó bevételek ,00 1, ,00 0,87 utáni adó Önálló tevékenységbıl származó bevételek ,00 0, ,00 0,61 utáni átalányadó Ingatlanból származó bevételek utáni adó ,00 0, ,00 0, Ingóságok bérbeadásából származó bevételek ,00 0, ,00 0,22 utáni adó Mezıg. és erdészetbıl származó bevételek ,00 0, ,00 0,04 utáni adó Földadó ,00 0, ,00 0, Önkéntes járulékok ,00 11, ,00 8, Egyéb bevételek utáni adó ,00 3, ,00 2, Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét ,00 0, ,00 0,01 utáni adó 711. bevételnem összesen ,00 36, ,00 25, Béralapadó Béralapadó ,00 0, ,00 0, bevételnem összesen ,00 0, ,00 0, Vagyonadó Vagyonadó ,00 3, ,00 2, Örökösödési és ajándékozási adó ,00 0, ,00 0, Tıkeátutalás utáni adó ,00 1, ,00 1, Névre szóló részvények és üzletrészek utáni ,00 0, ,00 0,01 adó 713. bevételnem összesen ,00 5, ,00 3,85 Szerkezet %

2 Број СТРАНА 338. OLDAL szám 714 Javak és szolgáltatások utáni adó Reklámpannók használata utáni komm. illeték ,00 0, ,00 0, Tőzvédelmi eszközök, 6% ,00 0, ,00 0, Gépjármő-üzembentartási kommunális illeték ,00 1, ,00 1, Helyi utak építése, karbantartása és használata ,00 1, ,00 0,78 utáni térítmény Mővelhetı mezıgazd. terület rendeltetésének ,00 0, ,00 0,04 megváltoztatása utáni térítmény Környezetszennyezési térítmény ,00 0, ,00 0, Széndioxid-kibocsátási térítmény ,00 0, ,00 0, Üdülıhelyi illeték ,00 0, ,00 0, Környezetvédelmi különtérítmény ,00 0, ,00 0, bevételnem összesen ,00 4, ,00 3, Egyéb adók Kommunális cégtáblailleték ,00 0, ,00 0, Cégtábla-kihelyezési és -kiírási kommunális ,00 0, ,00 0,13 illeték 716 bevételnem összesen ,00 0, ,00 0, Más hatalmi szintektıl származó átutalások Községet illetı nem címzett folyó átutalások ,00 14, ,00 10, Községet illetı egyéb folyó átutalások a ,00 1, ,00 0,87 köztársasági költségvetésbıl Szűkebb értelemben vett folyó címzett átutalások ,00 2, ,00 1,87 a köztársaságtól Folyó címzett átutalások a tartománytól ,00 3, ,00 2, Folyó címzett tıkeátutalások a tartománytól ,00 8, ,00 5, bevételnem összesen ,00 30, ,00 21, Vagyonbevételek A községi költségvetés kamatbevételei a ,00 1, ,00 1,04 költségvetési eszközök után A felhasználók eszk. után járó ,00 0, ,00 0,04 kamatbevételek Ásványi nyersanyagok igénybevétele utáni ,00 9, ,00 6,51 térítmény Mezıgazdasági terület bérbeadásából befolyt ,00 4, ,00 3,21 eszk Helyiséghasználati kommunális illeték ,00 0, ,00 0, Építési terület használata utáni térítmény ,00 0, ,00 0, Ki nem termelt vagyon bérlete ,59 0, ,59 0,13 kıolajjáradék 741. bevételnem összesen ,59 16, ,59 11, Javak és szolgáltatások értékesítése Ingatlanok bérbe-, ill. haszn. adásából eredı bevét ,00 0, ,00 0, Telekrendezési térítmény ,00 0, ,00 0, Községi közigazgatási illetékek ,00 0, ,00 0, Községi szervek bevételei ,00 0, ,00 0, bevételnem összesen ,00 1, ,00 1, Pénzbírságok Szabálysértési eljárásban kiróva ,00 0, ,00 0, bevételnem összesen ,00 0, ,00 0, Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai Magán- és jogi szem. önkéntes tıkeátutalásai ,00 1, ,00 1, bevételnem összesen ,00 1, ,00 1, Vegyes és határozatlan bevételek Községi szint egyéb bevételei ,00 0, ,00 0, bevételnem összesen ,00 0, ,00 0,35

3 Број СТРАНА 339. OLDAL szám 771 Emlékeztetı szerinti tétel. a kiadások megtér Emlékeztetı szerinti tételek a kiadások ,00 0, ,00 0,09 megtér bevételnem összesen ,00 0, ,00 0, Belföldi pénzvagyon értékesítésébıl származó bevételek Belföldi részvényeladásból szárm. bevételek ,00 0, ,00 0, bevételnem összesen ,00 0, ,00 0,35 ÖSSZESEN: ,00 100, , ,00 100,00 Közgaz. osztály. KIADÁSNEM Költségvetés Szerkezet % Saját Összesen 2. RÁFORDITÁSOK 41 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 19, , ,00 15,29 42 Szolgáltatások és áruk igénybevétele ,00 35, , ,00 36,58 43 Állóalapok használata 0,00 0, , ,00 0,08 44 Kamattörlesztés ,00 2, , ,00 1,43 45 Támogatások ,00 1,21 0, ,00 0,85 46 Adományok és átutalások ,00 17, , ,00 12,65 47 Társadalombiztosítási jogosultságok ,00 6,59 0, ,00 4,63 48 Egyéb kiadások ,00 4, , ,00 3,43 49 Közigazgatási átutalások ,00 2,16 0, ,00 1,52 51 Állóalapok ,00 9, , ,00 23,20 54 Természetbeni vagyon ,00 0,11 0, ,00 0,08 61 Tıketörlesztés ,00 0,36 0, ,00 0,25 ÖSSZESEN: ,00 100, , ,00 100,00 Szerkezet % 3. szakasz A költségvetés ráfordításait alaprendeltetések szerint a képviselı-testület az alábbi összegekben állapítja meg: Közgaz. osztály. MEGNEVEZÉS Költségvetés Saját Összesen 41 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 19, , ,00 15, Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 14, , ,00 11, Munkáltatót terhelı jóléti járulék ,00 2, , ,00 2, Természetbeni térítések ,00 0,04 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, , ,00 0, Munkavállalóknak juttatott térítések ,00 0, , ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb ,00 0, , ,00 0,72 különleges kiadások 42 Szolgáltatások és áruk igénybevétele ,00 35, , ,00 36, Állandó költségek ,00 5, , ,00 4, Utazási költségek ,00 0, , ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 7, , ,00 5, Szakosított szolgáltatások ,00 3, , ,00 2, Folyó javítások és karbantartás ,00 17, , ,00 22, Anyag ,00 1, , ,00 0,94 43 Állóalapok használata 0,00 0, , ,00 0, Állóalapok használata 0,00 0, , ,00 0, Természetbeni vagyon igénybevétele 0,00 0, , ,00 0,03 44 Kamattörlesztés ,00 2, , ,00 1, Belföldi kamattörlesztés ,00 0,38 0, ,00 0,27 Szerkezet % Szerkezet %

4 Број СТРАНА 340. OLDAL szám Költséghelyre nd Fejezet Kölföldi kamattörlesztés ,00 1,60 0, ,00 1, Adósságvállalás járulékos költségei ,00 0, , ,00 0,03 45 Támogatások ,00 1,21 0, ,00 0, Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott ,00 1,21 0, ,00 0,85 támogatások 46 Adományok és átutalások ,00 17, , ,00 12, Egyéb hatalmi szinteknek nyújtott folyó ,00 17, , ,00 12,65 adományok és átutalások 47 Társadalombiztosítási jogosultságok ,00 6,59 0, ,00 4, Költségvetésbıl nyújtott szoc.védelmi ,00 6,59 0, ,00 4,63 térítm. 48 Egyéb kiadások ,00 4, , ,00 3, Civilszervezeteknek nyújtott támogatások ,00 4, , ,00 3, Adók, kötelezı illetékek ,00 0, , ,00 0, Pénzbírságok, bírósági végzéssel elrendelt ,00 0, , ,00 0,01 kötbérek 484 Kártérítés ,00 0,26 0, ,00 0,18 49 Közigazgatási átutalások ,00 2,16 0, ,00 1, Tartalékeszközök ,00 2,16 0, ,00 1,52 51 Állóalapok ,00 9, , ,00 23, Épületek és építmények ,00 8, , ,00 22, Gépek és fölszerelések ,00 1, , ,00 0, Nem anyagi vagyon ,00 0, , ,00 0,05 54 Természetbeni vagyon ,00 0,11 0, ,00 0, Földterület ,00 0,11 0, ,00 0,08 61 Tıketörlesztés ,00 0,36 0, ,00 0, Belföldi hitelezıknek járó tıketörlesztés ,00 0,36 0, ,00 0,25 ÖSSZESEN: ,00 100, , ,00 100,00 A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti ráfordítások felosztása a költségvetési jövedelmek felosztásán kívül kiterjed a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók eredeti tevékenységébıl származó bevételek (saját bevétel) felosztására is. 4. szakasz A költségvetés ,00 dináros összegének, valamint a közvetlen és követett költségvetésieszközhasználók által kiegészítı tevékenységbıl szerzett ,00 dináros bevétel összegének felhasználók szerinti felosztása: II. KÜLÖNÖS RÉSZ Közg. osztályozás Jogcímcs. Tétel MEGNEVEZÉS Költségvetés Szerkezet % Saját Összesen Községi Képviselı-testület, polgármester és Községi Tanács 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 2, ,00 1, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, ,00 0, Természetbeni térítések ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak juttatott térítések ,00 0, ,00 0, Utiköltségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 1, ,00 0, Anyag ,00 0, ,00 0, Civilszervezetek támogatása ,00 1, ,00 0,97 Pol. pártoknak nyújtott támogat ,00 0, ,00 0,06 Történelmi Levéltár, Zenta ,00 0, ,00 0,09 Községi Tőzoltószövetség ,00 0, ,00 0,26 Szerkezet %

5 Број СТРАНА 341. OLDAL szám A Népi Techn. községi választ ,00 0, ,00 0,10 Földerítıcsapat, Mk ,00 0, ,00 0,03 Civilszervezeti programokra kiírt pályázat ,00 0, ,00 0,32 Vállalkozók egyesülete, Mk ,00 0, ,00 0,03 Agráregyesületek szervezete ,00 0, ,00 0,04 i községi agrárunió ,00 0, ,00 0,02 Írótábor ,00 0, ,00 0, Elemi csapás okozta károk megtérítése ,00 0, ,00 0,17 A 110. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 5, ,00 3, jogcímcsoport összesen ,00 5, ,00 3,86 Az 1. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 5, ,00 3,86 1. fejezet összesen ,00 5, ,00 3,86 2. Mővelıdés 820 Mővelıdési szolgáltatások Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, ,00 0,41 Régészeti ásatások ,00 0, ,00 0,04 Március ,00 0, ,00 0,02 Koszorúzás ,00 0, ,00 0,00 Gyermekhét ,00 0, ,00 0,01 Szilveszter ,00 0, ,00 0,05 Évfordulók ,00 0, ,00 0,01 Testvérvárosi együttmőködés ,00 0, ,00 0,05 Községnap ,00 0, ,00 0,04 Újkenyér-ünnep ,00 0, ,00 0,04 Programokra kiírt pályázat ,00 0, ,00 0,13 A 820. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0, jogcímcsoport összesen ,00 0, ,00 0,41 A 2. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0,41 A 2. fejezet összesen ,00 0, ,00 0,41 A 1. költésghelyrend pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 6, ,00 4,27 1. költésghelyrend összesen ,00 6, ,00 4, KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 130 Általános szolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 4, ,00 3, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, ,00 0, Természetbeni térítések ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak juttatott térítések ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb különleges ,00 0, ,00 0,46 kiadások Állandó költségek ,00 1, ,00 0, Útiköltségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 2, ,00 2, Szakosított szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, ,00 0, Anyag ,00 0, ,00 0, Célzott átutalások ,00 10, ,00 7,42 Épületek és építmények karbantartása ,00 1, ,00 1,13 Épületek és építmények karbant. tartományi ,00 5, ,00 3,91 és köztársasági célzott átutalás - adományok Tervek-építés ,00 1, ,00 0,96 Épületek és építmények építés ,00 1, ,00 1,35 Gépek és fölszerelések , , Adók, kötelezı illetékek ,00 0, ,00 0, Tartalékeszközök ,00 2, ,00 1,52 - állandó költségvetési tartalék ,00 1, ,00 0,70 - folyó költségvetési tartalék ,00 1, ,00 0,82

6 Број СТРАНА 342. OLDAL szám Épületek és építmények ,00 0, ,00 0, Gépek és fölszerelések ,00 0, ,00 0, Nem anyagi vagyon ,00 0, ,00 0, Földkisajátitás ,00 0, ,00 0,04 A 130. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 26, ,00 18, jogcímcsoport összesen ,00 26, ,00 18, Közadósággal kapcsolatos átutalások Belföldi kamattörlesztés ,00 0, ,00 0, Külföldi kamattörlesztés ,00 1, ,00 1,13 A 170. jogcimcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 1, ,00 1, jogcimcsoport összesen ,00 1, ,00 1, Mezıgazdaság Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, ,00 0,24 Mezıgazdasági állomásokkal való együttm ,00 0, ,00 0,00 Jégelhárító rendszer mőködtetése ,00 0, ,00 0,03 Mezıırszolgálat mőködtetése ,00 0, ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Célzott befektet. a mezıgaz. terület ,00 4, ,00 3,04 rendezésének és használat. programja szerint Lecsapolási térítmény ,00 0, ,00 0, Civilszervezetek támogatása ,00 0, ,00 0, Épületek és építmények ,00 0, ,00 0, Gépek és fölszerelések ,00 0, ,00 0,09 A 421. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 5, ,00 3, jogcímcsoport összesen ,00 5, ,00 3, Máshol nem osztályozott környezetvédelem Szakosított szolgáltatások Természeti javak védelme ,00 0, ,00 0,03 Szúnyog-, kullancsirtás, kóborállat-begyőjtés ,00 0, ,00 0,56 Parlagfőirtás ,00 0, ,00 0,13 Fásítás ,00 0, ,00 0,17 Környezetvédelmi rendezvények ,00 0, ,00 0,03 Illegális szeméttelepek fölszámolása ,00 0, ,00 0,17 Víz- és levegıelemzés ,00 0, ,00 0,07 Zajszintmérés ,00 0, ,00 0,03 Regionális szemétltároló ,00 0, ,00 0,18 Hulladékgazdálkodás ,00 0, ,00 0,22 Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 2, ,00 1, jogcímcsoport összesen ,00 2, ,00 1, Vízellátás Egyéb nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott folyó támogatás ,00 0, ,00 0,19 A 630. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0, jogcímcsoport összesen ,00 0, ,00 0, Máshol nem osztályozott egyészségügy Más hatalmi szinteknek cimzett átutalások ,00 0, ,00 0,52 A 760. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0, jogcímcsoport összesen ,00 0, ,00 0, Mősorsugárzási és kiadói szolgáltatások Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek támogatása ,00 0, ,00 0,21 Új Kanizsai Újság Logos, Tóthfalu ,00 0, ,00 0,07 Panda Rádió, ,00 0, ,00 0,04 Új Kép pedagógiai folyóirat ,00 0, ,00 0,01 Szabadkai Rádió ,00 0, ,00 0,07 Magyar Szó ,00 0, ,00 0,01

7 Број СТРАНА 343. OLDAL szám A 830. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0, jogcímcsоport összesen ,00 0, ,00 0, Vallási és egyéb közösségek Civilszervezeteknek juttatott adományok ,00 0, ,00 0,09 A 840. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0, jogcímcsoport összesen ,00 0, ,00 0, Máshol nem osztályozott szociális védelem Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, ,00 0,09 Községi szociálisprogram-bizottság ,00 0, ,00 0,02 Helyi gyermek-akcióprogram ,00 0, ,00 0,06 Befogadóállomás mőködtetése ,00 0, ,00 0, Költségvetésbıl fizetett szoc. védelemi térítés ,00 6, ,00 4,37 Költségvetésbıl fizetett szoc. védelmi térítés ,00 0, ,00 0,03 szociális temetés Költségvetésbıl fizetett szoc. védelmi térítés ,00 0, ,00 0,05 kategorizálási bizottság Tanulók ingázása ,00 4, ,00 3,04 Kosztolányi Dezsı Diáksegélyezı, Szabadka ,00 0, ,00 0,03 Tanulók étkeztetése és elhelyezése ,00 0, ,00 0,39 A szoc. program végrehajtását szolgáló ,00 1, ,00 0,82 eszközök Civilszervezeteknek juttatott adományok ,00 0, ,00 0,70 i Vöröskereszt ,00 0, ,00 0,18 Fogyatékkal élıket és peremre szorultakat ellátó ,00 0, ,00 0,52 központ A 090. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 7, ,00 5,16 04 Saját bevételek 090. jogcímcsoport összesen ,00 7, ,00 5,16 Az 1. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 44, ,00 31,13 04 Saját bevételek 1. fejezet összesen ,00 44, ,00 31,13 2. Szociális Központ, 090 Máshol nem osztályozott szociális védelem Más hatalmi szineknek cimzett átutalások ,00 0, ,00 0, Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, ,00 0, Természetbeni juttatások ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb ,00 0, ,00 0,004 különleges kiadások 421 Állandó költségek ,00 0, ,00 0, Útiköltségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, ,00 0, Anyag ,00 0, ,00 0, Költségvetésbıl fizetett szoc. védelmi ,00 0, ,00 0,22 térítmény egyszeri segély 512 Gépek és fölszerelések ,00 0, ,00 0,02 A 090. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0,67 04 Saját bevételek 090. jogcímcsoport összesen ,00 0, ,00 0,67 A 2. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0,67 04 Saját bevételek 2. fejezet összesen ,00 0, ,00 0,67 3. Sportszövetség, 810 Testedzési és sportszolgáltatások Civilszervezetek támogatása ,00 1, ,00 1,07

8 Број СТРАНА 344. OLDAL szám 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb különl ,00 0, ,00 0,02 kiadások 421 Állandó költségek ,00 0, ,00 0, Útiköltségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, ,00 0, Anyag ,00 0, ,00 0, Civilszervezetek támogatása ,00 1, ,00 0, Gépek és felszerelések ,00 0, ,00 0,02 A 810. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 1, ,00 1, jogcímcsoport összesen ,00 1, ,00 1,07 A 3. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 1, ,00 1,07 3. fejezet összesen ,00 1, ,00 1,07 4. Iskoláskor elıtti oktatás, Poletarac, 911 Iskoláskor elıtti oktatás Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 3, , ,00 3, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, , ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, , ,00 0, Munkavállalóknak juttatott térítések ,00 0, , ,00 0, Jutalmak, kedvezm. és egyéb különl. kiadások ,00 0, , ,00 0, Állandó költségek ,00 0, , ,00 0, Útiköltségek ,00 0, , ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Folyó javítások és karbantart ,00 0, , ,00 0, Anyag ,00 0, , ,00 0, Késedelmi kamatok 0,00 0, , ,00 0, Adók és kötelezı illetékek ,00 0, , ,00 0, Gépek és felszerelések ,00 0, , ,00 0,06 A 911. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 6, ,00 4,66 04 Saját bevételek , ,00 1, jogcímcsoport összesen ,00 6, , ,00 6,05 A 4. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 6, ,00 4,66 04 Saját bevételek , ,00 1,39 4. fejezet összesen ,00 6, , ,00 6,05 5. Alapfokú oktatás 912 Alapfokú oktatás Más hatalmi szinteknek cimzett átutalások ,00 4, ,00 2, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezm. és egyéb különl ,00 0, ,00 0,02 kiadások 421 Állandó költségek ,00 2, ,00 1, Útiköltségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, ,00 0, Anyag ,00 0, ,00 0, Adók és kötelezı illetékek ,00 0, ,00 0, Pénzbírságok, bírósági végzéssel elrend ,00 0, ,00 0,00 kötbérek 511 Épületek és építmények ,00 0, ,00 0, Gépek és fölszerelések ,00 0, ,00 0, J. J. Zmaj Általános Iskola, 421 Állandó költségek ,00 1, ,00 0,80

9 Број СТРАНА 345. OLDAL szám 422 Útiköltségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, ,00 0, Anyag ,00 0, ,00 0, Gépek és fölszerelések ,00 0, ,00 0,04 Az 5.1. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 1, ,00 1,28 04 Saját bevételek Az 5.1. fejezet összesen ,00 1, ,00 1, Október 10. Általános Iskola, Horgos 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb ,00 0, ,00 0,00 különleges kiadások 421 Állandó költségek ,00 0, ,00 0, Útiköltségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, ,00 0, Anyag ,00 0, ,00 0, Épületek és építmények ,00 0, ,00 0,02 Az 5.2. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 1, ,00 0,83 04 Saját bevételek 5.2. fejezet összesen ,00 1, ,00 0, Kis Ferenc Általános Iskola, Oromhegyes 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb ,00 0, ,00 0,02 különleges kiadások 421 Állandó költségek ,00 0, ,00 0, Útiköltségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, ,00 0, Anyag ,00 0, ,00 0, Adók, kötelezı illetékek és büntetések ,00 0, ,00 0, Pénzbírs, bírósági végzés. elrend. kötbérek 5.000,00 0, ,00 0, Gépek és felszerelés ,00 0, ,00 0,03 A 5.3. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0,69 04 Saját bevételek 5.3. fejezet összesen ,00 0, ,00 0, Alapfokú Zeneiskola, 414 Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, ,00 0, Állandó költségek ,00 0, ,00 0, Útiköltségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, ,00 0, Anyag ,00 0, ,00 0, Gépek és fölszerelések ,00 0, ,00 0,00 А 5.4. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0,12 04 Saját bevételek 5.4. fejezet összesen ,00 0, ,00 0,12 А 912. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 4, ,00 2,92 04 Saját bevételek 912. jogcímcsoport összesen ,00 4, ,00 2,92 Аz 5. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 4, ,00 2,92 04 Saját bevételek 5. fejezet összesen ,00 4, ,00 2,92

10 Број СТРАНА 346. OLDAL szám 6. Mőszaki Középiskola, 920 Középfokú oktatás Más hatalmi szinteknek cimzett adományok és ,00 1, ,00 0,80 átutalások 416 Jutalmak, kedvezmények és egyéb ,00 0, ,00 0,00 különleges kiadások 421 Állandó költségek ,00 0, ,00 0, Útiköltségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, ,00 0, Anyag ,00 0, ,00 0, Gépek és felszerelés ,00 0, ,00 0,04 А 920. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 1, ,00 0,80 04 Saját bevételek 920. jogcímcsoport összesen ,00 1, ,00 0,80 A 6. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 1, ,00 0,80 04 Saját bevételek 6. fejezet összesen ,00 1, ,00 0,80 7. Mővelıdés 820 Mővelıdési szolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 1, , ,00 1, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, , ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, , ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott térítések ,00 0,04 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiad ,00 0, , ,00 0, Állandó költségek ,00 0, , ,00 0, Útiköltségek ,00 0, , ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, , ,00 0, Anyag ,00 0, , ,00 0, Állóalapok használata 0,00 0, , ,00 0, Adók és kötelezı illetékek ,00 0, , ,00 00, Épületek és építmények ,00 3,70 0, ,00 2, Gépek és fölszerelések ,00 0, , ,00 0, Nem pénzvagyon ,00 0, , ,00 0,03 7. fejezet összesen ,00 7, , ,00 5, Mővelıdési szolgált. Cnesa, 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 1, , ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, , ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, , ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott térítések ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb különleges ,00 0, , ,00 0,03 kiadások 421 Állandó költségek ,00 0, , ,00 0, Útiköltségek ,00 0, , ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, , ,00 0, Anyag ,00 0, , ,00 0, Ingatlan és fölszerelés értékvesztése - 0, , ,00 0, Adók, kötelezı illetékek ,00 0, , ,00 0, Épületek és építmények ,00 3, ,00 2, Gépek és fölszerelések ,00 0, , ,00 0,02 A 7.1. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 5, ,00 4,07 04 Saját bevételek , ,00 0, fejezet összesen ,00 5, , ,00 4,35

11 Број СТРАНА 347. OLDAL szám 7.2 Mővelıdési szolgáltatások József Attila Könyvtár, 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott térítések ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön. kiad ,00 0, ,00 0, Állandó költségek ,00 0, ,00 0, Útiköltségek ,00 0, , ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, ,00 0, Anyag ,00 0, ,00 0, Adók és kötelezı illetékek 5.000,00 0, ,00 0, Gépek és fölszerelések ,00 0, ,00 0, Nem pénzvagyon ,00 0, , ,00 0,03 A 7.2. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0,64 04 Saját bevételek , ,00 0, fejezet összesen ,00 0, , ,00 0, Nagy József Regionális Kreatív Mőhely 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, ,00 0, Állandó költségek ,00 0, ,00 0, Útiköltségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, ,00 0, Anyag ,00 0, ,00 0,00 A 7.3. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0,26 04 Saját bevételek 7.3. fejezet összesen ,00 0, ,00 0,26 A 820. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 7, ,00 4,97 04 Saját bevételek , ,00 0, jogcímcsoport összesen ,00 7, , ,00 5,26 A 7. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 7, ,00 4,97 04 Saját bevételek , ,00 0,29 7. fejezet összesen ,00 7, , ,00 5,26 8. Község Településrendezési Közvállalata 620 Közösségfejlesztés Állandó költségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 5, , ,00 12, Adók és kötelezı illetékek ,00 0, ,00 0, Épületek és építmények ,00 3, , ,00 17,02 A 620. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 8, ,00 6,24 04 Saját bevételek , ,00 23, jogcímcsoport összesen ,00 8, , ,00 29, Utcai közvilágítás Állandó költségek ,00 1, ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, ,00 0, Belföldi kamattörlesztés ,00 0, ,00 0, Adósságvállalással járó költségek ,00 0, ,00 0, Épületek és építmények ,00 0, ,00 0, Belföldi hitelfolyósítók iránti tıketörlesztés ,00 0, ,00 0,25 A 640. jogcímcsoport pénzforrásai

12 Број СТРАНА 348. OLDAL szám 01 Költségvetési bevételek ,00 2, ,00 1,97 04 Saját bevételek 640. jogcímcsoport összesen ,00 2, ,00 1, Lakásügyi fejlesztés és máshol nem osztályozott közösségfejlesztés Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, , ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, , ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott térítések ,00 0, ,00 0, Állandó költségek ,00 0, , ,00 0, Útiköltségek , ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Szakosított szolgáltatások , ,00 0, Folyó javítás és karbantartás , ,00 1, Anyag ,00 0, , ,00 0, Állóalapok használata , ,00 0, Adók és kötelezı illetékek , ,00 0, Épületek és építmények , ,00 1, Adminisztratív fölszerelés ,00 0, , ,00 0,03 A 660. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 1, ,00 0,92 04 Saját bevételek , ,00 3, jogcímcsoport összesen ,00 1, , ,00 4,22 A 8. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 12, ,00 9,13 04 Saját bevételek , ,00 26,74 8. fejezet összesen ,00 12, , ,00 35,87 9. Szolidaritási lakásépítési pénzalap 610 Lakásügyi fejlesztés 421 Állandó költségek , ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Anyag , ,00 0,00 A 610. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0,04 04 Saját bevételek , ,00 0, jogcímcsoport összesen ,00 0, , ,00 0,05 A 9. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0,04 04 Saját bevételek , ,00 0,00 9. fejezet összesen ,00 0, , ,00 0, Tőzvédelmi pénzalap 320 Tőzvédelmi szolgáltatások Nem pénzügyi közvállalatoknak és ,00 0, ,00 0,03 szervezeteknek nyújtott támogatások A 320. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0, jogcímcsoport összesen ,00 0, ,00 0,03 A 10. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0, fejezet összesen ,00 0, ,00 0, Egyetemista ösztöndijalap 090 Máshova nem sorolt szociális védelem Költségveéstbıl térített szoc. védelem - ösztöndíjak ,00 0, ,00 0,26 A 090. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0, jogcímcsoport összesen ,00 0, ,00 0,26 A 11. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0, fejezet összesen ,00 0, ,00 0, Községi gazdaságfejlesztési alap 620 Közösségfejlesztés

13 Број СТРАНА 349. OLDAL szám Folyó támogatások magánosításból szárm ,00 0, ,00 0,17 eszk. A 620. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0, jogcímcsoport összesen ,00 0, ,00 0,17 A 12. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0, fejezet összesen ,00 0, ,00 0, Községi mezıgazdaság-fejlesztési alap 421 Mezıgazdaság Folyó támogatás ,00 03, ,00 0,22 A 421. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0, jogcímcsoport összesen ,00 0, ,00 0,22 A 13. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0, fejezet összesen ,00 0, ,00 0, Helyi közösségek 160 Máshol nem osztályoz. által. közszolgáltat Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, , ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott térítések ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb különl. kiad ,00 0, , ,00 0, Állandó költségek ,00 0, , ,00 0, Útiköltségek ,00 0, , ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 1, , ,00 1, Szakosított szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 6, , ,00 4, Anyag ,00 0, , ,00 0, Természetbeni vagyon igénybevétele 0, , ,00 0, Községi szinten történı folyó átutalások ,00 0, , ,00 0, Költsévetési szoc. védelmi térítés ,00 0, ,00 0, Civilszervezetek támogatása ,00 0, , ,00 0, Adók, kötelezı illetékek ,00 0, , ,00 0, Pénzbírságok, bírósági végzéssel elren. kötbérek ,00 0, , ,00 0, Baleseti kártérítés ,00 0, ,00 0, Épületek és építmények ,00 0, , ,00 0, Gépek és fölszerelések ,00 0, , ,00 0, Földterület ,00 0, ,00 0,04 A 14. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 12, ,00 8,64 04 Saját bevételek , ,00 1, fejezet összesen ,00 12, , ,00 9, MAGYARKANIZSA 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott térítések ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiad ,00 0, ,00 0, Állandó költségek ,00 0, , ,00 0, Útiköltségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 4, , ,00 3, Anyag ,00 0, ,00 0, Községi szinten történı átutalások ,00 0, ,00 0, Civilszervezetek támogatása ,00 0, ,00 0, Adók, kötelezı illetékek ,00 0, ,00 0, Pénzbírságok, bírósági végzéssel elren. kötbérek 5.000,00 0, ,00 0, Gépek és felszerelések ,00 0, ,00 0,01 összesen: ,00 6, , ,00 4,55

14 Број СТРАНА 350. OLDAL szám HORGOS 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiad ,00 0, ,00 0, Állandó költségek ,00 0, , ,00 0, Útiköltségek ,00 0, , ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Föld- és erdıhasználat , ,00 0, Civilszervezetek támogatása ,00 0, ,00 0, Adók, kötelezı illetékek ,00 0, ,00 0, Pénzbírságok, bírósági végzéssel elren. kötbérek ,00 0, ,00 0, Baleseti kártérítés ,00 0, ,00 0, Épületek és építmények ,00 0, , ,00 0,35 Horgos összesen: ,00 2, , ,00 1, OROMHEGYES 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott térítések 7.000,00 0, ,00 0, Állandó költségek ,00 0, , ,00 0, Útiköltségek ,00 0, , ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, ,00 0, Anyag ,00 0, , ,00 0, Költségvetési szoc. védelmi térítés ,00 0, ,00 0, Adók, kötelezı illetékek ,00 0, ,00 0, Baleseti kártérítés ,00 0, ,00 0, Épületek és építmények ,00 0, , ,00 0, Gépek és fölszerelések ,00 0, , ,00 0,12 Oromhegyes összesen: ,00 0, , ,00 0, ОROM 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiad ,00 0, ,00 0, Állandó költségek ,00 0, , ,00 0, Útiköltségek , ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, , ,00 0, Anyag ,00 0, , ,00 0, Községi szinten történı átutalások ,00 0, , ,00 0, Civilszervezetek támogatása ,00 0, , ,00 0, Adók, kötelezı illetékek ,00 0, ,00 0, Pénzbírságok, bírósági végzéssel elren. kötbérek ,00 0, ,00 0, Földterület ,00 0, ,00 0,01 Orom összesen: ,00 0, , ,00 0, KISPIAC 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiad ,00 0, ,00 0, Állandó költségek ,00 0, , ,00 0, Útiköltségek , ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, , ,00 0, Anyag ,00 0, , ,00 0, Községi szinten történı átutalások ,00 0, ,00 0, Civilszervezetek támogatása ,00 0, ,00 0,00

15 Број СТРАНА 351. OLDAL szám 482 Adók, kötelezı illetékek 8.000,00 0, , ,00 0, Pénzbírságok, bírósági végzéssel elren. kötbérek , ,00 0, Gépek és fölszerelések , ,00 0, Földterület ,00 0, ,00 0,02 Kispiac összesen: ,00 0, , ,00 0, ADORJÁN 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiad ,00 0, ,00 0, Állandó költségek ,00 0, , ,00 0, Útiköltségek , ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, , ,00 0, Anyag ,00 0, , ,00 0, Községi szinten történı átutalások ,00 0, ,00 0, Adók, kötelezı illetékek ,00 0, ,00 0, Pénzbírságok, bírósági végzéssel elren. kötbérek 5.000,00 0, ,00 0, Gépek és fölszerelések ,00 0, , ,00 0,00 Adorján összesen: ,00 0, , ,00 0, VELEBIT 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiad ,00 0, ,00 0, Állandó költségek ,00 0, , ,00 0, Útiköltségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, , ,00 0, Anyag ,00 0, , ,00 0, Községi szinten történı átutalások , ,00 0, Adók, kötelezı illetékek ,00 0, ,00 0, Pénzbírságok, bírósági végzéssel elren. kötbérek 5.000,00 0, ,00 0, Gépek és fölszerelések ,00 0, , ,00 0,01 Velebit összesen: ,00 0, , ,00 0, TÓTHFALU 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiad ,00 0, ,00 0, Állandó költségek ,00 0, , ,00 0, Útiköltségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, , ,00 0, Anyag ,00 0, , ,00 0, Községi szinten történı átutalások ,00 0, ,00 0, Civilszervezetek támogatása ,00 0, ,00 0, Adók, kötelezı illetékek ,00 0, ,00 0, Pénzbírságok, bírósági végzéssel elren. kötbérek 2.000,00 0, ,00 0, Épületek és építmények 0,00 0, , ,00 0, Gépek és fölszerelések 0,00 0, , ,00 0,00 Tóthfalu összesen: ,00 0, , ,00 0, MARTONOS 411 Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások , ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb kölönl. kiad , ,00 0, Állandó költségek ,00 0, , ,00 0, Útiköltségek , ,00 0,00

16 Број СТРАНА 352. OLDAL szám 423 Szerzıdés szerinti szolgáltatások , ,00 0, Szakosított szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, , ,00 0, Anyag , ,00 0, Civilszervezetek támogatása ,00 0, ,00 0, Adók, kötelezı illetékek , ,00 0, Épületek és építmények ,00 0, ,00 0,22 Martonos összesen: ,00 0, , ,00 0,82 A 160. jogcímcsoport pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 12, ,00 8,64 04 Saját bevételek , ,00 1, jogcímcsoport összesen ,00 12, , ,00 9,78 A 14. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 12, ,00 8,64 04 Saját bevételek , ,00 1, fejezet összesen ,00 12, , ,00 9, Idegenforgalmi szervezet 473 Idegenforgalom Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, , ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, , ,00 0, Természetbeni térítések ,00 0, ,00 0, Munkavállalóknak nyújtott térítések ,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb kölönl. kiad ,00 0, ,00 0, Állandó költségek ,00 0, ,00 0, Útiköltségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, ,00 0, Anyag ,00 0, ,00 0, Adók, kötelezı illetékek ,00 0, ,00 0, Gépek és fölszerelések ,00 0, ,00 0,01 A 15. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0,69 04 Saját bevételek , ,00 0, fejezet összesen ,00 0, , ,00 0, Információs fejlesztési központ 160 Máshol nem osztály. által. közszolgáltatások Munkavállalók munkabére és pótlékai ,00 0, , ,00 0, Munkáltatót terhelı jóléti járulékok ,00 0, , ,00 0, Természetbeni térítések 7.000,00 0, ,00 0, Jutalmak, kedvezmények és egyéb kölönl. kiad ,00 0, ,00 0, Állandó költségek ,00 0, ,00 0, Útiköltségek ,00 0, ,00 0, Szerzıdés szerinti szolgáltatások ,00 0, , ,00 0, Folyó javítások és karbantartás ,00 0, ,00 0, Anyag ,00 0, ,00 0, Adók és kötelezı illetékek ,00 0, ,00 0, Gépek és fölszerelések ,00 0, ,00 0,02 A 16. fejezet pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 0, ,00 0,64 04 Saját bevételek , ,00 0, fejezet összesen ,00 0, , ,00 0,72 A 2. helyrend pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 93, ,00 66,05 04 A költségv. eszközhasználók saját bevételei , ,00 29,68 2. helyrend összesen ,00 93, , ,00 95,73 A magyarkanizsai községi költségvetés pénzforrásai 01 Költségvetési bevételek ,00 93, ,00 66,05 04 Költségvetésieszköz-haszn , ,00 29,68 saját bevételei Összesen: ,00 93, , ,00 95,73 Kiadás mindösszesen: ,00 100, , ,00 100,00

17 Број СТРАНА 353. OLDAL szám III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 5. szakasz Az állandó költségvetési tartalékba a évi teljes bevétel 1%-ának megfelelı, de legföljebb ,00 dinárig terjedı pénzeszközt kell elkülöníteni a költségvetési rendszerrıl szóló törvény 49. szakaszával összhangban. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 49. szakaszában megállapított rendeltetésekre egyes esetekben a költségvetésrıl szóló rendeletben tervbe vett összeg 10%-áig terjedı összegben a polgármester dönt a költségvetési állandó tartalék eszközeinek felhasználásáról. Az elıírt rendeltetésekre 10% fölött a költségvetési állandó tartalék eszközeinek felhasználásáról a képviselıtestület dönt. 6. szakasz A folyó költségvetési tartalék tervezett pénzeszközeinek összege ,00 dinár. A folyó költségvetési tartalék eszközei olyan nem tervezett célokra használhatók fel, amelyekre nem készült elıirányzat, vagy olyan célra, amelyrıl az év folyamán bebizonyosodik, hogy az elıirányzat nem bizonyult elegendınek. A költségvetés-használók a polgármester elızetes jóváhagyása nélkül a tartalékok terhére nem vállalhatnak kötelezettségeket. A folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról a i Községi Képviselı-testület költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási fıosztályának javaslatára a polgármester hoz döntést. Az ilyen alapon jóváhagyott eszközök a közvetlen vagy közvetett felhasználóknak a meghatározott rendeltetésre szánt elıirányzatát növelik, és annak a rendeltetésnek a számláján kell kimutatni, amelyre az eszközöket átirányították. 7. szakasz A községi költségvetés, illetve a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók pénzeszközeit az összevont kincstári számlán kell vezeti és letétbe helyezni. 8. szakasz A költségvetésrıl szóló rendelet végrehajtásáért a polgármester tartozik felelısséggel. A költségvetés végrehajtásában az utalványozási jog a polgármestert illeti meg. 9. szakasz A költségvetéssel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerő használatáért a Községi Közigazgatási Hivatal vezetıje tartozik felelısséggel. 10. szakasz 2009-ban az 1. költséghelyrend, 2. fejezet, 130. jogcímcsoport, 463-as közgazdasági osztályozás keretében a ,00 dinár felosztása és felhasználása a pénzügyekben hatáskörrel rendelkezı szerv javaslatára a polgármester által hozott külön aktussal (határozat) történik. 11. szakasz A befolyt bevételek felosztása a pénzügyekben hatáskörrel rendelkezı szerv által meghozott negyedévi tervekkel történik. A közvetlen költségvetésieszköz-használó az adott negyedévre elıírt keret határain belül végezhet kifizetéseket. 12. szakasz A költségvetés-használók programjainak pénzellátására felosztott eszközöket a felhasználók javára azok kérelme alapján és a negyedévi költségvetési tervekben jóváhagyott keretekkel összhangban kell átutalni. A felhasználók a kérelemhez kötelesek csatolni a kifizetéshez szükséges teljes körő dokumentációt (másolatban). 13. szakasz A költségvetésieszköz-használók a jelen rendelettel felosztott eszközöket csak azokra a célokra használhatják, amelyekre azok a kérelmük nyomán jóvá vannak hagyva és át vannak utalva. 14. szakasz Költségvetési eszközök terhére a felhasználó csak a jelen rendeletben megállapított elıirányzat összegéig vállalhat kötelezettségeket. 15. szakasz A polgármester a költségvetési rendszerrıl szóló törvény 41. szakaszával összhangban rendeletet hozhat az elıirányztatok megváltoztatásáról.

18 Број СТРАНА 354. OLDAL szám 16. szakasz A költségvetés-használók a pénzügyi hatóság kérelmére kötelesek betekintést engedni a pénzellátásukról vezetett dokumentációba, valamint a meghatározott idıszakban beszámolót küldeni a bevételek teljesülésérıl és a kiadások végrehajtásáról. A (közvetlen és közvetett) költségvetés-használók minden változásról kötelesek értesíteni a képviselı-testületet. 17. szakasz A költségvetésieszköz-használó a képviselı-testület és a polgármester elızetes jóváhagyása nélkül 2009 végéig új személyekkel nem létesíthet munkaviszonyt, ha az adott személyek munkabérének kifizetéséhez szükséges pénzeszközök nem állnak rendelkezésre az adott költségvetés-használó javára ezzel a rendelettel munkabérekre elıirányzott összeg keretében. 18. szakasz A polgármester évente legalább háromszor beszámolót terjeszt a képviselı-testület elé a költségvetésrıl szóló rendelet teljesítésérıl, valamint az állandó költségvetési tartalék eszközeinek állásáról és felhasználásáról. 19. szakasz A jelen rendelettel felosztott eszközöket a felhasználók javára a költségvetési bevételek teljesülésének arányában kell átutalni. Ha a költségvetés bevételei az év folyamán csökkennek, a költségvetési kiadásokat elsıségi sorrend szerint kell teljesíteni, azaz: a törvényi jogszabályokban megállapított kötelezettségeket a fennálló szinten, valamint a költségvetésieszköz-használók zavartalan mőködéséhez elengedhetetlen minimális állandó költségeket. 20. szakasz Ha a költségvetésieszköz-használók pótbevételei nem teljesültek a tervezett összegben, akkor az adott bevételekbıl megállapított elıirányzatok a költségvetési eszközök terhére nem teljesíthetık. Ha a költségvetésieszköz-használóknál a jelen rendeletben tervbe vettnél nagyobb összegben teljesülnek pótbevételek, akkor az adott eszközöket a jelen rendeletben megállapított rendeltetésekre az eszközök teljesülésének teljes szintjéig felhasználhatják. 21. szakasz A magyarkanizsai községi költségvetésieszköz-használóknál foglalkoztatottak munkájának értékelése alapján az év végén az elért munkaeredményekért járó jutalom formájában legföljebb az egyhónapos béralap összege fizethetı ki. 22. szakasz Azok a közvetlen és közvetett költségvetésieszköz-használók, amelyeknek tevékenységét teljes egészében vagy túlnyomórészt a költségvetés fedezi, a munkaeszközökre 2009-ban elszámolt amortizációt oly mértékben csökkentik, amilyen mértékben ezek az eszközök a költségvetésbıl származnak. 23. szakasz A közbeszerzéseket a közbeszerzésekrıl szóló törvény (Az SZK Hiv. Közlönye, 39/02., 43/03., 55/04. és 101/05. sz.) rendelkezéseivel összhangban kell lefolytatni. 24. szakasz A költségvetésieszköz-használók január 31-éig kötelesek átutalni a költségvetés számlájára mindazokat az eszközöket, amelyeket 2008-ben nem használtak el a kiadások pénzellátására. 25. szakasz Ha a költségvetésieszköz-használó valamely kifizetésének végrehajtásához hiányzott a jogalap, az eszközöket vissza kell származtatni a községi költségvetésbe. 26. szakasz A költségvetési eszközbeáramlás nem kielégítı volta esetén a kötelezettségek rendes teljesítésére rövid lejáratú kölcsön vehetı igénybe. A kölcsön fölvételérıl a polgármester hoz döntést.

19 Број СТРАНА 355. OLDAL szám 27. szakasz A költségvetés számláján ideiglenesen rendelkezésre álló eszközök szerzıdéskötéssel rövid lejáratra kihelyezhetık kereskedelmi bankokhoz, amirıl a polgármester dönt és ír alá szerzıdést. 28. szakasz Ha a költségvetés-használó tevékenységével bírósági pert idézett elı, a jogerıs bírósági határozatok az adott eszközhasználó terhére hajtandók végre. 29. szakasz A költségvetési eszközöket és a saját bevételeket az eszközhasználók közelebbi rendeltetés szerint éves pénzügyi tervben kötelesek felosztani és kimutatni, amelyet a képviselı-testület költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási fıosztályától elızetesen kikért véleményezés alapján a i KKT hagy jóvá. Az éves pénzügyi tervet a költségvetés-használót vezetı tisztségviselı hozza meg, és legkésıbb a jelen rendelet meghozatalát követı 30 napon belül megküldi jóváhagyásra. Ha a költségvetés-használó a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti határidın belül nem hozza meg a pénzügyi tervét, akkor a költségvetésben felosztott eszközöket (a munkabérekre szolgáló eszközök kivételével) havonta az egy hónapra neki járó eszközök összegének legföljebb 30%-áig veheti igénybe. 30. szakasz A közvetett költségvetésieszköz-használók a következı év február hónapjának 15. napjáig kötelesek beszámolót (zárszámadást) küldeni a pénzügyekkel megbízott hatóságnak az éves pénzügyi tervek végrehajtásáról. 31. szakasz Ezt a rendeletet meg kell küldeni a pénzügyminisztériumhoz, és közzé kell tenni Község Hivatalos Lapjában. 32. szakasz Ez a rendelet a meghozatala napján lép hatályba, és jan. 1-jétıl alkalmazandó. Vajdaság Autonóm Tartomány község Község Képviselı-testülete Szám: /2008-I Kelt: dec. 16-án Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke 207. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdése 2. pontja (Az SZK Hiv. Közlönye, 8/08. sz.) és község alapszabályának 47. szakasza 1. bekezdése 2. pontja ( Község Hivatalos Lapja, 8/08. sz.) alapján a i Községi Képviselı-testület december 26-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetés jóváhagyásáról I Маgyarkanizsa Községi képviselı-testülete ELFOGADJA a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendeletet.

20 Број СТРАНА 356. OLDAL szám II Ez a rendelet a Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követı nyolcadik napon lép hatályba. Vajdaság Autonóm Tartomány Dr. Katkics Zoltán, s. k. község a Községi Képviselı-testület elnöke Község Képviselı-testülete Szám: /2008-I Kelt: dec. 26-án 208. A helyi önkormányzatról szóló törvény 13. szakasz 1. bekezdése és a 88. szakasz 1. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és község alapszabályának 47. és 98. szakasza ( Község Hiv. Lapja, 08/08. sz.) alapján a i Községi Képviselı-testület december 26-án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T Мagyarkanizsa község és Svilajnac község együttmőködésre (testvérvárosi kapcsolatra) lépésérıl 1. szakasz Ez a rendelet együttmőködést, illetve testvérvárosi kapcsolatot létesít község és Svilajnac község között. 2. szakasz Az együttmőködés gazdasági, tudományos, mővelıdési, sport-, nevelési-, oktatási és minden egyéb olyan területen létrejön, ahol arra a lehetıség és a kétoldalú érdek fennáll. 3. szakasz A Svilajnac községgel való együttmőködés részletes formáit és tartalmát a testvérvárosi alapokmány fogja szabályozni. 4. szakasz A magyarkanizsai polgármester meghatalmazást kap, hogy község nevében aláírja a testvérvárosi alapokmányt. állnak. 5. szakasz Az együttmőködés pénzellátásához szükséges eszközök a magyarkanizsai községi költségvetésben rendelkezésre 6. szakasz Ez a rendelet a Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követı 8. napon lép hatályba. Vajdaság Autonóm Tartomány község Község Képviselı-testülete Szám: /2008-I Kelt: dec. 26-án Dr. Katkics Zoltán s. k., a Községi Képviselı-testület elnöke

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

RENDELETET MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAG MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL

RENDELETET MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLETI TAG MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL Број 9. 01.08.2008. СТРАНА 145. OLDAL 2008.08.01. 9. szám 71. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 12/07. szám ) 43. szakaszának 5. bekezdése alapján a i RENDELETET MAGYARKANIZSAI

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T Број: 16. 18.07.23. СТРАНА 318. OLDAL 23.07.18. 16. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 27d. és 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 1/10., 1/11 és 93/12 sz.), a 23. évi, a 24-re

Részletesebben

Број: 22. 27.12.2012. СТРАНА 557. OLDAL 2012.12.27. 22. szám

Број: 22. 27.12.2012. СТРАНА 557. OLDAL 2012.12.27. 22. szám Број: 22. 27.12.2012. СТРАНА 557. OLDAL 2012.12.27. 22. szám A környezeti zajvédelemrıl szóló törvény 8. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja és 17. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a gyermekes családok pénzügyi támogatásához való jogosultságokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

R E N D E L E T E T a gyermekes családok pénzügyi támogatásához való jogosultságokról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Број 20. 29.12.2011. СТРАНА 696. OLDAL 2011.12.29. 20. szám A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 9. szakaszának 4. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 16/02., 115/05. és

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 566. OLDAL 2015.12.31. 19. szám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Lócs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám

Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám Број: 6. 01.04.2015. СТРАНА 60. OLDAL 2015.04.01. 6. szám Magyarkanizsa község alapszabálya 74. szakaszának 1c. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 4/14. egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám

Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám A sportolói ösztöndíjakról szóló rendelet 2. szakaszának 2. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/13. sz.) alapján a meghozta a D Ö N T

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2010.(III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Csákberény Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám

Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám Број: 8. 10.04.2013. СТРАНА 136. OLDAL 2013.04.10. 8. szám Az egészségvédelemrıl szóló törvény 13. és 13а. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 10/05., 72/09. másik törvény, 88/10., 99/10., 57/11. és 119/12.)

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám Број: 5. 18.03.2016. СТРАНА 71. OLDAL 2016. 03.18. 5. szám Adorján Helyi Közösség 2004. augusztus 17-én kelt alapszabályának 31. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elnöke meghozza

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

II. Ezeket a népszavazási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Kelt: 2011. dec. 11-én Makra Ákos s. k.

II. Ezeket a népszavazási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Kelt: 2011. dec. 11-én Makra Ákos s. k. Број 19. 26.12.2011. СТРАНА 683. OLDAL 2011.12.26. 19. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 4. pontja és a 23. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hiv.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként

Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként 1.számú melléklet Gyöngyösoroszi Önkormányzat 2011. évi bevételei jogcímenként I. Állami támogatás Állandó létszámhoz és feladat mutatóhoz kötött 81386 Normatív, kötött felhasználású 324 Állami támogatás

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

Број: СТРАНА 258. OLDAL szám

Број: СТРАНА 258. OLDAL szám Број: 16. 24.07.2012. СТРАНА 258. OLDAL 2012.07.24. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) alapján a az alakuló ülés 2012. július

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Étkeztetés bevétele 38 248 009 Étkeztetés költségei 36 295 837 Étkeztetés eredménye 1 952 172

Étkeztetés bevétele 38 248 009 Étkeztetés költségei 36 295 837 Étkeztetés eredménye 1 952 172 Kimutatás a Kébsz Kft. eredményéről 2011 Vízmű árbevétele 19 141 912 Vízmű költségei 13 260 190 Vízmű eredménye 5 881 722 Étkeztetés bevétele 38 248 009 Étkeztetés költségei 36 295 837 Étkeztetés eredménye

Részletesebben

Kereset-kiegészítés fedezete 106

Kereset-kiegészítés fedezete 106 Ádám Jenõ - Központi Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2009. évi költségvetés Kiadások Személyi juttatások 511112 Alap illetmény 801214 szakfeladat 16 fõ részére december havi bér 2.348.541,-

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2009. DECEMBER 31. Z E N T A 154. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

Munkalap1. gyarapítása, kezelése 53 199 000 16 739 000 69 938 000 511 132 KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA

Munkalap1. gyarapítása, kezelése 53 199 000 16 739 000 69 938 000 511 132 KÖZALK. NYELVPÓTLÉKA MEGNEVEZÉS 91131. Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 91132. Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység 55999. Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Étkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés eredménye - 945 710

Étkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés eredménye - 945 710 Vízmű árbevétele 19 499 901 Vízmű költségei 13 962 149 Vízmű ráfordításai 1 866 523 Vízmű eredménye 3 671 229 Étkeztetés bevétele 40 479 368 Étkeztetés költségei 41 425 078 Étkeztetés ráfordításai - Étkeztetés

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben