Број: СТРАНА 58. OLDAL szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Број: 4. 12.03.2013. СТРАНА 58. OLDAL 2013.03.12. 4. szám"

Átírás

1 Број: СТРАНА 58. OLDAL szám A sportolói ösztöndíjakról szóló rendelet 2. szakaszának 2. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 2/13. sz.) alapján a meghozta a D Ö N T É S T a sportolói ösztöndíjak 2013-ban érvényes havi összegérıl I A területén folyósított sportolói ösztöndíjak 2013-ban érvényes havi összegét a 6.000,00 (hatezer) dinárban állapítom meg. II A sportolói ösztöndíjakra szükséges eszközökrıl a magyarkanizsai községi költségvetés gondoskodik. A jelen döntés I. pontjában írt ösztöndíjakat a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási fıosztálya 12 (tizenkét) havi részletben folyósítja az ösztöndíjazott sportoló anyaegyesületének folyószámlájára való átutalással. III Ezt a döntést meg kell küldeni a költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási fıosztálynak és a Magyarkanizsai Községi Sportszövetségnek. IV Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Vajdaság Autonóm Tartomány Szám: 02-62/2013-I/A Kelt: án Nyilas Mihály s. k., A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/08. sz.) és a es évi községi költségvetésrıl szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja 22/12. sz.) alapján a meghozta az alábbi R E N D E L E T E T a magyarkanizsai községi költségvetésbıl támogatandó mezıgazdasági civil szervezetek projektumainak kiválasztásáról I. A mezıgazdasági civilszervezeti projektumok évi Magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására kiírt nyílt pályázat és a mezıgazdasági civil szervezetek projektumainak támogatására meghirdetett nyílt pályázat eljárásának lebonyolítására kinevezett bizottság javaslatára összesen ,00 dinár értékben támogatandóak a civil szervezeti projektumok az alábbiak szerint: SOR. SZ. PÁLYÁZÓ MEGÍTÉLT ÖSSZEG 1. Agrár Uniója ,00 2. Horgosi Termelık Klubja ,00 mezıgazdasági termelıinek általános 3. egyesülete Agrokanizsa ,00 4. Magyarkanizsai Méhész Egyesület ,00

2 Број: СТРАНА 59. OLDAL szám 5. Magyarkanizsai Kecsketenyésztık Egyesülete ,00 6. Magyarkanizsa Község Sertéstenyésztıinek Egyesülete ,00 7. Mustang Egyesület ,00 Tóthfalu és környéke mezıgazdasági termelıi érdekvédelmi 8. egyesülete, Tóthfalu ,00 9. Mancs Állatvédı Egyesület ,00 10 Szent Orban Lovagrend , Vajdasági Magyar Gazdák Szövetsége ,00 ÖSSZESEN ,00 II. A megítélt összegek átutalásra kerülnek a községi költségvetési eszközök terhére, amelyek költséghelye meg van határozva a 2013-es évi Magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelettel: a 2. költséghely rend, 1. fejezet, 421. jogcímcsoport, tétele 481. közgazdasági osztályozás civilszervezetek támogatása. III. Az eszközök kifizetése a 2013-as évi Magyarkanizsai községi költségvetési bevételek teljesülése arányában történik. IV. A pályázók e rendelet kézhezvételét követı 8 napon belül a Magyarkanizsai Községi Tanácsnál kifogással élhetnek. A kiválasztott pályázókkal szerzıdés köttetik, amely rendelkezik a szerzıdı felek jogviszonyáról és kötelezettségeirıl. V. Ezt a rendeletet meg kell küldeni a nyílt pályázaton részt vett pályázóknak, közzé kell tenni a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos internetes honlapján, az önkormányzat hirdetıtábláján, Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában és a tömegtájékoztatási eszközökben. Vajdaság Autonóm Tartomány Nyilas Mihály s. k. Szám: /2013-I/A Kelt: én A közszolgálati tájékoztatásra szánt támogatások odaítélésérıl szóló szabályzat 11. szakaszának 5. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja 20/11. sz.) és a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja 22/12. sz.) alapján a meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T a közszolgálati tájékoztatásra szánt évi támogatások odaítélésérıl I. A közszolgálati tájékoztatás évi támogatására kiírt nyílt pályázat alapján a közszolgálati tájékoztatásra szánt támogatásokat odaítélı bizottság javaslatára a közszolgálati tájékoztatás évi támogatására szánt ,00 dinár teljes összegő eszközöket az alábbiak kapják: A mősor/projekt hordozója A mősor/projekt megnevezése Megítélt összeg Magyar Szó Lapkiadó Kft., Újvidék eseményeirıl, híreirıl való rendszeres tudósítás 2013-ban ,00 Pannónia Alapítvány, Szabadka köztájékoztatási müsorai ,00

3 Број: СТРАНА 60. OLDAL szám Szabadkai Rádió Közválalat Szabadka LOGOS-PRINT Kft., Tóthfalu Új Kanizsai Újság PANDA RÁDIÓ Kft., Magyarkanizsa HONESTAS Ügynökség, Újvidék köztájékoztatási müsorai ,00 Az Új Kanizsai Újság hetilap kiadása ,00 Tiszai Hangok ,00 Vajdaság ma hírszolgáltatás felerısitése ,00 Vajdasági Módszertani Központ Új Kép ,00 NS-AS -AS FM Rádió Asterias Kft. Törökkanizsa Max rádió rendezvényeinek és érdekességeinek bemutatása és környéke tájékoztatása , ,00 II. A kiválasztott pályázók javára a megítélt eszközöket a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelet 2. költséghelyrend, 1. fejezet, 830-as jogcímcsoport, 6801-es tétel, 451-es közgazdasági osztály Közszolgálati tájékoztatásra szánt eszközök rovatáról kell átutalni. III. A kiválasztott pályázók javára az eszközök a évi községi költségvetés teljesülése arányában utalhatók ki. IV. A község a közszolgálati tájékoztatási mősorok és projektek túlnyomó vagy részbeni támogatásáról szerzıdést köt a kiválasztott pályázókkal. V. A szerzıdés aláírói a költségvetésbıl támogatott mősor, illetve projekt befejezését követı 15 napon belül, de legkésıbb a évi január hó 31. napjáig a bizottságnak kötelesek megküldeni az adott közszolgálati tájékoztatási mősorok, illetve projektek megvalósításáról szóló beszámolót és a pénzeszközök rendeltetésszerő felhasználását tanúsító iratokat. A közszolgálati tájékoztatási mősor, illetve projekt megvalósításáról szóló beszámolót az önkormányzat hivatalos világhálós honlapján közzétett 2. számú adatlap nyomtatványon kell benyújtani. E határozat végleges. VI. VII. Ezt a határozatot Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában és az önkormányzat hivatalos világhálós honlapján kell közzétenni. Vajdaság Autonóm Tartomány Nyilas Mihály s. k. Szám: /2013-I/A Kelt: én A civilszervezeti projektumok költségvetési támogatásának módjáról szóló rendelet 17. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 12/08. sz.) és a évi községi költségvetésrıl szóló rendelet (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 22/2012. sz.) alapján meghozta az alábbi

4 Број: СТРАНА 61. OLDAL szám R E N D E L E T E T a magyarkanizsai községi költségvetésbıl támogatandó civilszervezetek projektumainak kiválasztásáról I. A civilszervezeti projektumoknak a 2013-as évi magyarkanizsai községi költségvetésbıl való támogatására kiírt nyílt pályázat és a Civilszervezeti projektumok támogatására meghirdetett nyílt pályázat eljárásának lebonyolítására kinevezett bizottság javaslatára ,00 dinárral támogatandóak a civilszervezeti projektumok, az alábbiak szerint: SSZ. PÁLYÁZÓ PROJEKTUM ÖSSZEG 1. Községi Tőzoltó Szövetség Magyarkanizsa Együtt veled értük Értelmi és Testi Fogyatékosok Érdekeit Védı és Segítı Egyesület, Magyarkanizsa Destinus Ifjúsági Szervezet, Magyarkanizsa Törökkanizsa TDM-Magyarkanizsa Turisztikai Desztinációs Menadzsment Tőzmegelızés, tőzoltás, katasztrófamegelızés, katasztrófavédelem, katasztrófaelhárítás Velünk kerek a Világ rendezvény és két, fogyatékos személyek ellátásában részt vevı alkalmazott személyi jövedelme Fiatalok lendületben A magyarkanizsai önkormányzat mint úticél idegenforgalmi fejlesztése Remény Egyesület Magyarkanizsa Idıskorúak és szociálisan rászorulók irodája Kanizsai Cserkészcsapat Nyári akciók Magyarkanizsa Község Vállalkozóinak Általános Egyesülete, Magyarkanizsa Az egyesület menedzserének munkája Elıre Egyesület Magyarkanizsa, Horgos Hátrányos helyzető csoportok számítógépes képzése Magyarkanizsai Községi Nyugdíjasegyesület Egyesületi tevékenység pénzellátása Zöldszem Környezetvédelmi Egyesület, Oromhegyes Föld órája Ép Testben Élı Hagyomány, Oromhegyes VI. traktorostalálkozó Magyarkanizsa Község Pedagógusegyesülete A tanulók és a tanügyben dolgozók tevékenységének felkarolása pedagógiai tartalmú programokkal Karamell Egyesület, Martonos V. Karamellfesztivál Természetjáró Egyesület, Magyarkanizsa Környezeti tudatformálás: Közlekedj kipufogógázok nélkül! Zöld világ Polgárok Egyesülete, Magyarkanizsa Éljünk környezettudatosabban! CsigaBiga Észak-vajdasági Gyógypedagógusok Egyesülete, Magyarkanizsa Egy újabb lépés Eko-etno Centar, Horgos Egészséges természeti környezetben egészséges élet Jó Pásztor Keresztény Ifjúsági Szervezet Veled vagyok számíthatsz rám! gyermek- és ifjúsági hittantábor Juvenior Polgári Egyesület, Horgos Cserkészet: egy életre szóló kaland! Kırös Gastro-club, Magyarkanizsa VII. Gasztro-fesztivál Rákóczi Szövetség, Magyarkanizsa Elhallgatott múlt Flamingo Oromhegyesi Mővelıdési Egyesület A rák gyógyítható, ha idıben észrevesszük! megelızı elıadás nıknek Kuckó Kanizsai Nagycsaládosok Egyesülete Családgondozási program Siketek és Nagyothallók Községközi Szervezete, Magyarkanizsa, Ada, Zenta Itt vagyunk Szklerózis Multiplexben Szenvedık Északbánáti Egyesületének körzeti szervezete, Törökkanizsa Az Élet Mővészet mővészeti mőhelyek Caritas Szabadka (Horgos és Magyarkanizsa) Tegyünk a holnapért! Plébániai karitásztevékenység Magyarkanizsán és Horgoson Magyarkanizsai Paraplégikusok és Az MPKE igényeinek kielégítése a 2013-as

5 Број: СТРАНА 62. OLDAL szám Kvadriplégikusok Egyesülete év folyamán 28. People Civilszervezet, Orom 4. Windmill fesztivál Katonai Hadirokkantak Magyarkanizsai Egyesülete Az egyesületi mőködés fejlesztése Pharo Drom Civilszervezet, Horgos Roma Világnap Fanatic Riders Motoros Klub, Magyarkanizsa V. Nemzetközi Motorostalálkozó Iringó Környezetvédelmi és Honismereti civil szervezet, Horgos Környezetvédelmi kisokos Mozgalom Kispiacért, Kispiac Zöld szigetek kialakítása a faluban Keresztény Értelmiségi Kör, Szabadka Hitismereti elıadássorozatok szervezése területén Szárnyak Alapítvány, Magyarkanizsa Láss a mi kezünkkel! Together Fiatalok Egyesülete, Kispiac Aktív fiatalság és a környezetvédelem Vakok és Gyengénlátók Egyesülete, Szabadka A vakok és gyengénlátók gyorsabb integrációja a normális életbe V. Nemzetek Fızıversenye, III. Chef Vajdasági Hagyományırzı Gasztronómiai Polgármesterek és Fogyatékkal Élık I. Egyesület, Kispiac Gasztronómiai Versenye Észak-Bácskai Homokháti Kistérség A kistérség középtávú stratégiájának Településfejlesztési Egyesület, Horgos elkészítése Fészek Egyesület, Horgos Családgondozási program Green Stone Környezetvédelmi és Ifjúsági Magyarkanizsa térség lakosságának Egyesületek Szövetsége Magyarkanizsa ösztönzése a környezettudatos életmódra Községben Martonosi Roma Egyesület I. Cigány Napok Martonoson Teknıvájók Polgári Egyesülete, Adorján A civilszervezet mőködési költségei 2013-ra Egyesület a Minıségi Fejlıdésért Magyarkanizsa Község Területén A korrupció megfékezése és visszaszorítása Varázsfalatok Egyesület, Orom Elıdeink étkei Fény Civilszervezet, Magyarkanizsa Gyógyuljunk és játsszunk együtt! Ćemer Civil Szervezet, Velebit Fénynapi ifjúsági karaván A Felszabadító Háború Magyarkanizsai Községi Harcosainak Szövetsége, Magyarkanizsa Az egyesület hagyományainak ápolása Újságírók Magyarkanizsai Egyesülete, A közszolgálati tájékoztatás fejlesztése a Magyarkanizsa mikrorégióban Cukorbetegek Magyarkanizsai Egyesülete Vércukorszint-mérési akciók a falvakban és Magyarkanizsán Orchídea Magányosok Klubja, Magyarkanizsa Magányosok klubja idıskorúak Eurorégió Turizmusa Egyesület, Kispiac Szent István-napi kenyérszentelı 53. Ifjúsági Ismeretterjesztı Társulat YES A beli fiatalok szakmai elırehaladásának támogatása 54. Green Force Környezetvédelmi Egyesület, Oromhegyes Együtt a környezetünkért 55. Kanizsai Nyugdíjasok Polgári Egyesülete Tevékeny idıskor programok az idısebb korosztály részére 56. Romano Drom, Magyarkanizsa Támogatás a gyermekeknek az anyanyelvük elsajátításában 57. Szabó Dénes Egyesület Tóthfalu Falusi turizmus fejlesztése Tóthfaluban 58. Természetvédelmi Civil Szervezet Kenderes, Az önkormányzat munkájának segítése, Horgos környezetvédelemre nevelés ( ) 59. Észak- és Közép-bánáti Disztrófiás Betegek A sportban mindnyájan egyformák Egyesületének körzeti szervezete, Nagykikinda vagyunk 60. Vajdasági Pax Romana Hittel a keresztény életforma erısítéséért (IV.) 61. Együtt a Jövıért A jó tanuló jutalma Magyarkanizsa Község Vállalkozók Klubja Iparosságunk története II. A megítélt összegek a 2013-as évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelet 1. költséghelyrend, 1. fejezet, 110 jogcímcs tétele 481. közg. osztályozás által meghatározott összegek terhére kerülnek átutalásra civilszervezeteknek programjának és folyó kiadásainak résztámogatása.

6 Број: СТРАНА 63. OLDAL szám III. Az eszközök átutalása 2013-as évi magyarkanizsai községi költségvetési bevételek teljesülése arányában történik. IV. A pályázók e rendelet kézhezvételét követı 8 napon belül a Magyarkanizsai Községi Tanácsnál kifogással élhetnek. A kiválasztott pályázókkal szerzıdést köt az önkormányzat, mely rendelkezik a szerzıdı felek jogviszonyáról és kötelezettségeirıl. V. Ezt a rendeletet meg kell küldeni a nyílt pályázaton részt vett pályázóknak, közzé kell tenni a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos internetes honlapján, az önkormányzat hirdetıtábláján, Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában és a tömegtájékoztatási eszközökben. Vajdaság Autonóm Tartomány Nyilas Mihály s. k. Magyarkanizsa Község Ikt. szám: /2013-I/A Kelt: március 12. A politikai tevékenység pénzellátásáról szóló törvény 17. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 43/2011. sz.) és a évi magyarkanizsai községi költségvetésrıl szóló rendelet 4. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 22/12. sz.) alapján a meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T a politikai szereplık rendes mőködésére szolgáló pénzeszközök elosztásáról Ssz. 1. Az 1. költséghelyrend 1. fejezet 110-es jogcímcsoport es közgazdasági osztályozás terhére engedélyezem ,00 dinár átutalását a Magyarkanizsai Községi Képviselı-testületben tagokkal rendelkezı politikai szereplık rendes mőködésének támogatására. 2. А politikai szereplıknek járó pénzeszközöket a politikai szereplık által szerzett az eszközelosztás alapjául szolgáló szavazatszám arányában kell elosztani. 3. Az 1. pont szerinti pénzeszközöket a jelen határozat 2. pontja szerinti mércének megfelelıen a következı politikai szereplık részére kell elosztani: Választási lista neve A választási listára leadott szavazat Együttható Százalék Havi összeg (3*4) Demokrata Párt Boris Tadić , ,96% ,32 2. VMSZ Együtt Magyarkanizsáért , ,04% ,14 3. Vajdasági Szociáldemokrata Liga Nenad Čanak 793 1, ,85% ,90 4. Eljött az ébredés ideje UKROK Francsik József/Lékó Lajos , ,99% ,51 5. Magyar Remény Mozgalom László Bálint 491 1,5 736,5 6,36% 9.544,69 6. Válassz utat állampolgári csoport Bacskulin István , ,79% ,44

7 Број: СТРАНА 64. OLDAL szám Összesen: ,5 100,00% ,00 4. A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési, pénzügyi és helyi adóigazgatási fıosztálya a politikai szereplıknek az elızı hónapra járó eszközöket legkésıbb a folyó hó tizedik napjáig utalja át. 5. A politikai szereplık rendes mőködésére szolgáló pénzeszközök a politikai tevékenység pénzellátásáról szóló törvény 19. szakaszával (Az SZK Hiv. Közlönye, 43/2011. sz.) összhangban használhatók föl. 6. Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Vajdaság Autonóm Tartomány Мagyarkanizsai polgármester Szám: /2013-I/А Kelt: én Nyilas Mihály s. k., T A R T A L O M DÖNTÉS a sportolói ösztöndíjak 2013-ban érvényes havi összegérıl...58 RENDELET a magyarkanizsai községi költségvetésbıl támogatandó mezıgazdasági civil szervezetek projektumainak kiválasztásáról...58 HATÁROZAT a közszolgálati tájékoztatásra szánt évi támogatások odaítélésérıl...59 RENDELET a magyarkanizsai községi költségvetésbıl támogatandó civilszervezetek projektumainak kiválasztásáról...61 HATÁROZAT a politikai szereplık rendes mőködésére szolgáló pénzeszközök elosztásáról...63 Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint. Kiadó: Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete, Magyarkanizsa, Fı tér 1., Telefon: / 220-аs mellék Felelıs szerkesztı: Marija Milovanović képviselı-testületi titkár Készült a KanizsaInfó Kft. nyomdájában

Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám

Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám Број: 1. 23.01.2013. СТРАНА 1. OLDAL 2013.01.23. 1. szám A bıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet kiegészítésérıl szóló rendelet 2. szakaszának 2. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv.

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám

Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám Број: 16. 18.07.2013. СТРАНА 309. OLDAL 2013.07.18. 16. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakaszának 6. és

Részletesebben

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám

Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám Број: 1. 15.01.2014. СТРАНА 1. OLDAL 2014.01.15. 1. szám A tervezés- és építésügyi törvény 96. szakasz 10. bekezdésének 2. pontja és 97. szakaszának 4., 5. és 7. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09.,

Részletesebben

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám

Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám Број: 19. 17.10.2013. СТРАНА 432. OLDAL 2013.10.17. 19. szám A Magyarkanizsa községbıl származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet 10. szakaszának 4. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja,

Részletesebben

II. Ezeket a népszavazási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Kelt: 2011. dec. 11-én Makra Ákos s. k.

II. Ezeket a népszavazási eredményeket közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Kelt: 2011. dec. 11-én Makra Ákos s. k. Број 19. 26.12.2011. СТРАНА 683. OLDAL 2011.12.26. 19. szám A népszavazásról és a népi kezdeményezésrıl szóló törvény 15. szakasz 1. bekezdésének 4. pontja és a 23. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hiv.

Részletesebben

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám

Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám Број: 11. 23.05.2013. СТРАНА 192. OLDAL 2013.05.23. 11. szám A szociális védelemrıl szóló törvény 213. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 24/11. sz.) és a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl

Részletesebben

Број: 2. 31.01.2013. СТРАНА 19. OLDAL 2013.01.31. 2. szám. Magyarkanizsa község 2013. évi foglalkoztatási CSELEKVÉSI TERVE

Број: 2. 31.01.2013. СТРАНА 19. OLDAL 2013.01.31. 2. szám. Magyarkanizsa község 2013. évi foglalkoztatási CSELEKVÉSI TERVE Број: 2. 31.01.2013. СТРАНА 19. OLDAL 2013.01.31. 2. szám Magyarkanizsa Község Képviselı-testülete 2013. január 31-én tartott ülésén meghozta 2013. évi foglalkoztatási CSELEKVÉSI TERVE Bevezetés foglalkoztatási

Részletesebben

R E N D E L E T a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

R E N D E L E T a szociális védelmi jogosultságok érvényesítésérıl (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Број 10. 04.07.2011. СТРАНА 302. OLDAL 2011.07.04. 10. szám Magyarkanizsa község alapszabályának 63. szakasza (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 6/2010 sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg) és a Kanizsai

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI TERVJAVASLATA A 2009-TİL 2014-IG TERJEDİ IDİSZAKRA

ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI TERVJAVASLATA A 2009-TİL 2014-IG TERJEDİ IDİSZAKRA SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE ZENTA KÖZSÉG SZOCIÁLIS POLITIKAI BIZOTTSÁGA ZENTA ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

A szervezet neve A projekt neve Pontok száma. Békejobbot nyújtok mindenkinek Segítő Terápiás Közösség. Abrakadabra játéktár Egyesület

A szervezet neve A projekt neve Pontok száma. Békejobbot nyújtok mindenkinek Segítő Terápiás Közösség. Abrakadabra játéktár Egyesület Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város Társadalmi és humanitárius tevékenységek pályázati bizottsága Iratszám:401-21/2014 Kelt:2014.03.13. Szabadka Az egyesületekről szóló törvény

Részletesebben

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZMŐVELİDÉSI MEGÁLLAPODÁS a /2009. (XII.17.) KH. számú határozat 1. számú melléklete Amely létrejött egyrészrıl Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., képviselıje:

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05.

A Szülıföld Alap. Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése. 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának ülése 2009. május 05. A Szülıföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal Báthori u. 12. sz. alatti épületében tartott ülést.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Támogatott pályázatok. 1. oldal

Támogatott pályázatok. 1. oldal Támogatott pályázatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 költsége SR 117-3-3/2013 Ady Endre Művelődési Magyarcsernye Ady Endre emléktábla elkészítése és avatása 600 000 600 000 200 000

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZABÁLYZAT A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDİ DÍJAKRÓL ÉS TÉRÍTÉSEKRİL, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOKRÓL Szeged, 2010. Szabályzat az SZTE halltatói

Részletesebben

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008.

MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY. 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18103373-1-42 Bejegyzı szerv: FİVÁROSI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 7.PK.60385/2001 SORSZ:8245 MAHOLNAP MAGYAR JÓLÉTI ALAPÍTVÁNY 1074 BUDAPEST, SZÖVETSÉG utca 43. 1. 10. 2008. Fordulónap: 2008.

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/8, 2012. május 8. Az MCSSZ helyzete o Táborozási segítség o e-táborozás - OTV közlemény o ECSET - jóváhagyott drótposta cím o Az új alapszabály végleges szövege o Riportok az új alapszabályról:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010. 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az illegális hulladéklerakók felszámolásának

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben