H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ"

Átírás

1 A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám) 32. szakasza, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 3/211 szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 9/212. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, 2. szakasza és 31. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint Óbecse Község Községi Tanácsának javaslata alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a án megtartott VII ülésén H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Óbecse község 213. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) bevételeit és jövedelmeit, valamint költségeit és kiadásait az alábbiak alkotják: A bevételeket és jövedelmeket a következő összegekben állapítjuk meg: Sorszám Kontó Analitikus kontó JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK Költségvetési bevételek Bevételek más hatalmi szintek forrásaiból Bevételek más forrásokból Összbevétel I 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 1,44,746, 197,615, 48,692, 1,281,953, Adók 686,812, 686,812, Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó 512,552, 512,552, 7111 Jövedelmi és hozadéki adó, amit a természetes személyek fizetnek 512,552, 512,552, Kereseti adó 433,221, 433,221, Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit a valós nettó bevétel alapján fizetnek - Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit átalányösszegben fizetnek 11,35, 11,35, 8,55, 8,55, Ingatlanból eredő bevétel utáni adó 12,17, 12,17, Ingóságok bérbeadásából eredő bevétel utáni adó 2,85, 2,85, Mezőgazdasági és erdészeti jövedelem utáni adó 1, 1, földadó 13,5, 13,5, személyek biztosításából eredő adó 2, 2, adó egyéb bevételekre 3,5, 3,5, Hivatásos sportolók bevétele utáni adó 21, 21, Vagyonadó 121,, 121,, 7131 Periodikus adók az ingatlanokra 78,5, 78,5, Természetes személyek vagyonadója (kivéve a földakcízát és részesedést) - Jogi személyek vagyonadója (kivéve a földakcízát és részesedést) 39,, 39,, 39,5, 39,5, 7133 Hagyatéki, örökösödési és ajándkékozási adó 5,, 5,, örökösödési és ajándékozási adó 5,, 5,, 7134 Adó a pénzügyi és kapitális átutalásokra 37,5, 37,5, Ingatlanok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó 3,5, 3,5, Használt gépjárművek és objektumok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó 7,, 7,, 7136 Egyéb periodikus vagyonadók Javak és szolgáltatások utáni adó 41,16, 41,16, 7144 Adó az egyes szolgáltatásokra 7145 Adó a javak használatára és az engedélyre, hogy a javakat használják vagy hogy a tevékenységeket 41,16, 41,16, ellátják adó gépjárművekre 6,2, 6,2, 1

2 kommunális illeték a motorgépjárművek tartására 6,2, 6,2, A mezőgazdasági föld rendeltetésének megváltoztatása utáni térítmény 26, 26, Környezetszennyezési térítmény 2,3, 2,3, Tartózkodási illeték 7, 7, Külön térítmény az életkörnyezet védelmére és fejlesztésére 25,5, 25,5, Egyéb adók 12,1, 12,1, Egyéb adók, amelyeket kizárólag a vállalatok, illetve a vállalkozók fizetnek 12,1, 12,1, - A cégjelzés ügyviteli helyiségen való kifüggesztése utáni kommunális illeték - A cégjelzés ügyviteli helyiségen kívül való kifüggesztése utáni kommunális illeték 12,, 12,, 1, 1, Donációk átutalások 183,784, 197,615, 381,399, Más hatalmi szintek átutalásai 183,784, 197,615, 381,399, 7331 Folyó átutalások más hatalmi szintektől 183,784, 71,583, 255,367, egyéb folyó átutalások a községtől 1,22, 1,22, A VAT rendeltetésszerű folyó átutalásai a község javára 7,363, 7,363, nem rendeltetésszerű átutalások a tartomány részéről a község javára 183,784, 183,784, 7332 Kapitális átutalások más hatalmi szintektől 126,32, 126,32, kapitális átutalások VAT-tól a község javára 126,32, 126,32, Egyéb bevételek 174,15, 48,692, 222,842, Vagyonból eredő bevételek 93,91, 93,91, 7411 Kamatok 2,6, 2,6, A konszolidált kincstári eszközök utáni kamatokból eredő költségvetési bevételek - A költségvetési eszközhasználók eszközei utáni kamatokból eredő bevételek 5, 5, 2,1, 2,1, 7415 A nem termelt vagyon bérlése 91,31, 91,31, Ásványi nyersanyagok használata utáni térítmény 1, 1, térítmény az ásványi nyersanyagokra VAT területén 3, 3, Mezőgazdasági föld használata utáni térítmény 57,5, 57,5, Közterületeken és azok előtt levő térségek használata utáni kommunális illeték 1,5, 1,5, Telekhasználati térítmény 31,8, 31,8, Közterület épületanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték 15, 15, építési terület használatának térítményei jogi személyektől 5, 5, Javak és szolgáltatások eladásából eredő bevételek 42,3, 48,692, 9,992, 7421 Bevételek a javak eladásából és szolgáltatásokból vagy piaci szervezetek általi bérlésből 14,6, 14,6, állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából eredő bevételek 3,, 3,, A község által használt telek bérbeadásából eredő bevétel 5,1, 5,1, bevételek a községi ingatlanok bérbe adásából, amelyeket a község, és az egyéni használók vesznek 6,5, 6,5, igénybe 7422 Illetékek 7,7, 7,7, községi közigazgatási illeték 1,, 1,, az építési telek rendezéséért járó térítmény 6,7, 6,7, A javak és szolgáltatások párhuzamos eladása, amelyet 7423 az állami nem piaci egységek végeznek 2,, 48,692, 68,692, bevétel, amit a szervek, szervezetek, a község valósít meg a tevékenységével Pénzbírságok és vagyoni előny elkobzása 2,, 48,692, 68,692, 6,6, 6,6, 7433 Bevételek a szabálysértési pénzbírságokból 6,6, 6,6, közlekedési szabálysértési bírságokból eredő bevételek 5,, 5,, Szabálysértési bírságokból eredő bevételek a község javára 1,6, 1,6, 2

3 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai 3,, 3,, 7441 Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 3,, 3,, Folyó önkéntes átutalások a községi szint javára 3,, 3,, Vegyes és meghatározatlan bevételek 28,34, 28,34, 7451 Vegyes és meghatározatlan bevételek 28,34, 28,34, Vegyes és meghatározatlan bevételek a község javára 17,5, 17,5, Állami tulajdonban levő lakások lakbére a község javára 24, 24, Községi tulajdonban lévő lakások lakbére a község javára 1,6, 1,5, Memorandumtételek a kiadások refundálására Memorandumtételek a kiadások refundálására II Memorandumtételek a kiadások refundálására NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 65,2, 65,2, Alapeszközök eladásából származó bevételek 65,2, 65,2, 811 Ingatlan eladásából eredő bevételek 65,1, 65,1, állami tulajdonú ingatlanok eladásából eredő bevételek 1, 1, ingatlanok eladásából eredő bevételek a község javára 65,, 65,, Ingó vagyon eladásából eredő bevételek 1, 1, Ingó dolgok eladásából eredő bevételek a község javára 1, 1, III 9 ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK Pénzvagyon eladásából eredő bevételek Pénzvagyon eladásából eredő bevételek -Hazai részvények és egyéb tőke eladásából eredő 9219 bevételek IV (I+II+III) ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM 1,19,946, 197,615, 48,692, 1,356,253, V ÁTVITT ESZKÖZÖK ,, 65,, VI (IV +V) ÖSSZ KÖLTSÉGVETÉS 1,174,946, 197,615, 48,692, 1,423,253, A költségeket és kiadásokat a következő összegekben állapítottuk meg: Gazdasági minősítés Leírás Költségvetési bevételek Bevételek más hatalmi szintek forrásaiból Bevételek más forrásokból Össz eszközök Struktúra % FOLYÓ KIADÁSOK 1,62,23, 13,252, 48,72, 1,24,347, Kiadások a foglalkoztatottakra 324,483, 2,94, 327,423, Fizetések, pótlékok és térítmények a foglalkoztatottaknak 248,746, 248,746, Szociális járulékok a munkaadó terhére 44,915, 44,915, Természetbeni térítmények 2,31, 51, 2,82, Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 12,824, 755, 13,579, Térítmény a foglalkoztatottaknak 7,238, 1,33, 8,568, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 3,95, 345, 4,295, Képviselői pótlék 4,5, 4,5, Bírói pótlék. 42 Szolgáltatás- és áruhasználat 335,694, 44,212, 379,96, Állandó költségek 131,335, 11,52, 142,387, Utazási költségek 3,25, 1,95, 4,345, Szerződéses szolgáltatások 58,962, 4,925, 63,887, 4.5 3

4 424 Szakszolgáltatások 79,271, 1,595, 8,866, Folyó javítás és karbantartás 36,326, 2,785, 39,111, Anyag 26,55, 22,76, 49,31, Amortizáció és munkaeszközhasználat. 431 Ingatlan és felszerelés amortizációja. 434 Természetes vagyon használata. 44 Kamattörlesztés és adósságvállalást kísérő költségek 1,64, 1,64, Hazai kamatok törlesztése 1,14, 1,14, Adósságvállalást kísérő költségek 5, 5,. 45 Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak 12,51, 49,, 169,51, Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 115,51, 49,, 164,51, Szubvenciók magánvállalatoknak 5,, 5,, Donációk, dotációk és átutalások 19,863, 55,552, 246,415, Átutalások más hatalmi szinteknek 19,863, 55,552, 246,415, Egyéb dotációk és átutalások 47 Szociális biztosítás és szociális védelem 28,751, 5,, 1, 33,851, Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 28,751, 5,, 1, 33,851, Egyéb kiadások 51,667, 2,7, 82, 73,187, Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek 44,843, 2,7, 65,543, Adók, kötelező illetékek és bírságok 2,474, 81, 3,284, Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján 85, 1, 86, Elemi csapás következtében keletkezett károk megtérítése. 485 Kártérítés az állami szervektől 3,5, 3,5,.25 5 NEM PÉNZVAGYON ÉS ALAPESZKÖZÖK UTÁNI KIADÁSOK 59,136, 67,363, 62, 127,119, Alapeszközök 58,636, 67,363, 62, 126,619, Épületek és építmények 4,43, 67,199, 17,629, Gépek és felszerelés 12,966, 55, 13,516, Egyéb ingatlan és felszerelés 6, 6, Nem anyagi vagyon 4,64, 164, 7, 4,874, Árutartalékok további eladásra 5, 5, Árutartalékok további eladásra 5, 5,.4 54 Természetes vagyon. 541 Telek. 6 KIADÁSOK AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE 28,787, 28,787, Alapösszeg-törlesztés 28,786, 28,786, Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek 28,786, 28,786, Hazai pénzvagyon beszerzése 1, 1,. 621 Hazai pénzvagyon beszerzése 1, 1, Tartalék 25,, 25,, 1.76 Tartalékeszközök 25,, 25,, 1.76 ÖSSZ KIADÁS ÉS KÖLTSÉG: 1,174,946, 197,615, 48,692, 1,421,253, szakasz A költségvetés-használók 213., 214. és 215. évre tervezett kapitális kiadásait a következő kimutatásban mutatjuk be: 4

5 Gaz. Min. Leírás Az összeg dinárban KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI KÉPVISELŐ- TESTÜLET ÉS KÖZSÉGI TANÁCS 2,, 512 Gépek és felszerelés 2,, Közlekedési felszerelés 2,, Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés Községi költségvetési eszközök 213-ban : 2,, A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 4,357, 512 Gépek és felszerelés 3,87, Közlekedési felszerelés 1,92, Adminisztrációs felszerelés 1,887, Egyéb felszerelés Községi költségvetési eszközök 213-ban : 3,87, A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: Nem anayagi vagyon 55, Szoftver 55, Községi költségvetési eszközök 213-ban : 55, A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: SEVER ĐURKIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE 2,716, 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Az épület tetőzetének rekonstrukciója 15,396, A vizesgócok rekonstrukciója 4,8, Községi költségvetési eszközök 213-ban: 2,2, Más hatalmi szintek eszközei 213-ban : 18,176, A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: Gépek és felszerelés 52, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés 52, Egyéb felszerelés Községi költségvetési eszközök 213-ban : 52, 463 ZDRAVKO GLOŽANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE 1, Gépek és felszerelés 1, 5

6 Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés 1, Egyéb felszerelés Községi költségvetési eszközök 213-ban : 1., 463 TESTVÉRISÉG ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE 1, Gépek és felszerelés 1, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés 1, Egyéb felszerelés Községi költségvetési eszközök 213-ban : 1, 463 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE 2,1, 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Projektum: mellékállomás 2,1, Községi költségvetési eszközök 213-ban: 21, Más hatalmi szintek eszközei 213-ban : 1,89, A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: SVETOZAR MARKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁCSFÖLDVÁR 3,434, 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Projektum: ÚJ OBJEKTUM HOZZÁÉPÍTÉSE AZ ISKOLÁHOZ A projektum pénzelésének kezdeti éve: 212 A projektum pénzelésének utolsó éve: 214 A projektum összértéke: , din 3,184, Pénzelési források: 3,184, - a költségvetés folyó bevételeiből 3,18, - VAT költségvetéséből 27,166, - donációkból Gépek és felszerelés 2, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés 12, Egyéb felszerelés 8, Községi költségvetési eszközök 213-ban : 2., 515 Nem anyagi vagyon 5, Szoftver Községi költségvetési eszközök 213-ban : 5., 6

7 463 SAMU MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PÉTERRÉVE 8,, 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Projektum: az épület homlokzatának szanációja A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 7.9., din 7,9, Pénzelési források: 7,9, - a költségvetés folyó bevételeiből 8, - VAT költségvetéséből 7,1, - donációkból Gépek és felszerelés 1, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés 1, Egyéb felszerelés Községi költségvetési eszközök 213-ban : 1., GIMNÁZIUM ÓBECSE 15, 512 Gépek és felszerelés 15, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés 15, Községi költségvetési eszközök 213-ban : 15., A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 KÖZGAZDASÁGI ISKOLA ÓBECSE 6, 512 Gépek és felszerelés 5, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés 5, Községi költségvetési eszközök 213-ban : 5., A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: Nem anyagi vagyon 1, Szoftver 1, Községi költségvetési eszközök 213-ban : 1., A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 MŰSZAKI ISKOLA ÓBECSE 1, 7

8 512 Gépek és felszerelés 1, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés 1, Községi költségvetési eszközök 213-ban: 1, A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 NÉPKÖNYVTÁR ÓBECSE 3,384, 515 Nem anyagi vagyon 3,384, Könyvtári könyvek 3,384, A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 Pénzelési források: 3,384, - a költségvetés folyó bevételeiből 3,15, - VAT költségvetéséből 164, - saját bevételekből 7, VÁROSI SZÍNHÁZ ÓBECSE 1,25, 512 Gépek és felszerelés 1,25, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés 25, Egyéb felszerelés 1,, Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 1,25, 1,2, - VAT költségvetéséből - saját bevételekből Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 5, VÁROSI MÚZEUM ÓBECSE 32, 512 Gépek és felszerelés 18, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés 1, Egyéb felszerelés 8, Községi költségvetési eszközök 213-ban: 1.25., A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: Nem anyagi vagyon 14, Licensek 14, Községi költségvetési eszközök 213-ban: 1., A projektum kezdetének éve : 213 8

9 A projektum befejezésének éve: 213 MLADOST ISK ÓBECSE 4,68, 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Projektum: az ISK épületének rekonstrukciója: tetőkonstrukció és hidroizoláció, vizesgóc és tolóajtó A projektum pénzelésének kezdeti éve: 212 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 4.5., din 4,5, Pénzelési források: 4,5, - a költségvetés folyó bevételeiből 4,5, - VAT költségvetéséből - donációkból 512 Gépek és felszerelés 18, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés 18, Községi költségvetési eszközök 213-ban : 18., ÓBECSE KÖZSÉG SPORTSZÖVETSÉGE 22,2, 511 Projektum: Jégpálya A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 214 A projektum összértéke: 2,7, Pénzelési források: 2,7, - a költségvetés folyó bevételeiből 2,7, - VAT költségvetéséből - donációkból 511 Projektum: tornaterem Petőfi Sándor A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 214 A projektum összértéke: 16,, Pénzelési források: 16,, - a költségvetés folyó bevételeiből 16,, - VAT költségvetéséből - donációkból 511 Projektum: tornaterem Samu Mihály Péterréve A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 214 A projektum összértéke: 3.5., 3,5, Pénzelési források: 3,5, - a költségvetés folyó bevételeiből 9

10 3,5, - VAT költségvetéséből - donációkból ÓVODA ÓBECSE 5, 512 Gépek és felszerelés 5, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés 5, Pénzelési források: 5, - a költségvetés folyó bevételeiből - VAT költségvetéséből - saját bevételekből 5, HELYI KÖZÖSSÉG PÉTERRÉVE 8,65, 3,, 511 Épületek és építési objektumok A projektum neve: a színház tetőzetének rekonstrukciója A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 215 A projektum összértéke: 5,5, 3,, Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 825, 4,5, - VAT költségvetéséből 4,675, 25,5, - donációkból - A projektum neve: a HK tetőzetének és homlokzatának rekonstrukciója A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 214 A projektum összértéke: 3,, Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 45, - VAT költségvetéséből 2,55, - donációkból A projektum neve: objektumtervezés és figyelemmel kísérés A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 15, Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 15, - VAT költségvetéséből - donációkból 1

11 HELYI KÖZÖSSÉG MILEŠEVO 2,41, 4,, 4,, 511 Projektum: piackiépítés és -lefedés A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 2,36,, din 2,36, Pénzelési források: 2,36, - a költségvetés folyó bevételeiből 36, - VAT költségvetéséből 2,, - donációkból A projektum neve: 2 röplabdapálya kiépítése A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 215 A projektum összértéke: 4,, 4,, Pénzelési források: 4,, 4,, - a költségvetés folyó bevételeiből 4, 4, - VAT költségvetéséből 3,6, 3,6, - donációkból 512 Gépek és felszerelés 5, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés 5, Egyéb felszerelés Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből HELYI KÖZÖSSÉG PECESOR 5,874, 9,265, 4,945, 511 Projektum: a Művelődési Otthon rekonstrukciója és hozzáépítés A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 214 A projektum összértéke: 1.38., 5,874, 2,349, 2,157, Pénzelési források: 5,874, - a költségvetés folyó bevételeiből 9, - VAT költségvetéséből 4,974, - donációkból Projektum: a falusi könyvtár és civil szervezet épületének rekonstrukciója A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 214 A projektum összértéke: , din 6,916, 1,932, Pénzelési források: 6,916, 1,932, - a költségvetés folyó bevételeiből 7, 2, 11

12 - VAT költségvetéséből 6,216, 1,732, - donációkból 512 Gépek és felszerelés 856, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés 856, Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 856, ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG KV ÓBECSE 39,35, 511 Projektum: Utak A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 26,7, Pénzelési források: 26,7, - a költségvetés folyó bevételeiből 7, 26,, Projektum: csatornahálózat A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 1,8, Pénzelési források: 1,8, - a költségvetés folyó bevételeiből 1,8, Projektum: Kommunikációis és áramvezetékek A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 4,4, Pénzelési források: 4,4, - a költségvetés folyó bevételeiből 4,4, Projektum: projektdokumentáció A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 4,2, Pénzelési források: 4,2, - a költségvetés folyó bevételeiből 2,, 2,2, 512 Gépek és felszerelés 1,45, Közlekedési felszerelés 1,2, Adminisztrációs felszerelés 25, Egyéb felszerelés Pénzelési források: 1,45, - a költségvetés folyó bevételeiből 1,45, 12

13 - VAT költségvetéséből - saját bevételekből 515 Nem anyagi vagyon 8, Községi költségvetési eszközök 213-ban : 8, A projektum kezdetének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 213 KOMUNALAC KV ÓBECSE 3,26, 512 Gépek és felszerelés 3,26, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés 3,26, Pénzelési források: 3,26, - a költségvetés folyó bevételeiből 3,26, - VAT költségvetéséből - saját bevételekből KÖRNYEZETVÉDELEM 46,, 511 Projektum: Hulladéklerakó - Botra A projektum pénzelésének kezdeti éve: 213 A projektum pénzelésének utolsó éve: 213 A projektum összértéke: 46,, Pénzelési források: 46,, - a költségvetés folyó bevételeiből 23,, 23,, - VAT költségvetéséből - donációkból ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 3,15, 2,63, 6,4, 511 Projektum: étterem kiépítése idegenforgalmi információs ponttal a régi óbecsei hajóáteresztő turbinaüzemén 2,215, 2,3, 5,8, Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 2,215, 2,3, 5,8, - VAT költségvetéséből - saját bevételekből 512 Gépek és felszerelés 2, Közlekedési felszerelés Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés 2, 13

14 Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 2, 513 Egyéb ingatlanok és felszerelés Projektum: a régi óbecsei hajóáteresztő szanációja 6, 6, 6, Pénzelési források: - a költségvetés folyó bevételeiből 6, 6, 6, - VAT költségvetéséből - saját bevételekből EGÉSZSÉGHÁZ ÓBECSE 11,99, Gépek és felszerelés 11,99, Közlekedési felszerelés 4,59, Adminisztrációs felszerelés 7,4, Egyéb felszerelés Községi költségvetési eszközök 213-ban : , TOPLANA KV ÓBECSE 37,, 451 Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek DN25, DN2 és DN15 hővezeték rekonstrukciójára az RK14-től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, 2 m hosszúságban, a DN25 cső lecserélése. 29,5, 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek Hőenergia-mérő beszerzése a mellékhőállomásokon. 4,5, 515 Nem anyagi vagyon A műszaki projektdokumentáció kidolgozása a DN25, DN2 és DN15 hővezeték rekonstrukciójára az RK14-től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, az RK23-ig, amely a J. J. Zmaj és a M. Crnjanski sarkán van. Az új hővezeték-hálózat átmérője DN25 lesz. Továbbá a 1,5, 515 Nem anyagi vagyon A műszaki projektdokumentáció kidolgozása a kétcsöves hővezetékhálózat rekonstrukciójára a Kis rét és az Alsó park lakótelepen. 1,5, Pénzelési források: 37,, - a költségvetés folyó bevételeiből 37,, - VAT költségvetéséből - saját bevételekből 451 Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 54,, 14

15 Fürdő, befektetés, a hidro-geotermális furat kiépítése több rendeltetésű használatra Pénzelési források: 54,, - a költségvetés folyó bevételeiből 5,, 49,, - VAT költségvetéséből - saját bevételekből A projektumok összértéke: 258,44, 15,895, 45,345, II. KÜLÖN RÉSZ 3. szakasz A 213. év költségeit és kiadásait, beleértve a tartozások tőketörlesztését is , dinár összegben, minden pénzelési forrásban a költségvetési eszközhasználók és kiadás fajták szerint osztjuk el, mégpedig: Az össz eszköz Eszközök más forrásokból Eszközök más hatalmi szintek forrásaiból Költségvetési eszközök Analitika Leírás kontó pozíció funkció fejezet rész KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS KÖZSÉGI TANÁCS Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 15,69, 15,69, Szociális járulékok a munkaadó terhére 2,692, 2,692, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak 5, 5, Jutalmak és egyéb különkiadások 2,, 2,, Képviselői pótlék 4,5, 4,5, Állandó költségek 2,1, 2,1, Utazási költségek 68, 68, Szerződéses szolgáltatások 21,2, 21,2, Szakmai szolgáltatások 2,, 2,, Folyó javítás és karbantartás Anyag 4,55, 4,55, Az adósságvállalást kísérő költségek 5, 5, Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek 1,32, 1,32, Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Gépek és felszerelés 2,, 2,, Egyéb alapeszköz Hazai pénzvagyon beszerzése 1, 1, 1.1. fejezet összesen: 58,662, 58,662, A 11-es funkció pénzelési forrásai 15

16 Költségvetési bevételek 58,662, 58,662, 4 Saját eszközök 7 Más hatalmi szintek donációi Összesen a 11-es funkcióra: 1.1 fejezetre összesen: 58,662, 58,662, A más helyen nem minősített általános közszolgáltatások VÁLASZTÁSOK, RENDKÍVÜLI HELYZETEK, MENEKÜLTEK, POLITIKAI PÁRTOK ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK Állandó költségek 1, 1, Utazási költségek 1, 1, Szerződéses szolgáltatások 1, 1, Szakszolgáltatások 1, 1, Anyag 1, 1, Támogatások a nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek 1, 1, Egyéb költségvetési térítmények - MENEKÜLTEK 1, 1, Dotációk más polg. Szerv. POLITIKAI ALANYOK DOTÁCIÓI 1,, 1,, Gépek és felszerelés 1, 1, Állandó tartalék 5,, 5,, Folyó tartalék 2,, 2,, Az 1.2 fejezetre összesen: 26,8, 26,8, 1 RÉSZ összesen: 83,67, 83,67, A pénzelési források a 16 funkcióra: 1 Bevételek a költségvetésből 26,8, 26,8, Összesen a 16 funkcióra: 26,8, 26,8, Összesen az 1.2 fejezetre: 26,8, 26,8, A pénzelési források az 1 részre: 1 Bevételek a költségvetésből 84,67, 84,67, 1 RÉSZ ÖSSZESEN: 84,67, 84,67, KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS Általános közszolgáltatások Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 86,358, 86,358, Szociális járulékok a munkaadó terhére 15,96, 15,96, Természetbeni térítmények 1,3, 1,3, Szociális juttatások a dolgozóknak 1,35, 1,35, Költségtérítmény a dolgozóknak 4,5, 4,5, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 1,2, 1,2, Állandó költségek 21,4, 21,4, Utazási költségek 8, 8, Szerződéses szolgáltatások 13,, 13,, Szakmai szolgáltatások 55, 55, Folyó javítás és karbantartás 9,555, 9,555, Anyag 11,776, 11,776, Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalást kísérő költségek Adók, kötelező illetékek és bírságok 4, 4, Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján 35, 35, 16

17 Állami szervek kártérítése Épületek és építmények Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés Nem anyagi vagyon 3,, 3,, 83, 83, 3,87, 3,87, 55, 55, 2.1. fejezet összesen: 185,326, 185,326, A 13-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 185,326, 185,326, 4 Saját bevételek 5 Külföldi donációk 7 Más hatalmi szintek adományai Korábbi évek fel nem használt 15 donációi Összesen a 13. funkcióra: 185,326, 185,326, A 2.1. fejezet összesen 185,326, 185,326, ALAPFOKÚ OKTATÁS Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 93,85, 54,332, 148,137, Természetben adott térítmény Szociális juttatás a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak 15,26, 416 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 2,39, Állandó költségek 48,391, Utazási költségek 686, 423-Szerződéses szolgáltatások 4,573, 424- Szakmai szolgáltatások 51, 425- Folyó karbantartás és javítás 7,227, 426- Anyag 5,449, 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 162, 483- Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján 2, 511- Épületek és építmények 7,561, 54,332, 61,893, 512- Gépek és felszerelés 1,58, 515- Nem anyagi vagyon 5, ÓBECSEI SAMU MIHÁLY Á.I. 9,785, 9,785, TESTVÉRISÉG Á. I. 6,83, 6,83, SEVER ĐURKIĆ Á. I. 2,82, 18,176, 38,258, ZDRAVKO GLOŽANSKI Á. I. 16,486, 16,486, PETŐFI SÁNDOR Á. I. 12,416, 1,89, 14,36, SVETOZAR MARKOVIĆ Á. I. 12,98, 27,166, 39,264, PÉTERRÉVEI SAMU MIHÁLY Á. I. 1,135, 7,1, 17,235, PETAR KONJOVIĆ Z. I. 5,973, 5,973, Térítmény a szociális védelemre a költségvetésből -DIÁKOK SZÁLLÍTÁSA 12,, 12,, Térítmény a szociális védelemre a költségvetésből - ISKOLAVERSENYEK 4, 4, 2.2. fejezet összesen: 16,25, 54,332, 16,537, A 912-es funkció pénzelési forrásai 17

18 1 Költségvetési bevételek 16,25, 16,25, 4 Saját bevételek 7 Donációk más hatalmi szintektől 54,332, 54,332, Összesen a 11 funkcióra: 16,25, 54,332, 16,537, Összesen a 2.2. fejezetre: 16,25, 54,332, 16,537, KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 38,17, 38,17, Természetben adott térítmény 4, Szociális juttatás a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak 5,99, 416 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 812, Állandó költségek 19,51, Utazási költségek 425, 423-Szerződéses szolgáltatások 2,714, 424- Szakmai szolgáltatások 1, 425- Folyó karbantartás és javítás 4,775, 426- Anyag 2,81, 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 483- Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján 511- Épületek és építmények 512- Gépek és felszerelés 75, 515- Nem anyagi vagyon 1, GIMNÁZIUM 12,37, MÚSZAKI ISKOLA 11,891, KÖZGAZDASÁGI ISKOLA 13,819, DIÁKSZÁLLÍTÁS 5,, 5,, ISKOLAVERSENYEK 3, 3, 2.3. fejezet összesen: 38,317, 5,, 43,317, A 92-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 38,317, 38,317, 4 Saját bevételek 7 Más hatalmi szintek adományai 5,, 5,, A 92-as funkcióra összesen: 38,317, 5,, 43,317, A fejezetre összesen: 38,317, 5,, 43,317, MŰVELŐDÉS 84,121, 164, 5,712, 89,997, Keresetek, pótlékok és térítmények 23,128, a dolgozóknak 23,128, Szociális járulékok a munkaadó 4,141, terhére 4,141, Természetbeni térítmények 215, 1, 225, Szociális juttatások a 474, 15, foglalkoztatottaknak 579, Költségtérítmény a dolgozóknak 81, 3, 84, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb 24, különkiadások 24, Állandó költségek 12,833, 422, 13,255, Utazási költségek 65, 66, 1,265, 18

19 Szerződésbeli szolgáltatások 5,684, 2,495, 8,179, Szakmai szolgáltatások 2,145, 52, 2,665, Folyó karbantartás és javítás 6,28, 57, 6,85, Anyag 1,372, 74, 2,112, Ingatlan- és felszerelés-amortizáció Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalást kísérő költségek Átutalások más hatalmi szinteknek Levéltár 4,53, 4,53, Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 2,824, Szociális járulékok a munkáltató terhére 56, Költségtérítmény a dolgozóknak 11, Állandó költségek 835, Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások 78, Folyó javítás és karbantartás 8, Anyag 97, Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből 2,, 2,, Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek 14,95, 14,95, Adók, kötelező illetékek és bírságok 44, 3, 74, Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján 1, 1, Épületek és építmények Gépek és felszerelések 1,38, 5, 1,43, Nem anyagi vagyon 3,29, 164, 7, 3,524, VÁROSI SZÍNHÁZ 28,598, 5,412, NÉPKÖNYVTÁR 22,292, 164, 3, VÁROSI MÚZEUM 11,751, TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 4,53, MÁJUSI JÁTÉKOK 55, KMV KÖZÉPISKOLÁSOK MŰVÉSZETI VETÉLKEDŐJE 4, ME MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK 3,5, PETŐFI ME 1,, EGYÉB MŰVELŐDÉSI RENDEZVÉNYEK 2,, KÖNYVEK, PROSPEKTUSOK ÉS FOLYÓIRATOK NYOMTATÁSA 5, 2.4. fejezet összesen: 84,121, 164, 5,712, 89,997, A 82-as funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 84,121, 82,121, 4 Saját bevételek 5,712, 5,712, 7 Más hatalmi szintek adományai 164, 164, Összesen a 82-as funkcióra: 84,121, 164, 5,712, 89,997, A fejezetre összesen 84,121, 164, 5,712, 89,997, TESTNEVELÉS Rekreációs és sportszolgáltatások 5.1 Szubvenciók a non profit közvállalatoknak és szervezeteknek MLADOST IFJÚSÁGI ÉS SPORTKÖZPONT 4,3, 1,845, 5,848, 19

20 Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 12,916, 12,916, Szociális járulék a munkaadó terhére 2,312, 2,312, Természetbeni térítmények 35, 35, Szociális juttatások a dolgozóknak 65, 65, Dolgozók költségtérítményei 8, 8, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 45, 45, Állandó költségek 13,445, 3,65, 17,95, Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások 65, 1,13, 1,78, Szakszolgáltatások 675, 675, Folyó javítás és karbantartás 6,, 485, 6,485, Anyag 2,26, 2,26, Hazai kamatok törlesztése Adók, kötelező illetékek és bírságok 7, 7, Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 1, 1, Épületek és építmények 4,5, 4,5, Gépek és felszerelések 18, 18, DOTÁCIÓK ÓBECSE SPORTSZÖVETSÉGÉNEK 13,5, 2,7, 34,2, Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 1,366, Szociális járulék a munkaadó terhére 246, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Dolgozók költségtérítményei 3, Állandó költségek 5, Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások 5, Szakszolgáltatások Folyó javítás és karbantartás 1,5, Anyag 5, Hazai kamatok törlesztése Adók, kötelező illetékek és bírságok Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Dotációk a nem kormányzati szervezeteknek - sportklubok a szövetség programja szerint 9,758, Épületek és építmények 2,7, 2,7, Gépek és felszerelések 2.5. fejezet összesen: 53,53, 2,7, 1,845, 85,48, A 81-es funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 53,53, 53,53, 4 Saját bevételek 7 Más hatalmi szintek adományai 2,7, 2,7, Összesen a 81-es funkcióra: 53,53, 2,7, 74,23, Összesen a 2.5. fejezetre: 53,53, 2,7, 1,845, 85,48, SZOCIÁLIS VÉDELEM Más helyen nem minősített szociális védelem Szerződéses szolgáltatások 1,51, 1,51, 2

21 - Ingyenes jogsegély 1, 1, - Érdekközi bizottság 1,5, 1,5, SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 1,5, 1,5, Átutalások más hatalmi szinteknek ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: Keresetek. pótlékok és térítmények a dolgozóknak 1,375, 1,375, Szociális járulékok a munkaadó terhére 246, 246, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak 174, 174, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek Utazási költségek 77, 77, Szerződésbeli szolgáltatások 1,6, 1,6, Szakmai szolgáltatások Folyó karbantartás és javítás 4, 4, Anyag 498, 498, Szociális-védelmi térítmények a költségvetésből - Egyszeri segély 5,64, 5,64, - Térítmény halál esetén 1,35, 1,35, - Adók, kötelező illetékek és büntetések 4, 4, - egyszeri segélyek a községi elnök záradéka alapján Átutalások más hatalmi szinteknek 15,3, 15,3, Zimonyi iskola - iskola a vak és gyengén látó gyerekeknek 3, 3, - Havi jegyek 15,, 15,, Szociális-védelmi térítmények a költségvetésből 2, 2, - Újvidéki Egészségház fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek vizsgálata 1, 1, - Biztonságos ház és menhely Óbecse községen kívül 1, 1, ÓBECSEI GERONTOLÓGIAI KÖZPONT Szociális-védelmi térítmények a költségvetésből 1,, 1,, népkonyha 5,342, nyílt védelem 3,89, magánállomás 564, újfalusi ház 24, Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből 3,85, 3,85, - Ösztöndíjak 3,, - Korosztály tanulói 3, - Elsősök 4, - Vuk-díjasok 15, Dotációk nem hatalmi szervezeteknek 3,2, 3,2, - külön szükségletű személyek 1,, - LPA implementáció 9, - szociális védelmi stratégia kidolgozása 25, 21

22 - ifjúsági iroda tevékenysége 87, 2.6. fejezet összesen: 44,371, 44,371, A 9-es funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek 44,371, 44,371, Saját bevételek Összesen a 9-es funkcióra: Összesen a 2.6. fejezetre: 44,371, 44,371, GYERMEKVÉDELEM Iskoláskor előtti oktatás Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 76,993, 76,993, Szociális járulékok a munkaadó terhére 13,782, 13,782, Természetbeni térítmények 7, 15, 85, Szociális juttatások a dolgozóknak 7, 7, Költségtérítmény a dolgozóknak 5, 5, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 3, 3, Állandó költségek 7,62, 6,98, 14,6, Utazási költségek 435, 435, Szerződésbeli szolgáltatások 24, 1,3, 1,54, Szakszolgáltatások 4, 4, Folyó karbantartás és javítás 76, 1,73, 2,49, Anyag 3,6, 19,76, 23,36, Ingatlan és felszerelés-amortizáció Az adósságvállalást kísérő költségek Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből Adók, kötelező illetékek és bírságok 8, 8, Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzései alapján Épületek és építmények Gépek és felszerelés 5, 5, Nem anyagi vagyon fejezet összesen: 14,395, 32,135, 136,53, A 911-es funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek 14,395, 4 Saját bevételek 32,135, 32,135, 7 Más hatalmi szintek adományai Összesen a 911-es funkcióra 14,395, 32,135, 136,53, Összesen a 2.7. fejezetre: 14,395, 32,135, 136,53, HELYI KÖZÖSSÉGEK Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások HELYI KÖZÖSSÉGEK 33,345, 14,199, 47,544, Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 9,134, 9,134, Szociális járulékok a munkaadó terhére 1,623, 1,623, Természetbeni térítmények 5, 5, Szociális juttatások a dolgozóknak 8, 8, Költségtérítés a dolgozóknak 78, 78, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 11, 11, Állandó költségek 8,892, 8,892, 22

23 Utazási költségek 349, 349, Szerződésbeli szolgáltatások 1,71, 1,71, Szakmai szolgáltatások 985, 985, Folyó javítások és karbantartás 3,561, 3,561, Anyag 1,515, 1,515, Adók, kötelező illetékek és bírságok 9, 9, Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján 5, 5, Épületek és építmények 2,785, 14,199, 16,984, Gépek és felszerelés 587, 587, Nem anyagi vagyon IVAN PERIŠIĆ HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE 3,13, 3,13, TODOR DUKIN HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE 3,116, 3,116, TESTVÉRISÉG-EGYSÉG HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE 3,641, 3,641, PÉTERRÉVEI HELYI KÖZÖSSÉG 9,93, 7,225, 17,128, BÁCSFÖLDVÁRI HELYI KÖZÖSSÉG 3,87, 3,87, CSIKÉRIAPUSZTAI HELYI KÖZÖSSÉG 4,314, 4,314, МILEŠEVÓI HELYI KÖZÖSSÉG 2,384, 2,, 4,384, PECESORI HELYI KÖZÖSSÉG 2,987, 4,978, 7,965, fejezet összesen: 33,345, 14,199, 47,544, A 16-as funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 33,345, 33,345, 7 Más hatalmi szintek donációi 14,199, 14,199, Összesen a 16-as funkcióra: 33,345, 14,199, 47,544, A 2.8. fejezetre összesen: 33,345, 14,199, 47,544, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGTÓSÁG KÖZVÁLLALAT ÓBECSE 14,853, 3,, 134,853, Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 2,976, 2,976, Szociális járulékok a munkaadó terhére 3,656, 3,656, Természetbeni térítmények 6, 6, Szociális juttatások a dolgozóknak 5, 5, Költségtérítmény a dolgozóknak 45, 45, Jutalmak és egyéb különkiadások 4, 4, Állandó költségek 23,41, 23,41, Utazási költségek 45, 45, Szerződéses szolgáltatások 7,2, 7,2, Szakmai szolgáltatások 22,14, 22,14, Folyó javítás és karbantartás 1,17, 1,17, Anyag 3,66, 3,66, Adók, kötelező illetékek és bírságok 1,94, 1,94, Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján A sérülésből eredő kár vagy az állami szervek okozta kár megtérítése 5, 5, Épületek és építési objektumok 7,1, 3,, 37,1, Gépek és felszerelés 1,45, 1,45, Nem anyagi vagyon 8, 8, 2.9. fejezet összesen: 14,853, 3,, 134,853, 23

24 Pénzeléssi források a 62 funkcióra: 1 Költségvetési bevételek 14,853, 14,853, 4 Saját bevételek 7 Donációk más hatalmi szintektől 3,, 3,, 15 Korábbi évek el nem költött donációi Összesen a 62-as funkcióra 14,853, 3,, 134,853, Összesen a 2.9. fejezetre 14,853, 3,, 134,853, 2 1 KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat Szakszolgáltatások LINK FTO 38,, 38,, Szakszolgáltatások - jégeső elleni védelem 5, 5, Anyag 1, 1, Gépek és felszerelés 1, 1, A 42-as funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek 38,52, 38,52, Saját eszközök El nem költött donációs eszközök a korábbi évekből Összesen a 42 funkcióra: 38,52, 38,52, Hulladékkezelés - tisztaság Komunalac KV Óbecse Állandó költségek 32,, 32,, utcatisztítás 9,6, a zöldterületek rendbentartása 1,88, Ó-Tisza 3,, ebmenhely 2,4, állathigiénikus 1,2, parkok 2,4, a fák metszése 2,52, Gépek és felszerelés 3,26, 3,26, Az 51-es funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 35,26, 35,26, Összesen az 51-es funkcióra 35,26, 35,26, Más helyen nem minősített környezetvédelem Szakszolgáltatások - Vízelvezetési térítmény 1,9, 1,9, AZ 56-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 1,9, 1,9, Összesen az 56-as funkcióra: 1,9, 1,9, Közösségfejlesztés Szerződéses szolgáltatások 1,85, 1,85, Egyéb: földmérői információs rendszer 5, - NALED tagsági díjak és tevékenységek 6, - fiatal vállalkozók akcióterve 75, Szakszolgáltatások 2,5, 2,5, - Óbecse Község Közlekedésbiztosnsági Tanácsa 24

25 Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 16,, 16,, - projektumok 3,, - VAT Garanciaalap - Felosztás a Köztársaság és a VAT projektumai alapján 1,, - A regionális fejlesztés és fejlesztési projektumok pénzelése 1,, - Területrendezési tervek 11,, - Területi tervek - Átfogó településrendezési terv - Átfogó szabályozási terv - Hulladékkezelés - Természetvédelmi tanulmány kidolgozása a levegőminőség ellenőrzési programjának realizálása környezetvédelmi tervek a nemzeti tanácsok tevékenységének pénzelése szubvenciók a mezőgazdaságnak szubvenciók a helyi foglalkoztatási tanácsnak Mezőgazdaság-fejlesztési Alap játszóterek Toplana KV Óbecse 37,, 37,, A műszaki projektdokumentáció kidolgozása a DN25, DN2 és DN15 hővezeték rekonstrukciójára az RK14-től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, az RK23-ig, amely a J. J. Zmaj és a M. Crnjanski sarkán van. Az új hővezeték-hálózat átmérője DN25 lesz. Továbbá a 1,5, DN25, DN2 és DN15 hővezeték rekonstrukciójára az RK14-től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, 2 m hosszúságban, a DN25 cső lecserélése. 29,5, Hőenergia-mérő beszerzése a mellékhőállomásokon. 4,5, A műszaki projektdokumentáció kidolgozása a kétcsöves hővezetékhálózat rekonstrukciójára a Kis rét és az Alsó park lakótelepen. 1,5, a mezőgazdasági föld rendezésének és használatának védelme 57,5, 57,5, mezőgazdasági szakszolgálat és rurális fejlesztési hálózat Szubvenciók a magánvállalatoknak A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE eszközök a Gondprogram alapján 5,, 5,, Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek Fürdő, befektetés, a hidrogeotermális furat kiépítése több rendeltetésű használatra 5,, 49,, 54,, projektum a termális víz használatára vonatkozó engedély megszerzésére furat A 62-as funkció pénzelési forrásai: 25

26 1 Költségvetési bevételek 124,85, 49,, 173,85, Más hatalmi szintek adományai 7 8 Donációk nemzetközi forrásokból Hazai adósságvállalásból eredő 1 bevételek Pénzvagyon eladásából eredő 12 bevételek 13 Átutalt, fel nem használt eszközök 15 Korábbi évek fel nem használt donációs eszközei Összesen a 62-as funkcióra 124,85, 49,, 173,85, Vízellátás VODOKANAL KV ÓBECSE Állandó költségek 6,35, 6,35, - közkutak karbantartása 1,35, - csapadékvíz-csatornák karbantartása 5,, A 63-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 6,35, 6,35, 4 Saját bevételek Pénzvagyon eladásából eredő 12 bevételek Összesen a 63 funkcióra: 6,35, 6,35, A helyi úthálózat rendbentartása 1,22, 1,22, Pénzelési források a 63 funkcióra: 1 Költségvetési bevételek 4 Saját bevételek Összesen a funkcióra: 2.1. fejezet összesen: 26,862, 5,22, 257,82, Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások Állandó költségek 3,2, 3,2, A hazai kamatok törlesztése 1,14, 1,14, Hazai kamatok alapösszegének törlesztése 28,786, 28,786, A 16-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 42,, 42,, A 16-as funkcióra összesen: 42,, 42,, Összesen a fejezetre: 42,, 42,, Műsorszórási és kiadási szolgáltatás (tájékoztatás) Szerződéses szolgáltatások 4,5, 4,5, A 83-as funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 4,5, 4,5, A 83-as funkcióra összesen: 4,5, 4,5, Összesen a 2.12-as fejezetre: 4,5, 4,5, KÖRNYEZETVÉDELEM 26

27 Szerződéses szolgáltatások egyéb tevékenységek Szakszolgáltatások 8,5, 8,5, - Szúnyogok 5,, - Parlagfű 1,, - Kullancs 1,, Egyéb szakszolgáltatások 5, Épületek és építési objektumok - Botra 23,, 23,, 46,, 1 Az 56-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 21,5, 21,5, 13 Átutalt, fel nem használt eszközök 1,, 1,, Korábbi évek fel nem használt 15 donációs eszközei 23,, 23,, Összesen az 56-as funkcióra: 31,5, 23,, 54,5, Összesen a 2.13-as fejezetre: 31,5, 23,, 54,5, Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások Átutalások más hatalmi szinteknek 1,2, 1,2, A 18-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 1,2, Összesen a 18-as funkcióra 1,2, 1,2, Összesen a 2.14-es fejezetre: 1,2, 1,2, Vallási és egyéb szolgáltatások - közösségek Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek 11,3, 11,3, Vöröskereszt Óbecse 1,56, Felderítők Mozgalma Óbecse 458, Vállalkozók 5, Egyházak 2,75, Más használók 1,3, Goran Mozgalom 2,415, Kisebbségek tanácsa 4, Területi tűzoltó-mentőegység 1,32, Községi Tűzoltószövetség Óbecse 3, A 84-es funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 11,3, 11,3, Összesen a 84-es funkcióra 11,3, 11,3, Összesen a 2.15-ös fejezetre: 11,3, 11,3, Idegenforgalom ÓBECSE IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 8,942, 8,942, Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 2,624, 2,624, Szociális járulékok a munkaadó terhére 47, 47, Természetbeni térítmények 3, 3, Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak 17, 17, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 27

28 2 421 Állandó költségek 438, 438, Utazási költségek 12, 12, Szerződésbeli szolgáltatások 1,415, 1,415, Szakmai szolgáltatások 5, 5, Folyó javítások és karbantartás Anyag 6, 6, Adók, kötelező illetékek és bírságok 5, 5, Bírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Épületek és építési objektumok 2,215, 2,215, Gépek és felszerelés 2, 2, Egyéb ingatlanok és felszerelés 6, 6, Árutartalékok további eladásra 5, 5, A 473-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 8,942, 8,942, 7 Donációk más hatalmi szintektől A 473-as funkcióra összesen: 8,942, 8,942, Összesem a 2.16-os fejezetre: 8,942, 8,942, Egészségügy ÓBECSEI EGÉSZSÉGHÁZ Átutalások más hatalmi szinteknek 27,511, 27,511, Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 3,68, Szociális járulékok a munkaadó terhére 685, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak 234, Költségtérítmény a dolgozóknak 234, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 198, Állandó költségek Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások 5,97, Szakmai szolgáltatások 1,425, Folyó javítások és karbantartás 3,23, Anyag Hazai kamatok törlesztése Adósságvállalást kísérő költségek Adók, kötelező illetékek és bírságok Bírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Épületek és építmények Gépek és felszerelés 11,99, Nem anyagi vagyon A 7-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 27,511, 27,511, A 7-as funkcióra összesen: Összesen a 2.17-es fejezetre: 27,511, 27,511, A 2. RÉSZRE ÖSSZESEN: 1,87,954, 197,615, 48,692, 1,334,261, Az 1. rész pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 84,67, 84,67, 7 Donációk más hatalmi szintektől 28

29 AZ 1. RÉSZRE ÖSSZESEN 84,67, 84,67, A 2. rész pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 1,54,954, 1,54,954, 4 Saját bevételek 48,692, 48,692, 5 Más országok adományai 7 Más hatalmi szintek adományai 197,615, 197,615, 13 Átvitt el nem költött eszközök 1,, 1,, El nem költött donációs eszközök a 15 korábbi évekből 23,, 23,, ÖSSZESEN A 2. RÉSZRE: 1,87,954, 197,615, 48,692, 1,334,261, ÓBECSE KÖZSÉG POLGÁRI JOGVÉDŐJE Egyéb általános szolgáltatások Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 1,548, 1,548, Szociális járulékok a munkaadó terhére 279, 279, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak 1, 1, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek Utazási költségek 2, 2, Szerződésbeli szolgáltatások 2, 2, Szakmai szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag 5, 5, Adók, kötelező illetékek és bírságok Bírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Épületek és építmények Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon fejezet összesen : 1,972, 1,972, A 133-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 1,972, 1,972, A 133-as funkcióra összesen: 1,972, 1,972, Összesen a 3.1-es fejezetre: 1,972, 1,972, 3. RÉSZ ÖSSZESEN: 1,972, 1,972, KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ Más helyen nem minősített közrend és közbiztonság Állandó költségek Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Gépek és felszerelés 15, 15, 225, 225, 1, 1, 1, 1, 4.1 fejezet összesen: 35, 35, A 36-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 35, 35, 29

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213. és 63/213. szám helyesbítés) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2012., 62/2013. 63/2013., 108/2013., 142/2014. és 68/2015. számok) 43. szakaszának 1. bekezdése kapcsolatban

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 29. Z E N T A 131. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2015. NOVEMBER 27. Z E N T A 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2015. DECEMBER 30. Z E N T A 178. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM 2016. DECEMBER 29. Z E N T A 204. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18 2. OLVASAT 71 NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK 18.289,81 24.020,00 24.201,52 21.100,00 87,84 87,18 710 NYERESÉGRÉSZESEDÉS ÉS VAGYONJÖVEDELMEK 27,28 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 710200 Kamatok 27,28 0,00 0,00

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2009. DECEMBER 31. Z E N T A 154. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 4. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Mályinka

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Sóly Község Önkormányzata Képviselotestületének. Sóly Község Önkormányzata évi költségvetésérol szóló

Sóly Község Önkormányzata Képviselotestületének. Sóly Község Önkormányzata évi költségvetésérol szóló Sóly Község Önkormányzata Képviselotestületének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Sóly Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésérol szóló 2/2014. (11.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott CSÓKA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

H A T Á R O Z A T O T hozott CSÓKA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 27. 5. szám 52. oldal 2014.06.11. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

2014/ számú HATÁROZAT

2014/ számú HATÁROZAT ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 2014/ számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2014-es évi költségvetésének jóváhagyásáról, valamint a 2015-2017-es időszakra becsült költségvetési

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. DECEMBER 29. Z E N T A 147. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2 8/29. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 566. OLDAL 2015.12.31. 19. szám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: onkormanyzat@demecser.hu web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2013/43 számú HATÁROZAT

2013/43 számú HATÁROZAT ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 2013/43 számú HATÁROZAT Kovászna megye és a megyei érdekeltségű közintézmények 2013-as évi költségvetésének jóváhagyásáról, valamint a 2014-2016-os időszakra becsült költségvetési

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben