СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај г., Бачка Топола

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, május 31.

2 Broј СТРАНА 63. OLDAL szám 51. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9 és 2004/33) 41. szakasza, A költségvetési rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9 és 2002/87 szám) 64. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4 és 2004/14 szám) 50. szakaszának 8. pontja alapján, Тopolya község polgármestere május 26-án meghozta a következő H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTETT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya évi költségvetésének összesített zárszámadásában a i állási mérlegében az aktíva összege összesen ezer dinár és a passzíva összege összesen ezer dinár, a következő gazdasági besorolások szerint: Számla száma LEÍRÁS i ÖSSZEG (ezrekben) AKTÍVA 01 Nem pénzügyi vagyon tartós eszközökben Épületek és építészeti létesítmények Felszerelés Egyéb alapeszköz Telkek Nem pénzügyi vagyon előkészületben Előlegek nem pénzügyi vagyonra Nem pénzügyi vagyon készletekben Termelési készletek Apróleltár készletek Fogyóanyag készletek 89 O. ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon Hazai részvény és egyéb tőke Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidlejáratú kihelyezések Zsiró- és folyószámlák Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek Pénztár Egyéb pénzeszközök Eladáson alapuló és egyéb követelések Rövidlejáratú hitelek Előlegek, letétek és pénzbiztosítékok Aktív időbeli elhatárolások Legfeljebb egy évre elhatárolt kiadások Elszámolt megfizetetlen kiadások Egyéb aktív időbeli elhatárolások ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN AKTÍVA ÖSSZESEN

3 Broј СТРАНА 64. OLDAL szám PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek Egyéb hazai hitelezők hosszúlejáratú hitelein alapuló kötelezettségek Rövidlejáratú kötelezettségek Foglalkoztatottak költségein alapuló kötelezettségek Fizetésekkel és pótlékokkal kapcsolatos kötelezettségek Foglalkoztatottak térítményein alapuló kötelezettségek Munkáltatót terhelő járulékokon alapuló kötelezettségek Szerződés szerinti kötelezettségek Egyéb költségeken alapuló kötelezettségek 9 25 Ügyvitelből eredő kötelezettségek Hazai szállítók Költségvetés és felhasználóinak viszonyaiból eredő kötelezettség Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Elhatárolt bevételek Elhatárolt megfizetett kiadások Elszámolt nem megfizetett bevételek és illetmények Egyéb passzív időbeli elhatárolások ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN A tőke forrásai Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon forrásai Készletekben levő nem pénzügyi vagyon forrásai 30 Nem pénzügyi vagyon hitelre történő beszerzésére szolgáló saját 3113 források értékének kiigazítása Pénzeszközök forrásai Előző évekből áthozott felhasználatlan eszközök Egyéb saját források Ügyviteli eredmény megállapítása Bevételtöbblet szufficit Előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbblet ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN PASSZÍVA ÖSSZESEN szakasz A január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében a megvalósított összbevétel összege ezer dinár és a megvalósított összkiadás összege ezer dinár, a következő gazdasági besorolások szerint Számla száma LEÍRÁS évi ÖSSZEG (ezrekben) BEVÉTELEK 71 Adók Jövedelem, nyereség és kapitális nyeremény utáni adó Keresetalap utáni adó Vagyonadó Javak és szolgáltatások utáni adó Egyéb adók 2.055

4 Broј СТРАНА 65. OLDAL szám 73 Adományok és pénzátutalások Nemzetközi szervezetek kapitális adományai Egyéb hatósági szintek folyó átutalásai Egyéb hatósági szintek kapitális átutalásai Egyéb bevételek Vagyonból eredő bevételek Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai Vegyes és meghatározatlan bevételek Memorandum szerinti tételek a kiadások megtérítésére Költségvetésből eredő bevételek ROVAT FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK 41 Foglalkoztatottak költségei Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások Foglalkoztatottak térítményei Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Bírói és képviselői pótlék Szolgáltatások és árúk igénybe vétele Állandó költségek Útiköltségek Szerződés szerinti szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Alapeszközök használata Kamatok törlesztése Támogatások Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek folyó támogatása Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek kapitális támogatása Adományok és pénzátutalások Hatósági szintek közötti folyó adományok és átutalások Hatósági szintek közötti kapitális adományok és átutalások Kötelező szociális biztosítás szervezeteinek szánt folyó adományok és átutalások Szociális biztosításból eredő jogok Szociális biztosításból eredő jogok Szociális védelmi térítések a költségvetésből Egyéb kiadások Nem kormányzati szervezetek dotálása Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelező illetékek és bírságok Bíróságok és bírói testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések ROVAT FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 Broј СТРАНА 66. OLDAL szám BEVÉTELTÖBBLET ÖSSZESEN FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE BEVÉTELTÖBBLET SZUFFICIT Ebből: következő évre rendeltetésszerűen áthozandó többlet 482 következő évre áthozandó felosztatlan többlet szakasz A bevételek és a kiadások összesített mérlegében foglalt bevételtöbblet, mint a folyó bevételek és a folyó kiadások különbözete, ezer dinárt tesz ki. Az 1. bekezdés szerinti bevételtöbbletet a költségvetés közvetett felhasználóinál a zárszámadás szerint összesen ezer dinár összegben kimutatott bevételhiány fedezése után állapítottuk meg. 4. szakasz A 3. szakasz 1. bekezdése szerint bevételtöbbletből fedezni kell a nem pénzügyi és a pénzügyi vagyon beszerzésére és a hiteleken alapuló kötelezettségek teljesítésére felhasznált eszközöket összesen ezer dinár összegben. A folyó évi szufficit összege összesen ezer dinár, és ebből: - a következő évre rendeltetésszerűen áthozandó többlet 482 ezer dinár, - a következő évre áthozandó felosztatlan többlet ezer dinár. A ezer dinárt kitevő folyó évi szufficitet a költségvetés közvetett felhasználóinál a zárszámadás szerint összesen ezer dinár összegben kimutatott deficit fedezése után állapítottuk meg. 5. szakasz A január 1-jétől december 31-éig terjedő időszak kapitális kiadásairól és finaszírozásáról szóló jelentésben a finanszírozás forrásait összesen ezer dinár összegben és az össz kiadásokat dinár összegben állapítottuk meg, a következő gazdasági besorolás szerint: Számla száma LEÍRÁS évi ÖSSZEG (ezrekben) BEVÉTELEK 81 Alapeszközök eladásából eredő bevételek Ingatlanok eladásából eredő bevételek ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek Hazai természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek törlesztéséből eredő bevételek ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN A FINANSZÍROZÁS FORRÁSAI KIADÁSOK 51 Alapeszközökre való kiadások Épületek és létesítmények vásárlása Épületek és létesítmények építése Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 1.060

6 Broј СТРАНА 67. OLDAL szám 5121 Közlekedésre való felszerelés Adminisztrációs felszerelés Mezőgazdasági felszerelés Felszerelés környezetvédelem és a tudomány részére Felszerelés az oktatás, a művelődés és a sport részére Nem anyagi alapeszközök ROVAT A NEM PÉNZÜGYI VAGYON KIADÁSAI ÖSSZESEN Alapösszeg törlesztésével kapcsolatos kiadások Alapösszeg törlesztése az egyéb hatósági szinteknek Alapösszeg törlesztése az egyéb hazai hitelezőknek Pénzügyi vagyon beszerzése Hitelek egyéb hatalmi szinteknek Hitelek hazai természetes személyeknek és háztartásoknak Hazai részvény és egyéb tőke beszerzése ROVAT ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉVEL ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN KIADÁSOK BEVÉTELHIÁNY Az összesített zárszámadásban foglalt ezer dinár összegű bevételhiányt a következő forrásokból fedeztük: - a folyó bevételekből ezer dinár összegben, - az előző évből áthozott bevételtöbbletből ezer dinár összegben. 6. szakasz A január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak pénzfolyamatairól szóló jelentésben a pénzbeáramlást összesen ezer dinár összegben és a pénzkiáramlást összesen ezer dinár összegben állapítottuk meg. A pénzfolyamatok áttekintése rovatonként a következő: Rovat száma LEÍRÁS évi ÖSSZEG (ezrekben) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó bevételek Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 24 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyonra való kiadások Alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE KÉSZPÉNZSZALDÓ AZ ÉV ELEJÉN A BEFOLYT ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KORRIGÁLT PÉNZBEÁRAMLÁS A KIFIZETETT ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KORRIGÁLT PÉNZKIÁRAMLÁS KÉSZPÉNZSZALDÓ AZ ÉV VÉGÉN

7 Broј СТРАНА 68. OLDAL szám A készpénzállomány összege a év végén ezer dinár, az alábbiak szerint: - a költségvetés közvetlen felhasználójának zárszámadása szerint (pénztár) 68 ezer dinár - a költségvetés közvetett felhasználóinak zárszámadása szerint ezer dinár - a községi költségvetés számláján ezer dinár - a költségvetés állandó tartalékának számláján ezer dinár - a különszámlákon ezer dinár - a község lakásépítési számláján 57 ezer dinár. 7. szakasz A költségvetés január 1-december 31-i időszakban való végrehajtásáról szóló jelentés űrlapjában a megvalósított szufficit, mint a folyó bevételek többletének és az egyéb bevételek hiányának különbözete ezer dinár, a finanszírozás következő szintjei szerint: Leírás Folyó és egyéb bevételek, kiadások és egyéb költségek Költségvetés Egyéb Köztársaság Tartomány város BSz nyokból Autonóm Község, KSz Adomá- Összesen forrásokból FOLYÓ BEVÉTELEK (7) FOLYÓ KIADÁSOK (4) BEVÉTELTÖBBLET MEGVALÓSÍTOTT EGYÉB BEVÉTEL (8. és 9. rovat) VÉGREHAJTOTT EGYÉB KÖLTSÉG (5. és 6. rovat) EGYÉB BEVÉTEL HIÁNYA MEGVALÓSÍTOTT SZUFFICIT ÖSSZESEN szakasz A községi költségvetés összesített zárszámadása magában foglalja: 1. A költségvetési eszközök felhasználói zárszámadásának előkészítéséről és kidolgozásáról szóló szabályzat 3. szakaszában előírt űrlapokon kimutatott adatokat, 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény 65. szakasza szerinti írásbeli jelentéseket. Az előző bekezdés szerinti űrlapok és jelentések e határozat mellékletei és alkotó részei. KÜLÖN RÉSZ 9. szakasz A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat a költségvetés bevételeit ,00 dinár összegben állapította meg (a költségvetés felhasználói egyéb forrásokból eredő bevételeinek beszámítása nélkül). A folyó és egyéb bevételek megvalósítása a évi költségvetés zárszámadása szerint a következő: - folyó bevételek (7. rovat) ,84 - hiteltörlesztésen alapuló bevételek (9. rovat) ,00 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN: ,84

8 Broј СТРАНА 69. OLDAL szám 10. szakasz A költségvetés folyó bevételeinek szerkezete a finanszírozás szintjei szerint a következő: 1. a Köztársaság költségvetéséből - póteszközök ,00 - privatizációból eredő bevételek ,11 ÖSSZESEN: ,11 2. a Vajdaság AT költségvetéséből - a középiskolai tanulók útiköltségtérítéseire ,00 - az egyetemi hallgatók útiköltségtérítéseire ,00 ÖSSZESEN: ,00 3. a község költségvetésének bevételei ,55 4. helyi járulék (transzfer eszközök) ,18 ÖSSZESÍTVE: , szakasz Az összesen felosztott folyó költségek és kiadások összegei a következők: - folyó költség (4. rovat) ,78 - nem pénzügyi vagyonra fordított kiadások (5. rovat) ,42 - pénzügyi vagyonra fordított kiadások (6. rovat) ,00 PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN: , szakasz A köztársasági költségvetésből a községi költségvetés javára átutalt eszközöket ,00 dinár összegben az energiahordozók beszerzésére és az általános és középiskolák folyó karbantartásának fedezésére fordítottuk. A köztársasági költségvetésből a privatizációból eredően átutalt eszközöket a költségvetés kiadási oldalán a következő célokra fordítottuk: - a topolyai Ipari Park szükségleteire való földfelvásárlásra (az 5. rovat keretében kimutatott) ,00 dinár összegben, - A vízellátás és a topolyai Vízgyár építése programjának realizálására (a 4. rovatban kapitális támogatásként kimutatott) ,11 dinár összegben. 13. szakasz A felhasznált eszközöknek a folyó bevételekből való fedezése után a folyó évi szufficitet összesen ,64 dinár összegben állapítottuk meg és a következő rendeltetésekre osztjuk be: - az állandó költségvetési tartalékba ,48 dinárt, - szufficitként ,16 dinárt. 14.szakasz A ,16 dinárt kitevő folyó évi többletet a következő évre kell átvinni és a ,08 dinárt kitevő előző évi többlettel együtt A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozatban megállapított célokra kell felhasználni.

9 Broј СТРАНА 70. OLDAL szám ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 15. szakasz A évi költségvetési határozat végrehajtásáról szóló jelentés, amelyet a topolyai Községi Képviselő-testület án megtárgyalt és elfogadott, e határozat alkotó része. 16. szakasz E határozatot legkésőbb június 1-jéig meg kell küldeni a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának. 17. szakasz E határozatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT TOPOLYA KÖZSÉG Bábi Attila s.k., - A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE Topolya község Szám: /2005 polgármestere Topolya, Sorszám T A R T A L O M OLDAL 51. Határozat Topolya község évi költségvetésének összesített zárszámadásáról 63. Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a évre 6.900,00 dinár. Befizetőszámla: Topolya község költségvetésének végrehajtása Topolya község Hivatalos Lapjára.

10 Broј СТРАНА 71. OLDAL szám

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

Újvidék. 2012. február 27. 3. szám LXVIII. évfolyam

Újvidék. 2012. február 27. 3. szám LXVIII. évfolyam Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2012. február

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK A rendelet kihirdetésének napja: Nagymányok, 2012. február 16. Nagymányok, 2012. február 16. Dr. Sebestyén István aljegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012. (II.16.) számú

Részletesebben

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG

A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG A TARTOMÁNYI JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI TITKÁRSÁG TÁJÉKOZTATÓJA 2005/06. év Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság Mihajlo Pupin sugárút 16., 21000

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete. 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések

1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról. I. fejezet Általános rendelkezések Alapvetõ rendelkezések http://www.sztaki.hu/providers/torvenytar/jog_19/jog_1936.htm 2004. 02. 09. 1992. évi XXXVIII. TÖRVÉNY az államháztartásról Az Országgyûlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Salgótarján, 2009. február 5. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Készült: az Önkormányzat megbízása alapján a Képviselő-testület részére szerződéses kötelezettségem

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. ÁPRILIS 3. Z E N T A 29. A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. szám) 50. szakaszának 1. és 2. bekezdése, a gazdasági

Részletesebben