СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун г., Бачка Топола

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, június 8.

2 Broј СТРАНА 63. OLDAL szám 38. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/33, 2004/33 és 2004/135) 30. szakaszának 2. bekezdése, A költségvetési rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/87 és 2005/66 szám) 63. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 2. pontja alapján és a község Polgármesterének javaslatára, Topolya Község Képviselőtestülete, a június 8-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község évi költségvetésének konszolidált zárszámadásában a i állás mérlege (1. Űrlap) szerint az aktíva összege összesen ezer dinár és a passzíva összege összesen ezer dinár, a következő gazdasági besorolás szerint: Gazdasági besorolás LEÍRÁS i ÖSSZEG (ezrekben) AKTÍVA 011 Alapeszközök Épületek és építészeti létesítmények Felszerelés Egyéb alapeszköz Természetes vagyon Telkek Nem pénzügyi vagyon előkészületben és előlegek Nem pénzügyi vagyon előkészületben Előlegek nem pénzügyi vagyonra Tartalék Termelési készletek 139 O. ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon Hazai részvény és egyéb tőke Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok Zsiró- és folyószámlák Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek Pénztár Egyéb pénzeszközök Rövidlejáratú követelések Értékesítésen alapuló és egyéb követelések Rövidlejáratú kihelyezése Előlegek, letétek és pénzbiztosítékok Aktív időbeli elhatárolások Legfeljebb egy évre elhatárolt kiadások Elszámolt megfizetetlen kiadások Egyéb aktív időbeli elhatárolások ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN AKTÍVA ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA 500

3 Broј СТРАНА 64. OLDAL szám PASSZÍVA 211 Hosszúlejáratú hazai kötelezettségek Egyéb hazai hitelezők hosszúlejáratú hitelein alapuló kötelezettségek Fizetésekkel kapcsolatos kötelezettségek Fizetésekkel és pótlékokkal kapcsolatos kötelezettségek Fizetések és pótlékok utáni adókon alapuló kötelezettségek Fizetések és pótlékok utáni rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékon alapuló kötelezettségek 8 Fizetések és pótlékok utáni egészségbiztosítási járulékon alapuló 2314 kötelezettségek 4 Fizetések és pótlékok utáni munkanélküliségi járulékon alapuló kötelezettségek Foglalkoztatottak térítésein alapuló kötelezettségek Foglalkoztatottak nettó térítésein alapuló kötelezettségek Foglalkoztatottak térítései utáni adón alapuló kötelezettségek Foglalkoztatottak térítései utáni rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékon alapuló kötelezettségek Munkáltatót terhelő járulékokon alapuló kötelezettség Munkáltatót terhelő rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulékon alapuló kötelezettségek Munkáltatót terhelő egészségbiztosítási járulékon alapuló kötelezettségek 8 Munkáltató által munkanélküliség esetére fizetendő járulékon 2343 alapuló kötelezettségek Egyéb költségeken alapuló kötelezettségek 11 Egyéb adókkal, hatóság egyik szintje által a másikra kirótt illetékekkel és bírságokkal kapcsolatos kötelezettségek Felvett előlegek, letétek és pénzbiztosítékok Felvett letétek Szállítókkal szembeni kötelezettségek Hazai szállítók Külföldi szállítók Egyéb kötelezettségek Költségvetés és felhasználóinak viszonyaiból eredő kötelezettség Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Elhatárolt bevételek Elhatárolt megfizetett kiadások Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények Egyéb passzív időbeli elhatárolások ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN A tőkeforrások Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon forrásai Készletekben levő nem pénzügyi vagyon forrásai Nem pénzügyi vagyon hitelre történő beszerzésére szolgáló saját források értékének kiigazítása Pénzeszközök forrásai Folyó évi bevételek év folyamán felhasznált eszközei Előző évekből áthozott felhasználatlan eszközök Egyéb saját források

4 Broј СТРАНА 65. OLDAL szám 32 Ügyviteli eredmény megállapítása 3211 Bevételhiány - deficit Előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbblet Előző évekből eredő deficit 3. ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN PASSZÍVA ÖSSZESEN MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA szakasz A január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a megvalósított folyó évi összbevétel (7. rovat) összege ezer dinár és a megvalósított folyó évi összkiadás (4. rovat) összege ezer dinár, a következő gazdasági besorolás szerint: Gazdasági besorolás LEÍRÁS A ÉVI ÖSSZEG (ezrekben) BEVÉTELEK 711 Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó Természetes személyek jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adója Keresetalap utáni adó Keresetalap utáni adó Vagyonadó Ingatlanok utáni időszaki adó Hagyaték és ajándék utáni adó Pénzügyi és tőketranzakció után adó Vagyon utáni egyéb időszaki adók Javak és szolgáltatások utáni adók Egyedi szolgáltatások utáni adók 443 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók Egyéb adók Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók Nemzetközi szervezetek adományai Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai Nemzetközi szervezetek kapitális adományai Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai Egyéb hatósági szintek kapitális átutalásai Vagyonból eredő bevételek Kamatok Nem termelő vagyon bérlete Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek 7421 általi bérletéből eredő bevételek Illetékek Javak és szolgáltatások nempiaci állami egységek által végzett mellékes értékesítése Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 15

5 Broј СТРАНА 66. OLDAL szám 744 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai Természetes és jogi személyek folyó évi önkéntes átutalásai Természetes és jogi személyek kapitális önkéntes átutalásai Vegyes és meghatározatlan bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek Memorandum szerinti tételek a kiadások megtérítésére Memorandum szerinti tételek a kiadások megtérítésére Memorandum szerinti tételek a kiadások megtérítésére az előző évekből Memorandum szerinti tételek a kiadások megtérítésére az előző évekből Azonos szintű költségvetés-felhasználók közötti átutalások Azonos szintű költségvetés-felhasználók közötti átutalások Költségvetésből eredő bevételek Költségvetésből eredő bevételek ROVAT - FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK KIADÁSOK 411 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Munkáltatót terhelő társadalmi járulékok Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkanélküliségi járulék Természetbeni juttatások Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások Munkáról való távollét idejére járó térítés Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások Végkielégítések és segélyek Foglalkoztatott és a szűkebb családja tagjainak gyógykezelésére nyújtott segélyek Foglalkoztatottak térítményei Foglalkoztatottak térítményei Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Állandó költségek Pénzforgalom és bankszolgáltatások Energetikai szolgáltatások Kommunális szolgáltatások Távközlési szolgáltatások Biztosítási költségek Vagyon és felszerelés bérlete Egyéb költségek Útiköltségek Belföldi szolgálati utak költségei Külföldi szolgálati utak költségei Útiköltségek a rendes munka keretében Egyéb szállítási költségek Szerződésen alapuló szolgáltatások Adminisztratív szolgáltatások Számítógépi szolgáltatások Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások 1.149

6 Broј СТРАНА 67. OLDAL szám 4235 Szakmai szolgáltatások Háztartási és vendéglátó szolgáltatások Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Mezőgazdasági szolgáltatások Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások Orvosi szolgáltatások Autópályák karbantartásának szolgáltatásai Nemzeti parkok és természetvédelmi területek fenntartásának szolgáltatásai Természet- és tudományvédelmi, geodéziai szolgáltatások Egyéb szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Felszerelések folyó javítása és karbantartása Anyagok Irodai anyag Anyagok a mezőgazdaság szükségleteire Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban Anyagok a közlekedés szükségleteire Anyagok a környezet és tudomány védelmének szükségleteire Anyagok az oktatás, művelődés és sport szükségleteire Gyógyászati és laboratóriumi anyagok Háztartási és vendéglátási anyagok Külön rendeltetésű anyagok Alapeszközök használata Épületek és létesítmények Gépek és felszerelés Egyéb alapeszközök Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt folyű évi támogatások Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt kapitális támogatások Magánvállalatoknak szánt támogatások Magánvállalatoknak szánt folyó évi támogatások Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és pénzátutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó évi adományok és átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt kapitális adományok és átutalások Szociális biztonságra való jogok Háztartásoknak közvetlenül kifizetett szociális biztonsági jogok Szolgáltatások nyújtóinak kifizetett szociális biztonsági jogok Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Költségvetési térítés betegség és rokkantság esetére Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére Költségvetési térítés halál esetén Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra Költségvetési térítés lakás- és életkörülményekre Egyéb költségvetési térítések 3.876

7 Broј СТРАНА 68. OLDAL szám 481 Egyéb kiadások Háztartásoknak segítséget nyújtó nonprofit szervezetek dotálása Egyéb nonprofit szervezetek dotálása Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Egyéb adók Kötelező illetékek Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt pénzbírságok Bíróságok és bírói testületek végzésein alapuló pénzbírságok Bíróságok és bírói testületek végzésein alapuló pénzbírságok Kártérítés elemi csapás okozta sérülések vagy károk esetére Kártérítés elemi csapás okozta sérülések vagy károk esetére 1 4. ROVAT - FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK ÖSZESEN szakasz A költségvetési év ügyviteli eredményét a nem pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított illetmények (8. rovat), valamint a nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások (5. rovat) bevonásával állapítottuk meg, az alábbiak szerint: Nempénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított illetmények (8. rovat) 118 Nempénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított folyó évi bevételek és illetmények ( 7. rovat + 8. rovat) Nempénzbeli vagyon beszerzésével kapcsolatos kiadások (5. rovat) Folyó évi költségek és kiadások nem pénzügyi vagyon beszerzésére ( rovat) Költségvetési deficit (7+8)-(4+5) Előző évi felosztatlan bevételtöbbletnek folyó évi költségek fedezésére fordított része KORRIGÁLT DEFICIT Folyó évi bevételből eredő eszközöknek korábbi években felvett hitel alapösszegének törlesztésére fordított része (61. számlacsoport) 603 BEVÉTELHIÁNY - DEFICIT (ÖSSZESEN) A évi költségvetési hiány, mint a nem pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított folyó évi bevételeknek és illetményeknek, és a nem pénzügyi vagyon beszerzésével kapcsolatos folyó évi költségeknek és kiadásoknak a különbözete, ezer dinárt tesz ki. A költségvetési hiánynak az előző évekből eredő ezer dinár összegű felosztatlan bevételből való fedezése után a korrigált deficit ezer dinárt tesz ki. Az összesen ezer dinárt kitevő bevételhiányt-deficitet teljes egészében a pénzügyi vagyon értékesítéséből (9. rovat) eredő folyó évi illetményekből fedezzük. 4. szakasz A január 1-jétől december 31-éig terjedő időszak kapitális kiadásairól és finaszírozásáról szóló jelentésben (3. Űrlap) a finanszírozás forrásait összesen ezer dinár összegben és az össz kiadásokat ezer dinár összegben állapítottuk meg a következő gazdasági besorolás szerint:

8 Broј СТРАНА 69. OLDAL szám Gazdasági besorolás LEÍRÁS A ÉVI ÖSSZEG (ezrekben) ILLETMÉNYEK 811 Ingatlanok eladásából eredő illetmények Ingatlanok eladásából eredő illetmények ROVAT - NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK ÖSSZESEN Hazai pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő illetmények Hazai természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek törlesztéséből eredő illetmények ROVAT - ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK ÖSSZESEN PÉNZFORRÁSOK KIADÁSOK 511 Épületek és építészeti létesítmények Épületek és létesítmények vásárlása 5112 Épületek és létesítmények építése Épületek és létesítmények kapitális karbantartása Tervek készítése Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Irodai felszerelés Mezőgazdasági felszerelés Környezet- és tudományvédelmi felszerelés Gyógyászati és laboratóriumi felszerelés Oktatási, művelődési és sportfelszerelés Egyéb alapeszközök Nem anyagi alapeszközök ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK Hazai hitelezők szembeni alapösszeg-törlesztés Hazai hitelezők szembeni alapösszeg-törlesztés ROVAT - ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉVEL ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN 603 KIADÁSOK ILLETMÉNYHIÁNY A 3. Űrlap szerinti 8. és 5. számlacsoport számláin kimutatott illetményeket a költségvetési év ügyviteli eredményeinek megállapítása alkalmával a bevételek és kiadások mérlegébe foglaltuk. 5. szakasz A január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak pénzfolyamatairól szóló jelentésben a pénzbeáramlást összesen ezer dinár összegben és a pénzkiáramlást összesen ezer dinár összegben állapítottuk meg. A pénzfolyamatok áttekintése rovatonként a következő:

9 Broј СТРАНА 70. OLDAL szám Rovat száma LEÍRÁS évi ÖSSZEG (ezrekben) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó bevételek Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyonra való kiadások Alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 603 PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE KÉSZPÉNZSZALDÓ AZ ÉV ELEJÉN A BEFOLYT ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KORRIGÁLT PÉNZBEÁRAMLÁS A KIFIZETETT ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KORRIGÁLT PÉNZKIÁRAMLÁS KÉSZPÉNZSZALDÓ AZ ÉV VÉGÉN A készpénzállomány összege a év végén ezer dinár, az alábbiak szerint: - a költségvetés közvetlen felhasználójának zárszámadása szerint (pénztár és letét) 457 ezer dinár - a költségvetés közvetett felhasználóinak zárszámadása szerint ezer dinár - a községi költségvetés számláján ezer dinár - a különszámlákon ezer dinár - a község lakásépítési számláján 272 ezer dinár. 6. szakasz A költségvetés január 1-december 31-i időszakban való végrehajtásáról szóló jelentés - az 5. Űrlap - szerint a pénzbeáramlás megvalósított deficitje-hiánya, mint a bevételek többletének és az egyéb illetmények hiányának különbözete ezer dinár, a finanszírozás következő szintjei szerint: Leírás Folyó és egyéb bevételek, kiadások és egyéb költségek Költségvetés Egyéb Köztársaság Tartomány város BSz nyokból Autonóm Község, KSz Adomá- Összesen forrásokból FOLYÓ BEVÉTELEK (7) FOLYÓ KIADÁSOK (4) BEVÉTELTÖBBLET BEVÉTELHIÁNY MEGVALÓSÍTOTT EGYÉB BEVÉTEL (8. és 9. rovat) VÉGREHAJTOTT EGYÉB KÖLTSÉG (5. és 6. rovat) ILLETMÉNYTÖBBLET ILLETMÉNYHIÁNY MEGVALÓSÍTOTT SZUFFICIT ÖSSZESEN MEGVALÓSÍTOTT DEFICIT ÖSSZESEN A pénzbeli illetmények ezer dinárt kitevő hiányát az előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbbletből fedeztük.

10 Broј СТРАНА 71. OLDAL szám KÜLÖN RÉSZ 7. szakasz A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2004/16, 2005/6 és 2005/10 szám), a költségvetési fogyasztás keretét ,00 dinár összegben állapította meg, az alábbiak szerint: - a költségvetés évi bevételeiből és illetményeiből ,86 - az előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbbletből (A Topolya község évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozat 7. szakasza) ,24 - az előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbbletből - az állandó tartalék felhasználatlan eszközeiből (A költségvetési rendszerről szóló törvény módosulása) ,90 Költségvetés összesen: ,00 -költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból eredő bevételeiből ,00 ÖSSZESEN: ,00 8. szakasz A költségvetésnek a évben megvalósított bevételei és illetményei ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig ezer dinárt tesznek ki.. Topolya község költségvetése évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazdasági besorolás. 711 BEVÉTELNEM FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ A ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK ÉVI MEGVALÓ- SÍTÁS INDEX A TERV- HEZ KÉPEST MEGVA- LÓSÍTÁS SZERKE ZETE %-BAN Keresetek utáni adó , ,40 101,76 40, Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , ,89 92,90 2, Vagyonból eredő jövedelem utáni adó , ,57 98,81 3, Egyéb jövedelemadók , ,78 106,45 4, ÖSSZESEN: , ,64 101,40 51, VAGYONADÓ Vagyonadó , ,04 94,24 5, Hagyaték és ajándék utáni adó , ,75 97,32 0, Nagyobb pénzügyletek utáni adó , ,04 97,45 7, Nevesített részvények és haszonrész utáni adó , ,76 70,15 0, ÖSSZESEN , ,59 95,91 14, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték , ,00 37,33 0, Reklámtábla használata utáni kommunális illeték , ,23 70,66 0, Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából , ,68 109,75 0, Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , ,00 102,27 2, Gépjárművek utáni évi díj , ,00 95,98 1, Tartózkodási illeték , ,00 143,29 0, Környezetvédelmi díj , ,86 93,98 0, Községi kommunális illetékek , ,42 87,83 0, ÖSSZESEN: , ,19 100,11 4,41

11 Broј СТРАНА 72. OLDAL szám 716 EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték , ,73 93,70 0, ÖSSZESEN: , ,73 93,70 0, NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI ,01-0, EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Egyéb hatósági szintek folyó átutalásai - a köztársaság költségvetéséből , ,00 100,00 15,97 - a VAT költségvetéséből , ,00 101,09 1, Kapitális átutalások a köztársasági költségvetésből , ,00 50,00 0, ÖSSZESEN: , ,00 99,13 17, VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek , ,03 92,69 0,53 Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek , ,40 86,27 0, városi építési telek használati díja , ,63 94,49 1, Közérdekű javak villamosenergia-termelésben és olajbányászatban való igénybe vétele utáni térítés ,45-0, ÖSSZESEN: , ,51 95,14 2,09 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek , ,00 71,35 0, Községi közigazgatási illetékek , ,13 95,82 1, Telekrendezési díj , ,56 99,89 1, Községi igazgatási szervek bevételei , ,00 33,62 0, ÖSSZESEN: , ,69 97,38 2, PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek , ,00 72,50 0, ÖSSZESEN: , ,00 72,50 0, VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára , ,29 109,69 0, ÖSSZESEN: , ,29 109,69 0,38 FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7. ROVAT) , ,65 100,59 94, TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK Nyújtott hitelek törlesztésén alapuló bevételek , ,00 99,60 0, A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből eredő juttatások , ,60 92,10 1,70 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9. ROVAT): , ,60 92,43 1,78 FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN , ,25 100,42 95, Előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbblet , ,14 100,00 4, ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK , ,39 100,40 100,00 9. szakasz A költségvetés folyó évi bevételeinek szerkezete a finanszírozás szintjei szerint a következő: 1. a Köztársaság költségvetéséből - átutalt eszközök ,00 - céleszközök ,00 - privatizációból eredő bevételek ,60 ÖSSZESEN: ,60

12 Rész Fejezet Feladatkör Gazd. besorolás Helyrend szám Broј СТРАНА 73. OLDAL szám 2. a Vajdaság AT költségvetéséből - középiskolai tanulók útiköltség-térítésére ,00 - az egyetemi hallgatók útiköltség-térítésére ,00 - céleszközök ,00 ÖSSZESEN: ,00 3. nemzetközi adományok ,01 4. a község költségvetésének bevételei ,64 ÖSSZESÍTVE: , szakasz A költségvetés folyó évi összbevételének és összkiadásának összege a jétől ig terjedő időszakban ,44 dinár. Az eszközök felosztása felhasználóik és közelebbi rendeltetéseik szerint a következő: A HELYREND LEÍRÁSA A ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK ÉVI VÉGREHAJTÁ S INDEX A TERV- HEZ KÉPEST JÓVÁHA-GYOTT ÉS VÉGREHAJ- TOTT ÖSSZEG KÜLÖNBÖZETE RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Fejezet - A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,42 99, , Munkáltatót terhelő szociális járulék , ,45 99, , Jutalmak és kedvezmények , ,00 98, , Útiköltségek , ,93 68, , Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,68 96, , Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei , ,00 100,00 0, Fejezet összesen: , ,48 98, , Fejezet A költségvetés tartalékai A költségvetés állandó tartaléka 0,00 0,00 0,00 0, Folyó költségvetési tartalék ,00 0,00 0, , Fejezet összesen ,00 0,00 0, , Fejezet Községi Közigazgatás Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,84 99, , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,24 99, , Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) , ,81 80, , Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, , ,69 92, ,31 végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) , ,13 92, , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és , ,42 89, ,58 kedvezmények) Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) , ,01 86, , Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni , ,29 92, ,71 térítmények) Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbképzése, tájékoztatási szolgáltatások) , ,56 81, ,44

13 Broј СТРАНА 74. OLDAL szám Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések , ,80 65, ,20 költségei) Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) , ,41 89, , Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és kenőanyagok, reprezentáció) , ,34 99, , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , ,00 77, , Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések 0,00 0,00 0,00 0, Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, , ,27 91, ,73 létesítmények beruházási karbantartása) Gépek és felszerelés , ,68 96, , Egyéb alapeszközök (számítógépprogramok vásárlása) , ,00 60, , Fejezet összesen , ,49 95, , Fejezet Külön rendeltetések Választási bizottság Nemkormányzati szervezetek politikai pártok dotációi , ,40 83, , A polgárok egyesületeinek dotációi , ,00 100,00 0, а Asszociáció Topolya község fejlesztéséért , ,00 100,00 0, b Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének működésére , ,00 100,00 0, Fejezet összesen , ,40 98, ,60 1 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (1-28b helyrend) ÖSSZESEN , ,37 96, , RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA Tanulók utaztatása , ,72 99, ,28 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) Foglalkoztatottak költségei utaztatás , ,00 100,00 0, Állandó költségek energia , ,00 100,00 0, Állandó költségek egyéb , ,00 100,00 0, Útiköltség , ,00 100,00 0, Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,00 100,00 0, Szakosított szolgáltatások , ,00 100,00 0, Folyó javítások és karbantartás , ,00 100,00 0, Anyagok , ,00 100,00 0,00 Más hatósági szinteknek való nagyobb átutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása Gépek és felszerelés , ,00 100,00 0,00 Speciális oktatás és nevelés költségei Speciális oktatási intézményeknek való átutalás , ,00 87, ,00 2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (29-40 helyrend) ÖSSZESEN , ,72 99, , RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA Középiskolai tanulók utaztatása , ,18 99, ,82 Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) A foglalkoztatottak utaztatása természetbeni térítés , ,00 100,00 0, Energiaköltségek , ,00 100,00 0,00

14 Broј СТРАНА 75. OLDAL szám Állandó költségek egyéb , ,00 100,00 0, Útiköltségek , ,00 100,00 0, Szerződés szerinti szolgáltatások , ,00 100,00 0, Szakosított szolgáltatások , ,00 100,00 0, Folyó javítások és karbantartás , ,00 100,00 0, Anyagok , ,00 100,00 0,00 Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása Gépek és felszerelés , ,00 100,00 10,00 3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (41-51 helyrend) ÖSSZESEN , ,18 99, , MŰVELŐDÉS KÜLÖNSZÁMLÁJA Fejezet Topolyai Kultúrotthon Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai , ,22 98, , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,00 98, , а Jutalmak és kedvezmények , ,00 96, , Állandó költségek (pénzforgalom, energia) , ,00 100,00 0, а Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , ,00 92, , Fejezet összesen , ,22 98, , Fejezet Népkönyvtár Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,52 98, , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,85 86, , Foglalkoztatottak utaztatásának költségei , ,00 100,00 0, Foglalkoztatottak szociális juttatásai , ,00 100,00 0, Foglalkoztatottak térítményei utaztatás , ,00 100,00 0, a Jutalmak és kedvezmények , ,00 91, , Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) , ,00 100,00 0, Szerződés szerinti szolgáltatások - sajtó , ,00 100,00 0, а Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , ,00 92, , Folyó javítások és karbantartás , ,00 100,00 0, Аnyagok , ,00 100,00 0, Gépek és felszerelés , ,00 100,00 0, Könyvek vásárlása , ,00 100,00 0, Fejezet összesen , ,37 97, , Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása Dotáció a községközi intézményeknek , ,00 100,00 0, Dotáció a művelődési egyesületeknek a , ,00 100,00 0, Dotáció a hitközösségeknek , ,00 100,00 0, Művelődési rendezvényekre szánt eszközök , ,00 100,00 0, Fejezet összesen , ,00 100,00 0,00 4. MŰVELŐDÉS (52-69 helyrend) ÖSSZESEN , ,59 98, , RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA Folyó támogatás a Topolyai TKv-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira , ,70 99, , Kapitális támogatás a Topolyai TKv-nak a regionális rádióállomás felszerelésére és a , ,00 100,00 0,00 kábeltelevízióra Más tájékoztatási vállalatok folyó támogatása , ,00 100,00 0, Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása , ,00 66, , а Állandó költségek - pénzforgalom ,00 0,00 0, , TÁJÉKOZTATÁS (70-73a helyrend) ÖSSZESEN: , ,70 98, ,30

15 Broј СТРАНА 76. OLDAL szám RÉSZ A TESTNEVELÉS KÜLÖNSZÁMLÁJA Nonprofit szervezetek kissportok támogatása , ,00 100,00 0, Kosárlabda és labdarúgó egyesületek támogatása , ,00 100,00 0, Tömegsport támogatása , ,00 100,00 0, Nonprofit szervezetek sportrendezvények támogatása , ,00 100,00 0, Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség támogatása , ,80 99,98 143, а Állandó költségek - pénzforgalom , ,00 54, ,00 6. SPORT ÉS REKREÁCIÓ (74-78a helyrend) ÖSSZESEN , ,80 99, , RÉSZ A POLGÁROK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁNAK KÜLÖNSZÁMLÁJA Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások Szociális Védelmi Központ (4631) , ,00 83, , Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , ,00 95, , Nonprofit szervezetek támogatása , ,00 92, , а Állandó költségek - pénzforgalom ,00 0,00 0, ,00 7. SZOCIÁLIS VÉDELEM (79-81a helyrend) ÖSSZESEN , ,00 93, , RÉSZ A TÁRSADALMI GYERMEKJÓLÉT KÜLÖNSZÁMLÁJA Fejezet - A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , ,01 100,00 445, Munkáltatót terhelő szociális járulékok , ,40 99,99 302, а Nyugállományba vonulók végkielégítése , ,00 95, , b Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások , ,00 98, , Állandó költségek pénzforgalom , ,00 100,00 0, а Állandó költségek - energiaszolgáltatás , ,00 100,00 0, b Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , ,00 94, , v Машине и опрема , ,00 100,00 0, Fejezet összesen , ,41 99, , Fejezet - Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök Ingyenes uzsonna és tankönyvek , ,00 99,95 500,00 A 3. és 4. gyermek gyermekintézményben való elhelyezésének társfinanszírozása , ,00 100,00 0, Szülői pótlék a család első gyermeke után , ,00 96, , Rendezvények - Gyermekhét , ,00 100,00 0, Fejezet összesen , ,00 99, ,00 8. GYERMEKVÉDELEM (82-88 helyrend) ÖSSZESEN , ,41 99, , RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM Kapitális adományok a Dr.Hadzsy János Egészségháznak , ,00 100,00 0, A lakosság megelőző egészségvédelme , ,00 94,71 900,00 Trichinellózis elleni megelőző egészségvédelem a helyi közösségekben a község területén Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek kategorizálása és , ,00 97, ,00 idő előtti beíratása) 9. RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM (89-92 helyrend) ÖSSZESEN , ,00 99, ,00

16 Broј СТРАНА 77. OLDAL szám RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERVEZÉS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott tevékenységek végzésére , ,00 100,00 0,00 A helyi közösségek fejlesztési programjainak társfinanszírozása , ,40 98, , Az újonnan fúrt kutak felszerelésének költségei , ,00 100,00 0, Alapeszközökbe való beruházások Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN , ,40 99, , Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV TÁMOGATÁSA Kapitális támogatások (4512) Vízellátási program vízgyár építése Topolyán , ,00 100,00 0,00 A vízvezeték és a csatornarendszer rekonstrukciójának programja , ,00 100,00 0,00 Hulladékkezelési program Topolyai szeméttelep а helyreállításának tervdokumentációja , ,00 50, ,00 Kapitális támogatások összesen , ,00 97, ,00 Folyó támogatások (4511) Közterületek fenntartása , ,00 100,00 0, Utak folyó karbantartása téli szolgálat , ,00 100,00 0, Kóbor kutyák befogása , ,00 100,00 0,00 Folyó támogatások összesen , ,00 100,00 0, FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN , ,00 98, , Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV TÁMOGATÁSA Kapitális támogatások (4512) A Helyi Közösségekkel közös programok (gyermekjátszóterek, autóbuszmegállók építése, , ,00 100,00 0,00 padok kihelyezése Regionális út építése (Vásártér utca) , ,00 100,00 0, Tervdokumentáció kidolgozása , ,00 100,00 0, Beruházási hitelek törlesztésében való részvétel , ,00 100,00 0,00 Kapitális támogatások összesen , ,00 100,00 0,00 Folyó támogatások (4511) Közvilágítás és nagyjavítása , ,00 100,00 0, Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása , ,00 100,00 0, Árkok és útpadkák rendezése , ,00 100,00 0, Utak karbantartása а , ,00 100,00 0, A tó strandjának fenntartása , ,00 100,00 0, A működési költségek , ,00 100,00 0,00 Az ügyviteli épület adaptációjának költségeiben való részvétel , ,00 100,00 0,00 Folyó támogatások összesen , ,00 100,00 0, TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN , ,00 100,00 0, Fejezet KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK A község területi tervének elkészítése , ,00 93, ,00 Nemzetközi szervezetek programjainak társfinanszírozása , ,00 94, , A Piac Kv felszerelése beszerzésének а társfinanszírozása , ,00 100,00 0,00

17 Broј СТРАНА 78. OLDAL szám 11 Sürgős beavatkozások és más kommunális szükségletek , ,27 98, , KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN , ,27 96, ,73 10 KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE ( helyrend) ÖSSZESEN , ,67 99, ,33 11 RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖN SZÁMLÁK 540 Környezetvédelem Állatvédelmi Alap , ,00 100,00 0, Rovar- és Patkányirtási Alap , ,00 100,00 0, Környezetvédelmi Külön Számla , ,00 100,00 0,00 Biztonság Tűzvédelmi Alap , ,00 100,00 0, Topolya Község Biztonságának Különszámlája , ,00 100,00 0,00 Oktatás, művelődés, tudomány és sport Topolya monográfiája , ,00 100,00 0,00 A Tehetséges Fiatalok Iskoláztatásának Különszámlája , ,00 100,00 0, Díjalap , ,00 89, ,00 Gazdaság Gazdaság és Vállalkozásfejlesztés Különszámlája , ,00 98, , Topolya község fejlesztési terveinek а társfinanszírozási alapja PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖN SZÁMLÁK ( a helyrend) ÖSSZESEN , ,00 99, ,00 FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN , ,44 98, , szakasz A jelen határozat 8. szakasza szerint megvalósított bevételek és 10. szakasza szerint végrehajtott kiadások elemzését A Topolya község évi költségvetési határozatának végrehajtásáról szóló jelentés foglalja magában, amelyet Topolya község Képviselő-testülete március 30-án megtárgyalt és jóváhagyott. 12. szakasz A költségvetés költségvetési hiánya, elsődleges hiánya és összesített ügyviteli eredménye A költségvetési rendszerről szóló törvény 13. szakaszának értelmében a következő: LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma Költségvetési eszközök А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI I. ÖSSZBEVÉTEL ,65 FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL ,65 1. Adóbevételek , Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó , Vagyonadó , Javak és szolgáltatások utáni adó , Nemzetközi keresekedelm és tranzakció utáni adó (vám) Egyéb adóbevételek , Szociális járulékok 72 -

18 Broј СТРАНА 79. OLDAL szám 2. Nem adóból eredő bevételek ,49 Ebből megfizettetett kamatok , Költségvetésből eredő bevételek Nempénzbeli vagyon értékesítéséből eredő illetmény 8 0,00 4. Adományok ,01 5. Átutalások ,00 II. ÖSSZKIADÁS ,44 FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK ,49 1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások ,00 2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele ,19 3. Kamatok törlesztése 44 0,00 4. Támogatások ,70 5. Szociális biztosításból eredő jogok ,00 6. Egyéb kiadások ,20 7. Folyó évi átutalások ,00 8. Kapitális kiadások ,95 9. Kapitális átutalások ,40 VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) ,60 III. A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY) (7+8)-(4+5) ,79 ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MÍNUSZ FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) ( ) (4-44+5) ,82 ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI) ,19 B. HITELNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ,60 V. ADOTT KÖLCSÖNÖKÖN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK 62 0,00 VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) ,60 C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDÓ ILLETMÉNYEK 91 0,00 1. Hazai adósságvállalásokból eredő illetmények Hazai pénzintézeteknél és ügyviteli bankoknál való adósságvállalalás Egyéb hitelezőknél való adósságvállalás Külföldi adósságvállalásból eredő illetmények 912 VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 61 0,00 1. Alapösszeg törlesztése hazai hitelezőknek Hitel törlesztése nyilvános pénzintézeteknek és ügyviteli bankoknak Alapösszeg törlesztése egyéb hitelezőknek Alapösszeg törlesztése külföldi hitelezőknek 612 IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII) ,19 X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS (VI+VII-VIII-IX= - III) ,79

19 Broј СТРАНА 80. OLDAL szám 13. szakasz A ,79 dinárt kitevő költségvetési hiányt az alábbiakból fedeztük: - a 9. rovat keretében nyilvántartott egyéb eszközforrásokból ,60 din. összegben, - az előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbbletből ,19 din. összegben. A hiány fedezése után, az előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbblet számláján ,95 dinár marad. Ezen összeg ,01 dinárt kitevő részét céleszközökként A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat Külön részének 12. részében mérlegbe foglalt 1. és 2. projektum megvalósítására fordítjuk. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14. szakasz Topolya község költségvetésének zárszámadása az alábbi űrlapok konszolidált adatait tartalmazza: 1. A i állás mérlege, 2. A időszak bevételeinek és kiadásainak mérlege, 3. A időszak kapitális kiadásairól és finanszírozásáról szóló jelentés, 4. A időszak pénzügyi folyamatairól szóló jelentés, 5. A költségvetés időszakban való végrehajtásáról szóló jelentés. A konszolidálás alkalmával a zárszámadásoknak a Kincstár-igazgatóság szabadkai fiókja által ellenőrzött és feldolgozott adatait használtuk fel. A zárszámadás az előírt űrlapokon kívül A költségvetési rendszerről szóló törvény 65. szakasza értelmében írt jelentéseket és magában foglalja. A Topolya község évi költségvetési határozatának végrehajtásáról szóló jelentés a zárszámadás alkotó része. 15. szakasz Minthogy Az állami revizori intézményről szóló törvény meghozatalával létrejött a legfelső revizori intézmény, A költségvetési rendszerről szóló törvény 80. szakasza 2. bekezdése értelmében Topolya község évi költségvetése zárszámadásának külső ellenőrzésére revizort nem alkalmazunk. 16. szakasz E határozatot és Topolya község évi költségvetésének zárszámadását legkésőbb június 15-éig meg kell küldeni a Kincstárigazgatóságnak. 17. szakasz E határozatot közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT TOPOLYA KÖZSÉG Fehér István s.k., - KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Községi Képviselő- Szám: /2006-II testület elnöke Topolya,

20 Broј СТРАНА 81. OLDAL szám 39. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 02/9, 04/33 és 04/135 szám) 30. szakaszának 5. pontja és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4, 04/3, 04/14 és 06/2 szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a június 8-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A KÖZTERÜLETEK FELBONTÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. szakasz E határozat a közterületek felbontásának és eredeti állapotuk helyreállításának feltételeit és eljárást szabályozza Topolya község területén. 2. szakasz Közterületek e határozat értelmében: 1. A nyilvános közlekedési területek: az úttestek, járdák, kerékpárutak, gyalogszigetek, terek, rakpartok, platók, közterületeket összekötő lépcsők, az autóbusz- és vasútállomások és a töltőállomások körüli területek, az autóbuszmegállók és a parkolóhelyek; 2. A nyilvános zöldterületek, amelyeknek közelebbi meghatározását A zöldterületek létesítéséről, karbantartásáról és védelméről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 98/2, 02/5 és 04/15 szám) 2. szakasza foglalja magában. 3. szakasz A közterület felbontása (a továbbiakban: felbontás) alatt a vízvezetékhez, a szennyvízcsatornához, a hővezetékhez, a villany-, telefon-, távíró- és gázhálózathoz és a közterületen levő egyéb hasonló létesítményekhez tartozó vezetékek, készülékek, berendezések és csatlakozások építésére és felújítására (a továbbiakban: vezetékek építése és felújítása) irányuló munkálatok, valamint vis-maior által kiváltott következmények vagy közérdekű javakat és emberek életét és vagyonát veszélyeztető meghibásodások elhárítása végett szükséges munkálatok értendők. II. A FELBONTÁS FELTÉTELEI ÉS ELJÁRÁSA 4. szakasz A felbontás vezetékek építése és felújítása céljából a március 1-jétől november 1-éig terjedő időszakban engedélyezett. A munkálatok beruházója a tervezett vezetéképítési és -felújítási munkálatokról legkésőbb a folyó év február 1-jéig köteles értesíteni a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és -rendezési Közvállalatot (a továbbiakban: Telekrendezési és Településtervezési és -rendezési KV). A Telekrendezési és Településtervezési és -rendezési KV az előző bekezdés értelmében beérkezett értesítések alapján legkésőbb a folyó év március 1-éig köteles A közterületek Topolya község területén való felbontásának éves tervét (a továbbiakban: Terv) meghozni, amelyet Topolya község Polgármestere hagy jóvá, és azt a jóváhagyás után a topolyai Községi Közigazgatás építés-, lakáskezelés- és közművesítés-, mezőgazdaság-, környezetvédelem- és vagyonjogügyi osztályának (a továbbiakban: Építésügyi Osztály) megküldeni.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 12. szám Topolya, 2003. december 18. Broј 12. 18.12.2003. СТРАНА

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLV 10. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. Број 11. 10.10.2013. СТРАНА 472.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

Mérleg adatok: ezer forintban

Mérleg adatok: ezer forintban 7. számú melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Mérleg adatok: ezer forintban Eszközök A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Források I. Immateriális javak 335 1384 I. Nemzeti

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 11 i ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 11 i ülésére Tisztelt Képviselők! Az Vaszar Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadásának megelőzően szükséges

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Lócs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben