СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул г., Бачка Топола

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, július 06.

2 Broј СТРАНА 106. OLDAL szám 52. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 2002/9, 2002/33, 2004/33 és 2004/135 szám)30., A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 2002/9 és 2002/87 szám) 29. szakaszána 3. bekezdése, és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/14 és 2006/2) 33. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a július 6-i ülésén meghozta e H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 2005/10 szám a továbbiakban: határozat) 1. szakaszában а ,00 összeg ,00 -re módosul, és a szakasz a következő 2. bekezdéssel egészül ki: A évi költségvetés kiadásainak fedezésére igénybe vehető eszközök az előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbbletet is magukban foglalják és ,00 dinárt tesznek ki. 2. szakasz A határozat 2. szakasza így módosul: A évi költségvetés kerete 1. a évi költségvetés rendelkezésére álló ,00 dinár összegű eszközökből, és 2. a községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak a saját számláikon előirányzott, eredeti tevékenységeikből és egyéb forrásokból befolyó ,00 dinár összegű bevételeiből áll. Gazdasági besorolás 3. szakasz A határozat 3. szakaszának táblazati része az alábbiak szerint módosul: BEVÉTELNEM FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK 7. CSOPORT 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ А ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEK Keresetek utáni adó , Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , Vagyonból eredő jövedelem utáni adó , Egyéb jövedelemadók , ÖSSZESEN: , VAGYONADÓ Vagyonadó , Hagyaték és ajándék utáni adó , Nagyobb pénzügyletek utáni adó , Nevesített részvények és haszonrész utáni adó , ÖSSZESEN , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték , Reklámtábla használata utáni kommunális illeték ,00

3 Broј СТРАНА 107. OLDAL szám Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizetetett biztosítási díj 6%-ából , Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , Gépjárművek utáni évi díj , Környezetszennyezési díj , Tartózkodási illeték , Környezetvédelmi díj , Községi kommunális illetékek , ÖSSZESEN: , EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték , ÖSSZESEN: , NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI , EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Köztársasági törvény szerinti folyó átutalások , Köztársaság egyéb folyó átutalásai , A VAT költségvetéséből , Kapitális átutalások a köztársasági költségvetésből , Kapitáli átutalások a VAT költségvetéséből , ÖSSZESEN: , VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek ,00 Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek , városi építési telek használati díja , ÖSSZESEN: , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek , Községi közigazgatási illetékek , Telekrendezési díj , Községi igazgatási szervek bevételei , ÖSSZESEN: , PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek , ÖSSZESEN: , VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára* , ÖSSZESEN: , CSOPORT ÖSSZESEN ,00 NEM PÉNZBELI VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 8. CSOPORT Állami tulajdonban lévő lakások felvásárlásából eredő bevételek , CSOPORT ÖSSZESEN ,00

4 Broј СТРАНА 108. OLDAL szám 921 TŐKE ÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 9. CSOPORT Nyújtott hitelek törlesztésén alapuló bevételek , A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből eredő juttatások , CSOPORT ÖSSZESEN: , FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN ,00 Előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbblet , ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ,00 KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK EGYÉB FORRÁSOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEI ,00 ÖSSZESEN ,00 4. szakasz A határozat 4. szakaszának táblázati része az alábbiak szerint módosul: Feladatkör LEÍRÁS Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 000 Szociális védelem ,00 0, , Általános közszolgáltatások , , , Közrend és nyugalom ,00 0, , Gazdasági teendők , , , Környezetvédelem , , , Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése , , , Egészségügy ,00 0, , Üdülés, művelődés és hitközösségek , , , Oktatás , , ,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,00 5. szakasz A határozat 5. szakasza így módosul: A költségvetés rendelkezésre álló bevételeinek és a felhasználók bevételeinek és jövedelmeinek felosztása összesen ,00 dinár összegben gazdasági besorolás szerint a következő: SZÁMLA KÖLTSÉGFAJTA Községi Felhasználók ÖSSZESEN költségvetésből egyéb forrásaiból 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , , , Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , , Természetbeni térítések , , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , ,00

5 Broј СТРАНА 109. OLDAL szám 415 Foglalkoztatottak térítményei , , , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások , , ,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRÚK IGÉNYBEVÉTELE , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyagok költségei (Anyag) , , ,00 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0, , , Alapeszközök használata 0, , ,00 45 TÁMOGATÁSOK ,00 0, , Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások ,00 0, , Magánvállalatoknak szánt támogatások ,00 0, ,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , , , Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és , , ,00 átutalások 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK ,00 0, , Szociális védelmi térítmények a költségvetésből ,00 0, ,00 48 EGYÉB KIADÁSOK , , , Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások 482 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , Tartalékeszközök ,00 0, ,00 51 ALAPESZKÖZÖK , , , Épületek és építészeti létesítmények , , , Gépek és felszerelés , , , Egyéb alapeszközök , , ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: , , ,00 6. szakasz A 6.szakasz 1. bekezdésének táblázati része az alábbiak szerint módosul:

6 Broј СТРАНА 110. OLDAL szám Gazdasági besorolás Költségvetési LEÍRÁS jelszáma eszközök А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK 7 1. Adóbevételek , Jövedelem, nyereség és nyeremény utáni adó , Vagyonadó , Javak és szolgáltatások utáni adó , Egyéb adók ,00 2. Nem adókból eredő bevételek ,00 Ebből megfizettetett kamatok ,00 3. Adományok ,00 4. Átutalások ,00 Folyó évi bevételek összesen ,00 NEM PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK ,00 I. A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZBEVÉTELE (7. és 8. csoport ) ,00 FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK 4 1. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások ,00 2. Áruk és szolgáltatások igénybe vétele ,00 3. Támogatások ,00 4. Társadalombiztosításból eredő jog ,00 5. Egyéb kiadások ,00 6. Folyó évi átutalások ,00 7. Kapitális átutalások ,00 FOLYÓ ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,00 NEMPÉNZBELI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK KAPITÁLIS KIADÁSOK ,00 II. A KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEGE (4. és 5. csoport) ,00 III.A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (HIÁNY) (7+8)-(4+5) ,00 ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) (MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MINUSZ FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) ( ) - (4-44+5) ,00 ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI) ,00 B.HITELNYUJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ,00 V. ADOTT KÖLCSÖNÖKÖN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK 62 0,00

7 Broј СТРАНА 111. OLDAL szám VI. HITEL TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MINUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) ,00 C.ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS HITELTÖRLESZTÉS VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK 91 0,00 VIII.ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 61 0,00 IX. SZÁMLA ÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII) ,00 X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS (VI+VII-VIII-IX=-III) ,00 A 6. szakasz 2. bekezdése így módosul: A ,00 dinárot kivető költségvetési hiányt ,00 dinár erejéig a pénzbeli vagyon értékesítése alapján befolyt és a 9. számlacsoport keretében kimutatott bevételből, és, ,00 dinár erejéig az előző évből eredő felosztatlan bevételtöbbletből fedezzük. A szakasz a 2. után az alábbi új 3. bekezdéssel egészül ki: A Topolya község évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2006/5 szám) 13. szakaszának 2. bekezdése értelmében az előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbblet ,00 dinárt kitevő részét céleszközként A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat Külön részének 12. részében mérlegbe foglalt 1. és 2. projektum megvalósítására fordítjuk. 7. szakasz A határozat 7. szakaszának 1. bekezdésében az ,00 összeg ,00 -re módosul. 8. szakasz A határozat 8. szakaszának 1. bekezdésében az ,00 összeg ,00 -re módosul. 9. szakasz A határozat 9. szakaszában a ,00 összeg ,00 -re módosul. 10. szakasz A 10. szakasz az alábbi új 2. bekezdéssel egészül ki: A évben megvalósított tartózkodási illetékből eredő bevétel ,00 dinárt kitevő részét a év folyamán Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének javára utaljuk át. 11. szakasz A határozat 13. szakasza így módosul: A környezetvédelmi díjat és a környezetszennyezési térítményt összesen ,00 dinár összegben a Községi Közigazgatás reszortszerve által a településrendezési, lakáskezelési és közművesítési és környezetvédelmi bizottság közreműködésével előterjesztett programok realizálására kell átatalni, az alábbiak szerint: ,00 dinárt a Rovar- és patkányirtási Alap részére, ,00 dinárt a környezetvédelem különszámlájára, ,00 dinárt a HKCST programjának valóra váltására. 12. szakasz A határozat a 15. után az alábbi új 15.a.szakasszal egészül ki:

8 Rész Fejezet Feladatkör Gazd.besorolás Helyrendszám Broј СТРАНА 112. OLDAL szám Azon eszközöket, melyek a évben, a Menekültbiztosi Hivataltól a költségvetés számlájára érkeznek, teljes egészében a Topolya községbeli menekültek különszámlájára kell átutalni. 13. szakasz A 16. szakasz 1. bekezdésében a ,00 összeg ,00 re módosul. A 16. szakasz táblázati része az alábbiak szerint módosul: A HELYREND LEÍRÁSA A ÉVRE TERVEZETT KIADÁSOK A 2006-OS ÉVI VÉGRE- HAJTÁS A 2006-OS ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1.1. Fejezet - A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , Jutalmak és kedvezmények , , Bérbeadáson alapuló állandó költségek , , Útiköltségek , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,00 -Képv.és biz.tagok tér ,00 -Reprezen.és ajándékok ,00 -Község napj.megünnep ,00 -Testvérvár.való együttm , Községi jelentőségű rendezvények megartásának költségei (4631) , , Fejezet összesen: ,00 0, , Fejezet A költségvetés tartalékai A költségvetés állandó tartaléka , , Folyó költségvetési tartalék , , Fejezet összesen ,00 0, , Fejezet Községi Közigazgatás Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermeke-inek ösztöndíjai, végkielégítések, foglal-koztat. gyógykezelési segélyei) Foglalkoztatottak térítményei (szállításkészpénz) Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) , , , , , , , ,00

9 Broј СТРАНА 113. OLDAL szám Állandó költségek (pénzforgalom,energia, kommunális, posta és biztosítási szolgáltatások) , ,00 Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi , ,00 használata utáni térítmények) Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbkép-zése, , ,00 tájékoztatási szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, , ,00 vízminta-elemzések költségei) Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) , , Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és kenőanyagok, reprezentáció) Hatóság egyik szintje által a má-sikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, létesítmények beruházási karbantartása) , , , , , , , , Gépek és felszerelés , , Egyéb alapeszközök (számítógépprogramok vásárlása) , , Fejezet összesen ,00 0, , Fejezet Külön rendeltetések Választási bizottság 0,00-0, Menekültek különszámlája , , Nemkormányzati szervezetek politikai pártok dotációi , , Polgárok egyesületeinek támogatása , , A szabályzat alapján ,00 - A pályázat alapján ,00 - Külön végzés alapján ,00 Asszociáció Topolya község fejlesztéséért , , Fejezet összesen ,00 0, , Fejezet Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének munkára irányuló eszközei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek 0, , ,00

10 Broј СТРАНА 114. OLDAL szám Szerződés szerinti szolgáltatások 0, , , Anyag 0, , , Más hat.szintek által kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és birságok 2.000, , Gépek és felszerelés , , , Fejezet összesen , , ,00 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁL- TATÁSOK (1-36 helyrend) ÖSSZESEN , , ,00 2. RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS Tanulók utaztatása , ,00 Más hatósági szinteknek való folyó átatalások (463100) A foglalkoztatottak utaztatási , ,00 - term.térit. (hónapos jegy) ,00 - készpénztéritmény , Jutalmak és kedvezmények és egyéb külön kiadások (Jubileumi jutalmak és , ,00 kedvezmények) Állandó költségek - energia , ,00 - villanyenergia ,00 - fűtési költségek , Állandó költségek - egyéb , , Útiköltségek , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagok , , Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00-0, Gépek és felszerelés , , Fejlesztési tervek társfinanszírozása 0,00 0, Speciális oktatás és nevelés költségei(463100) Speciális oktatási intézményeknek való átatalás 2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (37-50 helyrend) ÖSSZESEN , , ,00 0, , RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS Középiskolai tanulók utaztatása , ,00 Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100)

11 Broј СТРАНА 115. OLDAL szám A foglalkoztatottak utaztatása , ,00 - term.térit. (hónapos jegy) ,00 - készpénz.téritm , Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és , ,00 kedvezmények) Energiaköltségek , ,00 - villanyenergia ,00 - fűtési költségek , Állandó költségek - egyéb , , Útiköltségek , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javitások és karbantartás , , Anyagok , ,00 Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása 0,00 0, Gépek és felszerelés , , Fejlesztési tervek társfinanszírozása 0,00 0,00 3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS ( helyrend) ÖSSZESEN 4. RÉSZ MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS Fejezet Topolyai Kultúrotthon ,00 0, , Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , a Természetbeni térítések 6.000, , , Szociális juttatások - ösztöndíj , , , Foglalkoztatottak térítményei-utaztatás , , , Jutalmak és kedvezmények , , Állandó költségek (pénzforgalom, energia) , , , Útiköltségek 0, , Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , , Szerződés szerinti szolgáltatások 0, , ,00 Szakosított szolgáltatások , , Színházelőadások , Folyó javítások és karbantartás 0, , , Anyagok 0, , , Alapeszközök felhasználása 0, , ,00 Más hat. szintek által kirótt adók, kötelezett. - 0, illet.és bírságok , ,00 Épületek kapitális karbantartása , (melléképület) , , Gépek és felszerelése (hangosítás) , , , Fejezet összesen , , ,00

12 Broј СТРАНА 116. OLDAL szám Fejezet - Népkönyvtár Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Természetbeni térítések , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , , Foglalkoztatottak térítményei utaztatás , , , Jutalmak és kedvezmények , , Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, és biztosítási szolgáltatások) , , Útiköltségek 0, , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , , a Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , Szakosított szolgáltatások (művelődési rendezvények) 0, , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyagok , , , Alapeszközök használata 0, , , Az épületek és létesítmények kapitális karbantartása , , , Gépek és felszerelés , , , Könyvek vásárlása , , , Fejezet összesen , , , Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása Dotáció a községközi intézményeknek , , Dotáció a művelődési egyesületeknek a , ,00 - a Szabályzat szerint ,00 - magasabb rangú szemléken való részvétel költségei , Dotáció a hitközösségeknek , , Művelődési rendezvényekre szánt eszközök , , Fejezet összesen ,00 0, ,00 4. MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS (64-90 helyrend) ÖSSZESEN RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS Folyó támogatás a topolyai TKV-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira Kapitális támogatás a topolyai TKV-nak a regionális rádióállomás felszerelésére és a kábeltelevízióra (4632) Más tájékoztatási vállalatok folyó támogatása Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása 5. - TÁJÉKOZTATÁS (91-94 helyrend) ÖSSZESEN: , , , , , , , , , , , , ,00

13 Broј СТРАНА 117. OLDAL szám RÉSZ SPORT ÉS REKREÁCIÓ Nonprofit szervezetek kissportok támogatása Kosárlabda és labdarúgó egyesületek támogatása , , , , Tömegsport támogatása , , Nonprofit szervezetek sportrendezvények támogatása , , Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség támogatása 6. SPORT ÉS REKREÁCIÓ (95-99 helyrend) ÖSSZESEN 7 7. RÉSZ SZOCIÁLIS VÉDELEM Folyó átatalások a Szociális Védelmi Központnak (4631) Kapitális átatalások a Szociális Védelmi Központnak (4632)- A gyermekek fogadására előlátott helyiség berendezése Térítmény a szociális védelemre a költségvetésből , , , , , , , , , , Nonprofit szervezetek támogatása , ,00 7 SZOCIÁLIS VÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN 8 8 RÉSZ GYERMEKVÉDELEM Fejezet - A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény ,00 0, , Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , , a Természetbeni térítések , , , b Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , , Nyugállományba vonulók végkielégítése , , Foglalkoztatottak térítményei 0, , , Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön ,00 kiadások , , Állandó költságek pénzforgalom , , , Állandó költségek - energiaszolgáltatás , , , Állandó költságek egyéb 0, , , Útiköltségek 0, , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , , Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , a Anyag , , ,00 Más hat.szintek által kirótt adók, - 0, kötelezettségek és illetékek , , Gépek és felszerelés 0, , , Fejezet összesen , , ,00

14 Broј СТРАНА 118. OLDAL szám Fejezet - Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök Ingyenes uzsonna és tankönyvek , , Szülői pótlék a család első gyermeke után , , Rendezvények - Gyermekhét , , Fejezet összesen ,00 0, ,00 8. GYERMEK-VÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM Kapitális adományok a Dr.Hadzsy János Egészségháznak (4632) , , , , , A lakosság megelőző egészségvédelme , , Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, gyermekek kategorizálása és idő előtti beíratása) 9. RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ( helyrend) ÖSSZESEN 10. RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERÜLETI TERVEZÉS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK Helyi közösségeknek való eszközátutalások az átruházott tevékenységek végzésére (4631) A helyi közösségek fejlesztési programjainak társfinanszírozása (4632) Az újonnan fúrt kutak felszerelésének költségei (4632) , , , , , , , , , , , Alapeszközökbe való beruházások , , Fejezet A HELYI , , ,00 KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV Kapitális támogatások (4632) Vízellátási program vízgyár építése Topolyán , ,00 A vízvezeték és a csatornarendszer rekonstrukciójának programja , ,00 Hulladékkezelési program Topolyai szeméttelep helyreállításának , ,00 tervdokumentációja Kapitális támogatások összesen , ,00 Folyó támogatások (4511) A működési költségek , , Utak folyó karbantartása téli szolgálat , ,00 Folyó támogatások összesen , , Fejezet KOMGRAD KV ÖSSZESEN , ,00

15 Broј СТРАНА 119. OLDAL szám Fejezet - A TELEKRENDEZÉSI KV Kapitális támogatások (4632) A helyi közösségekkel közös programok (gyermekjátszóterek, autóbuszmegállók építése, padok kihelyezése) , , A kerülő út kiépítése , , Tervdokumentáció kidolgozása , ,00 Kapitális támogatások összesen , , Folyó támogatások (4511) Közvilágítás és nagyjavítása , , Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása , , Árkok és útpatkák rendezése , , Utak karbantartása , , A tó strandjának fenntartása , , A KV működési költségei 10.4 Folyó támogatások összesen , , Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai (a foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíja,végkielégítés, a munkások 0, , ,00 gyógykezelése) Foglalkoztatottak térítményei (utaztatás) 0, , , Egyéb külön kiadások 0, , , Állandó költségek (pénzforgalom,kom. és komunikációs szolgáltatások, biztosítás, fűtés) , , , Útiköltségek 0, , , Szerződés szerinti szolgáltatások (a munkások továbbképzése, a tájékoztatás. szolgáltatása) , , , Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 0, , , Anyag 0, , , Épületek beruházási karbantartása , , , Gépek és felszerelés 0, , , Számítógépprogram vásárlása 0, , ,00 Működési költségek összesen , , , TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN Fejezet KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK , , , A község területi tervének elkészítése , , A HKCST programjának megvalósítása , ,00

16 Broј СТРАНА 120. OLDAL szám A LED programjának társfinanszírozása - Topolya község fejlesztési terve ,00 - A község szociális fejlesz tési terve ,00 Sürgős beavatkozások és más kommunális szükségletek - sürgős beavatkozások ,00 - lecspolási illeték , , , , , KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,00 0, , KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE ( helyrend) ÖSSZESEN , , ,00 11 RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK 540 Környezetvédelem Állatvédelmi Alap , , Rovar- és Patkányirtási Alap , , Környezetvédelem különszámlája , ,00 Biztonság Tűzvédelmi Alap , , Topolya község biztonságának különszámlája Oktatás, művelődés, tudomány és sport , , Topolya monográfiája 0,00 0, A Tehetséges Fiatalok Iskoláztatásának Különszámlája , , Díjalap , , Gazdaság Gazdaság és Vállalkozásfejlesztés Különszámlája Topolya község mezőgazdaság-és vállalkozásfejlesztési alapja Topolya község fejlesztési terveinek társfinanszírozási alapja 11. RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK ( helyrend) ÖSSZESEN 12.RÉSZ A NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ÁLTAL PÉNZELT PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSÁ- RA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK Tervezet : Aktív polgárok, számitástechnikai eszközökkel Szerződéses szolgáltatások (az előadók költségtéritésben való részvétel , , , , , , ,00 0, , , ,00 Gépek és felszerelések (számítástechnikai berendezések) , ,00 Összesen: , ,00

17 Broј СТРАНА 121. OLDAL szám Tervezet: Foglalkoztatottság növelése szakképzéssel és pályázatokkal A tervezet résztvevőinek útiköltségtérítése Szerződéses szolgáltatások (előadások költségtérítéseiben való részvétel) , , , , Folyó karbantartás (létesítmények és berendezések karbantartása) , , Gépek és felszerelések , ,00 Összesen: , ,00 Tervezet: Kivitelezhetőségi tanulmány és a TIP tervdokumentációjának kidolgozása Projektum tervezése , ,00 Összesen: , ,00 Más projektumok: Projektum tervezése , ,00 Összesen: , ,00 12 A PROJEKTUMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK ( helyrend) ÖSSZESEN , ,00 FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , szakasza A 30. és 31. szakasz törlendő. 15. szakasz A 33. szakasz, a 9. után az alábbi új 10., 11. és 12. fordulattal egészül ki: 6 A község napjáról való megemlékezés költségei és testvérvárosokkal való együttműködés, 30 A polgárok egyesületeinek támogatása (részben), 88 A művelődési egyesületek támogatása (felsőbb szintű szemléken való részvétel). 16. szakasz A határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba, és meg kell küldeni a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2006-II Fehér István, s.k., Topolya a Községi Képviselő testület elnöke

18 Broј СТРАНА 122. OLDAL szám 53. A tervezésről és építésről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 2003/47 és 2006/34. szám) 98. és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/12 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján Topolya község Képviselő-testülete a július 6-i ülésén meghozta e H A T Á R O Z A T O T A KISEBB MONTÁZSLÉTESÍTMÉNYEK KÖZTERÜLETRE TELEPÍTÉSÉNEK KRITÉRIUMAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A kisebb montázslétesítmények közterületre telepítésének kritériumairól és feltételeiről szóló határozatban (Topolya község Hivatalos Lapja 2004/5, 2004/15 és 2005/9. szám) az 1. szakasz az eltávolításának módját szavak után pont helyett vesszővel és a továbbá az úszó létesítmények vízi telephelyre telepítésének illetve eltávolításának eljárást, módját és feltételeit szavakkal egészül ki. 2. szakasz A 2. szakasz a végén pont helyett vesszővel és az alábbi új 5. fordulattal egészül ki: - vízi telephely, amely alatt vízfolyás, tó és víztározó medre és partja értendő. 3. szakasz A 3. szakasz az alábbi új 3. ponttal egészül ki: 3. az úszó létesítmény (dokk, kikötő, móló, csónakhangár, ponton és pontonház, tutaj, horgászstég és egyéb hasonló létesítmény). 4. szakasz A határozat a 16. után az alábbi 16.a szakasszal egészül ki: 16.a. szakasz A kérelmező a jelen határozat 3. szakaszának 3. pontja szerinti kisebb montázslétesítmény telepítésére vonatkozó engedély kiadása iránti írásbeli kérvényhez köteles csatolni: 1. A kisebb montázslétesítmények telepítésének programkivonatát arra a helyre vonatkozóan, melyre a létesítmény telepítését kéri, 2. A településrendezési-műszaki feltételeket, a létesítmény részletes leírásával és tervezetével, 3. A Vode Vojvodine Közvállalattal a vízi telephely használatáról kötött szerződést, 4. Az illetékes szerv által kiadott vízgazdálkodási feltételeket, hozzájárulást és engedélyt tutajra helyezett és egyéb olyan létesítmény telepítése esetén, amely átmeneti, időnkénti vagy tartós változásokat idézhet elő a vízgazdálkodási rendszerben, vagy amelyre a vízgazdálkodási rendszer hatást gyakorolhat, 5. A hajózási engedélyt olyan létesítmény telepítése esetén, amelynek a Nagyberuházások Minisztériumánál illetve az illetékes révkapitányságra való bejegyeztetése kötelező. 6. A kommunális illetékek lerovásának bizonyítékát. 5. szakasz A 22. szakasz 2. bekezdésében a 8 -as szám 15-re módosul. 6. szakasz A vízi telephelyre jogtalanul telepített úszó létesítmények tulajdonosai kötelesek e határozat hatályba lépésétől számított 60 napon belül az úszó létesítmény vízi telephelyre telepítésére vonatkozó engedélyt a Községi Közigazgatás illetékes osztályától beszerezni, amely ellenkező esetben végzést hoz a létesítmény eltávolításáról.

19 Broј СТРАНА 123. OLDAL szám 7. szakasz E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2006-I Fehér István s.k., Topolya, a Községi Képviselő testület elnöke 54. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hiv. Közlönye, 03/62, 03/64, 04/58 és 04/62 szám) 32. szakaszának 3. bekezdése, Az óvodák és az általános iskolák hálózatainak kijelölésére vonatkozó kritériumokról szóló határozat (A SzK Hiv. Közlönye, 04/13 szám) 2. és 4. szakasza és Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4, 04/3, 04/14 és 06/2 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a július 6-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A TOPOLYA KÖZSÉG GYERMEKINTÉZMÉNYEINEK HÁLÓZATÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A Topolya község gyermekintézményeinek hálózatáról szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja 2006/5 szám) 5. szakaszában a 10 pont a Kisbelgrád szó után és kötőszóval egészül ki, az és Teomislavci szavak pedig törlendők. A szakasz 10. után az alábbi új 11. ponttal egészül ki: 11. Tomislavcin, Kozara u. 34. sz. alatt, Tomislavci település szükségleteire, egy szerb tannyelvű tagozat keretében folyik. 2. szakasz A Topolya község gyermekintézményeinek hálózatáról szóló határozat táblázati részének 10. pontjában A munka formái korosztályok szerint rovatban az 5 szám 4,5 -re módosul, 11. pontjában A munka formái korosztályok szerint rovatban az 5-6,5 éves k.(2 nevelőcsoport) szavak helyébe a 4,5-6,5 éves k. (3 nevelőcsoport) szavak a Munkaforma rovatban pedig az iep szavak helyébe az óvoda és iep szavak lépnek, 16. pontjában A munka formái korosztályok szerint rovatban az 4,5-5,5 éves k. szavak helyébe az 5-6,5 éves k. szavak, a Munkaforma rovatban pedig az óvoda szó helyébe az iep szavak lépnek, 17. pontjában A munka formái korosztályok szerint rovatban az 5,5 szám 6,5 -re módosul, 18. pontjában A munka formái korosztályok szerint rovatban az 5,5 szám 6,5 -re módosul. 3. szakasz E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 60-4/2006-I Topolya, Fehér István s.k., a Községi Képviselőtestület elnöke

20 Broј СТРАНА 124. OLDAL szám 55. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 89. szakasza és Topolya község statútumának (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 21. szakasza és 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete július 6-i ülésén, megerősítette e HATÁROZATI JAVASLATOT A HELYI JÁRULÉK BEVEZETÉSÉRŐL KARAĐORĐEVO HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN A TŐL ÁIG TERJEDŐ IDŐSZAKRA 1. szakasz Karađorđevo Helyi Közösségben a közös érdekek és igények érvényesítésére és kielégítésére szolgáló eszközök előteremtése céljából bevezetjük a polgárok illetményei utáni helyi járulékot a től áig terjedő időszakra. 2. szakasz A járulékot Karađorđevo Helyi Közösség területére vezetjük be. A járulékot pénzben vezetjük be. 3. szakasz 4. szakasz A járulékot Karađorđevo Helyi Közösség szükségleteinek fedezésére ,00 dinár összegben vezetjük be (a 2006 májusában érvényes árak alapján). 5. szakasz A járulék e határozat 4. szakasza szerinti eszközeinek rendeltetése a következő: - A vízvezetékhálózat és úthálózat fejújítása 35% - Utcai világítás és karbantartásának költségei 20% - Közszolgálatú épületek karbantartása 15% - Ökológia és szemét 10% - Technikai korszerűsítés és felszerelés 6% - A HK működésének költségei 14% 6. szakasz A helyi járulék fizetésének kötelezettjei azok a polgárok, akiknek lakóhelye Karađorđevo Helyi Közösség területén van, valamint azok a polgárok akiknek e helyi közösség területén vagyonból és vagyonjogból eredő jövedelmük, illetve ingatlan vagyonuk van, és a vagyon használatának feltételei e járulék révén járulnak. 7. szakasz E határozat 5. szakasza szerinti rendeltetésekre fizetendő járulék kulcsa és elszámolási alapja: 3% a nettókereset, illetve fizetés, a személyi jövedelem jellegű egyéb illetmény, valamint vagyonból, szabadalomból, szerzői jogból és műszaki találmányból eredő jövedelem után,

21 Broј СТРАНА 125. OLDAL szám 5% az önálló tevékenységből eredő jövedelem után, 8% a mezőgazdasági tevékenységből eredő kataszteri jövedelem után, 1% az országban megvalósított nyugdíj után, önkéntes vállalás alapján, 8. szakasz A járulék meghatározására, elszámolására, elévülésére, kényszermegfizettetésére, a fizetés határidejére, a kamat elszámolására és mindenre ami e határozatban nincs előírva, az adóeljárást és adminisztrációt szabályozó törvény rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 9. szakasz Ha a kötelezett a járulékot nem fizeti be határidőben, kényszerbehajtás útján kell megfizettetni. A járulék kényszerbehajtása és költségei, kamatai, visszatérítése és beszedésének egyéb kérdései tekintetében a polgárok adóira és járulékaira érvényes jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 10. szakasz A helyi járulék pénzeszközeit Karađorđevo Helyi Közösség számlájára kell befizetni és a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának kötelékébe tartozó Kincstárigazgatóság szabadkai fiókjának topolyai kirendeltségénél külön számlán kell nyilvántartani. A járulék elszámolását, befizetését és átutalását az Adóhivatal ellenőrzi. 11. szakasz A járulékot nem kell fizetni a törvény értelmében adómentes jövedelmek és vagyon után. 12. szakasz A helyi járulék eszközeit éves terv alapján kell felhasználni, amelyet a Helyi Közösség tanácsa hoz meg. A Helyi Közösség tanácsa a pénzügyi tervvel a piaci feltételek függvényében módosíthatja az 5. szakaszban foglalt egyes tételek költségvetési értékét. 13. szakasz A helyi járulék pénzügyi tervének és felhasználási programjának végrehajtásában az utalványozó a Helyi Közösség tanácsának elnöke és helyettese. 14. szakasz A Helyi Közösség tanácsa a helyi járulék eszközeinek felhasználásáról minden évben egyszer köteles beszámolni a polgárok gyűlésének. 15. szakasz A bevezetett helyi járulékból terven felül befolyó eszközöket a Helyi Közösség tanácsának határozata alapján kell felhasználni, az 5. szakasz szerinti program keretében. 16. szakasz Azokra a kérdésekre, amelyeket e határozat nem szabályoz A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) rendelkezései alkalmazandók.

22 Broј СТРАНА 126. OLDAL szám 17. szakasz A Karađorđevo Helyi Közösség től áig terjedő időszakra szóló helyi járulékára vonatkozó határozatot személyes vélemény-nyilvánítás és aláírás útján a helyi közösség nagykorú polgárai hozzák meg. A személyes vélemény-nyilvánítást és aláírást szeptember 1-15-ig kell lebonyolítani. 18. szakasz E határozat a Topolya Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2006-I Fehér István s.k., Topolya a Községi Képviselő testület elnöke 56. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/33 és 2004/135 szám) 30. szakaszának 8. pontja és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a július 6-i ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL I. VOJCSENA MIHÁLYT, Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja Felügyelőbizottságának az alapító soraiból kinevezett tagját, e tisztségéből július 6-i hatállyal felmentjük. E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. II. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-24/2006-I Fehér István, s.k., Topolya a Községi Képviselő testület elnöke

23 Broј СТРАНА 127. OLDAL szám 57. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/33 és 2004/135 szám) 30. szakaszának 8. pontja és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a július 6-i ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. SÍPOS PIROSKÁT Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja Felügyelőbizottsága tagjává az alapító soraiból a Felügyelőbizottság megbízatásának leteltéig terjedő időszakra július 7-i hatállyal kinevezzük. E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. II. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-25/2006-I Fehér István, s.k., Topolya a Községi Képviselő testület elnöke 58. Az eredeti szöveggel való egybevetés alapján megállapítottuk, hogy A kisebb montázslétesítmények közterületre telepítésének kritériumairól és feltételeiről szóló határozat Topolya község Hivatalos Lapjának 2004/5. számában közzétett szövegébe hiba csúszott, ezért közzétesszük a következő H E L Y R E I G A Z Í T Á S T A KISEBB MONTÁZSLÉTESÍTMÉNYEK KÖZTERÜLETRE TELEPÍTÉSÉNEK KRITÉRIUMAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ HATÁROZATBAN A határozat 32. szakaszában a 23. helyett a 22. számnak kell állnia. Čevarušić Ibolya, s.k., a Községi Képviselőtestület titkára

24 Broј СТРАНА 128. OLDAL szám 59. Az eredeti szöveggel való egybevetés alapján megállapítottuk, hogy A Topolya község gyermekintézményeinek hálózatáról szóló határozat Topolya község Hivatalos Lapjának 2006/5. számában közzétett magyar nyelvű szövegébe hiba csúszott, ezért közzétesszük a következő H E L Y R E I G A Z Í T Á S T A TOPOLYA KÖZSÉG GYERMEKINTÉZMÉNYEINEK HÁLÓZATÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT magyar nyelvű szövegében A határozat 5. szakaszának 1. bekezdése a 8. sorszámtól kezdve helyesen így szól: 8. Njegoševóban, Nikola Tesla u. szn. alatt, Njegoševo, település szükségleteire, egy szerb tannyelvű tagozat keretében, 9. Pobedán, Lenin u. szn. alatt, Pobeda, Svetićevo és Kavilló település szükségleteire, egy szerb tannyelvű tagozat keretében, 10. Topolyán, Duna u. 8. sz. (székhely), Makszim Gorkij u. 5. sz., Zentai út szn. és Vuk Karadžić u. 1. sz. alatt., Topolya, Mićunovo, Zentagunaras, Zobnatica, Kisbelgrád, Karađorđevo és Tomislavci település szükségleteire négy szerb tannyelvű tagozat és négy magyar tannyelvű tagozat keretében folyik. Čevarušić Ibolya, s.k., a Községi Képviselőtestület titkára Sorszám T A R T A L O M OLDAL 52. Határozat Topolya község évi költségvetésének módosításáról Határozat A kisebb montázslétesítmények közterületre telepítésének kritériumairól és feltételeiről szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről Határozat A Topolya község gyermeintézményeinek hálózatáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről Határozati javaslat a helyi járulék bevezetéséről Karađorđevo Helyi Közösség területén a től áig terjedő időszakra Végzés Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja felügyelőbizottsága tagjának felmentéséről Végzés Topolya és Kishegyes községek Szociális Védelmi Központja felügyelőbizottsága tagjának kinevezéséről Helyreigazítás a kisebb montázslétesítmények közterületre telepítésének kritériumairól és feltételeiről szóló határozatban Helyreigazítás A Topolya község gyermekintézményeinek hálózatáról szóló határozat magyar nyelvű szövegében 128 Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a évre 8.100,00 dinár. Befizetőszámla: Topolya község költségvetésének végrehajtása Topolya község Hivatalos Lapjára.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 7. szám Topolya, 2006. szeptember 29. Broј 7. 29.09.2006. СТРАНА 129. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 1. szám Topolya, 2001. január 17. Број 1. 17. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 3. szám Topolya, 2001. február 27. Број 3. 27. 02. 2001. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 6. szám 2001. május 31. Број 6. 31. 05. 2001. СТРАНА 76. OLDAL 2001. 05. 31. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 8. szám Topolya, 2007. november 15. Broј 8. 15.11.2007. СТРАНА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVI 25. април 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. Број 7. 25.04.2014. СТРАНА 65. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. JÚNIUS 15. Z E N T A 150. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 48. és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 4. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2010. OKTÓBER 18. Z E N T A 193. A közúti szállításról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 46/95., 66/2001., 61/2005. 91/2005. és 62/2006. szám) 7. szakasza és 36. szakaszának 1.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 9. szám Topolya, 2011. november 3.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 9. szám Topolya, 2011. november 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXIII 3. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 9. szám, 2011. november 3. Број 9. 3.11.2011. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T Број: 16. 18.07.23. СТРАНА 318. OLDAL 23.07.18. 16. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 27d. és 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 1/10., 1/11 és 93/12 sz.), a 23. évi, a 24-re

Részletesebben

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Költségvetési és pénzügyi osztály Kelt: 2010. 10. 15-én Z e n t a A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2014. október 3-án 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének nagytermében megtartott 30. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. ÁPRILIS 01. Z E N T A 81. A közúti közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011., 32/2013. szám AB,

Részletesebben

SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Év XLVIII _Szenttamás, 11.06.2015. Szám: 8. Szükség szerinti kiadmány 67. A Helyi önkormányzatról szóló törvény 32. Cikkely 1. Bekezdés 2) pontja szerint ( Szerb Köztársaság

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXV 19. јун 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXV 19. јун 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXV 19. јун 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 4. szám 2003. június 19. Broј 4. 19.06.2003. СТРАНА 63. OLDAL 2003.06.19. 4. szám 49.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. és 54/11. sz.) alapján a i Községi Képviselő-testület

Részletesebben

R E N D E L E T E T AZ EGYESÜLETEK MUNKAPROGRAMJÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRÓL. 1. szakasz

R E N D E L E T E T AZ EGYESÜLETEK MUNKAPROGRAMJÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRÓL. 1. szakasz Az egyesületekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 51/09. sz.) 38. szakaszának 5. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXIII 30. јануар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXIII 30. јануар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXIII 30. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 2. szám Topolya, 2001. január 30. Број 2. 30. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

V É G Z É S T II. III.

V É G Z É S T II. III. HIVATALOS LAPJA XLV. évfolyam - 7. SZÁM TEMERIN, 201 JÚLIUS 25. E szám 100,00 dinár 35. A költségvetés rendszeréről szóló törvény 5. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. és 101/2010. szám),

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

N Y I L V Á N O S H I R D E T M É N Y ÜZLETHELYSÉGEK BÉRBEADÁSÁRA

N Y I L V Á N O S H I R D E T M É N Y ÜZLETHELYSÉGEK BÉRBEADÁSÁRA Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Az üzlethelyiségekben illetékes bizottság Szám: 361-11/2016-II Kelt: 2016.03.04-én Z E N T A N Y I L V Á N O S H I R D E T M É N Y ÜZLETHELYSÉGEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

705. 707. 706. Újvidék

705. 707. 706. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 2009. december 18

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közalapítvány létrehozásának kezdeményezése - Pap János polgármester javaslatként

Részletesebben

A VÁLLALAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

A VÁLLALAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE STADION KKV SZABADKA A VÁLLALAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS TEVÉKENYSÉGE: 9311 TÖRZSSZÁM: 08547718 Adóazonosító szám: 100847243 KSZESZ: 82521 SZÉKHELYE: SZABADKA A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

R E N D E L E T E T A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI ÉS A KÉPVISELŐ- TESTÜLETI MUNKATESTÜLETEK TAGJAINAK TÉRÍTMÉNYEIRŐL. 1.

R E N D E L E T E T A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI ÉS A KÉPVISELŐ- TESTÜLETI MUNKATESTÜLETEK TAGJAINAK TÉRÍTMÉNYEIRŐL. 1. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. október

Részletesebben

ű ű ú ű ű ú ú Í É ú ú ű ú ű ű ű ű Í ű ú Ü ű ű ú ú ú ú ú ű ű Á Í Ú ú Í ú ű ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ű Ú ú ú Í ú ú Ü ű ű ű ú ű Í ú ú ű ű ű ű ű Í ú ű ű ű Í ű ú ú ű Á ú ú ú ű ú ú ú ú ú ű Í ú ú ú ű ű ű ű

Részletesebben

H I R D E T É S ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA

H I R D E T É S ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Szám: 361-5/2015-II Kelt: 2015.02.12-én Z E N T A H I R D E T É S ÜZLETHELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA Az állami tulajdonban, illetve Zenta község köztulajdonában

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IX. 14.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

H A T Á R O Z A T A SZENTTAMÁS KÖZSÉGI 2015-ÖS ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÁSODIK KIEGYENSÚLYOZÁSÁRÓL

H A T Á R O Z A T A SZENTTAMÁS KÖZSÉGI 2015-ÖS ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÁSODIK KIEGYENSÚLYOZÁSÁRÓL SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Év XLVIII Szenttamás, 03.12.2015. Szám: 20. Szükség szerinti kiadmány 143. A Költségvetési rendszerről szóló törvény 63. Cikkelye szerint ( Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

Í Á É ő ő ő ú ú ő ő ő ő ő ő ő ő í ő ő ő ő ő ű í ő ű ő ú ő ű ő ő ő ő Á í í í ő ő ő ő í í ő í ü ő í ő í í í ő í ő í ő í ő ő í í ő ő ü ő í ő í ő ő ő ő í í í ő í ő ü í í ő ő ő ő ő í ü ű ő í í í ő í í ő ő ő

Részletesebben

Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám

Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám Az építési területrıl szóló rendelet 19. szakaszának 3. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 05/10. sz.) alapján, a tervezés- és építésügyi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

2015. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV

2015. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV Cégnév: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: Szabadka, Lazar Nesic tér 1. Főtevékenység: 3811 Veszélyesnek nem minősülő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Társulat a könyveiben kimutatott tagi befizetések elmaradásából eredő hátralék beszedésére az alábbi intézkedéseket tette.

BESZÁMOLÓ. A Társulat a könyveiben kimutatott tagi befizetések elmaradásából eredő hátralék beszedésére az alábbi intézkedéseket tette. BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Víziközmű Társulat 2011. év első félévi gazdálkodásáról. Tisztelt Képviselő Testület! A 19/2011 (III. 31) Önkormányzati Testületi Határozat értelmében a Társulatnak a 2011.évtől

Részletesebben

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el.

Vének Község Önkormányzata a 2010. évi költségvetését 31.159.000,- Forint bevétellel és ugyanennyi kiadással fogadta el. Tisztelt Képviselők! Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. Tv., valamint a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet alapján az államháztartás szervezetei, ideértve az önkormányzatokat

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014.

Készült: 2015.05.21 08:49. Éves beszámoló SZENT ISTVÁN EGYETEM Fejezet: 20/01 Címrend: 0500 ÁHT: 230210 Szakág: 854200 Szektor: 1051 Időszak: 2014. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről 02 Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 Beszámoló

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

JAVASLAT A SZABADKAI RÁDIÓ KÖZVÁLLALAT ÜGYVITELI TERVE A 2013-AS ÉVRE

JAVASLAT A SZABADKAI RÁDIÓ KÖZVÁLLALAT ÜGYVITELI TERVE A 2013-AS ÉVRE JAVASLAT A SZABADKAI RÁDIÓ KÖZVÁLLALAT ÜGYVITELI TERVE A 2013-AS ÉVRE ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETE FŐ TEVÉKENYSÉG: 60.10 RÁDIÓS MŰSOROK SUGÁRZÁSA TÖRZSSZÁM: 08009309 SZÉKHELY: SZABADKA,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2016. MÁRCIUS 31. Z E N T A 27. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám másik törvény) 13. szakaszának

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete 2004. február 25. 2. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2004. (II. 25) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2003. (II. 28).

Részletesebben

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása

Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása Héhalom Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összesített bemutatása 1. számú melléklet 2013. évi bevételek Önkormányzat működési bevételei 15 102 Önállóan működő költségvetési szervek működési

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXV 18. септембар 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXV 18. септембар 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXV 18. септембар 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 6. szám 2003. szeptember 18. 94 80. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 0203 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK. I. Kamatos kamat számítása

PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK. I. Kamatos kamat számítása PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK I. Kamatos kamat számítása Kamat: a kölcsönök után az adós által időarányosan fizetendő pénzösszeg. Kamatláb: 100 pénzegység egy meghatározott időre, a kamatidőre vonatkozó kamata.

Részletesebben

é é é ú Ü é é ü é é ú é ü é é ü é é é Á é é é é ú é é é ü é ú é é é ű í é é é é é é ü é í é ü é é é é é é é ú é é í ü é é ú í í é é é é ü í ü é é é é é é é í é é é é é ü é é é é é é í é é í ü é ú ü é é

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET EGY TAGJA MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL

R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET EGY TAGJA MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL Број 7. 11.10.2010. СТРАНА 252. OLDAL 2010.10.11. 7. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasz 1. bekezdésének 1. pontja (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi

Részletesebben

JAVASLAT. a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására

JAVASLAT. a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására 32-2/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT a Heves Megyei Térségfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Közgyűlés 237/2015. (X.16.) számú határozatával

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 TERVEZET Berente Községi Önkormányzat./2013.(X...) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

Í É ő ű Á ő ő ú ű ő ő ű ú ü ő ú ű ő ú ú ü ő ú ü ú ü ü ü ő ő őü Í ú ű ő É ű Í ű ű ű ü ő ő ű ő ű ű Á Á ú ú ú ú ú Í ő Í ő ü ú ü Ü ő Á ő ő ő Á ő ő ő ű Ü ú ü Á ő ű É ü ú ő ú ü Ö Í É Ü É Ü ú Ü ő ő Ő Á ű ü ő

Részletesebben

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot (T/1498) a Kormány 2010. október 30. napján nyújtotta be az Országgyűléshez. Az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Ö í í ű í ü í ú í ü í ü í ü í ű í íí ü ü ű í í ú ü í ü ü ü ü ü ü ü í ü í ű ü í ü í ü ü ü í ü ű ü ü ű Í ü í ü ü í í ű ű ű í ü ű ű ü ü ü Í ü ú ú ü ű ü í É ü í í ü ü í í ü í Ú í í ü ü í ű í í í ü ű Á Ú í

Részletesebben

Ü É Á í í Á ü ű í ú í ű ü ü Ö í Ü É Í í ü ü ü ü í ú ü í ü ű í í ü ü í í ü Í ú ú ú ű ü É ü í ü í Í í í ű ú í ú Á í í Ü É í í ú ú ű í í í ü í ú Ö ü ü ü ú ű ü í í í ü ü ü ű ü ü ű í ű Ö í í í ü ú Ü É í ú ú

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

É ü É É ü Á Á Á ö É ú ő í á é ő á á á é é ü é é é é é ú é é ő ü ü é é í á é é é ő ő á é ü é é ü á é ú úá íő ű á ő é ü á á é é é é í üé á ő é é é ü Í é ő á í á é ú á á á é á ö ü Á á ő é é ü á é á á ö í

Részletesebben

Ü Á Á ü É ü ü Í ú Í ú É ű ü ű ü ö ö Í ü ö ü ü ö Í ü ö ö ö ú Í ü ö ö ü ű ö ú ö ö ö ú ú ö ű ö ű ü ü Í ü ú ü ú ö ú ú ú ú Ő É É Ü É Á ü ü Í ü ü ö ö ú ö Á Á Ő ü ü ú ú Ö ü ö ö ö ö ú Í ö ú ö Í ö ö Í ú Í Í ü ú

Részletesebben

Ö ö ö í ö í ű ö ő ú ü í ú ő ő ő ú ő ú ő í ő í Á Ö ő ő í ö ö Ö í É Á Á ú Ú í í í í í ű ö í í í ő ö ü ü ö í í ú í í ö ő ü ú ő ö ö ő ú ú ö ű ú í ő Á ú ú ő ú ű ü í ú ü ü ü ö ő í ő Ö ú ö ö ö ő ü ü ö őí ö ö

Részletesebben

í ö ö ü ü í ü ö ü ö í ú ú Ö ö ö ü ü ö ö ű í ö ö ü ű ö í ű ö ö ü Á ö í ö í í í í ö ö ű ű í í í í í í ö í Ú í ü ü ö ű ö ö í ú ö ö ö ö ö ö Á í ö ú í ü í ú í ú Á í ú í ú ú Á ü ü í í í ö í í Á ú í ö ö í í ú

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ú Ú Í Ú Ú ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ü É Í ü Á É Ö Ő ú Ö ű Ő Ő Ő Í Ö ü Í Á Ö Ö Í ű Ő Í É É ü ü Í ü Í Í ű Í Ö É Ö ü É ű ű Ö ü Í Í ü Ö Í ű Ö É Ö ű Ö ü Ő Ő Á Í Í Í Ö Í É É Í ű ü ü ű É ü ű Ö Ö Ö ü Ö Í ü ű

Részletesebben

Á Á Á ö Á ű Á Á ű ő ö ö í É ő í ő ő í ő ö ö ö ü ö ő É Ö ő í ü ü ö ö ő ö ő ő í ő ö ú ü ö ő Á ő ö ö í ö ö ö ö ú ő ú ú ő Í ü ő ő ű ő í ö ú ú ő ő ö ü ő É ö ő ö ö ő ü ö ú ő í ű ö ű ü ö ő í ö ő ő ő ö ő í í ö

Részletesebben

ú í ö ü í íí ő ö ö ö ü ö ö ö ú ű ű Í Í í ő í ű í ő ü Í ő íú í ö ö ö ő í í í Í Í í í ö ö í í ö ö ö ő Í Í ÍÍ ö ö ő ö ö í ő ő ö í ö ö ú í ő ö ő í ö ő ö ö ö í ö ú Í ő í ű ö ő ú ö ő ö í í ő ö ö ő ö ö ú ö ű

Részletesebben

É Á í Ú É í ö í ő ú ö Í ö ü Ö ö ü ö Ö ö Á É őí ö ú ő í ő í ú ö í ő ő ö ú Ú ű ő ő Ú ü ö ú ü ö ö ü í Í ú ő í ü ü ő ö ö Ú ú Í Ú ü Ú ö ő ú ö ű ü í Ö Ö ö í ö ő ö ú ő Ú ú Ö í Ú ü í Á í É ő ö ő ö Á ű Ü í ü í

Részletesebben

Á É ü Ö Á ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ű ö Í Ü ü ö ö ö Ü ö ö ö ö ü ö ö ú ö ö Í ű ö ű ü ö ú ü ü ű ö ö ö Ü ú ú ö ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű Á ü ü ü ö ü ö ö ü ü Í ö ü ü É ű ű ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

ú ű ú ú ü í Ü í Ü ü ö ö ű í ö ű ü ö ö ö ö ö ú ú ü í í ű í ú ű ú ű ú ü ú ö ö ö ö ú ú í ű í ú ö ú ú ú ú ü ü ö ü ü ö ö ö ö ú í ü ö ü ú ö ü ü í ü í ö ü ü í ö í í ö í ú ü ö í í ú ü ö ü Á ü ú ü ö Á ö ö ü ö ü

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Í Ú ü Í ö ö ü É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ú ü ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö Í Í ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ú ö ö ü ü ú Í ö ü ű ö Í ü Í ü ö ö Í ö ö ö ö ü ü ű ö Í ö ö Ö ú Í ú Í ö ö ö ö ö ö ú ú Á ö ö

Részletesebben