A magyаrkanizsai községi költségvetés és évi E L Ő R E V E T Í T É S É T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T"

Átírás

1 Број: СТРАНА 318. OLDAL sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 27d. és 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 1/10., 1/11 és 93/12 sz.), a 23. évi, a 24-re és 25-re vonatkozó előrevetítéseket tartalmazó fiskális stratégia (Az SZK Hiv. Közlönye, 116/12. sz.) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 19/22. sz. -- egységes szerkezetbe foglalt szöveg ) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 23. július 18-án tartott ülésén meghozta I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A magyаrkanizsai községi költségvetés 24. és 25. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T Összeg szerinti költségvetési bevételek és jövedelmek, kiadások és ráfordítások: Közgazdasági MEGNEVEZÉS osztályozás jelzőszáma NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ ÖSSZES BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM 1. Adóbevételek 1.1. Jövedelem, nyereség és tőkehaszon utáni adó (az 1.2. Önkéntes járulék 1.3. Vagyonadó 1.4. Egyéb adóbevételek 2. Nem adójellegű bevételek, ebben - a meghatározott rendeltetésű egyes bevételnemek - javak és szolgáltatások értékesítése 3. Adományok 4. Átutalások 5. Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó jövedelmek NEM PÉNZÜGYI VAGYON SZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÖSSZES KIADÁS ÉS RÁFORDÍTÁS 1. Folyó kiadások 1.1. Munkavállalókra fordított kiadások 1.2. Áruk és szolgáltatások igénybevétele 1.3. Kamattörlesztés 1.4. Támogatások 1.5. Költségvetési szociális védelem 1.6. Egyéb kiadások 2. Átutalások 3. Nem pénzügyi vagyon szerzésére szolgáló ráfordítások 4. Pénzvagyon szerzésére szolgáló ráfordítások (a 6211 PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1. Hiteltörlesztésen és pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek 2. Adósságvállalás 2.1. Belföldi hitelezőknél való adósságvállalás 2.2. Külföldi hitelezőknél való adósságvállalás ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON SZERZÉSE 3. Adósságtörlesztés 3.1. Belföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés 3.2. Külföldi hitelezőknek való adósságtörlesztés 3.3. Jótálláson alapuló adósságtörlesztés 4. Pénzvagyon szerzése évi előrevetítés , , , , , , , évi előrevetítés , , , , , , , , , , , , KORÁBBI ÉVEKBŐL FELOSZTATLANUL MARADT TÖBBLETBEVÉTEL (3. osztály) , ,36 A községi költségvetés bevételnem, illetve közgazdasági osztályozás szerinti bevételei és jövedelmei: Ssz Közgazg. osztály BEVÉTELNEM 24. évi előrevetítés 25. évi előrevetítés FOLYÓ ÉVI ESZKÖZÖK Korábbi évekből föl nem osztott többlet Jövedelemadó, nyereségadó és tőkeh. utáni adó Munkabérek utáni adó Önálló tevékenységből származó bevételek utáni adó Önálló tevékenységből származó bevételek u. átalányadó Ingatlanból származó bevételek utáni adó Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó Mezőg. és erdészetből származó bevételek utáni adó Földadó Ingóságok bérbeadás. származó bevételek utáni adó , , ,

2 Број: СТРАНА 319. OLDAL sz ám Személybiztosítási bevétel utáni adó Önkéntes járulékok Egyéb bevételek utáni adó Hivatásos sportolók és sportszakemb. bevét. utáni adó 711. bevételnem összesen Béralapadó Béralapadó 712. bevételnem összesen Vagyonadó Magánszemélyek vagyonadója Jogi személyek vagyonadója Örökösödési és ajándékozási adó Tőkeügyletek utáni adó Névre szóló részvények és üzletrész utáni adó 713. bevételnem összesen Javak és szolgáltatások utáni adó Gépjármű-üzembentartási kommunális illeték Művelési ágból való kivonás utáni térítés Környezetszennyezési térítmény Széndioxid-, HO2-, poranyag-kibocsátási térítmény Üdülőhelyi illeték Környezetvédelmi és -fejlesztési különtérítmény Játékautomata-üzemeltetés u. kom. Illeték Víz-, szennyvíz-, telefonvez. lefektetése u. térítés 714. bevételnem összesen Egyéb adók Kommunális cégtáblailleték Székhelyen kívül elhelyezett cégtábla utáni illeték 716. bevételnem összesen Külföldi államok adományai Külföldi államok adományai községi szint javára 731. bevételnem összesen Más hatalmi szintektől származó átutalások Egyéb folyó átutalások a köztársasági költségvetésből a községeknek Szűkebb értelemben vett köztársasági folyó címzett átutalások Folyó címzett átutalások a tartománytól Nem címzett átutalások a tartománytól Folyó címzett tőkeátutalások a tartománytól 733. bevételnem összesen Vagyonbevételek A községi költségvetés kamatbevételei a költségvetési eszközök után Ásványi nyersanyagok használata utáni térítés Mezőgazdasági terület bérbeadásából befolyt eszk. Erdőhasználat u. térítés Közterület-használati kommunális illeték Telekhasználati díj Építőanyaggal való közterület-foglalás u. kom. Illeték Ált. érdekű javak haszn. utáni térítés kőolajjáradék 741. bevételnem összesen Javak és szolgáltatások értékesítése Ingatlanok bérbe-, ill. haszn. adásából származó bevét. Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy bérbeadásból sz. bev. Községi közigazgatási illetékek Telekrendezési díj Községi szervek bevételei 742. bevételnem összesen Pénzbírságok Közlekedési szabályértési pénzbírságokból származó bevételek Szabálysértési eljárásban kirótt pénzbírs, származó bevételek Szabálysértési pénzbírságokból származó bevételek Helyszíni és közigazgatási eljárásban kiszabott bírságokból sz. bevételek 743. bevételnem összesen Magán- és jogi személyek önkéntes átutalásai Magán- és jogi sz. önkéntes tőkeátutalásai Magán- és jogi szem. önkéntes tőkeátutalásai 744. bevételnem összesen Vegyes és határozatlan bevételek Községi szint egyéb bevételei 745. bevételnem összesen Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér. Emlékeztető szerinti tétel. a kiadások megtér bevételnem összesen Ingatlanértékesítésből sz. jövedelek Ingatlanértékesítésből a közs.szint javára sz. jöved bevételnem összesen Belföldi pénzvagyon értékesítéséből származó bevételek Belföldi részvényeladásból származó jövedelmek 921. bevételnem összesen --AA költségvetési eszközök ( forrás) , , , , , , ÖSZESEN ( ):

3 Број: СТРАНА 320. OLDAL sz ám A tervezett és végrehajtott összes folyó kiadás és ráfordítás közgazdasági osztályozás szerint: Ssz Közgazg. osztály KÖLTSÉG FAJTÁK 24. évi előrevetítés 25. évi előrevetítés Munkavállalókat illető kiadások Szolgáltatások és áruk igénybevétele Állóalapok használata Kamattörlesztés Támogatások Adományok és átutalások Társadalombiztosítási jogok Egyéb kiadások Közigazgatási átutalások Állóalapok Természeti vagyon Tőketörlesztés Pénzvagyon szerzése ÖSSZESEN: , , , , , , , , , , , , , , , , A költségvetés alaprendeltetés szerinti ráfordításai: Ssz Közgazg. osztály KÖLTSÉGNEM 24. évi előrevetítés 25. évi előrevetítés Munkavállalókat illető kiadások Természetbeni térítések Szolgáltatások és áruk igénybevétele Munkaeszközök értékcsökkenése és igénybevétele Ingatlanok és fölszerelés értékcsökkenése Kamattörlesztés Belföldi kamattörlesztés Külföldi kamattörlesztés Adósságvállalás járulékos költségei Támogatások Nem pénzügyi közvállalatoknak nyújtott támogatás Támogatások privát vállalatoknak Adományok és átutalások Más hatalmi szinteknek járó átutalások Társadalombiztosítási jogosultságok Költségvetésből nyújtott szoc. védelmi térítések Egyéb kiadások Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek Természeti csapás miatti kártérítés Közigazgatási átutalások Tartalékeszközök Állóalapok Egyéb ingatlanok és fölszerelések Nem anyagi vagyon Természetbeni vagyon Földterület Tőketörlesztés Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés Pénzvagyon szezése Belföldi pénzvagyon szerzése ÖSSZESEN: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Költségvetési eszközök felhasználók és fajták szerint: Költésghelyrend Fejezet Jogcímcsoport Tétel Közgazd. Osztályozás MEGNEVEZÉS 24. évi előrevetítés 25. évi előrevetítés

4 Број: СТРАНА 321. OLDAL sz ám Községi Képviselő-testület, polgármester és Községi Tanács Végrehajtó és törvényhozó szervek Természetbeni térítések Politikai pártoknak nyújtott támogatások Történelmi levétár, Zenta Civilszervezeti progr. társfinansz. és folyó kiadások Egyéb civilszervezeti programok támogatása Reg. Egészségtur.-klaszter Alap Magyar Nemzeti Tanács A 110. jogcímcsoport pénzforrásai 110. jogcímcsoport összesen Az 1. helyrend pénzforrásai 1. fejezet összesen Művelődés Művelődési szolgáltatások Március 15. Karácsonyi program Gyermekhét Gyermekfesztivál Szilveszter Évfordulók Együttműködés a testvérvárosokkal Községnap Újkenyér-ünnep Műv. civilsz. program. és f. kiadásai társtámogatása Művelődési házak állandó költségeinek társtámogatása Tavaszi rendezvény Nemzetközi futó- és úszómaraton Horgásznapok Paprika fesztivál Elektrofesztivál Egyéb községi rendezvények A 820. jogcímcsoport pénzforrásai 820. jogcímcsoport öszesen A 2. fejezet pénzforrásai 2. fejezet összesen Az 1. helyrend pénzforrásai 1. helyrend öszesen KÖZSÉGI KÖZIGAZIGAZGATÁSI HIVATAL Általános szolgáltatások Természetbeni térítések -- IPA-programok előfinanszírozása Címkézett átutalások karbantartása Községi szintű címkézett átutalások , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 Број: СТРАНА 322. OLDAL sz ám Tartalékeszközök Állandó költségvetési tartalék Folyó költségvetési tartalék 515 Nem anyagi vagyon 621 Belföldi pénzv. szerzése -alapító betét A 130. jogcímcsoport pénzforrásai A 130. jogcímcsoport pénzforrásai , , , , , , Általános szolgáltatások -- kutatás és fejlesztés A 150. jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek A 150. jogcímcsoport pénzforrásai Köztartozáshoz kapcsolódó ügyletek Belföldi kamattörlesztés Külföldi kamattörlesztés Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés A 170. jogcímcsoport pénzforrásai A 170. jogcímcsoport pénzforrásai Polgári védelem Rendkívüli helyzetek és kockázatok A 220. jogcímcsoport pénzforrásai A 220. jogcímcsoport pénzforrásai Mezőgazdaság -- címkézett - nem címkézett Mezőgaz. áll. való együttm. -- falugazdász-hálózat Mezőőrszolgálat működtetése Vesztegzár Természeti erőforrások védelme -- címkézett -- címkézett -- nem címkézett , , , , , ,00 44 A mezőgaz. terület rendez. és használ. éves prog. sz. cím. bef címkézett Lecsapolási térítés Földterület kisajátítása A. jogcímcsoport pénzforrásai A. jogcímcsoport pénzforrásai Közúti közlekedés Földterület kisajátítása A 451. jogcímcsoport pénzforrásai A 451. jogcímcsoport pénzforrásai Környezetvédelem Szúnyogirtás Állatok kíméletes befogása , , , , Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai Vízellátás

6 Број: СТРАНА 323. OLDAL sz ám A 630. jogcímcsoport pénzforrásai A 630. jogcímcsoport pénzforrásai Máshol nem osztályzott egészségügy Más hatalmi szinteknek járó átutalások A 760. jogcímcsoport pénzforrásai A 760. jogcímcsoport pénzforrásai Községi sportfejlesztési stratégia Testedzési és sportszolgáltatások Sportszervezetek támogatása Sportolók ösztöndíjazása A 810. jogcímcsoport pénzforrásai A 810. jogcímcsoport pénzforrásai Műsorsugárzási és kiadói szolgáltatások Közszolgálati tájékoztatásra szánt eszközök A 830. jogcímcsoport pénzforrásai A 830. jogcímcsoport pénzforrásai Vallási és egyéb közösségek A 840. jogcímcsoport pénzforrásai A 840. jogcímcsoport pénzforrásai , , , , , , , Magyarkanizsai községi ifjúsági tanács 860 Máshol nem osztályozott testedzés, sport, műv. és vallás A 860. jogcímcsoport pénzforrásai A 860. jogcímcsoport pénzforrásai Máshol nem osztályozott szoc. védelem Befogadóállomásokon való elhelyezés Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés Szociális temetés Tárcaközi bizottság Tanulók ingázása Tanulók étkeztetése és elhelyezése A szoc. program végrehajtását szolgáló eszközök Vöröskereszt, Magyarkanizsa A 090. jogcímcsoport pénzforrásai A 090. jogcímcsoport pénzforrásai Család és gyermek Költségv. fizetett szoc. térítés -- újszülöttek A 040. jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek A 040. jogcímcsoport pénzforrásai Az 1. fejezet pénzforrásai 1. fejezet összesen Szociális Központ Máshol nem osztályozott szociális védelem Más hatalmi szinteknek járó átutalások , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

7 Број: СТРАНА 324. OLDAL sz ám Egyszeri segély A 090. jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek A 090. jogcímcsoport pénzforrásai A 2. fejezet pénzforrásai 2. fejezet összesen Szociális Védelmi Szolgáltató Központ Máshol nem osztályozott szociális védelem Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés A 090. jogcímcsoport pénzforrásai költségvetési bevételek A 090. jogcímcsoport pénzforrásai A 3. fejezet pénzforrásai 3. fejezet összesen Sportszövetség, Magyarkanizsa 441 Testedzési és sportszolgáltatások A 810. jogcímcsoport pénzforrásai A 810. jogcímcsoport pénzforrásai A 4. fejezet pénzforrásai 4. fejezet összesen Gyöngyszemeink IEI, Mk. Iskoláskor előtti oktatás Belföldi kamattörlesztés , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

8 Број: СТРАНА 325. OLDAL sz ám A 911. jogcímcsoport pénzforrásai 08 Adományok civilszervezetektől és egyénektől A 911. jogcímcsoport pénzforrásai Az 5. fejezet pénzforrásai 08 Adományok civilszervezetektől és egyénektől 5. fejezet összesen Általános iskolák Alapfokú oktatás Más hatalmi szinteknek járó átutalások 483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek J. J. Zmaj Ált. Isk., Magyarkanizsa A 6.1 fejezet pénzforrásai 6.1 fejezet összesen Október 10. Ált. Iskola, Horgos 04 A 6.2 fejezet pénzforrásai Saját bevételek 6.2 fejezet összesen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kis Ferenc Ált. Iskola, Oromhegyes 483 Pénzbírs., bírós. vég. elr. kötb. A 6.3 fejezet pénzforrásai , , , , , , , , ,40

9 Број: СТРАНА 326. OLDAL sz ám fejezet összesen Alapfokú Zeneiskola, Magyarkanizsa A 6.4 fejezet pénzforrásai 6.4 fejezet összesen Beszédes József középiskola, Magyarkanizsa Középfokú oktatás Más hatalmi szint. járó átutal. 413 Természetbeni térítések A 7. fejezet pénzforrásai , , , , , , , , , , , , , , Saját bevételek 7. fejezet összesen Művelődés Művelődési szolgáltatások Állóalapok használata Belföldi kamattörlesztés Nem anyagi vagyon A 8. fejezet pénzforrásai 08 Adományok civilszervezetektől és egyénektől 8. fejezet összesen Cnesa OMI, Magyarkanizsa 431 Állóalapok használata 441 Belföldi kamattörlesztés , , , , , , , , , , , , , , ,00.184, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

10 Број: СТРАНА 327. OLDAL sz ám A 8.1 fejezet pénzforrásai Saját bevételek Más hatalmi szintekről származó adományok 8.1 fejezet összesen József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa Nem anyagi vagyon A 8.2 fejezet pénzforrásai Saját bevételek Más hatalmi szintekről származó adományok 8.2 fejezet összesen Nagy József Reg. Kreatív Műhely A 8.3 fejezet pénzforrásai Saját bevételek Adományok civilszervezetektől és egyénektől 8.3 fejezet összesen A 820. jogcímcsoport pénzforrásai Saját bevételek Más hatalmi szintekről származó adományok Adományok civilszervezetektől és egyénektől A 820. jogcímcsoport pénzforrásai A 8. fejezet pénzforrásai 08 Adományok civilszervezetektől és egyénektől 8. fejezet összesen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 9 Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat Közösségfejlesztés A 620. jogcímcsoport pénzforrásai A 620. jogcímcsoport pénzforrásai Utcai közvilágítás Belföldi kamattörlesztés , , , , , ,

11 Број: СТРАНА 328. OLDAL sz ám Adósságvállalás járulékos költségei Belföldi hitelezőknek járó tőketörlesztés A 640. jogcímcsoport pénzforrásai A 640. jogcímcsoport pénzforrásai Lakásügyi és közösségfejlesztés Állóalapok használata A 660. jogcímcsoport pénzforrásai A 660. jogcímcsoport pénzforrásai A 9. fejezet pénzforrásai 9. fejezet összesen Egyetemi hall. ösztöndíjalapja Máshol nem oszt. szociális véd. Szoc. védelmi térítés ösztöndíjak A 10. fejezet pénzforrásai 10. fejezet összesen Községi Gazdaságfejlesztési Alap Közösségfejlesztés Nem pénz. közváll. és szerv. nyújt. tám. Támogatások privát vállalatoknak A 11. fejezet pénzforrásai Saját bevételek 11. fejezet összesen Községi Mezőgazd.-fejlesztési Alap Mezőgazdaság Baleseti kártérítés Nem pénz. közváll. és szerv. nyújt. tám. A 12. fejezet pénzforrásai 12. fejezet összesen Környezetvédelmi pénzalap 560 Környezetvédelem 160 Természeti javak védelme Parlagfűirtás Zöld területek létrehozásasa és karbantartása Környezetvédelmi rendezvények A környezet állapotának monitor. programja Regionális julladéklerakó Hulladékgazdálkodás Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai Az 560. jogcímcsoport pénzforrásai A 13. fejezet pénzforrásai 13. fejezet összesen Helyi közösségek (1--9) 160 Máshol nem oszt. közszolgáltatás , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 Број: СТРАНА 329. OLDAL sz ám Állóalapok használata Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. Egyéb ingatlanok és fölszerelések Földterület A 14. fejezet pénzforrásai Külföldről származó adományok Más hatalmi szintekről származó adományok Adományok civilszervezetektől és egyénektől 14. fejezet összesen Magyarkanizsa Helyi Közösség 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. A 14.1 fejezet pénzforrásai Magyarkanizsa összesen: Horgos Helyi Közösség 431 Ingatlanok és fölszerelések értékcsökkenése 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. A 14.2 fejezet pénzforrásai Horgos összesen: Oromhegyes Helyi Közösség , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60

13 Број: СТРАНА 330. OLDAL sz ám Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés 513 Egyéb ingatlanok és fölszerelések A 14.3 fejezet pénzforrásai 05 Külföldről származó adományok Oromhegyes összesen: , , , , , , , , , , Orom Helyi Közösség Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. Földterület A 14.5 fejezet pénzforrásai Orom összesen: Kispiac Helyi Közösség Költségvetésből fizetett szoc. védelemi térítés Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. A 14.5 fejezet pénzforrásai Kispiac összesen: Adorján Helyi Közösség Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. A 14.6 fejezet pénzforrásai , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20

14 Број: СТРАНА 331. OLDAL sz ám Külföldről származó adományok Más hatalmi szintekről származó adományok Adorján összesen: Velebit Helyi Közösség Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. A 14.7 fejezet pénzforrásai Adományok civilszervezetektől és egyénektől Velebit összesen: Tóthfalu Helyi Közösség Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. A 14.8 fejezet pénzforrásai , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 Tóthfalu összesen: , , Martonos Helyi Közösség 483 Pénzbírs., bírósági végzés. elrendelt kötb. A 14.9 fejezet pénzforrásai Martonos összesen: A 160. jogcímcsoport pénzforrásai 05 Külföldről származó adományok 08 Adományok civilszervezetektől és egyénektől A 160. jogcímcsoport pénzforrásai A 14. fejezet pénzforrásai Külföldről származó adományok Más hatalmi szintekről származó adományok Adományok civilszervezetektől és egyénektől 14. fejezet összesen Idegenforgalmi szervezet , , , , , , , , , , , , ,60

15 Број: СТРАНА 332. OLDAL sz ám Idegenforgalom Nem anyagi vagyon A 15. fejezet pénzforrásai 15. fejezet összesen Információs fejlesztési központ Máshol nem oszt. közszolgáltatás A 16. fejezet pénzforrásai fejezet összesen Regionális Szakmai Pedagógus-továbbk. Központ Meg nem határozott szintű oktatás Természetbeni térítések A 17. fejezet pénzforrásai , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , fejezet összesen 1. helyrend összesen Az 1. helyrend pénzforrásai A 2. helyrend pénzforrásai Saját bevételek Külföldről származó adományok Más hatalmi szintekről származó adományok Adományok civilszervezetektől és egyénektől 2. helyrend összesen , , , ,00 A magyarkanizsai közs. költségv. pénzforrásai 05 Külföldről származó adományok

16 Број: СТРАНА 333. OLDAL sz ám 08 Adományok civilszervezetektől és egyénektől Összes kiadás: Ezt az előrevetítést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Magyarkanizsa község Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület Szám: /23-I/B Kelt: 23. júl. 15-én. M a g y a r k a n i z s a Huzsvár Ervin s. k., a Községi Képviselő-testület elnöke

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám

Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. és 54/11. sz.) alapján a 2014. július 31-én

Részletesebben

V É G Z É S T II. III.

V É G Z É S T II. III. HIVATALOS LAPJA XLV. évfolyam - 7. SZÁM TEMERIN, 201 JÚLIUS 25. E szám 100,00 dinár 35. A költségvetés rendszeréről szóló törvény 5. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. és 101/2010. szám),

Részletesebben

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. és 54/11. sz.) alapján a i Községi Képviselő-testület

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. JÚNIUS 15. Z E N T A 150. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 48. és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám

Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám Az építési területrıl szóló rendelet 19. szakaszának 3. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 05/10. sz.) alapján, a tervezés- és építésügyi

Részletesebben

R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET EGY TAGJA MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL

R E N D E L E T E T A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET EGY TAGJA MANDÁTUMÁNAK MEGSZŐNÉSÉRİL Број 7. 11.10.2010. СТРАНА 252. OLDAL 2010.10.11. 7. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasz 1. bekezdésének 1. pontja (A Hiv. Közlönye, 129/07. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVİ MEZİGAZDASÁGI TERÜLET HASZONBÉRBE ADÁSÁRA IRÁNYULÓ NYÍLT HIRDETMÉNY KIÍRÁSÁRÓL,

A MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT TERÜLETÉN ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVİ MEZİGAZDASÁGI TERÜLET HASZONBÉRBE ADÁSÁRA IRÁNYULÓ NYÍLT HIRDETMÉNY KIÍRÁSÁRÓL, A magyarkanizsai polgármester a mezıgazdasági területrıl szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 62/06., 69/08. és 41/09. sz.) és az állami tulajdonban levı mezıgazdasági terület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2014. október 3-án 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének nagytermében megtartott 30. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám

Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 489. OLDAL 2013.12.27. 22. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 92. szakaszának 2. bekezdése (A Hiv. Közlönye, 54/09, 73/10., 101/10., 101/11., 93/2012., 62/13.,

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2014.ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2014.ГОДИНУ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 24420 КАЊИЖА, Новокнежевачки пут бр. 5. JAVNO PREDUZEĆE ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE KANJIŽA 24420 KANJIŽA, Novokneževački put br. 5. MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 566. OLDAL 2015.12.31. 19. szám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám

Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény 19. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 41/09., 53/10. és 101/11. sz.), a Magyarkanizsai

Részletesebben

Број: 22. 27.12.2012. СТРАНА 557. OLDAL 2012.12.27. 22. szám

Број: 22. 27.12.2012. СТРАНА 557. OLDAL 2012.12.27. 22. szám Број: 22. 27.12.2012. СТРАНА 557. OLDAL 2012.12.27. 22. szám A környezeti zajvédelemrıl szóló törvény 8. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja és 17. szakaszának 3. bekezdése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09.

Részletesebben

KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT MAGYARKANIZSA J E L E N T É S

KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT MAGYARKANIZSA J E L E N T É S KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT MAGYARKANIZSA J E L E N T É S A KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT 2013. ÉVI ÜZLETVITELI TERVÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL Magyarkanizsa, 2014. február 24.

Részletesebben

Ü É Í Í ű ű ű ű ű ű É Í Á Á Á Á É Á Á Á Á Á Á É Á Á Í Á Á Á ű É É Á Á Á Á Á Á É Á Á Á Á Í ű ű ű Í ű ű ű Í ű Í ű ű ű Í ű Í ű ű ű ű ű É Í ű ű Í ű Á ű ű ű ű ű ű ű É Í Á Á Í Í ű É ű ű ű ű ű Í Í ű É ű ű Í Í

Részletesebben

Í ű ű ű ű ű ű ű ű Í ű Í É Ó Á Á Á Á É Á Á Á Á É Á ű Á É Á Á É Í ű É É Á Á Á ű Á Á É ű Á Á Á Í Á É Í ű Í ű Í ű Í ű ű ű Í ű ű ű ű ű ű Í Í É Í ű ű Í ű ű ű Á ű Í ű Á Á Í ű É ű ű ű ű ű ű Í ű Í ű ű ű ű ű ű ű

Részletesebben

Í ű ű ű ű Í ű ű ű ű ű ű É Í Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Ó Á Í Í ű Í Á ű Á Á Á Á Á Á Á É É Á Á Í Í Í ű ű Í Í ű Í ű ű ű Í ű Í Í ű ű ű ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű Á Á ű ű Í Í Í Í Í Í ű ű ű ű ű Í ű ű Í ű Í ű ű ű Í Í ű ű

Részletesebben

É Í ű ű ű ű ű ű ű ű Ü ű É Í Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á É Ó Ó ÁÁ Á ű É Á Á Á É Á É Í Á Á Á Á Ó ű ű Í Í ű ű Í ű ű ű Í ű ű ű ű Í ű ű Í ű ű Í ű ű ű ű Í Í ű Á Á É Á É Í ű ű É Ü ű Í É É ű ű ű ű ű ű Ő ű ű ű ű

Részletesebben

ű ű ú ű ű ú ú Í É ú ú ű ú ű ű ű ű Í ű ú Ü ű ű ú ú ú ú ú ű ű Á Í Ú ú Í ú ű ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ű Ú ú ú Í ú ú Ü ű ű ű ú ű Í ú ú ű ű ű ű ű Í ú ű ű ű Í ű ú ú ű Á ú ú ú ű ú ú ú ú ú ű Í ú ú ú ű ű ű ű

Részletesebben

Í Á É ő ő ő ú ú ő ő ő ő ő ő ő ő í ő ő ő ő ő ű í ő ű ő ú ő ű ő ő ő ő Á í í í ő ő ő ő í í ő í ü ő í ő í í í ő í ő í ő í ő ő í í ő ő ü ő í ő í ő ő ő ő í í í ő í ő ü í í ő ő ő ő ő í ü ű ő í í í ő í í ő ő ő

Részletesebben

R E N D E L E T E T AZ EGYESÜLETEK MUNKAPROGRAMJÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRÓL. 1. szakasz

R E N D E L E T E T AZ EGYESÜLETEK MUNKAPROGRAMJÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRÓL. 1. szakasz Az egyesületekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 51/09. sz.) 38. szakaszának 5. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2010. OKTÓBER 18. Z E N T A 193. A közúti szállításról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 46/95., 66/2001., 61/2005. 91/2005. és 62/2006. szám) 7. szakasza és 36. szakaszának 1.

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 4. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

é é é ú Ü é é ü é é ú é ü é é ü é é é Á é é é é ú é é é ü é ú é é é ű í é é é é é é ü é í é ü é é é é é é é ú é é í ü é é ú í í é é é é ü í ü é é é é é é é í é é é é é ü é é é é é é í é é í ü é ú ü é é

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia

ESEMÉNYNAPTÁR. Magyarkanizsa. MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia ESEMÉNYNAPTÁR Magyarkanizsa HOGY AZ ESEMÉNYNAPTÁR AZ ÖN RENDEZVÉNYÉT IS TARTALMAZZA, ILLETVE AMENNYIBEN REKLÁMOZNI SZERETNE KIADVÁNYUNKBAN, KERESSE ÖNKORMÁNYZATUNKAT: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér

Részletesebben

É ü É É ü Á Á Á ö É ú ő í á é ő á á á é é ü é é é é é ú é é ő ü ü é é í á é é é ő ő á é ü é é ü á é ú úá íő ű á ő é ü á á é é é é í üé á ő é é é ü Í é ő á í á é ú á á á é á ö ü Á á ő é é ü á é á á ö í

Részletesebben

Í É ő ű Á ő ő ú ű ő ő ű ú ü ő ú ű ő ú ú ü ő ú ü ú ü ü ü ő ő őü Í ú ű ő É ű Í ű ű ű ü ő ő ű ő ű ű Á Á ú ú ú ú ú Í ő Í ő ü ú ü Ü ő Á ő ő ő Á ő ő ő ű Ü ú ü Á ő ű É ü ú ő ú ü Ö Í É Ü É Ü ú Ü ő ő Ő Á ű ü ő

Részletesebben

Ü É Á í í Á ü ű í ú í ű ü ü Ö í Ü É Í í ü ü ü ü í ú ü í ü ű í í ü ü í í ü Í ú ú ú ű ü É ü í ü í Í í í ű ú í ú Á í í Ü É í í ú ú ű í í í ü í ú Ö ü ü ü ú ű ü í í í ü ü ü ű ü ü ű í ű Ö í í í ü ú Ü É í ú ú

Részletesebben

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ú Ú Í Ú Ú ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ü É Í ü Á É Ö Ő ú Ö ű Ő Ő Ő Í Ö ü Í Á Ö Ö Í ű Ő Í É É ü ü Í ü Í Í ű Í Ö É Ö ü É ű ű Ö ü Í Í ü Ö Í ű Ö É Ö ű Ö ü Ő Ő Á Í Í Í Ö Í É É Í ű ü ü ű É ü ű Ö Ö Ö ü Ö Í ü ű

Részletesebben

ú ú ü ű ü ü ú ú ü ű ü ü ú ú ü ü Í ű ű ü ü ü É ú ü ü ü ú ú ú ü ú ű ü ú ü ü Í ü ű ü ü ü Á ű ú ú ü ú Í ü ú Í ú ü ü Í ű Í ü ü É ü ü ü ú ü ü ü ü Í ú ü ű Á ü ü ú ú ü Í ü ű Í ú ú ü ü ü ú ü ű ú ú Á Í Í ú Í Í Í

Részletesebben

Ü Á Á ü É ü ü Í ú Í ú É ű ü ű ü ö ö Í ü ö ü ü ö Í ü ö ö ö ú Í ü ö ö ü ű ö ú ö ö ö ú ú ö ű ö ű ü ü Í ü ú ü ú ö ú ú ú ú Ő É É Ü É Á ü ü Í ü ü ö ö ú ö Á Á Ő ü ü ú ú Ö ü ö ö ö ö ú Í ö ú ö Í ö ö Í ú Í Í ü ú

Részletesebben

Ö ö ö í ö í ű ö ő ú ü í ú ő ő ő ú ő ú ő í ő í Á Ö ő ő í ö ö Ö í É Á Á ú Ú í í í í í ű ö í í í ő ö ü ü ö í í ú í í ö ő ü ú ő ö ö ő ú ú ö ű ú í ő Á ú ú ő ú ű ü í ú ü ü ü ö ő í ő Ö ú ö ö ö ő ü ü ö őí ö ö

Részletesebben

í ö ö ü ü í ü ö ü ö í ú ú Ö ö ö ü ü ö ö ű í ö ö ü ű ö í ű ö ö ü Á ö í ö í í í í ö ö ű ű í í í í í í ö í Ú í ü ü ö ű ö ö í ú ö ö ö ö ö ö Á í ö ú í ü í ú í ú Á í ú í ú ú Á ü ü í í í ö í í Á ú í ö ö í í ú

Részletesebben

ő ő Í ű ő ő ű ő ő ű ő ő É Á ű ő ű ő ő ő ü Á ü ő ű ő ő ő ü ü ő ű ő ő ü ő ú ő ő ő ű ü ő ü ő ü ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ü ő ő ő ő ű ü ű Í Í ő ü ő Í ü ő ü ő ü ü ü ő ü ű ő ü ü ü ü ü ü ü ő ú ü ő ű ő ő ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

Á Á Á ö Á ű Á Á ű ő ö ö í É ő í ő ő í ő ö ö ö ü ö ő É Ö ő í ü ü ö ö ő ö ő ő í ő ö ú ü ö ő Á ő ö ö í ö ö ö ö ú ő ú ú ő Í ü ő ő ű ő í ö ú ú ő ő ö ü ő É ö ő ö ö ő ü ö ú ő í ű ö ű ü ö ő í ö ő ő ő ö ő í í ö

Részletesebben

Á É ü Ö Á ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ű ö Í Ü ü ö ö ö Ü ö ö ö ö ü ö ö ú ö ö Í ű ö ű ü ö ú ü ü ű ö ö ö Ü ú ú ö ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű Á ü ü ü ö ü ö ö ü ü Í ö ü ü É ű ű ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

É Á í Ú É í ö í ő ú ö Í ö ü Ö ö ü ö Ö ö Á É őí ö ú ő í ő í ú ö í ő ő ö ú Ú ű ő ő Ú ü ö ú ü ö ö ü í Í ú ő í ü ü ő ö ö Ú ú Í Ú ü Ú ö ő ú ö ű ü í Ö Ö ö í ö ő ö ú ő Ú ú Ö í Ú ü í Á í É ő ö ő ö Á ű Ü í ü í

Részletesebben

ú í ö ü í íí ő ö ö ö ü ö ö ö ú ű ű Í Í í ő í ű í ő ü Í ő íú í ö ö ö ő í í í Í Í í í ö ö í í ö ö ö ő Í Í ÍÍ ö ö ő ö ö í ő ő ö í ö ö ú í ő ö ő í ö ő ö ö ö í ö ú Í ő í ű ö ő ú ö ő ö í í ő ö ö ő ö ö ú ö ű

Részletesebben

ú ű ú ú ü í Ü í Ü ü ö ö ű í ö ű ü ö ö ö ö ö ú ú ü í í ű í ú ű ú ű ú ü ú ö ö ö ö ú ú í ű í ú ö ú ú ú ú ü ü ö ü ü ö ö ö ö ú í ü ö ü ú ö ü ü í ü í ö ü ü í ö í í ö í ú ü ö í í ú ü ö ü Á ü ú ü ö Á ö ö ü ö ü

Részletesebben

Ö í í ű í ü í ú í ü í ü í ü í ű í íí ü ü ű í í ú ü í ü ü ü ü ü ü ü í ü í ű ü í ü í ü ü ü í ü ű ü ü ű Í ü í ü ü í í ű ű ű í ü ű ű ü ü ü Í ü ú ú ü ű ü í É ü í í ü ü í í ü í Ú í í ü ü í ű í í í ü ű Á Ú í

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Í Ú ü Í ö ö ü É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ú ü ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö Í Í ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ú ö ö ü ü ú Í ö ü ű ö Í ü Í ü ö ö Í ö ö ö ö ü ü ű ö Í ö ö Ö ú Í ú Í ö ö ö ö ö ö ú ú Á ö ö

Részletesebben

Á É ú Ö ü ö É ü ő Á í ő ú ű ő ü ű ö ö ö Ö Ö ü í ü ű ö ő ö Ö ü ö í ü ő ő ő ö í ő ö ű í ü í ú í í í í í ő ő ö ő í ü ű í í ő í ő í ő ű í ű Ő í ú ű ü ö ö ő ő ő ü ö ö ő Ú ű ő í ü ő ö í ö ü ö ö ö ü ö ü ő í í

Részletesebben

ú ü Ü ó í Í í ű ő ő í í í ű ő ó ő ő ő ő ú ő ő í í ó ó ó ó ű ő ő í í ű ü ő ó ő ő ő ó í ő ő ő í ő í ó ü Íí ő ü ű ő ó ő í ő ő ő ó ű ó ó ű ő ő ő ű í ő ú ő ü ó ó ő ó ű ő Ó ü ó ő ű ű ű ő ó ű ő ű ő í ó ű ő ő

Részletesebben

ő ű ü ü ű í í ú ő Í ő ö ő ő ő í ö ő ő ő í ő ő ö ö ő ő í ő ö Í ő í ü ú ő ő ű ö ő ő ü É í ú ő ö ü ő ü ü ú ü ő í í ő ü í É í ú ő í ú í ő í í ú í ő ö Ú ő ú ő í Á Ú ő Ú Ú ú ú ü ő ő ü Ú í ú ő ő Á í í ű ő Ú ö

Részletesebben

január Eseménynaptár Magyarkanizsa / 2014 MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia

január Eseménynaptár Magyarkanizsa / 2014 MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia Eseménynaptár HOGY AZ ESEMÉNYNAPTÁR AZ ÖN RENDEZVÉNYÉT IS TARTALMAZZA, ILLETVE AMENNYIBEN REKLÁMOZNI SZERETNE KIADVÁNYUNKBAN, KERESSE ÖNKORMÁNYZATUNKAT: I ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia

Részletesebben

ű Ö ű ú ű ü ú Á ű Á ű Á ú ű ü ú ú Í ü Á ú Ö ú ú ú ű ú ü ú Ö ú ű ű É ü ű ü ű ű É ü ű Ö ú É ú ú ú Á Á Á Á Á Á ú Ö Á Á Á Á ú ú Á Í Ü Á Á ú ú ú ú Á Á Á ű ü ü ü Ö ű ú Á Á Á É ú Á Á ű ú Ö ű ú ű Ö ű ű Ö ű ű Ö

Részletesebben

Á ú Ö Ú Á Á ú ú ú ú ü ü ú É ő ú ű ú ü Á É Á Í Á ú ú ú ű ú Ö ú ü ú ú ü ú ú ü ú ü ü ú ü ü ú ú ú ü ű ü ü ü ü ú ü ú ő ő ú ü ű ü ő ú ő ú ü ú ü ő ű ő ő ő ő ő ü ú ú ü ő ü ü ú ő ü ü ü ü ő ü Á ú ő ú ú ú ő Á ú ü

Részletesebben

Á É Á Á É ű ű Í É ű Í É Í ű Ü Í Ü Ü Í Í Í Í Í ű ű ű Í ű Í ű ű É ű Í Í É Í ű ű ű É ű ű Í ű ű ű Í ű ű Í Í É ű Á ű ű ű ű ű ű Í ű ű Í Í Í Í Í Í Í É Í Í Í Í ű ű Í ű Á ű ű É Í É Í Í Í É É ű Í Í ű ű ű ű Í ű

Részletesebben

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám

Број: СТРАНА 71. OLDAL szám Број: 5. 18.03.2016. СТРАНА 71. OLDAL 2016. 03.18. 5. szám Adorján Helyi Közösség 2004. augusztus 17-én kelt alapszabályának 31. szakasza alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elnöke meghozza

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Á Í Ü Ü Á ü Ü Á Á Í Ü Íú Í Ü Ű Í ü ü Í ű ú ú ü ü ü ú ú ű Á É Á Í ú ü ú ü ü Í Í ú Í ú Á É Ő Á ű ű ú ű Í ű ü ű ú ű ú ú Í ü ü ú É ű ü Í Í ú ú Í Ü Ő Á É Á ú ű ú ü Ú Í ü Í ú Í Í ú ú ű ú Í ú ű ű ü ü ü ú ü ü

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

É ü ü ü ü ü ú ü ű ü ű ú ű ü ú ü ű ü ü ü ű É ü ű ű Í ú ü ű Í ú ű ü ü Í ú É É ú Á Á É Á Á Á Á Á Á Á É Á Á Á ú Á É É ű Á Á ű Á Á Á É Á Á Á ú Ó É É Ó ú ű É É Á ú Ó ü ű ü ú Í ű ú ű ű ű ű ű ű ú Í ű ü ű Í ű ü

Részletesebben

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Költségvetési és pénzügyi osztály Kelt: 2010. 10. 15-én Z e n t a A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

ö ö ő ü Á ő ü ö Í ü ö ö Á Á ü Í ü ü őí ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ö ü ü ö Á Á ö ő Í ü ő ü ö ü ü ő Í ö ö ő ü ü ő Í Í ő ö ő ő ö ő ü ü ü ő ö ü ü ü ü ü ő ő ö ő ü ü ü ü Í ő ö ö Í Í ü Í Í Í ü ö ö ö ü ő ő ö ő ő Í ő

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

é é É É Á Ó é ű ú ü ü é ü é ő é é é ü ő é ő É é é é í í Í é é ö é ú ö é Ö ő í é í é ú ú ü é é é ö ö é ő éí é é é ő é é ő é é í é é ő í ő é Á ö é í ö é ő é é ő é é é ő ö é ő ö é í í Í É é í é é é é é ö

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

2006. osz ö ö ú ö ű ö ű ú ú ö ö Í ú Í ú ö É ö Í É Í É ö ö Ü ö É É É ö ö Ü Ü Ü ö ú ű ö ö ö ű ú ú ú ú ö ö ú ú ö ö ö ú ö Í ö ö ö ö Í ú É ö ö ö ö É ö ű ö É É ö Í ö ö ö Ó Ü Í ö Í É ö É É É ö ö ű Í Ö Ö ú ö ö

Részletesebben

Á Í Á É ö É í É í í ú Í ö Í Á ü ú í ő ú ú í É É Á Á ú ő ö ü Í ő ü ü ö í ő Í ő ű í ő ő ü ö ö ő í Í ö ő öíö ő ő í í ú ú ü í ü Í í ö ő Í ő ő ő ő ű ö ű ö Í ö ö ő ú ü ö ű Í ő ő Í ü ő ő ö ö ő Á ő ő ü ö ö ő ő

Részletesebben

Ó Á É Á É Ő Ü É í í ü ü ö ö ö ö í ü ü ü ö ö ö ö ü í Í í ö ű É ö í ö ö Í í ö ú Í ö í öíö ö í Í ö Í Í ú ü í í ö Ö ú ö É Í Íí ö ü É í ö Í í í Í ö É Í Íí Á ü ö Öú í Í í ü ü ü í Ú ú í Íí É í ö ö ö ü ö öí ö

Részletesebben

Á ö ö Á É ü É ö í ü í ü é é é é é é í é é é ö é í í ü ö ü é é é é é ü í ü é ü ü é é é é é í é é ö é ú é é ú é é é í ö é ű ü é ö é é ü é é í ü í ü é é é é é ö é é é ö ö ö é ü ü é í é ü é í é é ú ú ö é Ö

Részletesebben

ő Á Ö ÉÓ Á É Ü É Í í ü ü ő ő ö Í ö ö ő í ő ö í ő í ü ö í ő ű í ö Ö ú ú Í ö í öíö ö Ö Í í ő í ü ü ö ö ö í Í ú Í í ö í í ü ö í ő É Í Í í ö í í Í í Í ÍÍ í ő Í í ő ú í ő ö ö ő É í ő Í ú ő Íő Í Í Í ÍÍ í Ö í

Részletesebben

í ú ő ü Í ö í í ú ú ü í í ő ú ö í Ú Í ö ú Á É Í Á É É í Á Á ö É ú É Ü Á Á ö É Á Á Á É É Á Í í ő ö Á Á Á Í ö É Í í Í í ő í ő í í Á Á É Á ő ő ő ő í í Í Í ő ö Ö É Á É ő Ú ö ö ö ő ő É Á É É Á Í Á ő É Á ő ő

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

ú Í Ú É Á É É ú ú ü ü Í ÍÍ Á Í Í ú É Í ú ú Í Í ű ú ú ú ú ú ú ü ú Í ú Ö ü ú Í Í ü Í Í É ű ú Í Í Á ú Á Í ú ü Í ú Í ü Í Í ü Í ú Í Í Í Í ú Í Ú Í ü Í ü Í ú Ó Í ü Í É ú É ú Í ü Í ú ú ú ú Í ü ú Í ü ü É Í Í ú

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í

Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í Ü ü Ö ü ú ö ö Ö ú Í ü Á í ö ö ö Ö ü ü í ü ö ű ö í ú í í í ö í í ű Á Á ö í ú í í í í ö ö ü ú ú Á ü ö ü ö ü ö ü ü ö í í ú ú ú ú í ú ü í ü Í ö ö Á ö ü ú Í í ű ü í ö ö ü í ö í í ú í í í í ö ú í ö ö í í ü ü

Részletesebben

ő ű í ő ú ő ü ő ő ő ü ü ü ü ü í Ü í í Ü Ü ő ő ő ő í ő ő ő ő íí í ú í ü ű í ő ő í Ö í Í Ü É í í ő Í Á ő ő ő Ő ő ú ú Ö Ö ú í ő ő ő ő ű í ő ú í ü í ű í É í í Ü ű í ő Ú ű í É í í Ü ű í ő ő ű í ő ú ü ÍÍ í ő

Részletesebben

Í É É É ú ú ö ü Á ö Ó ú ö Ö ú ú ö ö É ü ű Í ű ú Á ö ö ö ö ü ö É ö ö ö Á ö ö ö ü Á Á É ö ö Í Í ű ú ú Í ü ö ű ü ö Í Í ö ü ö ö ö Ú ú Ö ö ü ö ú ú ű ö ü É ü Í ö ú ö ö ü ö ö ö ö ö ü ű ü ö É Á ü ú ú ö ö ö ü ü

Részletesebben

Á ö É ö Á É ú ö í ü é é ö é ö é é é é é í é ú ö ö é é é í ü é é é ö é í é é é ú ö ö ö ö é é íú ö Ó é é ö é é í é ö é ú ö é í é é í í í í í é é ö í í ö é í ú é ö é é é é í é é Ö ö é ú é é é é í é ö í é

Részletesebben

í í Í ö ű í í ő í Í Á Í É í É í Ő ö É Ú í É Í Á É É ö ö Á Ö É Ú Ö ö ö í í í í í Ö É É É Í ű Í í í Í í í í í Á Á É Ö Ö É Á É É É É Á É É Á É É í Í ö í í í Á Ö É Ú Á Ú Ö É Ö Á Ú É Á Á ö í í Á í Á Ö Ó É Ű

Részletesebben

Á Á Á Ú ű í í ÁÁ É í Í í Ö Ö É Ü Ó Ó í ű Á É í í É É É É É É É É Ő É É É É Ó í É Á ú ú ú ú ü ű í ü ű É ü í í ú í ú Á Í Á Á Á Í ű í Á Á Á í Á Á Ö Á í ü ű í í ü í í Ö ü í Á Á Á ü ű í í í í Í űí í Á Á Á ű

Részletesebben

ő ő ó ő ó ó ő ő ó ú ó ú ó ő ő ő ó ő ő ő ő ó Á ő Í ó ü ő ó ő ű ó ó ő ő ő ú ő ő ő ü ő ü ó ő ő ü ő ő ő ü ó ó ő ő ó ő ő ü ó ó ü ő ü ő ü ő ő ő ü ő ó ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő Í ó ó ő ó ő ü ő ú ü ő ő ó ő ú ő

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 7. szám Topolya, 2006. szeptember 29. Broј 7. 29.09.2006. СТРАНА 129. OLDAL

Részletesebben

Í Í Ö Ó ü Ö É ü Ü Í Ú Ü Ü Ö Ü Ü ú Ü ú ú Ü Ü Ú Ú ű ű ú Í ú ü É ü ü ü ü ü ü ú Ü ü Ü Ü Ü Ü ú ü Ü Ü Ü Í ü Ü Ü Ü ú Ü Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ü ü Í ü ű ü ü ú Ü Ü ű Ü Ü ú ü Í ű ű ü Ü ű ü É Ü Ü ü ú Ü ú ű ü ú ú Ü ú Ü Ú

Részletesebben

ü ö í ő ü ü ü ő ő ő ű ő ö ü ő ü ü ö ű ő ö ő ő ő ő ü í ö ü ő ő ő ö í ú ő ü ő ü ő ö í ő ö ő ű ő ü ú ő ü ü ő ő ö ő ü ő ú ü ü ő ő ö í ö ü ő ő ö í ö ö ö ő ö ő ő ü ö ő í ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ö ő í ő ű ü ö ö ő

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

Ö é Í Í ü ü é é ö é ö é ÖÍ é éé ű ú é Í ö ű ö é é é é é Í é é é Í Í ö é ö é é é ü ö é Ó Ö é ü é ü ü é é Ü é Í é é é ü ö é é ü é é ü é ö éé é é Í ú é é é Í é Í Í é é ü Í ö é ö é é é ü é ü Í é ü Á é é éé

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben