СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, július 28.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28."

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám július 28.

2 Broј СТРАНА 87. OLDAL szám 63. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 2002/9, 2004/3 és 2004/135 szám) 30, A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 2002/9 és 2002/87 szám) 29. és 43. szakasza, és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakaszának 2. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a július 28-i ülésén, meghozta e H A T Á R O Z A T O T ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz A Topolya község évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2004/16 szám a továbbiakban: Határozat) 1. szakasza így módosul: Topolya község évi költségvetése folyó évi bevételeinek és jövedelmeinek összege ,00 dinár. A évi költségvetési kiadások finanszírozására rendelkezésre álló eszközök összege az előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbbletet is magában foglalja és ,00 dinárt tesz ki. 2. szakasz A Határozat 2. szakasza így módosul: A évi költségvetés kerete: 1. a évi költségvetés rendelkezésére álló ,00 dinár összegű eszközökből, 2. a községi kincstár közvetlen és közvetett felhasználóinak a saját számláikon előirányozott eredeti tevékenységeiből és egyéb forrásaiból befolyó ,00 dinár összegű bevételéből áll. 3. szakasz A Határozat 3. szakasza az alábbiak szerint módosul: A költségvetés bevételeinek felosztása nemeik szerint a következő: Gazdasági besorolás BEVÉTELNEM A ÉVRE TERVEZETT BEVÉTEL FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK 711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ Keresetek utáni adó , Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , Vagyonból eredő jövedelem utáni adó , Egyéb jövedelemadók , ÖSSZESEN: , VAGYONADÓ Vagyonadó , Hagyaték és ajándék utáni adó , Nagyobb pénzügyletek utáni adó , Nevesített részvények és haszonrész utáni adó , ÖSSZESEN ,00

3 Broј СТРАНА 88. OLDAL szám 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték , Reklámtábla használata utáni kommunális illeték , Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizetetett biztosítási díj 6%- ából , Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , Gépjárművek utáni évi díj , Tartózkodási illeték , Környezetvédelmi díj , Községi kommunális illetékek , ÖSSZESEN: , EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték , ÖSSZESEN: , NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Egyéb hatósági szintek folyó átutalásai - a köztársaság költségvetéséből ,00 - a VAT költségvetéséből , Kapitális átutalások a köztársasági költségvetésből , ÖSSZESEN: , VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek ,00 Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek , városi építési telek használati díja , ÖSSZESEN: , JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek , Községi közigazgatási illetékek , Telekrendezési díj , Községi igazgatási szervek bevételei , ÖSSZESEN: , PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek , ÖSSZESEN: ,00

4 Broј СТРАНА 89. OLDAL szám 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára* , ÖSSZESEN: ,00 FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN , TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK Nyújtott hitelek törlesztésén alapuló bevételek , A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből eredő juttatások , es BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,00 FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN , Előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbblet , ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ,00 KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓINAK EGYÉB FORRÁSOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEI ÖSSZESEN ,00 4. szakasz A Határozat 4. szakasza az alábbiak szerint módosul: A pénzforgalomnak az összesített kincstári számla keretében való lebonyolítási módjáról és eljárásáról szóló szabályzat értelmében, a költségvetés rendelkezésre álló eszközeinek feladatkörök szerinti felosztása a következő: Feladatkör LEÍRÁS Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 000 Szociális védelem ,00 0, , Általános közszolgáltatások , , , Közrend és nyugalom ,00 0, , Gazdasági teendők , , , Környezetvédelem , , , Lakásfejlesztés és a közösség fejlesztése , , , Egészségügy ,00 0, , Üdülés, művelődés és hitközösségek , , , Oktatás , , ,00 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN , , ,00

5 Broј СТРАНА 90. OLDAL szám 5. szakasz A Határozat 5. szakaszának táblázati része az alábbiak szerint módosul: SZÁMLA KÖLTSÉGFAJTA Községi költségvetésből Felhasználók egyéb forrásaiból ÖSSZESEN 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI , , , Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , , Természetbeni térítések , , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , , Foglalkoztatottak térítményei , , , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások ,00 0, ,00 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRÚK IGÉNYBEVÉTELE , , , Állandó költségek , , , Útiköltségek , , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , , Szakosított szolgáltatások , , , Folyó javítások és karbantartás , , , Anyagok költségei (Anyag) , , ,00 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0,00 0,00 0, Alapeszközök használata 0,00 0,00 0,00 45 TÁMOGATÁSOK , , , Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások , , , Magánvállalatoknak szánt támogatások ,00 0, ,00 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , , , Egyéb hatósági szinteknek szánt adományok és átutalások , , ,00 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK , , , Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , , ,00 48 EGYÉB KIADÁSOK , , , Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások ,00 0, , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , , , Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések ,00 0, ,00 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK ,00 0, , Tartalékeszközök ,00 0, ,00 51 ALAPESZKÖZÖK , , , Épületek és építészeti létesítmények , , , Gépek és felszerelés , , , Egyéb alapeszközök , , ,00 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: , , ,00 6. szakasz A Határozat 6. szakaszának 1. bekezdésében az ,00 összeg ,00 -re módosul.

6 Broј СТРАНА 91. OLDAL szám Rész 7. szakasz A Határozat 7. szakaszának 1. bekezdésében a ,00 összeg ,00 -re módosul. 8. szakasz A Határozat 8. szakaszának 1. bekezdésében a ,00 összeg ,00 -re módosul. 9. szakasz A Határozat 9. szakasza így módosul: A tartózkodási illetékből befolyó bevételt Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének kell átutalni. 10. szakasz A Határozat 14. szakaszában a ,00 összeg ,00 -ra a ,00 összeg pedig ,00 -re módosul. A 14. szakasz táblázati része az alaábbiak szerint módosul: Fejezet Gazd. Feladatkör besoro -lás Hely rend szám A HELYREND LEÍRÁSA KÖLTSÉGVE- TÉSI ESZKÖZÖK FELHASZNÁ- LÓK EGYÉB FORRÁSOK- BÓL EREDŐ ESZKÖZEI ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN RÉSZ ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK Fejezet - A helyi önkormányzat szervei Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulék , , Jutalmak és kedvezmények , , Útiköltségek , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , ,00 - Képviselők és bizottsági tagok térítményei ,00 - Reprezentáció és ajándékok ,00 - Község napjának megünneplése ,00 - Testvérvárosokkal való együttműködés , Községi jelentőségű rendezvények megtartásának költségei , , Fejezet összesen: ,00 0, , Fejezet A költségvetés tartalékai A költségvetés állandó tartaléka , , Folyó költségvetési tartalék , , Fejezet összesen ,00 0, , Fejezet Községi Közigazgatás Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Természetbeni juttatások (havijegy, gyermekek újévi csomagjai) Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások (foglalkoztatottak gyermekeinek ösztöndíjai, végkielégítések, foglalkoztat. gyógykezelési segélyei) , , , , Foglalkoztatottak térítményei (szállítás-készpénz) , , Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások (jubileumi jutalmak és kedvezmények) , ,00

7 Broј СТРАНА 92. OLDAL szám Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) , , , Útiköltségek (bel- és külföldi hivatalos kiküldetések és saját gépkocsi használata utáni , ,00 térítmények) Szerződésen alapuló szolgáltatások (vállalkozási szerződések, foglalkoztatottak képzése és továbbképzése, tájékoztatási , , ,00 szolgáltatások) Szakosított szolgáltatások (közigazgatási törvény végrehajtása, vízminta-elemzések , ,00 költségei) Folyó karbantartás (létesítmények és felszerelés karbantartása) , , Anyagok (irodai anyagok, szakirodalom, fűtő- és kenőanyagok, reprezentáció) , , , Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , , Bíróságok és bírósági testületek végzésein alapuló pénzbírságok és büntetések , , Épületek és építészeti létesítmények (tervdokumentáció kidolgozása, , ,00 létesítmények beruházási karbantartása) Gépek és felszerelés , , Egyéb alapeszközök (számítógép-programok vásárlása) , , Fejezet összesen , , , Fejezet Külön rendeltetések Választási bizottság - - 0, Nemkormányzati szervezetek politikai pártok dotációi , , A polgárok egyesületeinek dotációi , , а Asszociáció Topolya község fejlesztéséért , , Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének 28b működésére , , Menekültek különszámlája , , Fejezet összesen , , ,00 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁ- SOK (1-28 b helyrend) ÖSSZESEN , , ,00 2. RÉSZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA Tanulók utaztatása , ,00 Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) Foglalkoztatottak költségei utaztatás , ,00 - természetbeni térítések (havi jegy) ,00 - térítések készpénzben , Állandó költségek energia , ,00 - villanyenergia ,00 - fűtési költségek , Állandó költségek egyéb , , Útiköltség , , Szerződésen alapuló szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , ,00

8 Broј СТРАНА 93. OLDAL szám Anyagok , ,00 Más hatósági szinteknek való nagyobb átutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása Gépek és felszerelések , ,00 Speciális oktatás és nevelés költségei Speciális oktatási intézményeknek való átutalás , ,00 2 ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS (29-40 helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, , RÉSZ - KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA Középiskolai tanulók utaztatása , ,00 Más hatósági szinteknek való folyó átutalások (463100) A foglalkoztatottak utaztatása természetbeni térítés , , Energiaköltségek , ,00 - villanyenergia ,00 - fűtési költségek , Állandó költségek egyéb , , Útiköltségek , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagok , ,00 Más hatósági szinteknek való kapitális átutalások (463200) Épületek és létesítmények kapitális karbantartása - - 0, Gépek és felszerelés , ,00 3 KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS (41-51 helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, , MŰVELŐDÉS KÜLÖNSZÁMLÁJA Fejezet Topolyai Kultúrotthon Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Természetbeni térítések , , а Jutalmak és kedvezmények , , Állandó költségek (pénzforgalom, energia) , , , а Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagok , , Más hat. szintek által kirótt adók, kötelezett. illet. és bírságok , , Félszer építése , , Felszerelés beszerzése , , Fejezet összesen , , , Fejezet Népkönyvtár Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , Foglalkoztatottak utaztatásának költségei , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , , Foglalkoztatottak térítményei utaztatás , , a Jutalmak és kedvezmények , ,00

9 Broј СТРАНА 94. OLDAL szám Állandó költségek (pénzforgalom, energia, kommunális-, posta és biztosítási szolgáltatások) , , , Útiköltségek , , Szerződés szerinti szolgáltatások - sajtó , , , а Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , , Művelődési rendezvények , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyagok , , , Más hat. szintek által kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 0, , , Tető építése (1. ütem) , , Gépek és felszerelés , , , Könyvek vásárlása , , , Fejezet összesen , , , Fejezet Nonprofit intézmények és szervezetek támogatása Dotáció a községközi intézményeknek , , Dotáció a művelődési egyesületeknek a , ,00 - a Szabályzat szerint ,00 - magasabb rangú szemléken való részvétel költségei , Dotáció a hitközösségeknek , , Művelődési rendezvényekre szánt eszközök , , Fejezet összesen ,00 0, ,00 4. ÖSSZESEN MŰVELŐDÉS ÉS VALLÁS (52-69 helyrend) , , ,00 5 RÉSZ TÁJÉKOZTATÁS KÜLÖNSZÁMLÁJA Folyó támogatás a Topolyai TKv-nak a nyilvánosság tájékoztatásának programjaira , ,00 Kapitális támogatás a Topolyai TKv-nak a regionális rádióállomás felszerelésére és a , ,00 kábeltelevízióra Más tájékoztatási vállalatok folyó támogatása , , Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása , , а Állandó költségek - pénzforgalom , , TÁJÉKOZTATÁS (70-73a helyrend) ÖSSZESEN: ,00 0, , RÉSZ A TESTNEVELÉS KÜLÖNSZÁMLÁJA Nonprofit szervezetek kissportok támogatása , , Kosárlabda és labdarúgó egyesületek támogatása , , Tömegsport támogatása , , Nonprofit szervezetek sportrendezvények támogatása , , Nonprofit szervezetek Községi Sportszövetség támogatása , , а Állandó költségek - pénzforgalom , ,00 6. SPORT ÉS REKREÁCIÓ (74-78a helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, , RÉSZ A POLGÁROK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁNAK KÜLÖNSZÁMLÁJA Egyéb hatósági szinteknek való folyó átutalások Szociális Védelmi Központ (4631) , ,00

10 Broј СТРАНА 95. OLDAL szám Szociális védelmi térítmények a költségvetésből , , Nonprofit szervezetek támogatása , , а Állandó költségek - pénzforgalom , ,00 7 SZOCIÁLIS VÉDELEM (79-81a helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, , RÉSZ A TÁRSADALMI GYERMEKJÓLÉT KÜLÖNSZÁMLÁJA Fejezet - A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai , , , Munkáltatót terhelő szociális járulékok , , , Természetbeni térítések , , Foglalkoztatottak szociális juttatásai , , а Nyugállományba vonulók végkielégítése , , Foglalkoztatottak térítményei , , b Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások , , Állandó költságek pénzforgalom , , , а Állandó költségek - energiaszolgáltatás , , , Állandó költságek egyéb , , Útiköltságek , , b Igazgatóbizottság tagjainak térítményei , , Szerződés szerinti szolgáltatások , , Szakosított szolgáltatások , , Folyó javítások és karbantartás , , Anyag , , és 4. gyermek gyermekintézményi elhelyezésének támogatása , , Más hat. szintek által kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok , , Gépek és felszerelés , , Könyvek vásárlása , , Fejezet összesen , , , Fejezet - Gyermek- és családvédelemre szánt eszközök Ingyenes uzsonna és tankönyvek , , A 3. és 4. gyermek gyermekintézményben való 86 elhelyezésének társfinanszírozása , , Szülői pótlék a család első gyermeke után , , Rendezvények - Gyermekhét , , Fejezet összesen ,00 0, ,00 8 GYERMEKVÉDELEM (82-88 helyrend) ÖSSZESEN , , , RÉSZ - EGÉSZSÉGVÉDELEM Kapitális adományok a Dr.Hadzsy János Egészségháznak , , A lakosság megelőző egészségvédelme , , Trichinelózis elleni megelőző egészségvédelem 91 a helyi közösségekben a község területén , , Orvosi bizottságok munkadíjai (halottkém, 92 gyermekek kategorizálása és , ,00 idő előtti beíratása) 9 RÉSZ EGÉSZSÉGVÉDELEM (89-92 helyrend) ÖSSZESEN ,00 0, ,00

11 Broј СТРАНА 96. OLDAL szám 10. RÉSZ KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS, TERVEZÉS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK Helyi közösségeknek való eszközátutalások az 93 átruházott tevékenységek végzésére , , A helyi közösségek fejlesztési programjainak 94 társfinanszírozása , , Az újonnan fúrt kutak felszerelésének költségei , , Alapeszközökbe való beruházások , Fejezet A HELYI KÖZÖSSÉGEK ÖSSZESEN , , , Fejezet A TOPOLYAI KOMGRAD KV TÁMOGATÁSA Kapitális támogatások (4512) Vízellátási program vízgyár építése Topolyán , , A vízvezeték és a csatornarendszer 97 rekonstrukciójának programja , , Hulladékkezelési program Topolyai szeméttelep 97а helyreállításának tervdokumentációja , ,00 Kapitális támogatások összesen ,00 0, ,00 Folyó támogatások (4511) Közterületek fenntartása , , Utak folyó karbantartása téli szolgálat , , Kóbor kutyák befogása , ,00 Folyó támogatások összesen ,00 0, , FEJEZET KOMGRAD KV ÖSSZESEN ,00 0, , Fejezet A TELEKRENDEZÉSI KV TÁMOGATÁSA Kapitális támogatások (4512) A Helyi Közösségekkel közös programok 101 (gyermekjátszóterek, autóbuszmegállók építése, , ,00 padok kihelyezése Regionális út építése (Vásártér utca) , , , Tervdokumentáció kidolgozása , , Beruházási hitelek törlesztésében való részvétel , , ,00 Kapitális támogatások összesen , , ,00 Folyó támogatások (4511) Közvilágítás és nagyjavítása , , Szignalizáció és jelzőlámpák karbantartása , , Árkok és útpadkák rendezése , , а Utak karbantartása , , A tó strandjának fenntartása , , A működési költségek , , , Az ügyviteli épület adaptációjának költségeiben 110 való részvétel , ,00 Folyó támogatások összesen , , , TELEKRENDEZÉSI KV ÖSSZESEN , , , Fejezet KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK A község területi tervének elkészítése , , Nemzetközi szervezetek programjainak 112 társfinanszírozása , ,00

12 Broј СТРАНА 97. OLDAL szám Sürgős beavatkozások és más kommunális 113 szükségletek , , KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,00 0, ,00 10 KOMMUNÁLIS FOGYASZTÁS ÉS A KÖZÖSSÉG FEJLESZTÉSE ( , , ,00 helyrend) ÖSSZESEN 11 RÉSZ PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖN SZÁMLÁK 540 Környezetvédelem Állatvédelmi Alap , , Rovar- és Patkányirtási Alap , , , Környezetvédelmi Külön Számla , ,00 Biztonság Tűzvédelmi Alap , , Topolya Község Biztonságának Különszámlája , ,00 Oktatás, művelődés, tudomány és sport Topolya monográfiája , ,00 A Tehetséges Fiatalok Iskoláztatásának Különszámlája , , Díjalap , ,00 Gazdaság Gazdaság és Vállalkozásfejlesztés 122 Különszámlája , ,00 Topolya község fejlesztési terveinek а társfinanszírozási alapja - 11 PÉNZALAPOK ÉS KÜLÖNSZÁMLÁK ( a helyrend) ÖSSZESEN , , ,00 FOLYÓ ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN , , , szakasz A Határozat 19. szakasza az 1. után az alábbi új 2. bekezdéssel egészül ki: A község polgármestere dönt a kapitális beruházásokra való adósságvállalásról a évi költségvetés megvalósított összbevételének 20%-át meg nem haladó összeg erejéig, azzal, hogy erről tájékoztatja testületet. 12. szakasz A Határozat 20. szakasza a 4. után az alábbi 5. bekezdéssel egészül ki: Ha az év folyamán a községi költségvetés, a felsőbb hatósági szintek költségvetése vagy a saját tevékenységgel szerzett bevétel viszonylatában jóváhagyott költségvégrehajtási felhatalmazás terjedelme változik, a költségvetés felhasználója köteles az éves pénzügyi tervben a bevételek és a kiadások összehangolását elvégezni. A Határozat 28. szakaszának 5. fordulata törlendő. 13. szakasz 14. szakasz A Határozat 29. szakaszának 7. fordulata a sürgős beavatkozások szavak után az és egyéb kommunális szükségletek szavakkal egészül ki.

13 Broј СТРАНА 98. OLDAL szám 15. szakasz A Határozat 32. szakaszának 2. bekezdése a végén pont helyett vesszővel és a következő szavakkal egészül ki: 10%-ot kitevő intervenciós eszközök kivételével, amelyeknek átutalásáról a község polgármestere dönt. 16. szakasz E Határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba és meg kell küldeni a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának. 17. szakasz E Határozatot közzé kell tenni a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében. Szám: /2005-II Fehér István s.k., a Községi Képviselőtestület elnöke 64. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 30. szakaszának 3. pontja és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakaszának 3. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a 2005.július 28-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T HELYI KÖRNYEZETVÉDELMI CSELEKVÉSI TERVÉNEK MEGHOZATALÁRÓL 1. szakasz Meghozzuk Topolya község helyi környezetvédelmi cselekvési tervét (a továbbiakban: HKCST). 2. szakasz E határozat a HKCST szövegével együtt teljes. 3. szakasz E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. Szám: /2005-I Fehér István, s.k., Topolya

14 Broј СТРАНА 99. OLDAL szám 65. A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény (SzSzK Hivatalos Közlönye 82/53, 86/15, 90/21 és SzK Hivatalos Közlönye 91/28, 93/53, 93/67, 94/48 és 97/25 szám) 148. és Topolya község statútumának (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakasza alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a július 28-i ülésén, meghozta e H A T Á R O Z A T O T A TOPOLYAI FŐ ÉS VÁSÁRTÉR UTCÁBAN VALÓ KÖZLEKEDÉS TECHNIKAI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 1. szakasz E Határozat szabályozza a közlekedést, illetve a teherforgalom tilalmát és elterelését a topolyai Fő utca egy részében és valamennyi jármű közlekedésének tilalmát a topolyai Vásártér utca egy részében. 2. szakasz A Fő utcában tilos a teherforgalom az utcának a Titó m. utcával való kereszteződésétől a Szent Illés térig terjedő szakaszán, a közellátási és kommunális járművek kivételével. A teherforgalomnak a Fő utca említett szakaszáról való elterelése a Titó m. utca Fő utcától Vásártér utcáig terjedő szakaszának, a Vásártér utca Pajzs utcáig terjedő szakaszának, a Pajzs utca Szent Illés térig és Szent Illés téren át Fő utcáig terjedő szakaszának igénybe vételével történik. 3. szakasz Topolyán a vásárok napján tilos valamennyi jármű közlekedése a Vásártér utca Karađorđe utcától Pajzs utcáig terjedő szakaszán a 7.00 órától óráig terjedő időszakban. A közlekedésnek a Vásártér utca említett szakaszáról való elterelése a topolyai vásárok napján a 7.00 órától óráig terjedő időszakban a Karađorđe és Május 1-e utcának és a Fő utca Május 1-e utcától Szent Illés térig terjedő szakaszának igénybe vételével történik. 4. szakasz E határozat alkotó része az 1. sz. A teherforgalom elterelése a Fő utca egy szakaszáról c. és 2. sz. Valamennyi jármű közlekedésének tilalma a Vásártér utca egy szakaszán a topolyai vásárok napján c. grafikai melléklet. 5. szakasz A jelen határozat 2. és 3. szakaszának megfelelő horizontális és vertikális közlekedési jelek elhelyezéséről a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és rendezési Közvállalat gondoskodik, azzal, hogy a teherforgalom nem irányítható át a Nagy József és a Lenin utcákba. 6. szakasz E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. Szám: /2005-I Fehér István, s.k., Topolya

15 Broј СТРАНА 100. OLDAL szám 66. A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2000/25 szám) 14. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4, 04/3 és 04/14) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a július 28-i ülésén, meghozta az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS-LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTŐ KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. Mr. SZOMBATHY ZOLTÁN pacséri lakost a topolyai Komgrad Kommunális-lakáskezelő és Építő Közvállalat igazgatójává július 28-i hatállyal négy éves megbízatási időszakra kinevezzük. E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. Szám: 02-41/2005-I Fehér István s.k., 67. II. A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hiv.Közlönye, 2000/25 szám) 14. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4 és 04/3) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a július 28-i ülésén, meghozta az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYAI TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI, KÖZMŰVESÍTÉSI, TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS RENDEZÉSI KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. MÁNITY ISTVÁN topolyai lakost a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési, Településtervezési és rendezési Közvállalat igazgatójává július 28-i hatállyal, négy éves megbízatási időszakra kinevezzük. E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. Szám: 02-42/2005-I Fehér István s.k., II.

16 Broј СТРАНА 101. OLDAL szám 68. A közvállalatokról és a közérdekű tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK. Hiv. Közlönye, 2000/25 szám) 14. szakaszának 4. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12 és 2003/4 szám) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község Képviselőtestülete a július 28-i ülésén, meghozta a következő V É G Z É S T A TOPOLYAI PIAC PIACFENNTARTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. DUDÁS ALEKSZANDAR topolyai jogászt a topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Kft. Közvállalat igazgatójává i hatállyal, négy éves megbízatási időszakra kinevezzük. E Végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. Szám: 02-43/2005-I Fehér István s.k., II. 69. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 30. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4, 04/3 és 04/14 szám) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község Képviselőtestülete, a július 28-i ülésén, meghozta az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYAI DR. HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓBIZOTTSÁGÁNAK FELMENTÉSÉRŐL I. Felmentjük a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház igazgatóbizottságát i hatállyal, az alábbiak szerint: - az alapító soraiból: 1. Dudás Alekszandar elnök, 2. Somogyi Sándor tag, 3. Dr. Kanjevac Nebojša tag, - a foglalkoztatottak sorából: 4. Dr. Sétáló József tüdőgyógyász szakorvos tag, 5. Dr. Fejdi Jovan belgyógyász szakorvos tag. E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. Szám:02-44/2005-I Fehér István, s.k., II.

17 Broј СТРАНА 102. OLDAL szám 70. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 30. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4, 04/3 és 2004/14) 33. szakaszának 10. pontja alapján, Topolya község Képviselőtestülete, a július 28-i ülésén, meghozta az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYAI DR. HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓ- BIZOTTSÁGÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL I. Kinevezzük a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház igazgatóbizottságát, 4 éves megbízatási időszakra i hatállyal az alábbiak szerint: - az alapító soraiból: 1. Egeresi Sándor elnök, 2. Radaković Rozalija tag, 3. Lalović Predrag tag, - a foglalkoztatottak sorából: 4. Dr. Kucserka Mihály orr-fül-gége szakorvos tag, 5. Dr. Kljajić Ivanka, megelőző és gyermekfogász szakorvos tag. E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. Szám: 02-45/2005-I Fehér István, s.k., II. 71. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 02/9, 04/33 és 04/135 szám) 30. szakaszának 5. és 8. pontja és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4,04/3 és 04/14) 33. szakaszának 5. és 10. pontja alapján Topolya község Képviselő-testülete a július 28-i ülésén, meghozta az alábbi V É G Z É S T MŰVELŐDÉSI HÁZA IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJA TISZTSÉGÉNEK MEGSZŰNÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL I. Bálint Lajosnak Topolya község Művelődési Háza igazgatóbizottságában betöltött tagsága, elhalálozása miatt, megszűnik. II. Nagyapáti Miklós topolya, Partizán utca 20. sz. alatti okl. mérnököt Topolya község Művelődési Háza igazgatóbizottságának tagjává, az igazgatóbizottság megbízatási idejének leteltéig terjedő időszakra i hatállyal kinevezzük.

18 Broј СТРАНА 103. OLDAL szám E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában Szám: 02-46/2005-I Fehér István, s.k., III. 72. A helyi önkormányzatról szóló törvény 30. szakaszának 8. pontja (SzK Hiv. Közlönye, 02/9, 04/33 és 04/135 szám) és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4,04/3 és 04/14) 33. szakaszának 10. pontja alapján Topolya község Képviselő-testülete a július 28-i ülésén, meghozta az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS- LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTŐ KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL I. Miloš Traparićot a topolyai Komgrad Kommunális-lakáskezelő és Építő Közvállalat igazgatóbizottsága elnökének tisztségéből i hatállyal felmentjük. II. Miklós Csabát a topolyai Komgrad Kommunális-lakáskezelő és Építő Közvállalat igazgatóbizottságának elnökévé az alapító soraiból, az igazgatóbizottság megbízatási idejének végéig terjedő időszakra július 29-i hatállyal kinevezzük. E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában III. Szám: 02-47/2005 Fehér István, s.k.,

19 Broј СТРАНА 104. OLDAL szám 73. A helyi önkormányzatról szóló törvény 30. szakaszának 8. pontja (SzK Hiv. Közlönye, 02/9, 04/33 és 04/135 szám) és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 02/6, 02/10, 02/12, 03/4,04/3 és 04/14) 33. szakaszának 10. pontja alapján Topolya község Képviselő-testülete a július 28-i ülésén, meghozta az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYAI KOMGRAD KOMMUNÁLIS-LAKÁSKEZELŐ ÉS ÉPÍTŐ KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKHELYETTESÉNEK FELMENTÉSÉRŐL ÉS KINEVEZÉSÉRŐL I. Miklós Csabát a topolyai Komgrad Kommunális-lakáskezelő és Építő tf. Közvállalat igazgatóbizottsága elnökhelyettesének tisztségéből i hatállyal felmentjük. II. Lepeda Csillát a topolyai Komgrad Kommunális-lakáskezelő és Építő tf. Közvállalat igazgatóbizottsága elnökhelyettesévé az alapító soraiból, az igazgatóbizottság megbízatási idejének leteltéig terjedő időszakra i hatállyal kinevezzük E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában Szám: 02-48/2005 Fehér István, s.k., 74. III. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2002/9, 2002/33 és 2004/135 szám) 30. szakaszának 8. pontja és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004//14 szám) 33. szakaszának 9. pontja alapján, Topolya község Képviselőtestülete a július 28-i ülésén, meghozta az alábbi V É G Z É S T MŰVELŐDÉSI HÁZA ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. Jóváhagyjuk Topolya község Művelődési Házának alapszabályát, amelyet az intézmény igazgatóbizottsága én 2005/61 szám alatt hozott meg. E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. Szám: /2005-I Fehér István s.k., II.

20 Broј СТРАНА 105. OLDAL szám 75. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 2002/9, 2004/33 és 2004/135 szám) 30. szakaszának 8. pontja, A Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének alapításáról szóló határozat (Topolya község Hiv. Lapja, 2005/3 szám) 13. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 33. szakaszának 9. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete, a július 28-i ülésén, meghozta az alábbi V É G Z É S T IDEGENFORGALMI SZERVEZETE ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. Topolya község Idegenforgalmi Szervezetének az Idegenforgalmi Szervezet igazgatóbizottsága által én meghozott alapszabályát jóváhagyjuk. E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. Szám: /2005-I Fehér István s.k., 76. II. A közbeszerzésekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/39, 2003/43 és 2004/55 szám) 25. szakaszának 3. bekezdése alapján, Topolya község polgármestere, július 18-án meghozta az alábbi V É G Z É S T A TOPOLYAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS ÉPÜLETE KAPITÁLIS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATAINAK KIVITELEZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATELBÍRÁLÓ SZAKBIZOTTSÁGÁNAK MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL I. Megalakítom a topolyai Községi Közigazgatás épülete kapitális karbantartási munkálatainak kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás ajánlatelbíráló szakbizottságát (a továbbiakban: Bizottság). Kinevezem a Bizottság tagjait az alábbiak szerint: 1. Jakovljević Vidoje elnök, 2. Fitz Klára tag, 3. Rudić Gavro tag. II.

21 Broј СТРАНА 106. OLDAL szám A Bizottság köteles: - előkészíteni a pályázati dokumentációt, - lefolytatni az ajánlatok felbontásának eljárást, - kiválasztani a legelőnyösebb ajánlatot, - a szerződés odaítéléséről szóló jelentést elkészíteni, - a szerződ odaítéléséről szóló tájékoztatót az ajánlattevőknek megküldeni. E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. III. IV POLGÁRMESTERE Szám: 02-39/2005-II Bábi Attila s.k., Polgármester 77. Az eredeti szöveggel való egyeztetés után megállapítást nyert, hogy a A Topolyai Helyi Közösség től ig terjedő időszakra szóló helyi járulékának bevezetésére vonatkozó határozati javaslat Topolya község Hivatalos Lapjának 2005/5. számában közzétett szövegébe hiba csúszott, ezért közzétesszük e HELYREIGAZÍTÁST A TOPOLYAI HELYI KÖZÖSSÉG től ig TERJEDŐ IDŐSZAKRA SZÓLÓ HELYI JÁRULÉKÁNAK BEVEZETÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁROZATI JAVASLATBAN Az említett határozati javaslat 3. szakasza IX. pontjának 2. fordulatában a ,00 összeg helyett ,00 összegnek kell állnia. Čevarušić Ibolja s.k., a Községi Képviselőtestület titkára Sorszám T A R T A L O M OLDAL 63. Határozat Topolya község évi költségvetésének módosításáról Határozat Topolya község helyi környezetvédelmi cselekvési tervének meghozataláról 98.

22 Broј СТРАНА 107. OLDAL szám 65. Határozat a topolyai Fő és Vásártér utcában való közlekedés technikai szabályozásáról Végzés a topolyai Komgrad Kommunális-lakáskezelő és Építő Közvállalat igazgatójának kinevezéséről Végzés a topolyai Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési, Településtervezési és rendezési Közvállalat igazgatójának kinevezéséről Végzés a topolyai Piac Piacfenntartó és Szolgáltató Közvállalat igazgatójának kinevezéséről Végzés a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház igazgatóbizottságának felmentéséről Végzés a topolyai Dr. Hadzsy János Egészségház igazgatóbizottságának kinevezéséről Végzés Topolya község Művelődési Háza igazgatóbizottsági tagja tisztségének megszűnéséről és kinevezéséről Végzés a topolyai Komgrad Kommunális- Lakáskezelő és Építő Közvállalat igazgatóbizottsága elnökének felmentéséről és kinevezéséről Végzés a topolyai Komgrad Kommunális-Lakáskezelő és Építő Közvállalat igazgatóbizottsága elnökhelyettesének felmentéséről és kinevezéséről Végzés Topolya község Művelődési háza alapszabályának jóváhagyásáról Végzés Topolya község Idegenforgalmi Szervezete alapszabályának jóváhagyásáról Végzés a topolyai Községi közigazgatás épülete kapitális karbantartási munkálatainak kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás ajánlatelbíráló szakbizottságának megalakításáról és tagjainak kinevezéséről Helyreigazítás A topolyai helyi közösség től ig terjedő időszakra szóló helyi járulékának bevezetésére vonatkozó határozati javaslatban 106. Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: Felelős szerkesztő: testület titkára. Az előfizetési díj előlege a évre 6.900,00 dinár. Befizetőszámla: Topolya község költségvetésének végrehajtása Topolya község Hivatalos Lapjára.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXXI 12. март г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXXI 12. март 2009. г., Бачка Топола XXXX évfolyam 4. szám, 2009. március 12. Broј 4. 12.03.2009. СТРАНА 59. OLDAL 2009.03.12. 4.

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXIII 9. октобар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 9. szám 2001. október 9. Број 9. 09.10. 2001. СТРАНА 130. OLDAL 2001. 10. 09.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XXXV 18. децембар 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 12. szám Topolya, 2003. december 18. Broј 12. 18.12.2003. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 - Година XXXXIII 7. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 - Година XXXXIII 7. јул 2011. г., Бачка Топола XXXXII évfolyam - 7. szám, 2011. július 7. Број 7. 07.07.2011. СТРАНА 214. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLV 10. октобар 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 11. szám Topolya, 2013. október 10. Број 11. 10.10.2013. СТРАНА 472.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIV 18. април г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIV 18. април г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXIV 18. април 2002. г., Бачка Топола XXXIV. évfolyam 5. szám Topolya, 2002. április 18. Broј 5. 18.04.2002. СТРАНА 37. OLDAL 2002.04.18.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, november 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXXIII 23. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 10. szám Topolya, 2011. november 23. Број 10. 23.11.2011.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLV 28. август 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 9. szám Topolya, 2013. augusztus 28. Број 9. 28.08.2013. СТРАНА 395.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVIII 30. новембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. november 30. Broј 10. 30.11.2006. СТРАНА 155. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXVI 21. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXVI 21. септембар 2004. г., Бачка Топола XXXV évfolyam 9. szám 2004. szeptember 21. Broј 9. 21.09.2004. СТРАНА 146. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 7. szám Topolya, 2006. szeptember 29. Broј 7. 29.09.2006. СТРАНА 129. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XL 28. фебруар 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 3. szám, 2008. február 28. Broј 3. 28.02.2008. СТРАНА 6. OLDAL 2008.02.28.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 1. szám Topolya, 2001. január 17. Број 1. 17. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK 2008. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE Sorszám Tartalom Szám/oldal 16 A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK ÁRJEGYZÉKÉBEN SZEREPLŐ DINÁRÉRTÉKEK ÖSSZEHANGOLÁSA 4/35 35 A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYZATA

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 18 Година XXXII 28. децембар 2000. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 18 Година XXXII 28. децембар 2000. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 18 Година XXXII 28. децембар 2000. г., Бачка Топола XXXII. évfolyam 18. szám 2000. december 28. Број 18. 28. 12. 2000. СТРАНА 314. OLDAL 2000. 12.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 11. szám Topolya, szeptember 4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XLVI 4. септембар 2014. г., Бачка Топола XLV évfolyam 11. szám, 2014. szeptember 4. Број 11. 04.09.2014. СТРАНА 297. OLDAL

Részletesebben

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ РЕГИСТАР ЗА 2014. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2014. ÉVI TÁRGYMUTATÓ KÖZL SZÁM AZ AKTUS CÍME ÉS A HIVATALOS LAP SZÁMA OLDAL A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET AKTUSAI ÉVES TERV 46. Topolya község mezőgazdasági földterületei

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XL 11. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XL 11. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XL 11. јул 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 10. szám, 2008. július 11. Број 10. 11.07.2008. СТРАНА 86. OLDAL 2008.07.11. 10. szám 36.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXVII 14. фебруар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXVII 14. фебруар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXVII 14. фебруар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 1. szám 2005. február 14. Broј 1. 14.02.2005. СТРАНА 1. OLDAL 2005.02.14. 1.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIII 11. април 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXIII 11. април 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXIII 11. април 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2001. április 11. Број 5 11. 04. 2001. СТРАНА 36.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 6. szám 2001. május 31. Број 6. 31. 05. 2001. СТРАНА 76. OLDAL 2001. 05. 31. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2004. január 29.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVI. évfolyam 1. szám Topolya, 2004. január 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXVI 29. јануар 2004. г., Бачка Топола XXXVI. évfolyam 1. szám 2004. január 29. Broј 1. 29.01.2004. СТРАНА 1. OLDAL 2004.01.29. 1. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 2. szám Topolya, 2010. március 11.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 2. szám Topolya, 2010. március 11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXXII 11. март 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 2. szám, 2010. március 11. Број 2. 11.03.2010. СТРАНА 187. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXIII 6. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6. Број 3. 06.04.2011. СТРАНА 82.

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXIV 10. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXIV 10. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXIV 10. октобар 2002. г., Бачка Топола XXXIV. évfolyam 10. szám Topolya, 2002. október 10. Број 10. 10.10.2002. СТРАНА 128. OLDAL 2002.10.10.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 1. szám Topolya, 2011. február 1.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 1. szám Topolya, 2011. február 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXXIII 1. фебруар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 1. szám Topolya, 2011. február 1. Број 1. 1.02.2011. СТРАНА 1. OLDAL

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

2. szám 8. oldal 2014.03.05.

2. szám 8. oldal 2014.03.05. 2. szám 8. oldal 2014.03.05. 4. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakaszának 9. pontja és Csóka község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 12. szám Topolya, 2015. szeptember 03.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 12. szám Topolya, 2015. szeptember 03. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVII 03. септембар 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 12. szám, 2015. szeptember 03. Број 12. 03.09.2015. СТРАНА 436.

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XLVII 24. април 2015. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XLVII 24. април 2015. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XLVII 24. април 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2015. április 24. Број 4. 24.04.2015. СТРАНА 150.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

oldal 243 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Szám Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök a felsorolt célokra lesznek felhasználva

oldal 243 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Szám Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök a felsorolt célokra lesznek felhasználva SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Év XLV Szenttamás, 27.08.2015. Szám: 13. Szükség szerinti kiadmány 101. A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. Cikkely 1. Bekezdése szerint ( Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben