ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM NOVEMBER 27. Z E N T A

2 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a november 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi RENDELETET A VAGYONADÓRÓL SZÓLÓ RENDELET ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGSZŰNÉSÉRŐL 1. szakasz A jelen rendelet hatálybalépésének napjával megszűnik a vagyonadóról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 10/2006. és 13/2008. sz.) érvényessége. 2. szakasz A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: /2015-I Kelt: november 27. Z e n t a Širková Anikó s.k. Zenta Község Képviselő-testület elnök asszonya 1190

3 163. A vagyonadókról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 26/2001., 80/2002., 135/2004., 61/2007., 5/2009., 101/2010., 24/2011., 78/2011., 47/2013. és 68/2014. szám) 6. szakaszának 5., 6. és 7. bekezdése és 6a. és 7a. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a november 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi RENDELETET A MEGFELELŐ INGATLANOK ÁTLAGOS NÉGYZETMÉTERÁRA MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A ÉVI VAGYONADÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN 1. szakasz A képviselő-testület a jelen rendelettel megállapítja a megfelelő ingatlanok átlagos négyzetméterárát a évi vagyonadó megállapításához Zenta község területén. 2. szakasz Zenta község területén a vagyonadó megállapítása érdekében a kommunális felszereltségtől és a középületekkel való felszereltségtől, továbbá a Zenta község központi részeivel, illetve a munkaövezetekkel és a település egyéb tartalmaival való közlekedési összeköttetéstől függően három övezet került meghatározásra, éspedig: ELSŐ ÖVEZET: Zenta település a legjobban felszerelt övezet, MÁSODIK ÖVEZET: Felöleli a falvakat: Bogaras, Tornyos, Felsőhegy, Kevi. HARMADIK ÖVEZET: az első és második övezetbe nem tartozó ingatlanok képezik Zenta község területén, azzal, hogy az első övezet a legjobban felszerelt övezetként került megállapításra. Az ingatlanok átlagos négyzetméterára a évi vagyonadó megállapításához Zenta község területén a következők: Az övezet neve Az ingatlanok csoportjai Második Harmadik Első övezet övezet övezet 1. Építési telek 800,00 350,00 220,00 2. Mezőgazdasági földterület ,00 3. Erdőterület Lakások , Lakóházak , , ,00 6. Hivatali épületek és egyéb (felszíni ,00* - - és felszín alatti) épületek, amelyek tevékenység ellátására szolgálnak 7. Garázsok és garázshelyek ,00* - - *a közzétett árak a megfelelő ingatlanok átlagos árai, amelyek alapján az üzleti könyveket nem vezető kötelezettek ingatlanjaira vonatkozóan a folyó évre meg lett határozva a vagyonadó alapja a legjobban felszerelt övezetben. 1191

4 3. szakasz A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba és január 01-jével alkalmazandó. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 436-3/2015-I Kelt: november 27. Z e n t a Širková Anikó s.k. Zenta Község Képviselő-testület elnök asszonya 1192

5 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013. és 142/2014. szám) 76. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a november 27-én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET JANUÁR SZEPTEMBER IDŐSZAK KÖZÖTTI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Osztály/Ka tegória/cso port Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből évi terv Január-szeptemberi megvalósítás A megvalósítás százaléka FOLYÓ BEVÉTELEK ,658, ADÓK ,722, JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK ,104, Keresetadók ,435, Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek Ingatlanjövedelem utáni adó Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint ,036, ,970, ,926, , ,626, , Földadó , Ingatlanjövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint Személybiztosítási bevételek utáni adó Önkéntes anyagi hozzájárulás , Egyéb bevételek utáni adó ,233, Sportolók bevétele utáni adó , KERESETALAPI ADÓ A költségvetésből pénzelt alkalmazottak keresetalapi adója Az egyéb alkalmazottak keresetalapi adója VAGYONADÓ ,362, Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) ,100, Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) ,696, Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint , Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint ,263, ,507,

6 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK ,372, Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére , Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.) , Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével ,952, Gépjárművek utáni éves térítmény Környezetszennyezési térítmény SO2, NO2 és porszerű anyagok kibocsátása, illetve ártalmatlanított hulladék utáni térítmény Idegenforgalmi illeték ,000, Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény ,126, Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") , Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény EGYÉB ADÓK ,881, Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték ,881, ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK ,283, ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI ,283, Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól ,000, Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára ,713, Célhoz nem kötött átutalások a VAT-tól a községi szint javára ,948, Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára ,622, EGYÉB BEVÉTELEK ,652, VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ,712, A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei ,527, Ásványi eredetű nyersanyagok utáni térítmény a VAT területén ,013, Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök ,173, Telekhasználat utáni térítmény ,192, Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a községi szint javára ,949, , Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek ,305, Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára 125, A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek , Községi közigazgatási illetékek , Építési telkek rendezése utáni térítmény ,409, PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON ,658, A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek ,608, A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján helyi adóh. TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI , , ,069,

7 Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai a községi szint javára ,069, VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK ,263, Egyéb bevételek a községi szint javára ,263, KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK Költségrefundációs memorandumtételek NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI ,658, Az előző évből áthozott fel nem használt eszközök ,059, A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ÖSSZES ESZKÖZ ,717,

8 A közgazdasági osztályozások összesítése a január 1-jétől szeptember 30-áig terjedő időszakra Közg. oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből Január-szeptemberi megvalósítás A megvalósítás százaléka FOLYÓ KIADÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI , A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkáltatót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások (szállítás) 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítményei Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások Képviselői pótlék SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT , Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) Anyag ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA 440 KAMATTÖRLESZTÉS , Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalás kísérő költségei SZUBVENCIÓK Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 4512 Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , Átutalások egyéb hatalmi szinteknek Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek Egyéb adományok, dotációk és átutalások

9 Egyéb folyó dotációk a törvény szerint SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS , Szociális védelmi térítések a költségvetésből EGYÉB KIADÁSOK Kormányon kívüli szervezetek dotálása Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések alapján ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ÁTUTALÁSOK Állandó tartalék Folyó tartalék TŐKEKIADÁSOK ÁLLÓESZKÖZÖK Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon KÉSZLETEK 523 Árukészletek további eladásra 540 TERMÉSZETI VAGYON Erdők és vizek Nem anyagi jellegű vagyon, amely a Nemzeti Beruházási Terv megvalósítására szolgáló eszközökből kerül finanszírozásra 610 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS , Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek ,00 KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN

10 Kód Program Programtevékenység / Projektum Megnevezés Eszközök a költségvetésből Szerkezet % januárszeptemberi megvalósítás A megvalósítás százaléka program Helyi fejlesztés és területi tervezés % ,23% П П2 Stratégiai, területi és várostervezés Zenta község közvagyonának összeírása és bejegyzése Zenta település általános szabályozási terve % ,22% % ,72% % 0,00% program Kommunális tevékenység % ,96% Vízellátás % ,44% Közhigiénia % ,47% A zöldterületek rendezése és karbantartása % ,02% Közvilágítás % ,90% Egyéb kommunális szolgáltatások % ,70% 0601-П1 A vízhálózat kiépítése Zentán a Fruškogorska, Pupin, % ,00% Posta és Gróf Batthány Lajos utcákban 0601-П2 A В-1/II/11 kút kiépítése Zentán, a Dél kútmezőn % ,99% 0601-П3 Digitális szakaszkapcsoló beszerzése a közvilágítás régi irányítórendszerének lecserélése érdekében 0601-П4 Szennyvízhálózat kiépítése Zentán a Molnár Péter, Filip Višnjić és Vasút utcákban 0601-П5 A kerékpárút kiépítése 1. fázisának megvalósítása Zentán a Tornyosi úton % ,00% % ,00% % ,89%

11 0601-П6 Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában % 0,00% 0601-П7 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein % 0,00% 0601-П8 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén % 0,00% 0601-П9 Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben % 0,00% 0601-П10 Bogaras településen a közvilágítás részleges rekonstrukciója % ,00% 0601-П11 A kerékpárút kiépítése II. fázisának megvalósítása Zentán a Tornyosi úton % 0,00% program Helyi gazdaságfejlesztés % ,91% A meglévő gazdaság támogatása % 0,00% Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére % ,00% 1501-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2015-ben % ,75% 1501-П2 Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása % 0,00% 1501-П3 Zentán az Üzleti Inkubátor 1.és 2. csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása és a vízvezeték- és csatorna installáció, valamint a tűzcsaphálózat szanálása az udvari részen % 0,00% program A turizmus fejlesztése % ,33% A turizmusfejlesztés irányítása % ,15% Idegenforgalmi bemutató % ,85% 1502-П1 Tiszavirág fesztivál Zentán % ,60% 1502-П2 I love Zenta fesztivál % ,24% 1502-П3 Karácsonyi vásár % ,92% program Mezőgazdaságfejlesztés % ,74% A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása % ,76% A mezőgazdasági termelés ösztönzése % ,16% Vidékfejlesztés % ,92% XIII. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál 0101-П % ,00% 0101-П2 A Kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója 0.0% program Környezetvédelem % ,14%

12 A környezet és a természeti értékek védelmének irányítása % ,43% A kommunális hulladék kezelése % ,95% A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése % ,06% A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása % ,89% 0401-П1 A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó kiépítése % ,88% program Közúti infrastruktúra % ,25% A közlekedési infrastruktúra igazgatása % ,16% Utak karbantartása % ,11% 0701-П1 Útépítés Tornyos településen % 0,00% 0701-П2 Videó megfigyelő rendszer az útkereszteződéseknél a % ,00% közlekedés és a polgárok biztonságának javítása érdekében 0701-П3 Az úttest újjáépítése az Alsó-Tiszapart utcában Zentán % 0,00% 0701-П4 Közlekedési útvonal kiépítése a Radivoj Ćirpanov % 0,00% utcában Zentán 0701-П5 Közlekedési útvonal kiépítése a Mezőgazdaság utcában Zentán % 0,00% 0701-П6 Zentán az Ipari Park megközelítő közlekedési % 0,00% útvonalának kiépítése program Iskoláskor előtti nevelés % ,10% Iskoláskor előtti intézmények működése % ,68% 2001-П1 A vizesblokk kibővítése a Százszorszép épületben 0.0% 2001-П2 Tetőcsere a Szivárvány épületben % ,26% 2001-П3 Felsőhegyen a Cinege létesítmény kazánházának helyreállítása, pelletkazán beépítésével % ,00% program Alapfokú oktatás % ,67% Általános iskolák működése % ,26% 2002-П1 "Opel kombi" lízingelt jármű % ,18% 2002-П2 Pelletkazán beszerzése és beépítése a zentai Stevan Sremac Általános Iskola tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozatában % ,99% 2002-П3 A vizesblokk helyreállítása a zentai November 11. Kihelyezett Tagozatban % ,93% 2002-П4 Videó megfigyelő rendszer bevezetése a zentai November 11. Kihelyezett Tagozatban % ,31% 2002-П5 A tanárok szakmai továbbképzése % ,13%

13 2002-П6 Közlekedési készlet az elsősöknek % ,00% 2002-П7 Külföldi partnerség % ,80% 2002-П8 Tudás-hatalom % ,84% 2002-П9 Mesteriskola % ,02% 2002-П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az alapfokú zeneiskola épületén % 0,00% 2002-П11 Külföldi partnerség % ,50% 2002-П12 A beomlott plafon kiépítése % 0,00% program Középfokú oktatás % ,52% Középiskolák működése % ,27% 2003-П1 "Kombi" lízingelt jármű % ,83% 2003-П2 Nemzetközi verseny % ,59% 2003-П3 A tanárok szakmai továbbképzése % 0,00% 2003-П4 Az iskola festése % 0,00%

14 52,65% 2003-П5 Virtuális vállalat kiállítás köztársasági verseny % П6 A tanárok szakmai továbbképzése % ,00% 2003-П7 A tanárok szakmai továbbképzése % 0,00% 2003-П8 Külföldi partnerség % 0,00% 2003-П9 Külföldi partnerség % 0,00% 2003-П10 A kollégium felújítása % 0,00% program Szociális és gyermekvédelem % ,66% Szociális támogatás % ,21% % A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása % ,02% Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások % ,62% A Vöröskereszt tevékenysége % ,74% Gyermekvédelem % ,44% A zentai nyugdíjas- és idősotthon létrehozása feltételeinek % ,76% 0901-П1 megteremtése 0901-П2 Menekültügyi biztosság % 0,00% program Elsődleges egészségvédelem % ,08% Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése % ,08% program A kultúra fejlesztése % ,05% A helyi kulturális intézmények működése % ,78% A kulturális és művészi alkotás ösztönzése % ,23% 1201-П1 Táncpanoráma % ,99% 1201-П2 Zenta község jeles ünnepei - Városnap % ,93% 1201-П3 Szilveszterezés a téren % 0,00% 1201-П4 Pedagógusnap % 0,00% 1201-П5 Magyar folklór % ,98% 1201-П6 Az előadások előkészítése és előadása % ,72% 1201-П7 Irodalmi est % ,54% 1201-П8 Sremac-napok % 0,00% 1201-П9 Az Alapítvány ünnepe % ,46% 1201-П10 Éves folklór koncert % ,25% 1201-П11 Mosolytenger % ,00% 1201-П12 Fúvószenekar % ,33% 1201-П13 A kultúrát szolgáló épületek javítása % ,10% 1202

15 1201-П14 A munkálatok első fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében 1201-П15 Színházi előadás: A kárókatonák még nem jöttek vissza % ,62% % ,00% 1201-П Hagyományaink Ünnepe % ,00% 1201-П Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny % ,00% 1201-П18 Könyvek beszerzése % ,00% 1201-П19 Átképzés és szakmai felkészítés a zentai Rasko-Tampban 44,14% való önálló munkára % П20 Emlékező konferencia Bodor Anikóra % ,55% 1201-П21 Múzeumi emlékművek % 0,00% program Sport- és ifjúsági fejlesztés % ,57% A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása % ,30% Az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sport, valamint % ,53% a tömeges testnevelés támogatása A sport infrastruktúra karbantartása % ,35% 1301-П1 Sportösztöndíjak % ,93% 1301-П2 Az uszoda főprojektumának kidolgozása % ,94% 1301-П3 A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése % ,93% 1301-П4 Zentán a Sportközpont kiépítése partnerség alapú rendezés % 0,00% 1301-П5 Zentán a Sportközpont kommunális felszerelése % 0,00% 1301-П6 Zentán a sportcsarnok felszerelése % 0,00% program Helyi önkormányzat % ,81% A helyi önkormányzatok és városi községek működése % ,79% A helyi önkormányzatok és városi községek működése % ,50% Közadósságkezelés % ,40% Községi vagyonjogi ügyészség % ,04% Tömegközlekedés % ,01% Tájékoztatás % ,01% A nemzeti kisebbségek programja % ,07% Programtevékenység: Jogsegély % ,16% Programtevékenység: Tartalékok % ,00% 1203

16 0602-П1 A szavazatszámláló konferenciarendszer bevezetése % ,98% 0602-П2 Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi % 0,00% adóhatóság szükségleteire 0602-П3 Diákok utaztatása % ,37% 0602-П4 Egyetemisták ösztöndíjazása % ,60% 0602-П5 Ballagók parádéja % ,77% 0602-П6 Zenta község épülete kupolájának helyreállítása % ,12% 0602-П7 A Madách Imre utca 1. szám alatti épület folyó karbantartása % 0,00% 0602-П8 A helyi közösség napja % ,59% 0602-П9 Utak és járdák építése % 0,00% 0602-П10 Kulturális rendezvények % ,73% 0602-П11 Sportrendezvények % 0,00% 0602-П12 Kenyérszentelés % ,00% 0602-П13 Az utak javítása a TISZAPART-ALVÉG HK-ben % 0,00% 0602-П14 Az utak javítása a CENTAR-TÓPART HK-ben % 0,00% 0602-П15 Az utak javítása a KERTEK HK-ben % 0,00% 0602-П16 Az utak javítása a FELSŐHEGY HK-ben % 0,00% PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN % ,20%

17 II. KÜLÖN RÉSZ Rész Fejezet Program szerinti osztályozás Funkció Pozíció Közgazdasági osztályozás Leírás Eszközök a költségvetésből 2015 januárszeptemberi megvalósítás Százalékos megvalósítás (9/8) KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és 110 külügyek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Képviselői pótlék Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Kormányon kívüli szervezetek dotálása A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 110: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Programtevékenység: Jogsegély 330 Bíróságok Szerződéses szolgáltatások A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 330: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 13 oldal 1205

18 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 A szavazatszámláló konferenciarendszer bevezetése 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből Funkció 110: A projektum finanszírozási forrásai 0602-П1: 01 Bevételek a költségvetésből Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A projektumra összesen 0602-П1: Az 1. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből Az 1. fejezetre összesen: Az 1. rész finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből Az 1. részre összesen: A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok Szerződéses szolgáltatások oldal 1206

19 Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Kormányon kívüli szervezetek dotálása A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 111: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek Kormányon kívüli szervezetek dotálása KKSZ - egyéb területek A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 111: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 15. programra összesen: Tájékoztatás 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek Szerződéses szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 111: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 15. programra összesen: Programtevékenység: Tartalékok 15 oldal 1207

20 112 Pénzügyi és fiskális ügyek Szociális védelmi térítések a költségvetésből Állandó tartalék Folyó tartalék A 112. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 112: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Rendkívüli helyzet PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 220 Polgári védelem Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 220. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 220: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 15. programra összesen: PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 250 Máshova nem sorolt védelem Folyó javítások és karbantartás Anyag oldal 1208

21 Gépek és felszerelés A 250. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 250: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 15. programra összesen: Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből Az 1. fejezetre összesen: A 2. rész finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből A 2. részre összesen: KÖZSÉGI TANÁCS PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Egyéb folyó dotációk a törvény alapján oldal 1209

22 Adók, kötelező illetékek és bírságok Gépek és felszerelés A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 111: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 3.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 3.1. fejezetre összesen: KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Gépek és felszerelés A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 130: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : oldal 1210

23 A 3.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 3.2. fejezetre összesen: ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Községi vagyonjogi ügyészség 330 Bíróságok A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Gépek és felszerelés A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 330: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 3.3. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 3.3. fejezetre összesen: A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 15. programra összesen: A 3. fejezet finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből oldal 1211

24 A 3. fejezetre összesen: A 3. rész finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből A 3. részre összesen: KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Egyéb folyó dotációk a törvény alapján Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések szerint Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és vagyon Nem anyagi jellegű vagyon A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 130: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : oldal 1212

25 Közadósságkezelés 170 Közadósságkezelés Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalás kísérő költségei Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek A 170. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 170: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A nemzeti kisebbségek programja 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások Egyéb adományok, dotációk és átutalások Helyi Roma Akcióterv A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 160: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П2 Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire 130 Általános szolgáltatások Szerződéses szolgáltatások Gépek és felszerelés A 130. funkció finanszírozási forrásai: Funkció 130: A projektum finanszírozási forrásai 0602-П2: 01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen 0602-П2: A 15. program finanszírozási forrásai: 21 oldal 1213

26 01 Bevételek a költségvetésből A 15. programra összesen: PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 320 Tűzvédelmi szolgáltatások Állandó kiadások Biztosítási költségek Szakosított szolgáltatások Kormányon kívüli szervezetek dotálása Községi Tűzoltószövetség Önkéntes Tűzoltó Egyesület Egyéb ingatlan és felszerelés A 320. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 320: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből A 15. programra összesen: PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 980 Máshova nem sorolt oktatás A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Reszorközi bizottság és a fejlődési zavarokkal élő gyermekek vizsgálatában illetékes bizottság Állandó kiadások Biztosítási költségek Utazási költségek 01 Tanárok szállítása Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Tanárok szállítása oldal 1214

27 A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 980: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П3 Diákok utaztatása 980 Máshova nem sorolt oktatás Utazási költségek Szociális védelmi térítmények a költségvetésből A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Adományok egyéb hatalmi szintektől Funkció 980: A projektum finanszírozási forrásai 0602-П3: 01 Bevételek a költségvetésből Adományok egyéb hatalmi szintektől A projektumra összesen 0602-П3: П4 Egyetemisták ösztöndíjazása 980 Máshova nem sorolt oktatás Állandó kiadások Szociális védelmi térítések a költségvetésből A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 980: A projektum finanszírozási forrásai 0602-П4: 01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen 0602-П4: П5 Ballagók parádéja Máshova nem sorolt oktatás Anyag A 980. funkció finanszírozási forrásai: 23 oldal 1215

28 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 980: A projektum finanszírozási forrásai 0602-П5: 01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen 0602-П5: A 15. program finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből Adományok egyéb hatalmi szintektől A 15. programra összesen: PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS A meglévő gazdaság támogatása 150 Általános közszolgáltatások kutatás és fejlesztés Egyéb adományok, dotációk és átutalások Gazdaságfejlesztés A 150. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 150: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Egyéb adományok, dotációk és átutalások Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete Inkubátor Kft A 490. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 490: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : oldal 1216

29 1501-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2015-ben 412 Általános ügyek a munka kérdésében Egyéb adományok, dotációk és átutalások A 412. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből Funkció 412: A projektum finanszírozási forrásai 1501-П1: 01 Bevételek a költségvetésből Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A projektumra összesen 1501-П1: П2 Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Épületek és építési létesítmények A 490. funkció finanszírozási forrásai: 07 Adományok egyéb hatalmi szintektől Funkció 490: A projektum finanszírozási forrásai 1501-П2: 07 Adományok egyéb hatalmi szintektől A projektumra összesen 1501-П2: П3 Zentán az Üzleti Inkubátor 1.és 2. csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása és a vízvezeték- és csatorna installáció, valamint a tűzcsaphálózat szanálása az udvari részen 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Épületek és építési létesítmények A 490. funkció finanszírozási forrásai: 07 Adományok egyéb hatalmi szintektől Funkció 490: A projektum finanszírozási forrásai 1501-П3: 07 Adományok egyéb hatalmi szintektől A projektumra összesen 1501-П3: A 3. program finanszírozási forrásai: 25 oldal 1217

30 01 Bevételek a költségvetésből Adományok egyéb hatalmi szintektől Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A 3. programra összesen: PROGRAM: A MEZŐGAZDASÁG FEJLESZTÉSE A mezőgazdasági termelés ösztönzése 421 Mezőgazdaság Kormányon kívüli szervezetek dotálása Zentai Gazdakör Vajdasági Gazdakörök Egyesületeinek Szövetsége Mezőgazdaság-fejlesztési KKSZ A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 421: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : П1 XIII. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál 421 Mezőgazdaság Kormányon kívüli szervezetek dotálása A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 421: A projektum finanszírozási forrásai 0101-П1: 01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen 0101-П1: П2 A kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója 421 Mezőgazdaság Kormányon kívüli szervezetek dotálása A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Funkció 421: 26 oldal 1218

31 A projektum finanszírozási forrásai 0101-П2: 01 Bevételek a költségvetésből A projektumra összesen 0101-П2: Az 5. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Az 5. programra összesen: MEZŐGAZDASÁGI PROGRAM PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása 421 Mezőgazdaság Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és építési létesítmények A 421. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből Funkció 421: A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből Adományokból származó fel nem használt eszközök korábbi évekből A programtevékenységre összesen : PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS Vidékfejlesztés 421 Mezőgazdaság A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Anyag Gépek és felszerelés Erdők és vizek A 421. funkció finanszírozási forrásai: 27 oldal 1219

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 29. Z E N T A 131. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2015. DECEMBER 30. Z E N T A 178. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM 2016. DECEMBER 29. Z E N T A 204. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 43. üléséről, amelynek megtartására 2015. október 30-án került sor a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében. A jelenlevők számának

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 38. üléséről, amelynek megtartására 2015. június 16-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 4. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. DECEMBER 29. Z E N T A 147. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2009. DECEMBER 31. Z E N T A 154. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2014. október 3-án 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének nagytermében megtartott 30. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2015. november 27-én 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében megtartott 44. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. JÚNIUS 15. Z E N T A 150. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 48. és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2010. OKTÓBER 18. Z E N T A 193. A közúti szállításról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 46/95., 66/2001., 61/2005. 91/2005. és 62/2006. szám) 7. szakasza és 36. szakaszának 1.

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2012., 62/2013. 63/2013., 108/2013., 142/2014. és 68/2015. számok) 43. szakaszának 1. bekezdése kapcsolatban

Részletesebben

2015. FEBRUÁR 26-ÁRA Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 34., RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉT

2015. FEBRUÁR 26-ÁRA Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 34., RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉT Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 48. szakasza és a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008, 30/2012 és 03/2015 szám)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213. és 63/213. szám helyesbítés) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 23/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Költségvetési és pénzügyi osztály Kelt: 2010. 10. 15-én Z e n t a A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

A közmunkákat a munkáltató a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi önkormányzat jelöl ki, nyilvános pályázat alapján.

A közmunkákat a munkáltató a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi önkormányzat jelöl ki, nyilvános pályázat alapján. A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképességű személyek

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18 2. OLVASAT 71 NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK 18.289,81 24.020,00 24.201,52 21.100,00 87,84 87,18 710 NYERESÉGRÉSZESEDÉS ÉS VAGYONJÖVEDELMEK 27,28 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 710200 Kamatok 27,28 0,00 0,00

Részletesebben

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/215.(VII.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101 Polgármesteri

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXXIII 28. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 5. szám Topolya, 2011. április 28. Број 5. 28.04.2011. СТРАНА 91. OLDAL

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat évi költségvetése

Vác Város Önkormányzat évi költségvetése Vác Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése V Á C 2015.02.10. 2 3 4 5 6 7 Vác Város Önkormányzat 1. sz. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi bevételei

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben