ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM OKTÓBER 20. Z E N T A

2 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 76/91., 18/93., 22/93., 37/93., 67/93., 45/94., 54/99., 22/2001. és 33/2004. sz.) 47. szaksza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 11. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz Zenta község évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) a teljes bevételét ,00 összegben állapítjuk meg. 2. szakasz A évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. A költségvetés teljes bevétele ,00 dinár, 2. A használók más forrásokból származó bevétele ,00 dinár. 3. szakasz A költségvetés forrásonkénti bevételeit és jövedelmeit az alábbi összegekben tervezzük: Csoport Közgazdasági osztályozás Bevételek Terv I ADÓK 321 BEVÉTELTÖBBLET Bevételtöbblet előző év JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK Keresetadók Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó Vagyonból eredő bevételek utáni adó Hozzájárulás az önálló tevék. ellátó személyek bevétele után Egyéb bevételek utáni adó KERESETALAP-ADÓ Keresetalap-adó VAGYONADÓ Vagyonadó Örökösödési és ajándékozási adó Tőkeátutalás utáni adó Névre szóló részvények utáni és részesedési adó JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK Egyes szolgáltatások utáni adók A javak használata és a javak használati engedélye után adók

3 716 EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illetékek ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK Más hatalmi szintek folyó átutalásai Más hatalmi szintek tőkeátutalásai ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL Folyó adományok külföldi államoktól a község számára ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára I. ÖSSZESEN : II EGYÉB BEVÉTELEK 741 VAGYONI BEVÉTELEK A községi költségvetési eszközök utáni kamatok Az ásványi eredetű nyersanyag használata utáni térítmény Erdők és mezőgazdasági telkek használata utáni térítmény Terület- és telekhasználat utáni térítmény Közs.érdekű javak használata utáni térítmény a kőolaj és gázkiterm JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából származó bevételek a községi szint javára Illetékek a községi szint javára A községi szervek bevételei javak és аz állami piacon kívüli egységek szolgáltatásai mellékes eladásából PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek a községi szint javára TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK Természetes és jogi személyektől származó folyó önkéntes átutalások VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára REFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK Költségrefundációs memorandumtételek HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 911 JÖVEDELEM Hazai adósságvállalásból eredő jövedelem HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ 921 JÖVEDELEM Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó jövedelemek a községi szint javára II. ÖSSZESEN : A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI A HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELFORRÁSAI ÖSSZESEN:

4 A költségvetési kiadások alaprendeltetések szerint az alábbi összegekben vannak megállapítva: Közgazd. Költsévet. A költségv.- osztá- Leírás terv használók Összesen lyozás 2009 terve A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások 42 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag ÁLLÓESZKÖZ-HASZNÁLAT Az állóeszközök használata KAMATTÖRLESZTÉS Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalás járulékos költségei SZUBVENCIÓK Közérdekű, nem pénzügyi vállalatoknak 451 nyújtott szubvenció ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK Adományok és átutalások egyéb hatatlami 463 szinteknek Egyéb adományok, dotációk és átutalások SZOC. BIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK Szociális védelmi térítés EGYÉB KIADÁSOK Kormányon kívüli szervezetek dotálása Adók, kötelező illetékek Pénzbírságok és kötbérek TARTALÉKOK Tartalékeszközök ÁLLÓESZKÖZÖK Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés

5 515 Nem anyagi jellegű vagyon ALAPTŐKETÖRLESZTÉS Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek ÖSSZESEN: KÜLÖN RÉSZ 5. szakasz A költségvetés ,00 dináros eszközeit, valamint a költségvetés közvetett és közvetlen használóinak póttevékenységből származó pótbevételeit ,00 dinár értékben, amelyek összesen ,00 dinárt tesznek ki, használók szerint az alábbiaknak megfelelően osztjuk fel: Rész Fejezet Funkció Pozíció Közgazdasági osztályozás L e í r á s Költségvet terv A saját bevételek kiadásai Összesen KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIV. 1.1 KKT, ELNÖK, ELNÖKHELYETTES, KÖZSÉGI TANÁCS 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 110. funkcióra összesen: A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 1.1. fejezet összesen: KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 330 Bíróságok A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek

6 Szerződéses szolgáltatások Anyag A 330. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 330. funkcióra összesen: Az 1.2. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 1.2. fejezet összesen: TISZAPART-ALVÉG H. K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.3. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.3. fejezet összesen: H. K. CENTA -TÓPART 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Épületek és építési létesítmények A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.4. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.4. fejezet összesen: KERTEK H. K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései

7 Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötlező illetékek Épületek és építési létesítmények A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.5. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.5. fejezet összesen: FELSŐHEGY H. K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és építési létesítmények A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.6. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.6. fejezet összesen: H. K. BÁCSKA BOGARAS 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás

8 Anyag Az állóeszközök használata A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.7. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.7. fejezet összesen: TORNYOS H. K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.8. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.8. fejezet összesen: KEVI H. K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.9. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 1.9. fejezet összesen: KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 130 Végrehajtó és törvényalkotási szervek Községi Közigazgatási Hivatal A foglalkoztatottak keresete és pótlékai

9 A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek Gépek és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 130. funkcióra összesen: Általános szoláltatások Mezőőrszolgálat A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások Állandó költségek Ingázási költségek Folyó javítások és karbantartás Anyag A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 130. funkcióra összesen: Általános szolgáltatások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Hazai kamattörlesztés Adók, kötelező illetékek Pénzbírságok és kötbérek Gépek és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 130. funkcióra összesen: POLITIKAI PÁRTOK FINANSZÍROZÁSA 111 Végrehajtó és törvényalkotási szervek Nem kormányzati szervezetek dotálása A 111. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 111. funkcióra összesen:

10 FORRÁSOK A HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN 160 Máshová nem sorolt közszolgáltatások A foglalkoztatottak térítései Anyag A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkcióra összesen: Alapfokú oktatás- Stevan Sremac Általános Iskola Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 912. funkcióra összesen: Alapfokú oktatás- Stevan Mokranjac Általános Zeneiskola Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 912. funkcióra összesen: Középfokú oktatás- Zentai Gimnázium Adományok és átutalások egyéb hatat.szint A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 920. funkcióra összesen: Középfokú oktatás- Tehetséggondozó Gimnázium Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 920. funkcióra összesen: Középfokú oktatás- Közgazdasági-kereskedelmi Iskola Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 920. funkcióra összesen:

11 920 Középfokú oktatás- Egészségügyi Középiskola Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 920. funkcióra összesen: Máshová nem sorolt oktatás Szoc.védelmi térítés a költségvetésből `- Tanulók utaztatása `- Egyetemistál ösztöndíjazása `- Szakmai továbbképzés A 980. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 980. funkcióra összesen: Tartalékok Tartalékeszközök `- Állandó tartalékok `- Folyó tartalékok A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 110. funkcióra összesen: Közösségfejlesztés Lakás- kommunálisügy Hazai kamatok törlesztése Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak `-Szemafórok karbantartása `-Közvilágítás `-Utcák takarítása `-Zöldterületek `-Fűnyírás a Népkertben `-Üzlethelys. és közs.vagy.költ `-Ültetv.és védett övez. karbant `-Fák szakszerű metszése `-Szúnyogirtás és környezetvéd `-Helyi utak karbantartása `-Vertikális szignalizáció `-Horizontális szignalizáció `-A városi strand urbanizálása `-Emlékművek karbantartása `-Templomok külső megvilágítása `-Utak téli karbantartása `-Játszóterek karbantartása `-Nagyértékű mezőgaz. szub Adományok és átutalások egyéb hatal.szint

12 `-Oktatási létes. és felszerel `-Zenta mezőgazd. fejlesztése `-Zenta kisip.és iparos.fejleszt `-Projektumokban való részvétel `-A Művelődési Otthon adapt `-Történelmi Levéltár `-Inkubátor Kft `-Kamaraszínház `-Az egészség. intézm. szükség `-Region. szemétlerakó Épületek és építési létesítmények `-Zenta tervei `-Kisaj. Kiskompet és Keceli tel `-Projektumok és önrész `-Sportközpont Épületek és létesítmények vás Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek A 620. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 620. funkcióra összesen: Végrehajtó és törvényalkotási szervek Egyéb kormányon kívüli szervezetek Kormányon kívüli szervezetek dotálása `-Helyi Gyermekjóléti Akcióterv `-Helyi Ifjúságjóléti Akcióterv `-Helyi Roma Akcióterv `-Szociális stratégia `-Részvétel civ.szerv.projektum `-Egyéb Roma koordinátor A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 110. funkcióra összesen: Az funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen IDEGENFORGALMI SZERVEZET A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások

13 Folyó javítások és karbantartás Anyag Adományok és átutalások egyéb hatal.szint Szociális védelmi térítmények Adók, kötelező illetékek Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés A 620. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 620. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS Hófehérke Óvoda 911 Iskoláskor előtti oktatás A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Az adósságvállalás járulékos költségei Adók, kötelező illetékek A 911. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 911. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen THURZÓ LAJOS KMK 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései

14 Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 820. funkcióra összesen: Művelődési szervezetek Kormányon kívüli szervezetek dotálása `-Egyéb művelődési szervezetek `-Zenta város ünnepe `-VIII. Nemzetközi Kárpát-medencei Aratóünnepség `-VIII. Nemzetközi Birkanyíró és Pörköltfőző Verseny `-X. Nyári Ifjúsági Játékok `-Zyntharew Vitézi Torna `-Miroslav A. Kamaraszínház `-Barkóca Pitypang `-Zeneakadémiai Mesteriskola A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 820. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY 820 Művelődéi szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Nem kormányzati szervezetek dotálása `-Művelődési rendezvények szerv A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 820. funkcióra összesen:

15 Az fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az fejezet összesen TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Anyag A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 820. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen SPORTKULTÚRA Sportszövetség 810 Rekreációs és sportszolgáltatás A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 810. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 810. funkcióra összesen: Sportszervezetek 810 Rekreációs és sportszolgáltatás Kormányon kívüli szervezetek dotálása `-Hagyományos sportrendezv `-Az élsport dotálása `-Sportstratégia `-Egyéb sportszervezetek A 810. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 810. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Az fejezet összesen

16 1.18 SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 090 Szociális védelem A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Szociális védelmi térítés Adók, kötelező illetékek A 090. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 090. funkcióra összesen: Máshová nem sorolt szociális védelem Egyéb kormányon kívüli szervezetek Nem kormányzati szervezetek dotálása `-Vöröskereszt `-Halláskárosultak Szövetsége `-Öregségi nyugdíjasok `-Rokkantnyugdíjasok `-ZENDE `-Háziápolás Caritas `-Népkonyha `-Napraforgó Civil Szervezet `-Tincse `-Disztrófiások Egyesülete `-Vakok és Gyengénl.Községk.Szer `-Szklerózis-multiplex Betegek Egy `-Nemek egyenjog. fogl. bizottság `-Kéz a kézben-fej.gát.gyerm `-Harcosszövetség `-Egyéb A 090. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 090. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen TŰZVÉDELMI ALAP 320 Tűzvédelmi szolgáltatások

17 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 320. funkcióra összesen: Tűzv.szolg. Községi Tűzoltó Szövets A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 320. funkcióra összesen: Tűzv.szolg. Önkéntes Tűzoltó Egyes Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 320. funkcióra összesen: Tűzv.szolg. Tisza menti fúvószenekar Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 320. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen ÖSSZESEN: III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 6. szakasz A költségvetésben tervezzük az állandó költségvetési tartalékok eszközeit. Az állandó költségvetési tartalékokba az eszközöket a év teljes bevételének 0,5%-áig határozzuk meg. Az állandó költségvetési tartalékok eszközeinek a költségvetési rendszerről szóló törvény 49. szakaszában megállapított célokra való felhasználásáról a község polgármestere dönt. Az állandó költségvetési tartalékok felhasználásáról szóló jelentést a költségvetésről szóló zárszámadással meg kell küldeni a helyi képviselő-testületnek. 7. szakasz A folyó költségvetési tartalékokba ,00 dinár értékű eszközöket tervezünk. A folyó költségvetési tartalékeszközöket nem tervezett célokra lehet használni, olyanokra, amelyekre nem lett appropriáció eszközölve, vagy amelyekről év közben megmutatkozik, hogy az appropriációk nem voltak elegendő mértékűek. A folyó költségvetési tartalékok felhasználásáról szóló rendeletet a község polgármestere hozza meg

18 8. szakasz A költségvetésről szóló rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel. A költségvetés végrehajtására vonatkozó meghagyást a község polgármestere adja. A költségvetéssel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a polgármester felel. 9. szakasz A költségvetéssel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője felel. 10. szakasz A megvalósított eszközök felosztására háromhavi tervekkel kerül sor. A költségvetéshasználók programjainak finanszírozására besorolt eszközök a használóknak kérelem alapján kerülnek átutalásra, összhangban a háromhavi költségvetési tervekben jóváhagyott kvótákkal (arányos részekkel). A kérelem mellett a használók kötelesek megküldeni a komplett dokumentációt (másolatban) kifizetés céljából. 11. szakasz A költségvetési eszközhasználók a jelen rendelettel felosztott eszközöket csak arra a célra használhatják, amelyre a kérelmük alapján azok az eszközök jóvá lettek hagyva és át lettek utalva. A költségvetési eszközök terhére a használó csak a jelen rendelettel megállapított appropriáció összegéig vállalhat át kötelezettségeket. A község polgármestere hozhat rendeletet az appropriációk módosításáról, összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvény 41. szakaszával. 12. szakasz A község polgármestere évente legalább egyszer a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetésről szóló rendelet megvalósításáról szóló jelentést, illetve a költségvetés zárszámadását. 13. szakasz A jelen rendelettel felosztott eszközök a használók felé a megvalósított költségvetési bevételekkel részarányosan kerülnek teljesítésre. Amennyiben a költségvetési jövedelmek az év folyamán csökkennek, a költségvetési kiadások az alábbi prioritás szerint kerülnek végrehajtásra: a költségvetés-használók foglalkoztatottjai keresetének kifizetési kötelezettségei és a költségvetési eszközhasználók zavartalan működéséhez szükséges minimális állandó költségek. 14. szakasz A 121. pozíció 04. tétele (projektumokban való részvétel) eszközeinek felosztása a megfelelő általános aktussal összhangban történik. 15. szakasz A 124. pozíció 06. tétele és a 165. pozíció 01. tétele Egyéb pont alatti eszközeinek a felosztása pályázat útján történik. 16. szakasz A beruházási programokra szánt eszközök (a vízvezeték újjáépítése, a törpevízvezetékek rákapcsolása, a B1-es villámhárítóval ellátott kút újjáépítése, az ipari komplexum víz- és csatornavezeték-infrastruktúrájának projektuma) a község polgármesterének határozata alapján a KLKV kísérő dokumentumokkal ellátott eszközhasználati kérelme szerint kerülnek átutalásra. A közvállalat igazgatója felel a költségvetéssel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért, és közvetetten felel a munkájáért Zenta község polgármesterének

19 17. szakasz Ha a költségvetési eszközhasználók nem valósítanak meg pótjövedelmet a tervezett összegben, az ezen bevételekből megállapított appropriácók nem lesznek végrehajtva a költségvetés eszközeinek terhére. 18. szakasz A költségvetési eszközhasználók, amelyek megtakarításokat valósítanak meg a költségvetési eszközök fogyasztásában, a foglalkoztatottak kiadásaiban és a szolgáltatások és áru használatában, a megvalósított megtakarított összeget a foglalkoztatottak különös munkaeredményei díjazásának kifizetésére fordíthatják. A jelen szakasz 1. bekezdése szerint megvalósult megtakarított eszközök nem fizethetők ki nagyobb összegben, mint amennyi szükséges a költségvetési eszközhasználók egyhavi keresetalapjának kifizetésére, éspedig a költségvetési év végén. 19. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók, amelyeknek tevékenységét teljes egészében vagy túlsúlyban a költségvetésből finanszírozzák, a költségvetésből biztosított eszközök részével arányosan csökkenteni fogják a 2009-es évben elszámolt munkaeszköz-amortizációt. 20. szakasz A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban folyik. Kis értékű közbeszerzésnek a törvény értelmében az a beszerzés tekinthető, amelynek becsült értéke ,00-től dinárig terjed. 21. szakasz A nagyberuházások címén történő adósságvállalásáról szóló rendeletet, összhangban a közadósságról szóló törvénnyel, a község polgármesterének javaslatára Zenta Község Képviselőtestülete hozza meg. 22. szakasz A községi trezor konszolidált számláján ideiglenesen rendelkezésre álló eszközök a polgármester által aláírt szerződés megkötésével rövidtávon elhelyezhetők az üzletviteli bankoknál vagy más pénzügyi szervezeteknél. 23. szakasz A jelen rendelet a közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba, és a költségvetési év kezdetétől kerül alkalmazásra. A jelen rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-3/2009-I. Zsíros-Jankelić Anikó Zenta KKT elnöke

20 JELENTÉS ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK A MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL B E V É T E L E K től ig terjedő időszakra A megval. százalékának TERV szerinti kimutatása Csoport Közgazdasági osztályozás L E Í R Á S Terv Kigazítás Kiigazítás-2 Megvalósítás Megvalósítási százalék I ADÓ 321 BEVÉTELTÖBBLET 0, ,00 0, ,03 0,00% Bevételtöbblet ELŐZŐ ÉV 0, ,00 0, ,03 0,00% 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK , ,00 0, ,03 74,27% Keresetadók , ,00 0, ,92 78,26% Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó , ,00 0, ,77 82,69% Vagyonból eredő bev. utáni adó , ,00 0, ,75 65,24% Hozzáj. az önkent. tevék. ellátó szem. bevét , ,00 0, ,50 70,59% Egyéb bevételek utáni adó , ,00 0, ,09 53,14% 712 KERESETALAP-ADÓ , ,00 0, ,26-26,44% Keresetalap-adó , ,00 0, ,26-26,44% 713 VAGYONADÓ , ,00 0, ,02 61,71% Vagyonadó , ,00 0, ,18 77,22% Örökösödési és ajándékozási adó , ,00 0, ,29 59,67% Tőkeátutalás utáni adó , ,00 0, ,04 45,52% Névre szóló részv. utáni és részesedési adó , ,00 0,00 625,51 0,31% 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK , ,00 0, ,48 61,21% Egyes szolgáltatások utáni adók , ,00 0, ,86 47,42% A javak használata és a javak használati engedélye után adók , ,00 0, ,62 62,01% 716 EGYÉB ADÓK , ,00 0, ,38 62,50% Cégtábla utáni kommunális illetékek , ,00 0, ,38 62,50% 730 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , ,00 0, ,00 53,68% Más hatalmi szintek folyó átutalásai , ,00 0, ,00 74,98% Más hatalmi szinetek tőkeátutalásai , ,00 0, ,00 1,39% 731 KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI , ,00 0, ,23 16,96% Külföldi államok folyó adom. a közs. javára , ,00 0, ,23 16,96% NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 0, ,00 0, ,00 99,78% Nemzetközi szerv. folyó adományai a község javára 0, ,00 0, ,00 99,78% ÖSSZESEN I , , ,91 65,43%

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. DECEMBER 29. Z E N T A 147. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2009. DECEMBER 31. Z E N T A 154. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. JÚNIUS 15. Z E N T A 150. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 48. és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2010. OKTÓBER 18. Z E N T A 193. A közúti szállításról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 46/95., 66/2001., 61/2005. 91/2005. és 62/2006. szám) 7. szakasza és 36. szakaszának 1.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2015. NOVEMBER 27. Z E N T A 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 4. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2015. DECEMBER 30. Z E N T A 178. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 29. Z E N T A 131. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM 2016. DECEMBER 29. Z E N T A 204. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK re OLDAL DÁTUM KÉPVISELŐ-TESTÜLET AKTUSAI RENDELETEK 17 184 SZABÁLYZAT A ZENTA KÖZSÉG EGYETEMI HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJALAPJA ESZKÖZEINEK A FELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 415

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 23. Z E N T A 158. Zenta község statútuma ( Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 119. szóló rendelet ( Hivatalos Lapja, 6/2001. szám) 19. szakasza, és a bogarasi Bácska

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Költségvetési és pénzügyi osztály Kelt: 2010. 10. 15-én Z e n t a A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLI ÉVFOLYAM - 9. SZÁM 2008. JÚLIUS 11. Z E N T A 36. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 56. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület 2008.06.26-án

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2014. október 3-án 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének nagytermében megtartott 30. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. AUGUSZTUS 29. Z E N T A 54. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának 1. pontja és Zenta község statútumának (Zenta Község

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 43. üléséről, amelynek megtartására 2015. október 30-án került sor a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében. A jelenlevők számának

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2009. SZEPTEMBER 8. Z E N T A 111. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 38. üléséről, amelynek megtartására 2015. június 16-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXV 20. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 3. szám 2003. május 20. Broј 3. 20.05.2003. СТРАНА 58. OLDAL 2003.05.20. 3. szám 42.

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. MÁJUS 5. Z E N T A 83. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 20. szakasza 1. bekezdésének 39. pontja és

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2015. június 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVII 30. јун 2015. г., Бачка Топола XLVII. évfolyam 7. szám, 2015. június 30. Број 7. 30.06.2015. СТРАНА 341. OLDAL 2015.06.30.

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 156/2015. 2/1. számú előterjesztés a Kéthelyi Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői Szervezetének pénzügyi támogatási kérelme elbírálásához A Szülői Szervezet 2015.

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város POLGÁRMESTER Iratszám: II-401-56/2012 Kelt 2012.01.18-án Szabadka A sporttörvény 138. szakaszának 2. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2009. DECEMBER 11. Z E N T A 146. A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09. és 81/09. sz. kiig.) 216. szakasza 2. bekezdése, valamint Zenta község

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213. és 63/213. szám helyesbítés) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.. /2008. (...) ör. rendelete az Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének TERVEZET. /2008. (...) ör. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II.29.) ör. rendeletének módosításáról Dévaványa Város

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben