ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM OKTÓBER 20. Z E N T A

2 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 76/91., 18/93., 22/93., 37/93., 67/93., 45/94., 54/99., 22/2001. és 33/2004. sz.) 47. szaksza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 11. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a án tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 1. szakasz Zenta község évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) a teljes bevételét ,00 összegben állapítjuk meg. 2. szakasz A évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. A költségvetés teljes bevétele ,00 dinár, 2. A használók más forrásokból származó bevétele ,00 dinár. 3. szakasz A költségvetés forrásonkénti bevételeit és jövedelmeit az alábbi összegekben tervezzük: Csoport Közgazdasági osztályozás Bevételek Terv I ADÓK 321 BEVÉTELTÖBBLET Bevételtöbblet előző év JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK Keresetadók Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó Vagyonból eredő bevételek utáni adó Hozzájárulás az önálló tevék. ellátó személyek bevétele után Egyéb bevételek utáni adó KERESETALAP-ADÓ Keresetalap-adó VAGYONADÓ Vagyonadó Örökösödési és ajándékozási adó Tőkeátutalás utáni adó Névre szóló részvények utáni és részesedési adó JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK Egyes szolgáltatások utáni adók A javak használata és a javak használati engedélye után adók

3 716 EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illetékek ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK Más hatalmi szintek folyó átutalásai Más hatalmi szintek tőkeátutalásai ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL Folyó adományok külföldi államoktól a község számára ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára I. ÖSSZESEN : II EGYÉB BEVÉTELEK 741 VAGYONI BEVÉTELEK A községi költségvetési eszközök utáni kamatok Az ásványi eredetű nyersanyag használata utáni térítmény Erdők és mezőgazdasági telkek használata utáni térítmény Terület- és telekhasználat utáni térítmény Közs.érdekű javak használata utáni térítmény a kőolaj és gázkiterm JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából származó bevételek a községi szint javára Illetékek a községi szint javára A községi szervek bevételei javak és аz állami piacon kívüli egységek szolgáltatásai mellékes eladásából PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek a községi szint javára TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK Természetes és jogi személyektől származó folyó önkéntes átutalások VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára REFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK Költségrefundációs memorandumtételek HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 911 JÖVEDELEM Hazai adósságvállalásból eredő jövedelem HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ 921 JÖVEDELEM Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó jövedelemek a községi szint javára II. ÖSSZESEN : A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI A HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELFORRÁSAI ÖSSZESEN:

4 A költségvetési kiadások alaprendeltetések szerint az alábbi összegekben vannak megállapítva: Közgazd. Költsévet. A költségv.- osztá- Leírás terv használók Összesen lyozás 2009 terve A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások 42 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag ÁLLÓESZKÖZ-HASZNÁLAT Az állóeszközök használata KAMATTÖRLESZTÉS Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalás járulékos költségei SZUBVENCIÓK Közérdekű, nem pénzügyi vállalatoknak 451 nyújtott szubvenció ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK Adományok és átutalások egyéb hatatlami 463 szinteknek Egyéb adományok, dotációk és átutalások SZOC. BIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK Szociális védelmi térítés EGYÉB KIADÁSOK Kormányon kívüli szervezetek dotálása Adók, kötelező illetékek Pénzbírságok és kötbérek TARTALÉKOK Tartalékeszközök ÁLLÓESZKÖZÖK Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés

5 515 Nem anyagi jellegű vagyon ALAPTŐKETÖRLESZTÉS Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek ÖSSZESEN: KÜLÖN RÉSZ 5. szakasz A költségvetés ,00 dináros eszközeit, valamint a költségvetés közvetett és közvetlen használóinak póttevékenységből származó pótbevételeit ,00 dinár értékben, amelyek összesen ,00 dinárt tesznek ki, használók szerint az alábbiaknak megfelelően osztjuk fel: Rész Fejezet Funkció Pozíció Közgazdasági osztályozás L e í r á s Költségvet terv A saját bevételek kiadásai Összesen KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIV. 1.1 KKT, ELNÖK, ELNÖKHELYETTES, KÖZSÉGI TANÁCS 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 110. funkcióra összesen: A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 1.1. fejezet összesen: KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 330 Bíróságok A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek

6 Szerződéses szolgáltatások Anyag A 330. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 330. funkcióra összesen: Az 1.2. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 1.2. fejezet összesen: TISZAPART-ALVÉG H. K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.3. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.3. fejezet összesen: H. K. CENTA -TÓPART 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Épületek és építési létesítmények A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.4. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.4. fejezet összesen: KERTEK H. K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései

7 Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötlező illetékek Épületek és építési létesítmények A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.5. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.5. fejezet összesen: FELSŐHEGY H. K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és építési létesítmények A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.6. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.6. fejezet összesen: H. K. BÁCSKA BOGARAS 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás

8 Anyag Az állóeszközök használata A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.7. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.7. fejezet összesen: TORNYOS H. K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.8. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.8. fejezet összesen: KEVI H. K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.9. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 1.9. fejezet összesen: KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 130 Végrehajtó és törvényalkotási szervek Községi Közigazgatási Hivatal A foglalkoztatottak keresete és pótlékai

9 A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek Gépek és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 130. funkcióra összesen: Általános szoláltatások Mezőőrszolgálat A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások Állandó költségek Ingázási költségek Folyó javítások és karbantartás Anyag A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 130. funkcióra összesen: Általános szolgáltatások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Hazai kamattörlesztés Adók, kötelező illetékek Pénzbírságok és kötbérek Gépek és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 130. funkcióra összesen: POLITIKAI PÁRTOK FINANSZÍROZÁSA 111 Végrehajtó és törvényalkotási szervek Nem kormányzati szervezetek dotálása A 111. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 111. funkcióra összesen:

10 FORRÁSOK A HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN 160 Máshová nem sorolt közszolgáltatások A foglalkoztatottak térítései Anyag A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 160. funkcióra összesen: Alapfokú oktatás- Stevan Sremac Általános Iskola Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 912. funkcióra összesen: Alapfokú oktatás- Stevan Mokranjac Általános Zeneiskola Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 912. funkcióra összesen: Középfokú oktatás- Zentai Gimnázium Adományok és átutalások egyéb hatat.szint A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 920. funkcióra összesen: Középfokú oktatás- Tehetséggondozó Gimnázium Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 920. funkcióra összesen: Középfokú oktatás- Közgazdasági-kereskedelmi Iskola Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 920. funkcióra összesen:

11 920 Középfokú oktatás- Egészségügyi Középiskola Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 920. funkcióra összesen: Máshová nem sorolt oktatás Szoc.védelmi térítés a költségvetésből `- Tanulók utaztatása `- Egyetemistál ösztöndíjazása `- Szakmai továbbképzés A 980. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 980. funkcióra összesen: Tartalékok Tartalékeszközök `- Állandó tartalékok `- Folyó tartalékok A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 110. funkcióra összesen: Közösségfejlesztés Lakás- kommunálisügy Hazai kamatok törlesztése Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak `-Szemafórok karbantartása `-Közvilágítás `-Utcák takarítása `-Zöldterületek `-Fűnyírás a Népkertben `-Üzlethelys. és közs.vagy.költ `-Ültetv.és védett övez. karbant `-Fák szakszerű metszése `-Szúnyogirtás és környezetvéd `-Helyi utak karbantartása `-Vertikális szignalizáció `-Horizontális szignalizáció `-A városi strand urbanizálása `-Emlékművek karbantartása `-Templomok külső megvilágítása `-Utak téli karbantartása `-Játszóterek karbantartása `-Nagyértékű mezőgaz. szub Adományok és átutalások egyéb hatal.szint

12 `-Oktatási létes. és felszerel `-Zenta mezőgazd. fejlesztése `-Zenta kisip.és iparos.fejleszt `-Projektumokban való részvétel `-A Művelődési Otthon adapt `-Történelmi Levéltár `-Inkubátor Kft `-Kamaraszínház `-Az egészség. intézm. szükség `-Region. szemétlerakó Épületek és építési létesítmények `-Zenta tervei `-Kisaj. Kiskompet és Keceli tel `-Projektumok és önrész `-Sportközpont Épületek és létesítmények vás Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek A 620. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 620. funkcióra összesen: Végrehajtó és törvényalkotási szervek Egyéb kormányon kívüli szervezetek Kormányon kívüli szervezetek dotálása `-Helyi Gyermekjóléti Akcióterv `-Helyi Ifjúságjóléti Akcióterv `-Helyi Roma Akcióterv `-Szociális stratégia `-Részvétel civ.szerv.projektum `-Egyéb Roma koordinátor A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 110. funkcióra összesen: Az funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen IDEGENFORGALMI SZERVEZET A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások

13 Folyó javítások és karbantartás Anyag Adományok és átutalások egyéb hatal.szint Szociális védelmi térítmények Adók, kötelező illetékek Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés A 620. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 620. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS Hófehérke Óvoda 911 Iskoláskor előtti oktatás A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Az adósságvállalás járulékos költségei Adók, kötelező illetékek A 911. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 911. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen THURZÓ LAJOS KMK 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései

14 Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 820. funkcióra összesen: Művelődési szervezetek Kormányon kívüli szervezetek dotálása `-Egyéb művelődési szervezetek `-Zenta város ünnepe `-VIII. Nemzetközi Kárpát-medencei Aratóünnepség `-VIII. Nemzetközi Birkanyíró és Pörköltfőző Verseny `-X. Nyári Ifjúsági Játékok `-Zyntharew Vitézi Torna `-Miroslav A. Kamaraszínház `-Barkóca Pitypang `-Zeneakadémiai Mesteriskola A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 820. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY 820 Művelődéi szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Nem kormányzati szervezetek dotálása `-Művelődési rendezvények szerv A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 820. funkcióra összesen:

15 Az fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az fejezet összesen TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Anyag A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 820. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen SPORTKULTÚRA Sportszövetség 810 Rekreációs és sportszolgáltatás A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 810. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 810. funkcióra összesen: Sportszervezetek 810 Rekreációs és sportszolgáltatás Kormányon kívüli szervezetek dotálása `-Hagyományos sportrendezv `-Az élsport dotálása `-Sportstratégia `-Egyéb sportszervezetek A 810. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 810. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Az fejezet összesen

16 1.18 SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 090 Szociális védelem A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Szociális védelmi térítés Adók, kötelező illetékek A 090. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 090. funkcióra összesen: Máshová nem sorolt szociális védelem Egyéb kormányon kívüli szervezetek Nem kormányzati szervezetek dotálása `-Vöröskereszt `-Halláskárosultak Szövetsége `-Öregségi nyugdíjasok `-Rokkantnyugdíjasok `-ZENDE `-Háziápolás Caritas `-Népkonyha `-Napraforgó Civil Szervezet `-Tincse `-Disztrófiások Egyesülete `-Vakok és Gyengénl.Községk.Szer `-Szklerózis-multiplex Betegek Egy `-Nemek egyenjog. fogl. bizottság `-Kéz a kézben-fej.gát.gyerm `-Harcosszövetség `-Egyéb A 090. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 090. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen TŰZVÉDELMI ALAP 320 Tűzvédelmi szolgáltatások

17 Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 320. funkcióra összesen: Tűzv.szolg. Községi Tűzoltó Szövets A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 320. funkcióra összesen: Tűzv.szolg. Önkéntes Tűzoltó Egyes Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 320. funkcióra összesen: Tűzv.szolg. Tisza menti fúvószenekar Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 320. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen ÖSSZESEN: III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 6. szakasz A költségvetésben tervezzük az állandó költségvetési tartalékok eszközeit. Az állandó költségvetési tartalékokba az eszközöket a év teljes bevételének 0,5%-áig határozzuk meg. Az állandó költségvetési tartalékok eszközeinek a költségvetési rendszerről szóló törvény 49. szakaszában megállapított célokra való felhasználásáról a község polgármestere dönt. Az állandó költségvetési tartalékok felhasználásáról szóló jelentést a költségvetésről szóló zárszámadással meg kell küldeni a helyi képviselő-testületnek. 7. szakasz A folyó költségvetési tartalékokba ,00 dinár értékű eszközöket tervezünk. A folyó költségvetési tartalékeszközöket nem tervezett célokra lehet használni, olyanokra, amelyekre nem lett appropriáció eszközölve, vagy amelyekről év közben megmutatkozik, hogy az appropriációk nem voltak elegendő mértékűek. A folyó költségvetési tartalékok felhasználásáról szóló rendeletet a község polgármestere hozza meg

18 8. szakasz A költségvetésről szóló rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel. A költségvetés végrehajtására vonatkozó meghagyást a község polgármestere adja. A költségvetéssel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a polgármester felel. 9. szakasz A költségvetéssel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője felel. 10. szakasz A megvalósított eszközök felosztására háromhavi tervekkel kerül sor. A költségvetéshasználók programjainak finanszírozására besorolt eszközök a használóknak kérelem alapján kerülnek átutalásra, összhangban a háromhavi költségvetési tervekben jóváhagyott kvótákkal (arányos részekkel). A kérelem mellett a használók kötelesek megküldeni a komplett dokumentációt (másolatban) kifizetés céljából. 11. szakasz A költségvetési eszközhasználók a jelen rendelettel felosztott eszközöket csak arra a célra használhatják, amelyre a kérelmük alapján azok az eszközök jóvá lettek hagyva és át lettek utalva. A költségvetési eszközök terhére a használó csak a jelen rendelettel megállapított appropriáció összegéig vállalhat át kötelezettségeket. A község polgármestere hozhat rendeletet az appropriációk módosításáról, összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvény 41. szakaszával. 12. szakasz A község polgármestere évente legalább egyszer a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetésről szóló rendelet megvalósításáról szóló jelentést, illetve a költségvetés zárszámadását. 13. szakasz A jelen rendelettel felosztott eszközök a használók felé a megvalósított költségvetési bevételekkel részarányosan kerülnek teljesítésre. Amennyiben a költségvetési jövedelmek az év folyamán csökkennek, a költségvetési kiadások az alábbi prioritás szerint kerülnek végrehajtásra: a költségvetés-használók foglalkoztatottjai keresetének kifizetési kötelezettségei és a költségvetési eszközhasználók zavartalan működéséhez szükséges minimális állandó költségek. 14. szakasz A 121. pozíció 04. tétele (projektumokban való részvétel) eszközeinek felosztása a megfelelő általános aktussal összhangban történik. 15. szakasz A 124. pozíció 06. tétele és a 165. pozíció 01. tétele Egyéb pont alatti eszközeinek a felosztása pályázat útján történik. 16. szakasz A beruházási programokra szánt eszközök (a vízvezeték újjáépítése, a törpevízvezetékek rákapcsolása, a B1-es villámhárítóval ellátott kút újjáépítése, az ipari komplexum víz- és csatornavezeték-infrastruktúrájának projektuma) a község polgármesterének határozata alapján a KLKV kísérő dokumentumokkal ellátott eszközhasználati kérelme szerint kerülnek átutalásra. A közvállalat igazgatója felel a költségvetéssel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért, és közvetetten felel a munkájáért Zenta község polgármesterének

19 17. szakasz Ha a költségvetési eszközhasználók nem valósítanak meg pótjövedelmet a tervezett összegben, az ezen bevételekből megállapított appropriácók nem lesznek végrehajtva a költségvetés eszközeinek terhére. 18. szakasz A költségvetési eszközhasználók, amelyek megtakarításokat valósítanak meg a költségvetési eszközök fogyasztásában, a foglalkoztatottak kiadásaiban és a szolgáltatások és áru használatában, a megvalósított megtakarított összeget a foglalkoztatottak különös munkaeredményei díjazásának kifizetésére fordíthatják. A jelen szakasz 1. bekezdése szerint megvalósult megtakarított eszközök nem fizethetők ki nagyobb összegben, mint amennyi szükséges a költségvetési eszközhasználók egyhavi keresetalapjának kifizetésére, éspedig a költségvetési év végén. 19. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók, amelyeknek tevékenységét teljes egészében vagy túlsúlyban a költségvetésből finanszírozzák, a költségvetésből biztosított eszközök részével arányosan csökkenteni fogják a 2009-es évben elszámolt munkaeszköz-amortizációt. 20. szakasz A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban folyik. Kis értékű közbeszerzésnek a törvény értelmében az a beszerzés tekinthető, amelynek becsült értéke ,00-től dinárig terjed. 21. szakasz A nagyberuházások címén történő adósságvállalásáról szóló rendeletet, összhangban a közadósságról szóló törvénnyel, a község polgármesterének javaslatára Zenta Község Képviselőtestülete hozza meg. 22. szakasz A községi trezor konszolidált számláján ideiglenesen rendelkezésre álló eszközök a polgármester által aláírt szerződés megkötésével rövidtávon elhelyezhetők az üzletviteli bankoknál vagy más pénzügyi szervezeteknél. 23. szakasz A jelen rendelet a közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba, és a költségvetési év kezdetétől kerül alkalmazásra. A jelen rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-3/2009-I. Zsíros-Jankelić Anikó Zenta KKT elnöke

20 JELENTÉS ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK A MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL B E V É T E L E K től ig terjedő időszakra A megval. százalékának TERV szerinti kimutatása Csoport Közgazdasági osztályozás L E Í R Á S Terv Kigazítás Kiigazítás-2 Megvalósítás Megvalósítási százalék I ADÓ 321 BEVÉTELTÖBBLET 0, ,00 0, ,03 0,00% Bevételtöbblet ELŐZŐ ÉV 0, ,00 0, ,03 0,00% 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK , ,00 0, ,03 74,27% Keresetadók , ,00 0, ,92 78,26% Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó , ,00 0, ,77 82,69% Vagyonból eredő bev. utáni adó , ,00 0, ,75 65,24% Hozzáj. az önkent. tevék. ellátó szem. bevét , ,00 0, ,50 70,59% Egyéb bevételek utáni adó , ,00 0, ,09 53,14% 712 KERESETALAP-ADÓ , ,00 0, ,26-26,44% Keresetalap-adó , ,00 0, ,26-26,44% 713 VAGYONADÓ , ,00 0, ,02 61,71% Vagyonadó , ,00 0, ,18 77,22% Örökösödési és ajándékozási adó , ,00 0, ,29 59,67% Tőkeátutalás utáni adó , ,00 0, ,04 45,52% Névre szóló részv. utáni és részesedési adó , ,00 0,00 625,51 0,31% 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK , ,00 0, ,48 61,21% Egyes szolgáltatások utáni adók , ,00 0, ,86 47,42% A javak használata és a javak használati engedélye után adók , ,00 0, ,62 62,01% 716 EGYÉB ADÓK , ,00 0, ,38 62,50% Cégtábla utáni kommunális illetékek , ,00 0, ,38 62,50% 730 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK , ,00 0, ,00 53,68% Más hatalmi szintek folyó átutalásai , ,00 0, ,00 74,98% Más hatalmi szinetek tőkeátutalásai , ,00 0, ,00 1,39% 731 KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI , ,00 0, ,23 16,96% Külföldi államok folyó adom. a közs. javára , ,00 0, ,23 16,96% NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 0, ,00 0, ,00 99,78% Nemzetközi szerv. folyó adományai a község javára 0, ,00 0, ,00 99,78% ÖSSZESEN I , , ,91 65,43%

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2014. MÁJUS 19. Z E N T A 50. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja alapján, kapcsolatban

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK 1. szakasz Jelen törvény Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) hatásköreit határozza meg, és szabályozza

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA ÚJVIDÉK, 2009. NOVEMBERE A Szerb Köztársaság Alkotmánya alapján, valamint a vajdasági polgároknak a Szerb Köztársaság keretében az autonómia érvényesítésére, ápolására

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám

Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám Број: 17. 05.09.2013. СТРАНА 335. OLDAL 2013.09.05. 17. szám A Magyarkanizsai Községi Gazdaságfejlesztési Alap (a továbbiakban: alap) létrehozásáról szóló rendelet 11. szakasza és az alap alapszabályának

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

699. 701. 700. 702. Újvidék

699. 701. 700. 702. Újvidék Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. 699. Újvidék 2013.

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. FEBRUÁR 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 12/2015. (II.05.) sz. hat. A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2007. FEBRUÁR 16. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 217/2006.(XII.15.) sz. határozat A megyei közgyűlés pénzügyi, gazdasági és vagyongazdálkodási

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 XX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX. ÉVFOLYAM 4.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kerettörvény. a nemzeti közösségek személyi elvű önkormányzatáról

Kerettörvény. a nemzeti közösségek személyi elvű önkormányzatáról Bakk Miklós: Kerettörvény a nemzeti közösségek személyi elvű önkormányzatáról. [http://www.emnt.org/dokumentumok/szemelyikerettorveny_nemzeti_kozossegek_szemelyi_elvu_onkormanyzatarol-bakk.rtf] - tervezet

Részletesebben