ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM DECEMBER 29. Z E N T A

2 204. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás, 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám másik törvény, és 103/2015. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám másik törvény) 32. szakasza, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a december 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Zenta község évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) teljes bevétele: 1,168,986,709 dinár összegben kerül megállapításra. 2. szakasz A évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. a évi költségvetés folyó jövedelmei és bevételei 1,030,565,709 dinár összegben, 2. áthozott fel nem használt külön rendeltetésű eszközök 110,752,000 dinár összegben, 3. a használók más forrásokból eredő jövedelmei 27,669,000 dinár összegben. 1. oldal 1533

3 3. szakasz Zenta község évi költségvetésének bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbiakból tevődnek össze: А. JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK Közgazdasági osztályozás dinárban kifejezve 1. Nem pénzügyi vagyon eladása alapján megvalósított jövedemek és bevételek ,030,565, Nem pénzügyi vagyon beszerzésének teljes kiadásai és költségei ,121,317, Költségvetési többlet/hiány (7+8) - (4+5) -90,752, Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) Teljes fiskális többlet/hiány ((7+8) - (4+5)) ,752,000 B. FINANSZÍROZÁS 1. Adósságvállalásból származó bevételek 91 0 Pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek (9211., 9221., , és kontó) 3. Előző évekből származó felhasználatlan eszközök 3 110,752,000 Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a hazai értékpapírok beszerzésének kivételével) 5. Alaptőketörlesztés kiadásai 61 20,000, Nettó finanszírozás ( ) - ( ) 90,752, Teljes fiskális többlet/hiány és nettó finanszírozás (((7+8) - (4+5)) - 62) + (( )-( )) C. A KÖLTSÉGVETÉS HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELEI oldal 1534

4 4. szakasz A költségvetés bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra S.sz. LEÍRÁS A közg. osztályoz ás kódja Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Összesen I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ,247,600 8,200, ,447, Adóbevételek ,505, ,505, Jövedelem, nyereség- és tőkenyereségadók (az önkéntes anyagi hozzájárulás kivételével) ,250, ,250, Önkéntes anyagi hozzájárulás Vagyonadó ,500, ,500, Egyéb adóbevételek 36,755, ,755, Nem adóból származó bevételek 74 36,500, ,500, Természeti erőforrások használata utáni térítmény ,000, ,000, Erdei és mezőgazdasági földterületek használata utáni térítmény ,000, ,000, Építési telek használata utáni térítmény ,500, ,500, Természetes gyógyító tényezők használata utáni térítmény A biztosítási kötvények birtokosait megillető vagyonból származó bevételek Növények kötelező egészségügyi ellenőrzése utáni térítmény Építési telek rendezése utáni térítmény ,000, ,000, A helyi önkormányzati egység költségvetési eszközhasználói természetes és jogi személyeknek nyújtott szolgáltatásainak értékesítése alapján megvalósított bevételek 2.8 Egyéb nem adóból származó bevételek 3. Adományok Átutalások ,742,600 8,200, ,942, Költségrefundációs memorandumtételek , , Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből származó bevételek 8 41,400, ,400,000 II. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ÉS 4+5 1,044,238,009 27,669,000 1,071,907,009 KIADÁSAI 1. Folyó kiadások ,720,767 17,433, ,153, A foglalkoztatottak kiadásai ,485, ,485, Áruk és szolgáltatások igénybevétele ,924,502 17,398, ,322, Állóeszközök használata Kamatok törlesztése 44 5,588, ,588, Szubvenciók 45 15,448, ,448, oldal 1535

5 1.6. Szociális védelem a költségvetésből 47 23,690, ,690, Egyéb költségek ,585,000 35,000 71,620, Átutalások ,380, ,380, Nem pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 5 193,136,410 10,236, ,372, III. Pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai (a 6211 kivételével) PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL ÉS ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK 1. Adósságvállalás Adósságvállalás hazai hitelezőknél Adósságvállalás külföldi hitelezőknél Hiteltörlesztés és pénzügyi vagyon értékesítése alapján megvalósított jövedelmek IV. ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 6 20,000, ,000, Adósságtörlesztés 61 20,000, ,000, Adósságtörlesztés hazai hitelezőknek ,000, ,000, Adósságtörlesztés külföldi hitelezőknek Adósságtörlesztés garanciák alapján Pénzügyi vagyon beszerzése V. KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ NEM FELOSZTOTT JÖVEDELEMTÖBBLET 3 110,752, ,752, szakasz A jelen rendelet 3. szakasza szerinti 90,752,000 dinár összegű teljes fiskális deficit finanszírozásához szükséges eszközök a korábbi évekből származó nem felosztott 110,752,000 dinár összegű bevételtöbbletből, valamint a 20,000,000 dinár összegű adósságvállalásból származó bevételekből kerülnek biztosításra. А fiskális deficit finanszírozásához a évben a Zenta község konszolidált kincstári számláján levő eszközök is használhatók, olyan mértékben, amely nem veszélyezteti ezen számla likviditását. Ha a év végén a konszolidált kincstári számlán hitel marad, az a pénzpiacon fennálló feltételektől függően átvihető a következő évre. 4. oldal 1536

6 6. szakasz A költségvetés forrásonkénti bevételeit és jövedelmeit az alábbi összegekben tervezzük: évi terv Osztály/Kategó ria/csoport Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből Szerkezet % A költségvetés használók egyéb finanszírozási forrásaiból származó eszközök KÖZPÉNZEK ÖSSZESEN Az előző évből áthozott eszközök % FOLYÓ BEVÉTELEK % ADÓK % JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK % Keresetadók % Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek % Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek % % Ingatlanjövedelem utáni adó % Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % % Földterület utáni adó % Ingatlanjövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % Személybiztosítási bevételek utáni adó % Egyéb bevételek utáni adó % Sportolók bevétele utáni adó % VAGYONADÓ % Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) % % Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint % Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint % % JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK % Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére % Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.) Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével % % Gépjárművek utáni éves térítmény % Idegenforgalmi illeték % Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény % Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") % Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény % EGYÉB ADÓK % Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték % ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK % ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL 0.0% oldal 1537

7 Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára 0.0% EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI % Rendeltetés szerinti folyó átutalások a Köztársaságtól % Rendeltetés szerinti folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára % Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára % Rendeltetés szerinti tőkeátutalások szűkebb értelemben a Köztáraságtól a községi szint javára % Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára % EGYÉB BEVÉTELEK % VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei % Ásványi eredetű nyersanyagok és geotermális erőforrások használata utáni térítmény, ha a kiaknázás a VAT területén történik Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iparművészeti és kézműves termékek árusítsa kivételével % % % Telekhasználat utáni térítmény % Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték % JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a községi szint javára % % Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek % Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára % A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek Gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás alapján megvalósított bevételek a községi szint javára % % Községi közigazgatási illetékek % Építési telkek rendezése utáni térítmény % Létesítmények törvényesítése utáni illeték a községi szint javára % Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei % A közvetett használók bevételei PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON % A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon Helyszíni bírságokból és közigazgatási eljárásban kirótt bírságokból eredő bevételek a községi szint javára Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján helyi adóh % % % TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI % Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára % VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK % Egyéb bevételek a községi szint javára % Községi tulajdonú lakások bérleti díja a községi szint javára % Közvállalatok nyereségének bizonyos része a közvállalat igazgatóbizottságának határozata alapján a községi szint javára % KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK % Költségrefundációs memorandumtételek % NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK % Ingatlanok eladásából származó bevételek a községi szint javára % oldal 1538

8 Lakások eladásából származó bevételek a községi szint javára % Lakások törlesztéséből származó bevételek a községi szint javára % A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI % ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK % oldal 1539

9 A költségvetés használók évi tervezett tőkekiadásainak áttekintése 7. szakasz Sor szám Leírás Közg. osztályozás Forrás A projektum finanszírozás kezdetének éve A projektum finanszírozás befejezésének éve A projektum teljes értéke Megvalósítva ével bezárólag NAGY ÉRTÉKŰ PROJEKTUMOK Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton Útépítés Tornyos településen Ablakcsere a középületeken energiahatékonyság céljából Járdaépítés és -helyreállítás A határutak rendezése A vizesblokk kibővítése a Снежана-Hófehérke Óvoda Százszorszép épületében A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából A zentai Városháza központi kupolája homlokzatának helyreállítása 511 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén oldal 1540

10 Sor szám 12 Leírás A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében Közg. osztályozás Forrás A projektum finanszírozás kezdetének éve A projektum finanszírozás befejezésének éve A projektum teljes értéke Megvalósítva ével bezárólag Járdaépítés és -javítás a Centar-Tópart helyi közösségben A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése Zentán a Sportközpont kiépítése partnerség alapú rendezés Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari 511 részen Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben A zentai Sportcsarnok felszerelése A szilárd kommunális hulladék kezelésére szolgáló regionális rendszer kiépítése oldal 1541

11 Sor szám Leírás Közg. osztályozás Forrás A projektum finanszírozás kezdetének éve A projektum finanszírozás befejezésének éve A projektum teljes értéke Megvalósítva ével bezárólag A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség területén Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK területén A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK területén A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta cseréje a November 11. tornatermében A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken 511 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása oldal 1542

12 8. szakasz A költségvetés alapvető rendeltetés szerinti kiadásai az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra: Közg. oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Eszközök összesen FOLYÓ KIADÁSOK % A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI % A foglalkoztatottak keresete és pótlékai % A munkáltatót terhelő szociális járulékok % Természetbeni juttatások (szállítás) % A foglalkoztatottak szociális juttatásai % A foglalkoztatottak térítményei % Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások % SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT % Állandó kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Szakosított szolgáltatások % Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) % Anyag % KAMATTÖRLESZTÉS % Hazai kamatok törlesztése % Az adósságvállalás kísérő költségei % SZUBVENCIÓK % Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek % Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek % ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK % Átutalások egyéb hatalmi szinteknek % Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek % Dotációk kötelező társadalombiztosítási szervezeteknek % Egyéb dotációk és átutalások % SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS % Szociális védelmi térítések a költségvetésből % EGYÉB KIADÁSOK % Kormányon kívüli szervezetek dotálása % Adók, kötelező illetékek és bírságok % Pénzbírságok bírósági végzések alapján % Kártérítés állami szervek által okozott sérülésért vagy kárért % A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI % Állandó tartalék % Folyó tartalék % TŐKEKIADÁSOK % ÁLLÓESZKÖZÖK % Épületek és építési létesítmények % Gépek és felszerelés % Egyéb ingatlan és felszerelés % Nem anyagi jellegű vagyon % oldal 1543

13 520 KÉSZLETEK % Árukészletek további eladásra % TERMÉSZETI VAGYON % Földterületek % ALAPTŐKETÖRLESZTÉS % Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek % KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN % oldal 1544

14 9. szakasz A költségvetés kiadásai a költségek és kiadások tervének program szerinti szerkezete alapján az alábbi összegekben kerültek megállapításra és besorolásra: A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK TERVÉNEK PROGRAM SZERINTI SZERKEZETE Kód Programtevékenység/ költségvetésből % bevételek Eszközök a Szerkezet Saját és egyéb Megnevezés Program Eszközök összesen Projektum program Helyi fejlesztés és területi tervezés % Területi és településrendezési tervezés % Az építési telkek igazgatása % Szociális lakhatás % П1 Zenta település általános szabályozási terve % П2 Létesítmények törvényesítése Zenta községben % program Kommunális tevékenység % A közvilágítás irányítása/karbantartása % Zöld közterületek karbantartása % A tisztaság fenntartása a közrendeltetésű területeken % Állathigiénia % Hőenergia előállítása és elosztása % Ivóvízzel való ellátás és az ivóvízellátás irányítása % Egyéb kommunális szolgáltatások % П1 Közterületi játszótér kiépítése a Felsőhegy Helyi Közösség 0.0% területén 1102-П2 Kerítés kiépítése a Madách Imre 1. szám alatti címen % П3 Csatornahálózat kiépítése az Ifjúsági utcában a Kertek HK 0.7% területén 1102-П4 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a 0.5% Szkopjei utcák részein - második fázis 1102-П5 Csatornahálózat kiépítése a Szabadkai utcában a Kertek HK 0.7% területén program Helyi gazdaságfejlesztés % Az üzleti és beruházási környezet előmozdítása % Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére % П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2017-ben % oldal 1545

15 A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az П3 udvari részen 0.1% П4 Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása % program A turizmus fejlesztése % A turizmusfejlesztés irányítása % Az idegenforgalmi kínálat népszerűsítése % П1 Idegenforgalmi illeték % П2 Tiszavirág fesztivál Zentán % П3 I love Zenta fesztivál % П4 Karácsonyi vásár % program Mezőgazdaság-fejlesztés % A mezőgazdasági politika támogatása és végrehajtása a helyi önkormányzatban % A vidékfejlesztés támogatásának intézkedései % program Környezetvédelem % A környezetvédelem irányítása % A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése % A kommunális hulladék kezelése % П1 Az illegális hulladéklerakók szanálása és felszámolása % program Közúti infrastruktúra % A közlekedés igazgatása % A közlekedési infrastruktúra karbantartása % Tömegközlekedés % П1 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása % П2 A kerékpárút harmadik fázisának kiépítése Zentán a Tornyosi úton 0.4% 0701-П3 A Kevi-Törökfalu közlekedési útvonal újjáépítése % П4 A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 2017-ben % program Iskoláskor előtti nevelés % Iskoláskor előtti intézmények működése % П1 A vizesblokk kibővítése a gyermekek vizesblokkhoz való hozzáférése érdekében, másik dolgozószobán történő áthaladás nélkül 0.2% П2 A tető szanálása és nyílászárócsere a Cinege épületben % oldal 1546

16 2001-П3 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó szociálisan veszélyeztetett gyermekek tartózkodásának gazdasági árában 0.1% П4 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - az alapító részesedése az intézményben tartózkodó, a családban a harmadik gyermek tartózkodásának gazdasági árában 0.2% П5 A gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodására vonatkozó szolgáltatásnyújtás - a szülők 20%- os részesedése a tartózkodás gazdasági árában % program Alapfokú oktatás % Általános iskolák működése % П1 "Opel kombi" lízingelt jármű % П2 Munkahelyi egészségvédelem % П3 A tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozat tűzifaraktára tetőszerkezetének cseréje % П4 A tanárok szakmai továbbképzése % П5 Közlekedési készlet az elsősöknek % П6 Külföldi partnerség % П7 Tudás-hatalom % П8 Tanárok szállítása % П9 Mesteriskola % П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén % П11 Külföldi partnerség % П12 Az iskola évfordulója % П13 A vizesblokk helyreállítása a zentai Thurzó Lajos épületben % П14 A sportcélokat szolgáló elhasználódott parketta cseréje a November 11. tornatermében 0.1% program Középfokú oktatás % Középiskolák működése % П1 "Kombi" lízingelt jármű % П2 Nemzetközi verseny % П3 A Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése % П4 A Gimnázium épületének adaptálása és helyreállítása % oldal 1547

17 2003-П5 Az iskola épületének és vagyonának karbantartása % П6 A Közgazdasági-kereskedelmi Iskola tanárainak szakmai továbbképzése 0.0% П7 TUDOK projektum % П8 Az Egészségügyi Középiskola tanárainak szakmai továbbképzése 0.0% П9 Külföldi partnerség % П10 Diákok biztosítása % П11 Fekete Mihály matematikaverseny % П12 A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanárainak szakmai továbbképzése 0.0% П13 Műszaki tervdokumentáció az iskolaépületre % program Szociális és gyermekvédelem % Szociális támogatás % A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása % Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások % A Vöröskereszt programja megvalósításának támogatása % A gyermekek és a gyermekes családok támogatása % П1 Egyetemisták ösztöndíjazása % П2 Sportösztöndíjak % П3 Középiskolások szállítása % program Elsődleges egészségvédelem % Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése % Halottkémszolgálat % Tevékenységek végrehajtása a közegészségügyről való társadalmi gondoskodás területén % program A kultúra fejlesztése % A helyi művelődési intézmények működése % A kulturális termelés és a művészeti alkotás erősítése % A kulturális és történelmi örökség megőrzését és bemutatását szolgáló rendszer előmozdítása A közérdek megvalósítása és előmozdítása a nyilvánosság tájékoztatása területén % 0.2% oldal 1548

18 1201-П1 A munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében 2.3% П2 Zenta község jeles ünnepei % П4 Dudás Gyula megemlékezés % П9 Irodalmi est % П10 Sremac-napok % П11 Az SZMK ünnepe % П12 Éves folklór koncert % П13 Gyermek népzenei fesztivál % П15 A levéltári anyag áthelyezése a városháza tornyából a Levéltár új épületébe 0.0% 1201-П16 Album kiadása a zentai csata 320. évfordulója alkalmából % program Sport- és ifjúsági fejlesztés % A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása % Az iskoláskor előtti és az iskolai sport támogatása % A sport infrastruktúra karbantartása % Az ifjúsági politika végrehajtása % program Helyi önkormányzat % A helyi önkormányzatok és városi községek működése % A helyi közösségek működése % Közadósságkezelés % Községi Ügyészség % Felügyelőségi teendők % A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése % Jogsegély % Folyó költségvetési tartalék % Állandó költségvetési tartalék % A helyi önkormányzat forrásbevételeinek adminisztrálása % Irányítás rendkívüli helyzetekben % П1 Általános iskolás tanulók szállítása % П4 A homlokzat helyreállítása és nyílászárócsere a középületeken % oldal 1549

19 A Zentai Csata Emlékmúzeum kialakítását szolgáló terület 0602-П adaptálása a városháza tornyában 0.1% П7 Az egykori laktanya épületének megvásárlása % П8 Helyi közösségi választások % program A helyi önkormányzat politikai rendszere % A Községi Képviselő-testület működése % A végrehajtó szervek működése % A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása % program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások % Az energiahatékonyság fejlesztése és javítása, valamint megújuló energiaforrások használata 0501-П1 A Zentai Egészségház épületének adaptálása és energetikai szempontból történő szanálása % % PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN % oldal 1550

20 10. szakasz Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális osztályozása alapján: A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA Funkciók Funkcionális osztályozás Eszközök a költségvetésből Szerkezet % Eszközök egyéb forrásokból Eszközök összesen SZOCIÁLIS VÉDELEM % Betegség és rokkantság % Család és gyermekek % Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak % Máshova nem sorolt szociális védelem % ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK % Végrehajtó és törvényhozó szervek % Pénzügyi és fiskális ügyek % Általános szolgáltatások % Egyéb általános szolgáltatások % Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások % Közadósság tranzakciók % VÉDELEM % Polgári védelem % Máshova nem sorolt védelem % KÖZREND ÉS BIZTONSÁG % Tűzvédelmi szolgáltatások % Bíróságok % GAZDASÁGI ÜGYEK % Általános gazdasági és kommerciális ügyek % Mezőgazdaság % Egyéb energia % Közúti közlekedés % Vízi közlekedés % Csővezetékek és a közlekedés egyéb formái % Idegenforgalom % Többrendeltetésű fejlesztési projektumok % KÖRNYEZETVÉDELEM % Hulladékkezelés % A szennyezettség csökkentése % A növény- és állatvilág, valamint a táj védelme % Máshova nem sorolt környezetvédelem % LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK % Lakásügyi fejlesztés % Közösségfejlesztés % Vízellátás % Utcai megvilágítás % EGÉSZSÉGÜGY % Általános egészségügyi szolgáltatások % Közegészségügyi szolgáltatások % REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS % Rekreációs és sportszolgáltatások % Kulturális szolgáltatások % A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai % OKTATÁS % Iskoláskor előtti oktatás % oldal 1551

21 912 Alapfokú oktatás % Felső középfokú oktatás % Középfokú oktatás diákotthonnal % Máshova nem sorolt oktatás % ÖSSZESEN % oldal 1552

22 11. szakasz A évi állandó költségvetési tartalék ,00 dinárt, a folyó költségvetési tartalék pedig ,00 dinárt tesz ki. II. KÜLÖN RÉSZ 12. szakasz Az összes finanszírozási forrásból pénzelt teljes költségek és kiadások, az adósság alaptőketörlesztésének kiadásait is beleértve ,00 dinár összegben, a 12. oszlopban kerültek kimutatásra, és az alábbi használók és programok szerint kerülnek elosztásra: Rész Fejezet Program szerinti osztályozás Funkció Pozíció Közgazdasági osztályozás Finanszírozási forrás Leírás Belső felosztás Eszközök a költségvetésből Eszközök egyéb forrásokból Közpénzek összesen KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE A Községi Képviselő-testület működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Egyéb dotációk és átutalások Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 16. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A 16. programra összesen: oldal 1553

23 Az 1. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből Az 1. részre összesen: A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE A végrehajtó szervek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok Szerződéses szolgáltatások Hazai kamatok törlesztése Egyéb dotációk és átutalások Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak költségtérítései Anyag Egyéb dotációk és átutalások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 16. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A 16. programra összesen: A 2. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből oldal 1554

24 A 2. részre összesen: KÖZSÉGI TANÁCS PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT POLITIKAI RENDSZERE A Községi Képviselő-testület működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Egyéb dotációk és átutalások Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok bírósági végzések szerint Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A végrehajtó hatalmi szervek és a képviselő-testület munkájának támogatása 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok Szerződéses szolgáltatások Anyag Egyéb dotációk és átutalások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 16. program finanszírozási forrásai: 23. oldal 1555

25 Bevételek a költségvetésből A 16. programra összesen: A 3. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A 3. részre összesen: ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Községi Ügyészség 330 Bíróságok A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Egyéb dotációk és átutalások Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A 15. program finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A 15. programra összesen: A 4. rész finanszírozási forrásai: Bevételek a költségvetésből A 4. részre összesen: KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások 24. oldal 1556

26 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak költségtérítései A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások Állandó kiadások Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalás kísérő költségei Egyéb dotációk és átutalások Kormányon kívüli szervezetek dotálása Adók, kötelező illetékek és bírságok Gépek és felszerelés Egyéb ingatlan és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A helyi önkormányzatok és városi községek működése 250 Máshova nem sorolt védelem Anyag Gépek és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A helyi önkormányzatok és városi községek működése 133 Egyéb általános szolgáltatások Állandó kiadások oldal 1557

27 Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Egyéb ingatlan és felszerelés A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A helyi önkormányzatok és városi községek működése 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok Egyéb dotációk és átutalások Épületek és építési létesítmények A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A helyi önkormányzatok és városi községek működése 320 Tűzvédelmi szolgáltatások Állandó kiadások Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Közadósságkezelés 170 Közadósságkezelés 26. oldal 1558

28 Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalás kísérő költségei Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Felügyelőségi teendők 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) A munkaadót terhelő szociális járulékok Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Egyéb dotációk és átutalások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak működése 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások Helyi roma Akcióterv Állandó kiadások Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Kormányon kívüli szervezetek dotálása A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből A programtevékenységre összesen : Jogsegély 330 Bíróságok Szerződéses szolgáltatások A programtevékenység finanszírozási forrásai : 27. oldal 1559

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2015. DECEMBER 30. Z E N T A 178. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás,

Részletesebben

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 29. Z E N T A 131. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2015. NOVEMBER 27. Z E N T A 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2015. november 27-én 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében megtartott 44. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 38. üléséről, amelynek megtartására 2015. június 16-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 43. üléséről, amelynek megtartására 2015. október 30-án került sor a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében. A jelenlevők számának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 4. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2009. DECEMBER 31. Z E N T A 154. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. DECEMBER 29. Z E N T A 147. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2012., 62/2013. 63/2013., 108/2013., 142/2014. és 68/2015. számok) 43. szakaszának 1. bekezdése kapcsolatban

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213. és 63/213. szám helyesbítés) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. JÚNIUS 15. Z E N T A 150. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 48. és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2010. OKTÓBER 18. Z E N T A 193. A közúti szállításról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 46/95., 66/2001., 61/2005. 91/2005. és 62/2006. szám) 7. szakasza és 36. szakaszának 1.

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 23/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2014. október 3-án 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének nagytermében megtartott 30. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft)

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat évi költségvetése Konszolidált Bevételek (E Ft) 1. melléklet Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Pilisszentkereszt Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Konszolidált

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 7/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Fıváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelezı feladat ellátásának mőködési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 21.12.2. COM(21) 774 végleges A. melléklet/24 B. fejezet A. melléklet a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unióban alkalmazandó

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101 Polgármesteri

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

1. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez . melléklet a../207. (I....) önkormányzati rendelethez ". melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN 206. A B C D E F G H I J K L M N KIADÁSOK 2 I. Működési

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé

1. melléklet a 8/2016. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé 1. melléklet a 8/216. (V.27.) önkormányzati rendeleth Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevé ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI MÓDOSÍTOTT ÖSSZESEN K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő

Részletesebben

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/215.(VII.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben