ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 XLIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM DECEMBER 29. Z E N T A

2 147. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 76/91., 18/93., 22/93., 37/93., 67/93., 45/94., 54/99., 22/2001. és 33/2004. sz.) 47. szaksza, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 11. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és 78. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a december 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1. szakasz Zenta község évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) a teljes bevételét ,00 dinár összegben állapítjuk meg. 2. szakasz A évi költségvetés az alábbiakból tevődik össze: 1. A költségvetés teljes bevétele ,00 dinár, 2. A használók más forrásokból származó bevétele ,00 dinár. 3. szakasz A költségvetés forrásonkénti bevételeit és jövedelmeit az alábbi összegekben tervezzük: Közgazd Csop asági ort osztályo Bevételek Terv 2009 zás I ADÓK 321 BEVÉTELTÖBBLET Bevételtöbblet előző év 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK Keresetadók Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó Vagyonból eredő bevételek utáni adó Hozzájárulás az önálló tevék. ellátó személyek bevétele után Egyéb bevételek utáni adó KERESETALAP-ADÓ Keresetalap-adó VAGYONADÓ Vagyonadó Örökösödési és ajándékozási adó Tőkeátutalás utáni adó Névre szóló részvények utáni és részesedési adó JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK Egyes szolgáltatások utáni adók A javak használata és a javak használati engedélye után adók oldal 238.

3 EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illetékek ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK Más hatalmi szintek folyó átutalásai Más hatalmi szintek tőkeátutalásai ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL Folyó adományok külföldi államoktól a község számára I. ÖSSZESEN : II EGYÉB BEVÉTELEK 741 VAGYONI BEVÉTELEK A községi költségvetési eszközök utáni kamatok Az ásványi eredetű nyersanyag használata utáni térítmény Erdők és mezőgazdasági telkek használata utáni térítmény Terület- és telekhasználat utáni térítmény Közs.érdekű javak használata utáni térítmény a kőolaj és gázkiterm JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából származó bevételek a községi szint javára Illetékek a községi szint javára A községi szervek bevételei javak és аz állami piacon kívüli egységek szolgáltatásai mellékes eladásából PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek a községi szint javára TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ 744 ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK Természetes és jogi személyektől származó folyó önkéntes átutalások VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára REFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK Költségrefundációs memorandumtételek HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELEM Hazai üzletivteli bankoktól adósságvállalásból eredő jövedelem HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ JÖVEDELEM Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó jövedelemek a községi szint javára II. ÖSSZESEN : A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI A HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELFORRÁSAI ÖSSZESEN: oldal 239.

4 A költségvetési kiadások alaprendeltetések szerint az alábbi összegekben vannak megállapítva: Közgazd. Költsévet. A költségv.- osztá- Leírás terv használók Összesen lyozás 2009 terve A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag ÁLLÓESZKÖZ-HASZNÁLAT Az állóeszközök használata KAMATTÖRLESZTÉS Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalás járulékos költségei SZUBVENCIÓK Közérdekű, nem pénzügyi vállalatoknak 451 nyújtott szubvenció ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK Adományok és átutalások egyéb hatatlami 463 szinteknek Adományok és átutalások egyéb hatatlami szinteknek SZOC. BIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK Szociális védelmi térítés EGYÉB KIADÁSOK Kormányon kívüli szervezetek dotálása Adók, kötelező illetékek TARTALÉKOK Tartalékeszközök ÁLLÓESZKÖZÖK Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon ALAPTŐKETÖRLESZTÉS Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek ÖSSZESEN: oldal 240.

5 KÜLÖN RÉSZ 5. szakasz A költségvetés ,00 dináros eszközeit, valamint a költségvetés közvetett és közvetlen használóinak póttevékenységből származó pótbevételeit ,00 dinár értékben, amelyek összesen ,00 dinárt tesznek ki, használók szerint az alábbiaknak megfelelően osztjuk fel: Rész Fejezet Funkció Pozíció Közgazdasági osztályozás L e í r á s Költségvet terv A saját bevételek kiadásai Összesen KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIV. 1.1 KKT, ELNÖK, ELNÖKHELYETTES, KÖZSÉGI TANÁCS 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 110. funkcióra összesen: A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 1.1. fejezet összesen: KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 330 Bíróságok A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag A 330. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 330. funkcióra összesen: Az 1.2. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 1.2. fejezet összesen: oldal 241.

6 TISZAPART-ALVÉG H. K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Épületek és építési létesítmények Gépek és felszerelés A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.3. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.3. fejezet összesen: H. K. CENTA -TÓPART 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Épületek és építési létesítmények A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.4. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.4. fejezet összesen: KERTEK H. K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötlező illetékek Épületek és építési létesítmények oldal 242.

7 A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.5. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.5. fejezet összesen: FELSŐHEGY H. K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.6. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.6. fejezet összesen: H. K. BÁCSKA BOGARAS 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Az állóeszközök használata A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: oldal 243.

8 Az 1.7. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.7. fejezet összesen: TORNYOS H. K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.8. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az 1.8. fejezet összesen: KEVI H. K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és más üzleti kiadások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 110. funkcióra összesen: Az 1.9. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az 1.9. fejezet összesen: KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 130 Végrehajtó és törvényalkotási szervek Községi Közigazgatási Hivatal A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások oldal 244.

9 Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek Gépek és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 130. funkcióra összesen: Általános szoláltatások Mezőőrszolgálat A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások Állandó költségek Ingázási költségek Folyó javítások és karbantartás Anyag A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 130. funkcióra összesen: Általános szolgáltatások Állandó kiadások Szerződéses szolgáltatások Hazai kamattörlesztés Adók, kötelező illetékek Gépek és felszerelés Nem anyagi jellegű vagyon A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 130. funkcióra összesen: POLITIKAI PÁRTOK FINANSZÍROZÁSA 111 Végrehajtó és törvényalkotási szervek Nem kormányzati szervezetek dotálása A 111. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 111. funkcióra összesen: oldal 245.

10 Alapfokú oktatás- Stevan Sremac Általános Iskola Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 912. funkcióra összesen: Alapfokú oktatás- Stevan Mokranjac Általános Zeneiskola Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 912. funkcióra összesen: Középfokú oktatás- Gimnázium Adományok és átutalások egyéb hatat.szint A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 920. funkcióra összesen: Középfokú oktatás- Tehetséggondozó Gimnázium Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 920. funkcióra összesen: Középfokú oktatás- Közgazdasági-kereskedelmi Középiskola Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 920. funkcióra összesen: Középfokú oktatás- Egészségügyi Középiskola Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 920. funkcióra összesen: oldal 246.

11 Máshová nem sorolt oktatás Szoc.védelmi térítés a költségvetésből `- Tanulók utaztatása `- Egyetemistál ösztöndíjazása `- Szakmai továbbképzés A 980. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 980. funkcióra összesen: Tartalékok Tartalékeszközök `- Állandó tartalékok `- Folyó tartalékok A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 110. funkcióra összesen: Közösségfejlesztés Lakás- kommunálisügy Hazai kamatok törlesztése Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak `-Szemafórok karbantartása `-Közvilágítás `-Utcák takarítása `-Zöldterületek `-Fűnyírás a Népkertben `-Üzlethelys. és közs.vagy.költ `-Ültetv.és védett övez. karbant `-Fák szakszerű metszése `-Szúnyogirtás és környezetvéd `-Helyi utak karbantartása `-Vertikális szignalizáció `-Horizontális szignalizáció `-A városi strand urbanizálása `-Emlékművek karbantartása `-Templomok külső megvilágítása `-Utak téli karbantartása `-Játszóterek karbantartása `-Nagyértékű mezőgaz. szub Adományok és átutalások egyéb hatal.szint `-Oktatási létes. és felszerel `-Zenta mezőgazd. fejlesztése `-Zenta kisip.és iparos.fejleszt `-Projektumokban való részvétel `-A Művelődési Otthon adapt `-Történelmi Levéltár oldal 247.

12 `-Inkubátor Kft `-Kamaraszínház `-Az egészség. intézm. szükség `-Region. szemétlerakó Épületek és építési létesítmények `-Zenta tervei `-Kisaj. Kiskompet és Keceli tel `-Projektumok és önrész `-Sportközpont Épületek és létesítm. vásárlása Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek A 620. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 620. funkcióra összesen: Végrehajtó és törvényalkotási szervek Egyéb kormányon kívüli szervezetek Kormányon kívüli szervezetek dotálása `-Helyi Gyermekjóléti Akcióterv `-Helyi Ifjúságjóléti Akcióterv `-Helyi Roma Akcióterv `-Szociális stratégia `-Részvétel civ.szerv.projektum `-Egyéb A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 110. funkcióra összesen: Az funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen IDEGENFORGALMI SZERVEZET A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adományok és átutalások egyéb hatal.szint Adók, kötelező illetékek Épületek és építési létesítmények oldal 248.

13 Gépek és felszerelés A 620. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 620. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS Hófehérke Óvoda 911 Iskoláskor előtti oktatás A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok Természetbeni juttatások A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Az adósságvállalás járulékos költségei Adók, kötelező illetékek A 911. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 911. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen THURZÓ LAJOS KMK 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások oldal 249.

14 Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Adók, kötelező illetékek A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 820. funkcióra összesen: Művelődési szervezetek Kormányon kívüli szervezetek dotálása `-Egyéb művelődési szervezetek `-Zenta város ünnepe `-VIII. Nemzetközi Kárpát-medencei Aratóünnepség `-VIII. Nemzetközi Birkanyíró és Pörköltfőző Verseny `-X. Nyári Ifjúsági Játékok `-Tisza-fieszta `-Zyntharew Vitézi Torna `-Miroslav A. Kamaraszínház `-Barkóca Pitypang `-Zeneakadémiai Mesteriskola A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 820. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY 820 Művelődéi szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Nem kormányzati szervezetek dotálása `-Művelődési rendezvények szerv A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 820. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Az fejezet összesen oldal 250.

15 TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 820 Kulturális szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Anyag A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 820. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen SPORTKULTÚRA Sportszövetség 810 Rekreációs és sportszolgáltatás A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 810. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 810. funkcióra összesen: Sportszervezetek 810 Rekreációs és sportszolgáltatás Kormányon kívüli szervezetek dotálása `-Hagyományos sportrendezv `-Az élsport dotálása `-Sportstratégia `-Egyéb sportszervezetek A 810. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 810. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Az fejezet összesen oldal 251.

16 SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 090 Szociális védelem A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok A foglalkoztatottak szociális juttatásai A foglalkoztatottak térítései Díjak, jutalmak és egyéb üzleti kiadások Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag Szociális védelmi térítés Adók, kötelező illetékek A 090. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 090. funkcióra összesen: Máshová nem sorolt szociális védelem Egyéb kormányon kívüli szervezetek Nem kormányzati szervezetek dotálása `-Vöröskereszt `-Halláskárosultak Szövetsége `-Öregségi nyugdíjasok `-Rokkantnyugdíjasok `-ZENDE `-Háziápolás Caritas `-Népkonyha `-Napraforgó Civil Szervezet `-Tincse `-Disztrófiások Egyesülete `-Vakok és Gyengénl.Községk.Szer `-Szklerózis-multiplex Betegek Egy `-Nemek egyenjog. fogl. bizottság `-Kéz a kézben-fej.gát.gyerm `-Harcosszövetség `-Egyéb A 090. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 090. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen oldal 252.

17 TŰZVÉDELMI ALAP 320 Tűzvédelmi szolgáltatások Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 320. funkcióra összesen: Tűzv.szolg. Községi Tűzoltó Szövets A foglalkoztatottak keresete és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok Állandó kiadások Ingázási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek A 320. funkcióra összesen: Tűzv.szolg. Önkéntes Tűzoltó Egyes Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 320. funkcióra összesen: Tűzv.szolg. Tisza menti fúvószenekar Adományok és átutalások egyéb hatal.szint A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek A 320. funkcióra összesen: Az fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek Saját bevételek Az fejezet összesen ÖSSZESEN: III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 6. szakasz A költségvetésben tervezzük az állandó költségvetési tartalékok eszközeit. Az állandó költségvetési tartalékokba az eszközöket a év teljes bevételének 0,5%-áig határozzuk meg. Az állandó költségvetési tartalékok eszközeinek a költségvetési rendszerről szóló törvény 49. szakaszában megállapított célokra való felhasználásáról a község polgármestere dönt. Az állandó költségvetési tartalékok felhasználásáról szóló jelentést a költségvetésről szóló zárszámadással meg kell küldeni a helyi képviselő-testületnek. oldal 253.

18 7. szakasz A folyó költségvetési tartalékokba ,00 dinár értékű eszközöket tervezünk. A folyó költségvetési tartalékeszközöket nem tervezett célokra lehet használni, olyanokra, amelyekre nem lett appropriáció eszközölve, vagy amelyekről év közben megmutatkozik, hogy az appropriációk nem voltak elegendő mértékűek. A folyó költségvetési tartalékok felhasználásáról szóló rendeletet a község polgármestere hozza meg. 8. szakasz A költségvetésről szóló rendelet végrehajtásáért a község polgármestere felel. A költségvetés végrehajtására vonatkozó meghagyást a község polgármestere adja. A költségvetéssel felosztott eszközök rendeltetésszerű felhasználásáért a polgármester felel. 9. szakasz A költségvetéssel felosztott eszközök törvényes felhasználásáért a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője felel. 10. szakasz A megvalósított eszközök felosztására háromhavi tervekkel kerül sor. A költségvetéshasználók programjainak finanszírozására besorolt eszközök a használóknak kérelem alapján kerülnek átutalásra, összhangban a háromhavi költségvetési tervekben jóváhagyott kvótákkal (arányos részekkel). A kérelem mellett a használók kötelesek megküldeni a komplett dokumentációt (másolatban) kifizetés céljából. 11. szakasz A költségvetési eszközhasználók a jelen rendelettel felosztott eszközöket csak arra a célra használhatják, amelyre a kérelmük alapján azok az eszközök jóvá lettek hagyva és át lettek utalva. A költségvetési eszközök terhére a használó csak a jelen rendelettel megállapított appropriáció összegéig vállalhat át kötelezettségeket. A község polgármestere hozhat rendeletet az appropriációk módosításáról, összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvény 41. szakaszával. 12. szakasz A község polgármestere évente legalább egyszer a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetésről szóló rendelet megvalósításáról szóló jelentést, illetve a költségvetés zárszámadását. 13. szakasz A jelen rendelettel felosztott eszközök a használók felé a megvalósított költségvetési bevételekkel részarányosan kerülnek teljesítésre. Amennyiben a költségvetési jövedelmek az év folyamán csökkennek, a költségvetési kiadások az alábbi prioritás szerint kerülnek végrehajtásra: a költségvetés-használók foglalkoztatottjai keresetének kifizetési kötelezettségei és a költségvetési eszközhasználók zavartalan működéséhez szükséges minimális állandó költségek. 14. szakasz A 122. pozíció (projektumokban való részvétel) eszközeinek felosztása a megfelelő általános aktussal összhangban történik. 15. szakasz A 124. pozíció 06. tétele és a 165. pozíció 01. tétele Egyéb pont alatti eszközeinek felosztása pályázat útján történik. oldal 254.

19 16. szakasz A beruházási programokra szánt eszközök (a vízvezeték újjáépítése, a törpevízvezetékek rákapcsolása, a B1-es villámhárítóval ellátott kút újjáépítése, az ipari komplexum víz- és csatornavezeték-infrastruktúrájának projektuma) a község polgármesterének határozata alapján a KLKV kísérő dokumentumokkal ellátott eszközhasználati kérelme szerint kerülnek átutalásra. A közvállalat igazgatója felel a költségvetéssel felosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű felhasználásáért, és közvetetten felel a munkájáért Zenta község polgármesterének. 17. szakasz Ha a költségvetési eszközhasználók nem valósítanak meg pótjövedelmet a tervezett összegben, az ezen bevételekből megállapított appropriácók nem lesznek végrehajtva a költségvetés eszközeinek terhére. 18. szakasz A költségvetési eszközhasználók, amelyek megtakarításokat valósítanak meg a költségvetési eszközök fogyasztásában, a foglalkoztatottak kiadásaiban és a szolgáltatások és áru használatában, a megvalósított megtakarított összeget a foglalkoztatottak különös munkaeredményei díjazásának kifizetésére fordíthatják. A jelen szakasz 1. bekezdése szerint megvalósult megtakarított eszközök nem fizethetők ki nagyobb összegben, mint amennyi szükséges a költségvetési eszközhasználók egyhavi keresetalapjának kifizetésére, éspedig a költségvetési év végén. 19. szakasz A közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználók, amelyeknek tevékenységét teljes egészében vagy túlsúlyban a költségvetésből finanszírozzák, a költségvetésből biztosított eszközök részével arányosan csökkenteni fogják a 2009-es évben elszámolt munkaeszköz-amortizációt. 20. szakasz A közbeszerzési eljárás a közbeszerzésről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban folyik. Kis értékű közbeszerzésnek a törvény értelmében az a beszerzés tekinthető, amelynek becsült értéke ,00-től dinárig terjed. 21. szakasz A nagyberuházások címén történő adósságvállalásáról szóló rendeletet, összhangban a közadósságról szóló törvénnyel, a község polgármesterének javaslatára Zenta Község Képviselőtestülete hozza meg. 22. szakasz A községi trezor konszolidált számláján ideiglenesen rendelkezésre álló eszközök a polgármester által aláírt szerződés megkötésével rövidtávon elhelyezhetők az üzletviteli bankoknál vagy más pénzügyi szervezeteknél. 23. szakasz A jelen rendelet a közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba, és a költségvetési év kezdetétől kerül alkalmazásra. A jelen rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-2/2008-II Zsíros-Jankelić Anikó, s. k. Zenta KKT elnöke oldal 255.

20 148. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, a közbevételekről és közkiadásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 76/91., 18/93., 22/93., 37/93., 45/94., 42/98., 54/99. 22/2001. és 33/2004. sz.) 25. szakasza 1. bekezdése 2. pontjának 1. alpontja, valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. sz.) 19. szakasza és 78. szakaszának 1. bekezdése alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi R E N D E L E T E T A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. szakasz Ezzel a rendelettel a KKT módosítást eszközöl a helyi kommunális illetékekről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 15/2001., 13/2002., 1/2004., 18/2004., 7/2005., 10/2006. és 9/2007.sz.). 2. szakasz Módosul az illetékdíjszabás (kivéve az 1. díjtételt), amely alkotó része ezen rendeletnek, mégpedig az alábbiak szerint: 2. díjtétel Játékeszközök tartására a használati idővel arányosan, darabonként fizetendő illeték napi összegben: - szórakoztató automatákra és biliárdasztalokra: a) a helyiségben levő 5 automatáig vagy asztalig darabonként 18,00 din. b) a helyiségben levő 5 automata vagy asztal felett darabonként...15,00 din. Megjegyzés: Ezt az illetéket az elvégzett felügyelet alapján a használati idővel arányosan kell fizetni, éspedig a hónap 5-éig az előző hónapra vonatkozóan. 3. díjtétel A vendéglátóhelyeken szolgáltatott zenés műsorra a használati idővel arányosan fizetendő illeték: -a zenét szolgáltató vendéglátóhelyeken 600,00 din. Megjegyzés: Az ezen díjtétel szerinti illetéket a vendéglátóipari gazdasági társaság, illetve az önálló vendéglátó fizeti, akinek a vendéglátóipari létesítményében zenei programot szolgáltatnak, a napok számával arányosan, amelyeken a hónap folyamán zenei program került megrendezésre. Az illetékkötelezett köteles bejelenteni a zenei program szolgáltatását a Községi Közigazgatási Hivatal városrendezési és lakásügyi-kommunális osztályának, amely végzést hoz az ezen díjtétel szerinti illeték megfizettetéséről. A bejelentésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: az illetékkötelezett cégneve és székhelye, a felelős személy, illetve a vendéglátóipari létesítmény tulajdonosának a családi és utóneve és a napok száma a hónapban, amelyeken zenei műsort szolgáltatnak. Amennyiben az illeték befizetésére az első negyedévben az egész folyó évre vonatkozóan egy összegben kerül sor, az illeték 30%-kal csökken. Az illetékfizetési kötelezettség bejelentésének ellenőrzését a kommunális felügyelő végzi. oldal 256.

21 4. díjtétel Reklámpannók használatára a használati idővel arányosan fizetendő illeték: a) reklámpannók kifüggesztéséért darabonként naponta négyzetméterenként...200,00 din. b) állandó, nem mozdítható reklámpannók elhelyezéséért darabonként naponta négyzetméterenként...18,00 din. Megjegyzés: Az e díjtétel szerinti illeték a pannó kifüggesztése előtt fizetendő. Az e díjtétel szerinti illeték fizetése alól mentesül minden sport- és művelődési-oktatási szervezet, környezetvédelmi és emberbaráti szervezet, ha állandó, nem mozdítható reklámpannót függesztenek ki. 5. díjtétel Közúti motoros járműveknek és kapcsolt járműveknek rendezett és megjelölt helyeken való parkolására történő területhasználatra a helyi kommunális illeték a használati idővel arányosan fizetendő, éspedig: a) közúti motoros járművek parkolására 30,00 din./óra b) kapcsolt járművek parkolására 55,00 din/óra 6. díjtétel Szabad területek kempingezésre, sátor vagy egyéb ideiglenes használatú létesítmény fölállítására való használatára a használati idővel arányosan fizetendő illeték: a) szabad terület kempingezésre való használatára naponta négyzetméterenként...9,00 din. b) szabad terület sátor felállítására való használatára sátoronként naponta 140,00 din. 7. díjtétel Üzleti vagy bármilyen egyéb célú parthasználatra négyzetméterenként naponta 120,00 din. 8. díjtétel A cégtáblának az üzlethelyiségen való kitűzésére fizetendő helyi kommunális illetéket éves összegben állapítjuk meg, fizetése pedig két részletben történik. Zenta község területe e díjtétel alapján az alábbi övezetekre oszlik: I. övezet: e területi egység határait a vasúttól kezdődően az alábbi utcák képezik: Vojislav Ilić utca, Njegos tér, Táncsics Mihály, Vladimir Nikolić, Széchenyi tér, Dositelj Obradović a Tisza-partig, ahol az éves illetékösszeg az alábbi: a) nagyvállalatok, bankok és biztosítási szervezetek ,00 din. b) középvállalatok ,00 din. c) kisvállalatok ,00 din. d) vállalkozók ,00 din. II. övezet: e területi egység határát az első övezet határa képezi a vasútig, a Város körüli út, a Mikszáth Kálmán, az Ivo Andrić a Városi temetőig, a Szekfű György, a Petőfi brigád, a Joó Lajos, a Kert utca a Mezőgazdasági utcáig, a Tisza folyótól a Pravoszláv temetőig, a Karađorđe utca és Újvidéki útig, itt az éves illetékösszeg az alábbi: a) nagyvállalatok, bankok és biztosítási szervezetek ,00 din. b) középvállalatok ,00 din. oldal 257.

22 c) kisvállalatok ,00 din. d) vállalkozók ,00 din. III. övezet: az első és második övezeten kívüli terület Zenta településen, itt az éves illetékösszeg az alábbi: a) nagyvállalatok, bankok és biztosítási szervezetek ,00 din. b) középvállalatok ,00 din. c) kisvállalatok ,00 din. d) vállalkozók ,00 din. IV. övezet: a többi Zenta községi település, ahol az éves illetékösszeg az alábbi: a) nagyvállalatok, bankok és biztosító szervezetek ,00 din. b) középvállalatok ,00 din. c) kisvállalatok 4.945,00 din. d) vállalkozók ,00 din. Minden gazdasági alany a második kihelyezett cégtábla esetében 50%-os, a harmadik cégtábla esetében 70%-os, az összes többi cégtábla esetében 90%-os kedvezményre jogosult. Megjegyzés: 1. A költségvetésből finanszírozott jogi személyeket és vállalkozókat mentesítjük az illetékfizetési kötelezettség alól. 2. Ha egy objektumon ugyanazon illetékkötelezettnek több kihelyezett cégtáblája, illetve cégjelzése található, csak egy cégtábla, illetve cégjelzés után fizet illetéket. 3. A jelen díjtétel szerinti illeték két részletben fizetendő, éspedig az első a folyó év február 28-ig, a második pedig a folyó év augusztus 31-ig. 4. Ha a cégtáblát az első félévben helyezik ki, a kommunális illeték teljes összegét kell fizetni, ha viszont a második felében helyezik ki, akkor a jelen díjtételben megszabott összeg 50%-át. 5. A tevékenység év közben történő megváltoztatása nem hat ki az abban z évben esedékes és nem megfizetett illeték összegére. 6. А gazdasági társaságok és magánvállalkozások, amelyek az üzletviteli tevékenységüket a évben kezdték meg, jogosultak 3 évig az illetékfizetés alóli felmentésre, amennyiben az üzletviteli évben határozatlan időtartamra legalább öt új dolgozót foglalkoztattak. A jelen pont 1. bekezdése szerinti feltételek meglétét az illetékfizetés alóli felmentéshez az INSZ, ONSZ és PPP űrlapokkal bizonyítják. 7. A már létező gazdasági társaságok és vállalkozók három évig jogosultak az illetéknek a 0,3%-os csökkentésére a folyó év minden egyes új határozatlan időtartamra felvett foglalkoztatottjuk után. A jelen pont 1. bekezdése szerinti feltételek meglétét az illeték összegének csökkentéséhez az INSZ, ONSZ és PPP űrlapokkal bizonyítják. 9. díjtétel Cégtáblának az üzlethelyiségen kívül, a községhez tatozó létesítményeken és területeken való kitűzésére és kiírására (úttest, járda, zöldterület, villanyoszlop stb.) négyzetméterenként fizetendő illeték.9.775,00 din. 10. díjtétel Üzlethelyiségen kívüli árukiállításra szolgáló vitrinek használata fizetendő: a) 1 vitrin után, melynek nagysága 1 négyzetméterig terjed, évi 2.590,00 din. b) egy vitrin után, melynek nagysága 1 négyzetméter felett van, évi ,00 din. oldal 258.

23 Megjegyzés: Az illetéket az árunak a vitrinben történő kiállítása előtt kell fizetni. 11. díjtétel Úszóberendezések és úszóalkalmatosságok, valamint egyéb vízi létesítmények tartására és használatára a határ menti folyami közlekedésben használt kikötők kivételével, berendezésenként, illetve alkalmatosságonként évente fizetendő ,00 din. 12. díjtétel Csónakok és tutajok vízen való tartására és használatára a hajóutakat karbantartó és megjelölő szervezetek által használt csónakok kivételével az évente fizetendő illeték a) csónak 510,00 din. b) hajó.1.575,00 din. 13. díjtétel Vízen úszó éttermek és egyéb vendéglátóipari és szórakoztató létesítmények tartására darabonként évente fizetendő illeték ,00 din. 14. díjtétel Közúti motoros és kapcsolt járművek tartására, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével évente fizetendő illeték: 1. Tehergépjárművek (kombi és tehergépkocsi): a) 3 tonna teherbírásig 1.575,00 din. b) 3 tonna teherbírás felett: -alaptérítmény ,00 din. -minden tonnára 3 és 8 tonna között..510,00 din. c) 8 és 10 tonna teherbírás között: -alaptérítmény ,00 din. -minden tonnára 8 és 10 tonna között 510,00 din. d) 10 tonna teherbírás felett: -alaptérítmény ,00 din. -10 tonna felett tonnánként 1.015,00 din. e) 400 kg-ig terjedő teherbírású tehertricikli után a térítés nagyságát a motor űrtartalma szerint állapítják meg, a térítés összegét pedig ezen díjtétel 3. pontja (motorkerékpár) tartalmazza, f) 400 kg feletti teherbírású tricikli után 510,00 din. 2. Autóbuszok, kombi-buszok, regisztrált ulőhelyei után 360,00 din. 3. Motorkerékpárok a motor űrtartalma szerint: a) 125 cm 3 -ig...510,00 din. b) 125 cm 3 -től 250 cm 3 -ig...880,00 din. c) 250 cm 3 -től 500 cm 3 -ig.1.525,00 din. d) 500 cm 3 -től cm 3 -ig.2.880,00 din. e) cm 3 felett.5.460,00 din. 4. Munkagépek teherbírásuktól függetlenül járművenként ,00 din. oldal 259.

24 5. Kapcsolt járművek (teherpótkocsik és különleges teherpótkocsik) teherbírása szerint, éspedig: a) 3 tonnáig ,00 din. b) 3 és 8 tonna teherbírás között: - alaptérítmény ,00 din. -minden tonnára 3 és 8 tonna között.595,00 din. c) 8 és 10 tonna teherbírás között: -alaptérítmény ,00 din. -minden tonnára 8 és 10 tonna között..510,00 din. d) 10 tonna teherbírás felett: -alaptérítmény ,00 din. -10 tonna felett tonnánként 595,00 din. -utaspótkocsi után utasülésenként 60,00 din. e) munkapótkocsikra pótkocsinként önsúlytól függetlenül.1.015,00 din. f) traktor által vontatott tehergépkocsi után teherbírásuk szerint: - 8 tonnáig tonnánként 430,00 din. - 8 tonna teherbírás felett: ~ alaptérítmény.1.910,00 din. ~ 8 tonna felett tonnánként...265,00 din. 6. Vontatójárművek motorerősség szerint: a) Traktorok: -18 kw-ig 595,00 din tól 29 kw-ig..890,00 din től 46 kw-ig 1.180,00 din kw felett.1.765,00 din. b) Vontatók: -66 kw-ig...890,00 din. -66-tól 95 kw-ig 1.485,00 din. -95-től 132 kw-ig ,00 din től 177 kw-ig.3.330,00 din kw felett 5.280,00 din. 7. Személygépkocsik és kombinált járművek, valamint pihenésre és táborozásra átalakított műbizonylatos járművek a motor űrtartalma szerint: a) 900 cm 3 -ig...785,00 din. b) 900-tól cm 3 -ig 1.180,00 din. c) től cm 3 -ig.1.575,00 din. d) tól 2500 cm 3 -ig.2.360,00 din. e) tól cm 3 -ig.4.920,00 din. f) cm 3 felett 6.860,00 din. 8. Személygépkocsik pihenésre és táborozásra szolgáló kapcsolt járművei, melyek összsúlya meghaladja a 750 kg-ot járművenként..690,00 din. oldal 260.

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2009. DECEMBER 31. Z E N T A 154. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2010. OKTÓBER 18. Z E N T A 193. A közúti szállításról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 46/95., 66/2001., 61/2005. 91/2005. és 62/2006. szám) 7. szakasza és 36. szakaszának 1.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2015. NOVEMBER 27. Z E N T A 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. JÚNIUS 15. Z E N T A 150. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 48. és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 4. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2015. DECEMBER 30. Z E N T A 178. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 29. Z E N T A 131. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM 2016. DECEMBER 29. Z E N T A 204. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2009. NOVEMBER 17. Z E N T A 137. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2009.11.16-án

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Költségvetési és pénzügyi osztály Kelt: 2010. 10. 15-én Z e n t a A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 23. Z E N T A 158. Zenta község statútuma ( Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 119. szóló rendelet ( Hivatalos Lapja, 6/2001. szám) 19. szakasza, és a bogarasi Bácska

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2014. október 3-án 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének nagytermében megtartott 30. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 43. üléséről, amelynek megtartására 2015. október 30-án került sor a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében. A jelenlevők számának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 38. üléséről, amelynek megtartására 2015. június 16-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2013. DECEMBER 30. Z E N T A 227. A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012. és

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213. és 63/213. szám helyesbítés) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. MÁJUS 5. Z E N T A 83. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 20. szakasza 1. bekezdésének 39. pontja és

Részletesebben

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2

8/2009. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 2 8/29. (IV. 16.) Orosházi Önkormányzati rendelet az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról 1 2 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, többször 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXIII 6. април 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2011. április 6. Број 3. 06.04.2011. СТРАНА 82.

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Újvidék. 2009. december 23. 20. szám LXV. évfolyam 725.

Újvidék. 2009. december 23. 20. szám LXV. évfolyam 725. Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. december

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt

Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt Előterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadási ei. változás Bevételi ei.vált. 1. 2014. évi bérkiegészítés (április) Önkormányzatok

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben