ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM SZEPTEMBER 29. Z E N T A

2 131. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/15. szám másik törvény, és 103/15. szám) 76. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET JANUÁR JÚNIUS IDŐSZAK KÖZÖTTI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. oldal 818

3 A költségvetés forrásonkénti bevételei és jövedelmei az alábbi összegekben kerültek megvalósításra: Osztály/Kategória/Csoport Kontó A BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből évi terv Január júniusi megvalósítás A megvalósítás százaléka ADÓK JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK Keresetadók Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet az Adóhivatal határozata szerint az átalányösszegben megállapított jövedelem alapján fizetnek Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó, melyet a ténylegesen megvalósított jövedelem alapján önadózással fizetnek Ingatlanjövedelem utáni adó Ingóságok bérbeadásából származó bevételek utáni adó - önadózás és az Adóhivatal határozata alapján Mező- és erdőgazdaságból származó jövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint Földadó , Ingatlanjövedelem utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint Személybiztosítási bevételek utáni adó Önkéntes anyagi hozzájárulás Egyéb bevételek utáni adó Sportolók bevétele utáni adó KERESETALAPI ADÓ A költségvetésből pénzelt alkalmazottak keresetalapi adója Az egyéb alkalmazottak keresetalapi adója Szerzői és iparvédelmi jogok alapján jövedelmet megvalósító személyek keresetalapi adója VAGYONADÓ Természetes személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) Jogi személyek vagyonadója (a földterületek, részvények és részesedések kivételével) Öröklési és ajándékozási adó az Adóhivatal határozata szerint Az ingatlanok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint Részvények és egyéb értékpapírok feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint A gépjárművek, vízi járművek és légi járművek feletti abszolút jogok átruházása utáni adó, az Adóhivatal határozata szerint JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK Kommunális illeték hangszerek tartására és zenei programok rendezésére Reklámpanók használata utáni kommunális illeték, beleértve a cégtábla üzlethelyiségen kívül való elhelyezése utáni illetéket is a helyi önkormányzati egységhez tartozó létesítményeken és helyiségeken (úttestek, járdák, zöldfelületek, lámpaoszlopok stb.) Közúti gépjárművek és pótkocsik tartása utáni kommunális illeték, a mezőgazdasági járművek és gépek kivételével Gépjárművek utáni éves térítmény Környezetszennyezési térítmény SO2, NO2 és porszerű anyagok kibocsátása, illetve ártalmatlanított hulladék utáni térítmény Idegenforgalmi illeték Külön környezetvédelmi és -fejlesztési térítmény Kommunális tevékenység végzése utáni koncessziós díjak és egyéb koncessziós tevékenységekből eredő bevételek, melyet a helyi önkormányzati egys Játékgépek tartása utáni kommunális illeték ("szórakoztató játékok") Vízv., csat., tele. és elek. vezetékek elhelyezése utáni térítmény EGYÉB ADÓK Cégtábla üzlethelyiségen való elhelyezése utáni kommunális illeték ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Rendeltetés folyó átutalások a Köztársaságtól oldal 819

4 Rendeltetés folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára Célhoz nem kötött folyó átutalások a VAT-tól a községi szint javára Tőkeátutalások a VAT-tól a községi szint javára EGYÉB BEVÉTELEK VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A községi költségvetés költségvetési eszközök utáni kamatokból eredő bevételei Ásványi eredetű nyersanyagok utáni térítmény a VAT területén Állami tulajdonú mezőg. földterületek és mezőg. létesítmények bérbeadásával megvalósított eszközök Közterületeken vagy üzlethelyiségek előtt elhelyezkedő terület üzleti célú használatáért fizetendő kommunális illeték, az újságok, könyvek és egyéb kiadványok, valamint régi, iaprművészeti és kézműves termékek árusítsa kivételével Telekhasználat utáni térítmény Közterület építőanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Bor előállítására szánt szőlő földrajzi származási helyéhez, illetve előállítása ellenőrzéséhez kapcsolódó tevékenységek ellátásának költségei Javak és szolgáltatások kereskedelmi szervezetek részéről történő eladásából származó bevételek a községi szint javára Az állami tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek Térítmény használati jog tulajdonjoggá való átalakítása alapján a községi szint javára A községi tulajdonú, a községek és a községi költségvetés közvetett használói által használt ingatlanok bérbe-, illetve használatba adásából származó bevételek Községi közigazgatási illetékek Építési telkek rendezése utáni térítmény A község létesítményeinek törvényesítése utáni illeték Községi szervek és szervezetek saját tevékenységükkel megvalósított bevételei PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON A közlekedésbiztonsági előírásokkal előirányozott szabálysértések miatt kimondott pénzbírságokból származó bevételek A községi képviselő-testület ügyiratával előirányozott szabálysértések miatt folytatott szabálysértési eljárásban kimondott pénzbírságokból származó bevételek és az ezen eljárásban elkobzott vagyoni haszon Bevételek az adótart. 5%-os növeléséből a kényszermegfizettetés napján helyi adóh TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai a községi szint javára VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a községi szint javára KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK Költségrefundációs memorandumtételek ÁLLÓESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Állóeszközök eladásából származó bevételek a községi szint javára ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN, FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK Az előző évből áthozott fel nem használt eszközök A KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ÖSSZES ESZKÖZ oldal 820

5 A közgazdasági ok összesítése a január 1-jétől június 30-áig terjedő időszakra Közg. oszt. A KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK FAJTÁI Eszközök a költségvetésből A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka FOLYÓ KIADÁSOK % 410 A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI % 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai % 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok % 413 Természetbeni juttatások (szállítás) 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai % 415 A foglalkoztatottak térítményei % 416 Díjak, jutalmak és egyéb külön kiadások % 417 Képviselői pótlék KIADÁSOK ALAPVETŐ RENDELTETÉS SZERINT 420 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT % 421 Állandó kiadások % 422 Utazási költségek % 423 Szerződéses szolgáltatások % 424 Szakosított szolgáltatások % 425 Folyó javítások és karbantartás (szolgáltatás és anyag) % 426 Anyag % 430 ÁLLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0.00% 440 KAMATTÖRLESZTÉS % 441 Hazai kamatok törlesztése % 444 Az adósságvállalás kísérő költségei % 450 SZUBVENCIÓK % Folyó szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és 4511 szervezeteknek % Állami tőketámogatások nem pénzügyi közvállalatoknak és 4512 szervezeteknek % 460 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK % 4631 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek % 4632 Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek % 465 Egyéb adományok, dotációk és átutalások % Egyéb folyó dotációk a törvény szerint % 470 SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS % 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből % 480 EGYÉB KIADÁSOK % 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása % 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok % 483 Pénzbírságok bírósági végzések alapján % 490 ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGVETÉSI ÁTUTALÁSOK % Állandó tartalék % Folyó tartalék % 4. oldal 821

6 500 TŐKEKIADÁSOK % 510 ÁLLÓESZKÖZÖK % 511 Épületek és építési létesítmények % 512 Gépek és felszerelés % 513 Egyéb ingatlan és felszerelés % 515 Nem anyagi jellegű vagyon % 520 KÉSZLETEK 0.00% 523 Árukészletek további eladásra 540 TERMÉSZETBENI VAGYON % 541 Földterületek % 543 Erdők és vizek % 550 Nem anyagi jellegű vagyon, amely a Nemzeti Beruházási Terv megvalósítására szolgáló eszközökből kerül finanszírozásra 0.00% 610 ALAPTŐKETÖRLESZTÉS % 611 Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek % KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN % 5. oldal 822

7 Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer program a alapján: A KÖLTSÉGEK PROGRAM SZERINTI OSZTÁLYOZÁSA Kód tevékenység/ Projektum Megnevezés Eszközök a költségvetésből Szerkezet % A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka program Helyi fejlesztés és területi tervezés % % Stratégiai, területi és várostervezés % % Zenta község közvagyonának összeírása és bejegyzése 1101-П % 0.00% 1101-П2 Zenta település általános szabályozási terve % 0.00% 1101-П3 Létesítmények törvényesítése Zenta községben % 0.00% program Kommunális tevékenység % % Vízellátás % % Közhigiénia % % A zöldterületek rendezése és karbantartása % % Közvilágítás % % Egyéb kommunális szolgáltatások % % 0601-П1 A települések felszín alatti tartalékairól szóló tanulmány kidolgozása % 0.00% 0601-П2 Vízvezetékhálózat kiépítése Zentán a Dózsa György, a Petar Gorčić és a Makszim Gorkij utcában % % 0601-П3 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Munkás és a Szkopjei utcák részein % % 0601-П4 Csatornahálózat kiépítése a Kertek HK-ben, a Pacsirta utca részén % % 0601-П5 Csatornahálózat kiépítése a Fuvaros és a Vasútsor utcák részein a Kertek HK-ben % % program Helyi gazdaságfejlesztés % % A meglévő gazdaság támogatása % 0.00% Az üzleti környezet fejlesztése % % Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére % % 1501-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2016-ban % % Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása 1501-П2 és adaptálása % 0.00% 6. oldal 823

8 1501-П3 A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezetékés csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen % % program A turizmus fejlesztése % % A turizmusfejlesztés irányítása % % Idegenforgalmi bemutató % % 1502-П1 Idegenforgalmi illeték % % 1502-П2 Tiszavirág fesztivál Zentán % % 1502-П3 I love Zenta fesztivál % 0.00% 1502-П4 Karácsonyi vásár % % 1502-П5 Fellépés a "Beogradski Manifest" rendezvényen % % program Mezőgazdaságfejlesztés % % A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása % % A mezőgazdasági termelés ösztönzése % % Vidékfejlesztés % % 0101-П1 XIV. birkanyíró és birkapörköltfőző fesztivál % % 0101-П2 A kárpát-medencei aratók nemzetközi találkozója % 0.00% program Környezetvédelem % % A környezet és a természeti értékek védelmének irányítása % % A kommunális hulladék kezelése % % A környezeti elemek minőségének figyelemmel kísérése % % A természeti értékek védelme és a természetes tulajdonságokkal rendelkező területek előmozdítása % % program Közúti infrastruktúra % % A közlekedési infrastruktúra igazgatása % % Utak karbantartása % % 0701-П1 Útépítés Tornyos településen % % 0701-П2 Útjavítás Zentán a Stevan Sremac utcában % % 0701-П3 Közlekedési útvonal kiépítése a Radivoj Ćirpanov utcában Zentán % % 0701-П4 Közlekedési útvonal kiépítése a Mezőgazdaság utcában Zentán % % 0701-П5 Kerékpárút kiépítése Zentán a Tornyosi úton % 0.00% 0701-П6 Biztonsági kamerák elhelyezése az útkereszteződéseknél % 0.00% 7. oldal 824

9 program Iskoláskor előtti nevelés % % Iskoláskor előtti intézmények működése % % 2001-П1 A vizesblokk kibővítése a Százszorszép épületben % 0.00% 2001-П2 Az elavult világítás cseréje a Bóbita épületben % % program Alapfokú oktatás % % Általános iskolák működése % % 2002-П1 "Opel kombi" lízingelt jármű % % 2002-П2 A jelenlegi fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő cseréje Zentán a November 11. Kihelyezett Tagozat épületén % 0.00% 2002-П3 Az elektromos berendezések, villámhárítók és vészfények vizsgálata % 0.00% 2002-П4 A tanárok szakmai továbbképzése % 0.00% 2002-П5 Közlekedési készlet az elsősöknek % 0.00% 2002-П6 Külföldi partnerség % % 2002-П7 Tudás-hatalom % % 2002-П8 Tanárok szállítása % % 2002-П9 Mesteriskola % % 2002-П10 A tető újjáépítése és helyreállítása az Alapfokú Zeneiskola épületén % 0.00% 2002-П11 Külföldi partnerség % % 2002-П12 Az iskola évfordulója % 0.00% program Középfokú oktatás % % Középiskolák működése % % 2003-П1 "Kombi" lízingelt jármű % % 2003-П2 Nemzetközi verseny % % 2003-П3 A tanárok szakmai továbbképzése % % 2003-П4 Az iskola festése % 0.00% 2003-П5 "A Gimnázium 140. évfordulója" % 0.00% 2003-П6 Az iskola épületének és vagyonának karbantartása % % 2003-П7 A tanárok szakmai továbbképzése % % 2003-П8 A tanárok szakmai továbbképzése % % 2003-П9 Külföldi partnerség % 0.00% 2003-П10 Külföldi partnerség % 0.00% program Szociális és gyermekvédelem % % Szociális támogatás % % A társadalmi-humanitárius szervezetek támogatása % % Tanácsadó-terápiás és társadalmi-oktatási szolgáltatások % % 8. oldal 825

10 A Vöröskereszt tevékenysége % % Gyermekvédelem % % program Elsődleges egészségvédelem % % Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működése % % program A kultúra előmozdítása % % A helyi kulturális intézmények működése % % A kulturális és művészi alkotás ösztönzése % % 1201-П1 Táncpanoráma % 0.00% 1201-П2 Zenta község jeles ünnepei - a város 800. évfordulója % 0.00% 1201-П3 Szilveszterezés a téren % % 1201-П4 Pedagógusnap % 0.00% 1201-П5 Magyar folklór % % 1201-П6 A magyar kultúra napja % % 1201-П7 Az előadások előkészítése és előadása % % 1201-П8 Szállítóeszköz vásárlása lízingre % 0.00% 1201-П9 Irodalmi est % % 1201-П10 Sremac-napok % 0.00% 1201-П11 Az Alapítvány ünnepe % % 1201-П12 Éves folklór koncert % % 1201-П13 Gyermek népzenei fesztivál % 0.00% 1201-П14 Az Alapítvány ünnepsége a város 800. évfordulója alkalmából % % 1201-П15 Fémpolcok és egyéb irodai bútor beszerzése a zentai Történelmi Levéltár szükségleteire % 0.00% 1201-П16 Mosolytenger % % 1201-П17 Fúvószenekar % 0.00% 1201-П18 A munkálatok első és második fázisának megvalósítása a Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása érdekében % % program Sport- és ifjúsági fejlesztés % % A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása % % Az iskoláskor előtti, iskolai és rekreációs sport, valamint a tömeges testnevelés támogatása % % A sport infrastruktúra karbantartása % % 1301-П1 Sportösztöndíjak % % 9. oldal 826

11 1301-П2 A zentai Sportcsarnok tervezése és kiépítése % 0.00% 1301-П3 Zentán a Sportközpont kiépítése partnerség alapú rendezés % % 1301-П4 A Sportcsarnokhoz vezető bekötőút újjáépítése és helyreállítása % 0.00% 1301-П5 A zentai Sportcsarnok felszerelése % % program Helyi önkormányzat % % A helyi önkormányzatok és városi községek működése % % A helyi önkormányzatok és városi községek működése % % Közadósságkezelés % % Községi vagyonjogi ügyészség % % Tömegközlekedés % % Tájékoztatás % % A nemzeti kisebbségek programja % % tevékenység: Jogsegély % % tevékenység: Tartalékok % 0.00% 0602-П évi helyhatósági választások % % 0602-П2 Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire % % Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási 0602-П3 Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából % % 0602-П4 Diákok utaztatása % % 0602-П5 Egyetemisták ösztöndíjazása % % 0602-П6 Ballagók parádéja % % 0602-П7 A zentai Városháza központi kupolája homlokzatának helyreállítása % % 0602-П8 A Madách Imre utca 1. szám alatti épület folyó karbantartása % 0.00% 0602-П9 Az utak javítása a TISZAPART-ALVÉG HK-ben % 0.00% 0602-П10 A helyi közösség napja % 0.00% 0602-П11 Az utak javítása a CENTAR-TÓPART HK-ben % 0.00% 0602-П12 Kulturális rendezvények % % 0602-П13 Sportrendezvények % % 0602-П14 A helyi közösség épületének karbantartásával kapcsolatos munkálatok % 0.00% 0602-П15 Kenyérszentelés % 0.00% 0602-П16 Végkielégítés az ésszerűsítési terv alapján % % PROGRAM SZERINTI KÖZKIADÁSOK ÖSSZESEN % % 10. oldal 827

12 Költségek és kiadások az egységes költségvetési rendszer funkcionális a alapján: A KÖLTSÉGEK FUNKCIONÁLIS OSZTÁLYOZÁSA k Funkcionális Eszközök a költségvetésből Szerkezet % A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka SZOCIÁLIS VÉDELEM % % 040 Család és gyermekek % % 070 Máshova nem sorolt szociális támogatás a veszélyeztetett lakosságnak % % 090 Máshova nem sorolt szociális védelem % % 100 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK % % Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és 110 külügyek % % 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek % % 112 Pénzügyi és fiskális ügyek % 0.00% 130 Általános szolgáltatások % % 150 Általános közszolgáltatások kutatás és fejlesztés % 0.00% 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások % % 170 Közadósság tranzakciók % % 200 VÉDELEM % % 220 Polgári védelem % % 250 Máshova nem sorolt védelem % % 300 KÖZREND ÉS BIZTONSÁG % % 310 Rendőrségi szolgáltatások % % 320 Tűzvédelmi szolgáltatások % % 330 Bíróságok % % 400 GAZDASÁGI ÜGYEK % % 412 Általános ügyek a munka kérdésében % % 421 Mezőgazdaság % % 451 Közúti közlekedés % % 452 Vízi közlekedés % % 473 Idegenforgalom % % 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektumok % % 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek % % 500 KÖRNYEZETVÉDELEM % % 560 Máshova nem sorolt környezetvédelem % % 600 LAKOSSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI ÜGYEK % % 620 Közösségfejlesztés % % 640 Utcai megvilágítás % % 700 EGÉSZSÉGÜGY % % 760 Máshova nem sorolt egészségügy % % 800 REKREÁCIÓ, SPORT, KULTÚRA ÉS VALLÁS % % 810 Rekreációs és sportszolgáltatások % % 820 Kulturális szolgáltatások % % 840 A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai % % 860 Máshova nem sorolt rekreáció, sport, kultúra és vallás % % 11. oldal 828

13 900 OKTATÁS % % 911 Iskoláskor előtti oktatás % % 912 Alapfokú oktatás % % 922 Felső középfokú oktatás % % 923 Középfokú oktatás diákotthonnal % % 980 Máshova nem sorolt oktatás % % ÖSSZESEN: % % 12. oldal 829

14 II. KÜLÖN RÉSZ Rész KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és 110 külügyek A megvalósítás százaléka A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % A foglalkoztatottak költségtérítései % A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Egyéb folyó dotációk a törvény alapján % Kormányon kívüli szervezetek dotálása % A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 110: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : A költségvetés megvalósítása Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % tevékenység: Jogsegély 330 Bíróságok Szerződéses szolgáltatások % A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 330: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % 13. oldal 830

15 A költségvetés megvalósítása П évi helyhatósági választások 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek A megvalósítás százaléka A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások % Állandó kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Anyag % A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 110: % A projektum finanszírozási forrásai 0602-П1: 01 Bevételek a költségvetésből % A projektumra összesen 0602-П1: % 0602-П16 Végkielégítés az ésszerűsítési terv alapján 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és fiskális ügyek és külügyek Egyéb adományok, dotációk és átutalások % A 110. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 110: % A projektum finanszírozási forrásai 0602-П16: 01 Bevételek a költségvetésből % A projektumra összesen 0602-П16: % Az 1. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % Az 1. fejezetre összesen: % Az 1. rész finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 14. oldal 831

16 A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka Az 1. részre összesen: % 2 1 A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % Szerződéses szolgáltatások % Egyéb folyó dotációk a törvény alapján % Szociális védelmi térítmények a költségvetésből % Kormányon kívüli szervezetek dotálása % A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 111: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek Kormányon kívüli szervezetek dotálása % 01 KKSZ - egyéb területek % A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 111: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 15. programra összesen: % 15. oldal 832

17 A költségvetés megvalósítása Tájékoztatás 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A megvalósítás százaléka Szerződéses szolgáltatások % 01 Tájékoztatási szolgáltatások % 02 Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján % A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 111: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 15. programra összesen: % tevékenység: Tartalékok 112 Pénzügyi és fiskális ügyek Állandó tartalék % Folyó tartalék % A 112. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 112: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % Rendkívüli helyzet PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 220 Polgári védelem Szerződéses szolgáltatások % Folyó javítások és karbantartás % Anyag % 16. oldal 833

18 A költségvetés megvalósítása A 220. funkció finanszírozási forrásai: A megvalósítás százaléka 01 Bevételek a költségvetésből % 220: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 15. programra összesen: % PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 250 Máshova nem sorolt védelem Anyag % Gépek és felszerelés % A 250. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 250: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 15. programra összesen: % Az 1. fejezet finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből % Az 1. fejezetre összesen: % A 2. rész finanszírozási forrásai:: 17. oldal 834

19 A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka 01 Bevételek a költségvetésből % A 2. részre összesen: % KÖZSÉGI TANÁCS PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % A foglalkoztatottak költségtérítései % Állandó kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Szakosított szolgáltatások % Folyó javítások és karbantartás % Anyag % Hazai kamatok törlesztése % Egyéb folyó dotációk a törvény alapján % Adók, kötelező illetékek és bírságok % Pénzbírságok bírósági végzések szerint % Gépek és felszerelés % A 111. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 111: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 3.1. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 3.1. fejezetre összesen: % 18. oldal 835

20 A költségvetés megvalósítása KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLAT PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások A megvalósítás százaléka A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % A foglalkoztatottak szociális juttatásai % A foglalkoztatottak költségtérítései Állandó kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Folyó javítások és karbantartás % Anyag % Tőkeátutalások egyéb hatalmi szinteknek Egyéb folyó dotációk a törvény alapján % Gépek és felszerelés % A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 130: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 3.2. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 3.2. fejezetre összesen: % ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT Községi vagyonjogi ügyészség 330 Bíróságok 19. oldal 836

21 A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % A foglalkoztatottak szociális juttatásai % Állandó kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Anyag % Egyéb folyó dotációk a törvény alapján % Gépek és felszerelés % A 330. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 330: % Községi ügyészség 330 Bíróságok Pénzbírságok bírósági végzések szerint % 330: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 3.3. fejezet finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 3.3. fejezetre összesen: % A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 15. programra összesen: % A 3. fejezet finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből % 20. oldal 837

22 A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka A 3. fejezetre összesen: % A 3. rész finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből % A 3. részre összesen: % 4 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 130 Általános szolgáltatások A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei (fizetések) % A munkaadót terhelő szociális járulékok % A foglalkoztatottak szociális juttatásai % A foglalkoztatottak költségtérítései % A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások % Állandó kiadások % Utazási költségek % Szerződéses szolgáltatások % Szakosított szolgáltatások % Folyó javítások és karbantartás % Anyag % Egyéb folyó dotációk a törvény alapján % Adók, kötelező illetékek és bírságok % Pénzbírságok bírósági végzések szerint % Gépek és felszerelés % Egyéb ingatlan és felszerelés % Nem anyagi jellegű vagyon % A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 130: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % 21. oldal 838

23 A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka A programtevékenységre összesen : % Közadósságkezelés 170 Közadósságkezelés Hazai kamatok törlesztése % Az adósságvállalás kísérő költségei % Alaptőketörlesztés hazai hitelezőknek % A 170. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 170: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A nemzeti kisebbségek programja 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások Egyéb adományok, dotációk és átutalások % 01 Helyi Roma Akcióterv % A 160. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 160: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % 0602-П2 Szerver beszerzése és adatbázis-migráció a helyi adóhatóság szükségleteire 130 Általános szolgáltatások Szerződéses szolgáltatások % A 130. funkció finanszírozási forrásai: 130: % 22. oldal 839

24 A költségvetés megvalósítása A projektum finanszírozási forrásai 0602-П2: A megvalósítás százaléka 01 Bevételek a költségvetésből % A projektumra összesen 0602-П2: % 0602-П3 Munkálatok és adaptálás a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal fogadóirodájának kibővítése céljából 130 Általános szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás % Gépek és felszerelés % A 130. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 130: % A projektum finanszírozási forrásai 0602-П3: 01 Bevételek a költségvetésből % A projektumra összesen 0602-П3: % A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 15. programra összesen: % PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 320 Tűzvédelmi szolgáltatások Állandó kiadások % 01 Biztosítási költségek % Szakosított szolgáltatások % Kormányon kívüli szervezetek dotálása % 01 Községi Tűzoltószövetség % 02 Önkéntes Tűzoltó Egyesület % Egyéb ingatlan és felszerelés % A 320. funkció finanszírozási forrásai: 23. oldal 840

25 A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka 01 Bevételek a költségvetésből % 320: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % A 15. program finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % A 15. programra összesen: % PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzatok és városi községek működése 980 Máshova nem sorolt oktatás A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön kiadások % Reszorközi bizottság és a fejlődési zavarokkal élő gyermekek vizsgálatában illetékes bizottság 31.09% Állandó kiadások % 01 Vagyonbiztosítás % 02 Foglalkoztatottak biztosítása % A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 980: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % 0602-П4 Diákok utaztatása 980 Máshova nem sorolt oktatás Szociális védelmi térítmények a költségvetésből % A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 07 Adományok egyéb hatalmi szintektől % 980: % 24. oldal 841

26 A költségvetés megvalósítása A projektum finanszírozási forrásai 0602-П4: A megvalósítás százaléka 01 Bevételek a költségvetésből % 07 Adományok egyéb hatalmi szintektől % A projektumra összesen 0602-П4: % 0602-П5 Egyetemisták ösztöndíjazása 980 Máshova nem sorolt oktatás Állandó kiadások % Szociális védelmi térítések a költségvetésből % A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 980: % A projektum finanszírozási forrásai 0602-П5: 01 Bevételek a költségvetésből % A projektumra összesen 0602-П5: % 0602-П6 Ballagók parádéja Máshova nem sorolt oktatás Anyag % A 980. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 980: % A projektum finanszírozási forrásai 0602-П6: 01 Bevételek a költségvetésből % A projektumra összesen 0602-П6: % A 15. program finanszírozási forrásai:: 01 Bevételek a költségvetésből % 07 Adományok egyéb hatalmi szintektől % A 15. programra összesen: % PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS 25. oldal 842

27 A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka A meglévő gazdaság támogatása 150 Általános közszolgáltatások kutatás és fejlesztés Egyéb adományok, dotációk és átutalások % 01 Gazdaságfejlesztés A 150. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 150: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % Az üzleti környezet fejlesztése 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Egyéb adományok, dotációk és átutalások % 01 Zentai Fogyasztóvédelmi Központ % A 490. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 490: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % A programtevékenységre összesen : % Ösztönzés a vállalkozások fejlesztésére 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Egyéb adományok, dotációk és átutalások % 01 Önálló Vállalkozók Községi Egyesülete % 02 Inkubátor Kft % A 490. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 490: % A programtevékenység finanszírozási forrásai : 01 Bevételek a költségvetésből % 26. oldal 843

28 A költségvetés megvalósítása A megvalósítás százaléka A programtevékenységre összesen : % 1501-П1 Szakmai gyakorlat, átképzés és közmunka 2016-ban 412 Általános ügyek a munka kérdésében Egyéb adományok, dotációk és átutalások % A 412. funkció finanszírozási forrásai: 01 Bevételek a költségvetésből % 08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől : % A projektum finanszírozási forrásai 1501-П1: 01 Bevételek a költségvetésből % 08 Adományok kormányon kívüli szervezetektől és magánszemélyektől A projektumra összesen 1501-П1: % 0.00% 0.00% 1501-П2 Az Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnokának felújítása és adaptálása 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Egyéb adományok, dotációk és átutalások % A 490. funkció finanszírozási forrásai: 07 Adományok egyéb hatalmi szintektől % 490: % A projektum finanszírozási forrásai 1501-П2: 07 Adományok egyéb hatalmi szintektől % A projektumra összesen 1501-П2: % 1501-П3 A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2-es csarnoka tetőszerkezetének helyreállítása, valamint a vízvezeték- és csatorna installáció, illetve tűzcsaphálózat kiépítése az udvari részen 490 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek Épületek és építési létesítmények % A 490. funkció finanszírozási forrásai: 07 Adományok egyéb hatalmi szintektől % 490: % 27. oldal 844

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2015. DECEMBER 30. Z E N T A 178. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2015. NOVEMBER 27. Z E N T A 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM 2016. DECEMBER 29. Z E N T A 204. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 38. üléséről, amelynek megtartására 2015. június 16-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2015. november 27-én 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében megtartott 44. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 43. üléséről, amelynek megtartására 2015. október 30-án került sor a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében. A jelenlevők számának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2009. DECEMBER 31. Z E N T A 154. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. DECEMBER 29. Z E N T A 147. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 4. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 31. üléséről, amelynek megtartására 2014. november 18-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2012., 62/2013. 63/2013., 108/2013., 142/2014. és 68/2015. számok) 43. szakaszának 1. bekezdése kapcsolatban

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2014. október 3-án 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének nagytermében megtartott 30. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213. és 63/213. szám helyesbítés) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 23/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2010. OKTÓBER 18. Z E N T A 193. A közúti szállításról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 46/95., 66/2001., 61/2005. 91/2005. és 62/2006. szám) 7. szakasza és 36. szakaszának 1.

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. JÚNIUS 15. Z E N T A 150. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 48. és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete

8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 8/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101 Polgármesteri

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18 2. OLVASAT 71 NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK 18.289,81 24.020,00 24.201,52 21.100,00 87,84 87,18 710 NYERESÉGRÉSZESEDÉS ÉS VAGYONJÖVEDELMEK 27,28 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 710200 Kamatok 27,28 0,00 0,00

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Sorszám 1. melléklet a./201 (XI..) önkormányzati határozati javaslathoz Az önkormányzat 201 évi költségvetési ¾ éves bevételei (forintban) Előirányz Eredeti Módosított at előirányzat előirányzat számlák

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/215.(VII.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzat bevételei és kiadásai

Önkormányzat bevételei és kiadásai Önkormányzat bevételei és kiadásai ezer Ft-ban 2015. évi 2015. évi BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE eredeti módosított ssz. előirányzat előirányzat 01 B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 98

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11)

14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (= ) (K11) 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 377 887 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési

Részletesebben

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése

ezer forintban Módosított előirányzat évi előirányzat évi előirányzat Feladatok megnevezése Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 32/2015. Ök. rendelet 5/a. melléklete 2101 Polgármesteri

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11 / 2014.(V. 29. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete

A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete 4.2. melléklet A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK - 1/1 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. (1.) Jegyző, aljegyző

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben