J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására október 14-én került sor 9.00 órától óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében. A jelenlevők megállapításakor a 29 képviselőből 26 képviselő volt jelen. Lőrinc Csongor képviselő a 2. napirendi pont megvitatása idején érkezett meg. Ćirković Ivana és Varga Pertić Márta képviselők nem vettek részt az ülésen. A képviselők mellett az ülésen részt vett Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere, Borbély Ferenc Zenta község alpolgármestere, Kosiczky András, Varga Viktor, Radonjić Dragana és Kormányos Katona Gyöngyi, a Községi Tanács tagjai, Pásztor Mária, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, Sarnyai Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese, Körmöci Károly, a Községi Képviselő-testület titkára, Bóbán József, Zenta község polgármesterének tanácsadója, Répás Erika, az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály vezetője, Simonyi Zoltán, a Községi Közigazgatási Hivatal vagyonjogi alosztályának vezetője, Kiss Zsolt, Nikolić Angéla és Báló Lívia, a Községi Közigazgatási Hivatal szakmunkatársai, Petrović Boško, a zentai ELGAS Közvállalat megbízott igazgatója, Lőrinc László, a zentai ELGAS Közvállalat könyvelője, Sóti Melinda, jegyzőkönyvvezető és a médiumok képviselői. Az ülést Širková Anikó, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya hívta össze és vezette. A határozatképesség megállapítását követően a Községi Képviselő-testület elnök asszonya jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolta Graca Harmat Juditot és Kriska Nándort. Ezt a javaslatot a képviselők egyhangúlag elfogadták és megválasztották a jegyzőkönyv-hitelesítőket. Ezt követően áttértek a Zentai Községi Képviselő-testület 16. ülésén felvett jegyzőkönyv megvitatására. A Községi Képviselő-testület 16. ülésén felvett jegyzőkönyvet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, azzal a megjegyzéssel, hogy Bradić Miladin képviselő a képviselői kérdésében megkérdezte, hogy miért nem kapott választ a 16. ülésig, és mikor kapja meg a választ. Ezt követően áttértek a Zentai Községi Képviselő-testület 17. ülésén felvett jegyzőkönyv megvitatására. A Községi Képviselő-testület 17. ülésén felvett jegyzőkönyvet egyhangúlag, megjegyzés nélkül elfogadták a képviselők. Mivel az 1. és 2., 3. és 4., 5. és 6., 10. és 11., 13. és 14., 16. és 17., 18. és 19., 20. és 21., illetve 22. és 23. napirendi pontok tematikailag kapcsolódnak, a Községi Képviselő-testület elnök asszonya javasolta, hogy azokat együtt vitassák meg, azzal, hogy az említett pontokról külön szavaznak. A Községi Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az elnök asszony javaslatát. Ezt követően a Községi Képviselő-testület egyhangúlag megerősítette az alábbi

2 N A P I R E N D E T 1. A hőenergia-termelés, -szállítás és -ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 2. A Zenta város távfűtési rendszerében megtermelt és leszállított hőenergia díjszabásrendszerének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 3. Az energetikai tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadása után fizetendő térítmény mértéke meghatározásához szükséges kritériumok és mércék módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 4. Az energetikai tevékenység évi végzésére vonatkozó engedély utáni térítmény mértékének elszámolásához szükséges szorzószám értékéről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 5. Végzésjavaslat megvitatása A hőenergia termelés kommunális tevékenységnek az odaítéléséről szóló szerződés megkötéséről Zenta község és a zentai TE-TO Cukorgyár Rt. között, a 2013/2014. évi fűtési idényre vonatkozóan, 6. A hőenergia végleges árának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása a 2012/2013. évi fűtési idényre vonatkozóan, 7. Az autótaxis személyszállításról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 8. A Zentai Községi Közigazgatási Hivatalról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása, 9. A rendkívüli helyzetek községi törzskarának a megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása, 10. A zentai ELGAS Közvállalat évi üzletviteli programja módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról szóló határozatjavaslat megvitatása, 11. A zentai ELGAS közvállalat alapszabálya kiegészítésének jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása, 12. A Zenta község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a Zentai Egészségházban foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozat kiegészítéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 13. Az ingatlannak a zentai Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet részére történő közös használatba adásáról szóló rendeletről való tájékoztatással kapcsolatos végzésjavaslat megvitatása, 14. Az ingatlannak az Egészségügyi Középiskola részére történő használatba adásáról szóló rendeletről való tájékoztatással kapcsolatos végzésjavaslat megvitatása, 15. A hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzatjavaslat megvitatása 16. A zentai ELGAS Közvállalat megbízott igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 17. A zentai ELGAS Közvállalat igazgatójának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 18. A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 19. A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 20. Az egyetemi hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság elnökének és tagjainak a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 21. Az egyetemi hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság elnökének és tagjainak a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása,

3 22. A Zentai Községi Képviselő-testület ifjúsági tanácsa tagjainak a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 23. A Zentai Községi Képviselő-testület ifjúsági tanácsa tagjainak a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása, 1. pont Jgysz /2013 A hőenergia-termelés, -szállítás és -ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést e napirendi pont kapcsán Sarnyai Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese nyújtott be. Lőrinc Csongor képviselő megérkezett az ülésre, és így a jelenlevő képviselők száma 27-re emelkedett. A vitában részt vett Bradić Miladin, Vukanić Mirjana, Rácz Szabó László, Popović Predrag, Barsi Márta, Rác Szabó Márta, Zsíros-Jankelić Anikó, Sarnyai Rózsa Edit és Ceglédi Rudolf. Bradić Miladin és Vukanić Mirjana módosító javaslatai át lettek adva a Községi Közigazgatási Hivatal hatásköri szervének, a rendelet szövegébe való esetleges beépítés céljából. Ezt követően a Zentai Községi Képviselő-testület képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi r e n d e l e t e t a hőenergia-termelés, -szállítás és -ellátás feltételeiről és módjáról. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 2. pont Jgysz /2013 A Zenta város távfűtési rendszerében megtermelt és leszállított hőenergia díjszabásrendszerének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi r e n d e l e t e t a Zenta város távfűtési rendszerében megtermelt és leszállított hőenergia díjszabásrendszerének módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi 3. pont Jgysz /2013 Az energetikai tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadása után fizetendő térítmény mértéke meghatározásához szükséges kritériumok és mércék módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Sarnyai Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese nyújtott be.

4 A vitában részt vett Rácz Szabó László, Rác Szabó Márta, Varga Viktor, Vukanić Mirjana, Popović Predrag és Ceglédi Rudolf. Zenta Község Képviselő-testületének képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi r e n d e l e t e t az energetikai tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadása után fizetendő térítmény mértéke meghatározásához szükséges kritériumok és mércék módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 4. pont Jgysz /2013 Az energetikai tevékenység évi végzésére vonatkozó engedély utáni térítmény mértékének elszámolásához szükséges szorzószám értékéről szóló rendeletjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testületének képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi r e n d e l e t e t az energetikai tevékenység évi végzésére vonatkozó engedély utáni térítmény mértékének elszámolásához szükséges szorzószám értékéről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 5. pont Jgysz /2013 Végzésjavaslat megvitatása a hőenergia termelés kommunális tevékenységnek az odaítéléséről szóló szerződés megkötéséről Zenta község és a zentai TE-TO Cukorgyár Rt. között, a 2013/2014. évi fűtési idényre vonatkozóan Bevezető előterjesztést Sarnyai Rózsa Edit, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének helyettese adott. A vitában részt vett: Rácz Szabó László, Tolmácsi Géza, Vukanić Mirjana, Varga Viktor, Borbély Ferenc és Popović Predrag. Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi v é g z é s t a hőenergia termelés kommunális tevékenységnek az odaítéléséről szóló szerződés megkötéséről Zenta község és a zentai TE-TO Cukorgyár Rt. között, a 2013/2014. évi fűtési idényre vonatkozóan. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 6. pont Jgysz /2013 A hőenergia végleges árának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása a 2012/2013. évi fűtési idényre vonatkozóan A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi

5 v é g z é s t a hőenergia végleges árának jóváhagyásáról a 2012/2013. évi fűtési idényre vonatkozóan. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 7. pont Jgysz /2013 Az autótaxis személyszállításról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testületének képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi r e n d e l e t e t az autótaxis személyszállításról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 8. pont Jgysz /2013 A Zentai Községi Közigazgatási Hivatalról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Pásztor Mária, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője adott. A vitában részt vett: Rácz Szabó László, Širková Anikó és Popović Predrag. Zenta Község Képviselő-testületének képviselői szótöbbséggel (25 igen, 1 nem) meghozták az alábbi r e n d e l e t e t a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalról szóló rendelet módosításáról. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 9. pont Jgysz /2013 A rendkívüli helyzetek községi törzskarának a megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere adott. Zenta Község Képviselő-testületének a képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi r e n d e l e t e t a rendkívüli helyzetek községi törzskarának a megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről. A rendelet szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 10. pont Jgysz /2013 A zentai ELGAS Közvállalat évi üzletviteli programja módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról szóló határozatjavaslat megvitatása

6 Bevezető előterjesztést Lőrinc László, a zentai ELGAS Közvállalat könyvelője adott. A vitában részt vett: Popović Predrag, Rác Szabó Márta, Tolmácsi Géza, Širková Anikó, Lőrinc László, Varga Viktor és Rácz Szabó László. A Zentai Községi Képviselő-testület képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi h a t á r o z a t o t a zentai ELGAS Közvállalat évi üzletviteli programja módosításának és kiegészítésének jóváhagyásáról. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 11. pont Jgysz /2013 A zentai ELGAS közvállalat alapszabálya kiegészítésének jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi v é g z é s t a zentai ELGAS közvállalat alapszabálya kiegészítésének jóváhagyásáról. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 12. pont Jgysz /2013 A Zenta község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a Zentai Egészségházban foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozat kiegészítéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Zenta Község Képviselő-testületének képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi h a t á r o z a t o t a Zenta község területén egészségügyi intézményen kívül elhalálozottak halála időpontjának és okának szakavatott megállapítására és a haláleset igazolásának kiadására a Zentai Egészségházban foglalkoztatott orvosdoktorok meghatározásáról szóló határozat kiegészítéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 13. pont Jgysz /2013 Az ingatlannak a zentai Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet részére történő közös használatba adásáról szóló rendeletről való tájékoztatással kapcsolatos végzésjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Kormányos Katona Gyöngyi, a Községi Tanács tagja adott. A vitában részt vett: Popović Predrag, Rácz Szabó László, Bradić Miladin, Širková Anikó és Kormányos Katona Gyöngyi. A vitát követően a Községi Képviselő-testület elnök asszonya 25 perces szünetet rendelt el.

7 A Községi Képviselő-testület órakor folytatta a munkáját. A Zentai Községi Képviselő-testület képviselői egyhangúlag meghozták az alábbi v é g z é s t az ingatlannak a zentai Történelmi Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet részére történő közös használatba adásáról szóló rendeletről való tájékoztatással kapcsolatosan. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 14. pont Jgysz /2013 Az ingatlannak az Egészségügyi Középiskola részére történő használatba adásáról szóló rendeletről való tájékoztatással kapcsolatos végzésjavaslat megvitatása A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi v é g z é s t az ingatlannak az Egészségügyi Középiskola részére történő használatba adásáról szóló rendeletről való tájékoztatással kapcsolatosan. A végzés szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 15. pont Jgysz /2013 A hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzatjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Kormányos Katona Gyöngyi, a Községi Tanács tagja adott. A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi s z a b á l y z a t o t a hallgatói ösztöndíjakról. A szabályzat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 16. pont Jgysz /2013 A zentai ELGAS Közvállalat megbízott igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Borbély Ferenc, Zenta község alpolgármestere adott. Rácz Szabó László tett fel kérdést. A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi h a t á r o z a t o t a zentai ELGAS Közvállalat megbízott igazgatójának felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 17. pont Jgysz /2013 A zentai ELGAS Közvállalat igazgatójának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi

8 h a t á r o z a t o t a zentai ELGAS Közvállalat igazgatójának kinevezéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 18. pont Jgysz /2013 A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Bevezető előterjesztést Borbély Ferenc, Zenta község alpolgármestere adott. A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi h a t á r o z a t o t a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 19. pont Jgysz /2013 A zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi h a t á r o z a t o t a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatójának kinevezéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 20. pont Jgysz /2013 Az egyetemi hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság elnökének és tagjainak a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi h a t á r o z a t o t az egyetemi hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság elnökének és tagjainak a felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 21. pont Jgysz /2013 Az egyetemi hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság elnökének és tagjainak a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi h a t á r o z a t o t az egyetemi hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság elnökének és tagjainak a kinevezéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi.

9 22. pont Jgysz /2013 A Zentai Községi Képviselő-testület ifjúsági tanácsa tagjainak a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi h a t á r o z a t o t a Zentai Községi Képviselő-testület ifjúsági tanácsa tagjainak a felmentéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. 23. pont Jgysz /2013 A Zentai Községi Képviselő-testület ifjúsági tanácsa tagjainak a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása A képviselők egyhangúlag meghozták az alábbi h a t á r o z a t o t a Zentai Községi Képviselő-testület ifjúsági tanácsa tagjainak a kinevezéséről. A határozat szövege e jegyzőkönyv alkotó részét képezi. Mivel a napirend kimerült, a képviselő-testület áttért a képviselői kérdésekre. KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK: Bradić Miladin: Mennyibe kerülne a képviselő-testületi ülések szinkron fordításának biztosítása, éspedig elemenként: a) a szükséges felszerelés beszerzése és felszerelése a személyek számára, akik hallgatják a fordítást, b) külön helyiség biztosítása és felszerelése a helyiség egy része - a fordítóknak c) a fordító igénybevételének órája, és ezt különösen ha: csak egy fordítót veszünk igénybe, két vagy több fordítót veszünk igénybe, akik váltakozva fordítanak. Popović Predrag: Mikor szándékozik a KLKV Zenta község területén a meghatalmazott kommunális tevékenység ellátójaként (a kommunális tevékenységről szóló rendelet 27. szakasza, Zenta Község Hiv. Lapja, 2/2013) foganatosítani a szükséges szanálási-rekonstrukciós intézkedéseket az emberek zavartalan és biztonságos mozgását illetően a zentai kórháznál a közlekedésileg nem funkcionális megközelítő járdán? Kinek a hatáskörébe tartozik az agresszív és veszélyes mérgező rovarok (Vespa crabro, Vespa vulgaris) fészkének és kolóniájának eltávolítása Zenta község területén? A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi osztályának a kommunális alosztálya, amely, összhangban a hivatalos válasszal a Popović Predrag által feltett képviselői kérdésre, amelynek száma 352/2013-1U-04, kelt IX. 2-án, éspedig a városi elektrodisztribúciós hálózat légvezetékei

10 hordozóoszlopai állapotával kapcsolatos VIII. 21-én kelt képviselői kérdéseivel kapcsolatban, megküldte-e a kérdéseket az újvidéki Elektrovojvodina Kft. zentai üzemének, az elmúlt időszakban, kapott-e választ a felsorolt jogi személytől, amennyiben igen, az hogy hangzik? A felsorolt kérdéseknek a felsorolt jogi személynek való megküldésével a kommunális alosztály a megnevezett jogi személyt hirdeti-e ki ténylegesen az ügyben hatáskörrel rendelkezőnek? Rácz Szabó László: Miért nem hívták meg Bődi Szabolcsot Kunszentmiklós polgármesterét arra az ünnepségre, amelyen átadásra került a Jézus Szíve templom új felújított orgonája? megjegyzés: Véleményem szerint Bődi Szabolcs is megérdemelte volna az elismerést, legalább annyi tiszteletet hogy meghívják az átadási és felszentelési ünnepségre. A polgármester Úr azzal érdemelte ki a megbecsülésünket, hogy az orgona felújításának idejére, amíg a szerkezetet Magyarországon kellett raktározni, Bődi Szabolcs biztosította az anyagi költségek egy részét, vagy az egész raktározási költséget. Ezenkívül, segédkezett a zentai polgároknak a magyar állampolgárság megszerzésében, feleskette és megvendégelte a polgártársainkat. Előadást is tartott Zentán a Szent Koronáról. Meggyőződésem, hogy egy ennyire elkötelezett ember, aki Zenta jóbarátja, több tiszteletet érdemel, mint amennyit Zenta elöljárói mutattak iránta, ha valóban meghívót se küldtek neki. Milyen személyi változások történtek a Közigazgatási Hivatalban az utolsó önkormányzati választásoktól számítva a válaszadás napjáig? a) Kérem feltüntetni, hogy a két dátumon vagy a dátumok közötti időszakban: Adattípus leírása Állandó munkaviszonyban lévők száma a két időpontban Meghatározott időre felvett dolgozók száma az Adott időintervallumon belül Szerződéses alapon dolgozók száma az adott időintervallumon belül 2012 május A válaszadás időpontja b) Kérem felsorolni a közigazgatásban dolgozókat név szerint, akik a válaszadás pillanatában a közigazgatásnak, vagy a közigazgatásban dolgoznak, ehhez társítva a munkafeladat (munkakör) elnevezését, amelyet végeznek. A felsorolásban legyen benne minden személy, aki bármilyen feladatot végez a közigazgatáson belül függetlenül attól, hogy milyen alapon végzi a munkát (állandó munkaviszonyban, meghatározott időre felvéve, szerződéses alapon,

11 gyakornoki státusban stb.). Harmadik adatként tüntessék fel azt, hogy milyen alapon végzi a munkát. Negyedik adatként kérem feltüntetni a személy neve mellett a munkavégzés kezdetének és befejezésének dátumát. Természetesen az állandó munkaviszony esetében csak a kezdés dátumát kell beírni. PÉLDATÁBLÁZAT: Keresztnév és Munkakör vezetéknév vagy ime i prezime Fekete Géza Pénzügyosztály - Gereblyés Amela osztályvezető Gazdasági osztály - növénytermesztési A feladatvégzés jogi alapja Állandó munkaviszony Feladatvégzés, munkaviszony stb. kezdete és vége (dátum) Gyakornok stb. stb. stb. stb. Az ülés órakor véget ért. Jegyzőkönyvvezető: Sóti Melinda Širková Anikó a Zentai Községi Képviselőtestület elnök asszonya Körmöci Károly a Zentai Községi Képviselőtestület titkára Jegyzőkönyv-hitelesítők

12 Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta község Zenta Község Képviselő-testülete Szám: 19/2013-I Kelt: október 25-én Z e n t a Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 48. szakasza és a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008 és 30/2012 szám) 75. szakasza alapján OKTÓBER 31-ÉRE Ö S S Z E H Í V O M A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 19. ÜLÉSÉT Az ülést a Zentai Községi Képviselő-testület nagytermében tartjuk 9,00 órai kezdettel. Zenta Község Képviselő-testülete 18., szeptember 14-én megtartott ülése jegyzőkönyvének elfogadása után javaslom a következő NAPIRENDI JAVASLATOT: 1. Végzésjavaslat a Zenta község költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról a 2013 január-szeptemberi időszakára vonatkozóan 2. Zenta község évi költségvetésének a módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 3. A hőenergia-termelés, -szállítás és ellátás feltételeiről és módjáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat megvitatása 4. A zentai ELGAS KV disztribúciós rendszere működési szabályainak a jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 5. A zentai TE-TO Cukorgyár Rt. hőenergia előállítási ára jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása a 2013/2014-es fűtési idényre 6. A zentai ELGAS Közvállalat városi központi fűtésre vonatkozó ára jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat megvitatása a 2013/2014-es fűtési idényre a tarifa szerinti vásárlóknak 7. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete évi éves munkajelentésének és a pénzügyi üzletviteléről szóló jelentésének elfogadásáról szóló végzésjavaslat megvitatása 8. A nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság elnökének a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 9. A nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság elnökének a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása

13 10. A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának a felmentéséről szóló határozatjavaslat megvitatása 11. A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának a kinevezéséről szóló határozatjavaslat megvitatása Širková Anikó, s.k., a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke

14 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013. és 63/2013. sz.) 76. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hiv. Lapja, 5/2011. sz.) 46. szak. 2. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a tartott ülésn meghozta az alábbi VÉGZÉST ZENTA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL A 2013 JANUÁR-SZEPTEMBERI IDŐSZAKÁRA VONATKOZÓAN I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Közgazdasági sopo Bevételek évi terv osztályozás Megvalósitás I-IX I ADÓK Megval. % (5:4) 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓK Keresetadók Önálló tevékenységekből eredő bevételek utáni adó Vagyonból eredő bevételek utáni adó Személybiztosítási bevételek utáni adó Helyi járulék Egyéb bevételek utáni adó KERESETALAPI ADÓ Keresetalapi adó VAGYONADÓ Vagyonadó Öröködödési és ajándékozási adó Tőkeátutalás utáni adó JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK Kommunális illeték zenei programok rendezésére Reklámpanók használata utáni kommunális illeték Gépjárművek utáni adók, illetékek és térítmények Átengedett térítmények és tartózkodási illeték Külön térítmény környezetvédelemre és -fejlesztésre Községi kommunális illeték EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni illeték ÖSSZESEN I. : II ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 731 ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI ÁLLAMOKTÓL Folyó adományok külföldi államoktól a község számára ADOMÁNYOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a község javára Tőkeadományok nemzetközi szervezetektől a község javára EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Egyéb hatalmi szintek folyó átutalásai a község javára

15 III Egyéb hatalmi szintek tőkeátutalásai a községi szint javára ÖSSZESEN II.: EGYÉB BEVÉTELEK 741 VAGYONI BEVÉTELEK A községi költségvetési eszközök utáni kamatok Az ásványi eredetű nyersanyag használata utáni térítmény Erdők és mezőgazdasági földterület használata utáni térítmény Terület- és telekhasználat utáni térítmény JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásából szárm bev. a községi szint javára Illetékek a községi szint javára Községi szervek bevételei javak és szolgáltatások mellékes eladásából PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON Közlekedési szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI Természetes és jogi személyek önkéntes folyó adományai VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK Költségrefundációs memorandumtételek Előző évi költségrefundációs memorandumtételek 811 INGATLAN ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Ingatlan eladásából származó bevételek a közs. szint javára ÖSSZESEN III A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ BEVÉTELEI Különleges rendeltetésű fel nem használt átvitt eszközök A KÖLTSÉGVETÉS TELJES RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ESZKÖZEI: A HASZNÁLÓK EGYÉB BEVÉTELFORRÁSAI Ö S S Z E S E N:

16 A TŐL IG TERJEDŐ KÖZG. OSZT. ÖSSZEFOGLALÁSA Közgazd. osztály. LEIRÁS KÖLTSÉGV. MÓDOSITÁS 2013 Megvalós. I - IX. Megvalós. 4: A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térít % 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok % 413 Természetbeni juttatások 414 A foglakoztatottak szociális juttatásai % 415 A foglalkoztatottak költségtérítései % 416 A foglalkoztatottak jutalma % 417 Képviselői pótlék % % 42 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 421 Állandó kiadások % 422 Ingázási költségek % 423 Szerződéses szolgáltatások % 424 Szakosított szolgáltatások % 425 Folyó javítások és karbantartás % 426 Anyag % % 43 AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZ HASZNÁLAT 431 Ingatlan és felszerelés amortizációja 44 KAMATTÖRLESZTÉS 441 Hazai kamatok törlesztése % % 45 SZUBVENCIÓK 451 Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak % % 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 462 Átutalások nemzetközi szervezeteknek 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek % 465 Egyéb dotációk és átutalások % % 47 SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM 471 A szoc.bzt.eredő jogoka,amelyek közvetlenül a szolgáltatónak fizetnek % 472 Szociális védelmi térítések a költségvetésből % %

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz

TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK. 1. szakasz TÖRVÉNY VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HATÁSKÖREINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL I. ALAPRENDELKEZÉSEK 1. szakasz Jelen törvény Vajdaság Autonóm Tartomány (a továbbiakban: Vajdaság AT) hatásköreit határozza meg, és szabályozza

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMA ÚJVIDÉK, 2009. NOVEMBERE A Szerb Köztársaság Alkotmánya alapján, valamint a vajdasági polgároknak a Szerb Köztársaság keretében az autonómia érvényesítésére, ápolására

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI TERVJAVASLATA A 2009-TİL 2014-IG TERJEDİ IDİSZAKRA

ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI TERVJAVASLATA A 2009-TİL 2014-IG TERJEDİ IDİSZAKRA SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ZENTA KÖZSÉG ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE ZENTA KÖZSÉG SZOCIÁLIS POLITIKAI BIZOTTSÁGA ZENTA ZENTA KÖZSÉGNEK A SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ STRATÉGIAI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben