H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ"

Átírás

1 A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2012., 62/ /2013., 108/2013., 142/2014. és 68/2015. számok) 43. szakaszának 1. bekezdése kapcsolatban a 47. szakasz 1. bekezdésével, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. és 83/2014. számok) 32. szakasza, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 16. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, 20. szakasza és 31. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint Óbecse Község Községi Tanács án megtarott 161. üléséről származó javaslata alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a én megtartott XLIV. ülésén H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Óbecse község évi költségvetésének tervezett bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai ,00 dinárt tesznek ki, ebből a költségvetési eszközök ,00 dinárt, a költségvetés-használók más forrásból származó eszközei ,00 dinárt, más hatalmi szintek bevételei ,00 dinárt, a tervezett átvitt eszközök pedig ,00 dinárt tesznek ki. 2. szakasz Óbecse község évi költségvetése bevételei és jövedelmei, valamint költségei és kiadásai a következőkből állnak: LEÍRÁS A. ÖSSZBEVÉTEL ÉS -JÖVEDELEM Gazdasági minősétési kód Költségvetési eszközök Saját bevételi forrásból származó eszközök Magasabb forrásokból származó eszközök dinárban Eszközök összesen (3+4+5) I. ÖSSZBEVÉTEL FOLYÓ BEVÉTELEK 1. Adóbevételek (7+8) 905,877,000 48,433, ,745,000 1,117,055, ,477,000 48,433, ,745,000 1,116,655, ,760, ,760, Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó ,200, ,200, Vagyonadó* Javak és szolgáltatások utáni adó ,500, ,500, ,010,000 44,010, Nemzetközi kereskedelem és tranzakciók utáni adó (vám) Egyéb adóbevételek 1.6 Szociális járulékok** 2. Nem adóbevételek Megfizettetett kamatok 2.1 Költségvetési bevételek** ,050,000 12,050, ,090,000 48,433, ,523, ,000,000 10,000, Nem anyagi vagyok értékesítéséből származó bevételek 8 400, , Donációk

2 5. Átutalások II. ÖSSZKÖLTSÉG ÉS -KIADÁS Folyó kiadások: 1.Foglalkoztatottak utáni kiadások 2.Szolgáltatások és áru használata 3.Kamattörlesztés 4.Szubvenciók 5.Szociális védelem a költségvetésből 6.Egyéb kiadások FOLYÓ ÁTUTALÁSOK EGYÉB DONÁCIÓK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK KAPITÁLIS KIADÁSOK KAPITÁLIS ÁTUTALÁSOK VI. KAMATTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ AZ ADOTT HITELEK ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI (IV -V) ,627, ,745, ,372, ,286,355,000 48,433, ,745,000 1,497,533, ,044,206,000 40,423,000 40,794,000 1,125,423, ,737,000 1,650,000 11,592, ,979, ,987,000 37,813,000 18,826, ,626, ,223, ,223, ,208, ,075,000 22,283, ,405,000 6,291,000 27,696, ,354, ,000 56,894, ,634, ,634, ,583, ,000 1,010,000 23,013, ,149,000 8,010, ,951, ,110, ,075,000 12,075, , ,000 III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT) ( I-II ) (7+8)-(4+5) -380,478, ,478,000 ELSŐDLEGES SZUFICIT (DEFICIT) (AZ ÖSSZBEVÉTELTÓ CSÖKKENTVE A MEGFIZETTETETT KAMATTAL MÍNUSZ A KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZKIADÁSAI) ( ) - (4-44+5) -375,255, ,255,000 ÖSSZESÍTETT FISKÁLIS EREDMÉNY (III+VI) B. AZ ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS ÉRTÉKESZTÉSEKBŐL, ILLETVE PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK -380,479, ,479,000 IV. AZ ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK V. A HITELEK TÖRLESZTÉSÉNEK ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁNAK KÖLTSÉGEI 62 1,000 1,000 VI. HITELTÖRLESZTÉS ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ AZ ADOTT HITELEK ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI (IV -V) , ,000 C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS ADÓSSÁGOK TÖRLESZTÉSE VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK ,720, ,720, Hazai adósságvállalásból eredő bevételek ,720, ,720, Adósságvállalás hazai pénzügyi közintézményeknék és ügyviteli bankoknál ,720, ,720, Adósságvállalás más hitelintézeteknél

3 2. Külföldi adósságvállalásból eredő bevételek VIII. TŐKETÖRLESZTÉS 1. Tőketörlesztés hazai hitelintézeteknél ,270, ,270, ,270, ,270, Hiteltörlesztés hazai pénzügyi közintézményeknék és ügyviteli bankoknál ,270,000 35,270, Tőketörlesztés más hitelintézeteknél 2. Tőketörlesztés külföldi hitelintézeteknél IX. A SZÁMLA VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII) X. NETTÓ PÉNZELÉS (VI+VII-VIII-IX=-III) Költségvetésből átvitt, el nem költött eszközök -224,029, ,029, ,478, ,478, ,029, ,029, szakasz A költségvetési deficit pénzeléséhez szükséges ,00 dinár összegű eszközöket, valamint a ,00 dinár összegű hitelek tőketörlesztését az ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból származó ,00 dinár összegű bevételek, valamint a ,00 dinár összegű átvitt, de fel nem használt eszközökből biztosítjuk. 4. szakasz Óbecse község évi költségvetésének ,00 dinár összegben tervezett bevételeit, a költségvetéshasználók más forrásból származó ,00 dinár összegű bevételeit, a más hatalmi szintektől származó ,00 dinár összegű bevételt, valamint a ,00 dinár összegű átvitt eszközöket források és fajták szerint a következő összegekben tervezzük: dinárban Sorszám Egyéb Más hatalmi Szerke KONTÓ Költségvetési forrásokból szintektől zet BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK Összbevétel Analitikus bevételek származó származó kontó bevételek bevételek % I FOLYÓ BEVÉTELEK 905,477,000 48,433, ,745,000 1,116,655, Adók 608,760, ,760, Jövedelmi, nyereségi és hozadéki adó ,200, ,200, Jövedelmi és hozadéki adó, amit a természetes személyek fizetnek 358,200, ,200, Kereseti adó ,000, ,000, Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit a valós nettó bevétel alapján fizetnek Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit átalányösszegben fizetnek ,000,000 6,000, Ingatlanból eredő bevétel utáni adó Ingóságok bérbeadásából eredő bevétel utáni adó 19,000,000 19,000,

4 Mezőgazdasági és erdészeti jövedelem utáni adó 1,500,000 1,500, földadó személyek biztosításából eredő adó hozzájárulás a község területén dolgozók fizetései alapján 0 - adó egyéb bevételekre 27,000,000 27,000, Hivatásos sportolók bevétele utáni adó 1,700,000 1,700, VAGYONADÓ 194,500, ,500, Periodikus adók az ingatlanokra 162,000, ,000, azon adókötelezettek vagyonadója, akik nem vezetnek ügyviteli könyvet 92,000,000 92,000, azon adókötelezettek vagyonadója, akik ügyviteli könyvet vezetnek 70,000,000 70,000, Hagyatéki, örökösödési és ajándkékozási adó 2,500, ,500, örökösödési és ajándékozási adó 2,500,000 2,500, Adó a pénzügyi és kapitális átutalásokra 30,000, ,000, Ingatlanok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó 24,000,000 24,000, Akciók és más értékpapírok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó 0 - Használt gépjárművek és objektumok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó 6,000,000 6,000, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 44,010, ,010, Adó az egyes szolgáltatásokra 10, ,00 Кommunális illeték а hirdetőtáblák hasznalatáért 10,000 10,00 Adó a javak használatára és az engedélyre, hogy a javakat használják vagy hogy a 44,000,000 tevékenységeket ellátják ,000, kommunális illeték a motorgépjárművek tartására 16,000,000 16,000, A mezőgazdasági föld rendeltetésének megváltoztatása utáni térítmény 400, , Környezetszennyezési térítmény 0 CO 2, NO 2 kibocsátási térítmény 1,100,000 1,100, Tartózkodási illeték 1,500,000 1,500, Külön térítmény az életkörnyezet védelmére és fejlesztésére 25,000,000 25,000, EGYÉB ADÓK 12,050, ,050, Egyéb adók, amelyeket kizárólag a vállalatok, illetve a vállalkozók fizetnek 12,050,000 - A cégjelzés ügyviteli helyiségen való kifüggesztése utáni kommunális illeték ,050, ,000,000 12,000, A cégjelzés ügyviteli helyiségen kívül való kifüggesztése utáni kommunális illeték 50,000 50,00 DONÁCIÓK ÁTUTALÁSOK 154,627, ,745, ,372, Más hatalmi szintek átutalásai 154,627, ,745, ,372, Folyó átutalások más hatalmi szintektől 154,627, ,719, ,346, A VAT rendeltetésszerű folyó átutalásai a község javára - nem rendeltetésszerű átutalások a tartomány részéről a község javára 0 37,719,000 37,719, ,627, ,627, Kapitális átutalások más hatalmi szintektől ,026, ,026, kapitális nem rendeltetésszerű átutalások köztársaságtól a község javára 0 4

5 kapitális nem rendeltetésszerű átutalások VAT-tól a község javára 0 125,026, ,026, EGYÉB BEVÉTELEK 142,090,000 48,433, ,523, Vagyonból eredő bevételek 87,650, ,650, Kamatok 10,000, ,000, A konszolidált kincstári eszközök utáni kamatokból eredő költségvetési bevételek A költségvetési eszközhasználók eszközei utáni kamatokból eredő bevételek ,000,000 10,000, A nem termelt vagyon bérlése 77,650, ,650, Térítmény az ásványi nyersanyagokra VAT területén 700, , Mezőgazdasági föld használata utáni térítmény ,900,000 70,900, Közterületeken és azok előtt levő térségek használata utáni kommunális illeték 650, , Motoros járművek parkolóhelyei használata utáni kommunális illeték 50,000 50, Építési telek használata utáni térítmény 2,000,000 2,000, Közterület épületanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték 350, , Építési telekrendezési térítmény 3,000,000 3,000, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 39,600, ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 48,433, ,033, Bevételek a javak eladásából és szolgáltatásokból vagy piaci szervezetek 17,600, általi bérlésből ,600, állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából eredő bevételek 2,000,000 2,000, A község által használt telek bérbeadásából eredő bevétel 5,000,000 5,000, накнада Pо основу конверзије Pрава коришћења у Pраво својине a használati jog tulajdonjoggá való alakítása utáni térírmény 100, , bevételek a községi ingatlanok bérbe adásából, amelyeket a község, és az egyéni használók vesznek igénybe 10,500,000 10,500, Illetékek 12,000, ,000, községi közigazgatási illeték 1,000,000 1,000, az építési telek rendezéséért járó térítmény 11,000,000 11,000, adó- és szabálysértési eljárás költségei 0 A javak és szolgáltatások párhuzamos eladása, amelyet az állami nem piaci 10,000, egységek végeznek 48,433, ,433, bevétel, amit a szervek, szervezetek, a község valósít meg a tevékenységével ,000,000 48,433,000 58,433, PÉNZBÍRSÁGOK ÉS VAGYONI ELŐNY ELKOBZÁSA 8,000, ,000, Bevételek a szabálysértési pénzbírságokból 8,000, ,000, közlekedési szabálysértési bírságokból eredő bevételek 6,500,000 6,500, Szabálysértési bírságokból eredő bevételek a község javára ,500,000 1,500, VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN 6,840, BEVÉTELEK 0 0 6,840, Vegyes és meghatározatlan bevételek 6,840, ,840, Vegyes és meghatározatlan bevételek a község javára ,000,000 6,000, Állami tulajdonban levő lakások lakbére a község javára 0 5

6 Községi tulajdonban lévő lakások lakbére a község javára 840, , MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK REFUNDÁLÁSÁRA 0 0 Memorandumtételek a kiadások refundálására Memorandumtételek a kiadások refundálására II NEM PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 400, , ALAPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL 400, SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK , INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ 400, BEVÉTELEK , állami tulajdonban levő ingatlanok eladásából származó bevételek III lakások kifizetéséből származó bevételek a község javára 400, , INGÓ VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ 0 BEVÉTELEK ingó vagyon eladásából származó bevételek a község javára 0 TELKEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 0 - telkek eladásából származó bevételek a község javára 0 ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON 191,720,000 ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK ,720, ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 191,720,000 BEVÉTELEK ,720, ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ 191,720,000 BEVÉTELEKA ,720, Hazai adósságvállalásból eredő bevételek 191,720, ,720, hazai ügyviteli bankoknál történő adósságvállalásból eredő bevételek 191,720, ,720, PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 0 0 PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek hazai részvények és egyéb tőke eladásából származó bevételek a község javára IV (I+II+III) ÖSSZ BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM 1,097,597,000 48,433, ,745,000 1,308,775, V ÁTVITT ESZKÖZÖK 224,029, ,029,000 VI (IV +V) KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN 1,321,626,000 48,433, ,745,000 1,532,804, szakasz A költségvetési költségeket és kiadásokat ,00 dinár összegben, a más forrásokból származó eszközök ,00 dinár összegű költségeit és kiadásait, valamint a más hatalmi szintek forrásaiból származó ,00 dinár összegű eszközöket alapvető rendeltetések szerint a következő összegekben állapítottuk meg: Gazdasági minősítés 1 Leírás Költségvetési bevételek Bevételek más hatalmi szintek forrásaiból Bevételek más forrásokból Össz eszközök dinárban Struktúra % FOLYÓ KIADÁSOK 1,030,206,000 40,423,000 40,794,000 1,111,423,

7 Kiadások a foglalkoztatottakra Fizetések, pótlékok és térítmények a foglalkoztatottaknak Szociális járulékok a munkaadó terhére Természetbeni térítmények Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak Térítmény a foglalkoztatottaknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Képviselői pótlék 263,737,000 1,650,000 11,592, ,979, ,528, ,500, ,028, ,879, ,342,000 38,221, ,125, , ,395, ,891, ,000 2,300,000 7,391, ,053,000 1,150, ,000 8,653, ,261,000 30, ,291, Bírói pótlék Szolgáltatás- és áruhasználat ,987,000 37,813,000 18,826, ,626, Állandó költségek ,730,000 3,651,000 1,712, ,093, Utazási költségek 422 5,280,000 1,870, ,000 7,368, Szerződéses szolgáltatások ,518,000 12,830,000 2,412,000 73,760, Szakszolgáltatások ,134,000 3,475,000 12,734, ,343, Folyó javítás és karbantartás ,151,000 7,525,000 1,550,000 39,226, Anyag ,174,000 8,462, ,000 38,836, Amortizáció és munkaeszközhasználat Ingatlan és felszerelés amortizációja Természetes vagyon használata 0 Kamattörlesztés és adósságvállalást kísérő költségek 44 15,223, ,223, Hazai kamatok törlesztése ,200,000 15,200, Adósságvállalást kísérő költségek , ,00 Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak 45 19,208, ,075,000 22,283, Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek ,208,000 3,075,000 22,283, Szubvenciók magánvállalatoknak Donációk, dotációk és átutalások ,292, ,000 1,010, ,722,

8 Átutalások más hatalmi szinteknek 173,509, ,509, Átutalások kötelező biztosítással rendelkező szervezetk számára 200, , Dotációk törvény szerint rokkantak finanszírozása 21,583, ,000 1,010,000 23,013, Szociális biztosítás és szociális védelem 21,405, ,291,000 27,696, Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 21,405,000 6,291,000 27,696, Egyéb kiadások 42,354, , ,894, Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek 26,472,000 26,472, Adók, kötelező illetékek és bírságok 3,782, ,000 4,222, Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján 5,600,000 50,000 5,650, Elemi csapás következtében keletkezett károk megtérítése 0 Kártérítés az állami szervektől 6,500,000 50,000 6,550, NEM PÉNZVAGYON ÉS ALAPESZKÖZÖK UTÁNI KIADÁSOK 242,149,000 8,010, ,951, ,110, Alapeszközök 242,149,000 5,810, ,951, ,910, Épületek és építmények 210,845,000 2,487, ,189, ,521, Gépek és felszerelés 12,204,000 3,015,000 6,562,000 21,781, Egyéb ingatlan és felszerelés 9,000,000 9,000, Kultivált vagyon 6,000,000 6,000, Nem anyagi vagyon 515 4,100, , ,000 4,608, Árutartalékok további eladásra 0 2,200, ,200, Árutartalékok további eladásra 0 2,200,000 2,200, Természetes vagyon Telek 0 KIADÁSOK AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE ,271, ,271, Alapösszeg-törlesztés 35,270, ,270, Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek ,270,000 35,270, Hazai pénzvagyon beszerzése 62 1, ,00 Hazai pénzvagyon beszerzése 621 1,000 1,00 49 Tartalék 14,000, ,000, Tartalékeszközök 14,000,000 14,000,

9 ÖSSZ KIADÁS ÉS KÖLTSÉG: 1,321,626,000 48,433, ,745,000 1,532,804, szakasz A költségvetési költségeket és kiadásokat ,00 dinár összegben, a más forrásokból származó eszközök ,00 dinár összegű költségeit és kiadásait, valamint a más hatalmi szintek forrásaiból származó ,00 dinár összegű eszközöket a programklasszifikáció szerint a következő összegekben állapítottuk meg: Prog -ram Kód Programtevékenység/ Projektum Megnevezés Költségvetési eszközök Szerke -zet % Saját és egyéb bevételek Szerke -zet % Eszközök magasabb hatalmi szintektől Szerke -zet % dinárban Eszközök összesen Program 1. Helyi fejlődés és 216,775, % 0 0.0% 0 0.0% 216,775,000 területtervezés Stratégiai, területi és településfejlesztési tervezés 71,047, % 0 0.0% 0 0.0% 71,047, Építési telek rendezése 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 A BČ HT-3/09 furat termálvízhasználati engedélye beszerzésének 1,951, % 0 0.0% 0 0.0% 1,951,000 P projektuma P Az óbecsei tér rekonstrukciója 143,777, % 0 0.0% 0 0.0% 143,777, Program 2. Kommunális tevékenység 79,876, % 0 0.0% 72,928, % 152,804, Közszállítás 3,000, % 0 0.0% 0 0.0% 3,000, Közhigiénia 8,000, % 0 0.0% 0 0.0% 8,000,000 Zöld területek rendezése és 12,100, % 0 0.0% 0 0.0% 12,100, karbantartása Közvilágítás 5,900, % 0 0.0% 0 0.0% 5,900, Egyéb kommunális szolgáltatások 13,900, % 0 0.0% 0 0.0% 13,900,000 P A halottasház szanációja a terasszal együtt a péterrévei temetőben 3,090, % 0 0.0% 0 0.0% 3,090,000 P Piac építése Dreán 390, % 0 0.0% 0 0.0% 390,000 P P P P P P Az óbecsei Vadász utca közvilágításának kibővítése Szennyvízhálózat-csatorna kiépítése Óbecsén a Tiszamente, a Sever Đurkić, a Petőfi Sándor és az Ismeretlen hős utcákban Kivitelezési projektum kidolgozása a biomasszás hőmű építéséhez A megvilágítás szanációjának ötletprojektuma - Bácsföldvár A pravoszláv temető megvilágításának kiépítése A közvilágítás rekonstrukciója az utcai világítás rekonstrukciója Óbecsén a Hajduk Veljko, az Uroš Predić, a Svetozar Miletić és a J. J. Zmaj utcákban 1,300, % 0 0.0% 0 0.0% 1,300,000 1,257, % 0 0.0% 3,075, % 4,332,000 10,000, % 0 0.0% 0 0.0% 10,000,000 3,324, % 0 0.0% 0 0.0% 3,324,000 3,720, % 0 0.0% 0 0.0% 3,720,000 1,669, % 0 0.0% 6,324, % 7,993,000 P P P A péterrévei forrás vízvezeték és csatlakozás első fázisa Az ivóvíz vegyes fertőtlenítőszerekkel való, a használat helyén oldat elektrolízísével történő fertőtlenítésének technológiai projektuma Bácsföldvári HK A Nagy István utca szennyvízcsatornahálózatának főprojektuma P Szennyvízgyűjtő kollektor a Köztársaság utca egy részében 1501 Program 3. Helyi gazdaságfejlesztés 3,000, % 0 0.0% 46,829, % 49,829,000 4,176, % 0 0.0% 16,700, % 20,876,000 50, % 0 0.0% 0 0.0% 50,000 5,000, % 0 0.0% 0 0.0% 5,000,000 20,736, % 0 0.0% 0 0.0% 20,736,000 9

10 P P P A helyi gazdaságfejlesztés pénzügyi támogatása A helyi önkormányzat fejlesztésének pénzügyi támogatása Az óbecsei kereskedelmi gyógyfürdő részletes szabályozási tervéhez szükséges ingatlan megvásárlása A péterrévei tornaterem megvalósításához szükséges ingatlan megvásárlása 3,200, % 0 0.0% 0 0.0% 3,200,000 3,000, % 0 0.0% 0 0.0% 3,000,000 10,000, % 0 0.0% 0 0.0% 10,000,000 2,500, % 0 0.0% 0 0.0% 2,500,000 Pót szociális védelem személyi P kísérők és koordinátorok 2,036, % 0 0.0% 0 0.0% 2,036, Program 4. Idegenforgalom fejlesztése 7,129, % 1,830, % 46,970, % 55,929, Idegenforgalmi promóció 5,489, % 1,830, % 0 0.0% 7,319,000 P P P Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete dolgozóinak, a nők egyesületének és más, idegenforgalommal foglalkozó gazdasági alanyok továbbképzése Óbecse község idegenforgalmi jelzéseinek felújítása és kibővítése A régi hajóáteresztő szanációja és étterem építése a turbinaberendezés platóján 20, % 0 0.0% 170, % 190, , % 0 0.0% 450, % 870, % 0 0.0% 42,000, % 42,000,000 Hajózás a Bácskai Nagycsatornán P Óbecse község ökomúzeuma által 1,200, % 0 0.0% 4,350, % 5,550, Program 5. Mezőgazdaság fejlesztése 111,208, % 0 0.0% 3,712, % 114,920, Mezőgazdasági tevékenységvégzés feltételeinek előmozdítása P A csatornák betonátjáróinak hidainak rendezése 55,780, % 0 0.0% 3,712, % 59,492, , % 0 0.0% 0 0.0% 283,000 P Az öntöző csatornahálózat szanációja és rendezése 2,415, % 0 0.0% 0 0.0% 2,415,000 P Határutak és lerázók rendezése 36,730, % 0 0.0% 0 0.0% 36,730,000 P A telkek rendezése és az állattenyésztőktől származó állati maradványok tárolási módjának rendezése 16,000, % 0 0.0% 0 0.0% 16,000, Program 6. Környezetvédelem 90,543, % 1,487, % 0 0.0% 92,030, Környezetvédelem és természeti értékvédelem irányítása 1,100, % 0 0.0% 0 0.0% 1,100, Kommunális hulladék kezelése 2,100, % 0 0.0% 0 0.0% 2,100,000 Környezetvédelmi elemek minőségellenőrzése 1,200, % 0 0.0% 0 0.0% 1,200,000 A természetes értékek védelme és a természeti sajátosságokkal rendelkező 5,900, % 0 0.0% 0 0.0% 5,900, területek fejlesztése P P P P P P Világítótestek cseréje Óbecse község épületében és udvarán A СО2-kibocsátás csökkentésének energetikai hatékonysága Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság a Sever Đurkić Á. I. épületén Energetikai hatékonyság: az erdőtelepítők parkjának LEDmegvilágítása Kommunális hulladéklerakó szanációja - BOTRA Világítótestek cseréje és energetikai hatékonyság 1,400, % 0 0.0% 0 0.0% 1,400,000 3,500, % 0 0.0% 0 0.0% 3,500,000 5,000, % 0 0.0% 0 0.0% 5,000,000 5,500, % 0 0.0% 0 0.0% 5,500,000 55,770, % 0 0.0% 0 0.0% 55,770,000 4,973, % 1,487, % 0 0.0% 6,460,000 A vad hulladéklerakók eltűntetése P Óbecse község területén 4,100, % 0 0.0% 0 0.0% 4,100, Program 7. Közlekedési infrastruktúra 63,789, % 0 0.0% 5,360, % 69,149, Utak karbantartása 53,703, % 0 0.0% 5,000, % 58,703,000 P parkolóhely kialakítása a Labud Pejović épületénél 2,780, % 0 0.0% 0 0.0% 2,780,000 10

11 P P A körforgalom kialakítása az I. rendű 3. számú és II. rendű 122-es számú országutak kereszteződésén Útépítés a péterrévei Recsó János utcában 5,026, % 0 0.0% 0 0.0% 5,026,000 60, % 0 0.0% 0 0.0% 60,000 P Az óbecsei Rét utca utának kiépítése 160, % 0 0.0% 360, % 520,000 P Gyalogjárda kiépítése a péterrévei Október 8. Helyi Közösségben 580, % 0 0.0% 0 0.0% 580,000 P Gyalogjárda kiépítése a Bácsföldvári Helyi Közösségben 580, % 0 0.0% 0 0.0% 580,000 P Gyalogjárda kiépítése a 15. számú állami út mellett Csikériapusztán 400, % 0 0.0% 0 0.0% 400,000 P Gyalogjárda kiépítése a Mileševoi Helyi Közösségben 500, % 0 0.0% 0 0.0% 500, Program 8. Iskoláskor előtti nevelés 108,042, % 19,700, % 14,264, % 142,006, Az iskoláskor előtti intézmények működése 108,042, % 18,700, % 14,264, % 141,006,000 P Az energetikai hatékonyság egységesítése a Labud Pejović IE 0 0.0% 1,000, % 0 0.0% 1,000,000 Intézményben 2002 Program 9. Alapfokú oktatás 97,016, % 0 0.0% 0 0.0% 97,016, Az általános iskolák működése 88,716, % 0 0.0% 0 0.0% 88,716,000 P Az óbecsei Zdravko Gložanski 1,800, % 0 0.0% 0 0.0% 1,800,000 Általános Iskola épületének szanációja P Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme építésének negyedik fázisa 3,000, % 0 0.0% 0 0.0% 3,000,000 P A bácsföldvári Svetozar Marković Általános Iskola ablakainak cseréje 3,500, % 0 0.0% 0 0.0% 3,500, Program 10. Középfokú oktatás 32,730, % 0 0.0% 6,291, % 39,021, A középiskolák működése P P P Az óbecsei Közgazdasági Iskola udvari objektumának ablakcseréje és bemeszelése Az óbecsei iskolák kábítószer nélkül biztos helyek a diákok számára Új hőalállomás kiépítése az Óbecsei Műszaki Szakközépiskolában 0901 Program 11. Szociális és gyermekvédelem 30,570, % 0 0.0% 6,291, % 36,861, , % 0 0.0% 0 0.0% 560, , % 0 0.0% 0 0.0% 600,000 1,000, % 0 0.0% 0 0.0% 1,000, % 0.0% 0.0% 30,435, % 0 0.0% 0 0.0% 30,435, Szociális segélyek 22,530, % 0 0.0% 0 0.0% 22,530, Menhelyek, befogadó állomások és egyéb elhelyezési fajták 4,690, % 0 0.0% 0 0.0% 4,690,000 Szociális-humanitárius szervezetek támogatása 1,250, % 0 0.0% 0 0.0% 1,250,000 Tanácsadási-terápiás és szociálisedukatív szolgáltatások 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% Vöröskereszt aktivitásai 1,465, % 0 0.0% 0 0.0% 1,465, Gyermekvédelem 500, % 0 0.0% 0 0.0% 500, Program 12. Elsődleges egészségügyi védelem 23,509, % 0 0.0% 0 0.0% 23,509, Elsődleges egészségvédelmi intézmények működése 20,789, % 0.0% 0 0.0% 20,789,000 P Garázssor felépítése két mentőautó számára 2,720, % 0.0% 0.0% 2,720, Program 13. Művelődésfejlesztés 80,876, % 6,727, % 6,170, % 93,773,000 Helyi művelődési intézmények működése 50,060, % 696, % 80, % 50,836,000 Kulturális és művészeti alkotás támogatása ,595, % 6,031, % 4,590, % 32,216,000 Az Óbecsei Városi Színház épülete rekonstrukciójához szükséges projektum-tervdokumentáció 1,000, % 0 0.0% 1,500, % 2,500,000 P kidolgozása P Az Óbecsei Városi Színház homlokzatának rekonstrukciója 1,500, % 0 0.0% 0 0.0% 1,500,000 11

12 P Bogdan Dunđerski hagyatéka egy részének rekonstrukciója 6,281, % 0 0.0% 0 0.0% 6,281,000 Az Óbecsei Népkönyvtár lépcsőházának P szanációja 440, % 0 0.0% 0 0.0% 440, Program 14. Sport- és ifjúságfejlesztés 45,942, % 18,689, % 6,900, % 71,531,000 Helyi sportszervezetek, -egyesületek és szövetségek támogatása ,942, % 17,389, % 0 0.0% 63,331,000 P Tetőszerkezet cseréje - bádogosmunka 0 0.0% 300, % 1,400, % 1,700,000 P Napenergiás vízmelegítés 0 0.0% 1,000, % 5,500, % 6,500, Program 15. Helyi önkormányzat 313,020, % 0 0.0% 150, % 313,170, A helyi önkormányzatok és városi 226,875, % 0 0.0% 0 0.0% 226,875,000 községek működése Helyi közösségek 19,147, % 0 0.0% 0 0.0% 19,147, Közadósság kezelése 50,470, % 0 0.0% 0 0.0% 50,470, Községi vagyonjogi ügyész 1,737, % 0 0.0% 0 0.0% 1,737, Polgári jogvédő 2,026, % 0 0.0% 0 0.0% 2,026, Tájékoztatás 4,000, % 0 0.0% 0 0.0% 4,000, Ifjúsági iroda 1,515, % 0 0.0% 150, % 1,665, Nemzeti kisebbségek programjai 250, % 0 0.0% 0 0.0% 250, Jogsegély 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% Tartalékok 1,000, % 0 0.0% 0 0.0% 1,000,000 A községháza homlokzatának 6,000, % 0 0.0% 0 0.0% 6,000,000 P rekonstukciója PROGRAMKÖLTSÉGEK ,321,626,000 48,433, ,745,000 1,532,804,000 ÖSSZESEN % % % 7. szakasz A költségvetés-használók 2016., és évre tervezett kapitális kiadásait a következő kimutatásban mutatjuk be: Gaz. Min. Leírás Az összeg dinárban А. KAPITÁLIS PROJEKTUMOK 463 ZDRAVKO GLOŽANSKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek 1,800,000 Az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola épületének szanációja A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: ,800,000 A projektum összértéke: 1,800,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 1,800,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből 463 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÓBECSE 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek 3,000,000 Az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterme építésének harmadik fázisa A projektum finanszírozásának kezdeti éve:

13 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 3,000,000 Pénzelési forrás: 3,000,000 - folyó költségvetési bevételekből 3,000,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből 463 SVETOZAR MARKOVIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁCSFÖLDVÁR 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek 3,500,000 A bácsföldvári Svetozar Marković Általános Iskola ablakainak cseréje A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 3,500,000 Pénzelési forrás: 3,500,000 - folyó költségvetési bevételekből 3,500,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből 463 ÓBECSEI MŰSZAKI ISKOLA 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek 1,000,000 Új hőalállomás kiépítése az Óbecsei Műszaki Szakközépiskolában A projektum finanszírozásának kezdeti éve: ,000,000 A projektum finanszírozásának befejezési éve: ,000,000 A projektum összértéke: Pénzelési forrás: 0 - folyó költségvetési bevételekből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből 1,000, KÖZGAZDASÁGI ISKOLA 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek 560,000 Az óbecsei Közgazdasági Iskola udvari objektumának ablakcseréje és bemeszelése A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: ,000 A projektum összértéke: 560,000 Pénzelési forrás: 0 - folyó költségvetési bevételekből 560,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - hitelből ÓBECSEI VÁROSI SZÍNHÁZ 13

14 511 Az Óbecsei Városi Színház épülete rekonstrukciójához szükséges projektum-tervdokumentáció kidolgozása 2,500,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 2,500,000 Pénzelési forrás: 2,500,000 - folyó költségvetési bevételekből 1,000,000 - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 1,500,000 - saját eszközökből 511 Az óbecsei Városi Színház homlokzatának rekonstrukciója 1,500,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 1,500,000 Pénzelési forrás: 1,500,000 - folyó költségvetési bevételekből 1,500,000 - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből - saját eszközökből ÓBECSEI NÉPKÖNYVTÁR 511 Az Óbecsei Népkönyvtár lépcsőházának rekonstrukciója 440,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 440,000 Pénzelési forrás: 440,000 - folyó költségvetési bevételekből 440,000 - a VAT költségvetéséből ĐORĐE PREDIN BADŽA INTÉZMÉNY 511 Napenergiás vízmelegítés 6,500,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 6,500,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 0 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 5,500,000 - saját eszközökből 1,000,000 14

15 PÉTERRÉVEI HELYI KÖZÖSSÉG 511 A halottasház szanációja a terasszal együtt a péterrévei temetőben 3,090,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 3,090,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 3,090,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből - saját eszközökből MILEŠEVOI HELYI KÖZÖSSÉG 511 Piac építése Dreán 390,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 390,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 390,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből - saját eszközökből ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖZVÁLLALAT ÓBECSE 511 A Nagy István utca szennyvíz-csatornahálózatának főprojektuma A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 50,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 50, Az óbecsei Vadász utca közvilágításának kibővítése 1,300,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 1,300,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 1,300,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 511 A pravoszláv temető megvilágításának kiépítése 3,720,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve:

16 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 3,720,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 3,720,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 511 A megvilágítás szanációjának ötletprojektuma - Bácsföldvár 3,324,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 3,324,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 3,324,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből parkolóhely kialakítása a Labud Pejović épületénél 2,780,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 2,780,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 2,780,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 511 Útépítés a péterrévei Recsó János utcában 60,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 60,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 60,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 511 Az óbecsei Rét utca utának kiépítése 160,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 160,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 160,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 360,000 KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS VODOKANAL KV ÓBECSE 16

17 511 A péterrévei forrás vízvezeték és csatlakozás első fázisa 49,829,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 49,829,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 3,000,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 46,829, Az ivóvíz vegyes fertőtlenítőszerekkel való, a használat helyén oldat elektrolízísével történő fertőtlenítésének technológiai projektuma Bácsföldvári HK 20,876,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 20,876,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 4,176,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 16,700, A Nagy István utca szennyvíz-csatornahálózatának főprojektuma 50,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 50,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 50,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 511 Szennyvízgyűjtő kollektor a Köztársaság utca egy részében 5,000,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 5,000,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 5,000,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 511 Az óbecsei tér rekonstrukciója 143,777,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 143,777,000 17

18 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 8,777,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 135,000,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: Az óbecsei kereskedelmi gyógyfürdő részletes szabályozási tervéhez szükséges ingatlan megvásárlása 10,000,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 10,000,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 10,000, A péterrévei tornaterem megvalósításához szükséges ingatlan megvásárlása 2,500,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 2,500,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 2,500,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 511 Projektum: Szennyvíz-csatornahálózat és szivatyútelep kiépítése Óbecsén az ipari övezetben 9,362,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke: 9,362,000 Pénzelési forrás: 9,362,000 - folyó költségvetési bevételekből 4,428,000 - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből 4,934,000 - donációkból 511 Projektum: A csatornák betonátjáróinak hidainak rendezése 283,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 283,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 283,000 - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből - donációkból 511 Projektum: A meglévő öntöző csatornahálózat megtisztításának és szanációjának projektuma különféle projektumok 4,300,000 18

19 Projektum: A csatornák betonátjáróinak hidainak rendezése A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: ,300,000 A projektum összértéke: Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 500,000 - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből 2,400,000 - a Vat költségvetéséből átvitt eszközök 1,400, A mezőgazdasági földterületek identifikációs rendszeréhez szükséges projektum-technikai dokumentáció kidolgozása és a rendszer kidolgozása 2,415,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2015 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke: 2,415,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből - átvitt, fel nem használt eszközökből 2,415, Projektum: Határutak és lerázók rendezése 1,500,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke: 1,500,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 1,500,000 - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből - donációkból 511 Projektum: A telkek rendezése és az állattenyésztőktől származó állati maradványok tárolási módjának rendezése 1,000,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke: 1,000,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 1,000,000 - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből - donációkból ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 511 A régi hajóáteresztő szanációja és étterem építése a turbinaberendezés platóján 42,000,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve:

20 A projektum összértéke: 42,000,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 42,000, Kézimunka és régi mesterségek oktatása a nők számára 350,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 350,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 50,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 300, Hajózás a Bácskai Nagycsatornán Óbecse község ökomúzeuma által 5,550,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 5,550,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 1,200,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 4,350,000 B. EGYÉB KAPITÁLIS KIADÁSOK A 2015-ÖS ÉVBEN 511 Épületek és építészeti objetkumok 66,364, Gépek és felszerelés 21,781, Egyéb ingatlan és felszerelés 9,000, Kultivált vagyon 6,000, Nem pénzvagyon 4,608,000 C. KAPITÁLIS BERUHÁZÁSOK VODOKANAL KV ÓBECSE 451 Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatoknak és szervezeteknek 4,332,000 Szennyvízhálózat-csatorna kiépítése Óbecsén a Tiszamente, a Sever Đurkić, a Petőfi Sándor és az Ismeretlen hős utcákban 4,332,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 A projektum összértéke: 4,332,000 Pénzelési forrás: 1,257,000 - hitelből 20

21 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 3,075,000 - saját bevételekből - korábbi évekből átvitt, fel nem használt eszközökből 511 Szennyvízgyűjtő kollektor a Köztársaság utca egy részében 5,000,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2016 A projektum összértéke: 5,000,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 5,000,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 463 ÓBECSEI EGÉSZSÉGHÁZ 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek 2,720,000 Garázssor felépítése két mentőautó számára A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2016 A projektum finanszírozásának befejezési éve: ,720,000 A projektum összértéke: 2,720,000 Pénzelési forrás: 0 - folyó költségvetési bevételekből 2,720,000 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 451 Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatoknak és szervezeteknek 4512 A BČ HT-3/09 furat termálvíz-használati engedélye beszerzésének projektuma 1,951,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 Pénzelési forrás: 1,951,000 - folyó költségvetési bevételekből 1,951,000 - hitelből 0 - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből - átvitt, fel nem használt eszközökből 500, Közszállítás A városi és a városközi utasszállító szolgáltatás bizonyos kategóriáinak szubvencionálása Óbecse község területén 21

22 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: ,000,000 Pénzelési forrás: - folyó költségvetési bevételekből 3,000, Szubvenciók nem nyereségalapú közvállalatoknak és szervezeteknek 3,000,000 A helyi önkormányzat gazdaságfejlesztésének pénzügyi támogatása 3,000,000 A projektum finanszírozásának kezdeti éve: 2014 A projektum finanszírozásának befejezési éve: 2015 Pénzelési forrás: 3,000,000 - folyó költségvetési bevételekből 3,000,000 - hitelből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből 0 II. KÜLÖN RÉSZ 8. szakasz A költségvetési eszközöket ,00 dinár összegben, a más pénzelési forrásokból származó ,00 dinárt és a más hatalmi szintektől származó bevételeket ,00 dinár összegben költségvetési eszközhasználók és rendeltetés szerint a következőképp osztjuk fel: rész fejezet Program aktivitás / Projektum funkcó pozíció kontó Leírás Analitika Költségvetési eszközök Eszközök más hatalmi szintek forrásaiból Eszközök más forrásokból Az össz eszköz Szerkezet % KÖZSÉGI KÉPVISELŐ- TESTÜLET 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 3,750,000 3,750, Szociális járulékok a munkaadó terhére 674, , Költségtérítmény a dolgozóknak 80,000 80, Állandó költségek Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások 9,605,000 9,605, Szakmai szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyag 300, , Törvényes dotációk 389, , Pénzbeli támogatás a nem kormányzati szervezeteknek 22

23 A 110-es funkció pénzelési forrásai 0 01 Költségvetési bevételek 14,798,000 14,798, es funkció: 14,798, ,798, A 160-as funkció pénzelési forrásai 0 01 Költségvetési bevételek as funkció: A programaktivitás funkció pénzelési 01 Költségvetési bevételek 14,798,000 14,798, A programaktivitásra összesen: 14,798, ,798, Az 1.1-es fejezetre összesen: 14,798, ,798, Az 1.1-es fejezet pénzelési 01 Költségvetési bevételek 14,798,000 14,798, AZ 1. RÉSZRE ÖSSZESEN 14,798, ,798, KÖZSÉGI ELNÖK PROGRAM 15: HELYI 0602 ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális 110 ügyletek, valamint külügyek Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 4,170,000 4,170, Szociális járulékok a munkaadó terhére 751, , Természetbeni térítmények 0 Szociális juttatások a dolgozóknak 0 Költségtérítmény a dolgozóknak 240, , Jutalmak és egyéb különkiadások 3,195,000 3,195, Képviselői pótlék Állandó költségek 2,000,000 2,000, Utazási költségek 1,501,000 1,501, Szerződéses szolgáltatások 6,880,000 6,880, Szakmai szolgáltatások 662, , Folyó javítás és karbantartás Anyag 3,094,000 3,094, Az adósságvállalást kísérő költségek 23,000 23, Törvényes dotációk 432, , Dotációk nem kormányzati szervezeteknek 1,600,000 1,600, DOTÁCIÓK POLITIKAI ALANYOKNAK 600, , VÁLASZTÁSI KAMPÁNY 1,000,000 1,000, Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Gépek és felszerelés Egyéb alapeszköz Hazai pénzvagyon beszerzése 1,000 1,00 A 110-es funkció pénzelési forrásai 0 23

24 01 Költségvetési bevételek 22,949,000 22,949, es funkció: 22,949, ,949, A 160-as funkció pénzelési forrásai 0 01 Költségvetési bevételek 1,600,000 1,600, as funkció: 1,600, ,600, A programaktivitás funkció pénzelési 01 Költségvetési bevételek 24,549,000 24,549, A programaktivitásra összesen: 24,549, ,549, KÖZSÉGI TANÁCS 15. PROGRAM: HELYI 0602 ÖNKORMÁNYZAT A helyi önkormányzat működése Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális 110 ügyletek, valamint külügyek A 2.1. fejezetre összesen: 24,549, ,549, A 2.1. fejezet pénzelési 01 Költségvetési bevételek 24,549,000 24,549, A 2. RÉSZRE ÖSSZESEN: 24,549, ,549, Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 9,633,000 9,633, Szociális járulékok a munkaadó terhére 1,725,000 1,725, Költségtérítmény a dolgozóknak 550, , Állandó költségek Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások 2,150,000 2,150, Szakmai szolgáltatások Folyó javítás és karbantartás Anyag Az adósságvállalást kísérő költségek Törvényes dotációk 997, , Gépek és felszerelés A 110-es funkció pénzelési forrásai 0 01 Költségvetési bevételek 15,055,000 15,055, es funkció: 15,055, ,055, A programaktivitás funkció pénzelési 01 Költségvetési bevételek 15,055,000 15,055, A programaktivitásra összesen: 15,055, ,055, A 3.1. fejezetre összesen: 15,055, ,055, A 3.1. fejezet pénzelési 01 Költségvetési bevételek 15,055,000 15,055, A 3.1. fejezetre összesen: 15,055, ,055, RENDKÍVÜLI HELYZETEK 24

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz

H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213. és 63/213. szám helyesbítés) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM 2016. DECEMBER 29. Z E N T A 204. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2015. DECEMBER 30. Z E N T A 178. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 29. Z E N T A 131. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2015. NOVEMBER 27. Z E N T A 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2014. (II.08.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím évi módosított előirányzat évieredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat. Sorszám Bevételi jogcím évi módosított előirányzat évieredeti előirányzat 1. melléklet a 1/2015. (II.17. Mucsony Nagyközségi Önkormányzat ) önkormányzati rendelethez 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évieredeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott CSÓKA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

H A T Á R O Z A T O T hozott CSÓKA KÖZSÉG 2013-AS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 27. 5. szám 52. oldal 2014.06.11. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012. (XI. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2012. (IX. 20.) ÉS A 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/214. (III. 4.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának 213. évi költségvetéséről szóló 3/213. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐZETES MÉRLEGE BEVÉTELEK 2004. é v i 2005. é v i BEVÉTELEK teljesítés teljesítés I. hó /előzetes/ %-a előirányzat I. hó % % Társasági adó 448 708 28 564 6,4% 467 802 23 536 5,0%

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 19. 31.12.2015. СТРАНА 566. OLDAL 2015.12.31. 19. szám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2009. (XI. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 1/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Lócs Községi Önkormányzat

Részletesebben

3. A költségvetés bevételei és kiadásai Ft bevétellel Ft kiadással

3. A költségvetés bevételei és kiadásai Ft bevétellel Ft kiadással 14./2016 (IX.27.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete az Újhartyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosítása 1.. A rendelet 3.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 38. üléséről, amelynek megtartására 2015. június 16-án került sor 9:00 órai kezdettel a Zentai Községi Képviselő-testület épületének Nagytermében.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben