H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1. szakasz"

Átírás

1 A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213. és 63/213. szám helyesbítés) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 1/212. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 16. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja, 2. szakasza és 31. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, valamint Óbecse Község Községi Tanácsa án megtartott 66. üléséről szárma javaslata alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a án megtartott XVIII. ülésén meghozta a H A T Á R O Z A T O T OBECSE KÖZSÉG 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Óbecse község 214. évi költségvetésének (a továbbiakban: költségvetés) bevételeit és jövedelmeit, valamint költségeit és kiadásait az alábbiak alkotják: A bevételeket és jövedelmeket a következő összegekben állapítjuk meg: Sor- szám Kontó Analitikus kontó JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK Költségvetési bevételek Bevételek más hatalmi szintek forrásaiból Bevételek más forrásokból Összbevétel stuktúra % I 7 FOLYÓ BEVÉTELEK 931,344, 5,164, 42,358, 978,866, ADÓK 583,226, 583,226, JÖVEDELMI, NYERESÉGI ÉS HOZADÉKI ADÓ 439,36, 439,36, Jövedelmi és hozadéki adó, amit a természetes személyek fizetnek 439,36, 439,36, Kereseti adó 323,276, 323,276, Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit a valós nettó bevétel alapján fizetnek 12,5, 12,5, Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit átalányösszegben fizetnek 8,15, 8,15, Önálló tevékenység végzéséből eredő jövedelem utáni adó, amit fizetnek 15, 15, Ingatlanból eredő bevétel utáni adó 1,4, 1,4, Ingóságok bérbeadásából eredő bevétel utáni adó 2,65, 2,65, Mezőgazdasági és erdészeti jövedelem utáni adó földadó 5,, 5,, személyek biztosításából eredő adó 2, 2, önkéntes anyagi hozzájárulás az Óbecse községi foglalkoztatottak keresete felé 15, 15, önkéntes anyagi hozzájárulás a mezőgazdasági és erdészeti jövedelemből adó egyéb bevételekre 32,, 32,, Hivatásos sportolók bevétele utáni adó 1, 1, VAGYONADÓ 99,, 99,, Periodikus adók az ingatlanokra 65,, 65,, Természetes személyek vagyonadója (kivéve a földakcízát és részesedést) 3,, 3,, 3.3 1

2 Jogi személyek vagyonadója (kivéve a földakcízát és részesedést) 35,, 35,, Hagyatéki, örökösödési és ajándkékozási adó 7,, 7,, örökösödési és ajándékozási adó 7,, 7,, Adó a pénzügyi és kapitális átutalásokra 27,, 27,, Ingatlanok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó 2,, 2,, Használt gépjárművek és objektumok feletti abszolút jogok átvitele utáni adó 7,, 7,, Egyéb periodikus vagyonadók JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 33,92, 33,92, Adó az egyes szolgáltatásokra 2, 2, Kommunális illeték a zenei programok megtartására a vendéglátóiparban 2, 2, Adó a javak használatára és az engedélyre, hogy a javakat használják vagy hogy a tevékenységeket 33,9, 33,9, 3.42 ellátják adó gépjárművekre 15,, 15,, kommunális illeték a motorgépjárművek tartására A mezőgazdasági föld rendeltetésének megváltoztatása utáni térítmény 5, 5, Környezetszennyezési térítmény 2,, 2,, az ózonrétegnek ártó anyagok utáni adó a СО2, NО2 kibocsátása utáni adó 35, 35, Tartózkodási illeték 1,5, 1,5, Külön térítmény az életkörnyezet védelmére és fejlesztésére 15,, 15,, EGYÉB ADÓK 11,, 11,, Egyéb adók, amelyeket kizárólag a vállalatok, illetve a vállalkozók fizetnek 11,, 11,, A cégjelzés ügyviteli helyiségen való kifüggesztése utáni kommunális illeték 11,, 11,, A cégjelzés ügyviteli helyiségen kívül való kifüggesztése utáni kommunális illeték DONÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK 154,627, 5,164, 159,791, ÁTUTALÁSOK EGYÉB HATALMI SZINTEKTŐL 154,627, 5,164, 159,791, Folyó átutalások más hatalmi szintektől 154,627, 5,164, 159,791, egyéb folyó átutalások a köztársaságtól A VAT rendeltetésszerű folyó átutalásai a község javára 5,164, 5,164, nem rendeltetésszerű átutalások a tartomány részéről a község javára 154,627, 154,627, Kapitális átutalások más hatalmi szintektől kapitális átutalások VAT-tól a község javára EGYÉB BEVÉTELEK 193,491, 42,358, 235,849, VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 133,966, 133,966, Kamatok 19,146, 19,146, A konszolidált kincstári eszközök utáni kamatokból eredő költségvetési bevételek 17,846, 17,846, A költségvetési eszközhasználók eszközei utáni kamatokból eredő bevételek, amelyeket belefoglaltak a 1,3, 1,3,.13 banki letétekbe 7415 A nem termelt vagyon bérlése 114,82, 114,82, Ásványi nyersanyagok használata utáni térítmény térítmény az ásványi nyersanyagokra VAT területén 2, 2, Mezőgazdasági föld használata utáni térítmény 11,, 11,, Közterületeken és azok előtt levő térségek használata utáni kommunális illeték 1,5, 1,5, Telekhasználati térítmény 3,, 3,, Közterület épületanyaggal való elfoglalása utáni kommunális illeték 3, 3, építési terület használatának térítménye jogi személyektől JAVAK ÉS SZOLGALTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 36,325, 42,358, 78,683,

3 7421 SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Bevételek a javak eladásából és szolgáltatásokból vagy piaci szervezetek általi bérlésből 13,325, 13,325, állami tulajdonú ingatlanok bérbe, illetve használatba adásából eredő bevételek 375, 375, A község által használt telek bérbeadásából eredő bevétel 4,65, 4,65, bevételek a községi ingatlanok bérbe adásából, amelyeket a község, és az egyéni használók vesznek 8,3, 8,3,.84 igénybe 7422 Illetékek 8,, 8,, községi közigazgatási illeték 1,, 1,, az építési telek rendezéséért járó térítmény 7,, 7,,.71 A javak és szolgáltatások párhuzamos eladása, amelyet 7423 az állami nem piaci egységek végeznek 15,, 42,358, 57,358, bevétel, amit a szervek, szervezetek, a község valósít meg a tevékenységével 15,, 42,358, 57,358, PÉNZBÍRSÁGOK ÉS A VAGYONI ELŐNY ELKOBZÁSA 7,, 7,, Bevételek a szabálysértési pénzbírságokból 7,, 7,, közlekedési szabálysértési bírságokból eredő bevételek 5,, 5,, Szabálysértési bírságokból eredő bevételek a község javára 2,, 2,, ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSOK A JOGI ÉS TERMÉSZETES SZEMÉLYEKTŐL Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai Folyó önkéntes átutalások a községi szint javára VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 16,2, 16,2, Vegyes és meghatározatlan bevételek 16,2, 16,2, Vegyes és meghatározatlan bevételek a község javára 15,, 15,, Állami tulajdonban levő lakások lakbére a község javára 2, 2, Községi tulajdonban lévő lakások lakbére a község javára MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSÉRE MEMORANDUMTÉTELEK A KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSÉRE 1,, 1,, memorandumtételek a kiadások megtérítésére. II 8 A NEM PÉNZBELI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 11,, 11,, ALPESZKÖZÖK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 11,, 11,, INGATLANOK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 11,, 11,, állami tulajdonú ingatlanok eladásából származó bevételek - ingatlanok eladásából származó bevételek a község javára. 11,, 11,, INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK ingóságok eladásából eredő bevételek a község javára. III 9 ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK A hazai részvények és egyéb tőke eladásából eredő bevételek. IV (I+II+III) ÖSSZBEVÉTEL ÉS - JÖVEDELEM 942,344, 5,164, 42,358, 989,866, 1. V ÁTVITT ESZKÖZÖK ,682, 18,682, VI (IV +V) TELJES KÖLTSÉGVETÉS 1,123,26, 5,164, 42,358, 1,17,548, A költségvetési költségeket és kiadásokat a következő összegekben állapítottuk meg: 3

4 Gazdasági minősítés LEÍRÁS Költségvetési eszközök Eszközök más hatalmi szintek forrásaiból Eszközök egyéb forrásokból Az összes eszköz Struktúra % 4 FOLYÓ KIADÁSOK 1,32,77, 5,7, 39,24, 1,77,44, Kiadások a foglalkoztatottakra 31,42, 12,786, 314,188, Fizetések, pótlékok és térítmények a foglalkoztatottaknak 229,842, 9,, 238,842, Szociális járulékok a munkaadó terhére 41,133, 1,611, 42,744, Természetbeni térítmények 2,327, 41, 2,737, Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak 7,81, 72, 8,521, Térítmény a foglalkoztatottaknak 7,2, 1,, 8,2, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 6,279, 45, 6,324, Képviselői pótlék 7,, 7,, Bírói pótlék. 42 Szolgáltatás- és áruhasználat 247,969, 7, 25,978, 274,17, Állandó költségek 12,673, 2,913, 123,586, Utazási költségek 2,431, 1,198, 3,629, Szerződéses szolgáltatások 29,175, 7, 7,112, 36,357, Szakszolgáltatások 48,491, 2,375, 5,866, Folyó javítás és karbantartás 21,26, 2,51, 23,716, Anyag 25,993, 9,87, 35,863, Amortizáció és munkaeszközhasználat. 431 Ingatlan és felszerelés amortizációja. 434 Természetes vagyon használata. 44 Kamattörlesztés és adósságvállalást kísérő költségek 8,466, 8,466, Hazai kamatok törlesztése 8,465, 8,465, Adósságvállalást kísérő költségek 1, 1,. 45 Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak 294,61, 294,61, Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 294,11, 294,11, Szubvenciók magánvállalatoknak 5, 5,.4 46 Donációk, dotációk és átutalások 126,642, 126,642, Átutalások más hatalmi szinteknek 126,642, 126,642, Egyéb dotációk és átutalások 47 Szociális biztosítás és szociális védelem 21,834, 5,, 26,834, Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 21,834, 5,, 26,834, Egyéb kiadások 31,856, 44, 32,296, Donációk a nem kormányzati szervezeteknek 24,6, 24,6, Adók, kötelező illetékek és bírságok 3,296, 36, 3,656, Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján 1,, 6, 1,6, Elemi csapás következtében keletkezett károk megtérítése. 485 Kártérítés az állami szervektől 3,5, 2, 3,52,.3 5 NEM PÉNZVAGYON ÉS ALAPESZKÖZÖK UTÁNI KIADÁSOK 43,42, 94, 2,654, 46,668, Alapeszközök 42,92, 94, 2,654, 45,668, Épületek és építmények 42,17, 1,, 43,17, Gépek és felszerelés 12, 1,4, 1,52, Egyéb ingatlan és felszerelés 254, 254,.2 4

5 515 Nem anyagi vagyon 81, 94, 895,.8 52 Árutartalékok további eladásra 5, 5, 1,, Árutartalékok további eladásra 5, 5, 1,,.9 54 Természetes vagyon. 541 Telek. 6 KIADÁSOK AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉRE ÉS PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE 24,336, 24,336, Alapösszeg-törlesztés 24,335, 24,335, Alaptőke-törlesztés a hazai hitelezőknek 24,335, 24,335, Hazai pénzvagyon beszerzése 1, 1,. 621 Hazai pénzvagyon beszerzése , 1,. Tartalék 22,5, 22,5, 1.92 Tartalékeszközök 22,5, 22,5, 1.92 ÖSSZ KIADÁS ÉS KÖLTSÉG: 1,123,26, 5,164, 42,358, 1,17,548, szakasz A költségvetés-használók 214-re, 215-re és 216-ra tervezett kapitális kiadásait a következő táblázatban ábrázoljuk: Gazd. min. Leírás Dinárban kifejezett összeg ÓBECSEI ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG KV 511 Projektum: Ipari övezet A projektum pénzelésnek kezdete: 213 A projektum pénzelésének befejezése: 214 A projektum összértéke: Pénzelési források: - a folyó költségvetési bevételekből a Szerb Köztársaság költségvetéséből KÖRNYEZETVÉDELEM 511 Projektum: BOTRA HULLADÉKLERAKÓ A projektum pénzelésnek kezdete: 213 A projektum pénzelésének befejezése: 214 A projektum összértéke: 64.. Pénzelési források: - a folyó költségvetési bevételekből hitelekből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből átvitt eszközök a VAT költségvetéséből - donációkból ÓBECSEI EGÉSZSÉGHÁZ Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés 5

6 Adminisztrációs felszerelés Egyéb felszerelés lift 2.. A projektum kezdetének éve: 213 A projektum befejezésének éve: 214 A községi költségvetés eszközeki 214-ben : ÓBECSEI TOPLANA KV 451 Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 511 Kapitális átutalások más hatalmi szinteknek A DN25, DN2 és DN15 hővezeték felújítása a 14-es revíziós kamrától a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre u. sarkán 2 m-en A DN25 cső lecserélése 1.5. Pénzelési források: - a folyó költségvetési bevételekből hitelekből - a Szerb Köztársaság költségvetéséből - a VAT költségvetéséből - saját eszközökből A projektum megkezdésének éve : 213 A projektum befejezésének éve: 214 A projektumok összértéke: II. KÜLÖN RÉSZ 3. szakasz A különféle pénzelési forrásokból pénzelt költségeket és kiadásokat a költségvetés-használók és kiadások fajtái szerint osztjuk fel: БУЏЕТ 214 Az össz eszköz Eszközök más forrásokból Eszközök más hatalmi szintek forrásaiból Költségvetési eszközök Analitika Leírás kontó pozíció funkció fejezet rész KÖZSÉGI ELNÖK, KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS KÖZSÉGI TANÁCS Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénz- és fiskális ügyletek, valamint külügyek Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 15,37, 15,37, Szociális járulékok a munkaadó terhére 2,746, 2,746, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak 48, 48, Jutalmak és egyéb különkiadások 3,5, 3,5, 6

7 Képviselői pótlék 7,, 7,, Állandó költségek 2,82, 2,82, Utazási költségek 83, 83, Szerződéses szolgáltatások 11,, 11,, Szakmai szolgáltatások 1,, 1,, Folyó javítás és karbantartás Anyag 3,15, 3,15, Az adósságvállalást kísérő költségek 1, 1, Donációk a nem kormányzati szervezeteknek Adók, kötelező illetékek és bírságok Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján Gépek és felszerelés Egyéb alapeszköz Hazai pénzvagyon beszerzése 1, 1, 1.1. fejezet összesen: 47,898, 47,898, A 11-es funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 47,898, 47,898, 4 Saját eszközök 7 Más hatalmi szintek donációi Összesen a 11-es funkcióra: 1.1 fejezetre összesen: 47,898, 47,898, A más helyen nem minősített általános közszolgáltatások VÁLASZTÁSOK, RENDKÍVÜLI HELYZETEK, MENEKÜLTEK, POLITIKAI PÁRTOK ÉS TARTALÉKESZKÖZÖK Állandó költségek 1, 1, Utazási költségek 1, 1, Szerződéses szolgáltatások 1, 1, Szakszolgáltatások 1, 1, Anyag 1, 1, Támogatások a nonprofit közvállalatoknak és szervezeteknek 1, 1, Egyéb költségvetési térítmények - MENEKÜLTEK 1, 1, Dotációk más polg. szerv. DOTÁCIÓK POLITIKAI ALANYOKNAK 6, 6, Gépek és felszerelés 1, 1, Állandó tartalék 4,5, 4,5, Folyó tartalék 18,, 18,, Az 1.2 fejezetre összesen: 23,18, 23,18, A 16-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 23,18, 23,18, A 16-as funkcióra összesen: 23,18, 23,18, Az 1.2-es fejezetere összesen: 23,18, 23,18, Az 1-es rész pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 71,6, 71,6, AZ 1-ES RÉSZRE ÖSSZESEN: 71,6, 71,6, KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS Általános közszolgáltatások Keresetek, pótlékok és térítések a 82,38, 82,38, 7

8 dolgozóknak Szociális járulékok a munkaadó terhére 14,682, 14,682, Természetbeni térítmények 1,2, 1,2, Szociális juttatások a dolgozóknak 6,35, 6,35, Költségtérítmény a dolgozóknak 4,, 4,, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 1,, 1,, Állandó költségek 15,, 15,, Utazási költségek 65, 65, Szerződéses szolgáltatások 5,, 5,, Szakmai szolgáltatások 15, 15, Folyó javítás és karbantartás 4,5, 4,5, Anyag 5,, 5,, Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalást kísérő költségek Adók, kötelező illetékek és bírságok 2, 2, Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján 5, 5, Állami szervek kártérítése 3,, 3,, Épületek és építmények 1, 1, Gépek és felszerelés 1, 1, Egyéb ingatlan és felszerelés Nem anyagi vagyon 1, 1, 2.1. fejezet összesen: 143,471, 143,471, A 13-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 143,471, 143,471, 4 Saját bevételek 5 Külföldi donációk 7 Más hatalmi szintek adományai Korábbi évek fel nem használt 15 donációi Összesen a 13. funkcióra: 143,471, 143,471, A 2.1. fejezet összesen 143,471, 143,471, ALAPFOKÚ OKTATÁS Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 62,69, 62,69, Természetben adott térítmény Szociális juttatás a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak 14,19, 416 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 3,723, Állandó költségek 33,7, Utazási költségek 3, 423-Szerződéses szolgáltatások 3,, 424- Szakmai szolgáltatások 21, 425- Folyó karbantartás és javítás 3,2, 426- Anyag 3,25, 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 256, 483- Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján 8

9 511- Épületek és építmények 8, 512- Gépek és felszerelés 8, 515- Nem anyagi vagyon 8, SAMU MIHÁLY Á. I. ÓBECSE 6,362, 6,362, TESTVÉRISÉG Á. I. 4,86, 4,86, SEVER ĐURKIĆ Á. I. 13,696, 13,696, ZDRAVKO GLOŽANSKI Á. I. 11,116, 11,116, PETŐFI SÁNDOR Á. I. 8,67, 8,67, SVETOZAR MARKOVIĆ Á. I. 6,288, 6,288, SAMU MIHÁLY Á. I. PÉTERRÉVE 6,721, 6,721, PETAR KONJOVIĆ ZENEISKOLA 4,41, 4,41, Térítmény a szociális védelemre a költségvetésből - DIÁKOK SZÁLLÍTÁSA Térítmény a szociális védelemre a költségvetésből - ISKOLAVERSENYEK 8,, 433, 8,, 433, 2.2. fejezet összesen: 7,52, 7,52, A 912-es funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 7,52, 7,52, 4 Saját bevételek 7 Donációk más hatalmi szintektől Összesen a 11 funkcióra: 7,52, 7,52, Összesen a 2.2. fejezetre: 7,52, 7,52, KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Átutalások más hatalmi szinteknek - Ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: 25,49, 25,49, Természetben adott térítmény Szociális juttatás a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak 5,5, 416 Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 1,, Állandó költségek 14,5, Utazási költségek 15, 423-Szerződéses szolgáltatások 1,2, 424- Szakmai szolgáltatások 5, 425- Folyó karbantartás és javítás 1,5, 426- Anyag 1,5, 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 482- Adók, kötelező illetékek és bírságok 483- Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján 3, 511- Épületek és építmények 3, 512- Gépek és felszerelés 3, 515- Nem anyagi vagyon GIMNÁZIUM 7,998, MŰSZAKI ISKOLA 9,32, KÖZGAZDASÁGI ISKOLA 8,172, DIÁKOK SZÁLLIÍTÁSA 5,, 5,, 9

10 ISKOLAI VERSENYEK 35, 35, 2.3. fejezet összesen: 25,84, 5,, 3,84, A 92-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 25,84, 25,84, 4 Saját bevételek 7 Más hatalmi szintek adományai 5,, 5,, A 92-as funkcióra összesen: 25,84, 5,, 3,84, A fejezetre összesen: 25,84, 5,, 3,84, MŰVELŐDÉS 54,571, 164, 8,297, 63,32, Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 23,647, 23,647, Szociális járulékok a munkaadó terhére 4,233, 4,233, Természetbeni térítmények 125, 1, 135, Szociális juttatások a 7, foglalkoztatottaknak 25, 275, Költségtérítmény a dolgozóknak 55, 55, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 1, 1, Állandó költségek 7,, 373, 7,373, Utazási költségek 3, 47, 77, Szerződésbeli szolgáltatások 3,5, 7, 2,8, 6,37, Szakmai szolgáltatások 1,, 1,22, 2,22, Folyó karbantartás és javítás 1,54, 55, 2,9, Anyag 85, 76, 1,61, Ingatlan- és felszerelésamortizáció Hazai kamatok törlesztése Az adósságvállalást kísérő költségek Átutalások más hatalmi szinteknek Levéltár 3,475, 3,475, Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 2,24, Szociális járulékok a munkáltató terhére 4, Költségtérítmény a dolgozóknak 75, Állandó költségek 61, Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások 5, Folyó javítás és karbantartás 1, Anyag 9, Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből Dotációk a nem kormányzati szervezeteknek a programok alapján 8,, 8,, Adók, kötelező illetékek és 3, bírságok 46, 76, Pénzbírságok és kötbérek a 1, bíróságok végzése alapján 1, Épületek és építmények 1,, 1,, Gépek és felszerelések 75, 75, Nem anyagi vagyon 94, 254, 348, VÁROSI SZÍNHÁZ 15,685, NÉPKÖNYVTÁR 17,234, 164, VÁROSI MŰZEUM 1,177, TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 3,475, 1

11 MÁJUSI JÁTÉKOK KMV KÖZÉPISKOLÁSOK MŰVÉSZETI VETÉLKEDŐJE ME - KULTÚRRENDEZVÉNYEK PETŐFI ME EGYÉB KULTÚRRENDEZVÉNYEK KÖNYVEK, BROSÚRÁK, FOLYÓIRATOK NYOMTATÁSA 2.4. fejezet összesen: 54,571, 164, 8,297, 63,32, A 82-as funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 54,571, 54,571, 4 Saját bevételek 8,297, 8,297, 7 Más hatalmi szintek adományai 164, 164, Összesen a 82-as funkcióra: 54,571, 164, 8,297, 63,32, A fejezetre összesen 54,571, 164, 8,297, 63,32, TESTNEVELÉS Rekreációs és sportszolgáltatások Szubvenciók a non profit közvállalatoknak és szervezeteknek MLADOST IFJÚSÁGI ÉS 5.1 SPORTKÖZPONT 38,38, 11,966, 5,4, Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 13,52, 13,52, Szociális járulék a munkaadó terhére 2,336, 2,336, Természetbeni térítmények 4, 4, Szociális juttatások a dolgozóknak 65, 65, Dolgozók költségtérítményei 9, 9, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 45, 45, Állandó költségek 19,, 936, 19,936, Utazási költségek 13, 13, Szerződéses szolgáltatások 65, 2,96, 3,61, Szakszolgáltatások 675, 675, Folyó javítás és karbantartás 3,, 1,14, 4,14, Anyag 3,81, 3,81, Hazai kamatok törlesztése Adók, kötelező illetékek és bírságok 25, 25, Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján 5, 5, Kártérítés az állami szervektől 2, 2, Épületek és építmények Gépek és felszerelések DOTÁCIÓK ÓBECSE SPORTSZÖVETSÉGÉNEK 8,75, 8,75, Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 1,366, Szociális járulék a munkaadó terhére 246, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Dolgozók költségtérítményei 3, Állandó költségek 25, Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások 5, Szakszolgáltatások 11

12 Folyó javítás és karbantartás Anyag 5, Hazai kamatok törlesztése Adók, kötelező illetékek és bírságok Szociális védelmi térítmény a költségvetésből Dotációk a nem kormányzati szervezeteknek - sportklubok a szövetség programja szerint 6,758, Épületek és építmények Gépek és felszerelés 2.5. fejezet összesen: 46,788, 11,966, 58,754, A 81-es funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 46,788, 46,788, 4 Saját bevételek 11,966, 11,966, 7 Más hatalmi szintek adományai Összesen a 81-es funkcióra: 46,788, 11,966, 58,754, Összesen a 2.5. fejezetre: 46,788, 11,966, 58,754, SZOCIÁLIS VÉDELEM Más helyen nem minősített szociális védelem Szerződéses szolgáltatások 81, 81, - Ingyenes jogsegély 1, 1, - Tárcaközi bizottság 8, 8, SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 9,896, 9,896, Átutalások más hatalmi szinteknek ez az appropriáció az alábbiakra szolgál: Keresetek. pótlékok és térítmények a dolgozóknak 1,41, 1,41, Szociális járulékok a munkaadó terhére 251, 251, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a foglalkoztatottaknak Költségtérítmény a foglalkoztatottaknak 32, 32, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások Állandó költségek Utazási költségek 5, 5, Szerződésbeli szolgáltatások 1,, 1,, Szakmai szolgáltatások Folyó karbantartás és javítás 5, 5, Anyag 4, 4, Szociális-védelmi térítmények a költségvetésből - Egyszeri segély 5,39, 5,39, - Térítmény halál esetén 1,35, 1,35, - Adók, kötelező illetékek és büntetések 35, 35, - egyszeri segélyek a községi elnök záradéka alapján Átutalások más hatalmi szinteknek 1,11, 1,11, Zimonyi iskola - iskola a vak és 11, gyengén látó gyerekeknek 11, - Havi jegyek 1,, 1,, 12

13 Szociális-védelmi térítmények a költségvetésből 2, 2, - Újvidéki Egészségház fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek vizsgálata 1, 1, - Biztonságos ház és menhely Óbecse községen kívül 1, 1, ÓBECSEI GERONTOLÓGIAI KÖZPONT Szociális-védelmi térítmények a költségvetésből 9,, 9,, népkonyha 4,842, nyílt védelem 3,39, fogadóállomás 564, újfalusi ház 24, Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből 3,85, 3,85, - Ösztöndíjak 3,, - Korosztály tanulói 3, - Elsősök számára kiadott könyv 4, - Vuk-díjasok 15, - romaügyi tevékenység - pronatalista populációs politika - kismamák Dotációk nem hatalmi szervezeteknek 1,51, 1,51, - külön szükségletű személyek 55, - HAT implementáció 4, - szociális védelmi stratégia 125, kidolgozása - ifjúsági iroda tevékenysége 435, 2.6. fejezet összesen: 35,358, 35,358, A 9-es funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 35,358, 35,358, 4 Saját bevételek 7 Egyéb hatalmi szintek donációi Összesen a 9-es funkcióra: Összesen a 2.6. fejezetre: 35,358, 35,358, TÁRSADALMI SZINTŰ GONDOSKODÁS A GYEREKEKRŐL Iskoláskor előtti oktatás Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 62,55, 9,, 71,55, Szociális járulékok a munkaadó terhére 11,197, 1,611, 12,88, Természetbeni térítmények 75, 75, Szociális juttatások a dolgozóknak 4, 4, Költségtérítmény a dolgozóknak 5, 1, 6, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb különkiadások 715, 715, Állandó költségek 1,92, 1,64, 12,56, Utazási költségek 598, 598, Szerződésbeli szolgáltatások 1,24, 1,52, 2,292, Szakszolgáltatások 1, 48, 58, Folyó karbantartás és javítás 2,99, 82, 3,81, Anyag 13,656, 5,3, 18,956, Ingatlan és felszerelésamortizáció Az adósságvállalást kísérő költségek 13

14 Szociális-védelmi térítmény a költségvetésből Adók, kötelező illetékek és bírságok 8, 8, Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzései alapján Épületek és építmények Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon 2.7. fejezet összesen: 15,, 2,645, 125,645, A 911-es funkció pénzelési forrásai: Költségvetési bevételek 15,, 4 Saját bevételek 2,645, 2,645, 7 Más hatalmi szintek adományai Összesen a 911-es funkcióra 15,, 2,645, 125,645, Összesen a 2.7. fejezetre: 15,, 2,645, 125,645, HELYI KÖZÖSSÉGEK Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások HELYI KÖZÖSSÉGEK 17,149, 17,149, Keresetek, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 7,564, 7,564, Szociális járulékok a munkaadó terhére 1,45, 1,45, Természetbeni térítmények 5, 5, Szociális juttatások a dolgozóknak 646, 646, Költségtérítés a dolgozóknak 798, 798, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 196, 196, Állandó költségek 4,, 4,, Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások 4, 4, Szakmai szolgáltatások 24, 24, Folyó javítások és karbantartás 8, 8, Anyag 4, 4, Adók, kötelező illetékek és bírságok 15, 15, Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzések alapján 5, 5, Kártérítés az állami szervektől Épületek és építmények Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon IVAN PERIŠIĆ HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE 2,8, 2,8, TODOR DUKIN HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE 1,92, 1,92, TESTVÉRISÉG-EGYSÉG HELYI KÖZÖSSÉG ÓBECSE 2,194, 2,194, PÉTERRÉVEI HELYI KÖZÖSSÉG 2,678, 2,678, BÁCSFÖLDVÁRI HELYI KÖZÖSSÉG 3,24, 3,24, CSIKÉRIAPUSZTAI HELYI KÖZÖSSÉG 2,218, 2,218, МILEŠEVÓI HELYI KÖZÖSSÉG 1,541, 1,541, PECESORI HELYI KÖZÖSSÉG 1,368, 1,368, 2.8. fejezet összesen: 17,149, 17,149, A 16-as funkció pénzelési forrásai: 14

15 1 Költségvetési bevételek 17,149, 17,149, 7 Más hatalmi szintek donációi Összesen a 16-as funkcióra: 17,149, 17,149, A 2.8. fejezetre összesen: 17,149, 17,149, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGTÓSÁG KÖZVÁLLALAT ÓBECSE 131,729, 131,729, Keresetek, pótlékok és térítések a dolgozóknak 21,396, 21,396, Szociális járulékok a munkaadó terhére 3,73, 3,73, Természetbeni térítmények 232, 232, Szociális juttatások a dolgozóknak 2, 2, Költségtérítmény a dolgozóknak 418, 418, Jutalmak és egyéb különkiadások 768, 768, Állandó költségek 22,745, 22,745, Utazási költségek 46, 46, Szerződéses szolgáltatások 4,437, 4,437, Szakmai szolgáltatások 2,, 2,, Folyó javítás és karbantartás 8,376, 8,376, Anyag 2,85, 2,85, Adók, kötelező illetékek és bírságok 2,9, 2,9, Pénzbírságok és kötbérek a bíróságok végzése alapján A sérülésből eredő kár vagy az állami szervek okozta kár megtérítése 5, 5, Épületek és építési objektumok 41,917, 41,917, Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon 8, 8, 2.9. fejezet összesen: 131,729, 131,729, Pénzeléssi források a 62 funkcióra: 1 Költségvetési bevételek 18,647, 18,647, 4 Saját bevételek 7 Donációk más hatalmi szintektől 15 Korábbi évek el nem költött donációi 23,82, 23,82, Összesen a 62-as funkcióra 131,729, 131,729, Összesen a 2.9. fejezetre 131,729, 131,729, 2 1 KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Mezőgazdaság, erdészet, vadászat és halászat Szakszolgáltatások LINK FTO 12,, 12,, Szakszolgáltatások - jégeső elleni védelem 5, 5, Anyag 1, 1, Gépek és felszerelés 1, 1, A 42-as funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 12,52, 12,52, 4 Saját eszközök El nem költött donációs eszközök 15 a korábbi évekből Összesen a 42 funkcióra: 12,52, 12,52, Hulladékkezelés - tisztaság 15

16 Komunalac KV Óbecse Állandó költségek 3,5, 3,5, utcatisztítás 9,473, a zöldterületek rendbentartása 8,46, Ó-Tisza 3,273, ebmenhely 2,618, állathigiénikus 1,39, parkok 2,618, a fák metszése 2,749, 424 Szakszolgáltatások 1,, 1,, Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek Gépek és felszerelés Az 51-es funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 31,5, 31,5, Összesen az 51-es funkcióra 31,5, 31,5, Más helyen nem minősített környezetvédelem Szakszolgáltatások - Vízelvezetési térítmény 1,3, 1,3, AZ 56-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 1,3, 1,3, Összesen az 56-as funkcióra: 1,3, 1,3, Közösségfejlesztés Szerződéses szolgáltatások 1,5, 1,5, Egyéb: földmérői információs rendszer 25, - NALED tagsági díjak és 3, tevékenységek - fiatal vállalkozók akcióterve 5, Szakszolgáltatások 2,165, 2,165, - Óbecse Község Közlekedésbiztosnsági Tanácsa Szubvenciók nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek 2,, 2,, projektumok 7,, - VAT Garanciaalap - Felosztás a Köztársaság és a 7,, VAT projektumai alapján - A regionális fejlesztés és fejlesztési projektumok pénzelése 1,, - Településrendezési tervek 5,, - Területrendezési tervek - Átfogó településrendezési terv - Átfogó szabályozási terv - Hulladékkezelés - Természetvédelmi tanulmány kidolgozása a levegőminőség ellenőrzési programjának realizálása környezetvédelmi tervek a nemzeti tanácsok tevékenységének pénzelése szubvenciók a mezőgazdaságnak szubvenciók a helyi foglalkoztatási tanácsnak - KÖZMUNKÁLATOK 3,, 3,, Mezőgazdaság-fejlesztési Alap 16

17 játszóterek Toplana KV Óbecse 1,5, 1,5, A műszaki projektdokumentáció kidolgozása a DN25, DN2 és DN15 hővezeték rekonstrukciójára az RK14-től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, az RK23-ig, amely a J. J. Zmaj és a M. Crnjanski sarkán van. Az új hővezetékhálózat átmérője DN25 lesz. Továbbá a DN25, DN2 és DN15 hővezeték rekonstrukciójára az RK14-től (revíziós kamra), amely a M. Crnjanski és a Zsilinszky Endre sarkán van, 2 m hosszúságban, a DN25 cső lecserélése. 1,5, Hőenergia-mérő beszerzése a mellékhőállomásokon. A műszaki projektdokumentáció kidolgozása a kétcsöves hővezetékhálózat rekonstrukciójára a Kis rét és az Alsó park lakótelepen. a mezőgazdasági föld rendezésének és használatának védelme - program 267,6, 267,6, mezőgazdasági szakszolgálat és rurális fejlesztési hálózat Szubvenciók a magánvállalatoknak A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE eszközök az 5, Alap programja alapján 5, Szubvenciók a nem pénzügyi közvállalatoknak és szervezeteknek Fürdő, befektetés, a hidrogeotermális furat kiépítése több rendeltetésű használatra projektum a termális víz használatára vonatkozó engedély megszerzésére furat A Topolyai úton lévő Katonai Ügyosztály csatlakozása - Elektrovojvodina A 62-as funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 138,215, 138,215, 7 Más hatalmi szintek adományai 8 Donációk nemzetközi forrásokból 1 Hazai adósságvállalásból eredő bevételek 12 Pénzvagyon eladásából eredő bevételek 13 Átutalt, fel nem használt eszközök Korábbi évek fel nem használt 15 donációs eszközei 157,6, 157,6, Összesen a 62-as funkcióra 295,815, 295,815, Vízellátás VODOKANAL KV ÓBECSE Állandó költségek 5,, 5,, - közkutak karbantartása 1,, 17

18 - csapadékvíz-csatornák karbantartása 4,, A 63-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 5,, 5,, 4 Saját bevételek Pénzvagyon eladásából eredő 12 bevételek Összesen a 63 funkcióra: 5,, 5,, A helyi úthálózat rendbentartása A helyi úthálózat rendbetétele 2,44 km-en Pénzelési források a 63 funkcióra: 1 Költségvetési bevételek 4 Saját bevételek Összesen a funkcióra: 2.1. fejezet összesen: 346,117, 346,117, Más helyen nem minősített általános közszolgáltatások Állandó költségek 3,2, 3,2, A hazai kamatok törlesztése 8,465, 8,465, Hazai kamatok alapösszegének törlesztése 24,335, 24,335, A 16-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 36,, 36,, A 16-as funkcióra összesen: 36,, 36,, Összesen a fejezetre: 36,, 36,, Műsorszórási és kiadási szolgáltatás (tájékoztatás) Szerződéses szolgáltatások Szubvenciók a nem pénzügyi 2,, közvállalatoknak és szervezeteknek 2,, A 83-as funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 2,, 2,, A 83-as funkcióra összesen: 2,, 2,, Összesen a 2.12-as fejezetre: 2,, 2,, KÖRNYEZETVÉDELEM Szerződéses szolgáltatások egyéb tevékenységek Szakszolgáltatások 9,, 9,, - Szúnyogok 5,, - Parlagfű 1,, - Kullancs 1,, - Egészségügyi hulladék lehelyezése 1,, Egyéb szakszolgálataások 5, Az allergiát okozó pollen koncenrációjának figyelemmel kísérése 5, Épületek és építési objektumok - Botra 18

19 1 Az 56-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 9,, 9,, 13 Átutalt, fel nem használt eszközök Korábbi évek fel nem használt 15 donációs eszközei Összesen az 56-as funkcióra: 9,, 9,, Összesen a 2.13-as fejezetre: 9,, 9,, Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások Átutalások más hatalmi 8, szinteknek 8, A 18-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 8, Összesen a 18-as funkcióra 8, 8, Összesen a 2.14-es fejezetre: 8, 8, Vallási és egyéb szolgáltatások - közösségek Dotációk a nem kormányzati szervezeteknek 5,2, 5,2, Vöröskereszt Óbecse 1,3, Felderítők Mozgalma Óbecse 4, Vállalkozók 4, Egyházak 2,, Más használók 4, Goran Mozgalom Nemzeti Kisebbségi Tanács 4, A zsidó temető rendezése és rendbentartása Területi tűzoltó-mentőegység 1, Községi Tűzoltószövetség Óbecse 2, A 84-es funkció pénzelési forrásai: 1 Költségvetési bevételek 5,2, 5,2, Összesen a 84-es funkcióra 5,2, 5,2, Összesen a 2.15-ös fejezetre: 5,2, 5,2, Idegenforgalom ÓBECSE IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 5,612, 1,45, 7,62, Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 2,677, 2,677, Szociális járulékok a munkaadó terhére 48, 48, Természetbeni térítmények 15, 15, Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak 174, 174, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek 55, 55, Utazási költségek 7, 7, Szerződésbeli szolgáltatások 1,76, 3, 1,376, Szakmai szolgáltatások 35, 35, Folyó javítások és karbantartás Anyag 8, 8, Adók, kötelező illetékek és 19

20 bírságok Bírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Épületek és építési objektumok Gépek és felszerelés 65, 65, Egyéb ingatlanok és felszerelés Árutartalékok további eladásra 5, 5, 1,, A 473-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 5,612, 5,612, 4 Saját bevételek 1,45, 1,45, 7 Donációk más hatalmi szintektől A 473-as funkcióra összesen: 5,612, 1,45, 7,62, Összesem a 2.16-os fejezetre: 5,612, 1,45, 7,62, Egészségügy ÓBECSEI EGÉSZSÉGHÁZ Átutalások más hatalmi szinteknek 14,811, 14,811, Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 2,596, Szociális járulékok a munkaadó terhére 465, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak 1, Költségtérítmény a dolgozóknak Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások 15, Állandó költségek Utazási költségek Szerződésbeli szolgáltatások 5,, Szakmai szolgáltatások 2,, Folyó javítások és karbantartás 2,5, Anyag Hazai kamatok törlesztése Adósságvállalást kísérő költségek Adók, kötelező illetékek és bírságok Bírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Épületek és építmények Gépek és felszerelés 2,, Nem anyagi vagyon A 7-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 14,811, 14,811, A 7-as funkcióra összesen: Összesen a 2.17-es fejezetre: 14,811, 14,811, A 2. RÉSZRE ÖSSZESEN: 1,49,948, 5,164, 42,358, 1,97,47, Az 1. rész pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 71,6, 71,6, 7 Donációk más hatalmi szintektől AZ 1. RÉSZRE ÖSSZESEN 71,6, 71,6, A 2. rész pénzelési forrásai 2

21 1 Költségvetési bevételek 869,266, 869,266, 4 Saját bevételek 42,358, 42,358, 5 Más országok adományai 7 Más hatalmi szintek adományai 5,164, 5,164, 13 Átvitt el nem költött eszközök El nem költött donációs eszközök 15 a korábbi évekből 18,682, 18,682, ÖSSZESEN A 2. RÉSZRE: 1,49,948, 5,164, 42,358, 1,97,47, ÓBECSE KÖZSÉG POLGÁRI JOGVÉDŐJE Egyéb általános szolgáltatások Fizetések, pótlékok és térítmények a dolgozóknak 1,548, 1,548, Szociális járulékok a munkaadó terhére 279, 279, Természetbeni térítmények Szociális juttatások a dolgozóknak Költségtérítmény a dolgozóknak 1, 1, Jutalmak a dolgozóknak és egyéb külön kiadások Állandó költségek Utazási költségek 2, 2, Szerződésbeli szolgáltatások 2, 2, Szakmai szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag 5, 5, Adók, kötelező illetékek és bírságok Bírságok és kötbérek bírósági végzések alapján Épületek és építmények Gépek és felszerelés Nem anyagi vagyon fejezet összesen : 1,972, 1,972, A 133-as funkció pénzelési forrásai Költségvetési bevételek 1,972, 1,972, A 133-as funkcióra összesen: 1,972, 1,972, Összesen a 3.1-es fejezetre: 1,972, 1,972, 3. RÉSZ ÖSSZESEN: 1,972, 1,972, KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ Más helyen nem minősített közrend és közbiztonság Állandó költségek Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Anyag Gépek és felszerelés 1, 1, 4.1 fejezet összesen: 1, 1, A 36-as funkció pénzelési forrásai 1 Költségvetési bevételek 1, 1, A 36-as funkcióra összesen: 1, 1, Összesen a 4.1-es fejezetre: 1, 1, 21

22 A 4. RÉSZRE ÖSSZESEN: 1, 1, KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1,123,26, 5,164, 42,358, 1,17,548, III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA 4. szakasz Jelen Határozat végrehajtásáért A költségvetés-rendszerről szóló törvény értelmében a Községi elnök felel. A költségvetés végrehajtását a Községi elnök rendeli el. A Községi elnök a költségvetés végrehajtásáról, valamint az állandó és folyó költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról évente legalább két alkalommal beszámolót terjeszt be a Községi Képviselő-testülethez. 5. szakasz A jelen Határozattal elosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért a közigazgatási hivatal vezetője felel. A jelen Határozattal elosztott eszközök törvényes és rendeltetésszerű használatáért az alapfokú, középfokú oktatás, a művelődés, a testnevelés, a szociális védelem, a gyermekvédelem és egészségügy, a közvállalatok, helyi közösségek és más használók esetében, a használó felelős személye felel. 6. szakasz A folyó költségvetési tartalékeszközökre 18.., dinárt választunk ki. Jelen szakasz 1. bekezdésében említett eszközöket olyan nem tervezett kiadásokhoz használjuk fel, amelyekre nem határoztunk meg appropriációkat, vagy olyan rendeltetésekre, amelyekről az év folyamán kiderül, hogy a tervezett appropriációk nem elegendőek és A költségvetés-rendszerről szóló törvény 69. szakaszával összhangban használjuk. A költségvetési tartalékeszközök felhasználásáról a Községi elnök hoz határozatot. 7. szakasz A községi költségvetésben tervezett 4.5., dinár összegű állandó költségvetési tartalékeszközöket külön appropriációként mutatjuk ki, és A költségvetésről szóló törvény 7. szakaszával összhangban használjuk. 8. szakasz A községi költségvetési eszközök direkt és indirekt használóinak pénzeszközeit a kincstár konszolidált számláján vezetik és tárolják. 9. szakasz A költségvetésrendszerről szóló törvény értelmében a Községi Tanács felelős a fiskális politika végrehajtásáért, valamint a közvagyon, bevételelek, jövedelmek, kiadások és költségek igazgatásáért. Megbízzuk a Községi elnököt, hogy A költségvetésrendszerről szóló törvény 27.zs szakaszával összhangban kérelmet terjesszen be a Pénzügyi Minisztlriumhoz a fiskális deficit 1%- kal magasabb összegben történő jóváhagyására, amennyiben az a közberuházások 22

23 megvalósításának eredménye. 1. szakasz Az eszközök elrendezését és felhasználását 214-ben azon határozatok alapján végzik, amelyeket a Községi elnök hoz meg a pénzügyekért illetékes szerv javaslatára, a következő részek keretein belül. 11. szakasz A községi költségvetési eszközöket, a direkt és indirekt használóinak pénzeszközeit, valamint más nyilvános eszközöket, amelyek bele vannak foglalva a községi kincstár konszolidált számlájába, a kincstár konszolidált számláján vezetik és tárolják. 12. szakasz A direkt és indirekt költségvetési eszközhasználók a jelen Határozattal felosztott eszközöket kizárólag azokra a rendeltetésekre használhatják, amelyekre ezeket kérelmeik alapján jóváhagyták és átutalták számukra. 13. szakasz A költségvetés-használó a költségvetés terhére csak akkora összegig vállalhat kötelezettséget, amekkora appropriációt a Határozattal megerősítettek. Azokat a vállalt kötelezettségeket, amelyeknek összege meghaladja a Határozattal előirányzott eszközösszeget, vagy ellentétben állnak A költségvetés-rendszerről szóló törvénnyel, nem hajthatók végre a költségvetés terhére. 14. szakasz A Községi elnök A költségvetés-rendszerről szóló törvény 61. szakaszával összhangban határozatot hozhat az appropriáció megváltoztatásáról. 15. szakasz A költségvetés-használók iránti kötelezettségek végrehajtása a megvalósított bevételekkel arányosan történik. Amennyiben az év folyamán csökkennek a bevételek, a kiadások végrehajtása a következő elsőbbségek alapján történik: törvényelőírásokkal meghatározott kötelezettségek a létező szinten és a költségvetés-használók zökkenőmentes munkájához szükséges minimális állandó költségek. Amennyiben a költségvetési eszközhasználók pótbevételt valósítanak meg a jelen Határozat 3. szakaszában kimutatott összegtől nagyobb összegben, használhatják a pótbevételekből megvalósított eszközöket addig a szintig, ameddig ezek az eszközök meg vannak valósítva, azokra a rendeltetésekre, amelyeket jelen határozat állapít meg. Amennyiben a költségvetési eszközhasználók nem valósítják meg a jelen Határozat 3. szakaszában megerősített pótbevételt, az azokban a bevételekben meghatározott appropriácókat nem fogják végrehajtani a költségvetési eszközök terhére. 16. szakasz A költségvetés-használók programjainak pénzeléséhez elosztott eszközöket kérésük alapján utalják át, összhangban a költségvetés háromhavi terveiben jóváhagyott kvótákkal. A használók kötelesek mellékelni a kérelem mellé az összes fizetési dokumentációt (másolatok). A jelen szakaszban említett összes kérelmet a községi kincstárhoz kell beterjeszteni Óbecse 23

24 Község Közigazgatási Hivatala Pénzügyi és Költségvetési Osztályán keresztül (a továbbiakban: Kincstár). A Kincstár kérésére a használóknak betekintés céljából kézbesíteniük kell más adatokat is, amelyekre a Kincstárnak szüksége van az eszközátvitelhez. A Pénzügyi Osztályon és a Községi Közigazgatási Hivatal költségvetése keretein belül belső ellenőrzést folytatnak a költségvetési eszközök kifizetésére vonatkozó beterjesztett dokumentáció törvényességéről és igazoltságáról a jelen Határozatban jóváhagyott appropriációk, pénzügyi tervek és programok, valamint az egyes költségvetési eszközhasználók számára jóváhagyott kvóták alapján. A vállalt kötelezettségek és az összes pénzügyi kötelezettségek kizárólag csak készpénzalap elvén hajthatók végre a konszolidált kincstári számláról, kivéve ha erre a törvény vagy a Kormány által meghozott aktus nem irányoz elő másfajta módszert. A költségvetési eszközhasználók a kötelezettségeket csakis írásbeli szerződés vagy más jogi aktus alapján vállalják, amennyiben azt a törvény nem írja másképp elő. A költségvetésből nem fogják végrehajtani a fizetést, amennyiben nem tartották tiszteletben A költségvetés-rendszerről szóló törvény 56. szakaszának 3. bekezdésében foglalt eljárást. 17. szakasz Amennyiben az indirekt költségvetés-használó tevékenységével bírósági pert idéz elő, a jogerős bírósági határozatokat és a bírósági egyezségeket a saját bevételeinek terhére hajtják végre. 18. szakasz A költségvetési eszközhasználóknak a javak beszerzéséről, szolgáltatásnyújtásról és építészeti munkálatok kivitelezéséről szóló szerződések odaítélése során a közbeszerzéseket szabályozó jogszabályok szerint kell eljárniuk. Kis értékű beszerzésnek a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok értelmében az a beszerzés tekintődik, melynek értékét definiálta a Szerb Köztársaság 214. évi költségvetését szabályozó törvény. 19. szakasz Összhangban A 214. évi helyi költségvetésről szóló határozat előkészítésére vonatkozó utasítással a 215. és 216. évre vonatkozó projekciókkal, amelyet a pénzügyminiszter hozott meg A költségvetés-rendszerről szóló törvény 36.a szakasza, valamint A helyi adminisztrációban foglalkoztatottak maximális számának meghatározásáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 14/29. szám) alapján, a költségvetés-használók meghatározatlan és meghatározott időre alkalmazott foglalkoztatottjainak száma nem haladhatja meg a maximálisat, mégpedig: foglalkoztatott a helyi adminisztrációban meghatározatlan időre, - 18 foglalkoztatott a helyi adminisztrációban meghatározott időre. Jelen költségvetésről szóló határozatban a jelen szakasz 1. bekezdésében említett foglalkoztatott számra biztosítjuk a fizetéseket. A költségvetési eszközhasználó a Községi elnök előzőleges jóváhagyása nélkül nem alakíthat munkaviszonyt új személyekkel 214. végéig, amennyiben azoknak a személyeknek a fizetésére nincs előlátva jelen határozattal összhangban pénzeszköz az eszközhasználó számára. 24

25 2. szakasz A konszolidált kincstári számlán levő pénzeszközöket csak A költségvetés-rendszerről szóló törvény 1. szakaszával összhangban lehet befektetni 214-ben, mely során az említett Törvénnyel összhangban a Községi elnök, illetve a hatalom élén álló személy felel a befektetés hatékonyságáért és biztonságáért. 21. szakasz A direkt és indirekt költségvetési eszközhasználók, akik tevékenységét teljesen vagy részben a költségvetésből pénzelik, a munkaeszközökre elszámolt amortizációt a 214. évben a költségvetésből biztosított eszközhányaddal arányban csökkentik. 22. szakasz A Községi elnök a folyó fizetőképességi deficit pénzelésére, mely előállhat a költségvetés bevételeinek és kiadásainak egyenlőtlen mozgása miatt, szerződést köthet A közadósságról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 61/25. és 78/211. számok) 35. szakaszának rendelkezéseivel összhangban. 23. szakasz A költségvetési eszközhasználók azokat az eszközöket, amelyek nem lettek elköltve a 213. évi költségek finanszírozására, s amelyeket Óbecse község 213. évi költségvetéséről szóló határozattal utaltak át számukra, 213. december 31-ig átutalják a költségvetés végrehajtási számlájára. 24. szakasz Kivételesen, abban az esetben, ha Óbecse község költségvetésébe egy aktussal rendeltetési eszközöket ítélnek meg más költségvetésből (köztársasági, tartományi, más községek), beleértve az elemi csapások okozta károk megtérítésére átutalt eszközöket vagy adományok szerződtetését, melyek összege jelen Határozat meghozatalakor nem volt ismert, a Közigazgatás pénzügyekben illetékes szerve az aktus alapján A költségvetés-rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban megfelelő appropriációt nyithat az adott alapú kiadások végrehajtására. 25. szakasz A költségvetés-rendszerről szóló törvény értelmében, melybe belefoglalták a kincstári konszolidált számlarendszert is, a Kincstár konszolidált számlájáról történő fizetést más közeszközhasználók kötelezettségeinek megvalósítása céljából nem fogják végrehajtani abban az esetben, ha ezek a használók nem kapták meg a pénzügyi tervükre a jóváhagyást a törvénnyel előírt módon, illetve a Községi Képviselő-testület aktusával, s amennyiben az említett tervet nem juttatták el a Kincstári Igazgatósághoz. 26. szakasz Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában és el kell juttatni a Pénzügyminisztériumhoz. 25

26 27. szakasz Jelen Határozat az Óbecse Községi Hivatalos Lapjában való megjelenése napján lép hatályba, alkalmazni pedig 214. január 1-jétől kezdik. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Óbecse Község A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET Knézi Péter, s. k. Ikt. sz.: I /213 Kelt: Ó B E C S E 26

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211. és 93/212. számok) 43. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 129/7. szám)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I.

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT ELSŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL I. A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/9., 73/21., 11/21., 11/211., 93/212., 62/213., 63/213. és 18/213. számok) 63. szakaszának 1. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ

H A T Á R O Z A T O T hozott ÓBECSE KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetés-rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 101/2010., 101/2012., 62/2013. 63/2013., 108/2013., 142/2014. és 68/2015. számok) 43. szakaszának 1. bekezdése kapcsolatban

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2015. JÚLIUS 21. Z E N T A 114. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2011., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz

HATÁROZATOT SZENTTAMÁS KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.ÁLTALÁNOS RÉSZ. 1.szakasz SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. évfolyam Szenttamás, 2013.06.13. 6. szám Megjelenik szükség szerint 54. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32.szakasz 1.bekezdés 2.pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

R E N D E L E T E T ZENTA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. és 108/2013. szám) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM 2016. DECEMBER 29. Z E N T A 204. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám

Részletesebben

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ

VÉGZÉST ÁLTALÁNOS RÉSZ A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 76. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006.sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg,

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről Број: 17. 31.10.2014. СТРАНА 436. OLDAL 2014.10.31. 17. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. -- javítás

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI

7. szám 126. oldal 2015.06.11. ezresekben. Gazdasági osztályozás L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI 7. szám 126. oldal 2015.06.11. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 24. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 29. Z E N T A 131. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2015. DECEMBER 30. Z E N T A 178. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011. szám kiigazítás,

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. MÁRCIUS 30. Z E N T A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 50. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 2015. NOVEMBER 27. Z E N T A 162. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

3. szám 34. oldal 2015.04.28

3. szám 34. oldal 2015.04.28 3. szám 34. oldal 2015.04.28 9. Az utakon levő közlekedési biztonságról szóló törvény ( SZK 41/09-es, 53/10-es és 101/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 18. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja, Csóka község

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 Година XXXVII 22. децембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 10. szám Topolya, 2005. december 22. Broј 10. 22.12.2005. СТРАНА

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv

ÁLTALÁNOS RÉSZ. Közgazdasági Bevételek Terv 164. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. sz.) 43. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye 129/07. sz.) 32. szakasza, valamint

Részletesebben

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T

A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS A 2011-2013. IDİSZAKRA VONATKOZÓ K I V E T Í T É S É T Број 8. 09.12.2010. СТРАНА 323. OLDAL 2010.12.09. 8. szám A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 46. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. és 73/10. sz.), Маgyarkanizsa község alapszabályának 47. szakasza

Részletesebben

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről

R E N D E L E T E T a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetésről Број: 22. 27.12.2013. СТРАНА 536. OLDAL 2013.12.27. 22. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011, 93/2012. 62/13 és 62/13.

Részletesebben

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL

V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉGBEN A SPORT FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ PROGRAM KIDOLGOZÁSÁT VÉGZŐ BIZOTTSÁG MEGALAKITÁSÁRÓL 73. 12. szám 414. oldal 2015.11.04. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 119/12-es és 83/2014-es számú Hivatalos Közlönye ) Csóka község Statútuma ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Z E N T A 102. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

A közmunkákat a munkáltató a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi önkormányzat jelöl ki, nyilvános pályázat alapján.

A közmunkákat a munkáltató a közmunka kivitelezője hajtja végre, akit a helyi önkormányzat jelöl ki, nyilvános pályázat alapján. A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképességű személyek

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Újvidék. 2009. december 23. 20. szám LXV. évfolyam 725.

Újvidék. 2009. december 23. 20. szám LXV. évfolyam 725. Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2009. december

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2009. DECEMBER 31. Z E N T A 154. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL

R E N D E L E T E T MAGYARKANIZSA KÖZSÉG BERUHÁZÁSI TŐKEKIADÁSOK FEDEZÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓ ADÓSSÁGVÁLLALÁSÁRÓL Број 6. 20.07.2010. СТРАНА 187. OLDAL 2010.07.20. 6. szám A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. szakasz 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasz 1. bekezdésének 15. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(IX.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) , , , ,00 100,96 84,18 2. OLVASAT 71 NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK 18.289,81 24.020,00 24.201,52 21.100,00 87,84 87,18 710 NYERESÉGRÉSZESEDÉS ÉS VAGYONJÖVEDELMEK 27,28 0,00 0,00 0,00 #DEL/0! #DEL/0! 710200 Kamatok 27,28 0,00 0,00

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2008. DECEMBER 29. Z E N T A 147. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

oldal 243 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Szám Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök a felsorolt célokra lesznek felhasználva

oldal 243 SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Szám Ezen Végzés 1. Pontjában említett eszközök a felsorolt célokra lesznek felhasználva SZENTTAMÁS KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Év XLV Szenttamás, 27.08.2015. Szám: 13. Szükség szerinti kiadmány 101. A költségvetési rendszerről szóló törvény 61. Cikkely 1. Bekezdése szerint ( Szerb Köztársaság Hivatalos

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2013. MÁJUS 8. Z E N T A 79. A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 57. és 59. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010 és 35/2015 száma) alapján, és a Nemzeti foglalkoztatási akciótervvel,

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló

1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet. a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 1/2006. (I.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a 2005. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 6/2005.(II.25.) ök. sz. rendelet módosításáról A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Önkormányzati költségvetési jelentés

Önkormányzati költségvetési jelentés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala szerv, előirányzat megnevezése Önkormányzati költségvetési jelentés 1 2 5 4 0 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 6 szektor megye településtípus PIR-törzsszám év oldal Államháztartási

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 18. üléséről, amelynek megtartására 2013. október 14-én került sor 9.00 órától 14.00 óráig a Községi Képviselő-testület épületének nagytermében.

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2009. OKTÓBER 20. Z E N T A 126. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 66/2005. és 85/2006. sz.) 25. szakasza, a közbevételekről

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXII 8. јул 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2010. július 8. Број 6. 8.07.2010. СТРАНА 420. OLDAL

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés.

Balatonszemes Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE. Önkormányzat évi. költségvetés. Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6 / 2008.(IV.21.) RENDELETE Az Önkormányzat 2007.évi költségvetés végrehajtásáról 1 Balatonszemes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására

pályázatot hirdet külön sportprogramok finanszírozására vagy támogatására Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Szabadka Város POLGÁRMESTER Iratszám: II-401-56/2012 Kelt 2012.01.18-án Szabadka A sporttörvény 138. szakaszának 2. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXV 13. мај 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 2. szám 2003. május 13. Broј 2. 13.05.2003. СТРАНА 49. OLDAL 2003.05.13. 2. szám 34.

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben