Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 8. szám április 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E vi 8. szm prilis 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelete 17/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelete 18/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata vi költsgvetsről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosítsról 1643 Az llam tulajdonból az önkormnyzat tulajdonba került laksok elidegenítsből szrmazó bevtelek felhasznlsnak szablyairól szóló 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet módosítsról 1728 A szemlyes gondoskodst nyújtó szocilis elltsokról, azok ignybevtelről s a fizetendő trítsi díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosítsról 1730

2 1643 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata vi költsgvetsről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet módosítsról Az llamhztartsról szóló vi XXXVIII. törvny 65. -ban kapott felhatalmazs alapjn, a helyi önkormnyzatok s szerveik, a köztrsasgi megbízottak, valamint egyes centrlis alrendeltsgű szervek feladat- s hatsköreiről szóló vi XX. törvny 138. (1) bekezds d) pontjban meghatrozott feladatkörben eljrva, Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata s szervei Szervezeti s Működsi Szablyzatról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. (2) bekezds b) pontjban meghatrozott vlemnyezsi jogkörben eljró Debrecen Megyei Jogú Vros Közgyűlsnek Pnzügyi Bizottsga vlemnynek kikrsvel a következőket rendeli el: 1. Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata vi költsgvetsről szóló 4/2011. (II. 18.) rendelet (a tovbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (1) Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata Közgyűlse (a tovbbiakban: Közgyűls) az önkormnyzat vi költsgvetst (külső forrs összege nlkül) E Ft bevteli s E Ft kiadsi előirnyzattal, valamint a t rgyvi költsgvetsi bevtelek s a kiadsok különbözeteknt E Ft hinnyal, összessgben E Ft (kisebbsgi önkormnyzatok költsgvetseivel együtt E Ft) kiadsi s bevteli főösszeggel fogadja el. 2. (1) A Rendelet 5. (1) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (1) A Közgyűls az önkormnyzat központi kezelsű feladatait E Ft összegben llapítja meg (5. mellklet), amely összevontan tartalmazza az intzmnyekhez nem rendelt feladatok kiadsi előirnyzatait s a Polgrmesteri Hivatal kiadsi előirnyzatait. (2) A Rendelet 5. (2) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (2) A Közgyűls az ltalnos tartalkot (5. mellklet alcím) E Ft összegben, a cltartalkot (5. mellklet alcím) E Ft összegben llapítja meg, az önkormnyzat központi kezelsű feladatai között megtervezve. A cltartalk cl szerinti előirnyzatait az mellklet tartalmazza." A Közgyűls a rendeletet a prilis 28-ai ülsn fogadta el.

3 (1) A Rendelet 6. (1) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (1) A költsgvets a kiadsi oldalon az albbi működsi jellegű kiemelt előirnyzatokat tartalmazza: a) szemlyi juttatsok E Ft (kisebbsgi önkormnyzatok költsgvetseivel együtt E Ft); b) munkaadót terhelő jrulkok E Ft (kisebbsgi önkormnyzatok költsgvetseivel együtt E Ft); c) dologi kiadsok E Ft (kisebbsgi önkormnyzatok költsgvetseivel együtt E Ft); d) intzmnyeknl megtervezett elltottak pnzbeli juttatsa E Ft; e) szocilpolitikai elltsok s eg yb juttatsok, trsadalombiztosítsi pnzbeli elltsok E Ft; f) működsi clú tmogatsok s pnzeszköz tadsok E Ft összegben. (2) A Rendelet 6. (2) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (2) A költsgvets a kiadsi oldalon az albbi felhalmozsi jellegű kiemelt előirnyzatokat tartalmazza: a) beruhzsi kiadsok E Ft; b) felújítsi kiadsok E Ft; c) felhalmozsi clú tmogatsok s pnzeszköz tadsok E Ft összegben. 4. A Rendelet 22. helybe a következő rendelkezs lp: 22. A Közgyűls a Polgrmesteri Hivatal kiadsait az önkormnyzat központi kezelsű feladatai között megtervezve E Ft összegben fogadja el. A Polgrmesteri Hivatal szemlyi juttatsok kiemelt előirnyzatnak rszletezst az 5.2. mellklet, a dologi kiemelt előirnyzatnak rszletezst pedig az 5.3. mellklet tartalmazza. 5. (1) A Rendelet 23. -a kiegszül a következő (2a) bekezdssel: (2a) A Közgyűls a Polgrmesteri Hivatal ltszmkerett mjus 1-jtől összesen 643 főben llapítja meg, az albbi rszletezettsgben: a) polgrmesteri vezets 4 fő; b) közszolglati jogviszonyban llók 593 fő; c) Munka Törvnykönyve hatlya al tartozók 46 fő.

4 1645 (2) A Rendelet 23. (3)-(4) bekezdsben az (1)-(2) bekezdsben szövegrsz helybe az (1)-(2a) bekezdsben szövegrsz lp. 6. A Rendelet 1. mellklete helybe e rendelet 1. mellklete, 1.1. mellklete helybe e rendelet 1.1. mellklete, 2. mellklete helybe e rendelet 2. mellklete, 2.1. mellklete helybe e rendelet 2.1. mellklete, 2.2. mellklete helybe e rendelet 2.2. mellklete, 2.3. mellklete helybe e rendelet 2.3. mellklete, 2.4. mellklete helybe e rendelet 2.4. mellklete, mellklete helybe e rendelet mellklete, 3. mellklete helybe e rendelet 3. mellklete, 3.1. mellklete helybe e rendelet 3.1. mellklete, 4. mellklete helybe e rendelet 4. mellklete, 4.1. mellklete helybe e rendelet 4.1. mellklete, 5. mellklete helybe e rendelet 5. mellklete, 5.1. mellklete helybe e rendelet 5.1. mellklete, 5.2. mellklete helybe e rendelet 5.2. mellklete, 5.3. mellklete helybe e rendelet 5.3. mellklete, 5.4. mellklete helybe e rendelet 5.4. mellklete, 5.5. mellklete helybe e rendelet 5.5. mellklete, 5.6. mellklete helybe e rendelet 5.6. mellklete, mellklete helybe e rendelet mellklete, 5.7. mellklete helybe e rendelet 5.7. mellklete, 5.8. mellklete helybe e rendelet 5.8. mellklete, 5.9. mellklete helybe e rendelet 5.9. mellklete, mellklete helybe e rendelet mellklete, mellklete helybe e rendelet mellklete, mellklete helybe e rendelet mellklete, mellklete helybe e rendelet mellklete, mellklete helybe e rendelet mellklete, mellklete helybe e rendelet mellklete, mellklete helybe e rendelet mellklete, mellklete helybe e rendelet mellklete, mellklete helybe e rendelet mellklete, mellklete helybe e rendelet mellklete, 6. mellklete helybe e rendelet 6. mellklete, 7. mellklete helybe e rendelet 7. mellklete, 8. mellklete helybe e rendelet 8. mellklete, 9. mellklete helybe e rendelet 9. mellklete, 10. mellklete helybe e rendelet 10. mellklete, 11. mellklete helybe e rendelet 11. mellklete, 12. mellklete helybe e rendelet 12. mellklete, 13. mellklete helybe e rendelet 13. mellklete, 14. mellklete helybe e rendelet 14. mellklete,

5 1646 lp. 15. mellklete helybe e rendelet 15. mellklete, 16. mellklete helybe e rendelet 16. mellklete, 18. mellklete helybe e rendelet 18. mellklete Ez a rendelet prilis 30-n lp hatlyba. 7. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgrmester

6 1. mellklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzat vi mrlege A B C D E F G H I J K L Ezer Ft-ban Bevtelek vi teljesíts vi teljesíts* vi eredeti előirnyzat vi módosított előirnyzat Kiadsok vi teljesíts vi teljesíts* vi eredeti előirnyzat vi módosított előirnyzat 1. Sajt bevtelek Átengedett központi adók Költsgvetsi intzmnyek kiadsai Ebből: gpjrmű adó Önkormnyzat költsgvetsi tmogatsa Külső forrs Önkormnyzat központi kezelsű feladatai intzmnyek s a központi kezelsű feladatok Nyitó pnzmaradvny kisebbsgi önkormnyzatok Ebből: Általnos tartalk pnzmaradvny összesen Ebből: Cltartalk Bevtelek összesen: Kiadsok összesen: Kisebbsgi önkormnyzatok költsgvetsei (bevtelek) Kisebbsgi önkormnyzatok költsgvetsei (kiadsok) MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN *Megjegyzs: Az összes pnzmaradvny tartalmazza a kisebbsgi önkormnyzatok vi pnzmaradvnyt is. A vi összes pnzmaradvnyból eredeti előirnyzatknt a vi költsgvets tervezsekor E Ft került betervezsre az Ámr. 36. (1) bekezds ed) alpontja alapjn. A pnzmaradvny vi zrszmadssal egyidejű elfogadst követően E Ft-tal emelhető a kiadsi előirnyzatok.

7 1.1. mellklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez Tjkoztató tblzat Az önkormnyzat működsi s felhalmozsi bevteleiről valamint kiadsairól Ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K Sorszm Bevtelek Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat Kiadsok Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat 1. I. Működsi bevtelek I. Működsi kiadsok Intzmnyi tevkenysg bevtelei Intzmnyek működsi clú kiadsai (4. mellklet) Önkormnyzat sajt bevtelei Szemlyi juttats Helyi adók Munkaadót terhelő jrulkok Illetkek Dologi kiads Önkormnyzat sajtos működsi bevtelei Elltottak pnzbeni juttatsa Átengedett adók Termőföld brbeadsból szrmazó jövedelem Polgrmesteri Hivatal ( 5. mellklet) Gpjmű adó Szemlyi juttats Munkaadót terhelő jrulkok Dologi kiadsok Helyi Önkormnyzatot megillető szemlyi jövedelem adó Tmogats Szemly jövedelem adó helyben maradó rsze Szemlyi jövedelem adó kiegszíts Önkormnyzat központi kezelsű szakfeladatai ( 5. mellklet) Vrosüzemeltets Dologi kiads Működsi bevteli tmogats Tmogats Hatósgi jogkörhöz köthető működsi bevtel Trs.szoc.pol. s egyb TB juttats Szolgltatsok ellenrtke Szakfeladatok Kiszmlzott termkek s szolgltatsok f-ja Szemlyi juttats Kamatbevtelek Munkaadót terhelő jrulk Alkalmazottak trítse (üdülő) Dologi kiadsok Egyb bevtelek Tmogats Tmogatsrtkü bevtelek,működsi clra tvett pnze Tmogatsok Brlet s lízingdíj bevtelek Nonprofit Kft-k tmogatsa Tovbbszmlzott,közvetített szolgltatsok bevtelei Kft-k tmogatsa Szocilis clra tvett pnzeszközök Sportszervezetek tmogatsa Kötbr, egyb krtríts, bnatpnz bevtele Vllalkozsok tmogatsa Áru- s kszletrtkesíts bevtelei Közlekedsi tmogats Lakossgi szennyvízszipp. tmogatsa Helyi önkormnyzatok normatív hozzjrulsai Egyb tmogatsok, tagdíjak Normatív hozzjruls Közfoglalkoztats tmogatsa Normatív kötött felhasznlsú tmogatsok Kisebbsgi önkormnyzatok Kieg. tmogats egyes közoktatsi feladatok elltshoz Kisebbsgi önkormnyzatok llami tmogatsainak s egyb bevteleinek elszmolsa (működsi) Egyes szocilis feladatok tmogatsa Színhzi tevkenysg tmogatsa Tartalkok Tűzoltósg tmogatsa Általnos tartalk Zenekarok, nekkarok tmogatsa Cltartalk II. Felhalmozsi bevtelek II. Felhalmozsi kiadsok Önkormnyzati felhalmozsi s tőkejellegű bevtelek Intzmnyi felhalmozsi kiads (4. mellklet) Földterület rtkesíts 0 0 Polgrmesteri Hivatal Ingatlanok rtkesítse Önkorm. központi kezelsű feladatai Ingatlan kivlts (egyhzak) Beruhzsi kiads Osztalk, hozam bevtel Felújítsi kiadsok Rszvnyek, rszesedsek rtkesítse Szakfeladatok felújítsa Önkormnyzati vagyon brbeadsból szrmazó bevtel Szakfeladatok beruhzsi kiadsai Gpek, berendezsek, felszerelsek, jrművek rtkesítse Felhalmozsi tmogats Felhalmozsi tmogatsok Tartalkok Felhalmozsi tmogats llamhztartson belüli Általnos tartalk Felhalmozsi tmogats llamhztartson kívüli Cltartalk Felhalmozsi tmogats EU rsze EU tmogatsok önrsze (idegen szmla) Helyi lakstmogats kölcsönök visszatrülse Ért. trgyi eszköz Áfa Áfa visszatrüls Dolgozók lakspítsi tmogatsa Cl- s címzett tmogats Cljellegű decentralizlt tmogats Központosított tmogats Egyb központi tmogats Nyitó pnzmaradvny (intzmnyek s a központi kezelsű feladatok) Kisebbsgi önkormnyzatok llami tmogatsainak s egyb bevteleinek elszmolsa (felhalmozsi) Bevtelek összesen Kiadsok összesen Külső forrs Bevtelek mindösszesen Kiadsok mindösszesen

8 2. mellklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez A költsgvets bevtelei A B C D E F Ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat 1. SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN Helyi adók Illetkek Intzmnyi tevkenysg bevtelei Felhalmozsi- s tőkejellegű bevtelek Működsi bevtelek, tmogatsok Önkormnyzatok sajtos működsi bevtelei (környezetvdelmi, műemlkvdelmi, pítsügyi bírsg, helysz.b. ) ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN Átengendett adók Termőföld brbeadsból szrmazó jövedelemadó Gpjrmű adó A helyi önkormnyzatot megillető szemlyi jövedelemadó Szemlyi jövedelemadó helyben maradó rsze Szemlyi jövedelemadó kiegszíts ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN A helyi önkormnyzatok normatív hozzjrulsai Települsi önkormnyzatok üzemeltetsi, igazgatsi, sport- s kulturlis feladatai Körzeti igazgats Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossgi települsi folykony hulladk rtalmatlanítsa Üdülőhelyi feladatok Pnzbeli szocilis juttatsok Szocilis s gyermekjólti alapszolgltats feladatai Szocilis s gyermekvdelmi bentlaksos s tmeneti elhelyezs Gyermekek napközbeni elltsa Közoktatsi clú llami tmogats Normatív kötött felhasznlsú tmogatsok Kiegszítő tmogats egyes közoktatsi feladatok elltshoz Egyes szocilis feladatok tmogatsa Helyi önkormnyzati hivatsos tűzoltósgok tmogatsa Színhzi tevkenysg tmogatsa Zenekarok, nekkarok tmogatsa Címzett tmogats Cltmogats Cljellegű decentralizlt tmogats Központosított tmogats Egyb központi tmogats KÜLSŐ FORRÁS NYITÓ PÉNZMARADVÁNY (Intzmnyek s a központi kezelsű feladatok) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN Ezer Ft-ban 6. Kisebbsgi önkormnyzatok pnzmaradvnya Összes pnzmaradvny Kisebbsgi Önkormnyzatok költsgvetseinek bevtelei Ezer Ft-ban Cím Alcím Jogcím MEGNEVEZÉS Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat 1. Bolgr Kisebbsgi Önkormnyzat költsgvetsnek bevtelei Cigny Kisebbsgi Önkormnyzat költsgvetsnek bevtelei Örmny Kisebbsgi Önkormnyzat költsgvetsnek bevtelei Nmet Kisebbsgi Önkormnyzat költsgvetsnek bevtelei Romn Kisebbsgi Önkormnyzat költsgvetsnek bevtelei Ruszin Kisebbsgi Önkormnyzat költsgvetsnek bevtelei Kisebbsgi Önkormnyzatok bevtelei összesen Ezer Ft-ban MINDÖSSZESEN A zrójelben foglalt megjegyzsek tjkoztató adatoknak minősülnek.

9 2.1. mellklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez A helyi adó bevtelek (2. mellklet 1.1. alcím rszletezse) Ezer Ft-ban A B C D E F G Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezs Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat Vagyoni típusú adók (Építmnyadó) Vllalkozók kommunlis adója Helyi iparűzsi adó Idegenforgalmi adó Pótlk, bírsg 0 0 ÖSSZESEN

10 2.2. mellklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez A felhalmozsi s tőkejellegű bevtelek (2. mellklet 1.4. alcím rszletezse) Ezer Ft-ban A B C D E F G Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezs Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat Ingatlanok rtkesítse Telekrtkesíts bevtele Bepített ingatlanok rtkesítse Földrtkesíts bevtele Ingatlan kivlts (egyhzak) Gpek, berendezsek, felszerelsek, jrművek rtkesítse Osztalk s hozam bevtele Rszvnyek, rszesedsek, üzletrszek rtkesítse Értkpapírok rtkesítse Önkormnyzati vagyon brbeadsból szrmazó bevtelek Önkormnyzati helyisgek, s ingatlanok brbeadsa Parkoló brleti díj Földterület brbeadsa ÖSSZESEN

11 2.3. mellklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez Működsi bevtelek, tmogatsok (2. mellklet 1.5. alcím rszletezse) Ezer Ft-ban A B C D E F G Cím Alcím Jogcím Feladat Megnevezs Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat Tmogatsrtkű bevtelek, működsi clra tvett pnzeszközök Szocilis clokra tvett pnzeszközök Felhalmozsi clra tvett pnzeszközök Beruhzsi tmogatsok központi költsgvetstől Beruhzsi tmogatsok EU-rsze Beruhzsi tmogatsok egyb forrsból Beruhzsi tmogatsok llamhztartson kívülről EU tmogatsok önrsze (idegen szmla) Helyi lakstmogatsi kölcsönök visszatrülse Dolgozói lakstmogatsi kölcsönök visszatrülse Igazgatsi szolgltatsok díjbevtele Telepengedly Okmny kiads bevtele Termőföld rtkesíts hírdetsi díj Adatszolgltats Építsügyi hatósgi szolgltatsi díj* Bírsg bevtelek (Eljrsi, vgrehajtsi bírsgok) Működshez kapcsolódó bevtelek (Közterület foglalsi díj) Áru- s kszletrtkesíts bevtelei Alaptevkenysg körben vgzett szolgltats ellenrtke Plyzati anyagok rtkesítse Mikrofilm szolgtltats Hzassgköts Nyomdai szolgltats Egyb szolgltats Települstervezsi tevkenysg bevtele Egyb bevtelek Brleti s lízingdíj bevtelek Alkalmazottak trítse (üdülő) Kötbr, egyb krtríts, bnatpnz bevtele Tovbbszmlzott (közvetített) szolgltatsok bevtelei Kamatbevtelek ÁFA bevtelek, visszatrülsek Zöldterület vdelmi díj 0 ÖSSZESEN A zrójelben foglalt megjegyzsek tjkoztató adatoknak minősülnek.

12 2.4. mellklet 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez Átengedett bevtelek, llami hozzjrulsok, működsi tmogatsok Ezer Ft-ban A B C D E Jogcím Szmított Szmított (Kvt. tv. Normatíva megnevezse tmogats tmogats mellklete alapjn) Eredeti ei. Módosított ei m.1. Települsi önkormnyzatok üzemeltetsi,igazgatsi,sport- s kulturlis f m.2. Körzeti igazgats m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.6. Lakossgi települsi folykony hulladk rtalmatlanítsa m.8. Üdülőhelyi feladatok m.10. Pnzbeli szocilis juttatsok m.11. Szocilis s gyermekjólti alapszolgltats feladatai m.12. Szocilis s gyermekvdelmi bentlaksos s tmeneti elhelyezs m.14. Gyermekek napközbeni elltsa m.15 Közoktatsi alap-hozzjruls Sorszm m.16. a Iskolai gyakorlati oktats, szakkpzs m.16. b Sajtos nevelsi ignyű gyermekek, tanulók nevelse, oktatsa m.16. c Nem magyar nyelven folyó nevels s oktats, roma kisebb. okt m.16. d Nemzetisgi nyelvű,kt tanítsi nyelvű oktats,nyelvi előksz.okt m.16. e Egyes pedagógiai programok, módszerek tmogatsa m.16. f Közpiskolba, szakiskolba bejró tanulók elltsa m Szocilis juttatsok, egb szolgltatsok m.I Kiegszítő tmogats egyes közoktatsi feladatokhoz m.II Egyes szocilis feladatok tmogatsa m.IV Helyi önkormnyzati hivatsos tűzoltósgok tmogatsa 21. Normatív módon elosztott összesen sz. mellklet szerint sz. mellklet szerint kötött felhasznlsú SZJA helyben maradó rsze SzJA kiegszíts FORRÁSOK ÖSSZESEN mellklet Színhzak, bbszínhzak fenntartói ösztönző rszhozzjrulsa Színhzak, bbszínhzak művszeti ösztönző rszhozzjrulsa: Zenekarok, nekkarok tmogatsa Színhz tmogats összesen 31. MINDÖSSZESEN

13 mellklet 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez A B C D E F G H I J K Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat Jogcím (Kvt. Fajlagos Normatíva megnevezse Szmított Szmított tv. mellklete összeg v Mutató tmogats Mutató tmogats alapjn) Ft (E Ft-ban) (E Ft-ban) Sorszm Átengedett bevtelek, llami hozzjrulsok, működsi tmogatsok rszletezse m.15.a. Óvodai nevels 8 hónap Napi 8 órnl több 1-3. nevelsi v , , m.15.a Óvodai nevels 4 hónap Napi 8 órnl több 1-3. nevelsi v , , vfolyam , , m.15.b. Iskolai oktats 1-4.vf. 8 hónap 3. vfolyam , , vfolyam , , vfolyam , , m.15.b. Iskolai oktats 5-8.vf. 8 hónap 7. vfolyam , , vfolyam , , vfolyam , , m.15.b Iskolai oktats 1-4.vf. 4 hónap 3. vfolyam , , vfolyam , , vfolyam , , m.15.b Iskolai oktats 5-8.vf. 4 hónap vfolyam , , vfolyam , , vfolyam , , m.15.c. Iskolai oktats 9-13.vf. 8 hónap vfolyam , , vfolyam , , vfolyam , , m.15.c. Iskolai oktats 9-13.vf. 4 hónap vfolyam , , Iskolai szakkpzs, elmleti kpzs 8 Felzrk. 9. vf.,szakisk.,szakköz , , m.15.d. 21. hónap Szakisk,szakközp. 3. s tovbbi vf , , Iskolai szakkpzs, elmleti kpzs 4 Felzrk. 9. vf.,szakisk.,szakköz , , m.15.d. 23. hónap Szakisk.,szakközp.3.s tovbbi vf , , m.15.e. Zeneművszeti g előkpző, alapkpző s tovbbkpző vf. Minősített , , m.15.e. Zeneművszeti gon egyni foglalkoztats keretben 4 hónap , , Kpző- s iparművszeti, tncművszeti, szín- s bbművszeti g, zeneműv. 3m.15.e. 27. g csoportos oktats 8 hónap , , m.15.e. Kpző- s iparművszeti, tncművszeti, szín- s bbművszeti g, zeneműv , , m.15.f. 3m.15.f. Kollgiumi, externtusi nevels, ellts 8 hónap Kollgiumi, externtusi nevels, ellts 4 hónap ,3 203, ,3 203, vf napközis foglalkozs , , Napközis, vagy tanulószobai, 34. 3m.15.g. 5-8.vf napközis/tanulószobai fogl , , iskolaotthonos foglalkozs 8 hónap vf iskolaotthonos oktats , , vf napközis foglalkozs , , Napközis, vagy tanulószobai, 37. 3m.15.g. 5-8.vf napközis/tanulószobai fogl , , iskolaotthonos foglalkozs 4 hónap vf iskolaotthonos oktats , , m Iskolai gyakorlati oktats a szakiskola s a szkakközpiskola vfolyamn m Iskolai gyakorlati oktats a szakiskola s a szkakközpiskola vfolyamn m a Egyvf. kpz.,valamint többvf. kpz.msodik szakkpz, s a specilis szakisk m a Egyvf. kpz.,valamint többvf. kpz.msodik szakkpz, s a specilis szakisk m b Az első vfolyamos kpzshez, ha a kpzsi idő meghaladja az egy vet 8 hó m b Az első vfolyamos kpzshez, ha a kpzsi idő meghaladja az egy vet 4 hó m c Az utolsó (zró) vf. kpz., ha a kpzsi idő meghaladja az egy vet 8 hó m c Az utolsó (zró) vf. kpz., ha a kpzsi idő meghaladja az egy vet 4 hó m d A tanulószerződssel nem önkormnyzati tanműhelyben törtnő kpzshez m d A tanulószerződssel nem önkormnyzati tanműhelyben törtnő kpzshez m a Tanulmnyaikat magntan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap m a szakvlemnye alapjn, alamint a nem SNI 4 hónap m c Testi, rzkszervi, közpsúlyos rtelmi fogyatkos, autista, 8 hónap m c halmozottan fogyatkos gyermekek, tanulók 4 hónap m d Beszdfogy., enyhe rtelmi fogy., viselkeds fejlődsnek 8 hónap m d Beszdfogy., enyhe rtelmi fogyatkos sajtos nevelsi 4 hónap m e Megismerő funkció, v. a viselkeds fejl. organikus okokra 8 hónap m e Megismerő funkció vagy a viselkeds fejlődsnek tartós s 4 hónap m.16.bb Korai fejleszts, gondozs m.16.bca Fejlesztő felkszíts m.16.bcb Egyni fejlesztő felkszíts m Kizrólag magyar nyelven folyó roma kisebbsgi nevels s oktats 8 hó m Kizrólag magyar nyelven folyó roma kisebbsgi nevels s oktats 4 hó m Nemzetisgi nyelven,kt tanítsi nyelven folyó oktats m Nemzetisgi nyelven,kt tanítsi nyelven folyó oktats m Nyelvi felkszítő vfolyamokon folyó oktats m Nyelvi felkszítő vfolyamokon folyó oktats m a. Prhuzamos műv. okt. a szak. s szakközp vf.-n 8 hónap m a. Prhuzamos műv. okt. a szak. s szakközp vf.-n 4 hónap m b. Htrnyos Helyzetű Tanulók AJTP rszt vevő tanulók 8 hónap m c. Htrnyos helyzetű tanulók kollgiumi nevelse az AJTP keretben 8 hónap a. Pedagógiai módszerek tmogatsa:minősített alapfokú művszeti oktats b. Pedagógiai módszerek tmogatsa:minősített alapfokú művszeti oktats eb 1 Közpszintű rettsgi vizsga eb 1 Szakmai vizsga ec Szakmai, informatikai fejlesztsi feladatok tmogatsa

14 Sorszm Jogcím (Kvt. tv. mellklete alapjn) Normatíva megnevezse v Fajlagos összeg Ft Mutató Szmított tmogats (E Ft-ban) Mutató Szmított tmogats (E Ft-ban) 75. 3m Közpiskolba, szakiskolba bejró tanulók 8 hónap m Közpiskolba, szakiskolba bejró tanulók 4 hónap m.17. a Kedvezmnyes óvodai, iskolai, kollgiumi tkeztets m.17. b Tanulók ingyenes tankönyvelltsa m Kollgiumi, dikotthoni lakhatsi felttelek megteremtse 8 hónap m Közoktatsi alapnormatíva összesen m.I.1 Pedagógiai szakszolglat 8 hó m.I.1 Pedagógiai szakszolglat 4 hó m.I.2 Pedagógus szakvizsga tovbbkpzs, szakmai szolgltatsok m.I.2 Pedagógus szakvizsga tovbbkpzs, szakmai szolgltatsok m.I.3 a Osztlyfőnöki pótlk 8 hó m.I.3 a Osztlyfőnöki pótlk 4 hó m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlk 8 hó m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlk 4 hó m.I Kiegszítő tmogatsok egyes közoktatsi feladatokhoz m.1. Települs-üzemeltetsi, igazgatsi, sport- s kulturlis feladatok m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok m.2.aa Körzeti igazgats-körzetközpont m.2.ab Körzeti igazgats-okmnyiroda m.2.ac Körzeti igazgats-gymügy m. 2. ba Építsügyi igazgatsi feladatok alap (fő) m. 2. bb Építsügyi igazgatsi feladatok kiegszítő (dönts) m.2 Körzeti igazgatsi feladatok összesen m 6. Lakossgi települsi folykony hulladk rtalmatlanítsa m 8. Üdülőhelyi feladatok 1, m. 14. a Bölcsödei ellts m. 14. c 1 Ingyenes intzmnyi tkeztets m. 14. c 2 Fogyatkos szemlyek nappali intzmnyben elhelyezett gyermekek m.10. Pnzbeli szocilis juttatsok m.11.ad1 Szocilis s gyermekjólti alapszolgltatsok ltalnos feladatok , , m.11.ad2 Szocilis s gyermekjólti alapszolgltatsok ltalnos feladatok Gyermekjólti , , m.11.b Gyermekjólti központ m.11.c Szocilis tkeztets m.11.d Hzi segítsgnyújts m.11. f 1 Időskorúak nappali intzmnyi elltsa m.11.g 1 Fogyatkos szemlyek nappali intzmnyi elltsa m.11.g 2 Foglalkoztatsi tmogatsban rszesülő fogyatkos szemlyek nappali m.11.g 3 Demens szemlyek nappali intzmnyi elltsa m.12. aa.1 Gyermekvdelmi különleges ellts m.12. aba.1 Fogyatkos szemlyek poló-gondozó otthonban s rehabilitciós m.12. aba.2 Pszichitriai s szenvedlybetegek poló-gondozó otthonban s rehabilitciós m.12. abb.1 Fogyatkos szemlyek lakóotthonaiban elltottak m.12. ac. Demens betegek bentlaksos intzmnyi elltsa m.12. ba Otthont nyújtó ellts (3-17 ves gyermekek utn) m.12. bb 1 Utógondozó ellts Gyvt. 53/A m.12. bb 2 Utógondozó ellts Gyvt. 93. (1) a.) m.12. bca Időskorúak poló-gondozó otthoni elltsa m.12. bcb Átmeneti elhelyezst nyújtó ellts s hajlktalanok poló-gondozó otthoni m Szoc. s gyermekjólti szolg. összesen Önkormnyzati Szocilis Intzmnyek Lakossgszm alapjn m.II.1 Egyes jövedelempótló tmogatsok kiegszítse m.II.2. Szocilis tovbbkpzs s szakvizsga tmogatsa m.II Egyes szoc. feladatok kiegszítő tm m.IV.1a Kszenlti szolg. Önk. tűzoltósg szemlyi juttatsai m.IV.2a Tűzoltó laktanyk üzemeltetshez s felújítshoz s intzmnyi kiadsaihoz m.IV.2b Tűzoltó jrművek s egyb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetshez, m.IV.2c Különleges tűzoltó jrművek s szerek kötelező vi rendszeres műszaki m IV. Hiv. tűzoltósg tm. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. mellklet szerint sz. mellklet szerint kötött felhasznlsú SZJA helyben maradó rsze SzJA kiegszíts Cljellegű decentralizlt tmogats Vis Maior tmogats FORRÁSOK ÖSSZESEN m. 1. a Színhzak, bbszínhzak fenntartói ösztönző rszhozzjrulsa összesen: Csokonai Színhz Vojtina Bbszínhz m. 1. b Színhzak, bbszínhzak művszeti ösztönző rszhozzjrulsa összesen: Csokonai Színhz Vojtina Bbszínhz m. 2. Zenekarok, nekkarok tmogatsa Színhzi tmogats összesen: MINDÖSSZESEN

15 Önllóan működő s gazdlkodó valamint az önllóan működő költsgvetsi szervek működsi, fenntartsi kiadsok (intzmnyi felhalmozsi kiadsokkal együtt), tmogatsok, ves ltszmkeret 3. mellklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez Ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat Működsi, Működsi, Pnzforgalom Intzmny megnevezse Működsi Működsi Ltszmkeret fenntartsi Tmogats Ltszmkeret fenntartsi Egyb Bevtel Összes bevtel nlküli bevtel bevtelek bevtelek kiadsok kiadsok (pm) Tmogats 1. DMJV Idősek Hza 199, , DMJV Fogyatkosokat Elltó 242, , Intzmnye Terpis Hz 156, , Idősek s Csökkentltók Otthona 88, , Vrosi Szocilis Szolglat 156, , DMJV Idősek Hza összesen 842, , DMJV Egyesített Bölcsődei 353, , Intzmnye Cím 7. DMJV Gyermekvdelmi Intzmnye 64, , DMJV Remnysugr Otthona 129, , DMJV Csaldsegítő Központja 56, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intzmnye összesen 603, , Ifjúsg utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinay Miklós utcai Óvoda 50, , Ispotly utcai Óvoda 29, , Áchim Andrs utcai Óvoda 30, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai , , Óvoda Holló Jnos utcai Óvoda 22, , Közp utcai Óvoda 30, , Szivrvny Óvoda 29, , Szzszorszp Óvoda 32, , Bnyai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , Karcsony György utcai Óvoda 22, , Mesekert Óvoda 34, , Szabadsgtelepi Óvoda 32, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemny Zsigmond utcai Óvoda 33, , Tncsics Mihly utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 43, , Thaly Klmn utcai Óvoda 29, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 28, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pl utcai Óvoda 31, , Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20, , Ifjúsg utcai Óvoda összesen 865, , Vnkerti Általnos Iskola, Óvoda s , , Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny Dózsa György Általnos Iskola 68, , Gönczy Pl Általnos Iskola 55, , Lorntffy Zsuzsanna Általnos Iskola 30, , Ibolya utcai Általnos Iskola 50, , Vrosi Pedagógiai Szakszolglat 46, , Fazekas Mihly Általnos Iskola 56, , Epreskerti Általnos Iskola 41, , Hatvani Istvn Általnos Iskola 63, , Hunyadi Jnos Általnos Iskola 51, , Eötvös utcai Általnos Iskola 49, , Árpd Vezr Általnos Iskola 69, , Bolyai Jnos Általnos Iskola, Óvoda 50. s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 106, , Vnkerti Általnos Iskola, Óvoda s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 850, , összesen 51. Kazinczy Ferenc Általnos Iskola s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 158, , Vörösmarty Mihly Általnos Iskola s , , Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny Margit tri Óvoda 28, , Tócóskerti Óvoda 37, , Petőfi Sndor Általnos Iskola 76, , Tglskerti Általnos Iskola s Óvoda 32, , József Attila Általnos Iskola 47, ,

16 A B C D E F G H I J K L M Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat Működsi, Működsi, Pnzforgalom Intzmny megnevezse Működsi Működsi Ltszmkeret fenntartsi Tmogats Ltszmkeret fenntartsi Egyb Bevtel Összes bevtel nlküli bevtel bevtelek bevtelek kiadsok kiadsok (pm) Tmogats Nagysndor József Általnos Iskola , , s Előkszítő Szakiskola Lilla tri Általnos Iskola 42, , Htszínvirg Óvoda 32, , Kinizsi Pl Általnos Iskola 45, , Csapókerti Általnos Iskola 43, , Karcsony Sndor Általnos Iskola 55, , Kuruc utcai Óvoda 24, , Bocskai Istvn Általnos Iskola 63, , Benedek Elek Általnos Iskola 61, , Szoboszlói úti Általnos Iskola 55, , Hallssrültek Egysges 68. Gyógypedagógia Módszertani 96, , Intzmnye Brczi Gusztv Egysges 69. Gyógypedagógia Módszertani 173, , Intzmnye Cím 70. Rakovszky Dniel Általnos Iskola 21, , Kazinczy Ferenc Általnos Iskola s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 1 216, , összesen 71. Tóth Árpd Gimnzium 128, , Csokonai Vitz Mihly Gimnzium 91, , Fazekas Mihly Gimnzium 81, , Ady Endre Gimnzium 72, , Medgyessy Ferenc Gimnzium s , , Művszeti Szakközpiskola Dienes Lszló Gimnzium s , , Egszsgügyi Szakközpiskola Móricz Zsigmond Közpiskolai , , Kollgium Gulys Pl Közpiskolai Kollgium 44, , Dek Ferenc Közpiskolai Kollgium 30, , Közpiskolai Sportkollgium 22, , Tóth Árpd Gimnzium összesen 639, , Povolny Ferenc Szakkpző Iskola 121, , Baross Gbor Szakkpző Iskola s , , Kollgium Beregszszi Pl Szakközpiskola s , , Szakiskola Brassai Smuel Gimnzium s , , Műszaki Szakközpiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari s , , Környezetvdelmi Szakközpiskola Mechwart Andrs Gpipari s , , Informatikai Szakközpiskola Kodly Zoltn Zeneművszeti 87. Szakközpiskola Alapfokú 135, , Művszetoktatsi Intzmny Irinyi Jnos Gimnzium, Szakközp , , s Szakiskola Bethlen Gbor Közgazdasgi , , Szakközpiskola s Szakiskola Pchy Mihly Építőipari , , Szakközpiskola Gbor Dnes Elektronikai Műszaki , , Szakközpiskola s Kollgium Könnyűipari Szakközp- s , , Szakiskola Kereskedelmi s Vendgltóipari , , Szakközpiskola s Szakiskola Povolny Ferenc Szakkpző Iskola összesen 1 247, , Debreceni Filharmonikus Zenekar s 145, , Kodly Kórus összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar 93, , Debreceni Kodly Kórus 52, , Debreceni Vrosi Könyvtr 64, , Tourinform Idegenforgalmi 96. 7, , Informciós Iroda Csapókerti Közössgi Hz 9, , Debreceni Művelődsi Központ 34, , Debreceni Filharmonikus Zenekar s Kodly Kórus összesen 259, , Csokonai Színhz 236, , Vojtina Bbszínhz 24, , Csokonai Színhz összesen 260, , Debreceni Közterület felügyelet 118, , Debreceni Hivatsos 152, , Önkormnyzati Tűzoltósg MINDÖSSZESEN 7 054, ,

17 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB Eredeti ltszmkeret Módosított ltszmkeret Cím Intzmny megnevezse Szakmai tevkenysget elltó Oktatsi gazat Intzmny üzemeltetshe z kapcsolódó ltszm Prmium vet ignybe vevő munkavllaló Szocilis s Gyermekvdelmi gazat Szakmai tevkenysget elltó Intzmny üzemeltetshe z kapcsolódó Szakmai tevkenysget elltó Intzmny üzemeltetshe z kapcsolódó Az Önkormnyzat s az irnyítsa al tartozó költsgvetsi szervek engedlyezett ltszmkerete (llshely) Kulturlis gazat Egyb gazat Közigazgats Szakmai tevkenysget elltó Intzmny üzemeltetshe z kapcsolódó Sajtos szolglati jogviszony (polgrmesteri vezets) Közszolglati jogviszonyba tartozók Munkatörvnykönyv hatlya al tartozó ltszmkeret 1. DMJV Idősek Hza 102,000 97, , ,000 97, , DMJV Fogyatkosokat Elltó Intzmnye 163,000 79, , ,000 79, , Terpis Hz 87,800 69, ,800 88,400 69, , Idősek s Csökkentltók Otthona 61,600 27,000 88,600 61,000 27,000 88, Vrosi Szocilis Szolglat 143,000 13, , ,000 13, ,000 DMJV Idősek Hza összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,400 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intzmnye 201, , , , , , DMJV Gyermekvdelmi Intzmnye 59,750 4,500 64,250 59,750 4,500 64, DMJV Remnysugr Otthona 104,000 25, , ,000 25, , DMJV Csaldsegítő Központja 50,500 6,000 56,500 50,500 6,000 56,500 DMJV Egyesített Bölcsődei Intzmnye összesen 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,350 0,000 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Ifjúsg utcai Óvoda 15,000 32,000 47,000 15,000 32,000 47, Bartók - Babits utcai Óvoda 13,000 11,000 24,000 13,000 11,000 24, Görgey utcai Óvoda 17,000 12,000 29,000 17,000 12,000 29, Lehel utcai Óvoda 17,000 12,875 29,875 17,000 12,875 29, Ősz utcai Óvoda 11,000 9,750 20,750 11,000 9,750 20, Sinay Miklós utcai Óvoda 28,000 22,500 50,500 28,000 22,500 50, Ispotly utcai Óvoda 17,000 12,500 29,500 17,000 12,500 29, Áchim Andrs utcai Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 15,000 13,250 28,250 15,000 13,250 28, Holló Jnos utcai Óvoda 13,000 9,750 22,750 13,000 9,750 22, Közp utcai Óvoda 18,000 12,000 30,000 18,000 12,000 30, Szivrvny Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29, Szzszorszp Óvoda 17,000 15,500 32,500 17,000 15,500 32, Bnyai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 19,000 15,500 34,500 19,000 15,500 34, Karcsony György utcai Óvoda 13,000 9,500 22,500 13,000 9,500 22, Mesekert Óvoda 18,000 16,000 34,000 18,000 16,000 34, Szabadsgtelepi Óvoda 17,000 15,750 32,750 17,000 15,750 32, Faragó utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Kemny Zsigmond utcai Óvoda 18,000 15,000 33,000 18,000 15,000 33, Tncsics Mihly utcai Óvoda 19,000 14,500 33,500 19,000 14,500 33, Sípos utcai Óvoda 23,000 20,000 43,000 23,000 20,000 43, Thaly Klmn utcai Óvoda 16,000 13,000 29,000 16,000 13,000 29, Simonyi úti Óvoda 15,000 13,000 28,000 15,000 13,000 28, Pósa utcai Óvoda 16,000 12,000 28,000 16,000 12,000 28, Hajó utcai Óvoda 17,000 13,500 30,500 17,000 13,500 30, Nagyerdei Óvoda 17,000 13,000 30,000 17,000 13,000 30, Gönczy Pl utcai Óvoda 17,000 14,000 31,000 17,000 14,000 31, Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 11,000 9,000 20,000 11,000 9,000 20,000 Ifjúsg utcai Óvoda összesen 468, ,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , Vnkerti Általnos Iskola, Óvoda s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 98,000 64,750 1, ,750 98,000 64,750 1, , Dózsa György Általnos Iskola 44,000 19,250 5,000 68,250 44,000 19,250 5,000 68, Gönczy Pl Általnos Iskola 38,000 17,000 0,000 55,000 38,000 17,000 0,000 55, Lorntffy Zsuzsanna Általnos Iskola 20,500 10,000 30,500 20,500 10,000 30, Ibolya utcai Általnos Iskola 37,500 12,500 50,000 37,500 12,500 50, Vrosi Pedagógiai Szakszolglat 42,500 4,000 46,500 42,500 4,000 46, Fazekas Mihly Általnos Iskola 36,000 20,500 56,500 36,000 20,500 56, Epreskerti Általnos Iskola 32,000 9,000 41,000 32,000 9,000 41, Hatvani Istvn Általnos Iskola 49,000 14,000 63,000 49,000 14,000 63, Hunyadi Jnos Általnos Iskola 40,000 11,000 51,000 40,000 11,000 51, Eötvös utcai Általnos Iskola 33,000 14,000 2,000 49,000 33,000 14,000 2,000 49, Árpd Vezr Általnos Iskola 51,000 18,000 69,000 51,000 18,000 69, Bolyai Jnos Általnos Iskola, Óvoda s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 69,500 37, ,500 69,500 37, ,500 Vnkerti Általnos Iskola, Óvoda s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny összesen 591, ,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, , , ,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0, ,000 Ltszmkeret összesen Szakmai tevkenysget elltó Oktatsi gazat Intzmny üzemeltetshe z kapcsolódó ltszm Prmium vet ignybe vevő munkavllaló Szocilis s Gyermekvdelmi gazat Szakmai tevkenysget elltó Intzmny üzemeltetshe z kapcsolódó Szakmai tevkenysget elltó Intzmny üzemeltetshe z kapcsolódó Szakmai tevkenysget elltó Intzmny üzemeltetshe z kapcsolódó 3.1. mellklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelethez Kulturlis gazat Egyb gazat Közigazgats Sajtos szolglati jogviszony (polgrmesteri vezets) Közszolglati jogviszonyba tartozók Munkatörvnykönyv hatlya al tartozó ltszmkeret Fő Ltszmkeret összesen

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ő é í é ő é ő ő é Ö é ő ü ü é é é ö é é ő ó ő ö ó í ó ó é é ü ó í é ü é é ö é é í é ö é ö é é ű ő é é ö ű ö é é ö ű é ö ú É ö é é é é ö é É é ö ö í í ö é é ü é é ö é é é ő é é ő é é é ő ó í é é ő éí í

Részletesebben

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása DMJV Fogyatékosokat Ellátó Idősek Háza Terápiás Ház Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása Ezer Ft-ban Távhő -264 Villany 264 Élelmiszer -9 296 élelmezés 9 296 Gáz -2 214 Villany 202 Élelmiszer

Részletesebben

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját.

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját. 1. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Városi Óvodai Intzmny alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

ú ľ Ö ľ ő É ú ó ú ĺ ő ü ú ĺ ű ľ ľ ľó ő ű ő ú ö í ó ő ö ő ő ĺíľ ő ő ö Í Í ő ő ź ź ó ź ú ľ ó ő ő Í ĺí ő ó ľ ü ő ű ű ó ú ü Ĺ ľ ó ę ź ĺ ź Ĺĺľő ľ í ľ Í í ü ö ö ł ő ö ľ ę ó ü ę ő ü í ú ó ľ ĺ ľ ű ü ó í í ę ź

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 8. szám 2009. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2009. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 8. szám 2008. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 17/2008. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Polgrmesteri Hivatal ltrehozsról szóló jogszably, hatrozat: Kisújszlls Vros Önkormnyzata a helyi önkormnyzatokról

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 22. szám 2011. november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2011.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 16. szám 2009. szeptember 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 24/2009. (IX. 24.) Ö.r. DMJV Önkormányzata

Részletesebben

ó ú í ü ó ú ü ó ó í ü Ö ó ú ű ó ó ü ó ó Ö ú íí ú ó í ű í ó ű í ű í ű ű ú ú

ó ú í ü ó ú ü ó ó í ü Ö ó ú ű ó ó ü ó ó Ö ú íí ú ó í ű í ó ű í ű í ű ű ú ú ó í ő ő Ö íü ü ó ő ó ó ó í ó ó í ü ó í ü ó ó í ó ű ó í É ú Ö ú ó ó ó í í ó í í Ö í ű ű ű ó ő ó ű í ó ú í ü ó ú ü ó ó í ü Ö ó ú ű ó ó ü ó ó Ö ú íí ú ó í ű í ó ű í ű í ű ű ú ú ú ú ő ó íí ő ú Ö ű í í ó í

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 6. szám 2009. április 1. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2009. (IV. 1.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormnyzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 21. szám 2009. december 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 256/2009. (XI. 26.) Ö.h.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 18. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 6. szám 2007. április 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2007. (IV. 24. ) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 18. szám 2008. október 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 243/2008. (IX. 25.) Ö.h. Részvényesi

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 5. szám 2007. március 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 12/2007. (III. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/347 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2008. december 19-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 22. szám 2006. december 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 32/2006. (XII. 15.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 24. szám 2008. december 19. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 299/2008. (XII. 4.) Ö.h.

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 6. szám 2008. március 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2008. (III. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

ü ö ú ü ü ö ú ó ü ő ó ó ö ö ú ö ö ö ő ó ó ö ő ó ó ó ö ó ó ó ö ó ó ó ö ü ö ú ö ű ö ú ő ő ö ű ö ö ö ö ö ú Á ó Ö ő ö ó ü ű ö ó ó ö ó ű ö ü ö ö ö ö ö ú ü ö ü ó ó ö Ö ö ö ü ö ú ö ü ö ö ú Ö ü Ö ö ö ú ö ú ö ö

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3170 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 23. szám 2010. november 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 230/2010. (X. 18.) Ö.h. Szavazatszámláló

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 10. szám 2010. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 18/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

ő ó í ó ó ó ő é é ó ő ó ó ö ö é é é ú é ó é ű ö é é ú é ü ő ó é ő ö ó ó ó é ö é é ú é í ü ó é í ó ó ó ö é í ő é í ó ó ó ő í ó ö ö é ó ú é ó ö é é ő é

ő ó í ó ó ó ő é é ó ő ó ó ö ö é é é ú é ó é ű ö é é ú é ü ő ó é ő ö ó ó ó é ö é é ú é í ü ó é í ó ó ó ö é í ő é í ó ó ó ő í ó ö ö é ó ú é ó ö é é ő é É Ú Á Á Ö Ö í í é ő ü ü é é í é ú Ö ó ö é é é ó í é ő ü é ú Ö é ö é é é ó í é ú Ö Ö ű ö é é é ő ö ü ö ó é ó ú ö é é ú ö é é é é íó ő é ő é ű ö é é ú í ü í í é ű ó é é ú é ő í ü ö ó í ó ó í ó ö ö é ü ö

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban Szociális kisokos Felelős kiadó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 Szerkesztette:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 7. szám 2006. április 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2006. (IV. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Po lg árm e s te ri Hivat al lap ja 2005. évi 7. szám 2005. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 27. évi 23. szám 27. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 244/27. (XI. 22.) Ö.h. Rendőrőrs-vezető

Részletesebben

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2005. (XII. 9.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 257/2010. (XI. 25.) Ö.h.

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT 8500 Ppa, Árok u. 12. Módosítsokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megelőző módosíts: 2013. mjus 29.) A Ppai Evangélikus Egyhzközség (székhelye: 8500 Ppa, Széchenyi u. 15.), a Gyurtz Ferenc Evangélikus

Részletesebben

ó ő ő í ó ó ó ö ú ó ő ó ó ó ö ő í ó í ö ú í í ö í ö ö ü ú í ó ő ö ú ö ú ő ö ú ű í ö ú ü ö ö í ö ö ó ó í ó ü ó ő ó í Í Ú ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő í Ő í Ö Ö ő ö ö ő É É ö É ú úö Í Í í ő Á Ö ő Í Í ö ú ú ű ö

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

18. Egyéb rendelkezések

18. Egyéb rendelkezések K i v o n a t Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek a 2010. vi költsgvetsről szl 7/2010. (II. 24.) önkormnyzati rendeletből 18. Egyb rendelkezsek (1) Az önkormnyzat működsi clú bevtelei nem

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 20. szám 2009. november 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 34/2009. (XI. 30.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyb szervezet egyszerűsített beszmolója s közhasznúsgi mellklete PK-142 Törvnyszk: Trgyv: 01 Fővrosi Törvnyszk 2 0 1 4 2015.06.30 09:50:23 Szervezet neve: Gyermekrk Alapítvny

Részletesebben

ö Ö ő ü ö ö ö ü ü ö ö ö ő Ö Ö Í ő ö ő ü í ö ö ő ő ő Ó ö Ö ö ő Á ö ő ő ű ö ő ő ő Ó Ó Ó ö ü í ő ö ö ő ő Ö ü ö ö ő ő í ü í ú í ü ü ö ő í ú ü ö ő ö ú í í ö ö ö Ő ü ö ö ü ö ö ö ő ö ő ü ü ü ü Ö Ö ÜÍ ő ő ő í

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

ű ú ú ü ö ú Í ú Í ú Ö ö ú ś ź ö ü ů ź ź ź ú ö ú ü ú ę ę ź ü ź ź ź ę ź ú źů ü ú ü ü ü ö ä ę ú ź ź ź ź ö ú ú ę ę ü ö ö ü ü ę ü ö ę ę ú š ń Ę ö ú Ö ü ö ć ú Ö ü ü ę ö ű ę ę ö ź ę ö ę ú Ö ű ö ź ö ö ú Ö ę ú

Részletesebben

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011.

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011. Ú Ö É Á ü í í Í Ü ő í ő ő ü Ü ő ÍÜ Í Ü ő Á Á Ó Ú Í Á Ú í É Á ú Ü Ü É Á Ó ő ő í í Ö Ü Ü ő í ő Í í Í ú í ő Ó Ú Ö Í Í í Í ü Í Í ő Í Íü í ő É ő ő Í A Pcsi Nemzeti Színhz Nonprofit Kft. kzhasznúsgi jelentse

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete 3/2011.(II.20) rendelete a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata a Magyar Közt{rsas{g Alkotm{ny{ról

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2011. (II.23.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2011. (II.23.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (II.23.) önkormnyzati rendelete a költsgvetsi s zrszmadsi rendelet tartalmról, a mellkleteiről s a szöveges indokolsról Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

ó ő ó ő ó ó ö ú ó ő ő ó ó ö ő ó ö ú ö ö ö ú ó ó ö ú ö ú ő ő ö ú ű ö ö ú ü ö ö ö ö ó -2-1.1.Szmviteli beszmoló bemutatsa A szmviteli beszmoló főbb adataiaz a bbiak: A. Befektetetteszközök I. Immaterilisjavak

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Jövődért Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Jövődért Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 Jövődrt Alaptvny Szkhely: 4024. Vrmegyehza u. 9 Adószm: 19123659-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú alaptvny Nyilvntartsba vteli szm: PK.60.102.1991/20. Közhasznúsgi fokozat:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

ú ő ł Ż Ż ą ĺ ő ú ő ü ł ó í ý ö ĺź ĺ ő Á Áĺ Í ó ö ő ö ö Ż Ż ö ó í ü ó í ö őö ű ö ú ĺ ö ö ó ĺ ö ö ĺ ő ö ö í ó í ö ő ő ü ö ó í í ú ř ň Á ő ŕ ĺíő żí ő Ż ý Ż ő ö ö ą źí ą Ęł ú ő ĺ ĺż ö Ż Ż ö ő ő ó Í Ż ö ó

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 4. szám 2012. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/47 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzati Kpviselő-testületnek 2012. december 18-n (kedden), 16.00 órai kezdettel tartott közmeghallgatsról. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme (emelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/189 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2010. szeptember 28-n (kedden), 13.00 rai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza

Részletesebben

Állami támogatások tervezett alakulása évre

Állami támogatások tervezett alakulása évre Állami támogatások tervezett alakulása 211. évre Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport, és a kulturális feladat 5 548 1 947 1 82 5 532 2 769 15 318 4 516 1.a(1) 2. Körzeti igazgatási

Részletesebben

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú

Részletesebben

Lekérdező szerv Lapszám: 1 HXDAR - Debrecen Készült: :08:43 dr Hernyák Marcell SZAVAZÓKÖRÖK (T15)

Lekérdező szerv Lapszám: 1 HXDAR - Debrecen Készült: :08:43 dr Hernyák Marcell SZAVAZÓKÖRÖK (T15) Lekérdező szerv Lapszám: 1 HXDAR - Debrecen Készült: 2014.02.11 14:08:43 Paraméterek: Megye/Főváros: HAJDÚ-BIHAR megye állapota: Összes állapot 09-018-001-0 Lakóhelyi Mezőgazdász utca 2. (Balásházy Szakközépiskola)

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

É Á É Á Á ö É Ü ő É ü É Ü Ü Ö ú ő Í Ó Ú Á Ö Ó ü ü Ö Í Ö ó Ö Ü Ú ú Ö ó Ö í ő ó Í ö Íó ü űí É í ö ú ó ő ö ó ö í í Í ó í ó ő Ú Ó ó ö ú ü Ó Ó Ö ü Ő í ó Í ö ü ú ü Ó Ó Í Ö Í Ö ö ú ü Ö Í í Í Ó Í ö Í Ó Í ó ó ú

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

É í ö ú ü í ó ú í ó ó ü ó ó í ó ö ö Á ü ó í ü ó ö ü ó ú ű ö ö ó ú Á ö ú í ú ú ü ö í ü Á í ö í Íó ö ö ó ö ü í Ö ö ú í Ü ö Í í í ö ú ú ú ü ö ö Á í ó í í ö ö ü ö VERESEGYH^ZKISTÉRSÉG onkormányzareinak rosgcérú

Részletesebben

A falugondnoki szolg{latról

A falugondnoki szolg{latról K a p o l c s község Önkorm{nyzati Képviselőtestülete 1/2009 (II.16). sz{mú Önkorm{nyzati Rendelete A falugondnoki szolg{latról Kapolcs Települési Önkorm{nyzat{nak Képviselőtestülete (a tov{bbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben