Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 8. szám április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E vi 8. szm prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelete 15/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata vi költsgvetsről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet módosítsról 1456 Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata vi zrszmadsról 1541

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata vi költsgvetsről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet módosítsról Az llamhztartsról szóló vi XXXVIII. törvny 65. -ban kapott felhatalmazs alapjn, a köztrsasgi megbízottak, valamint egyes centrlis alrendeltsgű szervek feladats hatsköreiről szóló vi XX. törvny 138. (1) bekezds d) pontjban, a helyi önkormnyzatokról szóló vi LXV. törvny 10. ( 1) bekezds d) pontjban, valamint az llamhztarts működsi rendjről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. (2) bekezdsben meghatrozott feladatkörben eljrva, Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata s szervei Szervezeti s Működsi Szablyzatról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. ( 2) bekezds b) pontjban meghatrozott vlemnyezsi jogkörben eljró Debrecen Megyei Jogú Vros Közgyűlsnek Pnzügyi Bizottsga vlemnynek kikrsvel a következőket rendeli el: 1. (1) Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata vi költsgvetsről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet (a tovbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (1) A Közgyűls az Önkormnyzat vi költsgvetst (külső forrs összege nlkül) E Ft bevteli s E Ft kiadsi előirnyzattal, valamint az Áht. 69. (1) bekezds b) pontjnak előírsa alapjn, a trgyvi költsgvetsi bevtelek s a kiadsok különbözeteknt E Ft hinnyal, összessgben Ft kiadsi s bevteli főösszeggel fogadja el. A Közgyűls megllapítja, hogy az Áht. 69. (1) bekezds c) pontja szerinti, a költsgvetsi hiny belső finanszírozsra szolgló előző vek pnzmaradvnya jelen rendelet megalkotsakor nem ll rendelkezsre. Az Önkormnyzat tervezett összes bevteleit s kiadsait bemutató 1. szmú mellklet (mrleg) hivatkozva az Áht (1) bekezds 2/a. pontjra minimlisan az albbi adatokat tartalmazza az Áht ban előírt tagolsban: a sajt bevtelek, tengedett bevtelek, Önkormnyzatot megillető költsgvetsi tmogatsok, tovbb a külső forrsok, ide rtve a hiteleket s hosszú lejratú rtkpapírok tervezett bevtelt. Kiadsi oldalon elkülönítetten tartalmazza az intzmnyi kiadsokat s a központi kezelsű feladatok kiadsait ide rtve az Áht. 73. (1) bekezdsnek szablyai alapjn az ltalnos s cltartalk előirnyzatait is. Az Önkormnyzat irnyítsa al tartozó közhatalmi költsgvetsi szerv ltal beszedett helyszíni bírsg bevtele az intzmny költsgvetsben került megtervezsre. (2) A Rendelet 3. (3) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: A Közgyűls a rendeletet a prilis 28-ai ülsn fogadta el.

3 (3) Az intzmnyek rszre elkülönített cltartalkokat az 5. mellklet XIII alcím tartalmazza összesen 0 E Ft összegben. (3) A Rendelet 3. (4) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (4) Az Áht. 69. (1) bekezdse alapjn, a kiadsi előirnyzaton belül a kiemelt előirnyzatokat a Közgyűls az albbiak szerint llapítja meg: a) szemlyi jellegű kiadsok E Ft; b) munkaadót terhelő jrulkok E Ft; c) dologi jellegű kiadsok E Ft; d) elltottak pnzbeli juttatsa E Ft; e) felhalmozsi clú kiadsok E Ft; f) tmogatsok s v glegesen tadott pnzeszközök (specilis clú tmogatsok) E Ft. 2. A Rendelet 4. (2) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (2) A külső forrs ignybevtele nlküli bevteli főösszeget a Közgyűls E Ft-ban llapítja meg. A külső forrs összege E Ft. A Közgyűls a hitel felvtelnek jogt az Áht. 75. alapjn a polgrmesterre ruhzza t. E jogt a polgrmester a g azdasgossgi szempontok figyelembe vtele mellett, a P nzügyi Bizottsg előzetes vlemnyezst követően gyakorolhatja. (Az Ötv. szerinti adóssgot keletkeztető vi ves kötelezettsg-vllals felső hatra az Ötv. 88. rendelkezsei alapjn E Ft.) 3. (1) A Rendelet 5. (2) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (2) A Közgyűls az Önkormnyzat központi kezelsű feladatait E Ft összegben llapítja meg (5. mellklet). (2) A Rendelet 5. (8) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (8) A Közgyűls az Áht. 73. (1) bekezdse alapjn az Önkormnyzat ltalnos tartalkt E Ft összegben llapítja meg (5. mellklet XIII alcím). (3) A Rendelet 5. (9) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (9) A Közgyűls az Áht. 73. (1) bekezdse alapjn, az Önkormnyzat cltartalkt 0 E Ft összegben, az 5. mellklet XIII alcímben felsorolt clokra llapítja meg. 4. A Rendelet 11. (4) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp:

4 (4) A Közgyűls az intzmnyi ltszmkeretet a Polgrmesteri Hivatal nlkül vre 7060,375 főben llapítja meg (3., 3/1. mellklet). A prmiumvek programban 26 fő vesz rszt. A közclú, illetve közhasznú munkavgzsre kizrólag akkor ltesíthet munkaviszonyra irnyuló jogviszonyt, ha az az engedlyezett intzmnyi ltszmkereten felül ltszmbővítst jelent s az önerőhöz szüksges forrst nem az elfogadott költsgvetse terhre biztosítja. 5. (1) A Rendelet kiegszül a 3/A. s az 5/A. mellklettel. (2) A Rendelet 1. mellklete helybe e rendelet 1. mellklete, 1/A. mellklete helybe e rendelet 1/A. mellklete, 2. mellklete helybe e rendelet 2. mellklete, 2/A. mellklete helybe e rendelet 2/A. mellklete, 2/B. mellklete helybe e rendelet 2/B. mellklete, 2/C. mellklete helybe e rendelet 2/C. mellklete, 2/D. mellklete helybe e rendelet 2/D. mellklete, 2/D.1. mellklete helybe e rendelet 2/D.1. mellklete, 3. mellklete helybe e rendelet 3. mellklete, 3/1. mellklete helybe e rendelet 3/1. mellklete, 4. mellklete helybe e rendelet 4. mellklete, 4/1. mellklete helybe e rendelet 4/1. mellklete, 5. mellklete helybe e rendelet 5. mellklete, 5/I. mellklete helybe e rendelet 5/I. mellklete, 5/II.2.1.A. mellklete helybe e rendelet 5/II.2.1.A. mellklete, 5/II.2.1.B. mellklete helybe e rendelet 5/II.2.1.B. mellklete, 5/III. mellklete helybe e rendelet 5/III. mellklete, 5/IV.4.1. mellklete helybe e rendelet 5/IV.4.1. mellklete, 5/IV.4.2. mellklete helybe e rendelet 5/IV.4.2. mellklete, 5/IV.4.3. mellklete helybe e rendelet 5/IV.4.3. mellklete, 5/V.5.1. mellklete helybe e rendelet 5/V.5.1. mellklete, 5/V.5.2. mellklete helybe e rendelet 5/V.5.2. mellklete, 5/V.5.3. mellklete helybe e rendelet 5/V.5.3. mellklete, 5/V.5.4. mellklete helybe e rendelet 5/V.5.4. mellklete, 5/VI. mellklete helybe e rendelet 5/VI. mellklete, 5/VII. mellklete helybe e rendelet 5/VII. mellklete, 5/VIII.8.4. mellklete helybe e rendelet 5/VIII.8.4. mellklete, 5/IX. mellklete helybe e rendelet 5/IX. mellklete, 5/X mellklete helybe e rendelet 5/X mellklete, 5/XI. mellklete helybe e rendelet 5/XI. mellklete, 5/XIII mellklete helybe e rendelet 5/XIII mellklete, 6. mellklete helybe e rendelet 6. mellklete, 7. mellklete helybe e rendelet 7. mellklete, 8/1. mellklete helybe e rendelet 8/1. mellklete, 8/2. mellklete helybe e rendelet 8/2. mellklete, 9. mellklete helybe e rendelet 9. mellklete, 9/A. mellklete helybe e rendelet 9/A. mellklete, 10. mellklete helybe e rendelet 10. mellklete,

5 11. mellklete helybe e rendelet 11. mellklete, 12. mellklete helybe e rendelet 12. mellklete, 13. mellklete helybe e rendelet 13. mellklete, 14. mellklete helybe e rendelet 14. mellklete, 15. mellklete helybe e rendelet 15. mellklete, 16. mellklete helybe e rendelet 16. mellklete lp. 5. (1) Ez a rendelet prilis 30-n lp hatlyba. (2) E rendelet a de cember 31-ei llapot szerint tartalmazza a módosított előirnyzatokat, a ltszm adatokat, valamint az egyb mutatókat s kiegszítő informciókat. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgrmester

6 1456 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011. (IV. 29.) önkormnyzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata vi költsgvetsről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet módosítsról Az llamhztartsról szóló vi XXXVIII. törvny 65. -ban kapott felhatalmazs alapjn, a köztrsasgi megbízottak, valamint egyes centrlis alrendeltsgű szervek feladat- s hatsköreiről szóló vi XX. törvny 138. (1) bekezds d) pontjban, a helyi önkormnyzatokról szóló vi LXV. törvny 10. (1) bekezds d) pontjban, valamint az llamhztarts működsi rendjről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. (2) bekezdsben meghatrozott feladatkörben eljrva, Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata s szervei Szervezeti s Működsi Szablyzatról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. (2) bekezds b) pontjban meghatrozott vlemnyezsi jogkörben eljró Debrecen Megyei Jogú Vros Közgyűlsnek Pnzügyi Bizottsga vlemnynek kikrsvel a következőket rendeli el: 1. (1) Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata vi költsgvetsről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet (a tovbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (1) A Közgyűls az Önkormnyzat vi költsgvetst (külső forrs összege nlkül) E Ft bevteli s E Ft kiadsi előirnyzattal, valamint az Áht. 69. (1) bekezds b) pontjnak előírsa alapjn, a trgyvi költsgvetsi bevtelek s a kiadsok különbözeteknt E Ft hinnyal, összessgben F t kiadsi s bevteli főösszeggel fogadja el. A Közgyűls megllapítja, hogy az Áht. 69. (1) bekezds c) pontja szerinti, a költsgvetsi hiny belső finanszírozsra szolgló előző vek pnzmaradvnya jelen rendelet megalkotsakor nem ll rendelkezsre. Az Önkormnyzat tervezett összes bevteleit s kiadsait bemutató 1. szmú mellklet (mrleg) hivatkozva az Áht (1) bekezds 2/a. pontjra minimlisan az albbi adatokat tartalmazza az Áht ban előírt tagolsban: a sajt bevtelek, tengedett bevtelek, Önkormnyzatot megillető költsgvetsi tmogatsok, tovbb a külső forrsok, ide rtve a hiteleket s hosszú lejratú rtkpapírok tervezett bevtelt. Kiadsi oldalon elkülönítetten tartalmazza az intzmnyi kiadsokat s a központi kezelsű feladatok kiadsait ide rtve az Áht. 73. (1) bekezdsnek szablyai alapjn az ltalnos s cltartalk előirnyzatait is. Az Önkormnyzat irnyítsa al tartozó közhatalmi költsgvetsi szerv ltal beszedett helyszíni bírsg bevtele az intzmny költsgvetsben került megtervezsre. (2) A Rendelet 3. (3) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (3) Az intzmnyek rszre elkülönített cltartalkokat az 5. mellklet XIII alcím tartalmazza összesen 0 E Ft összegben. A Közgyűls a rendeletet a prilis 28-ai ülsn fogadta el.

7 1457 (3) A Rendelet 3. (4) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (4) Az Áht. 69. (1) bekezdse alapjn, a kiadsi előirnyzaton belül a kiemelt előirnyzatokat a Közgyűls az albbiak szerint llapítja meg: a) szemlyi jellegű kiadsok E Ft; b) munkaadót terhelő jrulkok E Ft; c) dologi jellegű kiadsok E Ft; d) elltottak pnzbeli juttatsa E Ft; e) felhalmozsi clú kiadsok E Ft; f) tmogatsok s v glegesen tadott pnzeszközök (specilis clú tmogatsok) E Ft. 2. A Rendelet 4. (2) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (2) A külső forrs ignybevtele nlküli bevteli főösszeget a Közgyűls E Ft-ban llapítja meg. A külső forrs összege E Ft. A Közgyűls a hitel felvtelnek jogt az Áht. 75. alapjn a p olgrmesterre ruhzza t. E jogt a polgrmester a g azdasgossgi szempontok figyelembe vtele mellett, a Pnzügyi Bizottsg előzetes vlemnyezst követően gyakorolhatja. (Az Ötv. szerinti adóssgot keletkeztető vi ves kötelezettsg-vllals felső hatra az Ötv. 88. rendelkezsei alapjn E Ft.) 3. (1) A Rendelet 5. (2) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (2) A Közgyűls az Önkormnyzat központi kezelsű feladatait E Ft összegben llapítja meg (5. mellklet). (2) A Rendelet 5. (8) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (8) A Közgyűls az Áht. 73. (1) bekezdse alapjn az Önkormnyzat ltalnos tartalkt E Ft összegben llapítja meg (5. mellklet XIII alcím). (3) A Rendelet 5. (9) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (9) A Közgyűls az Áht. 73. (1) bekezdse alapjn, az Önkormnyzat cltartalkt 0 E Ft összegben, az 5. mellklet XIII alcímben felsorolt clokra llapítja meg. 4. A Rendelet 11. (4) bekezdse helybe a következő rendelkezs lp: (4) A Közgyűls az intzmnyi ltszmkeretet a Polgrmesteri Hivatal nlkül vre 7060,375 főben llapítja meg (3., 3/1. mellklet). A prmiumvek programban 26 fő vesz rszt. A közclú, illetve közhasznú munkavgzsre kizrólag akkor ltesíthet munkaviszonyra irnyuló jogviszonyt, ha az az engedlyezett intzmnyi ltszmkereten felül ltszmbővítst jelent s az önerőhöz szüksges forrst nem az elfogadott költsgvetse terhre biztosítja.

8 (1) A Rendelet kiegszül a 3/A. s az 5/A. mellklettel. (2) A Rendelet 1. mellklete helybe e rendelet 1. mellklete, 1/A. mellklete helybe e rendelet 1/A. mellklete, 2. mellklete helybe e rendelet 2. mellklete, 2/A. mellklete helybe e rendelet 2/A. mellklete, 2/B. mellklete helybe e rendelet 2/B. mellklete, 2/C. mellklete helybe e rendelet 2/C. mellklete, 2/D. mellklete helybe e rendelet 2/D. mellklete, 2/D.1. mellklete helybe e rendelet 2/D.1. mellklete, 3. mellklete helybe e rendelet 3. mellklete, 3/1. mellklete helybe e rendelet 3/1. mellklete, 4. mellklete helybe e rendelet 4. mellklete, 4/1. mellklete helybe e rendelet 4/1. mellklete, 5. mellklete helybe e rendelet 5. mellklete, 5/I. mellklete helybe e rendelet 5/I. mellklete, 5/II.2.1.A. mellklete helybe e rendelet 5/II.2.1.A. mellklete, 5/II.2.1.B. mellklete helybe e rendelet 5/II.2.1.B. mellklete, 5/III. mellklete helybe e rendelet 5/III. mellklete, 5/IV.4.1. mellklete helybe e rendelet 5/IV.4.1. mellklete, 5/IV.4.2. mellklete helybe e rendelet 5/IV.4.2. mellklete, 5/IV.4.3. mellklete helybe e rendelet 5/IV.4.3. mellklete, 5/V.5.1. mellklete helybe e rendelet 5/V.5.1. mellklete, 5/V.5.2. mellklete helybe e rendelet 5/V.5.2. mellklete, 5/V.5.3. mellklete helybe e rendelet 5/V.5.3. mellklete, 5/V.5.4. mellklete helybe e rendelet 5/V.5.4. mellklete, 5/VI. mellklete helybe e rendelet 5/VI. mellklete, 5/VII. mellklete helybe e rendelet 5/VII. mellklete, 5/VIII.8.4. mellklete helybe e rendelet 5/VIII.8.4. mellklete, 5/IX. mellklete helybe e rendelet 5/IX. mellklete, 5/X mellklete helybe e rendelet 5/X mellklete, 5/XI. mellklete helybe e rendelet 5/XI. mellklete, 5/XIII mellklete helybe e rendelet 5/XIII mellklete, 6. mellklete helybe e rendelet 6. mellklete, 7. mellklete helybe e rendelet 7. mellklete, 8/1. mellklete helybe e rendelet 8/1. mellklete, 8/2. mellklete helybe e rendelet 8/2. mellklete, 9. mellklete helybe e rendelet 9. mellklete, 9/A. mellklete helybe e rendelet 9/A. mellklete, 10. mellklete helybe e rendelet 10. mellklete, 11. mellklete helybe e rendelet 11. mellklete, 12. mellklete helybe e rendelet 12. mellklete, 13. mellklete helybe e rendelet 13. mellklete, 14. mellklete helybe e rendelet 14. mellklete, 15. mellklete helybe e rendelet 15. mellklete, 16. mellklete helybe e rendelet 16. mellklete lp.

9 (1) Ez a rendelet prilis 30-n lp hatlyba. (2) E rendelet a december 31-ei llapot szerint tartalmazza a módosított előirnyzatokat, a ltszm adatokat, valamint az egyb mutatókat s kiegszítő informciókat. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgrmester

10 1460 Mellklet: vi rendelet mód. szövege Mellkletei: Rendelet módosíts 1. sz. mellklet Rendelet módosíts 2. sz. mellklet Rendelet módosíts 3. sz. mellklet Rendelet módosíts 4. sz. mellklet Rendelet módosíts 5. sz. mellklet Rendelet módosíts 6. sz. mellklet Rendelet módosíts 7. sz. mellklet Rendelet módosíts 8. sz. mellklet Rendelet módosíts 9. sz. mellklet Rendelet módosíts 10. sz. mellklet Rendelet módosíts 11. sz. mellklet Rendelet módosíts 12. sz. mellklet Rendelet módosíts 13. sz. mellklet Rendelet módosíts 14. sz. mellklet Rendelet módosíts 15. sz. mellklet Rendelet módosíts 16. sz. mellklet

11 1. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkormnyzati rendelethez Debrecen Megyei Jogú Vros vi mrlege Ezer Ft-ban Bevtelek 2008.vi teljesíts 2009.vi teljesíts vi eredeti előir nyzat vi módosított előir nyzat Kiadsok 2008.vi teljesíts 2009.vi teljesíts vi eredeti előir nyzat vi módosított előir nyzat I. Sajt bevtelek Átengedett bevtelek I. Költsgvetsi intzmnyek kiadsai II. - Ebből gpjrmű adó III. Önkormnyzat költsgvetsi tmogatsa Önkormnyzat központi kezelsű feladatai IV. Külső for r s II. V. Kötvny Általnos tartalk VI. Nyitó pnzmaradvny Cltartalk Bevtelek összesen: Kiadsok összesen: /1

12 Tjkoztató tbla Önkormnyzati bevtelek s kiadsok 1/A. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkormnyzati rendelethez Ezer Ft-ban Bevtelek Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat Kiadsok Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat I. Működsi bevtelek I. Működsi kiadsok Intzmnyi tevkenysg bevtelei Intzmnyek működsi clú kiadsai (4. sz. mellklet rszletezse) Önkormnyzat sajt bevtelei Szemlyi juttats Helyi adók Munkaadót terhelő jrulkok Illetkek Dologi kiads Önkormnyzat sajtos működsi bevtelei Elltottak pnzbeni juttatsa Átengedett adók Termőföld brbeadsból szrmazó jövedelem Polgrmesteri Hivatal ( 5. sz. mellklet) Gpjmű adó Szemlyi juttats Munkaadót terhelő jrulkok Dologi kiadsok Helyi Önkormnyzatot megillető szemlyi jövedelem adó Tmogats Szemly jövedelem adó helyben maradó rsze Szemlyi jövedelem adó kiegszíts Önkormnyzat központi kezelsű szakfeladatai Vrosüzemeltets - Dologi kiads Működsi bevteli tmogats Tmogats Hatósgi jogkörhöz köthető működsi bevtel Trs.szoc.pol. s egyb TB juttats Szolgltatsok ellenrtke Szakfeladatok - Kiszmlzott termkek s szolgltatsok f-ja Szemlyi juttats Kamatbevtelek Munkaadót terhelő jrulk Alkalmazottak trítse (üdülő) Dologi kiadsok Egyb bevtelek Tmogats Tmogatsrtkü bevtelek,működsi clra tvett pnze Tmogatsok - Brlet s lízingdíj bevtelek Nonprofit Kft-k tmogatsa Tovbbszmlzott,közvetített szolgltatsok bevtelei Kft-k tmogatsa Szocilis clra tvett pnzeszközök Sportszervezetek tmogatsa Kötbr, egyb krtríts, bnatpnz bevtele Vllalkozsok tmogatsa Áru- s kszletrtkesíts bevtelei Közlekedsi tmogats Lakossgi szennyvízszipp. tmogatsa Helyi önkormnyzatok normatív hozzjrulsai Egyb tmogatsok, tagdíjak Normatív hozzjruls Kisebbsgi önkormnyzatok Normatív kötött felhasznlsú tmogatsok Kieg. tmogats egyes közoktatsi feladatok elltshoz Kieg. tmogats egyes szocilis feladatok elltshoz Színhzi tevkenysg tmogatsa Tartalkok Tűzoltósg tmogatsa Általnos tartalk Zenekarok, nekkarok tmogatsa Cltartalk II. Felhalmozsi bevtelek II. Felhalmozsi kiadsok Önkormnyzati felhalmozsi s tőkejellegű bevtelek Intzmnyi felhalmozsi kiads Földterület rtkesíts 0 0 Polgrmesteri Hivatal Nagyrtkű vagyon rtkesítse 0 0 Önkorm. központi kezelsű feladatai Ingatlanok rtkesítse Beruhzsi kiads Ingatlan kivlts (egyhzak) Felújítsi kiadsok Osztalk, hozam bevtel Szakfeladatok felújítsa Rszvnyek, rszesedsek rtkesítse Közbeszerzsi eljrsok közztteli díja Önkormnyzati vagyon brbeadsból szrmazó bevtel Felhalmozsi tmogats Gpek, berendezsek, felszerelsek, jrművek rtkesítse Vagyongazdlkodsi kiads Vrosüzemeltetsi kiadsok Felhalmozsi tmogatsok Szakfeladatok beruhzsi kiadsai Felhalmozsi tmogats llamhztartson belüli Felhalmozsi tmogats llamhztartson kívüli Felhalmozsi tmogats EU rsze Adóssgszolglat EU tmogatsok önrsze (idegen szmla) 0 0 Tartalkok Helyi lakstmogats kölcsönök visszatrülse Általnos tartalk Ért. trgyi eszköz fa Cltartalk Áfa visszatrüls Fordított adózs fja Dolgozók lakspítsi tmogatsa Cl- s címzett tmogats 0 0 Cljellegű decentr alizlt tmogats 0 0 Központosított tmogats Egyb központi tmogats Nyitó pnzmaradvny Bevtelek összesen Kiadsok összesen Külső forrs Bevtelek mindösszesen Kiadsok mindösszesen

13 2. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkormnyzati rendelethez A költsgvets bevtelei MEGNEVEZÉS Er edeti előir nyzat Ezer Ft-ban Módosított elöir nyzat I. Sajt bevtelek 1.1. Helyi adók Illetkek Intzmnyi tevkenysg bevtelei Felhalmozsi- s tőkejellegű bevtelek Működsi bevtelek, tmogatsok Önkormnyzatok sajtos működsi bevtelei (környezetvdelmi, műemlkvdelmi, pítsügyi bírsg, helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett adók 2.1. Termőföld brbeadsból szrmazó jövedelemadó Gpjrmű adó III. A helyi önkor mnyzatot megillető szemlyi jövedelemadó 3.1. Szemlyi jövedelemadó helyben maradó rsze Szemlyi jövedelemadó kiegszíts ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IV. A helyi önkormnyzatok normatív hozzjrulsai Települs-üzemeltetsi, igazgatsi s sportfeladatok Körzeti igazgats Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossgi települsi folykony hulladk rtalmatlanítsa Üdülőhelyi feladatok Pnzbeli szocilis juttatsok Szocilis s gyermekjólti alapszolgltats feladatai Szocilis s gyermekvdelmi bentlaksos s tmeneti elhelyezs Gyermekek napközbeni elltsa Közoktatsi clú llami tmogats V. Normatív kötött felhasznlsú tmogatsok Kiegszítő tmogats egyes közoktatsi feladatok elltshoz Kiegszítő tmogats egyes szocilis feladatok elltshoz Tűzoltósg tmogatsa Színhzi tevkenysg tmogatsa Zenekarok, nekkarok tmogatsa VI. VII. VIII. Címzett tmogats Cltmogats Cljellegű decentr alizlt tmogats IX. Központosított tmogats X. Egyb központi tmogats ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrs XII. Nyitó pnzmaradvny BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

14 2/A. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkormnyzati rendelethez A helyi adó bevtelek Ezer Ft-ban M E G N E V E Z É S Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat 1. Vagyoni típusú adók a.) Építmnyadó Vllalkozók kommunlis adója Helyi iparűzsi adó Idegenforgalmi adó Pótlk, bírsg Összesen:

15 A felhalmozsi s tőkejellegű bevtelek 2/B. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkormnyzati rendelethez Ezer Ft-ban Megnevezs Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat 1. Ingatlanok rtkesítse a.) telekrtkesíts bevtele b.) bepített ingatlanok rtkesítse Nagyrtkűvagyon rtkesítsi bevtele 0 3. Földrtkesíts bevtele 0 4. Ingatlan kivlts (egyhzak) 0 5. Gpek, berendezsek, felszerelsek, jrművek rtkesítse 0 6. Osztalk s hozam bevtele Rszvnyek, rszesedsek, üzletrszek rtkesítse 0 8. Értkpapírok rtkesítse 0 9. Önkormnyzati vagyon brbeadsból szrmazó bevtelek a.) önkormnyzati helyisgek, s ingatlanok brbeadsa b.) parkoló brleti díj c.) földterület brbeadsa Összesen

16 2/C. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkor mnyzati r endelethez Működsi bevtelek, tmogatsr tkű bevtelek, kölcsönök visszatr ülse Ezer Ft-ban Megnevezs Eredeti előir nyzat Módosított előir nyzat 1. Tmogatsrtkű bevtelek, működsi clra tvett pnzeszközök Szocilis clokra tvett pnzeszközök Felhalmozsi clra tvett pnzeszközök a.) beruhzsi tmogatsok központi költsgvetstől b.) beruhzsi tmogatsok EU-rsze c.) beruhzsi tmogatsok egyb forrsból d.) beruhzsi tmogatsok llamhztartson kívülről e.) EU tmogatsok önrsze (idegen szmla) 4. Helyi lakstmogatsi kölcsönök visszatrülse Dolgozói lakstmogatsi kölcsönök visszatrülse Igazgatsi szolgltatsok díjbevtele a.) Telepengedly b.) Okmny kiads bevtele c.) Termőföldek rtkesíts hírdetsi díj d.) Adatszolgltats e.) Építsügyi hatósgi szolgltatsi díj* 7. Bírsg bevtelek a.) Eljrsi, vgrehajtsi bírsgok Működshez kapcsolódó bevtelek a.) Közterület foglalsi díj Áru- s kszletrtkesíts bevtelei 10. Alaptevkenysg körben vgzett szolgltats ellenrtke a.) plyzati anyagok rtkesítse b.) mikrofilm szolgtltats c.) hzassgköts d.) nyomdai szolgltats e.) egyb szolgltats Egyb bevtelek Brleti s lízingdíj bevtelek Alkalmazottak trítse (üdülő) Kötbr, egyb krtríts, bnatpnz bevtele Tovbbszmlzott (közvetített) szolgltatsok bevtelei Kamatbevtelek ÁFA bevtelek, visszatrülsek Összesen:

17 Jogcím (Kvt. tv. mellklete alapjn) Átengedett bevtelek, llami hozzjrulsok, működsi tmogatsok Normatíva megnevezse Szmított tmogats (eft) Eredeti ei. ezer Forint Szmított tmogats (eft) Módosított ei. 3.m.1. Települsi önkormnyzatok feladatai m.2. Körzeti igazgats m.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok m.6. Lakossgi települsi folykony hulladk rtalmatlanítsa m.8. Üdülőhelyi feladatok m.10. Pnzbeli szocilis juttatsok m.11. Szocilis s gyermekjólti alapszolgltats feladatai m.12. Szocilis s gyermekvdelmi bentlaksos s tmeneti elhelyezs m.14. Gyermekek napközbeni elltsa m.15 Közoktatsi alap-hozzjruls m Iskolai gyakorlati oktats, szakkpzs m Sajtos nevelsi ignyű gyermekek, tanulók nevelse, oktatsa m Nem magyar nyelven folyó nevels s oktats, roma kisebb. okt m Nemzetisgi nyelvű,kt tanítsi nyelvű oktats,nyelvi előksz.okt m Egyes pedagógiai programok tmogatsa m Hozzjrulsok egyes közoktatsi intzmnyeket fenntartó önkormnyzatok feladatelltshoz m.17. Szocilis juttatsok, egb szolgltatsok m.I. Kiegszítő tmogats egyes közoktatsi feladatokhoz m.II. Kiegszítő tmogats egyes szocilis feladatokhoz m.IV. Helyi önkormnyzati hivatsos tűzoltósgok tmogatsa Normatív módon elosztott összesen sz. mellklet szerint sz. mellklet szerint kötött felhasznlsú SZJA helyben maradó rsze SzJA kiegszíts FORRÁSOK ÖSSZESEN mellklet Színhzak, bbszínhzak fenntartói ösztönző rszhozzjrulsa Színhzak, bbszínhzak művszeti ösztönző rszhozzjrulsa: Zenekarok, nekkarok tmogatsa Színhz tmogats összesen MINDÖSSZESEN 2/D. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkormnyzati rendelethez

18 Jogcím (Kvt. tv. mellklete alapjn) Szmított tmogats Mutató Mutató (eft) (eft) 3m.15.a. Óvodai nevels 8 hónap Napi 8 órnl több 1-3. nevelsi v , , m.15.a Óvodai nevels 4 hónap Napi 8 órnl több 1-3. nevelsi v , , vfolyam , , m.15.b. Iskolai oktats 1-4.vf. 8 hónap 3. vfolyam , , vfolyam , , vfolyam , , m.15.b. Iskolai oktats 5-8.vf. 8 hónap 7. vfolyam , , vfolyam , , vfolyam , , m.15.b Iskolai oktats 1-4.vf. 4 hónap 3. vfolyam , , vfolyam , , vfolyam , , m.15.b Iskolai oktats 5-8.vf. 4 hónap 7. vfolyam , , vfolyam , , vfolyam , , m.15.c. Iskolai oktats 9-13.vf. 8 hónap 11. vfolyam , , vfolyam , , vfolyam , , m.15.c. Iskolai oktats 9-13.vf. 4 hónap 11. vfolyam , , vfolyam , , vfolyam , , m.15.d. 3m.15.d. Iskolai szakkpzs, elmleti kpzs 8 Iskolai szakkpzs, elmleti kpzs 4 Felzrk. 9. vf.,szakisk.,szakköz.1. Felzrk. 9. vf.,szakisk.,szakköz ,9 218, ,9 218, hónap hónap Szakisk,szakközp. 3. s tovbbi vf. Szakisk.,szakközp.3.s tovbbi vf ,3 1, ,3 1, m.15.e. Zeneművszeti gon egyni foglalkoztats keretben 8 hónap , , ,4 0 3m.15.e. Zeneművszeti gon egyni foglalkoztats keretben 4 hónap , , m.15.e. Kpző- s iparművszeti, tncművszeti, szín- s bbművszeti g, zeneműv. g 6, , csoportos oktats 8 hónap 6,5 0 3m.15.e. Kpző- s iparművszeti, tncművszeti, szín- s bbművszeti g, zeneműv. g , , , m.15.f. Kollgiumi, externtusi nevels, ellts 8 hónap , , ,9 0 3m.15.f. Kollgiumi, externtusi nevels, ellts 4 hónap , , m.15.g. 3m.15.g. Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozs 8 hónap Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozs 4 hónap Átengedett bevtelek, llami hozzjrulsok, működsi tmogatsok vi összege Normatíva megnevezse v 1-4.vf napközis foglalkozs 5-8.vf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.vf iskolaotthonos oktats 4.vf iskolaotthonos oktats 1-4.vf napközis foglalkozs 5-8.vf napközis/tanulószobai fogl. 1-3.vf iskolaotthonos oktats 2/D.1. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkormnyzati rendelethez Módosított előirnyzat Szmított tmogats , , , , , , , , , , , , , , , , , , vf iskolaotthonos oktats 3m Iskolai gyakorlati oktats a szakiskola s a szkakközpiskola vfolyamn 8 hó , m Iskolai gyakorlati oktats a szakiskola s a szkakközpiskola vfolyamn 4 hó , m a Egyvf. kpz.,valamint többvf. kpz.msodik szakkpz, s a specilis szakisk. vf , m a Egyvf. kpz.,valamint többvf. kpz.msodik szakkpz, s a specilis szakisk. vf , m b Az első vfolyamos kpzshez, ha a kpzsi idő meghaladja az egy vet 8 hó , m b Az első vfolyamos kpzshez, ha a kpzsi idő meghaladja az egy vet 4 hó , m c Az utolsó (zró) vf. kpz., ha a kpzsi idő meghaladja az egy vet 8 hó , m c Az utolsó (zró) vf. kpz., ha a kpzsi idő meghaladja az egy vet 4 hó , m d A tanulószerződssel nem önkormnyzati tanműhelyben törtnő kpzshez , m d A tanulószerződssel nem önkormnyzati tanműhelyben törtnő kpzshez , m a Tanulmnyaikat magntan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap , m a szakvlemnye alapjn, alamint a nem SNI 4 hónap , m c Testi, rzkszervi, közpsúlyos rtelmi fogyatkos, autista, 8 hónap , m c halmozottan fogyatkos gyermekek, tanulók 4 hónap , m d Beszdfogy., enyhe rtelmi fogy., viselkeds fejlődsnek 8 hónap , m d organikus okokra visszavez., s nem visszavezethetően tartós, s 4 hónap , m e Megismerő funkció, v. a viselkeds fejl. organikus okokra vissza 8 hónap , m e nem vezethető tartós s súlyos rendellenessge miatt SNI 4 hónap , m Korai fejleszts, gondozs , m Fejlesztő felkszíts , m Kizrólag magyar nyelven folyó roma kisebbsgi nevels s oktats 8 hó , m Kizrólag magyar nyelven folyó roma kisebbsgi nevels s oktats 4 hó , m Nemzetisgi nyelven,kt tanítsi nyelven folyó oktats , m Nemzetisgi nyelven folyó oktats , m Nyelvi felkszítő vfolyamokon folyó oktats , m Nyelvi felkszítő vfolyamokon folyó oktats , m a. Prhuzamos műv. okt. a szak. s szakközp vf.-n 8 hónap , m a. Prhuzamos műv. okt. a szak. s szakközp vf.-n 4 hónap , m b. Htrnyos Helyzetű Tanulók AJTP rszt vevő tanulók 8 hónap , m b. Htrnyos Helyzetű Tanulók AJTP rszt vevő tanulók 4 hónap , m c. Htrnyos helyzetű tanulók kollgiumi nevelse az AJTP keretben 8 hónap , m c. Htrnyos helyzetű tanulók kollgiumi nevelse az AJTP keretben 4 hónap , Fajlagos összeg Ft Eredeti előirnyzat

19 Eredeti előirnyzat Módosított előirnyzat Jogcím (Kvt. tv. Fajlagos Normatíva megnevezse Szmított Szmított mellklete összeg v Mutató tmogats Mutató tmogats alapjn) Ft (eft) (eft) a. Pedagógiai módszerek tmogatsa:minősített alapfokú művszeti oktats zeneműv , a. Pedagógiai módszerek tmogatsa:minősített alapfokú művszeti oktats zeneműv , b. Pedagógiai módszerek tmogatsa:minősített alapfokú művszeti oktats kpző , b. Pedagógiai módszerek tmogatsa:minősített alapfokú művszeti oktats kpző , m Közpiskolba, szakiskolba bejró tanulók 8 hónap , m Közpiskolba, szakiskolba bejró tanulók 4 hónap , m.17.1.a Óvodban, iskolban, kollgiumban szervezett kedvezmnyes tkezs , m.17.1.b Kiegszítő hozzjruls a rendszeres Gyvt 5-6. vfolyamos lt. isk. ingyenes , m.17.1.b Kiegszítő hozzjruls a rendszeres Gyvt 7. vfolyamos lt. isk. ingyenes , m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvelltsa , m.17.2.b Általnos hozzjruls a nappali tanulók tankönyvelltshoz , m Kollgiumi, dikotthoni lakhatsi felttelek megteremtse 4 hónap , m Kollgiumi, dikotthoni lakhatsi felttelek megteremtse 4 hónap , m Közoktatsi alapnormatíva összesen m.I.1 Pedagógiai szakszolglat 8 hó m.I.1 Pedagógiai szakszolglat 4 hó m.I Közoktatsi kötött felh. összesen m.1. Települs-üzemeltetsi, igazgatsi, sport- s kulturlis feladatok m.5. Lakott külterülettel kapcs. feladatok (2009. vi adat) m.2.aa Körzeti igazgats-körzetközpont (2009. vi adat) m.2.ab Körzeti igazgats-okmnyiroda (2009. vi adat) m.2.ac Körzeti igazgats-gymügy (2009. vi adat) m. 2. ba Építsügyi igazgatsi feladatok alap (fő) (2009. vi adat) m. 2. bb Építsügyi igazgatsi feladatok kiegszítő (dönts) (2009. vi adat) m.2 Körzeti igazgatsi feladatok összesen m 6. Lakossgi települsi folykony hulladk rtalmatlanítsa m 8. Üdülőhelyi feladatok m. 14. a Bölcsödei ellts m. 14. c Ingyenes intzmnyi tkeztets m.10. Pnzbeli szocilis juttatsok m.11.ad1 Szocilis s gyermekjólti alapszolgltatsok ltalnos feladatok Csaldsegíts m.11.ad2 Szocilis s gyermekjólti alapszolgltatsok ltalnos feladatok Gyermekjólti m.11.b Gyermekjólti központ m.11.ca Szocilis tkeztets s hzi segítsgnyújts együtt m.11.cb Szocilis tkeztets s időskorúak nappali intzmnyi elltsa m.11.cc Szocilis tkeztets m.11.cd Hzi segítsgnyújts m.11.ce Időskorúak nappali intzmnyi elltsa m.11.d Fogyatkos szemlyek nappali intzmnyben elhelyezett gyermekek kedvezmnyes m.11.g 1 Fogyatkos szemlyek nappali intzmnyi elltsa m.11.g 2 Demens szemlyek nappali intzmnyi elltsa m.12. aa.1 Gyermekvdelmi különleges ellts m.12. ab.1 Fogyatkos szemlyek tartós bentlaksos intzmnyi elltsa m.12. ab.2 Pszichitriai s szenvedlybetegek tartós bentlaksos intzmnyi elltsa m.12. ac. Demens betegek bentlaksos intzmnyi elltsa m.12. ba Otthont nyújtó ellts m.12. bb Utógondozó ellts Gyvt. 53/A m.12. bca Időskorúak poló-gondozó otthoni elltsa m.12. bcb Átmeneti elhelyezst nyújtó ellts s hajlktalanok poló-gondozó otthoni elltsa m Szoc. s gyermekjólti szolg. összesen Önkormnyzati Szocilis Intzmnyek Lakossgszm alapjn m.II.1 Egyes jövedelempótló elltsok s az önkormnyzat ltal szervezett m.II.2. Szocilis tovbbkpzs s szakvizsga tmogatsa m.II Egyes szoc. feladatok kiegszítő tm m.IV.1a Kszenlti szolg. Önk. tűzoltósg szemlyi juttatsai m.IV.2a Tűzoltó laktanyk üzemeltetshez s felújítshoz s intzmnyi kiadsaihoz m.IV.2b Tűzoltó jrművek s egyb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetshez, , , m.IV.2c Különleges tűzoltó jrművek s szerek kötelező vi rendszeres műszaki m IV. Hiv. tűzoltósg tm. összesen Normatív módon elosztott összesen: sz. mellklet szerint sz. mellklet szerint kötött felhasznlsú SZJA helyben maradó rsze SzJA kiegszíts Cljellegű decentralizlt tmogats 0 0 Vis Maior tmogats 0 0 FORRÁSOK ÖSSZESEN m. 1. a Színhzak, bbszínhzak fenntartói ösztönző rszhozzjrulsa: m. 1. b Színhzak, bbszínhzak művszeti ösztönző r szhozzjr ulsa: Csokonai Színhz Vojtina Bbszínhz m. 2. Zenekarok, nekkarok tmogatsa Színhzi tmogats összesen: MINDÖSSZESEN

20 Önllóan működő s gazdlkodó valamint az önllóan működő költsgvetsi szervek működsi, fenntartsi kiadsok (intzmnyi felhalmozsi kiadsokkal együtt), tmogatsok, ves ltszmkeret 3. mellklet a 14/2011. (IV. 29) önkormnyzati rendelethez Intzmny megnevezse Ltszmkeret Működsi, fenntartsi kiadsok Eredeti előirnyzat Működsi bevtelek Tmogats Ltszmkeret Működsi, fenntartsi kiadsok Működsi bevtelek Módosított előirnyzat Egyb bevtel Összes bevtel Pnzforgalom nlküli bevtel (pm) 1. DMJV Idősek Hza 199, , DMJV Fogyatkosokat Elltó Intzmnye 242, , Terpis Hz 157, , Idősek s Csökkentltók Otthona 88, , Vrosi Szocilis Szolglat 156, , DMJV Idősek Hza összesen 843, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intzmnye 353, , DMJV Gyermekvdelmi Intzmnye 64, , DMJV Remnysugr Otthona 129, , DMJV Csaldsegítő Központja 56, , DMJV Egyesített Bölcsődei Intzmnye összesen 603, , Ifjúsg utcai Óvoda 47, , Bartók - Babits utcai Óvoda 24, , Görgey utcai Óvoda 29, , Lehel utcai Óvoda 29, , Ősz utcai Óvoda 20, , Sinay Miklós utcai Óvoda 50, , Ispotly utcai Óvoda 29, , Áchim Andrs utcai Óvoda 30, , Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 28, , Holló Jnos utcai Óvoda 22, , Közp utcai Óvoda 30, , Szivrvny Óvoda 29, , Szzszorszp Óvoda 32, , Bnyai Júlia utcai-angyalkert Óvoda 34, , Karcsony György utcai Óvoda 22, , Mesekert Óvoda 34, , Szabadsgtelepi Óvoda 32, , Faragó utcai Óvoda 33, , Kemny Zsigmond utcai Óvoda 33, , Tncsics Mihly utcai Óvoda 33, , Sípos utcai Óvoda 43, , Thaly Klmn utcai Óvoda 29, , Simonyi úti Óvoda 28, , Pósa utcai Óvoda 27, , Hajó utcai Óvoda 30, , Nagyerdei Óvoda 30, , Gönczy Pl utcai Óvoda 31, , Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20, , Ifjúsg utcai Óvoda összesen 864, , Vnkerti Általnos Iskola, Óvoda s 165, , Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny Dózsa György Általnos Iskola 94, , Gönczy Pl Általnos Iskola 56, , Lorntffy Zsuzsanna Általnos Iskola 30, , Ibolya utcai Általnos Iskola 51, , Vrosi Pedagógiai Szakszolglat 45, , Fazekas Mihly Általnos Iskola 58, , Epreskerti Általnos Iskola 41, , Hatvani Istvn Általnos Iskola 60, , Hunyadi Jnos Általnos Iskola 49, , Ezer Ft-ban Tmogats

21 Intzmny megnevezse Ltszmkeret Működsi, fenntartsi kiadsok Eredeti előirnyzat Működsi bevtelek Tmogats Ltszmkeret Működsi, fenntartsi kiadsok Működsi bevtelek Módosított előirnyzat Egyb bevtel Összes bevtel Pnzforgalom nlküli bevtel (pm) 48. Eötvös utcai Általnos Iskola 48, , Árpd Vezr Általnos Iskola 69, , Tmogats

22 Intzmny megnevezse Ltszmkeret Működsi, fenntartsi kiadsok Eredeti előirnyzat Működsi bevtelek Tmogats Ltszmkeret Működsi, fenntartsi kiadsok Működsi bevtelek Módosított előirnyzat Egyb bevtel Összes bevtel Pnzforgalom nlküli bevtel (pm) Tmogats Bolyai Jnos Általnos Iskola, Óvoda s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny Vnkerti Általnos Iskola, Óvoda s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny összesen Kazinczy Ferenc Általnos Iskola s Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny 108, , , , , , Vörösmarty Mihly Általnos Iskola s 88, , Alapfokú Művszetoktatsi Intzmny Margit tri Óvoda 28, , Tócóskerti Óvoda 40, , Petőfi Sndor Általnos Iskola 76, , Tglskerti Általnos Iskola s Óvoda 31, , József Attila Általnos Iskola 46, , Nagysndor József Általnos Iskola s 66, , Előkszítő Szakiskola Lilla tri Általnos Iskola 42, , Htszínvirg Óvoda 32, , Kinizsi Pl Általnos Iskola 45, , Csapókerti Általnos Iskola 45, , Karcsony Sndor Általnos Iskola 58, , Kuruc utcai Óvoda 24, , Bocskai Istvn Általnos Iskola 65, , Benedek Elek Általnos Iskola 62, , Szoboszlói úti Általnos Iskola 52, , Hallssrültek Egysges Gyógypedagógia Módszertani Intzmnye 92, , Brczi Gusztv Egysges 151, , Gyógypedagógia Módszertani Intzmnye Rakovszky Dniel Általnos Iskola 21, , Kazinczy Ferenc Általnos Iskola s AlapfokúMűvszetoktatsi Intzmny 1 226, , összesen 71. Tóth Árpd Gimnzium 128, , Csokonai Vitz Mihly Gimnzium 92, , Fazekas Mihly Gimnzium 81, , Ady Endre Gimnzium 72, , Medgyessy Ferenc Gimnzium s 68, , Művszeti Szakközpiskola Dienes Lszló Gimnzium s 63, , Egszsgügyi Szakközpiskola Móricz Zsigmond Közpiskolai 37, , Kollgium Gulys Pl Közpiskolai Kollgium 44, , Dek Ferenc Közpiskolai Kollgium 30, , Közpiskolai Sportkollgium 22, , Tóth Árpd Gimnzium összesen 639, , Povolny Ferenc Szakkpző Iskola 121, , Baross Gbor Szakkpző Iskola s 126, , Kollgium Beregszszi Pl Szakközpiskola s 74, , Szakiskola Brassai Smuel Gimnzium s Műszaki 87, , Szakközpiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari s 82, , Környezetvdelmi Szakközpiskola

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2011.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ő é í é ő é ő ő é Ö é ő ü ü é é é ö é é ő ó ő ö ó í ó ó é é ü ó í é ü é é ö é é í é ö é ö é é ű ő é é ö ű ö é é ö ű é ö ú É ö é é é é ö é É é ö ö í í ö é é ü é é ö é é é ő é é ő é é é ő ó í é é ő éí í

Részletesebben

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját.

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját. 1. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Városi Óvodai Intzmny alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormnyzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

ú ľ Ö ľ ő É ú ó ú ĺ ő ü ú ĺ ű ľ ľ ľó ő ű ő ú ö í ó ő ö ő ő ĺíľ ő ő ö Í Í ő ő ź ź ó ź ú ľ ó ő ő Í ĺí ő ó ľ ü ő ű ű ó ú ü Ĺ ľ ó ę ź ĺ ź Ĺĺľő ľ í ľ Í í ü ö ö ł ő ö ľ ę ó ü ę ő ü í ú ó ľ ĺ ľ ű ü ó í í ę ź

Részletesebben

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása

Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása DMJV Fogyatékosokat Ellátó Idősek Háza Terápiás Ház Kötött kiadások előirányzatának átcsoportosítása Ezer Ft-ban Távhő -264 Villany 264 Élelmiszer -9 296 élelmezés 9 296 Gáz -2 214 Villany 202 Élelmiszer

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 16. szám 2009. szeptember 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 24/2009. (IX. 24.) Ö.r. DMJV Önkormányzata

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Polgrmesteri Hivatal ltrehozsról szóló jogszably, hatrozat: Kisújszlls Vros Önkormnyzata a helyi önkormnyzatokról

Részletesebben

ó ú í ü ó ú ü ó ó í ü Ö ó ú ű ó ó ü ó ó Ö ú íí ú ó í ű í ó ű í ű í ű ű ú ú

ó ú í ü ó ú ü ó ó í ü Ö ó ú ű ó ó ü ó ó Ö ú íí ú ó í ű í ó ű í ű í ű ű ú ú ó í ő ő Ö íü ü ó ő ó ó ó í ó ó í ü ó í ü ó ó í ó ű ó í É ú Ö ú ó ó ó í í ó í í Ö í ű ű ű ó ő ó ű í ó ú í ü ó ú ü ó ó í ü Ö ó ú ű ó ó ü ó ó Ö ú íí ú ó í ű í ó ű í ű í ű ű ú ú ú ú ő ó íí ő ú Ö ű í í ó í

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 19. szám 2011. szeptember 22. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 6. szám 2009. április 1. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 8/2009. (IV. 1.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

körzetszám Óvoda megnevezése, címe Debrecen

körzetszám Óvoda megnevezése, címe Debrecen 1. melléklet a.../2014.(...) önkormányzati rendelethez A.) Óvodák5. melléklet a 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez körzetszám Óvoda megnevezése, címe Debrecen 1. Mesekert Óvoda, Körtefa u. 3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS A Bicske Vrosi Óvoda 2013-2018- vre szl tovbbkpzsi programjrl s 2017. vi beiskolzsi tervről 1. előterjeszts szma: 68/2017 2. előterjesztst kszítő szemly neve: Pötördi Bianka 3. előterjesztst

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 23. szám 2010. november 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 230/2010. (X. 18.) Ö.h. Szavazatszámláló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS A Bicske Vrosi Óvoda 2018-2023 vre szl tovbbkpzsi programjrl s 2018. vi beiskolzsi tervről 1. előterjeszts szma: 79/2018 2. előterjesztst kszítő szemly neve: Ádmn Bacs Erika 3. előterjesztst

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 8. szám 2009. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2009. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 18. szám 2008. október 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 243/2008. (IX. 25.) Ö.h. Részvényesi

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 22. szám november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 22. szám 2011. november 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2011.

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 24. szám 2008. december 19. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 299/2008. (XII. 4.) Ö.h.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 8. szám 2008. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 17/2008. (IV. 30.) Ö.r. Az önkormányzat

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 18. szám szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 18. szám 2011. szeptember 22. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 6. szám 2007. április 24. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2007. (IV. 24. ) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 3170 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 40/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 21. szám 2009. december 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 256/2009. (XI. 26.) Ö.h.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 5. szám 2007. március 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 12/2007. (III. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

18. Egyéb rendelkezések

18. Egyéb rendelkezések K i v o n a t Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek a 2010. vi költsgvetsről szl 7/2010. (II. 24.) önkormnyzati rendeletből 18. Egyb rendelkezsek (1) Az önkormnyzat működsi clú bevtelei nem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/347 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2008. december 19-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 26. szám 2010. december 14. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 257/2010. (XI. 25.) Ö.h.

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2018/19-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2018/19-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről Elterjeszts A Bicske Vrosi Óvoda 2018/19-es nevelsi vre vonatkoz munkatervnek vlemnyezsrl 1. elterjeszts szma: 378/2018 2. elterjesztst kszít szemly neve: Tuba Gabriella 3. elterjesztst kszítsben közreműköd

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 22. szám 2006. december 15. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 32/2006. (XII. 15.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

ő ó í ó ó ó ő é é ó ő ó ó ö ö é é é ú é ó é ű ö é é ú é ü ő ó é ő ö ó ó ó é ö é é ú é í ü ó é í ó ó ó ö é í ő é í ó ó ó ő í ó ö ö é ó ú é ó ö é é ő é

ő ó í ó ó ó ő é é ó ő ó ó ö ö é é é ú é ó é ű ö é é ú é ü ő ó é ő ö ó ó ó é ö é é ú é í ü ó é í ó ó ó ö é í ő é í ó ó ó ő í ó ö ö é ó ú é ó ö é é ő é É Ú Á Á Ö Ö í í é ő ü ü é é í é ú Ö ó ö é é é ó í é ő ü é ú Ö é ö é é é ó í é ú Ö Ö ű ö é é é ő ö ü ö ó é ó ú ö é é ú ö é é é é íó ő é ő é ű ö é é ú í ü í í é ű ó é é ú é ő í ü ö ó í ó ó í ó ö ö é ü ö

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 6. szám 2008. március 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2008. (III. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

ó ő ő í ó ó ó ö ú ó ő ó ó ó ö ő í ó í ö ú í í ö í ö ö ü ú í ó ő ö ú ö ú ő ö ú ű í ö ú ü ö ö í ö ö ó ó í ó ü ó ő ó í Í Ú ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő í Ő í Ö Ö ő ö ö ő É É ö É ú úö Í Í í ő Á Ö ő Í Í ö ú ú ű ö

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 7. szám 2006. április 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 10/2006. (IV. 28.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 25. szám 2005. december 9. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 43/2005. (XII. 9.) Kr. Debrecen Megyei

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Beküldő adatai A szervezetet nyilvntartó brósg megnevezse: 13 Budapest Környki Törvnyszk 2017.03.13 14:23:57 Szervezet / Jogi szemly szervezeti egysg főbb adatainak megjelentse (Elektronikus kitölts esetn

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 20. szám 2009. november 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 34/2009. (XI. 30.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

ö Ö ő ü ö ö ö ü ü ö ö ö ő Ö Ö Í ő ö ő ü í ö ö ő ő ő Ó ö Ö ö ő Á ö ő ő ű ö ő ő ő Ó Ó Ó ö ü í ő ö ö ő ő Ö ü ö ö ő ő í ü í ú í ü ü ö ő í ú ü ö ő ö ú í í ö ö ö Ő ü ö ö ü ö ö ö ő ö ő ü ü ü ü Ö Ö ÜÍ ő ő ő í

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

Összesen: Ft

Összesen: Ft Normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások megalapozó felmérése a 2010. évre Ócsa Város Önkormányzat Összesen: 487 391 241 Ft 1 / 29 oldal Egyéb: 233 670 455 Ft Mutató A helyi

Részletesebben

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának

DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának DEBRECEN Me g ye i Jog ú Város Önkorm ányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Po lg árm e s te ri Hivat al lap ja 2005. évi 7. szám 2005. március 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2007. évi 23. szám 2007. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 27. évi 23. szám 27. december 12. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 244/27. (XI. 22.) Ö.h. Rendőrőrs-vezető

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban Szociális kisokos Felelős kiadó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 Szerkesztette:

Részletesebben

ő í ő í ő ű ő í ó í Í Ü ó ó ő ó ö í ő ó í í ó í ú ó í í ó í í í í ő ő í ő í ő ő ű ö í í ő í ó Í ü ö í ő í ő ű í ü ű ö ó ó í ű ü ü ű Ö ő ü ó ú ő ó ő í ő ő ü ő ó í ő ő ö ű ó ő ő Ó ű ő ő ó ü í ű í í ő ö ü

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2011. (II.23.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2011. (II.23.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011. (II.23.) önkormnyzati rendelete a költsgvetsi s zrszmadsi rendelet tartalmról, a mellkleteiről s a szöveges indokolsról Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak

Részletesebben

ó ő ó ő ó ó ö ú ó ő ő ó ó ö ő ó ö ú ö ö ö ú ó ó ö ú ö ú ő ő ö ú ű ö ö ú ü ö ö ö ö ó -2-1.1.Szmviteli beszmoló bemutatsa A szmviteli beszmoló főbb adataiaz a bbiak: A. Befektetetteszközök I. Immaterilisjavak

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyb szervezet egyszerűsített beszmolója s közhasznúsgi mellklete PK-142 Törvnyszk: Trgyv: 01 Fővrosi Törvnyszk 2 0 1 4 2015.06.30 09:50:23 Szervezet neve: Gyermekrk Alapítvny

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT 8500 Ppa, Árok u. 12. Módosítsokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megelőző módosíts: 2013. mjus 29.) A Ppai Evangélikus Egyhzközség (székhelye: 8500 Ppa, Széchenyi u. 15.), a Gyurtz Ferenc Evangélikus

Részletesebben

ű ú ú ü ö ú Í ú Í ú Ö ö ú ś ź ö ü ů ź ź ź ú ö ú ü ú ę ę ź ü ź ź ź ę ź ú źů ü ú ü ü ü ö ä ę ú ź ź ź ź ö ú ú ę ę ü ö ö ü ü ę ü ö ę ę ú š ń Ę ö ú Ö ü ö ć ú Ö ü ü ę ö ű ę ę ö ź ę ö ę ú Ö ű ö ź ö ö ú Ö ę ú

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

É Á É Á Á ö É Ü ő É ü É Ü Ü Ö ú ő Í Ó Ú Á Ö Ó ü ü Ö Í Ö ó Ö Ü Ú ú Ö ó Ö í ő ó Í ö Íó ü űí É í ö ú ó ő ö ó ö í í Í ó í ó ő Ú Ó ó ö ú ü Ó Ó Ö ü Ő í ó Í ö ü ú ü Ó Ó Í Ö Í Ö ö ú ü Ö Í í Í Ó Í ö Í Ó Í ó ó ú

Részletesebben

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről Elterjeszts A Bicske Vrosi Óvoda 2017/18-as nevelsi vre vonatkoz munkatervnek vlemnyezsrl 1. elterjeszts szma: 310/2017 2. Elterjesztst kszít szemly neve: Tuba Gabriella 3. elterjesztst kszítsben közreműköd

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 10. szám 2010. április 30. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 18/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete 3/2011.(II.20) rendelete a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata a Magyar Közt{rsas{g Alkotm{ny{ról

Részletesebben

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű 2 Telep.önk.felad. -Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1 01 01 170 316 471 605 004 170 316 471 605 004 3 Körzeti igazgatás: - okm.irodák műk. és gyámügyi ig.: - alap-hj.

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/189 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2010. szeptember 28-n (kedden), 13.00 rai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011.

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011. Ú Ö É Á ü í í Í Ü ő í ő ő ü Ü ő ÍÜ Í Ü ő Á Á Ó Ú Í Á Ú í É Á ú Ü Ü É Á Ó ő ő í í Ö Ü Ü ő í ő Í í Í ú í ő Ó Ú Ö Í Í í Í ü Í Í ő Í Íü í ő É ő ő Í A Pcsi Nemzeti Színhz Nonprofit Kft. kzhasznúsgi jelentse

Részletesebben

19/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadásáról

19/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadásáról DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ü ö ú ü ü ö ú ó ü ő ó ó ö ö ú ö ö ö ő ó ó ö ő ó ó ó ö ó ó ó ö ó ó ó ö ü ö ú ö ű ö ú ő ő ö ű ö ö ö ö ö ú Á ó Ö ő ö ó ü ű ö ó ó ö ó ű ö ü ö ö ö ö ö ú ü ö ü ó ó ö Ö ö ö ü ö ú ö ü ö ö ú Ö ü Ö ö ö ú ö ú ö ö

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2009.(II.27.)

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyb szervezet egyszerűsített beszámolója s közhasznúsági mellklete Törvnyszk: Tárgyv: 01 Fővárosi Törvnyszk 2 0 1 4 2015.05.31 14:49:36 Szervezet neve: EGYÜTT A LEUKÉMIÁS GYERMEKEKÉRT

Részletesebben

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben