J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL"

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Áldozó Tams polgrmester

2 116/2012. (IX.27.) hatrozat Ppa Vros Önkormnyzatnak Képviselőtestülete fenti szmú hatrozatval egyetértett a Tmop /1 Komplex telepprogram (komplex humn szolgltats hozzférés biztosítsa) felhívsra a Komplex humn szolgltatsok fejlesztése Ppa vros szegregtumi településrészen című plyzat benyújtsval, és tmogatta a plyzati program megvalósulst. A Képviselőtestület felhatalmazta a polgrmestert, hogy Ppa Vros Önkormnyzata mint a konzorciumot vezető önkormnyzat képviseletében eljrjon, a konzorciumi együttműködési megllapodst alírja, gondoskodjon a plyzat benyújtsról és tegye meg a szükséges intézkedéseket. Az Emberi Erőforrs Osztly vezetője a hatrozat végrehajtsval kapcsolatban jelenti, hogy az Új Széchenyi Terv Trsadalmi Megújuls Operatív Program keretében benyújtott Komplex humn szolgltatsok fejlesztése Ppa vros szegregtumi településrészen című, TÁMOP / jelű plyzatok elbírlsa megtörtént. Az ESZA Trsadalmi Szolgltató Nonprofit Kft. K-2013-TÁMOP / /130 levelében arról tjékoztatta a plyzó önkormnyzatot, hogy a plyzat szakmailag megfelelt a tmogathatósghoz szükséges minimlis követelményeknek, azonban forrshiny miatt nem részesülhetett tmogatsban. A plyzat tartaléklistra került. 47/2013. (IV.18.) hatrozat Ppa Vros Önkormnyzatnak Képviselőtestülete fenti szmú hatrozatval döntött arról, hogy vis maior tmogatsi igényt nyújt be a hóhelyzettel összefüggésben a Belügyminisztériumhoz. A Vrosfejlesztési Osztly vezetője a hatrozat végrehajtsval kapcsolatban jelenti, hogy a bekövetkezett kresemény alapjn összellított plyzatot mjus 7-i hatridőig benyújtottk a Magyar Államkincstr Veszprém Megyei Igazgatósg Állampénztri Iroda részére. A szükséges hinypótlsok megtétele utn a plyzat a Belügyminisztériumhoz került tovbbítsra, jelenleg zajlik annak elbírlsa, az eredmény augusztus végére vrható. 48/2013. (IV.18.) hatrozat Ppa Vros Önkormnyzatnak Képviselőtestülete fenti szmú hatrozatval döntött arról, hogy vis maior tmogatsi igényt nyújt be a Bakony-ér radsval összefüggésben a Belügyminisztériumhoz. A Vrosfejlesztési Osztly vezetője a hatrozat végrehajtsval kapcsolatban jelenti, hogy a bekövetkezett kresemény alapjn összellított plyzatot mjus 7-i hatridőig benyújtottk a Magyar Államkincstr Veszprém Megyei Igazgatósg Állampénztri Iroda részére. A szükséges hinypótlsok megtétele utn a plyzat a Belügyminisztériumhoz került tovbbítsra, jelenleg zajlik annak elbírlsa, az eredmény augusztus végére vrható.

3 69/2013. (V.9.) hatrozat Ppa Vros Önkormnyzatnak Képviselőtestülete fenti szmú hatrozatban döntött arról, hogy Veszprém megye a közötti időszakra vonatkozó feladatelltsi, intézményhlózatműködtetési és köznevelés-fejlesztési terv véleményezésére a Nkt. 75. (1) bekezdésében biztosított hatskörét Magyarorszg helyi önkormnyzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41.. (4) bekezdése, valamint Ppa Vros Önkormnyzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szablyzatról szóló 9/2011. (IV.14.) önkormnyzati rendelet 29. (2) bekezdése alapjn truhzza a Humnerőforrs Bizottsgra. A Polgrmesteri Kabinet vezetője a hatrozat végrehajtsval kapcsolatban jelenti, hogy Ppa Vros Önkormnyzatnak Humnerőforrs Bizottsga fenti szmú hatrozatban biztosított hatskörében eljrva Veszprém megye 2013/2018 közötti időszakra vonatkozó feladatelltsi, intézményhlózat-működtetési és köznevelési fejlesztési tervét a mjus 16-n tartott ülésén megtrgyalta, és az intézmények ltal jelzett észrevételekkel kiegészítve a tervben foglaltakkal egyetértett. 74/2013. (V.9.) hatrozat Ppa Vros Önkormnyzatnak Képviselőtestülete egyetértett a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapjn tmogats igénybevételével a Ppa, Huszr ltp-i óvoda nyílszró cseréjéhez. A Vrosfejlesztési Osztly vezetője a hatrozat végrehajtsval kapcsolatban jelenti, hogy a Képviselőtestület hatrozatban foglaltaknak megfelelően a Ppa, Huszr. ltp-i óvoda nyílszró cseréjére vonatkozó plyzatot benyújtottk. Ppa, június 21. Dr. Áldozó Tams sk. polgrmester HATÁROZATI JAVASLAT Ppa Vros Önkormnyzatnak Képviselőtestülete a 116/2012. (IX.27.), a 47, 48/2013. (IV.18.), valamint a 69, 74/2013. (V.9.) hatrozatok végrehajtsra adott jelentéseket elfogadja.

4 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ Tisztelt Képviselőtestület! Az Államreform Operatív Program keretében ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormnyzatok szmra címmel jelent meg plyzat, mely a Magyary Programban foglalt célokkal összhangban két célt tűzött ki az önkormnyzatok fejlesztése területén: A Magyarorszg helyi önkormnyzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény és a jrsok kialakítsról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosítsról szóló évi XCIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megvltozott az önkormnyzatok feladatköre, amely a polgrmesteri hivatalok, az önkormnyzatok ltal felügyelt intézmények szervezeti működésében is vltozsokat tesz szükségessé. A plyzat egyik célja a szükséges vltozsok felmérésének, megtervezésének, megvalósítsnak és az eredmények visszacsatolsnak tmogatsa. Tovbb az önkormnyzatok költségcsökkentésének, hatékonysgnövelésének módszertani és gyakorlati tmogatsa annak érdekében, hogy a megvltozott feladat-elltsi rendben és finanszírozsi környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgltatskínlattal, kötelező és önként vllalt feladatokkal vegyenek részt. A tmogats mértéke a projekt összes elszmolható költségének 100 szzaléka. A plyzaton elnyerhető működési tmogatsnak nem minősülő, vissza nem térítendő tmogats összege: minimum 20 millió Ft, de legfeljebb 40 millió Ft. A plyzat benyújtsra július 1-jétől nyílik lehetőség december 31-ig. Az Európai Regionlis Fejlesztési Alapra, az Európai Szocilis Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó ltalnos rendelkezések megllapítsról és az 1260/1999/EK rendelet hatlyon kívül helyezéséről szóló a Tancs 1083/2006/EK Rendelet 57. cikke (1) bekezdése alapjn, ezen plyzati felhívs keretében tmogatott plyzatok esetében nem értelmezhető fenntartsi kötelezettség. A zró beszmoló jóvhagysval a projekt lezrtnak tekinthető. A plyzat megvalósítsnak hatrideje: december 31. Fenti célok alapjn javaslom a plyzati lehetőség igénybe vételét. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtrgyalni és az albbi hatrozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Összellította: Horvth Hajnalka köztisztviselő Ppa, június 20. Dr. Áldozó Tams sk. polgrmester

5 HATÁROZATI JAVASLAT Ppa Vros Önkormnyzatnak Képviselőtestülete tmogatja az ÁROP-1.A Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormnyzatok szmra című plyzati felhívsra Ppa Vros Önkormnyzata ltal plyzat benyújtst. A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgrmestert a plyzat benyújtsval kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére, jognyilatkozatok alírsra. Hatridő: Felelős: azonnal, illetve folyamatos Dr. Áldozó Tams polgrmester Kanozsainé dr. Pék Mria jegyző

6 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ Tisztelt Képviselőtestület! Ppa Vros Önkormnyzatnak Képviselőtestülete 214/2011. (XII.22.) hatrozatval tmogatta, hogy Ppa Vros Önkormnyzatnak Egyesített Szocilis Intézménye a TIOP /1 szmú, az önkormnyzati, llami, egyhzi, nonprofit fenntartsú bentlaksos intézmények korszerűsítése felhívsra az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően plyzatot nyújtson be. A hatrozatnak megfelelően a plyzatot az intézményvezető mjus 25-én benyújtotta Hajléktalan szlló korszerűsítése és bővítése Ppa Vros Önkormnyzatnak Egyesített Szocilis Intézményénél címmel. Az intézmény forint vissza nem térítendő tmogatst nyert a Ppa, Arany Jnos utcai Hajléktalanok Átmeneti Szllsnak korszerűsítésére, a bentlakók életkörülményeinek javítsra, férőhely bővítésére (8 fő), energetikai fejlesztésére, akadlymentesítésére. A Hajléktalanok Átmeneti Szllsa 20 férőhelyen működik. A projekt kivitelezése alatt az ingatlan építési terület lesz, ezért a lakók elhelyezéséről ms ingatlanban kell gondoskodni. A Kisfaludy u. 16. szm alatti ingatlan alsó szintje alkalmas a szolgltats elltsra, rendelkezik a trgyi feltételek biztosítshoz szükséges helységekkel. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtrgyalni és az albbi hatrozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Összellította: Benecz Rita emberi erőforrs osztlyvezető Ppa, június 20. Dr. Áldozó Tams sk. polgrmester H a t r o z a t i j a v a s l a t Ppa Vros Önkormnyzatnak Képviselőtestülete a Hajléktalan Személyek Átmeneti Szllsa tmeneti elltst a Ppa, Kisfaludy u. 16. szm alatti önkormnyzati tulajdonú ingatlan földszintjén biztosítja. A Képviselőtestület utasítja a Polgrmestert, hogy a működési engedély módosítsa érdekében a Veszprém Megyei Kormnyhivatal Szocilis és Gymhivatalhoz nyújtson be kérelmet és a szükséges intézkedéseket tegye meg. Hatridő: azonnal Felelős: Dr. Áldozó Tams polgrmester Szalainé Tihanyi Andrea intézményvezető

7 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ Tisztelt Képviselőtestület! Ppa Vros Önkormnyzata az Egyesített Szocilis Intézmény Gondozsa Központja útjn biztosítja a szocilis igazgatsról és szocilis elltsokról szóló évi III. törvény (a tovbbiakban: Szt.) 65. -a szerinti jelzőrendszeres hzi segítségnyújtst. A szocilis és gyermekvédelmi trgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosítsról, valamint egyéb törvények módosítsról szóló évi XXVII. törvény 17. (3) bekezdése alapjn július 1. napjtól a jelzőrendszeres hzi segítségnyújts biztosítsa llami feladat. A Szocilis és Gyermekvédelmi Főigazgatósgról szóló 316/2012. (XI.13.) Kormnyrendelet 4/A. -a szerint amely július 1-jén lép hatlyba a jelzőrendszeres hzi segítségnyújtst a Főigazgatósg biztosítja az Szt. 91. (2) bekezdése szerint: Az llam fenntartói feladatainak elltsra a Kormny rendeletében kijelölt szerv elltsi kötelezettségének a szocilis szolgltatst nyújtó a) szolgltató, intézmény fenntartsval, vagy b) szolgltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött - a szocilis szolgltats nyújtsnak tvllalsról szóló (4) bekezdése szerinti megllapods, illetve elltsi szerződés megkötésével tehet eleget. A Szocilis és Gyermekvédelmi Főigazgatósg mjus 30-n ban érkezett levelében (1. melléklet) arról tjékoztatta a fenntartót, hogy a nyilvntartsukban vett működési engedéllyel rendelkező jelenlegi fenntartókkal feladat-elltsi megllapods alapjn kívnja elltni a feladatot december 31-ig. Ezzel egyidejűleg nyilatkozat tételre szólította fel a fenntartó önkormnyzatokat arra vonatkozóan, hogy vllaljk-e a megjelölt időszakra a feladat elltst, tovbb volt-e, vagy lesz-e a feladat-elltsban fenntartóvlts. A Szocilis és Gyermekvédelmi Főigazgatósg ben küldött tjékoztatst az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza június 4-én a Polgrmester az előterjesztés 3. mellékletét képező előzetes nyilatkozatot megküldte a Szocilis és Gyermekvédelmi Főigazgatósgnak, mely a Képviselőtestület döntésével vlik jogérvényessé. A feladat-elltsi megllapods tervezetét a főigazgatósg ezidig nem küldte meg. Az Szt. 90. (4) bekezdése szerint a megllapodsban mindenképpen rögzíteni kell a szocilis szolgltats igénybevételére vonatkozó szablyokat és az elltottak utn fizetendő hozzjruls mértékét.

8 2 A feladat elltsnak forrsaként az Egyesített Szocilis Intézmény évi költségvetésén belül szakfeladatszmon, ,- forintban lett tervezve. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtrgyalni és az albbi hatrozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Összellította: Benecz Rita emberi erőforrs osztlyvezető Ppa, június 20. Dr. Áldozó Tams sk. polgrmester H a t r o z a t i j a v a s l a t 1) Ppa Vros Önkormnyzatnak Képviselőtestülete július 1-től december 31-ig tartó időszakra a jelzőrendszeres hzi segítségnyújts elltst a Szocilis és Gyermekvédelmi Főigazgatósggal kötött feladat-elltsi megllapods alapjn vllalja. Utasítja a Polgrmestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Dr. Áldozó Tams polgrmester Hatridő: azonnal 2) Ppa Vros Önkormnyzatnak Képviselőtestülete utasítja a polgrmestert a Szocilis és Gyermekvédelmi Főigazgatósggal kötött feladat-elltsi megllapods alírsra. Felelős: Dr. Áldozó Tams polgrmester Hatridő: folyamatos

9 é ü ó é ő Á É É ő ó Á í úúú í í í é ő ő í é ú ú ó é é ó í ő é ú ó ó ó é é ö é í Ö ő ó Í Ó é ö ó í ó ó Ö é ó é ó ő ő é Ö Ö ő é ü í ő í ú í Ü Í ó í ú é ő é é ő ó ó ó ó ő í é ú ő ó ü ő é ó ó ő éü ö é é é é é é ú Ő ó ó ú Ö é é ó ó ü í í Í é ő é ó ő ó ó í é ó é ó ó é Ő ó ö ö ő ő í é ú

10 Ö é Ú é é é ő é ó ó ó é ó ó é ü ú é ü ó ó é ő ú é í ó é é é í é é ó í ü í í Ö ő ú ö é é é é íő É í í é ü Á ő

11 é í Ö é é ó é é ő í é ú É ú ő ó ő é é ő ó ö ö í ó ó ö é ó ü é é é í ó í é ö é é é

12 é é Á ö í üí ó ú ö ö í é ú ó é ő í é ú ü ö ü é é é é Ü Ö é ű ő ü í é Ö é é é í é ű ö é ú ú ó ó ő é ö é é ü é ü ő é í í ü é í ü ö é őí ó Ü é í é é ö ö é ó ú í í í Ó Ó ú é ó ü ü ó é ó ü í ó ó ö ü í Í é é Á ü ö ö é é íí í ü í í í í í ú í ú ó Íí Ó ó í í É í íú í ű í

13 é í Á Í ü Ö É ó é ó é í é ó ö ü é ó é Á ó é íí Ö é ó ö é é ö ó ö ö í í ó ö é Ö í É ó é é É í ó í É ü ö é é é ü é

14 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ Tisztelt Képviselőtestület! Ppa Vros Önkormnyzata - megllapodsok alapjn - az Egyesített Szocilis Intézmény Gondozsi Központja útjn biztosítja Farkasgyepű és Bakonyjkó települések közigazgatsi területén a hzi segítségnyújts, jelzőrendszeres hzi segítségnyújts, csaldsegítés és gyermekjóléti szolgltats alapszolgltatsokat. Farkasgyepű és Bakonyjkó települések képviselőtestületei úgy hatroztak, hogy a hzi segítségnyújtst, csaldsegítést és gyermekjóléti szolgltatst július 1. napjtól a Ppai Többcélú Kistérségi Trsuls Trsulsi Tancs (Ppa, Csky u. 12.) Ppakörnyéki Önkormnyzatok Feladatelltó Intézménye ltja el a településeken. A jelzőrendszeres hzi segítségnyújtst a feladatelltó intézmény nem biztosítja, ezért a feladat elltsra Ppa Vros Önkormnyzatval kívnnak megllapodst kötni. A szocilis és gyermekvédelmi trgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosítsról, valamint egyéb törvények módosítsról szóló évi XXVII. törvény 17. (3) bekezdése alapjn július 1. napjtól a jelzőrendszeres hzi segítségnyújts biztosítsa llami feladat. Ppa Vros Önkormnyzatnak Képviselőtestülete július 1-től december 31-ig tartó időszakra a jelzőrendszeres hzi segítségnyújts elltst a Szocilis és Gyermekvédelmi Főigazgatósggal kötött feladat-elltsi megllapods alapjn biztosítja, ezért szükséges a településekkel kötött megllapods megszüntetése és a jelzőrendszeres hzi segítségnyújts vonatkozsban hatrozott idejű feladat-elltsi megllapods megkötése. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtrgyalni és az albbi hatrozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Összellította: Benecz Rita emberi erőforrs osztlyvezető Ppa, június 20. Dr. Áldozó Tams sk. polgrmester

15 2 H a t r o z a t i j a v a s l a t 1) Ppa Vros Önkormnyzatnak Képviselőtestülete hozzjrul Farkasgyepű és Bakonyjkó községekkel, valamint a Ppai Többcélú Kistérségi Trsulssal a hzi segítségnyújts, jelzőrendszeres hzi segítségnyújts, csaldsegítés és gyermekjóléti szolgltats elltsra megkötött megllapods közös megegyezéssel, június 30. napjval történő - megszüntetéséhez. Felhatalmazza a Polgrmestert a megllapods megszüntetésére vonatkozó okirat alírsra. Hatridő: június 30. Felelős: Dr. Áldozó Tams polgrmester 2) Ppa Vros Önkormnyzatnak Képviselőtestülete a jelzőrendszeres hzi segítségnyújts elltst Farkasgyepű és Bakonyjkó települések közigazgatsi területén Farkasgyepű Község Önkormnyzatval és Bakonyjkó Község Önkormnyzatval kötött feladatelltsi megllapods alapjn július 1-től december 31-ig tartó időszakra vllalja. Felhatalmazza a Polgrmestert Farkasgyepű Község Önkormnyzatval és Bakonyjkó Község Önkormnyzatval feladat-elltsi megllapods megkötésére. Hatridő: július 1. Felelős: Dr. Áldozó Tams polgrmester

16 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ Tisztelt Képviselőtestület! Ppa Vros Önkormnyzata a KDOP-2.1.1/A-09-2f azonosító szmú Turisztikai attrakciófejlesztés Ppn - A ppai Esterhzy-kastély komplex, környezetbart üzemeltetését lehetővé tevő újjépítése és csaldbart szolgltatsokkal történő fejlesztése című projekt keretében jelentős plyzati forrst nyert el a ppai Esterhzy-kastély rekonstrukciójhoz. A fejlesztés sorn az épület funkciói részben módosulnak és emiatt szükséges tgondolni az Esterhzy-kastély és a plébniatemplom között lló Somogyi József ltal készített és 1973-ban felavatott Petőfi szobor, valamint Szervtiusz Jenő és Szervtiusz Tibor ltal ban készített Jókai szobor jelenlegi helyzetét és az esetleges thelyezés lehetőségét. Tekintettel arra, hogy a helyi önkormnyzatok és szerveik, a köztrsasgi megbízottak, valamint egyes centrlis alrendeltségű szervek feladat- és hatsköreiről szóló évi XX. törvény a értelmében a művészeti alkotsok közterületen történő elhelyezéséről, thelyezéséről, lebontsról a település önkormnyzatnak képviselőtestülete dönt, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtrgyalni és az albbi hatrozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Az előterjesztést összellította: Pozsgai Zsuzsanna köztisztviselő Ppa, június 21. Dr. Áldozó Tams sk. polgrmester HATÁROZATI JAVASLAT Ppa Vros Önkormnyzatnak Képviselőtestülete utasítja a Polgrmestert, hogy Somogyi József Petőfi szobra és Szervtiusz Tibor és Szervtiusz Jenő Jókai szobra thelyezésének lehetőségét vizsglja meg és az új helyszínre vonatkozó elképzeléseket terjessze a Képviselőtestület elé. Hatridő: Felelős: azonnal, illetve folyamatos Dr. Áldozó Tams polgrmester Rdi Róbert polgrmesteri kabinetvezető Molnr Istvn vrosfejlesztési osztlyvezető

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 120. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormnyzatnak Képviselő-testülete 6/2013. Jegyzőkönyv a 2013. mjus 9. napjn megtartott nyilvnos rendkívüli testületi ülésről Készült: 2 eredeti példnyban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 188. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORR[SOK SZOCI[LIS ÉS GYERMEKVÉDELMI MINISZTÉRIUMA FŐIGAZGATÓS[G MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcs{n a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerésére és

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Polgrmesteri Hivatal ltrehozsról szóló jogszably, hatrozat: Kisújszlls Vros Önkormnyzata a helyi önkormnyzatokról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 79. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-3/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere

A pedagógusok előmeneteli rendszere A pedagógusok előmeneteli rendszere I. A rendszer bevezetésének ütemezése A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. -a szól a pedagógusok új előmeneteli rendszeréről. A törvény kerettörvény,

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 9386-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. május 30-i rendes ülésére Új napirendi pont 26. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Döntés az Államreform Operatív Program

Részletesebben

1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat:

1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Képviselő-testületének 2014. évi határozatai (A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek!) 1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: A társulásban való részvétellel biztosított szociális és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok

A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45. (1) bekezdése kijelenti: Magyarorsz{gon az e törvényben meghat{rozottak szerint minden gyermek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben