HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás"

Átírás

1 Ügyiratszm: BI/1286-8/2014. Trgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgltató kijelölése orszgos belföldi tudakozó nyújtsa vonatkozsban Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósg Elnöke (a tovbbiakban: Elnök) az orszgos belföldi tudakozó nyújtsa elnevezésű egyetemes elektronikus hírközlési szolgltatselem (a tovbbiakban: Tudakozó szolgltatselem) vonatkozsban egyetemes elektronikus hírközlési szolgltatóként kijelöli Magyarorszg területének az elektronikus hírközlő hlózatok azonosítóinak nemzeti felosztsi tervéről szóló 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet 1. mellékletének pontja alapjn meghatrozott, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 99 körzetszmú földrajzi szmozsi területein (a tovbbiakban: egyetemes tudakozó szolgltatsi terület) az Invitel Tvközlési Szolgltató Zrt.-t (2040 Budaörs, Pusks T. u , cg: , a tovbbiakban: Invitel) mint az egyetemes szolgltatselemre az egyetemes tudakozó szolgltatsi terület tekintetében érvényes ajnlat benyújtójt. A Tudakozó szolgltatselem nyújtsnak részletes feltételeit az egyetemes szolgltats tartalma trgyban megkötésre kerülő hatósgi szerződés tartalmazza. Jelen hatrozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A hatrozat felülvizsglatt a hatrozat közlésétől szmított 30 napon belül az Elnökhöz benyújtott keresettel a Fővrosi Közigazgatsi és Munkaügyi Bírósgtól lehet kérni. A keresetlevélben trgyals tartsa kérhető. A keresetlevél benyújtsnak a hatrozat végrehajtsra nincs halasztó hatlya, a hatrozat végrehajtsnak felfüggesztése a Fővrosi Közigazgatsi és Munkaügyi Bírósgtól kérhető. Indokols Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény (a tovbbiakban: Eht.) 10. (1) bekezdés 8. pontjban foglalt hatskörében eljrva a 10. (2) bekezdés alapjn az Elnök figyelemmel kíséri az egyetemes szolgltats elltsnak helyzetét, és intézkedik az egyetemes szolgltats biztosítsa érdekében. Az Eht (1) és (2) bekezdése szerint: (1) Ha az orszg teljes területén a 117. szerinti valamely szolgltatselem nem érhető el, az Elnök az érintett szolgltatselem vagy szolgltatselemek vonatkozsban külön jogszablyban meghatrozott eljrs keretében egyetemes szolgltatót vagy szolgltatókat jelöl ki azzal, hogy egy szolgltatselemre egy adott területen csak egy szolgltató jelölhető ki.

2 (2) Az Elnök az egyetemes szolgltató kijelölése sorn biztosítja, hogy az orszg teljes területe egyetemes szolgltatssal lefedett legyen, az elektronikus hírközlési piacon folyó verseny a legkevésbé torzuljon, az egyetemes szolgltatsnak a ban meghatrozott egyes szolgltatselemeit az azt leghatékonyabban nyújtani képes szolgltató nyújtsa, valamint a kijelölési eljrs tltható, objektív szempontok alapjn lló és megkülönböztetés-mentes legyen.. Az előbbiekben hivatkozott, illetve az egyetemes elektronikus hírközlési szolgltats nyújtsval kapcsolatos részletes szablyokról szóló 13/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (a tovbbiakban: Er.) 3. -ban foglalt hatskörömben eljrva az Er. 5. (1) bekezdése alapjn az Er. hatlybalépését követően első alkalommal november 5-én egyetemes szolgltats nyújtsnak önkéntes vllalsra vonatkozó ajnlati felhívst (a tovbbiakban: Felhívs) tettem közzé. Az Er. 7. -a alapjn az ajnlat benyújtsra nyitva lló 45 napos hatridőt a Magyar Telekom és az Invitel indokolt kérelmére a december 18-n közzétett közleményben foglaltak szerint 20 nappal meghosszabbítottam, e hatridő janur 9-én letelt. A rendelkezésre lló hatridőn belül az Invitel és a Magyar Telekom Tvközlési Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cg: , a tovbbiakban: Magyar Telekom) ajnlatot nyújtott be Tudakozó szolgltatselem nyújtsnak önkéntes vllalsra az egyetemes tudakozó szolgltatsi terület azaz Magyarorszg teljes területe vonatkozsban. Tekintettel arra, hogy az Er. 8. (1) bekezdése szerint: Az Elnök a 7. -ban foglalt hatridő elteltét követő 10 napon belül hivatalból megindítja az egyetemes szolgltató kijelölésére irnyuló eljrst, és az Eht (2) bekezdésében előírt szablyok alapjn meghozott hatrozatban az Eht.-ban meghatrozott ügyintézési hatridőn belül a (2) vagy a (7) bekezdésben foglaltak szerint kijelöli az egyetemes szolgltatót, vagy egyetemes szolgltatókat., a közigazgatsi hatósgi eljrs és szolgltats ltalnos szablyairól szóló évi CXL. törvény 29. (2) bekezdés a) pontjt és (3) bekezdését is figyelembe véve, a BI/1286-1/2014. szmú végzéssel janur 20-n a Tudakozó szolgltatselem vonatkozsban egyetemes elektronikus hírközlési szolgltató(k) kijelölése irnt hatósgi eljrst indítottam. A ténylls tisztzsa érdekében az Er. 8. (2) bekezdése alapjn februr 18-n, a BI/1286-2/2014. szmú végzésben az Invitelt nyilatkozattételre, és ugyanezen a napon a BI/1286-3/2014. szmú végzésben a Magyar Telekomot a Tudakozó szolgltatselem nyújtsnak önkéntes vllalsra vonatkozó ajnlata pontosítsra és nyilatkozattételre köteleztem. A kötelezésre a Magyar Telekom mrcius 10-én érkezett, BI/1286-4/2014. szmon iktatott beadvnyval, az Invitel pedig mrcius 13-n érkezett, BI/1286-5/2014. szmon iktatott beadvnyval vlaszolt. Ezt követően a BI/1286-6/2014. szmú végzéssel az Er. 8. (1) bekezdése szerint alkalmazandó Eht. 31. (1) bekezdése alapjn az ügyintézési hatridőt 30 nappal meghosszabbítottam. Az Er. 8. (2) bekezdése szerint: Érvényes ajnlat benyújtsa esetén az Elnök eljrsban kijelöli az egyetemes szolgltatót vagy egyetemes szolgltatókat az ajnlattevők közül a benyújtott ajnlatok, valamint az elektronikus hírközlési szolgltatsok nyújtsra való szakmai alkalmassgot igazoló, elsősorban a 6. (3) bekezdésben megjelölt dokumentumok figyelembevételével. Több - ugyanazon szolgltatselemre és földrajzi területre vonatkozó - érvényes ajnlat benyújtsa esetén az Elnök e rendeletben és az ajnlati felhívsban meghatrozottaknak megfelelő legjobb ajnlat benyújtójt jelöli ki. ( ). Az ajnlattétel sorn benyújtott és a hatósgi eljrs sorn pontosított dokumentumok vizsglata alapjn megllapítottam, hogy az Invitel ajnlata és a Magyar Telekom ajnlata is tartalmazza a Felhívs IX. pontjban meghatrozott okiratokat és nyilatkozatokat, tovbb az Invitel ajnlata és a Magyar Telekom ajnlata is tartalmazza a Felhívsban foglalt (így különösen annak III. és VII. 2

3 pontjban foglalt) érvényességi kellékeket, így az Invitel és a Magyar Telekom ajnlata is érvényes és megalapozott. Tekintettel arra, hogy a Tudakozó szolgltatselem vonatkozsban több, ugyanazon földrajzi területre vonatkozó ajnlat érkezett, ezért az ajnlatok értékelése a Felhívs VII. pontjban foglaltaknak megfelelően az albbi szempontok szerint történt. A Felhívs VII. pont C) alpontjban foglalt nettó elkerülhető költség elnevezésű mérlegelési szempont tekintetében tett vllalsok esetében az értékelés sorn a nettó elkerülhető költség nulla értékéhez került hozzrendelésre a maximlis pontszm (10 pont). A Felhívs VII. pont C) alpontjban foglalt szolgltatói gyakorlat (maximum 10 pont), tudakozó hívs díjainak növekedése (maximum 20 pont) és tudakozó vlaszideje (maximum 20 pont) elnevezésű mérlegelési szempontok tekintetében tett vllalsok értékelése sorn a maximlis pontszmot a legjobb ajnlat kapta, a többi ajnlat pontszmt arnyosítssal llapítottam meg. Az ajnlatok értékelése körében többletpontot kapott azon ajnlattevő, amely vllalta, hogy a tudakozószolglat összesített előfizetői névjegyzékét heti egy alkalomnl gyakrabban frissíti (maximum 6 pont). Az ajnlatoknak a Felhívs VII. pontjban foglaltak szerinti értékelése sorn törtpontszm nem adható, az arnyosíts sorn kapott értéket egész pontra kerekítettem. A Tudakozó szolgltatselem nyújtsnak önkéntes vllalsra vonatkozóan benyújtott ajnlatok, illetve a ténylls tisztzsa sorn tett nyilatkozatok vizsglata alapjn a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem az albbi indokok alapjn. 1. Nettó elkerülhető költség 1.1. Az Invitel ajnlatban a nettó elkerülhető költség összegét a Tudakozó szolgltatselem nyújtsnak megkezdése utn az egyetemes tudakozó szolgltatsi terület tekintetében az első évben Ft-ban, a msodik évben Ft-ban, míg a harmadik évben Ft-ban hatrozta meg, és valamennyi év vonatkozsban az egyetemes tudakozó szolgltatsi terület valamennyi földrajzi szmozsi területén különkülön is negatív értékű nettó elkerülhető költséget kalkullt. Az Invitel ajnlatban a nettó elkerülhető költség összegének becslését a évi szmviteli szétvlasztsi kimutatsokban szereplő, a Kisker - Tudakozó szolgltats üzletgra vonatkozó bevételi és költség adatoknak a forgalmi előrejelzések arnyban történő korrekciójra alapozta, amely szmítsok megalapozottnak tekinthetők, figyelembe véve, hogy a Hatósg az Invitel évre vonatkozó szmviteli szétvlasztsi kimutatst a KS/ /2013. szmú jogerős és végrehajtható hatrozatval jóvhagyta A Magyar Telekom ajnlatban a nettó elkerülhető költség összegét a Tudakozó szolgltatselem nyújtsnak megkezdése utn az egyetemes tudakozó szolgltatsi terület tekintetében az első évben Ft-ban, a msodik évben Ft-ban, míg a harmadik évben Ft-ban hatrozta meg, és valamennyi év vonatkozsban az egyetemes tudakozó szolgltatsi terület valamennyi földrajzi szmozsi területén külön-külön is negatív értékű nettó elkerülhető költséget kalkullt. A Magyar Telekom ajnlatban a nettó elkerülhető költség összegének becslését az elérhető legfrissebb, évi bevételi és költségadatoknak a forgalmi előrejelzések arnyban történő korrekciójra alapozta, amely szmítsok az ajnlat vizsglata alapjn szintén megalapozottnak tekinthetők. A Felhívs VII. pontja első bekezdésének msodik mondata alapjn a nettó elkerülhető költség nulla értékéhez kerül hozzrendelésre a maximlis pontszm, mely jelen esetben 10 pont. Az ajnlattevők ltal kimutatott nettó elkerülhető költség mindkét esetben negatív, azaz nettó elkerülhető költsége egyik ajnlattevőnek sem merül fel, mivel a Tudakozó szolgltatselem nyújtsa szmukra nyereséges, így mindkét ajnlat elérte a nettó elkerülhető költség nulla értékéhez rendelhető maximlis pontszmot. Az ezen túlmenően kimutatott nyereség abszolút mértéke a Felhívs szerint ugyanakkor nem volt értékelési szempont, hiszen a Tudakozó szolgltatselem nyújtsa szempontjból hatósgi, llami oldalon irrelevns azaz nincs többletértéke annak ha az egyik szolgltató 3

4 nyereségesebben nyújtja a szolgltatselemet, mint a msik szolgltató, sőt ez nem kívnt módon, magasabb rak alkalmazsval is megvalósítható lenne. E körben figyelemmel az egyetemes szolgltatsról, valamint az elektronikus hírközlő hlózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgltatsokhoz kapcsolódó felhasznlói jogokról szóló mrcius 7-i 2002/22/EK európai parlamenti és tancsi irnyelvre és az ezen irnyelvben foglaltakat implementló Eht.-ra csak az vehető figyelembe, hogy a szolgltatselem nyújtsval kapcsolatban az llamnak keletkezik-e többletköltsége. Mivel ilyen többletköltség sem a Magyar Telekom, sem az Invitel oldaln nem jelentkezett, ezért a Felhívs és a fentiek alapjn a nettó elkerülhető költség mint mérlegelési szempont körében az Invitel és a Magyar Telekom egyarnt 10 pontot ért el. 2. Szolgltatói gyakorlat 2.1. Az ajnlat, valamint a Hatósg rendelkezésére lló nyilvnos adatok alapjn megllapítható, hogy az Invitel, illetve jogelődje a Hungarotel Tvközlési Rt mrcius 6-n kötött az elektronikus hírközlésért felelős miniszterrel (a tovbbiakban: miniszter) a hírközlésről szóló évi XL. törvény (a tovbbiakban: Hkt.) VII. Fejezetében, tovbb a Hkt. végrehajtsra kiadott jogszablyokban foglalt rendelkezések alapjn egyetemes szolgltatsi szerződést egyetemes tvközlési szolgltats nyújtsra vonatkozóan, melyet a szerződő felek prilis 30-n kelt megllapodsukkal módosítottak. E szerződés december 31-i hatllyal megszűnt, és a 2009-es év vonatkozsban egyetemes szolgltatsi szerződés nem volt hatlyban. Az Invitel és a miniszter december 30-n előszerződést, majd 2011 mrciusban egyetemes szolgltatsi szerződést kötöttek azzal, hogy a szerződést janur 1- jétől alkalmazzk. A szerződést a felek december 31-ig, hatrozott időtartamra kötötték Az ajnlat, valamint a Hatósg rendelkezésére lló nyilvnos adatok alapjn megllapítható, hogy a Magyar Telekom jogelődjei janur 28-n, illetve prilis 25-én kötöttek a miniszterrel a Hkt. VII. Fejezetében, tovbb a Hkt. végrehajtsra kiadott jogszablyokban foglalt rendelkezések alapjn egyetemes szolgltatsi szerződést egyetemes tvközlési szolgltats nyújtsra vonatkozóan, melyet a szerződő felek prilis 30-n kelt megllapodsukkal módosítottak. Ezek a szerződések december 31-i hatllyal megszűntek, és a és év vonatkozsban egyetemes szolgltatsi szerződés nem volt hatlyban. A Magyar Telekom és a miniszter december 30-n előszerződést, majd július 29-én egyetemes szolgltatsi szerződést kötöttek azzal, hogy a szerződést janur 1-jétől alkalmazzk. A szerződést a felek december 31-ig, hatrozott időtartamra kötötték. Az egyetemes szolgltats trgyaként meghatrozható valamely szolgltatselem nyújtsa terén szerzett szolgltatói gyakorlat értékelése sorn különösen egy esetleges korbbi egyetemes szolgltatsi szerződéssel igazolható, tovbb olyan informciók, tények alapjn ellenőrizhető a szolgltats nyújtshoz szükséges szolgltatói gyakorlat, amelyekről a Hatósgnak hivatalos tudomsa van. Az Invitel és a Magyar Telekom korbbi egyetemes szolgltatsi szerződései és e szerződések alapjn nyújtott egyetemes szolgltats ellenőrzése sorn a Hatósg tudomsra jutott informciók alapjn megllapítható, hogy mindkét szolgltató a év óta nyújt orszgos belföldi tudakozó szolgltatst. Br a Magyar Telekom 2002-től kezdve Magyarorszg nagyobb területén nyújtotta a Tudakozó szolgltatselemet, mint az Invitel, ugyanakkor e tekintetben a szolgltatók közötti különbségtétel nem indokolt, mivel: egyrészt ezen különbségnek kizrólag történeti okai vannak azaz korbban nem versenyalapon kerültek a szolgltatsi területek kijelölésre amely okok az Invitel részéről nem voltak befolysolhatóak; msrészt a Tudakozó szolgltatselem esetében a szolgltatsnyújtsban szerzett tapasztalat szempontjból irrelevns a kiszolglandó terület nagysga, hiszen a szolgltatónak az elltandó terület nagysgtól függetlenül ugyanazon 4

5 tevékenységeket kell elvégeznie (megfelelő call center üzemeltetése, a tudakozó vlaszidejének betartsa, előfizetői névjegyzék megfelelő frissítési gyakorisga stb.). Mindezek alapjn a szolgltatói gyakorlat mint mérlegelési szempont körében az Invitel és a Magyar Telekom egyarnt 10 pontot ért el. 3. Tudakozó hívs díjainak növekedése 3.1. Az Invitel a tudakozó hívs díjainak növekedése tekintetében azt vllalta, hogy ajnlatnak elfogadsa időpontjban annak érvényes nettó kiskereskedelmi rt a Tudakozó szolgltatselem nyújtsa sorn minden évben 1 %-kal fogja csökkenteni, azzal, hogy az első csökkentésre 12 hónappal az ajnlat elfogadst követően kerül sor A Magyar Telekom a tudakozó hívs díjainak növekedése tekintetében ajnlatban vllalta, hogy a Tudakozó szolgltatselem igénybevételi díjait Magyarorszg teljes területén az egyetemes szolgltats nyújtsa megkezdésének időpontjtól szmított 3 évig nem fogja megemelni. Az Invitel és a Magyar Telekom ajnlatt az albbiak szerint hasonlítottam össze és értékeltem. A Magyar Nemzeti Bank decemberi Jelentés az inflció alakulsról c. publikciójban az inflciós előrejelzésre vonatkozóan az albbi prognózis szerepelt, amely az ajnlatok beadsa időpontjban elérhető legfrissebb makrogazdasgi adatnak tekinthető: Fogyasztói rszínvonal vltozsa, évi tlag (%) ,3 +2,8 +3,0 +3,0 Fentiek alapjn, a Tudakozó szolgltatselem nyújtsa leghamarabbi kezdeti időpontjnak mjus 1-t 1 tekintve, a szolgltatói vllalsok időtartamhoz igazítottan az albbi súlyozott inflciós adatokat vettem figyelembe: Fogyasztói rszínvonalvltozs súlyozott értéke (%) 1. év (2014. mjus prilis 30.) Díjalkalmazs időszaka 2. év (2015. mjus prilis 30.) 3. év (2016. mjus prilis 30.) +1,80 +2,90 +3,00 A Tudakozó szolgltatselem nyújtsnak időtartamra vonatkozó inflciós előrejelzések alapjn a fogyasztói rszínvonal vltozs tlagos értéke 2,56%, amely érték a célérték maximuma, egyben a Felhívsban foglaltak szerint az a minimlis követelmény, amelynek elérése nulla pontot ér. Mivel az Invitel ajnlata az ajnlat elfogadsa (egyetemes szolgltatsi szerződés megkötése) utni évre 0%-os remelkedést, majd a 2. és 3. évre vonatkozóan 1-1%-os díjcsökkentést tartalmaz, ezért az éves vllalsok fogyasztói rszínvonal vltozstól történő eltéréseinek tlaga -3,22%. A Magyar Telekom a Tudakozó szolgltatselem nyújtsa megkezdésének időpontjtól hatlyos r szinten tartst vllalta, ezért az éves vllalsok fogyasztói rszínvonal vltozstól történő eltéréseinek tlaga -2,56%. 1 Tekintettel arra, hogy jelen hatósgi eljrs ügyintézési hatrideje egy alkalommal az Eht. 31. (1) bekezdése alapjn meghosszabbítsra került, és az érdemi hatrozat prilis 3-n az ügyintézési hatridőn belül meghozatalra került, ezért a Tudakozó szolgltatselem nyújtsnak leghamarabbi időpontja a Felhívs V. pontjt is figyelembe véve mjus 1. napja lehet. 5

6 Mindezek alapjn a tudakozó hívs díjainak növekedése mint mérlegelési szempont körében az Invitel mint a legjobb ajnlat benyújtója 20 pontot, a Magyar Telekom kerekítve 16 pontot ért el. A Magyar Telekom pontszma arnyosítssal az albbi képlet szerint alakult: Az Invitel és a Magyar Telekom ajnlatnak összehasonlítst a fenti metodikai lépéseket követve, az értékelés időpontjban rendelkezésre lló legfrissebb makrogazdasgi adatok (Magyar Nemzeti Bank mrciusi Jelentés az inflció alakulsról c. publikciójban foglalt inflciós előrejelzés) figyelembe vételével szintén elvégeztem annak ellenőrzése érdekében, hogy a frissebb inflciós előrejelzésből következő adatok befolysoljk-e a tudakozó hívs díjainak növekedése tekintetében a Felhívs alapjn fentebb megllapított pontszmokat. Mivel ennek sorn az értékelés érdemben nem vltozott azaz az Invitel mint a legjobb ajnlat benyújtója ugyanúgy 20 pontot, a Magyar Telekom pedig ugyanúgy 16 pontot ért el ezért ezen inflciós jelentés figyelembe vételére, illetve az adatok ezen inflciós jelentéssel történő súlyozsra nem merült fel tovbbi indok. 4. Tudakozó vlaszideje 4.1. Az Invitel ajnlatban vllalta, hogy a tudakozó szolgltats tlagos vlaszideje legfeljebb 9 msodperc A Magyar Telekom ajnlatban a tudakozó szolgltats tlagos vlaszidejére a következő vllalst tette: Tudakozó vlaszideje 10 mp-en belül megvlaszolt hívsok az összes hívshoz viszonyítva mp-en belül megvlaszolt hívsok az összes hívshoz viszonyítva mp-en belül megvlaszolt hívsok az összes hívshoz viszonyítva mp-en belül megvlaszolt hívsok az összes hívshoz viszonyítva mp-en belül megvlaszolt hívsok az összes hívshoz viszonyítva Hívsok megoszlsa 95% 2% 1% 1% 1% Az Invitel és a Magyar Telekom ajnlatt az albbiak szerint hasonlítottam össze és értékeltem. Az Invitel esetében a maximlis tlagos vlaszidő vllalsa a hívsok 100 %-ra vonatkozik, míg a Magyar Telekom esetében a maximlis vlaszidő vllalsa svosan történt, így az adott idősv megoszlsértékével szmított súlyozott tlagot vettem figyelembe. Teht az Invitel vllalsa 9 msodperc, míg a Magyar Telekom ajnlatban foglaltak szerint a vllalsnak tlagos értéke 10,55 msodperc. A Magyar Telekom vllalsnak szmítsa a (10mp*95)+(15mp*2)+(20mp*1)+(25mp*1)+(30mp*1))/100=10,55 mp képlet szerint történt. Mindezek alapjn a tudakozó vlaszideje mint mérlegelési szempont körében az Invitel mint a legjobb ajnlat benyújtója 20 pontot, a Magyar Telekom kerekítve 19 pontot ért el. 6

7 A Felhívs szerinti maximlis célérték 30 mp, a Magyar Telekom pontszma pedig arnyosítssal az albbi képlet szerint alakult: 5. Többletpontra jogosító vllals 5.1. Az Invitel a tudakozószolglat összesített előfizetői névjegyzékének frissítési gyakorisgra vonatkozóan a telefonos kezelői szolgltats esetében 24 órn belüli, míg az internetes szolgltats esetében 36 órn belüli értéket vllalt A Magyar Telekom a tudakozószolglat összesített előfizetői névjegyzékének frissítési gyakorisgra vonatkozóan az internetes és a telefonos kezelői szolgltats esetében egyarnt 24 órn belüli értéket vllalt. Az Invitel és a Magyar Telekom ajnlatait az albbiak szerint hasonlítottam össze és értékeltem. Az Invitel nyilatkozata szerint az ajnlata benyújtst megelőző naptri évben az Invitel ltal nyújtott orszgos belföldi tudakozó szolgltatst a felhasznlók üzleti titok%-a telefonos kezelői szolgltats útjn, a felhasznlók tovbbi üzleti titok%-a pedig internetes szolgltats útjn vette igénybe. Ezekkel az értékekkel súlyoztam a vllalt frissítési idő maximumt, mely alapjn az tlagos frissítési gyakorisg üzleti titok órn belüli frissítésnek felel meg. Mivel a Magyar Telekom mindkét felület esetében azonos frissítési gyakorisgot vllalt, ezért a Magyar Telekom tekintetében a vllalt frissítési idő maximum 24 óra. Mindezek alapjn a tudakozószolglat névjegyzékének frissítése mint mérlegelési szempont körében a Magyar Telekom mint a legjobb ajnlat benyújtója 6 pontot, az Invitel pedig kerekítve szintén 6 pontot ért el. A célérték maximumnak 1 hét, azaz 168 óra tekintendő, az Invitel pontszma pedig arnyosítssal az albbi képlet szerint alakult: Az elbírlsi szempontok szerinti pontszmok összesítése utn az ajnlattevők részére adott részpontszmok alapjn a Tudakozó szolgltatselem tekintetében az albbi összesített pontszmokat llapítottam meg: Invitel Magyar Telekom Nettó elkerülhető költség 10 pont 10 pont Szolgltatói gyakorlat 10 pont 10 pont Tudakozó hívs díjainak növekedése 20 pont 16 pont Tudakozó vlaszideje 20 pont 19 pont Többletpontra jogosító vllals 6 pont 6 pont Összesen 66 pont 61 pont Mivel a Tudakozó szolgltatselem tekintetében az Invitel összesített pontszma a magasabb, ezért az Eht (1) és (2) bekezdésében, az Er. 8. (2) bekezdésében valamint a Felhívs II. és VII. pontjban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint 7

8 döntöttem, és a Tudakozó szolgltatselem vonatkozsban egyetemes tudakozó szolgltatsi területen az Invitelt jelöltem ki egyetemes szolgltatónak. Az Invitel az ajnlat benyújtsval egyidejűleg az Er. 8. (6) bekezdése alapjn, a Felhívs IX. pontjnak 7. alpontja szerinti kérelmében a Tudakozó szolgltatselem nyújtsnak tartalma trgyban hatósgi szerződés megkötését kérte. E kérelmet megvizsglva megllapítottam, hogy a hatósgi szerződés megkötésének nincs akadlya, az Invitel ajnlatban foglalt vllalsok illetve a jogszablyban foglaltakon túli esetleges tovbbi kötelezettségvllalsok hatósgi szerződésben rögzíthetők, figyelemmel arra is, hogy a hatósgi szerződés megkötése a fogyasztók érdekeinek védelmét szolglja, tovbb arra is, hogy az ügy közérdek és ügyfél szempontjból is előnyös rendezése a hatósgi szerződéssel biztosítható. Mindezek alapjn az egyetemes szolgltatsi terület vonatkozsban a Tudakozó szolgltatselem nyújtsnak részletes feltételeit az Eht. és az Eht. felhatalmazsa alapjn kibocstott, az egyetemes szolgltats nyújtsa tekintetében relevns NMHH rendeletekben foglaltakkal összhangban az egyetemes szolgltats tartalma trgyban kötendő hatósgi szerződés fogja tartalmazni. A hatrozat elleni jogorvoslati lehetőségről történő tjékoztats az Eht. 45. (1) és (3) bekezdésén, valamint a polgri perrendtartsról szóló évi III. törvény 338. (1)-(2) bekezdésein alapul. Budapest, prilis 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök 8

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök

Budapest, 2014. április 3. P.H. dr. Karas Monika s.k. elnök Ügyiratszám: BI/1284-5/2014. Tárgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató kijelölése telefonhálózathoz való hozzáférés vonatkozásában Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

A Fejér Megyei Korm{nyhivatal

A Fejér Megyei Korm{nyhivatal A Fejér Megyei Korm{nyhivatal AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 2016. augusztus 1. és 2016. december 31. közötti időszakban képzéseket elindító, a 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti felnőttképzést folytató

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s KÖZBESZERZÉSI TERV

Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s KÖZBESZERZÉSI TERV Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. évi tervezett beszerzések 1 Figyelemmel arra, hogy a Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s (tov{bbiakban: T{rsul{s) a közbeszerzésekről

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja: Havi és egyszeri díjak Optikai hálózaton nyújtott szolgáltatás (nettó Ft): Forgalmi korlát (GB)

HATÁROZAT. megállapítja: Havi és egyszeri díjak Optikai hálózaton nyújtott szolgáltatás (nettó Ft): Forgalmi korlát (GB) HATÁROZAT Ügyiratszám: KS/29049-6/2016. Tárgy: a Magyar Telekom országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatása legmagasabb díjának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával új kiskereskedelmi

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között:

Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Megrendelő: Neve: Lenti V{ros Önkorm{nyzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: -

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati Attila Melléklet: - Ügyiratszám: KS/2794-5/2015. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás ának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM20) Ügyintéző: dr. Kun István, Szombati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztaszer Község Önkormnyzata Képviselő-testületének üléséről Az ülés időpontja: 2015. mrcius 30. helye: Csengelei Közös Önkormnyzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége ülésterme

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete 3/2011.(II.20) rendelete a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata a Magyar Közt{rsas{g Alkotm{ny{ról

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

T[JÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz

T[JÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz T[JÉKOZTATÓ nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 19. (3) bekezdése értelmében nyelvi programkövetelmények

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (I. részajánlati körre)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (I. részajánlati körre) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (I. részajánlati körre) amely létrejött egyrészről Lenti V{ros Önkorm{nyzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4., képviselője: Nógr{di L{szló Polg{rmester, adósz{ma: 15432728-2-20,

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. CÍMLAP ÓZD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSIESZKÖZEINEK

Részletesebben

2014. augusztus 18-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. augusztus 18-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. augusztus 18-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szllítsi szerződés mely létrejött egyrészről a Siófoki Kórhz Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis u. 1.) Képviseli: Dr. Inczeffy Istvn - főigazgató Adószm: 15397029-2-14 Szmlaszm: Magyar Államkincstr

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

HATÁROZAT. Az Elnök a referenciaajánlat jelen határozattal jóvá nem hagyott rendelkezései vonatkozásában annak tartalmát az alábbiak szerint

HATÁROZAT. Az Elnök a referenciaajánlat jelen határozattal jóvá nem hagyott rendelkezései vonatkozásában annak tartalmát az alábbiak szerint Ügyiratszám: BI/600-12/2014. Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. összekapcsolási referenciaajánlatának jóváhagyása és tartalmának megállapítása (Magyar Telekom RIO) Ügyintéző: dr. Kun István, Zágonyi László Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyiratszám: KS/ /2016.

HATÁROZAT. Ügyiratszám: KS/ /2016. HATÁROZAT Ügyiratszám: KS/24096-6/2016. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás díjának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM23) Ügyintéző: Szombati Attila,

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A MARIO Törzsrész V pontja az alábbi első bekezdéssel egészül ki:

HATÁROZAT. 1. A MARIO Törzsrész V pontja az alábbi első bekezdéssel egészül ki: Ügyiratszám: BI/37131-3/2015. Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. összekapcsolási referencia ajánlat hivatalbóli módosítása Ügyintéző: dr. Bene Emese Melléklet: referenciaajánlat és a módosításokkal érintett mellékletei

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyiratszám: KS/3650-7/2017.

HATÁROZAT. Ügyiratszám: KS/3650-7/2017. Ügyiratszám: KS/3650-7/2017. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatás díjának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (UPC RM24) Ügyintéző: Szombati Attila, dr. Kobl

Részletesebben

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó HÁZIREND. Hatályos: 2013. szeptember 1-től

Magán Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó HÁZIREND. Hatályos: 2013. szeptember 1-től Magn Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakképző Iskola Makó HÁZIREND Hatlyos: 2013. szeptember 1-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ...2 2. A tanulók tvolmaradsnak, mulasztsnak, késésének igazolsra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormnyzatnak Képviselő-testülete 6/2013. Jegyzőkönyv a 2013. mjus 9. napjn megtartott nyilvnos rendkívüli testületi ülésről Készült: 2 eredeti példnyban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

Ü é é ó é ő é é ő ó é í ó ó ó é é ó ó ó ö ő ő é ö é ö é ó é é ő é ő ű ü é ó ö ő ü é é ő ó ü ő é é é ö ó ő é é í éé é ó ó ő é é ó ó ó é é é é Ü ő é ő ö é ő í ő í ó é é ö é é é é é ó Ü ő é é é ü í ő ó ö

Részletesebben

ő í ő í ő ű ő í ó í Í Ü ó ó ő ó ö í ő ó í í ó í ú ó í í ó í í í í ő ő í ő í ő ő ű ö í í ő í ó Í ü ö í ő í ő ű í ü ű ö ó ó í ű ü ü ű Ö ő ü ó ú ő ó ő í ő ő ü ő ó í ő ő ö ű ó ő ő Ó ű ő ő ó ü í ű í í ő ö ü

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Adatlap a képzési programról 1

Adatlap a képzési programról 1 3. sz. melléklet: képzési aj{nlattételi adatlap Adatlap a képzési programról 1 Felnőttképzést folytató intézmény neve: A képzés adatai: Megnevezése, engedélysz{ma (OKJ-s képzés esetén OKJ-sz{ma is), nyelvi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormnyzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

É Á É Á Á ö É Ü ő É ü É Ü Ü Ö ú ő Í Ó Ú Á Ö Ó ü ü Ö Í Ö ó Ö Ü Ú ú Ö ó Ö í ő ó Í ö Íó ü űí É í ö ú ó ő ö ó ö í í Í ó í ó ő Ú Ó ó ö ú ü Ó Ó Ö ü Ő í ó Í ö ü ú ü Ó Ó Í Ö Í Ö ö ú ü Ö Í í Í Ó Í ö Í Ó Í ó ó ú

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja: Forgalom függő. Tartam

HATÁROZAT. megállapítja: Forgalom függő. Tartam HATÁROZAT Ügyiratszám: KS/23704-6/2016. Tárgy: az országos bitfolyam hozzáférés szolgáltatás díjának megállapítása retail minus módszer alkalmazásával (INVITEL RM23) Ügyintéző: Pávó Katalin, dr. Kobl Tamás

Részletesebben

A modul{ris és a komplex szakmai vizsga összehasonlít{sa, a vizsgabizotts{g működése, feladatai a szakmai vizsg{n

A modul{ris és a komplex szakmai vizsga összehasonlít{sa, a vizsgabizotts{g működése, feladatai a szakmai vizsg{n A modul{ris és a komplex szakmai vizsga összehasonlít{sa, a vizsgabizotts{g működése, feladatai a szakmai vizsg{n Freinwald Éva Tan{csadó NMH SZFI Vizsgaszervezési és Törzslapnyilv{ntartó Oszt{ly 2011.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú

Részletesebben

A felhasználói dokumentáció: https://felnottkepzesiengedely.munka.hu/img/felhasznaloi.pdf T[JÉKOZTATÓ

A felhasználói dokumentáció: https://felnottkepzesiengedely.munka.hu/img/felhasznaloi.pdf T[JÉKOZTATÓ T[JÉKOZTATÓ A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a tov{bbiakban: Fktv.) értelmében engedélyezési elj{r{s kezdeményezésére a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu on-line felületen elérhető

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szárazépítő szakképesítés (34 582 10) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelettel

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

Sz{llít{si szerződés I. részaj{nlati körre. Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között:

Sz{llít{si szerződés I. részaj{nlati körre. Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Sz{llít{si szerződés I. részaj{nlati körre Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Megrendelő: Neve: Lenti V{ros Önkorm{nyzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapította, hogy a fenti piacokon a következő három elkülönült piac azonosítható:

HATÁROZAT. megállapította, hogy a fenti piacokon a következő három elkülönült piac azonosítható: Ügyiratszám: SK/32197-11/2015. Tárgy: Piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (3/2003., 5/2003. piacok) Ügyintéző: Függelékek: Baracsi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

K E R E S E T E T. végül kötelezze az alperest az elj{r{s sor{n felmerülő perköltség viselésére.

K E R E S E T E T. végül kötelezze az alperest az elj{r{s sor{n felmerülő perköltség viselésére. Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III. emelet 6. Mobil: +3630-7434294 Fax: +361-3025206 tamas.fazekas@gmail.com Nyilvántartási szám a Budapesti Ügyvédi Kamaránál: 17008 É R T E S

Részletesebben

ö É ö ö É í ü ü ő é ó ő ó é ű é í é é ó ú ó ö é ú ő Á é é ó Á Á ő é é Ű é ő é ö é é é é ó í ő é Ö Í őű Á ő í é ő í ú é ő é ű é é ó é ó í ő ö é ü ö é ö é ó í ü ö é é é é í ü ő ü ő é í ö é ö Ö é é é é ü

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

SZILV[SY GYÖRGY PÉTER A JOGALKOT[SRA VONATKOZÓ MAGYAR JOGI SZAB[LYOZ[S TÖRTÉNETI [TTEKINTÉSE *

SZILV[SY GYÖRGY PÉTER A JOGALKOT[SRA VONATKOZÓ MAGYAR JOGI SZAB[LYOZ[S TÖRTÉNETI [TTEKINTÉSE * 1. évf. 1. sz{m: 2011/ 1. Feltöltve: 2011.szeptember 1. SZILV[SY GYÖRGY PÉTER A JOGALKOT[SRA VONATKOZÓ MAGYAR JOGI SZAB[LYOZ[S TÖRTÉNETI [TTEKINTÉSE * E tanulm{ny a jogalkot{sra vonatkozó magyar jogi szab{lyoz{s

Részletesebben

A falugondnoki szolg{latról

A falugondnoki szolg{latról K a p o l c s község Önkorm{nyzati Képviselőtestülete 1/2009 (II.16). sz{mú Önkorm{nyzati Rendelete A falugondnoki szolg{latról Kapolcs Települési Önkorm{nyzat{nak Képviselőtestülete (a tov{bbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja: Tartam

HATÁROZAT. megállapítja: Tartam HATÁROZAT Ügyiratszám: KS/27142-8/2016. Tárgy: A UPC 35 db új FTTH kiskereskedelmi díjcsomagjához kapcsolódó nagykereskedelmi retail minus díj megállapítása Ügyintéző: Pávó Katalin, dr. Kobl Tamás Melléklet:

Részletesebben

A rendelet hat{lya 1..

A rendelet hat{lya 1.. Kapolcs község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete 3/2008.(VII.25) sz{mú rendelete a közterületek haszn{lat{ról és a közterületek rendjéről. 1 - egységes szerkezetben - Kapolcs község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete

Részletesebben

Á Ó ó Á Á Á Á ó ó ü Ú ú Ü Ű Ö Á Á é ö é ő ő ő é ő ó ő ü ü ö ö ő Ö ú Ö é ő é é é ő ő é ö ű í ö é é ő ő Ö é ö ó é ó é í ő é ő í ó é é ó ó Ü é ü é é é é é ü ö é é ü ű ö é í é Ü ű Ö é ö ú é é ü é Ű Ö ú ö é

Részletesebben

T{jékoztató leendő nevelőszülőknek

T{jékoztató leendő nevelőszülőknek Főv{rosi Gyermekvédelmi Szakszolg{lat Nevelőszülői H{lózat T{jékoztató leendő nevelőszülőknek :1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. :1430 Budapest Pf.: 20 : 3232-900 : 3232-911 www.tegyesz.hu neveloszuloiszolgalat@tegyesz.hu

Részletesebben

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. *Felülvizsg{lat: 2014.05.29. 2. verzió *Eg-Gü Fürdőszoba tisztító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. amely készült a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete január 14. napján órától megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. amely készült a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete január 14. napján órától megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Hangony Községi Önkormnyzat Képviselő - Testülete 2015. janur 14. napjn 15.00 órtól megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovcs Szilrd polgrmester Bartók Péter Bartók

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) mellékletei közül a nevelési-oktat{si intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és

Részletesebben

Arrixaca folyékony mosószer kókusz-barack 3 l

Arrixaca folyékony mosószer kókusz-barack 3 l Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca folyékony mosószer kókusz-barack 3 l 1. SZAKASZ:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Bene Emese, Pávó Katalin Melléklet:-

HATÁROZAT. Ügyintéző: dr. Bene Emese, Pávó Katalin Melléklet:- Ügyiratszám: KS/24034-11/2015. Tárgy: az Invitel országos bitfolyam hozzáférés nagykereskedelmi szolgáltatása legmagasabb díjának megállapítása 8 db új, 100 Mbit/s sávszélességű kiskereskedelmi díjcsomag

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat

Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat MOSTart Nemzetközi Kultur{lis Közhasznú Egyesület Jóv{hagyom: ügyvezető igazgató Érvényes: 2008.01. 01.-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Által{nos rendelkezések 2. Banksz{mla

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Hangony Községi Önkormnyzat Képviselő - Testülete 2016. janur 13. napjn 15.00 órtól megtartott, rövid úton összehívott üléséről. Jelen vannak: Kovcs Szilrd polgrmester

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere

A pedagógusok előmeneteli rendszere A pedagógusok előmeneteli rendszere I. A rendszer bevezetésének ütemezése A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. -a szól a pedagógusok új előmeneteli rendszeréről. A törvény kerettörvény,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS...

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... Tartalom INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... 243 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

Ajánlati felhívás egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására

Ajánlati felhívás egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására Ajánlati felhívás egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának önkéntes vállalására I. Az egyetemes szolgáltatás tárgya A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (a továbbiakban: Elnök)

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa

A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A pedagógusok munkaidejének szab{lyoz{sa A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerint 2013. szeptember 1-jétől több olyan v{ltoz{s történik, amely alapvetően befoly{solja a pedagógusok

Részletesebben

SZEGEDI L[SZLÓ A PÉNZÜGYI FELÜGYELETEK EURÓPAI RENDSZERE A MERONI-DOKTRÍNA TÜKRÉBEN *

SZEGEDI L[SZLÓ A PÉNZÜGYI FELÜGYELETEK EURÓPAI RENDSZERE A MERONI-DOKTRÍNA TÜKRÉBEN * 1. évf. 1. sz{m: 2011/ 1. Feltöltve: 2011.szeptember 1. SZEGEDI L[SZLÓ A PÉNZÜGYI FELÜGYELETEK EURÓPAI RENDSZERE A MERONI-DOKTRÍNA TÜKRÉBEN * A 2007-2008-as pénzügyi majd gazdas{gi v{ls{g egyértelműen

Részletesebben

Ő Ö É ü ü É ö é Ö é ő ü é é ó í ü é é ő ö ő ó é é ő É Á é ő Á Á í ó é ő ó é ö ó ö ó í ö ó é ű ö é é Á ö É ő ő ő ö ö í ü é ü é é ő ö Ü ő í ü é ü é ő ő é é ő ü ú Ü é ó ö ő ő ö ö ü Ö ő é é ü é ö ö ö ő é é

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

III

III 44B DAPr T. F 7 7111 11117 11111111 III 1111117111 O 007412 320146 TEL. 459 7777 TFI FÁx 4597 766 UGYIRATSzAM. VFSO477/5/2O1 4 UGYINTÉzŐ: BAKoNYI ATTILA TELEFoN: +36-1-459-7777, +36-1-459-7764 FAx: +36-1-459-7766,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. ÁPRILIS 27. A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1015 Budapest, Ostrom u. 23 25. Telefon: 457-7283 E-mail: hirkozlesi.ertesito@nhh.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

ö ö ö ó ó ó ó ö ü ö ó ó ö ö ó ó ó ö ó ó ö É É Á ö Ö ö ó í ó ö ö ö í ö ó ű í ö ö í ó ö í ö Í Ö Á É Á Á ö ó ö ó ü ó ö ö ö ö ö í ö ó ó ó 2 (5) A kpvisel-testület az önkorm nyzati vagyonból nem minsít vagyonelemet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal tanácskozó terem.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal tanácskozó terem. Úrkút Község Önkormnyzatnak Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rkóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szm:68-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormnyzati

Részletesebben

2015. augusztus 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2015. augusztus 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2015. augusztus 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2014 Q1 (2014 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2014/04/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 első negyedvi

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q1 (2012 janur 1.-mrcius 31.) Kszült: 2012/04/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok

A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45. (1) bekezdése kijelenti: Magyarorsz{gon az e törvényben meghat{rozottak szerint minden gyermek

Részletesebben

MELLÉKLETEK 2. A HELYI HOZZÁFÉRÉSI HÁLÓZAT ARCHITEKTÚRÁJÁVAL KAPCSOLATOS, A HURKOK ÉS ALHURKOK ÁTENGEDÉSE SZEMPONTJÁBÓL LÉNYEGES INFORMÁCIÓK

MELLÉKLETEK 2. A HELYI HOZZÁFÉRÉSI HÁLÓZAT ARCHITEKTÚRÁJÁVAL KAPCSOLATOS, A HURKOK ÉS ALHURKOK ÁTENGEDÉSE SZEMPONTJÁBÓL LÉNYEGES INFORMÁCIÓK Az INVITEL Távközlési Zrt. helyhez kötött hálózat fizikai infrastruktúrájához való nagykereskedelmi hozzáférés és közeli bitfolyam hozzáférés szolgáltatásaihoz kapcsolódó referencia ajánlata A Nemzeti

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2014.02.11.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2014.02.11. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2014.02.11. 1. verzió Destello ker{mialap tisztító, 500 g 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

Bolaseca Neutro p{ramentesítő tabletta

Bolaseca Neutro p{ramentesítő tabletta Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.26. 1. verzió Bolaseca Neutro p{ramentesítő tabletta 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2014.02.11.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2014.02.11. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2014.02.11. 1. verzió Destello fugatisztító, 750 ml 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍT[SOKKAL EGYSÉGES SZERKEZET)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍT[SOKKAL EGYSÉGES SZERKEZET) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍT[SOKKAL EGYSÉGES SZERKEZET) Pécs Megyei Jogú V{ros Önkorm{nyzata abból a célból, hogy Pécs v{ros{ban a szính{zi kultúra és az előadóművészet fejlesztését t{mogassa a Magyar Közt{rsas{g

Részletesebben

HATÁROZAT. jóváhagyja.

HATÁROZAT. jóváhagyja. Ügyiratszám: BI/766-7/2014. Tárgy: UPC Magyarország Kft. összekapcsolási referenciaajánlatának jóváhagyása és tartalmának megállapítása (UPC RIO) Ügyintéző: dr. Nagy Attila, Zágonyi László Melléklet: HATÁROZAT

Részletesebben