2008. évi Közhasznús{gi jelentése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. évi Közhasznús{gi jelentése"

Átírás

1 INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY 2040 Budaörs, Kőszirt u évi Közhasznús{gi jelentése Budapest, m{rcius 16. Kun Ágota ügyvezető elnök

2 INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY 2040 Budaörs, Köszirt u. 16 KÖZHASZNÚS[GI JELENTÉSE december 31. Tartalom: 1. Sz{mviteli besz{moló 2. Költségvetési t{mogat{s felhaszn{l{sa 3. Vagyon felhaszn{l{s{val kapcsolatos kimutat{s 4. Cél szerinti juttat{sok kimutat{sa 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített {llami pénzalaptól, helyi önkorm{nyzattól, települési önkorm{nyzatok t{rsul{s{tól és mindezek szerveitől kapott t{mogat{s mértéke 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttat{sok értéke, illetve összege 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi besz{moló

3 1. SZ[MVITELI BESZ[MOLÓ Az Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{ny évben a sz{mviteli törvénynek és a kapcsolódó előír{soknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves besz{molót {llított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saj{t tőke 100 ezer Ft. A részletes kimutat{s jelentésünk 1. sz. melléklete, mely {ll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutat{sból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI T[MOGAT[S FELHASZN[L[SA 2008-ban Alapítv{nyunk ezer Ft {llami t{mogat{st kapott idei felhaszn{l{sra, melyet fel is haszn{lt. Tov{bbi t{mogat{sok is utal{sra kerükltek t{rgyévben ezer Ft értékben, melyeknek megvalósít{si hat{rideje 2009 évre húzódik {t, ennek megfelelően ezek a bevételek passzív időbeli elhat{rol{sa soron kerülnek kimutat{sra. A évi felhaszn{l{sra kapott t{mogat{sok összege 26 ezer Ft csökkenést mutat az előző évben utalt t{mogat{sok összegéhez képest. A kapott költségvetési t{mogat{sokat részletesen a 2. sz{mú melléklet mutatja be, a v{ltoz{sok részleteit pedig az 5. sz{mú mellékletben l{thatjuk. 3. VAGYONFELHASZN[L[SSAL KAPCSOLATOS KIMUTAT[S Előző évhez képest az Alapítv{ny tartaléka (vagyona) ezer Ft összeggel csökkent, mert a tavalyi évben kapott t{mogat{sok jelentős mértéke t{rgyévben került költséggel, r{fordít{ssal ellentételezésre, a meghosszabbított, valamint {thúzódó megvalósít{si hat{ridőnek megfelelően. A vagyon felhaszn{l{s{t részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTAT[SOK KIMUTAT[SA Szervezetünk létesítő okirat{ban megjelölt és elfogadott céljai megvalósít{s{nak érdekében végzett szolg{ltat{sinak költsége 2008 évben ezer Ft. (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT [LLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORM*NYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORM*NYZATOK T[RSUL[S[TÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT T[MOGAT[S MÉRTÉKE T{rgyévben közösségünk összesen ezer Ft t{mogat{st kapott különböző címen. Ez 167 ezer Fttal több, mint az előző évben. Ezen felül még a bevételek passzív időbeli elhat{rol{sa soron jelentős mértékű 2009 évi megvalósít{sra v{ró t{mogat{s szerepel. A kapott t{mogat{sok részletes bemutat{s{t az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTAT[SOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Az Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{ny esetén a Kuratórium Elnöke, illetve tagjai nem {llnak a Közhasznú Alapítv{nnyal munkaviszonyban, munk{jukat ingyen és bérmentve, t{rsadalmi munk{ban végzik a Közhasznú Alapítv{ny jav{ra. A vezető tisztségviselők évben t{mogat{sban nem részesültek. (6. sz{mú melléklet)

4 7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZ[MOLÓ Pénzügyi tevékenységünk: INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY TOVÁBBIAKBAN ICA 2006 decemberében alakult, 2007 volt az első működési évünk, 2008 a m{sodik. Pénzügyileg sikeres m{sodik évet z{rtunk ben kapott t{mogat{sok 2008 évi megvalósít{sra ill. elsz{mol{sra: /2 850 ezer Ft/ NKA Erdős Vir{g színdarab: 850 ezer Ft Erdős Vir{g Mara hal{la c. darabj{t a Kolibri pincében mutatt{k be, Felhőfi- Kiss L{szló rendezésében. A p{ly{zati összeget a darab szereplői, szerzője és rendezője kifizetéseire haszn{ltuk fel. Maszre Centrifuga estek: 2000 ezer Ft Fő tevékenységünk, az Irodalmi Centrifuga estek szerkesztését és vezetését díjaztuk évben elnyert t{mogat{sok: T{mogató Cél 2008 évben megvalósult adatok: ezer forintban Passzív időbeli elhat{rol{s Összesen (2009) NKA Bódis Kriszta Hétes T{bor SZMM utófinanszíroz{s Hétes T{bor: NKA Irodalmi Centrifuga programsorozatra: Maszre Centrifuga színkör megvalósít{s{ra Maszre Centrifuga élőfolyóirat-honlapra: Adom{nyok évben meghirdetett adom{nygyűjtés sor{n befolyt összegek, melyet nagyrészt a Hétes Kar{csony megszervezésére fordítottuk, egy részét pedig működési költségekre haszn{ltuk fel Összesen: évben a közhasznú szervezet egyéb irodalmi és művészeti (közhasznú) tevékenysége keretében nyújtott szolg{ltat{saiból befolyt összegek: / 680 ezer Ft/ Civil Művek 420 ezer Ft J{szberényi V{rosi Kincst{r 70 ezer Ft SINOSZ 30 ezer Ft Szépírók T{rsas{ga Egyesület 60 ezer Ft A Magyar Pszichi{triai T{rsulat 100 ezer Ft Alapítv{nyunk rendszeres nyereségszerzésre nem törekszik. Ezt az összeget az alapítv{ny a létesítő okiratban megjelölt céljai megvalósít{s{ra, valamint tevékenységeinek fenntart{s{ra, javít{s{ra, bővítésére, működési költségeire haszn{lta fel. (A szolg{ltat{snyújt{s sor{n alkalmazott díjak valamennyi esetben alacsonyabbak voltak a szolg{ltat{s szok{sos piaci értékénél.)

5 Érdemi tevékenységünk: Estek félév janu{r 10. Heller Ágnes - Bovaryné janu{r 22. Bódis Kriszta B{riséj bemutató janu{r 25. Lévai Katalin febr. 28. Oknyomozó újs{gírók: Varró Szilvia, K{rm{n Irén és Vajda Éva m{rc. 13. Erdős Vir{g m{rc. 28. ICA Zsúr és születésnap {prilis 10. Séllei Nóra {prilis 25. Borgos Anna, énekelt N{dori Lídia m{jus 8. Renesz{nsz nők a Centrifug{ban m{jus 22. Zsad{nyi Edit június 5. Barbie-s{m{nok: Büky Anna és Telkes Margit június 12. Szeminarista Centrifuga június 12. Letiltott versek június 19. Susan Faludi 8. félév szept. 25. Szex és nyugdíj, L{ngh Júlia október 7. J{szberény, Kiss Judit Ágnessel október 9. Dubravka Ugresic A f{jdalom minisztériuma, énekelt Both Gabi okt. 11. PIM: Hit és Centrifuga a Lelki Egészség Vil{gnapj{n okt. 23. Szendi G{bor, Rutkai Borie nov. 6. Ladik Katalin és Czap{ry Veronika, performansz est nov. 20. Kiss Judit Ágnes, zongora, zene dec 4. Scherter Judit Klimaxkönyve dec. 18. Szellemidézés Singer Magdoln{val, énekelt Bocskor Bíborka A Centrifuga esteket 2 hetente tartjuk. Az estek közönsége fő. A Centr{l k{véh{z biztosítja sz{munkra az estek helyszínét. Az estek hangosít{st a H{ló Egyesület végzi. A Centr{l k{véh{z t{mogatja kapcsolattart{sunkat partnereinkkel és fellépőinkkel, amennyiben a Centr{l k{véh{zban tartjuk a megbeszéléseinket. Az NKA 400 ezer Ft-tal, a Maszre 1MFt-tal t{mogatta az esteket, 2008 szeptemberétől júniusig. A t{mogat{sokat a meghívott szerzők, előadók és zenészek honor{rium{ra, az estek szervezésére és vezetésére fordítjuk.

6 Honlap M{rciusban megszületett az Irodalmi Centrifuga honlapja. Az Irodalmi Centrifuga Élőfolyóirat azzal a céllal jött létre, hogy dokument{lja az Irodalmi Centrifuga estjeit és nőirodalmi archívumot hozzon létre. Júniusban a honlap naponta frissülő kollektív blogg{ alakult Élőfolyóirat néven, közéleti-irodalmi-nőtudatú-online magazin küldetéssel, Györe Gabriella és Gordon Ag{ta gondoz{s{ban ban a re visszamenőleg feltöltött, az Irodalmi Centrifuga archívum{t gazdagító bejegyzésekkel együtt összesen 368 bejegyzés, azaz cikk, interjú, novella, vers, besz{moló, programaj{nló, stb. került az Élőfolyóiratba, hozz{vetőleg 40 szerzőtől. A kollektív blog a Centrifuga estek addigi terméséből v{logatta induló anyag{t, majd felkért szerzőkkel a futball EB-hez kapcsolódott. Júliusban a Pride megt{mad{sa ut{n az Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga, v{llalt céljainak megfelelően, foglalkozott a meleg közösséget mint kisebbséget ért t{mad{ssal és sz{mos szerzővel nyilv{nított véleményt az eseményről. Az Irodalmi Centrifuga blog szerkesztői (Gordon Ag{ta és Györe Gabriella) v{llalt feladatuknak tekintették a nemzetközi irodalmi színtér itthon kevéssé ismert női szerzőinek bemutat{s{t. A Vil{gírónők sorozatban P{vai Patak M{rta tíz alkalommal mutatott be spanyol női szerzőket az olvasóknak, a francia nyelvű afrikai nőirodalomról 2009-ben L{ngh Júlia, az afroamerikai irodalomról Urb{nyi Eszter, a német irodalomról Seregély Ágnes ad majd hasonló körképet. Lehetőségeinkhez képest a nők {ltal írott könyvek, vagy a nőket mint kisebbséget érintő és értelmező tanulm{nykötetek recenzióit is közöltük. Recenzenseink között Gy{rf{s Judit, Urb{nyi Eszter, S{ndor Bea, Czap{ry Veronika, Gordon Ag{ta szerepeltek. Egyes kiadókkal kialakított kapcsolataink alapj{n a könyvaj{nlókat, valamint a rendszeres programaj{nlókat is bevezettük. A Műhely rovatban részben kreatív ír{s szemin{riumokon feltűnt tehetségek, részben a szerkesztők {ltal m{shol felfedezett fiatalok szerepeltek. A Versvas{rnap rovatban női szerzők verseit mutattuk meg, v{llalva a szubjektív v{logat{s ódium{t: az alapítók ír{sai mellett Becsey Zsuzsa, Csob{nka Zsuzsa, Gerevich Andr{s, Lovas Nagy Anna, Menyhért Anna, Moln{r Krisztina Rita, Rapai Ágnes, Soós Attila, Tandari Éva, Weininger- Völgyi Edina, Kiss Judit Ágnes és m{sok verseit is közöltük. ICA szép- és nőirodalmi küldetését teljesítette olyan sorozatok vagy m{shol nem olvasható kötetek közlésével is, mint Szécsi Magda kötete, a Szerelemküszöb, Büky Anna Zar{ndoklata, Bak Zsuzsa Ken sorozat{nak közlése, Mur{nyi Zita ír{sainak közlése vagy Gordon Ag{ta Gettósorozat{nak megjelentetése. Interkultur{lis szerepkörünket a meleg és roma kisebbséget ért atrocit{sok elleni fellépésekről való hírad{sokkal teljesítettük; az Összefog{s Mozgalom {ltal szervezett Tarka Magyar felvonul{s felhív{sait népszerűsítettük, tudósítottunk az Angyalkommandó akcióiról, foglalkoztunk a civil szféra eseményeivel. Az Irodalmi Centrifuga estjeiről folyamatosan hírt adunk meghívók, képes besz{molók form{j{ban is, de a rögzített estekről rövid video-anyagokat is készítünk, amelyeket archívumjelleggel szintén a blogon teszünk közzé. Az interkulturalit{s és a női esélyegyenlőség ir{nti törekvés, valamint a nemzetközi kapcsolatépítés igénye egyszerre fogalmazódott meg a Nő vagyok Magyarorsz{gon sorozatban. A felhív{st ilyen ír{sokra egy nemzetközi felmérés részeként indítottuk, de később függetlenedett ettől. Szerzői között Artner Szilvia Sisso (újs{g)író, Becsey Zsuzsa képzőművész, Bódis Kriszta író, Bumber{k Maja zöldjogi aktivista, Czap{ry Veronika író és üvegművész, Falcsik Mari költő, Gordon Ag{ta író, Kiss Judit Ágnes költő, Kiss Noémi író-irodalm{r, Knolm{r Marica, Lévai Katalin EPképviselő, író, Madame Chauchat ({lnév) pszichológus, Radics Viktória író, műfordító, Szil{gyi-Nagy Ildikó író is szerepelt. Az Élőfolyóirat, mint az Irodalmi Centrifuga blogja tevékenységére 2008-ban a Maszre-tól p{ly{zaton Ft-ot nyert el, ennek felhaszn{l{sa novembertől októberig tart. Ebből finanszírozza szerzőinek és szerkesztőinek honor{riumait, a készülő honlap elkészítésének és fenntart{s{nak, programoz{s{nak és designj{nak költségeit, valamint a géppark megteremtésének és karbantart{s{nak egy részét.

7 Hétes T{bor A hétesi alkotó- és élményt{bor a Hétes telepen (Magyarorsz{g egyik legszegényebb ózdi roma telepén) indult augusztusban. P{r szóval jellemezve a helyzetet, a telepen egyetlen kút van, nincs villany, nincs víz, gyatra a szemétsz{llít{s, lakhatatlanok a lak{sok, a gyerekek betegeskednek. Az élmény- és alkotót{bor 80 csal{dot, közel 200 gyereket érint. A foglalkoz{sok mellett a gyermekek élelmet kapnak, illetve a csal{dok sz{m{ra össze{llított csomagból (közös) ebédet. A helyi szervező t{rs Budai Barnab{s. A t{bor időtartama egy hét volt, 2008 augusztus{nak utolsó hete. A t{bor szervezése, a körülmények és a koncepció fejlesztése, a 2007-es t{borz{r{st követően gyakorlatilag folyamatos maradt m{jus{tól igyekeztünk t{mogatókat és együttműködőket megnyerni a speci{lis t{bor-jellegű fejlesztő tevékenység augusztusi folytat{s{hoz. A Bódis-módszer kreativit{s- és alkot{sközpontú fejlesztő- és esélyteremtő speci{lis programcsomag. A hétesi t{bor ennek a módszernek egyik modellje, mely nagy sikerrel működött. A t{boroz{st anyagi hozz{j{rul{ssal Kultur{lis Minisztérium, a Szoci{lis és Munkaügyi Minisztérium t{mogatta. A p{ly{zatokat az Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{nyon keresztül bonyolítjuk. Tov{bb{ segítséget kaptunk eszközök/anyagi/személyi hozz{j{rul{ssal a Honvédelmi Minisztériumtól (150 négyzetméternyi katonai s{tor kölcsönzésével és fel{llít{s{val) a Filmtranszport Kft-től (a b{zist képező filmes furgon kedvezményes biztosít{s{val) a Polg{r Alapítv{ny az Esélyekért (az előfinanszíroz{s meghitelezésével, egy fellépő t{nccsoport utaz{s{nak hozz{j{rul{s{val). Mag{nszemélyek, akik segítettek: Koll{rikné Tóth Zsuzsanna, Tóth Istv{n, Tugyi Istv{n, Polg{r Andr{s, Szőke Judit, Par{di Lilla. 12 szakemberrel és spont{n szerveződő helyi segítőkkel együtt vezettük a csoportokat. Idén roma és nem roma képzőművészeinknek köszönhetően a festő, rajzoló, kézműves csoportok m{r összetettebb szinten működtek. Óvodapedagógusainknak és főiskol{s tan{r szakosoknak köszönhetően egy j{tékos, közös élményeket erősítő, sporttal, zenével és t{nccal ötvözött programcsoport is indult, nagy sikerrel. A fotós és filmes csoport munk{j{t is hatékonyabb{ tudtuk tenni, a filmkészítés f{zisait megismerve a gyerekek kész kisfilmeket rendeztek és v{gtak meg. Kezükbe foghatt{k az eszközöket, az élményeken túl néh{ny alapismerettel is gazdagodtak. Két alkalommal volt kultur{lis vendégszereplés a t{borban, egyszer Palya Be{t szerveztük magunk mellé és énekeltünk együtt, m{sik alkalommal pedig egy roma hast{nccsoport lépett fel, és tanított is. A t{borz{r{st a telepen kívüli imah{zban bonyolítottuk. Ünnepi esemény volt, ahova eljött a telep apraja- nagyja. Ki{llítottuk az alkot{sokat, és levetítettük a gyerekek {ltal készített filmeket. Megható pillanatok voltak. A telepiekkel a csoportvezetők egy része folyamatosan tartja a kapcsolatot. A Hétes Kar{csonyt 2008-ban az adom{nyozók tették lehetővé. Miközben mindezek tervezését, szervezését, szerkesztését, műsorvezetését és adminisztr{ciój{t végeztük, SZELLEMI KÜLDETÉSÜNKben sem henyéltünk. Részt vettünk a felpezsdülő civil közéletben, az Összefog{s, a Tarka Magyar, az Angyalkommandó, a Sansz Elysées - Esélyegyenlőségi - Művészeti Fesztiv{l, a Kultrajz{s, a Lelki Egészség Vil{gnapja, a Nők Iskol{ja, a Nő az Esély t{rsadalmi tudatform{ló munk{j{ban. A Centrifuga szellemében terjedünk és folytatódunk!

8 Közhazsnús{gi jelentés 1. sz{mú melléklete Adósz{m: PK.60592/2006 Ny.sz.: 2891 Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{ny 2040 Budaörs, Kőszirt u évi Köszhasznú egyszerűsített éves besz{moló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutat{s T{jékoztató adatok Budapest, m{rcius 16. Kun Ágota ügyvezető elnök A közhasznú egyszerűsített éves besz{molót össze{llította: Huszti Edit Kamilla mérlegképes könyvelő. (Pm. Reg.: ) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

9 Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{ny Fordulónap: Mérleg Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Önrevízió T{rgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 126 I. Immateri{lis javak II. T{rgyi eszközök 126 III. IV. Befektetett eszközök Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 2 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhat{rol{sok Eszközök összesen D. Saj{t tőke I. Induló tőke II. Tőkev{ltoz{s / Eredmény III. IV. Lekötött tartalék Értékelési tartalék V. T{rgyévi eredmény alaptevékenységéből (közhasznú tev.) VI. T{rgyévi eredmény v{llalkoz{si tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. H{trasorolt kötelezettségek II. Hosszú lej{ratú kötelezettségek III. Rövid lej{ratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhat{rol{sok Forr{sok összesen Budapest, m{rcius 16. Kun Ágota ügyvezető elnök

10 Eredménykimutat{s Sorsz{m A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás 82 a. alapítótól b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 276 B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordításai 3. Értékcsökkenési leirás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leirás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) T{jékoztató adatok A Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások Továbbutalt, illetve átadott támogatás 245 Budapest, m{rcius 16. Kun Ágota ügyvezető elnök

11 Közhasznús{gi jelentés 2. sz{mú melléklete KIMUTAT[S a költségvetési t{mogat{s felhaszn{l{s{ról év Adatok forintban T{mogat{snyújtó neve T{mogat{s Felhaszn{l{s összege időpontja összege Felhaszn{l{s (Ft) célja előző évi t{rgyévi [tvitel összege (Ft) Elsz{mol{s hat{rideje Nemzeti Kultur{lis Alap Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprogr{fiai Egyesülete Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprogr{fiai Egyesülete Nemzeti Kultur{lis Alap Programt{mogat{s Programt{mogat{s Programt{mogat{s Programt{mogat{s Szoci{lis és Munkaügyi Minisztérium Programt{mogat{s Utófinanszíroz{s Összesen

12 Közhasznús{gi jelentés 3. sz{mú melléklete KIMUTAT[S a vagyon felhaszn{l{s{ról év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás % eft Megjegyzés Saj{t tőke , Induló tőke Tőkev{ltoz{s / Eredmény Az előző évi eredmény teljes összege az idei évben került elszámolásra Lekötött tartalék Értékelési tartalék T{rgyévi eredmény alaptevékenységéből (közhasznú tev.) , T{rgyévi eredmény v{llalkoz{si tevékenységből Az előző évi eredmény teljes összege az idei évben került elszámolásra Egyéb

13 Közhasznús{gi jelentés 4. sz{mú melléklete KIMUTAT[S a cél szerinti juttat{sokról év Juttatás összege (Ft) Eltérés Juttatás megnevezése Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen ebből adóköteles ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles ebből adómentes Egyéb juttatások , ÖSSZESEN: , Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nempénzbeli juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: ,

14 Közhasznús{gi jelentés 5. sz{mú melléklete KIMUTAT[S a kapott t{mogat{sokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege Változás (Ft) előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési Szervtől , Nemzeti Kultur{lis Alap Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprogr{fiai Egyesülete Szakmai programok támogatása Szakmai programok támogatása , , Szoci{lis és Munkaügyi Szakmai programok , támogatása Minisztérium Elkülönített állami pénzalap Helyi Önkormányzat és Szervei Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat Települési Önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi szemémélyiségű gazdasági társaságtól Közhasznú szervezettől Szja 1 %-a (APEH) Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb Gyűjtés , ÖSSZESEN: ,

15 Közhasznús{gi jelentés 6. sz{mú melléklete KIMUTAT[S a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttat{sokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Megjegyzés

INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY

INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY - 1 - INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY 2040 Budaörs, Kőszirt u. 16. 2009. évi Közhasznús{gi jelentése Budapest, 2010. m{jus 15. Kun [gota ügyvezető elnök - 2 - INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentés

2011. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2012. március 12. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

OpenMaps Alapítv{ny Közhasznús{gi jelentés 2014.05.17

OpenMaps Alapítv{ny Közhasznús{gi jelentés 2014.05.17 OpenMaps Alapítv{ny Közhasznús{gi jelentés 2014.05.17 OpenMaps Alapítv{ny Közhasznús{gi jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZ[MVITELI BESZ[MOLÓ A OpenMaps Alapítv{ny 2013. évben gazd{lkod{s{ról a sz{mviteli

Részletesebben

Érmelléki Természetvédelmi és Turisztikai Közhasznú Egyesület 4002 Debrecen, külterület 01287 hrsz.

Érmelléki Természetvédelmi és Turisztikai Közhasznú Egyesület 4002 Debrecen, külterület 01287 hrsz. Érmelléki Természetvédelmi és Turisztikai Közhasznú Egyesület 4002 Debrecen, külterület 01287 hrsz. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012. május 30. Vásárhelyi Szilárd elnök A Érmelléki Természetvédelmi

Részletesebben

Bodzavár oktatási, nevelési alapítvány 8291 Vöröstó, Fő u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Bodzavár oktatási, nevelési alapítvány 8291 Vöröstó, Fő u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Bodzavár oktatási, nevelési alapítvány 8291 Vöröstó, Fő u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Vöröstó, 2012. február 9. Radnay Péter elnök BODZAVÁR oktatási, nevelési alapítvány Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

GYÖNGYHALÁSZAT TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GYÖNGYHALÁSZAT TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYÖNGYHALÁSZAT TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2012. május 14. GYÖNGYHALÁSZAT TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY 2800 Tatabánya Bánhidai-ltp.408.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

VESEVILÁG ALAPÍTVÁNY. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEVILÁG ALAPÍTVÁNY. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEVILÁG ALAPÍTVÁNY 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dr. Szendrey Gábor elnök A közhasznúsági jelentés 11 számozott oldalt tartalmaz, amit az Alapítvány kuratóriuma és az alapító VORSZ 2012. május 6-án

Részletesebben

Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra

Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra Készítette: ESZA Kht. 2009. janu{r 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. A segédlet célja, szerkezete... 3 1.2. Jogszab{lyi h{ttér...

Részletesebben

2008. évi Közhasznús{gi jelentése

2008. évi Közhasznús{gi jelentése Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület 9918 Felsőmar{c, Fő u. 100. 2008. évi Közhasznús{gi jelentése Felsőmar{c, 2008. m{jus 5. Sütő K{lm{n elnök A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület Közhasznús{gi jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011.12.31

Közhasznúsági jelentés 2011.12.31 Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros-Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló u. 7. IV/8. Közhasznúsági jelentés 2011.12.31 1 V2 Baráti Kör Motoros-Sport Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

ANIMA Társadalmi és Kulturális Egyesület 8888 Lispeszentadorján,Jókai út 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

ANIMA Társadalmi és Kulturális Egyesület 8888 Lispeszentadorján,Jókai út 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése ANIMA Társadalmi és Kulturális Egyesület 8888 Lispeszentadorján,Jókai út 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Lispeszentadorján,2012.Május 29. Gyertyánági Endre elnök ANIMA Társadalmi és Kulturális Egyesület

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Trgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapujn keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Csaldi név Első utónév Tovbbi utónevek Viselt név: Dr. MARKOVSZKYNÉ

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. Sz. melléklet Statisztikai azonosító. 18475812-9499-529-06 Adóazonosító szám:18475812-1-06 Pk.06.158/2005 Rotary Club Szeged-Tisza 6720 Szeged, Wesselényi utca 6. 2011. évi Egyszerűsített

Részletesebben

Anima Társadalmi és Kulturális Innovációs Egyesület. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Anima Társadalmi és Kulturális Innovációs Egyesület. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Anima Társadalmi és Kulturális Innovációs Egyesület 8888 Lispeszentadorján, Jókai út 4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Lispeszentadorján, 2011. május 29. Gyertyánági Endre elnök ANIMA Társadalmi és

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány 2053 Herceghalom Zsámbéki út 10. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Herceghalom, 2010.05.20. kuratóriumi titkár Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE Székhely: 1014 Budapest, Hess András tér 5. Kelt: Budapest, 2013. május 29. TARTALOM 1. Szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló (kettős könyvvitelt

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Mosolyország Alapítvány

Közhasznúsági jelentés. Mosolyország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2010 Mosolyország Alapítvány 2. Mosolyország Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2010. Zárszámadása Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010.01.01 2010.12.31 Budapest,

Részletesebben

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány 1 8 4 9 4 2 8 0-9 1 3 3-5 6 9-0 7 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. 2011 Kelt Budapest, 2012. május 06. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú

Részletesebben

LEMHÉNYI KÉTTANNYELVŰ ALAPÍTVÁNY. 1163 Budapest, Hősök fasora 30. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

LEMHÉNYI KÉTTANNYELVŰ ALAPÍTVÁNY. 1163 Budapest, Hősök fasora 30. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV LEMHÉNYI KÉTTANNYELVŰ ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, Hősök fasora 30. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Adószám: 18214404-1-42 Bírósági bejegyzés száma: 16.Pk.60127/2011/2. Közhasznúsági kategória: Közhasznú

Részletesebben

Bízz Vakon Közhasznú Egyesület

Bízz Vakon Közhasznú Egyesület 1 8 2 6 5 4 5 5-6 2 0 9-5 2 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Budapest, 2014. december 31. P. H. Az adatok

Részletesebben

Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23.

Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 30... elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Élményakadémia Közhasznú Egyesület

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KATOLIKUS IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZÖVETSÉG Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Dél alföldi Postatörténeti Alapítvány 6600 Szentes Brusznyai sétány 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Szeged, 2011. február 10. Készítette: Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 2 A szervezet alapadatai:

Részletesebben

AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberekért Alapítvány (1037 Budapest, Erdőalja u. 54.)

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2008. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2008. év PSYCHOLUCIA Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 1027 Budapest, Csalogány u. 3/B., I/4. Statisztikai számjel: 22315766-7220-571-01 Adószám: 22315766-2-41 Cégjegyzékszám: 01-14-000173 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Bátáért Egyesület 2010. évi működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Bátáért Egyesület 2010. évi működéséről KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Bátáért Egyesület 2010. évi működéséről Általános rész: Alapító okirat kelte: 2001. augusztus 19. Székhely: 7149 Báta, Fő u. 306. Bejegyzés dátuma: 2001. 09. 12. Végzés száma:

Részletesebben

Közhasznús{gi jelentés

Közhasznús{gi jelentés Közhasznús{gi jelentés Készítette: 2012.04.29 B{r{nyszegért Környezetvédő Egyesület, Közhasznú civil szervezet Székhely: 3565 Tiszalúc, Munk{csy M. u. 54. Telephely: 4456 T.dob-Z{rtkert,,B{r{nyszeg-Tisza

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány 3023 Petőfibánya, Bánya út 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 évről A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban 18121427-1-41 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban a b c d e 1 A. Befektetett eszközök - - 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök

Részletesebben

2014. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2014. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Adószám: 18147115-1-41 Közhasznú alapítvány az allergia mentes életért 1015 Budapest, Ostrom u. 16. 2014. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

2012.évi KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2012.01.01-2012.12.31.)

2012.évi KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2012.01.01-2012.12.31.) DÁVID Kisemberek Társasága 1191 Budapest, Hunyadi u.31.sz. VI/18. Adószám: 188634-1-43 Jogállása: Közhasznú szervezet Bírósági végzés: 7.Pk. 61.125/1996/2. 212.évi KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Adószám: Statisztikai számjel: 19201876-1-14 19201876 9499 529 14 Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 7400 Kaposvár Csokonai utca 1 Egyszerűsített éves beszámoló Kettős könyvitelt vezető egyéb

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á í É ö ű í í ó Ö Ú É Ó É ö É ú Ű Í Á Ó Á Á ö É ö Á í é ő Á í É ú í É Á ű ü I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Székhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszmolója és közhasznúsgi melléklete PK-142 Törvényszék: Trgyév: 07 Székesfehérvri Törvényszék 2 0 1 4 2015.03.12 09:27:23 Szervezet neve: Verebért

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. június 25. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Szent Márton Gyermekmentő

Részletesebben

Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház. Közhasznúsági jelentés

Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház. Közhasznúsági jelentés Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Oktatási és Művelődési Alapítványa Közhasznúsági jelentés 2011 I. Számviteli beszámoló II. III. IV. A költségvetési támogatások felhasználásáról készített kimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23.

Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május 30... elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Élményakadémia Közhasznú Egyesület

Részletesebben

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban Szociális kisokos Felelős kiadó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 Szerkesztette:

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése CIVIL MŰVEK KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 1091 Budapest, Üllői út 69. 3/1. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 07. Takács Mária képviselő CIVIL MŰVEK KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 1091 Budapest,

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentés

2011. évi Közhasznúsági jelentés Castanea Környezetvédelmi Egyesület 9400 Sopron, Széchenyi tér 2. 2011. évi Közhasznúsági jelentés A közhasznúsági jelentés tartalmazza: - a számviteli beszámolót - a költségvetési támogatás felhasználását

Részletesebben

OTP Fáy András Alapítvány 1051 Budapest Nádor utca 16.

OTP Fáy András Alapítvány 1051 Budapest Nádor utca 16. OTP Fáy András Alapítvány 1051 Budapest Nádor utca 16. Közhasznúsági jelentése a 2010. évi esztendőről 1. Számviteli beszámoló Az Alapítványt 1992. március 2-án kelt alapító okirattal több alapító hozta

Részletesebben

Ü é é ó é ő é é ő ó é í ó ó ó é é ó ó ó ö ő ő é ö é ö é ó é é ő é ő ű ü é ó ö ő ü é é ő ó ü ő é é é ö ó ő é é í éé é ó ó ő é é ó ó ó é é é é Ü ő é ő ö é ő í ő í ó é é ö é é é é é ó Ü ő é é é ü í ő ó ö

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznús{gi jelentése a 2014-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznús{gi jelentése a 2014-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznús{gi jelentése a 2014-es esztendőről 1. SZ[MVITELI BESZ[MOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2014. évben gazd{lkod{s{ról a sz{mviteli törvénynek

Részletesebben

ü ü í é é ö é ö ö é ö é ö ű ő é é ö é ö ö é ö é é é é ü é ő é ő é ő é é é é ü ö ö ő ő é ü ő é é é ü ö ő é ö ö ő é ü é é é ű é ü é é é é é í ü í é é é ű ö ő ö ö ő í é é é ü é ö é ö ö é í é é é í ú ö ö é

Részletesebben

A MUDI FAJTAMENTŐ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2014-ES ESZTENDŐRŐL

A MUDI FAJTAMENTŐ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2014-ES ESZTENDŐRŐL A MUDI FAJTAMENTŐ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2014-ES ESZTENDŐRŐL 1. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Az egyesület gondozásába 2014-ben 28 mudi került. Ebből 24-t ivartalanítva,

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRŐL 2012. május 31. Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány www.humanexchange.hu Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány

Részletesebben

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sell utca 25. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sell utca 25. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Sportiskolák Országos Szervezete 3525 Miskolc, Sell utca 25 2011. évi Közhasznúsági jelentése Miskolc, 2012. március 27. Fuhrmann Géza elnök A Sportiskolák Országos Szövetsége (SIOSZ) Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011.

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011. Ú Ö É Á ü í í Í Ü ő í ő ő ü Ü ő ÍÜ Í Ü ő Á Á Ó Ú Í Á Ú í É Á ú Ü Ü É Á Ó ő ő í í Ö Ü Ü ő í ő Í í Í ú í ő Ó Ú Ö Í Í í Í ü Í Í ő Í Íü í ő É ő ő Í A Pcsi Nemzeti Színhz Nonprofit Kft. kzhasznúsgi jelentse

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény az egyéb szervezet megnevezése Baráti Köre Egyesület 2092 Budakeszi, Fő utca 108. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú

Részletesebben

Szubjektív Értékek Alapítv{ny 1013 Budapest, Alagút u évi Közhasznús{gi jelentése

Szubjektív Értékek Alapítv{ny 1013 Budapest, Alagút u évi Közhasznús{gi jelentése Szubjektív Értékek Alapítv{ny 1013 Budapest, Alagút u. 1. 2010. évi Közhasznús{gi jelentése Budapest, 2011. m{jus 31. Lőrincz Marcell elnök A Szubjektív Értékek Alapítv{ny Közhasznús{gi jelentése a 2010-as

Részletesebben

Besz{moló a Petőfib{nyai Kultur{lis és Testnevelési Közalapítv{ny 2010. évi munk{j{ról

Besz{moló a Petőfib{nyai Kultur{lis és Testnevelési Közalapítv{ny 2010. évi munk{j{ról Besz{moló a Petőfib{nyai Kultur{lis és Testnevelési Közalapítv{ny 2010. évi munk{j{ról Ismét eltelt egy év, amikor is sz{mot adunk előző évi munk{nkról. Közalapítv{nyunk 2010-ben az Alapító Okiratban megfogalmazott

Részletesebben

A Hulladék Munkaszövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése

A Hulladék Munkaszövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése HUMUSZ - HULLADÉK MUNKASZÖVETSÉG 1111 Budapest, Saru utca 11. Tel.+fax.: 36-1-3862648 E-mail: humusz@humusz.hu A Hulladék Munkaszövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Hulladék

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DIÓSDI NŐI KAR ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Kelt: Diósd, 2011. január 22. A közhasznú jelentés tartalma: 1. ALAPADATOK 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Szent Márton Gyermekmentőszolgálat Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2004 Budapest, 2005. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Szent Márton Gyermekmentőszolgálat

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

KOZHASZNUSAGlJELENTES 2008.

KOZHASZNUSAGlJELENTES 2008. A társadalmi szervezetmegnevezése: A társadalmi szervezet székhelye: Kossuth tér 1. Közhasznúsági végzés: 16.Pk. 64.166/1990/15..,,, KOZHASZNUSAGlJELENTES 2008. Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.01.01 2011.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.01.01 2011.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/11 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.01.01 2011.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola

Részletesebben

2008 Közhasznúsági jelentés Almádiért Közalapítvány

2008 Közhasznúsági jelentés Almádiért Közalapítvány 2008 Közhasznúsági jelentés Almádiért Közalapítvány Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Balatonalmádi, 2009. március 31. a.számviteli beszámoló A számviteli beszámolót mellékeljük.

Részletesebben

MESEFALU Közhasznú Egyesület. 2010. évi

MESEFALU Közhasznú Egyesület. 2010. évi MESEFALU Közhasznú Egyesület Sorkifalud, 9774 Petőfi út 19. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Sorkifalud, 2011. 02. 20. elnök 1 A MESEFALU Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010. évről 1. Fő

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011 Elfogadta a Kuratórium 2012. április 25-i ülésén. Pécs, 2012. április 25. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről.

A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről. A Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről. 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Határon Túli Magyar emlékhelyekért Alapítvány 2011.évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Á Á ö Á Á ü Á Á Ó Í Ó ú ó ó ó ó í Ö ö Ö öü ó ó ö ó í ó Ö ö ó ó ó ó ó ö ó í ó Ö ö í ó ó ó Í Ó ö ó í ó ó ü ú ó ó ö ü í ö í É ú Á Á ö Á ü ü Á Á Á í Ő Ö Ü Ö ü ü ú ü ó ö ú ö ÜÖ í ó ó ú í í Ö ü ö Ö ö ó ó ö ó

Részletesebben

MMT_KHjel-2009.doc 1

MMT_KHjel-2009.doc 1 Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2009. évi tevékenységéről Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2011. május 08. Farkasné Szegő Krisztina Ügyvezető igazgató Székesfehérvári

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Általános adatok: 1.1 Cégadatok

Általános adatok: 1.1 Cégadatok Általános adatok: 1.1 Cégadatok Név: Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány Forma: Közhasznú Alapítvány Adószám: 18937930-2-19 KSH szám: 18937930913356919 Bír. bej. szám: 1360. Alapítás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 27 Székhely: 152 Budapest Deák Ferenc u. 7-9. Adószám: 18186464-1-41 Közhasznúsági végzés: 7.Pk.6.228/25/2 Budapest, 28. június 21. Adószám: 18186464-1-41 Bírósági nyilvántartási

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

MESEKERT ALAPÍTVÁNY 2014. évi

MESEKERT ALAPÍTVÁNY 2014. évi MESEKERT ALAPÍTVÁNY 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2015. április 20. I. AZ ALAPÍTVÁNY FONTOSABB ADATAI a.) Általános adatok A közhasznú szervezet neve: Mesekert Alapítvány Székhely: 1119 Budapest,

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

A Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 18030806-1-13 A Naprózsafa Hagyományőrző Néptánc Egyesület közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE a 2011. január 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormnyzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

REMÉDIUM ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

REMÉDIUM ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE REMÉDIUM ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Neve: Remédium Alapítvány közhasznúsági fokozata: közhasznú Bírósági végzés száma: 60.016/1998 Adószáma: 18608115-1-11 Statisztikai

Részletesebben

Mercurius Alapítvány. Közhasznúsági Jelentés 2009. év

Mercurius Alapítvány. Közhasznúsági Jelentés 2009. év Mercurius Alapítvány Közhasznúsági Jelentés 2009. év A Mercurius Alapítvány törvényi kötelezettségének eleget téve az alábbiakban teszi közzé a 2009. évre vonatkozó kimutatását a rendelkezésre álló vagyon

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ü ü ü ü Ö ü ü ü ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü ü ü ű ü ű ü ü ü Ő ü ű ü ű 1997.NOVEMBER 21. 2. OLDAL ruocatottjaink! A Kiskundorozsmrt Alaptvny Kuratriuma f. v november 5-i ii snelbrlta a berke. zett pa yzatokat s

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyősi út 3.

Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyősi út 3. Tolna Megyei Atlétikai Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyősi út 3. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Szekszárd, 2008. február 7. Gaál László elnök A Tolna Megyei Atlétikai Szövetség Közhasznúsági Jelentése

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben