2011. évi Közhasznúsági jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. évi Közhasznúsági jelentés"

Átírás

1 Castanea Környezetvédelmi Egyesület 9400 Sopron, Széchenyi tér évi Közhasznúsági jelentés A közhasznúsági jelentés tartalmazza: - a számviteli beszámolót - a költségvetési támogatás felhasználását - a vagyon felosztásával kapcsolatos kimutatást - a cél szerinti juttatások kimutatását - a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét - a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét - a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót 1. Számviteli beszámoló Egyesületünk a évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített beszámolót készít. A mérleg főösszege e Ft, a saját tőke összege e Ft. Egyesületünk könyvvizsgálatra nem kötelezett. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, amely a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból áll. 2. A költségvetési támogatás felhasználása A költségvetési támogatás az állami feladatok ellátására létrejött szervezetek központi és helyi szintjei által nyújtott támogatás. A kapott költségvetési támogatások részletezését a 2. sz melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. sz. mellékletben láthatjuk. 3. A vagyon felosztásával kapcsolatos kimutatás A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásban a saját tőke elemeit, a változásukra ható tényezőket mutatjuk be. A évet e Ft-os nyereséggel zártuk, a nyilvántartott saját tőke összege e Ft, amely az alakulás óta felhalmozódott eredményből áll. Az egyesület törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását a 3. sz. melléklet mutatja be. 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról A cél szerinti juttatás: a közhasznú szervezet által cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatás. Az egyesület nem nyújtott juttatást, így e soron nem történt kifizetés. (4. sz. melléklet) 5. Helyi önkormányzattól kapott támogatások kimutatása, egyéb támogatások évben egyesületünk Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatától támogatásban nem részesült. (5. sz. melléklet) - 1 -

2 6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról Az egyesület vezető tisztségviselői évben nem részesültek juttatásokban (költségtérítés, megbízási díj, társadalmi jutalom), kizárólag a munkakörük teljesítéséből adódó feladattal arányos összegű bért kaptak. (6. sz. melléklet) 7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről Egyesületünk 1 fő munkavállalót foglalkoztat. Az egyesületi tagdíjból bevételünk nem származott. A folyószámlánkon lévő pénz után Ft kamatot kaptunk. Pénzeszközeink között összesen Ft-ot tartunk nyilván, ebből a bankszámlán Ft mutatkozik. A beszámolási időszakban ráfordításainkat a működési költségek tették ki. Az egyesület közhasznú tevékenységéről szóló szakmai beszámolót lásd külön mellékletben! Sopron, május 28. Hárs Olivér társelnök - 2 -

3 Mérleg Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen D. Saját tőke I. Induló tőke II. Tőke változás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási 0 0 tevékenységből E Céltartalékok F Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszúlejáratú kötelezettségek III. Rövidlejáratú kötelezettségek G Passzív időbeli elhatárolások Források összesen

4 Eredménykimutatás (adatok eft- ban) Sorsz. Tétel megnevezése Előző év módosítás Tárgyév a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra kapott támogatás a alapítótól 0 0 b központi költségvetésbőll c helyi önkormányzattól d egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktívált saját tevékenység bevétele 0 0 B Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek 0 0 C Összes bevétel D Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyjellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Értékcsökkenési leírás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 E Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyjellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Értékcsökkenési leírás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktívált saját tevékenység értéke 0 0 F Összes tevékenység költségei (D+E) G Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H Adófizetési kötelezettség I Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Tájékoztató adatok A Személyjellegű ráfordítások Bérköltségek a. megbízási díjak b. tisztelet díjak 0 0 c. munkabér Személyjellegű egyéb költségek Személyjellegű költségek közterhei B Nyújtott támogatások Továbbutalt, illetve adott támogatások

5 Szakmai beszámoló A Castanea Környezetvédelmi Egyesület tevékenysége 2011-ben Egyesületünk év elején eleget tett a jogszabályoknak az előző évi közhasznúsági jelentés elkészítésével és közzétételével. Az Egyesület körei: Gombász kör: óta rendszeres túrákkal és előadásokkal működik, vezeti Dr. Börcsök Zoltán biológus, szakellenőr Kertbarátok Köre: a szívvel-lélekkel kertészkedőkből alakult 2004-ben, majd Horváth Sándor vezetésével az Egészséges, virágos Sopronért mozgalomhoz kapcsolódó bemutató-sorozatnak köszönhetően más növénykedvelőkkel is bővült. Tárogató: a Tájjal együttműködő egészséges életmódra törekvők (főleg fiatalok) alakították, előadások és szabad ég alatti közös tevékenységek szolgálják a közös célt, a Táj és lakóinak egészségét. Számos hasznos kiadvány és kis szakkönyvtár segíti munkánkat, a többletpéldányokat az egyetem hallgatóinak és a városi könyvtárnak ajándékoztuk, hogy segítsünk a tanulásban. Az egyesület Borostyán Füzeteiből is több nagy rendezvényen és saját programjainkon adtunk az érdeklődőknek, még Budapesten is. Iskolai rendezvényekhez jutalomként ajánlottunk fel a környezetvédelmi füzetekből. A Vasfüggöny túra és az Ágfalvi Futófesztivál résztvevői is kaptak füzeteinkből. Folyamatos programok Híreink és kiadványaink honlapunkon is elérhetőek. Az egyesület folytatja környezeti nevelési tevékenységét. Helyi és vendég csoportokban és rendezvényeinken közel 3000 embert ismertettünk meg a soproni táj élővilágával, szépségeivel. Rendszeres óvodai sétákon ismerkedünk a környező tájjal. Közösségi faültetés során a város évfordulójára emlékezve 734 fa és cserje csemetét ültettünk el a város területén, és új kezdeményezésként többezer magot is osztottunk azoknak, akik vállalták azok elültetését. Továbbra is kérjük, ültessenek a fiatal pároknak esküvői ajándékul cseresznye vagy meggyfát, az újszülött fiúnak körtefát, leánynak almafát a szüleik. Gyógynövényismereti tanfolyamunk kibővítésével homeopátiás és rügy-virágterápiás önismereti képzéseket is tartottunk. Erdőprogram: Célunk a magyar erdők kiemelten az erdészképzés központja, Sopron közelében még természetesebbé tétele, jó példák bemutatása, nemzetközi kutatások segítése. Ebben továbbra is támogató együttműködését ajánlották fel egyesületünknek a Pro Silva Hungaria Egyesület vezetői és a Palocsa Egyesület. Folytattuk a nagy és különleges fák felmérését a soproni erdőkben. Egyetemisták dolgozatainak elkészítésében segítettünk, Felújítottuk a kapcsolatot az egyetem Kaán Károly Ökoklubjával és az Osztrák Erdészek Szövetségével. Tavasszal más civil szervezetekkel együtt tájtakarításokat szerveztünk. Folytattuk a kísérleti területek kialakítását, gondozását, megfigyelését. Gyümölcsprogram: a régi, helyi gyümölcsfajták megőrzése, szaporítása érdekében a Lippai Szakközépiskolával folytatódott az együttműködésünk. Idén is többen érdeklődtek a régi, ízletes, egészséges fajták iránt. További oltványokat, magoncokat ültettünk ki kertbarátokhoz, és újabb felfedezéseket is tettünk régi kertekben, ahol szívesen adnak szaporítóanyagot. Élénken működik az országos gyümölcsész hálózat is, ahol tanácsokat, segítséget adhatunkkaphatunk, és közösségi tanulásra, munkákra is van mód

6 Együttműködés az Österreichisches Naturschutzbund burgenlandi csoportjával: okt. 30-án látogatást tettünk Baumgarten/Sopronkertes kolostoránál, ahol a kedves házigazdákkal együttműködési lehetőségeket kerestünk. Egyesületünket több tanulmány (Erős Mihály, Szita Renáta, Szegedi Balázs, Herceg András) és diplomamunka (Bak Rita, Nagy Viktória) kapcsán is megkeresték, és gyakorlatra is jelentkeztek hallgatók, akik kipróbálhatták képességeiket a környezeti nevelésben, természetvédelemben (Havasi Nóra, Horváth Tímea, Takács Veronika, Barabits Márta, Horváth Zsófia, Verebélyi Viktor). Riportok: Jan. 18. Corvinus rádió a 20. évről, Febr. 3. Pulzus TV a 20 évről, febr. 18. Corvinus rádió a gyógynövényekről, aug. 8. Harmónium rádió a civil életről, szept. 7. Sáfár Anikó az Árnika Erdei Iskoláról, szept. 14. TV a kézműves körről és a képkiállításról, szept. 27. Sopron TV az egész előadást felvették (Horváth Sándor), okt. 12. Corvinus rádió a Gesztenyenapról, okt. 24. Szabó Gábor keszthelyi egyetemistával a környezeti nevelésről, nov. 14. Vas Péter egyetemista az egyesületről Erdei óvoda, iskola: Márc Kőszegi úti óvoda, Máj. 10. Lázi Ált. Isk. Jún Petőfi S. Ált. Isk. 3./A oszt. Jún. 10. Fenyő téri Ált. Isk. 1. oszt. Szept. 13. Balfi Ált. Isk. szülői közösségének erdei iskola ismertető Szept. 16. Balfi napközisekkel a szanatóriumparkba Szept Kópházi Ált. Isk. 5. oszt. Szept Kópházi Ált. Isk. 4. oszt. Okt. 3. Kópházi Ált. Isk. 4. oszt. Okt Kőszegi úti óvoda Okt Doborjáni F. Erdei Iskola csoportjai Okt Doborjáni F. Erdei Iskola csoportjai Okt. 21. Doborjáni F. Erdei Iskola Nov. 16. Doborjáni F. Erdei Iskola Nov. 18. Doborjáni F. Erdei Iskola Rendezvényeink: Tárogató (HO és HUK): Márc. 1. A Táj és az egyesület bemutatása az Ökoklubnak Márc. 21. Rügyek ereje Márc. 26. Balfi táj (séta) Márc. 28. Értől Tengerig Ápr. 2. Kísérleti terület bejárása, kerti munkák Ápr. 4. Nővé nőni Ápr.11. Egészség Ápr. 12. Gyógynövények Máj. 2. Erdő és víz Máj. 7. Természet-gyógyászat (terepi gyakorlatok) Jún. 9. A Dalos-hegy titkai Aug. 18. Dombok hátán (terepbejárás Balf felé) Aug. 20. A soproni táj jellegzetességei Szept. 21. Megfigyelések a természetben Szept. 23. Táj és kert Szept. 28. Szerelem Okt. 30. Színek, ízek, faültetés Nov. 3. Váris TIT-Castanea Barabits Elemér Kertészeti Szabadegyetem: Febr 8. Ostffíasszonyfától Sopronig (Horváth Sándor) Április 19-én 18 órakor Húsz év természetvédelem a Fertőn és a Nyugat-Dunántúlon (Dr. Kárpáti László) - 6 -

7 Szeptember 27-én 18 órakor Serdülőkori problémák a természet tükrében (Horváth Sándor) November 29-én 18 órakor Művészet és tudomány az "Eszterházi vigasságok" mellett a növénynemesítés, kutatás értékeiről, történetéről, jeles egyéniségeiről (Dr. Porpáczy Aladár és Zatykó József) Az Egészséges, virágos Sopronért Március 24-én kor 58. rész a Domonkos templomban köszöntő (Dr. Fodor Tamás) Szerzetesek kapcsolata a természettel (Barna Máté), Sopron különleges környezete (Dr. Varga Mária) Közreműködtek. Fodor Gábor (fuvola), Haris Zsófia (orgona), Makkos Ágnes (ének). Április 20-án 18 órakor 59. rész a MTESZ-ben Sopron természeti adottságairól (Dr. Csesznák Elemér ), Erdő és egészség (Hárs Olivér ), Időszerű teendőkről (Horváth Sándor), ingyenes virágmagosztás Május 18-án 17 órakor az Egyetem Botanikus kertjét mutatta be Cserpes Tamás Május 29-én 10 órakor 60. rész: Balf parkjaival ismerkedtünk (Hárs-allé, Rákóczi emlékpark, Szanatóriumpark) Szimak Pál, Bindesné Hospely Márta, Dr. Varga Mária és Hárs Olivér vezetésével. Július 12-én 17 órakor 62. rész: Vígborfi László mutatta be balfi biogazdaságát. Aug. 9-én 16 órától Schekulin Miklós, Csesznák Elemér, Horváth Sándor kertjének megtekintése Aug. 25-én 9 órától meglátogattuk a Kapuvári Kertészetet és az ottani kertbarát kört. Szeptember 20-án 17 órától 64. rész: A Lőverek értékeivel ismerkedtünk Hárs Olivér segítségével. Október 15-én 10 órától 65. rész: az Orsolyiták függőkertjét és csillagvizsgáló tornyát néztük meg Oláh László vezetésével. November 17-én 17 órától 66. rész: a vasútállomás oktatótermében Őszi díszek a kertekben (Cserpes Tamás(, Az egészséges életmódért (Horváth Sándor), ingyenes kaktusz és agave palántaosztás Dec. 21-én 17 órától 67. részt a vasútállomás oktatótermében Dr. Józan Tibor köszöntője után A megértés gyertyái címmel Dr. Szigeti Jenő tart előadást, majd Hárs Olivér az idei sorozatot, Horváth Sándor a jövő évi terveket ismerteti. Közreműködnek a Horváth József AMI tanárai és tanulói. Fából készült hangszerek sorozat a Zeneiskolával együttműködve: Április 27-én 18 órakor a Zeneiskola dísztermében A furulya (Juhász János) növendékek rövid muzsikálása. Bevezető: Hárs Olivér. Május 18-án 18 órakor a Zeneiskola dísztermében Ütőhangszerek ( Stöckert Ádám), növendékek rövid muzsikálása. Bevezető: Hárs Olivér. Október 26-án 18 órakor a Zeneiskola dísztermében A hegedű (Tassy András), növendékek rövid muzsikálása, Bevezető: Hárs Olivér Takarékos háztartás: Szeptember 14-én 15 órakor a Castanea Kézműves Kör induló bemutatója (Fövényverem u. 5., Leskú Judit) November 24-én 18 órától a Pannónia szállóban Vízönellátó a városban és a nagyvilágban (Dr. Országh József) Gyógynövény-ismereti sorozat (Hársné Dr. Unger Klára és Hárs Olivér): március 12-én 17 órakor A rügyek egészségünk segítői a Szivárvány Gyógyító Központban március 20-án 10 órától Rügyséta a Szívszanatórium elől Szeptember 17-én 10 órától Ehető és gyógynövényeket a Kecske-hegyen Július 9-én 9 órától Vár a Várhely egészséges illírek, természetes kelták címmel csendes ünnepi séta Hárs Olivér tanácsaival Október 28-án 18 órakor a Pannónia szállodában Kire hasonlít ez a gyerek? - avagy gyereknevelés homeopátiás szemmel (Bóna László) Dec. 16-án 16-tól 18 óráig a Szivárvány Gyógyító Központban Gyerekszelídítő természetvédelmi játékos délután 8-10 éves gyerekeknek Némethné Szigethi Kata vezetésével Dec. 19-én 17 órától a Szivárvány Gyógyító Központban Pillangó születése bábból szárnyra kelni Némethné Szigethi Kata segítségével

8 Ízeink és ételünk - Nagyanyáink egészségkonyhája bemutatóval egybekötött előadás-sorozat a Szivárvány Gyógyító Központban (Mózsi Borbála Boróka, Hárs Olivér): Febr. 8. Hagyományos konyha Febr. 15. Csicsóka és hajdina Márc. 8. A böjt március 22-én 17 órakor A zsendülő Tavasz étkei Április 15-én 17 órakor Fonjuk a szeretet kalácsát Április 29-én 17 órakor A jóságos Gabona Közreműködésünk más rendezvényeken: Március 11-én a Vas-Villa egészségnapján 8 osztálynak tartott előadást Hárs Olivér a Táj erejéről Az STKH Zöld Állomás Natura Egészség-piacán rendszeresen bemutatóval, masszázzsal és tanácsadással szerepelünk az Állomás melletti kis parkolóban. Március 12-én 9 órától játékos kézművességgel várta a gyerekeket Havasi Nóra és Horváth Tímea. Márc től Medvehagyma séta Balfon, a Medvehagyma fesztiválon (HO) Ápr. 8. Előadás a soproni közösségi közlekedés konferencián (Városháza, HO) Ápr. 11. Előadások az erdőről a Lackner K. Ált. Isk. projektnapján (Csordás Lilla, HO) Április 16-án és 17-én a Liszt Központban részt vettünk a Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. közös rendezvényén, az Adonis kertészeti vásáron. Szombaton és óra között böjti ételbemutatót tartott Mózsi Borbála Boróka, szombaton , vasárnap óráig Horváth Sándor rendezésében növényösszeállításokat láthattak az érdeklődők a Castanea standja mellett, a bejáratnál. Ápr. 18. Előadások az időváltozásról a Lackner K. Ált. Isk. projektnapján (Csordás Lilla, HO) Április 19-én 16 órakor a Zöld Állomás boltban Hársné Dr. Unger Klára mutatta be a szépítő gyógynövényeket a Zöld Mindentudás Egyetemén. Máj. 9. Előadások az életmódról a Lackner K. Ált. Isk. projektnapján (Csordás Lilla, HO) Május 14-én részt vettünk a nagycenki Sport és Egészségnapon. 10 órakor a sportpályától gyógynövényes sétát vezetett, majd előadást tartott a környező tájról Hárs Olivér. Máj Rügyek és virágok tanfolyam a Nap Házában (HUK és HO) Máj Rügyek és virágok tanfolyam a Nap Házában (HUK és HO) Jún. 3. a Szanatórium családi napján szövés és ételbemutató (Lesku Judit és Mózsi Boróka) Június án részt vettünk a Nap Háza természetgyógyász életmódtáborának programjában, az Erdei Iskolában (Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ) Az erdő erői - ismerkedés a Tájjal, növényekkel, érzékelési gyakorlatok, A természet ír ősjelek a tájban (séta, vezeti Hárs Olivér) Hangszerek fából síp, fuvola, furulya bemutató (Juhász János) Rezgések és hatások a világban (Hársné Dr. Unger Klára, Hárs Olivér), Virágének - hazai virágaink a hagyományban (Hársné Dr. Unger Klára) Június 25-én közreműködünk a IV. GYIK Tündérfesztiválon. Hajnali Napköszöntés a Sörházdombi kilátóból, Gesztenyés lombsátor: Belső virágunk jeles ritmusok (segítő növények Hársné Dr. Unger Klárától), Táj a tálban élő ajándékaink (Mózsi Borbála Boróka ételbemutatója), Csillagszemű kapunyitó - jótékony Fertő-zés, avagy lényeglátás az Óriás nyomában (közös játék gyerekekkel a Csillagösvény állomásaként Hárs Olivér és Bujtás Réka vezetésével) Szeptember 10-én tól a IX. Ágfalvi Futófesztivál keretében erdei túrát indítottunk a Vadon Lovasklubból Hárs Olivér vezetésével, Október 22-én Gyógyteaházzal részt vettünk a Pro Kultúra Egészségnapján a Liszt Központban. A Gyógyító Táj Közös lépéseink az egészség felé kiállítás november 9-ig volt látható. Segítségnyújtás: Márc. 23., máj. 13., jún. 13. GYIK játszótéren Fűzanya ápolása (HO) a mozgássérült Tóth Gáboréknál segítünk a kertrendezéseeeben. (Horváth Sándor, HO) Január 15-én Várhelytúra vakvezetéssel (HO) Okt. 15. a József Attila lakótelep szélén kiültetések behordása (Horváth Sándor, Hárs Olivér) Nov. 14. Gyümölcsfamentés és kerti segítség B. Ilonánál Gombaismereti túrák (Dr. Börcsök Zoltán): - 8 -

9 Március 23-án 17 órakor A Soproni-hegység gombáiról Folcz Ádám vetített képes előadása a MTESZ-ben Május 22-én 10 órakor (Buszforduló, Bögre-forrás, Kecske-patak, Dalos-hegy, Szanatórium) Június 26-án 10 órakor (Várhely utca, Várhely rakodó, Ciklámen tanösvény, Hétbükkfa, Tacsi-árok) Július 17-én 10 órakor (Az előző útvonalon) Szeptember 11-én 10 órakor (Brennberg, Havas-bérc, Nyíres,, Köves-árok) Október 9-én 9 órakor (Szanatórium, Harkai-plató széle, Bögre-forrás, Haraszt-lejtő, Ojtozi-fasor) December 15-én 17 órakor az Egyetem B épület 2-es termében Gombász körünk előadása: Penésztől a kefírig gombák a háztartásban előadás vetítéssel December 22-én 17 órakor az Egyetem B épület 2-es termében Gombász körünk előadása: Apró csodalények világa a mikroszkóp alatt előadás vetítéssel Gesztenye-Méz Egészségnap az Erdészeti Múzeumban. Okt. 15. (Csillagvizsgáló és Orsolyita-kert, előadások, helyi gyümölcseink, egészséges életmód bemutatása) Egészségóvoda - élő bemutatók Január13. Szól a szív, enged a fagy! Zúzmarás gondolatok az Er(e)dőről (séta a Nándormagaslatra, HO) Jan. 24. Élő fűszer- és ételbemutató (Bánfalvi óvoda, HUK és HO) Nov.7. Gyermekek táplálása (Kőhidai óvoda, HUK, HO) Nov. 21. Gyermekek táplálása (Halász utcai óvoda, HUK, HO) Részt vettünk - a Soproni Helyi Érdekegyeztető Tanács Civil Oldala, a Vackor Közösség, a Palocsa Egyesület munkájában. Közreműködtünk az Önkormányzat megbízására készülő újbóli természeti értékfelmérésben, a helyi értékek állapotfelvételével, térképezésével, új javaslatok készítésével, az Egyetem KKK-val együttműködve. (Január 13-tól május 30-ig) március 27-én megalakult a soproni Hulladékkommandó, melynek munkáját egyesületünk is segíti a tájtakarítások népszerűsítésével és az azokon való részvétellel. A Castanea Környezetvédelmi Egyesület alapító tagja a szept. 9-én alakult Soproni-hegység Natúrpark Egyesületnek, melynek közgyűlésein, programjain képviseltük a soproni táj érdekeit és egyesületünket. A június 27-én megszűnt soproni Pátria Közalapítvány kuratóriumában a Castaneát Hárs Olivér képviselte. Véleményeztük a szabályozási és egyéb városi terveket (pl. Várkerület újraburkolása, ÉNY városrész bővítése, Deák tér környéke, a város zöldterületeinek kezelési szabályai, Erzsébet kert átalakításának pályázata), a Deák-kút átalakítási terveit, a Rák-patak mederátalakítását, a város környezetvédelmi beszámolóját és feladattervét. A Városszépítő Egyesülettel és a Deák tér Fórummal együttes véleményt írtunk az országos közlekedési koncepcióhoz,, benne a Sopron környékét is érintő autópálya- és vasúttervekhez. Javaslatokat tettünk a takarékos városüzemeltetésre, értékeink védelmére. (Leveleink kérésre megtekinthetők, a fontosabbak honlapunkon is olvashatók!) Jó emberi kapcsolatokra törekszünk, hogy minden programunkban együttműködőkre találjunk

Közhasznúsági jelentés 2011.12.31

Közhasznúsági jelentés 2011.12.31 Adószám:18010303-1-41 V2 Baráti Kör Motoros-Sport Közhasznú Egyesület 1048 Budapest, Hajló u. 7. IV/8. Közhasznúsági jelentés 2011.12.31 1 V2 Baráti Kör Motoros-Sport Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentés

2011. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2012. március 12. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Bodzavár oktatási, nevelési alapítvány 8291 Vöröstó, Fő u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Bodzavár oktatási, nevelési alapítvány 8291 Vöröstó, Fő u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Bodzavár oktatási, nevelési alapítvány 8291 Vöröstó, Fő u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Vöröstó, 2012. február 9. Radnay Péter elnök BODZAVÁR oktatási, nevelési alapítvány Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

GYÖNGYHALÁSZAT TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GYÖNGYHALÁSZAT TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYÖNGYHALÁSZAT TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány 2012. május 14. GYÖNGYHALÁSZAT TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY 2800 Tatabánya Bánhidai-ltp.408.

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány 2053 Herceghalom Zsámbéki út 10. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Herceghalom, 2010.05.20. kuratóriumi titkár Spalding Teológiai Képzésért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház. Közhasznúsági jelentés

Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház. Közhasznúsági jelentés Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Oktatási és Művelődési Alapítványa Közhasznúsági jelentés 2011 I. Számviteli beszámoló II. III. IV. A költségvetési támogatások felhasználásáról készített kimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2008. év. Kisgyermekes Anyák Nevelési, Gondoskodó-gondolkodó Alkotóműhely Közhasznú Egyesület. 7627 Pécs, Zsigmond u. 32.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2008. év. Kisgyermekes Anyák Nevelési, Gondoskodó-gondolkodó Alkotóműhely Közhasznú Egyesület. 7627 Pécs, Zsigmond u. 32. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Kisgyermekes Anyák Nevelési, Gondoskodó-gondolkodó Alkotóműhely Közhasznú Egyesület 7627 Pécs, Zsigmond u. 32. Adószám: 18325054-1-02 Maróy Ditta Elnök TARTALOM: 1. Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Dél alföldi Postatörténeti Alapítvány 6600 Szentes Brusznyai sétány 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Szeged, 2011. február 10. Készítette: Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 2 A szervezet alapadatai:

Részletesebben

Érmelléki Természetvédelmi és Turisztikai Közhasznú Egyesület 4002 Debrecen, külterület 01287 hrsz.

Érmelléki Természetvédelmi és Turisztikai Közhasznú Egyesület 4002 Debrecen, külterület 01287 hrsz. Érmelléki Természetvédelmi és Turisztikai Közhasznú Egyesület 4002 Debrecen, külterület 01287 hrsz. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012. május 30. Vásárhelyi Szilárd elnök A Érmelléki Természetvédelmi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET a 2013 évi éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET a 2013 évi éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET a 2013 évi éves beszámolóhoz Tartalom oldal 1.) A közhasznú tevékenység bemutatása... 1 2.) Közhasznú, kiemelkedően közhasznú jogállású társaság eredmény-kimutatása... 9 3.) A közhasznú

Részletesebben

ANIMA Társadalmi és Kulturális Egyesület 8888 Lispeszentadorján,Jókai út 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

ANIMA Társadalmi és Kulturális Egyesület 8888 Lispeszentadorján,Jókai út 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése ANIMA Társadalmi és Kulturális Egyesület 8888 Lispeszentadorján,Jókai út 4. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Lispeszentadorján,2012.Május 29. Gyertyánági Endre elnök ANIMA Társadalmi és Kulturális Egyesület

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évre A szervezetet 18 alapító tag hozta létre 2006-ban, és négyfős Elnökség vezeti. A szervezethez 2007-ben 3 új tag csatlakozott. Az Egyesület 2007. évben a tagok által befizetett

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.

Közhasznúsági jelentés ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET. 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p. Közhasznúsági jelentés 2008 ÉSZAK-KAPOSI PARTNEREK VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 7444 Osztopán, Fő u. 11. Telefon, fax.: 82/436-000 http://www.ek-p.hu 1 Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

VESEVILÁG ALAPÍTVÁNY. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEVILÁG ALAPÍTVÁNY. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEVILÁG ALAPÍTVÁNY 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dr. Szendrey Gábor elnök A közhasznúsági jelentés 11 számozott oldalt tartalmaz, amit az Alapítvány kuratóriuma és az alapító VORSZ 2012. május 6-án

Részletesebben

Anima Társadalmi és Kulturális Innovációs Egyesület. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Anima Társadalmi és Kulturális Innovációs Egyesület. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Anima Társadalmi és Kulturális Innovációs Egyesület 8888 Lispeszentadorján, Jókai út 4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Lispeszentadorján, 2011. május 29. Gyertyánági Endre elnök ANIMA Társadalmi és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány 3023 Petőfibánya, Bánya út 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 évről A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. június 25. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Szent Márton Gyermekmentő

Részletesebben

AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberekért Alapítvány (1037 Budapest, Erdőalja u. 54.)

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban 18121427-1-41 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban a b c d e 1 A. Befektetett eszközök - - 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök

Részletesebben

Bízz Vakon Közhasznú Egyesület

Bízz Vakon Közhasznú Egyesület 1 8 2 6 5 4 5 5-6 2 0 9-5 2 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Budapest, 2014. december 31. P. H. Az adatok

Részletesebben

OpenMaps Alapítv{ny Közhasznús{gi jelentés 2014.05.17

OpenMaps Alapítv{ny Közhasznús{gi jelentés 2014.05.17 OpenMaps Alapítv{ny Közhasznús{gi jelentés 2014.05.17 OpenMaps Alapítv{ny Közhasznús{gi jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZ[MVITELI BESZ[MOLÓ A OpenMaps Alapítv{ny 2013. évben gazd{lkod{s{ról a sz{mviteli

Részletesebben

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány 1 8 4 9 4 2 8 0-9 1 3 3-5 6 9-0 7 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. 2011 Kelt Budapest, 2012. május 06. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Castanea Környezetvédelmi Egyesület 9400 Sopron, Udvarnoki u. 2. Tel.: 06-99/329-675, E-mail: castanea@castanea.hu, Honlapcím: www.castanea hu, Adószám: 19108876-1-08, Számlaszám: 595-00-351-1000-502-0

Részletesebben

A Hulladék Munkaszövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése

A Hulladék Munkaszövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése HUMUSZ - HULLADÉK MUNKASZÖVETSÉG 1111 Budapest, Saru utca 11. Tel.+fax.: 36-1-3862648 E-mail: humusz@humusz.hu A Hulladék Munkaszövetség 2009. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Hulladék

Részletesebben

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete székhely: 2225. Üllő, Pesti út 124. adószám: 18664940-2-13 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet kiemelkedően

Részletesebben

Általános adatok: 1.1 Cégadatok

Általános adatok: 1.1 Cégadatok Általános adatok: 1.1 Cégadatok Név: Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány Forma: Közhasznú Alapítvány Adószám: 18937930-2-19 KSH szám: 18937930913356919 Bír. bej. szám: 1360. Alapítás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DIÓSDI NŐI KAR ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Kelt: Diósd, 2011. január 22. A közhasznú jelentés tartalma: 1. ALAPADATOK 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. Az Egyesületet a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Pk.T.KH.60.190/2006/6. számon tartja nyilván.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. Az Egyesületet a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Pk.T.KH.60.190/2006/6. számon tartja nyilván. KÓPÉ Sport és Szabadidő Egyesület 9400 Sopron, Petőfi tér 3. Tel./Fax: (99) 508-245, 508-248 Adószám: 18985689-1-08 Bankszámla: 11600006-00000000-2403343 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 Az Egyesület adószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. május 31-ei Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. május 31-ei Közgyűléséről. 40.145-10/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. május 31-ei Közgyűléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői és

Részletesebben

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KATOLIKUS IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZÖVETSÉG Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Túrák. Kalandra fel! www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu

Túrák. Kalandra fel! www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu Túrák 2016 Kalandra fel! www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu Kedves Vendégeink! A Móra-Tourist Nonprofit Kft. 2016-ban a megszokott, közkedvelt túrák mellett új élményeket is kínál

Részletesebben

CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40427-2/2009. CÍM: Tájékoztató a bizottságok és a polgármester 2008. évben átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előterjesztő:

Részletesebben

Közhaszú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Verzió 2001.0

Közhaszú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Verzió 2001.0 Közhaszú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Verzió 2001.0 Szervezet neve: Compass Európai Ifj. Közösségért Egyesület Szervezet címe: 7400 Kaposvár, Nyár u. 23. Szervezet Ksh száma: 1 8 7 8

Részletesebben

KOZHASZNUSAGlJELENTES 2008.

KOZHASZNUSAGlJELENTES 2008. A társadalmi szervezetmegnevezése: A társadalmi szervezet székhelye: Kossuth tér 1. Közhasznúsági végzés: 16.Pk. 64.166/1990/15..,,, KOZHASZNUSAGlJELENTES 2008. Tartalom 1. Számviteli beszámoló - egyszerűsített

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS NTERNÁTUS)

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS NTERNÁTUS) ECSEMÉTI REFORMÁTUS OLLÉGIUM (INTERNÁTUS NTERNÁTUS) T A N É V R E N D J E 2013 2014 Augusztus Szeptember aug. 26. H 9 00 tanévkezdő áhítat aug. 27. aug. 28. Sze aug. 29. Cs 9 00 tanévnyitó értekezlet aug.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Magyar Szarvasgombagyűjtők-, Termesztők-, feldolgozók és forgalmazók Országos Szövetsége székhely: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.. adószám: 18245392-1 - 43 közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés 1 Szücs Jövőjéért Közalapítvány 8572 Bakonyszücs, Kossuth u. 1. Adószáma: 18929483-1-19 Alapító Okirat száma: 46/1999.(XI.30.) B.szücs Kt. Bejegyezte: Veszprém Megyei Bíróság 1999.december 13-án. PK.60

Részletesebben

2014. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2014. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Adószám: 18147115-1-41 Közhasznú alapítvány az allergia mentes életért 1015 Budapest, Ostrom u. 16. 2014. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

A MUDI FAJTAMENTŐ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2014-ES ESZTENDŐRŐL

A MUDI FAJTAMENTŐ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2014-ES ESZTENDŐRŐL A MUDI FAJTAMENTŐ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2014-ES ESZTENDŐRŐL 1. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Az egyesület gondozásába 2014-ben 28 mudi került. Ebből 24-t ivartalanítva,

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

MMT_KHjel-2009.doc 1

MMT_KHjel-2009.doc 1 Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2009. évi tevékenységéről Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba

Részletesebben

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. Sz. melléklet Statisztikai azonosító. 18475812-9499-529-06 Adóazonosító szám:18475812-1-06 Pk.06.158/2005 Rotary Club Szeged-Tisza 6720 Szeged, Wesselényi utca 6. 2011. évi Egyszerűsített

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁMA: 4/ELŐT./2009. - T Á R G Y: A PBKIK Oktatási Központ Kft. 2008. évi beszámolója és 2009. évi üzleti terve E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

Részletesebben

2008 Közhasznúsági jelentés Almádiért Közalapítvány

2008 Közhasznúsági jelentés Almádiért Közalapítvány 2008 Közhasznúsági jelentés Almádiért Közalapítvány Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Balatonalmádi, 2009. március 31. a.számviteli beszámoló A számviteli beszámolót mellékeljük.

Részletesebben

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt.

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyirat: 40.232-3/2009 CÍM: ELŐTERJESZTÉS ÁTHIDALÓ JELLEGŰ, VALAMINT 2.800.000 E Ft ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITELKERET/ÉVENTE MEGÚJÍTANDÓ ÁTHIDALÓ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

TADASHII Harcművészeti Sportegyesület 6723 Szeged, Tápai u. 26 I/2. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

TADASHII Harcművészeti Sportegyesület 6723 Szeged, Tápai u. 26 I/2. 2012. évi Közhasznúsági jelentés TADASHII Harcművészeti Sportegyesület 6723 Szeged, Tápai u. 26 I/2 2012. évi Közhasznúsági jelentés A TADASHII Harcművészeti Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről Bevezető rész:

Részletesebben

A 2 0 1 5. É V M U N K Á J Á R Ó L

A 2 0 1 5. É V M U N K Á J Á R Ó L P O L G Á R M E S T E R I B E S Z Á M O L Ó A 2 0 1 5. É V M U N K Á J Á R Ó L Tisztelettel, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt bennünket jelenlétével. 2014 októberében régi-új képviselőtestület

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 1 2 0 7 6 3 9 4 9 9 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 egyéb szervezet megnevezése

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

AUTÓBUSZ-MENETREND SOPRON KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE. Érvényes: 2011. szeptember 1-től

AUTÓBUSZ-MENETREND SOPRON KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE. Érvényes: 2011. szeptember 1-től AUTÓBUSZ-MENETREND SOPRON KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: 2011. szeptember 1-től Jöjjön, utazzon velünk városunkban! SOPRON AUTÓBUSZVONALAI (9720) Helyi forgalomirányítás, információ: 99 / 313 130 Helyi

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRŐL 2012. május 31. Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány www.humanexchange.hu Human Exchange Emberi Erőforrás Fejlesztő és Tanácsadó Alapítvány

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2008. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2008. év PSYCHOLUCIA Tanácsadó és Szolgáltató Kht. 1027 Budapest, Csalogány u. 3/B., I/4. Statisztikai számjel: 22315766-7220-571-01 Adószám: 22315766-2-41 Cégjegyzékszám: 01-14-000173 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Részletesebben

Dunántúli Postás Sportegyesület. Soproni Postás Természetjáró Szakosztály (Alapítva 1946-ban) T Ú R AT E R V. 2016. évre. Kedves Turistatársak!

Dunántúli Postás Sportegyesület. Soproni Postás Természetjáró Szakosztály (Alapítva 1946-ban) T Ú R AT E R V. 2016. évre. Kedves Turistatársak! Dunántúli Postás Sportegyesület Soproni Postás Természetjáró Szakosztály (Alapítva 1946-ban) T Ú R AT E R V 2016. évre Kedves Turistatársak! A 2016. évi túratervünk összeállításánál igyekeztünk a jó hagyományokat

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Adószám: Statisztikai számjel: 19201876-1-14 19201876 9499 529 14 Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 7400 Kaposvár Csokonai utca 1 Egyszerűsített éves beszámoló Kettős könyvitelt vezető egyéb

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

I. Fejezet. Helyzetelemzés. II. Fejezet A közművelődési rendelet kiemelt célja 2.

I. Fejezet. Helyzetelemzés. II. Fejezet A közművelődési rendelet kiemelt célja 2. M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2000.(IV.14.) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola. [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola. [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés] 1. a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Az iskola felvételit, tehetségvizsgálatot nem tart.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft 1033 Budapest, Fő tér 3. Adószám: 22996888-2-41 KSH: 22996888-7490-572-01 Cg.j.: 01-09-948228 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2014. év

Közhasznúsági jelentés. 2014. év Közhasznúsági jelentés 2014. év Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. Budapest, 2015. április 30... szervezet vezetője Közhasznúsági jelentés részei: 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

A Castanea Környezetvédelmi Egyesület (9400 Sopron, Széchenyi tér 2.) Közhasznúsági jelentése a 2010. évről

A Castanea Környezetvédelmi Egyesület (9400 Sopron, Széchenyi tér 2.) Közhasznúsági jelentése a 2010. évről 1. Számviteli beszámoló A Castanea Környezetvédelmi Egyesület (9400 Sopron, Széchenyi tér 2.) Közhasznúsági jelentése a 2010. évről Egyesületünk a 2009. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a

Részletesebben

Beszámoló a MKNE 2004. évi munkájáról

Beszámoló a MKNE 2004. évi munkájáról Beszámoló a MKNE 2004. évi munkájáról A 2004. év egy hároméves ciklus záró éve volt. Nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy megfeleltünk az alapszabályunkban megfogalmazott célunknak: több módon is segítettük

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 27 Székhely: 152 Budapest Deák Ferenc u. 7-9. Adószám: 18186464-1-41 Közhasznúsági végzés: 7.Pk.6.228/25/2 Budapest, 28. június 21. Adószám: 18186464-1-41 Bírósági nyilvántartási

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2014. május 28. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése

Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése Közhasznúsági jelentés a 2011. évről 1. Számviteli beszámoló A számviteli beszámoló mellékletben csatolva. 2. A költségvetési és önkormányzati támogatás felhasználása

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. 1. Tájékoztató a 2014. évi közmeghallgatáson elhangzott közérdekű javaslatok megvalósítása érdekében tett intézkedésekről

J E GYZŐ KÖNYV. 1. Tájékoztató a 2014. évi közmeghallgatáson elhangzott közérdekű javaslatok megvalósítása érdekében tett intézkedésekről 40284-21/2015. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése által 2015. december 14-én tartott közmeghallgatásról. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők,

Részletesebben

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK

2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 2012. MÁJUS 25. NAPJÁN TARTOTT TAGGYŰLÉSI HATÁROZATOK 6/2012. (V. 25.) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése a Társaság 2011. évi beszámolóját az alábbi főbb

Részletesebben

LEMHÉNYI KÉTTANNYELVŰ ALAPÍTVÁNY. 1163 Budapest, Hősök fasora 30. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

LEMHÉNYI KÉTTANNYELVŰ ALAPÍTVÁNY. 1163 Budapest, Hősök fasora 30. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV LEMHÉNYI KÉTTANNYELVŰ ALAPÍTVÁNY 1163 Budapest, Hősök fasora 30. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV Adószám: 18214404-1-42 Bírósági bejegyzés száma: 16.Pk.60127/2011/2. Közhasznúsági kategória: Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET a 2014 évi éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET a 2014 évi éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET a 2014 évi éves beszámolóhoz Tartalom oldal 1.) Kötelező formátumú közhasznúsági mellékelt... 1 2.) Közhasznú tevékenységünk részletes bemutatása... 6 3.) A közhasznú jogállású

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOM. Képviselő-testületi határozatok és rendeletek A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOM. Képviselő-testületi határozatok és rendeletek A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA 2012. március 1. XIV. ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Képviselő-testületi határozatok és rendeletek TARTALOM Önkormányzati hírek 1-3. o. Meghívó március 15.

Részletesebben

Beszámoló a 2015 évi egyesületi tevékenységekről

Beszámoló a 2015 évi egyesületi tevékenységekről Beszámoló a 2015 évi egyesületi tevékenységekről A TIT Jurányi Lajos Egyesülete 2015-ben is fenntartotta és fejlesztette kapcsolatait annak a társadalmi környezetnek a fenntartására, ami az ismeretterjesztésben

Részletesebben

Tantestületi értekezlet

Tantestületi értekezlet ESEMÉNY Tanítási ok ás (esti) 2013/14 tanév Kós J A Kollégium Pótbeírás aug. 28. aug.27. aug. 28. aug. 28. Javítóvizsga aug.26. aug.26-27. aug.26. aug.26. Osztályozó vizsga aug.26-27. első tanítási első

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (VII. 03.) a 12/2004. (IV. 30.) a 15/2009. (IX. 04.), a 16/2009. (IX. 29.), és a 16/2012. (IV. 27.), önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

2013. évi közhasznúsági jelentése

2013. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2013. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Mosolyország Alapítvány

Közhasznúsági jelentés. Mosolyország Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2010 Mosolyország Alapítvány 2. Mosolyország Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2010. Zárszámadása Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010.01.01 2010.12.31 Budapest,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

BALATON ÉS SIÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT

BALATON ÉS SIÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT A BALATON ÉS SIÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT 8600. Siófok, Hock János köz 2. 2009 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Készítette: Varga Gyula István ügyvezető 1 Tartalomjegyzék 1. A KHT bemutatása... 3 Alakulás:...

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18195376-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 12.760 'Állat és Ember' Állat és Természetvédő, Kulturális és Szabadidő Egyesület 1151 Budapest, Pisztráng u. 3. Közhasznúsági

Részletesebben

Februári Hírlevél 2009.

Februári Hírlevél 2009. Kossuth Művelődési Központ és Könyvtár 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a. I. évfolyam, 1. szám A hírlevél Februári Hírlevél 2009. A tartalomból: Petőfi Sándor: A puszta, télen 1 Petőfi Sándor: A puszta, télen

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007-munkában.doc. Kelt: Cegléd, 2008. március 31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007-munkában.doc. Kelt: Cegléd, 2008. március 31. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 TARTALOMJEGYZÉK I. SZERVEZETI ADATOK... 2 II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 2 II. 1. MÉRLEG, EREDMÉNYKIMUTATÁS... 3 II.. 2. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS...

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2005 Elfogadta a Kuratórium 2006. április 08-i ülésén. Pécs, 2006. április 08. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Szent Márton Gyermekmentőszolgálat Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2004 Budapest, 2005. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Szent Márton Gyermekmentőszolgálat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat a Kulturális és Oktatási Bizottság 2015.04.21-én megtartott rendes nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvből 4. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Múzeum 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Humánerőforrás gazdálkodás 6 2. Bevételek 7 Egyéb bevételek

Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Humánerőforrás gazdálkodás 6 2. Bevételek 7 Egyéb bevételek Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Humánerőforrás gazdálkodás 6 2. Bevételek 7 Jegy-és bérletértékesítés bevétele 8 Bérleti Díjak 8 Reklámbevétel 9 Egyéb értékesítés bevétele 9 Egyéb bevételek 9

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Keresztény Munkásifjú Mozgalom 6757 Szeged, Napraforgó u 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Kiegészítő mellékletek Az egyesület bemutatása Az egyesület megnevezése Keresztény Munkásifjú Mozgalom

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Egyszerűsített éves beszámoló EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a vállalkozás megnevezése 8630 Balatonboglár KLAPKA utca 9., 85/550-960 a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló 2010. üzleti évről Az adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

A Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

A Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár beszámolója a 2011. évi tevékenységéről A Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár beszámolója a 2011. évi tevékenységéről A munkánkat a Kiemelt stratégiai céljainknak megfelelően végeztük a 2011-es év során is. Főbb adataink (2011.

Részletesebben