INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY"

Átírás

1 - 1 - INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY 2040 Budaörs, Kőszirt u évi Közhasznús{gi jelentése Budapest, m{jus 15. Kun [gota ügyvezető elnök

2 - 2 - INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY 2040 Budaörs, Köszirt u. 16 KÖZHASZNÚS[GI JELENTÉSE december 31. Tartalom: 1. Sz{mviteli besz{moló 2. Költségvetési t{mogat{s felhaszn{l{sa 3. Vagyon felhaszn{l{s{val kapcsolatos kimutat{s 4. Cél szerinti juttat{sok kimutat{sa 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített {llami pénzalaptól, helyi önkorm{nyzattól, települési önkorm{nyzatok t{rsul{s{tól és mindezek szerveitől kapott t{mogat{s mértéke 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttat{sok értéke, illetve összege 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi besz{moló

3 SZ[MVITELI BESZ[MOLÓ Az Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{ny évben a sz{mviteli törvénynek és a kapcsolódó előír{soknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves besz{molót {llított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saj{t tőke 100 ezer Ft. A részletes kimutat{s jelentésünk 1. sz. melléklete, mely {ll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutat{sból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI T[MOGAT[S FELHASZN[L[SA 2009-ben Alapítv{nyunk ezer Ft {llami t{mogat{st kapott, melyből 792 ezer Ft került idei felhaszn{l{sra, 208 ezer Ft pedig a évre {thúzódó megvalósít{si hat{ridőnek megfelelően a bevételek passzív időbeli elhat{rol{sa soron került kimutat{sra. Tov{bb{ a évben kapott t{mogat{sok egy része 399 ezer Ft is az alapítv{ny rendelkezésére {llt 2009-ben, mely teljes egészében felhaszn{l{sra és elsz{mol{sra került a szerződésekben meghat{rozott felhaszn{l{si jogcímekre. A kapott t{mogat{sok évi felhaszn{l{s{nak összege ezer Ft növekedést mutat az előző évben felhaszn{lt t{mogat{sok összegéhez képest. A kapott költségvetési t{mogat{sokat részletesen a 2. sz{mú melléklet mutatja be, a v{ltoz{sok részleteit pedig az 5. sz{mú mellékletben l{thatjuk. 3. VAGYONFELHASZN[L[SSAL KAPCSOLATOS KIMUTAT[S Előző évhez képest az Alapítv{ny tartaléka (vagyona) nem v{ltozott, mert kiz{rólag célfelhaszn{l{sra kapott p{ly{zatokból és a különböző adom{nyfelhív{sokra érkezett t{mogat{sokból gazd{lkodott. Ezek az összegek szolg{ltak fedezetül az Alapító okiratba foglalt cél szerinti közhasznú tevékenységek megvalósít{s{ra, illetve a működés fenntart{s{hoz szükséges kiad{sok finanszíroz{s{ra. A vagyon felhaszn{l{s{t részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTAT[SOK KIMUTAT[SA Szervezetünk létesítő okirat{ban megjelölt és elfogadott céljai megvalósít{s{nak érdekében végzett szolg{ltat{sainak költsége évben ezer Ft. (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT [LLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORM[NYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORM[NYZATOK T[RSUL[S[TÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT T[MOGAT[S MÉRTÉKE T{rgyévben közösségünk összesen ezer Ft t{mogat{st kapott különböző címen. Ez ezer Ft-tal több, mint az előző évben. Ezen felül még a bevételek passzív időbeli elhat{rol{sa soron jelentős mértékű évi megvalósít{sra v{ró t{mogat{s szerepel. A kapott t{mogat{sok részletes bemutat{s{t az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTAT[SOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Az Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{ny esetén a Kuratórium Elnöke, illetve tagjai nem {llnak a Közhasznú Alapítv{nnyal munkaviszonyban, munk{jukat ingyen és bérmentve, t{rsadalmi munk{ban végzik a Közhasznú Alapítv{ny jav{ra. A vezető tisztségviselők évben t{mogat{sban nem részesültek. (6. sz{mú melléklet)

4 A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZ[MOLÓ Pénzügyi tevékenységünk: INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY TOVÁBBIAKBAN ICA 2006 decemberében alakult, 2009 volt a harmadik működési évünk. Pénzügyileg sikeres harmadik évet z{rtunk ban kapott t{mogat{sok 2009 évi megvalósít{sra ill. elsz{mol{sra: /3 826 ezer Ft/ MASZRE Centrifuga színkör: 520 ezer Ft MASZRE Élőfolyóirat honlap: ezer Ft NKA Irodalmi Centrifuga c. programsorozat: 399 ezer Ft évben elnyert t{mogat{sok: T{mogató Cél 2009 évben megvalósult adatok: ezer forintban Passzív időbeli elhat{rol{s Összesen (2010) NKA Vesszőfut{s c. irodalmi estek programsorozat MASZRE Egyesült {ramlatok c. estek OSI Hétes ny{ri alkotót{bor Adom{nyok évben meghirdetett adom{nygyűjtés sor{n befolyt összegek, melyet nagyrészt a hétesi rendezvények megszervezésére fordítottuk, egy részét pedig működési költségekre haszn{ltuk fel. Összesen:

5 - 5 - INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY TOVÁBBIAKBAN ICA SZAKMAI, PÉNZÜGYI ÉS LELKIISMERETI BESZ[MOLÓ 2009 Gazd{lkod{s, Estek, Blog, Hétes Gazdag és tevékeny évet hagyott maga mögött az Irodalmi Centrifuga, tevékenységi körében megerősödött és ön{llósodott 3 fő ir{ny. A Centrifuga esteket Bódis Kriszta és Gordon Ag{ta bonyolított{k, ICA blogot Györe Gabriella és Gordon Ag{ta működtették, és a hétesi modellprogramot Bódis Kriszta vezette. Az esteket 2009-ben a Centr{l k{véh{zban tartottuk, jó l{togatotts{ggal és friss irodalmi-közéleti tém{kkal zajlottak, decemberben különleges alkalom volt Nemzeti Jósda című estünk a Katona József szính{zban, vendégünk volt Rakovszky Zsuzsa és Spiró György. ICA blog egész évben naponta frissült, ez hozz{vetőleg ezer bejegyzést és sz{zezer olvasót jelentett. ICA életében {ttörést hozott, hogy bejegyzései rendszeresen felkerülnek az index.hu blogaj{nlój{ba, ez a Centrifuga ismertségét és olvasotts{g{t jelentősen emelte. Megvalósult a hétesi t{bor és a kar{csony is, a modellprogram ön{lló bloggal gyarapodott, melyet a hétesi gyerekek alkottak, cseppgyerek.hu címen, a modellprogram ismertté és t{mogatott{ v{lt, ezt az érkező adom{nyok is jelezik. Sikeres évet z{rtunk, miközben gazd{lkod{sunk a v{ls{gos évre jellemzően hull{mzott. A blogszerkesztés, az ügyvezetés és a hétesi modell a személyes költségvetésünkben is fontosabb szerepet kapott, mint eddig, ez nagyobb terhet jelentett az alapítv{ny költségvetésében, mint a kor{bbiakban. Ez re{lis költségtényező, amit azonban {r-érték ar{nyban gyakran tartalmi többlettel kompenz{lunk. Bizakodva és v{ltozatlan teljesítménnyel vészeltünk {t t{mogat{s nélküli periódusokat. Az év utolsó negyedében megerősítő visszajelzéseket kaptunk nyertes p{ly{zatokkal, amelyek lehetővé teszik a tevékenységeink folytat{s{t 2010-ben. Miközben mindezek tervezését, szervezését, szerkesztését, műsorvezetését és adminisztr{ciój{t végeztük, szellemi küldetésünkben sem henyéltünk. Részt vettünk a közéleti folyamatokban, művészeti, közösségi és t{rsadalmi megmozdul{sokat t{mogattunk műsorokkal, blogaj{nlókkal, besz{molókkal, személyes jelenléttel, hat{rozott női és civil értékrenddel. Fontos volt sz{munkra az egész t{rsadalmat megr{zó romagyilkoss{gok közösségi feldolgoz{sa, sokat tettünk azért, hogy a lapunkat és a szellemiségünket széles körben elterjesszük. A kapott t{mogat{sok tették lehetővé az Irodalmi Centrifuga folyamatos aktivit{s{t 2009 folyam{n. A részletes szakmai és pénzügyi besz{molókat a mellékletek tartalmazz{k.

6 Estek Az Irodalmi Centrifuga estek személyes intellektu{lis és ment{lis folyamatainkat is tartalmazz{k, miközben az irodalmi és a közélet sz{munkra izgalmas tém{iból v{logatunk, ha tehetjük, politikai, ideológiai és szexu{lis előítéletek nélkül. 9. félév, janu{r-június janu{r 29. Magyar-roma olvasóte{trum: A félelem nélkül v{llalható identit{s szabads{ga. Írók: Bari K{roly, Jón{s Tam{s, Lakatos Menyhért, Tandari Éva, Osztojk{n Béla Szécsi Magda. Előadók: Danis Lídia (színész,vígszính{z); Daróczi [gnes (újs{gíró, előadóművész); Balogh Rodrigó (színész, rendező); Bódi Ren{ta (a Roma Televízió gyakornok ösztöndíjasa) febru{r 26. Nemzeti Csoportter{pia, Pintér Béla és T{rsulata: A Démon m{rcius 26. Nyilv{nos Évértékelő: Irodalmi Centrifuga Rövid részletek a blog egy éves terméséből s{mos szerző részvételével {prilis 23. Szabó T. Anna Olvas: Balogh Judit Malacka. Énekel: Bocskor Bíborka m{jus 7. Úrnő Centrifuga: VERES KRISZTA Avalon Papnője és az EzerNevű Istennő szolg{lója, az Istennő L{ngja. Olvas: Sim{n Éva június 4. Nők és Bulv{r: Marjai Judit, Létay Dóra, Gregor Bernadett 10. félév, szeptember-december szeptember 14. L{ngh Júlia: P{rizs fű alatt kötetbemutató október 8. Kiss Noémi - Rogyos Ékszerdobz P{lfi Norbert - Noé Band{ja október 22. Sisso: G{lyab{l, Toepler Zolt{n: Gecy traum{k és botr{nyok november 5. Tormay Cecile könyve és bújdos{sa december 17. Nemzeti Jósda a Katona József szính{zban: Rakovszky Zsuzs{val és Spiró Györggyel, valamint a Pintér művek színészeivel. Az estek közönségszervezését, előkészítését és dokument{ciój{t ICA blog tartalmazza. A Centrifuga esteket 2 hetente, csütörtökönként tartottuk. Az estek közönsége fő ben a Centr{l k{véh{z biztosította sz{munkra az estek helyszínét. A hangosít{st a H{ló Egyesület végezte. Az NKA 400 ezer Ft-tal, a MASZRE ezer Ft-tal t{mogatta az esteket, 2008 szeptemberétől júniusig. A t{mogat{sokat a meghívott szerzők, előadók és zenészek honor{rium{ra, az estek szervezésére és vezetésére fordítottuk. A részletes pénzügyi elsz{mol{s a mellékletben tal{lható.

7 Honlap Az Irodalmi Centrifuga Élőfolyóirat egy éves tevékenységéről sz{molunk be, melynek létrehoz{s{t és egy éves munk{j{t a MASZRE t{mogatta. Erkölcsi t{mogat{sként és bizalomként is értelmeztük az elnyert 3 millió forintot ( ), ez megsokszorozta az elhivatotts{gunkat. Az Irodalmi Centrifuga Élőfolyóirat blog szerkezetű online irodalmi lap, az Irodalmi Centrifuga rendezvénysorozat, és az Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{ny honlapja. Az egyéves t{mogat{si időszakban közel 1000 bejegyzést hoztunk létre, több mint l{togatónk volt. Több sz{z ismert, felfedezett vagy újra felfedezett szerzővel és művel léptünk szellemi- és/vagy munkakapcsolatba. Aj{nlóink jelentős része népszerűsít hazai és külföldi irodalmat, írókat és szerzőket. Kort{rs költők verseit közöljük hetente a Versvas{rnap rovatban, és Nők Magyarorsz{gon sorozatunkban fotók és szövegek vallanak erről a létform{ról. Vil{girodalmi sorozatainkban a spanyol, a frankofón afrikai és az afroamerikai női irodalom jelentős képviselőit mutattuk be. P{ly{zatunkhoz híven több jelentős kort{rs kötet első közlői voltunk, amire büszkék vagyunk, s olvasóink is mélt{nyolt{k. Szécsi Magda: Szerelemküszöb című novell{skötete vagy Sapphire: Push című regénye is csak n{lunk olvasható, egyedül online form{ban hozz{férhető tartalmak. Híreink és besz{molóink között kiemelten foglalkoztunk az aktu{lis t{rsadalmi kérdésekkel, cig{nyokkal, melegekkel, civilekkel és szélsőségesekkel. Fontos volt sz{munkra az egész t{rsadalmat megr{zó romagyilkoss{gok közösségi feldolgoz{sa, sokat tettünk azért, hogy sokakhoz eljuttassuk a lapunkat és a szellemiségünket. Önmeghat{roz{sunk szerint a Centrifuga élőfolyóirat egy kollektív blog, közéleti, kreatív és nőtudatú küldetéssel. Biztosak vagyunk benne, hogy szükséges és korszerű női tud{st közvetítünk, technikailag és szellemileg is hatékonyan érzésünk szerint azonban egy esztendő alatt nem futottuk ki lehetőségeinket, és szeretnénk az elmúlt évben megszerzett tapasztalatokkal tov{bb folytatni megkezdett munk{nkat. Az Élőfolyóirat, mint az Irodalmi Centrifuga blogja tevékenységére 2008-ban a MASZREtól p{ly{zaton ezer Ft-ot nyert el, ennek felhaszn{l{sa novembertől októberig tartott. Ebből finanszírozta szerzőinek és szerkesztőinek honor{riumait, a készülő honlap elkészítésének és fenntart{s{nak, programoz{s{nak és designj{nak költségeit, valamint a géppark megteremtésének és karbantart{s{nak egy részét. ICA blog 2010-es működését az NKA-tól elnyert ezer Ft p{ly{zati t{mogat{sból finanszírozza tov{bb. A részletes pénzügyi elsz{mol{s a mellékletben tal{lható.

8 Hétes T{bor Periódus: augusztus 1. - október 1. Helyszín: Ózd, Hétes roma telepen belül, szabadtéren, valamint az Ózd Velence telepi pünkösdista gyülekezeti teremben Célcsoport: A hétes telepen 80 csal{d és 250 gyerek méltatlan körülmények között nyomorog. Roma sz{rmaz{sú (romungró) emberekről van szó, akik a rendszerv{lt{s első {ldozataiként azonnal elvesztették a munk{jukat. Aki erre a telepre kerül az a vég{llom{shoz érkezett. A sorsukról a gyerekek is így gondolkodnak. A szüleiknek sem volt, de m{r nekik sincs gyerekkoruk. Kor{n h{zasodnak, kimaradnak az iskol{ból, sokukat fogyatékoss{ nyilv{nítanak. Szegreg{lt iskol{ba j{rnak. Nagyok és kicsik egyar{nt folytonosan küzdenek a megélhetésért. Guber{lnak, kokszot v{jnak, gomb{sznak, vagy alkalmi munka ut{n szaladg{lnak. A közüzemi díjakat nem tudj{k fizetni. Vizet egyetlen kútról cipelnek kann{kban a telep közepéről. [ramuk az {ramszolg{ltató jóindulat{n múlik, mérőór{k nincsenek. Előfordul, hogy tízen is élnek egy szob{ban. Néh{ny közös budit haszn{lnak. Szemétsz{llít{suk nem megoldott. R{gcs{lók és bogarak ellen folytatnak reménytelen küzdelmet. Nincs közvil{gít{s, nincs norm{lis út. A szoci{lis {llapot és a kil{t{stalans{g törvényen kívül helyezi őket. Vannak devi{ns szülők (alkoholbetegek, szenvedélybetegek). De vannak olyanok is, akik példamutatóan igyekeznek talpon maradni. A mostoha körülmények miatt a gyerekek betegeskednek, lemaradoznak az iskol{ból, ruh{zatuk, ell{t{suk, tisztas{guk sokszor a szülők igyekezete ellenére sem üti meg azt a szintet, amit a többségi környezet elv{r, ezért külön megbélyegzik őket. Ez negatív identit{shoz, az önértékelésük csökkenéséhez, alul motiv{lts{ghoz, tanult tehetetlenséghez vezet. Résztvevők sz{ma, neve, hovatartoz{sa (mellékeletben alkotó csoportok szerint is) Önkéntesek: Bódis Kriszta (író, rendező, pszichológus), Maly Róbert (operatőr), Tóth Bernadett (filmművészetis egyetemi hallgató), Bercsényi Anita (egészségügyis főiskolai hallgató), Gyimesi L{szló (v{gó), Fejes Szonja (pedagógus), H{mori Éva (ker{mikus), Bodn{r M{ria (videoriporter, újs{gíró), Thüringer Barbara (újs{gíró), Kohut Péter (v{gó), Hajdú C Gergő (szociológus hallgató), Pulay Zsófia (szociológus hallgató), Papp S{ra Eszter (szociológus hallgató), Majsai Vir{g Eszter (romológus hallgató), Koltay Katalin (git{rművész), Varga P{l (napkollektort gy{rtó v{llalkozó), Fülöp Istv{n (iparos), Fülöp Miklós (angol tan{r), Erdei Krisztina (fotóművész). Telepi segítők: Forg{cs Kriszti{n, Hark{ly József, Botos J{nos, Horv{th L{szlóné, Lónyik Katalin, Botos Mel{nia, Budai Gyula Ózdi segítők: Budai Barnab{s, Barna M{ria, Kocska [gnes (igazgató, roma népismeret tan{r, Bem úti [lt. Isk), Kós M{ria (igazgató, 48-as úti Kisegítő Isk.), Gyuricska Istv{n (prédik{tor és fekvenyomó bajnok) egész gyülekezete Fellépők, vendégek: Soma (előadóművész, pszichológus), Gryllus Dorka (színész), Gryllus Samu (zeneszerő, zenész), Feuer Yvette (dr{mapedagógus, színész), Dinesh Harpal (jógatan{r), Koródi Krisztina (közgazd{sz), Borsi Éva (pszichológus), Vigh Istv{n (v{llalkozó), H. Imre (fordító, tolm{cs) L{togatók: 80 csal{d 250 gyerek, de a t{bor nyitott volt és a környező romatelepekről is jöttek csal{dok, naponta 500 ember megfordult a programokon. A célcsoport (Hétes telep) résztvevő csal{djainak névsora mellékelve. A hétesi alkotó- és élményt{bor a Hétes telepen (Magyarorsz{g egyik legszegényebb ózdi roma telepén) indult augusztusban. P{r szóval jellemezve a helyzetet, a telepen egyetlen kút van, nincs villany, nincs víz, gyatra a szemétsz{llít{s, lakhatatlanok a lak{sok, a gyerekek betegeskednek. Az élmény- és alkotót{bor 80 csal{dot, közel 200 gyereket érint. A foglalkoz{sok mellett a gyermekek élemet kapnak, illetve a csal{dok sz{m{ra össze{llított csomagból (közös) ebédet. A helyi szervező t{rs Budai Barnab{s. A t{boroz{st anyagi hozz{j{rul{ssal Kultur{lis Minisztérium, a Szoci{lis és Munkaügyi Minisztérium t{mogatta. A p{ly{zatokat az Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{nyon keresztül bonyolítjuk.

9 - 9 - Tov{bb{ segítséget kaptunk eszközök/anyagi/személyi hozz{j{rul{ssal a Honvédelmi Minisztériumtól (150 négyzetméternyi katonai s{tor kölcsönzésével és fel{llít{s{val) a Filmtranszport Kft-től (a b{zist képező filmes furgon kedvezményes biztosít{s{val) a Polg{r Alapítv{ny az Esélyekért (az előfinanszíroz{s meghitelezésével, egy fellépő t{nccsoport utaz{s{nak hozz{j{rul{s{val). Mag{nszemélyek, akik segítettek: Koll{rikné Tóth Zsuzsanna, Tóth Istv{n, Tugyi Istv{n, Polg{r Andr{s, Szőke Judit, Par{di Lilla. 12 szakemberrel és spont{n szerveződő helyi segítőkkel együtt vezettük a csoportokat. Idén roma és nem roma képzőművészeinknek köszönhetően a festő, rajzoló, kézműves csoportok m{r összetettebb szinten működtek. Óvodapedagógusainknak és főiskol{s tan{r szakosoknak köszönhetően egy j{tékos, közös élményeket erősítő, sporttal, zenével és t{nccal ötvözött programcsoport is indult, nagy sikerrel. A fotós és filmes csoport munk{j{t is hatékonyabb{ tudtuk tenni, a filmkészítés f{zisait megismerve a gyerekek kész kisfilmeket rendeztek és v{gtak meg. Kezükbe foghatt{k az eszközöket, az élményeken túl néh{ny alapismerettel is gazdagodtak. Két alkalommal volt kultur{lis vendégszereplés a t{borban, egyszer Palya Be{t szerveztük magunk mellé és énekeltünk együtt, m{sik alkalommal pedig egy roma hast{nccsoport lépett fel, és tanított is. A t{borz{r{st a telepen kívüli imah{zban bonyolítottuk. Ünnepi esemény volt, ahova eljött a telep apraja- nagyja. Ki{llítottuk az alkot{sokat, és levetítettük a gyerekek {ltal készített filmeket. Megható pillanatok voltak. A telepiekkel a csoportvezetők egy része folyamatosan tartja a kapcsolatot. Bódis Kriszta hétesi programja 2009-ben hozz{vetőleg ezer forinttal gazd{lkodott, ennek a fele OSI t{mogat{sból, a m{sik fele pedig adom{nyokból képződött. Az alapítv{ny sz{ml{j{ra érkező adom{nyok kivétel nélkül hétesi felhaszn{l{sra kerültek, az adom{nyozók Budai Barnab{st és csal{dj{t t{mogatt{k a h{zuk leégése miatt, majd a ny{ri t{bor és a kar{csony megrendezéséhez j{rultak hozz{. A részletes pénzügyi elsz{mol{s a mellékletben tal{lható. Budapest, m{jus 15. Kun [gota ügyvezető elnök

10 Közhasznús{gi jelentés 1. sz{mú melléklete Adósz{m: PK.60592/2006 Ny.sz.: 2891 Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{ny 2040 Budaörs, Kőszirt u évi Közhasznú egyszerűsített éves besz{moló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutat{s T{jékoztató adatok Budapest, m{jus 15. Kun [gota ügyvezető elnök A közhasznú egyszerűsített éves besz{molót össze{llította: Huszti Edit Kamilla mérlegképes könyvelő. (Pm. Reg.: ) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

11 Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{ny Fordulónap: Adósz{m: PK.60592/2006 Ny.sz.: 2891 Mérleg Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Önrevízió T{rgyév a b c d e A. Befektetett eszközök I. Immateri{lis javak II. T{rgyi eszközök III. IV. Befektetett eszközök Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 2 2 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhat{rol{sok Eszközök összesen D. Saj{t tőke I. Induló tőke II. Tőkev{ltoz{s / Eredmény III. IV. Lekötött tartalék Értékelési tartalék V. T{rgyévi eredmény alaptevékenységéből (közhasznú tev.) VI. T{rgyévi eredmény v{llalkoz{si tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. H{trasorolt kötelezettségek II. Hosszú lej{ratú kötelezettségek III. Rövid lej{ratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhat{rol{sok Forr{sok összesen Budapest, m{jus 15. Kun [gota ügyvezető elnök

12 Eredménykimutat{s Sorsz{m A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás 792 a. alapítótól b. központi költségvetésből 792 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordításai 3. Értékcsökkenési leirás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leirás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) T{jékoztató adatok A Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 Budapest, m{jus 15. Kun [gota ügyvezető elnök

13 Közhasznús{gi jelentés 2. sz{mú melléklete KIMUTAT[S a költségvetési t{mogat{s felhaszn{l{s{ról év Adatok forintban T{mogat{snyújtó neve T{mogat{s Felhaszn{l{s összege időpontja összege Felhaszn{l{s (Ft) célja előző évi t{rgyévi [tvitel összege (Ft) Elsz{mol{s hat{rideje Nemzeti Kultur{lis Alap Programt{mogat{s Nemzeti Kultur{lis Alap Programt{mogat{s Összesen

14 Közhasznús{gi jelentés 3. sz{mú melléklete KIMUTAT[S a vagyon felhaszn{l{s{ról év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás % eft Saj{t tőke Induló tőke Tőkev{ltoz{s / Eredmény , Lekötött tartalék Értékelési tartalék T{rgyévi eredmény alaptevékenységéből (közhasznú tev.) T{rgyévi eredmény v{llalkoz{si tevékenységből Egyéb

15 Közhasznús{gi jelentés 4. sz{mú melléklete KIMUTAT[S a cél szerinti juttat{sokról év Juttatás összege (eft) Eltérés Juttatás megnevezése Megjegyzés előző évi tárgyévi % eft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen ebből adóköteles ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles ebből adómentes Egyéb juttatások , ÖSSZESEN: , Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: ,

16 Közhasznús{gi jelentés 5. sz{mú melléklete KIMUTAT[S a kapott t{mogat{sokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás felhasznált összege (Ft) Adatok forintban Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési Szervtől , Szoci{lis és Munkaügyi Minisztérium Szakmai programok támogatása Elkülönített állami pénzalap: Szakmai programok Nemzeti Kultur{lis Alap támogatása , Helyi Önkormányzat és Szervei Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat Települési Önkormányzat társulása Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb , Magánszemélyektől (Gyűjtés) Szakmai programok + működés , Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Közhasznú szervezettől Szakmai programok támogatása , Szja 1 %-a (APEH) ÖSSZESEN: , részletes KIMUTAT[S a évi költségvetési t{mogat{s felhaszn{l{s{ról Adatok forintban T{mogat{s Felhaszn{l{s összege [tvitel Elsz{mol{s T{mogat{snyújtó neve időpontja összege Felhaszn{l{s összege hat{rideje (Ft) célja előző évi t{rgyévi (Ft) Nemzeti Kultur{lis Alap Programt{mogat{s Nemzeti Kultur{lis Alap Programt{mogat{s Összesen

17 T{mogat{snyújtó neve Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprogr{fiai Egyesülete Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprogr{fiai Egyesülete Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprogr{fiai Egyesülete Budapesti Nyílt T{rsadalom Intézet Alapítv{ny (OSI) részletes KIMUTAT[S a évi p{ly{zatok útj{n elnyert nem költségvetési t{mogat{sok felhaszn{l{s{ról Adatok forintban T{mogat{s Felhaszn{l{s összege [tvitel időpontja összege Felhaszn{l{s célja összege (Ft) előző évi t{rgyévi (Ft) Elsz{mol{s hat{rideje Programt{mogat{s Programt{mogat{s Programt{mogat{s Programt{mogat{s Összesen Közhasznús{gi jelentés 6. sz{mú melléklete KIMUTAT[S a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttat{sokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Megjegyzés

2008. évi Közhasznús{gi jelentése

2008. évi Közhasznús{gi jelentése INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY 2040 Budaörs, Kőszirt u. 16. 2008. évi Közhasznús{gi jelentése Budapest, 2009. m{rcius 16. Kun Ágota ügyvezető elnök INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Közhasznúsági jelentés 1. sz. melléklete Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Egyszerűsített éves beszámoló 2011 Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2008. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2007. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2008. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2009. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 18693001-1-13 Pk.60.266/2001 Ceglédi Őszikék Szociális Alapítvány 2700 Cegléd Bajcsy-Zs. u. 1 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített

Részletesebben

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület

Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület BODOR KARATE ÉS REKREÁCIÓS KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 6724 Szeged, Körtöltés u. 52. i Közhasznúsági jelentése 1 A Bodor Karate és Rekreációs Közhasznú Sportegyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalom: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 77. Fordulónap: 2011.12. 31.

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24.

TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. TASSI HELYTÖRTÉNETI EGYESÜLET 6098 Tass, Dózsa György út 24. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tass, 2012. február 24. Gubacsi István elnök ph. Tassi Helytörténeti Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2013.május 24. Surányi Gábor elnök Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2012. március

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése MTH Magyar Túra Hajó Közhasznú Vitorlás Egyesület 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. III./12. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Dunaújváros, 2012. május 19. Katona Dániel elnök Az MTH Magyar Túra Hajó

Részletesebben

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló

2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete i Egyszerűsített éves beszámoló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény-kimutatás Kaposvár, 2011. május 31. Dr. Juhász Gábor elnök Fordulónap: 2010.12.31.

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése

2011. évi Közhasznúsági jelentése CIVIL MŰVEK KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 1091 Budapest, Üllői út 69. 3/1. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 07. Takács Mária képviselő CIVIL MŰVEK KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET 1091 Budapest,

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület. Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24.

Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület. Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24. Közhasznúsági jelentés Makói Lovas Egyesület Készítette: Dr Góg Csaba Makó,2013. Április 24. 2 Makói Lovas Egyesület 6900 Makó Szt. István tér 7/B 2012. évi Közhasznúsági jelentése Makó, 2013. Április

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Barangolók a Természetért Egyesület 8978 Rédics, Vasút u évi Közhasznúsági jelentése

Barangolók a Természetért Egyesület 8978 Rédics, Vasút u évi Közhasznúsági jelentése Barangolók a Természetért Egyesület 8978 Rédics, Vasút u. 2. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Rédics, 2012. március 20. Hegedűs Józsefné elnök Barangolók a Természetért Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány 6000 Kecskemét, Serfőző u. 21. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2011.12.31. Dr. Virányiné Csertő Ágnes elnök Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Ibrányi Gyermekekért Alapítvány 2011. május 28. Ibrányi Gyermekekért Alapítvány 4484 Ibrány Lehel u.59. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Ibrány, 2011. május 28 Kormányné

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Összefogás a Börtönügyért Egyesület 9021 Győr, Jókai utca 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Győr, 2012. február 4. elnök Az Összefogás a Börtönügyért Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014-03-21 A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2013-as

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2010. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4.

Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület 8960 Lenti, Bottyán J. utca 3. II/4. 2010. évi Közhasznúsági jelentése 1 Négy Kos Hagyományőrző és Íjász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület

Kozmikus Tudat Közhasznú Egyesület 1 8 7 2 5 5 6 4-9 4 9 9-5 2 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2009. augusztus 18. - 2009. december 31. 2009 Kelt Budapest, 2010. május 31. P. H. A vállakozás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Akadálymentes Tanulásért Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2010. március 01. 2 AZ Akadálymentes Tanulásért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány. 2010. évi Közhasznúsági jelentése KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május 9. Dr. Huszák Gáborné KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Gönyű, 2013. február 25. Dr. Csanaki Vida elnök A Gyermekeinkért, a jövőért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET 1 8 2 0 1 9 1 4-9 3 1 2-5 6 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Budapest, 2012. május 24. P. H. A vállakozás beszámolóját

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Magyar NetGombász Közhasznú Egyesület 1142 Budapest, Dorozsmai u. 9/c. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. február 26. Mezei György elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Magyar NetGombász Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. i Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kaposvár, 2012.május 18. Kovács Zoltán Kuratórium elnöke A Berzsenyi Dániel

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Ökováros Alapítvány 4025 Debrecen, Mácsai Sándor u. 6/b. 2008. évi közhasznúsági jelentés Debrecen, 2009. május 24. Ecsedi Zsolt elnök Az Ökováros Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2008-as esztendőről

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31.

Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés. Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Készítette: Quadrantida Kft. 2015 március 31. Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft. 2013 Pomáz, Templom tér 3. 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest,

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK

Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 2011.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Jövőnk nukleáris energetikusáért alapítvány 211.ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZÁMSZAKI ADATOK Az alapítvány neve: JÖVŐNK ENERGETIKUSÁÉRT ALAPITVÁNY Képviselők neve: Dr. Csom Gyula Budapest Dr. Bihari Péter

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth L. u. 13. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2009. március 10. Főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda Szövetség 2008. évben

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2013. február

Részletesebben

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

2012 évi 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31. J Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapitvány az egyéb szervezetmegncvezése 1045 Budapest. Berlini út 47-49. az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2012 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 01. 01. - 2012. 12. 31.

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Lábtoll-labda Szövetség 5052 Újszász, Kossuth Lajos út 13. 18827006-1-16 2009. évi Közhasznúsági jelentése Újszász, 2010. március 12. Fehér János főtitkár 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Lábtoll-labda

Részletesebben

Debreceni Egyetem Professzori Klub

Debreceni Egyetem Professzori Klub Alapítva: 2010.06.27. Közhasznúsági bírósági végzés: Tpk.60.120/2010/2. Adószám: 18039843-1-09 Debreceni Egyetem Professzori Klub 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen,

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pécs, 2010. március 20. A SOPIANAE Ifjúsági Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009. esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sopianae Ifjúsági Egyesület 2009. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46.

AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztava AZ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSÉRT 1062 Budapest, Bajza utca 46. 2010. évi Egyszerűsített éves beszámoló és Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

Alapítvány. Közhasznúsági jelentése

Alapítvány. Közhasznúsági jelentése A Alapítvány (1093 Budapest, Közraktár u. 22.) Közhasznúsági jelentése 2009 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Délután Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

Budaörsi Kistérség Sportegyesület. Közhasznúsági jelentés. 2011. február 09.

Budaörsi Kistérség Sportegyesület. Közhasznúsági jelentés. 2011. február 09. Budaörsi Kistérség Sportegyesület Közhasznúsági jelentés 2011. február 09. Budaörsi Kistérség Sportegyesület 2040 Budaörs, Lévai utca 13. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budaörs, 2011. február 09. Bácsalmási

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

GULYÁS PÁL DIÁKSPORT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

GULYÁS PÁL DIÁKSPORT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GULYÁS PÁL DIÁKSPORT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Debrecen, 2012. 1 Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 1. A Gulyás Pál Diáksport Egyesület 2011. évben központi költségvetési

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Kamarabalett Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés

Kamarabalett Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés Kamarabalett Nonprofit Kft Közhasznúsági jelentés 2013. április 30. Készítette: Az egyszerűsített éves beszámolót a Shepherd Business Brokers Kft mérlegképes könyvelője állította össze, könyvszakértő azt

Részletesebben

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet. 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése FEJLESZTÉS A GYERMEKRE FIGYELVE ALAPÍTVÁNY mint közhasznú szervezet 4031 Debrecen, Margit tér 18. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2012.május 29. Fodorné Szabó Julianna elnök Fejlesztés a Gyermekre

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben