INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY"

Átírás

1 - 1 - INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY 2040 Budaörs, Kőszirt u évi Közhasznús{gi jelentése Budapest, m{jus 15. Kun [gota ügyvezető elnök

2 - 2 - INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY 2040 Budaörs, Köszirt u. 16 KÖZHASZNÚS[GI JELENTÉSE december 31. Tartalom: 1. Sz{mviteli besz{moló 2. Költségvetési t{mogat{s felhaszn{l{sa 3. Vagyon felhaszn{l{s{val kapcsolatos kimutat{s 4. Cél szerinti juttat{sok kimutat{sa 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített {llami pénzalaptól, helyi önkorm{nyzattól, települési önkorm{nyzatok t{rsul{s{tól és mindezek szerveitől kapott t{mogat{s mértéke 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttat{sok értéke, illetve összege 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi besz{moló

3 SZ[MVITELI BESZ[MOLÓ Az Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{ny évben a sz{mviteli törvénynek és a kapcsolódó előír{soknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves besz{molót {llított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saj{t tőke 100 ezer Ft. A részletes kimutat{s jelentésünk 1. sz. melléklete, mely {ll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutat{sból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI T[MOGAT[S FELHASZN[L[SA 2009-ben Alapítv{nyunk ezer Ft {llami t{mogat{st kapott, melyből 792 ezer Ft került idei felhaszn{l{sra, 208 ezer Ft pedig a évre {thúzódó megvalósít{si hat{ridőnek megfelelően a bevételek passzív időbeli elhat{rol{sa soron került kimutat{sra. Tov{bb{ a évben kapott t{mogat{sok egy része 399 ezer Ft is az alapítv{ny rendelkezésére {llt 2009-ben, mely teljes egészében felhaszn{l{sra és elsz{mol{sra került a szerződésekben meghat{rozott felhaszn{l{si jogcímekre. A kapott t{mogat{sok évi felhaszn{l{s{nak összege ezer Ft növekedést mutat az előző évben felhaszn{lt t{mogat{sok összegéhez képest. A kapott költségvetési t{mogat{sokat részletesen a 2. sz{mú melléklet mutatja be, a v{ltoz{sok részleteit pedig az 5. sz{mú mellékletben l{thatjuk. 3. VAGYONFELHASZN[L[SSAL KAPCSOLATOS KIMUTAT[S Előző évhez képest az Alapítv{ny tartaléka (vagyona) nem v{ltozott, mert kiz{rólag célfelhaszn{l{sra kapott p{ly{zatokból és a különböző adom{nyfelhív{sokra érkezett t{mogat{sokból gazd{lkodott. Ezek az összegek szolg{ltak fedezetül az Alapító okiratba foglalt cél szerinti közhasznú tevékenységek megvalósít{s{ra, illetve a működés fenntart{s{hoz szükséges kiad{sok finanszíroz{s{ra. A vagyon felhaszn{l{s{t részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTAT[SOK KIMUTAT[SA Szervezetünk létesítő okirat{ban megjelölt és elfogadott céljai megvalósít{s{nak érdekében végzett szolg{ltat{sainak költsége évben ezer Ft. (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT [LLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORM[NYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORM[NYZATOK T[RSUL[S[TÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT T[MOGAT[S MÉRTÉKE T{rgyévben közösségünk összesen ezer Ft t{mogat{st kapott különböző címen. Ez ezer Ft-tal több, mint az előző évben. Ezen felül még a bevételek passzív időbeli elhat{rol{sa soron jelentős mértékű évi megvalósít{sra v{ró t{mogat{s szerepel. A kapott t{mogat{sok részletes bemutat{s{t az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTAT[SOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Az Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{ny esetén a Kuratórium Elnöke, illetve tagjai nem {llnak a Közhasznú Alapítv{nnyal munkaviszonyban, munk{jukat ingyen és bérmentve, t{rsadalmi munk{ban végzik a Közhasznú Alapítv{ny jav{ra. A vezető tisztségviselők évben t{mogat{sban nem részesültek. (6. sz{mú melléklet)

4 A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZ[MOLÓ Pénzügyi tevékenységünk: INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY TOVÁBBIAKBAN ICA 2006 decemberében alakult, 2009 volt a harmadik működési évünk. Pénzügyileg sikeres harmadik évet z{rtunk ban kapott t{mogat{sok 2009 évi megvalósít{sra ill. elsz{mol{sra: /3 826 ezer Ft/ MASZRE Centrifuga színkör: 520 ezer Ft MASZRE Élőfolyóirat honlap: ezer Ft NKA Irodalmi Centrifuga c. programsorozat: 399 ezer Ft évben elnyert t{mogat{sok: T{mogató Cél 2009 évben megvalósult adatok: ezer forintban Passzív időbeli elhat{rol{s Összesen (2010) NKA Vesszőfut{s c. irodalmi estek programsorozat MASZRE Egyesült {ramlatok c. estek OSI Hétes ny{ri alkotót{bor Adom{nyok évben meghirdetett adom{nygyűjtés sor{n befolyt összegek, melyet nagyrészt a hétesi rendezvények megszervezésére fordítottuk, egy részét pedig működési költségekre haszn{ltuk fel. Összesen:

5 - 5 - INTERKULTURÁLIS ÉS IRODALMI CENTRIFUGA ALAPÍTVÁNY TOVÁBBIAKBAN ICA SZAKMAI, PÉNZÜGYI ÉS LELKIISMERETI BESZ[MOLÓ 2009 Gazd{lkod{s, Estek, Blog, Hétes Gazdag és tevékeny évet hagyott maga mögött az Irodalmi Centrifuga, tevékenységi körében megerősödött és ön{llósodott 3 fő ir{ny. A Centrifuga esteket Bódis Kriszta és Gordon Ag{ta bonyolított{k, ICA blogot Györe Gabriella és Gordon Ag{ta működtették, és a hétesi modellprogramot Bódis Kriszta vezette. Az esteket 2009-ben a Centr{l k{véh{zban tartottuk, jó l{togatotts{ggal és friss irodalmi-közéleti tém{kkal zajlottak, decemberben különleges alkalom volt Nemzeti Jósda című estünk a Katona József szính{zban, vendégünk volt Rakovszky Zsuzsa és Spiró György. ICA blog egész évben naponta frissült, ez hozz{vetőleg ezer bejegyzést és sz{zezer olvasót jelentett. ICA életében {ttörést hozott, hogy bejegyzései rendszeresen felkerülnek az index.hu blogaj{nlój{ba, ez a Centrifuga ismertségét és olvasotts{g{t jelentősen emelte. Megvalósult a hétesi t{bor és a kar{csony is, a modellprogram ön{lló bloggal gyarapodott, melyet a hétesi gyerekek alkottak, cseppgyerek.hu címen, a modellprogram ismertté és t{mogatott{ v{lt, ezt az érkező adom{nyok is jelezik. Sikeres évet z{rtunk, miközben gazd{lkod{sunk a v{ls{gos évre jellemzően hull{mzott. A blogszerkesztés, az ügyvezetés és a hétesi modell a személyes költségvetésünkben is fontosabb szerepet kapott, mint eddig, ez nagyobb terhet jelentett az alapítv{ny költségvetésében, mint a kor{bbiakban. Ez re{lis költségtényező, amit azonban {r-érték ar{nyban gyakran tartalmi többlettel kompenz{lunk. Bizakodva és v{ltozatlan teljesítménnyel vészeltünk {t t{mogat{s nélküli periódusokat. Az év utolsó negyedében megerősítő visszajelzéseket kaptunk nyertes p{ly{zatokkal, amelyek lehetővé teszik a tevékenységeink folytat{s{t 2010-ben. Miközben mindezek tervezését, szervezését, szerkesztését, műsorvezetését és adminisztr{ciój{t végeztük, szellemi küldetésünkben sem henyéltünk. Részt vettünk a közéleti folyamatokban, művészeti, közösségi és t{rsadalmi megmozdul{sokat t{mogattunk műsorokkal, blogaj{nlókkal, besz{molókkal, személyes jelenléttel, hat{rozott női és civil értékrenddel. Fontos volt sz{munkra az egész t{rsadalmat megr{zó romagyilkoss{gok közösségi feldolgoz{sa, sokat tettünk azért, hogy a lapunkat és a szellemiségünket széles körben elterjesszük. A kapott t{mogat{sok tették lehetővé az Irodalmi Centrifuga folyamatos aktivit{s{t 2009 folyam{n. A részletes szakmai és pénzügyi besz{molókat a mellékletek tartalmazz{k.

6 Estek Az Irodalmi Centrifuga estek személyes intellektu{lis és ment{lis folyamatainkat is tartalmazz{k, miközben az irodalmi és a közélet sz{munkra izgalmas tém{iból v{logatunk, ha tehetjük, politikai, ideológiai és szexu{lis előítéletek nélkül. 9. félév, janu{r-június janu{r 29. Magyar-roma olvasóte{trum: A félelem nélkül v{llalható identit{s szabads{ga. Írók: Bari K{roly, Jón{s Tam{s, Lakatos Menyhért, Tandari Éva, Osztojk{n Béla Szécsi Magda. Előadók: Danis Lídia (színész,vígszính{z); Daróczi [gnes (újs{gíró, előadóművész); Balogh Rodrigó (színész, rendező); Bódi Ren{ta (a Roma Televízió gyakornok ösztöndíjasa) febru{r 26. Nemzeti Csoportter{pia, Pintér Béla és T{rsulata: A Démon m{rcius 26. Nyilv{nos Évértékelő: Irodalmi Centrifuga Rövid részletek a blog egy éves terméséből s{mos szerző részvételével {prilis 23. Szabó T. Anna Olvas: Balogh Judit Malacka. Énekel: Bocskor Bíborka m{jus 7. Úrnő Centrifuga: VERES KRISZTA Avalon Papnője és az EzerNevű Istennő szolg{lója, az Istennő L{ngja. Olvas: Sim{n Éva június 4. Nők és Bulv{r: Marjai Judit, Létay Dóra, Gregor Bernadett 10. félév, szeptember-december szeptember 14. L{ngh Júlia: P{rizs fű alatt kötetbemutató október 8. Kiss Noémi - Rogyos Ékszerdobz P{lfi Norbert - Noé Band{ja október 22. Sisso: G{lyab{l, Toepler Zolt{n: Gecy traum{k és botr{nyok november 5. Tormay Cecile könyve és bújdos{sa december 17. Nemzeti Jósda a Katona József szính{zban: Rakovszky Zsuzs{val és Spiró Györggyel, valamint a Pintér művek színészeivel. Az estek közönségszervezését, előkészítését és dokument{ciój{t ICA blog tartalmazza. A Centrifuga esteket 2 hetente, csütörtökönként tartottuk. Az estek közönsége fő ben a Centr{l k{véh{z biztosította sz{munkra az estek helyszínét. A hangosít{st a H{ló Egyesület végezte. Az NKA 400 ezer Ft-tal, a MASZRE ezer Ft-tal t{mogatta az esteket, 2008 szeptemberétől júniusig. A t{mogat{sokat a meghívott szerzők, előadók és zenészek honor{rium{ra, az estek szervezésére és vezetésére fordítottuk. A részletes pénzügyi elsz{mol{s a mellékletben tal{lható.

7 Honlap Az Irodalmi Centrifuga Élőfolyóirat egy éves tevékenységéről sz{molunk be, melynek létrehoz{s{t és egy éves munk{j{t a MASZRE t{mogatta. Erkölcsi t{mogat{sként és bizalomként is értelmeztük az elnyert 3 millió forintot ( ), ez megsokszorozta az elhivatotts{gunkat. Az Irodalmi Centrifuga Élőfolyóirat blog szerkezetű online irodalmi lap, az Irodalmi Centrifuga rendezvénysorozat, és az Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{ny honlapja. Az egyéves t{mogat{si időszakban közel 1000 bejegyzést hoztunk létre, több mint l{togatónk volt. Több sz{z ismert, felfedezett vagy újra felfedezett szerzővel és művel léptünk szellemi- és/vagy munkakapcsolatba. Aj{nlóink jelentős része népszerűsít hazai és külföldi irodalmat, írókat és szerzőket. Kort{rs költők verseit közöljük hetente a Versvas{rnap rovatban, és Nők Magyarorsz{gon sorozatunkban fotók és szövegek vallanak erről a létform{ról. Vil{girodalmi sorozatainkban a spanyol, a frankofón afrikai és az afroamerikai női irodalom jelentős képviselőit mutattuk be. P{ly{zatunkhoz híven több jelentős kort{rs kötet első közlői voltunk, amire büszkék vagyunk, s olvasóink is mélt{nyolt{k. Szécsi Magda: Szerelemküszöb című novell{skötete vagy Sapphire: Push című regénye is csak n{lunk olvasható, egyedül online form{ban hozz{férhető tartalmak. Híreink és besz{molóink között kiemelten foglalkoztunk az aktu{lis t{rsadalmi kérdésekkel, cig{nyokkal, melegekkel, civilekkel és szélsőségesekkel. Fontos volt sz{munkra az egész t{rsadalmat megr{zó romagyilkoss{gok közösségi feldolgoz{sa, sokat tettünk azért, hogy sokakhoz eljuttassuk a lapunkat és a szellemiségünket. Önmeghat{roz{sunk szerint a Centrifuga élőfolyóirat egy kollektív blog, közéleti, kreatív és nőtudatú küldetéssel. Biztosak vagyunk benne, hogy szükséges és korszerű női tud{st közvetítünk, technikailag és szellemileg is hatékonyan érzésünk szerint azonban egy esztendő alatt nem futottuk ki lehetőségeinket, és szeretnénk az elmúlt évben megszerzett tapasztalatokkal tov{bb folytatni megkezdett munk{nkat. Az Élőfolyóirat, mint az Irodalmi Centrifuga blogja tevékenységére 2008-ban a MASZREtól p{ly{zaton ezer Ft-ot nyert el, ennek felhaszn{l{sa novembertől októberig tartott. Ebből finanszírozta szerzőinek és szerkesztőinek honor{riumait, a készülő honlap elkészítésének és fenntart{s{nak, programoz{s{nak és designj{nak költségeit, valamint a géppark megteremtésének és karbantart{s{nak egy részét. ICA blog 2010-es működését az NKA-tól elnyert ezer Ft p{ly{zati t{mogat{sból finanszírozza tov{bb. A részletes pénzügyi elsz{mol{s a mellékletben tal{lható.

8 Hétes T{bor Periódus: augusztus 1. - október 1. Helyszín: Ózd, Hétes roma telepen belül, szabadtéren, valamint az Ózd Velence telepi pünkösdista gyülekezeti teremben Célcsoport: A hétes telepen 80 csal{d és 250 gyerek méltatlan körülmények között nyomorog. Roma sz{rmaz{sú (romungró) emberekről van szó, akik a rendszerv{lt{s első {ldozataiként azonnal elvesztették a munk{jukat. Aki erre a telepre kerül az a vég{llom{shoz érkezett. A sorsukról a gyerekek is így gondolkodnak. A szüleiknek sem volt, de m{r nekik sincs gyerekkoruk. Kor{n h{zasodnak, kimaradnak az iskol{ból, sokukat fogyatékoss{ nyilv{nítanak. Szegreg{lt iskol{ba j{rnak. Nagyok és kicsik egyar{nt folytonosan küzdenek a megélhetésért. Guber{lnak, kokszot v{jnak, gomb{sznak, vagy alkalmi munka ut{n szaladg{lnak. A közüzemi díjakat nem tudj{k fizetni. Vizet egyetlen kútról cipelnek kann{kban a telep közepéről. [ramuk az {ramszolg{ltató jóindulat{n múlik, mérőór{k nincsenek. Előfordul, hogy tízen is élnek egy szob{ban. Néh{ny közös budit haszn{lnak. Szemétsz{llít{suk nem megoldott. R{gcs{lók és bogarak ellen folytatnak reménytelen küzdelmet. Nincs közvil{gít{s, nincs norm{lis út. A szoci{lis {llapot és a kil{t{stalans{g törvényen kívül helyezi őket. Vannak devi{ns szülők (alkoholbetegek, szenvedélybetegek). De vannak olyanok is, akik példamutatóan igyekeznek talpon maradni. A mostoha körülmények miatt a gyerekek betegeskednek, lemaradoznak az iskol{ból, ruh{zatuk, ell{t{suk, tisztas{guk sokszor a szülők igyekezete ellenére sem üti meg azt a szintet, amit a többségi környezet elv{r, ezért külön megbélyegzik őket. Ez negatív identit{shoz, az önértékelésük csökkenéséhez, alul motiv{lts{ghoz, tanult tehetetlenséghez vezet. Résztvevők sz{ma, neve, hovatartoz{sa (mellékeletben alkotó csoportok szerint is) Önkéntesek: Bódis Kriszta (író, rendező, pszichológus), Maly Róbert (operatőr), Tóth Bernadett (filmművészetis egyetemi hallgató), Bercsényi Anita (egészségügyis főiskolai hallgató), Gyimesi L{szló (v{gó), Fejes Szonja (pedagógus), H{mori Éva (ker{mikus), Bodn{r M{ria (videoriporter, újs{gíró), Thüringer Barbara (újs{gíró), Kohut Péter (v{gó), Hajdú C Gergő (szociológus hallgató), Pulay Zsófia (szociológus hallgató), Papp S{ra Eszter (szociológus hallgató), Majsai Vir{g Eszter (romológus hallgató), Koltay Katalin (git{rművész), Varga P{l (napkollektort gy{rtó v{llalkozó), Fülöp Istv{n (iparos), Fülöp Miklós (angol tan{r), Erdei Krisztina (fotóművész). Telepi segítők: Forg{cs Kriszti{n, Hark{ly József, Botos J{nos, Horv{th L{szlóné, Lónyik Katalin, Botos Mel{nia, Budai Gyula Ózdi segítők: Budai Barnab{s, Barna M{ria, Kocska [gnes (igazgató, roma népismeret tan{r, Bem úti [lt. Isk), Kós M{ria (igazgató, 48-as úti Kisegítő Isk.), Gyuricska Istv{n (prédik{tor és fekvenyomó bajnok) egész gyülekezete Fellépők, vendégek: Soma (előadóművész, pszichológus), Gryllus Dorka (színész), Gryllus Samu (zeneszerő, zenész), Feuer Yvette (dr{mapedagógus, színész), Dinesh Harpal (jógatan{r), Koródi Krisztina (közgazd{sz), Borsi Éva (pszichológus), Vigh Istv{n (v{llalkozó), H. Imre (fordító, tolm{cs) L{togatók: 80 csal{d 250 gyerek, de a t{bor nyitott volt és a környező romatelepekről is jöttek csal{dok, naponta 500 ember megfordult a programokon. A célcsoport (Hétes telep) résztvevő csal{djainak névsora mellékelve. A hétesi alkotó- és élményt{bor a Hétes telepen (Magyarorsz{g egyik legszegényebb ózdi roma telepén) indult augusztusban. P{r szóval jellemezve a helyzetet, a telepen egyetlen kút van, nincs villany, nincs víz, gyatra a szemétsz{llít{s, lakhatatlanok a lak{sok, a gyerekek betegeskednek. Az élmény- és alkotót{bor 80 csal{dot, közel 200 gyereket érint. A foglalkoz{sok mellett a gyermekek élemet kapnak, illetve a csal{dok sz{m{ra össze{llított csomagból (közös) ebédet. A helyi szervező t{rs Budai Barnab{s. A t{boroz{st anyagi hozz{j{rul{ssal Kultur{lis Minisztérium, a Szoci{lis és Munkaügyi Minisztérium t{mogatta. A p{ly{zatokat az Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{nyon keresztül bonyolítjuk.

9 - 9 - Tov{bb{ segítséget kaptunk eszközök/anyagi/személyi hozz{j{rul{ssal a Honvédelmi Minisztériumtól (150 négyzetméternyi katonai s{tor kölcsönzésével és fel{llít{s{val) a Filmtranszport Kft-től (a b{zist képező filmes furgon kedvezményes biztosít{s{val) a Polg{r Alapítv{ny az Esélyekért (az előfinanszíroz{s meghitelezésével, egy fellépő t{nccsoport utaz{s{nak hozz{j{rul{s{val). Mag{nszemélyek, akik segítettek: Koll{rikné Tóth Zsuzsanna, Tóth Istv{n, Tugyi Istv{n, Polg{r Andr{s, Szőke Judit, Par{di Lilla. 12 szakemberrel és spont{n szerveződő helyi segítőkkel együtt vezettük a csoportokat. Idén roma és nem roma képzőművészeinknek köszönhetően a festő, rajzoló, kézműves csoportok m{r összetettebb szinten működtek. Óvodapedagógusainknak és főiskol{s tan{r szakosoknak köszönhetően egy j{tékos, közös élményeket erősítő, sporttal, zenével és t{nccal ötvözött programcsoport is indult, nagy sikerrel. A fotós és filmes csoport munk{j{t is hatékonyabb{ tudtuk tenni, a filmkészítés f{zisait megismerve a gyerekek kész kisfilmeket rendeztek és v{gtak meg. Kezükbe foghatt{k az eszközöket, az élményeken túl néh{ny alapismerettel is gazdagodtak. Két alkalommal volt kultur{lis vendégszereplés a t{borban, egyszer Palya Be{t szerveztük magunk mellé és énekeltünk együtt, m{sik alkalommal pedig egy roma hast{nccsoport lépett fel, és tanított is. A t{borz{r{st a telepen kívüli imah{zban bonyolítottuk. Ünnepi esemény volt, ahova eljött a telep apraja- nagyja. Ki{llítottuk az alkot{sokat, és levetítettük a gyerekek {ltal készített filmeket. Megható pillanatok voltak. A telepiekkel a csoportvezetők egy része folyamatosan tartja a kapcsolatot. Bódis Kriszta hétesi programja 2009-ben hozz{vetőleg ezer forinttal gazd{lkodott, ennek a fele OSI t{mogat{sból, a m{sik fele pedig adom{nyokból képződött. Az alapítv{ny sz{ml{j{ra érkező adom{nyok kivétel nélkül hétesi felhaszn{l{sra kerültek, az adom{nyozók Budai Barnab{st és csal{dj{t t{mogatt{k a h{zuk leégése miatt, majd a ny{ri t{bor és a kar{csony megrendezéséhez j{rultak hozz{. A részletes pénzügyi elsz{mol{s a mellékletben tal{lható. Budapest, m{jus 15. Kun [gota ügyvezető elnök

10 Közhasznús{gi jelentés 1. sz{mú melléklete Adósz{m: PK.60592/2006 Ny.sz.: 2891 Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{ny 2040 Budaörs, Kőszirt u évi Közhasznú egyszerűsített éves besz{moló Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredménykimutat{s T{jékoztató adatok Budapest, m{jus 15. Kun [gota ügyvezető elnök A közhasznú egyszerűsített éves besz{molót össze{llította: Huszti Edit Kamilla mérlegképes könyvelő. (Pm. Reg.: ) A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

11 Interkultur{lis és Irodalmi Centrifuga Alapítv{ny Fordulónap: Adósz{m: PK.60592/2006 Ny.sz.: 2891 Mérleg Sorsz. A tétel megnevezése Előző év Önrevízió T{rgyév a b c d e A. Befektetett eszközök I. Immateri{lis javak II. T{rgyi eszközök III. IV. Befektetett eszközök Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 2 2 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhat{rol{sok Eszközök összesen D. Saj{t tőke I. Induló tőke II. Tőkev{ltoz{s / Eredmény III. IV. Lekötött tartalék Értékelési tartalék V. T{rgyévi eredmény alaptevékenységéből (közhasznú tev.) VI. T{rgyévi eredmény v{llalkoz{si tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. H{trasorolt kötelezettségek II. Hosszú lej{ratú kötelezettségek III. Rövid lej{ratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhat{rol{sok Forr{sok összesen Budapest, m{jus 15. Kun [gota ügyvezető elnök

12 Eredménykimutat{s Sorsz{m A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás 792 a. alapítótól b. központi költségvetésből 792 c. helyi önkormányzattól d. egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordításai Személyi jellegű ráfordításai 3. Értékcsökkenési leirás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1. Anyagjellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leirás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) T{jékoztató adatok A Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 3. Személyi jellegű költségek közterhei B. Nyújtott támogatások 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 0 Budapest, m{jus 15. Kun [gota ügyvezető elnök

13 Közhasznús{gi jelentés 2. sz{mú melléklete KIMUTAT[S a költségvetési t{mogat{s felhaszn{l{s{ról év Adatok forintban T{mogat{snyújtó neve T{mogat{s Felhaszn{l{s összege időpontja összege Felhaszn{l{s (Ft) célja előző évi t{rgyévi [tvitel összege (Ft) Elsz{mol{s hat{rideje Nemzeti Kultur{lis Alap Programt{mogat{s Nemzeti Kultur{lis Alap Programt{mogat{s Összesen

14 Közhasznús{gi jelentés 3. sz{mú melléklete KIMUTAT[S a vagyon felhaszn{l{s{ról év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás % eft Saj{t tőke Induló tőke Tőkev{ltoz{s / Eredmény , Lekötött tartalék Értékelési tartalék T{rgyévi eredmény alaptevékenységéből (közhasznú tev.) T{rgyévi eredmény v{llalkoz{si tevékenységből Egyéb

15 Közhasznús{gi jelentés 4. sz{mú melléklete KIMUTAT[S a cél szerinti juttat{sokról év Juttatás összege (eft) Eltérés Juttatás megnevezése Megjegyzés előző évi tárgyévi % eft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen ebből adóköteles ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles ebből adómentes Egyéb juttatások , ÖSSZESEN: , Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: ,

16 Közhasznús{gi jelentés 5. sz{mú melléklete KIMUTAT[S a kapott t{mogat{sokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás felhasznált összege (Ft) Adatok forintban Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési Szervtől , Szoci{lis és Munkaügyi Minisztérium Szakmai programok támogatása Elkülönített állami pénzalap: Szakmai programok Nemzeti Kultur{lis Alap támogatása , Helyi Önkormányzat és Szervei Fővárosi Önkormányzat Kisebbségi Önkormányzat Települési Önkormányzat társulása Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb , Magánszemélyektől (Gyűjtés) Szakmai programok + működés , Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Közhasznú szervezettől Szakmai programok támogatása , Szja 1 %-a (APEH) ÖSSZESEN: , részletes KIMUTAT[S a évi költségvetési t{mogat{s felhaszn{l{s{ról Adatok forintban T{mogat{s Felhaszn{l{s összege [tvitel Elsz{mol{s T{mogat{snyújtó neve időpontja összege Felhaszn{l{s összege hat{rideje (Ft) célja előző évi t{rgyévi (Ft) Nemzeti Kultur{lis Alap Programt{mogat{s Nemzeti Kultur{lis Alap Programt{mogat{s Összesen

17 T{mogat{snyújtó neve Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprogr{fiai Egyesülete Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprogr{fiai Egyesülete Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprogr{fiai Egyesülete Budapesti Nyílt T{rsadalom Intézet Alapítv{ny (OSI) részletes KIMUTAT[S a évi p{ly{zatok útj{n elnyert nem költségvetési t{mogat{sok felhaszn{l{s{ról Adatok forintban T{mogat{s Felhaszn{l{s összege [tvitel időpontja összege Felhaszn{l{s célja összege (Ft) előző évi t{rgyévi (Ft) Elsz{mol{s hat{rideje Programt{mogat{s Programt{mogat{s Programt{mogat{s Programt{mogat{s Összesen Közhasznús{gi jelentés 6. sz{mú melléklete KIMUTAT[S a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttat{sokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Megjegyzés

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22.

Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 2014. május 22. 214. május 22. Ebtenyésztők és Hobbi Kutyások Dél-alföldi Egyesülete 6771. Szeged, Palackozó u. 9. 213. évi Közhasznúsági jelentése Záradék: Az Éves Beszámolót és Közhasznúsági jelentést az Ebtenyésztők

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23.

Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május 30... elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Élményakadémia Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről

A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesülete 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

Alapítvány. Közhasznúsági jelentése

Alapítvány. Közhasznúsági jelentése A Alapítvány (1093 Budapest, Közraktár u. 22.) Közhasznúsági jelentése 2009 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Délután Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út 33. 3/10. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 26. Joó Emese titkár A Tudástársadalom Közhasznú Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Csillagjáró Fejlesztőház Nonprofit Közhasznú Kft 2040 Budaörs, Csillag u. 1. Statisztikai számjel: 22962227-8891-572-13 Cégjegyzékszám: 13-09-140849 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Budaörs, 2013. február

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés KÁRPÁT EGYESÜLET 3300 EGER GALAGONYÁS ÚT 12/A. 2012 évi. Közhasznúsági jelentése Eger, 2013. április 30.. KÖVES GYULA elnök A Kárpát Egyesület, Eger 2012. évi Közhasznú jelentése

Részletesebben

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pécs, 2010. március 20. A SOPIANAE Ifjúsági Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2009. esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sopianae Ifjúsági Egyesület 2009. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Ibrányi Gyermekekért Alapítvány 2011. május 28. Ibrányi Gyermekekért Alapítvány 4484 Ibrány Lehel u.59. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Ibrány, 2011. május 28 Kormányné

Részletesebben