Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/23."

Átírás

1 Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/ évi Közhasznúsági jelentése Budapest, május elnök

2 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Élményakadémia Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről A Élményakadémia Közhasznú Egyesület évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú beszámolót állított össze. A mérleg főösszege ezer Ft, a saját tőke ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény-kimutatásából. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet Ft állami támogatást kapott. A kapott t{mogat{s összege 441 ezer Ft-tal nőtt az előző esztendőhöz képest. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A Szervezet tartaléka (vagyona) ezer Ft összeggel nőtt. A vagyon felhaszn{l{s{t részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben közösségünk összesen Ft támogatást kapott.. Ez ezer Ft-tal több, mint az előző évben. A jelentős emelkedés oka a p{ly{zati, illetve egyéb szervezetei t{mogat{sok megnövekedése. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE Egyesületünk személyi jellegű ráfordítása Ft volt. Szervezetünk vezető tisztségviselői t{rgyévben bérfizetésben részesültek, összegét tekintve ezer Ft-ot fizetettünk ki. A személyi jellegű kifizetések az előző évhez képest 633 ezer Ft-tal nőtt, melyet a alaptevékenység jelentős növekedése indokol. Meg{llapítható, hogy a Szervezetnél indokolatlan kifizetés nem történt. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 2010-ben a következő tevékenységeket végeztük: febru{r 26. Önkéntes munka Bicskén a Gyermekotthonban. Az Élményakadémia a Servus Salutis Egyesülettel együttműködve havonta szervez programokat a Bicskei gyermekotthon fiataljai sz{m{ra. Hosszú t{vú célunk, hogy megkönnyítsük a kilépést a "nagyvil{gba", elősegítsük a fiatalok döntéshozatali képességét, felelősségtudat{t és szoci{lis kompetenci{it. A gyerekekkel két csoportban foglalkozunk, 6-12 évesekkel, illetve év közöttiekkel m{rcius 5. Közgyűlés! 2

3 m{rcius Green yourself up in Europe! - környezetvédelmi tém{jú outdoor élménypedagógiai tréning 8 orsz{g részvételével Galyatetőn. A napok sor{n több projektet is megvalósítottak a résztvevők. Szemetet gyűjtöttek az erdőben, miközben a nyomtalan természetj{r{st promot{lt{k a fiatalok körében; szórólapokkal népszerűsítették a Föld Ór{j{t, p{rbeszédet kezdeményeztek egy tiltott szemétlerakó ügyében, és feltérképezték a helyiek elégedettségét saj{t településükkel. A cél a figyelemfelhív{s volt a környezetvédelemre, nemcsak hazai szinten, hanem m{s európai orsz{gokkal is összefogva {prilis 2. Bicskei Gyermekotthon - J{ték G{rdonyban. Óri{s ugr{lókötél, "mosómedvekör", és alacsonykötél feladatok v{rt{k a kicsiket- nagyokat m{jus 7-9. A Baksay S{ndor Reform{tus Gimn{zium 16 év körüli 15 tanulój{nak tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri kir{ndul{st és környezeti nevelést Csob{nk{n Varga Istv{nné oszt{lyfőnök közreműködésével m{jus Pupek M{rta oszt{lyfőnök 23 Gregor József [ltal{nos Iskol{s tanulój{nak személyiségfejlesztő szabadtéri kir{ndul{st és környezeti nevelést tartottunk Bajóton június 2-4. Csob{nk{n tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri kir{ndul{st és környezeti nevelést Hodur Henrietta sz{zhalombattai oszt{lyfőnök 27 di{kj{nak június A Lónyai utcai Reform{tus Gimn{zium év körüli tanulój{nak sz{m{ra személyiségfejlesztő szabadtéri kir{ndul{st és környezeti nevelést tartottunk Csob{nk{n Hörömpő Zsuzsa oszt{lyfőnök hozz{j{rul{s{val július No Limits 7 orsz{g ifjús{gsegítői és trénerei vettek részt Szov{t{n egy 9 napos projektben. A képzés célja az volt, hogy a 24 résztvevő professzion{lis és speci{lis tréningmódszereket saj{títsanak el és, hogy megfelelő képességekkel gazdagodjanak, amely segíti őket a fizik{lisan és szellemileg h{tr{nyos helyzetű fiatalokkal való foglalkoz{sban július Youth Exchange What To Do After 20 Years Of Spiderweb? Hollandi{ban. A program tém{ja az innov{ció és oktat{s outdoor tevékenységek {ltal, amelyen év közötti fiatal vett részt a következő orsz{gokból: Szlov{kia, Magyarorsz{g, Csehorsz{g, Rom{nia, Lettorsz{g. A projekt végén 6 új outdoor tevékenységet tal{lnak ki a résztvevők, amit beültetnek majd saj{t munk{jukba augusztus 3-9. Bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon t{bora - Cig{nyt{bor 2010 A Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon 17 és az Aga Gyermekotthon 10 lakója vett részt. A cél, olyan kompetenci{k fejlesztése volt amely segíti majd a gyerekeket az ön{lló életvezetésben és a közösségi életbe való beilleszkedésben augusztus Élményakadémia féléves tervező augusztus Together into the jungle 30 fő sz{m{ra tréning Lettorsz{gban, amely sor{n a résztvevők tapasztalatot cserélhettek különböző outdoor technik{kkal kapcsolatban, vezetői kompetenci{król beszélgethettek és újabb outdoor technik{kat saj{títhattak el, amelyeket a jövőben felhaszn{lhatnak. 3

4 szeptember A budaörsi Illyés Gyula Gimn{zium 36 tanulój{nak tartottunk személyiségfejlesztő szabadtéri kir{ndul{st és környezeti nevelést Csob{nk{n szeptember Képesek vagyunk! előkészítő tal{lkozó Erdélyben szeptember Make Yourself Useful! Youth in Action nemzetközi outdoor ifjús{gi csere az önkéntességről. A projektben 28 lengyel, rom{n és magyar fiatal töltött együtt 9 napot Csob{nk{n. A projekt azzal a céllal született, hogy az európai fiatalok körében erősítse a t{rsadalmi felelősségv{llal{st és részvételt az önkéntesség megismerésén és népszerűsítésén keresztül. A szervezők célja volt, hogy a a résztvevő fiatalok felfedezzék saj{t jelentőségüket, hasznoss{gukat a t{rsadalomban és közvetlen környezetükben. Megismerkedjenek az önkénteskedés örömeivel, az abban rejlő lehetőségekkel és megtapasztalj{k, hogy önkéntes tevékenységük sor{n milyen pozitív élményekre és tud{sra tehetnek szert október Open Your Doors Through Outdoors! Youth in Action nemzetközi outdoor élménypedagógiai képzés Galyatetőn 34 rom{niai, szlov{kiai, bulg{riai, spanyol, lengyel, német, lett és magyar év közötti tréner sz{m{ra. A program célja, hogy létrehozzon Európ{ban egy hatékony, fenntartható, nem-form{lis oktat{si alapú képzési rendszert, amely hozz{segíti a t{rsadalmilag h{tr{nyos helyzetű fiatalokat az integr{lód{shoz és aktív európai polg{rokk{ v{l{s{hoz, ezzel megelőzve a szegénységet, szegreg{ciót, és munkanélküliséget október Képesek vagyunk! - Youth in Action ifjús{gi csere Szov{t{n gyermekotthonokben élők sz{m{ra A program célja természeti környezetben élménypedagógiai módszerekkel a 37 résztvevő egyéni és közösségi szoci{lis és kognitív kompetenci{inak fejlesztése, nagy hangsúlyt helyezve a kihív{sokra, motiv{ciószintemelésre, célmeghat{roz{sokra, önismereti-és bizalmi tém{kra, beilleszkedéshez, t{rsas élethez, illetve az életbe való kikerüléshez szükséges személyiségfejlesztésre október Egy budapesti szakközépiskola oszt{lyos tanulój{nak személyiségfejlesztő szabadtéri kir{ndul{s és környezeti nevelés Csob{nk{n. Közhasznú tevékenységben 2010-ben összességében 110 programnap alatt kb. 500 résztvevőhöz juttattuk el az élménypedagógia pozitív hat{sait. Budapest, május Záradék: E közhasznúsági jelentést a Élményakadémia Közhasznú Egyesület közgyűlése június 27-ei ülésén elfogadta. elnök 4

5 Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/ Pk /2005/2 Bevétel-kiadás január december 31. A./ Az alapítvány pénzügyi eszközei Nyitó tételek január 01-én: - Bankszámla egyenleg: ,- - Pénztár egyenleg: ,- Pénzkészlet összesen: ,- Bevételek évben: - Központi költségvetéstől kapott támogatás (1%) ,- - Pályázati úton nyert támogatás ,- - Alaptevékenység bevétele ,- - Társaságok (Kft., Bt.)és egyéb támogatása ,- - Kamat 3.549,- - Közép-mo-i Reg. Munkaügyi Központ ,- - Vállalkozási bevételek 0,- Összesen: ,- - Induló vagyon 0,- - Kölcsön ( tagok által) , évben rendelkezésre álló pénzösszeg: ,- Kiadások ( költségek ) 2010-ben: - Működési költségek ,- ( élelmiszerek, foglalkoztatási anyagok ) - Nyomtatvány, irodaszer ,- - Berendezések, felszerelések ,- - Egyéb anyagköltség ,- - Étkeztetési költség ,- - Utazási, kiküldetési ktg ,- - Bérleti díj ,- - Postaköltség ,- - Telefonköltség ,- - Könyv, folyóirat ,- - Oktatási és továbbképzési költség ,- - Egyéb igénybevett szolgáltatás ,- - Bankjutalék és kezelési költségek ,- - Biztosítási díj 6.872,- - Munkabér ,- - Bérközterhek ,- Összesen: ,- - Költségként nem érvényesíthető kiadás , évi kiadások összesen: , december 31-i pénzeszközök: - Bankszámla egyenleg: ,- - Pénztár egyenleg: ,- Pénzkészlet összesen: ,- Budapest, május

6 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Pk /2005/2 Élményakadémia Közhasznú Egyesület 1082 Budapest, Leonardo Da Vinci u. 44/ évi EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA Tartalma: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE Budapest, május elnök 6

7 Élményakadémia Közhasznú Egyesület Fordulónap: KSH: Mérleg 7.Pk.61069/2005/2. Nysz.: Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.) 24 0 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 24 III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök (I.+II.+III+IV.) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Eszközök összesen (A+B) C. Saját tőke (I.+II.+III+IV.+V.) I. Induló tőke II. Tőkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (I.+II..) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen (C+D+E+F) Budapest, május 30.. elnök 7

8 Élményakadémia Közhasznú Egyesület Fordulónap: KSH: Eredménykimutatás 7.Pk.61069/2005/2. Nysz.: Adatok eft-ban Sors A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév z. helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+ II.) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0 a. alapítótól b. központi költségvetéstől c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek 5. Egyéb bevételek II. Pénzbevételt nem jelentő bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+ 2.) Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevétel C. Tényleges pénzbevétel ( I. + B/1. ) D. Pénzbevételt nem jelentő bevétel ( II + B/2. ) E. Közhasznú tevékenység költségei ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások 4 42 F. Vállalkozási tevékenység költségei( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény ( +/-G/1 +/- G/2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(a/i. E/ E/4.)sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/1.-F/1.- F/4.) H. Nem pénzben realizált eredmény ( +/-H/1 +/- H/2.) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredmény(a/ii. E/ E/3.)sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/2.-F/2.- F/3.) I. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B/1.-F/1)+/- H/ J. Adófizetési kötelezettség 0 0 K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredmény [A ( E/1+E/2+E/3.)]sor 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredmény (I-J) Tájékoztató adatok A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltségek a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek Személyi jellegű költségek közterhei/ Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb költségek, ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások - ebből: pályázati úton nyújtott támogatások Budapest, május 30. Elnök 8

9 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról év Támogatásnyújtó neve Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Fővárosi Önkormányzat Működési támogatás 1. rész SZJA 1%-os támogatás Közhasznú tevékenységek támogatása (szja 1%) Fővárosi Önkormányzat Működési támogatás Nemzeti Sporthivatal Programtámogatás Nemzeti Civil Működési támogatás Alapprogram Nemzeti Civil Működési támogatás Alapprogram Összesen:

10 Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg (eft) összeg (eft) % eft Induló tőke Tőkeváltozás , Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény , Közhasznú tevékenység tárgyévi , vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb Megjegyzés 10

11 Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

12 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Központi költségvetési szervtől , Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás , Nemzeti Sporthivatal Szakmai programok támogatása Elkülönített állami pénzalap SZJA 1%-a (APEH) Működési támogatás , Helyi önkormányzat és egyéb szervezetek , Fővárosi Önkormányzat Működési támogatás Fővárosi Önkormányzat Programtámogatás Kisebbségi települési önkormányzat Települési önkormányzat társulása Magánszemélyektől Egyéni vállalkozóktól Jogi személyiségű gazdasági társaságtól Alaptevékenységi cél Jogi személyiség nélküli társaságtól Közhasznú szervezettől Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Alaptevékenységi cél, működési támogatás , Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat) Egyéb Alaptevékenységi cél, működési támogatás , ÖSSZESEN: ,

13 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés Megjegyzés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0,00 0 Természetbeni juttatások 0 0 0,00 0 Szja mentes 0 0 0,00 0 Szja köteles 0 0 0,00 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak, munkabér , Költségtérítések* 0 0 0,00 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0,00 0 Egyéb juttatások 0 0 0,00 0 ÖSSZESEN: , * a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be. 13

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Balatonfűzfő-Litér Turisztikai Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Mű Hely Líceum Alapítvány

Mű Hely Líceum Alapítvány Mű Hely Líceum Alapítvány 1055 Budapest Bihari utca 18 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. április 30. Braun József elnök Mű Hely Líceum Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kaposvár, 2012.május 18. Kovács Zoltán Kuratórium elnöke A Berzsenyi Dániel

Részletesebben