Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 3. szám február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E évi 3. szm februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II. 18.) önkormnyzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata évi költségvetéséről 172 5/2011. (II. 18.) önkormnyzati rendelete 6/2011. (II. 18.) önkormnyzati rendelete 7/2011. (II. 18.) önkormnyzati rendelete Az önkormnyzati tulajdonú laksok és helyiségek elidegenítéséről szóló 3/2007. (II. 1.) rendelet módosítsról 269 A köztisztviselők jogllsról szóló módosított évi XXIII. törvény helyi szablyairól szóló 29/2001. (X. 1.) Kr. rendelet módosítsról 270 Egyes önkormnyzati rendeletek módosítsról 271

2 172 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II. 18.) önkormnyzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata évi költségvetéséről Az llamhztartsról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében és az llamhztarts működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormnyrendelet 36. (5)-(6) bekezdésében kapott felhatalmazs alapjn, a helyi önkormnyzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatrozott feladatkörében eljrva, az llamhztarts működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormnyrendelet 36. (5) bekezdésében, és Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata és szervei Szervezeti és Működési Szablyzatról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61. (2) bekezdés c) pontjban meghatrozott feladatkörében eljró Debrecen Megyei Jogú Vros Közgyűlésének Egészségügyi és Szocilis Bizottsga, Környezetvédelmi és Vrosfejlesztési Bizottsga, Kulturlis, Ifjúsgi és Sportbizottsga, Oktatsi Bizottsga, Tulajdonosi Bizottsga, Ügyrendi Bizottsga, a helyi önkormnyzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjban, az llamhztarts működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormnyrendelet 36. (5) bekezdésében, és Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata és szervei Szervezeti és Működési Szablyzatról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61. (2) bekezdés c) pontjban meghatrozott feladatkörében eljró Debrecen Megyei Jogú Vros Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsga, a helyi kisebbségi közügyeket érintő ügyekben az llamhztarts működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormnyrendelet 37. (4) bekezdés f) pontjban meghatrozott feladatkörében eljró Debrecen Megyei Jogú Vros Bolgr Kisebbségi Önkormnyzata, Debrecen Megyei Jogú Vros Cigny Kisebbségi Önkormnyzata, Debrecen Megyei Jogú Vros Német Kisebbségi Önkormnyzata, Debrecen Megyei Jogú Vros Örmény Kisebbségi Önkormnyzata, Debrecen Megyei Jogú Vros Romn Kisebbségi Önkormnyzata, Debrecen Megyei Jogú Vros Ruszin Kisebbségi Önkormnyzata, a közalkalmazottak jogllsról szóló évi XXXIII. törvény 6. (3) bekezdés a) pontjban meghatrozott feladatkörében eljró Debreceni Önkormnyzati Érdekegyeztető Fórum és a Fórumban lévő szakszervezetek, a gazdasgi kamarkról szóló évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdésében meghatrozott feladatkörében eljró Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrrkamara, és a helyi önkormnyzatokról szóló évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatrozott feladatkörében eljró független könyvvizsgló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: A Közgyűlés a rendeletet a februr 17-ei ülésén fogadta el.

3 A költségvetési címrend 1. (1) Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata (a tovbbiakban: önkormnyzat) költségvetése a főbb bevételeket és főbb kiadsokat cím szerinti tagolsban tartalmazza. A címek tovbbi részletezését az alcímek rögzítik. Az alcímek tovbbi részletezése esetén jogcímek szerint kell a bevételeket és a kiadsokat felsorolni. Ha a bevételeknél vagy a kiadsoknl tovbbi részletezés indokolt, a jogcímeket feladatok szerint kell megbontani. A címek, alcímek, jogcímek, feladatok jelölése arab szmmal történik. Kiemelt kiadsi előirnyzatok tovbbi részletezése esetén a részletező tételek sorszmozssal elltva külön mellékletet alkotnak. (2) Az önkormnyzat irnyítsa al tartozó önllóan működő és gazdlkodó, valamint az önllóan működő költségvetési szervek (a tovbbiakban: intézmények) valamint a Polgrmesteri Hivatal külön címeket alkotnak. (3) Az önkormnyzat ltal a települési kisebbségi önkormnyzatok szmra biztosított tmogatsok önlló címet képeznek: bolgr, cigny, örmény, német, romn, ruszin alcím megjelöléssel. A települési kisebbségi önkormnyzatok költségvetési hatrozatait, mérlegeit, bevételi és kiadsi előirnyzataikat a 12., 13., 14., 15., 16., 17., melléklet tartalmazza. A kisebbségi önkormnyzatok költségvetései bevételi oldalon a 2. mellékletben, kiadsi oldalon az 5. mellékletben elkülönítetten, összesítve jelenik meg külön cím szerinti tagolsban. 2. E rendelet ezer forintra (a tovbbiakban: E Ft) kerekítve tartalmazza a bevételi és kiadsi előirnyzatok összegeit. 2. A költségvetés főösszege, főbb bevételi és kiadsi előirnyzatok 3. (1) Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata Közgyűlése (a tovbbiakban: Közgyűlés) az önkormnyzat évi költségvetését (külső forrs összege nélkül) E Ft bevételi és E Ft kiadsi előirnyzattal, valamint a trgyévi költségvetési bevételek és a kiadsok különbözeteként E Ft hinnyal, összességében E Ft (kisebbségi önkormnyzatok költségvetéseivel együtt E Ft) kiadsi és bevételi főösszeggel fogadja el. (2) A Közgyűlés megllapítja, hogy a költségvetési hiny belső finanszírozsra szolgló előző évek pénzmaradvnya e rendelet megalkotsakor E Ft összegben ll rendelkezésre. (3) Az önkormnyzat, a évi költségvetés egyensúlynak biztosítshoz szükséges külső forrs összegét E Ft-ban llapítja meg, amelynek fedezetét hitel felvételével biztosítja.

4 (1) Az önkormnyzat összevont évi mérlegét az 1. melléklet rögzíti, amely bevételi oldalon tartalmazza az önkormnyzat sajt bevételeit, tengedett központi adókat, az önkormnyzat költségvetési tmogatsait, a külső forrs összegét, és a nyitó pénzmaradvnyt. Kiadsi oldalon a mérleg a költségvetési intézmények és a központi kezelésű feladatok kiadsait tartalmazza, elkülönítve az ltalnos- és a céltartalék előirnyzatait. A működési és felhalmozsi célú bevételi és kiadsi előirnyzatok bemutatst tjékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymstól elkülönítetten, de a finanszírozsi műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban az 1.1. melléklet tartalmazza. (2) A bevételi főösszeg forrsonkénti megbontst a 2. melléklet, tovbbi részletezését a 2.1., 2.2., 2.3. melléklet tartalmazza azzal, hogy az tengedett bevételeket, llami hozzjrulsokat, működési tmogatsokat tjékoztató jelleggel a 2.4. melléklet tartalmazza, ennek tovbbi részletezését a melléklet rögzíti. 5. (1) A Közgyűlés az önkormnyzat központi kezelésű feladatait E Ft összegben llapítja meg (5. melléklet), amely összevontan tartalmazza az intézményekhez nem rendelt feladatok kiadsi előirnyzatait és a Polgrmesteri Hivatal kiadsi előirnyzatait. (2) A Közgyűlés az ltalnos tartalékot (5. melléklet alcím) E Ft összegben, a céltartalékot (5. melléklet alcím) E Ft összegben llapítja meg, az önkormnyzat központi kezelésű feladatai között megtervezve. A céltartalék cél szerinti előirnyzatait a melléklet tartalmazza. 6. (1) A költségvetés a kiadsi oldalon az albbi működési jellegű kiemelt előirnyzatokat tartalmazza: a) személyi juttatsok E Ft; b) munkaadót terhelő jrulékok E Ft; c) dologi kiadsok E Ft; d) intézményeknél megtervezett elltottak pénzbeli juttatsa E Ft; e) szocilpolitikai elltsok és egyéb juttatsok, trsadalombiztosítsi pénzbeli elltsok E Ft; f) működési célú tmogatsok és pénzeszköz tadsok E Ft összegben. (2) A költségvetés a kiadsi oldalon az albbi felhalmozsi jellegű kiemelt előirnyzatokat tartalmazza: a) beruhzsi kiadsok E Ft; b) felújítsi kiadsok E Ft; c) felhalmozsi célú tmogatsok és pénzeszköz tadsok E Ft összegben.

5 A Közgyűlés a) a Bolgr Kisebbségi Önkormnyzat részére E Ft; b) a Cigny Kisebbségi Önkormnyzat részére E Ft; c) az Örmény Kisebbségi Önkormnyzat részére E Ft; d) a Német Kisebbségi Önkormnyzat részére E Ft; e) a Romn Kisebbségi Önkormnyzat részére E Ft; f) a Ruszin Kisebbségi Önkormnyzat részére E Ft önkormnyzati tmogatst biztosít. 3. A költségvetési gazdlkodssal kapcsolatos szablyok 8. (1) A kiadsok teljesítésénél az önkormnyzat ltal igénybevett külső forrsok törlesztő részletei és kamatai, valamint az önkormnyzat ltal vllalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségek, az erről szóló szerződések időtartama alatt minden ms kiadst megelőzően elsőbbséget élveznek, ezt követi a rendszeres bérkifizetések teljesítése. (2) Az önkormnyzat ltal vllalt kezességek (törlesztő részletek és kamataik) együttes összege janur 1-jén E Ft. A évben újonnan vllalható egyedi készfizető kezességek együttes összegének felső hatra E Ft, amennyiben trgyévre elfogadott kiadsok között a kezességvllals fedezetét biztosító előirnyzat rendelkezésre ll, és a tovbbi években is fenntartható a finanszírozsa. A Közgyűlés ltal vllalt kezességek kimutatst a 9. melléklet tartalmazza. 9. (1) A trgyévi költségvetés végrehajtsa sorn a folyamatos fizetőképesség biztosítsa céljból az önkormnyzat ltal megkötött hatlyos bankszmlaszerződés rendelkezései alapjn, a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb E Ft folyószmla-hitel hasznlható fel. A folyószmla-hiteltől függetlenül tovbbi, legfeljebb az önkormnyzatot terhelő egy havi nettó munkabérnek megfelelő összegű munkabér-hitel vehető igénybe, amennyiben a havi munkabérek, illetmények kifizetése céljból rendelkezésre lló bankszmla-egyenleg a kifizetés időpontjban nem biztosít elegendő fedezetet. (2) Az (1) bekezdésben meghatrozott folyószmla-hitelt trgyéven belül, a munkabér-hitelt az igénybevételtől szmított 30 napon belül vissza kell fizetni. Kivételesen indokolt esetben a folyószmla-hitel és a munkabér-hitel egyidejűleg is igénybe vehető. (3) Az önkormnyzat hiteleinek és hosszúlejratú kötvénykibocstsnak llomnyt tartalmazó 5.1. melléklet tartalmazza a hitelt folyósító pénzintézet megnevezését, a hitelek, kötvények lejratt.

6 (1) A felújítsi kiadsok pénzügyi fedezetét az önkormnyzat, az llamhztarts működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a tovbbiakban: Ámr.) 91. -ban foglalt szablyok alapjn, egységes szemléletben, központosítottan tervezi (5.6., és melléklet). (2) A felújítsi kiadsokon megtervezett előirnyzatokat év közben, a 27. (6)-(7) bekezdésben rögzített szablyok alapjn, a tényleges felhasznls szerint érintett kiadsi előirnyzatra kell tcsoportosítani. 11. (1) Azoknl az önkormnyzati tmogatsoknl, amelyeknél a költségvetési fedezetet a Közgyűlés az 5. melléklet 10.2., 10.3., alcímek tovbb az melléklet és jogcímek és az melléklet jogcím tmogatsi kiemelt előirnyzatn tervezte meg, a tmogats odaítéléséről az eredeti tmogatsi kiemelt előirnyzat 70%-ig csak a szakbizottsgok ltal kiírt plyzat alapjn lehet döntést hozni. A fennmaradó 30%-os mértékről a polgrmester plyzat kiírsa nélkül dönthet. (2) Plyzat kiírsa alapjn kizrólag a tmogatott alapfeladatainak elltshoz és utólagos finanszírozssal lehet önkormnyzati tmogatst folyósítani. A szakbizottsgok évente legfeljebb kétszer írhatnak ki plyzatot úgy, hogy a plyzati kiírs alapjn szétosztsra kerülő tmogatsokról legkésőbb a trgyév november 30-ig kell döntést hozni, és a tmogatsi megllapodsokat megkötni. A beérkezett plyzatokról az érintett szakbizottsg véleményezését követően a polgrmester dönt. (3) Az utólagos finanszírozs keretében a tmogatottak szmra a jóvhagyott tmogatst azt követően lehet folyósítani, ha a plyzati cél megvalósítst a tmogatott igazolja, az erről szóló szakmai beszmolót és pénzügyi elszmolst benyújtja. Az elszmols és a beszmoló benyújtsnak napjt követő 15 napon belül a plyzat kiírsban közreműködő szakosztly ellenőrzi a beszmolót valamint az elszmolst, és annak jóvhagysa esetén megtörténik a tmogats utólagos folyósítsa. (4) Amennyiben a plyzati kiírs alapjn folyósított tmogatsok esetében a tmogatott legkésőbb trgyév december 15-ig nem tesz eleget elszmolsi, beszmolsi kötelezettségének, akkor a tmogats tutalsra nem kerül sor. Nem plyzati kiírs alapjn folyósított tmogatsok esetében a tmogatott legkésőbb a trgyévet követő év janur 15-ig köteles elszmolni a tmogats cél szerinti felhasznlsval. Az önkormnyzat kizrólagos vagy többségi tulajdonban lévő trsasgok az önkormnyzat ltal folyósított tmogatssal legkésőbb a szmviteli törvény szerinti beszmoló elkészítésére előírt hatridőig kötelesek elszmolni. (5) Amennyiben a tmogats összege a tmogatottnak felróható ok miatt trgyév december 31-ig nem kerül tutalsra, a tmogatott a későbbiekben semmilyen jogcímen nem tarthat igényt a tmogatsra.

7 Az melléklet jogcímén megtervezett intézményi diksport tmogats kizrólag az iskolai mindennapos testedzés feladatainak elltsra folyósítható az önkormnyzat ltal fenntartott iskolai nappali rendszerű oktatssal foglalkozó intézmények és ezen intézmények ltal működtetett diksport egyesületek részére. 13. (1) Amennyiben a plyzat útjn biztosított önkormnyzati tmogats összege egy tmogatott vonatkozsban, egy költségvetési éven belül az Ft-ot eléri vagy meghaladja, a plyzat kiírsban közreműködő szakosztly szakmai ellenőrzése mellett a Polgrmesteri Hivatal Ellenőrzési Osztlya szükség szerint a felhasznls pénzügyi szablyszerűségét is ellenőrzi. (2) Az önkormnyzati tmogatsok felhasznlst és a felhasznlsról adott szmadst ellenőrizni kell. Az "Éves ellenőrzési munkatervbe" be kell építeni azoknak a szervezeteknek az ellenőrzését, amelyek az önkormnyzat trgyévi költségvetéséből Ft-ot elérő vagy azt meghaladó összegű tmogatsban részesültek. (3) Az Ft alatti tmogatsok elszmolsnak ellenőrzését, valamint a tmogatsok folyósítsnak egyéb eljrsi szablyait együttes polgrmesteri és jegyzői utasíts tartalmazza. 14. (1) Az önkormnyzat költségvetésében megtervezett ltalnos tartalék felhasznlsra (igénybevételére) az első féléves gazdlkodsról szóló tjékoztató megtrgyalsig vis maior esetét kivéve nem kerülhet sor. (2) A céltartalékon képződő, december 31-ei llapot szerinti előirnyzat-maradvny az ltalnos tartalékot növeli, amelynek felhasznlsról a Közgyűlés dönt a zrszmadsi rendelet előterjesztését megelőző költségvetési rendeletmódosítssal. 4. Az intézmények gazdlkodsra vonatkozó szablyok 15. (1) A Közgyűlés az intézmények működési bevételét, a működési és fenntartsi kiadsait, tmogatsukat, valamint az intézmények részére engedélyezett éves létszmkeretet a 3. melléklet szerint llapítja meg azzal, hogy a 3.1. melléklet együttesen tartalmazza az intézmények részére engedélyezett éves létszmkeretet és a Polgrmesteri Hivatal létszmkeretét. (2) A Debreceni Közterület Felügyelet ltal beszedett helyszíni bírsg bevétele az adott intézmény költségvetésében került megtervezésre.

8 178 (3) Az intézmények működési és fenntartsi kiadsait kiemelt előirnyzatonkénti részletezésben a 4. melléklet, az intézmények dologi kiemelt előirnyzatn belüli kötött kiadsait pedig a 4.1. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormnyzat központi kezelésű feladatai között megtervezett céltartalék tartalmazza az intézmények részére, évközi felhasznls céljból elkülönített előirnyzatokat, és az intézményeket megillető normatív kötött felhasznlsú tmogatsokat. 16. A helyi önkormnyzatok és szerveik, a köztrsasgi megbízottak, valamint egyes centrlis alrendeltségű szervek feladat- és hatsköreiről szóló évi XX. törvény 140. (1) bekezdés g) pontja alapjn, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormnyzati tmogatst a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarnyosan) biztosítja az intézmények részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttats fedezetére havi csoportos utalssal. A dologi kiadsok fedezete havonta legfeljebb az éves előirnyzat 1/12-e erejéig finanszírozható (időarnyosan). 17. (1) Az intézmények közfoglalkoztats keretében kizrólag akkor létesíthetnek munkaviszonyt a munkavllalóval, ha a közfoglalkoztats az engedélyezett intézményi létszmkereten felül létszmbővítést jelent, és az önerőhöz szükséges forrst nem az elfogadott intézményi költségvetés terhére biztosítja. Az intézményi engedélyezett közfoglalkoztatotti létszm 900 fő. (2) Az intézmények a Közgyűlés döntésével megvalósuló feladatvltozs miatt megüresedett llshelyeket nem tölthetik be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező kiadsi megtakarítsokat kötelesek előirnyzat zrols céljból bejelenteni a Polgrmesteri Hivatal Pénzügyi Osztlynak. 18. (1) Az intézmények az intézmény elemi költségvetésének kiadsi előirnyzatt meghaladó kötelezettséget, valamint az Áht. 12/A. (2) bekezdésében meghatrozott trgyéven túl fizetési kötelezettséget csak az irnyító szerv előzetes jóvhagyó döntése alapjn vllalhatnak. (2) Az intézmények [kivéve az előadó-művészeti intézményeket, amelyek működési jellegükből adódóan legfeljebb egy évadra vllalhatnak kötelezettséget azaz a költségvetési évben a 2011/2012-es évadra] a sajt előirnyzat-módosítsi hatskörükben eljrva a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vllalhatnak. 19. (1) Az önllóan működő és gazdlkodó intézmények sajt és a hozztartozó önllóan működő intézmények előirnyzat-módosítsi hatskörében, többletfeladat esetén a bevételi és kiadsi előirnyzatnak főösszegét és a megfelelő részelőirnyzatokat a tervezett összelőirnyzatot meghaladó többletbevételéből az irnyító szerv előzetes engedélyét követően felemelheti, amennyiben:

9 179 a) a működési bevétel tervezett mértékét meghaladó bevétel többletbevételnek minősül (ha bevételi lemaradssal nem kell szmolni); vagy b) az tvett pénzeszközök, valamint tmogatsértékű bevételek esetében a megkötött megllapods szerint kívnja megemelni a bevételi és a kiadsi előirnyzatait. (2) Az intézmények sajt előirnyzat-módosítsi hatskörükben az albbiak szerint jrnak el: a) A működési bevételek között bevételi többletként és egyben többletfeladatként elszmolható költségtérítéses oktats, vizsgra felkészítés, vizsgztats, képzés, tanfolyam (a tovbbiakban együtt: Tanfolyam) megkezdése előtt az intézmény vezetője részletes pénzügyi tervet készít, amely tartalmazza különösen a Tanfolyam lebonyolítsval jró kiadsokat, bevételeket, személyi és trgyi szükségleteket. A Tanfolyam lebonyolítsa csak a polgrmester előzetes tjékoztatst követően kezdhető meg. A Tanfolyam lebonyolítsval összefüggésben tervezett bevétel legalbb 30%-t az intézmény anyagi infrastruktúrjnak igénybevételével összefüggő kiadsokra kell fordítani. Mindezek alapjn az előirnyzat-módosítst az intézmény sajt hatskörben elvégezheti. b) A jóvhagyott pénzmaradvnyból a jóvhagys szerint módosítható az előirnyzat. c) Minden egyéb az a-b) pontokba nem tartozó esetben a többletbevétellel azonos összegben történhet az előirnyzat-módosíts, ha az a többletfeladathoz többletbevételéként kapcsolódik. E pontban foglalt előirnyzat-módosíts feltétele a polgrmester előzetes tjékoztatsa. A tjékoztatshoz mellékelni kell az intézmény belső szablyzatban rögzített költségek és térítések mértékét. (3) Az intézmények e rendelettel elfogadott kiemelt kiadsi előirnyzataik között, valamint a kiemelt kiadsi előirnyzataikon belül a részelőirnyzatok közötti tcsoportosítsi kérelmüket kötelesek előzetesen egyeztetni a Polgrmesteri Hivatal Pénzügyi Osztlyval. Az egyeztetett tcsoportosítsi kérelmekről a soron következő költségvetési rendeletmódosítssal a Közgyűlés dönt. (4) Az intézmények sajt hatskörükben végrehajtott előirnyzat-módosítsa az önkormnyzatot terhelő többlettmogatsi igényt sem a trgyévben, sem az azt követő években nem eredményezhet. 20. (1) Az intézmények a sajt bevételeik között kötelesek megtervezni különösen az intézményi ellts díjt, az alkalmazottak térítését, amely étkeztetés esetében, a nevelési-oktatsi intézményeknél az elltotti nyersanyagnormval azonos, a személyes gondoskods keretébe tartozó gyermekjóléti alapelltst és gyermekvédelmi szakelltst biztosító intézményeknél, a kulturlis intézményeknél, valamint a szocilis elltst nyújtó intézményeknél pedig DMJV Idősek Hza hromszori étkeztetésre megllapított nyersanyagnormt kell alkalmazni. (A tervezett bevétel és Áfa vonzata együttesen szerepel a bevételek között.) Egy alkalmazott részére nyújtott természetbeni kedvezmény havi összege nem haladhatja meg a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 71. (1) bekezdés b) pontjban rögzített juttatsokra megllapított (és e juttatsokkal együtt szmított) kedvezményes adózsú értékhatrt.

10 180 (2) Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet hatlya al tartozó intézmények alkalmazottai esetében az étkezéshez szorosan kapcsolódó munkakörben dolgozókat megillető hozzjrulst évre az önkormnyzat a rezsiköltség + nyersanyagnorma 15%-a mértékben hatrozza meg. Az intézmények kötelesek a hozzjrulssal érintett dolgozói körről és létszmról a Polgrmesteri Hivatal Pénzügyi Osztlyt előzetesen tjékoztatni. Az elltotti étkeztetéssel összefüggő kiadsok elszmolsnl (az ltalnos forgalmi adó alapjaként) a 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet 3. mellékletében felsorolt intézmények, valamint a szocilis elltst nyújtó intézmények a nyersanyagnormt, valamint rezsiköltségként a nyersanyagnorma 65%-t veszik alapul. A természetbeni kedvezmény összegére az (1) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. 21. Az intézmények kötelesek a havi pénzforgalmi jelentésüket, trgyhót követő hónap 5-ig a sajt hatskörükben végrehajtott előirnyzat-módosítsokkal együtt a Polgrmesteri Hivatal Pénzügyi Osztlyra eljuttatni. Amennyiben a sajt hatskörű előirnyzat-módosíts a személyi juttats előirnyzatt is növeli, úgy annak szöveges indokolsa is szükséges. 5. A Polgrmesteri Hivatalra vonatkozó sajtos szablyok 22. A Közgyűlés a Polgrmesteri Hivatal kiadsait az önkormnyzat központi kezelésű feladatai között megtervezve E Ft összegben fogadja el. A Polgrmesteri Hivatal személyi juttatsok kiemelt előirnyzatnak részletezését a 5.2. melléklet, a dologi kiemelt előirnyzatnak részletezését pedig a 5.3. melléklet tartalmazza. 23. (1) A Közgyűlés a Polgrmesteri Hivatal létszmkeretét janur 1-jétől összesen 636 főben llapítja meg, az albbiak szerint: a) polgrmesteri vezetés 4 fő; b) közszolglati jogviszonyban llók 592 fő; c) Munka Törvénykönyve hatlya al tartozók 40 fő. (2) A Közgyűlés a Polgrmesteri Hivatal létszmkeretét mrcius 1-jétől összesen 643 főben llapítja meg, az albbiak szerint: a) polgrmesteri vezetés 4 fő; b) közszolglati jogviszonyban llók 592 fő; c) Munka Törvénykönyve hatlya al tartozók 47 fő. (3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatrozott létszmkeret nem tartalmazza a prémiumévek programban résztvevő 1 főt, a plyzatok révén közfoglalkoztats keretében alkalmazott hivatali munkavllalókat (engedélyezett létszm 50 fő), valamint a nyugdíjazs miatt

11 181 felmentési idejüket töltő dolgozók munkavégzés alóli mentesítésével együttjró kieső munkaerőpótlsra legfeljebb 1 hónap hatrozott időtartamra alkalmazott dolgozókat, akiknek engedélyezett létszma legfeljebb 10 fő. (4) A Polgrmesteri Hivatal (1)-(2) bekezdésben meghatrozott létszmkeretébe tartozók jutalmazsra (ideértve a prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre fordítható összegeket is), összesen legfeljebb a Polgrmesteri Hivatal, Igazgats alcím személyi juttatsok kiemelt előirnyzatnak részletezését tartalmazó 5.2. melléklet 1. és 2. sor szerint megtervezett eredeti előirnyzatok együttes összegének 10%-a fordítható. 24. A Polgrmesteri Hivatal költségvetésének végrehajtsa sorn az albbi kiadsi előirnyzatok fedezetének biztosítsa és teljesítése minden ms kiadst megelőzően elsőbbséget élveznek: a) a Polgrmesteri Hivatal közszolglati jogviszonyban lló és a Munka Törvénykönyve hatlya al tartozók rendszeres személyi juttatsai, közterhekkel együtt; b) a Polgrmesteri Hivatal közigazgatsi feladatainak elltshoz szükséges kiadsok; c) a Polgrmesteri Hivatal működéséhez szükséges közüzemi költségek. 25. A személyi reprezentcióra felhasznlható összegek elszmolst a polgrmester jogosult jóvhagyni. A Polgrmesteri Hivatal kiadsai között megtervezett reprezentciós költségekből személyi reprezentcióra az albbi összegek hasznlhatók fel: a) Polgrmester Ft/hó; b) Alpolgrmester(ek) Ft/hó/fő; c) Jegyző Ft/hó; d) Aljegyző(k) Ft/hó/fő; e) Főosztlyvezetők Ft/hó/fő; f) Osztlyvezetők Ft/hó/fő. 6. A Közgyűlés ltal a polgrmesterre truhzott hatskörök 26. A Közgyűlés az Áht. 74. (2) bekezdése alapjn az előirnyzat-tcsoportosíts jogt a polgrmesterre ruhzza t, amelyet csak a 27. -ban rögzített esetekben, meghatrozott költségvetési címek, alcímek, jogcímek, feladatok, kiemelt kiadsi előirnyzatok és a kiemelt kiadsi előirnyzaton belül meghatrozott részletező tételek közötti előirnyzat-tcsoportosítssal gyakorolhat. A polgrmester ltal végrehajtott előirnyzat-tcsoportosítsok csak az adott költségvetési évben érvényesülő (egyszeri) hatssal bírnak, a következő költségvetési évek előirnyzatait nem érinthetik.

12 (1) A polgrmester jogosult a bevételek között megtervezett működési bevételek, tmogatsok (2. melléklet 1.5. alcím), a központosított tmogats (2. melléklet 3.6. alcím) és az egyéb központi tmogats (2. melléklet 3.7. alcím) elnevezésű előirnyzatok közötti tcsoportosítsra, amennyiben a Magyar Államkincstr ltal megküldött értesítő alapjn az llami tmogats összege nem az értesítőben rögzített bevételi előirnyzaton került megtervezésre. (2) A Közgyűlés az ltalnos és céltartalékkal (5. melléklet cím és melléklet) való rendelkezés (tcsoportosíts) jogt hivatkozva az Áht. 73. (3) bekezdésére a polgrmesterre ruhzza. A polgrmester az ltalnos és céltartalékon megtervezett előirnyzatokat figyelemmel a 28. c)-d) pontjra, a 14. -ra, és a cél szerinti felhasznlsra jogosult tcsoportosítani a központi kezelésű feladatok vagy az intézmények kiadsi előirnyzataira. (3) Amennyiben feladatelmarads miatt az intézmények vagy a központi kezelésű feladatok kiadsi előirnyzatait zrolni kell, és tovbbi döntésként a zrolt előirnyzat csökkentésére vagy törlésére kerül sor, az így képződött összeg az ltalnos tartalék alcím előirnyzatt növeli. Az előirnyzat zrolsnak, valamint ez alapjn tovbbi döntéssel a csökkentésének vagy törlésének, vagy feloldsnak jogt a Közgyűlés a polgrmesterre ruhzza t. (4) Ha az intézmények meghatrozott célra, tmogatsi megllapods alapjn az önkormnyzat költségvetéséből tmogatsértékű bevételt kapnak, és a megllapodsban foglaltakat a tmogatott intézmény nem teljesíti, az előirnyzat-csökkentésről vagy zrolsról a polgrmester jogosult dönteni. (5) A Polgrmesteri Hivatal kiadsi előirnyzatainak (5. melléklet 2. cím, valamint 5.2. és 5.3. melléklet) felhasznlsnl az egyes alcímek, jogcímek, feladatok, és a kiemelt kiadsi előirnyzatokon belüli részletező tételek közötti tcsoportosíts jogt a Közgyűlés a polgrmesterre ruhzza t. (6) A Közgyűlés a beruhzsi kiadsok (5. melléklet 4.1. alcím és 5.5. melléklet), a felújítsi kiadsok (5. melléklet 4.2. alcím, valamint a 5.6. és melléklet) és a kertségi fejlesztési program (5. melléklet 4.4. alcím és az 5.8. melléklet) előirnyzatain belüli, tovbb ezen alcímek közötti előirnyzat-tcsoportosíts jogt a polgrmesterre ruhzza. (7) A felújítsi kiadsok alcím egyes jogcímein, feladatain keletkezett többlet a " Tartalékkeret, évközi felújítsi igények" jogcím javra kerülhet tcsoportosítsra, valamint a hivatkozott alcím jogcímein, feladatain képződött hiny fedezetét is ennek a jogcímnek a terhére kell a polgrmesternek tcsoportosítani. A polgrmester jogosult a felújítsi kiadsok alcímről az intézmények költségvetésének kiadsi előirnyzataira, vagy a Polgrmesteri Hivatal kiadsi előirnyzatra, vagy a vagyonkezelési feladatok kiadsi előirnyzatra tcsoportosítani a felújítsi munka kifizetéséhez szükséges előirnyzatot, attól függően, hogy a felújítssal érintett ingatlan az intézmények, vagy a Polgrmesteri Hivatal, vagy az önkormnyzat kezelésében van.

13 183 (8) A vrosüzemeltetési kiadsok (5.4. melléklet), az önkormnyzat ltal folyósított elltsok (5.13. melléklet), a vagyongazdlkodsi feladatok (5.18. melléklet) jóvhagyott előirnyzatain belüli tcsoportosíts jogt, valamint az önkormnyzat ltal folyósított elltsok (5.13. melléklet) és a közfoglalkoztats (5. melléklet 7. cím) közötti előirnyzat tcsoportosíts jogt a polgrmester gyakorolja. (9) A polgrmester jogosult a központi kezelésű feladatok (5. melléklet) kiemelt előirnyzatai közötti tcsoportosítsra. Kiemelt előirnyzatot csak az érintett címen, alcímen, jogcímen, feladaton belül lehet tcsoportosítani. (10) Az adóssgszolglat címen (5. melléklet 1. cím és 5.1. melléklet), és az egyéb kiadsok címen (5. melléklet 11. cím) jóvhagyott előirnyzatokon belüli, tovbb az egyéb kiadsok között megtervezett előirnyzatokról a központi kezelésű feladatok előirnyzataira történő előirnyzat-tcsoportosíts jogt a polgrmester gyakorolja. (11) Az önkormnyzat központi kezelésű feladatain megtervezett előirnyzatoknak az intézmények költségvetései javra (3., 3.1, 4., 4.1. melléklet), vagy a Polgrmesteri Hivatal (5. melléklet 2. cím, valamint a 5.2. és 5.3. melléklet), vagy az egyéb kiadsok Áfa befizetés alcím (5. melléklet alcím), vagy a kisebbségi önkormnyzatok llami tmogatsainak és egyéb bevételeinek elszmolsa alcím javra (5. melléklet alcím) történő kiadsok előirnyzat-tcsoportosítsnak jogt a polgrmester gyakorolja. (12) A települési kisebbségi önkormnyzat, vagy a települési kisebbségi önkormnyzat felhatalmazsa alapjn a települési kisebbségi önkormnyzat elnökének előirnyzattcsoportosítsi döntése alapjn, az önkormnyzat költségvetési rendeletét érintő előirnyzat-tcsoportosíts jogt a polgrmester gyakorolja. 28. A fizetőképesség és a költségvetési egyensúly biztosítsa érdekében a polgrmester év közben jogosult a jogszablyi vagy szerződéses kötelezettséggel nem terhelt központi kezelésű feladatok kiadsi előirnyzatait zrolni, valamint tovbbi döntéssel csökkenteni vagy törölni az albbi szablyok szerint: a) Előirnyzat zrols esetén a polgrmester a kötelezettséggel nem terhelt kiadsi előirnyzat egy részének vagy egészének trgyévi felhasznlst feltételhez kötötten korltozza vagy felfüggeszti. b) Előirnyzat csökkentés vagy törlés esetén a polgrmester a kötelezettséggel nem terhelt kiadsi előirnyzat felhasznlsnak egy részéről vagy egészéről véglegesen lemond. c) Az előirnyzat csökkentéssel vagy törléssel képződött összeggel az ltalnos tartalék előirnyzatt kell megnövelni, amely azonban csak és kizrólag a tervezett, de nem realizlható bevételek ellensúlyozsra fordítható. d) Az ltalnos tartalék előirnyzatt a c) pont alapjn növelő összegek felhasznlsról a Közgyűlés dönt legkésőbb a trgyévi költségvetési rendelet utolsó módosítsval egyidejűleg, december 31-ei hatllyal.

14 184 e) Az előirnyzat-felhasznls biztosítsa érdekében a polgrmester jogosult felülvizsglni vagy felülvizsgltatni a megkötött szerződéseket, és szükség szerint jogosult fizetési haladékot vagy a fizetési kötelezettségek tütemezését kérni az önkormnyzattal szerződéses kapcsolatban lló felektől, valamint jogosult azonnali hatllyal felmondani a mr megkötött, de még pénzügyileg nem teljesített tmogatsi megllapodsokat. f) Amennyiben a fizetőképesség és a költségvetési egyensúly a fenti intézkedések megtételével sem biztosítható, vagy az önkormnyzat költségvetésének évközi kiadsaihoz a bevételek nem biztosítottak, tovbb ha a megllapított kiadsi előirnyzatok az előírt feladatok végrehajtst nem teszik lehetővé, akkor a polgrmester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Közgyűlés elé. 29. Az Ámr (3) bekezdésének ab) pontja alapjn, a Közgyűlés felhatalmazza a polgrmestert, hogy plyzat benyújtsról, és sajt forrs biztosítsról szóló külön közgyűlési döntés hinyban az önkormnyzat ltal a fejezeti kezelésű előirnyzatokra benyújtani kívnt fejlesztési tmogatsi igény (plyzat) esetében az önkormnyzat nevében előzetesen nyilatkozzon a sajt forrs biztosítsról azzal, hogy a nyertes plyzat tmogatsi szerződésének megkötéséhez közgyűlési döntés szükséges. 30. Az Áht a alapjn, a Közgyűlés hitelműveletekkel kapcsolatos hatskörként hatrozza meg a hitelt nyújtó hitelintézet közbeszerzésekről szóló törvény alapjn történő kivlasztst (az ajnlatok értékelését), a hitel- és kölcsönszerződés alírst, a hitel-és kölcsönszerződés szükség szerinti módosítst. E hatsköröket a Közgyűlés a polgrmesterre ruhzza t, amelyet a 3. (3) bekezdésben rögzített hitel felvételével kapcsolatban, a gazdasgossgi szempontok figyelembe vétele mellett, a Pénzügyi Bizottsg előzetes véleményezését követően gyakorolhat. 7. A polgrmester feladatai az előirnyzat módosítsok előkészítésével kapcsolatban 31. Az előirnyzat-módosíts az Ámr a értelmében a Közgyűlés hatsköre, melynek előkészítéséről az Ámr ban rögzített szablyok betartsval, a 32. -ban foglalt esetekben a polgrmester intézkedik. A polgrmester ltal előkészített előirnyzat-módosítsokról a Közgyűlés az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb a zrszmadst megelőző utolsó rendelet-módosítssal, december 31-ei hatllyal dönt. 32. (1) A polgrmester jogosult intézkedni a fordított adózssal és az ingatlan cserékkel kapcsolatban felmerülő előirnyzat-módosítsok előkészítéséről.

15 185 (2) Az év közben meghatrozott célra, tmogatsként, tmogatsértékű bevételként vagy tvett pénzeszközként érkezett bevételek, a bevételi és kiadsi előirnyzatokat azonos összeggel módosítjk. Az előirnyzat-módosíts előkészítéséről a polgrmester intézkedik. (3) Amennyiben év közben az Orszggyűlés, a Kormny, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített llami pénzalap az önkormnyzat(ok) szmra pótelőirnyzatot biztosít vagy önkormnyzat lemondsa alapjn előirnyzatot csökkent, az előirnyzat-módosíts előkészítéséről a polgrmester intézkedik. (4) Az európai uniós tmogatssal megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadsait a 7. melléklet tartalmazza. Az európai uniós tmogatssal megvalósuló programok tmogatsból szrmazó bevételével a költségvetés bevételi oldala, a szerződés megkötését követően év közben a szerződésben foglalt finanszírozs szerint megemelhető azzal, hogy a tmogatott cél a kiadsok között elkülönítetten megjelenik. A szerződésben rögzített finanszírozsnak megfelelő előirnyzat-módosíts előkészítéséről a polgrmester intézkedik. (5) A települési kisebbségi önkormnyzat előirnyzat-módosítsi döntése alapjn, az önkormnyzat költségvetési rendeletét érintő előirnyzat-módosíts előkészítéséről a polgrmester intézkedik. 8. Vegyes rendelkezések 33. E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadsi előirnyzatok tartalmazzk a évi tmeneti gazdlkodsról szóló 46/2010. (XII. 20.) önkormnyzati rendelet felhatalmazsa alapjn beszedett bevételek és teljesített kiadsok előirnyzatait is. 34. (1) A vrosrendezési tervek kiadsait az 5.7. melléklet, az egyéb oktatsi feladatokhoz kapcsolódó kiadsokat az 5.9. melléklet, az egészségügyi feladatokat az melléklet, a népjóléti feladatokat az melléklet, a sportfeladatokat az melléklet, a közművelődési feladatokat az melléklet, az egyéb tmogatsokat és tagdíjakat az melléklet, a környezetvédelmi alap előirnyzatait az melléklet, a vrosmarketing feladatokat az melléklet tartalmazza. (2) Az éves tervezett bevételi és kiadsi előirnyzatok teljesülését a 6. mellékletben rögzített előirnyzat-felhasznlsi ütemterv rögzíti. Az előirnyzat-felhasznlsi ütemterv becslési eljrssal készült, ezért a tervezett kiadsok esetében a kiadsi előirnyzat-felhasznlst jelentő szerződések előkészítésére csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor. (3) A Közgyűlés ltal vllalt kötelezettségeket, mely a következő éveket érinti, a 8. melléklet tartalmazza. A többéves kihatssal jró feladatok előirnyzatait a 10. melléklet rögzíti éves bontsban és összesítve, amely a beruhzsok thúzódó tételeit tartalmazza.

16 186 Az önkormnyzat ltal tervezett bevételkiesést jelentő közvetett tmogatsokat tjékoztató jelleggel a 11. melléklet rögzíti. A Debreceni Agglomerció Hulladékgazdlkodsi Trsuls bevételeit és kiadsait a 18. melléklet tartalmazza. 35. (1) Ha az Áht. 15/A. -ban részletezett egy költségvetési éven belül folyósított tmogatsok együttes összege egy tmogatott vonatkozsban eléri vagy meghaladja a Ft-ot, akkor az önkormnyzat nyilvnossgra hozza a kedvezményezett nevére, a tmogats céljra, összegére, tovbb a tmogatsi program megvalósítsi helyére vonatkozó adatokat. (2) Az Áht. 15/B. -ban foglaltak szerint a pénzeszközök felhasznlsval összegfüggő szerződések közzétételi szablyait akkor kell alkalmazni, ha a közzétételre kerülő szerződések értékhatra eléri vagy meghaladja a nettó 5 millió forintot. 36. A Közgyűlés évre a Pro Urbe díj összegét nettó Ft-ban, a Csokonai-díj, a Hatvanidíj, a Hajós Alfréd díj, a Sajtódíj, a Borsos József Nívódíj, a Debrecen Vros Kivló Pedagógusa díj és a Debrecen Vros Közoktatsért díj összegét díjazottanként nettó Ft-ban hatrozza meg. A Kölcsey Ferenc ösztöndíj munkltatói jrulékokkal és SZJA-előleggel együtt szmított bruttó összege Ft. E rendelet februr 20-n lép hatlyba. 9. Zró rendelkezések 37. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgrmester

17 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2011. ( ) önkormnyzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata évi költségvetéséről Az llamhztartsról szóló évi XXXVIII. törvény 65. ( 1) bekezdésében és az llamhztarts működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormnyrendelet 36. (5)-(6) bekezdésében kapott felhatalmazs alapjn, a helyi önkormnyzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatrozott feladatkörében eljrva, az llamhztarts működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormnyrendelet 36. (5) bekezdésében, és D ebrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata és s zervei Szervezeti és Működési Szablyzatról szóló 17/2000. (V.1.) Kr. rendelet 61. (2) bekezdés c) pontjban meghatrozott feladatkörében eljró Debrecen Megyei Jogú Vros Közgyűlésének Egészségügyi és S zocilis Bizottsga, Környezetvédelmi és V rosfejlesztési Bizottsga, Kulturlis, Ifjúsgi és Sportbizottsga, Oktatsi Bizottsga, Tulajdonosi Bizottsga, Ügyrendi Bizottsga, a helyi önkormnyzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés a) pontjban, az llamhztarts működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormnyrendelet 36. (5) bekezdésében, és D ebrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata és s zervei Szervezeti és Működési Szablyzatról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61. (2) bekezdés c) pontjban meghatrozott feladatkörében eljró Debrecen Megyei Jogú Vros Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsga, a helyi kisebbségi közügyeket érintő ügyekben az llamhztarts működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormnyrendelet 37. (4) bekezdés f) pontjban meghatrozott feladatkörében eljró Debrecen Megyei Jogú Vros Bolgr Kisebbségi Önkormnyzata, Debrecen Megyei Jogú Vros Cigny Kisebbségi Önkormnyzata, Debrecen Megyei Jogú Vros Német Kisebbségi Önkormnyzata, Debrecen Megyei Jogú Vros Örmény Kisebbségi Önkormnyzata, Debrecen Megyei Jogú Vros Romn Kisebbségi Önkormnyzata, Debrecen Megyei Jogú Vros Ruszin Kisebbségi Önkormnyzata, a közalkalmazottak jogllsról szóló évi XXXIII. törvény 6. (3) bekezdés a) pontjban meghatrozott feladatkörében eljró Debreceni Önkormnyzati Érdekegyeztető Fórum és a Fórumban lévő szakszervezetek, a gazdasgi kamarkról szóló évi CXXI. törvény 37. (4) bekezdésében meghatrozott feladatkörében eljró Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Hajdú- Bihar Megyei Területi Agrrkamara, és a helyi önkormnyzatokról szóló é vi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatrozott feladatkörében eljró független könyvvizsgló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. oldal, összesen: 14

18 1. A költségvetési címrend 1. (1) Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata (a tovbbiakban: önkormnyzat) költségvetése a főbb bevételeket és főbb kiadsokat cím szerinti tagolsban tartalmazza. A címek tovbbi részletezését az alcímek rögzítik. Az alcímek tovbbi részletezése esetén jogcímek szerint kell a bevételeket és a kiadsokat felsorolni. Ha a bevételeknél vagy a kiadsoknl tovbbi részletezés indokolt, a j ogcímeket feladatok szerint kell megbontani. A címek, alcímek, jogcímek, feladatok jelölése arab szmmal történik. Kiemelt kiadsi előirnyzatok tovbbi részletezése esetén a részletező tételek sorszmozssal elltva külön mellékletet alkotnak. (2) Az önkormnyzat irnyítsa al tartozó önllóan működő és gazdlkodó, valamint az önllóan működő költségvetési szervek (a tovbbiakban: intézmények) valamint a Polgrmesteri Hivatal külön címeket alkotnak. (3) Az önkormnyzat ltal a települési kisebbségi önkormnyzatok szmra biztosított tmogatsok önlló címet képeznek: bolgr, cigny, örmény, német, romn, ruszin alcím megjelöléssel. A települési kisebbségi önkormnyzatok költségvetési hatrozatait, mérlegeit, bevételi és kiadsi előirnyzataikat a 12., 13., 1 4., 15., 16., 17., m elléklet tartalmazza. A kisebbségi önkormnyzatok költségvetései bevételi oldalon a 2. mellékletben, kiadsi oldalon az 5. mellékletben elkülönítetten, összesítve jelenik meg külön cím szerinti tagolsban. 2. E rendelet ezer forintra (a tovbbiakban: E Ft) kerekítve tartalmazza a b evételi és kiadsi előirnyzatok összegeit. 2. A költségvetés főösszege, főbb bevételi és kiadsi előirnyzatok 3. (1) Debrecen Megyei Jogú Vros Önkormnyzata Közgyűlése (a tovbbiakban: Közgyűlés) az önkormnyzat évi költségvetését (külső forrs összege nélkül) E Ft bevételi és E Ft kiadsi előirnyzattal, valamint a trgyévi költségvetési bevételek és a kiadsok különbözeteként E Ft hinnyal, összességében E Ft (kisebbségi önkormnyzatok költségvetéseivel együtt E Ft) kiadsi és bevételi főösszeggel fogadja el. (2) A Közgyűlés megllapítja, hogy a költségvetési hiny belső finanszírozsra szolgló előző évek pénzmaradvnya e rendelet megalkotsakor E Ft összegben ll rendelkezésre. (3) Az önkormnyzat, a évi költségvetés egyensúlynak biztosítshoz szükséges külső forrs összegét E Ft-ban llapítja meg, amelynek fedezetét hitel felvételével biztosítja. 2. oldal, összesen: 14

19 4. (1) Az önkormnyzat összevont évi mérlegét az 1. m elléklet rögzíti, amely bevételi oldalon tartalmazza az önkormnyzat sajt bevételeit, tengedett központi adókat, az önkormnyzat költségvetési tmogatsait, a külső forrs összegét, és a nyitó pénzmaradvnyt. Kiadsi oldalon a mérleg a költségvetési intézmények és a központi kezelésű feladatok kiadsait tartalmazza, elkülönítve az ltalnos- és a cél tartalék előirnyzatait. A működési és felhalmozsi célú bevételi és kiadsi előirnyzatok bemutatst tjékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymstól elkülönítetten, de a finanszírozsi műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban az 1.1. melléklet tartalmazza. (2) A bevételi főösszeg forrsonkénti megbontst a 2. melléklet, tovbbi részletezését a 2.1., 2.2., 2.3. m elléklet tartalmazza azzal, hogy az t engedett bevételeket, llami hozzjrulsokat, működési tmogatsokat tjékoztató jelleggel a 2.4. melléklet tartalmazza, ennek tovbbi részletezését a melléklet rögzíti. 5. (1) A Közgyűlés az ö nkormnyzat központi kezelésű feladatait E Ft összegben llapítja meg (5. melléklet), amely összevontan tartalmazza az intézményekhez nem rendelt feladatok kiadsi előirnyzatait és a Polgrmesteri Hivatal kiadsi előirnyzatait. (2) A Közgyűlés az ltalnos tartalékot (5. melléklet alcím) E Ft összegben, a céltartalékot (5. melléklet alcím) E Ft összegben llapítja meg, az önkormnyzat központi kezelésű feladatai között megtervezve. A céltartalék cél szerinti előirnyzatait a melléklet tartalmazza. 6. (1) A költségvetés a kiadsi oldalon az albbi működési jellegű kiemelt előirnyzatokat tartalmazza: a) személyi juttatsok E Ft; b) munkaadót terhelő jrulékok E Ft; c) dologi kiadsok E Ft; d) intézményeknél megtervezett elltottak pénzbeli juttatsa E Ft; e) szocilpolitikai elltsok és egyéb juttatsok, trsadalombiztosítsi pénzbeli elltsok E Ft; f) működési célú tmogatsok és pénzeszköz tadsok E Ft összegben. (2) A költségvetés a kiadsi oldalon az albbi felhalmozsi jellegű kiemelt előirnyzatokat tartalmazza: a) beruhzsi kiadsok E Ft; b) felújítsi kiadsok E Ft; c) felhalmozsi célú tmogatsok és pénzeszköz tadsok E Ft összegben. A Közgyűlés a) a Bolgr Kisebbségi Önkormnyzat részére E Ft; oldal, összesen: 14

20 b) a Cigny Kisebbségi Önkormnyzat részére E Ft; c) az Örmény Kisebbségi Önkormnyzat részére E Ft; d) a Német Kisebbségi Önkormnyzat részére E Ft; e) a Romn Kisebbségi Önkormnyzat részére E Ft; f) a Ruszin Kisebbségi Önkormnyzat részére E Ft önkormnyzati tmogatst biztosít. 3. A költségvetési gazdlkodssal kapcsolatos szablyok 8. (1) A kiadsok teljesítésénél az önkormnyzat ltal igénybevett külső forrsok törlesztő részletei és kamatai, valamint az önkormnyzat ltal vllalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségek, az erről szóló szerződések időtartama alatt minden ms kiadst megelőzően elsőbbséget élveznek, ezt követi a rendszeres bérkifizetések teljesítése. (2) Az önkormnyzat ltal vllalt kezességek (törlesztő részletek és kamataik) együttes összege janur 1-jén E Ft. A évben újonnan vllalható egyedi készfizető kezességek együttes összegének felső hatra E Ft, amennyiben trgyévre elfogadott kiadsok között a kezességvllals fedezetét biztosító előirnyzat rendelkezésre ll, és a tovbbi években is fenntartható a finanszírozsa. A Közgyűlés ltal vllalt kezességek kimutatst a 9. melléklet tartalmazza. 9. (1) A trgyévi költségvetés végrehajtsa sorn a folyamatos fizetőképesség biztosítsa céljból az önkormnyzat ltal megkötött hatlyos bankszmlaszerződés rendelkezései alapjn, a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb E Ft folyószmla-hitel hasznlható fel. A folyószmla-hiteltől függetlenül tovbbi, legfeljebb az önkormnyzatot terhelő egy havi nettó munkabérnek megfelelő összegű munkabérhitel vehető igénybe, amennyiben a havi munkabérek, illetmények kifizetése céljból rendelkezésre lló bankszmla-egyenleg a kifizetés időpontjban nem biztosít elegendő fedezetet. (2) Az (1) bekezdésben meghatrozott folyószmla-hitelt trgyéven belül, a munkabér-hitelt az igénybevételtől szmított 30 napon belül vissza kell fizetni. Kivételesen indokolt esetben a folyószmla-hitel és a munkabér-hitel egyidejűleg is igénybe vehető. (3) Az önkormnyzat hiteleinek és hosszúlejratú kötvénykibocstsnak llomnyt tartalmazó 5.1. melléklet tartalmazza a h itelt folyósító pénzintézet megnevezését, a hitelek, kötvények lejratt. 10. (1) A felújítsi kiadsok pénzügyi fedezetét az önkormnyzat, az llamhztarts működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet (a tovbbiakban: Ámr.) 91. -ban foglalt szablyok alapjn, egységes szemléletben, központosítottan tervezi (5.6., és melléklet). 4. oldal, összesen: 14

21 (2) A felújítsi kiadsokon megtervezett előirnyzatokat év közben, a 27. (6)-(7) bekezdésben rögzített szablyok alapjn, a tényleges felhasznls szerint érintett kiadsi előirnyzatra kell tcsoportosítani. 11. (1) Azoknl az önkormnyzati tmogatsoknl, amelyeknél a költségvetési fedezetet a Közgyűlés az 5. melléklet 10.2., 10.3., a lcímek tovbb az melléklet és jogcímek és az m elléklet jogcím tmogatsi kiemelt előirnyzatn tervezte meg, a tmogats odaítéléséről az eredeti tmogatsi kiemelt előirnyzat 70%-ig csak a szak bizottsgok ltal kiírt plyzat alapjn lehet döntést hozni. A fennmaradó 30%-os mértékről a polgrmester plyzat kiírsa nélkül dönthet. (2) Plyzat kiírsa alapjn kizrólag a tmogatott alapfeladatainak elltshoz és utólagos finanszírozssal lehet önkormnyzati tmogatst folyósítani. A szakbizottsgok évente legfeljebb kétszer írhatnak ki plyzatot úgy, hogy a plyzati kiírs alapjn szétosztsra kerülő tmogatsokról legkésőbb a trgyév november 30-ig kell döntést hozni, és a tmogatsi megllapodsokat megkötni. A beérkezett plyzatokról az érintett szakbizottsg véleményezését követően a polgrmester dönt. (3) Az utólagos finanszírozs keretében a tmogatottak szmra a jóvhagyott tmogatst azt követően lehet folyósítani, ha a plyzati cél megvalósítst a tmogatott igazolja, az erről szóló szakmai beszmolót és pénzügyi elszmolst benyújtja. Az elszmols és a beszmoló benyújtsnak napjt követő 15 napon belül a plyzat kiírsban közreműködő szakosztly ellenőrzi a beszmolót valamint az elszmolst, és annak jóvhagysa esetén megtörténik a tmogats utólagos folyósítsa. (4) Amennyiben a plyzati kiírs alapjn folyósított tmogatsok esetében a tmogatott legkésőbb trgyév december 15-ig nem tesz eleget elszmolsi, beszmolsi kötelezettségének, akkor a t mogats tutalsra nem kerül sor. Nem plyzati kiírs alapjn folyósított tmogatsok esetében a tmogatott legkésőbb a trgyévet követő év janur 15-ig köteles elszmolni a t mogats cél szerinti felhasznlsval. Az önkormnyzat kizrólagos vagy többségi tulajdonban lévő trsasgok az önkormnyzat ltal folyósított tmogatssal legkésőbb a szmviteli törvény szerinti beszmoló elkészítésére előírt hatridőig kötelesek elszmolni. (5) Amennyiben a t mogats összege - a tmogatottnak felróható ok miatt - trgyév december 31-ig nem kerül tutalsra, a tmogatott a későbbiekben semmilyen jogcímen nem tarthat igényt a tmogatsra. 12. Az melléklet jogcímén megtervezett intézményi diksport tmogats kizrólag az iskolai mindennapos testedzés feladatainak elltsra folyósítható az önkormnyzat ltal fenntartott iskolai nappali rendszerű oktatssal foglalkozó intézmények és ezen intézmények ltal működtetett diksport egyesületek részére. 13. (1) Amennyiben a plyzat útjn biztosított önkormnyzati tmogats összege egy tmogatott vonatkozsban, egy költségvetési éven belül az Ft-ot eléri vagy meghaladja, a plyzat kiírsban közreműködő szakosztly szakmai ellenőrzése mellett a Polgrmesteri 5. oldal, összesen: 14

22 Hivatal Ellenőrzési Osztlya szükség szerint a felhasznls pénzügyi szablyszerűségét is ellenőrzi. (2) Az önkormnyzati tmogatsok felhasznlst és a f elhasznlsról adott szmadst ellenőrizni kell. Az "Éves ellenőrzési munkatervbe" be kell építeni azoknak a szervezeteknek az ellenőrzését, amelyek az önkormnyzat trgyévi költségvetéséből Ft-ot elérő vagy azt meghaladó összegű tmogatsban részesültek. (3) Az Ft alatti tmogatsok elszmolsnak ellenőrzését, valamint a tmogatsok folyósítsnak egyéb eljrsi szablyait együttes polgrmesteri és jegyzői utasíts tartalmazza. 14. (1) Az önkormnyzat költségvetésében megtervezett ltalnos tartalék felhasznlsra (igénybevételére) az első féléves gazdlkodsról szóló tjékoztató megtrgyalsig vis maior esetét kivéve nem kerülhet sor. (2) A céltartalékon képződő, december 31-ei llapot szerinti előirnyzat-maradvny az ltalnos tartalékot növeli, amelynek felhasznlsról a Közgyűlés dönt a zr szmadsi rendelet előterjesztését megelőző költségvetési rendeletmódosítssal. 4. Az intézmények gazdlkodsra vonatkozó szablyok 15. (1) A Közgyűlés az intézmények működési bevételét, a működési és fenntartsi kiadsait, tmogatsukat, valamint az i ntézmények részére engedélyezett éves létszmkeretet a 3. melléklet szerint llapítja meg azzal, hogy a 3.1. melléklet együttesen tartalmazza az intézmények részére engedélyezett éves létszmkeretet és a P olgrmesteri Hivatal létszmkeretét. (2) A Debreceni Közterület Felügyelet ltal beszedett helyszíni bírsg bevétele az adott intézmény költségvetésében került megtervezésre. (3) Az intézmények működési és fenntartsi kiadsait kiemelt előirnyzatonkénti részletezésben a 4. melléklet, az intézmények dologi kiemelt előirnyzatn belüli kötött kiadsait pedig a 4.1. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormnyzat központi kezelésű feladatai között megtervezett céltartalék tartalmazza az intézmények részére, évközi felhasznls céljból elkülönített előirnyzatokat, és az intézményeket megillető normatív kötött felhasznlsú tmogatsokat. 16. A helyi önkormnyzatok és szer veik, a k öztrsasgi megbízottak, valamint egyes centrlis alrendeltségű szervek feladat- és hatsköreiről szóló évi XX. törvény 140. ( 1) bekezdés g) pontja alapjn, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormnyzati tmogatst a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarnyosan) biztosítja az intézmények részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttats fedezetére havi csoportos utalssal. A dologi 6. oldal, összesen: 14

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri i Hivatal lapja 2005. évi 5. szám 2005. február 15. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyűlésének 22/2016. (VI. 1.) önkormnyzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ő é í é ő é ő ő é Ö é ő ü ü é é é ö é é ő ó ő ö ó í ó ó é é ü ó í é ü é é ö é é í é ö é ö é é ű ő é é ö ű ö é é ö ű é ö ú É ö é é é é ö é É é ö ö í í ö é é ü é é ö é é é ő é é ő é é é ő ó í é é ő éí í

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormnyzatnak Képviselő-testülete 6/2013. Jegyzőkönyv a 2013. mjus 9. napjn megtartott nyilvnos rendkívüli testületi ülésről Készült: 2 eredeti példnyban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

A Nők 40+ program keretében nyújtott bérköltség t{mogat{s {ltal{nos szerződési feltételei

A Nők 40+ program keretében nyújtott bérköltség t{mogat{s {ltal{nos szerződési feltételei A Nők 40+ program keretében nyújtott bérköltség t{mogat{s {ltal{nos szerződési feltételei I. A t{mogat{s nyújt{s{nak alapj{ul szolg{ló jogszab{lyi rendelkezések különösen: a foglalkoztat{s elősegítéséről

Részletesebben

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz.

1. sz. melléklet 1/a. sz. melléklet 1/b. sz. melléklet 1/c. sz. melléklet 1/d. sz. melléklet 2. sz. melléklet 2/a. sz. melléklet 2/b. sz. SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült: Szentes Város Önkormányzata Közgazdasági Osztályán 2010. január-február TARTALOMJJEGYZÉK SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /2010.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 20. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: szocfp@ddrfk.hu.www.ddrfk.hu A Dél-Dun{ntúli Region{lis Forr{sközpont Szolg{ltató Közhasznú

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Trgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapujn keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Csaldi név Első utónév Tovbbi utónevek Viselt név: Dr. MARKOVSZKYNÉ

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szárazépítő szakképesítés (34 582 10) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelettel

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

Ő Ö É ü ü É ö é Ö é ő ü é é ó í ü é é ő ö ő ó é é ő É Á é ő Á Á í ó é ő ó é ö ó ö ó í ö ó é ű ö é é Á ö É ő ő ő ö ö í ü é ü é é ő ö Ü ő í ü é ü é ő ő é é ő ü ú Ü é ó ö ő ő ö ö ü Ö ő é é ü é ö ö ö ő é é

Részletesebben

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete 3/2011.(II.20) rendelete a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata a Magyar Közt{rsas{g Alkotm{ny{ról

Részletesebben

Ü é é ó é ő é é ő ó é í ó ó ó é é ó ó ó ö ő ő é ö é ö é ó é é ő é ő ű ü é ó ö ő ü é é ő ó ü ő é é é ö ó ő é é í éé é ó ó ő é é ó ó ó é é é é Ü ő é ő ö é ő í ő í ó é é ö é é é é é ó Ü ő é é é ü í ő ó ö

Részletesebben

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent

Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010. július 28-{n megjelent Dr. Matolcsy György miniszter Úr részére Ikt. szám: K-08-12/2010 Nemzetgazdas{gi Minisztérium szechenyiterv@ngm.gov.hu Tisztelt Miniszter Úr! Élve a Minisztérium honlapj{n közzétett lehetőséggel, a 2010.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2012.

MEGHÍVÓ. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2012. Kisújszlls Vros Polgrmestere 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 240 Fax: 59/321-139 e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu honlap: www.kisujszallas.hu MEGHÍVÓ Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak Kpviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (II.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT 8500 Ppa, Árok u. 12. Módosítsokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megelőző módosíts: 2013. mjus 29.) A Ppai Evangélikus Egyhzközség (székhelye: 8500 Ppa, Széchenyi u. 15.), a Gyurtz Ferenc Evangélikus

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2011.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2011. március 1. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 9/2010. (II.22.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Budapest

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Kisújszállás Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sportbizottsága Elnökétől MEGHÍVÓ

Kisújszállás Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sportbizottsága Elnökétől MEGHÍVÓ Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak Egészségügyi, Szocilis és Sportbizottsga Elnökétől MEGHÍVÓ Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak Egészségügyi, Szocilis és Sportbizottsga 2011. februr 14-én (hétfőn) 14.15 órai

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás Ügyiratszm: BI/1286-8/2014. Trgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgltató kijelölése orszgos belföldi tudakozó nyújtsa vonatkozsban Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ü ö ú ü ü ö ú ó ü ő ó ó ö ö ú ö ö ö ő ó ó ö ő ó ó ó ö ó ó ó ö ó ó ó ö ü ö ú ö ű ö ú ő ő ö ű ö ö ö ö ö ú Á ó Ö ő ö ó ü ű ö ó ó ö ó ű ö ü ö ö ö ö ö ú ü ö ü ó ó ö Ö ö ö ü ö ú ö ü ö ö ú Ö ü Ö ö ö ú ö ú ö ö

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 2/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének /.(III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról

Részletesebben

Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat

Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat MOSTart Nemzetközi Kultur{lis Közhasznú Egyesület Jóv{hagyom: ügyvezető igazgató Érvényes: 2008.01. 01.-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Által{nos rendelkezések 2. Banksz{mla

Részletesebben

A költségvetés címrendje

A költségvetés címrendje Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 11.) rendelete, az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, és 2011-2012-2013 évi gördülőtervéről Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS...

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... Tartalom INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... 243 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 148/2007. /IX.13./ ÖKT h a t á r o z a t a a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről,

Részletesebben

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. *Felülvizsg{lat: 2014.05.29. 2. verzió *Eg-Gü Fürdőszoba tisztító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos

ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban. Szociális kisokos ÁROP-1.A.3.-2014-2014-0038 Esély-Háló területi együttműködést segítő programok kialakítása a Debreceni járásban Szociális kisokos Felelős kiadó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 Szerkesztette:

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja DMJV Önkormányzat 2004. évi 6. számú Közlönye file://g:\kozl\6szkoz~1\6szkzl~1\6szkzl~1.htm 1. oldal, összesen: 47 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E A Polgármesteri Hivatal lapja

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

A talajterhelési díjról (egységes szerkezet)

A talajterhelési díjról (egységes szerkezet) Kapolcs község Önkorm{nyzata Képviselőtestületének 27/2009.(XII.21.) r e n d e l e t e A talajterhelési díjról (egységes szerkezet) Kapolcs község Önkorm{nyzata a környezetterhelési díjról szóló módosított

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete. Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II. 5.) rendelete Gölle Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

A falugondnoki szolg{latról

A falugondnoki szolg{latról K a p o l c s község Önkorm{nyzati Képviselőtestülete 1/2009 (II.16). sz{mú Önkorm{nyzati Rendelete A falugondnoki szolg{latról Kapolcs Települési Önkorm{nyzat{nak Képviselőtestülete (a tov{bbiakban: Képviselőtestület)

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének /01. (II.0.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 01. évi költségvetéséről Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 2010. január 21. 60-1/2010. 1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 1. Az önkormányzati gazdálkodás általános alapjai 1.1. A költségvetés

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított. 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (IX. 03.) rendeletével módosított 1/2010. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről (a módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XX ÉVFOLYAM 1 SZÁM 2010 JANUÁR, MÁRCIUS MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 szám ÖNKORMÁNYZATI KÖZLÖNY 2 TARTALOMJEGYZÉK I MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 12-76oldal

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1

Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1 Tiszaföldvár Város Önkormányzatának 46/2003. (XII. 30.) ÖR. számú rendelete a könyvtárhasználati szabályzatról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a legutóbbi módosítást tartalmazó 23/2013. (XI.04.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. amely készült a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete július 30. napján órától megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. amely készült a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete július 30. napján órától megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Hangony Községi Önkormnyzat Képviselő - Testülete 2014. július 30. napjn 15.00 órtól megtartott üléséről. Jelen vannak: Hangonyi Lszló polgrmester Liktor Tams Dr.

Részletesebben

{ p r i l i s i K ö z g y ű l é s é r e

{ p r i l i s i K ö z g y ű l é s é r e VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ V[ROS POLGÁRMESTERE Sz{m: 2130-5/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V { r o s Ö n k o r m { n y z a t { n a k 2 0 0 9. { p r i l i s 3 0 - i K ö z

Részletesebben

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. CÍMLAP ÓZD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSIESZKÖZEINEK

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007 március hó 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Aljegyzői pályázat kiírása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 9 tartózkodással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Hangony Községi Önkormnyzat Képviselő - Testülete 2016. janur 13. napjn 15.00 órtól megtartott, rövid úton összehívott üléséről. Jelen vannak: Kovcs Szilrd polgrmester

Részletesebben

ő ú ú Í ő ű ú Í Í Ó Ó Ú Í ú ú ú ú ü ú ú ő ú Í ú Í Í Í ű Í Í ü Í Í ü Í Ü ú ú ű ú ő ú ü ő ú úí ő ú Í Í ő ú ő Í ő ő ü Ú ü Ú ű ü Ú Í Á Ó Í ü ő ő ő Ú Ü Á Í Á Ö Ü Ö Ö Í Í Ó Í Ó Ö ú ű Ó Ó Í ú Á Í Á Ó Á Í ü Í

Részletesebben

ROMÁNIA KOVASZNA MEGYE TANÁCSA ELNÖK Iktsz. 2011.02.07/844 INDOKLÁS

ROMÁNIA KOVASZNA MEGYE TANÁCSA ELNÖK Iktsz. 2011.02.07/844 INDOKLÁS ROMÁNIA KOVASZNA MEGYE TANÁCSA ELNÖK Iktsz. 2011.02.07/844 INDOKLÁS Kovászna megye saj{t és a megyei érdekeltségű közintézmények 2011-es évi költségvetésének jóváhagyására A helyi közpénzügyekről szóló

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. amely készült a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete január 14. napján órától megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. amely készült a Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete január 14. napján órától megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Hangony Községi Önkormnyzat Képviselő - Testülete 2015. janur 14. napjn 15.00 órtól megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovcs Szilrd polgrmester Bartók Péter Bartók

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL TÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. ( I.25. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

4/2008. (II.26.) rendelet. az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 1. oldal 4/2008. (II.26.) rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. ( II. 11. ) számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére. Tengölics Judit irodavezető 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2010.( ) rendelete a 2010. évi költségvetésről

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény,

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások

A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 6. számú melléklet a 2005. évi. törvényhez A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben