Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó ű í ő ó ő í ó í ü í ő ő ü ú ö ó í ő ő

2 ő Á Á Á ó ü í ó ü í ü í ó ó ö ö í ó ö ő ü ő í ó ö ó ü ö ó ó ó ö ó ó ó í ü ü Ü í ó í í ü ó ő ó ó ö ó ó ó ő ő

3 ó Á Á Á ő ó ő ö ő ó ö ö ó ü ó ó ó ő ű í ő ö ü í ü ő ó í ő ó ó ő í ú í ő ő ó ü ő ö ö ő í í í ü í ő í ő í ó ó ó ó ó ü í ó ó ó ó ü ü ú ü ó ü ó í ő ó ő ú ó í ó ó í ó ö ö ő ü ö í ü ó í ö ö ú ó í ö ó ü ó í ö ö ú ó ö ő ő

4 ő ó ó í ó í í ü ő í ö ü ü ú ó ó ó ó ó ő ó ó ó í ü í ú ú ó ó ó ó ú ó ó ö ű ű í

5 Á í í ő ó í ó ó ő ő ő ú ö ü ö í ó ö ü ű ö ú í í ő ő í ó í ő í í ő ó ó ó ö ó ó ó ű í ő ü ó í ó ö ő ó ó ü ű í ő

6 ő í ő ü ó ő ó ö ű ó ő ő ö í ó í ó ú ó ú ő ú Í Á Ó Ú Á Á Ó Ö Ö ű í

7 ő ó ü ő í ő ó ü ó ő ó ü ö ú ö ú ü ó ó í ó ő ü ó í ü ö ű í ö ű ü ü ó ó í ő ő ü ö ű ü í ö ö ű ó ő ó ú í ü ű í

8 ó í ó Á Á Ő É ö í ö ó ő ó ó ő ő ó ö ö ő ő ő ó ö í ó ó í ó ő ö ü ö ö ó ő ő ö í ú ü ű ö ő ó ú í ű ö ő í ó ő ó ű ö ü í ú ó í ó ó í ü ú ö ó ó ó ó ő ö ü í ó ű ó ó ó ó ó ó ó ö Á ó ó ó ó ú ö ú

9 í ó ö ó ú ö ö ő ó ó ö ö ü ü ű ö ű ő ú ó ú ö ó ó ö í í ő í ő ö ö ó ő ö Á ó ó ö ó ó í ó ó í ó ö ö ö ö ő ö í í ó ó í ó ö ö í ő í ö ó ü ó ő ó í ö ü ü í ő ó ö ü ö í ö óí ű ő ö ó ö Ö ő ó ö ó ó ó ö ő ó ü ó ó ó ó í ó í ú ö ó ó í ö ó ú ó ű ó ő ó í ö Í ö ö ó ő ü ü ö í ó ö ö ö ő ő ó í ö ó ó í ó í ö ó ó í ó í ó í ú í ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö

10 ry:.,'.-jl']: lktatószm: L,- P lyzati azonosítószm:.n EA-TF-1 2-M-0930 Vl. A szakmai beszmoló s a pnzügyi elszmols teljesítse Vl,1.A Kedvezmnyezettnek a tmogatsi program megvalósítsról, a tmogatott tevkenysg megvalósítsnak szakmai vonatkozsairól, tapasztalatairól a tmogats teljes összegnek s a sajt forrsnak (egyb forrsnak) a rendeltetsszerű felhasznlsról legksóbb a lll. fejezetben meghatrozott teljesítsi vghatridót követó 30 napon belül kel elszmolnia a pnzügyi elszmols s a zró szakmai beszmoló (a tovbbiakban együtt: elszmolsi dokumentumok) benyújtsval. A elszmolsi dokumentumokat az,,utmutató a NEA vi plyzatainak szakmai s pnzügyi elszmolshoz" című dokumentumban rögzített szablyoknak s feltteleknek megfelelóen kell összellítani. V1.2.A Kedvezmnyezett a tmogats felhasznlsról legksóbb 2013, prilis 29.-ig köteles szakmai beszmolót s pnzügyi elszmolst kszítenis benyújtani az Alapkezeló rszre. V,3,Az elszmolsi dokumentumok s mellkleteinek benyújtsval a Kedvezmnyezettnek hitelt rdemlóen bizonyítania kell a plyzati program szezóds szerinti megvalósulst. a Kedvezmnyezett köteles az elszmolsi dokumentumok benyújtsval egyidejűleg - a tmogatsi szerződs szmra törtnó hivatkozssal - visszautalni az előirnyzal javra, A keletkezett maradvny visszautalsról a beszmolóban a Kedvezmnyezett nyilatkozni köteles. v'.4.pa elszmo s maradvnyösszegt V1.5.A pnzügyi elszmols keretben a Kedvezmnyezettnek a tmogatsi idószakot terheló költsgek kiegyenlítstigazoló, bruttó szzezer forint rtkhatrt meghaladó szmlk, szmviteli, illetve pnzügyi teljesítstigazoló bizonylatok, valamint egyb gazdasgi esemnyt igazoló dokumentum msolatt a szmlaösszesítő mellklettel együtt kell az Alapkezelő rszrebenyújtania az,,tjtmutató a NEA 2012, vi plyzatainak szakmai s pnzügyi elszmolshoz" című dokumentumban meghatrozottak szerint. V.6.A Kedvezmnyezettnek a pnzügyi elszmolsban külön nyilatkoznia kell arról, hogy a feltüntetett költsgek kifizetse elótt azok jogossgról s összegszerűsgról ellenszolgltats teljesítstkövetóen esedkes kifizets elótt ezen felül az ellenszolgltats teljesítsrólis - elózetesen meggyózódött. Nyilatkozat hinyban a beszmoló nem fogadható el. V1.7. Szablyszerú elszmols esetn az Alapkezelő kzhezvteltkövetó 60 napon belül rtesítia Kedvezmnyezettet az elszmols elfogadsról. elszmolsi dokumentumok esetn az Alapkezelő az illetkes Kollgium döntse alapjn a Kedvezmnyezettet hinypótls keretben egyszeri alkalommal, 1 5 napos hatridővel szerződsszerű teljesítsreszólítja fel. V1.8. Nem vagy nem megfelelően teljesített V.9, Az elszmols elfogadsról, egszben vagy rszben törtnő elutasítsról az Alapkezelő az illetkes Kollgium döntsnek kzhezvteltól szmított 15 napon belül tjkoztala a Kedvezmnyezettet. A Kedvezmnyezett köteles a tmogats felhasznlst altmasztó dokumentumokat, szmviteli bizonylatokat a beszmoló jóvhagystól szmított 10 vig megőrizni, Amennyiben a dokumentumok fellelhetósgi helye megvltozik, arról Kedvezmnyezett haladktalanul, de legksóbb 8 napon belül írsban rtesítiaz Alapkezelót, il letve jo9utódjt. Vll. Szerződsszegs, felmonds, ellls Vl1.1. Kedvezmnyezett tudomsul veszi, hogy az Alapkezeló egyoldalú, írsban elóterjesztett nyilatkozatval a szerződstól a Kollgium döntse alapjn elll, ha az albbiakban foglalt felttelek közül legalbb egy teljesül: a) a szezódsben meghatrozott megvalósítsi időszak kezdó időpontjtól szmított 3 hónapon belül a tmogatott tevkenysgnem kezdódik meg, vagy a Kedvezmnyezett a tmogats ignybevteltneki felróható okból nem kezdemnyezi s ksedelmt ezen idö alatt írsban nem menti ki;.tr t; - j

11 lktatószm: P ly zati azonosítószm : N EA-TF-1 2-M-0930 b) hitelt rdemlóen bebizonyosodik, hogy a Kedvezmnyezett a tmogatsi döntst rdemben befolysoló valótlan, hamis adatot szolgltatott, ilyen nyilatkozatot tett vagy a szerzödsköts, az elszmols, illetve az ellenórzs sorn lnyeges körülmnyt elhallgatott, valamint lnyeges körülmnyról, tnyról valótlan, hamis adatot szolgltatott; c) az Alapkezeló tudomsra jut, hogy a Kedvezmnyezett a tmogatott tevkenysghez szüksges jogerós hatósgi engedlyekkel nem rendelkezik, vagy az előírt sajt forrs nem ll rendelkezsre, vagy jogerós vgzssel elrendelt felszmolsi, csód-, vgelszmolsi vagy egyb - a megszüntetsre irnyuló, jogszablyban meghatrozott - eljrs alatt ll, vagy a közpnzekból nyújtott tmogatsok tlthatós9ról szóló jogszablyok alapjn nem rszesülhetett volna tmogatsban, vagy a tmogatsi szeződs megkötsnek időpontjban nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszablyi követelmnyeinek; a d) Kedvezmnyezett a tmogatsi szezöds megkötsnek feltteleknt előírt brmely nyilatkozatt visszavonja; e) a tmogatott tevkenysg megvalósítsa meghitlsul, tartós akadlyba ütközik, vagy a tmogatsi szerződsben foglalt ütemezshez kpest jelentős, a tmogatsi szezóds módosítsval nem orvosolható ksedelmet szenved; D a Kedvezmnyezett a tmogatsi szerzódsben foglalt, vagy jogszablyban elóírt kötelezettsgeit neki felróhatóan megszegi, különösen, ha nem tesz eleget e lenórzstűrsi kötelezettsgnek, s ennek következtben a tmogatott tevkenysg szablyszerű megvalósítst nem lehet ellenőrizni; g) a Kedvezmnyezett a tmogatst a szeződstól eltróen, rendeltetsellenesen vagy nem jogszerúen hasznlta fel; h) a Kedvezmnyezett rszról vagy a Kedvezmnyezettre tekintettel harmadik szemly rszról nyújtott biztosítkmegszűnik, megsemmisül vagy rtkeszmottevően csökken, s a Kedvezmnyezett megfelelő új biztosítk vagy az rtkcsökkensnek megfelelő tovbbi biztosítknyújtsról az Alapkezeló ltal megszabott hatridón belül nem intzkedik; i) a Kedvezmnyezett a bejelentsi, beszmolsi s elszmolsi kötelezettsgnek a tmogatsi szezódsben meghatrozott hatridóben nem tett eleget; j) a tmogatssal ltrehozott, megvsrolt vagy felújított ingatlant, jrművet a működtetsi kötelezettsg meghatrozott idótartama alatt az Alapkezeló elózetes jóvhagysa nlkül elidegenítette, megterhelte vagy brbe adta. Vl1.2. Ha a Kedvezmnyezett adataiban, adólevonsi jogosultsgban, vagy a költsgvetsi tmogats tmogatsi szerződsben rögzített egyb feltteleiben vltozs következik be, a Kedvezmnyezett a tudomsra jutstól szmított 8 napon belül köteles azt írsban bejelenteni az Alapkezelónek A bejelentst követóen az Alapkezeló 15 napon belül megteszi az ltala nyilvntartott adatok megvltoztatsra, a tmogats feltteleinek módosítsra, a tmogats visszavonsra, a tmogatsi szerzódstől törtnó elllsra, annak módosítsra, felmondsra, tovbb a jogosulatlanul ignybe vett tmogats visszakövetelsre vagy ms elj rs lefolytatsra rnyu ló ntzkedseket, i i A tmogatsi szerzóds felmondsről, az attól törtnó elllsról az Alapkezelő írsban rtesíti a Kedvezmnyezettet. Az rtesítsttrtivevnyes küldemnyknt kell postra adni. A küldemnyt a kzbesítsmegkísrlsneknapjn kzbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett Vl1.3, az tvtelt megtagadta, vagy a trtivevnya Kedvezmnyezett levelezsi címról,,címzett ismeretlen", vagy,,elköltözött" megjegyzssel rkezett vissza, Ha a kzbesítsazrt volt eredmnytelen, mert a címzett az iratot nem vette t (azaz az Alapkezelőhöz,,nem kereste" jelzssel rkezett vissza), az iratot a postai kzbesítsmsodik megkísrlsneknapjt követő ötödik munkanapon kzbesítettnekkell tekinteni. Vlll.A tmogats visszafizetse a tmogatott feladat megvalósítsa a Kedvezmnyezettnek fel nem róható okból hiúsul meg vagy tartós akadlyba ütközik, az ignybe nem vett tmogatsról le kell mondania. A Kedvezmnyezett a meghiúsuls, illetve az akadly bekövetkezttől szmított 15 napon belül a tmogats összegt köteles visszafizetni, s a mr felhasznlt tmogatssal jelen szerzóds Vl. fejezetben foglaltaknak megfelelóen köteles elszmolni. Ha a visszafizetsi kötelezettsg az Alapkezeló sajt rdekkörben felmerüló okból keletkezett, a tmogats visszafizetse a megllapított fizetsi hatridóig kamatmentes, Vll1.1,Amennyiben

12 Ü í É ó í ó ű ő ó ó ó ö ö ó ó ó ö í ö ö í ó ó ó í ó ö í ö ó ö ó í ó ö í ú í í ő ö ó ó ó ó ö ó ö í ó ü ü ö ö í ő í ó Á ő ó ó ö í ö í ó í ü ű ö ó ö ó ó í ü ö ü ó í ü ó ó ó Á ö ö ú ó ó ó ó ö ó ö í ü ű ö ú ö ó ö ó ö ü ó ó ó ó ö ü ö ó ö ó ó í ó ö ó ó ő ö ú ü ü í ö ö ü ó ö ó ó í ó ö ö í í ó í ő ö ü ő

13 ó í ó ő ő ü ő ó ó ő ó ű í ó í ö ó ö ó ó ó ó ó ó ó ó í ó ű í ó ő ó ó ó ö ő ó í ü ö ó í ü ö ü ó í ő ó ó ő í í ő ő ó ü ő ő ö ó í í í ü í ö í ő í ó ó ó ó ó ö

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Polgrmesteri Hivatal ltrehozsról szóló jogszably, hatrozat: Kisújszlls Vros Önkormnyzata a helyi önkormnyzatokról

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

l. Altal6nog.rendelkez6sek

l. Altal6nog.rendelkez6sek lktato sz6m:375612012 isztrscios kod: SK007688-002 TAMOGATASI SZERZ6OES amely letrejott egyr6szrol a Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1014 Budapest, Szenth6roms6g t6r 6., ad6sz6ma: 23300576-241,

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

A támogatás összege az általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) is tartalmazza.

A támogatás összege az általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa) is tartalmazza. Iktatószám: / 2011-.. A program azonosítószáma: 2011-.. T ÁMOGAT ÁSI SZERZDÉS amely létrejött egyrészrl a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató)

Részletesebben

VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről

VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről ö ő á á Ő É Á á ő á ó á á í Ú ő Ú Í á á ü í ú á óí á í óá á á í á á á á í á á űá í á ű á í á í á á í á ü ó í ő á ó á ü á ó á á á á ő á á á í Ú ó á á á ú á ő á í á á á á á á í á í á á í ő á ó á á á Á ö

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Azonosító szám: amely létrejött Támogatási szerződés egyrészről a Hatékony vállalkozásokért vállalati tanácsadás a közép-dunántúli régióban Konzorcium nevében eljáró OTP Bank Nyrt. mint támogatásközvetítő

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES. Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet:

ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES. Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet: ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES vizucyt FELUcYELOSEc mint l. fokrl hat6seq 3530 Miskolc, Mindszent t6r 4. Lev6lclm: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax (46) 517-399

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. MINTA I. Szerződő felek TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA I. Szerződő felek amely létrejött egyrészről a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (1054 Budapest, Akadémia u 3., a célelőirányzat bankszámlaszáma: 10032000-00290737-52000001),

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Szerződés szám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet létrejött egyrészről a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; törzsszám: 329387; adószám:

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS két magánszemély között

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS két magánszemély között TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS két magánszemély között 1. Amely létrejött az alábbi Szerződő felek között: egyrészről mint támogató (a továbbiakban: Támogató): Név: Születési név: Lakcím: Postacím: Születési hely

Részletesebben

\Xbtql lhilr,,,,. 4 atr*1., W'r) /&q. ll*t. Jr)r r

\Xbtql lhilr,,,,. 4 atr*1., W'r) /&q. ll*t. Jr)r r Jr)r r ll*t Tnely ldtrejott egyrlszt a Gottsegen Gyiirgy Orszrigos Kardiol6giai Int6zet, a Magyar Allamkincstamdl vezetett 10032000-01491869-00000000 bankszrimlaszdmu a Budapest, Haller ttca29. szhm alatti

Részletesebben