A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) N Qsztá/y * s. s < &^ t >1"

Átírás

1 PO-005/03 Ügyiratszám: 9-602/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Szociális és Egészségügyi Osztály A szerződés tárgya: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződés (fejlesztési program) A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett bevétel terhére történik, Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ^^TTT^^ Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év - forint - forint - forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szeiepel /,f N Qsztá/y * s > é ^, t >1 s < &^ n X, CO ij Budapest, december 22. osztályvezető Budapest, minőségügyi vezető./ nem nh'gfclcln JV.SZ hiliíizuiuló.' Kapja : Álvéldi időpont: Aláírás: Fedezetigazolás Pénzügyi Osztály 2010 DEC évi előirányzat Ft Felhasznált összeg..ft Jogi és Közbeszerzési referens Felhasználható összeg Ft ^&Jfití&*%- tal^u^s^ Jogi szakvélemény Ellenjegyző > Kötelezettségvállaló foto, &,S2. t Xio k- n Ze?lO. (?.?S. ^ic- J0W> U-P*- <&U^JQV r Regisztráció: Pénzügyi Osztály JLSMV l. ft ^Xv

2

3 "* ÁFSZ " Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Pályázati azonosító: F/001391/10 Támogatási szerződés száma: FSZ-492/ Iktatószám: / /4420 Finanszírozási szerződés száma: JHS-SZ-055/ TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Fejlesztési program megvalósítására amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. sz. Képviseli: főigazgató megbízásából Kovács Ibolya Beosztása: főosztályvezető (továbbiakban: FSZH) másrészről Neve: Budapest főváros XTV. kerület Zugló Önkormányzata Székhelye: 1145, Budapest 14. ker. Pétervárad utca 2. Cégjegyzékszáma/bírósági nyilvántartásba vételi száma/vállalkozói engedély száma/ törzskönyvi száma: Adószáma: =42 Képviseli: Dr. Papcsák Ferenc Beosztása: polgármester (továbbiakban: Kedvezményezett) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett. I. Fogalmak Jelen szerződés alkalmazásában, Kedvezményezett: a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvény 1. számú melléklete XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezetének 16. címe alatti fejezeti kezelésű előirányzatból, fejlesztési pályázat útján támogatásban részesülő pályázó, aki a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tkr.) 1. (2) bekezdés h) pontja szerinti állami támogatásban részesül. Végső kedvezményezett: támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek közösségi ellátását, szenvedélybetegek közösségi ellátását, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást nyújtó szolgáltató intézmény, amelyre tekintettel a kedvezményezett fejlesztési támogatásban részesül, a fejlesztési támogatás végső felhasználója. Fejlesztési támogatás: a szolgáltatás tárgyi feltételeinek kialakításához, bővítéséhez, személyi feltételek fejlesztéséhez, előfinanszírozással, illetve utófinanszírozással juttatott, vissza nem térítendő állami támogatás. Előfinanszírozás: a megítélt támogatás teljes összegének előlegként történő folyósítása Budapest; Kálvária tér 7. Telefon: (1) , Fax: (1) , http: //

4 Utófinanszírozás: a megítélt támogatás teljes összegének a pénzügyi és szakmai elszámolás elfogadását követően történő folyósítása. Program: épületek akadálymentesítése, átalakítása; munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszközök beszerzése; informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése; képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása és / vagy szupervízió biztosítása; valamint jelzőkészülék beszerzése és / vagy diszpécserközpont fejlesztése, kialakítása. Köztartozás: Az adózás rendjéről szóló évi XCII. Törvény (továbbiakban: Art.) ának 20. pontja értelmében, köztartozás a törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették. Köztartozás az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti. Az állami adóhatóság a támogatás visszafizetéséről rendelkező szerv megkeresésére a költségvetési támogatás visszatartási jogát e tartozások tekintetében is gyakorolja. A támogatás szempontjából köztartozásnak minősül az Art. 13./A szerint, különösen az adó-, járulék-, illeték-, vagy vámtartozás. Monitoring rendszer: A Magyar Államkincstár által kötelezően működtetett rendszer, mely a csekély összegű támogatások Kedvezményezettjeinek nyilvántartásul szolgál, és amely lehetővé teszi a támogatásban részesülő célok megvalósításának nyomon követését. Jogosulatlanul igénybe vett támogatás: A jogszabálysértően, nem rendeltetésszerűen vagy szerződésellenes módon felhasznált támogatás. Támogatási időszak: január május 31. II. A támogatási szerződés tárgya 1) A támogatási szerződés tárgya fejlesztési támogatás nyújtása a Kedvezményezett által biztosított szolgáltatás tárgyi feltételeinek kialakításához, bővítéséhez és személyi feltételeinek fejlesztéséhez. 2) A FSZH vállalja, hogy a pályázati döntés alapján fejlesztési támogatást nyújt a Kedvezményezett részére. 3) A Kedvezményezett a fejlesztési támogatást elfogadja, és saját felelősségére vállalja a pályázatban foglalt program végrehajtását, a pályázati döntés alapján. III. Végső kedvezményezett adatai Neve: Zuglói Szociális Gondozó Szolgálat Székhelye: 1144, Budapest 14. ker. Ond vezér sétány 9-11 Székhely ágazati azonosítója: S Adószáma: - Szolgáltatás megnevezése: Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 2

5 IV. A fejlesztési támogatás összege 1.) Az FSZH vállalja, hogy a támogatási időszakra a nemzeti erőforrás miniszter döntésében meghatározottak szerint, 0 Ft, azaz nulla forint fejlesztési támogatást nyújt Épületek akadálymentesítése, átalakítása" elnevezésű program megvalósítására. Megjegyzés: Nem pályázott a kategóriában. 2.) Az FSZH vállalja, hogy a támogatási időszakra a nemzeti erőforrás miniszter döntésében meghatározottak szerint, 0 Ft, azaz nulla forint fejlesztési támogatást nyújt A munkakörülmények javítását szolgáló tárgyi eszközök beszerzése" elnevezésű program megvalósítására. Megjegyzés: Nem pályázott a kategóriában. 3.) Az FSZH vállalja, hogy a támogatási időszakra a nemzeti erőforrás miniszter döntésében meghatározottak szerint, 0 Ft, azaz nulla forint fejlesztési támogatást nyújt Informatikai fejlesztés, informatikai eszközök beszerzése" elnevezésű program megvalósítására. Megjegyzés: Nem pályázott a kategóriában. 4.) Az FSZH vállalja, hogy a támogatási időszakra a nemzeti erőforrás miniszter döntésében meghatározottak szerint, 0 Ft, azaz nulla forint fejlesztési támogatást nyújt Képzések, továbbképzések részvételi díjának biztosítása és / vagy szupervízió biztosítása" elnevezésű program megvalósítására. Megjegyzés: Nem pályázott a kategóriában. 5.) Az FSZH vállalja, hogy a támogatási időszakra a nemzeti erőforrás miniszter döntésében meghatározottak szerint, Ft, azaz háromszáznyolcvanötezer ötszáz forint fejlesztési támogatást nyújt Jelzőkészülék beszerzése és / vagy diszpécserközpont fejlesztése, kialakítása" elnevezésű program megvalósítására. Megjegyzés: Nincs 6.) Az FSZH vállalja, hogy a támogatási időszakra a nemzeti erőforrás miniszter döntésében meghatározottak szerint, a fent részletezett bontásban, mindösszesen fejlesztési támogatást nyújt Ft, azaz háromszáznyolcvanötezer ötszáz forint V. A fejlesztési támogatás folyósításának határideje, módja, feltételei 1) A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az FSZH a támogatási szerződés alapján, a jelen szerződésben meghatározott összeget folyósítja. 2) Utófinanszírozás esetén, kizárólag a szakmai és pénzügyi elszámolás FSZH általi elfogadását követően folyósít az FSZH. V -3-

6 3) Az FSZH a fejlesztési támogatást a Kedvezményezett alábbi pénzintézetnél vezetett pénzforgalmi számlaszámra történő átutalással folyósítja: OTP Bank Nyrt Pénzintézet Pénzforgalmi számla ) A fejlesztési támogatás egy összegben, január 30-áig kerül átutalásra. 5) Kedvezményezett kijelenti, hogy a szerződés aláírásának időpontjában a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. 6) A fejlesztési támogatás folyósításának feltétele, hogy a szerződés aláírásakor és azt követően a támogatás folyósításáig a Kedvezményezettnek nincs lejárt köztartozása, nem folyik ellene csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás, illetve adósságrendezési eljárás. Amennyiben az előző esetek bármelyike fennáll, akkor az utalást az FSZH felfüggeszti a köztartozás megszűnéséig, illetve az eljárás befejezéséig. 7) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a megítélt és folyósításra kerülő támogatásból a támogatás kedvezményezettjét terhelő köztartozások összege visszatartásra kerülhet az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 13/A. (6) bekezdés rendelkezései alapján. VI. A fejlesztési támogatás felhasználása 1) A fejlesztési támogatás összege kizárólag a jelen szerződésben megnevezett Végső Kedvezményezett fejlesztésére fordítható. 2) A fejlesztési támogatás a szolgáltatás működési és fenntartási költségeire - különösen az alkalmazottak személyi juttatásaira, a működtetés dologi költségeire, és az ehhez kapcsolódó közterhekre- nem használható fel. 3) A fejlesztési támogatást a vonatkozó jogszabályokban, a pályázati kiírásban, valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint lehet felhasználni. 4) A Kedvezményezett a támogatás Végső Kedvezményezett felé történő továbbadására jogosult, azzal a kikötéssel, hogy ebben az esetben is a Kedvezményezett köteles az FSZH felé elszámolni. Amennyiben a Végső Kedvezményezett önálló adószámmal rendelkezik, úgy a számlákat az ő nevére kell kiállítani. 5) A Kedvezményezett kijelenti, hogy a fejlesztési támogatási összeget kizárólag a számviteli jogszabályoknak megfelelően használja fel. 6) A Kedvezményezett kijelenti, hogy a fejlesztési támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen tartja nyilván. 7) Kedvezményezett kifejezetten tudomásul veszi, hogy a támogatással megvásárolt, létrehozott vagy felújított ingatlan vagy jármű a működtetési kötelezettség időtartama alatt csak az FSZH előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, a szolgáltatási, illetve az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg. A működtetési kötelezettség időtartama két év. 8) Az támogatás ÁFÁ-ra abban az esetben fordítható, ha a Kedvezményezettnek a jelen szerződés alapján támogatott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs, vagy azzal a program megkezdésekor, illetve a szerződés érvényességi időtartama alatt nem él és erről nyilatkozik az FSZH felé. 9) Az Amr ának (3) bekezdése értelmében, amennyiben a kedvezményezett a 8. pontban meghatározott nyilatkozata ellenére a költségvetésből nyújtott támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított, vagy az általa megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett, illetve áthárított és a támogató által is támogatott ÁFA összegének megfelelő költségvetésből nyújtott támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszatéríteni. -4-

7 VII. Az elszámolás rendje 1) A kedvezményezett május 31-éig köteles teljesíteni a programot. 2) A kedvezményezett június 15-éig elszámolást nyújt be a program megvalósításáról, a fejlesztési támogatás felhasználásáról, valamint a pénzügyi teljesítésről az FSZH-nak. Az elszámolás szakmai és pénzügyi részből áll. Utóbbit a jelen támogatási szerződés mellékletét képző elszámoló adatlap kitöltésével kell elkészíteni. 3) Az elszámolás maradványösszegét a kedvezményezett köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg az alábbi számlaszámra visszautalni. Az utalásnál a Kedvezményezett nevét valamint a támogatási szerződés számát fel kell tüntetni. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Pénzforgalmi számlaszám ) A keletkezett maradvány visszautalásáról a kedvezményezett köteles az elszámolás során nyilatkozni. 5) A Kedvezményezett az elszámolást a FSZH-hoz, postai úton nyújtja be, a jelen szerződés részét képező formanyomtatványon, az abban meghatározott adattartalommal és mellékletekkel, úgy, hogy abból a teljesítés megállapítható legyen. 6) A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat a Kedvezményezett köteles záradékkal ellátni, melyben jeleznie kell, hogy a számviteli bizonylaton szereplő összegből mennyit számolt el a támogatási szerződésszámmal hivatkozott támogatási szerződés terhére. 7) Az elszámoláshoz csatolni kell a záradékkal ellátott mindazon iratoknak, számviteli bizonylatoknak, kifizetést igazoló bizonylatoknak, valamint a támogatás jogszerű és céljának megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumoknak a Kedvezményezett hivatalos képviselője által hitelesített másolati példányát, amellyel igazolja, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, a pályázati döntés szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került felhasználásra. 8) A fejlesztési támogatás elszámolását a FSZH megvizsgálja és annak elfogadásáról/részbeni elfogadásáról vagy elutasításáról, valamint az esetleges visszafizetési kötelezettségről 22 munkanapon belül írásbeli értesítést küld a Kedvezményezett részére. 9) Az FSZH hiánypótlásra hívja fel a Kedvezményezettet, amennyiben a fejlesztési támogatás felhasználása nem állapítható meg egyes részleteiben az elszámolásból. A hiánypótlási felhívásban a FSZH további dokumentumok, okiratok becsatolását is előírhatja. 10) Az FSZH az elszámolást elutasítja, különösen, ha a) az elszámolásból a fejlesztési támogatás felhasználása nem állapítható meg, b) a kedvezményezett a támogatással való elszámolási kötelezettségének határidőben nem tett eleget, c) a kedvezményezett szerződésszegést követett el, d) a kedvezményezett a hiánypótlási felhívást követően sem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, nem nyújtja be a szükséges dokumentumokat, számlákat, e) a kedvezményezett a hiánypótlási határidőt elmulasztja. 11) Amennyiben a benyújtott elszámolás alapján csak részteljesítés állapítható meg, úgy az értesítésben meghatározásra kerül, hogy a pénzügyi elszámolás mely tételei, illetve a szakmai beszámoló mely elemei kerültek elfogadásra, illetve elutasításra. 12) Az elszámolást az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény rendelkezései szerint, valamint a 24/1995. (XI. 22.) PM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számlák megküldésével kell teljesíteni. -5-

8 13) Kedvezményezett kifejezetten tudomásul veszi, hogy az elszámolás során hiányosan kitöltött, olvashatatlan, illetve nem eredeti vagy nem szabályos aláírással, valamint záradék nélkül benyújtott bizonylat másolat nem fogadható el. 14) A Kedvezményezett a támogatási időszak kezdő napjától kiállított számlát, valamint bizonylatot is benyújthat az elszámolás során. Utófinanszírozás esetén a szerződéskötés napjától kiállított számlák, bizonylatok is elfogadásra kerülnek. VIII. Bejelentéssel kapcsolatos kötelezettségek 1) A Kedvezményezettnek általános tájékoztatási kötelezettsége van az FSZH felé a jelen szerződéssel, a Kedvezményezettel, a Végső Kedvezményezettel és a programmal kapcsolatos szerződést érintő valamennyi ténnyel, körülménnyel kapcsolatban. 2) A szerződéskötést követően meginduló csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, illetve adósságrendezési eljárásról a kedvezményezett legkésőbb 5 napon belül köteles tájékoztatni az FSZH-t. 3) A Kedvezményezett köteles az FSZH-nak 15 napon belül bejelenteni amennyiben a pályázatban, illetve a szerződéskötéskor közölt bármilyen adatban, illetve a szerződést befolyásoló bármilyen körülményben változás állt be. A bejelentésnek az FSZH-hoz való megérkezéséig az FSZH a jelen szerződésben rögzített adatokat tekinti hatályosnak és a Kedvezményezett részére továbbítandó küldeményeket a jelen szerződésben megjelölt címre jogosult megküldeni. 4) Kedvezményezett haladéktalanul köteles bejelenteni az FSZH-nak, amennyiben jelen szerződés szerinti program/ok megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy megvalósítása késedelmet szenved. IX. Ellenőrzés 1.) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az FSZH vagy az általa megbízott személy vagy szerv ellenőrzésre jogosult a folyamatba épített ellenőrzés keretében folyamatában, illetve a szakmai teljesítésigazolás megalapozása érdekében utólagosan, illetve utóellenőrzés formájában. 2.) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ellenőrzési szervezetei, továbbá a mindenkor hatályos jogszabályokban erre feljogosított szervek az átutalt támogatás jogszerű és szerződésszerű felhasználását ellenőrizhetik. 3.) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a IX./l., valamint a IX/2. pontban megjelölt szervek ellenőrzésre jogosult szerveknek minősülnek. 4.) Az ellenőrzésre jogosult szervek jogosultak a dokumentumok ellenőrzésére, valamint helyszíni ellenőrzés lefolytatására. 5.) A helyszíni ellenőrzésre a program megvalósítása alatt vagy azt követően annak helyszínén, Épület akadálymentesítése, átalakítása" elnevezésű program esetén a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően kerül sor. A helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzésre jogosult szervek jogosultak vizsgálni a támogatás hasznosulását, valamint a támogatás felhasználásával kapcsolatos elkülönített nyilvántartást. 6.) Kedvezményezett köteles az ellenőrzésre feljogosított szerveket, azok képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is segíteni, különösen a megfelelő dokumentumok, számlák, a program megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés vizsgálatában. 7.) A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, melyet az FSZH 8 napon belül küld meg a Kedvezményezett részére. -6-

9 X. Dokumentumok, megőrzési kötelezettség 1) Kedvezményezett nyilatkozik, hogy a szerződés jogszerű teljesítését igazoló és alátámasztó dokumentumokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően vezeti és tárolja, úgy hogy abból a fejlesztési támogatás felhasználása megállapítható. 2) A Kedvezményezett köteles az eredeti számviteli bizonylatokat, kifizetést igazoló bizonylatokat és egyéb dokumentumokat az elszámolás elfogadását követő 10 évig megőrizni és a támogatás felhasználásának ellenőrzésére jogszabályban feljogosított szervek - különösképpen az FSZH részére, valamint a támogató vagy meghatalmazottja részére helyszíni ellenőrzés során bemutatni. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített analitikus nyilvántartást köteles vezetni. 3) Fent nevezett kötelezettség megszegése esetén az FSZH jogosult - a kötelezettség fennállásának időtartama alatt - a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó szankciók alkalmazására. XI. A fejlesztési támogatás folyósításának felfüggesztése 1) Amennyiben a Fenntartónak a szerződés megkötését követően köztartozása keletkezik, a köztartozás megszűnéséig a fejlesztési támogatás folyósítását az FSZH felfüggeszti. 2) Az FSZH a folyósítás felfüggesztéséről és annak indokáról írásbeli értesítést küld a Kedvezményezettnek. 3) A felfüggesztés okának megszűnése esetén, a felfüggesztés miatt nem folyósított fejlesztési támogatást az FSZH a támogatási időszak utolsó napjáig folyósítja. Ezt követően támogatás utalására nem kerülhet sor. 4) A Kedvezményezett jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit a fejlesztési támogatás folyósításának felfüggesztése nem érinti. Az FSZH-t a felfüggesztés elrendeléséből adódóan kártérítési, kártalanítási, késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. XII. A szerződés módosítása 1) A Támogatási Szerződés módosítására a Kedvezményezett írásbeli kérelme alapján, valamint az FSZH kezdeményezése alapján írásban kerülhet sor. Szerződésmódosítás kezdeményezésére bármely, a szerződést érintő okból sor kerülhet, azzal, hogy a szerződés módosítása a program eredeti célkitűzéseit nem változtathatja meg. A Kedvezményezett köteles kezdeményezni a támogatási szerződés módosítását, ha a szerződést érintő lényeges adatban, tényben vagy körülményben változás állt be. 2) A Kedvezményezett a szerződés módosítására irányuló kérelmét indokolással alátámasztva postai úton nyújtja be az FSZH-hoz. 3) Az FSZH a módosítási kérelem hozzá való beérkezésétől számított 22 munkanapon belül írásban értesíti a Kedvezményezettet a szerződésmódosítási kérelem tárgyában hozott döntésről. 4) Az FSZH jogszabályváltozás miatt, továbbá a mindenkor hatályos költségvetési törvényben foglaltakra tekintettel is kezdeményezheti a szerződés írásbeli módosítását. 5) A Fenntartó kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelen szerződés a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosul, amennyiben a jogszabályváltozás jelen szerződés módosítása nélkül is része a szerződésnek. 6) Az FSZH-t a szerződésmódosításából adódóan kártérítési, kártalanítási, vagy késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 7) A Kedvezményezett a szerződés módosítására irányuló írásbeli kérelmével egyidejűleg megküldi a módosításhoz szükséges iratokat, dokumentumokat. Amennyiben a módosítási kérelmet a Kedvezményezett hiányosan nyújtja be, az FSZH 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra szólít fel. A módosítási kérelem ismételt hiányos benyújtása esetén a FSZH a módosítás iránti kérelmet elutasíthatja. -7-

10 8) Ha a Kedvezményezettnek fel nem róható okból a program megvalósítása, a szerződésszerű teljesítés csak a szerződés módosításával valósítható meg, a Kedvezményezettnek haladéktalanul írásban kezdeményeznie kell a szerződés módosítását az FSZH-nál. Az FSZH a szerződés módosításához szükség szerint további dokumentumokat, nyilatkozatokat kérhet be, valamint további feltételeket köthet ki. 9) A Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni az FSZH-nak az adólevonási jogosultságában bekövetkező változást. 10) Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződésnek a módosítással nem érintett részei változatlan formában, hatályban maradnak. XIII. Jogosulatlanul igénybevett támogatás 1.) Jogosulatlanul igénybevett támogatás különösen: a) a kedvezményezett a támogatást a szerződéstől eltérően rendeltetésellenesen vagy nem jogszerűen használta fel; b) a kedvezményezett - neki felróható okból - a kitűzött határidőket elmulasztotta; c) a szerződés teljesítése a kedvezményezettnek felróható okból a szerződésben tűzött határidőn belül nem kezdődött meg; d) a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítése a kedvezményezettnek felróható okból nem vagy nem a támogatási célnak megfelelő mértékben, illetve minőségben valósult meg; e) a kedvezményezett a támogatás igénylésekor lényeges körülményt elhallgatott, illetve lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a szükséges nyilatkozatok bármelyikét visszavonta; f) a kedvezményezett a bejelentési és elszámolási kötelezettségének a támogatási szerződésben meghatározott határidőben nem tett eleget; g) a kedvezményezett nem biztosította a támogatási összeg felhasználása ellenőrzésének feltételeit, vagy akadályozta az ellenőrzést; h) a kedvezményezett a támogatás igénylésének időpontjában nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényi feltételeinek, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. (8) és (10) bekezdésében meghatározottaknak; i) a támogatással létrehozott, megvásárolt vagy felújított ingatlant, járművet a működtetési kötelezettség időtartama alatt - a kötelezettségvállaló hozzájárulása nélkül - elidegenítette, megterhelte vagy bérbe adta; j) a kedvezményezettnek a szerződés aláírásának időpontjában a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége állt fenn és a FSZH erről a szerződéskötést követően szerez tudomást; k) a kedvezményezett és az FSZH között létrejött finanszírozási szerződés a támogatási időszak kezdete előtt vagy a támogatási időszak alatt szűnik meg, l) a kedvezményezett a támogatási időszak utolsó napjáig nem szerzi be a jogerős hatósági engedélyeket és ezek megléte a program lezárásának feltétele. XIV. Szerződés megszűnése, elállás 1) Jelen Támogatási Szerződés annak aláírásának napján lép hatályba és a program lezárásával megszűnik. 2) A program akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen szerződés szerinti valamennyi kötelezettség teljesült, a jogerős hatósági engedélyek kiadásra kerültek, valamint az elszámolást az FSZH jóváhagyta. 3) Ha a program megvalósítása olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, úgy a szerződés megszűnik. -8-

11 4) Az FSZH jogosult a támogatási szerződéstől elállni: a) Amennyiben január 01-étől számított három hónapon belül a szerződés teljesítése a Kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt -írásban- nem menti ki, b) Hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy a pályázat, egyedi támogatási kérelem benyújtásakor ilyen nyilatkozatot tett, c) Amennyiben az FSZH tudomására jut, hogy ca) a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy eb) a kedvezményezett a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) 6. -a alapján nem részesülhetett volna támogatásban, vagy a Közpénztv. 8. -ában foglaltak szerinti érintettségét nem jelentette be, vagy cc) a kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésének időpontjában nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályi követelményeinek d) a kedvezményezett a támogatási szerződés megkötésének feltételeként előírt bármely nyilatkozatát visszavonja; e) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős, a támogatási szerződés módosításával nem orvosolható késedelmet szenved; f) a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt, vagy jogszabályban előírt kötelezettségeit neki fel- róhatóan megszegi, különösen, ha nem tesz eleget ellenőrzés-tűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni; vagy g) a kedvezményezett a támogatást a szerződéstől eltérően rendeltetésellenesen vagy nem jogszerűen használta fel. h) tudomására jut, hogy a kedvezményezett csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll és csődegyezség jóváhagyására nem kerül sor, a felszámolási, végelszámolási vagy a végrehajtási eljárás eredményeként megszűnik a támogatott tevékenység, illetve a szerződés teljesítése lehetetlenné vált, i) a támogatással létrehozott, megvásárolt, vagy felújított ingatlant, járművet a működtetési kötelezettség 14. (3) bekezdésében meghatározott időtartama alatt a kötelezettségvállaló előzetes jóváhagyása nélkül elidegenítette, megterhelte vagy bérbe adta. j) Amennyiben a Kedvezményezett a támogatási időszak utolsó napjáig nem egyenlíti ki köztartozást. 5) Amennyiben a program megvalósítása a kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, a Kedvezményezett köteles azt haladéktalanul bejelenteni az FSZH-nak XV. Fejlesztési támogatás visszafizetése, kamat, részletfizetési kedvezmény 1) A jogosulatlanul igénybevett támogatást a Kedvezményezettnek részben vagy egészben vissza kell fizetnie. 2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetén a támogatás folyósítását azonnali hatállyal fel kell függeszteni, intézkedni kell a már kiutalt támogatás - a visszafizetési kötelezettség előírásának napján érvényes - jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal növelt összegének visszafizetése iránt. 3) Kedvezményezett kifejezetten tudomásul veszi, hogy az FSZH jogosult dönteni a támogatás részben vagy egészben való visszafizetéséről, melyről a szerződés nem megfelelő teljesítéséről szóló értesítésben vagy külön értesítésben tájékoztatja a kedvezményezettet. -9-

12 4) A kedvezményezett a támogatás felhasználásának el nem fogadásáról szóló értesítés vagy a külön értesítés kézbesítését követő 30 napon belül köteles a jogosulatlanul igénybevett támogatást visszafizetni. 5) Amennyiben a kötelezett határidőben nem tesz eleget vagy részben tesz eleget a visszafizetési kötelezettségének, az FSZH felhatalmazó levélen alapuló beszedés alkalmazása útján elégíti ki követelését. Ennek eredménytelensége vagy részbeni eredménytelensége esetén a támogatásnak a visszafizetési kötelezettség előírásának napján érvényes - jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal növelt összege iránti követelést bírósági úton érvényesíti. 6) Az FSZH a visszafizetésre kötelezettnek a visszafizetési határidő lejárta előtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó kérelmére részletfizetési kedvezményt adhat. A részletekben történő visszafizetés időtartama a 12 hónapot nem haladhatja meg. Az FSZH a visszafizetéstől részletfizetés esetén sem tekint el. 7) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az FSZH- nak nem áll módjában méltányosságból a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségétől eltekinteni. 8) A már folyósított támogatást vissza kell vonni, ha a) a szerződéskötést követően meginduló csődeljárásban a csődegyezség jóváhagyására nem kerül sor, b) a felszámolási vagy végelszámolási eljárás, természetes személynél a végrehajtási eljárás eredményeként megszűnik a támogatott tevékenység, c) szerződéskötést követően meginduló csőd-, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási, illetve adósságrendezési eljárás miatt a szerződés teljesítése lehetetlenné vált. 9) Jelen szerződéssel kapcsolatban keletkezett visszafizetéseket az FSZH nevére, az alábbi számlaszámra kell teljesíteni: Jogosult neve: Jogosult bankszámlájának pénzforgalmi j elzőszáma: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal XVI. Adatkezelés 1) Kedvezményezett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogatási szerződés alapját képező Pályázatát, annak összes mellékletét, abban található személyes adatokat, esetleges üzleti titkait az FSZH nyilvántartsa és kezelje, azzal, hogy a személyes adatokat és üzleti titkokat harmadik fél részére nem továbbítja az érintettek írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha a harmadik személy jogszabály alapján jogosult ezen adatok kezelésére. Kedvezményezett szavatolja, hogy a személyes adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 2) Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi rv. törvény (továbbiakban: Ptk.) 81.. (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A Ptk (4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles tájékoztatást adni, a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk ) bekezdés alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan. 3) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXrV. törvény rendelkezéseire tekintettel, a támogatás felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titokra való hivatkozással nem tagadja meg. 4) Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az FSZH az Ámr. 112 (9) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve adatot szolgáltat a támogatásban részesülő Kedvezményezettek adatairól, így különösen a Kedvezményezett alapadatairól, valamint a támogatott program adatairól. -10-

13 5) Kedvezményezett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett Monitoring Rendszerben nyilvántartott adataihoz - azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak, és a támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek. XVII. Felhatalmazó levélen alapuló beszedés 1) A Kedvezményezett jelen szerződés időbeli hatálya alatt valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan felhatalmazza az FSZH-t arra, hogy amennyiben a támogatási szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét megszegi vagy nem teljesíti, és az FSZH a támogatást visszavonja, akkor pénzforgalmi számláját felhatalmazó levélen alapuló beszedéssel, a visszafizetendő összeg és annak kamatai erejéig megterhelje. 2) A felhatalmazó levélen alapuló beszedésre vonatkozó felhatalmazó levél jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 3) Az FSZH az elszámolás elfogadásával, valamint az esetleges visszafizetési kötelezettség teljesítésének tudomásszerzését követően 5 munkanapon belül hozzájárul a felhatalmazó levélen alapuló beszedésre vonatkozó felhatalmazás/ok visszavonásához. XVIII. Záró rendelkezések 1) Kedvezményezett köteles a program megvalósításához esetlegesen szükséges jogerős hatósági engedélyeket - a jogerős működési engedély kivételével, melynek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkezésre kell állnia - legkésőbb a program befejező időpontjáig beszerezni. 2) Az FSZH nem vállal felelősséget a Kedvezményezett tevékenységéért a jelen szerződés szerinti program megvalósításával kapcsolatban. 3) A Fenntartó képviseletében aláíró személy/ek kijelenti/k és igazolja/ák a mellékletben csatolt dokumentumokkal, hogy jogosult/ak a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek alapján jelen Támogatási Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő/k kijelenti/k, hogy a testületi szervei/k részéről a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/nek, tulajdonosai/k jelen jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kötelezett részéről akadályozná vagy bármiben korlátozná jelen szerződés megkötését és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 4) Szerződő felek megállapítják, hogy a Kedvezményezett benyújtotta a támogatás folyósításának feltételét képező, jelen szerződés mellékletében csatolt dokumentumokat, melyek a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 5) A Kedvezményezett a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a fejlesztési támogatás jelen szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeit és kitételeit megismerte és azokat jelen szerződés aláírásával kifejezetten elfogadja. 6) A Támogatási Szerződés meghatározott mellékletei fizikailag a Szociális és Gyermekvédelem menüpont alatt valamint a weboldalon találhatóak. 7) Szerződő Felek kijelentik, hogy minden, a Támogatási Szerződéssel kapcsolatos minden nyilatkozatot érvényesen írásban tesznek meg, kivéve ahol jelen szerződés másként rendelkezik. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés első oldalán megjelölt finanszírozási szerződéshez, a Kedvezményezett által csatolt mellékletek a jelen Támogatási Szerződésnek is mellékletét képezik, azzal, hogy Kedvezményezett kijelenti, hogy azon dokumentumokban bekövetkezett esetleges változásokat jelen szerződés mellékleteként csatolta. A Szerződő Felek kijelentik továbbá, hogy a postai úton megküldött dokumentumokat ajánlott küldeményként küldik meg a másik fél részére. A postai küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni, a kézbesítés -11-

14 megkísérlésének napján, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a postai küldemény nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, úgy a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni - ellenbizonyításnak helye van. A Kedvezményezett köteles minden küldeményen a támogatási szerződés számát valamint annak a finanszírozási szerződésnek a számát feltüntetni, amelyre tekintettel a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően támogatásban részesült. 8) A Kedvezményezett kifejezetten tudomásul veszi, hogy az FSZH elektronikus úton is adhat tájékoztatást, különösen ben, az országos nyilvántartási rendszeren keresztül (weblapcím: az ÁFSZ hivatalos honlapján (weblapcím: valamint a pályázati rendszeren keresztül (weblapcím: honlap) Kedvezményezett nyilatkozik, hogy ezen weboldalakat rendszeresen megtekinti, továbbá nyilatkozza, hogy a pályázatában megadott címe valós, annak tartalmát rendszeresen megtekinti. 9) Kedvezményezett az FSZH-hoz címzett, jelen szerződést érintő elektronikus leveleit az alábbi e- mail címre küldheti meg: 10) Szerződő Felek kijelentik, hogy amennyiben a Támogatási Szerződés valamely rendelkezése jogszabályba ütközik, a jogszabályba ütköző rendelkezés semmis. Jelen szerződés további rendelkezései változatlan formában, hatályban maradnak. 11) Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés és a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 6/2010. (JJI. 12.) SZMM rendelet, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet tartalma közötti ellentmondás esetén, ez utóbbiak kerülnek alkalmazásra. 12) Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés értelmezésével kapcsolatban, vagy a szerződés alkalmazása során keletkező véleménykülönbségek fennállása esetén a vitákat elsődlegesen tárgyalások útján rendezik. A tárgyalásokról jegyzőkönyv készül, amely annak aláírását követően jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Felek az ilyen egyeztető tárgyalások során keletkező jegyzőkönyvet nem tekintik szerződésmódosításnak. 13) A Szerződő Felek jelen Támogatási Szerződést annak áttanulmányozása után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag, cégszerűen írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében elsődlegesen a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelet, a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény, az adózás rendjéről szóló XCII. Törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény mindenkor hatályos vonatkozó rendelkezéseit, a Pályázati Felhívást, a Fenntartó által benyújtott pályázatot és mellékleteit, valamint a pályázati döntésről szóló értesítést tekintik irányadónak. Jelen szerződés 13 oldalon és 3 darab eredeti példányban készült, melyből egy darab eredeti példányt a Fenntartó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átvesz. A szerződéshez csatolt... 7T... darab melléklet, a Kedvezményezett pályázata, valamint a pályázathoz csatolt iratok, dokumentumok, jogerős hatósági engedélyek és igazolások - melyek fizikailag az FSZH elektronikus pályázati rendszerében találhatóak - a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Mellékletek: *a becsatolt mellékleteket X-el kell jelölni I. Benyújtott nyilatkozatok és iratok a támogatási szerződés megkötéséhez 1. számú melléklet: Nyilatkozatok l/a. számú melléklet: Fenntartó/Kedvezményezett nyilatkozatai K. l/b. számú melléklet: Szolgáltató, mint Végső Kedvezményezett nyilatkozatai -12-

15 1/C. számú melléklet: Nyilatkozat, ha a Fenntartó/Kedvezményezett az egyház bírósági nyilvántartásba nem vett szervezeti egysége 2. számú melléklet: 2/A. számú melléklet: Fenntartó/ Kedvezményezett nyilatkozata csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás valamint működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárásról 2/B. számú melléklet: Fenntartó/ Kedvezményezett nyilatkozata adósságrendezési eljárásról 2/C. számú melléklet: Fenntartó/Kedvezményezett nyilatkozata bírósági nyilvántartásból való törlésről 3. számú melléklet: Felhatalmazó levél/levelek beszedésre 3/A. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedésre. /1 darab 3/B. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedésre, amennyiben a kedvezményezett kincstári körbe tartozó szerv, szervezet. darab 4. számú melléklet: Egyéb csatolt dokumentumok 1. Jogerős működési engedély 2. Társulási megállapodás másolata, ha a Fenntartó/Kedvezményezett intézményi társulás vagy települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása 3. Cégkivonat, ha a Fenntartó/Kedvezményezett gazdasági társaság 4. Bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatokról kiadott kivonat, ha a Fenntartó/Kedvezményezett társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, egyház, egyházi jogi személy 5. Szociális/egyéni vállalkozói engedélynek a kiadó hatóság vagy közjegyző által hitelesített másolata, ha a Fenntartó/Kedvezményezett vállalkozó 6. Pénzforgalmi számlaszerződés vagy hitelesített, vagy pénzintézet által ellenjegyzett másolata, 7. Hiteles aláírás minta, aláírási címpéldány. 8. Képviseleti jogosultságot igazoló okirat. 9. Meghatalmazás, 10. Összeférhetetlenségi nyilatkozat, 11. Rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolására alkalmas iratok 5. számú melléklet: FSZH által csatolt iratok 1. Adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerinti köztartozásmentes adózó 2. Egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését igazoló irat X X X X X X II. Szakmai és pénzügyi elszámoló adatlap A weboldalon található és letölthető. Kelt: Budapest, év december hójijiap..p9. napján. /ff *4; N < Hv-f - ( v i \ ( '\ -.' '' FSZH képviseletéoén^ Fenntartó képviseletében cégszerűen aláíró személy/személyek P.H. -13-

16 14

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett,

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. másrészről: a. (székhely: ; adóigazgatási szám: ; képviseli: ) a továbbiakban: Kedvezményezett, TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adóigazgatási szám: 19672902-2-42, bejegyző végzés száma: Fővárosi

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS Iktatószám: / 2013 A program azonosítószáma: TÁMOGATÁSI SZERZŐD ÉS amely létrejött egyrészről a Hajléktalanokért Közalapítvány (székhelye: 1067 Budapest, Szobi u 3.; képviseli: Varga Péter igazgató) a

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL. Általános Szerződési Feltételek. A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Általános Szerződési Feltételek A munkavédelmi jellegű bírságpénzek felhasználása céljából kötött Támogatási Szerződéshez 2 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. Gyakran használt

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

1. melléklet A Projekt költségvetése

1. melléklet A Projekt költségvetése 1. melléklet A Projekt költségvetése 1 2. melléklet A Projekt forrásai 2 3. melléklet A Projekt mérföldkövei 3 4. melléklet A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei 4 5. melléklet A Projekt indikátorai

Részletesebben

támogatott (a továbbiakban: Támogatott) székhelye, címe: Szlovákia, 94974, Nyitra, Tr.

támogatott (a továbbiakban: Támogatott) székhelye, címe: Szlovákia, 94974, Nyitra, Tr. Ikt.szám: 1140/2011 Regisztrációs kód: SK006451-009 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. mint támogató (a továbbiakban: Támogató) székhelye: 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

Ss\ A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton

Ss\ A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton Ss\ Ko-'^HÍ'lfwAO. Ügyiratszám:, Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály :.Q^.k>Jfta\...^../JllÍA^ PO-005/03 A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS. székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. levelezési címe: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. melléklet a.../2014. (II.14.) sz. Ökt. határozathoz ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: 1444-DF-1.5.2 00 0 13 Amely létrejött egyrészről az Kazincbarcika Város Önkormányzata székhelye: 3700 Kazincbarcika,

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0078 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató

A pályázati kód: MMA-16-P. Pályázati Útmutató A pályázati kód: MMA-16-P Pályázati Útmutató 1. Bevezetés 1.1. Az útmutató célja Jelen pályázati útmutató célja, hogy segítsünk Önnek a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetésre került Művészeti program

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására. Preambulum

MEGÁLLAPODÁS Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására. Preambulum MEGÁLLAPODÁS Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására Megrendelő iktatószáma: amely létrejött egyrészről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Törzskönyvi

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklet (továbbiakban a Szerződés"), mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14., törzskönyvi azonosító

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek

Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek Támogatási szerződés projekt előkészítéséhez Általános Szerződési Feltételek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati

Részletesebben

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06

Jo^.oS- /9. 3&/M. oc ÍU. oí \ uj 20K Mii. 2ou MÁJ i a PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzata által ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 azonosítószámmal és Zugló Önkormányzat

Részletesebben

Sorszám: Megbízási szerződés

Sorszám: Megbízási szerződés 1. Megbízó - továbbiakban Megbízó - Név/Cégnév: Születetési hely és idő /Cégjegyzékszám:. Anyja neve / Adószám:.. Állandó lakhely / Cím:. Személyi igazolvány száma / Képviseli:.. Személyi szám:... Adószám:..

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0001 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban Támogató)

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő

,..r r, A támogatási összeget a K/8301/3/2014/II. számú szerződés költségekre lehet felhasználni: 6. pontja szerint a következő Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere,..r r,!:j,f~) számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetségével

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

dc\'c 1o /((_ o./(h /folti- QJ./i io)l(. 02>. 11 2014 MUC W _c& KÉRI MIHÁLY 2014 HARC 20. PO 005/06

dc\'c 1o /((_ o./(h /folti- QJ./i io)l(. 02>. 11 2014 MUC W _c& KÉRI MIHÁLY 2014 HARC 20. PO 005/06 PO 005/06 Ügyiratszám: 1-2287/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zugló Önkormányzat komplex szervezetfejlesztése" című, ÁROP-3A.2-2013-2013-0043 kódszámú

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1095 Budapest,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében

TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Kormányablakok komplex akadálymentesítése Fejér megyében TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2013.01.15-én meghirdetett

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XIX/1375/2 ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól Budapest, 2010. október látta: norbert.kis@vm.gov.hu

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2.; képviseletében Szabó József polgármester, a továbbiakban, mint Támogató),

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S pénzeszköz átadásról

M E G Á L L A P O D Á S pénzeszköz átadásról 1. sz. melléklet Ügyszám: 08-8/463-4/2011. M E G Á L L A P O D Á S pénzeszköz átadásról mely létrejött egyrészről: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint pénzeszköz átadó (a továbbiakban: Átadó, székhely:

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NÉV / CÉGNÉV: LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT SZÉKHELY: 6900 Makó, Mikes Kelemen u 13 ADÓSZÁM: 23107287-1-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-016559

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

3. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

3. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS 3. sz. melléklet amely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.) képviseletében eljáró Kósa Lajos polgármester (továbbiakban: Önkormányzat

Részletesebben

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészt, Név: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Képviseli: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke Adószám:15724007-2-02 Bankszámlaszám:

Részletesebben

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

1. A finanszírozás formái: 9. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 9. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet 1097 Budapest, Vágóhíd 35-37. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Iratazonosító: <vonalkód> R Címzett neve Helység Cím Irányítószám

Iratazonosító: <vonalkód> R Címzett neve Helység Cím Irányítószám Iratazonosító: R Címzett neve Helység Cím Irányítószám Iktatószám: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett MVH ügyfél-azonosító: Projekt azonosítószám: Településképet meghatározó épületek külső

Részletesebben

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról 27770 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 207. szám A Kormány 466/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. és a 4. alcím tekintetében

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról

A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2016. évi 19. szám 2463 I. Utasítások A belügyminiszter 7/2016. (V. 11.) BM utasítása az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri utasítások módosításáról A jogalkotásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett Budapest IX.

Részletesebben

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért.

1.) A 71/2011. (IV.28.) számú határozatának visszavonásával egyetért. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 71/2011. (IV. 28.) számú határozatának visszavonásáról, a 117/2011. (VI.30.)

Részletesebben

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 175. szám 25131 A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA

A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA A FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZATA a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban a felek közötti együttműködés és kapcsolattartás rendjéről Hatályos: 2015. november

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

2ö>& A^ - ^ 2013 iún 2v? 201JJÖN7B. 2013 JúN?8. W f. 2013 JúL. 2.sz.melléklet

2ö>& A^ - ^ 2013 iún 2v? 201JJÖN7B. 2013 JúN?8. W f. 2013 JúL. 2.sz.melléklet / 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83400/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Zuglói Társaskör támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

SZERZŐDÉS támogatás továbbadásáról

SZERZŐDÉS támogatás továbbadásáról 1. számú melléklet SZERZŐDÉS támogatás továbbadásáról Amely létrejött egyrészről Dunavarsány Város Önkormányzata (székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., adószám: 15730875-2-13, KSH számjel:

Részletesebben

'oiw\ % >P WWJQ MBJM2E. öf.ná^'timác Jogi szakvélemény. 2013 JüN 14 208" JON 19. 2013 JűN 2 0. 2.sz.melléklet

'oiw\ % >P WWJQ MBJM2E. öf.ná^'timác Jogi szakvélemény. 2013 JüN 14 208 JON 19. 2013 JűN 2 0. 2.sz.melléklet 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83442/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TEVAN Alapítvány támogatása A kötelezettségvállalás a 2013. évi költségvetés

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása

Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása Földművelésügyi Minisztérium pályázati kiírása AGRÁRÁGAZATI SZERVEZETEK SZÁMÁRA A Földművelésügyi Minisztérium, mint támogató (továbbiakban: FM) az agrárágazati és vidékfejlesztési szakmai érdekeket képviselő

Részletesebben

Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16496

Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16496 Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16496 Tartalomjegyzék Vagyon és felelősségbiztosításokra vonatkozó közös rendelkezések....3 I. Kiegészítő

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 2016.01.01. és 2016.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................................................

Részletesebben

Minta Közvetlen Támogatási Szerződés. a Külső Határok Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról

Minta Közvetlen Támogatási Szerződés. a Külső Határok Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról Azonosító szám: Minta Közvetlen Támogatási Szerződés a Külső Határok Alapból származó támogatási célú pénzeszközök felhasználásáról amely létrejött egyrészről a Belügyminisztérium (rövidítve BM, székhelye:

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440

Önvédelem. kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16440 Tartalomjegyzék Önvédelem kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (ÖKBKF4)... 3 I. Általános

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött

MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról. amely létrejött 1 Megállapodás szociális ellátási feladatok átvállalásáról 1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS szociális ellátási feladatok átvállalásáról amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/99/2009. Tervezet a 2009. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MOBIL SÁVVIZSGÁLAT KIÉRTÉKELŐ PROGRAM LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kibocsátott OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA e-utalvány elfogadásáról Hatályos: 2016. március 25. napjától I. Általános rendelkezések 1. Az

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről

MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS. 1 Előzmények. 2 A Szerződés Tárgya. 3 Felek együttműködése. Szerződésszám: 1-159427,43/2013. Amely létrejött egyrészről Szerződésszám: 1-159427,43/2013 MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Adószám: 15735777-2-42 KSH szám:

Részletesebben

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA

PETROLSZOLG Karbantartó és Szolgáltató. A MOL CSOPORT TAGJA Típus szerződés száma: PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T03_KERETSZOLG_20140315 számú FEDLAP-on feltüntetett

Részletesebben

t- *» 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása

t- *» 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása t- *» 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-83375/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Nagyzugló - Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület támogatása

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben