Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í

2 ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó í ó ó ó í ó í í ü ó ó í ü ó í ó ó í í

3 9.) Az Adós jogosult a hitelkeretbl ignybe vett klcsnket a hitelkeret leirata eltt eltrleszteni. AmennYiben az előtörleszts sszege nem elegend a teljes ferurlló le nem jrt tartozs kiegyenlítsre, az előtörless sszegt Takarkszvetkezet ebben kielgítsisorrendben fordítja trl,esztsre: az esedkes kamat s tóke trleszts. Az Adós az eltrlesztsi szndkt kteles írsban, az eltrleszts tervezett idpontjt 15 nappal megelzen bejelenteni, A visszafizetett klcsn ismtelten nem vehet ignybe. a 10.) Amennyiben az Adós a brmely jogcímű fizetsi ktelezettsgnek esedkessgkor nem tesz eleget, Úgy Takarkszvetkezet a lejrt tke s ügyleti kamat sszege lrtn az ügyleti kamat + 6,0Yo együttes mrtlaiksedelmi kamatot szmitfel a ksedelme idejre. 11.) Adós tudomasul veszi, hogy amerrn_viben a jelen szerzdsbl szrmaz fizetsi ktelezettsgnek hataridben nem tesz eleget, Úgy kteles megfizetni a Takarks zvetkezetnek a kvetels rvnyesítsvel kapcsolatban felmerül valamennyi kltsgt, díj t egyb kiadasait. 12,) Az Adós a kvetkez pnzforgalmi, vagy pnzforgalmi jellegú (kltsgvetsi) bankszmltrkal rendelkezik: OTP Bank Nyrt._nl: l I53920 't Az Adós felhatalmazza a Takarkszvetkezetet arr4 hogy amerrnyiben a lejratkot, vagy fizetsi ktelezettsgeinek esedkessgekor a hitel tartozst s jrrulkait nem fizeti meg, a ptuforgalmi szolgltats nyujtsról szl 2009.vi L)OO(V. trvnyre figyelemmel, az elnysen rangsorolt megbízsok teljesítsneksonendjt kveten, de minden ms fizetsi megbízst megelz en a lejrt kölcsön Összegvel s ms jrulkaival a fenti banksmljt felhatalmaz levlen alapuló beszedsi megbízs alapjn a 18/2009.(VilI.6) MNB rendelkezs 34. rendelkezsrefigyelemmel megterhelje. Adós kötelezettsget vllal arra, hogy amennyiben az OTP-n1 vezetett kltsgvetsi elszmolsi szmljt megszünteti, a Takarkszvetkezetnek a beszedsi megbízas benyújtsra iranyuló jogosultsgt a mindenkori, Új kltsgvetsi elszmolasi szmljú, vezet hitelintzethez _a hitelintzet ltal megkívnt s a Takarkszvetkezet ltal is elfogadott formban- az rintett szmla megnyitstól szmított 5 munkanapon belül bejelenti, s a szmlavezet hitelintzetltal visszai gazolt felbalmazst a Takarkszvetkezetnek tadj a. Adós kötelezettsget vllal a:,ra, hogy jelen pont szerinti felhatalmazs(ai)t l<tzrlag a Takarkszvetkezettel egyiittesen vonj a vissza. A jelen Pontban foglalt ktelezettsgek megszegse Adós rszrlsúlyos szerzdsszegsnek minsü1, me ly a j el en k lcsns zeru ds azonna\i hatlyu felmondas t eredmnye zheti. a 13.) Az Adós tudomsul veszi, hogy a jelen szerzds ferurllsa alatt ms hitelintzeltl csak a Takarkszvetkezet elzetes írsbeli rtesítsvelvehet ignybe hitelt, illetleg klcsnt, vllalhat garancit, vagy kezessget, kthet przügyi lízing szerzdst, vagy vllalhat fizetii ktelezettsget, Az Adós köteles Takarkszvetkezetet haladktalarrul írsban tjkoztatru a jelen szerzds *.gkote.t követen keletkezett ktelezettsgvllalsról, amely íizetkpessgt,a jelen klcstin visszafiztsnek körülmnyeit alapveten befolysoljak. A tjkoztatsi ktelezettsg megszegse az Adós rszrl súlyos szerzdsszegsnek minsül, mely a jelen szerzds azonnali hatlyu felmondst eredmnyeeti, (l?,

4 óü í ó ó Ö ű ó ü ü ó í ó í ó ü ó ó ü ó ó ü ó ó í ó ü í ú ú í ó í ó ó ó ü ü ó ó ó ó ó ó í ó í ó ó í ó í ó ó ó ú ó ó í

5 ú ü ű í í ó ú í ü ú í í Ú Ö í ü í ü ó í í í ó í ó í ó í ó í ú í ó í í í ú ú í ü ú Ö í í ó í ó ó í í Ö Ö ó í ó í ü í ó í ű í í ú ó í í ó í ü Ó í ü Ö í ó í í ó Á Ó ó ó ó í í

6 Amennyiben az els folyósíts pont szerinti feltteleinek barmelyike legksbb a jelen szerzds alírst kvet 60 napon belül nem teljesül, úgy a hítelszerzds automatikusan rvnyt veszti, folyósíts a szerzds alapjnnem kvetelhet. 19.) Egyb kiktsek: Az Adós hozzjrul aláoz, hogy a hitelintzetekrl s a pnzügyi vllalkozsokról szóló vi CXil. trvny 51. (1) bekezdsnek a) pontja rtelmbena finanszírozó hitelintzet az adósról minden rendelkezsre lló, banktitkot kpez tnyt, informciót, megoldst vagy adatot korltozs 19.1.) mentesen a Magyar Fejlesztsi BankZrtkníen Mrikd Rszvnytrrsasg (szkhely: 1051 Budapest, Ndor u. 3i., cgsegyzkszm: , KsH-ttzsszm: l), a Magyar Fejlesztsi Bank Rszr'nytarsasgról szóló vi XX. trvny mellkletben ririndenkor felsoroit tarsasgok, a vi XX. trvnyben meghatttozott feladatok elltsa rdekbenalapított gazdasgitarsasgok, az vi XXXIX. trvny mellkletben mindenkor feltüntetett az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlsval rintett - tarsasgok, tovbb mindezen tarsasgok jogutódai (a tovbbiakb aíl ezen tarsasgok együttesen: MFB Csoport), tovbb az MFB Zrt. rszreforrst biztosító nemzetkzi fejlessi intzmnyek, pldul a CEB, az EIB tudomsra hozza, s ezen aldatokat, informciókat, rtesülseket az MFB Csoport s a Takarkszvetkezet pnúigyiszolgltatsi, kiegszít pnzngyi szolgltatsi vagy egyb, az t996. vi CXII. trvny alapjn kockaatvllalsnak minsül, illetieg biztosítsi szolgltatsi, befektetsi szolgltatsi, vagy kiegszít befektetsi szolgltatsi tevkenysge kapcsn felhasznlhassa, azza akorlíozssal, hogy ezen adatokat, informciókat, rtesülseket _ az albbiak kivtelvel - nem hozhatjanyilvnossgra, s nem teheti az MFB Csoporton s a nemzetkzi fejlesztsi intzmnyeken,valamint a Takarkszvetkezeten kíviili szemlyek szmrahozzfrhetv. Az Adós kijelenti, hogy az MFB Csoporthoz tartoz tarsasgok tteles felsorolst, a tarsasgok szemlyben bekvetkez vltozst a mindenkor hatlyos jogszablyokban s az MFB Zrt.hon apjn figyelemmel kísri.tudomsul veszi, hogy az adatok, informciók felhasznlsi cljai a kvetkezk: MFB CsoPort szintű ügyfel-adatbazis ltrehozsa, MFB Csoport szintű nagykockaat_vllalsi korlt, valamint limit megllapítsa s figyelse, az ügyfelre vonatkozó, újabb kockazatvllalsa szempontjból relevns adat vaw tny megosztsa, statisikai clúelemzsek kszítse,a termkfej lesztsi munk a tmo gatsa. Az Adós a jelen szerzds alírsva hozzjrul althoz, ítogy az ly''fb Zrt., s az MFB Zrt. rszre fonst biztosító nemzetkzi fejlesztsi intzmnyek, a CEB, azeib, illetleg ezek meghatalmazottjai, valamint a Takarkszvetkezet aberuhzs megvalósítst a helyszínen is ellenriessk. az Aós kijelenti, hogy az adattadsta vonatkozó felhatalmazsa ttkntesen trtnt. Ktelezettsget vllal tovbb arra, hogy az MFB Zrt, az MFB Zrt. tszteforrst biosító nemzetkzi fejlesztsi intzmnyek, valamint a Takarkszvetkezet rszretad minden ltaluk krt informciot s dokumentumot )A Takarkszvetkezet jogosult ahitelszerzdst felmondani a jelen szerzdsqlapjan sűyos szerzdsszegsnek minsül esetekben, valamint a Ptk ban foglalt brrmeiy feltte1 fennlltakor, illetve olyan jogszably-vltozs bekvetkezte esetn, amely f.t.k kzr fennlió finanszírozsi jogviszonyt lehetetlenn teszi. A Takarkszyetkezetjogosult tovbba hitelszerzdst felmondani,ha az MFB s a Takarkszvetkezet kztt a refinanszitozs megszűnik, v49y az Adós nem teljesíti ahitelszerzdsben vllat ktelezettsgeit, így külnsen, ha az Adós nem felel meg a hitelprogramban való ftszvtelfeltteleinek, a hitelt nem az annak cljul szolgló fejless (beruhzs) megvalósítsrra hasznltk fel, a hitel clja nem valósul meg, vagy egybknt az Adós megszegi a hitellel kapcsolatos lnyeges ktelezettsgeit. (1) (2) MFB Zrt. s a Takarkszvetkezet kztt a refinanszítozs megszűnik., s a refinanszírozs megszűnsekor a Takarkszvetkezet nem 1 a jelen hitelszerzdsben foglalt felmondsi (s egyb) jogval/jogaival, úgy a Takarkszvetkezet jogosult a kedvezmnyes 19.3.) Amennyiben az 6

7 í ú ó ó Á Ö Á ó ü Á ü ú í ó í ó í ú ó í Ö ó ó ü ó í

8 í ó Ó í ó í í ó í ó í ó ü ü í Ö ü ó ó í ó ű Á í í ó í ó í ó í ü ü Á ü Á í í ó ü ó í í í ó ó í ó í í í

9 ú í í ü í í ü ó ó í ó í í ó í ó í í Ö ó ü

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01,

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01, uattexag szenzds amely l6trejtitt egyr6szr6l: a tegf5bb ugy6szs6g nev6ben elj516 Bds-Kiskun Megyei F6iigy6szs6g (6000 Keskem6t, Rdk6zi 0t 7.) Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41

Részletesebben

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d (

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d ( F6v6rosi Tiirv6nysz6k 28.P.24.021 / 20 12 / 21.. A FSvdrosi T6rv6nysz6k a Dr. L6hner Zsuzsanna Ugyvddi Iroda r6sz6r6l dr. L6hner Zsuzsanna iigyv6d (1065 Budapest, Podmaniczky u. 21,. U1-4.) iiltal kdpviselt

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal PALYAZATI FELHIVAS Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm inyzat 35/2004. (lx. 30.) rendelete alapj6n Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm(nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Gazdas6gi 6s Pdnziigyi Bizottsiiga,

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZ DÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészr l a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

Négy - Évszak hitelkeret igénylő

Négy - Évszak hitelkeret igénylő 1 Négy - Évszak hitelkeret igénylő Kérjük, hogy felelősségteljesen hozza meg a hitelkeret igénylésére vonatkozó döntését, figyelembe véve a háztartása teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel.

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel. Ainely lktrejott egyrkszrol: az Orszaggyules Hivatala 1054 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3. Ad6szhm: 153000 14-2-4 1 Bankszainlaszhin: 10032000-0 1400805-00000000 KkpviseletCben eljhro szemely neve: Bakos

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

l. Altal6nog.rendelkez6sek

l. Altal6nog.rendelkez6sek lktato sz6m:375612012 isztrscios kod: SK007688-002 TAMOGATASI SZERZ6OES amely letrejott egyr6szrol a Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1014 Budapest, Szenth6roms6g t6r 6., ad6sz6ma: 23300576-241,

Részletesebben

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2014. január 1-jétől

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2014. január 1-jétől TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS általános szerződési feltételek Hatályos 2014. január 1-jétől A jelen tartós befektetési szerződési feltételek (a továbbiakban: TBSZ Szerződési Feltételek) alkotják a befektető

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/b sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyintéző:... Ügyfélaz. szám:. Telefon:... HVK hitelazonosító száma :. Mikrohitel Szerződés ingatlan fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely létrejött

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben