Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í

2 ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü Á í í í í ü í í í í ú í ö í ú ö ö ö ö ö í ü ü ü ú ö ü í ö ö ö ö ö ö ö ö ö í ü ö ö ö í ü í ö ö í í ö ö ö ö ö í í

3 az eltörleszts összegt Takarkszövetkezet ebben a kielgítsisorrendben fordítja törlesztsre,. az esedkes kamat s tke törleszts. Az Ads az eltörlesztsi szndkt köteles írsban, az eltörleszts terv ezett idpontj t 1 5 nappal megelzen bej elenteni. A visszafizetett kölcsön ismtelten nem vehet ignybe. 10.) Amennylben az Ads a brmely jogcímű íizetsikötelezettsgnek esedkessgkor nem tesz eleget, úgy Takarkszövetkezet a lejrt tke s ügyleti kamat összege utn az ügyleti kamat + 6,aoÁ együttes mrtkűksedelmi kamatot szmít fel a ksedelme idejre. 11.) Ads tudomsul veszi, hogy amennyiben a jelen szerzdsbl sztrmaz fizetsi kötelezettsgnek hatridben nem tesz eleget, úgy köteles megfizetni a Takarkszveíkezeíneka követels rvnyesítsvel kapcsolatban felmerül valamennyi költsgt, díj t egyb kiadsait. l2.) Az Ads a következ pnzforgalmi, vagy pnzforgalmi jellegű (köitsgvetsi) bankszmlkkal rendelkezik: OTP Bank Nyr1.-nl: I I53920l'l Az Ads felhatalmazza a Takarkszövetkezetet affa, hogy amennyiben a lejratkor, vagy fizetsi kötelezettsgeinek esedkessgekor a hitel tafiozst s jrulkait nem fizeti meg, a pnzforgalmi szolgltats nyújtsrl szl 20a9.vi LX)O(V. törvnyre figyelemmel, az elnyösen rangsorolt megbízsok teljesítsneksorrendjt követen, de minden ms fizetsi megbízst megelzen a lejrt kölcsön összegvel s mas jrulkaival a fenti bankszmljt felhatalmaz levlen alapul beszedsi megbízs alapjn a 18/2009.(V[I.6) MNB rendelkezs 34. rendelkezsrefigyelemmel megterhelje. Ads kötelezettsget vllal arra, hogy amennyiben az OTP-nl vezetett költsgvetsi elszmolsi szm jt megszünteti, a Takarkszövetkezetnek a beszedsi megbizs benyujtsra irnyul jogosultsgt a mindenkori, új költsgvetsi elszmolsi szmljt vezet hitelintzethez -a hitelintzet ltal megkívnt s a Takarkszövetkezet ltal is elfogadott formban- az rintett szmla megnyitstl szlnított 5 munkanapon beltil bejelenti, s a szmlavezet hitelintzet ltal visszaigazolt felhatalmazst a Takarkszövetkezetnek tadja. jelen pont szerinti felhatalmazs(ai)t kizrlag a Ads kötelezettsget vllal arra, hogy Takarkszövetkezettel e gyüttesen vonj a vissza. A jelen pontban foglalt kötelezettsgek megszegse Ads rszrlsúlyos szerudsszegsnek minsül, mely a jelen kölcsönszerzds azowtali hatiyű felmondst eredmnyezheti. 13.) Az Ads tudomsul veszi, hogy a jelen szerzds fennllsa alatt ms hitelintzettl csak a Takarkszövetkezet elzetes írsbeli rtesítsvelvehet ignybe hitelt, illetleg kölcsönt, vllalhat garancit, vagy kezessget, köthet pnzügyi lizing szerzdst, vagy vllalhat fizetsi kötelezettsget. Az Ads köteles Takarkszövetkezetet haladktalanul írsban tjkoúatru a jelen szerzds megkötst követen keletkezett kötelezettsgvllalsrl, amely fizetkpessgt,a jelen kölcsön visszaftzetsnek körülmnyeit alapveten befolysoljk, A tjkoztatsi kötelezettsg megszegse az Ads rsztl súlyos szerzdsszegsnek minsül, mely a jelen szerzds azonnali hatllu felmondst eredmnyezheti. a 14.) A kölcsön fedezetül az albb rszletezett biztosítkokszolglnak: o Felhata maz levlen alapul azonnali inkasszs jog Önkormnyzat ^z költsgvetsi elszmolsi szmlja s az esetleges tovbbi pnzforgalmi, vagy pnzforgalmi jellegű bankszmli ellen A jelen pontban rszletezett felhatalmazs(ok) a jelen szerzds elvlaszthatatlanrszt kpezik. ll'^ iűll i:,,

4 ö ü ü ö ö í ö í ö ö ü ö ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö í ü ö ö ö í ú ú ú ö ö í ö ö ü ü ö í ö í ö í í ü ö ö ö ö í ö ú ü ö ö í ö í ö ú

5 í ü ú ö í í Ú ö í ü ü í ö ö ö ü ö ü í í ü í í ö í ö ö ö ö í ö í í ú í í í í ú ö ú í ü ú ö í í í ö ö ö ö í í ö ü ö ö í í ö í í ű í í ö í í í ü í ü ö ö ö í í ö í Á í ü í ö í íú ö ü ü ú í ö

6 19.) Egyb kikötsek: 19"L) Az Ads hozzjrul alűoz, hogy a hitelintzetekrl s apnzúgyivllalkozsokrl szl l996. vi CXII. törvny 51. (1) bekezdsnek a) pontja rtelmbena finanszíroz hitelintzetazad,srl minden rendelkezsre ll, banktitkot kpez tnlt, informcit, megoldst vagy adatot korltozs mentesen a Magyar Fejlesztsi BankZtkörűen Működ Rszvnytarsasg (szkhely: 1051 Budapest, Ndor u. 31., cgjegyzkszm: Oi , KsH-törzsszm: t), amagyar Fejlesztsi Bank Rszvnytrsasgrl szl vi XX. törvny mellkletben mindenkor felsorolt trsasgok, a vi XX. törvnyben meghatrozott feladatok elltsa rdekbenalapított gazdasgi trsasgok, az vi XXXIX. törvny mellkletben mindenkor feltüntetett - az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlsval rintett - trsasgok, tovbb mindezen trsasgok jogutdai (a tovbbiakban ezen trsasgok együttesen: MFB Csoport), tovbb az MFB Zrt. rszreforrst biztosít nemzetközi fejlessi intzmnyek, pldul a CEB, az EIB tudomsra hozza, s ezen adatokat, informcikat, rtesülseket az MFB Csopor1 s a Takarkszövetkezet pnzigyi szolgltatsi, kiegszít pnzügyi szolgltatsi vagy egyb, az vi CX[. törvny alapjn kockazatvilalsnak minsül, illetleg biztosítsi szolgltatsi, befektetsi szolgltatsi, vagy kiegszít befektetsi szolgltatsi tevkenysge kapcsn felhasznlhassa, azzal akorltozssal, hogy ezen adatokat, informcikat, rtesülseket _ az albbiak kivtelvel- nem hozhatja nyilvnossgra, s nem teheti az MFB Csoporton s a nemzetközi fejlesztsi intzmnyeken,valamint a Takarkszövetkezeten kívüli szemlyek szlmrahozzfrhetv. Az Ads kijelenti, hogy az MFB Csoporthoz taíoz trsasgok tteles felsorolst, a trsasgok szemlyben bekövetkez viíozst a mindenkor hatlyos jogszablyokban s az MFB Zrt. honlapjn figyelemmel kísri.tudomsul veszi, hogy az adatok, informcik felhasznlsi cljai a következk: MFB Csoport szintű ügyfl-adatbazis ltrehozsa, MFB Csoport szintű nagykockzat-vllalsi korlt, valamint limit megllapítsa s figyelse, az ügyfelre vonatkoz, újabb kockaatvllalsa szempontjbl relevns adat vagy tny megosztsa, statisztikai clúelemzsek kszítse,a termkfejlessi munka tmogatsa. Az Ads a jelen szerzds alitsvalhozzjrui althoz,hogy az MFB Zrt., s az MFB Zrt. Észre forrst biztosít nemzetközi fejlessi intzmnyek,a CEB, azeib, illetleg ezek meghatalmazotljai, valamint a Takarkszövetkezet aberuhas megvalsítst a helyszínen is ellenrizhessk. Az Ads kijelenti, hogy az adattadsra vonatkoz felhatalmazsa önkntesen törtnt. Kötelezettsget vllal tovbb arra, hogy az MFB Zrt., az MFB Zít. rszreforrst biztosít nemzetközi fejlessi intzmnyek, valamint a Takarkszövetkezet rszretad minden ltaluk krt informcit s dokumentumot A Takarkszövetkezet jogosult abitelszetzdst felmondani a jelen szerzds alapjn súlyos szerudsszegsnek minsül esetekben, valamint a Ptk ban foglalt brmely felttel fennlltakor, illetve olyan jogszabiy-vltozs bekövetkezte esetn, amely a felek közt fennll ftnutszítozsi jogviszonyt lehetetlenn teszi. A Takarkszövetkezetjogosult tovbb a hitelszerzdst felmondani, ha az MFB s a Takarkszövetkezet között a refinanszírozs megszűnik, yagy az Ads nem teljesíti a hitelszerzdsben vllat kötelezettsgeit, így különösen, ha (1) az Ads nem felel meg a hitelprogramban val rszvtelfeltteleinek, (2) a hitelt nem az annak cljul szolgl fejleszts (beruhzs) megvalsítsra hasznltk fel, a hitel clja nem valsul meg, vagy egybknt az Ads megszegi a hitellel kapcsolatos lnyeges kötelezettsgeit ) MFB Ztt. s a Takarkszövetkezet között a refinanszírozs megsnik., s a refinanszírozs megszűnsekor a Takarkszövetkezet nem l a jelen hitelszerudsben foglalt felmondsi (s egyb) jogval/jogaival, úgy a Takarkszövetkezet jogosult a kedvezmnyes refinanszírozsi fons visszafizetst követen - a beruhazsi hitel 3 havi EURIBOR-ban 19.3.) Amennyiben az meghatrozott alapkamatt egyoldalúan 3 hnapos BUBOR-ra megvltoatni. ': '\ llfl^ ű". i il,, t,

7 í Á Ö ö ö ö ö ö ü ö ö ö ö ü í ú ö í í ö ö ö í Ö ö ü ö ö ö í

8 í Ő í ö ö ö í í ö ü ü í Ö Ö ö ö í ö ü ö ö í ö ö ö ö ű ö ú í ö ö ö ö í ö ö ö í ü Á í í ü í ö í í í ű í

9 ö Á í ü ö í í í í ü ü Ö ö ü

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d (

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d ( F6v6rosi Tiirv6nysz6k 28.P.24.021 / 20 12 / 21.. A FSvdrosi T6rv6nysz6k a Dr. L6hner Zsuzsanna Ugyvddi Iroda r6sz6r6l dr. L6hner Zsuzsanna iigyv6d (1065 Budapest, Podmaniczky u. 21,. U1-4.) iiltal kdpviselt

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal PALYAZATI FELHIVAS Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm inyzat 35/2004. (lx. 30.) rendelete alapj6n Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm(nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Gazdas6gi 6s Pdnziigyi Bizottsiiga,

Részletesebben

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben

l. Altal6nog.rendelkez6sek

l. Altal6nog.rendelkez6sek lktato sz6m:375612012 isztrscios kod: SK007688-002 TAMOGATASI SZERZ6OES amely letrejott egyr6szrol a Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1014 Budapest, Szenth6roms6g t6r 6., ad6sz6ma: 23300576-241,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. október 03. NAPJÁN KELT [1-1-11-4400-0676-3]. SZÁMÚ 1.184.000.000.-FORINT ÖSSZEGŰ MFB KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM KERETÉBEN KÖTÖTT HITELSZERZŐDÉS A SZABOLCS VOLÁN Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú, piaci kamatozású kölcsönről AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Székhely: 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/a., Pf.:1. Telefon: 36/554-370 Fax: 36/554-371 Üzleti központ, postacím: 3300 Eger Katona tér 7-9.,Pf.: 227, Telefon: 36/514-520

Részletesebben

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORR[SOK SZOCI[LIS ÉS GYERMEKVÉDELMI MINISZTÉRIUMA FŐIGAZGATÓS[G MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcs{n a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerésére és

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006.

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. A.l AzALAPITVANY 1.) Neve: Vadaskert Alapitvdny a Gyermekek Lelki Egeszsegeert. rovid itett n6v: Vadaskert Alapitvdny

Részletesebben

it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja.

it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja. /l-o- /(t,'/tob, FUVARozAsT sznnz6nns amely ldtrejott egyrdszrol a fnnsnci HULLADitT-etZntif,fOnASf Kft. (szdkhelye: 4400 Nyiregyh6za, Bokrdta ft 22., adoszitm: 13992013-2-15; c6gjegyzdkszhma: 15-09-071642;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138.

1. Fogalmak. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Fegyvernek Felszabadulás út 138. Hirdetmény a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának módosításáról fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön

Részletesebben

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S,

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Ikt. szám: -20...- Lakossági fizetési számla száma: -.. K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S, Amely létrejött egyfelől a SAVARIA Takarékszövetkezet (cégjegyzékszáma: 18-02-000131., statisztikai jelzőszáma:

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI II. Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI

AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI AZ EGÉSZSÉGES SZERVEZET FELMÉRÉS EREDMÉNYEI szerinti elemzés Budapest, 2010.04.26. Minden jog fenntartva! Lövey Nadkarni. Az anyagban megtal{lható kérdőívet, illetve az Egészséges szervezet modell anyagait

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET)

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) amely létrejött, egyrészről a TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány Címe/Székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35. Adószám: Bankszámla

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében Cenzúraszám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ( Lakossági ) ügyfelek részére deviza hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti Cenzúraszámú hitelügyletre vonatkozó

Részletesebben