Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í

2 í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő

3 ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í ű ü í í ü ő í í í ü ü ő í í ú í í ű ő ú ő ő ú ő üí ő ü ü í í í ő ő ő ő ő í ő í

4 TAJEKOZTATOA KERELEM KITOLTESEHEZ A krelem benyúitsnak lehetősgei:. Az alanyr s a normatív jogcímenmegllapíthatkzgygyelltst a krelmezőazon lakcíme szerint illetkes irsi hivatalnl kell benyujtania ahol letvitelszerűentartzkodik. A krelem 201.3' oktber 1-jtőI a kormnyablaknl is előterjeszthető,ebben az esetbena kormnyablak tovbbítjaa benyújtottkrelmeta jrsi hivatal fel. o A mlünyossgijogcímenmegllapíthat kzgygyelltsta krelmezőazon lakcímeszerint illetkestelepülsi nkormnyzat iegyzőinl kell benyújtania,ahol lewitelszerűen tartzkodik. FIGYELEM! Mlünyossgi iogcímen a kzgygyellus kizrlag abban az esetben llapíthat meg, ha azigny ő alanyi vagy normatív iogcímennem iogosult az ellüsra! A ivedelmi adatok kitltshez: Abban az esetben,ha a krelmezőakzgyőgyelltstjvedelmi helyzetresmagasgygyszerkitsgre tekintettel kri,a jogosultsgmegllapítshoz szüksges az egycsaldbanlőkzeli hozztartozőkjvedelmnekvizsglata Egyedül ő;az a szemly, aki egyszemlyes hztartsbanlakik. Csald: egy laksban Vagy szemlyesgondoskodstnyújt bentlaksos szocilis, gyermekvdelmiintzmnyben együttlő,ott bejelentettlakhellyelvagytartzkodsihellyelrendelkezőkzeli hozztartozkkzssge' Kzeli hozztartoznak szmít: a) ahzastrs, az lettrs; b) a 1-B'letvt be nem tittt gyermekvonatkozsbana vr szerinti saz rkbe fogad szülő, illetve a szüiő hzastrsa vagy lettrsa; c) aza vrszerinti,rkbe fogadott,illeweneveltgyermek,akí cal húszvesnl fiatalabb,snil keresettelnem rendelkezik, cb'l huszonhrom vesnlfiatalabb,nil keresettelnem rendelkezik,snappali oktats munkarendjeszerint tanulmnyokat folyta! ccj huszont vesnlfiatalabb, nll keresettel nem rendelkezik, s felsőoktatsi intzmnynappali tagozatn tanulmnyokat folytat, cd) korbatrra val tekintet nlkül a tartsan beteg, az autista, illetve a testi, rzkszervi,rtelmi vagy beszdfogyatkos vr szerinti, rkbe fogadott,illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az I apota gyermek 25. letvnek betltstm ege őzőenis fennllt.,::'l"jt:ffi L*T'ísil:Tff.$ ;iíff cilhoffiffi lil*{w e *lbtem&ibírtstroz srn*sdebtra igazo sok Amennyiben affinuli, hallg; adatszolglraés irnü t<eretemrqe "&ik6: rl; A megvltozott munkakpessggel,rokkantsggal sszefiiggő, alanyi iogcímen kzgygyel tiísra iogosít elltsok: o rokkantsgiellts,annaka rokkantsgielltsbanrszesülőszemiynek az esetben, akinek az egszsgí Ilapota a rehabilitacishatsgkomplexminősítse alapjnlegfeljebb30%, o regsgi nyugellts,a 201-L.december31-nI' vagy II' rokkantsgi csoportba tartoz, az irnyad oregsgi nyugdíjkorhatrtbetlttt szemlyesetben, o rokkantsgiellts,annaka rokkantsgielltsbanrszesülőszemlynekaz esetben, aki20lt' december31-ni. vagy II.csoportosrokkantsginyugdíjra volt jogosult(legalbbb0%-osmrtkű az egszsgkrosodsa), o regsgi nyugellts, annak a szeml1mekaz esetben,aki a nyugdíj megilapítstmege\őzően rokkantsgi elltsbanrszesülts2011' december3 1-nI.vagy II.csoportosrokkantvol1 vagy újbelpőknt legfeljebb30%os egszsgi IlapotratekintettelrszesüIt az elltsban. lvedelem: a szemiyijvedelemadrl szl trvny szerint meghatrozott,belfldrői vagy külfldrői szrmaző megszerzett- vagyoni rtk(bevtel],iderwea jvedelemkntfigyelembenem Vett bevtelts az admentes jvedelmet is, tovbb az a bevtel,amely utn az egyszerűsítettvllalkozi adrl, illewe az egyszerűsített kzteherviseisíhozzjrulsrlszl trvny szerint ad! íil'eúehozzjrulstkell fizetni. A ivedelmi adatok alatt havi nett ivedelmet kell rteni. A nett jvedelem kiszmítsnla bevteltaz elismertkitsgekkelsa befizetsi kdtelezettsggel cskkentettsszegbenkell felti'intetni. Elismert kltsgnek minősül a szemiyijvedelemadri sz ő trvnyben elismert kltsg valamint a fizetett tartsdíj. Oldal:4 / 4

5 vilalkozsiad, a magnszemlyt Befizetsiktelezettsgnek minősül a szemiyijvedelemadő,az egyszerűsített hozzjruls s jrulb egszsgügyi terhelő egyszerűsített kzteherviselsi hozzjruls, egszsgbiztosítsi jrulhmagn-nyugdíjpnztari tagdíjsmunkavllalijrulk. szolgltatsijrulk,nyugdíjjrul(nyugdíjbiztosítsi Ha a magnszemlyaz egyszeríisítettvllalkozi ad Vagy egyszerűsítettkztehervise si hozzjruls alapjul szolgibevteltszerez,a bevtelcskkenthetőa szemlyijvedelemadriszl trvnyszerint elismertkltsgnek minősülő igazolt kiadsokkal, ennek hinyban a bevte 400/o-va ' Ha a mezőgazdasgi őstermelő advi őstermelsbő szrmaző bevtelenem tbb a kistermelsrtkhatrnl (illetve ha rszretmogatastfolysítottak,annak a folysítotttmogatssalnvelt sszegnl), akkor a bevtel 400/o-nak megfelelő sszeggel vaw a bevtel 85%.nak, cskkenthető az igazo t kltsgekkel, tovbb a bevtel illewe llattenyszts 94o/o-nakmegfelelő sszeggel. esetn Nem minősül ivedelemnek, így a jvedelembe sem kell beszmítania temetsiseglytaz alkalmankntadott tmeneti segiyt,a laksfenntartsi tmogatst, az adssgcskkentsi tmogatst, a rendkívüli gyermekvdelmi kedvezmnykeretbennyújtotttmogatst,a kiegszítőgyermekvdelmi tmogatast,a rendszeresgyermekvdelmi tmogats melletti ptlkot, a nevelőszülők szmra fizetett nevelsidíjat s küln elltmnyt, az anyasgi jubileumijuttatst,a súlyosmozgskorltozottszemiyek tmogatst,a tizenharmadikhavi nyugdíjata szpkorúak pnzbelikzlekedsikedvezmnyeit, tamogatst,a fogad szelvezet a vakok szemlyijradktsa fogyatkossgi Ita az nkntesnek küln trvny alapjn biztosított juttatst, az alkalmi munkavllali knywel trtnő munkavgzs, az egyszerűsítettfoglalkoztats,valamint az adrendszerenkívüli keresetteljr bztartsi munka havi az energiafelhasznishoz keretben ellenrtkt, a hzi segítsgnyújts tarsadalmigondozsrtkapott tiszteletdíjat, nyújtotttmogatst. a kzfoglalkoztatsbl szrmaző havi jvedelemnek a A!vedelemszmíÉ foglalkoztatsthelyettesítőtamogatssszegtmeghaladrszt. A csaldtagok ivedelmt küln-küln kell feltiintetni. A csaldi ptlkot, az r:lael tsts a tartsdíj címn kapott sszeget annaka szemlyneka jvedelmekntkell figyelembevenni,akire tekintettelazt folysítjk. Ivedelem tínusai: r Munkaviszonybl s ms foglalkoztatasiviszonybő szrmaző jvedelem: külnsen a munkaviszonyban, igazsgügyiszolglatijogviszonyban,honvdsg, kozalkalmazotti,kzszolgiatijogviszonyban, bírsgi,ügyszsgi, polgri nemzetbiztonsgiszolglatokhivatsossszerződses rendvdelmiszervek,a NemzetiAd- svmhivatal, jogviszonyban folytatott munkavgzsreirnyul tevkenysgből,tovbb szvetkezet tagjaknt szolgiati gbő szrmaz jvedelem. kzreműkdst ignylő- tevkenys folytatott szemlyes. Trsas s egynivllalkozsbl, őstermelői, illewe szellemisms nil tevkenysgbő szrmaz jvedelem: szrmazőjvedelmet,a itt kell feltüntetnia jogdíja tovbba brbead,a vlasztottknywizsgl tevkenysgből gazdasgitrsasgmagnszemly tagjaltal küln szerződsszerintteljesítettmellkszolgltatst.. Tppnz, gyermekgondozsi üímogatiísok tppnz,terhessgi.gyermekgyi segiy,gyermekgondozsi díj, gyermekgondozsisegly, gyermeknevelsi tmogats,csaldiptlk,gyermektartsdíj.. Nyugelltiís s egybnyugdíiszerű rendszeres szocilis elltisok regsginyugdíj,zvegyi sszülői nyugdíj' rvaellts s baleseti hozztartozői nyugelltsok; korhatr előtti ellts, szolglati jrandsg, balettművszeti rokkantsgiellts,rehabilitcisellts,rokkantsgijradk,rehabilitacis letjradk, tmenetibnyszjradk, jradk,politikai rehabilitcis elltsok,hzastarsi ptlk,hzastrs utn jr jvedelemptlk,kzszolgiati jradk.. Önkormnyzat, irsi hivatal s munkaügyi szervek ltal folysított elltsok küinsen az időskorúak jradka,a rendszeresszociiissegly, tmogatas,az polsi díj,az adssgcskkentsi a foglalkoztatasthelyettesítő tmogats; munkanlkülijrad( llskeressijradk,llskeressisegiy,kpzsitmogatskntfolysított keresetptljuttats. o Egyb ivedelem: pldul az sztndíj, szakkpzsselsszefüggő pnzbeli juttatasok fe zrkőzst elősegítő silampapírbő szrmaző jvedelem, tmogats,nevelőszüiőidíj,szociiisgondozi díj,vgkielgíts megihetsi fld ingatlansing targyakrtkesítsből, vagyonirtkűjogtruhzsbl szrmaz jvedelem, Ietjradkbl' szrmazőjvedelem,illetve minden olyan jvedelem, amely az e őző sorokbannem sms ingatlanbrbeadsből' került feltüntetsre. O l d a l :5 / 5

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

K É R E L E M A KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

K É R E L E M A KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA K É R E L E M A KÖZGYÓGYELLÁTÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. A kérelmező személyes adatai Neve:...... Születési neve:.... Anyja neve:.... Születési hely, év, hó, nap:..... Lakóhely:...... Tartózkodási hely:.. Társadalombiztosítási

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!):

A közgyógyellátás megállapítását az alábbiakra tekintettel kérem (a megfelelő po bekarikázni!): KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez Jövedelemre vonatkozó adatok -Nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat,

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez 1. Kérelmező adatai: Név :... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... TAJ szám:... Telefonszám: e-mail:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

K É R E L E M. Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M. Aktív korúak ellátásának megállapítására K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1 A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:. 1.1.4. Születési helye,

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési helye, ideje (év,

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1.A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhely:...

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 2.sz. Függelék (63/2006.(III.27.)Korm. rendelet alapján) 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem

igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet

Részletesebben

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni: 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. 1.8.5. A B C D E F Név (ha eltérő, születési neve is) Társadalombiztosítási

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni: 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. 1.8.5. A B C D E F Név (ha eltérő, születési neve is) Társadalombiztosítási KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve: 1.1.3. Anyja neve: 1.1.4. Születési helye, ideje (év,

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:.. 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 219 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 219. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 219. KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 219 KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési helye,

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.8.4. 1.8.5. 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési neve:... 1.1.3.Anyja neve:... 1.1.4.Születési

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására

K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok: K É R E L E M Aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Neve:. Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:..

Részletesebben

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására

KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyi adatok KÉRELEM aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje ( év, hó, nap):... Lakóhely:...

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési

Részletesebben

- - A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

- - A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Csömend, Algyő Nagyközség Polgármesteri Hivatal 8706 Nikla, Nikla Berzsenyi Községek Dániel Körjegyzősége utca 51. 8706 Tel/Fax: Nikla, +36-85/536-015 Berzsenyi Igazgatási Dániel és Szociális utca 51.

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására. 1.1.1. Neve:...

3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez. Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Személyes adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására (hatályos: 2011. január 2-) 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes

Részletesebben