Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ö ő ü Á Á ú Á Á Á ó

2 ö Ö ő ü ö ő ó ó ö ó ó ó ó ö ö ó í ö Ú ó Á í ö ő ó Ü ő í í ó Ö ö ü ő ó ő ő ő ó ü ö ü ó ó ö ö Ü ó ö

3 ú ő ő ő í ő ö Ü ű ó ó ó ő ő ó ó ó ö ü ó ő ú ö ő ó ú ó ö í ö Ú ő ó ó ö í ő ó ö ü ú í ö ő ó í ő í ú ö ő í ő ó ö ő Ü

4 ú ó ö ő ú ó ő ó ó Ú ú ö ó í Ü ő í í ó ó Ű í í ó í ó ő ó ó ö ó ö ö ó í ú ű í ő ő ő ö ő ü ő í ő ö ő í ö ú ő ő ő ö ó ő ö ú ó ö Ü ő ő ó ö ö ú ő ő ó ő ö ó ő ó ó ó Ü ó ú ő ő ó ó í ó Ü í

5 í ó í ú ő ő ó ó ó ó ú ő ő ö ó ó ö í í ü ú ő ő ű ö ó ő ö ű í ú ü í ö ü ü ő ö ó ó ó ó ö ő í ó ó ő ő í Ü ö ó Ú ö ö í ó ő ö í ö ő ő ö í ö ó ö ő ő ö ü í Ü ő ö í ö í ő ő ö ü ö ő Ü

6 ú ó ó í ó ó í ó í ő ő ö Ü ö ü ö ő ö ő ó ö í ő í í ö ő ó í ó ü ő ö í ó ő ó ó ő ő ö ó ü ő í ő ü í ö ö ó ő

7 í Ü ó ü ő ő Ü í í ö Ü Ü ö ö ő Ü ö ö ö ó Ü ú Ü ö ő Ü ó í ü ö ü ö ő í ö Ö ü í ú í ó í Ú í ő ö Í ő ö ü ö ö ü ű ö íí í ú Ü ű ö Í ú ő í Ü ö ö ő í ö ö í í ő

8 ö ő í ú ó ö ö ő ö ú ö ü ö ö ö ö í ú ő ü ő ő ő Ü ö ó ó ó Ü ü í Ú í ő ó Ü ő ö ó ő Ü ó Ü í ú í í ő ó í ú í ó ő ö ő ó í ö Ü ö Ü ö Ü ű ö ö őí ó ü ű ö ö Ú ö ő í ó Ü ű ö ö ő ő ö ü ű ö ö ö í í ő

9 ö í ő ő í ő ö ó ő ö ő ü ö ö ő í ő ő ü ö ő ö ő Ü ó Ü úí ö í ő ö ó í ő Ü ű ö í í ó ó ó ö ő ő ö ő ö ő í ő í ő í í ó Ü ű ö ó ő í ü ó ő í ő ő Ü ő í ö ú í í ő í í í ő ó ü ó í í ö ö ő Ü ű ö Ü ő í ó í ü íí ö ö

10 Ű ö ö ő Ü í ő ő Í Ü ű ö í ő ó ó ó í ő ö ó í Ü ü ű ö ö ő ö ő ó ü í Ü ő ü ű ö ö Ü ő ó ö ó ö ő ó ő ü ű ö ö ú Ü ű ö ö ú ő ü ö ő ő ő ó í ü Ü ő ö ó ű ö ó í ü ű ö ö ú ö ü ő ó í ő ü ű ö ö ö ó ó í

11 ü ű ö ö ú Ü ö ő ü í ö ö ö ö ö ü ö ö ő ó í ö ő ö ö ó ó í í ö ö ö ö ö í ö ő ú ő ú í ő Ü ő ú í ú ü ö ó ó í ó ö ő Ú ö ö ő í Ü í ó í ő ő ó ö ö í ö ö ö ö

12 (2) Normatív laksfenntaftsi tmogats esetn a Szoci is Bizottsg a laksfenntarts e ismert havi kö tsgre, az elismeft laksnagysgra valamint a aksfenntartsi tmogats havi összegre az Szt. szablyait v toztats nlkül alka]mazza' (3) A aksfenntartsi tmogats irnti kre emhez csatolni ke a 63/2006.( l.27.) Korm. rendeletben meghatrozott nyi atkozatot, a jövede mi s vagyoni igazolsokat, s a laksfenntartsi kö tsgek igazo su szolg ó szm kat, albrletben ő esetn a br eti szerződst, pnzintzeti hite tartozs esetn a kö csönszerződst s az uto só befizets bizony att, a laks nagysgnak hite t rdem ő módon törtnő igazo sa. (4) A krelmezőt a havi rendszeressgge jrő aksfenntartsi tmogats a krelem benyújtsa hónapjnak első napjtó i eti meg. í8.s (1) Ugyanazon aksra vonatkozóan aksfenntaftsi tmogats csak egy jogosultnak l apítható meg, függet enü a aksban lö szemlyek s hztartsok szmtó. (2) Az (1) bekezds a kalmazsban kü ön aksnak ke tekintetni a trsbr etet, az a brletet s a jogerős bírói hatrozatta megosztott laks Iakrszeit' 1e.s. (1) Megszúnik a tmogats: a meg lapított idő e te tvel, a tmogatsra okot adó körülmnyek megvltozsva... Ápo si díj 20. s. (1)Az Ügyrendi Bizottsg po si díjat apít meg annak a hozztartozőnak, aki 18. etvtbetö tött tartósan beteg szem y polst, gondozst vgzi s az egy főre szmított havi csaidi jövede emhatr nem haladja meg az öregsgi nyugdíj mindenkori legkisebb összegt, egyedüllló esetn 150o/o-t. (2) po si díj megllapítsa irnti krelmet a 63l2006.(x '27.) Korm.rendelet 4.szmÚ me klete szerinti formanyomtatvnyon ke (2) Az

13 Az polsi díj megl apítsa irnti krelemhez csatolni kell az Szt.43.$.ban s a 63/2006. (.27.) Korm' rendelet 25.$-ban benyújtani. meg h atrozott gazo sokat s szakv emnyt. i 2í. s. Az polsi díj havi összege az öregsgi összegnek 80 oá-a. nyugdíj mindenkori legkisebb 22. S (1)Az po st vgző szemly a kötelezettsgt nem te jesíti, ha az e tott rendszeres tkeztetsrő,po sról nem gondoskodik, az e tott s akókörnyezete higinis körü mnyeinek megtar1sban nem működik közre. (2)Az e enőrzst a Hivatal szoci is ügyintzője szüksg szerint vgzi. Átmeneti segly 23.S. (1) A tfenntartst veszlyeztetó, rendkívüli lethelyzetbe került, va amint időszakosan Vagy tartósan tfenntartsi gondokkal kuzdő szem y rszre tmeneti segly nyújtható. (2) Átmeneti segly annak a szem ynek adható, akinek csaldjban az egy főre jutó jövedelem nem ha adja meg az öregsgi nyugdíj mindenkori legkisebb összegt, egyedül lő esetben ennek msflszerest, tovbb vagyona nincs. (3) KÜlönös mltny st rdem ő esetben tmeneti seg y nyújtható annak a kre mezőnek, akinek a csa djban az egy főre eső jövedelme megha adja az öregsgi nyugd'lj legkisebb összegt Vagy Vagyonnal rende kezik. (4) KÜ önös m tnylst rdemlő esetnek minősü az elemi csaps Vagy termszeti katasztrófa, rendkívüii halleset a csa dban: frj, fe esg, lettrs Vagy gyerek elhallozsa; kozúti ba esetből eredő megrokkans,; Iakóingatlan erőteljes megrong ódsa, baieset, belvíz, tűzvsz, rvíz, kiskorú csatdjban ram kikapcso sa, 7000 Ft.ot megha adó gyó gyszerkö ltsg me ett k re m ező ne m j ogos u t közgyó g yigazo v nyra. l

14 (5) Átmeneti segly pnzintzeti tevkenysgnek nem minősülő kamatmentes kö csön form4ban is nyújtható. A kamatmentes kölcsön legmagasabb összege legfeljebb 1 tegylven be Ü kell visszafizetni' (6) Ft, melyet A kamatmentes kotcsön meg apítsa esetn az Ügyrendi Bizottsg - a kölcson biztosítsra a kre mező tuiajdonra tör1nő ingatlanra (7) je z ogjog, annak biztosítsra elidegenítsi s terhelsi tilalom bejegyzst is kikötheti. (8) 1o.ooo Ft egyszeri tmeneti segly apítható meg krelemre annak, rinet< gyermeke születik s llandó lakcímük Ktyen van. Ez esetben nem kell vizsg ni a kre mező s csa dja jövedelmi s vagyoni he yzett. 24.S. tmeneti segly egyszeri összegt a rszorultsghoz igazodóan Lgfeljebb a mindenkori óregsgi nyugdíjminimum összegben lehet (1) Az meg lapítani. (2) Kulönös m tny st rdem ő esetben meg lapított tmeneti seg y ósszege az öregsgí nyugdíj mindenkori egkisebb összegnek tízszeresig terjedhet. (3) A meg apított tmeneti segly folyósítsa pnzben Vagy termszetbeni e ts nyújtsval törtnhet. (4) Termszetben ke l az tmeneti seg yt meg apítani akkor, annak a veszlye, hogy rende tetsszerűen hasznlja a kedvezmnyezett a ha fennl seg yt nem fe. (5) Termszetbeni e ts lehet kü onösen le miszer, tüzelő, ruhzat, kőzuzeml díjak kifizetse. A termszetbeni e ts formjt a hatrozatban ke megl apítani. (6) Az tmeneti seg y megllapítsa irnti kre emhez csato ni kell a kre mező s csa dja jövede emigazo st, illetve a havi rendszeres jövedelemme nem rende kező vo n atkozó nyi atko zatot, s p yakezdő szemlyek esetben az l Temetsi segly erre

15 Ü Ú ő ö ö ő ö ö í ö ü ő ü ó ó ó ö ó ö Á ö ő ó ö ö ő í ü ú ú ű ö ő ő í ö Ü ö ő ő ö ö ő ó ö ú ö ó ó í í ó ö ó ó

16 ó ö ü íő í ö ö í ö Ü ő ó í ó ö í ö ö ó Ú Ú őí Ö ö Ü Ö ó í ő ö í ú ő í Ú ö ú ú ö ö í É

17 ő ö ó í Ü ö ö ü Ü ő ü í í ó Ü ő ü ő É í Ö ő ű ö ő Ü ü ő ó Ú Ü ő í ő Ü ö Ö ú Ü í í ö ó ö ő í í í í

18 ó ő ő ú ö ó í ő ő ü í í ő Ú í ú í ú ő ó ö í ö ó ü í ú í ő ö ó ó ö Ü ó ö ű ö ő í ó í Ú í ú ő ú í Ú ő ő ő Ü ő í ú ő í Ú ő Ü ó í ó Ü ő ő ú ö ó Ü ő í í ó Ú

19 ő í Ú í ü í Ü ó í ő í ó ü ü ő í Ú ó Ü ő Ü ő Ú ő ú í ú ö ű Ü ú ü ö ö ű ó Ü ő ú í ó í ő í ó ó ö ő ü ő ő ő ó ő ő ó ü ö ő ú ő ő Ö ö í

20 í í ú ű ö ü ő í í ó ő ő í ü ő ó í í ő ö Ú í ő í ő ö ú ő í ő ö ő ö ő í í ö ó Ú ó í í í í ő Ü ő ü ő ö ő ö ö ö ö ó Ü ő ő ó ö ö í ö í ö ő ó í ó ö ü ö ö ü ö Ö í ö í í ö ó Ü ó Í í ú ö ö ö í Í ö

21 ö í ö ó ö í í í ő ö í Ú ö ö ú ő ö ö ő ü ő ő ó ö ö í í í ú í ú í ó ú ú ó ő í Ú ő í í ő ö ö ó ú ó ő ó Ú ó í í í í ö í ú í í í

22 í í ő í í ő ő í í ő Ü í í ó ő ő ó ő í í ü ö ö ö ő ú ó í ó ó ó ő ő ő ö ö ö ő ő í ö Ü ő ö ő ú ó í ú í ú ó í ö ő ó ó ó ő ő Ü ó ö ó ű

23 ű ó ű ö í í ó ü í ó Ü ü ü ő Ü ö ű ő ő Ü í í ü ő í í ő Ü í ü í í í ó ő ó É ő í ő Ü ű ö ö ó í í ó ó ó ó ö ö ű

24 ö ó ö ő

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Előterjesztés. A települési támogatás kereteit a szociális törvény az alábbiak szerint szabályozza: Települési támogatás

Előterjesztés. A települési támogatás kereteit a szociális törvény az alábbiak szerint szabályozza: Települési támogatás Csorvás Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5920 Csorvás, Rákóczi u. l7. Tel.: 66/258-001 Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez A települési támogatások rendszeréről, valamint

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések. I. cím. A rendelet célja Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (VIII.21.) számú rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól, valamint a magánlakásépítéshez, bővítéshez,

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról Velem községi

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(XII.02.)

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Nagyfüged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(V.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Halastó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/2004./IX.09./, 16/2004./XII.23./, 8/2006./VI.29./ és a 3/2007./III.29./, 2/2008./II.12./, 6/2008./IX.08./, 5/2009./III.26./, 6/2010./VI.30./, 6/2011.(VII.

Részletesebben

STRÁZSA TANYA SZAKMAI ÉS CSALÁDI NAP. Szabadszállás, 2015. április 25.

STRÁZSA TANYA SZAKMAI ÉS CSALÁDI NAP. Szabadszállás, 2015. április 25. STRÁZSA TANYA SZAKMAI ÉS CSALÁDI NAP Szabadszállás, 2015. április 25. 1 2015. évi változások - Központi érkeztetési rendszer (KÉR): jelentős részben elektronikus alapra helyezi át az ügyiratforgalmat -

Részletesebben

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK. Kiss Györgyi szociálpolitikus PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Kiss Györgyi szociálpolitikus A szociális igazgatás szervei Szt. 4/A. Helyi önkormányzat képviselő testülete Települési önkormányzat polgármestere, jegyzője Kormányhivatalok

Részletesebben

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Környe Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tabajd KiizsgOnkormnyzata Kpvisel.testületnek 2/20l'4.(II.17.)nkormnyzati rendelete a pnzbelistermszetben nyújtottszocilissegyes gondoskodstnyújtelltsokrl szemlyes sz 7l 2012.(III.29.) nkorm nyzati rendelet

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2015. (II.17.) rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2015. (II.17.) rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2015. (II.17.) rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Alsóörs Köz ség Önkormányzata 8226. Alsóörs, Ady E. u. 7. Tel.:(87)447-192 Fax: (87)447-221 E. mail:hivatal@alsoors.hu ELŐTERJESZTÉS Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e. a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/1993.(VIII.26.) r e n d e l e t e a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról ( a módosításokkal egységes szerkezetben ) 1. Fejezet Általános

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja 1. Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekvédelem helyi szabályairól Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 3/2015./II.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Nagyharsány Községi Önkormányzat. 3/2015./II.27./ önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat 3/2015./II.27./ önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Nagyharsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról

Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról Tájékoztató a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról 2015. március 1. napjától hatályos települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) számú önkormányzati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete

Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Dióskál

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete

Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete Tarjánpuszta Község Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2009.(IX.10.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tarjánpuszta Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a szociális

Részletesebben