Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere /2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének november 30-án tartandó ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére"

Átírás

1 Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere /2006. ELTERJESZTS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének november 30-án tartandó ülésére Tárgy: A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretein belül a kis-ispa projekt megvalósítása, a Financing Memorandum módosítása Az elterjesztést készítette: Vincze Miklós Jegyzi Osztály Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET KGY határozatok projektlers KvVM-FI levele knyvvizsgli vlemnyezs PME tjkoztatsa Döntési változatok száma: 1 Véleményezésre megkapta: könyvvizsgáló Egyéb szervezet: Küls szakért: BÁCSVÍZ zrt., K&Z Horizontál Kft. Megtárgyalta: Határozat száma: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság./2006. (...) PKB. hat. Mezgazdasági és Környezetgazdálkodási Bizottság 4/2006. (XI. 2.) MKB. hat. Vrosrendezsi s Vroszemeltetsi Bizottsg 107/2006. (XI.3.) VVB. hat. Törvényességi véleményezésre bemutatva Törvényességi észrevételem nincs Jegyzi Osztály Dr. Peredi Katalin jegyz

2 /2006. Elterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylése november 30-n tartand lsre Tárgy: A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretein belül a kis-ispa projekt megvalósítása, a Financing Memorandum módosítása A T. Közgylés napirendjén már több alkalommal szerepelt A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt megvalósításával kapcsolatos elterjesztés. 1./ Elzmények: A T. Kzgyls 87/2003. (III. 5.) KH. sz. hatrozatval elfogadta a ngy teleplst Kecskemt, Kerekegyhza, Helvcia, Ballszg rint Kecskemti Agglomerci szennyvzelvezetsi s kezelsi programja ISPA plyzatnak Konzorciumi Szerzdst, ennek rtelmben dnttt a plyzat benyjtsrl is. Dnttt tovbb a projekt megvalstshoz szksges 10%-os mrtk nkormnyzati sajter-rsz biztostsrl is, amely elirnyzati szinten (1 EUR = 244,75 Ft, az akkori rfolyam figyelembevtelvel) e Ft-ban kerlt meghatrozsra. A hivatkozott Konzorciumi Szerzds alapjn vgleges vltozat ISPA plyzatot Krnyezetvdelmi s Vzgyi Minisztrium /KvVM/ prilis 30 napjval tovbbtotta Brsszelbe az Eurpai Bizottsghoz. Az EU Bizottság októberben rendes ülés keretében pozitív Pénzügyi Döntést /Financing Memorandum: FM/ hozott az ISPA pályázattal kapcsolatban, a Magyar Állam februárjában írta alá Financing Memorandumot. A T. Közgylés 583/2003. (X. 22.) KH. sz. határozatával döntött a Projekt Megvalósítási Egység /PME/ felállításáról. A PME melynek tagjai mszaki, jogi, pénzügyi, projektmenedzseri, HR végzettséggel rendelkeznek döntés elkészít, végrehajtó, ellenrzési tevékenységet végez, ill. közremködik az operatív feladatok ellátásában az ISPA projekt megvalósításával kapcsolatban. A T. Kzgyls 739/2004. (XII. 1.) KH. sz. hatrozatval elfogadta a Krnyezetvdelmi s Vzgyi Minisztrium Fejlesztsi Igazgatsgval /KvVM-FI/ janur 31-n megkttt Tmogatsi Szerzdst is, amelynek rtelmben a finanszrozsi tbla az albbiak szerint alakul: EU támogatás 60% EUR központi költségvetési támogatás 30% EUR önkormányzati saját forrás 10% EUR összesen: EUR. A Kecskeméti Agglomeráció Szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt megvalósítása érdekében az egyes ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak kihirdetésérl szóló 89/2004. (IV. 20.) Kormányrendelettel kihirdetett, a Magyar Kormány és az EU Bizottság által megkötött Financing Memorandum 22. sz. melléklete értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint Végs Kedvezményezettnek az alábbi beszerzési terv

3 szerint kell eljárnia: Tender száma Beszerzés tárgya Teljes összeg (EUR) 1. A csatornahálózat kibvítése és újabb települések bekötése 2. Létesítmények (iszapsrít és víztelenít, ill gázhasznosítás) a szennyvíztelepen 3. Komposztálótelep A mérnök kiválasztása A projektvezetésnek nyújtott technikai segítségnyújtás 6. Nyilvánossági tevékenységek Összesen A megvalósuló létesítmények a négy települési önkormányzat osztatlan közös tulajdonába kerülnek, ahol az eszmei tulajdonosi hányad a költségfelosztást is meghatározza a négy település által megkötött a Konzorciumi Szerzdéssel együtt elfogadott Társulási Megállapodás értelmében az alábbiak szerint: Kecskemét 66,3 % Ballószög 5,7 % Helvécia 7,5 % Kerekegyháza 20,5 % Az ISPA kizrlag a megvalstst szolglja, az elksztsi, szakrti kltsgeket az rintett nkormnyzatoknak kell finanszroznia teljes mrtkben sajt erbl a fenti tulajdonosi hnyad szerint. A megkötött szerzdéses összegek: PR- s tjkoztatsi tevkenysg elltsa: EUR Technikai segtsgnyjts: EUR Mrnk/mszaki felgyelet: EUR Csatornahlzat bvtse: ,54 EUR Szennyvz-tisztttelep fejlesztse: EUR A Közbeszerzési Döntbizottság D.292/25/2006. sz. határozatával A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése 3. sz. építési szerzdés: Kecskeméti szennyvíztelep mellett Új komposztáló telep építése tárgyú közbeszerzési eljárás esetében a lezáró döntést megsemmisítette. A közbeszerzésekrl szóló évi CXIX. tv. /Kbt./ 92. g) pontja alapján a T. Közgylés 524/2006. (VI.28.) KH. sz. határozatával új eljárás lefolytatása mellett a fenti közbeszerzési eljárás eredménytelenségérl döntött. Miután január 15. napjával módosult a Kbt. át kellett dolgozni a dokumentációt egyrészt közbeszerzés, másrészt mszaki oldalról is. Az átdolgozott dokumentációt a PME megküldte a KvVM-FI-nek minségbiztosításra. Az új közbeszerzési tenderdokumentációval kapcsolatos elterjesztést elreláthatólag a T. Közgylés a soron következ ülésén tárgyalja. A 3 építési tender esetében az építési beruházás megvalósítása mellett, gépbeszerzésekre /a közbeszerzés tárgya: árubeszerzés/ is szükség van, amely eszközök a létesítmények zavartalan mködését szolgálják, így pl: a szennyvízcsatorna-hálózat tisztántartása, valamint a komposzt mozgatása. Az

4 eszközök beszerzése egy önálló, hetedik nyílt, közösségi értékhatárt elér közbeszerzési eljárás keretében valósul meg elreláthatólag a jöv év folyamán. A megkötend szerzdéses összegek tervszinten, amelyekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás a jövben kiírásra kerül: j komposztl telep ptse kb.: EUR Eszközbeszerzés kb.: EUR. 2./ kis-ispa projekt A fentiek alapjn megllapthat, hogy a projekt eredeti kltsgvetshez kpest mintegy EUR-t sikerl megtakartani a kzbeszerzsek eredmnyeknt kialakult versenyhelyzetben. A T. Közgylés 100/2006. (II. 8.) KH. sz. határozata értelmében az Önkormányzat és a projektmenedzser K&Z Horizontál Kft. képviseli tárgyalásokat folytattak a KvVM- FI-vel az eredeti ISPA projekttl egy teljesen független kis-ispa projekt generálása érdekében. A kis-ispa feladata a csatornahálózattal ellátatlan területeken a csatorna kiépítése, a meglév szennyvízcsatorna rekonstrukciója, csapadékcsatorna építése és rekonstrukciója, valamint a meglév szennyvíztelep fejlesztése lesz, így különösen a mezofil rothasztó termofillá való átalakítása, iszapvíztelenít centrifuga beszerzése, keletkez biogázt tároló gáztartály bvítése és gáz hasznosítása /mellékelem a projektleírást/. A projektlerst a KvVM-FI vlemnyezte, valamint egyeztetett az EU Bizottsg terletrt felels DG Regio-jnak illetkeseivel is. Ennek rtelmben nincs akadlya a projekt megvalstsnak, azonban annak gazdasgossgi szempontbl mindenkppen illeszkednie kell az eredeti projektben meghatrozottakhoz, ellenkez esetben vltozna a tmogats intenzits. Mindezek rtelmben el kell kszttetnnk a megvalsthatsgi tanulmnyokat a javasolt projektclok esetben, valamint a kltsg-haszon elemzseket is/ mellkelem a KvVM-FI tjkoztat levelt/. Az EU-s támogatásból fakadóan a tenderdokumentációknak nem csak a közbeszerzési törvényben foglaltaknak kell meg megfelelnie, hanem harmonizálnia kell FIDIC szerinti eljárásrendekkel is: csatorna Piros könyv /kivitelezés/, szennyvíztelep és komposztáló telep Sárga könyv /tervezés és kivitelezés/. A kis-ispa projekt esetben csak az elvi vzjogi ltestsi engedly beszerzsre kerlne sor, gy az eljrs nyertesnek lenne a feladata a vgleges engedlyek beszerzse, vagyis az eljrs a FIDIC Srga knyv szablyai szerint /tervezs s kivitelezs/ kerlne lefolytatsra. Mindez lnyegesen lervidten az elksztsi idszksgletet, valamint az elksztsi s szakrti kltsgek minimalizlsa is rendkvl fontos szempont, mivel mint ahogy emltettem ezen kltsgeket az ISPA nem finanszrozza. A plyzat benyjtsnak elfelttele volt a 10%-os sajter-rsz biztostsa, amely dnts meg is szletett a 87/2003. (III. 5.) KH. sz. hatrozattal. Idkzben az akkor rendelkezsre ll szerzdses sszegek ismeretben a projekt finanszrozsval kapcsolatban, a pnzgyi fedezetrl /vzikzm trsulati hitel, egyb nkormnyzati forrs/, a klnbz kiadsi elirnyzatokrl a tbbszr mdostott 824/2005. (XI.30.) KH. sz. hatrozattal az albbi dnts szletett: A projekt keretén belül a szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez szükséges 10%-os mérték sajáter-részbl, e Ft a Kecskeméti Víziközm

5 Társulat által felveend társulati hitelbl kerül finanszírozásra, az Önkormányzat készfizet kezességvállalása mellett. A szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez szükséges 10%-os mérték sajáterrészbl fennmaradó e Ft-ot az Önkormányzat évi költségvetésében kiadási elirányzatként biztosítja. Ezen összegbl e Ft-ot elirányzati szinten a 476/2006. (VI. 28.) KH. sz. határozat értelmében elkülönített 50%-os támogatás folyósítására az egyesített rendszerre /csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna egyben/ rákötött ingatlanok esetében az egy érdekeltségi egységre jutó érdekeltségi hozzájárulás Ft/ingatlan összeg megfizetése érdekében. Az Önkormányzat a Kecskeméti Víziközm Társulatot a szennyvízcsatorna bvítés közfeladatai ellátása érdekében évek között elreláthatólag e Ft-tal támogatja, amennyiben a Víziközm Társulat Küldöttgylése az egy érdekeltségi egységre jutó érdekeltségi hozzájárulás összegét Ft/érdekeltségi egység határozza meg. A további tenderek megvalósításához szükséges önrész biztosítása érdekében a e Ft összeg sajáter-részt az Önkormányzat évi költségvetésében kiadási elirányzatként biztosítja. A projektmenedzseri, szakérti költségeket évi e Ft összegben az adott évi költségvetésében kiadási elirányzatként biztosítja évig. Ezen összegek csak és kizárólag elirányzatként kezelhetk, mivel azok végleges nagyságát majd az összes szerzdéses összeg /komposztáló telep, eszközbeszerzés, kis-ispa/, a projekt megvalósítása során esetlegesen felmerül kockázatok pénzügyi konzekvenciái /régészeti feltárás, idjárás, stb./, az EUR-HUF árfolyam ingadozása jelentsen befolyásolhatják.

6 Mindezek értelmében az eredeti elirányzati összegek figyelembe vételével Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhel kiadási elirányzat: M Ft, amely összegbl kerekítve került, ill. kerülnek a már az eredetileg figyelembe vett 1 EUR = 244,75 Ft árfolyammal lekötésre az alábbi összegek: PR- és tájékoztatási tevékenység ellátása: Ft Technikai segítségnyújtás: Ft Mérnök/mszaki felügyelet: Ft Csatornahálózat bvítése: Ft, melybl Ft víziközm társulati hitel, a fennmaradó összeg önkormányzati egyéb forrás Szennyvíz-tisztítótelep fejlesztése: Ft Új komposztáló telep építése: Ft Eszközbeszerzés: Ft Összesen: Ft. A fentiek alapján Ft maradt kizárólag elirányzati szinten a kis-ispa projektre, amely összeg rendelkezésére állásáról már 2003-ban döntött a T. Közgylés, vagyis a saját forrás biztosítása többletkötelezettség-vállalással nem jár. A végteljesítési határidt tartalmazó december 31. napja Financing Memorandumot mindenképpen módosíttatnunk kell az új célok meghatározásával, a véghatárid meghosszabbításával kapcsolatban az alábbiak miatt: a komposztáló tender ismételt meghirdetése, melynek következtében ezen munkarész csak évben fejezdhet be, az eszköztender lefolytatása érdekében, a közbeszerzések eredményeként megtakarított támogatás felhasználása a kis-ispa projekt keretében oktber napjn megtartott ISPA/Kohzis Alap Monitoring bizottsgi lsen az EU biztosok tudomsul vve a megtakarts tnyt arrl tjkoztattk PME-t, hogy a Financing Memorandum mdostst jnius 30. napjig az EU Bizottsg el kell terjeszteni annak jvhagysa rdekben. A mdostsi krelemhez csatolni a kis-ispa projektet bemutat dokumentcit. A projekt vghatridejt december 31. napjban hatroztk meg, ezt kveten lehvsra nem kerlhet sor. Az elkészítési és szakérti költségek elzetes becslések alapján 100 M Ft körül kalkulálhatók, amely összegnek a költségvetési fedezetét az Önkormányzat évi költségvetésében biztosítani szükséges. A kis-ispa projekt eredmnyeknt megvalsul fejlesztsek szinte teljes mrtkben nkormnyzatunkat rintik pl: csapadkcsatorna pts, rekonstrukci, gy az elksztsi kltsgek nagyobb mrtk viselse javasolt Kecskemt esetben, mint az eredeti ISPA projekt esetn meghatrozott arny volt. Ennek mrtkt a vagyongyarapods figyelembe vtelvel javasolt meghatrozni gy, hogy a szennyvztelepen vgrehajtand fejlesztsek, mint kipl rendszert teljes mrtkben kiszolgl ltestmny hasznai kompenzl tnyezknt jelenjenek meg. Mellékelem a Mezgazdasági és Környezetgazdálkodási-, valamint a Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság jelen elterjesztéssel kapcsolatos határozatait. A Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság 107/2006. (XI. 3.) VVB. sz. határozatával javasolta megvizsgálni, hogy:

7 az aluljáró csapadékvíz elvezetésének problematikája a kis-ispa projekt keretein belül megoldásra kerülhet-e. a tanyás ingatlanok esetében az NFT II. keretein belül milyen szennyvízkezelési pályázati lehetségek állnak rendelkezésre. A hivatkozott hatrozatban foglaltakkal kapcsolatban a PME elksztette a tjkoztatst, amelyet mellkelek. Mindezek alapjn javaslom a T. Kzgylsnek a kis-ispa projekt megvalstst, mint Vrosunk infrastrukturlis fejlesztsnek jabb llomst. Krem a. T. Kzgylst az elterjeszts megtrgyalsra s a hatrozat-tervezet elfogadsra. Bizottság: a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozata az ülésen kiosztásra kerül. Kecskemét, november 16. (: Dr. Zombor Gbor :) polgármester

8 Hatrozat-tervezet.../2006. (...) KH. sz. határozat A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretein belül a kis-ispa projekt megvalósítása, a Financing Memorandum módosítása A Kzgyls megtrgyalta Dr. Zombor Gbor polgrmester /2006. sz. elterjesztst s az albbi hatrozatot hozta: 1./ A Közgylés a Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretein belül megvalósítja a kis-ispa projektet, amely beruházásnak a pénzügyi fedezetét az egyes ISPA projektek pénzügyi megállapodásainak kihirdetésérl szóló 89/2004. (IV. 20.) Kormányrendelettel kihirdetett, a Magyar Kormány és az EU Bizottság által megkötött Financing Memorandum 22. sz. melléklete értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint Végs Kedvezményezettnek megítélt nettó EUR-ból a közbeszerzések eredményeként megtakarított összeg biztosítja. Egyben felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az EU Bizottsághoz benyújtandó kis-ispa pályázat elkészítése érdekében. Felels: Dr. Zombor Gábor polgármester Határid: azonnal 2./ A Kzgyls felkri Dr. Zombor Gbor polgrmestert, hogy tegye meg a szksges intzkedseket a Financing Memorandum mdostsa rdekben, az j clok meghatrozsval, a vghatrid meghosszabbtsval kapcsolatban az albbiak miatt: a komposztáló tender ismételt meghirdetése, melynek következtében ezen munkarész csak évben fejezdhet be, az eszköztender lefolytatása érdekében, a közbeszerzések eredményeként megtakarított támogatás felhasználása a kis-ispa projekt keretében, mely beruházás megvalósításának tervezett véghatárideje december 31. Felels: Dr. Zombor Gábor polgármester Határid: június / A Kzgyls a 824/2005. (XI. 30.) KH. sz. hatrozatnak 1./ pontjt az albbiak szerint mdostja: 1./ A Kzgyls a Kecskemti Agglomerci szennyvzelvezetsi s kezelsi ISPA/Kohzis Alap projekt sajter rsznek finanszrozsval kapcsolatban az albbi dntst hozza: A projekt keretén belül a Szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez szükséges 10%-os mérték sajáter-részbl, e Ft a Kecskeméti Víziközm Társulat által felveend társulati hitelbl kerül finanszírozásra, az Önkormányzat készfizet kezességvállalása mellett. A szennyvízcsatorna-hálózat építéséhez szükséges 10%-os mérték sajáterrészbl fennmaradó e Ft-ot az Önkormányzat évi

9 költségvetésében kiadási elirányzatként biztosítja. Az Önkormányzat a Kecskeméti Víziközm Társulatot a szennyvízcsatorna bvítés közfeladatai ellátása érdekében évek között elreláthatólag e Ft-tal támogatja, amennyiben a Víziközm Társulat Küldöttgylése az egy érdekeltségi egységre jutó érdekeltségi hozzájárulás összegét Ft/érdekeltségi egység határozza meg. Az egyesített rendszerre /csapadékcsatorna és szennyvízcsatorna egyben/ rákötött ingatlanok esetében, az egy érdekeltségi egységre jutó érdekeltségi hozzájárulás Ft/ingatlan összeg megfizetéséhez az 50%-os mérték támogatás folyósításához szükséges, elirányzati szinten e Ft összeget a kiadási megtakarítások terhére biztosítja. A további tenderek: megvalósításához 1. A PR- és tájékoztatási tevékenység ellátása: Ft 2. Technikai segítségnyújtás: Ft 3. Mérnök/mszaki felügyelet: Ft 4. Szennyvíz-tisztítótelep fejlesztése: Ft 5. Új komposztáló telep építése: Ft 6. Eszközbeszerzés: Ft szükséges, összesen e Ft összeg 10%-os mérték sajáter-részt az Önkormányzat évi költségvetésében kiadási elirányzatként biztosítja. A kis-ispa projekt megvalósításához szükséges e Ft összeg 10%-os mérték sajáter-részt az Önkormányzat évi költségvetésében kiadási elirányzatként biztosítja. A kis-ispa projekttel kapcsolatos e Ft elkészítési, szakérti költségeket az Önkormányzat évi költségvetésében kiadási elirányzatként biztosítja. A projektmenedzseri, szakérti költségeket évi e Ft összegben az adott évi költségvetésében kiadási elirányzatként biztosítja évig. A hatrozat egyb pontjai vltozatlan tartalommal hatlyban maradnak. 4./ A Kzgyls a 466/2006. (VI. 28.) KH. sz. hatrozatnak 2./ pontjt hatlyon kvl helyezi. A hatrozat egyb pontjai vltozatlan tartalommal hatlyban maradnak. Felels: Dr. Zombor Gábor polgármester Határid: azonnal 5./ A Kzgyls felkri Dr. Zombor Gbor polgrmestert, hogy a fenti dntseket a mindenkori kltsgvetsi rendelet-tervezet elksztsekor klns tekintettel a HUF- EUR rfolyamvltozsbl ered kvetkezmnyekre is vegye figyelembe. Felels: Dr. Zombor Gábor polgármester Határid: értelemszeren 6./ Kzgyls felkri Dr. Zombor Gbor polgrmestert, hogy folytasson trgyalsokat a trsult teleplsek nkormnyzataival az elksztsi kltsgek viselsvel kapcsolatban az albbi szempontok szerint: az elksztsi kltsgek nagyobb mrtke terhelje Kecskemt Megyei Jog Vros nkormnyzatt, mint az eredeti ISPA projekt esetn meghatrozott arny volt. Ennek mrtke a vagyongyarapods figyelembe

10 vtelvel kerljn meghatrozsra gy, hogy a szennyvztelepen vgrehajtand fejlesztsek, mint kipl rendszert teljes mrtkben kiszolgl ltestmny hasznai kompenzl tnyezknt jelenjenek meg. A vonatkoz megllapods-tervezetet terjessze a Kpvisel-testlet el annak jvhagysa rdekben. Felels: Dr. Zombor Gábor polgármester Határid: február 28.

11 !" #!" ""# $ %&'()*+,-.-( $%&''()$(*(+,-(.()//(*,(/(.&/0*'$& / # 4 5 4&607/ 307/ 307 0#2&8&9 42$ : "# 1 2 & ;<<7;%<4 : &== 11 : &>><&<<<?3#2 & $%&'$(*(+,-/(,(+,((')&*&1//(*,(/(.&/0*'$& 5 24 " 5 5 4A3B & =C<7=D<4 : &%> 11 : &=<D&<<<?#2 & $(''234$.&/0*'&*(0'/*5. 3%EF<73C< # 1" !13G!18& &%3> 11 : &><&<<<?#2 & #0,/(62(4/(//*('1$(*7.&/0*'*(0'/*5.8& )5 541 # # 132" 5" !" 352 & %E7H<#1 &=3F =3C I,=<< I,;<<11 :

12 &E<&<<<?#2 & 9::;;:.&+&134$<-6278/-.&/0*'+4/(,56J=< !5"4 #4"2# ! ;< F< !551 2"64"H<&<<< = K43 D<&<<< = K48 # " 3! 5 #5 #!55! 2 3! 45!53 55 & 4H4!5"!"& 14!4"'# 5!4435 ""# 51#$ 52 22"#2: 4 5! L%<12! L "1!464!582& %&>F<I,%H<<M=D<2I,%D<<!5"3: &D;<&<<<?#2 & (8,($//*62& #*=&/%(*5=$>,/6?( %&%&9(P7 1 >><&<<<&7 1 %&H&9(P7 4 =<D&<<<&7 1 %&=&(51 # 1 ><&<<<&7 %&>&Q541 E<&<<<&7 # 1" %&;&'=7<<'H7H7<14!5" D;<&<<<&7 1 AB CDE;FD:::D

13 AAG#HHI"!" )(60,1& H<<F75L45L"2 6HDKH<<>&0Q/HH<KH<<>&0548"!1P "35#2 "5&H<<F# 43"2PR2%<<&<<<?73 A-'(QS.1 %<T7U %<K23"12> 2"1 %;K & 7!!;K23"12 ;3CK & 5 4" 35!52 &" "4!!2! & 12!! !24 &!!5 1545F<7F;T "1 4! 4325"!14!1 "& ><< = : A#2 &;<&<<<?& AAG#H " <06&1,0)+4/( "!5 5 #2#4 5" 52#4! & 5" 2#4!4 4#23 5" 2#4 #324

14 2#4 5 & 22 4& & %H< H 72#4!433 3!3: A#2 &H>H&<<<?&

15 C1%)($0<,*0/=&$//&,&4/&/=(*)0<, '3255"! & /!R1225 3!& 25 5! 42!4& 5 2! ! !2 1!&5 3 #4# 32 & - 3" : A#2 &%EH&<<<?& 9D9D $&+34$/(,('4/-.('/*<56%($(*$( " 352& 9(P5 "4 5 5&51 # " ! 5& 2! !3!5!553 # 5&!"##!"$%&54 H<<H7 D 3%H &&&"' &%(((&' & &&) H4=< = K21!#: A#2 &%<<&<<<?&

16 AAG#H "B "" (8,($//*62& =&%0#2# !4 =&H/!2 2!6%48 =&=&91!# AAG#H " B #*=&/%(*5=$>,/6?( H>H&<<<&7 %EH&<<<&7 %<<&<<<&7 J9KD:::D >&A9*N-.7B(.,*(S)-( 8(,(',(6%06$/*0,&+&./'>3(,( ;<< = 75!5 4 6#!! 18!& 9(P#2# 5# 2#4 4 " 1& 5 #1! !5 44 5#!! 1 114"&#2 5" * 2& H4C<< D<< = 7: A#2 &D<&<<<?&

17 $#2 =T7& #B ""I!L (8,($/$&6&$&/ (*3($(//>,/66'2?( %&' %&CHD&<<<&7 H&(57!" ;<&<<<&7 =&(57 ;=>&<<<&7 >&A2 D<&<<<&7 ;&/ $=T C%&CF<&7 AMBAL ;DKN9DEN:D 01 3H<<F&"#HC& $ 7Y 7&2# )$ 957X 42!!'

18

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgrmestere /2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének június 28-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgrmestere /2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének június 28-án tartandó ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgrmestere 11.565-29/2006. ELTERJESZTS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. június 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Ő Ö É ü ü É ö é Ö é ő ü é é ó í ü é é ő ö ő ó é é ő É Á é ő Á Á í ó é ő ó é ö ó ö ó í ö ó é ű ö é é Á ö É ő ő ő ö ö í ü é ü é é ő ö Ü ő í ü é ü é ő ő é é ő ü ú Ü é ó ö ő ő ö ö ü Ö ő é é ü é ö ö ö ő é é

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA 5 / KGZDELEM AZ VGHAJLATVZLTOZZS ELLEN ^ AZ EUR`PAI UNI`S FELLVPVS ESZKdZTZRA 5 / KGZDELEM AZ VGHAJLATVZLTOZZS ELLEN ^ AZ EUR`PAI UNI`S FELLVPVS ESZKdZTZRA

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s KÖZBESZERZÉSI TERV

Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s KÖZBESZERZÉSI TERV Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. évi tervezett beszerzések 1 Figyelemmel arra, hogy a Nagyat{di Region{lis Szennyvízt{rsul{s (tov{bbiakban: T{rsul{s) a közbeszerzésekről

Részletesebben

ú ő ú éľ é ú ľ é ő ü ú é é é é ő ő é őł é ł é ź ź é é ť ó é é ő é é őł ü ú ź ó é ő ú é é ű ű é ú ő ľ ó ó ó é ú ć ó é ő ó ó ő ú Ż é é ű ľ ű é ú ö ö é é ó ö ű é ú ó é ő ó ó ľ ú éľ é ű ű é ú ö ľ ó ť ű é ú

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

ő ú ú Í ő ű ú Í Í Ó Ó Ú Í ú ú ú ú ü ú ú ő ú Í ú Í Í Í ű Í Í ü Í Í ü Í Ü ú ú ű ú ő ú ü ő ú úí ő ú Í Í ő ú ő Í ő ő ü Ú ü Ú ű ü Ú Í Á Ó Í ü ő ő ő Ú Ü Á Í Á Ö Ü Ö Ö Í Í Ó Í Ó Ö ú ű Ó Ó Í ú Á Í Á Ó Á Í ü Í

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

# $% $& %&' '&( )* "++! * # * 0 $& ( 2"++, 23 42("+" 5 64 1 2 * 3153 0 * & 57 # "++- * 888 9 &* 5 * 5* 7 *0 # 0 &: 0( 0* 50 "++!

# $% $& %&' '&( )* ++! * # * 0 $& ( 2++, 23 42(+ 5 64 1 2 * 3153 0 * & 57 # ++- * 888 9 &* 5 * 5* 7 *0 # 0 &: 0( 0* 50 ++! !"" #$ %&''!" /0 /7(52 $%"++!*1 # $% $& %&' '&( )* "++! *,"-"-./0*1 # * 0 $& ( 2"++, 23 42("+" 5 64 1 2 * 3153 0 * & 57 # "++- * 888 9 &* 5 * 5* 7 *0 # 0 &: 0( 0* 50 "++! *5 5* ; & & 5 : * ;55*1 ++

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS A Bicske Vrosi Óvoda 2018-2023 vre szl tovbbkpzsi programjrl s 2018. vi beiskolzsi tervről 1. előterjeszts szma: 79/2018 2. előterjesztst kszítő szemly neve: Ádmn Bacs Erika 3. előterjesztst

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS A Bicske Vrosi Óvoda 2013-2018- vre szl tovbbkpzsi programjrl s 2017. vi beiskolzsi tervről 1. előterjeszts szma: 68/2017 2. előterjesztst kszítő szemly neve: Pötördi Bianka 3. előterjesztst

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

Egysges szerkezelbe!?9toit mdostott A Háromszögletű Kerekerdő Alaptvány (1183 Budapest, Kosztolányi u. 28.) 2005. április h 28. napján kelt alapt okirata a 2005. június h 15. napján kelt alapt okirat mdostással

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

Írásbeli vizsgafeladat Számvitel alapjai tárgyból. 2008. október 28. Összesen 45...

Írásbeli vizsgafeladat Számvitel alapjai tárgyból. 2008. október 28. Összesen 45... Minta ZH BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM PÉNZÜGYI SZÁMVITEL ÉS VEZETI SZÁMVITEL TANSZÉK Írásbeli vizsgafeladat Számvitel alapjai tárgyból 2008. október 28. Kérjük, a dolgozat megkezdése eltt az alábbi adatokat

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezel Nyilvnosan Működ Rszvnytrsasg Flves jelents 2013H1 (2013 janur 1.- jnius 30.) Kszült: 2013/07/04 Vezetsgi jelents A Plotinus Vagyonkezel Nyrt. jelentsben az els flv folyamatairól s

Részletesebben

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről Elterjeszts A Bicske Vrosi Óvoda 2017/18-as nevelsi vre vonatkoz munkatervnek vlemnyezsrl 1. elterjeszts szma: 310/2017 2. Elterjesztst kszít szemly neve: Tuba Gabriella 3. elterjesztst kszítsben közreműköd

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

amely létrejött a Főváros és a BVK (a továbbiakban együttesen: Felek) közölt az alább megjelölt helyen, időben és tárgyban a következő feltételekkel

amely létrejött a Főváros és a BVK (a továbbiakban együttesen: Felek) közölt az alább megjelölt helyen, időben és tárgyban a következő feltételekkel KÖZFELADAT ELLÁTÁSÁNAK ÁTADÁSÁRA IRÁNYULÓ MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Főváros vagy Kedvezményezett) - képviseli: Tarlós István, főpolgármester

Részletesebben

á Á á ő ú á ö Ó ú á á ö á á í é ő ú é á é Ö á é é á ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é ó í ó é á é ő í á ö Ó ú á á ö á á ó ö ő

á Á á ő ú á ö Ó ú á á ö á á í é ő ú é á é Ö á é é á ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é ó í ó é á é ő í á ö Ó ú á á ö á á ó ö ő Á ő ú Ó ú ő ú Ö ő ő ő ű ő ő Ó ú ő ő ű Ó ú ő ú ő ő ő Ó ő ő ő ő ú Ó ú ő ő ő ü ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő Í Ö Ö ő ü ú ő Á ő É ő ú ü ő Á ü ő ő ő Ú ű ő ő ő ú Ó ú ő ő ú ő ő ú ő Ó ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ő ő ő ő ő

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 30.741/2010.

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 30.741/2010. Azonosítószám: 00-01-02 Változat: 2 Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 30.741/2010. ELŐTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 24-én tartandó ülésére Tárgy: Lakossági

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q3 (2012.július 1.-szeptember 30.) Kszült: 2012/10/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a harmadik

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

ő í ő í ő ű ő í ó í Í Ü ó ó ő ó ö í ő ó í í ó í ú ó í í ó í í í í ő ő í ő í ő ő ű ö í í ő í ó Í ü ö í ő í ő ű í ü ű ö ó ó í ű ü ü ű Ö ő ü ó ú ő ó ő í ő ő ü ő ó í ő ő ö ű ó ő ő Ó ű ő ő ó ü í ű í í ő ö ü

Részletesebben

Ü é é ó é ő é é ő ó é í ó ó ó é é ó ó ó ö ő ő é ö é ö é ó é é ő é ő ű ü é ó ö ő ü é é ő ó ü ő é é é ö ó ő é é í éé é ó ó ő é é ó ó ó é é é é Ü ő é ő ö é ő í ő í ó é é ö é é é é é ó Ü ő é é é ü í ő ó ö

Részletesebben

Á Á ö Á Á ü Á Á Ó Í Ó ú ó ó ó ó í Ö ö Ö öü ó ó ö ó í ó Ö ö ó ó ó ó ó ö ó í ó Ö ö í ó ó ó Í Ó ö ó í ó ó ü ú ó ó ö ü í ö í É ú Á Á ö Á ü ü Á Á Á í Ő Ö Ü Ö ü ü ú ü ó ö ú ö ÜÖ í ó ó ú í í Ö ü ö Ö ö ó ó ö ó

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2013Q1 (2013 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2013/04/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/347 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2008. december 19-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

! " #$ . / / 0. / / 1 2

!  #$ . / / 0. / / 1 2 ! " #$ % & ' ( & ) & * & & ( + & ' ( & ) &, ( - & & &. / / 0. / / 1 2 3 & -, ) & #4 5 6!" #$!%!&!!'"!" ( )%!*+!(,*)%*)-. /0!)! / 1 2!(*+(! / 3! / 4*! /5 4!"-!! /5 4!"!! /5 6 ) /5 4!"!! /5 7 )! )%-!")!

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2012.

MEGHÍVÓ. Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 24/2012. Kisújszlls Vros Polgrmestere 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 240 Fax: 59/321-139 e-mail: polgarmester@kisujszallas.hu honlap: www.kisujszallas.hu MEGHÍVÓ Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak Kpviselő-testülete

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszak gazdálkodásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

Í ű ű Í ű Í ú ú ú ű ű ű ú ú Í ú ű Panzi, ami lelretv teszi egyszeribenakr egy autbusznyi vendgfbgadst s elszllsolst. knlaz idegenforgalrnilehetsgekfejlesztst ja az blbvtsi rnunkk rnegkezdsea Szobirvnl.A

Részletesebben

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás Ügyiratszm: BI/1286-8/2014. Trgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgltató kijelölése orszgos belföldi tudakozó nyújtsa vonatkozsban Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

2012 Légkondicionálók

2012 Légkondicionálók 2012 Légkondicionálók [!"#$%&'()*+,#"-"+,./0*&1231!"#$%&!"# $%&'() '()*+,#"'() #"-"+, "+,./0./0*&1 *&1231 *&1 231 < újraindulás Golden Fin hőcserélő Alvás Turbo Öntisztítás VLED Kijelző Hőmérséklet kompenzáció

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

0-b4:5)*3J4#5J'3Jc(5"%*

0-b4:5)*3J4#5J'3Jc(5%* !"#$%&($#)* +,#-.*!"#$%&()*&%+",-./"0.123"4567$.89.-5"+:;.)8+"14:*%1675*?4574@4&94:AB*!"#"$%&

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Flves jelents 2012 Q1-Q2 (2012 janur 1.-jnius 30.) Kszült: 2012/07/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első flv folyamatairól

Részletesebben

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011.

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011. Ú Ö É Á ü í í Í Ü ő í ő ő ü Ü ő ÍÜ Í Ü ő Á Á Ó Ú Í Á Ú í É Á ú Ü Ü É Á Ó ő ő í í Ö Ü Ü ő í ő Í í Í ú í ő Ó Ú Ö Í Í í Í ü Í Í ő Í Íü í ő É ő ő Í A Pcsi Nemzeti Színhz Nonprofit Kft. kzhasznúsgi jelentse

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 7 I.1 A vállalkozás bemutatása 7 I.2 A Társaság

Részletesebben

2009. év október hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ

2009. év október hó Tolna Megyei Közlöny XIX. évfolyam 4. szám KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ Szám: 812-3/2009. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 105/2009. (XII. 11.) határozat Létszámcsökkentés elrendeléséről. 114/2009. (XII. 11.) határozat A Közgyűlés Területfejlesztési Tanácsnoka

Részletesebben

É ö Á É É É É Á í ő ö ö ü ő ü ó É ü ö ü ó ú ó ó í ő ó ó ő ú ó É ő ő ó ő ő ő É ö ö í í ő ő ő ő í ő ő ö ö É ü ö ü ő ö í ó í ő ő ő ó ő ő ü ü ü í ó ő É ő ó ő ó ó ő ő í í ő ő ő ő í ő ö ő ő í ó ő ü ö ö í ú ó

Részletesebben

- $! ""./0+1 &!2" 3& &# $!!4"&"#! 5""1 -&"#! $&"8&3"2

- $! ./0+1 &!2 3& &# $!!4&#! 51 -&#! $&8&32 "# "!! "$%%&'()*+!""!# $!!%&&'"(!)!*%'+, #&"! - $! ""./0+1 &!2" 3& &# $!!4"&"#! 5""1!!"&)" -)"!"&"#! '6-7"! 2"!"7&!&&"8! #79!"&!# : -&"#! $&"8&3"2 2&-&37&7!"#&" &3"" MAJERIK Viktor: Gyógyszeripari szétválasztások

Részletesebben

Enying Város Polgármestere

Enying Város Polgármestere Enying Város Polgármestere Előterjesztés Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 29-i rendes nyílt ülésére Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása - KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 azonosítószámú

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. OKTÓBER 14-én SZERDÁN -10 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 20-i rendkívüli ülésére 4. Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás MÁV P+R parkoló kivitelezésével kapcsolatban Az előterjesztést

Részletesebben

Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Budapest Főváros Önkormányzata Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1111111111111111111111111111111111111111111111111m 11111111111111111111111 '1000063841203' ikt. szém: FPH058 11224-1412014 ------------------------------~~~~---

Részletesebben

G Á R D O N Y V Á R O S J E G Y Z Ő J E 2483 Gárdony Szabadság út Tel: 22/ Fax: 22/

G Á R D O N Y V Á R O S J E G Y Z Ő J E 2483 Gárdony Szabadság út Tel: 22/ Fax: 22/ G Á R D O N Y V Á R O S J E G Y Z Ő J E 2483 Grdony Szabadsg t 20-22 Tel: 22/355-122 Fax: 22/355-375 Szm: 4827-3/2016. Üi.: Jankovics Zoltnn Tel: 22/570-237 Trgy: Zajkibocstsi hatrrtk megllapítsa Velence

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület január 15. napján 10:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület január 15. napján 10:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község 5555 Hunya, Rkczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghvjuk Önt a Képviselő-testület 2014. janur 15. napjn 10:00 rakor tartand ülésére, az albbi helysznen: Községhza Tancskoz terem Napirend: 1.

Részletesebben

Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Elıterjesztés 4. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: A Megbízási szerzıdés a Lajosmizse Város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének

Részletesebben

Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Nádudvar Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Ö É É É É Í Ü Ü É Á Ó Ö Ü Ö Ö Ü Ö Í INooror-Ás Kolcsr Imre, a Magyar Geocaching Kzhaszn' Egyeslet kpviseletben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg 2IOslilz)IO. sz' levelnek csatolsval a rendelkez rszben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/189 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2010. szeptember 28-n (kedden), 13.00 rai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2016. június 28. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. A Zwack Unicum Nyrt.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére. Közbeszerzési Szabályzat módosítása 7282/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. március 31-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása Az előterjesztést készítette: dr. Laczkó Katalin Beruházási és

Részletesebben

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. *Felülvizsg{lat: 2014.05.29. 2. verzió *Eg-Gü Fürdőszoba tisztító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - pályázat kiírására ingatlan

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Trgyév: 19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapujn keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Csaldi név Első utónév Tovbbi utónevek Viselt név: Dr. MARKOVSZKYNÉ

Részletesebben

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt.

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyirat: 40.232-3/2009 CÍM: ELŐTERJESZTÉS ÁTHIDALÓ JELLEGŰ, VALAMINT 2.800.000 E Ft ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITELKERET/ÉVENTE MEGÚJÍTANDÓ ÁTHIDALÓ

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104076-2-17/2015. Ügyintéz: dr. Kisgyörgyei Ágnes Lovrityné Kiss Beáta Filakné Enyedi Andrea Kissné Nagy Ildikó Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda

Jegyzőkönyv. Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda 1-11 / 2015 Jegyzőkönyv Helye: Jnoshalmi Polgrmesteri Hivatal Polgrmesteri Iroda Készült: 2015. augusztus 31. napjn 14 00 órakor a Jnoshalma Vros Képviselőtestület nyílt ülésén. Jelenlévő képviselők: Czeller

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ő é í é ő é ő ő é Ö é ő ü ü é é é ö é é ő ó ő ö ó í ó ó é é ü ó í é ü é é ö é é í é ö é ö é é ű ő é é ö ű ö é é ö ű é ö ú É ö é é é é ö é É é ö ö í í ö é é ü é é ö é é é ő é é ő é é é ő ó í é é ő éí í

Részletesebben

É Í Á É Í Í Í Í Ú Í Ö Ö Az tizemels titemezse Forgalomba helyezs ve: 2010 v Tervezsi lettartam fele: 1512: 8 v Forgalom szmts ve: 2018 v A terv ezett b eruh zs hatstertil ete Ngy helyen, az rt tengelyt

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...19. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2011. május 31. VII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...19. oldal 25/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

ö ö ö ó ó ó ó ö ü ö ó ó ö ö ó ó ó ö ó ó ö É É Á ö Ö ö ó í ó ö ö ö í ö ó ű í ö ö í ó ö í ö Í Ö Á É Á Á ö ó ö ó ü ó ö ö ö ö ö í ö ó ó ó 2 (5) A kpvisel-testület az önkorm nyzati vagyonból nem minsít vagyonelemet

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az erdő ignybevtellelkapcsolatos pontos meghatrozsokat az Evt,77-B5. -ai valamint az Evt. vgrehajtsra kiadott 153/2009.(X1.13.) FVM rendelet (a tovbbi

Az erdő ignybevtellelkapcsolatos pontos meghatrozsokat az Evt,77-B5. -ai valamint az Evt. vgrehajtsra kiadott 153/2009.(X1.13.) FVM rendelet (a tovbbi É Á Ü Ü ő ú ú ő ö ö Ö ő ő ő Ú ö ö ú ö ő ő ú ő ú ű ó ő ű ő ű ő ó ú ő Ú ó ó ó ö ő ű ó ö ó ő ú ő ő ő ő ő ö ó ó ó ó ö ő ő ó ó ő ó Ü Az erdő ignybevtellelkapcsolatos pontos meghatrozsokat az Evt,77-B5. -ai

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340094-2010:text:hu:html HU-Nagykanizsa: Mérnöki szolgáltatások 2010/S 222-340094 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben