Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 ó ő ó ő ó ó ö ú ó ő ő

2 ó ó ö ő ó ö ú ö ö ö ú ó ó ö ú ö ú ő ő ö ú ű ö ö ú ü ö ö ö ö ó

3 Szmviteli beszmoló bemutatsa A szmviteli beszmoló főbb adataiaz a bbiak: A. Befektetetteszközök I. Immaterilisjavak II. Trgyi eszközök j':*p:?-}"gji::lto-"-g} -IT:.9.g{:kP. -P:-I-g:-g-9:-t-l"l-"-lg3!"?9:+ l0-l? I' Kszletek II' Követelsek 85 III.Ettkpaprok [V. Pnzeszközök C. Aktv időbeli elhatrrolsok BSZKÖZoKtsszBsEN r 0r2 I!J:ey..TJ"..9'9p-q.b:.19*q?gl."lll9}.9.(:) III.Tőketartalk IV. Eredmnytartalk V. Lekötött taftalk VI. Ertkelsitartalk E. cltartalkok F. Kötelezettsgek t!t:lt"t-ot-oll 5g"t:k-Tl!J9gst II, Hosszúlejratúkötelezettsgek III.Rövid lejratúkötelezettsgek 275 G. Passzvidőbeli elhatrolsok 445 FoRRÁsoKosszBsBN -o:.x:.5:**:.tí"19:9''i9:y*.e-b.::.9.::.l: 5gr $...'..""Í:"9-ly.**o9Í.:-l""..Ip."..-{t"*.ge*"t - alaptótól - központi költsgvetsből ":-l':lvi_9_*_"-l-***"{tltl-ol -:-9gy-99 P yzati útonelnyert tmogats ó 802

4 ú ő ó ó ő É ö Í ü ű ü ű ű É ö ú ű ü ó ö ö ú ö Í ö ő ö É Í ú ö ó ű ő ó ö ó ó ő ö ó ö ó ö ó

5 ó ö ö ó ő ő ú ó ő ö ó ó ő ó ó ő ő ó ö ú Í ő ö ő ü ó ö ü ö ö ó ó ü ú ö ü ö ü ó ó ó Í ó ö ő ü ő ő ó ő ü

6 Kozhasznrtevkenys g - annak tartalma,volumene,jellemzoi, körülmnyei - az A szervezettrgyviközhasznú tevkenysge albbiakbanfoglalható össze: A szeruezetkiemelten közhasznú tevkenysge: Az I99,I vi CLVI. törvny (Khtv.) 26ó c.) pontjnak 1. alpontjban foglalt egszsgmegorzs, betegsgmeg e ozs,gyó gytó-, egszsgü gyi rehabilitci ós tevkenysg. A szervezetolyan feladatokat lt el, melyekől a Magyar Köztrsasg Költsgvetsrőlszóló törvny XXI. fejezet 9.2. pontjartelmben llami szerveknekvagy önkormnyzatoknak kell gondoskodnia A szervezet vezetse A szeruezetfelptse, döntsi struktúrjnak,vezetsnek' kpviseletnekfőbb jellemzői, a vezetic tisztsgviselőkadatai az a bbiak: A szervezet vezetse -SgzsJrl-e"9 ElnökselElnök XIII.Prknyutca14.vIU46. L" "" "PILQF-q-e9ik-lnef, VII. Rózsa utca 33. Fszt. 1. _B*bgh9"4]glp!.-'Ll..' -.. Felügyelet X. oltó utca10.iv9. FővrrosiÜgyszsg TörvnyessgiFelü gyelet 2.6. Szervezeti felpts A szervezetönlló rszegysgekre nem bontható. A szervezetkpviselett az elnöksgi tagok együttesenltjk el F oglalkoztatottak A szervezetfoglalkoztatsi helyzetnekfőbb jellemzi5i az albbiak.: Fo alkoztatottak Főllsú alkalmazott 3. A vagvon felhasznlsa 3.1. A vagyon felhasznlsval kapcsolatos kimutats A vagyon felhasznlsval kapcsólatos kimutats az albbi: alaku sa 4783

7 -6- Tőkevltozs lp-p- g9l"y'....vl gl. -"-::t... ":lg9" n Közhasznú tevkenysg eredmnye Kiegszts a vagyoni helyzet alakulshoz A vagyon felhasznlst megfelelően mutada be a kimutats, annak rtelmezshez aegsztő informciók közlse nem szüksses. 4. Költsevetsitmoeatsok felhasznlsa 4.1. Költsgvetsitmogatsok bemutatsa A szervezeta trrgyvben költsgvetsitmogatstis ignybevett. A tmogatsokjellemzői a trgyvi gazdlkodsbemutatsasorn, a bevtelekrsz etezsnl kerülnek bemutatsra Ktiltsgvetsitmogatsok felhasznlsa A költsgvetsitmogatsokfelhasznlst mutatjabe az a bbi tb zati felhasznlsa Szemlyijövedelemadó vo-nak közciúfelhasznlsra Központi költsgvetsiszervtől ms, elkülöntett llami pnzalaps szerver "Il":lyj'"gll'.".Ím'x?"3l9}".É:'!"?-e".:."."9i -{i::-u-p:""gltgl-"p"":p:i"9:5_"*f"y-',*191. q9":?.:i'y'"""..: I:P.*'lÍ:i9*.."".''P-Ttg!:".'t"T"ll19-1i'-q9".":9}''':r'9'r-"-9j i-lp-il"o-""." "_ Ms fons 5. A Lrevvigazdlkodsbemutatsa 5.1.Bevtelek Kapott &mogatsok Az AATSZ trgyvikapotttmogatsait mutatjabe a jogszablyszerintibontsbanaz a bbitb zat: forrsonknt jgy-:.9:.p*'*ílz-::í*\5gr::.lí"lg-[*:t-q.]:t" "".9.:-:'..*':lyi Központi költsgvetsiszervtől ms, elkülöntett llami pnza apsszervei l 500

8 -7- Helyi önkormnyzatok sszervei Kisebbsgitelepülsiönkorminyzatok sszervei "T.:-lqny.lÍ*.o:]s.p.t-'ll-y.r*to5l*yl's-li.:t9:9"I:?"9l".v.'"9j Alaptó P y zati útonelnyert tmo galsok A szervezet ta atargyvbenplyzati útonelnyertkapotttimogatsok az a bbiak: zaliűton Nemzeti Civil Alapprogram Drogellenes Tagdjból szrmaző bevte ek A szervezeta trrgyvben tagdjcmn bevtelt nemrealizlt. Ktizhasznú tevkenysgbevtelei Az AATSZ közhasznútevkenysgnek trgyvibevteleit mutatjabe az albbi tb zat: Egyb közhasznú bevtelek A szervezetatrgyvben közhasznútevkenysge keretben egybjogcmen bevtelt nemrealizlt. V Ialkozsi tevkenysgbevte ei Az AATSZ a trgyvben vllalkozsitevkenysget nemvgzett, 5.2. KÍadsok Cl szerinti juttatsok A szervezeta trgyvbenalaptevkenysge keretbenadomnyt,djakat,egybjuttatsokatnem nyújtott. Clszerintitevkenysgvel kapcsolatban az albbirszletezs szerintikiadsokatszmoltel. C szerintikiadsok rszletezse

9 ?!t?" s j uttatsai Y ezetőtisztsgviselők A szervezet vezető tisztsgviselőia trrgyvben kizrrólag munkadjat,tiszteletdjatkaptak az a bbiak szerint: Kiizhasznú tevkenysgműködsíköitsgei A működsiköltsgekalakulstmutatjaa következő tb zat. Kiizhasznú működsi kö Tiszttószer ["999:t:t"ly*o"-lgjy-p.y_ Egyban Sz ls, utazs Posta. telefon Brletidiak Karbantarts " *:7-LQ!*,?_" Könyvels, könyvvizsg1at Egybszo1gltatsok Bankköltsgek _9-p"."P-Í"*:.lEÍe..."'..."..." j:lp*"f-!"z:"! r:rí]yj **^i+,i" 17"?_ t""?p_?_ R' ;;ó";5 -F::isl-{5:-\ Értkcsökkens Egyb rfordtsok Osszesen Yllalkozsi tevkenysgrfordtsai Az AATSZ a trgyvben vllalkozsitevkenysget nemvgzett. I I'113

10 ö ú ü ö ú ö ú ő ö ö ö ö ó ú ö ö ú

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19282604-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 1025 Suli Harmónia-2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 8767 Felsőrajk, Szabadság utca 46 2010. Fordulónap: 2010. december 31.

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2006. Adószám: 18559334-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

ÜRÖMI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

ÜRÖMI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE ÜRÖMI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLET 2096 ÜRÖM, FÜLEMÜLE U 16/B. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Üröm, 2009. április 17. Lökkös Attila elnök TARTALOM 1. Számviteli beszámoló...3 2. Költségvetési

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006.

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. A.l AzALAPITVANY 1.) Neve: Vadaskert Alapitvdny a Gyermekek Lelki Egeszsegeert. rovid itett n6v: Vadaskert Alapitvdny

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2014. év. A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. év A Tihanyi Alapítvány - közhasznú szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához Az Alapítvány bemutatása: - neve: Tihanyi Alapítvány - címe: 1013 Budapest Krisztina

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben