A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai"

Átírás

1 Hírlevél XVI. évfolym 205. szám június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori Hímző tábor július 25-től 29-ig Témáj: klocsi hímz / kori, fehér, színes szomorú/ elméleti gykorlti elsjátítás, vlmint Klocs környéki népszokások rzletes ismertete elődás keretében. Az áltlunk már feldolgozott hercegszántói hímztechnikák változtink gykorlás, Hímzeink szegeinek díszíte, szegő minták lklmzás, színes hímzek mosás, vslás különös tekintettel most tnultkr. A rztvevők köre: régiók községeikben működő szkkörök vezetői kecskeméti díszítőművz szkkör tgji. Táborvezető. Dr. Vrg Ferencné Népművzet Mestere ( ), kpcsolttrtó: Mucsi Jelnőné: Hsználti tágy- szoborfrgó tábor ugusztus 1-6-ig Témáj: z lkotótáborbn hsználti eszközöket, játékokt, szobrokt kzítenek, de z idei év tervei között szerepel rönkbútor kzít is. A gyermekeknek külön tárgykzítt is szervezünk, nyklánc kulcstrtó ffrgás népi motívumokkl szerepel progrmbn. Két elődást hllgtnk meg rztvevők Orisek Ferenc tölgy- kácf mint szbdtéri lpnyg, ezek összehsonlítás más ffjokkl. Erdélyi Tibor szbdtéri lkotások kzült lkotások felületkezelének szbályi legújbb felületkezeli technikák ismertetét végzi. A rztvevők köre: ország több megyéjéből (z érdeklőd szerint BácsKiskun, Pest, Bék Heves, Szbolcs-Sztmár-Bereg megyéből) vlmint 5-6 fő fitl ffrgó, egyesületünk tgji, ffrgás iránt érdeklődő, helyi szkkörökben már előképzettséget szerzett fitlok. Táborvezető: Apró Tmás Növényi fest, szöv, nemezkzít játék lkotótábor ugusztus 7-14-ig A tábor első felében, rzvevők megismerkedhetnek növényi fest lpjivl. Az első np trtlm hideg meleg pácok elkzíte, festendő nygok pácbn vló elhelyeze. A második npon szkmi kirándulást szervezünk Ceglédre, z ottni kártoló mesterhez, megismerkedhetünk különböző gypjú fonl fjtákkl. Az éppen nyíló, így festre lklms festőnövényeket gyűjtünk Ngykőrös környékén elkezdjük sárg, zöld brnás árnyltok festét. A negyedik npon vörös színnel, vló festsel ismerkedhetnek meg rztvevők. Festünk Mexikóból szármzó bíbortetűvel, vlmikor Mgyrországon is ismert festőbuzérrl vörös fávl. Az ötödik npon kerül sor z indigóvl vló festre, melynek felhsználásávl különböző kék színeket érhetünk el, illetve sárgák továbbfestével zöldet nyerünk. Termzetesen már z első nptól kezdve, festetlen, nyers gypjúból fonlból, szövünk, játékot kzítünk nemezelünk is. A szövött-fonott nygokt, kereten, mdzgszövő táblákon szbd kézzel kzítjük. Ezeket drbokt kz formájukbn festhetjük meg. Esténként elődásokt trtunk, kirgizisztáni, törökországi indii tpsztltinkról játékkl, játszássl, játéktörténettel kpcsoltos témákról. Táborvezető: Ngy Mri Mindhárom tábor helyszíne z egyesület ngykőrösi lkotóház. Kulturális rendezvényszervező rz-szkképesít szerezhetnek érettségi vizsgávl rendelkezők Közművelődi Intézetben Kecskeméten. A 23/2011 (III.8.) Korm. rendelet zen, táncos rendezvények működének biztonságosbbá tételéről szól. A rendelet értelmében zen, táncos rendezvényt helyiség üzemeltetője, vgy kulturális rendezvényszervezői, vgy rendezvény konferenciszervezői képesítsel rendelkező rendezvényszervező szervezhet. A Kulturális rendezvényszervező rz-szkképesít zonosító szám: A képz célj képz során megszerezhető ismeretek, kompetenciák A 23/2011 (III.8.) Korm. rendelet áltl előírt kulturális rendezvényszervezői képesíthez szükséges ismeretek elsjátítás, továbbá, hogy képz sikeres elvégze után szkember lklms legyen kulturális kpcsoltokt építeni;identitást egyéni kompetenciákt támogtni;támogtni z állmi, helyi ünnepek progrmját; Biztosítni szervezet szbályozás szerinti működtetét; Biztosítni tevékenységek feltételeit; Biztosítni szervezeti egység üzemeltetét; Felnőttképzi köröket, folymtokt szervezni; Tömeg- internetes kommunikációt működtetni; Helyi kpcsoltrendszert építeni A képz megkezdének szükséges feltétele: érettségi vizsg. A szkmi követelménymodul zonosítój megneveze: A kulturális kpcsoltok z identitás fejleszte, Kulturális rendezvényszervez. Záróvizsgár bocsátás feltételei: -modulzáró vizsgák eredményes letétele -igzolt igzoltln hiányzások mértéke nem hldhtj meg z össz. elméleti órszám 10 %-át ( 80 elméleti ór esetén: 8 ór A tervezett össz. képzi idő 200 ór: 80 ór elmélet, 120 ór szkmi gykorltot kell teljesítenie rztvevőnek. A képz módszerei Csoportos képz, melyre heti egy lklomml kerül sor. Mximális létszám: 15 fő A képz helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4-es terem A képz kezdi időpontj április 27. Befejez várhtó időpontj július vége. Okttóink többéves szkmi okttói, felnőttképzi gykorlttl rendelkező szkemberek. A képz díj: Ft Ft vizsgdíj. Rzletfizetre vn lehetőség. További tájékozttást illetve jelentkezi lpot z ügyfélszolgálton (Kecskemét, Kton J. tér 8.) címen vgy 76/ s telefonszámon kérhet Hskó Renát tnácsostól

2 Bemuttjuk -És népi iprművzet? -Az, hogy vlki népi iprművz, vgy ngy történelmi korszkokhoz kötődő iskolázott fszobrász, z ngy különbség. A kitűnő népi iprművz szkmilg nem lejjebb vló, de más. Más z, mikor vlkinek szkmi tudáshoz kötődik szellemi háttértudás. Ennek ellenére ngyon fontos népi iprművzek munkáj. Mivel fszobrászt törlődött szkmi névjegyzékből, m ők zászlóvivők. -Honnn számítjuk fszobrásztot? -Ennek európi bölcsője frgott oltárok megjelene. -Az kkor még nem funkció volt? -De. Akkor még nem vált külön. Akkor még klérus szempontjából fontos, z isteni htlom földi letéteményességének htlmi kifejező eszköze. A htlom jelképei z egyre ngyobb templomok, egyre ngyobb, egyre gzdgbb oltárokkl. H nincs jelentős htlom, pénz, nincs jelentős építkez. Ezek reprezentálják z dott htlmt. - Vissztérve fszobrászthoz. Azt mondtd, hogy z ipri termel áltl diktált formákt vgyunk kénytelenek hsználni, még szeretjük is. Azok formák, miket te hsználsz, miért jobbk z embernek? -A mi formák külső erő áltl, gépek áltl diktáltk. A fszobrászt termzetes folymt eredménye, termzetes lkotás. Az előző ezer év bútorművessége először templomokbn, mjd polgárság otthonibn is megjelenik. Az ebben stílusbn kzített bútort nem lehet kármilyen lkásb berkni. Korellentmondás lenne brokk bútor pnellkásbn. Mégis megőrzendő, mert ezer évet dobunk ki, h mi stílus mögül ezt megszüntetjük. Szmosflvi Swrtz András fszobrász -Kőkorszki emberként posztrofálod mgd, mit jelent ez? -Azt jelenti, hogy digitális nlfbét vgyok. Nem ostobságból, nem is előre megfontolt szándékból. Amit fszobrászt képvisel m, z kicsit korellentmondás. -Ez nyilván kis túlzás, hiszen vn honlpod, hsználod z internetet, hirdetsz is segítségével. Biztosn önellentmondás m fszobrászt? Az emberek időről-időre szeretnek vissztérni hhoz, mi termzetes. -Így igz, de vn egy jelentős különbség. A fszobrászt z elmúlt ezer év kereszténységének terméke, z utóbbi száz évben ez od jutott, hogy iskolázott mesterséggé vált. A nyolcvns évek végére viszont szkmi névjegyzékből kitörlődött, politiki megfontolásból, hiszen minek képezzenek olynokt, kiknek termékeire nem lesz megrendel. -Nem lett voln? -Egy brátom nemrég volt nálm, megnézte, miket csinálok, zt mondt: Ne hrgudj, András, te ngyon ngy művz vgy, de én nem tudnék ilyen tárgyk között élni. Az embereket rászokttták rr, hogy z egyenes, z egyform jó, hiszen zt lehetett könnyen, géppel legyártni. És reklámpszichológi eszközeivel elfogdttták ezt velük. H sokszor ismételjük hzugságot, előbb-utóbb igzsággá válik. Az embereknek hmis képzetük vn rról, hogy mi z letisztult form. Két letisztult formát ismerek, pirmisokt z rtókorsót, mi évszázdok, évezredek ltt forrt ki mgát zzá tökéletes formává. Nézzük meg termzetet, megvn mértnilg leírhtó rendje, de mégsem produkál egyeneseket. Az embereket mindig megihlette termzet, próbálták bevinni lkásukb is. Ezért volt fszobrászt korábbn gzdgok kiváltság. 2 -Ezek bútorok viszont kissé kényelmetlennek néznek ki. Nem funkcionálisk. H már termzetes, hgyományos, ne legyen ellentétben kényelemmel. -Igen, de csk mi korhoz képest. Amikor szlmzsák volt z áltlános, kkor nem. Egyébként ez 20. százd elejére egyensúlyb került. Igz, hogy ngyon hosszú idő telt el eddig. A középkori bútorok sokkl primitívebbek voltk, mint z ókorik, mik törekedtek kényelemre. -Tlán keresztény szkétizmus mitt. -Nem tudom, hogy ezt így ki lehet-e jelenteni. Ngyon nehéz megmondni, hogy miért kell eltelnie 800 évnek hhoz, hogy egy bútor z emberi test ntómiáját kövesse. Azért mert, más szemlélet lpján élték z emberek z életüket. Nem volt cél kényelem. M viszont szempont z. -Nem ellentmondás, hogy mi modern bútorok ugyn formábn kicsit szegényebbek, de kényelmesek? -Nem, mert mi bútorok többsége is kényelmetlen. Ami kényelmes, z m is drág. Szemetet mindig is gyártottk, vlmi ttól pusztán nem lesz értékes, mert régi. -Mi z, mi téged ebben mesterségben megfogott? -Már hároméves korbn strndon szurokból álltokt mintáztm, úgyhogy z irány nem volt kétséges. Olyn szerencs vgyok, hogy én sját életemet élem. Igen kényelmesen, léhán élhettem belőle sokáig. Meg is lett ennek böjtje, már már nem így vn, nnyir elfogyott minden megrendel. De ötvenöt éves vgyok, z z elkötelezettség, mi ttól három éves gyerektől elindult, z megmrdt. Voltk z életemnek olyn periódusi, mikor npi pénzkereset szintjén nem ezzel fogllkoztm, de olyn erősen kötődök hozzá, hogy zon kptm mgm munkhelyemen, hogy erről fntáziálok, így ott is hgytm zt munkhelyet, mert tudtm, hogy nekem ezt kell csinálni. Ilyen értelemben ez eleve meghtározottság volt. XVI. évfolym, 205. szám, június

3 Bemuttjuk -Mondtd, hogy elfogytk megrendeleid. Miért lehetett ez? Összefügg ez jelenlegi gzdsági helyzettel? -Nem. Nyugt-Európábn is ugynígy elfogytk megrendelek. Aki ilyen környezetben nő fel, nnk z igényeit kielégítik z öröklött bútorok, vgy árvereken vesznek mguknk. Aki modern bútorok között nőtt fel, nnk z ízle pedig z áltl meghtározott, zok áltlábn kis lenézsel fordulnk felénk, vítt, ódivtú dolognk trtják. Vlószínűleg ezt mi életet, ezt hektikus izgtott világot nem is lehetne ezek között bútorok között élni. -Látsz kitöri pontokt ebből? -Ngyon jó kérd. Próbáltm levél útján politikusokkl is felvenni kpcsoltot ezzel kpcsoltbn, de nemigen regáltk. Pedig örülnék, h állmi, politiki szinten eldőlne, hogy érték-e ez? Érdemes-e külső, pénzügyi forrásokkl támogtni ennek fennmrdását, h már megrendelből nem lehet megélni. Ki kellene válsztni zt néhány embert, kik ezt megőrzik, hogyn hlsi csipkét, Zsolny munkákt. Nem múzeumb tenni tárgykt, hnem felépíteni rá egy iprt. Ahogyn z merikik western klpr például. -Arr gondoltm, hogy pl. hsználti tárgykt voln érdemes gyártni, mik beilleszkednek mindennpi életbe. Pl. számítógép billentyűzetet. -Érdekes, mert ezt z merikik már megcsinálták. Gyönyörű frgott szekrény, miben egy komplett irod vn. -Akkor most konkrétbbn kérdezem, h nincsen megrendeled, miért nem kezded el törni fejedet zon, hogy mivel tudnál megrendelőket behozni? -Töröm rjt fejem, de nincs meg z befekteti szükséglet, hogy én ezt dolgot önjáróvá tegyem. Megvnnk terveim, bútorokr, miket, h legyártnék, be kellene muttni vlhol, de erre nincs meg lehetőség. Bútorvásárokon iszonytos helypénzek vnnk, miket nem tudok kifizetni. Már z is befektet, hogy elkzítsem, bemuttás is pénzbe kerül, még mindig bizonytln, hogy lesz-e rá vásárló, megrendel. Sjnos m egy kézműves embernél ezek áltlános problémák. XVI. évfolym, 205. szám, június 3

4 P á l y á z tjánló ÓCEÁNIAI SZÍNEK ÉS FORMÁK - MAGYAR SZEMMEL Ékszer- öltözékkzíti pályázt Néprjzi Múzeum Kuri ngyító Bíró Ljos Óceánii ékszerei című kiállításához diákktegóriábn lehet. Érvényesen pályázht z személy, ki kötelezi mgát pályázti kiírásbn fogllt feldt elvégzére. Pályázni csk sját lkotássl lehet. A Pályázó dokumentáció beküldével hozzájárul hhoz, hogy Kiíró szbdon hsználhss bedott pályműveket kiállítás pályázt promotálás népszerűsíte céljából. A szeptember végén megnyíló Kuri ngyító. Bíró Ljos óceánii ékszerei című kiállításhoz pályáztot hirdetünk ékszertervezre -kzítre, vlmint öltözékek tervezére iprművzek, kézművesek, resturátorok, illetve szkközépiskolák szkiskolák diákji rzére. Pályázti htáridő: pályázti kiírásnk megfelelően tervvel, nyomttott elektronikus formábn (CD/DVD) mellékelt fotódokumentációvl jeligével ellátott ékszereket, illetve z öltözékterveket (rjz, szín, nyg, technológi) nyomttott elektronikus formábn (CD/DVD) posti úton lehet benyújtni ugusztus 30-ig beérkezően. A pályázt kiírój: Néprjzi Múzeum A pályázt célj: Az óceánii népek kultúráj gzdg egyedülálló form- motívumkincsének köztudtb emele mi design követelményeinek megfelelő módon vló interpretálás, Néprjzi Múzeum különleges Bíró Ljos-gyűjteménye z ebből kzült kiállítás népszerűsíte. A pályázók feldti: Öltözékkzítők: z óceánii népek hgyományos tárgykultúráj lpján újrfoglmzott öltözékterv kzíte. Ékszerkzítők: z óceánii népek kultúrájához formábn /vgy motívumbn kpcsolódó ékszerek kzíte. Az ékszerek hsználhtók, hordhtók legyenek, feleljenek meg kortárs divtnk. Pályázni lehet: z öltözéknél csk jelig tervvel, z ékszernél tervvel, fotódokumentációvl jeligével ellátott pálymunkávl. Mindkét ktegóriábn férfik, nők gyermekek számár tervezett lkotásokt is várunk. Díjázás: - Első díj: pályművek kiállítás Design Hét ltt; bemuttásuk divtbemuttó keretében Design Hét progrmjként; árusítási lehetőség Néprjzi Múzeum boltjábn kiállítás ltt után, illetve tekintettel kiállítás vándor jellegére, fogdó fél igénye szerint pályművek is "kísérhetik" kiállítást; - Második díj: pályművek kiállítás Design Hét ltt; bemuttásuk divtbemuttó keretében Design Hét progrmjként; árusítási lehetőség Néprjzi Múzeum boltjábn kiállítás ltt után; - Hrmdik díj: pályművek kiállítás Design Hét ltt; bemuttásuk divtbemuttó keretében Design Hét progrmjként; árusítási lehetőség Néprjzi Múzeum boltjábn kiállítás ltt után; - Közönségdíj, mely Fcebookon szervezett szvzás lpján dől el; - Minden pályázó oklevelet kiállítási rzvételével kiegzített portfoliót is kp, melyeket kőbbiekben referenciáként hsználht; - A legjobb pálymunkák bekerülhetnek Néprjzi Múzeum Óceáni-gyűjteményébe (megegyez szerint). PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: A pályázti rzvétel benevezi díjhoz kötött. A benevez díj: 500 Ft/kollekció diákoknk, 1000 Ft/kollekció felnőtteknek. A benevezi díj befizete átutlássl történik. A Néprjzi Múzeum bnkszámlszám: , hivtkozás: Óceáni-pályázt. Rztvevők: 4 A pályázt nyilvános, pályázni felnőtt- Postcím: Néprjzi Múzeum 1055 Budpest, Kossuth Ljos tér 12. A borítékon kérjük feltüntetni jeligét z "Óceánii színek formák - mgyr szemmel" pályáztot Pályázti nyg: - Ékszerterv techniki jellemzők bemuttás mximum 2000 krkterben; - Fotók (nyomttott elektronikus formábn, CD/DVD formátumbn); - Öltözékterv techniki jellemzők (rjz, szín, nyg, technológi) bemuttás mximum 2000 krkterben nyomttott elektronikus formábn (CD/DVD); - Kz nyg: ékszer; - Adtlp Pályázti segítség: A Kiíró pályművek elkzítéhez biztosítj Néprjzi Múzeum Óceáni-gyűjteményében őrzött kiállításon szereplő ékszerek megtekintédét; gyűjteménykezelő muzeológus szkmi segítségét; illetve kuttási lehetőséget segítséget múzeum könyvtáránk vontkozó szkirodlmábn. A pályázt lebonyolításánk menete - Tervez - tervek pálymunkák benyújtási htárideje: ugusztus Zsűriz - z öltözéktervek z ékszer pálymunkák elbírálásához designerek, egyetemi tnárok, glérituljdonosok közreműködét biztosítjuk. Az öltözéktervek közül szkmi zsűri válsztj ki legjobb, kivitelezre lklms pálymunkákt. A Néprjzi Múzeum Fcebook oldlán közönségszvzást szervezünk, legtöbb szvztot elnyert termékek is jelen lesznek kiállításon divtbemuttón. - Eredményhirdet, kiállítás bemuttás - kz termékeket ngyközönség Fcebookon, Design Hét keretében rendezett divtbemuttón kiállításon tekintheti meg. Az eredményhirdetre október 1-jén kerül sor Néprjzi Múzeumbn. - A pályművek értékesíte - Kiíró előzetes megegyez szerint értékesítheti pályműveket. További információ: Bíró Ann, e-mil: tel.: Adtlpot igényelni kell z címre beküldött levéllel, melyet elektronikusn kitöltve vissz kell küldeni, vgy z lábbi linkről letölthető: XVI. évfolym, 205. szám, június

5 Pályáztjánló Az idei jubileumi, XXV. Mesterségek Ünnepe fő témáj viselet, ehhez kpcsolódón pályáztot ír ki Népművzeti Egyesületek Szövetsége Hgyományok Ház TETŐTŐL TALPIG címmel Fővédnök: Schmittné Mkry Ktlin A pályázt mottój: hgyomány divtbn - viselet másként A pályázt célj: Kárpát-medence hgyományos öltözetkultúrájánk, vlmint népi kézműves értékeinek megőrze, népszerűsíte, mi öltözködkultúráb történő lklmzás, hogy zok ünnepeink hétköznpjink rzévé váljnk. A pályázt témáj: Férfi, női, gyermek öltözet-, kiegzítők terveze, melynek lpj trdicionális formvilág, díszítmény, lpnyg, technik Pályázti ktegóriák: 1. Hgyományt követő viseletek kiegzítőik 2. Mi ünnepi hétköznpi modern ruhák kiegzítőik / tásk, ékszer, lábbeli stb./, melyeken fellelhető hgyomány egy-egy eleme, mind formvilágbn, mind díszítményben, mind z lpnygbn, vgy lklmzott technikábn. Pályázni vlmely pályázti ktegóriánk megfelelően 3-5 drbból álló új kollekció - lpnygábn, stílusábn, látványvilágábn összeillő modellek - fotódokumentációjávl lehet, melyet CD-n július 17-ig várunk következő címre: Népművzeti Egyesületek Szövetsége, 1255 Budpest, Pf A kollekcióbn szbdon válsztv szerepelhetnek férfi, női, gyermek ruházti drbok kiegzítők. A zsűri áltl kiválsztott legszebb lkotásokt XXV. Mesterségek Ünnepén divtbemuttó keretében láthtj közönség Budi Várbn. Díjzás ktegóriánként 1. díj Ft 2. díj Ft 3. díj Ft Igyártó Ktlin Gbriell 06 A délvidéki XII. Nyári Ifjúsági Játékok (Zent, július ) szervezői pályáztot hirdetnek kárpát-medencei mgyr szervezeteknek rendezvény Civil Flujábn történő megjelenre. Pályázni olyn progrmokkl lehet, melyek bemuttják pályázó szervezetnek fesztivállátogtó közönség számár hsznos tevékenységeit, illetve melyekkel rztvevők figyelmének felkeltére, illetve progrmjibn vló ktív rzvételére ösztönöznek. Pályáztot nyújthtnk be: - leglább 1 éve működő civil szervezetek (lpítványok, egyesületek) - közcélú, zz okttási, neveli, szociális, egzségügyi intézmények, melyek tevékenysége elsősorbn éves korosztályok rzvételére, nevelére, problémáik megelőzére, illetve megoldásár épül A nyertes pályázó rzére XII. Nyári Ifjúsági Játékokon biztosítjuk területet, z energikiépítt, ármellátást, szervezői feldtokhoz szükséges egyéb szolgálttásokt, illetve tevékenységhez igzolhtón szükséges belépőjegyeket, zz szervezetenként 2 fő rzére ( további rztvevők/tgok belépőjegy vásárlásávl trtózkodhtnk fesztivál területén). A megvlósítndó progrmok egyéb költségei (utzási személyi jellegű kifizetek, sátor, egyéb építmény, instllációk, stb.) nyertes pályázót terhelik. Sját támogtó, szponzor megjelene fesztivál támogtóit nem sértő módon, külön egyeztetsel lehetséges. A pályázt kizárólg elektronikus úton nyújthtó be következő e-milcímre: A pályázt elbírálás során előnyt élvez z pályázó, mely progrmjávl fesztivál látogtottságát növeli, /vgy progrmkínáltát színesíti. A döntről minden pályázó értesítt kp. A pályázt benyújtásánk htárideje: július 01. A pályázt elbírálásánk htárideje: július 05. Kiírók: Népművzeti Egyesületek Szövetsége Hgyományok Ház Információ: Beszprémy Pályázti felhívás XII. Nyári Ifjúsági Játékok Civil Flujábn vló rzvételre , További információ: Butor Sár 06-30/ XVI. évfolym, 205. szám, június , , 5

6 Pályáztjánló A megújuló Strtlp pályázt civil szervezetek megújulásár Mgyrország legnépszerűbb nyitóoldl, Strtlp pályáztot ír ki zon civil szervezetek számár, kik változás jegyében fejlődni, megújulni szeretnének, jobbá tennék környezetüket, trtlmsbbá, szebbé tennék mások életét. A Strtlp egy-egy millió forinttl támogtj megújulást z okttásbn, közösségi életben környezetvédelem területén. A pályázti felhívás megneveze: A Strtlp támogtj megújulást A pályázt kiírój: Snom Medi Budpest Zrt., Strtlp szolgálttój Pályázht: lpítványok, egyesületek, nonprofit szervezetek, civil együttműködek, társdlmi szervezetek, közintézmények I. A pályázt célj A pályázt célj Strtlp megújulásánk célkitűzeivel szellemiségével összhngbn: - civil társdlom széleskörű mozgósítás megújulás témájávl kpcsoltbn; - olyn civil kezdeményezek, ötletek bemuttás felkrolás témábn, melyek eddig megfelelő támogtás híján nem tudtk megvlósulni; - figyelem ráirányítás megújulás lényegére, jelentőségére, fejlőd fejlesztek társdlmi fontosságár, eszméjének népszerűsíte; II. A pályázt tárgy, ktegóriák Pályázni z lábbi három ktegóriábn lehet: 1. Okttás Az okttás területén olyn projektötleteket várunk, bármilyen, z okttássl, képzsel, z iskolávl, diákélettel kpcsoltos témábn, mely új perspektíváb helyezi, lehetővé teszi z dott okttási cél reformját, szélesebb körű vgy htékonybb érvényesülét kár újító jellegű tneszközök beszerzén, speciális továbbképzeken, étkezi reformprogrmokon stb keresztül. 2. Közösség A közösség ktegóriábn zon szervezetek pályáztit várjuk, kik lkóközösségükért, közvetlen környezetükért szeretnének, tudnánk tenni vlmit megújulás jegyében tervezett projektötletük áltl. Lehet ez közterületek felújítás, prkosítás, de pályázhtnk közintézmények is, például könyvtárk, színházk eszközbeszerz kpcsán. 3. Környezetvédelem A környezetvédelem ktegóri területén zon civil szervezetek pályáztir számítunk, melyek célj új, környezetbrát technológii megoldások támogtás, környezeti edukáció, újrhsznosítási projektek stb. Ezek keretében pedig olyn projektek létrehozás, melyek korábbikhoz képest új szemlélettel, eszközökön, módszereken keresztül muttnk példát. III. Pályázók köre Pályázht minden mgyrországi civil szervezet, egyesül, lpítvány, non-profit szervezet közintézmény, mely projektje megfelel e pályázti kiírás tárgyi kritériumink. Egy szervezet több ktegóriábn is pályázht, de csk egy ktegóriábn nyerhet. A pályázton NEM vehetnek rzt zon szervezetek, melyeknek tgji: - Szervező tuljdonosi, vezető tisztségviselői, munkválllói, megbízottji, vlmint zok közeli hozzátrtozói (Ptk b.); - Snom tuljdonosi, vezető tisztségviselői, munkválllói, megbízottji, vlmint zok közeli hozzátrtozói; - egyéb, lebonyolításbn közvetlenül közreműködő cégek tuljdonosi, vezető tisztségviselői, munkválllói, megbízottji, vlmint zok közeli hozzátrtozói. IV. A pályázt trtlm A pályázónk olyn kidolgozott projektötletet kell benyújtni, mely trtlmzz: - szervezet képviselőjének dtit, elérhetőségét (cím, e-mil cím, telefonszám) - szervezet bemuttását mx. 1 gépelt oldlbn (grfikus nygok, filmek, cikkek, egyéb ismertető, bemuttkozó információk mellékelhetőek) - projektötlet bemuttását mx. 1 gépelt oldlbn: - ktegóri-megjelöl 6 - ki kell térni z eddigi tevékenység bemuttásár - egyszerűen, világosn ki kell fejteni konkrét elképzeleket támogtás felhsználásávl kpcsoltbn - rá kell világítni, hogy megújulás tükrében hogyn szolgál mindez újbb eredményeket - illusztrációk, mellékletek cstolás - opcionális: rövid, fényképes vgy udiovizuális nyg, mely bemuttj projekt célját, helyszínét, esetleg mgát pályázót - rövid költségvett támogtás felhsználásáról - nyiltkoztot nyertesség esetén projekt megvlósításár V. A pályázti elbírálásánk menete szempontrendszere A Strtlp htáridőre beérkező érvényes pályáztokt - előválogtás után - közzéteszi sját-, illetve Fcebook-oldlán, hol zokt közönségszvzásr bocsátj. A közönségszvzás től ig trt, oldlon. A közönségszvzás végén - beérkezett szvztok Fcebook-on érkezett like-ok lpján - Strtlp összesített listát kzít ktegóriánként legeredményesebb öt-öt pályáztból, melyet szkmi zsűri elé bocsát. A végleges sorrendet, zz ktegóriánkénti 1-1 nyertest, szkmi zsűri válsztj ki, mely civil szkemberekből, illetve Strtlp munktársiból áll. A pályáztok értékelét zsűri z lábbi szempontrendszer szerint végzi: - mennyire felel meg pályázt kiírásnk, pályázti céloknk; - projektötlet okttási/közösségi/környezetvédelmi hsznosság, értéke, megvlósíthtóság; - projektben megújulás elvének érvényesüle. VI. A pályázt díjzás A három ktegórinyertes pályáztot egyenként nettó forinttl jutlmzz Strtlp. A nyertes pályázókt z oldl megújulási kmpányánk keretében is több fórumon bemuttj (internet, kisfilm, közterület). VII. A pályázt benyújtás A pályáztokt z lábbi módokon lehet benyújtni július 15. (péntek) óráig - levélben 1554 Budpest, Pf. 62. címen (kérjük, borítékr ráírni: Strtolj megújulásért! pályázt), - e-milben címen. A pályázttl kpcsoltbn felmerült kérdeket szintén e-mil címre várjuk. VIII. A pályázti htáridők A pályázt kezdete: A pályázt beérkezi htárideje: IX. Pályázti feltételeink A pályázt beküldével pályázó fotók, videók szöveges trtlom vontkozásábn egyránt, időben, földrjzilg, vlmint felhsználás szám módj tekintetében korlátln felhsználási jogot biztosít Snom Budpest Zrt.-nek pályáztról történő tájékozttás céljár. A nevezsel pályázó feltétel nélküli beleegyezét dj hhoz, hogy mennyiben nyer - külön ellenszolgálttás nélkül - fotókt, videókt szöveget trtlmzó bemuttó nyg kzül ról, mely egzében vgy csupán egyes rzleteiben megjelenik Snom Medi Budpest Zrt. nyomttott online kidványibn, ennek érdekében pályázó egy kőbbiekben egyeztetett időpontbn rendelkezre áll. A képeket, videókt Strtlp szerkesztősége kzíti el nyertes pályázókkl. A pályáztbn tlálhtó fotók szöveges trtlom nem trtlmzht többek között () szerzői jogi oltlom lá eső művet, kivéve pályázó sját művét, vgy h jelen Szbályzt feltételei egyébként teljesülnek; (b) vlóságnk nem megfelelő, megtévesztő vgy vlós tényeket hmis színben feltüntető vgy mások személyiségi jogit sértő kijelenteket, fotókt, illetve egyéb, hrmdik személyek vgy Snom Médi Budpest Zrt. jogit potenciálisn sértő trtlmkt; (c) reklámot; (d) szexuális trtlmú vgy pornográf elemeket. Amennyiben fényképen pályázón kívül más is szerepel, pályázó felel zért, hogy rendelkezzen e személyek közzétételhez vló hozzájárulásávl. A pályázti nyg elkzítének pályázton vló rzvételnek mindennemű költségét pályázó viseli. XVI. évfolym, 205. szám, június

7 Hírek, ktulitások Színjátszásbn nincs htár művzeti tábor 2011 A Körös-Vidék Drámpedgógiájáért Alpítvány Bék Megyei IBSEN Okttási, Művzeti Közművelődi Nonprofit Kft. Kulturális Irod Színjátszásbn nincs htár címmel nemzetközi művzeti tábort szervez, melynek időpontj: ugusztus 1 5., helyszíne Mezőkovácsház, Hunydi János Közokttási Intézmény (5800 Mezőkovácsház, Sármezey Endre u. 63.) A tábor művzeti vezetője Perényi Blázs drámtnár, rendező. A táborb zokt felnőtt, illetve közép áltlános iskolás korosztály képviselőit várjuk, kik szeretnek közösségben dolgozni szkmi ismereteiket szeretnék bővíteni. A jelentkezők szkemberek vezetével színpdi művzethez trtozó rendezői feldtokt, mozgáskultúrát, díszlet- jelmeztervezt sjátíthtják el. Tpsztltokt szerezhetnek csoportlkítási technikákr, különböző helyzetgykorltok lpján sjátíthtják el színzmesterség lpjit, tánctnulás során bepillntást nyerhetnek színpdi mozgás fontosságáb. A díszlet- jelmeztervez során megtpsztlhtják mennyire fontosk egy-egy színpdi elődás lklmávl megfelelően megtervezett felépített díszletek, jelmezek. Rzvételi díj: Ft, mely trtlmzz szállást, npi háromszori étkezt szkmi progrm költségét. (Aki csk szkmi progrmon kíván rzt venni, nnk rzvételi díj Ft) Jelentkezi htáridő: július 15. A táborrl kpcsoltos információ kérhető Svolt Zoltánnál s telefonszámon, vgy e-mil címen. A tábor támogtój Nemzeti Kulturális Alp Bék Megyei IBSEN Okttási, Művzeti Közművelődi Nonprofit Kft. Kulturális Irodáj Sikeresen zárult TÁMOP 3.2.3, Építő közösségek Bács-Kiskun Megye három kistérségének 15 települén című pályáztunk Progrmunk célj volt intézményrendszer fejleszte, közokttás htékonyságánk növele közművelőd eszközeivel, z iskoláskorúk bevonás új tnulási formákb hátrányos helyzetben élő felnőttek bekpcsolás z élethosszig trtó tnulási folymtb. Konzorcium vezetője Megyei Közművelődi Intézet, feldti közé trtozott projekt egzének koordinálás, nyilvánosság biztosítás, szkemberek számár képzek szerveze megvlósítás Konzorciumi prtnerek: A Honvéd Kszinó Kulturális Egyesület feldt iskoláskorúk számár fejlesztő fogllkozások, hátrányos helyzetűek számár informtiki kompetenci-fejleszt megvlósítás kiskunmjsi Konecsni György Kulturális Központ feldt fejlesztő fogllkozások megvlósítás A iskolás korúk körében, nyelvi kompetenci-fejleszt hátrányos helyzetűek számár, helyi életminőséget jvító komplex fejlesztek hátrányos helyzetűek számár A progrmunkt iskoláskorúk, hátrányos helyzetűek szkemberek számár szerveztük meg. A konzorciumi prtnerek székhelyén kívül z lábbi helyszíneken vlósítjuk meg progrmunkt: Ágsegyház, Bj, Fülöpház, Klocs, Kecel, Kecskemét, Kerekegyház, Kunbrcs, Lkitelek, Nyárlőrinc, Szbdszállás, Tiszkécske, Városföld A progrm során lig kevesebb, mint 1800 diákot, felnőttet vontunk be biztosítottunk számukr képzeket, szkköröket, tréningeket, nyári táborokt összesen több, mint 1800 órábn. A progrm z Európi Unió támogtásávl, z Európi Szociális Alp társfinnszírozásávl vlósult meg 2009 október június 30. között. A támogtás összege Ft volt. XVI. évfolym, 205. szám, június 7

8 Hírek, ktulitások Sikeres volt Bács-Kiskun megye SÜDWEST MESSE kiállításon június 18-tól 26-ig Németországbn ismét megrendezre került SÜDWEST MESSE Villingen-Schwenningenben. A vásár lkosú város BdenWürttemberg trtomány jelentős eseménye, hol 700 kiállító muttkozik be 21 csrnokbn szbdtéri kiállító helyeken, melyet évente kb látogtó tekint meg. Bács-Kiskun megye 2011-ben is önálló stnddl képviseltette mgát június között. A reprezenttív kiállításon Bj város kistérsége népművzetével, gsztronómii turisztiki kínáltávl ismerkedhettek meg látogtók. A pvilon látvány jól tükrözte város értékeit, kistérség termzeti környezetét, Gemenc erdő vdvilágát ábrázolv, vlmint Dun vízi életét hlásztot is mgáb foglló kiállítási tárgykt eszközöket bemuttv: bogrács állvánnyl, hlfogó hálók, bárk, hlászti eszközök. A másik htlms poszter Bj főterén, Hlászléfőző Népünnepély idején kzült felvétel volt, bemuttv város épített örökségét, npjinkbn is élő hgyomány ápolásánk szép megnyilvánulását. A népi sokszínűséget többféle viselettel: sokc, bunyevác, sváb sárközi ruhákkl mutttuk be. Több látogtó rácsodálkozv mesélt erről gzdgságról, elmondv zt is, hogy eddig bizony csk néhány kiemelt turisztiki látványosságot ismertek Mgyrországról. A négynpos vásáron Molnárné Agócs Év érsekcsnádi csuhé-, sás- szlmfonó kézműves bemuttój portékái számos érdeklődőt csábítottk mgyr stnd elé. A lelkesebb látogtók sját mguknk kzíthették el vásárfiát. Knipf János Vskútról kosárfonás mesterségét muttt be. Hrmonikán kísért sváb dli éneklre nem egyszer táncr buzdították német vendégeket. Tót Ann kenderműves hsználti tárgykkl ékszerekkel, Szelesné Kás Ilon fűzött gyöngyökkel, Wss János ffrgásokkl színesítette kínáltot. A kistérség gsztronómii értékei közül Hjós-Bji borvidék elismert pinczete, Koch borászt termékeit, ngybrcski házi pálinkát, sjtot, szeremlei kolbászt, édes nemes csípős őrölt pprikát kóstolhttk z érdeklődők. Kiállításunkt megtekintette z ottni térség helyettes vezetője, Jochim Gwinner több tisztségviselő, vlmint Német-Mgyr Bráti Társság elnöke tgji is. A látogtók hivtlos szervek képviselőinek elmondás szerint kiállítás ngyon kedvező benyomást keltett minden vendég körében, reprezentált BácsKiskun megyét zon belül külön is felhívt figyelmet Bj város kistérsége értékeire. Reményeink szerint bővült zoknk köre, kik z itt szerzett élmények ismeretek birtokábn ellátogtnk kistérségbe, Bjár személyesen tpsztlják meg z itt élők vendégszeretetét. A kiállítást bemuttókt Bács-Kiskun Megyei Közművelődi Intézet szervezte, delegációt Polyák Albert főtnácsos vezette, tgji voltk: Angeli Lászlóné mrketing menedzser, (Bji Kommunikációs Mrketing Kft.); Andorkó Dór tourinformátor, (Bji Tourinform Irod); Molnárné Agócs Év kézműves, Érsekcsnád; Knipf János kézműves, Vskút; Szelesné Kás Ilon népi iprművz, Lkitelek; Dr. Tóthné Bodor Anit szkember, BKMÖ Közművelődi Intézetéből. 8 XVI. évfolym, 205. szám, június

9 Hírek, ktulitások Közművelődi Intézményvezetői képz indul Kecskeméten Közművelődi Intézetben. Bács-Kiskun Megyei Közművelődi Intézet társszervezében újr indul Közművelődi intézményvezető (Vezeti, pénzügyi állmháztrtási ismeretek intézményvezetőknek) kkreditált továbbképzi progrm. A szombthelyi Megyei Művelődi Ifjúsági Központ intézmények szkemberei továbbképzéhez kzített 90 órás Közművelődi intézményvezető (Vezeti, pénzügyi állmháztrtási ismeretek intézményvezetőknek) továbbképzi progrmjánk indítási lpítási engedélyéhez kérelmét z 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet lpján NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Közművelődi Akkreditációs Szkbizottság elfogdt. A képz lpítási engedély szám: Közm./A/36/2010. (XI. 16.). Az indítási engedély szám: Közm./I/51/2010. (XI. 16.) A továbbképzi progrm célj: A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A (1) b) pontjánk történő megfelel biztosítás, mely szerint intézményben mgsbb vezető beosztás ellátásávl csk olyn közlklmzott bízhtó meg, ki kulturális szkemberek szervezett képzi rendszeréről, követelményeiről képz finnszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint kkreditált vezetiszervezi, pénzügyi-gzdsági, állmháztrtási ismereteket is nyújtó intézmény-vezető tnfolym eredményes elvégzét okirttl igzolj. További cél, hogy szkmi továbbképzt elvégző megszerzett új ismeretek révén tudj még htékonybbn működtetni irányítni jogszbályi szkmi követelményeknek, vlmint fenntrtói elvárásoknk megfelelően intézményt. Láss át tudjon jvsltot tenni z intézményi (kötelező) dokumentumok trtlmár. Legyen képes ellenőrizni z intézmény költségvetének, gzdálkodásánk főbb folymtit. Kinek jánljuk képzt? Költségveti szervként működő intézmények zon intézményvezetői, kik újr pályázni kívánnk z intézményvezetői igzgtói állás betöltére (jelenlegi igzgtók), vlmint kik pályázhtnk mgsbb vezetői megbízásr (jelenlegi szklklmzottk). Egyéb kulturális munkköri célcsoport: A intézmény-hálóztbn dolgozó olyn közlklmzottk, kik szkemberek, vezetők, kik munkkörében szervezi vezeti feldtok trtoznk. A továbbképzi progrm további lehetséges igénybevevőinek köre: Mindzok, kik z önkormányztoknál kulturális, szkágzt megyei, helyi irányítói, vezetői, munktársi, vgy nonprofit, civil szfér munkválllói, kik eltérő ngyságú települeken szkm különböző feldt ellátású intézményeinek vezetőiként irányítási feldtot látnk el, melyek kpcsolódnk feldtellátáshoz. A jelentkezhez szükséges képesíti követelmény: Felsőfokú szkirányú iskoli végzettség vgy nem szkirányú egyetemi/főiskoli végzettséggel felsőfokú szkirányú munkköri szkvizsgávl rendelkező szkképzettség. Egyéb feltétel: intézmény lptevékenységének megfelelő feldtellátás területén eltöltött leglább három éves szkmi gykorlt igzolás. Az indítndó továbbképzi progrm csoport/jink minimális létszám: 12 fő. A továbbképzi progrm képzi npjink szám: 11 A továbbképzi progrm tntervi egységeinek szám: 3 vezeti-szervezi ismeretek (30 ór), pénzügyi gzdsági ismeretek (30 ór), állmháztrtási ismeretek (30 ór) Helyszín: 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4. (heti 1-2 lklom) Az indítndó követelményei teljesítének Rzt vételi díj: Ft/fő (jegyzetekkel) Jelentkezni z dtfelvételi lpon lehet, melyet visszküldeni fx-on vgy posti úton lehet. A jelentkezi lpot kezdi időpontr kell láírv, pecséttel ellátv kitölteni. Az kkreditált továbbképzi progrm társszervező intézménye: BKMÖ Közművelődi Intézete, 6000 Kecskemét, Kton J. tér 8. Tel/Fx: 76/ , kpcsolttrtó: Hskó Renát, tel: 30/ , emil: Az kkreditált továbbképzi progrm intézményi kpcsolttrtój: Milánkovich György, tel: 06-94/312535/134 mellék, vgy 06-30/ , Fx: 06-94/312743, e-mil: A Bács-Kiskun Megyei Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézet kidvány Felelős kidó: Imre Károly igzgtó Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László Interjú, lektorálás: Kulli Anikó Megrendelhető z intézet címén: 6000 Kecskemét Kton József tér 8. Tel/fx: 76/ honlp: progrm Formi követelmények: továbbképzi költség teljes összegének befizete vgy kettő rzletben. A továbbképzen vló jelenlét minimális órszám 80 %ánk teljesíte Egyéb formi követelmény: rztvevő számár Tnúsítvány kkor dhtó ki, h formi követelményeket képz befejezéig teljesítette. z utzási költségek rztvevőket terheli. Hírlevél e-mil: továbbképzi

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 211. szám 2011. december A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös Hírlevél XV. évfolym 191. szám 2010. március BácsKiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj KULTÚRHÁZK ÉJJEL NPPL KÉPZŐMŰVÉSZET jegyében 2010. szeptember

Részletesebben

Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült

Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült Hírlevél XVI. évfolym 202. szám 2011. március A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Polyák Albert, Intézetünk főtnácsos szkmi kitüntetben

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

Szervezési feladatok, munkaforma. projektor, laptop. beszélgetés. beszélgetés, érvelés, magyarázat, döntés. csoportmunka

Szervezési feladatok, munkaforma. projektor, laptop. beszélgetés. beszélgetés, érvelés, magyarázat, döntés. csoportmunka 1.z örökség Mit kezdhetünk egy ilyen épülettel? z lphelyzet elődás Csoportonként rjzos ötletbörze rról, hogy ki mihez kezdene egy ilyen lehetőséggel. Közös döntéshoztl rról, mit szeretnének megvlósítni.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló Mozdulj Bonyhád! 2014 beszámoló Készítette Bischof Tmás progrm kodinát Bevezető Mozdulj Bonyhád! 2013 nyrán ezzel jelmondttl indult útjár z kezdeményezés, mely z internetet is felhsználv szeretné elősegíteni

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben

ÉN TÉR KÉP. avagy. a művészetek nyelvén. a gyermekvédelemben ÉN TÉR KÉP vgy művészetek nyelvén gyermekvédelemben A 2006. április 20 május 4 e közt rendezett Gyermekvédelmi Npok keretében szkembereknek szóló progrmok mellett bemuttkoztk gyermeklkotók és lkotóműhelyek

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

1 / 11 2013.08.08. 16:15

1 / 11 2013.08.08. 16:15 1 / 11 2013.08.08. 16:15 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gzdálkodási formkód: Kecskeméti Lbdrúgó Club Szendrei-Jom Sportiskol

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol:

SZOLGALTATASI. amely alulirott napon és helyen létrej Ott egyreszrol: ScbEYO csk SZOLGALTATASI mely lulirott npon és helyen létrej Ott egyreszrol: Csömör Ngyközség Onkormányzt Székhely: 2141 Csömör, Szbdság u. 5. Telefon: 0628/544048 Fx: 0628/544040 Képviseletében: Fábri

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Modul/ Fogllkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkformák Módszerek Önismereti modul 1. Önismereti modul 2. I modul CSOPORT SZÜLETIK/ Önismereti modul 3. Önismereti

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben