A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja"

Átírás

1 Hírlevél XVII. évfolym 216. szám május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze szolgálttásfejleszt érdekében c. pályázti felhívásáhozkódszám: TAMOP /1Képzek jegyzéke: információ: 76/ , KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. OKJ képz A szkképesítsel legjellemzőbben betölthető munkkör, fogllkozás: kulturális szervező munktárs A képz sikeres elvégze után szkember lklms: Kulturális kpcsoltokt helyi kpcsoltrendszert építeni, identitást egyéni kompetenciákt támogtni, felnőttképzi köröket, folymtokt szervezni, biztosítni szervezet szbályozás szerinti működtetét, ktlizálni közösségeket A képz megkezdének szükséges feltételei: Szkmi előképzettség: érettségi bizonyítvány A képz modulji: A kulturális kpcsoltok z identitás fejleszte Kulturális rendezvényszervez A közművelődi kommunikáció További szolgálttások: A rztvevők rzére z lábbi szolgálttások állnk rendelkezre: felmére beszámításánk lehetősége, illetve képzi szükségletek felmére képzi tnácsdás A tervezett össz. képzi idő: 360 ór, Elmélet:144 ór 216 ór szkmi gykorlt A képz módszerei: csoportlétszám 10 fő. Csoportos képz, induló A képz helyszíne: 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem A képz okttói: Okttóink többéves szkmi okttói, felnőttképzi gykorlttl rendelkező szkemberek. Képz kezdi időpontj: év Befejez várhtó időpontj: kezdi időtől számított 12 hónp A képz díj: Ft/fő. Az összeg trtlmzz képzi segédnygok, 3 modulzáró vizsg z OKJ szkmi vizsg, vlmint szkmi bizonyítvány kidásánk teljes költségét.) Egy képzi órár jutó összeg 694 Ft, pályáztbn elszámolhtó mximális összeg Ft/ór További információ kérhető: Polyák Alberttől z e mil címen, 76/ s telefonszámon. KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ RÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ s képz A képz célj képz során megszerezhető ismeretek, kompetenciák A 23/2011 (III. 8.) Korm. rendelet áltl előírt kulturális rendezvényszervezői képesíthez szükséges ismeretek elsjátítás A képz sikeres elvégze után szkember lklms: Kulturális kpcsoltokt építeni Identitást egyéni kompetenciákt támogtni Támogtni z állmi, helyi ünnepek progrmját Biztosítni szervezet szbályozás szerinti működtetét Biztosítni tevékenységek feltételeit Biztosítni szervezeti egység üzemeltetét Felnőttképzi köröket, folymtokt szervezni Tömeg internetes kommunikációt működtetni Helyi kpcsoltrendszert építeni A képz modulji: A kulturális kpcsoltok z identitás fejleszte Kulturális rendezvényszervez További szolgálttások: A rztvevők rzére z lábbi szolgálttások állnk rendelkezre: felmére beszámításánk lehetősége, illetve képzi szükségletek felmére képzi tnácsdás A képz megkezdéhez szükséges feltétel: Iskoli előképzettség: érettségi vizsg A tervezett össz. képzi idő 200 ór: 80 ór elmélet, 120 ór szkmi gykorltot kell teljesítenie rztvevőnek. A képz módszerei Csoportos képz, melyre heti egy lklomml kerül sor. A képz helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem A képz kezdi időpontj: Befejez várhtó időpontj 2013 július A képz okttói Okttóink többéves szkmi okttói, felnőttképzi gykorlttl rendelkező szkemberek. A képz díj: Ft/fő. Az összeg trtlmzz képzi segédnygok, 2 modulzáró vizsg z OKJ szkmi vizsg, vlmint szkmi bizonyítvány kidásánk teljes költségét. Egy képzi órár jutó összeg 700 Ft, pályáztbn elszámolhtó mximális összeg Ft/ór. További információ kérhető: Polyák Alberttől z e mil címen, 76/ s telefonszámon

2 Képzi jánló KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ RÁÉPÜLÉS OKJ s képz A képz célj képz során megszerezhető ismeretek, kompetenciák A szkember képz elvégze után képes lesz: Ismertetni közösségfejleszt folymtát, feltételeit, zonosítni helyi potenciális prtnereket építeni kpcsoltrendszert, Nyilvánosságr hozni közös szándékokt, felkuttni hely(történeti), szociológii, sttisztiki forrásokt, z dtokt elemezni, értékelni, Elkzíti közösségfejleszt tervét, segíti helyi nyilvánosság fórumit, segíti lkossági, intézményi rzvételt A képz megkezdének szükséges feltételei: Szkmi előképzettség: Közművelődi szkember II. ( ) A képz modulj: közösségfejlesztő További szolgálttások: A rztvevők rzére z lábbi szolgálttások állnk rendelkezre: felmére beszámításánk lehetősége, illetve képzi szükségletek felmére képzi tnácsdás A tervezett össz. képzi idő: 300 ór, melyből elmélet:120, gykorlt 180 ór. A képz módszerei: Csoportos képz, melyre heti egy lklomml kerül sor. A képz helyszíne: 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem, válsztott gykorlti helyszín A képz okttói Okttóink többéves szkmi okttói, felnőttképzi gykorlttl rendelkező szkemberek. Képz kezdi időpontj: Befejez várhtó időpontj: vége A képz díj: Ft/fő Az összeg trtlmzz képzi segédnygok, modulzáró vizsg z OKJ szkmi vizsg, vlmint szkmi bizonyítvány kidásánk teljes költségét.) Egy képzi órár jutó összeg 700 Ft, pályáztbn elszámolhtó mximális összeg Ft/ór. További információ kérhető Polyák Alberttől z e mil címen, 76/ s telefonszámon KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER I. KULTURÁLIS MENEDZSER elágzás OKJ s képz A képz célj képz során megszerezhető ismeretek, kompetenciák A szkember képz elvégze után képes lesz: A helyi közművelődi életet szervezni, fejleszteni, települ helyi kulturális hgyományit, örökségét megismerni, művelődő közösségeket szervezni, működükhöz feltételt biztosítni, kpcsoltot trtni közművelődi feldtokt ellátó civil szervezetekkel. Kiemelten gondoskodni hátrányos helyzetűek közművelődi progrmjiról, közművelődi intézmény felnőttképzi kkreditációjábn rzt venni. A közművelőd minőségfejleszti rendszeréhez cstlkozásbn rzt venni,m A kulturális vidékfejlesztsel kpcsoltos kistérségi,, regionális együttműködt megismerni, progrmokbn közreműködni települ kulturális, intézményi kpcsoltit ápolni, fejleszteni, nemzetközi kpcsoltokt, multikulturális progrmokt szervezni. 2 A képz megkezdének szükséges feltételei: Iskoli előképzettség: felsőfokú iskoli végzettség A képz modulji: Kulturális trtlmk közvetíte A helyi közművelődi élet szerveze, fejleszte A kulturális rendszerek közötti kpcsoltok szerveze További szolgálttások: A rztvevők rzére z lábbi szolgálttások állnk rendelkezre: felmére beszámításánk lehetősége, illetve képzi szükségletek felmére képzi tnácsdás A tervezett képzi idő: 400 ór, melyből 160 ór szkmi gykorltot kell teljesítenie rztvevőnek A képz módszerei: Csoportos képz, melyre heti egy lklomml kerül sor. A képz okttói: A képz okttóink végzettsége megfelel 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 1.sz. mellékletében leírtknk. A képz helyszíne: 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem Képz kezdi időpontj: Befejez várhtó időpontj: A képz díj: Ft/fő, mely trtlmzz z elméleti gykorlti képz okttási díját, három modul záró z OKJ vizsg (elmélet gykorlt, szkdolgozti bírált) rzvevőknek biztosított szkmi segédnygok költségét. (A képz órdíj 750 Ft, pályáztbn elszámolhtó keret Ft/ór.) További információ kérhető: Polyák Alberttől z e mil címen, 76/ s telefonszámon. AZ EGÉSZSÉGKULTÚRA KÖZMŰVELŐDÉSBEN TOVÁBBKÉPZÉS FEJLESZTÉSE A AKKREDITÁLT Progrm lpítás htározt szám: Közm./A/24/2011. (VIII. 17.) Progrm indítás htározt szám: Közm./I/27/2011. (VIII.17.) A továbbképz célj: A közművelődi területen dolgozó szkemberek képessé tétele közvetítő fejlesztő szerep betöltére z egzségnevel területén. A továbbképzen rzt vevők elsjátítják z egzséges életmód életminőség, vlmint rekreáció korszerű szemléletét, megszerezik z egzséges emberi mgtrtás kilkításához, formálásához szükséges kommunikációs szociális kzségeket. A tnfolym végén záródolgozt elkzítével dnk számot megszerzett tudásukról A képz célcsoportj: közművelődi szkemberek, önkormányztok közművelődsel fogllkozó munktársi, közgyűjteményi intézmények szkmi munkköröket betöltő munktársi, civil szervezetek munktársi, önkéntesei, egyetemi főiskoli hllgtók A képzre jelentkez feltétele Érettségi közművelődi, közgyűjteményi vgy civil területen eltöltött leglább 1 év szkmi gykorlt A tervezett össz. képzi idő: 40 ór Kimenet: tnúsítvány megszerze A képz módszerei A továbbképz bentlkásos formábn, hétvégén A képz helyszíne XVII. évfolym, 216. szám, május

3 Képzi jánló 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4. A képz kezdi időpontj Záró dolgozt kzíte A képz díj: Ft, mely 3 npr szállás z étkez költségét is trtlmzz. További információ kérhető: Polyák Alberttől z e mil címen, 76/ s telefonszámon, ÉRTÉKFELTÁRÁS A HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS Progrm lpítás htározt szám: Közm./A/23/2011. (VIII. 17.) Progrm indítás htározt szám: Közm./I/26/2011. (VIII. 17.) A továbbképz célj: A továbbképz olyn ismereteket közvetít olyn képességeket fejleszt, melyek segítségével érthetőbbé rendszerezhetőbbé válnk helyi társdlmk közösségi értékei így hozzásegíti rztvevőket hhoz, hogy szkmi tudásukkl, értékfeltáró közvetítő tevékenységükkel erősítsék közösségeik identitását kollektív emberi kpcsoltok minőségét. A továbbképz további célj, hogy rztvevők képesek legyenek települükön tlálhtó termzeti kulturális értékek feltárásár, meghtározásár, rendszerezére, bemuttásár népszerűsítére, vlmint megőrzére, fenntrthtó társdlmi fejlődsel összefüggő hsznosításár, sját szkterületükön olyn progrmok megfoglmzásár, melyek lpján elősegítik jobb, minőségibb társdlmi létez kilkulás A tervezett össz. képzi idő: 40 ór A képz célcsoportj közművelődi szkemberek, önkormányztok közművelődsel fogllkozó munktársi, közgyűjteményi intézmények szkmi munkköröket betöltő munktársi, civil szervezetek munktársi, önkéntesei, egyetemi főiskoli hllgtók A képzre jelentkez feltétele Érettségi közművelődi, közgyűjteményi vgy civil területen eltöltött leglább 1 év szkmi gykorlt Kimenet: tnúsítvány megszerze A képz módszerei Bentlkásos formábn, hétvégén, A képz helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem A képz kezdi időpontj Záró dolgozt kzíte A képz díj: , Ft, mely 3 npr szállás z étkez költségét is trtlmzz. További információ kérhető: Polyák Alberttől z e mil címen, 76/ s telefonszámon, E SEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI ANIMÁTOR KÉPZÉS Progrmkkreditációs szám: Közm./I/2/2010. (I. 29) FAT: PLB 0255 A továbbképzi progrm célj: A közművelődi intézményekben, z XVII. évfolym, 216 szám, május önkormányztoknál közművelődi területen dolgozó szkemberek, gzdsági szervezetek munktársi képessé váljnk virtuális közösségek építére, meglévő közösségek virtuális térben vló megjelenének tervezére, ezzel kiegzítve közösségfejlesztői gykorltot, vlmint képesek legyenek z e szolgálttások igénybevételének segítére, z IT eszközök, intézményi honlp lpszintű önálló üzemeltetére, krbntrtásár. Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl közművelődi intézmények klienseinek motiválásár, önálló problémmegoldó képességük növelére. A tervezett össz. képzi idő: 90 ór A képz célcsoportj közművelődi intézmények szkmi munktársi, kulturális okttási intézmények, civil szervezetek, közművelődi tevékenységet ellátó gzdsági szervezetek közművelődsel, közösségfejlesztsel fogllkozó munktársi, önkormányztok közművelődsel fogllkozó munktársi A képzre jelentkez feltétele Érettségi ECDL Strt tnfolymml egyenértékű tudás (bemeneti szintfelmér lpján) Kimenet: tnúsítvány megszerze A képz módszerei Csoportos képz heti egy lklomml vgy megegyez szerint, A képz helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem A képz kezdi időpontj A továbbképzi költség teljes befizete, továbbképzi órák 80% án vló jelenlét E segítő gykorlton vló rzvétel (5 ór) teljesíte. 3 db 8 oldls elfogdott írásbeli dolgozt elkzíte A képz díj: , Ft, További információ kérhető Petőfi Sándor Lászlótól e mil címen, vgy 76/ s telefonszámon, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS PROTOKOLL AZ OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEKBEN Progrm lpítás htározt szám: Közm./A/22/2011. (VIII. 17.) Progrm indítás htározt szám: Közm./I/25/2011. (VIII. 17.) A továbbképzi progrm célj: A települeken élő okttásbn, közművelődben, önkormányztokbn egyéb közintézményekben dolgozó munktársk felkzíte, lklmssá tétele lpvető kommunikációs protokoll feldtok ellátásár. Lehetőleg minden települen legyen olyn személy, ki képes szkszerűen ellátni testvér települi, flunpi rendezvények, ünnepek, jeles npok protokolláris feldtit, tnácsot dni tisztségviselők ilyen irányú kérdeire, megoldni protokoll szervezhez kötődő problémáikt. A tervezett össz. képzi idő: 60 ór A képz célcsoportj közművelődi intézmények szkmi munktársi, kulturális okttási intézmények, civil szervezetek, közművelődi tevékenységet ellátó gzdsági szervezetek közművelődsel, közösségfejlesztsel fogllkozó munktársi, önkormányztok közművelődsel fogllkozó munktársi A képzre jelentkez feltétele 3

4 Képzi jánló középfokú/felsőfokú iskoli végzettség Kimenet: tnúsítvány megszerze A képz módszerei Csoportos képz 10 np, nponként 6 ór A képz helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem A képz kezdi időpontj A továbbképzi költség teljes befizete, továbbképzi órák 80% án vló jelenlét, 1db kiselődás megtrtás, 1 db 6 oldls záró tesztdolgozt elégséges szintű megoldás, 20 megdott tételből eredményes szóbeli záróvizsg Képzi díj Ft/fő. (Az összeg trtlmzz képzi segédnygok, vizsgdíjkt, vlmint tnúsítvány kidásánk teljes költségét.) JELENTKEZÉSI LAP további információ kérhető: Imre Károlytól z e mil címen, 76/ s telefonszámon, vgy személyesen Közművelődi Intézet ügyfélszolgáltán (Kecskemét, Kton József tér 8. I. em. 10.) Új OKJ s képzi kínáltunk: KÖZÖSSÉGI CIVIL SZERVEZŐ OKJ s képz A képz célj képz során megszerezhető ismeretek, kompetenciák A szkember képz elvégze után képes lesz: Közreműködni nonprofit szervezetek lpításávl működével kpcsoltos szervezi feldtok jogszerű lebonyolításábn, kiépíti helyi kpcsoltrendszert, prtnerségi együttműködt építeni, ösztönözni lokális rzvételt, szkmilg támogtni helyi cselekvt, közreműködni gzdálkodást érintő döntek előkzítében, megvlósításábn ellenőrzében. Rzt venni nonprofit szervezetek szervezeti vezeti feldtink ellátásábn. Közreműködni modern mrketing public reltions nonprofit szervezetekre specifikált lklmzásábn. Hzi nemzetközi projekteket, pályáztokt megtervezni lebonyolítni. A képz modulji: civil társdlom civil nonprofit szervezetek közösségszervez II A nonprofit szervezetek menedzsele Projekttervez projektmenedzsment Közösségi tnulás szerveze Az üzletvitellel kpcsoltos személyes szervezeti kommunikációs feldtok mgyr idegen nyelven Számítástechniki feldtok A képz módszerei Csoportos képz, melyre heti egy lklomml kerül sor. A képz helyszíne BKM Közművelődi Intézet, 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem NONPROFIT MENEDZSER OKJ s képz A képz célj képz során megszerezhető ismeretek, kompetenciák A szkember képz elvégze után képes lesz: Közreműködni nonprofit szervezetek lpításábn, működ feltételeinek biztosításábn, munktársk irányításábn. Folymtos kpcsoltokt ápolni nonprofit szervezet tgságávl válsztott vezetőivel vgy kurtóriumávl, biztosítni z információ ármlást véleménycserét. Rzt venni helyi kpcsoltrendszer kiépítében, gondozni szkmi kpcsoltokt. Közreműködni szervezet tevékenységének, munkprogrmjánk tervezében,irányításábn, elemzében értékelében. Projekteket tervezni megvlósításukt irányítni. A képz megkezdének szükséges feltételei: Iskoli előképzettség: érettségi bizonyítvány A képz modulji: Szervezetlpítás, szervezetvezet Közösségszervez I Projekttervez projektmenedzsment Rendezvények képzi progrmok szerveze Nonprofit szervezetek gzdálkodás pénzügyei Mrketing PR Ügyviteli feldtok Számítástechniki feldtok További szolgálttások: A rztvevők rzére z lábbi szolgálttások állnk rendelkezre: felmére beszámításánk lehetősége, illetve képzi szükségletek felmére képzi tnácsdás A tervezett képzi idő: 1000 ór, melyből 400 ór szkmi gykorltot kell teljesítenie rztvevőnek A képz módszerei: Csoportos képz, melyre heti egy lklomml kerül sor. A képz helyszíne: BKM Közművelődi Intézet, 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem Kettő új képzünkről érdeklődére árjánltot dunk! További szolgálttások: A rztvevők rzére z lábbi szolgálttások állnk rendelkezre: felmére beszámításánk lehetősége, illetve képzi szükségletek felmére képzi tnácsdás A tervezett képzi idő: 4 félév A képz megkezdéhez szükséges feltétel: Iskoli előképzettség: érettségi vizsg 4 XVII. évfolym, 216. szám, május

5 Interjú Imre Károly Művelődi Intézmények Megyei Regionális Kulturális Szerveződek Országos Szövetsége (MIOSZ) elnöke Mikor elnök lettél már nyilván volt rról képed, hogy hogyn nézzen ki közművelődi feldtellátás, mely nyilván htássl volt rád bbn is, hogy elvállld z elnökséget. Elsősorbn zért vállltm feldtot, mert zt gondoltuk, hogy most olyn helyzet, hogy feldtellátás egyáltlán közművelődt meg lehet újítni. Mi npig ngyon vegyes vegyes kép közművelődi feldtellátás intézményesültségét illetően. Az évi CXL. törvény világosn megmondj, hogy mi közművelődi szkmi tnácsdás feldt. A 19 megyében ngyon sokféle ellátási, szervezeti form létezik. Vnnk szkmilg, szervezetileg, gzdságilg is önálló intézmények de sok helyen integrált formábn, könyvtárhoz vgy múzeumhoz cstoltn működik szkmi tnácsdás, esetleg ÁMK formábn, mint például Toln Csongrád megyében. Jelenleg 6 7 szkmilg, szervezetileg önállónk XVII. évfolym, 216 szám, május tekinthető intézmény működik. Most legsürgetőbb feldt intézményeket illetően, hogy egységes rendszerben tudjnk működni. Pillntnyilg osztott irányítási rendszerben szkmi igzgtás NEFMI, illetve nnk utódj z EEMI, z ezen túli irányítási feldtok, pl. gzdálkodás KIM irányítás lá trtoznk. Intézményeink most Megyei Intézményfenntrtó Központok fenntrtásábn működnek, de ebben is változás várhtó. Vn rr vontkozó érvényes kormányrendelet, hogy z osztott irányítási rendszert megszüntetve feldtellátás teljes körűen z újonnn létrejövő EEMI irányítás lá trtozzon úgy, hogy fenntrtó is minisztérium legyen. Mindezek lehetőséget dnk rr, hogy szervezeti struktúrát újrgondoljuk egységesítsük. Ezt rádásul úgy kell megoldni, hogy források várhtón nem ngyon fognk növekedni. Kell egységes intézményi struktúr mely minden megyében közel zonosn mgs szinten tudj ellátni feldtokt. Ott hol csk egy vgy töredék státusz vn, mint például Csongrád megyében, ngyon nehéz úgy dolgozni, ugynzokt feldtokt ellátni, mint hol 7 8 szklklmzottl történik meg feldtellátás. Rádásul néhány intézmény városi feldtokt is ellát mellett hogy szktnácsdássl szolgálttássl fogllkozik. Át kell gondolni, hogy milyen szervezeti struktúr szükséges mindehhez, vlmint z ágzton belüli kpcsolódásokt is fel kell mérni minisztérium háttérintézményéhez, többi közművelődi intézményhez. Ez olyn feldtokt jelent intézmények számár, hol ezek képviselete korántsem mellékes ezért vállltm el ezt feldtot. Úgy gondolom, hogy szkmpolitiki koncepciót szem előtt trtv, feldtból kiindulv közösen 19+1 intézménnyel folymtosn kpcsoltot trtv zokkl kollégákkl kik ehhez érdemben hozzá tudnk tenni végiggondolv struktúrát képviselni tudjuk szkmi érdekeinket. A CXL. törvénnyel összhngbn hogyn képzeled el feldtellátás jövőjét, milyen kitöri súlypontokt látsz feldtok összességében? A felettünk lévő ágztirányításbn elképzeltekkel, koncepciókkl, törvényjvsltokkl összhngbn kell lenni nnk z elképzelnek, mely közművelődi feldtellátást, szolgálttást tnácsdást htározz meg. Kzülőben vn Németh László Terv, z EEMI rendelkezik kulturális szkmi koncepcióvl, mellyel többnyire mi egyet tudunk érteni. Ez koncepció lpvetően fejlesztő közösségi szempontú. Nem pusztán rendezvényszervezre, hnem ktív közösségi progrmokr koncentrál, tágbb értelemben vett vidékfejleszt célj. A szemléletváltás zt jelenti szkmánkbn, hogy z lvó helyi társdlmkból ktív közösségeket próbáljunk meg generálni, számítv települek polgárink ktivitásár. Ezen keresztül elsősorbn 5

6 Interjú lkosság életminőségének jvítás célunk. Azt gondolom, hogy rendezvényszervező ttitűd felől szemléletváltássl egyértelműen vidékfejleszt emberi erőforrás oldl felé kell koncentrálnunk. Arr kell figyelnünk, hogy korszerű, gykorltbn lklmzhtó információkt, cselekvi progrmokt mutssunk fel. Számos kezdeményez volt mely ebbe z irányb muttott, gondolok itt Bács Kiskun Megyei Közművelődi Intézet áltl megvlósított HEFOP os, TÁMOP os projektekre, települi értéktárk felállításár, helyi értékek, tudások kuttásár. Mindezek progrmok rr irányultk, irányulnk, hogy helyi, települi közösségek sját sorsuk gzdái legyenek, sját erőből boldoguljnk. Mi egyfjt háttér segítséget nyújtunk tevékenységeikhez. Ez kell, hogy intézmények szemléletmódját jellemezze. Ez nem jelenti zt, hogy hgyományos közművelődi formákt elvetjük, hiszen versenyek, bemuttók, táborok, kiállítások módszerbéli eszközei ennek munkánk, így kiváló közösségfejlesztő lklmk. Mindezek hogyn jelennek meg települi szinten dolgozó kollégák számár? A szkmi szolgálttás prtnerei véleményünk szerint nem csk szűkebben vett szklklmzotti gárd. Munkánk települi önkormányztoknk, közösségi, művelődi célll létrejött civilszervezeteknek, lkotóknk, önkénteseknek kell hogy segítsen céljik megvlósításábn. A prtnereink soránk végén megye polgári kell, hogy álljnk, zok z ismeretek, tudások, képességek kzségek elsjátításábn kell hogy segítsünk, melyek vidéki ember életminőségét, életlehetőségeit jvítják. Munkánk eredményessége ngymértékben függ ttól is, hogy kőbbiek folymán intézmények milyen lehetőséget kpnk, milyen területeken lesz htókörük. Hogy konkrétumot mondjk, z nem állpot, hogy vn olyn megye, hol fél személy látj el pillntnyilg ezt feldtot. H z egységes struktúr infrstruktúr kilkul, megtörténik közigzgtási szervezeti átlkulás, felállnk járások, járásokbn z intézményi struktúr rögzül, kkor lehet bbn gondolkodni, hogy z ehhez kpcsolódó közművelődi formák számár hogyn fogunk szolgálttást, tnácsdást biztosítni. Bács Kiskun Megyében például túl sokt nem kell tevékenységünk szerkezetén változttni, hiszen mit eddig is végeztünk képzek, szkmi képzek, pályázti tnácsdások, pályáztírási segítség, tájolttási progrmok, dtok gyűjte, feldolgozás, dtbázisok felállítás, értékek gyűjte, bemuttás, kpcsolódás kormányprogrmbn lévő ngy projektekhez, melyek vidéki életform fenntrthtóságát segítik (ilyen Hungrikum, népfőiskoli progrm is), szerves rzei tevékenységünknek. Ezen túlmenően z egyéb szkmi innovációbn is ngy szerepe voln 6 Imre Károly A Bács Kiskun Megyei Közművelődi Intézet igzgtój Okleveles bölcsz, középiskoli tnár, népművelő, közösségfejlesztő, közművelődi szkértő. Áltlános középiskoli tnárként, népművelőként dolgozott Soltvdkerten, Kecelen Kecskeméten között Bács Kiskun Megye Közokttásáért Közllpítvány Kurtóriumánk elnöke 2006 tól Pilinszky János Közlpítvány Kurtóriumánk elnöke Vezetői munkáj mellett felsőfokú szkképzben is dolgozik okttóként. Szkterülete: kommunikáció elmélet gykorlt, szociálpszichológi, kulturális ntropológi, közösségfejleszt 1991 től rzt vett Közösségfejlesztők Egyesülete Beke Pál vezette Közösségszolgált Alpítvány munkájábn ben MIOSZ elnökévé válsztották ben Wlssics Gyul díjjl, 2011 ben Bessenyei György díjjl ismerték el munkáját. intézményeknek. A minisztériumml folymtosn trtjuk kpcsoltot, z átlkítási folymtnk ktív rzesei vgyunk, tevékenyen beledolgozunk. Abból progrmból kell kiindulnunk, melyet szkmpolitiki koncepció nyolc pillére htároz meg, ehhez kell megfelelő infrstruktúr települi szinttől z ágzti irányításig. Optimist vgyok, élni kell zokkl lehetőségekkel, melyeket társdlmi reform nyújt szkm, ezen belül közművelődi szkmi szolgálttó szervezetek számár. Citerokttás, népdlkörök vezete Válllom citerzenekrok, népdlkörök szkmi segítségét, népdlcsokrok összeállítását, betnítását, fellépekre vló felkzítt, népzenei tlálkozókon, minősítőkön vló eredményes szerepl elősegítét. Heti rendszerességgel trtok próbát gykorlást, biztosítom népdlkörök hngszeres kíséretét, igény esetén kezdő citerokttást válllok. Szőke Péter, népművzet ifjú mestere Tel: , e mil: tisz 8 gmil. com XVII. évfolym, 216. szám, május

7 Hírek, ktulitások Kedves Népzenzek! Nyári nyitvtrtás Intézetünk könyvtárunk július 1. ugusztus 31. között hétköznpokon 8 12 óráig trtó ügyeleti rendben lesz nyitv. Kellemes nyrt kívánunk minden kedves olvsónknk! Várjuk Önöket szeretettel Tisz 83 Citeregyesület Citerás Népzenei Táboráb! A tábor ideje: július 09 július 13. Helye: Kecskemét, Ifjúsági Szálló, 6000 Kecskemét, Jász utc 32. Elhelyez: 2 3 ágys fürdőszobás szobákbn Rzvételi díj: 14 év ltt : 28,500 Ft/fő 14 év felett: 29,500 Ft/fő A rzvételi díj trtlmzz tábor ideje ltti szállás, okttás, npi háromszori bőséges étkez fogllkozások, elődások költségét! Válszthtó fogllkozások: citer, népi ének, népi furuly, kézműves fogllkozás A Tisz 83 Citeregyesület Citerás Népzenei Táboránk szkmi progrmj: július :Csoportos fogllkozások délelőtt, délután július : esténként táncház július 10.: Néprjzi elődás július 12.: Népzenei elődás július 09.: Gulyás László vándormuzsikus elődás július : Kézműves fogllkozás délutánonként július 13.: A tábor zárónpj, gálműsor Amtőr Artium tárlt nyílt Kiskőrösön Az Amtor Artium (Művzetek szerelmese) országos képzőművzeti pályázt Bács kiskun tárlt május 19 én nyílt meg Kiskőrösön Petőfi Sándor Művelődi Központbn. A kiállításr 72 lkotó összesen 87 munkáj került be. A zsűrizt végző szkemberek kiállítók közül díjzásr jvsolták Fetter Józsefet, Hvs Pétert, Mogyoró Istvánt, Ppp Gábort, Rendes Bélánét, Umenhoffer Pált. A díjzottk oklevelet tárgyjutlmkt, s kiállításon rztvevő vlmennyi lkotó emléklpot kpott. A tábor vezetője: Szőke Péter népművzet ifjú mestere Szeretettel várunk mindenkit hgyományos citerás népzenei táborunkb! Trtson velünk, tlálkozzunk Kecskeméten, 2012 nyrán is! Rzletes információ: Szőke Péter ( ) E mil: tisz 8 gmil. com www. citertbor. hu Az ősszel megnyíló országos kiállításr megyénkből következő lkotók munkái kerületek be: Fetter József: Csendélet, vegyes technik 40x60 cm. Hvs Péter: Golgot, bőrmetsz 48x36 cm. Hubert László: Ngymmám, olj vzon, 70x50 cm. Dr. Ngy Csill: Szegedi reggel, psztell, 40x50 cm. Uhlár Mári: Fsor, kril frost 69x61 cm. Ppp Gábor Útrvló I. linómetszet 14x24 cm. Rendes Béláné? Kizöldelt trló, olj frost 65x65 cm. A kiállításról kzült fotók melyeket Viczy Ljos klocsi lkotótársunktól kptunk bcskultur.hu honlpon tekinthetők meg. Hírlevél A Bács Kiskun Megyei Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézet kidvány Felelős kidó: Imre Károly igzgtó Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László Interjú, lektorálás: Kulli Anikó Megrendelhető z intézet címén: 6000 Kecskemét Kton József tér 8. Tel/fx: 76/ e mil: honlp:

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS OKJ-s képzés. KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. -OKJ képzés

KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS OKJ-s képzés. KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. -OKJ képzés KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. -OKJ képzés A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: kulturális szervező munkatárs A képzés sikeres elvégzése után a szakember alkalmas: Kulturális

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolyam 217 218. szám 2012. június július Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődi Szakmai Tanácsadó Szolgáltató Intézetének információs havilapja jánljuk továbbképzeinket a Kulturális

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 211. szám 2011. december A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tnítási Nyelvű Áltlános Iskol Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete nemzeti köznevelésről

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola Közokttási i esélyegyenlőségi progrm Óbudi Ngy László Áltlános Iskol progrm..időszkr vontkozón került fogdásr. Hyzetemz 1.1 Óbudi Ngy László Áltlános Iskol fenntrtój Budpest III. kerület ÓbudBékásmegyer

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült

Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült Hírlevél XVI. évfolym 202. szám 2011. március A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Polyák Albert, Intézetünk főtnácsos szkmi kitüntetben

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 4025 Debrecen, Széchenyi utc 24. 4001 Debrecen, Pf. 661. t. 06 52 527-972 f. 06 52 528-017 debreceniitelotbl.birosg.hu 2013.El.II.B.43/58. ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0062 A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

1 / 11 2013.08.08. 16:15

1 / 11 2013.08.08. 16:15 1 / 11 2013.08.08. 16:15 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gzdálkodási formkód: Kecskeméti Lbdrúgó Club Szendrei-Jom Sportiskol

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 86. sorszámú Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 319. sorszámú Képző- és iparművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02 2. Szakképesítés

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK Képzési és kimeneti követelmények. Az lpképzési szk megnevezése: földrjz (Geogrphy). Az lpképzési szkon szerezhető végzettségi szint és szkképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 320. sorszámú Médiaművészeti program- és projektszervező megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén

Az SzMSz-ben foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén A JENDRASSIK VENESZ KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közokttásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény és nnk végrehjtási rendeleteiben foglltk

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzt Integrált Városfejlesztési Strtégi 2008. május Átdolgozv: 2009. május HitesyBrtuczHolli Euroconsulting Kft. 1124 Budpest, Németvölgyi út 114. tel: [06-1]-319-1790

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Nagycenk Nagyközség Önkormányzatánál

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Szakma megnevezése: Mechatronikai technikus

Szakma megnevezése: Mechatronikai technikus Érettségi utáni képzeink Szkm megneveze: Mechtroniki technikus Képzi idő: 2 év (érettségire épülő képz) 1/9 Érettségi utáni képzeink munkterület rövid, jellemző leírás számos rendelkező üzemeltete, mechtroniki

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 57/2005. (IV 29) sz. képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 57/2005. (IV 29) sz. képviselő-testületi határozat Dorog Város je 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fx:(36) 33 431-377 1/6/2005. KIVONT Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én trtott ülésének jegyzőkönyvéből 57/2005. (IV 29)

Részletesebben

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni.

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni. Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás IRÁNYOK fejlőde érdekében tudtosn tudj működtetni. Bite Brbr Juhász nit: Új kihívások k előtt Vezetőfejleszt prdigmváltás küszöbén jó eredményesség, kiválsztás szervezeti

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös Hírlevél XV. évfolym 191. szám 2010. március BácsKiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj KULTÚRHÁZK ÉJJEL NPPL KÉPZŐMŰVÉSZET jegyében 2010. szeptember

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója A Csorvási Gyermekjóléti Szolgált 24. évi beszámolój A Csorvás Gyermekjóléti Szolgált már hetedik éve működik kistérségi fenntrtási kereteken belül. Feldtit z 997.évi XXXI. törvényben meghtározottk lpján

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben