A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja"

Átírás

1 Hírlevél XVII. évfolym 216. szám május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze szolgálttásfejleszt érdekében c. pályázti felhívásáhozkódszám: TAMOP /1Képzek jegyzéke: információ: 76/ , KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. OKJ képz A szkképesítsel legjellemzőbben betölthető munkkör, fogllkozás: kulturális szervező munktárs A képz sikeres elvégze után szkember lklms: Kulturális kpcsoltokt helyi kpcsoltrendszert építeni, identitást egyéni kompetenciákt támogtni, felnőttképzi köröket, folymtokt szervezni, biztosítni szervezet szbályozás szerinti működtetét, ktlizálni közösségeket A képz megkezdének szükséges feltételei: Szkmi előképzettség: érettségi bizonyítvány A képz modulji: A kulturális kpcsoltok z identitás fejleszte Kulturális rendezvényszervez A közművelődi kommunikáció További szolgálttások: A rztvevők rzére z lábbi szolgálttások állnk rendelkezre: felmére beszámításánk lehetősége, illetve képzi szükségletek felmére képzi tnácsdás A tervezett össz. képzi idő: 360 ór, Elmélet:144 ór 216 ór szkmi gykorlt A képz módszerei: csoportlétszám 10 fő. Csoportos képz, induló A képz helyszíne: 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem A képz okttói: Okttóink többéves szkmi okttói, felnőttképzi gykorlttl rendelkező szkemberek. Képz kezdi időpontj: év Befejez várhtó időpontj: kezdi időtől számított 12 hónp A képz díj: Ft/fő. Az összeg trtlmzz képzi segédnygok, 3 modulzáró vizsg z OKJ szkmi vizsg, vlmint szkmi bizonyítvány kidásánk teljes költségét.) Egy képzi órár jutó összeg 694 Ft, pályáztbn elszámolhtó mximális összeg Ft/ór További információ kérhető: Polyák Alberttől z e mil címen, 76/ s telefonszámon. KULTURÁLIS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ RÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ s képz A képz célj képz során megszerezhető ismeretek, kompetenciák A 23/2011 (III. 8.) Korm. rendelet áltl előírt kulturális rendezvényszervezői képesíthez szükséges ismeretek elsjátítás A képz sikeres elvégze után szkember lklms: Kulturális kpcsoltokt építeni Identitást egyéni kompetenciákt támogtni Támogtni z állmi, helyi ünnepek progrmját Biztosítni szervezet szbályozás szerinti működtetét Biztosítni tevékenységek feltételeit Biztosítni szervezeti egység üzemeltetét Felnőttképzi köröket, folymtokt szervezni Tömeg internetes kommunikációt működtetni Helyi kpcsoltrendszert építeni A képz modulji: A kulturális kpcsoltok z identitás fejleszte Kulturális rendezvényszervez További szolgálttások: A rztvevők rzére z lábbi szolgálttások állnk rendelkezre: felmére beszámításánk lehetősége, illetve képzi szükségletek felmére képzi tnácsdás A képz megkezdéhez szükséges feltétel: Iskoli előképzettség: érettségi vizsg A tervezett össz. képzi idő 200 ór: 80 ór elmélet, 120 ór szkmi gykorltot kell teljesítenie rztvevőnek. A képz módszerei Csoportos képz, melyre heti egy lklomml kerül sor. A képz helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem A képz kezdi időpontj: Befejez várhtó időpontj 2013 július A képz okttói Okttóink többéves szkmi okttói, felnőttképzi gykorlttl rendelkező szkemberek. A képz díj: Ft/fő. Az összeg trtlmzz képzi segédnygok, 2 modulzáró vizsg z OKJ szkmi vizsg, vlmint szkmi bizonyítvány kidásánk teljes költségét. Egy képzi órár jutó összeg 700 Ft, pályáztbn elszámolhtó mximális összeg Ft/ór. További információ kérhető: Polyák Alberttől z e mil címen, 76/ s telefonszámon

2 Képzi jánló KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ RÁÉPÜLÉS OKJ s képz A képz célj képz során megszerezhető ismeretek, kompetenciák A szkember képz elvégze után képes lesz: Ismertetni közösségfejleszt folymtát, feltételeit, zonosítni helyi potenciális prtnereket építeni kpcsoltrendszert, Nyilvánosságr hozni közös szándékokt, felkuttni hely(történeti), szociológii, sttisztiki forrásokt, z dtokt elemezni, értékelni, Elkzíti közösségfejleszt tervét, segíti helyi nyilvánosság fórumit, segíti lkossági, intézményi rzvételt A képz megkezdének szükséges feltételei: Szkmi előképzettség: Közművelődi szkember II. ( ) A képz modulj: közösségfejlesztő További szolgálttások: A rztvevők rzére z lábbi szolgálttások állnk rendelkezre: felmére beszámításánk lehetősége, illetve képzi szükségletek felmére képzi tnácsdás A tervezett össz. képzi idő: 300 ór, melyből elmélet:120, gykorlt 180 ór. A képz módszerei: Csoportos képz, melyre heti egy lklomml kerül sor. A képz helyszíne: 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem, válsztott gykorlti helyszín A képz okttói Okttóink többéves szkmi okttói, felnőttképzi gykorlttl rendelkező szkemberek. Képz kezdi időpontj: Befejez várhtó időpontj: vége A képz díj: Ft/fő Az összeg trtlmzz képzi segédnygok, modulzáró vizsg z OKJ szkmi vizsg, vlmint szkmi bizonyítvány kidásánk teljes költségét.) Egy képzi órár jutó összeg 700 Ft, pályáztbn elszámolhtó mximális összeg Ft/ór. További információ kérhető Polyák Alberttől z e mil címen, 76/ s telefonszámon KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER I. KULTURÁLIS MENEDZSER elágzás OKJ s képz A képz célj képz során megszerezhető ismeretek, kompetenciák A szkember képz elvégze után képes lesz: A helyi közművelődi életet szervezni, fejleszteni, települ helyi kulturális hgyományit, örökségét megismerni, művelődő közösségeket szervezni, működükhöz feltételt biztosítni, kpcsoltot trtni közművelődi feldtokt ellátó civil szervezetekkel. Kiemelten gondoskodni hátrányos helyzetűek közművelődi progrmjiról, közművelődi intézmény felnőttképzi kkreditációjábn rzt venni. A közművelőd minőségfejleszti rendszeréhez cstlkozásbn rzt venni,m A kulturális vidékfejlesztsel kpcsoltos kistérségi,, regionális együttműködt megismerni, progrmokbn közreműködni települ kulturális, intézményi kpcsoltit ápolni, fejleszteni, nemzetközi kpcsoltokt, multikulturális progrmokt szervezni. 2 A képz megkezdének szükséges feltételei: Iskoli előképzettség: felsőfokú iskoli végzettség A képz modulji: Kulturális trtlmk közvetíte A helyi közművelődi élet szerveze, fejleszte A kulturális rendszerek közötti kpcsoltok szerveze További szolgálttások: A rztvevők rzére z lábbi szolgálttások állnk rendelkezre: felmére beszámításánk lehetősége, illetve képzi szükségletek felmére képzi tnácsdás A tervezett képzi idő: 400 ór, melyből 160 ór szkmi gykorltot kell teljesítenie rztvevőnek A képz módszerei: Csoportos képz, melyre heti egy lklomml kerül sor. A képz okttói: A képz okttóink végzettsége megfelel 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 1.sz. mellékletében leírtknk. A képz helyszíne: 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem Képz kezdi időpontj: Befejez várhtó időpontj: A képz díj: Ft/fő, mely trtlmzz z elméleti gykorlti képz okttási díját, három modul záró z OKJ vizsg (elmélet gykorlt, szkdolgozti bírált) rzvevőknek biztosított szkmi segédnygok költségét. (A képz órdíj 750 Ft, pályáztbn elszámolhtó keret Ft/ór.) További információ kérhető: Polyák Alberttől z e mil címen, 76/ s telefonszámon. AZ EGÉSZSÉGKULTÚRA KÖZMŰVELŐDÉSBEN TOVÁBBKÉPZÉS FEJLESZTÉSE A AKKREDITÁLT Progrm lpítás htározt szám: Közm./A/24/2011. (VIII. 17.) Progrm indítás htározt szám: Közm./I/27/2011. (VIII.17.) A továbbképz célj: A közművelődi területen dolgozó szkemberek képessé tétele közvetítő fejlesztő szerep betöltére z egzségnevel területén. A továbbképzen rzt vevők elsjátítják z egzséges életmód életminőség, vlmint rekreáció korszerű szemléletét, megszerezik z egzséges emberi mgtrtás kilkításához, formálásához szükséges kommunikációs szociális kzségeket. A tnfolym végén záródolgozt elkzítével dnk számot megszerzett tudásukról A képz célcsoportj: közművelődi szkemberek, önkormányztok közművelődsel fogllkozó munktársi, közgyűjteményi intézmények szkmi munkköröket betöltő munktársi, civil szervezetek munktársi, önkéntesei, egyetemi főiskoli hllgtók A képzre jelentkez feltétele Érettségi közművelődi, közgyűjteményi vgy civil területen eltöltött leglább 1 év szkmi gykorlt A tervezett össz. képzi idő: 40 ór Kimenet: tnúsítvány megszerze A képz módszerei A továbbképz bentlkásos formábn, hétvégén A képz helyszíne XVII. évfolym, 216. szám, május

3 Képzi jánló 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4. A képz kezdi időpontj Záró dolgozt kzíte A képz díj: Ft, mely 3 npr szállás z étkez költségét is trtlmzz. További információ kérhető: Polyák Alberttől z e mil címen, 76/ s telefonszámon, ÉRTÉKFELTÁRÁS A HELYI KÖZÖSSÉGEKBEN AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉS Progrm lpítás htározt szám: Közm./A/23/2011. (VIII. 17.) Progrm indítás htározt szám: Közm./I/26/2011. (VIII. 17.) A továbbképz célj: A továbbképz olyn ismereteket közvetít olyn képességeket fejleszt, melyek segítségével érthetőbbé rendszerezhetőbbé válnk helyi társdlmk közösségi értékei így hozzásegíti rztvevőket hhoz, hogy szkmi tudásukkl, értékfeltáró közvetítő tevékenységükkel erősítsék közösségeik identitását kollektív emberi kpcsoltok minőségét. A továbbképz további célj, hogy rztvevők képesek legyenek települükön tlálhtó termzeti kulturális értékek feltárásár, meghtározásár, rendszerezére, bemuttásár népszerűsítére, vlmint megőrzére, fenntrthtó társdlmi fejlődsel összefüggő hsznosításár, sját szkterületükön olyn progrmok megfoglmzásár, melyek lpján elősegítik jobb, minőségibb társdlmi létez kilkulás A tervezett össz. képzi idő: 40 ór A képz célcsoportj közművelődi szkemberek, önkormányztok közművelődsel fogllkozó munktársi, közgyűjteményi intézmények szkmi munkköröket betöltő munktársi, civil szervezetek munktársi, önkéntesei, egyetemi főiskoli hllgtók A képzre jelentkez feltétele Érettségi közművelődi, közgyűjteményi vgy civil területen eltöltött leglább 1 év szkmi gykorlt Kimenet: tnúsítvány megszerze A képz módszerei Bentlkásos formábn, hétvégén, A képz helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem A képz kezdi időpontj Záró dolgozt kzíte A képz díj: , Ft, mely 3 npr szállás z étkez költségét is trtlmzz. További információ kérhető: Polyák Alberttől z e mil címen, 76/ s telefonszámon, E SEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI ANIMÁTOR KÉPZÉS Progrmkkreditációs szám: Közm./I/2/2010. (I. 29) FAT: PLB 0255 A továbbképzi progrm célj: A közművelődi intézményekben, z XVII. évfolym, 216 szám, május önkormányztoknál közművelődi területen dolgozó szkemberek, gzdsági szervezetek munktársi képessé váljnk virtuális közösségek építére, meglévő közösségek virtuális térben vló megjelenének tervezére, ezzel kiegzítve közösségfejlesztői gykorltot, vlmint képesek legyenek z e szolgálttások igénybevételének segítére, z IT eszközök, intézményi honlp lpszintű önálló üzemeltetére, krbntrtásár. Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl közművelődi intézmények klienseinek motiválásár, önálló problémmegoldó képességük növelére. A tervezett össz. képzi idő: 90 ór A képz célcsoportj közművelődi intézmények szkmi munktársi, kulturális okttási intézmények, civil szervezetek, közművelődi tevékenységet ellátó gzdsági szervezetek közművelődsel, közösségfejlesztsel fogllkozó munktársi, önkormányztok közművelődsel fogllkozó munktársi A képzre jelentkez feltétele Érettségi ECDL Strt tnfolymml egyenértékű tudás (bemeneti szintfelmér lpján) Kimenet: tnúsítvány megszerze A képz módszerei Csoportos képz heti egy lklomml vgy megegyez szerint, A képz helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem A képz kezdi időpontj A továbbképzi költség teljes befizete, továbbképzi órák 80% án vló jelenlét E segítő gykorlton vló rzvétel (5 ór) teljesíte. 3 db 8 oldls elfogdott írásbeli dolgozt elkzíte A képz díj: , Ft, További információ kérhető Petőfi Sándor Lászlótól e mil címen, vgy 76/ s telefonszámon, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS PROTOKOLL AZ OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEKBEN Progrm lpítás htározt szám: Közm./A/22/2011. (VIII. 17.) Progrm indítás htározt szám: Közm./I/25/2011. (VIII. 17.) A továbbképzi progrm célj: A települeken élő okttásbn, közművelődben, önkormányztokbn egyéb közintézményekben dolgozó munktársk felkzíte, lklmssá tétele lpvető kommunikációs protokoll feldtok ellátásár. Lehetőleg minden települen legyen olyn személy, ki képes szkszerűen ellátni testvér települi, flunpi rendezvények, ünnepek, jeles npok protokolláris feldtit, tnácsot dni tisztségviselők ilyen irányú kérdeire, megoldni protokoll szervezhez kötődő problémáikt. A tervezett össz. képzi idő: 60 ór A képz célcsoportj közművelődi intézmények szkmi munktársi, kulturális okttási intézmények, civil szervezetek, közművelődi tevékenységet ellátó gzdsági szervezetek közművelődsel, közösségfejlesztsel fogllkozó munktársi, önkormányztok közművelődsel fogllkozó munktársi A képzre jelentkez feltétele 3

4 Képzi jánló középfokú/felsőfokú iskoli végzettség Kimenet: tnúsítvány megszerze A képz módszerei Csoportos képz 10 np, nponként 6 ór A képz helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem A képz kezdi időpontj A továbbképzi költség teljes befizete, továbbképzi órák 80% án vló jelenlét, 1db kiselődás megtrtás, 1 db 6 oldls záró tesztdolgozt elégséges szintű megoldás, 20 megdott tételből eredményes szóbeli záróvizsg Képzi díj Ft/fő. (Az összeg trtlmzz képzi segédnygok, vizsgdíjkt, vlmint tnúsítvány kidásánk teljes költségét.) JELENTKEZÉSI LAP további információ kérhető: Imre Károlytól z e mil címen, 76/ s telefonszámon, vgy személyesen Közművelődi Intézet ügyfélszolgáltán (Kecskemét, Kton József tér 8. I. em. 10.) Új OKJ s képzi kínáltunk: KÖZÖSSÉGI CIVIL SZERVEZŐ OKJ s képz A képz célj képz során megszerezhető ismeretek, kompetenciák A szkember képz elvégze után képes lesz: Közreműködni nonprofit szervezetek lpításávl működével kpcsoltos szervezi feldtok jogszerű lebonyolításábn, kiépíti helyi kpcsoltrendszert, prtnerségi együttműködt építeni, ösztönözni lokális rzvételt, szkmilg támogtni helyi cselekvt, közreműködni gzdálkodást érintő döntek előkzítében, megvlósításábn ellenőrzében. Rzt venni nonprofit szervezetek szervezeti vezeti feldtink ellátásábn. Közreműködni modern mrketing public reltions nonprofit szervezetekre specifikált lklmzásábn. Hzi nemzetközi projekteket, pályáztokt megtervezni lebonyolítni. A képz modulji: civil társdlom civil nonprofit szervezetek közösségszervez II A nonprofit szervezetek menedzsele Projekttervez projektmenedzsment Közösségi tnulás szerveze Az üzletvitellel kpcsoltos személyes szervezeti kommunikációs feldtok mgyr idegen nyelven Számítástechniki feldtok A képz módszerei Csoportos képz, melyre heti egy lklomml kerül sor. A képz helyszíne BKM Közművelődi Intézet, 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem NONPROFIT MENEDZSER OKJ s képz A képz célj képz során megszerezhető ismeretek, kompetenciák A szkember képz elvégze után képes lesz: Közreműködni nonprofit szervezetek lpításábn, működ feltételeinek biztosításábn, munktársk irányításábn. Folymtos kpcsoltokt ápolni nonprofit szervezet tgságávl válsztott vezetőivel vgy kurtóriumávl, biztosítni z információ ármlást véleménycserét. Rzt venni helyi kpcsoltrendszer kiépítében, gondozni szkmi kpcsoltokt. Közreműködni szervezet tevékenységének, munkprogrmjánk tervezében,irányításábn, elemzében értékelében. Projekteket tervezni megvlósításukt irányítni. A képz megkezdének szükséges feltételei: Iskoli előképzettség: érettségi bizonyítvány A képz modulji: Szervezetlpítás, szervezetvezet Közösségszervez I Projekttervez projektmenedzsment Rendezvények képzi progrmok szerveze Nonprofit szervezetek gzdálkodás pénzügyei Mrketing PR Ügyviteli feldtok Számítástechniki feldtok További szolgálttások: A rztvevők rzére z lábbi szolgálttások állnk rendelkezre: felmére beszámításánk lehetősége, illetve képzi szükségletek felmére képzi tnácsdás A tervezett képzi idő: 1000 ór, melyből 400 ór szkmi gykorltot kell teljesítenie rztvevőnek A képz módszerei: Csoportos képz, melyre heti egy lklomml kerül sor. A képz helyszíne: BKM Közművelődi Intézet, 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem Kettő új képzünkről érdeklődére árjánltot dunk! További szolgálttások: A rztvevők rzére z lábbi szolgálttások állnk rendelkezre: felmére beszámításánk lehetősége, illetve képzi szükségletek felmére képzi tnácsdás A tervezett képzi idő: 4 félév A képz megkezdéhez szükséges feltétel: Iskoli előképzettség: érettségi vizsg 4 XVII. évfolym, 216. szám, május

5 Interjú Imre Károly Művelődi Intézmények Megyei Regionális Kulturális Szerveződek Országos Szövetsége (MIOSZ) elnöke Mikor elnök lettél már nyilván volt rról képed, hogy hogyn nézzen ki közművelődi feldtellátás, mely nyilván htássl volt rád bbn is, hogy elvállld z elnökséget. Elsősorbn zért vállltm feldtot, mert zt gondoltuk, hogy most olyn helyzet, hogy feldtellátás egyáltlán közművelődt meg lehet újítni. Mi npig ngyon vegyes vegyes kép közművelődi feldtellátás intézményesültségét illetően. Az évi CXL. törvény világosn megmondj, hogy mi közművelődi szkmi tnácsdás feldt. A 19 megyében ngyon sokféle ellátási, szervezeti form létezik. Vnnk szkmilg, szervezetileg, gzdságilg is önálló intézmények de sok helyen integrált formábn, könyvtárhoz vgy múzeumhoz cstoltn működik szkmi tnácsdás, esetleg ÁMK formábn, mint például Toln Csongrád megyében. Jelenleg 6 7 szkmilg, szervezetileg önállónk XVII. évfolym, 216 szám, május tekinthető intézmény működik. Most legsürgetőbb feldt intézményeket illetően, hogy egységes rendszerben tudjnk működni. Pillntnyilg osztott irányítási rendszerben szkmi igzgtás NEFMI, illetve nnk utódj z EEMI, z ezen túli irányítási feldtok, pl. gzdálkodás KIM irányítás lá trtoznk. Intézményeink most Megyei Intézményfenntrtó Központok fenntrtásábn működnek, de ebben is változás várhtó. Vn rr vontkozó érvényes kormányrendelet, hogy z osztott irányítási rendszert megszüntetve feldtellátás teljes körűen z újonnn létrejövő EEMI irányítás lá trtozzon úgy, hogy fenntrtó is minisztérium legyen. Mindezek lehetőséget dnk rr, hogy szervezeti struktúrát újrgondoljuk egységesítsük. Ezt rádásul úgy kell megoldni, hogy források várhtón nem ngyon fognk növekedni. Kell egységes intézményi struktúr mely minden megyében közel zonosn mgs szinten tudj ellátni feldtokt. Ott hol csk egy vgy töredék státusz vn, mint például Csongrád megyében, ngyon nehéz úgy dolgozni, ugynzokt feldtokt ellátni, mint hol 7 8 szklklmzottl történik meg feldtellátás. Rádásul néhány intézmény városi feldtokt is ellát mellett hogy szktnácsdássl szolgálttássl fogllkozik. Át kell gondolni, hogy milyen szervezeti struktúr szükséges mindehhez, vlmint z ágzton belüli kpcsolódásokt is fel kell mérni minisztérium háttérintézményéhez, többi közművelődi intézményhez. Ez olyn feldtokt jelent intézmények számár, hol ezek képviselete korántsem mellékes ezért vállltm el ezt feldtot. Úgy gondolom, hogy szkmpolitiki koncepciót szem előtt trtv, feldtból kiindulv közösen 19+1 intézménnyel folymtosn kpcsoltot trtv zokkl kollégákkl kik ehhez érdemben hozzá tudnk tenni végiggondolv struktúrát képviselni tudjuk szkmi érdekeinket. A CXL. törvénnyel összhngbn hogyn képzeled el feldtellátás jövőjét, milyen kitöri súlypontokt látsz feldtok összességében? A felettünk lévő ágztirányításbn elképzeltekkel, koncepciókkl, törvényjvsltokkl összhngbn kell lenni nnk z elképzelnek, mely közművelődi feldtellátást, szolgálttást tnácsdást htározz meg. Kzülőben vn Németh László Terv, z EEMI rendelkezik kulturális szkmi koncepcióvl, mellyel többnyire mi egyet tudunk érteni. Ez koncepció lpvetően fejlesztő közösségi szempontú. Nem pusztán rendezvényszervezre, hnem ktív közösségi progrmokr koncentrál, tágbb értelemben vett vidékfejleszt célj. A szemléletváltás zt jelenti szkmánkbn, hogy z lvó helyi társdlmkból ktív közösségeket próbáljunk meg generálni, számítv települek polgárink ktivitásár. Ezen keresztül elsősorbn 5

6 Interjú lkosság életminőségének jvítás célunk. Azt gondolom, hogy rendezvényszervező ttitűd felől szemléletváltássl egyértelműen vidékfejleszt emberi erőforrás oldl felé kell koncentrálnunk. Arr kell figyelnünk, hogy korszerű, gykorltbn lklmzhtó információkt, cselekvi progrmokt mutssunk fel. Számos kezdeményez volt mely ebbe z irányb muttott, gondolok itt Bács Kiskun Megyei Közművelődi Intézet áltl megvlósított HEFOP os, TÁMOP os projektekre, települi értéktárk felállításár, helyi értékek, tudások kuttásár. Mindezek progrmok rr irányultk, irányulnk, hogy helyi, települi közösségek sját sorsuk gzdái legyenek, sját erőből boldoguljnk. Mi egyfjt háttér segítséget nyújtunk tevékenységeikhez. Ez kell, hogy intézmények szemléletmódját jellemezze. Ez nem jelenti zt, hogy hgyományos közművelődi formákt elvetjük, hiszen versenyek, bemuttók, táborok, kiállítások módszerbéli eszközei ennek munkánk, így kiváló közösségfejlesztő lklmk. Mindezek hogyn jelennek meg települi szinten dolgozó kollégák számár? A szkmi szolgálttás prtnerei véleményünk szerint nem csk szűkebben vett szklklmzotti gárd. Munkánk települi önkormányztoknk, közösségi, művelődi célll létrejött civilszervezeteknek, lkotóknk, önkénteseknek kell hogy segítsen céljik megvlósításábn. A prtnereink soránk végén megye polgári kell, hogy álljnk, zok z ismeretek, tudások, képességek kzségek elsjátításábn kell hogy segítsünk, melyek vidéki ember életminőségét, életlehetőségeit jvítják. Munkánk eredményessége ngymértékben függ ttól is, hogy kőbbiek folymán intézmények milyen lehetőséget kpnk, milyen területeken lesz htókörük. Hogy konkrétumot mondjk, z nem állpot, hogy vn olyn megye, hol fél személy látj el pillntnyilg ezt feldtot. H z egységes struktúr infrstruktúr kilkul, megtörténik közigzgtási szervezeti átlkulás, felállnk járások, járásokbn z intézményi struktúr rögzül, kkor lehet bbn gondolkodni, hogy z ehhez kpcsolódó közművelődi formák számár hogyn fogunk szolgálttást, tnácsdást biztosítni. Bács Kiskun Megyében például túl sokt nem kell tevékenységünk szerkezetén változttni, hiszen mit eddig is végeztünk képzek, szkmi képzek, pályázti tnácsdások, pályáztírási segítség, tájolttási progrmok, dtok gyűjte, feldolgozás, dtbázisok felállítás, értékek gyűjte, bemuttás, kpcsolódás kormányprogrmbn lévő ngy projektekhez, melyek vidéki életform fenntrthtóságát segítik (ilyen Hungrikum, népfőiskoli progrm is), szerves rzei tevékenységünknek. Ezen túlmenően z egyéb szkmi innovációbn is ngy szerepe voln 6 Imre Károly A Bács Kiskun Megyei Közművelődi Intézet igzgtój Okleveles bölcsz, középiskoli tnár, népművelő, közösségfejlesztő, közművelődi szkértő. Áltlános középiskoli tnárként, népművelőként dolgozott Soltvdkerten, Kecelen Kecskeméten között Bács Kiskun Megye Közokttásáért Közllpítvány Kurtóriumánk elnöke 2006 tól Pilinszky János Közlpítvány Kurtóriumánk elnöke Vezetői munkáj mellett felsőfokú szkképzben is dolgozik okttóként. Szkterülete: kommunikáció elmélet gykorlt, szociálpszichológi, kulturális ntropológi, közösségfejleszt 1991 től rzt vett Közösségfejlesztők Egyesülete Beke Pál vezette Közösségszolgált Alpítvány munkájábn ben MIOSZ elnökévé válsztották ben Wlssics Gyul díjjl, 2011 ben Bessenyei György díjjl ismerték el munkáját. intézményeknek. A minisztériumml folymtosn trtjuk kpcsoltot, z átlkítási folymtnk ktív rzesei vgyunk, tevékenyen beledolgozunk. Abból progrmból kell kiindulnunk, melyet szkmpolitiki koncepció nyolc pillére htároz meg, ehhez kell megfelelő infrstruktúr települi szinttől z ágzti irányításig. Optimist vgyok, élni kell zokkl lehetőségekkel, melyeket társdlmi reform nyújt szkm, ezen belül közművelődi szkmi szolgálttó szervezetek számár. Citerokttás, népdlkörök vezete Válllom citerzenekrok, népdlkörök szkmi segítségét, népdlcsokrok összeállítását, betnítását, fellépekre vló felkzítt, népzenei tlálkozókon, minősítőkön vló eredményes szerepl elősegítét. Heti rendszerességgel trtok próbát gykorlást, biztosítom népdlkörök hngszeres kíséretét, igény esetén kezdő citerokttást válllok. Szőke Péter, népművzet ifjú mestere Tel: , e mil: tisz 8 gmil. com XVII. évfolym, 216. szám, május

7 Hírek, ktulitások Kedves Népzenzek! Nyári nyitvtrtás Intézetünk könyvtárunk július 1. ugusztus 31. között hétköznpokon 8 12 óráig trtó ügyeleti rendben lesz nyitv. Kellemes nyrt kívánunk minden kedves olvsónknk! Várjuk Önöket szeretettel Tisz 83 Citeregyesület Citerás Népzenei Táboráb! A tábor ideje: július 09 július 13. Helye: Kecskemét, Ifjúsági Szálló, 6000 Kecskemét, Jász utc 32. Elhelyez: 2 3 ágys fürdőszobás szobákbn Rzvételi díj: 14 év ltt : 28,500 Ft/fő 14 év felett: 29,500 Ft/fő A rzvételi díj trtlmzz tábor ideje ltti szállás, okttás, npi háromszori bőséges étkez fogllkozások, elődások költségét! Válszthtó fogllkozások: citer, népi ének, népi furuly, kézműves fogllkozás A Tisz 83 Citeregyesület Citerás Népzenei Táboránk szkmi progrmj: július :Csoportos fogllkozások délelőtt, délután július : esténként táncház július 10.: Néprjzi elődás július 12.: Népzenei elődás július 09.: Gulyás László vándormuzsikus elődás július : Kézműves fogllkozás délutánonként július 13.: A tábor zárónpj, gálműsor Amtőr Artium tárlt nyílt Kiskőrösön Az Amtor Artium (Művzetek szerelmese) országos képzőművzeti pályázt Bács kiskun tárlt május 19 én nyílt meg Kiskőrösön Petőfi Sándor Művelődi Központbn. A kiállításr 72 lkotó összesen 87 munkáj került be. A zsűrizt végző szkemberek kiállítók közül díjzásr jvsolták Fetter Józsefet, Hvs Pétert, Mogyoró Istvánt, Ppp Gábort, Rendes Bélánét, Umenhoffer Pált. A díjzottk oklevelet tárgyjutlmkt, s kiállításon rztvevő vlmennyi lkotó emléklpot kpott. A tábor vezetője: Szőke Péter népművzet ifjú mestere Szeretettel várunk mindenkit hgyományos citerás népzenei táborunkb! Trtson velünk, tlálkozzunk Kecskeméten, 2012 nyrán is! Rzletes információ: Szőke Péter ( ) E mil: tisz 8 gmil. com www. citertbor. hu Az ősszel megnyíló országos kiállításr megyénkből következő lkotók munkái kerületek be: Fetter József: Csendélet, vegyes technik 40x60 cm. Hvs Péter: Golgot, bőrmetsz 48x36 cm. Hubert László: Ngymmám, olj vzon, 70x50 cm. Dr. Ngy Csill: Szegedi reggel, psztell, 40x50 cm. Uhlár Mári: Fsor, kril frost 69x61 cm. Ppp Gábor Útrvló I. linómetszet 14x24 cm. Rendes Béláné? Kizöldelt trló, olj frost 65x65 cm. A kiállításról kzült fotók melyeket Viczy Ljos klocsi lkotótársunktól kptunk bcskultur.hu honlpon tekinthetők meg. Hírlevél A Bács Kiskun Megyei Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézet kidvány Felelős kidó: Imre Károly igzgtó Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László Interjú, lektorálás: Kulli Anikó Megrendelhető z intézet címén: 6000 Kecskemét Kton József tér 8. Tel/fx: 76/ e mil: honlp:

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhangra talál, s rászolgál majd állandó és megtisztelő figyelmükre!

Remélem, kezdeményezésünk kedvező visszhangra talál, s rászolgál majd állandó és megtisztelő figyelmükre! SZIE NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK HÍRLEVELE Főtitkári Hivtl Külkpcsolti Irodájánk szerkesztésében Beköszöntő Tisztelt Olvsó! Kedves Egyetemi Okttók és Hllgtók! A Gödöllői Szent István Egyetem, országunk élenjáró

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán LV. évfolym 2. szám 47 Fleischer Tmás Szlávik János AMgyr KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Brnyi Rit Brnner közlekedpolitik Füle Miklós Ferenc Kósi Kálmán strtégii környezeti Ngypál Noémi Pálvölgyi Tmás vizsgált Princz-Jkovits

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát!

Tegyük együtt még szebbé otthonunkat, tegyük együtt még szebbé Kőbányát! Progrmok: 09:30 A Készenléti Rendőrség zenekránk zenés ébresztője 1 0:00 Megnyitóbeszéd: Kovács Róbert Kőbány polgármestere 1 0:1 5 Ktoni testnevelés Mgyr Honvédség Ludovik Zászlólj 1 0:45 A Tutt Forz

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

Ő s zi k ín á l ó JÖVÖNK ÉPÍTŐKOCKÁ I KECSKEMÉTEN PROGRAMFÜZETE

Ő s zi k ín á l ó JÖVÖNK ÉPÍTŐKOCKÁ I KECSKEMÉTEN PROGRAMFÜZETE PROGRMFÜZETE ecskeméti Ifjúsági Otthon Ő s zi k ín á l ó 2010 2011 JÖVÖN ÉPÍTŐOCÁ I ECSEMÉTEN projekt z Európi Unió támogtásávl, z Európi Regionális Fejletési lp társfinnírozásávl vlósult meg. edvezményezett:

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít.

A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete közműveldési intézményvezetői tanfolyamot indít. Hírlevél XVI. évfolyam 210. szám 2011. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Közművelődési

Részletesebben

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről

Filius Ágnes: Szubjektív beszámoló a Coaching Campről Mgyr Cochszemle Konfliktus, empáti, kommunikáció Jegyzetek [1] Rzlet z 1984-es esemény meghívójából. [2] A csoportok működéről bővebben lásd Crl Rogers: Tlálkozások: A személyközpontú csoport című könyvét.

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben