Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polyák Albert, Intézetünk főtanácsosa szakmai kitüntetésben részesült"

Átírás

1 Hírlevél XVI. évfolym 202. szám március A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Polyák Albert, Intézetünk főtnácsos szkmi kitüntetben rzesült Művelődi Intézmények Megyei Regionális Kulturális Szerveződek Országos Szövetsége (MIOSZ) Ezüst Gyűrű díj elismerben rzesítette Polyák Albert népművelőt Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Intézetének főtnácsosát, képzi vezetőjét. A díjt Bács-Kiskun Megyei önkormányzt február 25-i közgyűlén dták át Polyák Albert népművelőnek. A kitüntetetett köszöntötte Bányi Gábor Megyei Közgyűl elnöke, vlmint Joós Tmás MIOSZ elnöke. A szkmi szervezet áltl lpított kitüntetben z rzesülhet ki, évtizedeken át mgs színvonlon példmuttó munkájávl, kulturális értékek teremtsel, közvetítével fogllkozik. Tevékenységével hozzájárul megyei szkmi tnácsdás szolgálttás színvonlánk emeléhez, szkm presztízsét pozitív iránybn befolyásoló újító munkájávl segíti közkultúr közművelőd fejlődét. Polyák Albert több mint 30 éve dolgozik közművelődben. Munkáját mindig kiemelkedő szorglomml, ngy szkmi hozzáértsel, hivtástudttl végzi. Különösen jelentős szkm megújításáért, z innovációbn végzett tevékenysége. Szkértőként, mjd dél-lföldi régióvezető szkfelügyelőjeként kiemelkedő szkmi munkát végzett tól felnőttokttási szkértő képesítsel rendelkezik. Mindig rr törekedett, hogy hgyományos művelődi otthoni tevékenységen túl helyi értékekre lpozv segítse helyben élők életesélyeit. Tájékozottság, hivtástudt, szorglm felelősségérzete kimgsló. Közösségiközéleti szerepválllás tevékenysége széles körben ismert elismert. Elnöke Dun Tisz Közi népművzeti Egyesületnek, több szkmi közéleti civil szervezet tgj, támogtój. A kitüntetettnek grtulálunk! Könyvtárostnárok szkmi npj lesz Intézetünkben, melynek témáj: olvsás könyv - könyvtár. A rendezvény időtrtm: április 4. hétfő, 9.00 től óráig. Helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézete, 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. földszint 7. Elődóink: Dr. Steklács János főiskoli tnár, Kecskeméti Főiskol Tnítóképző Főiskoli Kr, z elődás címe: Olvsás= Szövegért? Szövegért= Olvsás? Gyrmti Szilvi könyvtáros, Városföldi klubkönyvtár, z elődás címe: Olvsás= Könyv? Koleszár Márt Gyermekvilág vezető, Kton József Könyvtár, z elődás címe: Könyvtár= Könyv? Kérjük, hogy rzvételi szándékát MÁRCIUS 29-IG Kiss Annánál jelezze. 76/ /104; 06-30/ )

2 Bemuttjuk Azt látni kell, hogy művzetnek sokféle feldt vn. Azért is említettem, hogy nem stiláris elképzeleink vnnk kortárs művzetről. Úgy gondolom, kortárs képzőművzettel kpcsoltbn, hogy vnnk divtirányztok, melyeket ngyon jól meg lehet lovgolni, miót mgyr kortárs képzőművzet ügyét benyomták Ludvig múzeum lá, ez zót ngyjából kijelölte követendő trendeket. Ez ngyjából követő kultúránk területét jelenti, hogy tőlünk bárhol nyugtbbr, vgy Amerikábn született irányztok nálunk hogyn cspódnk le. Szerintem nekünk nem ez voln dolgunk, ezért nem is igyekszünk ezekhez divtos tendenciákhoz kpcsolódni. Vn például Közösségen belül egy Cretor Spritus nevű szűkebb lkotócsoport, velük szkrális temtikájú kiállításokt, kiállítássoroztokt rendezünk. Úgy gondoljuk, kortárs képzőművzet terén vlmit másként kellene tenni, mint hogy ezt én divtos trendek környékén látom. Olyn törekveket kellene begyűjtenünk Mgyrországon, melyek olyn módon tudnk európi értéket teremteni, hogy nem követő kultúr divttermékei, hnem sját történelmünk, kultúránk letéteményesei. Úgy tudjnk z európi kultúrához hozzájárulni, hogy sjátosn Kárpátmedencei krktert hordoznk. Ngyon örültem, hogy Kodály év lklmávl kiállítást rendezhettünk. Kodály jó péld rr, hogy mgyr, keresztény hgyományokr támszkodv hogyn lehetett európi értéket teremteni. Mert lehet, m is ez dolgunk. -Említetted, hogy z önkormányztok kivonultk művzeti élet szervezéből. Amellett, hogy ez források megszűnét is jelentette, szerinted vn vlmi pozitív hozdék nnk, hogy művzeti közösségek önmgukt szervezik? Blnyi Károly grfikus -Meglehetősen sűrűn előfordul neved Kecskeméten, művzeti tevékenységekkel kpcsoltbn. Hozzád fűződik Kecskeméti Képzőművzek Közössége is. Hogyn látod mgd helyzetét, szerepét Kecskemét művzeti életében? -Inkább rról tudnék mondni vlmit, hogy szerintem mi dolgom, milyen válllt feldtim vnnk. Azt tudjuk, hogy z önkormányztok már jó néhány éve kivonultk művzeti élet szervezének területéről. Eléggé szbdjár vgyunk engedve. Itt Kecskeméten, de z országbn bárhol zok progrmok vlósulnk meg, melyeket mi mgunk megszervezünk, melyekre pályázunk, vgy mit előkzítünk. A Kecskeméti Képzőművzek Közösségével, mely már több, mint 20 éve működik, vnnk válllt feldtink. Az egyik ilyen város művzeti életének szerveze, művek létrehozásánk megmuttásánk segíte, fitlbb generációk felzárkózttásánk támogtás, vlmint más művzeti közösségekkel vló kpcsolttrtás htárinkon belül túl. Persze z Önkormányzttl vló jó kpcsolt építe is, egyrzt zért, hogy vlmiféle támogtáshoz jussunk, másrzt zért, hogy be tudjunk cstlkozni város kulturális életébe, fel tudjunk kzülni városi rendezvényekre. Például Tvszi Fesztivál nyitó kiállításit már évek ót mi rendezzük. Ez gykorltilg nyitott művzeti közösség, hová várjuk fitlokt is. Nem stiláris megfontolásink vnnk, inkább minőség mentén igyekszünk szervezni mgunk életét kiállításinkt. Ngyon úgy tűnik z elmúlt évtizedek munkáj lpján, hogy ngy szükség vn olyn megtrtó erejű közösségre, mely nem önös célok, hnem hzi kultúr építgete, ápolás érdekében munkálkodik. Remélem, hogy ilyen mi közösségünk is. 2 -Termzetesen. A hátrányt finnciális hiányok jelentik, nnyir szbdok vgyunk, hogy szbd éhen is hlnunk, senki sem tud ezzel fogllkozni. Az előnye, hogy tudunk szkmi önállóságot, függetlenséget teremteni. Hogyh pályázti lpok nem pdnánk el ez jól is működhetne. Az mindenképp ngy előny, hogy sját elképzeleink mentén dolgozhtunk, nincsenek hivtlos elvárások. A nehézség z, hogy pdnk pályázti források. Tudom, hogy ez kényszerűség, ebben helyzetben nem is lehet mást tenni. Nyilván túl kell élni ezeket nehéz időket. Reménykedünk bbn, hogy z Országbn végül újjászületik bizlom. H ez megteremtődne, szerintem kkor végül minden helyére kerülhetne. -Kecskeméten, h jól veszem ki szvidból, teljesen önfenntrtó, önszervező művzeti közösség létezik. Hogyn sikerül ennek így létrejönnie, mik zok motivációk melyek ezt közösséget együtt trtják működtetik? -A kezdetek 1988-bn voltk. Akkor lkult meg közösség olynok vezetével, mint Gór Imre bácsi vgy Bgi Bél, Durity Tibor. Imre bácsi egy drbig képviselő is volt, bent volt Kulturális Bizottságbn. Ő ngyon sokt tett közösség lábr állásáért. Időközben át kellett venni munkát, hiszen Imre bácsi már 90 éven túl vn. Nem várhtó el, hogy legidősebb generáció végezze legtöbb munkát. Sokáig húzódoztm közösség vezetétől, vlhogy mindig úgy voltm, hogy nem kerestem, de megtláltk feldtok. Így végül bedtm derekm. Ennek ngyjából 10 éve. Ekkor újjászerveztük közösséget. Az ddigi 120 tggl rendelkező közösség kissé prttlnná vált, ngyjából fő volt ktív. Ezt megnyestük próbáltunk minőségi módon tovább tevékenykedni. Ahhoz, hogy érdekképviseletet tudjunk ellátni, minőségi munkát is felmuttv, le kellett szűkíteni XVI. évfolym, 202. szám, március

3 Bemuttjuk kört z ktív lkotókr. Hosszbb távú tervet is kidolgoztunk z ddigi feldtok mellé. Az elmúlt évtizedekben Kecskemét /merem állítni/ európi színvonlú művzeti élete nem volt dokumentálv. Vállltuk zt, hogy minél több kidványt jelentetünk meg város művzeti életéről, különös tekintettel z idős generáció tgji, kik 70, 80 felett vnnk. Ennek keretében például 2006-bn sikerült megjelentetnünk Noel Ödön Gábor kismonográfiáját, sjnos hlál után 3 évvel. Azután 2008-bn Gór Imrének sikerült szép monográfiát szerkeszteni, megjelentetni, kicsit lekve 85. születnpját. -Milyen szervezeti form, erőforrások vnnk mögöttetek? -Nem jogi, hnem informális közösség vgyunk, Kulturális Konferenci Központ d nekünk hátteret már 20 éve. Ott kpunk kiállítási helyszínt, infrstruktúrát, vlmint pályáztink elszámolását is Konferenci Központ végzi. Ezen kívül közösség sját erőből vló öntevékenységét teszi hozzá. -Milyen kiterjedt most közösség? -Jelenleg 63 tgunk vn, kinek százlék meg is szólíthtó, rzt is vesz munkákbn. Azon belül Hollósy Ktivl, Gulyás Gézávl hármn lkotjuk vezetőséget. Ahogy lehet, igyekszünk megosztni feldtokt. A progrmok szervezén áltlábn 3-n dolgozunk rendszeresen közösen. -Hogyn látod munkátok kecskemétiek számár mit jelent, befogdják? -Ez örök küzdelem. Látni kell, hogy h művzet történetére vissztekintünk, művzet is szervesebb konglomerátum volt. A brokk idején még minden műfj együtt dolgozott egy-egy épületen. Akkor még működött művzet eredendő funkciój, mely szkrlitásr irányul. Ezen ponton minden művzeti műfj összetrtozott. A brokk után felvilágosodássl Kecskeméti Képzőművzek Közössége (KKK) A Kecskeméti Képzőművzek Közössége 1988-bn lkult, Szkszervezeti Székházbn, mjd 1991-től z Erdei Ferenc Kulturális Konferenci Központbn működik. Az lpítás célji között szerepel város képzőművzeti életének szerveze, közönséggel város vezetével vló jó kpcsolt ápolás, művzeti értékek védelme htékony megjeleníte város életében. Olyn szellemi műhely kíván lenni, mely minőségi kortársművzeti lkotások létrehozás bemuttás mellett művzettörténeti kortársművzeti elődások, műhelybeszélgetek konzultációk útján támogtj pálykezdők felzárkózását. Szkmi cserekpcsoltokt épít z ország más területein htáron túl működő művzeti közösségekkel, Nyitott Műterem soroztbn pedig lklmt nyújt egy-egy lkotó műveinek zok szellemi hátterének lposbb megismerére. A húsz év ltt közel negyven kiállítás több könyv ktlógus, számtln hzi nemzetközi díj bizonyítj, hogy világunkbn milyen ngy szükség vn olyn megtrtó erejű közösségekre, melyek nem önös érdekek mentén, hnem hzi kultúr szolgáltár szerveződnek. A több mint htvn tgot számláló közösség szellemi műfji sokszínűségében egyránt jelen vn hgyománytisztelet, megújító szándék, trnszvntgrde szkrlitás iránti fogékonyság. XVI. évfolym, 202. szám, március megkezdődött művzet szándékos deszkrlizálás. A művzetből lssn kikopott lényeg, trnszcendens szándék. Ez z örökség lépten-nyomon érződik. Abbn is, hogy művzet közönség között távolság létezik. A Közösség feldtánk gondoljuk, hogy ezt távolságot áthidljuk, próbálunk átjárókt építgetni. A távolság létében kortárs művzetnek is megvn mg sr, leginkább bbn, hogy egyfjt tgdásb individulizmusb vonult. Ez már odáig megy, hogy elértünk tgdás szélső pontjár, hol már nincs tovább hov hátrálni, újr kell gondolnunk művzet szerepét, feldtát. Vissz kell térni gyökerekhez újr kell építeni mindent. Mert művzetnek mégis csk közösségi feldti vnnk. Persze ehhez kell olyn értő közönség mely vlmely fokig érti vizuális nyelvet. Egy ilyen progrmot Nyitott műterem címen már nyolc éve visszük Konferenci Központbn. Meghívunk egyegy estére egy lkotót műveivel z életéről, z lkotómunk titkiról, motivációiról kérdezzük. Ennek soroztnk már szépen formálódó sikere közönsége vn. Az célunk, hogy néző számár is feltáruljnk zok szellemi, vgy spirituális trtományok, melyek művek születét kísérik z nygbn vló megtestesül során. Kép szó kölcsönösen megvilágíthtják egymást ez segíthet bbn, hogy kiállítás látogtój psszív szemlélőből ktív befogdóvá válhsson. Blnyi Károly 1946-bn született Kecskeméten. Volt dekortőr, rjzfilmes, z Erdei Ferenc Művelődi Központbn kiállítás rendező, kőbb művzeti elődó között kecskeméti Nemzetközi Zománcművzeti Zománcművzeti Alkotóműhely tervezője, mjd műhelyvezetője között zománcművzetet tnított zebegényi Szőnyi István Képzőművzeti Szbdiskolán. Grfikávl, zománccl festzettel, illetve z egyes műfjok, technikák közötti átjárhtóság útjivl fogllkozik. Szívesen lklmzz szitnyomást fotogrfikát, melynek tpsztltit zománcművzetben is kmtozttj. Művzeti íróként könyvtervező grfikusként is tevékenykedik. Számtln kiállítás szervezője, rendezője ót lelnöke Tűzzománcművzek Mgyr Társságánk, vezetője Kecskeméti Képzőművzek Közösségének. Tgj Mgyr Alkotóművzek Országos Egyesületének, Mgyr Képző- Iprművzek Szövetségének, Mgyr Grfikusművzek Szövetségének. Számos köztéri zománcmunkáj láthtó, közöttük tlán legjelentősebbek Kecskemét Jóki u. 37., Print 2000 Nyomd homlokzti kompozíciói. Műveit több mint húsz önálló kiállításon muttt be gykrn szerepelnek lkotási z országos nemzetközi kiállításokon, biennálékon, triennálékon bn Kecskeméti Képtár rendezte meg gyűjteményes kiállítását, ekkor jelent meg munkásságát bemuttó kismonográfi ifj. Gyergyádesz László tollából. Műveit több hzi nemzetközi díjjl jutlmzták, zománcművzeti munkásságáért 2009-ben Ferenczydíjt kpott. 3

4 P á l y á z tjánló 12. Míves Emberek Sokdlm Pályázti felhívás 12. Míves Emberek Sokdlmán vló rzvételre A MÍVES EMBEREK SOKADALMA szervezői pályáztot hirdetnek kárpát-medencei iprművzek, kézművesek, népművzet hgyomány ápolássl foglkozó szervezeteknek, sokdlmon vló rzvételre( SZÉKELYUDVARHELY 2011 július 2931 ( péntek-szombt-vsárnp - Székely Támdt vár), Pályázni olyn progrmokkl lehet, melyek bemuttják pályázó szervezetnek fesztivállátogtó közönség számár hsznos tevékenységeit, illetve melyekkel rztvevők figyelmének felkeltére, illetve progrmjibn vló ktív rzvételére ösztönöznek. Megpályázhtó stndok szám: 20. Pályáztot nyújthtnk be: - kézművesek működő civil szervezetek (lpítványok, egyesületek) - vendégházk - egyházk, egyházi fenntrtású intézmények A nyertes pályázó rzére Míves Emberek Sokdlmán biztosítjuk területet, z energikiépítt, ármellátást, szervezői feldtokhoz szükséges egyéb szolgálttásokt, illetve tevékenységhez igzolhtón szükséges belépőjegyeket. A megvlósítndó progrmok egyéb költségei (utzási személyi jellegű kifizetek, egyéb építmény, instllációk stb.) nyertes pályázót terhelik. Sját támogtó, szponzor megjelene fesztivál támogtóit nem sértő módon, reklámozások műsorfüzetben, külön egyeztetsel lehetséges. A pályázt elektronikus úton következő e-mil címre: postán: Arter lpítvány, Székelyudvrhely, Kdicsflv út 31. szám, nyújthtó be. A pályázt elbírálás során előnyt élveznek z lpítvány prtner kézművesei, hgyományápoló civil szervezetek, zok pályázók, kik progrmjikkl fesztivál látogtottságát növelik, /vgy progrmkínáltát színesítik. Érvénytelennek minősül z pályázt: - melyiknek z űrlpj hiányosn vgy egyáltlán nincs kitöltve. - melynek pályázój z elmúlt években nyert pályáztot, de nem trtott be pályáztábn leírtkt. A döntről minden pályázó értesítt kp e-milen, illetve megtekintheti z Arter lpítvány honlpján. A pályázt benyújtásánk htárideje: június 1. A pályázt elbírálásánk htárideje: június 15. A pályázt ledáskor kérjük hozzon mgávl 75 lejt grnciként mit rendezvény utolsó npján visszdunk. A nyertes pályázó július 1-ig mondhtj le rzvételt, ellenkező esetben grnciár dott összeget nem tudjuk visszdni. További információ: Arter Alpítvány, Székelyudvrhely, Kdicsflv út 31. szám, tel.: , IX. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályáztot hirdetnek éves fitloknk. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Hgyományok Ház, Népművzeti Egyesületek Szövetsége, Kézműves Alpítvány, Debreceni Művelődi Központ, vlmint kézműves ktegóriákt gondozó intézmények meghirdetik IX. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályáztot éves fitloknk. A pályázttl meghirdetők lehetőséget kívánnk teremteni Mgyrországon z ország htárin túli mgyr nyelvterületen élő, hgyományos kézműves tevékenységekkel fogllkozó fitloknk bemuttkozásr, megmérettetre, illetve hgyományápoló tevékenységük továbbfejlesztére. Pályázni z lábbi időpontokbn lehet: ktegóriákbn, helyszíneken 1. Bőrműves (szíjgyártó, bőrtárgy kzítő) fzeks: Szervezője: Ady Endre ÁMK - Népi Kismesterségek Szkiskoláj, 4181 Nádudvr, Ady tér 10. Tel.: 54/ vgy 20/ A pályázt gondozój: Brnyi Etelk ÁMK igzgtó. E-mil: Vetró Mihály művzeti vezető; Benő Tmás bőrműves szkokttó; Fzeks Ferenc fzeks szkokttó A pálymunkák bedásánk ideje: ugusztus 30. Kiállítás, díjátdás, szkmi progrm: szeptember Frgás (f, kéreg, szru, csont) Szervezője: Esély Kövessi Erzsébet Áltlános Iskol, Szkképző Iskol Gimnázium 1089 Budpest, Dugonics András u Tel. Fx: , , ; (30/ ) A pályázt gondozój: Székely Év. E-mil: A pálymunkák bedásánk ideje: szeptember Kiállítás megnyitó, díjátdás, szkmi progrm: szeptember Fonhtó száls nygok: (gyékény, szlm, vessző, sás, csuhé) Szervezője: Bék Megyei Népművzeti Egyesület 5600 Békcsb, Orosházi út 32. Tel.: 66/ , 30/ A pályázt gondozój: Pál Miklósné elnök. E-mil: A pálymunkák bedásánk ideje: április Kiállítás megnyitó, díjátdás: május Hímz, csipke, viselet, népi ékszer Szervezője: Veszprém Megyei Népművzeti Egyesület Helye: Pnnóni Kulturális Központ Könyvtár 8220 Bltonlmádi, Városház tér 4. A pályázt gondozój: Cz. Tóth Hjnlk. E-mil: ; Tel.: 30/ A pálymunkák bedásánk ideje: (posti úton) szeptember 2-i érkezsel; személyesen: szeptember ór között Kiállítás megnyitó, díjátdás, szkmi progrm: szeptember ór 5. Szöv: (gypjú, vászon) nemez Szervezője: Fejér Megyei Művelődi Központ 8000 Székesfehérvár, III. Bél király tér 1. Tel./FAX: 22/ ; 22/ XVI. évfolym, 202. szám, március

5 Pályáztjánló A pályázt gondozój: Juhász Zsófi igzgtó. E-mil: Komendó Gbriell népművzeti referens E-mil: A pálymunkák bedásánk ideje: (posti úton) ugusztus személyesen: ugusztus Kiállítás megnyitó, díjátdás, szkmi progrm: szeptember 17. Vlmennyi ktegóriábn fogdják megfelelő gyermekjátékokt is! ktegóriánk Pályázhtnk: Egyének: 3 db tárggyl vgy egy összetrtozó kollekcióvl. Közösségek, szkiskolák: 5 db tárggyl vgy egy összetrtozó kollekcióvl. A szervezők május 27-ig kérik pályázók rzvételi szándékánk jelzét megdott elérhetőségeken! A pályáztokt z lábbi felirttl ellátv fogdják el: 1. Az lkotó neve, életkor, címe, (iskoláj) 2. A pálymunk megneveze, mérete, nyg, értéke 3. Szkköröknél, iskoláknál, szervezeteknél közösség, intézmény pontos címe /irányítószám, hely, utc, házszám, telefon/ csoport szkmi vezetőjének neve. Vlmennyi díjzott pálymunk együttes bemuttój, zz z Ifjú Kézművesek Országos Kiállításánk megnyitój hozzá kpcsolódó Vándorlegény konferenci tervezett ideje: november PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - EACEA/09/11 Fitlok lendületben progrm 3.2. lprogrm - "Fitlok világbn": Együttműköd z Európi Unióvl nem szomszédos országokkl (2011/C 71/06) 1. Célkitűzek leírás A pályázti felhívás célj olyn projektek támogtás, melyek z ifjúságpolitik területén ösztönzik z együttműködt Fitlok lendületben progrmbn rzt vevő országok z Európi Unióvl nem szomszédos prtnerországok (olyn országok, melyek z Európi Unióvl z ifjúságpolitik területére vontkozó megállpodást írtk lá) között. Ez felhívás projektek rzére biztosít támogtást. Célkitűzei következők: - fitlok z ifjúságsegítők mobilitásánk jvítás, - fitlok felelősségi köreinek bővíte, ktív rzvételük ösztönze, - z ifjúsági szervezetek kpcitásépítének előmozdítás civil társdlom fejlődéhez vló hozzájárulás érdekében, - z együttműköd, tpsztltcsere bevált gykorltok megosztásánk ösztönze z ifjúságpolitik nem formális okttás területén, - z ifjúságpolitik, illetve z ifjúsági z önkéntes munk fejlesztének előmozdítás, - fenntrthtó prtnerségek hálóztok kiépíte z ifjúsági szervezetek között. Előnyben rzesülnek zok projektek, melyek legjobbn tükrözik z lábbi prioritásokt: A Fitlok lendületben progrm állndó prioritási: - fitlok rzvétele, - kulturális sokszínűség, - európi polgárság, XVI. évfolym, 202. szám, március - hátrányos helyzetű fitlok rzvétele. A Fitlok lendületben progrm éves prioritási: A 2011-es EU Kín Ifjúsági Év kontextusábn z ifjúságpolitik területén z EU Kín közötti párbeszéd, tpsztltcsere együttműköd előmozdításár irányuló projektek különös figyelmet kpnk. E projekteknek egyértelműen hozzá kell járulniuk z EU-Kín Ifjúsági Év célkitűzeihez, melyeket z ifjúsági év október 6-án elfogdott közös cselekvi tervében htároztk meg; ezek nevezetesen következők: - kultúrák közötti párbeszéd előmozdítás kölcsönös megért brátság erősíte z európi kíni fitlok között, - fitlok ösztönze z EU Kín közötti kpcsoltok fejlesztének támogtásár z ez iránt vló érdeklődre, - Európábn Kínábn kiterjedt pozitív htás elére nnk biztosításához vló hozzájárulás, hogy politiki dönthozók, illetve z ifjúsági szervezetek közötti együttműköd 2011 után is fenntrthtó legyen. A felhívás további éves prioritási mgukbn fogllják következőket: - z Önkéntesség Európi Éve, - inkluzív növeked különösen fitlok munknélkülisége, - szegénység mrginlizálódás elleni küzdelem, - globális környezeti kihívások z éghjltváltozás. 2. Támogthtó pályázók Pályáztot nonprofit szervezetek nyújthtnk be. Ezek lehetnek: - nem kormányzti szervezetek (NGO-k), - regionális vgy helyi szintű közjogi szervezetek, vgy - nemzeti ifjúsági tnácsok. Ugynez vontkozik prtnerszervezetekre. Kizárólg zok szervezetek pályázhtnk, melyek progrmországok vlmelyikében pályáztok benyújtásár kijelölt htáridő időpontjábn leglább két (2) éve hivtlosn bejegyzett szervezetként működnek. A progrmországok következők: - z Európi Unió tgállmi: Ausztri, Belgium, Bulgári, Ciprus, Cseh Köztársság, Dáni, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Frnciország, Görögország, Hollndi, Írország, Lengyelország, Lettország, Litváni, Luxemburg, Mgyrország, Mált, Németország, Olszország, Portugáli, Románi, Spnyolország, Svédország, Szlováki, Szlovéni, - z Európi Szbdkereskedelmi Társulás (EFTA) országi: Izlnd, Liechtenstein, Norvégi Svájc, - z előcstlkozási strtégiábn rzesülő tgjelölt országok, z európi uniós progrmokbn vló rzvételükre vontkozó keretmegállpodásokbn meghtározott áltlános elveknek, vlmint áltlános feltételeknek rendelkezeknek megfelelően: Horvátország, Törökország. A következő országokbn székhellyel rendelkező szervezetek prtnerként rzt vehetnek projektekben, zonbn e felhívásr pályáztot nem nyújthtnk be. Az Európi Unióvl ifjúságügyi megállpodást láíró országokt prtnerországoknk tekintik. Ezek következők: - Ltin-Amerik: Argentín, Bolívi, Brzíli, Chile, Kolumbi, Cost Ric, Ecudor, El Slvdor, Guteml, Hondurs, Mexikó, Nicrgu, Pnm, Prguy, Peru, Uruguy, Venezuel, - Afrik: Angol, Benin, Botswn, Burkin Fso, Burundi, Kmerun, Zöld-foki Köztársság, Közép-friki Köztársság, Csád, Comore-szigeteki Unió, Kongó (Brzzville), Kongói Demokrtikus Köztársság, Dzsibuti, Egyenlítői-Guine, Eritre, Etiópi, Gbon, Gmbi, Ghán, Bissu-Guine, Keny, Elefántcsontprt, Lesotho, Libéri, Mdgszkár, Mlwi, Mli, Muritáni, Muritius, Mozmbik, Nmíbi, Niger, Nigéri, Guinei Köztársság, Rund, Săo Tomé Príncipe, Szenegál, Seychelles-szigetek, Sierr Leone, Dél- Afrik, Szudán, Szváziföld, Tnzáni, Togo, Ugnd, Zmbi, Zimbbwe, - Krib-térség: Antigu Brbud, Bhmák, Brbdos, Belize, Dominik, Dominiki Köztársság, Grend, Guyn, Hiti, Jmic, Sint Kitts Nevis, Sint Luci, Sint-Vincent Grendine-szigetek, Surinme, Trinidd Tobgo, - Csendes-óceán: Cook-szigetek, Kelet-Timor, Fidzsi, Kiribti, 5

6 Pályáztjánló Mrshll-szigetek, Mikronézi, Nuru, Niue, Plu, Pápu ÚjGuine, Szmo, Slmon-szigetek, Tong, Tuvlu, Vnutu, - Ázsi: Afgnisztán, Bngldes, Kmbodzs, Kín, Indi, Indonézi, Kzhsztán, Kirgizisztán, Losz, Mljzi, Nepál, Fülöp-szigetek, Szingpúr, Thiföld, Üzbegisztán, Vietnm, Jemen, - Iprosodott országok: Ausztráli, Brunei, Knd, Jpán, ÚjZélnd, Korei Köztársság, Ameriki Egyesült Állmok. A projektben leglább négy különböző országból szármzó prtnernek ( pályázót is beleértve) kell rzt vennie, beleértve leglább két progrmországot, melyek közül leglább egynek európi uniós tgállmnk kell lennie, két prtnerországot. A 2011-es EU Kín Ifjúsági Év összefüggében kivételt élveznek Kínát mint prtnerországot bevonó projektek. Ezekben z esetekben elegendő, h projektekben csk egyetlen prtnerország (Kín) szerepel, egy vgy több progrmország, melyek közül leglább egynek európi uniós tgállmnk kell lennie. 3. Támogthtó tevékenységek pályáztok A projektnek z ifjúságpolitik nem formális okttás területéhez kpcsolódó, nonprofit jellegű tevékenységeket kell trtlmzni. Az e felhívás keretében támogtott tevékenységek mgukbn fogllhtják következőket, de nem korlátozódnk zokr: - ngy horderejű ifjúsági események, szemináriumok, konferenciák, - prtnerségi együttműködek hálóztok kilkítását ösztönző tevékenységek, - z ifjúságpolitiki párbeszédet ösztönző tevékenységek, - tájékozttó figyelemfelkeltő kmpányok fitlokról fitlok áltl, - képz kzségfejleszt z ifjúságsegítők, ifjúsági szervezetek csoportok számár, - szkmi látogtás (job shdowing) hosszú távú mobilitás ifjúságsegítők számár. A projekteket szeptember december 31. között kell elkezdeni, leglább 6 hónpos, legfeljebb 12 hónpos időtrtmml. Csk kijelölt htáridőn (2011. május 6.) belül benyújtott, hivtlos pályázti űrlpon, z EU hivtlos nyelveinek egyikén hiánytlnul kitöltött, gépelt formábn benyújtott pályáztokt veszik figyelembe. A pályáztot egy önálló csomgbn, egyetlen eredeti példánybn kell beküldeni. A pályázton szerepelnie kell dátumnk pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségválllásr jogosult személy láírásánk (eredeti láírás szükséges). A pályázti űrlppl együtt kell benyújtni egy hivtlos levelet pályázó szervezettől, szervezet pénzügyi működi kpcitását igzoló dokumentumokt, vlmint pályázti űrlpon felsorolt összes többi dokumentumot. A pályázóknk kidások bevételek tekintetében egyensúlybn lévő költségvett kell benyújtniuk, tiszteletben kell trtniuk közösségi társfinnszírozásr vontkozó felső htárt, melyet projekt teljes támogthtó kidásink 80 %-ábn állpítottk meg, vlmint euró meghtározott mximális támogtási összeget. 4. Elbírálási szempontok A támogthtó pályáztok értékele következő szempontok lpján történik: Minőségi kritériumok Az értékeli eljárás során elérhető összpontszámból minőségi kritériumok 80%-ot tesznek ki. - A projekt kpcsolódás felhívás célkitűzeihez prioritásihoz (30%) E tekintetben következő szempontokt értékelik: ) projekt megfelel Fitlok lendületben progrm áltlános célkitűzeinek; b) projekt megfelel pályázti felhívás céljink prioritásink (beleértve földrjzi temtikát). - A projekt benne szereplő munkmódszerek minősége (50%) E tekintetben következő szempontokt értékelik: ) projekt htóköre, más szóvl multiplikációs htás, illetve különösen fenntrthtó htás, vlmint hosszú távú életképessége; 6 b) munkprogrm mgs színvonl trtlom módszertn, z egyértelműség következetesség szempontjából; c) fitlok ktív rzvétele projektben; d) projekt láthtóság, vlmint z eredményeinek terjesztére kiknázásár irányuló intézkedek minősége; e) prtnerség színvonl, különösen feldtok egyértelműsége, prtnerek együttműködben betöltött tényleges szerepének leírás, vlmint prtnerek tpsztlt indítékik projekt létrehozásár; f) költségvet összhngj munkprogrmbn tervezett tevékenységekkel. Mennyiségi kritériumok Az értékeli eljárás során elérhető összpontszám 20%-át mennyiségi kritériumok teszik ki. - A projektben szereplő rztvevők projektszervezők profilj szám ) Progrmországokból Prtnerországokból érkező rztvevők rány; b) projektben rzt vevő támogtók szám; c) projektben közvetlenül érintett fitlok ifjúságsegítők szám. 5. Költségvet A pályázti felhívás lá trtozó projektek társfinnszírozásár elkülönített teljes költségvet becsült összege EUR. Az Ügynökség áltl nyújtott pénzügyi támogtás mértéke nem hldhtj meg egy-egy projekt teljes támogthtó költségeinek 80 %-át. A támogtás mximális összege EUR. Az Ügynökség fenntrtj mgánk jogot rr, hogy ne ossz ki rendelkezre álló teljes támogtási keretet. Ezenfelül, noh kiválsztott projektekben elvárás kiegyensúlyozott földrjzi lefedettség, z országonként finnszírozott projektek számánk meghtározáskor legfontosbb tényező minőség lesz. 6. A pályáztok benyújtásánk htárideje A pályáztokt legkőbb május 6-ig kell elküldeni következő címre: Eduction, Audiovisul nd Culture Executive Agency 'Youth in Action' Progrmme - EACEA/09/11 BOUR 4/029 Avenue du Bourget/Bourgetln Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË - posti úton, posti bélyegzőn szereplő dátum lpján, - expressz futárszolgált útján, futárszolgálttást biztosító cég áltli átvétel dátum lpján ( pályázti űrlphoz cstolni kell z eredeti átvételi elismervény másoltát). Nem fogdhtók el fxon vgy e-milben benyújtott pályáztok. 7. További információk A rzletes pályázti útmuttó pályázti formnyomttványok megtlálhtók z lábbi internetes címen: cll_ction_3_2_en.php A pályáztokt z erre célr kzült pályázti formnyomttvány felhsználásávl, megfelelő mellékletekkel kért információk megdásávl kell benyújtni. Pályázti felhívás "A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE" cím elnyerére A Nemzeti Erőforrás Minisztérium ösztönözni kívánj fitlok népművzeti elődói, tudományos lkotótevékenységét; mgyr nemzeti mgyrországi nemzetiségi hgyományok ápolását, továbbéltetét. Ezen szándék kifejezeként z érintett szkmi szervezetekkel állmi intézményekkel egyetértben minden évben pályáztot ír ki "Népművzet Ifjú Mestere" cím elnyerére. Az elismereket többször módosított 3/1999. (II. 24.), kultúr területén dományozhtó művzeti egyéb díjkról szóló NKÖM rendelet 16. (1-4.) pontji lpján z ugusztus 20-i ünnepségek során nyújtják át z rr érdemes pályázóknk. Pályázti feltételek évben Pályázni z lábbi ktegóriákbn lehet: XVI. évfolym, 202. szám, március

7 Pályáztjánló I. Elődóművzet: hngszeres népzene, népdl, néptánc, népmese II. Tárgyi lkotóművzet: fzeks, frgó (kéreg, szru, csont, f, bútor), gyermekjáték-kzítő, kovács, népi bútorműves, népi ékszer kzítő (fém, gyöngy, lószőr), szűcs, bőrműves, rézműves, szlm-, gyékény-, csuhé- vesszőfonó, tojásfestő, mézesklács-kzítő, textilhímző, -szövő (gypjú, vászon), nemez-, viselet-, pszománykzítő, csipke-kzítő, kékfestő, népművzeti form- motívumkincset hordozó ngyméretű tárgyk, köztéri tárgyegyüttesek (játszótéri, ill. beltéri plsztikák, építzeti megoldások) tervezője kivitelezője, népi hngszerkzít formi funkcionális követelményeinek megfelelő, hngszerek, hngkeltő eszközök kzítője Pályázti követelmények I. Áltlános feltételek A rzvétel lpfeltétele - 3/1999. (II. 24.) NKÖM rendelet 16. (1-4.) pontjink értelmében - minden ktegóriábn év közötti életkor, z írásbn benyújtott szkmi önéletrjz egy leglább 10 oldl terjedelmű dolgozt. Az önéletrjz trtlmzz pályázó eddigi szkmi - művzeti tevékenységének összefogllását. (Indítttás, mesterei, jelenlegi tevékenysége; eddigi szkmi eredményei, jövőbeni tervei, célkitűzei.) A dolgozttl pályázó elméleti ismereteiről d számot. Ennek témáj lehet: elődóművzeti ktegóriábn pályázó áltl válsztott tájegység/flu/dtközlő egyéniség művzete; egy bizonyos műfj/dllmtípus/elődói stílusjegy elemze stb. A dolgozt írój fogllj össze témávl kpcsoltos gyűjtői tevékenységét, nnk módszerét, szkirodlmi rchívumi tájékozottság mellett z élő néphgyományhoz fűződő személyes élményeit is. Tárgyi lkotóművzet ktegóriábn pályázónk z áltl megismert tájegységekről, stílusokról szerzett elméleti, technológii ismeretei, gykorlti jártsság; z ezt bizonyítni hivtott pálymunkák szkmi elemze, szkrjz. A dolgozt írój indokolj meg témválsztását is! A dolgoztokt leglább 10 oldl (13-s betűngyság, 1,5-es sortávolság/10 ezer krkter) terjedelemben, gépelt/nyomttott, fűzött formábn, két példánybn kérjük benyújtni. Kérjük, kinek módjábn áll, elektronikus változtot is küldjön be Hgyományok Ház illetékes munktársánk. Az ehhez szükséges információk címen tlálhtók. A pálymunkákt szkértő zsűri bírálj el, ennek eredményéről minden pályázó írásos értékelt kp. Elődóművzeti ktegóriábn megfelelő színvonlú dolgozt benyújtás előfeltétele gykorlti bemuttkozásnk! (Segítségképpen lehetőséget biztosítunk korábbi évek elfogdott dolgoztink megtekintére.) II. Speciális feltételek Gykorlti megmérettet: I. ELŐADÓMŰVÉSZETI ktegórián belül: - HANGSZERES NÉPZENE ÉS NÉPDAL esetében pályázó z öt ngy népzenei dilektusból (dunántúli, felső-mgyrországi, ngylföldi, erdélyi, moldvi - ld. Sebő Ferenc: Népzenei olvsókönyv 38. oldl) három különböző tájegység nygávl kzüljön. (A kisebb területen elterjedt hngszerek esetében - pl. tekerő, koboz, tmbur stb. - dilektusok szerinti jártsság számonkérét termzetesen z dott hngszerek sjátosságink megfelelően kell értelmezni.) A háromból két (egyenként kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, elődásszerűen bemuttni. A műsorszámok egyike ledott dolgozt témájához kpcsolódó legyen, másikt zsűri helyszínen válsztj ki fennmrdt két dilektusból. - Szólistként énekesek következő hngszeresek indulhtnk: hegedűs, cimblmos, furulyás, dudás, tekerős, tmburás, citerás, kobzás, klrinétos, tárogtós. - Egyéb (kísérő) hngszeresek hgyományos összetételű hngszeres csoportbn, zenekri tgként vehetnek rzt pályázton. (Termzetesen erre z előbb felsorolt hngszereseknek is lehetőségük vn, mennyiben nem kívánnk szólistként indulni.) - A hngszeres szólisták kísérettel is szerepelhetnek, z énekes pályázók leglább egyik műsorszám kíséret nélküli legyen. - NÉPTÁNC ktegóriábn pályázni egyénileg, illetve párbn lehet. /Az erre vontkozó szándékot egyértelműen kell feltüntetni Pályázti dtlpon. A párbn pályázók külön-külön dtlpot töltsenek ki, de közös dolgoztot djnk be!/ A pályázó három ngy táncdilektus (duni, tiszi, erdélyi - ld. Mrtin György: Mgyr tánctípusok táncdilektusok , oldl) egy-egy áltl válsztott tájegységének jellemző tánctípusivl kzüljön. Ezekből két (egyenként XVI. évfolym, 202. szám, március kb. 5 perces) produkciót kell közönség előtt, elődásszerűen, tájegységnek megfelelő viseletben bemuttni. Az első műsorszám ledott dolgozt témájához kpcsolódjon, másodikt zsűri válsztj ki helyszínen fennmrdt két dilektusból. (Ez utóbbi számonkére pályázó áltlános tájegységi jártsságánk felmérét szolgálj.) - A mgyrországi nemzeti etniki kisebbségek tgji - hngszeresek, énekesek, táncosok egyránt - három (egyenként kb. 5 perces) produkcióvl kzüljenek. Ebből egy értelemszerűen dolgozt témájához kpcsolódó legyen, másik kettő lehet két különböző dilektusból szármzó mgyr-, / vgy nyországi. A dilektusbeosztást termzetesen z dott táncnygnk megfelelően kell értelmezni. A három műsorszámból kettőt kell közönség előtt, elődásszerűen (táncosoknk tájegységnek megfelelő viseletben) bemuttniuk. Az egyik dolgozt témájául válsztott nemzetiségi nyg, másikt zsűri jelöli ki helyszínen. (A htáron túli mgyr pályázókr nem ezek, hnem mgyrországikr is érvényes feltételek vontkoznk.) - Próblehetőséget ( táncosok rzére zenekrt) helyszínen biztosítunk, különleges igényeket kérjük külön, előre jelezni! - NÉPMESE ktegóriábn pályázónk két szöveget kell - hgyományos mgyr mesemondás stílusábn, válsztás szerint, illetve gyűjtött nygnk megfelelően - közönség előtt elmondni (lásd: Rffi Judit: A mgyr mesemondás hgyomány). Az egyik ledott dolgoztbn leírt témához kpcsolódjon, másikt zsűri helyszínen válsztj ki pályázó áltl benyújtott repertoárból. A benyújtott list ( pályázó mesemondói lktánk tevékenységének megfelelően) trtlmzzon népmese különböző, fontosbb műfjiból egy-egy szöveget (pl. tündérmese, novellmese, legendmese, álltmese, cslimese, igztörténet). (Lásd: Néprjzi Lexikon III. 739.)" II. A TÁRGYI ALKOTÓMŰVÉSZET ktegóriábn pályázónk válsztott szkágábn 5 egyedi tárgyt, vgy egy funkcionálisn összetrtozó tárgycsoportot, vgy egy 5 drbból álló tárgycsoportot kell beküldenie, kivétel ez lól tojásfestő ktegóri, hol pályázónk 20 db pályázti nygot kell bedni. (Fontos: h bedott pályázti nyg szám ngymértékben eltér kiírástól, pályázti nygot zsűri elutsíthtj z értékelen.) Ngyméretű tárgyk köztéri tárgyegyüttesek kzítői pálymunkákt ábrázoló, leglább A/4 formátumú fényképeket küldjenek be. Bútorkzítők - mennyiben lehetőségük vn beszállításr - teljes bútoregyüttessel pályázznk. H ez nem megoldhtó, kkor szemléletes A/4-es fényképek mellett két reprezenttív tárgyt beküldeni szíveskedjenek. Az lkotók önálló tervezsel, népi lkotóművzet hgyományir építő, vgy zt felhsználó tárgykkl pályázhtnk. A bedott tárgykból - zsűri értékele lpján- kiállítás kerül megrendezre ugusztus közepén. A bedott tárgyk visszdásármennyiben kiállításr kerültek- csk kiállítás bontását követően kerülhet sor. III./ A pályáztok benyújtás A pályáztokt (z önéletrjzot dolgoztot, tárgylkotóknál pályáztr benevezett tárgykt is) május 6-ig beérkezően kell eljutttni Hgyományok Ház Népművzeti Módszertni Műhelyének címére (1011 Budpest, Corvin tér 8.) posti úton, vgy személyesen (munknpokon H-Cs: 9-16, P: 9-14 ór között). Mellékelni kell továbbá egy, pályázó dtit trtlmzó pályázti dtlpot is (mely letölthető formátumbn megtlálhtó honlpon). IV./ A pályáztok értékele A tárgylkotók pályáztink nyilvános értékele (konzultáció zsűrivel) május végén várhtó. Az értékel pontos időpontjáról Hgyományok Ház értesíti pályázókt. Az elődóművzeti ktegóriábn színpdi megmérettet vlmennyi pályázónk egy időben, egy közös műsor keretében lesz. Ezt követi még zon npon z összetett értékel. A színpdi megmérettet z értékel pontos - várhtón május végi - időpontjáról Hgyományok Ház dolgoztok értékele után értesíti pályázókt. A pályáztokkl kpcsoltbn felmerülő kérdekre kzséggel válszolnk Hgyományok Ház Népművzeti Módszertni Műhelyének munktársi os (népzene, néptánc), s (népmese) illetve os (kézművesség) telefonszámon, munknpokon (H-Cs: 9-16, P: 9-14 ór között). 7

8 Hírek, ktulitások V. Dél-Alföldi Regionális Mond- Mesemondó Tlálkozó Bács-Kiskun megyei döntője Kecel, március március 1-jén, immár ötödik lklomml került megrendezre Kecelen Bék Megyei IBSEN Nonprofit Kft. Kulturális Irod áltl meghirdetett Dél-Alföldi Mond Mesemondó Tlálkozó, melynek megyei döntőjét Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Intézete szervezte meg. A rendezvény célj elsősorbn z volt, hogy térségben fellelhető mond- mesevilág témköre kerüljön bemuttásr. A jelentkezők öt korcsoportbn nevezhettek. I. Ktegóri: áltlános iskol lsó tgoztos tnulói (1-2. osztály) II. Ktegóri: áltlános iskol lsó tgoztos tnulói (3-4. osztály) III. Ktegóri: áltlános iskol felső tgoztos tnulói (5-6. osztály) IV. Ktegóri: áltlános iskol felső tgoztos tnulói (7-8. osztály) V. Ktegóri: középiskolás diákok 26 települ 42 iskolájából összesen 102 fő jelentkezett. A produkciókt szkmi zsűri bírált el, melynek tgji: Imre Károly igzgtó, Közművelődi Intézet, Füzi László irodlomtörténz, kecskeméti Forrás című irodlmi folyóirt főszerkesztője, Kulli Anikó színháztörténz, Közművelődi Intézet munktárs. Eredmények: I. 1. hely: Kenéz Márkó, Kiskunhls 2. Bél Vnd, Kecel 3. Lntos Rebek Eszter, Kecskemét V. 1. Erős Gergely, Bj 2. Horváth Péter, Kecskemét 3. Mzöly Ann, Kecskemét II. 1. Rideg Ann, Homokmégy 2. Kenyeres Sándor, Tss 3. Boros Rolnd Tmás, Bj A megyei döntőből zsűri dönte lpján legjobb elődók meghívást kptk regionális döntőre, melyre március 12-én Mezőkovácsházán került sor. (Klocs Róz Nonprofit Közhsznú Korlátolt Felelősségű Társság Mezőkovácsház, Alkotmány u. 63.) III. 1. Ngy Botond, Bj 2. Hári Viktóri, Kecskemét 3. Ék Márton, Klocs IV. 1. Fábián Ferenc, Kecskemét 2. Szbó Cinti, Kiskőrös 3. Tmás Gábor, Tiszkécske-Tiszbög Hírlevél A Bács-Kiskun Megyei Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézet kidvány Felelős kidó: Imre Károly igzgtó Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László Interjú, lektorálás: Kulli Anikó Megrendelhető z intézet címén: 6000 Kecskemét Kton József tér 8. Tel/fx: 76/ e-mil: honlp:

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek - Felnőttoktatás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez Melléklet kiegészíti Támogtási Szerződésben meghtározott Projektre nyújtndó támogtás különböző költségvetési ktegóriák

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös Hírlevél XV. évfolym 191. szám 2010. március BácsKiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj KULTÚRHÁZK ÉJJEL NPPL KÉPZŐMŰVÉSZET jegyében 2010. szeptember

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 208. szám 2011. szeptember A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben.

Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten a Közművelődési Intézetben. Hírlevél XVI. évfolym 204. szám 2011. május A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Közművelődési Intézményvezetői képzés indul Kecskeméten

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Szent István Egyetem Gödöllő 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Gödöllő, 2005. november 1. A Szent István Egyetem alkalmazottainak

Részletesebben

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben.

Kommunikáció és protokoll az oktatási és közművelődési intézményekben című új akkreditált, 60 órás képzés indul intézetünkben. Hírlevél XVI. évfolym 211. szám 2011. december A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kommunikáció és protokoll z okttási és közművelődési

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája A következő felsorolás tartalmazza azoknak az országoknak a nevét, amelyek részesei az irodalmi és a művészeti

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak Cél Telefonszám kezdete Bruttó percdíj (Ft) Afganisztán 93* 99,06 Albánia 355* 99,06 Albánia mobil 3556* 406,4 Albánia prémium 35542* 406,4 Algéria 213* 38,1 Algéria mobil 2135* 406,4 Algéria mobil 2136*

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016

Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 Erasmus+ Erasmus tanulmányi mobilitás 2015/2016 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pázmány Péter Katolikus Egyetem pályázatot hirdet hallgatói részére a 2015/2016-os tanév őszi és tavaszi félévére egyaránt. I. Általános

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek

18 - S u r á n v i Pál: Csak azért kérdeztem rá, hogy lássuk azt, hogy mennyinek F ü r i e s Lászlóné: Erre most kzültem, erre i s. 18 de kőbb szívesen válszolok Közüzemi Válllt vásárolt neki nygot, szállítási feldtokt végzett, TRONIX komplett világítást csinált meg. Mindkét szolgálttás

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011

STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 STATISZTIKA ÖSSZESÍTİ 2011 Készült: 2011. november 24. Készítette: Héra Éva, Ádám Krisztina www.cioff.hu cioff@mail.datanet.hu Szervezet neve Város Rendezett fesztivál neve Fesztiválminısítési eredmény

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3 1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 4.000-5.000 5.000-10.000 10.000 HUF felett, HUF között HUF között HUF között HUF között HUF között 30 kg alatt 30 kg felett 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF

Részletesebben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben 3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Irán 0.00 Brunei Darussalam 0.49 Kiribati 1.66 Jamaica

Részletesebben

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló

Mozdulj Bonyhád! 2014. beszámoló Mozdulj Bonyhád! 2014 beszámoló Készítette Bischof Tmás progrm kodinát Bevezető Mozdulj Bonyhád! 2013 nyrán ezzel jelmondttl indult útjár z kezdeményezés, mely z internetet is felhsználv szeretné elősegíteni

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

NeoPhone a NetTelefon

NeoPhone a NetTelefon NeoPhone a NetTelefon NeoPhone VoIPer árlista Forgalmi díjak (Ft/perc) Nappali időszak Kedvezményes időszak Nettó Bruttó Nettó Bruttó NeoPhone hálózaton belüli hívások 0,00 0,00 0,00 0,00 NeoPhone hálózaton

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni.

Bite Barbara Juhász Anita: vezetőfejlesztési. paradigmaváltás küszöbén IRÁNYOK. fejlődése érdekében tudatosan tudja működtetni. Mgyr Cochszemle Kuttás tudásmegosztás IRÁNYOK fejlőde érdekében tudtosn tudj működtetni. Bite Brbr Juhász nit: Új kihívások k előtt Vezetőfejleszt prdigmváltás küszöbén jó eredményesség, kiválsztás szervezeti

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK TESTVÉRVÁROS-PROGRAM ÚTMUTATÓ 2004 KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK 1. Mit jelent a tematikus konferencia és a training szeminárium? 2. Ki szervezhet konferenciákat és szemináriumokat? 3. Ki pályázhat? 4.

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete www.bacskultura.hu

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete www.bacskultura.hu Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncgála területi válogatója Petőfi Sándor Művelődési Központ Kiskőrös, február 17. 2007 Évnyitó szakmai értekezlet Általános Művelődési Központ Nemesnádudvar,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE 2009.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/5 A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE (2009. február 20.) az export-visszatérítések, exportlefölözések és egyes gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben